update ca and nl
[enigma2.git] / po / ca.po
1 # translation of ca.po to\r
2 # Copyright (C) 2006 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER\r
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.\r
4\r
5 # Automatically generated, 2006.\r
6 # Oriol Pellicer i Sabrià <oriol@elsud.org>, 2006.\r
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ca\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2006-11-24 01:22+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2006-11-16 11:46+0100\n"
13 "Last-Translator: Oriol Pellicer i Sabrià <oriol@elsud.org>\n"
14 "Language-Team: \n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Poedit-Language: Catalan\n"
20 "X-Poedit-Country: CATALONIA\n"
21 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
22 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
23
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Enigma2 will restart after the restore"
27 msgstr ""
28 "\n"
29 "Enigma2 tornarà a arrencar després de la restauració"
30
31 msgid "\"?"
32 msgstr "\"?"
33
34 msgid "#000000"
35 msgstr "#000000"
36
37 msgid "#0064c7"
38 msgstr "#0064c7"
39
40 msgid "#33294a6b"
41 msgstr "#33294a6b"
42
43 msgid "#389416"
44 msgstr "#389416"
45
46 msgid "#80000000"
47 msgstr "#80000000"
48
49 msgid "#bab329"
50 msgstr "#bab329"
51
52 msgid "#f23d21"
53 msgstr "#f23d21"
54
55 msgid "#ffffff"
56 msgstr "#ffffff"
57
58 msgid "#ffffffff"
59 msgstr "#ffffffff"
60
61 #, python-format
62 msgid "%d min"
63 msgstr "%d min"
64
65 msgid "%d.%B %Y"
66 msgstr "%d.%B %Y"
67
68 #, python-format
69 msgid ""
70 "%s\n"
71 "(%s, %d MB free)"
72 msgstr ""
73 "%s\n"
74 "(%s, %d MB lliures)"
75
76 msgid "(ZAP)"
77 msgstr "(ZAPPEJAR)"
78
79 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
80 msgstr "directori /usr/share/enigma2"
81
82 msgid "/var directory"
83 msgstr "directori /var"
84
85 msgid "0 V"
86 msgstr "0 V"
87
88 msgid "1.0"
89 msgstr "1.0"
90
91 msgid "1.1"
92 msgstr "1.1"
93
94 msgid "1.2"
95 msgstr "1.2"
96
97 msgid "12 V"
98 msgstr "12 V"
99
100 msgid "12V Output"
101 msgstr "Sortida 12V"
102
103 msgid "13 V"
104 msgstr "13 V"
105
106 #, fuzzy
107 msgid "16:10 Letterbox"
108 msgstr "16:10 Letterbox"
109
110 #, fuzzy
111 msgid "16:10 PanScan"
112 msgstr "16:10 PanScan"
113
114 msgid "16:9"
115 msgstr "16:9"
116
117 msgid "16:9 always"
118 msgstr "16:9 sempre"
119
120 msgid "18 V"
121 msgstr "18 V"
122
123 msgid "30 minutes"
124 msgstr "30 minuts"
125
126 #, fuzzy
127 msgid "4:3 Letterbox"
128 msgstr "4:3 Letterbox"
129
130 #, fuzzy
131 msgid "4:3 PanScan"
132 msgstr "4:3 PanScan"
133
134 msgid "5 minutes"
135 msgstr "5 minuts"
136
137 msgid "60 minutes"
138 msgstr "60 minuts"
139
140 msgid "<unknown>"
141 msgstr "<desconegut>"
142
143 msgid "??"
144 msgstr "?"
145
146 msgid "A"
147 msgstr "Un"
148
149 msgid ""
150 "A recording is currently running.\n"
151 "What do you want to do?"
152 msgstr ""
153 "En aquests moments s'està realitzant una gravació.\n"
154 "Què vols fer?"
155
156 msgid ""
157 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
158 "configure the positioner."
159 msgstr ""
160 "En aquests moments s'està realitzant una gravació. Sisplau, atura-la abans "
161 "de configurar el motor."
162
163 msgid ""
164 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
165 "start the satfinder."
166 msgstr ""
167 "En aquests moments s'està realitzant una gravació. Sisplau, atura-la abans "
168 "de posar en marxa el satfinder."
169
170 msgid ""
171 "A sleep timer want's to set your\n"
172 "Dreambox to standby. Do that now?"
173 msgstr ""
174 "Una programació d'apagada\n"
175 "vol adormir la Dreambox. Fer-ho ara?"
176
177 msgid ""
178 "A sleep timer want's to shut down\n"
179 "your Dreambox. Shutdown now?"
180 msgstr ""
181 "Una programació d'apagada\n"
182 "vol aturar la Dreambox. Fer-ho ara?"
183
184 msgid ""
185 "A timer failed to record!\n"
186 "Disable TV and try again?\n"
187 msgstr ""
188 "Ha fallat la gravació!\n"
189 "Vols desactivar la TV i tornar-ho a provar?\n"
190
191 msgid "A/V Settings"
192 msgstr "Config A/V"
193
194 msgid "AA"
195 msgstr "AA"
196
197 msgid "AB"
198 msgstr "AB"
199
200 msgid "AC3 default"
201 msgstr "AC3 per defecte"
202
203 msgid "AGC:"
204 msgstr "AGC:"
205
206 msgid "About"
207 msgstr "Quant a"
208
209 msgid "About..."
210 msgstr "Quant a..."
211
212 msgid "Activate Picture in Picture"
213 msgstr "Activar PiP"
214
215 msgid "Activate network settings"
216 msgstr "Activar la configuració de la xarxa"
217
218 msgid "Add"
219 msgstr "Afegir"
220
221 msgid "Add a mark"
222 msgstr "Afegir una marca"
223
224 msgid "Add alternative"
225 msgstr "Afegir alternativa"
226
227 msgid "Add files to playlist"
228 msgstr "Afegir fitxers a la llista"
229
230 msgid "Add service"
231 msgstr "Afegir canal"
232
233 msgid "Add timer"
234 msgstr "Gravar"
235
236 msgid "Add to bouquet"
237 msgstr ""
238
239 msgid "Add to favourites"
240 msgstr ""
241
242 msgid "Advanced"
243 msgstr "Avançat"
244
245 msgid "After event"
246 msgstr "Després del programa"
247
248 msgid ""
249 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
250 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
251 msgstr ""
252 "Quan acabi aquest assistent caldrà protegir els canals desitjats. Mira el "
253 "manual de la Dreambox per saber com fer-ho."
254
255 msgid "Album:"
256 msgstr "Àlbum:"
257
258 msgid "All"
259 msgstr "Tot"
260
261 msgid "All..."
262 msgstr "Tot..."
263
264 msgid "Alpha"
265 msgstr "Alpha"
266
267 msgid "Alternative radio mode"
268 msgstr "Mode de ràdio alternatiu"
269
270 msgid "Arabic"
271 msgstr "Àrab"
272
273 msgid "Artist:"
274 msgstr "Artista:"
275
276 msgid "Ask before shutdown:"
277 msgstr "Pregunta abans d'apagar:"
278
279 msgid "Aspect Ratio"
280 msgstr "Relació d'aspecte"
281
282 msgid "Audio"
283 msgstr "So"
284
285 msgid "Audio Options..."
286 msgstr "Opcions d'àudio"
287
288 msgid "Auto"
289 msgstr "Auto"
290
291 msgid "Automatic Scan"
292 msgstr "Recerca automàtica"
293
294 msgid "B"
295 msgstr "B"
296
297 msgid "BA"
298 msgstr "BA"
299
300 msgid "BB"
301 msgstr "BB"
302
303 msgid "BER:"
304 msgstr "BER:"
305
306 msgid "Backup"
307 msgstr "Backup"
308
309 msgid "Backup Location"
310 msgstr "Localització del backup"
311
312 msgid "Backup Mode"
313 msgstr "Mode del backup"
314
315 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
316 msgstr "Backup realitzat. Prem OK per a veure els resultats."
317
318 msgid "Band"
319 msgstr "Banda"
320
321 msgid "Bandwidth"
322 msgstr "Ample de banda"
323
324 msgid "Brightness"
325 msgstr "Brillantor"
326
327 msgid "Bus: "
328 msgstr "Bus: "
329
330 msgid ""
331 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
332 "displayed."
333 msgstr ""
334 "Prement el botó OK del comandament, la barra d'informació es farà visible."
