update pl,no language
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-06-13 08:48+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-06-12 15:09+0100\n"
12 "Last-Translator:  <silelis@tlen.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid " "
20 msgstr ""
21
22 msgid "#000000"
23 msgstr "#000000"
24
25 msgid "#0064c7"
26 msgstr "#0064c7"
27
28 msgid "#25062748"
29 msgstr "#25062748"
30
31 msgid "#389416"
32 msgstr "#389416"
33
34 msgid "#80000000"
35 msgstr "#80000000"
36
37 msgid "#80ffffff"
38 msgstr "#80ffffff"
39
40 msgid "#bab329"
41 msgstr "#bab329"
42
43 msgid "#f23d21"
44 msgstr "#f23d21"
45
46 msgid "#ffffff"
47 msgstr "#ffffff"
48
49 msgid "#ffffffff"
50 msgstr "#ffffffff"
51
52 msgid "%H:%M"
53 msgstr "%H:%M"
54
55 #, python-format
56 msgid "%d min"
57 msgstr "%d min"
58
59 msgid "%d.%B %Y"
60 msgstr "%d.%B %Y"
61
62 #, python-format
63 msgid ""
64 "%s\n"
65 "(%s, %d MB free)"
66 msgstr ""
67 "%s\n"
68 "(%s, %d MB wolne)"
69
70 #, python-format
71 msgid "%s (%s)\n"
72 msgstr "%s (%s)\n"
73
74 msgid "(ZAP)"
75 msgstr "(Przełącz)"
76
77 msgid "(empty)"
78 msgstr "(puste)"
79
80 msgid "(show optional DVD audio menu)"
81 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
82
83 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
84 msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
85
86 msgid "/var directory"
87 msgstr "katalog /var"
88
89 msgid "0"
90 msgstr "0"
91
92 msgid "1"
93 msgstr "1"
94
95 msgid "1.0"
96 msgstr "1.0"
97
98 msgid "1.1"
99 msgstr "1.1"
100
101 msgid "1.2"
102 msgstr "1.2"
103
104 msgid "12V output"
105 msgstr "12V wyjście"
106
107 msgid "13 V"
108 msgstr "13 V"
109
110 msgid "16:10"
111 msgstr "16:10"
112
113 msgid "16:10 Letterbox"
114 msgstr "16:10 Letterbox"
115
116 msgid "16:10 PanScan"
117 msgstr "16:10 PanScan"
118
119 msgid "16:9"
120 msgstr "16:9"
121
122 msgid "16:9 Letterbox"
123 msgstr "16:9 Letterbox"
124
125 msgid "16:9 always"
126 msgstr "16:9 zawsze"
127
128 msgid "18 V"
129 msgstr "18 V"
130
131 msgid "2"
132 msgstr "2"
133
134 msgid "3"
135 msgstr "3"
136
137 msgid "30 minutes"
138 msgstr "30 minut"
139
140 msgid "4"
141 msgstr "4"
142
143 msgid "4:3"
144 msgstr "4:3"
145
146 msgid "4:3 Letterbox"
147 msgstr "4:3 Letterbox"
148
149 msgid "4:3 PanScan"
150 msgstr "4:3 PanScan"
151
152 msgid "5"
153 msgstr "5"
154
155 msgid "5 minutes"
156 msgstr "5 minut"
157
158 msgid "50 Hz"
159 msgstr "50 Hz"
160
161 msgid "6"
162 msgstr "6"
163
164 msgid "60 minutes"
165 msgstr "60 minut"
166
167 msgid "7"
168 msgstr "7"
169
170 msgid "8"
171 msgstr "8"
172
173 msgid "9"
174 msgstr "9"
175
176 msgid "<unknown>"
177 msgstr "<nieznany>"
178
179 msgid "??"
180 msgstr "??"
181
182 msgid "A"
183 msgstr "A"
184
185 #, python-format
186 msgid ""
187 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
188 "Do you want to keep your version?"
189 msgstr ""
190 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od instalacji.\n"
191 "Czy zachować aktualną wersję?"
192
193 msgid ""
194 "A finished record timer wants to set your\n"
195 "Dreambox to standby. Do that now?"
196 msgstr ""
197 "Zakończone nagrywanie chce ustawić twojego\n"
198 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
199
200 msgid ""
201 "A finished record timer wants to shut down\n"
202 "your Dreambox. Shutdown now?"
203 msgstr ""
204 "Zakończone nagrywanie chce wyłączyć\n"
205 "twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
206
207 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
208 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
209
210 #, python-format
211 msgid ""
212 "A record has been started:\n"
213 "%s"
214 msgstr ""
215 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
216 "%s"
217
218 msgid ""
219 "A recording is currently running.\n"
220 "What do you want to do?"
221 msgstr ""
222 "Nagrywanie w toku.\n"
223 "Co chcesz zrobić?"
224
225 msgid ""
226 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
227 "configure the positioner."
228 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
229
230 msgid ""
231 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
232 "start the satfinder."
233 msgstr ""
234 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
235 "sygnału."
236
237 #, python-format
238 msgid "A required tool (%s) was not found."
239 msgstr ""
240
241 msgid ""
242 "A sleep timer wants to set your\n"
243 "Dreambox to standby. Do that now?"
244 msgstr ""
245 "Wyłącznik czasowy chce ustawić twojego\n"
246 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
247
248 msgid ""
249 "A sleep timer wants to shut down\n"
250 "your Dreambox. Shutdown now?"
251 msgstr ""
252 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
253 "twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
254
255 msgid ""
256 "A timer failed to record!\n"
257 "Disable TV and try again?\n"
258 msgstr ""
259 "Timer nie mógł nagrać!\n"
260 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
261
262 msgid "A/V Settings"
263 msgstr "Ustawienia A/V"
264
265 msgid "AA"
266 msgstr "AA"
267
268 msgid "AB"
269 msgstr "AB"
270
271 msgid "AC3 default"
272 msgstr "AC3 domyślnie"
273
274 msgid "AC3 downmix"
275 msgstr "AC3 downmix"
276
277 msgid "AGC"
278 msgstr "AGC"
279
280 msgid "AGC:"
281 msgstr "AGC:"
282
283 msgid "About"
284 msgstr "O tunerze..."
285
286 msgid "About..."
287 msgstr "Informacje o tunerze..."
288
289 msgid "Action on long powerbutton press"
290 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
291
292 msgid "Activate Picture in Picture"
293 msgstr "Aktywuj PiP"
294
295 msgid "Activate network settings"
296 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
297
298 msgid "Adapter settings"
299 msgstr "Ustawienia adaptera"
300
301 msgid "Add"
302 msgstr "Dodaj"
303
304 msgid "Add a mark"
305 msgstr "Dodaj zaznaczone"
306
307 msgid "Add a new title"
308 msgstr ""
309
310 msgid "Add timer"
311 msgstr "Dodaj timer"
312
313 msgid "Add title..."
314 msgstr ""
315
316 msgid "Add to bouquet"
317 msgstr "Dodaj do bukietu"
318
319 msgid "Add to favourites"
320 msgstr "Dodaj do ulubionych"
321
322 msgid ""
323 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
324 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
325 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
326 "test screens."
327 msgstr ""
328 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
329 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
330 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
331 "zobaczyć inny testowy ekran."
332
333 msgid "Advanced"
334 msgstr "Zaawansowane"
335
336 msgid "Advanced Video Setup"
337 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
338
339 msgid "After event"
340 msgstr "Po wydarzeniu"
341
342 msgid ""
343 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
344 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
345 msgstr ""
346 "Gdy kreator zostanie zakończony , możesz ochronić pojedyncze serwisy. "
347 "Nakierować ręcznie Dreamboxa jak to zrobić."
348
349 msgid "Album:"
350 msgstr "Album:"
351
352 msgid "All"
353 msgstr "Wszystkie"
354
355 msgid "All..."
356 msgstr "Wszystkie..."
357
358 msgid "Alpha"
359 msgstr "Przezroczystość"
360
361 msgid "Alternative radio mode"
362 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
363
364 msgid "Alternative services tuner priority"
365 msgstr "Alternatywny priorytet tunera usług"
366
367 msgid "An empty filename is illegal."
368 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nielegalna."
369
370 #, python-format
371 msgid "An error has occured. (%s)"
372 msgstr ""
373
374 msgid "Arabic"
375 msgstr "Arabski"
376
377 msgid ""
378 "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
379 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
380 "\n"
381 msgstr ""
382 "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
383 "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
384 "\n"
385
386 msgid ""
387 "Are you sure you want to enable your local network?\n"
388 "\n"
389 msgstr ""
390 "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
391 "\n"
392
393 msgid ""
394 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
395 "\n"
396 msgstr ""
397 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
398 "\n"
399
400 msgid "Artist:"
401 msgstr "Artysta:"
402
403 msgid "Ask before shutdown:"
404 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
405
406 msgid "Ask user"
407 msgstr "Zapytaj użytkownika"
408
409 msgid "Aspect Ratio"
410 msgstr "Format obrazu:"
411
412 msgid "Audio"
413 msgstr "Dźwięk"
414
415 msgid "Audio Options..."
416 msgstr "Opcje Dźwięku..."
417
418 msgid "Auto"
419 msgstr "Auto"
420
421 msgid "Auto scart switching"
422 msgstr "Auto przełączanie scart"
423
424 msgid "Automatic"
425 msgstr "Automatycznie"
426
427 msgid "Automatic Scan"
428 msgstr "Automatyczne skanowanie"
429
430 msgid "B"
431 msgstr "B"
432
433 msgid "BA"
434 msgstr "BA"
435
436 msgid "BB"
437 msgstr "BB"
438
439 msgid "BER"
440 msgstr "BER"
441
442 msgid "BER:"
443 msgstr "BER:"
444
445 msgid "Back"
446 msgstr "Powrót"
447
448 msgid "Backup"
449 msgstr "Kopia"
450
451 msgid "Backup Location"
452 msgstr "Lokalizacja kopii"
453
454 msgid "Backup Mode"
455 msgstr "Tryb kopii"
456
457 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
458 msgstr "Kopia ukończona. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
459
460 msgid "Band"
461 msgstr "Pasmo"
462
463 msgid "Bandwidth"
464 msgstr "Szerokie pasmo"
465
466 msgid "Begin time"
467 msgstr "Czas rozpoczęcia"
468
469 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
470 msgstr "Zachowanie 'przerwy' gdy zatrzymany"
471
472 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
473 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
474
475 msgid "Behavior when a movie is started"
476 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
477
478 msgid "Behavior when a movie is stopped"
479 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
480
481 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
482 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
483
484 msgid "Brightness"
485 msgstr "Jasność"
486
487 msgid "Burn"
488 msgstr ""
489
490 msgid "Burn DVD"
491 msgstr ""
492
493 msgid "Burn To DVD..."
494 msgstr ""
495
496 msgid "Bus: "
497 msgstr "Bus:"
498
499 msgid ""
500 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
501 "displayed."
502 msgstr "Poprzez wciśnięcie OK na pilocie, pasek info będzie wyświetlany."
503
504 msgid "C-Band"
505 msgstr "Pasmo C"
506
507 msgid "CF Drive"
508 msgstr "Karta CF"
509
510 msgid "CVBS"
511 msgstr "CVBS"
512
513 msgid "Cable"
514 msgstr "Kablówka"
515
516 msgid "Cache Thumbnails"
517 msgstr "Przechowuj strony"
518
519 msgid "Call monitoring"
520 msgstr "Monitor rozmów"
521
522 msgid "Cancel"
523 msgstr "Anuluj"
524
525 msgid "Capacity: "
526 msgstr "Pojemność:"
527
528 msgid "Card"
529 msgstr "Karta"
530
531 msgid "Catalan"
532 msgstr "Hiszpański"
533
534 msgid "Change bouquets in quickzap"
535 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
536
537 msgid "Change pin code"
538 msgstr "Zmień kod pin"
539
540 msgid "Change service pin"
541 msgstr "Zmien pin serwisowy"
542
543 msgid "Change service pins"
544 msgstr "Zmień piny serwisowe"
545
546 msgid "Change setup pin"
547 msgstr "Zmień pin instalatora"
548
549 msgid "Channel"
550 msgstr "Kanał"
551
552 msgid "Channel Selection"
553 msgstr "Wybór kanału"
554
555 msgid "Channel:"
556 msgstr "Kanał:"
557
558 msgid "Channellist menu"
559 msgstr "Menu listy kanałów"
560
561 msgid "Chap."
562 msgstr "Rozdz."
