Enigma2/po: fix not matching msgid and msgstr.
[enigma2.git] / po / sk.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-12-28 20:46+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-10-16 11:57+0100\n"
12 "Last-Translator: Laco Filo <filowood@post.mbc.sk>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
19 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
20
21 msgid ""
22 "\n"
23 "Advanced options and settings."
24 msgstr ""
25 "\n"
26 "Rozšírené voľby a nastavenia."
27
28 msgid ""
29 "\n"
30 "After pressing OK, please wait!"
31 msgstr ""
32 "\n"
33 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
34
35 msgid ""
36 "\n"
37 "Backup your Dreambox settings."
38 msgstr ""
39 "\n"
40 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
41
42 msgid ""
43 "\n"
44 "Edit the upgrade source address."
45 msgstr ""
46 "\n"
47 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
48
49 #
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
53 msgstr ""
54 "\n"
55 "Správa rozšírení a modulov pre Dreambox"
56
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Online update of your Dreambox software."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
63
64 msgid ""
65 "\n"
66 "Press OK on your remote control to continue."
67 msgstr ""
68 "\n"
69 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
70
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Restore your Dreambox settings."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
77
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox with a new firmware."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
84
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Restore your backups by date."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
91
92 #
93 msgid ""
94 "\n"
95 "Scan for local extensions and install them."
96 msgstr ""
97 "\n"
98 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
99
100 msgid ""
101 "\n"
102 "Select your backup device.\n"
103 "Current device: "
104 msgstr ""
105 "\n"
106 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
107 "Aktuálne zariadenie: "
108
109 msgid ""
110 "\n"
111 "System will restart after the restore!"
112 msgstr ""
113 "\n"
114 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
115
116 msgid " "
117 msgstr ""
118
119 msgid " extensions."
120 msgstr " rozšírenia."
121
122 msgid " packages selected."
123 msgstr " balíčkov zvolených."
124
125 msgid " updates available."
126 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
127
128 msgid " wireless networks found!"
129 msgstr ""
130
131 msgid "#000000"
132 msgstr "#000000"
133
134 msgid "#0064c7"
135 msgstr "#0064c7"
136
137 msgid "#25062748"
138 msgstr "#25062748"
139
140 msgid "#389416"
141 msgstr "#389416"
142
143 msgid "#80000000"
144 msgstr "#80000000"
145
146 msgid "#80ffffff"
147 msgstr "#80ffffff"
148
149 msgid "#bab329"
150 msgstr "#bab329"
151
152 msgid "#f23d21"
153 msgstr "#f23d21"
154
155 msgid "#ffffff"
156 msgstr "#ffffff"
157
158 msgid "#ffffffff"
159 msgstr "#ffffffff"
160
161 msgid "%H:%M"
162 msgstr "%H:%M"
163
164 #, python-format
165 msgid "%d jobs are running in the background!"
166 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
167
168 #, python-format
169 msgid "%d min"
170 msgstr "%d min"
171
172 #, python-format
173 msgid "%d services found!"
174 msgstr "Nájdených %d služieb!"
175
176 msgid "%d.%B %Y"
177 msgstr "%d.%B %Y"
178
179 #, python-format
180 msgid ""
181 "%s\n"
182 "(%s, %d MB free)"
183 msgstr ""
184 "%s\n"
185 "(%s, %d MB voľných)"
186
187 #, python-format
188 msgid "%s (%s)\n"
189 msgstr "%s (%s)\n"
190
191 msgid "(ZAP)"
192 msgstr "(Prepnúť)"
193
194 msgid "(empty)"
195 msgstr "(prázdne)"
196
197 msgid "(show optional DVD audio menu)"
198 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
199
200 msgid "* Only available if more than one interface is active."
201 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
202
203 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
204 msgstr "* Dostupné, len ak zadáte skryté SSID alebo kód siete"
205
206 msgid ".NFI Download failed:"
207 msgstr "Sťahovanie .NFI zlyhalo:"
208
209 msgid ""
210 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
211 msgstr ""
212 "Súbor .NFI prešiel kontrolou md5sum. Tento image môžete bezpečne použiť!"
213
214 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
215 msgstr "Adresár /usr/share/enigma2"
216
217 msgid "/var directory"
218 msgstr "Adresár /var"
219
220 msgid "0"
221 msgstr "0"
222
223 msgid "1"
224 msgstr "1"
225
226 msgid "1 wireless network found!"
227 msgstr ""
228
229 msgid "1.0"
230 msgstr "1,0"
231
232 msgid "1.1"
233 msgstr "1,1"
234
235 msgid "1.2"
236 msgstr "1,2"
237
238 msgid "12V output"
239 msgstr "12 V výstup"
240
241 msgid "13 V"
242 msgstr "13 V"
243
244 msgid "16:10"
245 msgstr "16:10"
246
247 msgid "16:10 Letterbox"
248 msgstr "16:10 Letterbox"
249
250 msgid "16:10 PanScan"
251 msgstr "16:10 PanScan"
252
253 msgid "16:9"
254 msgstr "16:9"
255
256 msgid "16:9 Letterbox"
257 msgstr "16:9 Letterbox"
258
259 msgid "16:9 always"
260 msgstr "vždy 16:9"
261
262 msgid "18 V"
263 msgstr "18 V"
264
265 msgid "2"
266 msgstr "2"
267
268 msgid "3"
269 msgstr "3"
270
271 msgid "30 minutes"
272 msgstr "30 minút"
273
274 msgid "4"
275 msgstr "4"
276
277 msgid "4:3"
278 msgstr "4:3"
279
280 msgid "4:3 Letterbox"
281 msgstr "4:3 Letterbox"
282
283 msgid "4:3 PanScan"
284 msgstr "4:3 PanScan"
285
286 msgid "5"
287 msgstr "5"
288
289 msgid "5 minutes"
290 msgstr "5 minút"
291
292 msgid "50 Hz"
293 msgstr "50 Hz"
294
295 msgid "6"
296 msgstr "6"
297
298 msgid "60 minutes"
299 msgstr "60 minút"
300
301 msgid "7"
302 msgstr "7"
303
304 msgid "8"
305 msgstr "8"
306
307 msgid "9"
308 msgstr "9"
309
310 msgid "<Current movielist location>"
311 msgstr ""
312
313 msgid "<Default movie location>"
314 msgstr ""
315
316 msgid "<Last timer location>"
317 msgstr ""
318
319 msgid "<unknown>"
320 msgstr "<neznámy>"
321
322 msgid "??"
323 msgstr "??"
324
325 msgid "A"
326 msgstr "A"
327
328 #, python-format
329 msgid ""
330 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
331 "Do you want to keep your version?"
332 msgstr ""
333 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
334 "Chcete zachovať svoju verziu?"
335
336 msgid ""
337 "A finished record timer wants to set your\n"
338 "Dreambox to standby. Do that now?"
339 msgstr ""
340 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
341 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
342
343 msgid ""
344 "A finished record timer wants to shut down\n"
345 "your Dreambox. Shutdown now?"
346 msgstr ""
347 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
348 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
349
350 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
351 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
352
353 #, python-format
354 msgid ""
355 "A record has been started:\n"
356 "%s"
357 msgstr ""
358 "Nahrávanie začalo:\n"
359 "%s"
360
361 msgid ""
362 "A recording is currently running.\n"
363 "What do you want to do?"
364 msgstr ""
365 "Práve sa nahráva.\n"
366 "Čo chcete urobiť?"
367
368 msgid ""
369 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
370 "configure the positioner."
371 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
372
373 msgid ""
374 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
375 "start the satfinder."
376 msgstr ""
377 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
378
379 #, python-format
380 msgid "A required tool (%s) was not found."
381 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
382
383 msgid "A search for available updates is currently in progress."
384 msgstr ""
385
386 msgid ""
387 "A second configured interface has been found.\n"
388 "\n"
389 "Do you want to disable the second network interface?"
390 msgstr ""
391
392 msgid ""
393 "A sleep timer wants to set your\n"
394 "Dreambox to standby. Do that now?"
