translation update
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-06-17 13:12+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-06-16 14:18+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid " "
23 msgstr " "
24
25 msgid "#000000"
26 msgstr ""
27
28 msgid "#0064c7"
29 msgstr ""
30
31 msgid "#25062748"
32 msgstr ""
33
34 msgid "#389416"
35 msgstr ""
36
37 msgid "#80000000"
38 msgstr ""
39
40 msgid "#80ffffff"
41 msgstr ""
42
43 msgid "#bab329"
44 msgstr ""
45
46 msgid "#f23d21"
47 msgstr ""
48
49 msgid "#ffffff"
50 msgstr ""
51
52 msgid "#ffffffff"
53 msgstr ""
54
55 msgid "%H:%M"
56 msgstr "%H:%M"
57
58 #, python-format
59 msgid "%d min"
60 msgstr "%d min"
61
62 msgid "%d.%B %Y"
63 msgstr "%d.%B %Y"
64
65 #, python-format
66 msgid ""
67 "%s\n"
68 "(%s, %d MB free)"
69 msgstr ""
70 "%s\n"
71 "(%s, %d MB ledigt)"
72
73 #, python-format
74 msgid "%s (%s)\n"
75 msgstr "%s (%s)\n"
76
77 msgid "(ZAP)"
78 msgstr "(ZAP)"
79
80 msgid "(empty)"
81 msgstr "(tom)"
82
83 msgid "(show optional DVD audio menu)"
84 msgstr "(visa extra DVD ljudmeny)"
85
86 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
87 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
88
89 msgid "/var directory"
90 msgstr "/var bibliotek"
91
92 msgid "0"
93 msgstr ""
94
95 msgid "1"
96 msgstr ""
97
98 msgid "1.0"
99 msgstr "1.0"
100
101 msgid "1.1"
102 msgstr "1.1"
103
104 msgid "1.2"
105 msgstr "1.2"
106
107 msgid "12V output"
108 msgstr "12V utgång"
109
110 msgid "13 V"
111 msgstr "13 V"
112
113 msgid "16:10"
114 msgstr "16:10"
115
116 msgid "16:10 Letterbox"
117 msgstr "16:10 Letterbox"
118
119 msgid "16:10 PanScan"
120 msgstr "16:10 PanScan"
121
122 msgid "16:9"
123 msgstr "16:9"
124
125 msgid "16:9 Letterbox"
126 msgstr "16:9 Letterbox"
127
128 msgid "16:9 always"
129 msgstr "16:9 alltid"
130
131 msgid "18 V"
132 msgstr "18 V"
133
134 msgid "2"
135 msgstr ""
136
137 msgid "3"
138 msgstr ""
139
140 msgid "30 minutes"
141 msgstr "30 minuter"
142
143 msgid "4"
144 msgstr ""
145
146 msgid "4:3"
147 msgstr "4:#"
148
149 msgid "4:3 Letterbox"
150 msgstr "4:3 Letterbox"
151
152 msgid "4:3 PanScan"
153 msgstr "4:3 PanScan"
154
155 msgid "5"
156 msgstr ""
157
158 msgid "5 minutes"
159 msgstr "5 minuter"
160
161 msgid "50 Hz"
162 msgstr "50 Hz"
163
164 msgid "6"
165 msgstr ""
166
167 msgid "60 minutes"
168 msgstr "60 minuter"
169
170 msgid "7"
171 msgstr ""
172
173 msgid "8"
174 msgstr ""
175
176 msgid "9"
177 msgstr ""
178
179 msgid "<unknown>"
180 msgstr "<okänd>"
181
182 msgid "??"
183 msgstr "??"
184
185 msgid "A"
186 msgstr "A"
187
188 #, python-format
189 msgid ""
190 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
191 "Do you want to keep your version?"
192 msgstr ""
193 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
194 "Vill du behålla din version?"
195
196 msgid ""
197 "A finished record timer wants to set your\n"
198 "Dreambox to standby. Do that now?"
199 msgstr ""
200 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
201 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
202
203 msgid ""
204 "A finished record timer wants to shut down\n"
205 "your Dreambox. Shutdown now?"
206 msgstr ""
207 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
208 "din Dreambox. Stänga av nu?"
209
210 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
211 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
212
213 #, python-format
214 msgid ""
215 "A record has been started:\n"
216 "%s"
217 msgstr ""
218 "En inspelning har påbörjats:\n"
219 "%s"
220
221 msgid ""
222 "A recording is currently running.\n"
223 "What do you want to do?"
224 msgstr ""
225 "En inspelning pågår redan.\n"
226 "Vad vill du göra?"
227
228 msgid ""
229 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
230 "configure the positioner."
231 msgstr ""
232 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
233 "motorn."
234
235 msgid ""
236 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
237 "start the satfinder."
238 msgstr ""
239 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
240 "satfinder."
241
242 #, python-format
243 msgid "A required tool (%s) was not found."
244 msgstr ""
245
246 msgid ""
247 "A sleep timer wants to set your\n"
248 "Dreambox to standby. Do that now?"
249 msgstr ""
250 "En sovtimer vill försätta din\n"
251 "Dreambox i standby. Utföra det?"
252
253 msgid ""
254 "A sleep timer wants to shut down\n"
255 "your Dreambox. Shutdown now?"
256 msgstr ""
257 "En sovtimer vill stänga av\n"
258 "din Dreambox. Stänga av nu?"
259
260 msgid ""
261 "A timer failed to record!\n"
262 "Disable TV and try again?\n"
263 msgstr ""
264 "En timerinspelning misslyckades!\n"
265 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
266
267 msgid "A/V Settings"
268 msgstr "A/V Inställningar"
269
270 msgid "AA"
271 msgstr "AA"
272
273 msgid "AB"
274 msgstr "AB"
275
276 msgid "AC3 default"
277 msgstr "AC3 standard"
278
279 msgid "AC3 downmix"
280 msgstr "AC3 nedmixning"
281
282 msgid "AGC"
283 msgstr "AGC"
284
285 msgid "AGC:"
286 msgstr "AGC:"
287
288 msgid "About"
289 msgstr "Om"
290
291 msgid "About..."
292 msgstr "Om..."
293
294 msgid "Action on long powerbutton press"
295 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
296
297 msgid "Activate Picture in Picture"
298 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
299
300 msgid "Activate network settings"
301 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
302
303 msgid "Adapter settings"
304 msgstr "Adapter inställning"
305
306 msgid "Add"
307 msgstr "Lägg till"
308
309 msgid "Add a mark"
310 msgstr "Lägg till markör"
311
312 msgid "Add a new title"
313 msgstr "Lägg till ny titel"
314
315 msgid "Add timer"
316 msgstr "Lägg till timer"
317
318 msgid "Add title..."
319 msgstr "Lägg till titel..."
320
321 msgid "Add to bouquet"
322 msgstr "Lägg till i favoritlista"
323
324 msgid "Add to favourites"
325 msgstr "Lägg till i favoriter"
326
327 msgid ""
328 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
329 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
330 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
331 "test screens."
332 msgstr ""
333 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
334 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
335 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
336 "välja annan testbild."
337
338 msgid "Advanced"
339 msgstr "Avancerat"
340
341 msgid "Advanced Video Setup"
342 msgstr "Avancerad videoinställning"
343
344 msgid "After event"
345 msgstr "Efter program"
346
347 msgid ""
348 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
349 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
350 msgstr ""
351 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
352 "manual för Dreambox om hur du utför det."
353
354 msgid "Album:"
355 msgstr "Album:"
356
357 msgid "All"
358 msgstr "Alla"
359
360 msgid "All..."
361 msgstr "Alla..."
362
363 msgid "Alpha"
364 msgstr "Alpha"
365
366 msgid "Alternative radio mode"
367 msgstr "Alternativt radioläge"
368
369 msgid "Alternative services tuner priority"
370 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
371
372 msgid "An empty filename is illegal."
373 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
374
375 #, python-format
376 msgid "An error has occured. (%s)"
377 msgstr ""
378
379 msgid "Arabic"
380 msgstr "Arabiska"
381
382 msgid ""
383 "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
384 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
385 "\n"
386 msgstr ""
387 "Är du säker på att du vill aktivera WLAN stöd?\n"
388 "Anslut din WLAN USB Stick till din Dreambox och tryck OK.\n"
389 "\n"
390
391 msgid ""
392 "Are you sure you want to enable your local network?\n"
393 "\n"
394 msgstr ""
395 "Är du säker på att du vill aktivera lokalt nätverk?\n"
396 "\n"
397
398 msgid ""
399 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
400 "\n"
401 msgstr ""
402 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
403 "\n"
404
405 msgid "Artist:"
406 msgstr "Artist:"
407
408 msgid "Ask before shutdown:"
409 msgstr "Fråga före avstängning:"
410
411 msgid "Ask user"
412 msgstr "Fråga"
413
414 msgid "Aspect Ratio"
415 msgstr "Bildformat"
416
417 msgid "Audio"
418 msgstr "Ljud"
419
420 msgid "Audio Options..."
421 msgstr "Ljudval..."
422
423 msgid "Auto"
424 msgstr "Auto"
425
426 msgid "Auto scart switching"
427 msgstr "Auto scart byte"
428
429 msgid "Automatic"
430 msgstr "Automatisk"
431
432 msgid "Automatic Scan"
433 msgstr "Automatisk sökning"
434
435 msgid "B"
436 msgstr "B"
437
438 msgid "BA"
439 msgstr "BA"
440
441 msgid "BB"
442 msgstr "BB"
443
444 msgid "BER"
445 msgstr "BER"
446
447 msgid "BER:"
448 msgstr "BER:"
449
450 msgid "Back"
451 msgstr "Tillbaka"
452
453 msgid "Backup"
454 msgstr "Backup"
455
456 msgid "Backup Location"
457 msgstr "Backupplacering"
458
459 msgid "Backup Mode"
460 msgstr "Backupläge"
461
462 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
463 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
464
465 msgid "Band"
466 msgstr "Band"
467
468 msgid "Bandwidth"
469 msgstr "Bandbredd"
470
471 msgid "Begin time"
472 msgstr "Starttid"
473
474 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
475 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
476
477 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
478 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
479
480 msgid "Behavior when a movie is started"
481 msgstr "Beteende när en film startas"
482
483 msgid "Behavior when a movie is stopped"
484 msgstr "Beteende när en film stoppas"
485
486 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
487 msgstr "Beteende när en film slutar"
488
489 msgid "Brightness"
490 msgstr "Ljusstyrka"
491
492 msgid "Burn"
493 msgstr "Skapa"
494
495 msgid "Burn DVD"
496 msgstr "Skapa DVD"
497
498 msgid "Burn To DVD..."
499 msgstr "Skapa DVD..."
500
501 msgid "Bus: "
502 msgstr "Bus: "
503
504 msgid ""
505 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
506 "displayed."
507 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
508
509 msgid "C-Band"
510 msgstr "C-Band"
511
512 msgid "CF Drive"
513 msgstr "CF Disk"
514
515 msgid "CVBS"
516 msgstr "CVBS"
517
518 msgid "Cable"
519 msgstr "Kabel"
520
521 msgid "Cache Thumbnails"
522 msgstr "Buffra miniatyrer"
523
524 msgid "Call monitoring"
525 msgstr "Samtalsmonitorering"
526
527 msgid "Cancel"
528 msgstr "Avbryt"
529
530 msgid "Capacity: "
531 msgstr "Kapacitet: "
532
533 msgid "Card"
534 msgstr "Kort"
535
536 msgid "Catalan"
537 msgstr "Katalanska"
538
539 msgid "Change bouquets in quickzap"
540 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
541
542 msgid "Change pin code"
543 msgstr "Ändra PIN kod"
544
545 msgid "Change service pin"
546 msgstr "Ändra program PIN"
547
548 msgid "Change service pins"
549 msgstr "Ändra program PIN"
550
551 msgid "Change setup pin"
552 msgstr "Ändra installations PIN"
553
554 msgid "Channel"
555 msgstr "Kanal"
556
557 msgid "Channel Selection"
558 msgstr "Kanallista"
559
560 msgid "Channel:"
561 msgstr "Kanal:"
562
563 msgid "Channellist menu"
564 msgstr "Kanallista meny"
565
566 msgid "Chap."
567 msgstr "Kap."
568
569 msgid "Chapter"
570 msgstr "Kapitel"
571
572 msgid "Chapter:"
573 msgstr "Kapitel:"
574
575 msgid "Check"
576 msgstr "Kontrollera"
577
578 msgid "Checking Filesystem..."