335
336 msgid "C-Band"
337 msgstr "Banda-C"
338
339 msgid "CF Drive"
340 msgstr "Unitat CF"
341
342 msgid "CVBS"
343 msgstr "CVBS"
344
345 msgid "Cable"
346 msgstr "Cable"
347
348 msgid "Cache Thumbnails"
349 msgstr ""
350
351 msgid "Call monitoring"
352 msgstr "Monitorització de trucades"
353
354 msgid "Cancel"
355 msgstr "Cancel·lar"
356
357 msgid "Capacity: "
358 msgstr "Capacitat: "
359
360 msgid "Card"
361 msgstr ""
362
363 msgid "Catalan"
364 msgstr "Català"
365
366 msgid "Change bouquets in quickzap"
367 msgstr "Canviar de llista en el zàpping ràpid"
368
369 msgid "Change pin code"
370 msgstr "Canviar codi pin"
371
372 msgid "Change service pin"
373 msgstr "Canviar pin canal"
374
375 msgid "Change service pins"
376 msgstr "Canviar pins canal"
377
378 msgid "Change setup pin"
379 msgstr "Canviar pin configuració"
380
381 msgid "Channel"
382 msgstr "Canal"
383
384 msgid "Channel Selection"
385 msgstr "Selecció de canal"
386
387 msgid "Channel:"
388 msgstr "Canal:"
389
390 msgid "Channellist menu"
391 msgstr "Menú de llista de canals"
392
393 msgid "Choose bouquet"
394 msgstr "Escollir llista"
395
396 msgid "Choose source"
397 msgstr "Escull origen"
398
399 msgid "Cleanup"
400 msgstr "Netejar"
401
402 msgid "Clear before scan"
403 msgstr "Netejar abans de buscar"
404
405 msgid "Clear log"
406 msgstr "Esborrar log"
407
408 msgid "Code rate high"
409 msgstr "Velocitat de codi alta"
410
411 msgid "Code rate low"
412 msgstr "Velocitat de codi baixa"
413
414 msgid "Color Format"
415 msgstr "Format de color"
416
417 msgid "Command order"
418 msgstr "Ordre de comanda"
419
420 msgid "Committed DiSEqC command"
421 msgstr "Comanda DISEqC enviada"
422
423 msgid "Common Interface"
424 msgstr "Interfície comuna"
425
426 msgid "Compact Flash"
427 msgstr ""
428
429 msgid "Compact flash card"
430 msgstr "Tarja Compact Flash"
431
432 msgid "Complete"
433 msgstr "Complet"
434
435 msgid "Configuration Mode"
436 msgstr "Mode configuració"
437
438 msgid "Conflicting timer"
439 msgstr "Gravació en conflicte"
440
441 msgid "Connected to Fritz!Box!"
442 msgstr "Connectat a Fritz!Box!"
443
444 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
445 msgstr "Connectant a Fritz!Box..."
446
447 #, python-format
448 msgid ""
449 "Connection to Fritz!Box\n"
450 "failed! (%s)\n"
451 "retrying..."
452 msgstr ""
453 "Ha fallat la connexió a Fritz!Box\n"
454 "! (%s)\n"
455 "Reintentant..."
456
457 msgid "Contrast"
458 msgstr "Contrast"
459
460 msgid "Create movie folder failed"
461 msgstr "No s'ha pogut crear el directori de la pel·lícula"
462
463 msgid "Creating partition failed"
464 msgstr "No s'ha pogut crear la partició"
465
466 msgid "Croatian"
467 msgstr "Croat"
468
469 msgid "Current version:"
470 msgstr "Versió actual:"
471
472 msgid "Customize"
473 msgstr "Personalitzar"
474
475 msgid "Cut"
476 msgstr "Tallar"
477
478 msgid "Cutlist editor..."
479 msgstr "Editor..."
480
481 msgid "Czech"
482 msgstr "Txec"
483
484 msgid "DVB-S"
485 msgstr "DVB-S"
486
487 msgid "DVB-S2"
488 msgstr "DVB-S2"
489
490 msgid "Danish"
491 msgstr "Danès"
492
493 msgid "Date"
494 msgstr "Data"
495
496 msgid "Deep Standby"
497 msgstr "Apagat complet"
498
499 msgid "Delay"
500 msgstr "Retard"
501
502 msgid "Delete"
503 msgstr "Esborrar"
504
505 msgid "Delete entry"
506 msgstr "Esborrar entrada"
507
508 msgid "Delete failed!"
509 msgstr "Ha fallat l'eliminació!"
510
511 msgid "Description"
512 msgstr "Descripció"
513
514 msgid "Detected HDD:"
515 msgstr "Disc dur detectat:"
516
517 msgid "Detected NIMs:"
518 msgstr "NIMs detectats:"
519
520 msgid "DiSEqC"
521 msgstr "DiSEqC"
522
523 msgid "DiSEqC A/B"
524 msgstr "DiSEqC A/B"
525
526 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
527 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
528
529 msgid "DiSEqC Mode"
530 msgstr "Mode DiSEqC"
531
532 msgid "DiSEqC mode"
533 msgstr "mode DiSEqC"
534
535 msgid "DiSEqC repeats"
536 msgstr "Repetir DiSEqC"
537
538 msgid "Disable"
539 msgstr "Deshabilitar"
540
541 msgid "Disable Picture in Picture"
542 msgstr "Desactivar PiP"
543
544 msgid "Disable Subtitles"
545 msgstr "Desactivar subtítols"
546
547 msgid "Disabled"
548 msgstr "Desactivat"
549
550 #, python-format
551 msgid ""
552 "Disconnected from\n"
553 "Fritz!Box! (%s)\n"
554 "retrying..."
555 msgstr ""
556 "Desconnectat de\n"
557 "Fritz!Box! (%s)\n"
558 "reintentant..."
559
560 msgid "Dish"
561 msgstr "Antena"
562
563 msgid ""
564 "Do you really want to REMOVE\n"
565 "the plugin \""
566 msgstr ""
567 "Segur que vols ESBORRAR\n"
568 "el plugin \""
569
570 #, python-format
571 msgid "Do you really want to delete %s?"
572 msgstr "Segur que vols esborrar %s?"
573
574 msgid ""
575 "Do you really want to download\n"
576 "the plugin \""
577 msgstr ""
578 "Segur que vols descarregar\n"
579 "el plugin \""
580
581 msgid ""
582 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
583 "All data on the disk will be lost!"
584 msgstr ""
585 "Segur que vols inicialitzar el disc dur?\n"
586 "Es perdran totes les dades!"
587
588 msgid ""
589 "Do you want to backup now?\n"
590 "After pressing OK, please wait!"
591 msgstr ""
592 "Vols fer el backup ara?\n"
593 "Després de prémer OK, sisplau espera!"
594
595 msgid "Do you want to do a service scan?"
596 msgstr "Vols fer una recerca de canals?"
597
598 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
599 msgstr "Vols fer una altra recerca manual?"
600
601 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
602 msgstr "Vols habilitar el control parental?"
603
604 msgid "Do you want to restore your settings?"
605 msgstr "Vols restaurar la configuració?"
606
607 msgid "Do you want to resume this playback?"
608 msgstr "Vols continuar on ho havies deixat?"
609
610 msgid ""
611 "Do you want to update your Dreambox?\n"
612 "After pressing OK, please wait!"
613 msgstr ""
614 "Vols actualitzar la Dreambox?\n"
615 "Després de prémer OK, espera!"
616
617 msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
618 msgstr "Vols veure un tutorial d'edició?"
619
620 msgid "Do you want to view a tutorial?"
621 msgstr "Vols veure un tutorial?"
622
623 msgid "Download Plugins"
624 msgstr "Descarregar plugins"
625
626 msgid "Downloadable new plugins"
627 msgstr "Nous plugins disponibles"
628
629 msgid "Downloadable plugins"
630 msgstr "Plugins descarregables"
631
632 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
633 msgstr "Descarregant informació del plugin. Espera..."
634
635 msgid "Dutch"
636 msgstr "Holandès"
637
638 msgid "E"
639 msgstr "E"
640
641 msgid "EPG Selection"
642 msgstr "Selecció EPG"
643
644 #, python-format
645 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
646 msgstr "ERROR - ha fallat la recerca (%s)!"
647
648 msgid "East"
649 msgstr "Est"
650
651 msgid "Edit services list"
652 msgstr "Editar llista de canals"
653
654 msgid "Enable"
655 msgstr "Activar"
656
657 msgid "Enable 5V for active antenna"
658 msgstr "Activar 5V per a antena activa"
659
660 msgid "Enable multiple bouquets"
661 msgstr "Activar llistes múltiples"
662
663 msgid "Enable parental control"
664 msgstr "Activar control parental"
665
666 msgid "Enabled"
667 msgstr "Activat"
668
669 msgid "End"
670 msgstr "Fi"
671
672 msgid "EndTime"
673 msgstr "HoraFi"
674
675 msgid "English"
676 msgstr "Anglès"
677
678 msgid ""
679 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
680 "\n"
681 "If you experience any problems please contact\n"
682 "stephan@reichholf.net\n"
683 "\n"
684 "© 2006 - Stephan Reichholf"
685 msgstr ""
686 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
687 "\n"
688 "Si tens algun problema, sisplau contacta amb\n"
689 "stephan@reichholf.net\n"
690 "\n"
691 "© 2006 - Stephan Reichholf"
692
693 msgid "Enter main menu..."