395 msgstr ""
396 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
397 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
398
399 msgid ""
400 "A sleep timer wants to shut down\n"
401 "your Dreambox. Shutdown now?"
402 msgstr ""
403 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
404 "Vypnúť teraz?"
405
406 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
407 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
408
409 msgid ""
410 "A timer failed to record!\n"
411 "Disable TV and try again?\n"
412 msgstr ""
413 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
414 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
415
416 msgid "A/V Settings"
417 msgstr "Nastavenia A/V"
418
419 msgid "AA"
420 msgstr "AA"
421
422 msgid "AB"
423 msgstr "AB"
424
425 msgid "AC3 default"
426 msgstr "AC3 implicitne"
427
428 msgid "AC3 downmix"
429 msgstr "AC3 downmix"
430
431 msgid "Abort"
432 msgstr "Zrušiť"
433
434 msgid "About"
435 msgstr "O Dreamboxe"
436
437 msgid "About..."
438 msgstr "O Dreamboxe..."
439
440 msgid "Accesspoint:"
441 msgstr ""
442
443 msgid "Action on long powerbutton press"
444 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
445
446 msgid "Action:"
447 msgstr "Činnosť:"
448
449 msgid "Activate Picture in Picture"
450 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
451
452 msgid "Activate network settings"
453 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
454
455 msgid "Adapter settings"
456 msgstr "Nastavenia adaptéra"
457
458 msgid "Add"
459 msgstr "Pridať"
460
461 msgid "Add Bookmark"
462 msgstr "Pridať záložku"
463
464 msgid "Add WLAN configuration?"
465 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
466
467 msgid "Add a mark"
468 msgstr "Pridať značku"
469
470 msgid "Add a new title"
471 msgstr "Pridať nový titul"
472
473 msgid "Add network configuration?"
474 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
475
476 msgid "Add timer"
477 msgstr "Pridať časovač"
478
479 msgid "Add title"
480 msgstr "Pridať titul"
481
482 msgid "Add to bouquet"
483 msgstr "Pridať do buketu"
484
485 msgid "Add to favourites"
486 msgstr "Pridať do obľúbených"
487
488 msgid ""
489 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
490 "enabled."
491 msgstr ""
492 "Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
493 "číslo, revízia, ...)."
494
495 msgid "Adds network configuration if enabled."
496 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
497
498 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
499 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
500
501 msgid ""
502 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
503 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
504 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
505 "test screens."
506 msgstr ""
507 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
508 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
509 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
510 "testovací obrazec."
511
512 msgid "Advanced"
513 msgstr "Rozšírené"
514
515 msgid "Advanced Options"
516 msgstr "Rozšírené voľby"
517
518 msgid "Advanced Software"
519 msgstr ""
520
521 msgid "Advanced Software Plugin"
522 msgstr ""
523
524 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
525 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
526
527 msgid "Advanced Video Setup"
528 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
529
530 msgid "Advanced restore"
531 msgstr "Rozšírené obnovenie"
532
533 msgid "After event"
534 msgstr "Po udalosti"
535
536 msgid ""
537 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
538 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
539 msgstr ""
540 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
541 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
542
543 msgid "Album"
544 msgstr "Album"
545
546 msgid "All"
547 msgstr "Všetky"
548
549 msgid "All Satellites"
550 msgstr "Všetky satelity"
551
552 msgid "Alpha"
553 msgstr "Alfa"
554
555 msgid "Alternative radio mode"
556 msgstr "Alternatívny režim rádia"
557
558 msgid "Alternative services tuner priority"
559 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
560
561 msgid "Always ask before sending"
562 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
563
564 msgid "An empty filename is illegal."
565 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
566
567 msgid "An unknown error occured!"
568 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
569
570 msgid "Anonymize crashlog?"
571 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
572
573 msgid "Arabic"
574 msgstr "Arabčina"
575
576 msgid ""
577 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
578 "\n"
579 msgstr ""
580 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
581 "\n"
582
583 msgid ""
584 "Are you sure you want to delete\n"
585 "following backup:\n"
586 msgstr ""
587 "Naozaj chcete zmazať\n"
588 "túto zálohu:\n"
589
590 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
591 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
592
593 msgid ""
594 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
595 "\n"
596 msgstr ""
597 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
598 "\n"
599
600 msgid ""
601 "Are you sure you want to restore\n"
602 "following backup:\n"
603 msgstr ""
604 "Naozaj chcete obnoviť\n"
605 "z tejto zálohy:\n"
606
607 msgid ""
608 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
609 "Enigma2 will restart after the restore"
610 msgstr ""
611 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
612 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
613
614 msgid "Artist"
615 msgstr "Umelec"
616
617 msgid "Ask before shutdown:"
618 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
619
620 msgid "Ask user"
621 msgstr "opýtať sa"
622
623 msgid "Aspect Ratio"
624 msgstr "Pomer strán"
625
626 msgid "Audio"
627 msgstr "Zvuk"
628
629 msgid "Audio Options..."
630 msgstr "Voľby zvuku ..."
631
632 msgid "Author: "
633 msgstr "Autor: "
634
635 msgid "Authoring mode"
636 msgstr "Režim autorizácie"
637
638 msgid "Auto"
639 msgstr "Auto"
640
641 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
642 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
643
644 msgid "Auto flesh"
645 msgstr ""
646
647 msgid "Auto scart switching"
648 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
649
650 msgid "Automatic"
651 msgstr "Automaticky"
652
653 msgid "Automatic Scan"
654 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
655
656 msgid "Available format variables"
657 msgstr "Dostupné premenné formátu"
658
659 msgid "B"
660 msgstr "B"
661
662 msgid "BA"
663 msgstr "BA"
664
665 msgid "BB"
666 msgstr "BB"
667
668 msgid "BER"
669 msgstr "BER"
670
671 msgid "BER:"
672 msgstr "BER:"
673
674 msgid "Back"
675 msgstr "Späť"
676
677 msgid "Background"
678 msgstr "Pozadie"
679
680 msgid "Backup"
681 msgstr "Záloha"
682
683 msgid "Backup Location"
684 msgstr "Umiestnenie zálohy"
685
686 msgid "Backup Mode"
687 msgstr "Režim zálohovania"
688
689 msgid "Backup done."
690 msgstr "Zálohovanie skončilo."
691
692 msgid "Backup failed."
693 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
694
695 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
696 msgstr "Zálohovanie skončilo, Po stlačení tlačidla OK sa zobrazia výsledky."
697
698 msgid "Backup is running..."
699 msgstr "Zálohovanie beží..."
700
701 msgid "Backup system settings"
702 msgstr "Záloha nastavení systému"
703
704 msgid "Band"
705 msgstr "Pásmo"
706
707 msgid "Bandwidth"
708 msgstr "Šírka pásma"
709
710 msgid "Begin time"
711 msgstr "Čas začiatku"
712
713 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
714 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
715
716 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
717 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
718
719 msgid "Behavior when a movie is started"
720 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
721
722 msgid "Behavior when a movie is stopped"
723 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
724
725 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
726 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
727
728 msgid "Bitrate:"
729 msgstr ""
730
731 msgid "Block noise reduction"
732 msgstr ""
733
734 msgid "Blue boost"
735 msgstr "Zosilniť modrú"
736
737 msgid "Bookmarks"
738 msgstr "Záložky"
739
740 msgid "Brightness"
741 msgstr "Jas"
742
743 msgid "Burn DVD"
744 msgstr "Napáliť DVD"
745
746 msgid "Burn existing image to DVD"
747 msgstr "Existujúci image napáliť na DVD"
748
749 msgid "Burn to DVD..."
750 msgstr "Napáliť na DVD..."
751
752 msgid "Bus: "
753 msgstr "Zbernica:"
754
755 msgid ""
756 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
757 "displayed."