579 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
580
581 msgid "Choose Tuner"
582 msgstr "Välj tuner"
583
584 msgid "Choose bouquet"
585 msgstr "Välj favoritlista"
586
587 msgid "Choose source"
588 msgstr "Välj källa"
589
590 msgid "Choose target folder"
591 msgstr "Välj målkatalog"
592
593 msgid "Choose your Skin"
594 msgstr "Välj utseende"
595
596 msgid "Cleanup"
597 msgstr "Rensa"
598
599 msgid "Clear before scan"
600 msgstr "Rensa före sökning"
601
602 msgid "Clear log"
603 msgstr "Rensa logg"
604
605 msgid "Close"
606 msgstr "Stäng"
607
608 msgid "Code rate high"
609 msgstr "Code rate hög"
610
611 msgid "Code rate low"
612 msgstr "Code rate låg"
613
614 msgid "Coderate HP"
615 msgstr "Coderate HP"
616
617 msgid "Coderate LP"
618 msgstr "Coderate LP"
619
620 msgid "Color Format"
621 msgstr "Färgformat"
622
623 msgid "Command execution..."
624 msgstr "Kommando exekvering..."
625
626 msgid "Command order"
627 msgstr "Kommandoordning"
628
629 msgid "Committed DiSEqC command"
630 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
631
632 msgid "Common Interface"
633 msgstr "Common Interface"
634
635 msgid "Compact Flash"
636 msgstr "Compact Flash"
637
638 msgid "Compact flash card"
639 msgstr "Compact Flash kort"
640
641 msgid "Complete"
642 msgstr "Komplett"
643
644 msgid "Configuration Mode"
645 msgstr "Konfigurationsläge"
646
647 msgid "Configure your internal LAN"
648 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
649
650 msgid "Configure your internal LAN again"
651 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN igen"
652
653 msgid "Configure your wireless LAN"
654 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN"
655
656 msgid "Configure your wireless LAN again"
657 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
658
659 msgid "Configuring"
660 msgstr "Konfigurering"
661
662 msgid "Confirm"
663 msgstr "Bekräfta"
664
665 msgid "Conflicting timer"
666 msgstr "Timerkonflikt"
667
668 msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
669 msgstr "Anslut till Internet med USB WLAN Stick"
670
671 msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
672 msgstr "Anslut Internet till dit lokala LAN"
673
674 msgid "Connected to Fritz!Box!"
675 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
676
677 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
678 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
679
680 #, python-format
681 msgid ""
682 "Connection to Fritz!Box\n"
683 "failed! (%s)\n"
684 "retrying..."
685 msgstr ""
686 "Anslutning till Fritz!Box\n"
687 "misslyckades! (%s)\n"
688 "försöker igen..."
689
690 msgid "Constellation"
691 msgstr "Konstellation"
692
693 msgid "Continue playing"
694 msgstr "Forsätt spela"
695
696 msgid "Contrast"
697 msgstr "Kontrast"
698
699 msgid "Create movie folder failed"
700 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
701
702 msgid "Creating partition failed"
703 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
704
705 msgid "Croatian"
706 msgstr "Kroatiska"
707
708 msgid "Current Transponder"
709 msgstr "Nuvarande transponder"
710
711 msgid "Current settings:"
712 msgstr "Nuvarande inställningar:"
713
714 msgid "Current version:"
715 msgstr "Nuvarande version:"
716
717 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
718 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
719
720 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
721 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
722
723 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
724 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
725
726 msgid "Customize"
727 msgstr "Anpassningar"
728
729 msgid "Cut"
730 msgstr "Klipp"
731
732 msgid "Cutlist editor..."
733 msgstr "Klipplist editor..."
734
735 msgid "Czech"
736 msgstr "Tjeckiska"
737
738 msgid "DHCP"
739 msgstr "DHCP"
740
741 msgid "DVB-S"
742 msgstr "DVB-S"
743
744 msgid "DVB-S2"
745 msgstr "DVB-S2"
746
747 msgid "DVD ENTER key"
748 msgstr "DVD ENTER tangent"
749
750 msgid "DVD Player"
751 msgstr "DVD Spelare"
752
753 msgid "DVD down key"
754 msgstr "DVD ner tangent"
755
756 msgid "DVD left key"
757 msgstr "DVD vänster tangent"
758
759 msgid "DVD right key"
760 msgstr "DVD höger tangent"
761
762 msgid "DVD up key"
763 msgstr "DVD upp tangent"
764
765 msgid "Danish"
766 msgstr "Danska"
767
768 msgid "Date"
769 msgstr "Datum"
770
771 msgid "Deep Standby"
772 msgstr "Stäng av"
773
774 msgid "Default services lists"
775 msgstr "Grundservicelista"
776
777 msgid "Default settings"
778 msgstr "Grundinstallningar"
779
780 msgid "Delay"
781 msgstr "Fördröjning"
782
783 msgid "Delete"
784 msgstr "Ta bort"
785
786 msgid "Delete entry"
787 msgstr "Ta bort post"
788
789 msgid "Delete failed!"
790 msgstr "Borttagning misslyckades!"
791
792 #, python-format
793 msgid ""
794 "Delete no more configured satellite\n"
795 "%s?"
796 msgstr ""
797 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
798 "%s?"
799
800 msgid "Description"
801 msgstr "Beskrivning"
802
803 msgid "Detected HDD:"
804 msgstr "Hittad hårddisk:"
805
806 msgid "Detected NIMs:"
807 msgstr "Hittade tuners:"
808
809 msgid "DiSEqC"
810 msgstr "DiSEqC"
811
812 msgid "DiSEqC A/B"
813 msgstr "DiSEqC A/B"
814
815 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
816 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
817
818 msgid "DiSEqC Mode"
819 msgstr "DiSEqC Läge"
820
821 msgid "DiSEqC mode"
822 msgstr "DiSEqC läge"
823
824 msgid "DiSEqC repeats"
825 msgstr "DiSEqC repetetioner"
826
827 msgid "Disable"
828 msgstr "Avaktivera"
829
830 msgid "Disable Picture in Picture"
831 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
832
833 msgid "Disable Subtitles"
834 msgstr "Avaktivera textning"
835
836 msgid "Disabled"
837 msgstr "Avaktivera"
838
839 #, python-format
840 msgid ""
841 "Disconnected from\n"
842 "Fritz!Box! (%s)\n"
843 "retrying..."
844 msgstr ""
845 "Kopplade ifrån\n"
846 "Fritz!Box! (%s)\n"
847 "återförsöker..."
848
849 msgid "Dish"
850 msgstr "Parabol"
851
852 msgid "Display 16:9 content as"
853 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
854
855 msgid "Display 4:3 content as"
856 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
857
858 msgid "Display Setup"
859 msgstr "Display installation"
860
861 msgid ""
862 "Do you really want to REMOVE\n"
863 "the plugin \""
864 msgstr ""
865 "Vill du verkligen TA BORT\n"
866 "pluginen \""
867
868 msgid ""
869 "Do you really want to check the filesystem?\n"
870 "This could take lots of time!"
871 msgstr ""
872 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
873 "Detta kan ta lång tid!"
874
875 #, python-format
876 msgid "Do you really want to delete %s?"
877 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
878
879 msgid ""
880 "Do you really want to download\n"
881 "the plugin \""
882 msgstr ""
883 "Vill du verkligen ladda ner\n"
884 "pluginen \""
885
886 msgid "Do you really want to exit?"
887 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
888
889 msgid ""
890 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
891 "All data on the disk will be lost!"
892 msgstr ""
893 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
894 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
895
896 msgid ""
897 "Do you want to backup now?\n"
898 "After pressing OK, please wait!"
899 msgstr ""
900 "Vill du ta en backup nu?\n"
901 "Tryck OK och vänligen vänta!"
902
903 msgid "Do you want to do a service scan?"
904 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
905
906 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
907 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
908
909 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
910 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
911
912 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
913 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
914
915 msgid "Do you want to restore your settings?"
916 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
917
918 msgid "Do you want to resume this playback?"
919 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
920
921 msgid ""
922 "Do you want to update your Dreambox?\n"
923 "After pressing OK, please wait!"
924 msgstr ""
925 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
926 "Tryck OK och vänligen vänta!"
927
928 msgid "Do you want to view a tutorial?"
929 msgstr "Vill du se en guide?"
930
931 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
932 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
933
934 #, python-format
935 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
936 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
937
938 #, python-format
939 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
940 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
941
942 msgid "Download Plugins"
943 msgstr "Ladda ner Plugins"
944
945 msgid "Downloadable new plugins"
946 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
947
948 msgid "Downloadable plugins"
949 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
950
951 msgid "Downloading"
952 msgstr "Laddar ner"
953
954 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
955 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
956
957 msgid "Dutch"
958 msgstr "Holländska"
959
960 msgid "E"
961 msgstr "Ö"
962
963 msgid "EPG Selection"
964 msgstr "EPG val"
965
966 #, python-format
967 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
968 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
969
970 msgid "East"
971 msgstr "Öst"
972
973 msgid "Edit DNS"
974 msgstr "Ändra DNS"
975
976 msgid "Edit current title"
977 msgstr "Ändra vald titel"
978
979 msgid "Edit services list"
980 msgstr "Ändra kanallista"
981
982 msgid "Edit settings"
983 msgstr "Ändra inställningar"
984
985 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
986 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
987
988 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
989 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
990
991 msgid "Edit title..."
992 msgstr "Ändra titel..."
993
994 msgid "Electronic Program Guide"
995 msgstr "Elektronisk Program Guide"
996
997 msgid "Enable"
998 msgstr "Aktivera"
999
1000 msgid "Enable 5V for active antenna"
1001 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
1002
1003 msgid "Enable LAN"
1004 msgstr "Aktivera LAN"
1005
1006 msgid "Enable WLAN"
1007 msgstr "Aktivera WLAN"
1008
1009 msgid "Enable multiple bouquets"
1010 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
1011
1012 msgid "Enable parental control"
1013 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
1014
1015 msgid ""
1016 "Enable the local network of your Dreambox.\n"
1017 "\n"
1018 msgstr ""
1019 "Aktivera lokalt nätverk i din Dreambox.\n"
1020 "\n"
1021
1022 msgid "Enabled"
1023 msgstr "Aktiverad"
1024
1025 msgid "Encryption"
1026 msgstr "Kryptering"
1027
1028 msgid "Encryption Key"
1029 msgstr "Krypteringsnyckel"
1030
1031 msgid "Encryption Type"
1032 msgstr "Krypteringstyp"
1033
1034 msgid "End"
1035 msgstr "Slut"
1036
1037 msgid "End time"
1038 msgstr "Sluttid"
1039
1040 msgid "EndTime"
1041 msgstr "Sluttid"
1042
1043 msgid "English"
1044 msgstr "Engelska"
1045
1046 msgid ""
1047 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1048 "\n"
1049 "If you experience any problems please contact\n"
1050 "stephan@reichholf.net\n"
1051 "\n"
1052 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1053 msgstr ""
1054 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1055 "\n"
1056 "Vid problem kontakta\n"
1057 "stephan@reichholf.net\n"
1058 "\n"
1059 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1060
1061 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1062 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1063 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1064 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1065 #.       "fast forward". 
1066 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1067 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
1068
1069 msgid "Enter Rewind at speed"
1070 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
1071
1072 msgid "Enter main menu..."
1073 msgstr "Gå till huvudmeny..."
1074
1075 msgid "Enter the service pin"
1076 msgstr "Ange kanal PIN"
1077
1078 msgid "Error"
1079 msgstr "Fel"
1080
1081 #, python-format
1082 msgid ""
1083 "Error: %s\n"
1084 "Retry?"
1085 msgstr ""
1086
1087 msgid "Eventview"
1088 msgstr "Programöversikt"
1089
1090 msgid "Everything is fine"
1091 msgstr "Allt är OK"
1092
1093 msgid "Execution Progress:"
1094 msgstr "Exekverings pågår:"
1095
1096 msgid "Execution finished!!"
1097 msgstr "Exekvering färdig!"