694 msgstr "Entrar al menú principal..."
695
696 msgid "Enter the service pin"
697 msgstr "Entra el pin del canal"
698
699 msgid "Eventview"
700 msgstr "Veure programes"
701
702 msgid "Everything is fine"
703 msgstr "Tot correcte"
704
705 msgid "Execution Progress:"
706 msgstr "Progrés d'execució:"
707
708 msgid "Execution finished!!"
709 msgstr "Ha finalitzat l'execució"
710
711 msgid "Exit editor"
712 msgstr "Sortir de l'editor"
713
714 msgid "Exit the wizard"
715 msgstr "Sortir de l'assistent"
716
717 msgid "Exit wizard"
718 msgstr "Sortir de l'assistent"
719
720 msgid "Extensions"
721 msgstr "Extensions"
722
723 msgid "FEC"
724 msgstr "FEC"
725
726 msgid "Fast DiSEqC"
727 msgstr "DiSEqC ràpid"
728
729 msgid "Favourites"
730 msgstr "Preferits"
731
732 msgid "Finetune"
733 msgstr "Ajustaments delicats"
734
735 msgid "Finnish"
736 msgstr "Finlandès"
737
738 msgid "French"
739 msgstr "Francès"
740
741 msgid "Frequency"
742 msgstr "Freqüència"
743
744 msgid "Fri"
745 msgstr "Div"
746
747 msgid "Friday"
748 msgstr "Divendres"
749
750 msgid "Fritz!Box FON IP address"
751 msgstr "Adreça IP de Fritz!Box FON"
752
753 #, python-format
754 msgid "Frontprocessor version: %d"
755 msgstr "Versió processador: %d"
756
757 msgid "Function not yet implemented"
758 msgstr "Funció encara no implementada"
759
760 msgid ""
761 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
762 "Do you want to Restart the GUI now?"
763 msgstr ""
764 "Cal reengegar la IGU per activar la nova aparença\n"
765 "Vols fer-ho ara?"
766
767 msgid "Games / Plugins"
768 msgstr "Jocs / plugins"
769
770 msgid "Gateway"
771 msgstr "Enrutador"
772
773 msgid "Genre:"
774 msgstr "Gènere:"
775
776 msgid "German"
777 msgstr "Alemany"
778
779 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
780 msgstr "Llegint la informació del plugin. Espera..."
781
782 msgid "Goto 0"
783 msgstr "Anar a 0"
784
785 msgid "Goto position"
786 msgstr "Anar a la posició"
787
788 msgid "Guard interval mode"
789 msgstr "Mode interval segur"
790
791 msgid "Harddisk"
792 msgstr "Disc dur"
793
794 msgid "Harddisk setup"
795 msgstr "Configuració del disc dur"
796
797 msgid "Harddisk standby after"
798 msgstr "Posar el disc dur en repòs després de"
799
800 msgid "Hierarchy mode"
801 msgstr "Mode jeràrquic"
802
803 msgid "How many minutes do you want to record?"
804 msgstr "Quants minuts vols gravar?"
805
806 msgid "IP Address"
807 msgstr "Adreça IP"
808
809 msgid "Icelandic"
810 msgstr "Islandès"
811
812 msgid ""
813 "If you see this, something is wrong with\n"
814 "your scart connection. Press OK to return."
815 msgstr ""
816 "Si pots veure això és que hi ha algun problema\n"
817 "amb la connexió SCART. Prem OK per tornar."
818
819 msgid "Image-Upgrade"
820 msgstr "Actualització imatge"
821
822 msgid ""
823 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
824 msgstr ""
825 "Per a poder fer una gravació programada, s'ha canviat al canal adequat!\n"
826
827 msgid "Increased voltage"
828 msgstr "Voltatge incrementat"
829
830 msgid "InfoBar"
831 msgstr "Barra d'informació"
832
833 msgid "Infobar timeout"
834 msgstr "Temps d'aparició de la barra d'informació"
835
836 msgid "Information"
837 msgstr "Informació"
838
839 msgid "Init"
840 msgstr "Iniciar"
841
842 msgid "Initialization..."
843 msgstr "Inicialització..."
844
845 msgid "Initialize"
846 msgstr "Inicialitzar"
847
848 msgid "Initializing Harddisk..."
849 msgstr "Inicialitzant disc dur..."
850
851 msgid "Input"
852 msgstr "Entrada"
853
854 msgid "Instant Record..."
855 msgstr "Gravació instantània..."
856
857 msgid "Internal Flash"
858 msgstr ""
859
860 msgid "Inversion"
861 msgstr "Inversió"
862
863 msgid "Invert display"
864 msgstr "Invertir display"
865
866 msgid "Italian"
867 msgstr "Italià"
868
869 msgid "Keyboard Map"
870 msgstr "Mapa del teclat"
871
872 msgid "Keyboard Setup"
873 msgstr "Configuració teclat"
874
875 msgid "Keymap"
876 msgstr "Mapa de teclat"
877
878 msgid "LCD Setup"
879 msgstr "Configuració LCD"
880
881 msgid "LNB"
882 msgstr "LNB"
883
884 msgid "LOF"
885 msgstr "LOF"
886
887 msgid "LOF/H"
888 msgstr "LOF/H"
889
890 msgid "LOF/L"
891 msgstr "LOF/L"
892
893 msgid "Language selection"
894 msgstr "Selecció d'idioma"
895
896 msgid "Language..."
897 msgstr "Idioma..."
898
899 msgid "Latitude"
900 msgstr "Latitud"
901
902 msgid "Left"
903 msgstr "Esq."
904
905 msgid "Limit east"
906 msgstr "Límit est"
907
908 msgid "Limit west"
909 msgstr "Límit oest"
910
911 msgid "Limits off"
912 msgstr "Treure límits"
913
914 msgid "Limits on"
915 msgstr "Posar límits"
916
917 msgid "List of Storage Devices"
918 msgstr ""
919
920 msgid "Longitude"
921 msgstr "Longitud"
922
923 msgid "MMC Card"
924 msgstr ""
925
926 msgid "MORE"
927 msgstr "MÉS"
928
929 msgid "Main menu"
930 msgstr "Menú principal"
931
932 msgid "Mainmenu"
933 msgstr "Menú principal"
934
935 msgid "Make this mark an 'in' point"
936 msgstr "Fer que aquesta marca sigui un punt 'in'"
937
938 msgid "Make this mark an 'out' point"
939 msgstr "Fer que aquesta marca sigui un punt 'out'"
940
941 msgid "Make this mark just a mark"
942 msgstr "Fer que aquesta marca sigui només una marca"
943
944 msgid "Manual Scan"
945 msgstr "Recerca manual"
946
947 msgid "Manual transponder"
948 msgstr "Transponedor manual"
949
950 msgid "Margin after record"
951 msgstr "Marge després de gravar"
952
953 msgid "Margin before record (minutes)"
954 msgstr "Marge abans de gravar (minuts)"
955
956 msgid "Media player"
957 msgstr "Reproductor"
958
959 msgid "MediaPlayer"
960 msgstr "Reproductor"
961
962 msgid "Menu"
963 msgstr "Menú"
964
965 msgid "Message"
966 msgstr "Missatge"
967
968 msgid "Mkfs failed"
969 msgstr "Ha fallat el mkfs"
970
971 msgid "Model: "
972 msgstr "Model: "
973
974 msgid "Modulation"
975 msgstr "Modulació"
976
977 msgid "Modulator"
978 msgstr "Modulador"
979
980 msgid "Mon"
981 msgstr "Dill"
982
983 msgid "Mon-Fri"
984 msgstr "Dill-Div"
985
986 msgid "Monday"
987 msgstr "Dilluns"
988
989 msgid "Mount failed"
990 msgstr "Ha fallat el mount"
991
992 msgid "Move Picture in Picture"
993 msgstr "Moure Picture in Picture"
994
995 msgid "Move east"
996 msgstr "Moure a l'est"
997
998 msgid "Move west"
999 msgstr "Moure a l'oest"
1000
1001 msgid "Movie Menu"
1002 msgstr "Menú de pel·lícules"
1003
1004 msgid "Multi EPG"
1005 msgstr "Multi EPG"
1006
1007 msgid "Multiple service support"
1008 msgstr "Suport per a serveis múltiples"
1009
1010 msgid "Multisat"
1011 msgstr "Multisat"
1012
1013 msgid "Mute"
1014 msgstr "Silenci"
1015
1016 msgid "N/A"
1017 msgstr "N/D"
1018
1019 msgid "NEXT"
1020 msgstr "SEGÜENT"
1021
1022 msgid "NIM "
1023 msgstr "NIM "
1024
1025 msgid "NOW"
1026 msgstr "ARA"
1027
1028 msgid "NTSC"
1029 msgstr "NTSC"
1030
1031 msgid "Name"
1032 msgstr "Nom"
1033
1034 msgid "Nameserver"
1035 msgstr "DNS"
1036
1037 msgid "Netmask"
1038 msgstr "Màscara"
1039
1040 msgid "Network Mount"
1041 msgstr ""
1042
1043 msgid "Network Setup"
1044 msgstr "Config xarxa"
1045
1046 msgid "Network scan"
1047 msgstr "Escanejar xarxa"
1048
1049 msgid "Network setup"
1050 msgstr "Configuració de xarxa"
1051
1052 msgid "Network..."