758 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
759
760 msgid "C"
761 msgstr "C"
762
763 msgid "C-Band"
764 msgstr "Pásmo C"
765
766 msgid "CF Drive"
767 msgstr "Čítačka kariet CF"
768
769 msgid "CI assignment"
770 msgstr "Priradenie CI"
771
772 msgid "CVBS"
773 msgstr "CVBS"
774
775 msgid "Cable"
776 msgstr "Kábel"
777
778 msgid "Cache Thumbnails"
779 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
780
781 msgid "Call monitoring"
782 msgstr "Monitorovať volanie"
783
784 msgid "Cancel"
785 msgstr "Zrušiť"
786
787 msgid "Cannot parse feed directory"
788 msgstr ""
789
790 msgid "Capacity: "
791 msgstr "Kapacita"
792
793 msgid "Card"
794 msgstr "Karta"
795
796 msgid "Catalan"
797 msgstr "Katalánčina"
798
799 msgid "Change bouquets in quickzap"
800 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
801
802 msgid "Change dir."
803 msgstr "Zmeniť adresár"
804
805 msgid "Change pin code"
806 msgstr "Zmeniť kód PIN"
807
808 msgid "Change service pin"
809 msgstr "Zmeniť PIN programu"
810
811 msgid "Change service pins"
812 msgstr "Zmeniť PINy programu"
813
814 msgid "Change setup pin"
815 msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
816
817 msgid "Change step size"
818 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
819
820 msgid "Channel"
821 msgstr "Stanica"
822
823 msgid "Channel Selection"
824 msgstr "Voľba stanice"
825
826 msgid "Channel not in services list"
827 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
828
829 msgid "Channel:"
830 msgstr "Stanica:"
831
832 msgid "Channellist menu"
833 msgstr "Menu zoznamu staníc"
834
835 msgid "Chap."
836 msgstr "Kap."
837
838 msgid "Chapter"
839 msgstr "Kapitola"
840
841 msgid "Chapter:"
842 msgstr "Kapitola:"
843
844 msgid "Check"
845 msgstr "Skontrolovať"
846
847 msgid "Checking Filesystem..."
848 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
849
850 msgid "Choose Tuner"
851 msgstr "Zvoliť tuner"
852
853 msgid "Choose a wireless network"
854 msgstr ""
855
856 msgid "Choose backup files"
857 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
858
859 msgid "Choose backup location"
860 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
861
862 msgid "Choose bouquet"
863 msgstr "Zvoliť buket"
864
865 msgid "Choose source"
866 msgstr "Zvoliť zdroj"
867
868 msgid "Choose target folder"
869 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
870
871 msgid "Choose upgrade source"
872 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
873
874 msgid "Choose your Skin"
875 msgstr "Zvoliť vzhľad"
876
877 msgid "Circular left"
878 msgstr "Kruhová ľavá"
879
880 msgid "Circular right"
881 msgstr "Kruhová pravá"
882
883 msgid "Cleanup"
884 msgstr "Vyčistiť"
885
886 msgid "Cleanup Wizard"
887 msgstr "Sprievodca vyčistením"
888
889 msgid "Cleanup Wizard settings"
890 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
891
892 msgid "CleanupWizard"
893 msgstr "Sprievodca vyčistením"
894
895 msgid "Clear before scan"
896 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
897
898 msgid "Clear log"
899 msgstr "Vymazať log"
900
901 msgid "Close"
902 msgstr "Zatvoriť"
903
904 msgid "Close title selection"
905 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
906
907 msgid "Code rate high"
908 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
909
910 msgid "Code rate low"
911 msgstr "Nízka kódová rýchlosť"
912
913 msgid "Coderate HP"
914 msgstr "Rýchlosť HP"
915
916 msgid "Coderate LP"
917 msgstr "Rýchlosť LP"
918
919 msgid "Collection name"
920 msgstr "Názov zostavy"
921
922 msgid "Collection settings"
923 msgstr "Nastavenia zostavy"
924
925 msgid "Color Format"
926 msgstr "Formát farby"
927
928 msgid "Command execution..."
929 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
930
931 msgid "Command order"
932 msgstr "Poradie príkazov"
933
934 msgid "Committed DiSEqC command"
935 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqCcommand"
936
937 msgid "Common Interface"
938 msgstr "Common Interface"
939
940 msgid "Common Interface Assignment"
941 msgstr "Priradenie CI"
942
943 msgid "CommonInterface"
944 msgstr "CommonInterface"
945
946 msgid "Communication"
947 msgstr "Komunikácia"
948
949 msgid "Compact Flash"
950 msgstr "Compact Flash"
951
952 msgid "Compact flash card"
953 msgstr "Karta Compact Flash"
954
955 msgid "Complete"
956 msgstr "Kompletné"
957
958 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
959 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
960
961 msgid "Config"
962 msgstr "Nastaviť"
963
964 msgid "Configuration Mode"
965 msgstr "Možnosti nastavenia"
966
967 msgid "Configure interface"
968 msgstr ""
969
970 msgid "Configure nameservers"
971 msgstr ""
972
973 msgid "Configure your internal LAN"
974 msgstr ""
975
976 msgid "Configure your network again"
977 msgstr ""
978
979 msgid "Configure your wireless LAN again"
980 msgstr ""
981
982 msgid "Configuring"
983 msgstr "Konfigurujem"
984
985 msgid "Conflicting timer"
986 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
987
988 msgid "Connect"
989 msgstr "Pripojiť"
990
991 msgid "Connect to a Wireless Network"
992 msgstr ""
993
994 msgid "Connected to"
995 msgstr "Pripojené k "
996
997 msgid "Connected to Fritz!Box!"
998 msgstr "Pripojené k Fritz!Boxu!"
999
1000 msgid "Connected!"
1001 msgstr "Pripojené!"
1002
1003 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
1004 msgstr "Pripájam k Fritz!Boxu..."
1005
1006 #, python-format
1007 msgid ""
1008 "Connection to Fritz!Box\n"
1009 "failed! (%s)\n"
1010 "retrying..."
1011 msgstr ""
1012 "Pripojenie k Fritz!Boxu\n"
1013 "zlyhalo! (%s)\n"
1014 "Opakujem..."
1015
1016 msgid "Constellation"
1017 msgstr "Zostava"
1018
1019 msgid "Content does not fit on DVD!"
1020 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
1021
1022 msgid "Continue in background"
1023 msgstr "Pokračovať v pozadí"
1024
1025 msgid "Continue playing"
1026 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
1027
1028 msgid "Contrast"
1029 msgstr "Kontrast"
1030
1031 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1032 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
1033
1034 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1035 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
1036
1037 msgid "Could not open Picture in Picture"
1038 msgstr ""
1039
1040 #, python-format
1041 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1042 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
1043
1044 msgid "Crashlog settings"
1045 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
1046
1047 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1048 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
1049
1050 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1051 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1052
1053 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1054 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1055
1056 msgid ""
1057 "Crashlogs found!\n"
1058 "Send them to Dream Multimedia ?"
1059 msgstr ""
1060 "Nájdené záznamy o zrútení!\n"
1061 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1062
1063 msgid ""
1064 "Crashlogs found!\n"
1065 "Send them to Dream Multimedia?"
1066 msgstr ""
1067 "Nájdené správy o zrútení!\n"
1068 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1069
1070 msgid "Create DVD-ISO"
1071 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1072
1073 msgid "Create movie folder failed"
1074 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
1075
1076 #, python-format
1077 msgid "Creating directory %s failed."
1078 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1079
1080 msgid "Creating partition failed"
1081 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
1082
1083 msgid "Croatian"
1084 msgstr "Chorvátčina"
1085
1086 msgid "Current Transponder"
1087 msgstr "Aktuálny transpondér"
1088
1089 msgid "Current settings:"
1090 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1091
1092 msgid "Current value: "
1093 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1094
1095 msgid "Current version:"
1096 msgstr "Aktuálna verzia:"
1097
1098 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1099 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1100
1101 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1102 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1103
1104 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1105 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1106
1107 msgid "Customize"
1108 msgstr "Upraviť"
1109
1110 msgid "Cut"
1111 msgstr "Strih"
1112
1113 msgid "Cutlist editor..."