563
564 msgid "Chapter"
565 msgstr "Rozdział"
566
567 msgid "Chapter:"
568 msgstr "Rozdział:"
569
570 msgid "Check"
571 msgstr "Sprawdź"
572
573 msgid "Checking Filesystem..."
574 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
575
576 msgid "Choose Tuner"
577 msgstr "Wybierz tuner"
578
579 msgid "Choose bouquet"
580 msgstr "Wybierz bukiet"
581
582 msgid "Choose source"
583 msgstr "Wybierz źródło"
584
585 msgid "Choose target folder"
586 msgstr "Wybierz folder docelowy"
587
588 msgid "Choose your Skin"
589 msgstr "Wybierz swój skin"
590
591 msgid "Cleanup"
592 msgstr "Czyść"
593
594 msgid "Clear before scan"
595 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
596
597 msgid "Clear log"
598 msgstr "Wyczyść log"
599
600 msgid "Close"
601 msgstr "Zamknij"
602
603 msgid "Code rate high"
604 msgstr "Poziom kodu wysoki"
605
606 msgid "Code rate low"
607 msgstr "Poziom kodu niski"
608
609 msgid "Coderate HP"
610 msgstr "Poziom kodu HP"
611
612 msgid "Coderate LP"
613 msgstr "Poziom kodu LP"
614
615 msgid "Color Format"
616 msgstr "Format kolorów"
617
618 msgid "Command execution..."
619 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
620
621 msgid "Command order"
622 msgstr "Wydawanie poleceń"
623
624 msgid "Committed DiSEqC command"
625 msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
626
627 msgid "Common Interface"
628 msgstr "Moduł Dostępu"
629
630 msgid "Compact Flash"
631 msgstr "Compact Flash"
632
633 msgid "Compact flash card"
634 msgstr "Karta Compact flash"
635
636 msgid "Complete"
637 msgstr "Ukończono"
638
639 msgid "Configuration Mode"
640 msgstr "Tryb konfiguracji"
641
642 msgid "Configuring"
643 msgstr "Konfigurowanie"
644
645 msgid "Confirm"
646 msgstr "Zatwierdź"
647
648 msgid "Conflicting timer"
649 msgstr "Konflikt timera"
650
651 msgid "Connected to Fritz!Box!"
652 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
653
654 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
655 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
656
657 #, python-format
658 msgid ""
659 "Connection to Fritz!Box\n"
660 "failed! (%s)\n"
661 "retrying..."
662 msgstr ""
663 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
664 "nieudane! (%s)\n"
665 "ponawianie..."
666
667 msgid "Constellation"
668 msgstr "Konstelacja"
669
670 msgid "Continue playing"
671 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
672
673 msgid "Contrast"
674 msgstr "Kontrast"
675
676 msgid "Create movie folder failed"
677 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nieudane"
678
679 msgid "Creating partition failed"
680 msgstr "Tworzenie partycji nieudane"
681
682 msgid "Croatian"
683 msgstr "Chorwacki"
684
685 msgid "Current Transponder"
686 msgstr "Aktualny Transponder"
687
688 msgid "Current settings:"
689 msgstr "Aktualne ustawienia:"
690
691 msgid "Current version:"
692 msgstr "Aktualna wersja:"
693
694 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
695 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
696
697 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
698 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
699
700 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
701 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
702
703 msgid "Customize"
704 msgstr "Przystosuj"
705
706 msgid "Cut"
707 msgstr "Wytnij"
708
709 msgid "Cutlist editor..."
710 msgstr "Edytor wyciętej listy..."
711
712 msgid "Czech"
713 msgstr "Czeski"
714
715 msgid "DHCP"
716 msgstr "DHCP"
717
718 msgid "DVB-S"
719 msgstr "DVB-S"
720
721 msgid "DVB-S2"
722 msgstr "DVB-S2"
723
724 msgid "DVD ENTER key"
725 msgstr "DVD przycisk ENTER"
726
727 msgid "DVD Player"
728 msgstr "Odtważacz DVD"
729
730 msgid "DVD down key"
731 msgstr "DVD przycisk dół"
732
733 msgid "DVD left key"
734 msgstr "DVD przycisk lewo"
735
736 msgid "DVD right key"
737 msgstr "DVD przycisk prawo"
738
739 msgid "DVD up key"
740 msgstr "DVD przycisk góra"
741
742 msgid "Danish"
743 msgstr "Duński"
744
745 msgid "Date"
746 msgstr "Data"
747
748 msgid "Deep Standby"
749 msgstr "Głębokie Czuwanie"
750
751 msgid "Default services lists"
752 msgstr "Standardowa lista serwisów"
753
754 msgid "Default settings"
755 msgstr "Ustawienia standardowe"
756
757 msgid "Delay"
758 msgstr "Opóźnienie"
759
760 msgid "Delete"
761 msgstr "Skasuj"
762
763 msgid "Delete entry"
764 msgstr "Skasuj wstęp"
765
766 msgid "Delete failed!"
767 msgstr "Kasowanie nieudane!"
768
769 #, python-format
770 msgid ""
771 "Delete no more configured satellite\n"
772 "%s?"
773 msgstr ""
774 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
775 "%s?"
776
777 msgid "Description"
778 msgstr "Opis"
779
780 msgid "Detected HDD:"
781 msgstr "Wykryto Hdd:"
782
783 msgid "Detected NIMs:"
784 msgstr "Wykryto NIMs:"
785
786 msgid "DiSEqC"
787 msgstr "DiSEqC"
788
789 msgid "DiSEqC A/B"
790 msgstr "DiSEqC A/B"
791
792 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
793 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
794
795 msgid "DiSEqC Mode"
796 msgstr "Tryb DiSEqC"
797
798 msgid "DiSEqC mode"
799 msgstr "Tryb DiSEqC"
800
801 msgid "DiSEqC repeats"
802 msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
803
804 msgid "Disable"
805 msgstr "Wyłącz"
806
807 msgid "Disable Picture in Picture"
808 msgstr "Wyłącz PiP"
809
810 msgid "Disable Subtitles"
811 msgstr "Wyłącz napisy"
812
813 msgid "Disabled"
814 msgstr "Wyłączone"
815
816 #, python-format
817 msgid ""
818 "Disconnected from\n"
819 "Fritz!Box! (%s)\n"
820 "retrying..."
821 msgstr ""
822 "Rozłączono z\n"
823 "Fritz!Box! (%s)\n"
824 "ponawianie..."
825
826 msgid "Dish"
827 msgstr "Antena"
828
829 msgid "Display 16:9 content as"
830 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
831
832 msgid "Display 4:3 content as"
833 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
834
835 msgid "Display Setup"
836 msgstr "Ustawienia LCD"
837
838 msgid ""
839 "Do you really want to REMOVE\n"
840 "the plugin \""
841 msgstr ""
842 "Czy naprawdę chcesz usunąć\n"
843 "plugin \""
844
845 msgid ""
846 "Do you really want to check the filesystem?\n"
847 "This could take lots of time!"
848 msgstr ""
849 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
850 "To może długo potrwać!"
851
852 #, python-format
853 msgid "Do you really want to delete %s?"
854 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
855
856 msgid ""
857 "Do you really want to download\n"
858 "the plugin \""
859 msgstr ""
860 "Czy naprawdę chcesz pobrać\n"
861 "plugin \""
862
863 msgid "Do you really want to exit?"
864 msgstr "Czy chcesz wyjść?"
865
866 msgid ""
867 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
868 "All data on the disk will be lost!"
869 msgstr ""
870 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
871 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
872
873 msgid ""
874 "Do you want to backup now?\n"
875 "After pressing OK, please wait!"
876 msgstr ""
877 "Czy chcesz zrobić teraz kopię?\n"
878 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
879
880 msgid "Do you want to do a service scan?"
881 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
882
883 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
884 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
885
886 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
887 msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w twoim Dreamboxie?"
888
889 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
890 msgstr "Czy chcesz odtważać DVD znajdujące się w czytniku?"
891
892 msgid "Do you want to restore your settings?"
893 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
894
895 msgid "Do you want to resume this playback?"
896 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
897
898 msgid ""
899 "Do you want to update your Dreambox?\n"
900 "After pressing OK, please wait!"
901 msgstr ""
902 "Czy chcesz zaktualizować swojego Dreamboxa?\n"
903 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
904
905 msgid "Do you want to view a tutorial?"
906 msgstr "Czy chcesz zobaczyć podręcznik?"
907
908 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
909 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
910
911 #, python-format
912 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
913 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
914
915 #, python-format
916 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
917 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
918
919 msgid "Download Plugins"
920 msgstr "Pobierz pluginy"
921
922 msgid "Downloadable new plugins"
923 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
924
925 msgid "Downloadable plugins"
926 msgstr "Pluginy do pobrania"
927
928 msgid "Downloading"
929 msgstr "Pobieranie..."
930
931 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
932 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
933
934 msgid "Dutch"
935 msgstr "Holenderski"
936
937 msgid "E"
938 msgstr "E"
939
940 msgid "EPG Selection"
941 msgstr "Wybór EPG"
942
943 #, python-format
944 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
945 msgstr "BŁĄD - skanowanie nieudane (%s)!"
946
947 msgid "East"
948 msgstr "Wschód"
949
950 msgid "Edit DNS"
951 msgstr "Edytuj DNS"
952
953 msgid "Edit current title"
954 msgstr ""
955
956 msgid "Edit services list"
957 msgstr "Edytuj listę serwisów"
958
959 msgid "Edit settings"
960 msgstr "Edytuj ustawienia"
961
962 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
963 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreambox.\n"
964
965 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
966 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreambox.\n"
967
968 msgid "Edit title..."
969 msgstr ""
970
971 msgid "Electronic Program Guide"
972 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
973
974 msgid "Enable"
975 msgstr "Włącz"
976
977 msgid "Enable 5V for active antenna"
978 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
979
980 msgid "Enable LAN"
981 msgstr "Włącza LAN"
982
983 msgid "Enable WLAN"
984 msgstr "Włącz WLAN"
985
986 msgid "Enable multiple bouquets"
987 msgstr "Aktywuj tryb wielu bukietów"
988
989 msgid "Enable parental control"
990 msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
991
992 msgid ""
993 "Enable the local network of your Dreambox.\n"
994 "\n"
995 msgstr ""
996 "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
997 "\n"
998
999 msgid "Enabled"
1000 msgstr "Włączone"
1001
1002 msgid "Encryption"
1003 msgstr "Szyfrowanie"
1004
1005 msgid "Encryption Key"
1006 msgstr "Klucz szyfrujący"
1007
1008 msgid "Encryption Type"
1009 msgstr "Typ szyfrowania"
1010
1011 msgid "End"
1012 msgstr "Koniec"
1013
1014 msgid "End time"
1015 msgstr "Czas zakończenia"
1016
1017 msgid "EndTime"
1018 msgstr "Koniec czasu"
1019
1020 msgid "English"
1021 msgstr "Angielski"
1022
1023 msgid ""
1024 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1025 "\n"
1026 "If you experience any problems please contact\n"
1027 "stephan@reichholf.net\n"
1028 "\n"
1029 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1030 msgstr ""
1031 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1032 "\n"
1033 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1034 "stephan@reichholf.net\n"
1035 "\n"
1036 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1037
1038 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1039 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1040 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1041 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1042 #.       "fast forward". 
1043 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1044 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1045
1046 msgid "Enter Rewind at speed"
1047 msgstr "Przejdź do przewijania bardzo szybko"
1048
1049 msgid "Enter main menu..."
1050 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1051
1052 msgid "Enter the service pin"
1053 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1054
1055 msgid "Error"
1056 msgstr "Błąd"
1057
1058 #, python-format
1059 msgid ""
1060 "Error: %s\n"
1061 "Retry?"
1062 msgstr ""
1063
1064 msgid "Eventview"
1065 msgstr "Widok wydarzenia"
1066
1067 msgid "Everything is fine"
1068 msgstr "Wszystko jest OK"
1069
1070 msgid "Execution Progress:"
1071 msgstr "Wyknywanie procesu:"
1072
1073 msgid "Execution finished!!"