1098
1099 msgid "Exit"
1100 msgstr "Avsluta"
1101
1102 msgid "Exit editor"
1103 msgstr "Avsluta editor"
1104
1105 msgid "Exit the wizard"
1106 msgstr "Avsluta guiden"
1107
1108 msgid "Exit wizard"
1109 msgstr "Avsluta guide"
1110
1111 msgid "Exit wizard and configure later manually"
1112 msgstr "Avsluta guide och konfigurera manuellt senare"
1113
1114 msgid "Expert"
1115 msgstr "Expert"
1116
1117 msgid "Extensions"
1118 msgstr "Utökningar"
1119
1120 msgid "FEC"
1121 msgstr "FEC"
1122
1123 msgid "Factory reset"
1124 msgstr "Fabriksåterställning"
1125
1126 msgid "Failed"
1127 msgstr "Misslyckades"
1128
1129 msgid "Fast"
1130 msgstr "Snabb"
1131
1132 msgid "Fast DiSEqC"
1133 msgstr "Snabb DiSEqC"
1134
1135 msgid "Fast Forward speeds"
1136 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1137
1138 msgid "Fast epoch"
1139 msgstr "Snabb epoch"
1140
1141 msgid "Favourites"
1142 msgstr "Favoriter"
1143
1144 msgid "Filesystem Check..."
1145 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1146
1147 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1148 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1149
1150 msgid "Finetune"
1151 msgstr "Fininställn."
1152
1153 msgid "Finished"
1154 msgstr "Klart"
1155
1156 msgid "Finnish"
1157 msgstr "Finska"
1158
1159 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1160 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1161
1162 msgid "French"
1163 msgstr "Franska"
1164
1165 msgid "Frequency"
1166 msgstr "Frekvens"
1167
1168 msgid "Frequency bands"
1169 msgstr "Frekvensband"
1170
1171 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1172 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1173
1174 msgid "Frequency steps"
1175 msgstr "Frekvenssteg"
1176
1177 msgid "Fri"
1178 msgstr "Fre"
1179
1180 msgid "Friday"
1181 msgstr "Fredag"
1182
1183 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1184 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1185
1186 #, python-format
1187 msgid "Frontprocessor version: %d"
1188 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1189
1190 msgid "Fsck failed"
1191 msgstr "Fsck misslyckades"
1192
1193 msgid "Function not yet implemented"
1194 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1195
1196 msgid ""
1197 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1198 "Do you want to Restart the GUI now?"
1199 msgstr ""
1200 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1201 "Vill du starta om GUI nu?"
1202
1203 msgid "Gateway"
1204 msgstr "Gateway"
1205
1206 msgid "Genre:"
1207 msgstr "Genre:"
1208
1209 msgid "German"
1210 msgstr "Tyska"
1211
1212 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1213 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1214
1215 msgid "Goto 0"
1216 msgstr "Gå till 0"
1217
1218 msgid "Goto position"
1219 msgstr "Gå till position"
1220
1221 msgid "Graphical Multi EPG"
1222 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1223
1224 msgid "Greek"
1225 msgstr "Grekiska"
1226
1227 msgid "Guard Interval"
1228 msgstr "Guard intervall"
1229
1230 msgid "Guard interval mode"
1231 msgstr "Guard intervalläge"
1232
1233 msgid "Harddisk"
1234 msgstr "Hårddisk"
1235
1236 msgid "Harddisk setup"
1237 msgstr "Hårddisk installation"
1238
1239 msgid "Harddisk standby after"
1240 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1241
1242 msgid "Hierarchy Information"
1243 msgstr "Hierarkisk information "
1244
1245 msgid "Hierarchy mode"
1246 msgstr "Hierarkiskt läge"
1247
1248 msgid "How many minutes do you want to record?"
1249 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1250
1251 msgid "Hungarian"
1252 msgstr "Ungerska"
1253
1254 msgid "IP Address"
1255 msgstr "IP adress"
1256
1257 msgid "Icelandic"
1258 msgstr "Isländska"
1259
1260 msgid "If you can see this page, please press OK."
1261 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1262
1263 msgid ""
1264 "If you see this, something is wrong with\n"
1265 "your scart connection. Press OK to return."
1266 msgstr ""
1267 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1268 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1269
1270 msgid ""
1271 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1272 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1273 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1274 "possible.\n"
1275 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1276 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1277 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1278 "step.\n"
1279 "If you are happy with the result, press OK."
1280 msgstr ""
1281 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1282 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1283 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1284 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1285 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1286 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1287 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1288 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1289
1290 msgid "Image-Upgrade"
1291 msgstr "Image uppgradering"
1292
1293 msgid "In Progress"
1294 msgstr "I utförande"
1295
1296 msgid ""
1297 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1298 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1299
1300 msgid "Increased voltage"
1301 msgstr "Ökad spänning"
1302
1303 msgid "Index"
1304 msgstr "Index"
1305
1306 msgid "InfoBar"
1307 msgstr "Infobalk"
1308
1309 msgid "Infobar timeout"
1310 msgstr "Infobalk timeout"
1311
1312 msgid "Information"
1313 msgstr "Information"
1314
1315 msgid "Init"
1316 msgstr "Initiera"
1317
1318 msgid "Initialization..."
1319 msgstr "Initiering..."
1320
1321 msgid "Initialize"
1322 msgstr "Initiera"
1323
1324 msgid "Initializing Harddisk..."
1325 msgstr "Initierar hårddisk..."
1326
1327 msgid "Input"
1328 msgstr "Ingång"
1329
1330 msgid "Installing"
1331 msgstr "Installera"
1332
1333 msgid "Installing Software..."
1334 msgstr "Installera mjukvara..."
1335
1336 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1337 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
1338
1339 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1340 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
1341
1342 msgid "Installing package content... Please wait..."
1343 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
1344
1345 msgid "Instant Record..."
1346 msgstr "Direktinspelning..."
1347
1348 msgid "Integrated Ethernet"
1349 msgstr "Integrerat nätverk"
1350
1351 msgid "Intermediate"
1352 msgstr "Normal"
1353
1354 msgid "Internal Flash"
1355 msgstr "Intern Flash"
1356
1357 msgid "Invalid Location"
1358 msgstr "Ogiltig lokation"
1359
1360 msgid "Inversion"
1361 msgstr "Inversion"
1362
1363 msgid "Invert display"
1364 msgstr "Invertera LCD"
1365
1366 msgid "Italian"
1367 msgstr "Italienska"
1368
1369 msgid "Job View"
1370 msgstr "Arbets Vy"
1371
1372 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1373 msgstr "Hoppa till video titel 1 (spela film från start)"
1374
1375 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1376 msgid "Just Scale"
1377 msgstr "Bara skala"
1378
1379 msgid "Keyboard Map"
1380 msgstr "Tangentbordslayout"
1381
1382 msgid "Keyboard Setup"
1383 msgstr "Tangentbords inställning"
1384
1385 msgid "Keymap"
1386 msgstr "Tangentlayout"
1387
1388 msgid "LAN Adapter"
1389 msgstr "LAN Adapter"
1390
1391 msgid "LNB"
1392 msgstr "LNB"
1393
1394 msgid "LOF"
1395 msgstr "LOF"
1396
1397 msgid "LOF/H"
1398 msgstr "LOF/H"
1399
1400 msgid "LOF/L"
1401 msgstr "LOF/L"
1402
1403 msgid "Language selection"
1404 msgstr "Välj språk"
1405
1406 msgid "Language..."
1407 msgstr "Språk..."
1408
1409 msgid "Last speed"
1410 msgstr "Föregående hastighet"
1411
1412 msgid "Latitude"
1413 msgstr "Latitud"
1414
1415 msgid "Leave DVD Player?"
1416 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
1417
1418 msgid "Left"
1419 msgstr "Vänster"
1420
1421 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1422 msgid "Letterbox"
1423 msgstr "Letterbox"
1424
1425 msgid "Limit east"
1426 msgstr "Östlig gräns"
1427
1428 msgid "Limit west"
1429 msgstr "Västlig gräns"
1430
1431 msgid "Limits off"
1432 msgstr "Gränser av"
1433
1434 msgid "Limits on"
1435 msgstr "Gränser på"
1436
1437 msgid "Link:"
1438 msgstr "Länk:"
1439
1440 msgid "List of Storage Devices"
1441 msgstr "Lista på lagringsenheter"
1442
1443 msgid "Lithuanian"
1444 msgstr "Litauiska"
1445
1446 msgid "Local Network"
1447 msgstr "Lokalt Nätverk"
1448
1449 msgid "Location"
1450 msgstr "Lokation"
1451
1452 msgid "Lock:"
1453 msgstr "Lås:"
1454
1455 msgid "Long Keypress"
1456 msgstr "Lång knapptryckning"
1457
1458 msgid "Longitude"
1459 msgstr "Longitud"
1460
1461 msgid "MMC Card"
1462 msgstr "MMC kort"
1463
1464 msgid "MORE"
1465 msgstr "MER"
1466
1467 msgid "Main menu"
1468 msgstr "Huvudmeny"
1469
1470 msgid "Mainmenu"
1471 msgstr "Huvudmeny"
1472
1473 msgid "Make this mark an 'in' point"
1474 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1475
1476 msgid "Make this mark an 'out' point"
1477 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
1478
1479 msgid "Make this mark just a mark"
1480 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
1481
1482 msgid "Manual Scan"
1483 msgstr "Manuell sökning"
1484
1485 msgid "Manual transponder"
1486 msgstr "Manuell transponder"
1487
1488 msgid "Margin after record"
1489 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
1490
1491 msgid "Margin before record (minutes)"
1492 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1493
1494 msgid "Media player"
1495 msgstr "Mediaspelare"
1496
1497 msgid "MediaPlayer"
1498 msgstr "Mediaspelare"
1499
1500 msgid "Menu"
1501 msgstr "Meny"
1502
1503 msgid "Message"
1504 msgstr "Meddelande"
1505
1506 msgid "Mkfs failed"
1507 msgstr "Mkfs misslyckades"
1508
1509 msgid "Mode"
1510 msgstr "Läge"
1511
1512 msgid "Model: "
1513 msgstr "Modell: "
1514
1515 msgid "Modulation"
1516 msgstr "Modulering"
1517
1518 msgid "Modulator"
1519 msgstr "Modulator"
1520
1521 msgid "Mon"
1522 msgstr "Mån"
1523
1524 msgid "Mon-Fri"
1525 msgstr "Mån-Fre"
1526
1527 msgid "Monday"
1528 msgstr "Måndag"
1529
1530 msgid "Mount failed"
1531 msgstr "Montering misslyckades"
1532
1533 msgid "Move Picture in Picture"
1534 msgstr "Flytta Bild i Bild"
1535
1536 msgid "Move east"
1537 msgstr "Flytta öst"
1538
1539 msgid "Move west"
1540 msgstr "Flytta väst"
1541
1542 msgid "Movielist menu"
1543 msgstr "Filmlista meny"
1544
1545 msgid "Multi EPG"
1546 msgstr "Multi EPG"
1547
1548 msgid "Multiple service support"
1549 msgstr "Multipla kanaler stöds"
1550
1551 msgid "Multisat"
1552 msgstr "Multisat"
1553
1554 msgid "Mute"
1555 msgstr "Ljud av"
1556
1557 msgid "N/A"
1558 msgstr "Inte tillgänglig"
1559
1560 msgid "NEXT"
1561 msgstr "NÄSTA"
1562
1563 msgid "NOW"
1564 msgstr "NU"
1565
1566 msgid "NTSC"
1567 msgstr "NTSC"
1568
1569 msgid "Name"
1570 msgstr "Namn"
1571
1572 msgid "Nameserver"
1573 msgstr "Namnserver"
1574
1575 #, python-format
1576 msgid "Nameserver %d"
1577 msgstr "Namnserver %d"
1578
1579 msgid "Nameserver Setup"
1580 msgstr "Namnserver installation"
1581
1582 msgid "Nameserver settings"
1583 msgstr "Namnserver inställningar"
1584
1585 msgid "Netmask"
1586 msgstr "Nätmask"
1587
1588 msgid "Network Configuration..."
1589 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
1590
1591 msgid "Network Mount"
1592 msgstr "Nätverksmonteringar"
1593
1594 msgid "Network SSID"
1595 msgstr "Nätverk SSID"
1596
1597 msgid "Network Setup"
1598 msgstr "Nätverksinställningar"
1599
1600 msgid "Network scan"
1601 msgstr "Sök nätverk"
1602
1603 msgid "Network setup"
1604 msgstr "Nätverksinställningar"
1605
1606 msgid "Network test"
1607 msgstr "Nätverk test"
1608
1609 msgid "Network test..."
1610 msgstr "Nätverk test..."
1611
1612 msgid "Network..."
1613 msgstr "Nätverk..."