1114 msgstr "Editor strihov..."
1115
1116 msgid "Czech"
1117 msgstr "Čeština"
1118
1119 msgid "D"
1120 msgstr "D"
1121
1122 msgid "DHCP"
1123 msgstr "DHCP"
1124
1125 msgid "DVB-S"
1126 msgstr "DVB-S"
1127
1128 msgid "DVB-S2"
1129 msgstr "DVB-S2"
1130
1131 msgid "DVD File Browser"
1132 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1133
1134 msgid "DVD Player"
1135 msgstr "Prehrávač DVD"
1136
1137 msgid "DVD Titlelist"
1138 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1139
1140 msgid "DVD media toolbox"
1141 msgstr "Nástroje pre DVD"
1142
1143 msgid "Danish"
1144 msgstr "Dánčina"
1145
1146 msgid "Date"
1147 msgstr "Dátum"
1148
1149 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1150 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1151
1152 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1153 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1154
1155 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1156 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1157
1158 msgid "Deep Standby"
1159 msgstr "Vypnúť"
1160
1161 msgid "Default"
1162 msgstr "Predvolené"
1163
1164 msgid "Default Settings"
1165 msgstr "Predvolené nastavenia"
1166
1167 msgid "Default movie location"
1168 msgstr ""
1169
1170 msgid "Default services lists"
1171 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1172
1173 msgid "Default settings"
1174 msgstr "Predvolené nastavenia"
1175
1176 msgid "Delay"
1177 msgstr "Oneskorenie"
1178
1179 msgid "Delete"
1180 msgstr "Vymazať"
1181
1182 msgid "Delete crashlogs"
1183 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1184
1185 msgid "Delete entry"
1186 msgstr "Vymazať zadanie"
1187
1188 msgid "Delete failed!"
1189 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1190
1191 #, python-format
1192 msgid ""
1193 "Delete no more configured satellite\n"
1194 "%s?"
1195 msgstr ""
1196 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1197 "%s?"
1198
1199 msgid "Description"
1200 msgstr "Opis"
1201
1202 msgid "Deselect"
1203 msgstr "Zrušiť výber"
1204
1205 msgid "Destination directory"
1206 msgstr "Cieľový adresár"
1207
1208 msgid "Details for extension: "
1209 msgstr ""
1210
1211 msgid "Detected HDD:"
1212 msgstr "Zistený pevný disk:"
1213
1214 msgid "Detected NIMs:"
1215 msgstr "Zistené tunery:"
1216
1217 msgid "DiSEqC"
1218 msgstr "DiSEqC"
1219
1220 msgid "DiSEqC A/B"
1221 msgstr "DiSEqC A/B"
1222
1223 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1224 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1225
1226 msgid "DiSEqC mode"
1227 msgstr "Režim DiSEqC"
1228
1229 msgid "DiSEqC repeats"
1230 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1231
1232 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1233 msgstr ""
1234
1235 msgid "Dialing:"
1236 msgstr "Vytáčam:"
1237
1238 msgid "Digital contour removal"
1239 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1240
1241 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1242 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1243
1244 #, python-format
1245 msgid "Directory %s nonexistent."
1246 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1247
1248 msgid "Directory browser"
1249 msgstr ""
1250
1251 msgid "Disable"
1252 msgstr "Vypnúť"
1253
1254 msgid "Disable Picture in Picture"
1255 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1256
1257 msgid "Disable Subtitles"
1258 msgstr "Vypnúť titulky"
1259
1260 msgid "Disable crashlog reporting"
1261 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1262
1263 msgid "Disable timer"
1264 msgstr "Vypnúť časovač"
1265
1266 msgid "Disabled"
1267 msgstr "Vypnuté"
1268
1269 msgid "Disconnect"
1270 msgstr "Odpojiť"
1271
1272 #, python-format
1273 msgid ""
1274 "Disconnected from\n"
1275 "Fritz!Box! (%s)\n"
1276 "retrying..."
1277 msgstr ""
1278 "Odpojené od\n"
1279 "Fritz!Boxu! (%s)\n"
1280 "Opakujem..."
1281
1282 msgid "Dish"
1283 msgstr "Parabola"
1284
1285 msgid "Display 16:9 content as"
1286 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1287
1288 msgid "Display 4:3 content as"
1289 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1290
1291 msgid "Display >16:9 content as"
1292 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1293
1294 msgid "Display Setup"
1295 msgstr "Nastavenie displeja"
1296
1297 msgid "Display and Userinterface"
1298 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1299
1300 #, python-format
1301 msgid ""
1302 "Do you really want to REMOVE\n"
1303 "the plugin \"%s\"?"
1304 msgstr ""
1305 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1306 "modul \"%s\"?"
1307
1308 msgid ""
1309 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1310 "This could take lots of time!"
1311 msgstr ""
1312 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1313 "Môže to trvať dosť dlho!"
1314
1315 #, python-format
1316 msgid "Do you really want to delete %s?"
1317 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1318
1319 #, python-format
1320 msgid ""
1321 "Do you really want to download\n"
1322 "the plugin \"%s\"?"
1323 msgstr ""
1324 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1325 "modul \"%s\"?"
1326
1327 msgid ""
1328 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1329 "All data on the disk will be lost!"
1330 msgstr ""
1331 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1332 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1333
1334 #, python-format
1335 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1336 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1337
1338 #, python-format
1339 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1340 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1341
1342 msgid ""
1343 "Do you want to backup now?\n"
1344 "After pressing OK, please wait!"
1345 msgstr ""
1346 "Chcete zálohovať teraz?\n"
1347 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
1348
1349 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1350 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1351
1352 msgid "Do you want to do a service scan?"
1353 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1354
1355 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1356 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1357
1358 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1359 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1360
1361 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1362 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1363
1364 msgid "Do you want to install the package:\n"
1365 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1366
1367 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1368 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1369
1370 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1371 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1372
1373 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1374 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1375
1376 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1377 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1378
1379 msgid "Do you want to restore your settings?"
1380 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1381
1382 msgid "Do you want to resume this playback?"
1383 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1384
1385 msgid ""
1386 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1387 "if needed?"
1388 msgstr ""
1389 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1390 "ak treba?"
1391
1392 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1393 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1394
1395 msgid ""
1396 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1397 "After pressing OK, please wait!"
1398 msgstr ""
1399 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1400 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1401
1402 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1403 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1404
1405 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1406 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1407
1408 msgid "Don't ask, just send"
1409 msgstr "Nepýrať sa, len poslať"
1410
1411 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1412 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1413
1414 #, python-format
1415 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1416 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1417
1418 #, python-format
1419 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1420 msgstr ""
1421 "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov s %d chybami"
1422
1423 #, python-format
1424 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1425 msgstr ""
1426 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1427 "d chybami"
1428
1429 msgid "Download"
1430 msgstr "Stiahnuť"
1431
1432 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1433 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1434
1435 msgid "Download Plugins"
1436 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1437
1438 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1439 msgstr "Sťahovanie súboru USB flasher boot image zlyhalo: "
1440
1441 msgid "Downloadable new plugins"
1442 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1443
1444 msgid "Downloadable plugins"
1445 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1446
1447 msgid "Downloading"
1448 msgstr "Sťahovanie"
1449
1450 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1451 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1452
1453 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1454 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1455
1456 msgid "Dreambox software because updates are available."
1457 msgstr "Softvér Dreambosa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1458
1459 msgid "Dutch"
1460 msgstr "Holandčina"
1461
1462 msgid "Dynamic contrast"
1463 msgstr "Dynamický kontrast"
1464
1465 msgid "E"
1466 msgstr "V"
1467
1468 msgid "EPG Selection"
1469 msgstr "Voľba EPG"
1470
1471 #, python-format
1472 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1473 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
1474
1475 msgid "East"
1476 msgstr "východne"
1477
1478 msgid "Edit"
1479 msgstr "Upraviť"
1480
1481 msgid "Edit DNS"
1482 msgstr "Upraviť DNS"
1483
1484 msgid "Edit Title"
1485 msgstr "Upraviť titul"
1486
1487 msgid "Edit chapters of current title"
1488 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
1489
1490 msgid "Edit services list"
1491 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
1492
1493 msgid "Edit settings"
1494 msgstr "Upraviť nastavenia"
1495
1496 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1497 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
1498
1499 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1500 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
1501
1502 msgid "Edit title"
1503 msgstr "Upraviť titul"
1504
1505 msgid "Edit upgrade source url."