1074 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
1075
1076 msgid "Exit"
1077 msgstr "Wyjście"
1078
1079 msgid "Exit editor"
1080 msgstr "Wyjdx z edytora"
1081
1082 msgid "Exit the wizard"
1083 msgstr "Wyjdź z kreatora"
1084
1085 msgid "Exit wizard"
1086 msgstr "Zamknij kreatora"
1087
1088 msgid "Expert"
1089 msgstr "Ekspert"
1090
1091 msgid "Extensions"
1092 msgstr "Rozszerzenia"
1093
1094 msgid "FEC"
1095 msgstr "FEC"
1096
1097 msgid "Factory reset"
1098 msgstr "Ustawienia Fabryczne"
1099
1100 msgid "Failed"
1101 msgstr "Błąd"
1102
1103 msgid "Fast"
1104 msgstr "Szybko"
1105
1106 msgid "Fast DiSEqC"
1107 msgstr "Szybki DiSEqC"
1108
1109 msgid "Fast Forward speeds"
1110 msgstr "Szybkości przewijania"
1111
1112 msgid "Fast epoch"
1113 msgstr "Szybka epoka"
1114
1115 msgid "Favourites"
1116 msgstr "Ulubione"
1117
1118 msgid "Filesystem Check..."
1119 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1120
1121 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1122 msgstr "System plików zawiera błędy nie do naprawienia"
1123
1124 msgid "Finetune"
1125 msgstr "Strojenie"
1126
1127 msgid "Finished"
1128 msgstr "Skończone"
1129
1130 msgid "Finnish"
1131 msgstr "Fiński"
1132
1133 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1134 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1135
1136 msgid "French"
1137 msgstr "Francuski"
1138
1139 msgid "Frequency"
1140 msgstr "Częstotliwość"
1141
1142 msgid "Frequency bands"
1143 msgstr "Pasma częstotliwości"
1144
1145 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1146 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1147
1148 msgid "Frequency steps"
1149 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1150
1151 msgid "Fri"
1152 msgstr "Pią"
1153
1154 msgid "Friday"
1155 msgstr "Piątek"
1156
1157 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1158 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1159
1160 #, python-format
1161 msgid "Frontprocessor version: %d"
1162 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1163
1164 msgid "Fsck failed"
1165 msgstr "Fsck zawiódł"
1166
1167 msgid "Function not yet implemented"
1168 msgstr "Funkcja jeszcze nie wprowadzona"
1169
1170 msgid ""
1171 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1172 "Do you want to Restart the GUI now?"
1173 msgstr ""
1174 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1175 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1176
1177 msgid "Gateway"
1178 msgstr "Brama"
1179
1180 msgid "Genre:"
1181 msgstr "Gatunek:"
1182
1183 msgid "German"
1184 msgstr "Niemiecki"
1185
1186 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1187 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1188
1189 msgid "Goto 0"
1190 msgstr "Idź do 0"
1191
1192 msgid "Goto position"
1193 msgstr "Idź na pozycje"
1194
1195 msgid "Graphical Multi EPG"
1196 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1197
1198 msgid "Greek"
1199 msgstr "Grecki"
1200
1201 msgid "Guard Interval"
1202 msgstr "Odstęp strażnika"
1203
1204 msgid "Guard interval mode"
1205 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1206
1207 msgid "Harddisk"
1208 msgstr "Dysk twardy..."
1209
1210 msgid "Harddisk setup"
1211 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1212
1213 msgid "Harddisk standby after"
1214 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1215
1216 msgid "Hierarchy Information"
1217 msgstr "Informacja hierarchii"
1218
1219 msgid "Hierarchy mode"
1220 msgstr "Tryb hierarchii"
1221
1222 msgid "How many minutes do you want to record?"
1223 msgstr "Ile minut chcesz nagrać?"
1224
1225 msgid "Hungarian"
1226 msgstr "Węgierski"
1227
1228 msgid "IP Address"
1229 msgstr "Adres IP"
1230
1231 msgid "Icelandic"
1232 msgstr "Islandzki"
1233
1234 msgid "If you can see this page, please press OK."
1235 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1236
1237 msgid ""
1238 "If you see this, something is wrong with\n"
1239 "your scart connection. Press OK to return."
1240 msgstr ""
1241 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1242 "twoim połączeniem. Naciśnij OK aby wrócić."
1243
1244 msgid ""
1245 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1246 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1247 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1248 "possible.\n"
1249 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1250 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1251 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1252 "step.\n"
1253 "If you are happy with the result, press OK."
1254 msgstr ""
1255 "Jeśli twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1256 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1257 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1258 "wartości.\n"
1259 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1260 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1261 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1262 "kolejnym kroku.\n"
1263 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1264
1265 msgid "Image-Upgrade"
1266 msgstr "Image - Aktualizacja"
1267
1268 msgid "In Progress"
1269 msgstr "W toku"
1270
1271 msgid ""
1272 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1273 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1274
1275 msgid "Increased voltage"
1276 msgstr "Zwiększone napięcie"
1277
1278 msgid "Index"
1279 msgstr "Indeks"
1280
1281 msgid "InfoBar"
1282 msgstr "Pasek info"
1283
1284 msgid "Infobar timeout"
1285 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1286
1287 msgid "Information"
1288 msgstr "Informacja"
1289
1290 msgid "Init"
1291 msgstr "Init"
1292
1293 msgid "Initialization..."
1294 msgstr "Inicjalizacja..."
1295
1296 msgid "Initialize"
1297 msgstr "Inicjuj"
1298
1299 msgid "Initializing Harddisk..."
1300 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1301
1302 msgid "Input"
1303 msgstr "Wejście"
1304
1305 msgid "Installing"
1306 msgstr "Instalowanie"
1307
1308 msgid "Installing Software..."
1309 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1310
1311 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1312 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1313
1314 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1315 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1316
1317 msgid "Installing package content... Please wait..."
1318 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1319
1320 msgid "Instant Record..."
1321 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1322
1323 msgid "Integrated Ethernet"
1324 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1325
1326 msgid "Intermediate"
1327 msgstr "Pośredni"
1328
1329 msgid "Internal Flash"
1330 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1331
1332 msgid "Invalid Location"
1333 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1334
1335 msgid "Inversion"
1336 msgstr "Inversja"
1337
1338 msgid "Invert display"
1339 msgstr "Odwróć wyświetlacz"
1340
1341 msgid "Italian"
1342 msgstr "Włoski"
1343
1344 msgid "Job View"
1345 msgstr "Podgląd zajęć"
1346
1347 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1348 msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
1349
1350 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1351 msgid "Just Scale"
1352 msgstr "Po prostu skaluj"
1353
1354 msgid "Keyboard Map"
1355 msgstr "Mapa klawiatury"
1356
1357 msgid "Keyboard Setup"
1358 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1359
1360 msgid "Keymap"
1361 msgstr "Mapa klawiszy"
1362
1363 msgid "LAN Adapter"
1364 msgstr "Adapter LAN"
1365
1366 msgid "LNB"
1367 msgstr "LNB"
1368
1369 msgid "LOF"
1370 msgstr "LOF"
1371
1372 msgid "LOF/H"
1373 msgstr "LOF/H"
1374
1375 msgid "LOF/L"
1376 msgstr "LOF/L"
1377
1378 msgid "Language selection"
1379 msgstr "Wybór języka"
1380
1381 msgid "Language..."
1382 msgstr "Język..."
1383
1384 msgid "Last speed"
1385 msgstr "Ostatnia prędkość"
1386
1387 msgid "Latitude"
1388 msgstr "Szerokość geogr."
1389
1390 msgid "Leave DVD Player?"
1391 msgstr "Zamknąć odtważacz DVD?"
1392
1393 msgid "Left"
1394 msgstr "Lewo"
1395
1396 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1397 msgid "Letterbox"
1398 msgstr "Letterbox"
1399
1400 msgid "Limit east"
1401 msgstr "Limit wschodni"
1402
1403 msgid "Limit west"
1404 msgstr "Limit zachodni"
1405
1406 msgid "Limits off"
1407 msgstr "Wyłącz limity"
1408
1409 msgid "Limits on"
1410 msgstr "Włącz limity"
1411
1412 msgid "Link:"
1413 msgstr "Łącze:"
1414
1415 msgid "List of Storage Devices"
1416 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1417
1418 msgid "Lithuanian"
1419 msgstr "Litewski"
1420
1421 msgid "Local Network"
1422 msgstr "Sieć lokalna"
1423
1424 msgid "Location"
1425 msgstr "Lokalizacja"
1426
1427 msgid "Lock:"
1428 msgstr "Blokada:"
1429
1430 msgid "Long Keypress"
1431 msgstr "Długie naciskanie"
1432
1433 msgid "Longitude"
1434 msgstr "Długość geogr."
1435
1436 msgid "MMC Card"
1437 msgstr "Karta mmc"
1438
1439 msgid "MORE"
1440 msgstr "Więcej"
1441
1442 msgid "Main menu"
1443 msgstr "Menu Główne"
1444
1445 msgid "Mainmenu"
1446 msgstr "Menu Główne"
1447
1448 msgid "Make this mark an 'in' point"
1449 msgstr "Zrób to zaznaczenie jako wewnętrzny punkt"
1450
1451 msgid "Make this mark an 'out' point"
1452 msgstr "Zrób to zaznaczenie jako zewnętrzny punkt"
1453
1454 msgid "Make this mark just a mark"
1455 msgstr "Zrób to zaznaczenie po prostu zaznaczeniem"
1456
1457 msgid "Manual Scan"
1458 msgstr "Ręczne skanowanie"
1459
1460 msgid "Manual transponder"
1461 msgstr "Ręczny transponder"
1462
1463 msgid "Margin after record"
1464 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1465
1466 msgid "Margin before record (minutes)"
1467 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1468
1469 msgid "Media player"
1470 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1471
1472 msgid "MediaPlayer"
1473 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1474
1475 msgid "Menu"
1476 msgstr "Menu"
1477
1478 msgid "Message"
1479 msgstr "Wiadomość"
1480
1481 msgid "Mkfs failed"
1482 msgstr "Mkfs zawiódł"
1483
1484 msgid "Mode"
1485 msgstr "Tryb"
1486
1487 msgid "Model: "
1488 msgstr "Model: "
1489
1490 msgid "Modulation"
1491 msgstr "Modulacja"
1492
1493 msgid "Modulator"
1494 msgstr "Modulator"
1495
1496 msgid "Mon"
1497 msgstr "Pon"
1498
1499 msgid "Mon-Fri"
1500 msgstr "Pon-Pią"
1501
1502 msgid "Monday"
1503 msgstr "Poniedziałek"
1504
1505 msgid "Mount failed"
1506 msgstr "Montowanie nieudane"
1507
1508 msgid "Move Picture in Picture"
1509 msgstr "Przesuń PiP"
1510
1511 msgid "Move east"
1512 msgstr "Przesuń na wschód"
1513
1514 msgid "Move west"
1515 msgstr "Przesuń na zachód"
1516
1517 msgid "Movielist menu"
1518 msgstr "Menu listy filmów"
1519
1520 msgid "Multi EPG"
1521 msgstr "Multi EPG"
1522
1523 msgid "Multiple service support"
1524 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1525
1526 msgid "Multisat"
1527 msgstr "Multisat"
1528
1529 msgid "Mute"
1530 msgstr "Mute"
1531
1532 msgid "N/A"
1533 msgstr "N/A"
1534
1535 msgid "NEXT"
1536 msgstr "Następny"
1537
1538 msgid "NOW"
1539 msgstr "Teraz"
1540
1541 msgid "NTSC"
1542 msgstr "NTSC"
1543
1544 msgid "Name"
1545 msgstr "Nazwa"
1546
1547 msgid "Nameserver"
1548 msgstr "Nameserver"
1549
1550 #, python-format
1551 msgid "Nameserver %d"
1552 msgstr "Nameserver %d"
1553
1554 msgid "Nameserver Setup"
1555 msgstr "Ustawienia Nameserver"
1556
1557 msgid "Nameserver settings"
1558 msgstr "Ustawienia serwera nazw"
1559
1560 msgid "Netmask"
1561 msgstr "Maska sieci"
1562
1563 msgid "Network Configuration..."
1564 msgstr "Konfiguracja sieci..."
1565
1566 msgid "Network Mount"
1567 msgstr "Montowanie sieci"
1568
1569 msgid "Network SSID"
1570 msgstr "Sieciowe SSID"
1571
1572 msgid "Network Setup"
1573 msgstr "Ustawienia sieci"
1574
1575 msgid "Network scan"
1576 msgstr "Skanowanie sieci"
1577
1578 msgid "Network setup"
1579 msgstr "Ustawienia sieci"
1580
1581 msgid "Network test"
1582 msgstr "Test połaczenia sieciowego"
1583
1584 msgid "Network test..."
1585 msgstr "Test połączenia sieciowego..."
1586
1587 msgid "Network..."
1588 msgstr "Sieć..."