1053 msgstr "Xarxa..."
1054
1055 msgid "New"
1056 msgstr "Nou"
1057
1058 msgid "New pin"
1059 msgstr "Nou pin"
1060
1061 msgid "New version:"
1062 msgstr "Nova versió:"
1063
1064 msgid "Next"
1065 msgstr "Següent"
1066
1067 msgid "No"
1068 msgstr "No"
1069
1070 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1071 msgstr "No hi ha disc dur o no està inicialitzat!"
1072
1073 msgid "No backup needed"
1074 msgstr "No cal backup"
1075
1076 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1077 msgstr "No hi ha info del programa, gravant indefinidament."
1078
1079 msgid "No positioner capable frontend found."
1080 msgstr "No s'ha trobat cap motor."
1081
1082 #, fuzzy
1083 msgid "No satellite frontend found!!"
1084 msgstr "No s'ha trobat cap 'frontend' de satèŀlit!!"
1085
1086 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1087 msgstr ""
1088 "No hi ha cap sintonitzador configurat per a utilitzar amb un motor diseqc!"
1089
1090 msgid "No, do nothing."
1091 msgstr "No, no cal."
1092
1093 msgid "No, just start my dreambox"
1094 msgstr "No, només arrenca la Dreambox"
1095
1096 msgid "No, scan later manually"
1097 msgstr "No, buscar manualment més tard"
1098
1099 msgid "None"
1100 msgstr "Cap"
1101
1102 msgid "North"
1103 msgstr "Nord"
1104
1105 msgid "Norwegian"
1106 msgstr "Noruec"
1107
1108 msgid ""
1109 "Nothing to scan!\n"
1110 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1111 msgstr ""
1112 "Res per buscar!\n"
1113 "Sisplau configura el sintonitzador abans de buscar un canal."
1114
1115 msgid "Now Playing"
1116 msgstr "Reproduint"
1117
1118 msgid "OK"
1119 msgstr "Bé"
1120
1121 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1122 msgstr "D'acord, guia'm a través del procés d'actualizació"
1123
1124 msgid "OSD Settings"
1125 msgstr "Config OSD"
1126
1127 msgid "Off"
1128 msgstr "Desactivat"
1129
1130 msgid "On"
1131 msgstr "Activat"
1132
1133 msgid "One"
1134 msgstr "Un"
1135
1136 msgid "Online-Upgrade"
1137 msgstr "Actualització online"
1138
1139 msgid "Other..."
1140 msgstr "Altres..."
1141
1142 msgid "PAL"
1143 msgstr "PAL"
1144
1145 #, fuzzy
1146 msgid "PIDs"
1147 msgstr "PIDs"
1148
1149 msgid "Packet management"
1150 msgstr "Gestió de paquets"
1151
1152 msgid "Page"
1153 msgstr "Pàgina"
1154
1155 msgid "Parental control"
1156 msgstr "Control parental"
1157
1158 msgid "Parental control services Editor"
1159 msgstr "Editor dels canals del control parental"
1160
1161 msgid "Parental control setup"
1162 msgstr "Configuració control parental"
1163
1164 msgid "Parental control type"
1165 msgstr "Tipus de control parental"
1166
1167 msgid "PiPSetup"
1168 msgstr "Configuració PiP"
1169
1170 msgid "Pin code needed"
1171 msgstr "Cal un codi pin"
1172
1173 msgid "Play recorded movies..."
1174 msgstr "Reproduir pel·lícules gravades..."
1175
1176 msgid "Please choose an extension..."
1177 msgstr "Sisplau escull una extensió..."
1178
1179 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1180 msgstr "Introdueix un nom per a la nova llista"
1181
1182 msgid "Please enter a name for the new marker"
1183 msgstr "Introdueix un nom per al nou marcador"
1184
1185 msgid "Please enter the correct pin code"
1186 msgstr "Sisplau introdueix el pin"
1187
1188 msgid "Please enter the old pin code"
1189 msgstr "Sisplau, introdueix el pin vell"
1190
1191 msgid "Please press OK!"
1192 msgstr "Sisplau prem OK!"
1193
1194 msgid "Please select a subservice to record..."
1195 msgstr "Sisplau selecciona un subservei a gravar..."
1196
1197 msgid "Please select a subservice..."
1198 msgstr "Sisplau selecciona un subservei..."
1199
1200 msgid "Please select keyword to filter..."
1201 msgstr ""
1202
1203 msgid "Please set up tuner B"
1204 msgstr "Configura el sintonitzador B"
1205
1206 msgid ""
1207 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1208 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1209 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1210 msgstr ""
1211 "Sisplau ulititza les fletxes per a moure la finestra PiP.\n"
1212 "Prem Bouquet +/- per canviar la mida de la finestra.\n"
1213 "Prem OK per a tornar al mode TV o EXIT per a cancel·lar el moviment."
1214
1215 msgid "Please wait... Loading list..."
1216 msgstr "Carregant la llista... espera..."
1217
1218 msgid "Plugin browser"
1219 msgstr "Plugin navegador"
1220
1221 msgid "Polarity"
1222 msgstr "Polaritat"
1223
1224 msgid "Polarization"
1225 msgstr "Polarització"
1226
1227 msgid "Port A"
1228 msgstr "Port A"
1229
1230 msgid "Port B"
1231 msgstr "Port B"
1232
1233 msgid "Port C"
1234 msgstr "Port C"
1235
1236 msgid "Port D"
1237 msgstr "Port D"
1238
1239 msgid "Positioner"
1240 msgstr "Motor"
1241
1242 msgid "Positioner fine movement"
1243 msgstr "Moviment fi del motor"
1244
1245 msgid "Positioner movement"
1246 msgstr "Moviment del motor"
1247
1248 msgid "Positioner setup"
1249 msgstr "Configuració del motor"
1250
1251 msgid "Positioner storage"
1252 msgstr "Enmagatzemar posició del motor"
1253
1254 msgid "Predefined transponder"
1255 msgstr "Transponedor predefinit"
1256
1257 msgid "Press OK to activate the settings."
1258 msgstr "Prem OK per a activar la configuració."
1259
1260 msgid "Press OK to scan"
1261 msgstr "Prem OK per a buscar"
1262
1263 msgid "Press OK to start the scan"
1264 msgstr "Prem OK per a començar la recerca"
1265
1266 msgid "Prev"
1267 msgstr "Ant"
1268
1269 msgid "Protect services"
1270 msgstr "Protegir canals"
1271
1272 msgid "Protect setup"
1273 msgstr "Protegir configuració"
1274
1275 msgid "Provider"
1276 msgstr "Proveïdor"
1277
1278 msgid "Providers"
1279 msgstr "Proveïdors"
1280
1281 msgid "Quick"
1282 msgstr "Ràpid"
1283
1284 msgid "Quickzap"
1285 msgstr "Zappeig ràpid"
1286
1287 msgid "RC Menu"
1288 msgstr "Menú RC"
1289
1290 msgid "RF output"
1291 msgstr "Sortida RF"
1292
1293 msgid "RGB"
1294 msgstr "RGB"
1295
1296 msgid "RSS Feed URI"
1297 msgstr "URI del Feed RSS"
1298
1299 msgid "Ram Disk"
1300 msgstr ""
1301
1302 msgid "Really close without saving settings?"
1303 msgstr "Sortir sense guardar els canvis?"
1304
1305 msgid "Really delete done timers?"
1306 msgstr "Vols esborrar les programacions ja finalitzades?"
1307
1308 msgid "Really delete this timer?"
1309 msgstr "Esborrar aquesta programació?"
1310
1311 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
1312 msgstr "Sortir del zappeig ràpid dels subserveis?"