1506 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácieUpraviť zdroj aktualizácií."
1507
1508 msgid "Electronic Program Guide"
1509 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
1510
1511 msgid "Enable"
1512 msgstr "Zapnúť"
1513
1514 msgid "Enable 5V for active antenna"
1515 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
1516
1517 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1518 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
1519
1520 msgid "Enable multiple bouquets"
1521 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
1522
1523 msgid "Enable parental control"
1524 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
1525
1526 msgid "Enable timer"
1527 msgstr "Zapnúť časovač"
1528
1529 msgid "Enabled"
1530 msgstr "Zapnuté"
1531
1532 msgid "Encrypted: "
1533 msgstr ""
1534
1535 msgid "Encryption"
1536 msgstr "Šifrovanie"
1537
1538 msgid "Encryption Key"
1539 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
1540
1541 msgid "Encryption Keytype"
1542 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
1543
1544 msgid "Encryption Type"
1545 msgstr "Typ šifrovania"
1546
1547 msgid "Encryption:"
1548 msgstr ""
1549
1550 msgid "End time"
1551 msgstr "Čas ukončenia"
1552
1553 msgid "EndTime"
1554 msgstr "Koniec"
1555
1556 msgid "English"
1557 msgstr "Angličtina"
1558
1559 msgid ""
1560 "Enigma2 Skinselector\n"
1561 "\n"
1562 "If you experience any problems please contact\n"
1563 "stephan@reichholf.net\n"
1564 "\n"
1565 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1566 msgstr ""
1567 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
1568 "\n"
1569 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1570 "stephan@reichholf.net\n"
1571 "\n"
1572 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1573
1574 msgid ""
1575 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1576 "\n"
1577 "If you experience any problems please contact\n"
1578 "stephan@reichholf.net\n"
1579 "\n"
1580 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1581 msgstr ""
1582 "Volič vzhľadu Enigma2 v0.5 BETA\n"
1583 "\n"
1584 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1585 "stephan@reichholf.net\n"
1586 "\n"
1587 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1588
1589 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1590 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
1591
1592 msgid "Enter Rewind at speed"
1593 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
1594
1595 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1596 msgstr "Zadajte názov siete WLAN/SSID:"
1597
1598 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1599 msgstr "Zadajte login a heslo WLAN"
1600
1601 msgid "Enter main menu..."
1602 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
1603
1604 msgid "Enter the service pin"
1605 msgstr "Zadajte PIN stanice"
1606
1607 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1608 msgstr ""
1609 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
1610
1611 msgid "Error"
1612 msgstr "Chyba"
1613
1614 msgid "Error executing plugin"
1615 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
1616
1617 #, python-format
1618 msgid ""
1619 "Error: %s\n"
1620 "Retry?"
1621 msgstr ""
1622 "Chyba: %s\n"
1623 "Zopakovať?"
1624
1625 msgid "Estonian"
1626 msgstr "Estónčina"
1627
1628 msgid "Eventview"
1629 msgstr "Prehľad programov"
1630
1631 msgid "Everything is fine"
1632 msgstr "Všetko je v poriadku"
1633
1634 msgid "Execution Progress:"
1635 msgstr "Priebeh vykonávania:"
1636
1637 msgid "Execution finished!!"
1638 msgstr "Vykonanie skončené!!"
1639
1640 msgid "Exif"
1641 msgstr "Exif"
1642
1643 msgid "Exit"
1644 msgstr "Ukončiť"
1645
1646 msgid "Exit editor"
1647 msgstr "Ukončiť editor"
1648
1649 msgid "Exit network wizard"
1650 msgstr ""
1651
1652 msgid "Exit the cleanup wizard"
1653 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
1654
1655 msgid "Exit the wizard"
1656 msgstr "Ukončiť pomocníka"
1657
1658 msgid "Exit wizard"
1659 msgstr "Ukončiť pomocníka"
1660
1661 msgid "Expert"
1662 msgstr "expertný"
1663
1664 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1665 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
1666
1667 msgid "Extended Setup..."
1668 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
1669
1670 msgid "Extended Software"
1671 msgstr ""
1672
1673 msgid "Extended Software Plugin"
1674 msgstr ""
1675
1676 msgid "Extensions"
1677 msgstr "Rozšírenia"
1678
1679 msgid "Extensions management"
1680 msgstr ""
1681
1682 msgid "FEC"
1683 msgstr "FEC"
1684
1685 msgid "Factory reset"
1686 msgstr "Továrenské nastavenia"
1687
1688 msgid "Failed"
1689 msgstr "Zlyhalo"
1690
1691 #, python-format
1692 msgid "Fan %d"
1693 msgstr ""
1694
1695 #, python-format
1696 msgid "Fan %d PWM"
1697 msgstr ""
1698
1699 #, python-format
1700 msgid "Fan %d Voltage"
1701 msgstr ""
1702
1703 msgid "Fast"
1704 msgstr "rýchlo"
1705
1706 msgid "Fast DiSEqC"
1707 msgstr "Rýchly DiSEqC"
1708
1709 msgid "Fast Forward speeds"
1710 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
1711
1712 msgid "Fast epoch"
1713 msgstr "rýchla doba"
1714
1715 msgid "Favourites"
1716 msgstr "Obľúbené"
1717
1718 msgid "Filesystem Check..."
1719 msgstr "Kontrola systému súborov"
1720
1721 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1722 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
1723
1724 msgid "Finetune"
1725 msgstr "Jemné nastavenie"
1726
1727 msgid "Finished"
1728 msgstr "Skončené"
1729
1730 msgid "Finished configuring your network"
1731 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
1732
1733 msgid "Finished restarting your network"
1734 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
1735
1736 msgid "Finnish"
1737 msgstr "Fínčina"
1738
1739 msgid ""
1740 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1741 msgstr ""
1742 "Najprv sa musí stiahnuť najnovšie bootovacie prostredie pre USB flasher."
1743
1744 msgid "Flash"
1745 msgstr "Flešovať"
1746
1747 msgid "Flashing failed"
1748 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
1749
1750 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
1751 msgstr ""
1752
1753 msgid "Format"
1754 msgstr "Formát"
1755
1756 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1757 msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
1758
1759 msgid "Frame size in full view"
1760 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
1761
1762 msgid "French"
1763 msgstr "Francúzština"
1764
1765 msgid "Frequency"
1766 msgstr "Kmitočet"
1767
1768 msgid "Frequency bands"
1769 msgstr "Kmitočtové pásma"
1770
1771 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1772 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
1773
1774 msgid "Frequency steps"
1775 msgstr "Kmitočtové kroky"
1776
1777 msgid "Fri"
1778 msgstr "Pi"
1779
1780 msgid "Friday"
1781 msgstr "Piatok"
1782
1783 msgid "Frisian"
1784 msgstr "Frízština"
1785
1786 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1787 msgstr "IP adresa Fritz!Box FON"
1788
1789 #, python-format
1790 msgid "Frontprocessor version: %d"
1791 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
1792
1793 msgid "Fsck failed"
1794 msgstr "Fsck zlyhalo"
1795
1796 msgid "Function not yet implemented"
1797 msgstr "Funkcia ešte nie je zabudovaná"
1798
1799 msgid ""
1800 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1801 "Do you want to Restart the GUI now?"