1589
1590 msgid "Network:"
1591 msgstr "Sieć:"
1592
1593 msgid "NetworkWizard"
1594 msgstr "Kreator sieci"
1595
1596 msgid "New"
1597 msgstr "Nowy"
1598
1599 msgid "New DVD"
1600 msgstr ""
1601
1602 msgid "New pin"
1603 msgstr "Nowy pin"
1604
1605 msgid "New version:"
1606 msgstr "Nowa wersja:"
1607
1608 msgid "Next"
1609 msgstr "Następny"
1610
1611 msgid "No"
1612 msgstr "Nie"
1613
1614 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1615 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1616
1617 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1618 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1619
1620 msgid "No backup needed"
1621 msgstr "Kopia jest nie potrzebna"
1622
1623 msgid ""
1624 "No data on transponder!\n"
1625 "(Timeout reading PAT)"
1626 msgstr ""
1627 "Brak danych na transponderze!\n"
1628 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1629
1630 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1631 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1632
1633 msgid "No free tuner!"
1634 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1635
1636 msgid ""
1637 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1638 msgstr ""
1639 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1640 "spróbować ponownie."
1641
1642 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1643 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1644
1645 msgid "No positioner capable frontend found."
1646 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1647
1648 msgid "No satellite frontend found!!"
1649 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1650
1651 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1652 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby uzywac go z pozycjonerem diseqc!"
1653
1654 msgid ""
1655 "No tuner is enabled!\n"
1656 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1657 msgstr ""
1658 "Brak włączonego tunera!\n"
1659 "Ustaw swój tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1660
1661 msgid ""
1662 "No valid service PIN found!\n"
1663 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1664 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1665 msgstr ""
1666 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1667 "czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1668 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1669
1670 msgid ""
1671 "No valid setup PIN found!\n"
1672 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1673 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1674 msgstr ""
1675 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1676 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1677 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1678
1679 msgid ""
1680 "No working local networkadapter found.\n"
1681 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1682 "configured correctly."
1683 msgstr ""
1684 "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
1685 "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
1686 "skonfigurowana poprawnie."
1687
1688 msgid ""
1689 "No working wireless interface found.\n"
1690 " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or enable "
1691 "you local network interface."
1692 msgstr ""
1693 "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
1694 "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
1695 "interfejs sieci lokalnej."
1696
1697 msgid ""
1698 "No working wireless networkadapter found.\n"
1699 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1700 "Network is configured correctly."
1701 msgstr ""
1702 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
1703 "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz poprawność "
1704 "konfiguracji sieci."
1705
1706 msgid "No, but restart from begin"
1707 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1708
1709 msgid "No, do nothing."
1710 msgstr "Nie, nie rób nic."
1711
1712 msgid "No, just start my dreambox"
1713 msgstr "Nie, tylko włącz mojego dreamboxa"
1714
1715 msgid "No, let me choose default lists"
1716 msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
1717
1718 msgid "No, scan later manually"
1719 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1720
1721 msgid "None"
1722 msgstr "Żaden"
1723
1724 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1725 msgid "Nonlinear"
1726 msgstr "Nielinearny"
1727
1728 msgid "North"
1729 msgstr "Północ"
1730
1731 msgid "Norwegian"
1732 msgstr "Norweski"
1733
1734 #, python-format
1735 msgid ""
1736 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1737 "required, %d MB available)"
1738 msgstr ""
1739
1740 msgid ""
1741 "Nothing to scan!\n"
1742 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1743 msgstr ""
1744 "Nic do skanowania!\n"
1745 "Ustaw swój tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1746
1747 msgid "Now Playing"
1748 msgstr "Teraz odtwarzane"
1749
1750 msgid ""
1751 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1752 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1753 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1754 msgstr ""
1755 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1756 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1757 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1758
1759 msgid "OK"
1760 msgstr "OK"
1761
1762 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1763 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1764
1765 msgid "OSD Settings"
1766 msgstr "Ustawienia OSD"
1767
1768 msgid "Off"
1769 msgstr "Wyłącz"
1770
1771 msgid "On"
1772 msgstr "Włącz"
1773
1774 msgid "One"
1775 msgstr "Jeden"
1776
1777 msgid "Online-Upgrade"
1778 msgstr "Online - Aktualizacja"
1779
1780 msgid "Orbital Position"
1781 msgstr "Pozycja orbitalna"
1782
1783 msgid "Other..."
1784 msgstr "Inne..."
1785
1786 msgid "PAL"
1787 msgstr "PAL"
1788
1789 msgid "PIDs"
1790 msgstr "Pidy"
1791
1792 msgid "Package list update"
1793 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
1794
1795 msgid "Packet management"
1796 msgstr "Zarządzanie pakietem"
1797
1798 msgid "Page"
1799 msgstr "Strona"
1800
1801 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1802 msgid "Pan&Scan"
1803 msgstr "Pan&Scan"
1804
1805 msgid "Parental control"
1806 msgstr "Kontrola rodzicielska"
1807
1808 msgid "Parental control services Editor"
1809 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
1810
1811 msgid "Parental control setup"
1812 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
1813
1814 msgid "Parental control type"
1815 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
1816
1817 msgid "Pause movie at end"
1818 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
1819
1820 msgid "PiPSetup"
1821 msgstr "Ustawienia PiP"
1822
1823 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1824 msgid "Pillarbox"
1825 msgstr "Pillarbox"
1826
1827 msgid "Pilot"
1828 msgstr "Pilot"
1829
1830 msgid "Pin code needed"
1831 msgstr "Potrzebny kod pin"
1832
1833 msgid "Play"
1834 msgstr "Play"
1835
1836 msgid "Play recorded movies..."
1837 msgstr "Odtwarzaj nagrane filmy..."
1838
1839 msgid "Please Reboot"
1840 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
1841
1842 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1843 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
1844
1845 msgid "Please change recording endtime"
1846 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
1847
1848 msgid "Please choose an extension..."
1849 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
1850
1851 msgid "Please choose he package..."
1852 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
1853
1854 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1855 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
1856
1857 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1858 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
1859
1860 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1861 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
1862
1863 msgid "Please enter a name for the new marker"
1864 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zaznaczenia"
1865
1866 msgid "Please enter a new filename"
1867 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
1868
1869 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1870 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
1871
1872 msgid "Please enter the correct pin code"
1873 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
1874
1875 msgid "Please enter the old pin code"
1876 msgstr "Wpisz stary kod pin"
1877
1878 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1879 msgstr "Proszę podążaj za instrukcjami na TV"
1880
1881 msgid "Please press OK!"
1882 msgstr "Wciśnij OK!"
1883
1884 msgid "Please select a playlist to delete..."
1885 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
1886
1887 msgid "Please select a playlist..."
1888 msgstr "Wybierz playliste..."
1889
1890 msgid "Please select a subservice to record..."
1891 msgstr "Wybierz subserwis..."
1892
1893 msgid "Please select a subservice..."
1894 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
1895
1896 msgid "Please select keyword to filter..."
1897 msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
1898
1899 msgid "Please select the movie path..."
1900 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
1901
1902 msgid "Please set up tuner B"
1903 msgstr "Ustaw Tuner B"
1904
1905 msgid "Please set up tuner C"
1906 msgstr "Ustaw Tuner C"
1907
1908 msgid "Please set up tuner D"
1909 msgstr "Ustaw Tuner D"
1910
1911 msgid ""
1912 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1913 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1914 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1915 msgstr ""
1916 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
1917 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
1918 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
1919
1920 msgid "Please wait... Loading list..."
1921 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
1922
1923 msgid "Plugin browser"
1924 msgstr "Przeglądarka pluginów"
1925
1926 msgid "Plugins"
1927 msgstr "Pluginy"
1928
1929 msgid "Polarity"
1930 msgstr "Polaryzacja"
1931
1932 msgid "Polarization"
1933 msgstr "Polaryzacja"
1934
1935 msgid "Polish"
1936 msgstr "Polski"
1937
1938 msgid "Port A"
1939 msgstr "Port A"
1940
1941 msgid "Port B"
1942 msgstr "Port B"
1943
1944 msgid "Port C"
1945 msgstr "Port C"
1946
1947 msgid "Port D"
1948 msgstr "Port D"
1949
1950 msgid "Portuguese"
1951 msgstr "Portugalski"
1952
1953 msgid "Positioner"
1954 msgstr "Pozycjoner"
1955
1956 msgid "Positioner fine movement"
1957 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
1958
1959 msgid "Positioner movement"
1960 msgstr "Ruchy pozycjonera"
1961
1962 msgid "Positioner setup"
1963 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
1964
1965 msgid "Positioner storage"
1966 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
1967
1968 msgid "Power threshold in mA"
1969 msgstr "Próg mocy w  mA"
1970
1971 msgid "Predefined transponder"
1972 msgstr "Zdefiniowany transponder"
1973
1974 msgid "Preparing... Please wait"
1975 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
1976
1977 msgid "Press OK on your remote control to continue."
1978 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
1979
1980 msgid "Press OK to activate the settings."
1981 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
1982
1983 msgid "Press OK to scan"
1984 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
1985
1986 msgid "Press OK to start the scan"
1987 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
1988
1989 msgid ""
1990 "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
1991 "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are supported.\n"
1992 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
1993 "\n"
1994 msgstr ""
1995 "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
1996 " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne z "
1997 "Dreamboxem.\n"
1998 "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
1999 "\n"
2000
2001 msgid "Prev"
2002 msgstr "Poprzedni"
2003
2004 msgid "Primary DNS"
2005 msgstr "Pierwszy DNS"
2006
2007 msgid "Protect services"
2008 msgstr "Ochrona serwisów"
2009
2010 msgid "Protect setup"
2011 msgstr "Ochrona ustawień"
2012
2013 msgid "Provider"
2014 msgstr "Provider"
2015
2016 msgid "Provider to scan"
2017 msgstr "Provider do skanowania"
2018
2019 msgid "Providers"
2020 msgstr "Providerzy"
2021
2022 msgid "Quickzap"
2023 msgstr "Szybkie przełączanie"
2024
2025 msgid "RC Menu"
2026 msgstr "Menu RC"
2027
2028 msgid "RF output"
2029 msgstr "Wyjście RF"
2030
2031 msgid "RGB"
2032 msgstr "RGB"
2033
2034 msgid "RSS Feed URI"
2035 msgstr "Adres serwisu RSS"
2036
2037 msgid "Radio"
2038 msgstr "Radio"
2039
2040 msgid "Ram Disk"
2041 msgstr "Dysk ramu"
2042
2043 msgid "Really close without saving settings?"
2044 msgstr "Naprawdę wyjść bez zapisywania ustawień?"
2045
2046 msgid "Really delete done timers?"
2047 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2048
2049 msgid "Really delete this timer?"
2050 msgstr "Usunąć ten timer?"
2051
2052 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2053 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2054
2055 msgid "Reception Settings"
2056 msgstr "Ustawienia powitania"
2057
2058 msgid "Record"
2059 msgstr "Nagraj"
2060
2061 msgid "Recorded files..."
2062 msgstr "Nagrane pliki..."
2063
2064 msgid "Recording"
2065 msgstr "Nagrywanie"
2066
2067 msgid ""
2068 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2069 "now?"
2070 msgstr ""
2071 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
2072 "ponownie teraz?"
2073
2074 msgid ""
2075 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2076 "now?"
2077 msgstr ""
2078 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
2079 "ponownie teraz?"
2080
2081 msgid ""
2082 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2083 "now?"
2084 msgstr ""
2085 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
2086 "ponownie teraz?"
2087
2088 msgid "Recordings always have priority"
2089 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2090
2091 msgid "Reenter new pin"
2092 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2093
2094 msgid "Refresh Rate"
2095 msgstr "Wartość odświeżania"
2096
2097 msgid "Refresh rate selection."
2098 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2099
2100 msgid "Remove Plugins"
2101 msgstr "Usuń pluginy"
2102
2103 msgid "Remove a mark"
2104 msgstr "Usuń zaznaczenie"
2105
2106 msgid "Remove currently selected title"
2107 msgstr ""
2108
2109 msgid "Remove plugins"
2110 msgstr "Usuń pluginy"
2111
2112 msgid "Remove title"
2113 msgstr ""
2114
2115 msgid "Rename"
2116 msgstr "Zmień nazwę"
2117
2118 msgid "Repeat"
2119 msgstr "Powtórz"
2120
2121 msgid "Repeat Type"
2122 msgstr "Typ powtórzeń"
2123
2124 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2125 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2126
2127 msgid "Repeats"
2128 msgstr "Powtarzaj"
2129
2130 msgid "Reset"
2131 msgstr "Resetuj"
2132
2133 msgid "Resolution"
2134 msgstr "Rozdzielczość"
2135
2136 msgid "Restart"
2137 msgstr "Restartuj"
2138
2139 msgid "Restart GUI"
2140 msgstr "Restartuj GUI"
2141
2142 msgid "Restart GUI now?"