1313
1314 msgid "Reception Settings"
1315 msgstr "Configuració de recepció"
1316
1317 msgid "Record"
1318 msgstr "Gravar"
1319
1320 msgid "Recorded files..."
1321 msgstr ""
1322
1323 msgid "Recording"
1324 msgstr "Gravant"
1325
1326 msgid "Recordings always have priority"
1327 msgstr "Les gravacions tenen prioritat"
1328
1329 msgid "Reenter new pin"
1330 msgstr "Torna a entrar el nou pin"
1331
1332 msgid "Remove Plugins"
1333 msgstr "Esborrar plugins"
1334
1335 msgid "Remove a mark"
1336 msgstr "Esborrar una marca"
1337
1338 msgid "Remove plugins"
1339 msgstr "Esborrar plugins"
1340
1341 msgid "Remove service"
1342 msgstr "Esborrar canal"
1343
1344 msgid "Repeat"
1345 msgstr "Repetir"
1346
1347 msgid "Repeat Type"
1348 msgstr "Tipus de repetició"
1349
1350 msgid "Replace current playlist"
1351 msgstr "Substituïr la llista actual"
1352
1353 msgid "Reset"
1354 msgstr "Resetejar"
1355
1356 msgid "Restart"
1357 msgstr "Reiniciar"
1358
1359 msgid "Restart GUI now?"
1360 msgstr "Reengegar la IGU ara?"
1361
1362 msgid "Restore"
1363 msgstr "Restaurar"
1364
1365 msgid ""
1366 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
1367 "settings now."
1368 msgstr "S'ha restaurat la configuració. Prem OK per a activar-la."
1369
1370 msgid "Right"
1371 msgstr "Dreta"
1372
1373 msgid "Running"
1374 msgstr "Mostrant"
1375
1376 msgid "S-Video"
1377 msgstr "S-Vídeo"
1378
1379 msgid "SNR:"
1380 msgstr "SNR:"
1381
1382 msgid "Sat"
1383 msgstr "Dis"
1384
1385 msgid "Sat / Dish Setup"
1386 msgstr "Configuració antena"
1387
1388 msgid "Satellite"
1389 msgstr "Satèl·lit"
1390
1391 msgid "Satellites"
1392 msgstr "Satèl·lits"
1393
1394 msgid "Satfinder"
1395 msgstr "Localitzador de satèl·lits (satfinder)"
1396
1397 msgid "Saturday"
1398 msgstr "Dissabte"
1399
1400 msgid "Scaling Mode"
1401 msgstr ""
1402
1403 msgid "Scan NIM"
1404 msgstr "Escanejar NIM"
1405
1406 msgid "Search east"
1407 msgstr "Buscar a l'est"
1408
1409 msgid "Search west"
1410 msgstr "Buscar a l'oest"
1411
1412 msgid "Seek"
1413 msgstr "Posicionar"
1414
1415 msgid "Select HDD"
1416 msgstr "Seleccionar disc dur"
1417
1418 msgid "Select a movie"
1419 msgstr "Seleccionar una pel·lícula"
1420
1421 msgid "Select alternative service"
1422 msgstr "Seleccionar un canal alternatiu"
1423
1424 msgid "Select audio mode"
1425 msgstr "Seleccionar mode àudio"
1426
1427 msgid "Select audio track"
1428 msgstr "Seleccionar pista d'àudio"
1429
1430 msgid "Select channel to record from"
1431 msgstr "Selecciona el canal a gravar"
1432
1433 msgid "Select reference service"
1434 msgstr "Seleccionar un canal de referència"
1435
1436 msgid "Sequence repeat"
1437 msgstr "Repetir seqüència"
1438
1439 msgid "Service"
1440 msgstr "Canal"
1441
1442 msgid "Service Scan"
1443 msgstr "Recerca de canal"
1444
1445 msgid "Service Searching"
1446 msgstr "Buscar canals"
1447
1448 msgid "Service has been added to the favourites."
1449 msgstr ""
1450
1451 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
1452 msgstr ""
1453
1454 msgid "Service scan"
1455 msgstr "Buscar canals"
1456
1457 msgid "Service scan type needed"
1458 msgstr "Cal el tipus de recerca de canal"
1459
1460 msgid "Serviceinfo"
1461 msgstr "Info del canal"
1462
1463 msgid "Services"
1464 msgstr "Canals"
1465
1466 msgid "Set limits"
1467 msgstr "Límits activats"
1468
1469 msgid "Settings"
1470 msgstr "Configuracions"
1471
1472 msgid "Setup"
1473 msgstr "Configuració"
1474
1475 msgid "Show infobar on channel change"
1476 msgstr "Mostrar la barra d'info canviant de canal"
1477
1478 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
1479 msgstr "Mostrar la barra anant endavant/enrere?"
1480
1481 msgid "Show positioner movement"
1482 msgstr "Mostrar el moviment del motor"
1483
1484 msgid "Show services beginning with"
1485 msgstr "Mostra els canals que comencen per"
1486
1487 msgid "Show the radio player..."
1488 msgstr "Reproductor de ràdio..."
1489
1490 msgid "Show the tv player..."
1491 msgstr "Mostrar el reproductor de tv..."
1492
1493 msgid "Shutdown Dreambox after"
1494 msgstr "Apagar la Dreambox després de"
1495
1496 msgid "Similar"
1497 msgstr "Similar"
1498
1499 msgid "Similar broadcasts:"
1500 msgstr "Emisions similars:"
1501
1502 msgid "Single"
1503 msgstr "Senzill"
1504
1505 msgid "Single EPG"
1506 msgstr "EPG senzill"
1507
1508 msgid "Single satellite"
1509 msgstr "Satèl·lit únic"
1510
1511 msgid "Single transponder"
1512 msgstr "Transponedor únic"
1513
1514 msgid "Sleep Timer"
1515 msgstr "Programació d'apagada"
1516
1517 msgid "Sleep timer action:"
1518 msgstr "Acció de la programació d'apagada"
1519
1520 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
1521 msgstr ""
1522
1523 #, fuzzy
1524 msgid "Slot "
1525 msgstr "Slot "
1526
1527 #, fuzzy
1528 msgid "Socket "
1529 msgstr "Socket "
1530
1531 msgid "Somewhere else"
1532 msgstr "A algun altre lloc"
1533
1534 msgid ""
1535 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
1536 "\n"
1537 "Please choose an other one."
1538 msgstr ""
1539 "El destí del backup no existeix\n"
1540 "\n"
1541 "Sisplau, escull-ne un altre."
1542
1543 msgid "Sound"
1544 msgstr "So"
1545
1546 msgid "Soundcarrier"
1547 msgstr "Portadora de so"
1548
1549 msgid "South"
1550 msgstr "Sud"
1551
1552 msgid "Spanish"
1553 msgstr "Espanyol"
1554
1555 msgid "Standby"
1556 msgstr "Repòs"
1557
1558 msgid "Standby / Restart"
1559 msgstr "Repòs / Reiniciar"
1560
1561 msgid "Start"
1562 msgstr "Iniciar"
1563
1564 msgid "Start recording?"
1565 msgstr "Iniciar gravació?"
1566
1567 msgid "StartTime"
1568 msgstr "Hora inici"
1569
1570 msgid "Startwizard"
1571 msgstr "Assistent d'inici"
1572
1573 msgid "Step "
1574 msgstr "Pas "
1575
1576 msgid "Step east"
1577 msgstr "Pas a l'est"
1578
1579 msgid "Step west"
1580 msgstr "Pas a l'oest"
1581
1582 msgid "Stereo"
1583 msgstr "Stèreo"
1584
1585 msgid "Stop"
1586 msgstr "Parar"
1587
1588 msgid "Stop Timeshift?"
1589 msgstr "Cancel·lar la pausa?"
1590
1591 msgid "Stop playing this movie?"
1592 msgstr "Aturar la reproducció de la pel·lícula?"
1593
1594 msgid "Store position"
1595 msgstr "Guardar la posició"
1596
1597 msgid "Stored position"
1598 msgstr "Posició guardada"
1599
1600 msgid "Subservice list..."
1601 msgstr "Llista de subserveis..."