1614
1615 msgid "Network:"
1616 msgstr "Nätverk:"
1617
1618 msgid "NetworkWizard"
1619 msgstr "Nätverksguide"
1620
1621 msgid "New"
1622 msgstr "Ny"
1623
1624 msgid "New DVD"
1625 msgstr "Ny DVD"
1626
1627 msgid "New pin"
1628 msgstr "Ny PIN"
1629
1630 msgid "New version:"
1631 msgstr "Ny version:"
1632
1633 msgid "Next"
1634 msgstr "Nästa"
1635
1636 msgid "No"
1637 msgstr "Nej"
1638
1639 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1640 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
1641
1642 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1643 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
1644
1645 msgid "No backup needed"
1646 msgstr "Ingen backup behövs"
1647
1648 msgid ""
1649 "No data on transponder!\n"
1650 "(Timeout reading PAT)"
1651 msgstr ""
1652 "Ingen data på transponder!\n"
1653 "(Timeout vid läsning av PAT)"
1654
1655 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1656 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
1657
1658 msgid "No free tuner!"
1659 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1660
1661 msgid ""
1662 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1663 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
1664
1665 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1666 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
1667
1668 msgid "No positioner capable frontend found."
1669 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
1670
1671 msgid "No satellite frontend found!!"
1672 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
1673
1674 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1675 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
1676
1677 msgid ""
1678 "No tuner is enabled!\n"
1679 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1680 msgstr ""
1681 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
1682 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1683
1684 msgid ""
1685 "No valid service PIN found!\n"
1686 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1687 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1688 msgstr ""
1689 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
1690 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
1691 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
1692
1693 msgid ""
1694 "No valid setup PIN found!\n"
1695 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1696 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1697 msgstr ""
1698 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
1699 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
1700 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
1701
1702 msgid ""
1703 "No working local networkadapter found.\n"
1704 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1705 "configured correctly."
1706 msgstr ""
1707 "Inget fungerades lokalt nätverkskort hittat.\n"
1708 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt Nätverk "
1709 "är korrekt konfigurerat."
1710
1711 msgid ""
1712 "No working wireless interface found.\n"
1713 " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or enable "
1714 "you local network interface."
1715 msgstr ""
1716 "Inget fungerade trådlöst nätverkskort hittat.\n"
1717 " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick eller "
1718 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
1719
1720 msgid ""
1721 "No working wireless networkadapter found.\n"
1722 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1723 "Network is configured correctly."
1724 msgstr ""
1725 "Inget fungerande trådlöst nätverkskort hittat.\n"
1726 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick och "
1727 "konfigurerat ditt Nätverk korrekt."
1728
1729 msgid "No, but restart from begin"
1730 msgstr "Nej, men starta om från början"
1731
1732 msgid "No, do nothing."
1733 msgstr "Nej, gör inget."
1734
1735 msgid "No, just start my dreambox"
1736 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
1737
1738 msgid "No, let me choose default lists"
1739 msgstr "Nej, låt mig välja grundlista"
1740
1741 msgid "No, scan later manually"
1742 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
1743
1744 msgid "None"
1745 msgstr "Inga"
1746
1747 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1748 msgid "Nonlinear"
1749 msgstr "Ej linjär"
1750
1751 msgid "North"
1752 msgstr "Nord"
1753
1754 msgid "Norwegian"
1755 msgstr "Norska"
1756
1757 #, python-format
1758 msgid ""
1759 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1760 "required, %d MB available)"
1761 msgstr ""
1762
1763 msgid ""
1764 "Nothing to scan!\n"
1765 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1766 msgstr ""
1767 "Inget att scanna!\n"
1768 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1769
1770 msgid "Now Playing"
1771 msgstr "Spelas nu"
1772
1773 msgid ""
1774 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1775 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1776 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1777 msgstr ""
1778 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
1779 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
1780 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
1781
1782 msgid "OK"
1783 msgstr "OK"
1784
1785 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1786 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
1787
1788 msgid "OSD Settings"
1789 msgstr "OSD inställning"
1790
1791 msgid "Off"
1792 msgstr "Av"
1793
1794 msgid "On"
1795 msgstr "På"
1796
1797 msgid "One"
1798 msgstr "En"
1799
1800 msgid "Online-Upgrade"
1801 msgstr "Online uppgradering"
1802
1803 msgid "Orbital Position"
1804 msgstr "Orbital position"
1805
1806 msgid "Other..."
1807 msgstr "Annat..."
1808
1809 msgid "PAL"
1810 msgstr "PAL"
1811
1812 msgid "PIDs"
1813 msgstr "PIDs"
1814
1815 msgid "Package list update"
1816 msgstr "Paketlista uppdatering"
1817
1818 msgid "Packet management"
1819 msgstr "Pakethantering"
1820
1821 msgid "Page"
1822 msgstr "Sida"
1823
1824 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1825 msgid "Pan&Scan"
1826 msgstr "Pan&Scan"
1827
1828 msgid "Parental control"
1829 msgstr "Föräldrakontroll"
1830
1831 msgid "Parental control services Editor"
1832 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
1833
1834 msgid "Parental control setup"
1835 msgstr "Föräldrakontroll installation"
1836
1837 msgid "Parental control type"
1838 msgstr "Föräldrakontroll typ"
1839
1840 msgid "Pause movie at end"
1841 msgstr "Pausa filmen"
1842
1843 msgid "PiPSetup"
1844 msgstr "BiB konfiguration"
1845
1846 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1847 msgid "Pillarbox"
1848 msgstr "Svarta kanter"
1849
1850 msgid "Pilot"
1851 msgstr "Pilot"
1852
1853 msgid "Pin code needed"
1854 msgstr "PIN kod behövs"
1855
1856 msgid "Play"
1857 msgstr "Spela upp"
1858
1859 msgid "Play recorded movies..."
1860 msgstr "Spela inspelade filmer..."
1861
1862 msgid "Please Reboot"
1863 msgstr "Vänligen starta om"
1864
1865 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1866 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
1867
1868 msgid ""
1869 "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
1870 "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the built "
1871 "in wireless network support"
1872 msgstr ""
1873 "Vänligen anslut ditt Zydas ZD1211B chipset kompatibelt WLAN USB Stick till "
1874 "din Dreambox och tryck OK på din fjärrkontroll för att aktivera det inbyggda "
1875 "trådlösa nätverksstödet."
1876
1877 msgid "Please change recording endtime"
1878 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
1879
1880 msgid "Please choose an extension..."
1881 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
1882
1883 msgid "Please choose he package..."
1884 msgstr "Vänligen välj paket"
1885
1886 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1887 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
1888
1889 msgid ""
1890 "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
1891 "needed values.\n"
1892 "When you are ready please press OK to continue."
1893 msgstr ""
1894 "Vänligen konfigurera ditt lokala LANs Internet anslutning med att fylla i de "
1895 "behövda värdena.\n"
1896 "När du är klar vänligen tryck på OK för att forsätta."
1897
1898 msgid ""
1899 "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
1900 "needed values.\n"
1901 "When you are ready please press OK to continue."
1902 msgstr ""
1903 "Vänligen konfigurera ditt trådlösa LANs Internet med att fylla i de behövda "
1904 "värdena.\n"
1905 "När du är klar vänligen tryck OK för att forsätta."
1906
1907 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1908 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
1909
1910 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1911 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
1912
1913 msgid "Please enter a name for the new marker"
1914 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
1915
1916 msgid "Please enter a new filename"
1917 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
1918
1919 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1920 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
1921
1922 msgid "Please enter the correct pin code"
1923 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
1924
1925 msgid "Please enter the old pin code"
1926 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
1927
1928 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1929 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
1930
1931 msgid "Please press OK!"
1932 msgstr "Vänligen tryck OK!"
1933
1934 msgid "Please select a playlist to delete..."
1935 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
1936
1937 msgid "Please select a playlist..."
1938 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
1939
1940 msgid "Please select a subservice to record..."
1941 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
1942
1943 msgid "Please select a subservice..."
1944 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
1945
1946 msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
1947 msgstr "Vänligen välj nedan vilket trådlöst nätverk du vill ansluta till."
1948
1949 msgid "Please select keyword to filter..."
1950 msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
1951
1952 msgid "Please select the movie path..."
1953 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
1954
1955 msgid "Please set up tuner B"
1956 msgstr "Vänligen installera tuner B"
1957
1958 msgid "Please set up tuner C"
1959 msgstr "Vänligen installera tuner C"
1960
1961 msgid "Please set up tuner D"
1962 msgstr "Vänligen installera tuner D"
1963
1964 msgid ""
1965 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1966 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1967 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1968 msgstr ""
1969 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
1970 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
1971 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
1972 "flyttning."
1973
1974 msgid "Please wait... Loading list..."
1975 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
1976
1977 msgid "Plugin browser"
1978 msgstr "Plugin hanterare"
1979
1980 msgid "Plugins"
1981 msgstr "Plugins"
1982
1983 msgid "Polarity"
1984 msgstr "Polaritet"
1985
1986 msgid "Polarization"
1987 msgstr "Polarisation"
1988
1989 msgid "Polish"
1990 msgstr "Polska"
1991
1992 msgid "Port A"
1993 msgstr "Port A"
1994
1995 msgid "Port B"
1996 msgstr "Port B"
1997
1998 msgid "Port C"
1999 msgstr "Port C"
2000
2001 msgid "Port D"
2002 msgstr "Port D"
2003
2004 msgid "Portuguese"
2005 msgstr "Portugisiska"
2006
2007 msgid "Positioner"
2008 msgstr "Motor"
2009
2010 msgid "Positioner fine movement"
2011 msgstr "Motor finstegning"
2012
2013 msgid "Positioner movement"
2014 msgstr "Motor rörelse"
2015
2016 msgid "Positioner setup"
2017 msgstr "Motor installation"
2018
2019 msgid "Positioner storage"
2020 msgstr "Motor lagring"
2021
2022 msgid "Power threshold in mA"
2023 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
2024
2025 msgid "Predefined transponder"
2026 msgstr "Fördefinerad transponder"
2027
2028 msgid "Preparing... Please wait"
2029 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
2030
2031 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2032 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att forsätta."
2033
2034 msgid "Press OK to activate the settings."
2035 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
2036
2037 msgid "Press OK to scan"
2038 msgstr "Tryck OK för sökning"
2039
2040 msgid "Press OK to start the scan"
2041 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
2042
2043 msgid ""
2044 "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
2045 "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are supported.\n"
2046 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
2047 "\n"
2048 msgstr ""
2049 "Att trycka på OK aktiverar det inbyggda stödet för trådlöst LAN på din "
2050 "Dreambox.\n"
2051 "WLAN USB Stick med Zydas ZD1211B och RAlink RT73 chipset stödjs för detta.\n"
2052 "Anslut ditt WLAN USB Stick till din Dreambox före du trycker på OK.\n"
2053 "\n"
2054
2055 msgid "Prev"
2056 msgstr "Föregående"
2057
2058 msgid "Primary DNS"
2059 msgstr "Primär DNS"
2060
2061 msgid "Protect services"
2062 msgstr "Skydda kanaler"
2063
2064 msgid "Protect setup"
2065 msgstr "Skydda inställningar"
2066
2067 msgid "Provider"
2068 msgstr "Leverantör"
2069
2070 msgid "Provider to scan"
2071 msgstr "Leverantör att scanna"
2072
2073 msgid "Providers"
2074 msgstr "Leverantörer"
2075
2076 msgid "Quickzap"
2077 msgstr "Snabbzap"
2078
2079 msgid "RC Menu"
2080 msgstr "Fjärrkontroll meny"
2081
2082 msgid "RF output"
2083 msgstr "RF ut"
2084
2085 msgid "RGB"
2086 msgstr "RGB"
2087
2088 msgid "RSS Feed URI"
2089 msgstr "RSS Feed URI"
2090
2091 msgid "Radio"
2092 msgstr "Radio"
2093
2094 msgid "Ram Disk"
2095 msgstr "Ram Disk"
2096
2097 msgid "Really close without saving settings?"
2098 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
2099
2100 msgid "Really delete done timers?"
2101 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
2102
2103 msgid "Really delete this timer?"
2104 msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
2105
2106 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2107 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
2108
2109 msgid "Reception Settings"
2110 msgstr "Mottagning inställningar"
2111
2112 msgid "Record"
2113 msgstr "Spela in"
2114
2115 msgid "Recorded files..."
2116 msgstr "Inspelade filer..."
2117
2118 msgid "Recording"
2119 msgstr "Spelar in"
2120
2121 msgid ""
2122 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2123 "now?"
2124 msgstr ""
2125 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
2126
2127 msgid ""
2128 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2129 "now?"
2130 msgstr ""
2131 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
2132
2133 msgid ""
2134 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2135 "now?"