2143 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2144
2145 msgid "Restart network"
2146 msgstr "Restart sieci"
2147
2148 msgid "Restart test"
2149 msgstr "Restart testu"
2150
2151 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2152 msgstr "Restaty adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2153
2154 msgid "Restore"
2155 msgstr "Przywróć"
2156
2157 msgid ""
2158 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2159 "settings now."
2160 msgstr ""
2161 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2162 "ustawienia teraz."
2163
2164 msgid "Resume from last position"
2165 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2166
2167 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2168 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2169 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2170 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2171 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2172 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2173 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2174 msgid "Resuming playback"
2175 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2176
2177 msgid "Return to file browser"
2178 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2179
2180 msgid "Return to movie list"
2181 msgstr "Powrót do listy filmów"
2182
2183 msgid "Return to previous service"
2184 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2185
2186 msgid "Rewind speeds"
2187 msgstr "Przewiń prędkości"
2188
2189 msgid "Right"
2190 msgstr "Prawo"
2191
2192 msgid "Rolloff"
2193 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2194
2195 msgid "Rotor turning speed"
2196 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2197
2198 msgid "Running"
2199 msgstr "Uruchomiony"
2200
2201 msgid "Russian"
2202 msgstr "Rosyjski"
2203
2204 msgid "S-Video"
2205 msgstr "S-Video"
2206
2207 msgid "SNR"
2208 msgstr "SNR"
2209
2210 msgid "SNR:"
2211 msgstr "SNR:"
2212
2213 msgid "Sat"
2214 msgstr "Sat"
2215
2216 msgid "Sat / Dish Setup"
2217 msgstr "Ustawienia anteny"
2218
2219 msgid "Satellite"
2220 msgstr "Satelita"
2221
2222 msgid "Satellite Equipment Setup"
2223 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2224
2225 msgid "Satellites"
2226 msgstr "Satelity"
2227
2228 msgid "Satfinder"
2229 msgstr "Miernik sygnału"
2230
2231 msgid "Saturday"
2232 msgstr "Sobota"
2233
2234 msgid "Save Playlist"
2235 msgstr "Zachowaj Playliste"
2236
2237 msgid "Save current project to disk"
2238 msgstr ""
2239
2240 msgid "Save..."
2241 msgstr ""
2242
2243 msgid "Scaling Mode"
2244 msgstr "Tryb skalowania"
2245
2246 msgid "Scan "
2247 msgstr "Skanuj"
2248
2249 msgid "Scan QAM128"
2250 msgstr "Skanuj QAM128"
2251
2252 msgid "Scan QAM16"
2253 msgstr "Skanuj QAM16"
2254
2255 msgid "Scan QAM256"
2256 msgstr "Skanuj QAM256"
2257
2258 msgid "Scan QAM32"
2259 msgstr "Skanuj QAM32"
2260
2261 msgid "Scan QAM64"
2262 msgstr "Skanuj QAM64"
2263
2264 msgid "Scan SR6875"
2265 msgstr "Skanuj SR6875"
2266
2267 msgid "Scan SR6900"
2268 msgstr "Skanuj SR6900"
2269
2270 msgid "Scan Wireless Networks"
2271 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2272
2273 msgid "Scan additional SR"
2274 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2275
2276 msgid "Scan band EU HYPER"
2277 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2278
2279 msgid "Scan band EU MID"
2280 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2281
2282 msgid "Scan band EU SUPER"
2283 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2284
2285 msgid "Scan band EU UHF IV"
2286 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2287
2288 msgid "Scan band EU UHF V"
2289 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2290
2291 msgid "Scan band EU VHF I"
2292 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2293
2294 msgid "Scan band EU VHF III"
2295 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2296
2297 msgid "Scan band US HIGH"
2298 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2299
2300 msgid "Scan band US HYPER"
2301 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2302
2303 msgid "Scan band US LOW"
2304 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2305
2306 msgid "Scan band US MID"
2307 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2308
2309 msgid "Scan band US SUPER"
2310 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2311
2312 msgid ""
2313 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2314 "WLAN USB Stick\n"
2315 msgstr ""
2316 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych Access Piontów i połącz się z nim "
2317 "przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2318
2319 msgid ""
2320 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2321 msgstr ""
2322 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2323
2324 msgid "Search east"
2325 msgstr "Szukaj na wschód"
2326
2327 msgid "Search west"
2328 msgstr "Szukaj na zachód"
2329
2330 msgid "Secondary DNS"
2331 msgstr "Drugi DNS"
2332
2333 msgid "Seek"
2334 msgstr "Wyszukiwanie"
2335
2336 msgid "Select HDD"
2337 msgstr "Wybierz HDD"
2338
2339 msgid "Select Location"
2340 msgstr "Wybierz Lokalizację"
2341
2342 msgid "Select Network Adapter"
2343 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2344
2345 msgid "Select a movie"
2346 msgstr "Wybierz film"
2347
2348 msgid "Select audio mode"
2349 msgstr "Wybierz tryb audio"
2350
2351 msgid "Select audio track"
2352 msgstr "Wybierz ścieżke audio"
2353
2354 msgid "Select channel to record from"
2355 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2356
2357 msgid "Select refresh rate"
2358 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2359
2360 msgid "Select video input"
2361 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2362
2363 msgid "Select video mode"
2364 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2365
2366 msgid "Sequence repeat"
2367 msgstr "Potwórka sekwencji"
2368
2369 msgid "Service"
2370 msgstr "Informacja o serwisie"
2371
2372 msgid "Service Scan"
2373 msgstr "Skanowanie serwisu"
2374
2375 msgid "Service Searching"
2376 msgstr "Szukanie serwisów"
2377
2378 msgid "Service has been added to the favourites."
2379 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2380
2381 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2382 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2383
2384 msgid ""
2385 "Service invalid!\n"
2386 "(Timeout reading PMT)"
2387 msgstr ""
2388 "Serwis nieważny!\n"
2389 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2390
2391 msgid ""
2392 "Service not found!\n"
2393 "(SID not found in PAT)"
2394 msgstr ""
2395 "Serwis nie znaleziony!\n"
2396 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2397
2398 msgid "Service scan"
2399 msgstr "Skanowanie serwisów"
2400
2401 msgid ""
2402 "Service unavailable!\n"
2403 "Check tuner configuration!"
2404 msgstr ""
2405 "Serwis niedostępny!\n"
2406 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2407
2408 msgid "Serviceinfo"
2409 msgstr "Info serwisowe"
2410
2411 msgid "Services"
2412 msgstr "Serwisy"
2413
2414 msgid "Set limits"
2415 msgstr "Ustaw limity"
2416
2417 msgid "Settings"
2418 msgstr "Ustawienia"
2419
2420 msgid "Setup"
2421 msgstr "Konfiguracja"
2422
2423 msgid "Setup Mode"
2424 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2425
2426 msgid "Show Info"
2427 msgstr "Pokaż Info"
2428
2429 msgid "Show WLAN Status"
2430 msgstr "Pokaż status WLAN"
2431
2432 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2433 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
2434
2435 msgid "Show infobar on channel change"
2436 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2437
2438 msgid "Show infobar on event change"
2439 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2440
2441 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2442 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2443
2444 msgid "Show positioner movement"
2445 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2446
2447 msgid "Show services beginning with"
2448 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2449
2450 msgid "Show the radio player..."
2451 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2452
2453 msgid "Show the tv player..."
2454 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2455
2456 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2457 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
2458
2459 msgid "Shutdown Dreambox after"
2460 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2461
2462 msgid "Similar"
2463 msgstr "Podobne"
2464
2465 msgid "Similar broadcasts:"
2466 msgstr "Podobne transmisje:"
2467
2468 msgid "Simple"
2469 msgstr "Proste"
2470
2471 msgid "Single"
2472 msgstr "Jeden"
2473
2474 msgid "Single EPG"
2475 msgstr "Zwykłe EPG"
2476
2477 msgid "Single satellite"
2478 msgstr "Jeden satelita"
2479
2480 msgid "Single transponder"
2481 msgstr "Jeden transponder"
2482
2483 msgid "Singlestep (GOP)"
2484 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2485
2486 msgid "Sleep Timer"
2487 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2488
2489 msgid "Sleep timer action:"
2490 msgstr "Akcja wyłącznika:"
2491
2492 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2493 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2494
2495 #, python-format
2496 msgid "Slot %d"
2497 msgstr "Slot %d"
2498
2499 msgid "Slow"
2500 msgstr "Wolno"
2501
2502 msgid "Slow Motion speeds"
2503 msgstr "Prędkości wolnego ruchu"
2504
2505 msgid "Some plugins are not available:\n"
2506 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2507
2508 msgid "Somewhere else"
2509 msgstr "Gdzie indziej"
2510
2511 msgid ""
2512 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2513 "\n"
2514 "Please choose an other one."
2515 msgstr ""
2516 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii nie istnieje\n"
2517 "\n"
2518 "Wybierz inną."
2519
2520 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2521 msgid "Sort A-Z"
2522 msgstr "Sortuj od A-Z"
2523
2524 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2525 msgid "Sort Time"
2526 msgstr "Czas sortowania"
2527
2528 msgid "Sound"
2529 msgstr "Dźwięk"
2530
2531 msgid "Soundcarrier"
2532 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2533
2534 msgid "South"
2535 msgstr "Południe"
2536
2537 msgid "Spanish"
2538 msgstr "Hiszpański"
2539
2540 msgid "Standby"
2541 msgstr "Czuwanie"
2542
2543 msgid "Standby / Restart"
2544 msgstr "Czuwanie / Restart"
2545
2546 msgid "Start"
2547 msgstr "Rozpocznij"
2548
2549 msgid "Start from the beginning"
2550 msgstr "Rozpocznij od początku"
2551
2552 msgid "Start recording?"
2553 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2554
2555 msgid "Start test"
2556 msgstr "Zacznij test"
2557
2558 msgid "StartTime"
2559 msgstr "czas rozpoczęcia"
2560
2561 msgid "Starting on"
2562 msgstr "Rozpocznij na"
2563
2564 msgid "Step "
2565 msgstr "Krok"
2566
2567 msgid "Step east"
2568 msgstr "Krok na wschód"
2569
2570 msgid "Step west"
2571 msgstr "Krok na zachód"
2572
2573 msgid "Stereo"
2574 msgstr "Stereo"
2575
2576 msgid "Stop"
2577 msgstr "Zatrzymaj"
2578
2579 msgid "Stop Timeshift?"
2580 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2581
2582 msgid "Stop current event and disable coming events"
2583 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2584
2585 msgid "Stop current event but not coming events"
2586 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2587
2588 msgid "Stop playing this movie?"
2589 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2590
2591 msgid "Stop test"
2592 msgstr "Zakończ test"
2593
2594 msgid "Store position"
2595 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2596
2597 msgid "Stored position"
2598 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2599
2600 msgid "Subservice list..."
2601 msgstr "Lista subserwisów..."
2602
2603 msgid "Subservices"
2604 msgstr "Subserwisy"
2605
2606 msgid "Subtitle selection"
2607 msgstr "Wybór napisów"
2608
2609 msgid "Subtitles"
2610 msgstr "Napisy"
2611
2612 msgid "Sun"
2613 msgstr "Nie"
2614
2615 msgid "Sunday"
2616 msgstr "Niedziela"
2617
2618 msgid "Swap Services"
2619 msgstr "Zamiana serwisów"
2620
2621 msgid "Swedish"
2622 msgstr "Szwedzki"
2623
2624 msgid "Switch to next subservice"
2625 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2626
2627 msgid "Switch to previous subservice"
2628 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2629
2630 msgid "Symbol Rate"
2631 msgstr "Symbol Rate"
2632
2633 msgid "Symbolrate"
2634 msgstr "Symbolrate"
2635
2636 msgid "System"
2637 msgstr "System"
2638
2639 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2640 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2641 msgstr ""
2642 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
2643 "additional translations made by SileliS® :)\n"
2644 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2645
2646 msgid "TV System"
2647 msgstr "System TV"
2648
2649 msgid "Terrestrial"
2650 msgstr "Naziemny"
2651
2652 msgid "Terrestrial provider"
2653 msgstr "Naziemny provider"
2654
2655 msgid "Test mode"
2656 msgstr "Tryb testowy"
2657
2658 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2659 msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
2660
2661 msgid "Test-Messagebox?"