1602
1603 msgid "Subservices"
1604 msgstr "Subserveis"
1605
1606 msgid "Subtitle selection"
1607 msgstr "Selecció de subtítols"
1608
1609 msgid "Subtitles"
1610 msgstr "Subtítols"
1611
1612 msgid "Sun"
1613 msgstr "Diu"
1614
1615 msgid "Sunday"
1616 msgstr "Diumenge"
1617
1618 msgid "Swap Services"
1619 msgstr "Intercanviar canals"
1620
1621 msgid "Swedish"
1622 msgstr "Suec"
1623
1624 msgid "Switch to next subservice"
1625 msgstr "Canviar al següent subservei"
1626
1627 msgid "Switch to previous subservice"
1628 msgstr "Canviar al subservei anterior"
1629
1630 msgid "Symbol Rate"
1631 msgstr "Velocitat de símbol"
1632
1633 msgid "System"
1634 msgstr "Sistema"
1635
1636 msgid "TV System"
1637 msgstr "Sistema de TV"
1638
1639 msgid "Terrestrial"
1640 msgstr "Terrestre"
1641
1642 msgid "Terrestrial provider"
1643 msgstr "Proveïdor terrestre"
1644
1645 msgid "Test mode"
1646 msgstr "Mode test"
1647
1648 msgid "Test-Messagebox?"
1649 msgstr "Provar el Messagebox?"
1650
1651 msgid ""
1652 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
1653 "Please press OK to start using you Dreambox."
1654 msgstr ""
1655 "Gràcies per utilitzar l'assistent. La Dreambox ara ja està llesta per a ser "
1656 "utilitzada.\n"
1657 "Sisplau, prem OK per a començar a fer-la servir."
1658
1659 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
1660 msgstr "El backup ha fallat. Escull un altre destí."
1661
1662 msgid "The pin code has been changed successfully."
1663 msgstr "S'ha canviat el pin correctament"
1664
1665 msgid "The pin code you entered is wrong."
1666 msgstr "El pin és incorrecte"
1667
1668 msgid "The pin codes you entered are different."
1669 msgstr "Els pins entrats són diferents"
1670
1671 msgid "The sleep timer has been activated."
1672 msgstr "S'ha activat la programació d'aturada."
1673
1674 msgid ""
1675 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
1676 msgstr ""
1677 "L'assistent pot fer un backup de la teva configuració actual. Vols fer-lo "
1678 "ara?"
1679
1680 msgid "The wizard is finished now."
1681 msgstr "L'assistent ha finalitzat."
1682
1683 msgid "This is step number 2."
1684 msgstr "Aquest és el pas número 2."
1685
1686 msgid "This is unsupported at the moment."
1687 msgstr "Actualment això no està suportat."
1688
1689 msgid "Three"
1690 msgstr "Tres"
1691
1692 msgid "Threshold"
1693 msgstr "Llindar"
1694
1695 msgid "Thu"
1696 msgstr "Dij"
1697
1698 msgid "Thursday"
1699 msgstr "Dijous"
1700
1701 msgid "Time"
1702 msgstr "Hora"
1703
1704 msgid "Time/Date Input"
1705 msgstr "Entrada Hora/Data"
1706
1707 msgid "Timer"
1708 msgstr "Programació"
1709
1710 msgid "Timer Edit"
1711 msgstr "Editar hora"
1712
1713 msgid "Timer Editor"
1714 msgstr "Editor de programacions"
1715
1716 msgid "Timer Type"
1717 msgstr "Tipus de gravació"
1718
1719 msgid "Timer entry"
1720 msgstr "Gravació"
1721
1722 msgid "Timer log"
1723 msgstr "Registre de gravació"
1724
1725 msgid "Timer sanity error"
1726 msgstr "Error de programació"
1727
1728 msgid "Timer selection"
1729 msgstr "Selecció de gravació"
1730
1731 msgid "Timer status:"
1732 msgstr "Estat de la programació:"
1733
1734 msgid "Timeshift"
1735 msgstr "Pausa"
1736
1737 msgid "Timeshift not possible!"
1738 msgstr "No és possible la pausa!"
1739
1740 msgid "Timezone"
1741 msgstr "Zona horària"
1742
1743 msgid "Title:"
1744 msgstr "Títol:"
1745
1746 msgid "Today"
1747 msgstr "Avui"
1748
1749 msgid "Tone mode"
1750 msgstr "Mode del to"
1751
1752 #, fuzzy
1753 msgid "Toneburst"
1754 msgstr "Toneburst"
1755
1756 #, fuzzy
1757 msgid "Toneburst A/B"
1758 msgstr "Toneburst A/B"
1759
1760 msgid "Transmission mode"
1761 msgstr "Mode trasmissió"
1762
1763 msgid "Transponder"
1764 msgstr "Transponedor"
1765
1766 msgid "Tries left:"
1767 msgstr "Intents:"
1768
1769 msgid "Tue"
1770 msgstr "Dim"
1771
1772 msgid "Tuesday"
1773 msgstr "Dimarts"
1774
1775 msgid "Tune"
1776 msgstr "To"
1777
1778 msgid "Tuner"
1779 msgstr "Sintonitzador"
1780
1781 msgid "Tuner Slot"
1782 msgstr "Slot del sintonitzador"
1783
1784 msgid "Tuner configuration"
1785 msgstr "Configuració del sintonitzador"
1786
1787 msgid "Tuner status"
1788 msgstr "Estat del sintonitzador"
1789
1790 msgid "Turkish"
1791 msgstr "Turc"
1792
1793 msgid "Two"
1794 msgstr "Dos"
1795
1796 msgid "Type of scan"
1797 msgstr "Tipus de recerca"
1798
1799 msgid "USALS"
1800 msgstr "USALS"
1801
1802 msgid "USB"
1803 msgstr "USB"
1804
1805 msgid "USB Stick"
1806 msgstr "Memòria USB"
1807
1808 msgid ""
1809 "Unable to initialize harddisk.\n"
1810 "Please refer to the user manual.\n"
1811 "Error: "
1812 msgstr ""
1813 "Impossible inicialitzar el disc dur.\n"
1814 "Sisplau repassa el manual d'usuari.\n"
1815 "Error: "
1816
1817 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
1818 msgstr "Comanda DiSEqC no enviada"
1819
1820 msgid "Universal LNB"
1821 msgstr "LNB universal"
1822
1823 msgid "Unmount failed"
1824 msgstr "Ha fallat la comanda unmount"
1825
1826 msgid "Updating finished. Here is the result:"
1827 msgstr "Actualització acabada. Resultat:"
1828
1829 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
1830 msgstr "Actualitzant... espera... Pot trigar uns quants minuts..."
1831
1832 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
1833 msgstr "S'ha acabat l'actualització. Vols tornar a arrancar la Dreambox?"
1834
1835 msgid "Use DHCP"
1836 msgstr "Utilitzar DHCP"
1837
1838 msgid "Use power measurement"
1839 msgstr "Utilitza les mesures de corrent"
1840
1841 msgid ""
1842 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
1843 "\n"
1844 "Please set up tuner A"
1845 msgstr ""
1846 "Utilitza els botons dreta/esquerra per a canviar una opció.\n"
1847 "\n"
1848 "Sisplau configura el sintonitzador A"
1849
1850 msgid ""
1851 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
1852 "press OK."
1853 msgstr ""
1854 "Utilitza les fletxes del comandament per a seleccionar una opció. Després, "
1855 "prem OK."
1856
1857 msgid "Use usals for this sat"
1858 msgstr "Utilitzar usals per a aquest sat"
1859
1860 msgid "Use wizard to set up basic features"
1861 msgstr "Utilitzar l'assistent per a la configuració bàsica"
1862
1863 msgid "User defined"
1864 msgstr "Definit per l'usuari"
1865
1866 msgid "VCR Switch"
1867 msgstr "Canviar a VCR"
1868
1869 msgid "VCR scart"
1870 msgstr "Euroconnector VCR"
1871
1872 msgid "View teletext..."
1873 msgstr "Veure teletext..."
1874
1875 msgid "Voltage mode"
1876 msgstr "Mode voltatge"
1877
1878 msgid "Volume"
1879 msgstr "Volum"
1880
1881 msgid "W"
1882 msgstr "O"
1883
1884 msgid "WSS on 4:3"
1885 msgstr "WSS en 4:3"
1886
1887 msgid "Wed"
1888 msgstr "Dime"
1889
1890 msgid "Wednesday"
1891 msgstr "Dimecres"
1892
1893 msgid "Weekday"
1894 msgstr "DiaSetmana"
1895
1896 msgid ""
1897 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
1898 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
1899 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
1900 msgstr ""
1901 "Benvingut a l'assistent per a l'actualització de la imatge. Aquest t'ajudarà "
1902 "a actualitzar el firmware de la Dreambox, donant-te la possibilitat de fer "
1903 "una còpia de seguretat de la configuració actual, i amb una petita "
1904 "explicació sobre com actualitzar-ne el firmware."
1905
1906 msgid ""
1907 "Welcome.\n"
1908 "\n"
1909 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
1910 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
1911 msgstr ""
1912 "Benvingut.\n"
1913 "\n"
1914 "Aquest asistent et guiarà a través de la configuració bàsica de la "
1915 "Dreambox.\n"
1916 "Prem el botó OK del comandament a distància per anar al següent pas."