2136 msgstr ""
2137 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
2138
2139 msgid "Recordings always have priority"
2140 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
2141
2142 msgid "Reenter new pin"
2143 msgstr "Ange ny PIN igen"
2144
2145 msgid "Refresh Rate"
2146 msgstr "Uppdateringstakt"
2147
2148 msgid "Refresh rate selection."
2149 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
2150
2151 msgid "Remove Plugins"
2152 msgstr "Ta bort Plugins"
2153
2154 msgid "Remove a mark"
2155 msgstr "Ta bort en markör"
2156
2157 msgid "Remove currently selected title"
2158 msgstr "Ta bort vald titel"
2159
2160 msgid "Remove plugins"
2161 msgstr "Ta bort plugins"
2162
2163 msgid "Remove title"
2164 msgstr "Ta bort titel"
2165
2166 msgid "Rename"
2167 msgstr "Byt namn"
2168
2169 msgid "Repeat"
2170 msgstr "Repetera"
2171
2172 msgid "Repeat Type"
2173 msgstr "Repeat typ"
2174
2175 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2176 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
2177
2178 msgid "Repeats"
2179 msgstr "Upprepningar"
2180
2181 msgid "Reset"
2182 msgstr "Nollställ"
2183
2184 msgid "Resolution"
2185 msgstr "Upplösning"
2186
2187 msgid "Restart"
2188 msgstr "Omstart"
2189
2190 msgid "Restart GUI"
2191 msgstr "Omstart GUI"
2192
2193 msgid "Restart GUI now?"
2194 msgstr "Omstart av GUI nu?"
2195
2196 msgid "Restart network"
2197 msgstr "Omstart nätverk"
2198
2199 msgid "Restart test"
2200 msgstr "Omstart test"
2201
2202 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2203 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
2204
2205 msgid "Restart your wireless interface"
2206 msgstr "Omstart av din trådlösa adapter"
2207
2208 msgid "Restore"
2209 msgstr "Återställ"
2210
2211 msgid ""
2212 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2213 "settings now."
2214 msgstr ""
2215 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
2216 "inställningar"
2217
2218 msgid "Resume from last position"
2219 msgstr "Återuppspela från senaste position"
2220
2221 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2222 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2223 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2224 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2225 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2226 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2227 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2228 msgid "Resuming playback"
2229 msgstr "Återuppta uppspelning"
2230
2231 msgid "Return to file browser"
2232 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
2233
2234 msgid "Return to movie list"
2235 msgstr "Återvänd till filmlista"
2236
2237 msgid "Return to previous service"
2238 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
2239
2240 msgid "Rewind speeds"
2241 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
2242
2243 msgid "Right"
2244 msgstr "Höger"
2245
2246 msgid "Rolloff"
2247 msgstr "Rolloff"
2248
2249 msgid "Rotor turning speed"
2250 msgstr "Rotor rotationsfart"
2251
2252 msgid "Running"
2253 msgstr "Körandes"
2254
2255 msgid "Russian"
2256 msgstr "Ryska"
2257
2258 msgid "S-Video"
2259 msgstr "S-Video"
2260
2261 msgid "SNR"
2262 msgstr "SNR"
2263
2264 msgid "SNR:"
2265 msgstr "SNR:"
2266
2267 msgid "Sat"
2268 msgstr "Lör"
2269
2270 msgid "Sat / Dish Setup"
2271 msgstr "Sat / Parabol installation"
2272
2273 msgid "Satellite"
2274 msgstr "Satellit"
2275
2276 msgid "Satellite Equipment Setup"
2277 msgstr "Satellit utrustning installation"
2278
2279 msgid "Satellites"
2280 msgstr "Satelliter"
2281
2282 msgid "Satfinder"
2283 msgstr "Satfinder"
2284
2285 msgid "Saturday"
2286 msgstr "Lördag"
2287
2288 msgid "Save Playlist"
2289 msgstr "Spara spellista"
2290
2291 msgid "Save current project to disk"
2292 msgstr "Spara nuvarande project till disk"
2293
2294 msgid "Save..."
2295 msgstr "Spara..."
2296
2297 msgid "Scaling Mode"
2298 msgstr "Scalingläge"
2299
2300 msgid "Scan "
2301 msgstr "Söka"
2302
2303 msgid "Scan QAM128"
2304 msgstr "Söka QAM128"
2305
2306 msgid "Scan QAM16"
2307 msgstr "Söka QAM16"
2308
2309 msgid "Scan QAM256"
2310 msgstr "Söka QAM256"
2311
2312 msgid "Scan QAM32"
2313 msgstr "Söka QAM32"
2314
2315 msgid "Scan QAM64"
2316 msgstr "Söka QAM64"
2317
2318 msgid "Scan SR6875"
2319 msgstr "Söka SR6875"
2320
2321 msgid "Scan SR6900"
2322 msgstr "Söka SR6900"
2323
2324 msgid "Scan Wireless Networks"
2325 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
2326
2327 msgid "Scan additional SR"
2328 msgstr "Sök ytterligare SR"
2329
2330 msgid "Scan band EU HYPER"
2331 msgstr "Sök EU HYPER band"
2332
2333 msgid "Scan band EU MID"
2334 msgstr "Sök EU MID band"
2335
2336 msgid "Scan band EU SUPER"
2337 msgstr "Sök EU SUPER band"
2338
2339 msgid "Scan band EU UHF IV"
2340 msgstr "Sök EU UHF IV band"
2341
2342 msgid "Scan band EU UHF V"
2343 msgstr "Sök EU UHF V band"
2344
2345 msgid "Scan band EU VHF I"
2346 msgstr "Sök EU VHF I band"
2347
2348 msgid "Scan band EU VHF III"
2349 msgstr "Sök EU VHF III band"
2350
2351 msgid "Scan band US HIGH"
2352 msgstr "Sök US HIGH band"
2353
2354 msgid "Scan band US HYPER"
2355 msgstr "Sök US HYPER band"
2356
2357 msgid "Scan band US LOW"
2358 msgstr "Sök US LOW band"
2359
2360 msgid "Scan band US MID"
2361 msgstr "Sök US MID band"
2362
2363 msgid "Scan band US SUPER"
2364 msgstr "Sök US SUPER band"
2365
2366 msgid ""
2367 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2368 "WLAN USB Stick\n"
2369 msgstr ""
2370 "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB "
2371 "Stick\n"
2372
2373 msgid ""
2374 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2375 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
2376
2377 msgid "Search east"
2378 msgstr "Sök öst"
2379
2380 msgid "Search west"
2381 msgstr "Sök väst"
2382
2383 msgid "Secondary DNS"
2384 msgstr "Sekondär DNS"
2385
2386 msgid "Seek"
2387 msgstr "Sök"
2388
2389 msgid "Select HDD"
2390 msgstr "Välj hårddisk"
2391
2392 msgid "Select Location"
2393 msgstr "Välj lokation"
2394
2395 msgid "Select Network Adapter"
2396 msgstr "Välj nätverksadapter"
2397
2398 msgid "Select a movie"
2399 msgstr "Välj en film"
2400
2401 msgid "Select audio mode"
2402 msgstr "Välj ljudläge"
2403
2404 msgid "Select audio track"
2405 msgstr "Välj ljudspår"
2406
2407 msgid "Select channel to record from"
2408 msgstr "Välj kanal att spela in från"
2409
2410 msgid "Select refresh rate"
2411 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
2412
2413 msgid "Select video input"
2414 msgstr "Välj video insignal"
2415
2416 msgid "Select video mode"
2417 msgstr "Välj videoläge"
2418
2419 msgid "Sequence repeat"
2420 msgstr "Repetera sekvens"
2421
2422 msgid "Service"
2423 msgstr "Kanal"
2424
2425 msgid "Service Scan"
2426 msgstr "Kanalsökning"
2427
2428 msgid "Service Searching"
2429 msgstr "Kanalsökning"
2430
2431 msgid "Service has been added to the favourites."
2432 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
2433
2434 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2435 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
2436
2437 msgid ""
2438 "Service invalid!\n"
2439 "(Timeout reading PMT)"
2440 msgstr ""
2441 "Service ogiltig!\n"
2442 "(Timeout vid läsning av PMT)"
2443
2444 msgid ""
2445 "Service not found!\n"
2446 "(SID not found in PAT)"
2447 msgstr ""
2448 "Service inte funnen!\n"
2449 "(SID inte funnen i PAT)"
2450
2451 msgid "Service scan"
2452 msgstr "Kanalsökning"
2453
2454 msgid ""
2455 "Service unavailable!\n"
2456 "Check tuner configuration!"
2457 msgstr ""
2458 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
2459 "Kontrollera tunerinställningar"
2460
2461 msgid "Serviceinfo"
2462 msgstr "Kanalinfo"
2463
2464 msgid "Services"
2465 msgstr "Kanaler"
2466
2467 msgid "Set limits"
2468 msgstr "Ange gräns"
2469
2470 msgid "Settings"
2471 msgstr "Inställningar"
2472
2473 msgid "Setup"
2474 msgstr "Installation"
2475
2476 msgid "Setup Mode"
2477 msgstr "Installationsläge"
2478
2479 msgid "Show Info"
2480 msgstr "Visa Info"
2481
2482 msgid "Show WLAN Status"
2483 msgstr "Visa WLAN Status"
2484
2485 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2486 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
2487
2488 msgid "Show infobar on channel change"
2489 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
2490
2491 msgid "Show infobar on event change"
2492 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
2493
2494 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2495 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
2496
2497 msgid "Show positioner movement"
2498 msgstr "Visa motorflyttningar"
2499
2500 msgid "Show services beginning with"
2501 msgstr "Visa kanal som börjar med"
2502
2503 msgid "Show the radio player..."
2504 msgstr "Visa radiospelaren..."
2505
2506 msgid "Show the tv player..."
2507 msgstr "Visa tv spelare..."
2508
2509 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2510 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
2511
2512 msgid "Shutdown Dreambox after"
2513 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
2514
2515 msgid "Similar"
2516 msgstr "Liknande"
2517
2518 msgid "Similar broadcasts:"
2519 msgstr "Liknande sändningar:"
2520
2521 msgid "Simple"
2522 msgstr "Enkel"
2523
2524 msgid "Single"
2525 msgstr "Singel"
2526
2527 msgid "Single EPG"
2528 msgstr "Singel EPG"
2529
2530 msgid "Single satellite"
2531 msgstr "Singel satellit"
2532
2533 msgid "Single transponder"
2534 msgstr "Singel transponder"
2535
2536 msgid "Singlestep (GOP)"
2537 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
2538
2539 msgid "Sleep Timer"
2540 msgstr "Sov Timer"
2541
2542 msgid "Sleep timer action:"
2543 msgstr "Sovtimer händelse:"
2544
2545 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2546 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
2547
2548 #, python-format
2549 msgid "Slot %d"
2550 msgstr "Slot %d"
2551
2552 msgid "Slow"
2553 msgstr "Sakta"
2554
2555 msgid "Slow Motion speeds"
2556 msgstr "Hastigheter för slow motion"
2557
2558 msgid "Some plugins are not available:\n"
2559 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
2560
2561 msgid "Somewhere else"
2562 msgstr "Någon annanstans"
2563
2564 msgid ""
2565 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2566 "\n"
2567 "Please choose an other one."
2568 msgstr ""
2569 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
2570 "\n"
2571 "Vänligen ange annan."
2572
2573 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2574 msgid "Sort A-Z"
2575 msgstr "Sortera A-Z"
2576
2577 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2578 msgid "Sort Time"
2579 msgstr "Sortera tid"
2580
2581 msgid "Sound"
2582 msgstr "Ljud"
2583
2584 msgid "Soundcarrier"
2585 msgstr "Ljudbärare"
2586
2587 msgid "South"
2588 msgstr "Syd"
2589
2590 msgid "Spanish"
2591 msgstr "Spanska"
2592
2593 msgid "Standby"
2594 msgstr "Viloläge"
2595
2596 msgid "Standby / Restart"
2597 msgstr "Viloläge / Omstart"
2598
2599 msgid "Start"
2600 msgstr "Start"
2601
2602 msgid "Start from the beginning"
2603 msgstr "Spela upp från början"
2604
2605 msgid "Start recording?"
2606 msgstr "Starta inspelning?"
2607
2608 msgid "Start test"
2609 msgstr "Starta test"
2610
2611 msgid "StartTime"
2612 msgstr "Starttid"
2613
2614 msgid "Starting on"
2615 msgstr "Startar på"
2616
2617 msgid "Step "
2618 msgstr "Steg "
2619
2620 msgid "Step east"
2621 msgstr "Stega öst"
2622
2623 msgid "Step west"
2624 msgstr "Stega väst"
2625
2626 msgid "Stereo"
2627 msgstr "Stereo"
2628
2629 msgid "Stop"
2630 msgstr "Avsluta"
2631
2632 msgid "Stop Timeshift?"