2662 msgstr "Testowa Informacja?"
2663
2664 msgid ""
2665 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2666 "Please press OK to start using you Dreambox."
2667 msgstr ""
2668 "dziękuję za uzycie kreatora. Twój tuner jest juz gotowy do użycia.\n"
2669 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
2670
2671 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2672 msgstr "Kopia nieudana. Wybierz inna lokalizacje kopii."
2673
2674 msgid ""
2675 "The input port should be configured now.\n"
2676 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2677 "want to do that now?"
2678 msgstr ""
2679 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
2680 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
2681 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
2682
2683 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2684 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
2685
2686 msgid ""
2687 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2688 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2689 msgstr ""
2690 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
2691 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
2692
2693 msgid "The package doesn't contain anything."
2694 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
2695
2696 msgid "The pin code has been changed successfully."
2697 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
2698
2699 msgid "The pin code you entered is wrong."
2700 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
2701
2702 msgid "The pin codes you entered are different."
2703 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
2704
2705 msgid "The sleep timer has been activated."
2706 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
2707
2708 msgid "The sleep timer has been disabled."
2709 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
2710
2711 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2712 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
2713
2714 msgid ""
2715 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2716 msgstr ""
2717 "Kreator może utworzyć kopie twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie teraz?"
2718
2719 msgid "The wizard is finished now."
2720 msgstr "Kreator zakończony."
2721
2722 msgid "There are no default services lists in your image."
2723 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
2724
2725 msgid "There are no default settings in your image."
2726 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
2727
2728 msgid ""
2729 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2730 "Do you really want to continue?"
2731 msgstr ""
2732 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
2733 "Czy kontynuować?"
2734
2735 msgid "This is step number 2."
2736 msgstr "To jest krok numer 2."
2737
2738 msgid "This is unsupported at the moment."
2739 msgstr "To jest nie obsługiwane w tym momencie."
2740
2741 msgid ""
2742 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2743 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2744 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2745 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2746 "the \"Nameserver\" Configuration"
2747 msgstr ""
2748 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
2749 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
2750 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
2751 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
2752 "\"Nameserver\" konfigurację"
2753
2754 msgid ""
2755 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2756 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2757 "- verify that a network cable is attached\n"
2758 "- verify that the cable is not broken"
2759 msgstr ""
2760 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
2761 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
2762 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
2763 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
2764
2765 msgid ""
2766 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2767 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2768 "- no valid IP Address was found\n"
2769 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2770 msgstr ""
2771 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
2772 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
2773 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
2774 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
2775
2776 msgid ""
2777 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2778 "configuration with DHCP.\n"
2779 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2780 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2781 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2782 "dialog.\n"
2783 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2784 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2785 msgstr ""
2786 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
2787 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
2788 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
2789 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
2790 "adaptera sieciowego.\n"
2791 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
2792 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
2793
2794 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2795 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
2796
2797 msgid "Three"
2798 msgstr "Trzy"
2799
2800 msgid "Threshold"
2801 msgstr "Przedsionek"
2802
2803 msgid "Thu"
2804 msgstr "Czw"
2805
2806 msgid "Thursday"
2807 msgstr "Czwartek"
2808
2809 msgid "Time"
2810 msgstr "Czas"
2811
2812 msgid "Time/Date Input"
2813 msgstr "Czas / Data"
2814
2815 msgid "Timer"
2816 msgstr "Timer"
2817
2818 msgid "Timer Edit"
2819 msgstr "Edycja timera"
2820
2821 msgid "Timer Editor"
2822 msgstr "Edytor timera"
2823
2824 msgid "Timer Type"
2825 msgstr "Typ timera"
2826
2827 msgid "Timer entry"
2828 msgstr "Wstęp timera"
2829
2830 msgid "Timer log"
2831 msgstr "Log timera"
2832
2833 msgid "Timer sanity error"
2834 msgstr "Błąd timera"
2835
2836 msgid "Timer selection"
2837 msgstr "Wybór timera"
2838
2839 msgid "Timer status:"
2840 msgstr "Status timera:"
2841
2842 msgid "Timeshift"
2843 msgstr "Timeshift"
2844
2845 msgid "Timeshift not possible!"
2846 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
2847
2848 msgid "Timezone"
2849 msgstr "Strefa czasu"
2850
2851 msgid "Title"
2852 msgstr "Tytuł"
2853
2854 msgid "Title:"
2855 msgstr "Tytuł:"
2856
2857 msgid "Today"
2858 msgstr "Dzisiaj"
2859
2860 msgid "Tone mode"
2861 msgstr "Tryb tonowy"
2862
2863 msgid "Toneburst"
2864 msgstr "Toneburst"
2865
2866 msgid "Toneburst A/B"
2867 msgstr "Toneburst A/B"
2868
2869 msgid "Translation"
2870 msgstr "Tłumaczenie"
2871
2872 msgid "Translation:"
2873 msgstr "Tłumaczenie:"
2874
2875 msgid "Transmission Mode"
2876 msgstr "Tryb transmisji"
2877
2878 msgid "Transmission mode"
2879 msgstr "tryb transmisji"
2880
2881 msgid "Transponder"
2882 msgstr "Transponder"
2883
2884 msgid "Transponder Type"
2885 msgstr "Typ transpondera"
2886
2887 msgid "Tries left:"
2888 msgstr "Próby skończone:"
2889
2890 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2891 msgstr ""
2892 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
2893
2894 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2895 msgstr ""
2896 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
2897
2898 msgid "Tue"
2899 msgstr "Wto"
2900
2901 msgid "Tuesday"
2902 msgstr "Wtorek"
2903
2904 msgid "Tune"
2905 msgstr "Ustaw"
2906
2907 msgid "Tune failed!"
2908 msgstr "Strojenie nieudane!"
2909
2910 msgid "Tuner"
2911 msgstr "Tuner"
2912
2913 msgid "Tuner "
2914 msgstr "Tuner "
2915
2916 msgid "Tuner Slot"
2917 msgstr "Slot tunera"
2918
2919 msgid "Tuner configuration"
2920 msgstr "Konfiguracja tunera"
2921
2922 msgid "Tuner status"
2923 msgstr "Status tunera"
2924
2925 msgid "Turkish"
2926 msgstr "Turecki"
2927
2928 msgid "Two"
2929 msgstr "Dwa"
2930
2931 msgid "Type of scan"
2932 msgstr "Tym skanowania"
2933
2934 msgid "USALS"
2935 msgstr "USALS"
2936
2937 msgid "USB"
2938 msgstr "USB"
2939
2940 msgid "USB Stick"
2941 msgstr "USB Stick"
2942
2943 msgid ""
2944 "Unable to complete filesystem check.\n"
2945 "Error: "
2946 msgstr ""
2947 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
2948 "Błąd: "
2949
2950 msgid ""
2951 "Unable to initialize harddisk.\n"
2952 "Error: "
2953 msgstr ""
2954 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
2955 "Błąd: "
2956
2957 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
2958 msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
2959
2960 msgid "Universal LNB"
2961 msgstr "Uniwersalny LNB"
2962
2963 msgid "Unmount failed"
2964 msgstr "Błąd odmontowania"
2965
2966 msgid "Updates your receiver's software"
2967 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie twojego tunera"
2968
2969 msgid "Updating finished. Here is the result:"
2970 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
2971
2972 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
2973 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
2974
2975 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
2976 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
2977
2978 msgid "Upgrading"
2979 msgstr "Aktualizowanie"
2980
2981 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
2982 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
2983
2984 msgid "Use DHCP"
2985 msgstr "Użyj DHCP"
2986
2987 msgid "Use Power Measurement"
2988 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
2989
2990 msgid "Use a gateway"
2991 msgstr "Użyj bramy"
2992
2993 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
2994 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
2995 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
2996 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
2997 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
2998 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
2999 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3000 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3001 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3002 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3003 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3004 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3005 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3006 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3007
3008 msgid "Use power measurement"
3009 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3010
3011 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3012 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3013
3014 msgid ""
3015 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3016 "\n"
3017 "Please set up tuner A"
3018 msgstr ""
3019 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3020 "\n"
3021 "Wybierz Tuner A"
3022
3023 msgid ""
3024 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3025 "press OK."
3026 msgstr "Uzyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3027
3028 msgid "Use usals for this sat"
3029 msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
3030
3031 msgid "Use wizard to set up basic features"
3032 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3033
3034 msgid "Used service scan type"
3035 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3036
3037 msgid "User defined"
3038 msgstr "Zdefiniowany przez uzytkownika"
3039
3040 msgid "VCR scart"
3041 msgstr "Przełącz VCR"
3042
3043 msgid "Video Fine-Tuning"
3044 msgstr "Ustawienia Czystego Obrazu"
3045
3046 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3047 msgstr "Kreator Czystego Obrazu "
3048
3049 msgid "Video Output"
3050 msgstr "Wyjście Wideo"
3051
3052 msgid "Video Setup"
3053 msgstr "Ustawienia Wideo"
3054
3055 msgid "Video Wizard"
3056 msgstr "Kreator Wideo"
3057
3058 msgid ""
3059 "Video input selection\n"
3060 "\n"
3061 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3062 "input port).\n"
3063 "\n"
3064 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3065 msgstr ""
3066 "Wybór wejścia wideo\n"
3067 "\n"
3068 "Prosze wciśnij OK jeśli widzisz ta stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3069 "port wejścia).\n"
3070 "\n"
3071 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3072
3073 msgid "Video mode selection."
3074 msgstr "Wybór trybu wideo"
3075
3076 msgid "View Rass interactive..."
3077 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3078
3079 msgid "View teletext..."
3080 msgstr "Pokaż teletext..."
3081
3082 msgid "Voltage mode"
3083 msgstr "Tryb napięcia"
3084
3085 msgid "Volume"
3086 msgstr "Głośność"
3087
3088 msgid "W"
3089 msgstr "W"
3090
3091 msgid "WEP"
3092 msgstr "WEP"
3093
3094 msgid "WPA"
3095 msgstr "WPA"
3096
3097 msgid "WPA2"
3098 msgstr "WPA2"
3099
3100 msgid "WSS on 4:3"
3101 msgstr "WSS na 4:3"
3102
3103 msgid "Waiting"
3104 msgstr "Oczekiwanie"
3105
3106 msgid ""
3107 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3108 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3109 "Please press OK to begin."
3110 msgstr ""
3111 "Teraz sprawdzimy czy twój TV może wyświetlić obraz w 50hz. Jesli twój obraz "
3112 "stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony na 60hz.\n"
3113 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
3114
3115 msgid "Wed"
3116 msgstr "Śro"
3117
3118 msgid "Wednesday"
3119 msgstr "Środa"
3120
3121 msgid "Weekday"
3122 msgstr "Dzień tygodnia"
3123
3124 msgid ""
3125 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3126 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3127 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3128 msgstr ""
3129 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie twoim "
3130 "asystentem aktualizując oprogramowanie w twoim Dreamboxie przez dostarczenie "
3131 "kopii twoich aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować twoje "
3132 "oprogramowanie."
3133
3134 msgid ""
3135 "Welcome.\n"
3136 "\n"
3137 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3138 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3139 msgstr ""
3140 "Witaj.\n"
3141 "\n"
3142 "Ten kreator przeprowadzi ciebie przez podstawowe ustawienia twojego "
3143 "Dreamboxa.\n"
3144 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
3145
3146 msgid "Welcome..."
3147 msgstr "Witam..."
3148
3149 msgid "West"
3150 msgstr "Zachód"
3151
3152 msgid "What do you want to scan?"
3153 msgstr "Co chcesz skanować?"
3154
3155 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3156 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie twoich ustawień?"
3157
3158 msgid "Wireless"
3159 msgstr "Bezprzewodowy"
3160
3161 msgid "Wireless Network"
3162 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
3163
3164 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3165 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
3166
3167 msgid "YPbPr"
3168 msgstr "YPbPr"
3169
3170 msgid "Year:"
3171 msgstr "Rok:"
3172
3173 msgid "Yes"
3174 msgstr "Tak"
3175
3176 msgid "Yes, backup my settings!"