1917
1918 msgid "West"
1919 msgstr "Oest"
1920
1921 msgid "What do you want to scan?"
1922 msgstr "Què vols buscar?"
1923
1924 msgid "Where do you want to backup your settings?"
1925 msgstr "On vols guardar el backup de la configuració?"
1926
1927 msgid "YPbPr"
1928 msgstr "YPbPr"
1929
1930 msgid "Year:"
1931 msgstr "Any:"
1932
1933 msgid "Yes"
1934 msgstr "Si"
1935
1936 msgid "Yes, backup my settings!"
1937 msgstr "Sí, fes un backup de la configuració!"
1938
1939 msgid "Yes, do a manual scan now"
1940 msgstr "Si, fes una recerca manual ara"
1941
1942 msgid "Yes, do an automatic scan now"
1943 msgstr "Si, fes una recerca automàtica ara"
1944
1945 msgid "Yes, do another manual scan now"
1946 msgstr "Si, fer una altra recerca manual ara"
1947
1948 msgid "Yes, perform a shutdown now."
1949 msgstr "Si, apaga ara."
1950
1951 msgid "Yes, restore the settings now"
1952 msgstr "Si, restaura la configuració ara"
1953
1954 msgid "Yes, view the tutorial"
1955 msgstr "Si, veure el tutorial"
1956
1957 msgid "You cannot delete this!"
1958 msgstr "Això no es pot eliminar!"
1959
1960 msgid ""
1961 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
1962 "harddisk is not an option for you."
1963 msgstr ""
1964 "Sembla que no hi ha cap disc dur connectat a la Dreambox. Per tant, no "
1965 "podràs fer un backup en disc."
1966
1967 msgid ""
1968 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
1969 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
1970 "to the harddisk!\n"
1971 "Please press OK to start the backup now."
1972 msgstr ""
1973 "Has escollit fer el backup a una tarja Compact Flash. La tarja ha d'estar "
1974 "introduïda correctament, però no es comprova si realment funciona, per la "
1975 "qual cosa es recomana fer els backups al disc dur.\n"
1976 "Prem OK per a començar el backup ara."
1977
1978 msgid ""
1979 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
1980 "Please press OK to start the backup now."
1981 msgstr ""
1982 "Has escollit fer el backup a una unitat USB (tot i saber que és més "
1983 "recomanable fer-lo al disc dur).\n"
1984 "Prem OK per a començar el backup."
1985
1986 msgid ""
1987 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
1988 "backup now."
1989 msgstr ""
1990 "Has escollit fer un backup al disc dur. Prem OK per a començar el backup ara."
1991
1992 msgid "You have to wait for"
1993 msgstr "Has d'esperar"
1994
1995 msgid ""
1996 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
1997 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
1998 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
1999 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
2000 "your settings."
2001 msgstr ""
2002 "Et caldrà un PC connectat a la dreambox. Si necesites més instruccions, "
2003 "consulta la pàgina web http://www.dm7025.de.\n"
2004 "Ara s'apagarà la dreambox. Després d'haver fer l'actualització segons les "
2005 "instruccions de la web,  el nou firmware et demanarà actualitzar la "
2006 "configuració."
2007
2008 msgid ""
2009 "You need to define some keywords first!\n"
2010 "Press the menu-key to define keywords.\n"
2011 "Do you want to define keywords now?"
2012 msgstr ""
2013
2014 msgid ""
2015 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
2016 "\n"
2017 "Do you want to set the pin now?"
2018 msgstr ""
2019 "Has d'entrar un codi i amagar-lo de la mainada.\n"
2020 "\n"
2021 "Vols entrar-lo ara?"
2022
2023 msgid "You selected a playlist"
2024 msgstr "Has seleccionat una llista"
2025
2026 msgid ""
2027 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
2028 "process."
2029 msgstr ""
2030 "El backup ha acabat. Ara continuarem explicant el procés d'actualització."
2031
2032 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
2033 msgstr "La dreambox s'està reiniciant. Espera un moment..."
2034
2035 msgid ""
2036 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
2037 "Press OK to start upgrade."
2038 msgstr ""
2039 "El firmware del frontprocessor ha de ser actualitzat.\n"
2040 "Prem OK per a començar l'actualizació."
2041
2042 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
2043 msgstr "Tornar al canal abans de configurar el motor?"
2044
2045 msgid "Zap back to service before satfinder?"
2046 msgstr "Tornar al canal abans d'executar el satfinder?"
2047
2048 msgid "[bouquet edit]"
2049 msgstr "[editar llista]"
2050
2051 msgid "[favourite edit]"
2052 msgstr "[editar preferits]"
2053
2054 msgid "[move mode]"
2055 msgstr "[mode moure]"
2056
2057 msgid "abort bouquet edit"
2058 msgstr "cancel·lar l'edició de llistes"
2059
2060 msgid "abort favourites edit"
2061 msgstr "cancel·lar l'edició de preferits"
2062
2063 msgid "about to start"
2064 msgstr "per a començar"
2065
2066 msgid "add bouquet"
2067 msgstr "afegir llista"
2068
2069 msgid "add directory to playlist"
2070 msgstr "afegir el directori a la llista"
2071
2072 msgid "add file to playlist"
2073 msgstr "afegir el fitxer a la llista"
2074
2075 msgid "add marker"
2076 msgstr "afegir marcador"
2077
2078 msgid "add recording (enter recording duration)"
2079 msgstr "afegir gravació (introdueix la durada)"
2080
2081 msgid "add recording (indefinitely)"
2082 msgstr "afegir gravació (indefinidament)"
2083
2084 msgid "add recording (stop after current event)"
2085 msgstr "afegir gravació (fins que s'acabi el programa)"
2086
2087 msgid "add service to bouquet"
2088 msgstr "afegir el canal a la llista"
2089
2090 msgid "add service to favourites"
2091 msgstr "afegir el canal als preferits"
2092
2093 msgid "add to parental protection"
2094 msgstr "afegir a la protecció parental"
2095
2096 msgid "advanced"
2097 msgstr "avançat"
2098
2099 msgid ""
2100 "are you sure you want to restore\n"
2101 "following backup:\n"
2102 msgstr ""
2103 "segur que vols restaurar\n"
2104 "el següent backup:\n"
2105
2106 msgid "back"
2107 msgstr "enrere"
2108
2109 msgid "better"
2110 msgstr ""
2111
2112 msgid "blacklist"
2113 msgstr "llista negra"
2114
2115 msgid "by Exif"
2116 msgstr ""
2117
2118 msgid "change recording (duration)"
2119 msgstr "canviar la gravació (durada)"
2120
2121 msgid "circular left"
2122 msgstr "circular esq."
2123
2124 msgid "circular right"
2125 msgstr "circular dreta"
2126
2127 msgid "clear playlist"
2128 msgstr "netejar la llista"
2129
2130 msgid "complex"
2131 msgstr "complexe"
2132
2133 msgid "config menu"
2134 msgstr "menú configuració"
2135
2136 msgid "continue"
2137 msgstr "continuar"
2138
2139 msgid "copy to bouquets"
2140 msgstr ""
2141
2142 msgid "daily"
2143 msgstr "diàriament"
2144
2145 msgid "delete"
2146 msgstr "esborrar"
2147
2148 msgid "delete cut"
2149 msgstr "esborrar tall"
2150
2151 msgid "delete..."
2152 msgstr "esborrar..."
2153
2154 msgid "disable"
2155 msgstr "deshabilitar"
2156
2157 msgid "disable move mode"
2158 msgstr "desactivar mode moviment"
2159
2160 msgid "do nothing"
2161 msgstr "no facis res"
2162
2163 msgid "don't record"
2164 msgstr "no gravar"
2165
2166 msgid "done!"
2167 msgstr "fet!"
2168
2169 msgid "empty/unknown"
2170 msgstr "buit/desconegut"
2171
2172 msgid "enable"
2173 msgstr "habilitar"
2174
2175 msgid "enable bouquet edit"
2176 msgstr "activar l'edició de la llista"
2177
2178 msgid "enable favourite edit"
2179 msgstr "activar l'edició dels preferits"
2180
2181 msgid "enable move mode"
2182 msgstr "activar mode moviment"
2183
2184 msgid "end bouquet edit"
2185 msgstr "fi de l'edició de llistes"
2186
2187 msgid "end cut here"
2188 msgstr "acabar el tall aquí"
2189
2190 msgid "end favourites edit"
2191 msgstr "fi de l'edició de preferits"
2192
2193 msgid "equal to Socket A"
2194 msgstr "igual al Socket A"
2195
2196 msgid "free diskspace"
2197 msgstr "espai lliure al disc"
2198
2199 msgid "full /etc directory"
2200 msgstr "tot el directori /etc"
2201
2202 msgid "go to deep standby"
2203 msgstr "aturar completament"
2204
2205 msgid "hear radio..."