2633 msgstr "Avsluta timeshift?"
2634
2635 msgid "Stop current event and disable coming events"
2636 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
2637
2638 msgid "Stop current event but not coming events"
2639 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
2640
2641 msgid "Stop playing this movie?"
2642 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
2643
2644 msgid "Stop test"
2645 msgstr "Stoppa test"
2646
2647 msgid "Store position"
2648 msgstr "Lagra position"
2649
2650 msgid "Stored position"
2651 msgstr "Lagrad position"
2652
2653 msgid "Subservice list..."
2654 msgstr "Underkanalslista..."
2655
2656 msgid "Subservices"
2657 msgstr "Underkanaler"
2658
2659 msgid "Subtitle selection"
2660 msgstr "Textningsval"
2661
2662 msgid "Subtitles"
2663 msgstr "Textning"
2664
2665 msgid "Sun"
2666 msgstr "Sön"
2667
2668 msgid "Sunday"
2669 msgstr "Söndag"
2670
2671 msgid "Swap Services"
2672 msgstr "Byt kanal"
2673
2674 msgid "Swedish"
2675 msgstr "Svenska"
2676
2677 msgid "Switch to next subservice"
2678 msgstr "Byt till nästa underkanal"
2679
2680 msgid "Switch to previous subservice"
2681 msgstr "Byt till föregående underkanal"
2682
2683 msgid "Symbol Rate"
2684 msgstr "Symbolrate"
2685
2686 msgid "Symbolrate"
2687 msgstr "Symbolrate"
2688
2689 msgid "System"
2690 msgstr "System"
2691
2692 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2693 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2694 msgstr ""
2695 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
2696 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
2697 "weegull@hotmail.com"
2698
2699 msgid "TV System"
2700 msgstr "TV System"
2701
2702 msgid "Terrestrial"
2703 msgstr "Marksänd"
2704
2705 msgid "Terrestrial provider"
2706 msgstr "Marksänd leverantör"
2707
2708 msgid "Test mode"
2709 msgstr "Testläge"
2710
2711 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2712 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
2713
2714 msgid "Test-Messagebox?"
2715 msgstr "Test-Meddelandebox?"
2716
2717 msgid ""
2718 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2719 "\n"
2720 "Your local LAN internet connection is working now.\n"
2721 "\n"
2722 "Please press OK to continue."
2723 msgstr ""
2724 "Tack för att du använde guiden. Din dreambox är nu klar för att användas.\n"
2725 "\n"
2726 "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar nu.\n"
2727 "\n"
2728 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
2729
2730 msgid ""
2731 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2732 "\n"
2733 "Your wireless internet connection is working now.\n"
2734 "\n"
2735 "Please press OK to continue."
2736 msgstr ""
2737 "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att användas.\n"
2738 "\n"
2739 "Ditt trådlösa Internet anslutning fungerar nu.\n"
2740 "\n"
2741 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
2742
2743 msgid ""
2744 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2745 "Please press OK to start using your Dreambox."
2746 msgstr ""
2747 "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att användas.\n"
2748 "Vänligen tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2749
2750 msgid ""
2751 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2752 "Please press OK to start using you Dreambox."
2753 msgstr ""
2754 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
2755 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2756
2757 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2758 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
2759
2760 msgid ""
2761 "The input port should be configured now.\n"
2762 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2763 "want to do that now?"
2764 msgstr ""
2765 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
2766 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
2767
2768 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2769 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
2770
2771 msgid ""
2772 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2773 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2774 msgstr ""
2775 "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
2776 "konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
2777
2778 msgid "The package doesn't contain anything."
2779 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
2780
2781 msgid "The pin code has been changed successfully."
2782 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
2783
2784 msgid "The pin code you entered is wrong."
2785 msgstr "PIN koden du angav var fel."
2786
2787 msgid "The pin codes you entered are different."
2788 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
2789
2790 msgid "The sleep timer has been activated."
2791 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
2792
2793 msgid "The sleep timer has been disabled."
2794 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
2795
2796 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2797 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
2798
2799 msgid ""
2800 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
2801 "Please install it."
2802 msgstr ""
2803
2804 msgid ""
2805 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2806 msgstr ""
2807 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
2808
2809 msgid "The wizard is finished now."
2810 msgstr "Guiden är nu färdig."
2811
2812 msgid "There are no default services lists in your image."
2813 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
2814
2815 msgid "There are no default settings in your image."
2816 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
2817
2818 msgid ""
2819 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2820 "Do you really want to continue?"
2821 msgstr ""
2822 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
2823 "partition.\n"
2824 "Vill du verkligen forsätta?"
2825
2826 msgid "This is step number 2."
2827 msgstr "Det här är steg 2."
2828
2829 msgid "This is unsupported at the moment."
2830 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
2831
2832 msgid ""
2833 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2834 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2835 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2836 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2837 "the \"Nameserver\" Configuration"
2838 msgstr ""
2839 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
2840 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
2841 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
2842 "- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina "
2843 "inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
2844
2845 msgid ""
2846 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2847 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2848 "- verify that a network cable is attached\n"
2849 "- verify that the cable is not broken"
2850 msgstr ""
2851 "Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN "
2852 "adapter.\n"
2853 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
2854 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
2855 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
2856
2857 msgid ""
2858 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2859 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2860 "- no valid IP Address was found\n"
2861 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2862 msgstr ""
2863 "Detta test kontrollerar om du har en giltig IP adress på din LAN adapter.\n"
2864 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
2865 "- ingen giltig IP hittades\n"
2866 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
2867
2868 msgid ""
2869 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2870 "configuration with DHCP.\n"
2871 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2872 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2873 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2874 "dialog.\n"
2875 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2876 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2877 msgstr ""
2878 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
2879 "adress tilldelning med DHCP.\n"
2880 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
2881 "- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
2882 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
2883 "dialogen.\n"
2884 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
2885 "- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
2886 "nätverk."
2887
2888 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2889 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
2890
2891 msgid "Three"
2892 msgstr "Tre"
2893
2894 msgid "Threshold"
2895 msgstr "Gränsvärde"
2896
2897 msgid "Thu"
2898 msgstr "Tors"
2899
2900 msgid "Thursday"
2901 msgstr "Torsdag"
2902
2903 msgid "Time"
2904 msgstr "Tid"
2905
2906 msgid "Time/Date Input"
2907 msgstr "Tid/Datum inmatning"
2908
2909 msgid "Timer"
2910 msgstr "Timer"
2911
2912 msgid "Timer Edit"
2913 msgstr "Ändra Timer"
2914
2915 msgid "Timer Editor"
2916 msgstr "Timer Editor"
2917
2918 msgid "Timer Type"
2919 msgstr "Timertyp"
2920
2921 msgid "Timer entry"
2922 msgstr "Timer inmatning"
2923
2924 msgid "Timer log"
2925 msgstr "Timer log"
2926
2927 msgid "Timer sanity error"
2928 msgstr "Timer fel"
2929
2930 msgid "Timer selection"
2931 msgstr "Timer val"
2932
2933 msgid "Timer status:"
2934 msgstr "Timer status:"
2935
2936 msgid "Timeshift"
2937 msgstr "Timeshift"
2938
2939 msgid "Timeshift not possible!"
2940 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
2941
2942 msgid "Timezone"
2943 msgstr "Tidszon"
2944
2945 msgid "Title"
2946 msgstr "Titel"
2947
2948 msgid "Title:"
2949 msgstr "Title:"
2950
2951 msgid "Today"
2952 msgstr "Idag"
2953
2954 msgid "Tone mode"
2955 msgstr "Tonläge"
2956
2957 msgid "Toneburst"
2958 msgstr "Toneburst"
2959
2960 msgid "Toneburst A/B"
2961 msgstr "Toneburst A/B"
2962
2963 msgid "Translation"
2964 msgstr "Översättning"
2965
2966 msgid "Translation:"
2967 msgstr "Översättning:"
2968
2969 msgid "Transmission Mode"
2970 msgstr "Sändningsläge"
2971
2972 msgid "Transmission mode"
2973 msgstr "Sändningstyp"
2974
2975 msgid "Transponder"
2976 msgstr "Transponder"
2977
2978 msgid "Transponder Type"
2979 msgstr "Transponder Typ"
2980
2981 msgid "Tries left:"
2982 msgstr "Försök kvar:"
2983
2984 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2985 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2986
2987 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2988 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2989
2990 msgid "Tue"
2991 msgstr "Tis"
2992
2993 msgid "Tuesday"
2994 msgstr "Tisdag"
2995
2996 msgid "Tune"
2997 msgstr "Tune"
2998
2999 msgid "Tune failed!"
3000 msgstr "Tuning misslyckades!"
3001
3002 msgid "Tuner"
3003 msgstr "Tuner"
3004
3005 msgid "Tuner "
3006 msgstr "Tuner"
3007
3008 msgid "Tuner Slot"
3009 msgstr "Tuner Slot"
3010
3011 msgid "Tuner configuration"
3012 msgstr "Tuner konfiguration"
3013
3014 msgid "Tuner status"
3015 msgstr "Tuner status"
3016
3017 msgid "Turkish"
3018 msgstr "Turkiska"
3019
3020 msgid "Two"
3021 msgstr "Två"
3022
3023 msgid "Type of scan"
3024 msgstr "Typ av sökning"
3025
3026 msgid "USALS"
3027 msgstr "USALS"
3028
3029 msgid "USB"
3030 msgstr "USB"
3031
3032 msgid "USB Stick"
3033 msgstr "USB Minne"
3034
3035 msgid ""
3036 "Unable to complete filesystem check.\n"
3037 "Error: "
3038 msgstr ""
3039 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
3040 "Fel:"
3041
3042 msgid ""
3043 "Unable to initialize harddisk.\n"
3044 "Error: "
3045 msgstr ""
3046 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
3047 "Fel:"
3048
3049 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3050 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
3051
3052 msgid "Universal LNB"
3053 msgstr "Universal LNB"
3054
3055 msgid "Unmount failed"
3056 msgstr "Avmontering misslyckades"
3057
3058 msgid "Updates your receiver's software"
3059 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
3060
3061 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3062 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
3063
3064 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3065 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
3066
3067 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3068 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
3069
3070 msgid "Upgrading"
3071 msgstr "Uppgradering"
3072
3073 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3074 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
3075
3076 msgid "Use DHCP"
3077 msgstr "Använd DHCP"
3078
3079 msgid "Use Power Measurement"
3080 msgstr "Använd Strömmätning"
3081
3082 msgid "Use a gateway"
3083 msgstr "Använd en gateway"
3084
3085 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3086 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3087 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3088 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3089 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3090 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3091 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3092 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3093 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3094 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3095 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3096 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3097 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3098 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
3099
3100 msgid "Use power measurement"
3101 msgstr "Använd strömmätning"
3102
3103 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3104 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
3105
3106 msgid ""
3107 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3108 "\n"
3109 "Please set up tuner A"
3110 msgstr ""
3111 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
3112 "\n"
3113 "Inställning Tuner A"
3114
3115 msgid ""
3116 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3117 "press OK."
3118 msgstr ""
3119 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
3120
3121 msgid "Use usals for this sat"
3122 msgstr "Använd USALS för denna sat"
3123
3124 msgid "Use wizard to set up basic features"
3125 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
3126
3127 msgid "Used service scan type"
3128 msgstr "Använd kanal söktyp"
3129
3130 msgid "User defined"
3131 msgstr "Användardefinierat"
3132
3133 msgid "VCR scart"
3134 msgstr "VCR Scart"
3135
3136 msgid "Video Fine-Tuning"
3137 msgstr "Video fininställning"
3138
3139 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3140 msgstr "Video fininställnings guide"
3141
3142 msgid "Video Output"
3143 msgstr "Video Utsignal"
3144
3145 msgid "Video Setup"
3146 msgstr "Video Inställning"
3147
3148 msgid "Video Wizard"
3149 msgstr "Video Guide"
3150
3151 msgid ""
3152 "Video input selection\n"
3153 "\n"
3154 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3155 "input port).\n"
3156 "\n"
3157 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3158 msgstr ""
3159 "Video ingångsval\n"
3160 "\n"
3161 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
3162 "ingångsport).\n"
3163 "\n"
3164 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
3165
3166 msgid "Video mode selection."
3167 msgstr "Videoläges val."
3168
3169 msgid "View Rass interactive..."
3170 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
3171
3172 msgid "View teletext..."