1802 msgstr ""
1803 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
1804 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
1805
1806 msgid "Gateway"
1807 msgstr "Brána"
1808
1809 msgid "General AC3 Delay"
1810 msgstr "Oneskorenie AC3"
1811
1812 msgid "General AC3 delay (ms)"
1813 msgstr ""
1814
1815 msgid "General PCM Delay"
1816 msgstr "Oneskorenie PCM"
1817
1818 msgid "General PCM delay (ms)"
1819 msgstr ""
1820
1821 msgid "Genre"
1822 msgstr "Žáner"
1823
1824 msgid "German"
1825 msgstr "Nemčina"
1826
1827 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1828 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
1829
1830 msgid "Goto 0"
1831 msgstr "Otočiť na 0"
1832
1833 msgid "Goto position"
1834 msgstr "Otočiť do pozície"
1835
1836 msgid "Graphical Multi EPG"
1837 msgstr "Grafický Multi EPG"
1838
1839 msgid "Greek"
1840 msgstr "Gréčtina"
1841
1842 msgid "Green boost"
1843 msgstr "Zosilniť zelenú"
1844
1845 msgid "Guard Interval"
1846 msgstr "Ochranný interval"
1847
1848 msgid "Guard interval mode"
1849 msgstr "Režim ochranného intervalu"
1850
1851 msgid "Harddisk"
1852 msgstr "Pevný disk"
1853
1854 msgid "Harddisk setup"
1855 msgstr "Nastavenie pevného disku"
1856
1857 msgid "Harddisk standby after"
1858 msgstr "Uspať disk po"
1859
1860 msgid "Hidden network SSID"
1861 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
1862
1863 msgid "Hidden networkname"
1864 msgstr ""
1865
1866 msgid "Hierarchy Information"
1867 msgstr "Hierarchické informácie"
1868
1869 msgid "Hierarchy mode"
1870 msgstr "Hierarchický režim"
1871
1872 msgid "High bitrate support"
1873 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
1874
1875 msgid "Horizontal"
1876 msgstr "Vodorovná"
1877
1878 msgid "How many minutes do you want to record?"
1879 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
1880
1881 msgid "How to handle found crashlogs?"
1882 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
1883
1884 msgid "Hue"
1885 msgstr "Odtieň"
1886
1887 msgid "Hungarian"
1888 msgstr "Maďarčina"
1889
1890 msgid "IP Address"
1891 msgstr "Adresa IP"
1892
1893 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1894 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
1895
1896 msgid "ISO path"
1897 msgstr "Cesta ISO"
1898
1899 msgid "Icelandic"
1900 msgstr "Islandčina"
1901
1902 msgid "If you can see this page, please press OK."
1903 msgstr "Ak vidíte túto stranu, stlačte tlačidlo OK."
1904
1905 msgid ""
1906 "If you see this, something is wrong with\n"
1907 "your scart connection. Press OK to return."
1908 msgstr ""
1909 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
1910 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
1911
1912 msgid ""
1913 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1914 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1915 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1916 "possible.\n"
1917 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1918 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1919 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1920 "step.\n"
1921 "If you are happy with the result, press OK."
1922 msgstr ""
1923 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
1924 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
1925 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
1926 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
1927 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
1928 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
1929 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
1930 "kroku.\n"
1931 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
1932
1933 msgid "Image flash utility"
1934 msgstr "Pomôcka na flešovanie image."
1935
1936 msgid "Image-Upgrade"
1937 msgstr "Aktualizácia image"
1938
1939 msgid "In Progress"
1940 msgstr "Prebieha"
1941
1942 msgid ""
1943 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1944 msgstr ""
1945 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
1946
1947 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1948 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
1949
1950 msgid "Increased voltage"
1951 msgstr "Zvýšené napätie"
1952
1953 msgid "Index"
1954 msgstr "Index"
1955
1956 msgid "Info"
1957 msgstr "Informačná lišta"
1958
1959 msgid "InfoBar"
1960 msgstr "Informačná lišta"
1961
1962 msgid "Infobar timeout"
1963 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
1964
1965 msgid "Information"
1966 msgstr "Informácie"
1967
1968 msgid "Init"
1969 msgstr "Inic."
1970
1971 msgid "Initial location in new timers"
1972 msgstr ""
1973
1974 msgid "Initialization..."
1975 msgstr "Inicializácia..."
1976
1977 msgid "Initialize"
1978 msgstr "Inicializovať"
1979
1980 msgid "Initializing Harddisk..."
1981 msgstr "Inicializujem pevný disk"
1982
1983 msgid "Input"
1984 msgstr "Vstup"
1985
1986 msgid "Install"
1987 msgstr "Inštalovať"
1988
1989 msgid "Install a new image with a USB stick"
1990 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
1991
1992 msgid "Install a new image with your web browser"
1993 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
1994
1995 msgid "Install extensions."
1996 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
1997
1998 msgid "Install local extension"
1999 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
2000
2001 msgid "Install or remove finished."
2002 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
2003
2004 msgid "Install settings, skins, software..."
2005 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
2006
2007 msgid "Installation finished."
2008 msgstr "Inštalácia je skončená."
2009
2010 msgid "Installing"
2011 msgstr "Inštalujem"
2012
2013 msgid "Installing Software..."
2014 msgstr "Inštalujem softvér..."
2015
2016 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2017 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
2018
2019 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2020 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
2021
2022 msgid "Installing package content... Please wait..."
2023 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
2024
2025 msgid "Instant Record..."
2026 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
2027
2028 msgid "Instant record location"
2029 msgstr ""
2030
2031 msgid "Integrated Ethernet"
2032 msgstr "Integrovaný eternet"
2033
2034 msgid "Integrated Wireless"
2035 msgstr "Integrovaná WLAN"
2036
2037 msgid "Interface: "
2038 msgstr ""
2039
2040 msgid "Intermediate"
2041 msgstr "stredný"
2042
2043 msgid "Internal Flash"
2044 msgstr "Interná pamäť flash"
2045
2046 msgid "Invalid Location"
2047 msgstr "Neplatné umiestnenie"
2048
2049 #, python-format
2050 msgid "Invalid directory selected: %s"
2051 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
2052
2053 msgid "Inversion"
2054 msgstr "Inverzia"
2055
2056 msgid "Invert display"
2057 msgstr "Inverzné farby displeja"
2058
2059 msgid "Ipkg"
2060 msgstr "Ipkg"
2061
2062 msgid "Is this videomode ok?"
2063 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
2064
2065 msgid "Italian"
2066 msgstr "Taliančina"
2067
2068 msgid "Job View"
2069 msgstr "Prehľad úloh"
2070
2071 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2072 msgid "Just Scale"
2073 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
2074
2075 msgid "Keyboard"
2076 msgstr "Klávesnica"
2077
2078 msgid "Keyboard Map"
2079 msgstr "Rozloženie klávesov"
2080
2081 msgid "Keyboard Setup"
2082 msgstr "Nastavenie klávesnice"
2083
2084 msgid "Keymap"
2085 msgstr "Rozloženie klávesov"
2086
2087 msgid "LAN Adapter"
2088 msgstr "Adaptér LAN"
2089
2090 msgid "LNB"
2091 msgstr "LNB"
2092
2093 msgid "LOF"
2094 msgstr "LOF"
2095
2096 msgid "LOF/H"
2097 msgstr "LOF/H"
2098
2099 msgid "LOF/L"
2100 msgstr "LOF/L"
2101
2102 msgid "Language selection"
2103 msgstr "Voľba jazyka"
2104
2105 msgid "Language"
2106 msgstr "Jazyk"
2107
2108 msgid "Last config"
2109 msgstr "Posledný config"
2110
2111 msgid "Last speed"
2112 msgstr "Posledná rýchlosť"
2113
2114 msgid "Latitude"
2115 msgstr "Zem. šírka"
2116
2117 msgid "Latvian"
2118 msgstr "Lotyščina"
2119
2120 msgid "Leave DVD Player?"