2206 msgstr "escoltar la ràdio..."
2207
2208 msgid "help..."
2209 msgstr "ajuda..."
2210
2211 msgid "hide player"
2212 msgstr "amagar reproductor"
2213
2214 msgid "horizontal"
2215 msgstr "horitzontal"
2216
2217 msgid "hour"
2218 msgstr "hora"
2219
2220 msgid "hours"
2221 msgstr "hores"
2222
2223 #, python-format
2224 msgid ""
2225 "incoming call!\n"
2226 "%s calls on %s!"
2227 msgstr ""
2228 "Trucada entrant!\n"
2229 "%s trucades el %s!"
2230
2231 msgid "init module"
2232 msgstr "iniciar mòdul"
2233
2234 msgid "insert mark here"
2235 msgstr "inserir marca aquí"
2236
2237 msgid "leave movie player..."
2238 msgstr "sortir del reproductor de pel·lícules..."
2239
2240 msgid "left"
2241 msgstr "esquerra"
2242
2243 msgid "list"
2244 msgstr "llista"
2245
2246 msgid "locked"
2247 msgstr "bloquejat"
2248
2249 msgid "loopthrough to socket A"
2250 msgstr "connectat al socket A"
2251
2252 msgid "manual"
2253 msgstr "manual"
2254
2255 msgid "mins"
2256 msgstr "minuts"
2257
2258 msgid "minute"
2259 msgstr "minut"
2260
2261 msgid "minutes"
2262 msgstr "minuts"
2263
2264 msgid "minutes and"
2265 msgstr "minuts i"
2266
2267 msgid "never"
2268 msgstr "mai"
2269
2270 msgid "next channel"
2271 msgstr "canal següent"
2272
2273 msgid "next channel in history"
2274 msgstr "canal següent en l'històric"
2275
2276 msgid "no"
2277 msgstr "no"
2278
2279 msgid "no HDD found"
2280 msgstr "no hi ha disc dur"
2281
2282 msgid "no Picture found"
2283 msgstr ""
2284
2285 msgid "no module found"
2286 msgstr "no hi ha el mòdul"
2287
2288 #, fuzzy
2289 msgid "no standby"
2290 msgstr "sense standby"
2291
2292 #, fuzzy
2293 msgid "no timeout"
2294 msgstr "sense timeout"
2295
2296 msgid "none"
2297 msgstr "cap"
2298
2299 msgid "not locked"
2300 msgstr "desbloquejat"
2301
2302 msgid "nothing connected"
2303 msgstr "res connectat"
2304
2305 msgid "off"
2306 msgstr "desactivat"
2307
2308 msgid "on"
2309 msgstr "activat"
2310
2311 msgid "once"
2312 msgstr "un sol cop"
2313
2314 msgid "only /etc/enigma2 directory"
2315 msgstr "només el directori /etc/enigma2"
2316
2317 msgid "open servicelist"
2318 msgstr "obrir llista de canals"
2319
2320 msgid "open servicelist(down)"
2321 msgstr "obrir llista de canals(avall)"
2322
2323 msgid "open servicelist(up)"
2324 msgstr "obrir llista de canals(amunt)"
2325
2326 msgid "pass"
2327 msgstr "passa"
2328
2329 msgid "pause"
2330 msgstr "pausa"
2331
2332 msgid "please press OK when ready"
2333 msgstr "prem OK quan estiguis a punt"
2334
2335 msgid "please wait, loading picture..."
2336 msgstr ""
2337
2338 msgid "previous channel"
2339 msgstr "canal anterior"
2340
2341 msgid "previous channel in history"
2342 msgstr "canal anterior en l'històric"
2343
2344 msgid "record"
2345 msgstr "gravar"
2346
2347 msgid "recording..."
2348 msgstr "gravant..."
2349
2350 msgid "remove after this position"
2351 msgstr "esborra després d'aquesta posició"
2352
2353 msgid "remove all new found flags"
2354 msgstr "esborrar totes les marques trobades"
2355
2356 msgid "remove before this position"
2357 msgstr "esborra abans d'aquesta posició"
2358
2359 msgid "remove entry"
2360 msgstr "eliminar entrada"
2361
2362 msgid "remove from parental protection"
2363 msgstr "esborrar de la protecció parental"
2364
2365 msgid "remove new found flag"
2366 msgstr "esborrar nova marca trobada"
2367
2368 msgid "remove this mark"
2369 msgstr "esborrar aquesta marca"
2370
2371 msgid "repeated"
2372 msgstr "repetit"
2373
2374 msgid "right"
2375 msgstr "dreta"
2376
2377 #, python-format
2378 msgid ""
2379 "scan done!\n"
2380 "%d services found!"
2381 msgstr ""
2382 "Recerca feta!\n"
2383 "S'han trobat %d canals!"
2384
2385 msgid ""
2386 "scan done!\n"
2387 "No service found!"
2388 msgstr ""
2389 "Recerca feta!\n"
2390 "No s'ha trobat cap canal!"
2391
2392 msgid ""
2393 "scan done!\n"
2394 "One service found!"
2395 msgstr ""
2396 "Recerca feta!\n"
2397 "S'ha trobat un canal!"
2398
2399 #, python-format
2400 msgid ""
2401 "scan in progress - %d %% done!\n"
2402 "%d services found!"
2403 msgstr ""
2404 "Buscant... - %d %% fet!\n"
2405 "S'han trobat %d canals"
2406
2407 msgid "scan state"
2408 msgstr "estat de la recerca"
2409
2410 msgid "second"
2411 msgstr "segon"
2412
2413 msgid "second cable of motorized LNB"
2414 msgstr "segon cable del LNB motoritzat"
2415
2416 msgid "seconds"
2417 msgstr "segons"
2418
2419 msgid "seconds."
2420 msgstr "segons."
2421
2422 msgid "select Slot"
2423 msgstr "seleccionar Slot"
2424
2425 msgid "service pin"
2426 msgstr "pin del canal"
2427
2428 msgid "setup pin"
2429 msgstr "pin de la configuració"
2430
2431 msgid "show EPG..."
2432 msgstr "mostrar EPG..."
2433
2434 msgid "show event details"
2435 msgstr "mostrar detalls del programa"
2436
2437 msgid "shutdown"
2438 msgstr "apagar"
2439
2440 msgid "simple"
2441 msgstr "simple"
2442
2443 msgid "skip backward"
2444 msgstr "saltar endarrere"
2445
2446 msgid "skip forward"
2447 msgstr "saltar endavant"
2448
2449 msgid "standby"
2450 msgstr "en repòs"
2451
2452 msgid "start cut here"
2453 msgstr "començar tall aquí"
2454
2455 msgid "start timeshift"
2456 msgstr "activar pausa"
2457
2458 msgid "stereo"
2459 msgstr "stèreo"
2460
2461 msgid "stop recording"
2462 msgstr "aturar gravació"
2463
2464 msgid "stop timeshift"
2465 msgstr "cancel·lar pausa"
2466
2467 msgid "switch to filelist"
2468 msgstr "canviar a la llista de fitxers"
2469
2470 msgid "switch to playlist"
2471 msgstr "canviar a la llista"
2472
2473 msgid "text"
2474 msgstr "text"
2475
2476 msgid "this recording"
2477 msgstr "aquesta gravació"
2478
2479 msgid "this service is protected by a parental control pin"
2480 msgstr "aquest canal està protegit per un pin de control parental"
2481
2482 msgid "unknown service"
2483 msgstr "canal desconegut"
2484
2485 msgid "until restart"
2486 msgstr "fins que es reiniciï"
2487
2488 msgid "user defined"
2489 msgstr "definit per l'usuari"
2490
2491 msgid "vertical"
2492 msgstr "vertical"
2493
2494 msgid "view extensions..."
2495 msgstr "veure extensions..."
2496
2497 msgid "view recordings..."
2498 msgstr "veure gravacions..."
2499
2500 msgid "wait for ci..."
2501 msgstr "espera..."
2502
2503 msgid "waiting"
2504 msgstr "esperant"
2505
2506 msgid "weekly"
2507 msgstr "setmanalment"
2508
2509 msgid "whitelist"
2510 msgstr "llista blanca"
2511
2512 msgid "yes"
2513 msgstr "si"
2514
2515 msgid "yes (keep feeds)"
2516 msgstr "si (mantenir feeds)"
2517
2518 msgid "zap"
2519 msgstr "zappejar"
2520
2521 msgid "zapped"
2522 msgstr "zappejat"
2523
2524 #~ msgid "copy to favourites"
2525 #~ msgstr "copiar als preferits"