3177 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
3178
3179 msgid "Yes, do a manual scan now"
3180 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
3181
3182 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3183 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
3184
3185 msgid "Yes, do another manual scan now"
3186 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
3187
3188 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3189 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
3190
3191 msgid "Yes, restore the settings now"
3192 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
3193
3194 msgid "Yes, returning to movie list"
3195 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
3196
3197 msgid "Yes, view the tutorial"
3198 msgstr "tak, pokaż podręcznik"
3199
3200 msgid ""
3201 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3202 "want to be installed."
3203 msgstr ""
3204 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
3205 "ustawienia które chcesz zainstalować."
3206
3207 msgid "You can choose, what you want to install..."
3208 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
3209
3210 msgid "You cannot delete this!"
3211 msgstr "Nie można usunąc tego!"
3212
3213 msgid "You chose not to install any default services lists."
3214 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
3215
3216 msgid ""
3217 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3218 "default settings later in the settings menu."
3219 msgstr ""
3220 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
3221 "zainstalować ustawienia standardowe później w menu ustawień standardowych."
3222
3223 msgid ""
3224 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3225 msgstr ""
3226 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
3227 "przycisk OK."
3228
3229 msgid ""
3230 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3231 "harddisk is not an option for you."
3232 msgstr ""
3233 "Wydaje się że nie masz HDD w Dreamboxie. Więc tworzenie kopii na HDD nie "
3234 "jest opcją dla ciebie."
3235
3236 msgid ""
3237 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3238 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3239 "to the harddisk!\n"
3240 "Please press OK to start the backup now."
3241 msgstr ""
3242 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
3243 "czy jest  w użyciu teraz. Wiec lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3244 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3245
3246 msgid ""
3247 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3248 "Please press OK to start the backup now."
3249 msgstr ""
3250 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3251 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3252
3253 msgid ""
3254 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3255 "backup now."
3256 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząc tworzenie kopii teraz."
3257
3258 msgid "You have to wait for"
3259 msgstr "Musisz poczekać na"
3260
3261 msgid ""
3262 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3263 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3264 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3265 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3266 "your settings."
3267 msgstr ""
3268 "Potrzebujesz PC połączony do twojego Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej "
3269 "informacji odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
3270 "Teraz twój Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji "
3271 "aktualizacji ze strony, twoje nowe oprogramowanie zapyta ciebie o "
3272 "przywrócenie twoich ustawień."
3273
3274 msgid ""
3275 "You need to define some keywords first!\n"
3276 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3277 "Do you want to define keywords now?"
3278 msgstr ""
3279 "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
3280 "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
3281 "Czy chcesz zdefiniować teraz?"
3282
3283 msgid ""
3284 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3285 "\n"
3286 "Do you want to set the pin now?"
3287 msgstr ""
3288 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed twoimi dziećmi.\n"
3289 "\n"
3290 "czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
3291
3292 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3293 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa nacisnij przycisk OK pilota."
3294
3295 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3296 msgstr "Twój TV działa z 50 Hz. Wspaniale!"
3297
3298 msgid ""
3299 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3300 "process."
3301 msgstr ""
3302 "Twoja kopia zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie procesu aktualizacji."
3303
3304 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3305 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
3306
3307 msgid ""
3308 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3309 "try again."
3310 msgstr ""
3311 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3312 "ponownie."
3313
3314 msgid ""
3315 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3316 "Press OK to start upgrade."
3317 msgstr ""
3318 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3319 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3320
3321 msgid ""
3322 "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
3323 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3324 msgstr ""
3325 "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
3326 "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
3327
3328 msgid ""
3329 "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
3330 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3331 msgstr ""
3332 "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
3333 "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
3334
3335 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3336 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3337
3338 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3339 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3340
3341 msgid "[alternative edit]"
3342 msgstr "[edycja wybranych]"
3343
3344 msgid "[bouquet edit]"
3345 msgstr "[edycja bukietu]"
3346
3347 msgid "[favourite edit]"
3348 msgstr "[edycja ulubionych]"
3349
3350 msgid "[move mode]"
3351 msgstr "[tryb przesuwania]"
3352
3353 msgid "abort alternatives edit"
3354 msgstr "Przerwij edycje wybranych"
3355
3356 msgid "abort bouquet edit"
3357 msgstr "Przerwij edycje bukietów"
3358
3359 msgid "abort favourites edit"
3360 msgstr "Przerwij edycje ulubionych"
3361
3362 msgid "about to start"
3363 msgstr "Jak rozpocząć"
3364
3365 msgid "add alternatives"
3366 msgstr "Dodaj wybrane"
3367
3368 msgid "add bouquet"
3369 msgstr "Dodaj bukiet"
3370
3371 msgid "add directory to playlist"
3372 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
3373
3374 msgid "add file to playlist"
3375 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
3376
3377 msgid "add files to playlist"
3378 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3379
3380 msgid "add marker"
3381 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
3382
3383 msgid "add recording (enter recording duration)"
3384 msgstr "Dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
3385
3386 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3387 msgstr "Dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
3388
3389 msgid "add recording (indefinitely)"
3390 msgstr "Dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
3391
3392 msgid "add recording (stop after current event)"
3393 msgstr "Dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3394
3395 msgid "add service to bouquet"
3396 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
3397
3398 msgid "add service to favourites"
3399 msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
3400
3401 msgid "add to parental protection"
3402 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3403
3404 msgid "advanced"
3405 msgstr "Zaawansowane"
3406
3407 msgid "alphabetic sort"
3408 msgstr "sortuj alfabetycznie"
3409
3410 msgid ""
3411 "are you sure you want to restore\n"
3412 "following backup:\n"
3413 msgstr ""
3414 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3415 "następującą kopie:\n"
3416
3417 msgid "back"
3418 msgstr "Wróć"
3419
3420 msgid "better"
3421 msgstr "Lepszy"
3422
3423 msgid "blacklist"
3424 msgstr "Czarna lista"
3425
3426 msgid "by Exif"
3427 msgstr "Przez Exif"
3428
3429 msgid "change recording (duration)"
3430 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
3431
3432 msgid "change recording (endtime)"
3433 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
3434
3435 msgid "circular left"
3436 msgstr "Kołój w lewo"
3437
3438 msgid "circular right"
3439 msgstr "Kołój w prawo"
3440
3441 msgid "clear playlist"
3442 msgstr "Wyczyść playliste"
3443
3444 msgid "complex"
3445 msgstr "Złożony"
3446
3447 msgid "config menu"
3448 msgstr "Menu konfiguracji"
3449
3450 msgid "confirmed"
3451 msgstr "potwierdzone"
3452
3453 msgid "connected"
3454 msgstr "piołączone"
3455
3456 msgid "continue"
3457 msgstr "Kontynuuj"
3458
3459 msgid "copy to bouquets"
3460 msgstr "Kopiuj do bukietów"
3461
3462 msgid "daily"
3463 msgstr "Codziennie"
3464
3465 msgid "delete"
3466 msgstr "Usuń"
3467
3468 msgid "delete cut"
3469 msgstr "Usuń wycięte"
3470
3471 msgid "delete playlist entry"
3472 msgstr "usuń wpis playlisty"
3473
3474 msgid "delete saved playlist"
3475 msgstr "usuń zachowaną playlistę"
3476
3477 msgid "delete..."
3478 msgstr "Usuń..."
3479
3480 msgid "disable"
3481 msgstr "Wyłącz"
3482
3483 msgid "disable move mode"
3484 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
3485
3486 msgid "disabled"
3487 msgstr "Wyłączone"
3488
3489 msgid "disconnected"
3490 msgstr "rozłączone"
3491
3492 msgid "do not change"
3493 msgstr "Nie zmieniaj"
3494
3495 msgid "do nothing"
3496 msgstr "Nic nie rób"
3497
3498 msgid "don't record"
3499 msgstr "Nie nagrywaj"
3500
3501 msgid "done!"
3502 msgstr "Zrobione!"
3503
3504 msgid "edit alternatives"
3505 msgstr "Edytuj wybrane"
3506
3507 msgid "empty"
3508 msgstr "Puste"
3509
3510 msgid "enable"
3511 msgstr "Włączone"
3512
3513 msgid "enable bouquet edit"
3514 msgstr "Włącz edycje bukietu"
3515
3516 msgid "enable favourite edit"
3517 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
3518
3519 msgid "enable move mode"
3520 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
3521
3522 msgid "enabled"
3523 msgstr "Włączone"
3524
3525 msgid "end alternatives edit"
3526 msgstr "Koniec edycji wybranych"
3527
3528 msgid "end bouquet edit"
3529 msgstr "Koniec edycji bukietów"
3530
3531 msgid "end cut here"
3532 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
3533
3534 msgid "end favourites edit"
3535 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
3536
3537 msgid "equal to Socket A"
3538 msgstr "Równaj do Gniazda A"
3539
3540 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3541 msgstr "wyjdź z odtważacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
3542
3543 msgid "exit mediaplayer"
3544 msgstr "wyjdź z mediaplayera"
3545
3546 msgid "exit movielist"
3547 msgstr "wyjdź z listy filmów"
3548
3549 msgid "fine-tune your display"
3550 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
3551
3552 msgid "forward to the next chapter"
3553 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
3554
3555 msgid "free diskspace"
3556 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
3557
3558 msgid "full /etc directory"
3559 msgstr "Pełen folder /etc"
3560
3561 msgid "go to deep standby"
3562 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
3563
3564 msgid "go to standby"
3565 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
3566
3567 msgid "hear radio..."
3568 msgstr "Słuchaj radia..."
3569
3570 msgid "help..."
3571 msgstr "Pomoc..."
3572
3573 msgid "hide extended description"
3574 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
3575
3576 msgid "hide player"
3577 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
3578
3579 msgid "horizontal"
3580 msgstr "Pozioma (H)"
3581
3582 msgid "hour"
3583 msgstr "Godzina"
3584
3585 msgid "hours"
3586 msgstr "Godziny"
3587
3588 msgid "immediate shutdown"
3589 msgstr "wyłącz natychmiast"
3590
3591 #, python-format
3592 msgid ""
3593 "incoming call!\n"
3594 "%s calls on %s!"
3595 msgstr ""
3596 "Przychodząca rozmowa!\n"
3597 "%s rozmowy włączone %s!"
3598
3599 msgid "init module"
3600 msgstr "Moduł init"
3601
3602 msgid "insert mark here"
3603 msgstr "Wstaw zaznaczenie tu"
3604
3605 msgid "jump back to the previous title"
3606 msgstr "powróc do poprzedniego rozdziału"
3607
3608 msgid "jump forward to the next title"
3609 msgstr "przeskocz do nastepnego tytułu"
3610
3611 msgid "jump to listbegin"
3612 msgstr "skocz do początku listy"
3613
3614 msgid "jump to listend"
3615 msgstr "skocz do końca listy"
3616
3617 msgid "jump to next marked position"
3618 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
3619
3620 msgid "jump to previous marked position"
3621 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
3622
3623 msgid "leave movie player..."
3624 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
3625
3626 msgid "left"
3627 msgstr "Lewo"
3628
3629 msgid "list style compact"
3630 msgstr "kompaktowy styl listy"
3631
3632 msgid "list style compact with description"
3633 msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
3634
3635 msgid "list style default"
3636 msgstr "domyślny styl listy"
3637
3638 msgid "list style single line"
3639 msgstr "styl listy pojedyncza linia"
3640
3641 msgid "load playlist"
3642 msgstr "załaduj playliste"
3643
3644 msgid "locked"
3645 msgstr "Zablokowany"
3646
3647 msgid "loopthrough to socket A"
3648 msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
3649
3650 msgid "manual"
3651 msgstr "Ręcznie"
3652
3653 msgid "menu"
3654 msgstr "menu"
3655
3656 msgid "mins"
3657 msgstr "min's"
3658
3659 msgid "minute"
3660 msgstr "Minuta"
3661
3662 msgid "minutes"
3663 msgstr "Minutach"
3664
3665 msgid "minutes and"
3666 msgstr "Koniec minut"
3667
3668 msgid "move PiP to main picture"
3669 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
3670
3671 msgid "movie list"
3672 msgstr "lista filmów"
3673
3674 msgid "multinorm"
3675 msgstr "Multinorm"
3676
3677 msgid "never"
3678 msgstr "Nigdy"
3679
3680 msgid "next channel"
3681 msgstr "Następny kanał"
3682
3683 msgid "next channel in history"
3684 msgstr "Następny kanał w historii"
3685
3686 msgid "no"
3687 msgstr "Nie"
3688
3689 msgid "no HDD found"
3690 msgstr "Nie znaleziono HDD"
3691
3692 msgid "no Picture found"
3693 msgstr "Nie znaleziono obrazka"
3694
3695 msgid "no module found"
3696 msgstr "Nie znaleziono modułu"
3697
3698 msgid "no standby"
3699 msgstr "Bez stanu czuwania"
3700
3701 msgid "no timeout"
3702 msgstr "Bez końca"
3703
3704 msgid "none"
3705 msgstr "Żaden"
3706
3707 msgid "not locked"
3708 msgstr "Nie zablokowany"
3709
3710 msgid "nothing connected"
3711 msgstr "nic nie połączono"
3712
3713 msgid "off"
3714 msgstr "Wyłączony"
3715
3716 msgid "on"
3717 msgstr "Włączony"
3718
3719 msgid "once"
3720 msgstr "Raz"
3721
3722 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3723 msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
3724
3725 msgid "open servicelist"
3726 msgstr "Otwórz listę serwisów"
3727
3728 msgid "open servicelist(down)"
3729 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
3730
3731 msgid "open servicelist(up)"
3732 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
3733
3734 msgid "pass"
3735 msgstr "Hasło"
3736
3737 msgid "pause"
3738 msgstr "Pauza"
3739
3740 msgid "play entry"
3741 msgstr "wstęp odtwarzania"
3742
3743 msgid "play from next mark or playlist entry"
3744 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3745
3746 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3747 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3748
3749 msgid "please press OK when ready"
3750 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
3751
3752 msgid "please wait, loading picture..."