2121 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
2122
2123 msgid "Left"
2124 msgstr "Doľava"
2125
2126 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2127 msgid "Letterbox"
2128 msgstr "Letterbox"
2129
2130 msgid "Limit east"
2131 msgstr "Východný limit"
2132
2133 msgid "Limit west"
2134 msgstr "Západný limit"
2135
2136 msgid "Limited character set for recording filenames"
2137 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
2138
2139 msgid "Limits off"
2140 msgstr "Vypnúť limity"
2141
2142 msgid "Limits on"
2143 msgstr "Zapnúť limity"
2144
2145 msgid "Link Quality:"
2146 msgstr ""
2147
2148 msgid "Link:"
2149 msgstr "Spojenie:"
2150
2151 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2152 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
2153
2154 msgid "List of Storage Devices"
2155 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
2156
2157 msgid "Lithuanian"
2158 msgstr "Litovčina"
2159
2160 msgid "Load"
2161 msgstr "Natiahnuť"
2162
2163 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2164 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
2165
2166 msgid "Local Network"
2167 msgstr "Miestna sieť"
2168
2169 msgid "Location"
2170 msgstr "Umiestnenie"
2171
2172 msgid "Location for instant recordings"
2173 msgstr ""
2174
2175 msgid "Lock:"
2176 msgstr "Signál:"
2177
2178 msgid "Log results to harddisk"
2179 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
2180
2181 msgid "Long Keypress"
2182 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
2183
2184 msgid "Longitude"
2185 msgstr "Zem. dĺžka"
2186
2187 msgid "MMC Card"
2188 msgstr "Karta MMC"
2189
2190 msgid "MORE"
2191 msgstr "VIAC"
2192
2193 msgid "Main menu"
2194 msgstr "Hlavné menu"
2195
2196 msgid "Mainmenu"
2197 msgstr "Hlavné menu"
2198
2199 msgid "Make this mark an 'in' point"
2200 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
2201
2202 msgid "Make this mark an 'out' point"
2203 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
2204
2205 msgid "Make this mark just a mark"
2206 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
2207
2208 msgid "Manage extensions"
2209 msgstr ""
2210
2211 msgid "Manage your receiver's software"
2212 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
2213
2214 msgid "Manual Scan"
2215 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
2216
2217 msgid "Manual transponder"
2218 msgstr "Transpondér ručne"
2219
2220 msgid "Manufacturer"
2221 msgstr "Výrobca"
2222
2223 msgid "Margin after record"
2224 msgstr "Rezerva po skončení programu"
2225
2226 msgid "Margin before record (minutes)"
2227 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
2228
2229 msgid "Max. Bitrate: "
2230 msgstr ""
2231
2232 msgid "Media player"
2233 msgstr "Prehrávač médií"
2234
2235 msgid "MediaPlayer"
2236 msgstr "Prehrávač médií"
2237
2238 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2239 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
2240
2241 msgid "Medium is not empty!"
2242 msgstr "Médium nie je prázdne!"
2243
2244 msgid "Menu"
2245 msgstr "Menu"
2246
2247 msgid "Message"
2248 msgstr "Správa"
2249
2250 msgid "Message..."
2251 msgstr "Správa..."
2252
2253 msgid "Mkfs failed"
2254 msgstr "Mkfs zlyhalo"
2255
2256 msgid "Mode"
2257 msgstr "Režim"
2258
2259 msgid "Model: "
2260 msgstr "Model: "
2261
2262 msgid "Modulation"
2263 msgstr "Modulácia"
2264
2265 msgid "Modulator"
2266 msgstr "Modulátor"
2267
2268 msgid "Mon"
2269 msgstr "Po"
2270
2271 msgid "Mon-Fri"
2272 msgstr "Po-Pi"
2273
2274 msgid "Monday"
2275 msgstr "Pondelok"
2276
2277 msgid "Mosquito noise reduction"
2278 msgstr ""
2279
2280 msgid "Mount failed"
2281 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
2282
2283 msgid "Move Picture in Picture"
2284 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
2285
2286 msgid "Move east"
2287 msgstr "Pootočiť východne"
2288
2289 msgid "Move west"
2290 msgstr "Pootočiť západne"
2291
2292 msgid "Movie location"
2293 msgstr ""
2294
2295 msgid "Movielist menu"
2296 msgstr "Menu filmov"
2297
2298 msgid "Multi EPG"
2299 msgstr "Multi EPG"
2300
2301 msgid "Multimedia"
2302 msgstr "Multimédiá"
2303
2304 msgid "Multiple service support"
2305 msgstr "Dekóduje viac staníc"
2306
2307 msgid "Multisat"
2308 msgstr "viac satelitov"
2309
2310 msgid "Mute"
2311 msgstr "Umlčovač"
2312
2313 msgid "N/A"
2314 msgstr "Nie je k dispozícii"
2315
2316 msgid "NEXT"
2317 msgstr "NASLED."
2318
2319 msgid "NFI Image Flashing"
2320 msgstr ""
2321
2322 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2323 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
2324
2325 msgid "NOW"
2326 msgstr "TERAZ"
2327
2328 msgid "NTSC"
2329 msgstr "NTSC"
2330
2331 msgid "Name"
2332 msgstr "Názov"
2333
2334 msgid "Nameserver"
2335 msgstr "Nameserver"
2336
2337 #, python-format
2338 msgid "Nameserver %d"
2339 msgstr "DNS (nameserver) %d"
2340
2341 msgid "Nameserver Setup"
2342 msgstr "Nastavenie DNS"
2343
2344 msgid "Nameserver settings"
2345 msgstr "Nastavenie DNS"
2346
2347 msgid "Netmask"
2348 msgstr "Maska siete"
2349
2350 msgid "Network"
2351 msgstr "Sieť"
2352
2353 msgid "Network Configuration..."
2354 msgstr "Konfigurácia siete"
2355
2356 msgid "Network Mount"
2357 msgstr "Pripojenie siete"
2358
2359 msgid "Network SSID"
2360 msgstr "Sieťový SSID"
2361
2362 msgid "Network Setup"
2363 msgstr "Nastavenie siete"
2364
2365 msgid "Network Wizard"
2366 msgstr ""
2367
2368 msgid "Network scan"
2369 msgstr "Vyhľadať sieť"
2370
2371 msgid "Network setup"
2372 msgstr "Nastavenie siete"
2373
2374 msgid "Network test"
2375 msgstr "Test siete"
2376
2377 msgid "Network test..."
2378 msgstr "Test siete..."
2379
2380 msgid "Network..."
2381 msgstr "Sieť..."
2382
2383 msgid "Network:"
2384 msgstr "Sieť:"
2385
2386 msgid "NetworkWizard"
2387 msgstr "Sprievodca nast. siete"
2388
2389 msgid "New"
2390 msgstr "Nové"
2391
2392 msgid "New pin"
2393 msgstr "Nový PIN"
2394
2395 msgid "New version:"
2396 msgstr "Nová verzia:"
2397
2398 msgid "Next"
2399 msgstr "Nasled."
2400
2401 msgid "No"
2402 msgstr "Nie"
2403
2404 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2405 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
2406
2407 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2408 msgstr "Nedá sa nastaviť 50 Hz. "
2409
2410 msgid "No Connection"
2411 msgstr ""
2412
2413 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2414 msgstr "Pevný disk nebol nenájdený alebo nebol inicializovaný."
2415
2416 msgid "No Networks found"
2417 msgstr "Nenájdená sieť"
2418
2419 msgid "No backup needed"
2420 msgstr "Nie je treba zálohovať"
2421
2422 msgid ""
2423 "No data on transponder!\n"
2424 "(Timeout reading PAT)"
2425 msgstr ""
2426 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
2427 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
2428
2429 msgid "No description available."
2430 msgstr "Nie je k dispozícii opis"
2431
2432 msgid "No details for this image file"
2433 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
2434
2435 msgid "No displayable files on this medium found!"
2436 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
2437
2438 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2439 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie"
2440
2441 msgid ""
2442 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
2443 "forward/backward!"
2444 msgstr ""
2445
2446 msgid "No free tuner!"
2447 msgstr "Nie je voľný tuner!"
2448
2449 msgid "No network connection available."
2450 msgstr ""
2451
2452 msgid "No networks found"
2453 msgstr ""
2454
2455 msgid ""
2456 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2457 msgstr ""
2458 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
2459
2460 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2461 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
2462
2463 msgid "No positioner capable frontend found."