3173 msgstr "Visa teletext..."
3174
3175 msgid "Voltage mode"
3176 msgstr "Spännings läge"
3177
3178 msgid "Volume"
3179 msgstr "Volym"
3180
3181 msgid "W"
3182 msgstr "V"
3183
3184 msgid "WEP"
3185 msgstr "WEP"
3186
3187 msgid "WPA"
3188 msgstr "WPA"
3189
3190 msgid "WPA2"
3191 msgstr "WPA2"
3192
3193 msgid "WSS on 4:3"
3194 msgstr "WSS på 4:3"
3195
3196 msgid "Waiting"
3197 msgstr "Väntar"
3198
3199 msgid ""
3200 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3201 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3202 "Please press OK to begin."
3203 msgstr ""
3204 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
3205 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
3206 "Vänlig tryck OK för att starta."
3207
3208 msgid "Wed"
3209 msgstr "Ons"
3210
3211 msgid "Wednesday"
3212 msgstr "Onsdag"
3213
3214 msgid "Weekday"
3215 msgstr "Veckodag"
3216
3217 msgid ""
3218 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3219 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3220 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3221 msgstr ""
3222 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
3223 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
3224 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
3225 "mjukvaran."
3226
3227 msgid ""
3228 "Welcome.\n"
3229 "\n"
3230 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
3231 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
3232 "\n"
3233 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3234 msgstr ""
3235 "Välkommen.\n"
3236 "\n"
3237 "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, denna guide kommer hjälpa dig "
3238 "med grundinställningarna av nätverket i din Dreambox.\n"
3239 "\n"
3240 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att gå till nästa steg."
3241
3242 msgid ""
3243 "Welcome.\n"
3244 "\n"
3245 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3246 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3247 msgstr ""
3248 "Välkommen.\n"
3249 "\n"
3250 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
3251 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
3252
3253 msgid "Welcome..."
3254 msgstr "Välkommen..."
3255
3256 msgid "West"
3257 msgstr "Väst"
3258
3259 msgid "What do you want to scan?"
3260 msgstr "Vad vill du söka efter?"
3261
3262 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3263 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
3264
3265 msgid "Wireless"
3266 msgstr "Trådlöst"
3267
3268 msgid "Wireless Network"
3269 msgstr "Trådlöst Nätverk"
3270
3271 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3272 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
3273
3274 msgid "YPbPr"
3275 msgstr "YPbPr"
3276
3277 msgid "Year:"
3278 msgstr "År:"
3279
3280 msgid "Yes"
3281 msgstr "Ja"
3282
3283 msgid "Yes, backup my settings!"
3284 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
3285
3286 msgid "Yes, do a manual scan now"
3287 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
3288
3289 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3290 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
3291
3292 msgid "Yes, do another manual scan now"
3293 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
3294
3295 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3296 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
3297
3298 msgid "Yes, restore the settings now"
3299 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
3300
3301 msgid "Yes, returning to movie list"
3302 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
3303
3304 msgid "Yes, view the tutorial"
3305 msgstr "Ja, visa guiden"
3306
3307 msgid ""
3308 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3309 "want to be installed."
3310 msgstr ""
3311 "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
3312 "instaällningar du vill installera."
3313
3314 msgid "You can choose, what you want to install..."
3315 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
3316
3317 msgid "You cannot delete this!"
3318 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
3319
3320 msgid "You chose not to install any default services lists."
3321 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
3322
3323 msgid ""
3324 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3325 "default settings later in the settings menu."
3326 msgstr ""
3327 "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
3328 "installera grundinställningarna via installations menyerna."
3329
3330 msgid ""
3331 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3332 msgstr ""
3333 "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
3334 "installations guiden."
3335
3336 msgid ""
3337 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3338 "harddisk is not an option for you."
3339 msgstr ""
3340 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
3341 "hårddisk är därför inte möjligt."
3342
3343 msgid ""
3344 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3345 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3346 "to the harddisk!\n"
3347 "Please press OK to start the backup now."
3348 msgstr ""
3349 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
3350 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
3351 "backup till hårddisk!\n"
3352 "Tryck OK för att starta backupen."
3353
3354 msgid ""
3355 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3356 "Please press OK to start the backup now."
3357 msgstr ""
3358 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
3359 "HDD!\n"
3360 "Tryck OK för att starta backup."
3361
3362 msgid ""
3363 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3364 "backup now."
3365 msgstr ""
3366 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
3367 "backupen."
3368
3369 msgid "You have to wait for"
3370 msgstr "Du måste vänta i"
3371
3372 msgid ""
3373 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3374 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3375 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3376 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3377 "your settings."
3378 msgstr ""
3379 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
3380 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
3381 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
3382 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
3383 "vill återställa dina inställningar."
3384
3385 msgid ""
3386 "You need to define some keywords first!\n"
3387 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3388 "Do you want to define keywords now?"
3389 msgstr ""
3390 "Du måste ange några nyckelord först!\n"
3391 "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
3392 "Vill du ange nyckelord nu?"
3393
3394 msgid ""
3395 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3396 "\n"
3397 "Do you want to set the pin now?"
3398 msgstr ""
3399 "Du måste ange en PIN kod och gömma det från dina barn.\n"
3400 "\n"
3401 "Vill du ange PIN kod nu?"
3402
3403 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3404 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
3405
3406 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3407 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
3408
3409 msgid ""
3410 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3411 "process."
3412 msgstr ""
3413 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
3414 "uppgraderingsprocessen."
3415
3416 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3417 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
3418
3419 msgid ""
3420 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3421 "try again."
3422 msgstr ""
3423 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
3424 "försök igen."
3425
3426 msgid ""
3427 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3428 "Press OK to start upgrade."
3429 msgstr ""
3430 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
3431 "Tryck OK för att starta."
3432
3433 msgid ""
3434 "Your local LAN internet connection is not working!\n"
3435 "Please choose what you want to do next."
3436 msgstr ""
3437 "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar inte!\n"
3438 "Vänligen välj vad du vill göra."
3439
3440 msgid ""
3441 "Your network is restarting.\n"
3442 "You will be automatically forwarded to the next step."
3443 msgstr ""
3444 "Ditt nätverk startas om.\n"
3445 "Du kommer automatiskt bli förd till nästa steg."
3446
3447 msgid ""
3448 "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
3449 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3450 msgstr ""
3451 "Din tråd LAN Adapter kunde inte startas.\n"
3452 "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
3453
3454 msgid ""
3455 "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
3456 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3457 msgstr ""
3458 "Din trådlösa LAN Adapter kunde inte startas.\n"
3459 "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
3460
3461 msgid ""
3462 "Your wireless internet connection is not working!\n"
3463 "Please choose what you want to do next."
3464 msgstr ""
3465 "Din trådlösa Internet anslutning fungerar inte!\n"
3466 "Vänligen välj vad du vill göra."
3467
3468 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3469 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
3470
3471 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3472 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
3473
3474 msgid "[alternative edit]"
3475 msgstr "[ändra alternativ]"
3476
3477 msgid "[bouquet edit]"
3478 msgstr "[favoritlists editor]"
3479
3480 msgid "[favourite edit]"
3481 msgstr "[favorit editor]"
3482
3483 msgid "[move mode]"
3484 msgstr "[flyttläge]"
3485
3486 msgid "abort alternatives edit"
3487 msgstr "avbryt ändra alternativ"
3488
3489 msgid "abort bouquet edit"
3490 msgstr "avbryt editera favoritlista"
3491
3492 msgid "abort favourites edit"
3493 msgstr "avbryt editera favoriter"
3494
3495 msgid "about to start"
3496 msgstr "håller på att starta"
3497
3498 msgid "add alternatives"
3499 msgstr "lägg till alternativ"
3500
3501 msgid "add bouquet"
3502 msgstr "lägg till favoritlista"
3503
3504 msgid "add directory to playlist"
3505 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
3506
3507 msgid "add file to playlist"
3508 msgstr "lägg till fil i spellista"
3509
3510 msgid "add files to playlist"
3511 msgstr "lägg till fil i spellista"
3512
3513 msgid "add marker"
3514 msgstr "lägg till markör"
3515
3516 msgid "add recording (enter recording duration)"
3517 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
3518
3519 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3520 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
3521
3522 msgid "add recording (indefinitely)"
3523 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
3524
3525 msgid "add recording (stop after current event)"
3526 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
3527
3528 msgid "add service to bouquet"
3529 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
3530
3531 msgid "add service to favourites"
3532 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
3533
3534 msgid "add to parental protection"
3535 msgstr "lägg till föräldraskydd"
3536
3537 msgid "advanced"
3538 msgstr "avancerad"
3539
3540 msgid "alphabetic sort"
3541 msgstr "sortera alfabetiskt"
3542
3543 msgid ""
3544 "are you sure you want to restore\n"
3545 "following backup:\n"
3546 msgstr ""
3547 "vill du verkligen återställa\n"
3548 "med följande backup:\n"
3549
3550 msgid "back"
3551 msgstr "tillbaka"
3552
3553 msgid "better"
3554 msgstr "bättre"
3555
3556 msgid "blacklist"
3557 msgstr "svartlista"
3558
3559 msgid "by Exif"
3560 msgstr "av Exif"
3561
3562 msgid "change recording (duration)"
3563 msgstr "ändra inspelning (längd)"
3564
3565 msgid "change recording (endtime)"
3566 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
3567
3568 msgid "circular left"
3569 msgstr "cirkulär vänster"
3570
3571 msgid "circular right"
3572 msgstr "circulär höger"
3573
3574 msgid "clear playlist"
3575 msgstr "rensa spellista"
3576
3577 msgid "complex"
3578 msgstr "komplex"
3579
3580 msgid "config menu"
3581 msgstr "konfigurationsmeny"
3582
3583 msgid "confirmed"
3584 msgstr "bekräftad"
3585
3586 msgid "connected"
3587 msgstr "ansluten"
3588
3589 msgid "continue"
3590 msgstr "fortsätt"
3591
3592 msgid "copy to bouquets"
3593 msgstr "kopiera till favoritlista"
3594
3595 msgid "daily"
3596 msgstr "daglig"
3597
3598 msgid "delete"
3599 msgstr "ta bort"
3600
3601 msgid "delete cut"
3602 msgstr "ta bort klipp"
3603
3604 msgid "delete playlist entry"
3605 msgstr "ta bort post i spellista"
3606
3607 msgid "delete saved playlist"
3608 msgstr "ta bort sparad spellista"
3609
3610 msgid "delete..."
3611 msgstr "ta bort..."
3612
3613 msgid "disable"
3614 msgstr "avaktivera"
3615
3616 msgid "disable move mode"
3617 msgstr "avaktivera flyttläge"
3618
3619 msgid "disabled"
3620 msgstr "avaktiverad"
3621
3622 msgid "disconnected"
3623 msgstr "bortkopplad"
3624
3625 msgid "do not change"
3626 msgstr "ändra inte"
3627
3628 msgid "do nothing"
3629 msgstr "gör inget"
3630
3631 msgid "don't record"
3632 msgstr "spela inte in"
3633
3634 msgid "done!"
3635 msgstr "klar!"
3636
3637 msgid "edit alternatives"
3638 msgstr "ändra alternativ"
3639
3640 msgid "empty"
3641 msgstr "tom"
3642
3643 msgid "enable"
3644 msgstr "aktivera"
3645
3646 msgid "enable bouquet edit"
3647 msgstr "aktivera favoritlists editor"
3648
3649 msgid "enable favourite edit"
3650 msgstr "aktivera favoriter editor"
3651
3652 msgid "enable move mode"
3653 msgstr "aktivera flyttläge"
3654
3655 msgid "enabled"
3656 msgstr "aktiverad"
3657
3658 msgid "end alternatives edit"
3659 msgstr "avsluta ändra alternativ"
3660
3661 msgid "end bouquet edit"
3662 msgstr "avsluta favoritlists editor"
3663
3664 msgid "end cut here"
3665 msgstr "slutklipp här"
3666
3667 msgid "end favourites edit"
3668 msgstr "avsluta favoriter editor"
3669
3670 msgid "equal to Socket A"
3671 msgstr "likadant som Ingång A"
3672
3673 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3674 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
3675
3676 msgid "exit mediaplayer"
3677 msgstr "avsluta mediaspelare"
3678
3679 msgid "exit movielist"
3680 msgstr "avsluta filmlista"
3681
3682 msgid "fine-tune your display"
3683 msgstr "fininställ din skärm"
3684
3685 msgid "forward to the next chapter"
3686 msgstr "framåt till nästa kapitel"
3687
3688 msgid "free diskspace"
3689 msgstr "ledigt diskutrymme"
3690
3691 msgid "full /etc directory"
3692 msgstr "fullt /etc bibliotek"
3693
3694 msgid "go to deep standby"
3695 msgstr "stäng av mottagaren"
3696
3697 msgid "go to standby"
3698 msgstr "inta standby"
3699
3700 msgid "hear radio..."