3753 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
3754
3755 msgid "previous channel"
3756 msgstr "Poprzedni kanał"
3757
3758 msgid "previous channel in history"
3759 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
3760
3761 msgid "record"
3762 msgstr "Nagraj"
3763
3764 msgid "recording..."
3765 msgstr "Nagrywanie..."
3766
3767 msgid "remove after this position"
3768 msgstr "Usuń po tej pozycji"
3769
3770 msgid "remove all alternatives"
3771 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
3772
3773 msgid "remove all new found flags"
3774 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
3775
3776 msgid "remove before this position"
3777 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
3778
3779 msgid "remove entry"
3780 msgstr "Usuń wstęp"
3781
3782 msgid "remove from parental protection"
3783 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
3784
3785 msgid "remove new found flag"
3786 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
3787
3788 msgid "remove selected satellite"
3789 msgstr "usuń wybranego satelitę"
3790
3791 msgid "remove this mark"
3792 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
3793
3794 msgid "repeated"
3795 msgstr "Powtórzone"
3796
3797 msgid "rewind to the previous chapter"
3798 msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
3799
3800 msgid "right"
3801 msgstr "Prawo"
3802
3803 msgid "save playlist"
3804 msgstr "zapisz playliste"
3805
3806 #, python-format
3807 msgid "scan done! %d services found!"
3808 msgstr "skanowanie skończone! %d znalezionych serwisów!"
3809
3810 msgid "scan done! No service found!"
3811 msgstr "skanowanie skończone! Nie znaleziono serwisów!"
3812
3813 msgid "scan done! One service found!"
3814 msgstr "skanowanie skończone! Jeden serwis znaleziony!"
3815
3816 #, python-format
3817 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3818 msgstr "skanowanie w toku - %d %% skończone! %d znalezionych serwisów!"
3819
3820 msgid "scan state"
3821 msgstr "Status skanowania"
3822
3823 msgid "second"
3824 msgstr "Drugi"
3825
3826 msgid "second cable of motorized LNB"
3827 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
3828
3829 msgid "seconds"
3830 msgstr "Sekundy"
3831
3832 msgid "seconds."
3833 msgstr "Sekundy."
3834
3835 msgid "select movie"
3836 msgstr "wybierz film"
3837
3838 msgid "select the movie path"
3839 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
3840
3841 msgid "service pin"
3842 msgstr "Pin serwisu"
3843
3844 msgid "setup pin"
3845 msgstr "Pin ustawień"
3846
3847 msgid "show DVD main menu"
3848 msgstr "pokaż główne menu DVD"
3849
3850 msgid "show EPG..."
3851 msgstr "Pokaż EPG..."
3852
3853 msgid "show all"
3854 msgstr "pokaż wszystkie"
3855
3856 msgid "show alternatives"
3857 msgstr "Pokaż wybrane"
3858
3859 msgid "show event details"
3860 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
3861
3862 msgid "show extended description"
3863 msgstr "pokaż rozszerzony opis"
3864
3865 msgid "show first tag"
3866 msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
3867
3868 msgid "show second tag"
3869 msgstr "pokaż drugą etykietę"
3870
3871 msgid "show shutdown menu"
3872 msgstr "pokaż menu wyłączania"
3873
3874 msgid "show single service EPG..."
3875 msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
3876
3877 msgid "show tag menu"
3878 msgstr "pokaż etykietę menu"
3879
3880 msgid "show transponder info"
3881 msgstr "Pokaż info transpondera"
3882
3883 msgid "shuffle playlist"
3884 msgstr "tasuj playliste"
3885
3886 msgid "shutdown"
3887 msgstr "Wyłącz"
3888
3889 msgid "simple"
3890 msgstr "Prosty"
3891
3892 msgid "skip backward"
3893 msgstr "Skocz wstecz"
3894
3895 msgid "skip backward (enter time)"
3896 msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
3897
3898 msgid "skip forward"
3899 msgstr "Skocz w przód"
3900
3901 msgid "skip forward (enter time)"
3902 msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
3903
3904 msgid "sort by date"
3905 msgstr "sortuj poprzez datę"
3906
3907 msgid "standard"
3908 msgstr "standardowy"
3909
3910 msgid "standby"
3911 msgstr "Czuwanie"
3912
3913 msgid "start cut here"
3914 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
3915
3916 msgid "start timeshift"
3917 msgstr "Rozpocznij timeshift"
3918
3919 msgid "stereo"
3920 msgstr "Stereo"
3921
3922 msgid "stop PiP"
3923 msgstr "zatrzymaj PiP"
3924
3925 msgid "stop entry"
3926 msgstr "zatrzymaj wstęp"
3927
3928 msgid "stop recording"
3929 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
3930
3931 msgid "stop timeshift"
3932 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
3933
3934 msgid "swap PiP and main picture"
3935 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
3936
3937 msgid "switch to filelist"
3938 msgstr "Przeącz na listę plików"
3939
3940 msgid "switch to playlist"
3941 msgstr "Przełącz na playliste"
3942
3943 msgid "switch to the next audio track"
3944 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
3945
3946 msgid "switch to the next subtitle language"
3947 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
3948
3949 msgid "text"
3950 msgstr "Tekst"
3951
3952 msgid "this recording"
3953 msgstr "To nagranie"
3954
3955 msgid "this service is protected by a parental control pin"
3956 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
3957
3958 msgid "toggle a cut mark at the current position"
3959 msgstr "przetkaj ucięty znak w aktualnej pozycji"
3960
3961 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
3962 msgstr "czas odtważania, rozdział, audio, informacja o napisach"
3963
3964 msgid "unconfirmed"
3965 msgstr "niepotwierdzone"
3966
3967 msgid "unknown service"
3968 msgstr "Nieznany serwis"
3969
3970 msgid "until restart"
3971 msgstr "Aż do startu"
3972
3973 msgid "user defined"
3974 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
3975
3976 msgid "vertical"
3977 msgstr "Pionowa (V)"
3978
3979 msgid "view extensions..."
3980 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
3981
3982 msgid "view recordings..."
3983 msgstr "Wyświetl nagrania..."
3984
3985 msgid "wait for ci..."
3986 msgstr "Czekan na ci..."
3987
3988 msgid "wait for mmi..."
3989 msgstr "czekaj na mmi..."
3990
3991 msgid "waiting"
3992 msgstr "Oczekiwanie"
3993
3994 msgid "weekly"
3995 msgstr "Tygodniowy"
3996
3997 msgid "whitelist"
3998 msgstr "Biała lista"
3999
4000 msgid "yes"
4001 msgstr "Tak"
4002
4003 msgid "yes (keep feeds)"
4004 msgstr "Tak (trzymaj je)"
4005
4006 msgid ""
4007 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4008 "assistance before rebooting your dreambox."
4009 msgstr ""
4010 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
4011 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
4012
4013 msgid "zap"
4014 msgstr "Przełącz"
4015
4016 msgid "zapped"
4017 msgstr "Przełączony"
4018
4019 #~ msgid ""
4020 #~ "\n"
4021 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4022 #~ msgstr ""
4023 #~ "\n"
4024 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
4025
4026 #, fuzzy
4027 #~ msgid "\"?"
4028 #~ msgstr "\"?"
4029
4030 #~ msgid "Choose Location"
4031 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
4032
4033 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4034 #~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
4035
4036 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4037 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
4038
4039 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4040 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
4041
4042 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4043 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
4044
4045 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4046 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
4047
4048 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4049 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
4050
4051 #~ msgid "Device Setup..."
4052 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
4053
4054 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4055 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
4056
4057 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4058 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
4059
4060 #~ msgid "Extended Setup..."
4061 #~ msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
4062
4063 #~ msgid "Games / Plugins"
4064 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
4065
4066 #~ msgid "Movie Menu"
4067 #~ msgstr "Menu filmu"
4068
4069 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4070 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
4071
4072 #~ msgid ""
4073 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4074 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4075 #~ "built in wireless network support"
4076 #~ msgstr ""
4077 #~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
4078 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
4079 #~ "pilocie."
4080
4081 #~ msgid ""
4082 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
4083 #~ "needed values.\n"
4084 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4085 #~ msgstr ""
4086 #~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
4087 #~ "odpowiednich wartości.\n"
4088 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4089
4090 #~ msgid ""
4091 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
4092 #~ "needed values.\n"
4093 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4094 #~ msgstr ""
4095 #~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
4096 #~ "danych.\n"
4097 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
4098
4099 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
4100 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
4101
4102 #~ msgid "Restart your wireless interface"
4103 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
4104
4105 #~ msgid "Show files from %s"
4106 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
4107
4108 #~ msgid "Startwizard"
4109 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
4110
4111 #~ msgid ""
4112 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4113 #~ "\n"
4114 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
4115 #~ "\n"
4116 #~ "Please press OK to continue."
4117 #~ msgstr ""
4118 #~ "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4119 #~ "\n"
4120 #~ "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
4121 #~ "\n"
4122 #~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
4123
4124 #~ msgid ""
4125 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4126 #~ "\n"
4127 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
4128 #~ "\n"
4129 #~ "Please press OK to continue."
4130 #~ msgstr ""
4131 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4132 #~ "\n"
4133 #~ "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
4134 #~ "\n"
4135 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4136
4137 #~ msgid ""
4138 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4139 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
4140 #~ msgstr ""
4141 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4142 #~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
4143
4144 #~ msgid ""
4145 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
4146 #~ "Please refer to the user manual.\n"
4147 #~ "Error: "
4148 #~ msgstr ""
4149 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
4150 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
4151 #~ "Błąd: "
4152
4153 #~ msgid "VCR Switch"
4154 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
4155
4156 #~ msgid ""
4157 #~ "Welcome.\n"
4158 #~ "\n"
4159 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
4160 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4161 #~ "\n"
4162 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4163 #~ msgstr ""
4164 #~ "Witam.\n"
4165 #~ "\n"
4166 #~ "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji "
4167 #~ "Deamboxa pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
4168 #~ "\n"
4169 #~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
4170
4171 #~ msgid ""
4172 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
4173 #~ "Please choose what you want to do next."
4174 #~ msgstr ""
4175 #~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
4176 #~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
4177
4178 #~ msgid ""
4179 #~ "Your network is restarting.\n"
4180 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
4181 #~ msgstr ""
4182 #~ "Sieć została zrestartowana.\n"
4183 #~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
4184
4185 #~ msgid ""
4186 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
4187 #~ "Please choose what you want to do next."
4188 #~ msgstr ""
4189 #~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
4190 #~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
4191
4192 #~ msgid ""
4193 #~ "scan done!\n"
4194 #~ "%d services found!"
4195 #~ msgstr ""
4196 #~ "Skanowanie skończone!\n"
4197 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4198
4199 #~ msgid ""
4200 #~ "scan done!\n"
4201 #~ "No service found!"
4202 #~ msgstr ""
4203 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4204 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
4205
4206 #~ msgid ""
4207 #~ "scan done!\n"
4208 #~ "One service found!"
4209 #~ msgstr ""
4210 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4211 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
4212
4213 #~ msgid ""
4214 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
4215 #~ "%d services found!"
4216 #~ msgstr ""
4217 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
4218 #~ "%d znalezionych serwisów!"