3701 msgstr "lyssna på radio..."
3702
3703 msgid "help..."
3704 msgstr "hjälp..."
3705
3706 msgid "hide extended description"
3707 msgstr "göm utökad beskrivning"
3708
3709 msgid "hide player"
3710 msgstr "göm spelare"
3711
3712 msgid "horizontal"
3713 msgstr "horisontal"
3714
3715 msgid "hour"
3716 msgstr "timme"
3717
3718 msgid "hours"
3719 msgstr "timmar"
3720
3721 msgid "immediate shutdown"
3722 msgstr "omedelbar avstängning"
3723
3724 #, python-format
3725 msgid ""
3726 "incoming call!\n"
3727 "%s calls on %s!"
3728 msgstr ""
3729 "inkommande samtal!\n"
3730 "%s ringer från %s!"
3731
3732 msgid "init module"
3733 msgstr "initiera modul"
3734
3735 msgid "insert mark here"
3736 msgstr "infoga markör här"
3737
3738 msgid "jump back to the previous title"
3739 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
3740
3741 msgid "jump forward to the next title"
3742 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
3743
3744 msgid "jump to listbegin"
3745 msgstr "hoppa till liststart"
3746
3747 msgid "jump to listend"
3748 msgstr "hoppa till listslut"
3749
3750 msgid "jump to next marked position"
3751 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
3752
3753 msgid "jump to previous marked position"
3754 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
3755
3756 msgid "leave movie player..."
3757 msgstr "lämna videospelare..."
3758
3759 msgid "left"
3760 msgstr "vänster"
3761
3762 msgid "list style compact"
3763 msgstr "liststil kompakt"
3764
3765 msgid "list style compact with description"
3766 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
3767
3768 msgid "list style default"
3769 msgstr "liststil grundläge"
3770
3771 msgid "list style single line"
3772 msgstr "liststil enkel linje"
3773
3774 msgid "load playlist"
3775 msgstr "ladda spellista"
3776
3777 msgid "locked"
3778 msgstr "låst"
3779
3780 msgid "loopthrough to socket A"
3781 msgstr "loopthrough till ingång A"
3782
3783 msgid "manual"
3784 msgstr "manuell"
3785
3786 msgid "menu"
3787 msgstr "meny"
3788
3789 msgid "mins"
3790 msgstr "min"
3791
3792 msgid "minute"
3793 msgstr "minut"
3794
3795 msgid "minutes"
3796 msgstr "minuter"
3797
3798 msgid "minutes and"
3799 msgstr "minuter och"
3800
3801 msgid "move PiP to main picture"
3802 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
3803
3804 msgid "movie list"
3805 msgstr "filmlista"
3806
3807 msgid "multinorm"
3808 msgstr "multinorm"
3809
3810 msgid "never"
3811 msgstr "aldrig"
3812
3813 msgid "next channel"
3814 msgstr "nästa kanal"
3815
3816 msgid "next channel in history"
3817 msgstr "nästa kanal i historiken"
3818
3819 msgid "no"
3820 msgstr "nej"
3821
3822 msgid "no HDD found"
3823 msgstr "ingen hårddisk hittad"
3824
3825 msgid "no Picture found"
3826 msgstr "ingen bild hittad"
3827
3828 msgid "no module found"
3829 msgstr "ingen modul hittad"
3830
3831 msgid "no standby"
3832 msgstr "inget viloläge"
3833
3834 msgid "no timeout"
3835 msgstr "ingen timeout"
3836
3837 msgid "none"
3838 msgstr "ingen"
3839
3840 msgid "not locked"
3841 msgstr "inte låst"
3842
3843 msgid "nothing connected"
3844 msgstr "inget anslutet"
3845
3846 msgid "off"
3847 msgstr "av"
3848
3849 msgid "on"
3850 msgstr "på"
3851
3852 msgid "once"
3853 msgstr "en gång"
3854
3855 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3856 msgstr "endast /etc/enigma2 bibliotek"
3857
3858 msgid "open servicelist"
3859 msgstr "öppna kanallista"
3860
3861 msgid "open servicelist(down)"
3862 msgstr "öppna kanallista(ner)"
3863
3864 msgid "open servicelist(up)"
3865 msgstr "öppna kanallista(upp)"
3866
3867 msgid "pass"
3868 msgstr "klart"
3869
3870 msgid "pause"
3871 msgstr "paus"
3872
3873 msgid "play entry"
3874 msgstr "spela angivet"
3875
3876 msgid "play from next mark or playlist entry"
3877 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
3878
3879 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3880 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
3881
3882 msgid "please press OK when ready"
3883 msgstr "tryck OK när du är klar"
3884
3885 msgid "please wait, loading picture..."
3886 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
3887
3888 msgid "previous channel"
3889 msgstr "föregående kanal"
3890
3891 msgid "previous channel in history"
3892 msgstr "föregående kanal i historiken"
3893
3894 msgid "record"
3895 msgstr "spela in"
3896
3897 msgid "recording..."
3898 msgstr "spelar in..."
3899
3900 msgid "remove after this position"
3901 msgstr "ta bort efter denna position"
3902
3903 msgid "remove all alternatives"
3904 msgstr "ta bort alla alternativ"
3905
3906 msgid "remove all new found flags"
3907 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
3908
3909 msgid "remove before this position"
3910 msgstr "ta bort före denna position"
3911
3912 msgid "remove entry"
3913 msgstr "ta bort post"
3914
3915 msgid "remove from parental protection"
3916 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
3917
3918 msgid "remove new found flag"
3919 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
3920
3921 msgid "remove selected satellite"
3922 msgstr "ta bort vald satellite"
3923
3924 msgid "remove this mark"
3925 msgstr "ta bort denna markör"
3926
3927 msgid "repeated"
3928 msgstr "repeterande"
3929
3930 msgid "rewind to the previous chapter"
3931 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
3932
3933 msgid "right"
3934 msgstr "höger"
3935
3936 msgid "save playlist"
3937 msgstr "spara spellista"
3938
3939 #, python-format
3940 msgid "scan done! %d services found!"
3941 msgstr "sökning klar! %d kanaler hittades!"
3942
3943 msgid "scan done! No service found!"
3944 msgstr "sökning klar! Inga kanaler hittades!"
3945
3946 msgid "scan done! One service found!"
3947 msgstr "sökning klar! En kanal hittad!"
3948
3949 #, python-format
3950 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3951 msgstr "sökning pågår - %d %% klart! %d kanaler hittade!"
3952
3953 msgid "scan state"
3954 msgstr "sökningsstatus"
3955
3956 msgid "second"
3957 msgstr "sekund"
3958
3959 msgid "second cable of motorized LNB"
3960 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
3961
3962 msgid "seconds"
3963 msgstr "sekunder"
3964
3965 msgid "seconds."
3966 msgstr "sekunder."
3967
3968 msgid "select movie"
3969 msgstr "välj film"
3970
3971 msgid "select the movie path"
3972 msgstr "välj film sökväg"
3973
3974 msgid "service pin"
3975 msgstr "kanal PIN"
3976
3977 msgid "setup pin"
3978 msgstr "installation PIN"
3979
3980 msgid "show DVD main menu"
3981 msgstr "visa DVD huvudmeny"
3982
3983 msgid "show EPG..."
3984 msgstr "visa EPG..."
3985
3986 msgid "show all"
3987 msgstr "visa alla"
3988
3989 msgid "show alternatives"
3990 msgstr "visa alternativ"
3991
3992 msgid "show event details"
3993 msgstr "visa programdetaljer"
3994
3995 msgid "show extended description"
3996 msgstr "visa utökad beskrivning"
3997
3998 msgid "show first tag"
3999 msgstr "visa första märkning"
4000
4001 msgid "show second tag"
4002 msgstr "visa andra märkning"
4003
4004 msgid "show shutdown menu"
4005 msgstr "visa avstängningsmeny"
4006
4007 msgid "show single service EPG..."
4008 msgstr "visa singel kanal EPG..."
4009
4010 msgid "show tag menu"
4011 msgstr "visa märkningsmeny"
4012
4013 msgid "show transponder info"
4014 msgstr "visa transponder info"
4015
4016 msgid "shuffle playlist"
4017 msgstr "blanda spellista"
4018
4019 msgid "shutdown"
4020 msgstr "stäng av"
4021
4022 msgid "simple"
4023 msgstr "enkelt"
4024
4025 msgid "skip backward"
4026 msgstr "hoppa bakåt"
4027
4028 msgid "skip backward (enter time)"
4029 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
4030
4031 msgid "skip forward"
4032 msgstr "hoppa framåt"
4033
4034 msgid "skip forward (enter time)"
4035 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
4036
4037 msgid "sort by date"
4038 msgstr "sortera efter datum"
4039
4040 msgid "standard"
4041 msgstr "standard"
4042
4043 msgid "standby"
4044 msgstr "viloläge"
4045
4046 msgid "start cut here"
4047 msgstr "startklipp här"
4048
4049 msgid "start timeshift"
4050 msgstr "starta timeshift"
4051
4052 msgid "stereo"
4053 msgstr "stereo"
4054
4055 msgid "stop PiP"
4056 msgstr "avsluta BiB"
4057
4058 msgid "stop entry"
4059 msgstr "slutpost"
4060
4061 msgid "stop recording"
4062 msgstr "stoppa inspelning"
4063
4064 msgid "stop timeshift"
4065 msgstr "stoppa timeshift"
4066
4067 msgid "swap PiP and main picture"
4068 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
4069
4070 msgid "switch to filelist"
4071 msgstr "byt till fillista"
4072
4073 msgid "switch to playlist"
4074 msgstr "byt till spellista"
4075
4076 msgid "switch to the next audio track"
4077 msgstr "byt till nästa ljudspår"
4078
4079 msgid "switch to the next subtitle language"
4080 msgstr "byt till nästa textningsspråk"
4081
4082 msgid "text"
4083 msgstr "text"
4084
4085 msgid "this recording"
4086 msgstr "denna inspelning"
4087
4088 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4089 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
4090
4091 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4092 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
4093
4094 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4095 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
4096
4097 msgid "unconfirmed"
4098 msgstr "obekräftad"
4099
4100 msgid "unknown service"
4101 msgstr "okänd kanal"
4102
4103 msgid "until restart"
4104 msgstr "innan omstart"
4105
4106 msgid "user defined"
4107 msgstr "användardefinierad"
4108
4109 msgid "vertical"
4110 msgstr "vertikal"
4111
4112 msgid "view extensions..."
4113 msgstr "visa utökningar..."
4114
4115 msgid "view recordings..."
4116 msgstr "visa inspelningar..."
4117
4118 msgid "wait for ci..."
4119 msgstr "vänta på ci..."
4120
4121 msgid "wait for mmi..."
4122 msgstr "vänta på mmi..."
4123
4124 msgid "waiting"
4125 msgstr "väntar"
4126
4127 msgid "weekly"
4128 msgstr "veckolig"
4129
4130 msgid "whitelist"
4131 msgstr "vitlista"
4132
4133 msgid "yes"
4134 msgstr "ja"
4135
4136 msgid "yes (keep feeds)"
4137 msgstr "ja (behåll feeds)"
4138
4139 msgid ""
4140 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4141 "assistance before rebooting your dreambox."
4142 msgstr ""
4143 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
4144 "hjälp innan du startar om din dreambox."
4145
4146 msgid "zap"
4147 msgstr "zap"
4148
4149 msgid "zapped"
4150 msgstr "zapped"
4151
4152 #~ msgid ""
4153 #~ "\n"
4154 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4155 #~ msgstr ""
4156 #~ "\n"
4157 #~ "Enigma2 kommer startas om efter återställningen"
4158
4159 #~ msgid "\"?"
4160 #~ msgstr "\"?"
4161
4162 #~ msgid "Choose Location"
4163 #~ msgstr "Välj lokation"
4164
4165 #~ msgid "Device Setup..."
4166 #~ msgstr "Nätverksinstallation..."
4167
4168 #~ msgid "Extended Setup..."
4169 #~ msgstr "Utökad installation..."
4170
4171 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4172 #~ msgstr "Namnserver installation..."
4173
4174 #~ msgid "Show files from %s"
4175 #~ msgstr "Visa filer från %s"