2464 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
2465
2466 msgid "No satellite frontend found!!"
2467 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
2468
2469 msgid "No tags are set on these movies."
2470 msgstr "Žiadne štítky nie sú nastavené na týchto filmoch."
2471
2472 msgid "No to all"
2473 msgstr ""
2474
2475 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2476 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
2477
2478 msgid ""
2479 "No tuner is enabled!\n"
2480 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2481 msgstr ""
2482 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
2483 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
2484
2485 msgid "No useable USB stick found"
2486 msgstr "Nenájdený použiteľný kľúč USB"
2487
2488 msgid ""
2489 "No valid service PIN found!\n"
2490 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2491 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2492 msgstr ""
2493 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
2494 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
2495 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
2496
2497 msgid ""
2498 "No valid setup PIN found!\n"
2499 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2500 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2501 msgstr ""
2502 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
2503 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
2504 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
2505
2506 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
2507 msgstr ""
2508
2509 msgid ""
2510 "No working local network adapter found.\n"
2511 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2512 "configured correctly."
2513 msgstr ""
2514 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
2515 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
2516 "nastavenú."
2517
2518 msgid ""
2519 "No working wireless network adapter found.\n"
2520 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2521 "network is configured correctly."
2522 msgstr ""
2523 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
2524 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
2525 "správne nastavenú."
2526
2527 msgid ""
2528 "No working wireless network interface found.\n"
2529 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2530 "your local network interface."
2531 msgstr ""
2532 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
2533 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
2534 "miestne sieťové rozhranie."
2535
2536 msgid "No, but restart from begin"
2537 msgstr "Nie, ale začať od začiatku"
2538
2539 msgid "No, do nothing."
2540 msgstr "Nie, nič neurobiť."
2541
2542 msgid "No, just start my dreambox"
2543 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
2544
2545 msgid "No, not now"
2546 msgstr "Nie, teraz nie"
2547
2548 msgid "No, scan later manually"
2549 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne"
2550
2551 msgid "No, send them never"
2552 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
2553
2554 msgid "None"
2555 msgstr "Žiadne"
2556
2557 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2558 msgid "Nonlinear"
2559 msgstr "Nelineárne"
2560
2561 msgid "North"
2562 msgstr "severne"
2563
2564 msgid "Norwegian"
2565 msgstr "Nórčina"
2566
2567 #, python-format
2568 msgid ""
2569 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2570 "required, %d MB available)"
2571 msgstr ""
2572 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
2573 "MB, ale je len %d MB.)"
2574
2575 msgid ""
2576 "Nothing to scan!\n"
2577 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2578 msgstr ""
2579 "Nič na vyhľadávanie!\n"
2580 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
2581
2582 msgid "Now Playing"
2583 msgstr "Beží prehrávanie"
2584
2585 msgid ""
2586 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2587 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2588 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2589 msgstr ""
2590 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
2591 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
2592
2593 msgid "OK"
2594 msgstr "OK"
2595
2596 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2597 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
2598
2599 msgid "OK, remove another extensions"
2600 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
2601
2602 msgid "OK, remove some extensions"
2603 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
2604
2605 msgid "OSD Settings"
2606 msgstr "Nastavenia OSD"
2607
2608 msgid "OSD visibility"
2609 msgstr "Viditeľnosť OSD"
2610
2611 msgid "Off"
2612 msgstr "Vypnúť"
2613
2614 msgid "On"
2615 msgstr "Zapnúť"
2616
2617 msgid "One"
2618 msgstr "Jeden"
2619
2620 msgid "Online-Upgrade"
2621 msgstr "Aktualizácia online"
2622
2623 msgid "Only Free scan"
2624 msgstr "Vyhľadať len FTA"
2625
2626 msgid "Only extensions."
2627 msgstr ""
2628
2629 msgid "Optionally enter your name if you want to."
2630 msgstr "Prípadne zadajte meno, ak chcete."
2631
2632 msgid "Orbital Position"
2633 msgstr "Orbitálna pozícia"
2634
2635 msgid "PAL"
2636 msgstr "PAL"
2637
2638 msgid "PIDs"
2639 msgstr "PIDy"
2640
2641 msgid "Package list update"
2642 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
2643
2644 msgid "Package removal failed.\n"
2645 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
2646
2647 msgid "Package removed successfully.\n"
2648 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
2649
2650 msgid "Packet management"
2651 msgstr "Správa balíčkov"
2652
2653 msgid "Packet manager"
2654 msgstr "Správca balíčkov"
2655
2656 msgid "Page"
2657 msgstr "Strana"
2658
2659 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2660 msgid "Pan&Scan"
2661 msgstr "Pan&Scan"
2662
2663 msgid "Parent Directory"
2664 msgstr "Vyšší adresár"
2665
2666 msgid "Parental control"
2667 msgstr "Rodičovská zámka"
2668
2669 msgid "Parental control services Editor"
2670 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
2671
2672 msgid "Parental control setup"
2673 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
2674
2675 msgid "Parental control type"
2676 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
2677
2678 msgid "Password"
2679 msgstr "Heslo"
2680
2681 msgid "Pause movie at end"
2682 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
2683
2684 msgid "Phone number"
2685 msgstr "Telefónne číslo"
2686
2687 msgid "PiPSetup"
2688 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
2689
2690 msgid "PicturePlayer"
2691 msgstr "Prehrávač obrázkov"
2692
2693 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2694 msgid "Pillarbox"
2695 msgstr "Pillarbox"
2696
2697 msgid "Pilot"
2698 msgstr ""
2699
2700 msgid "Pin code needed"
2701 msgstr "Treba kód PIN"
2702
2703 msgid "Play"
2704 msgstr "Prehrať"
2705
2706 msgid "Play Audio-CD..."
2707 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
2708
2709 msgid "Play DVD"
2710 msgstr "Prehrať DVD"
2711
2712 msgid "Play Music..."
2713 msgstr "Prehrať hudbu..."
2714
2715 msgid "Play recorded movies..."
2716 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
2717
2718 msgid "Please Reboot"
2719 msgstr "Reštartovať"
2720
2721 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2722 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
2723
2724 msgid "Please change recording endtime"
2725 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
2726
2727 msgid "Please check your network settings!"
2728 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
2729
2730 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2731 msgstr "Zvoľte súbor .NFI na stiahnutie zo servera"
2732
2733 msgid "Please choose an extension..."
2734 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
2735
2736 msgid "Please choose he package..."
2737 msgstr "Zvoľte balíček..."
2738
2739 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2740 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
2741
2742 msgid ""
2743 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
2744 "values.\n"
2745 "When you are ready press OK to continue."
2746 msgstr ""
2747
2748 msgid ""
2749 "Please configure your internet connection by filling out the required "
2750 "values.\n"
2751 "When you are ready press OK to continue."
2752 msgstr ""
2753
2754 msgid ""
2755 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2756 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2757 msgstr ""
2758 "Odpojte od Dreamboxa všetky zariadenia USB a potom (znova) pripojte cieľový "
2759 "kľúč USB (minimálna kapacita je 64 MB)!"
2760
2761 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2762 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
2763
2764 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2765 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
2766
2767 msgid "Please enter a name for the new marker"
2768 msgstr "Zadajte názov novej značky."
2769
2770 msgid "Please enter a new filename"
2771 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
2772
2773 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2774 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
2775
2776 msgid "Please enter name of the new directory"
2777 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
2778
2779 msgid "Please enter the correct pin code"
2780 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
2781
2782 msgid "Please enter the old pin code"
2783 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
2784
2785 msgid "Please enter your email address here:"
2786 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
2787
2788 msgid "Please enter your name here (optional):"
2789 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
2790
2791 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2792 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
2793
2794 msgid ""
2795 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2796 "therefore the default directory is being used instead."
2797 msgstr ""
2798 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
2799 "predvolený adresár."
2800
2801 msgid "Please press OK to continue."
2802 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
2803
2804 msgid "Please press OK!"
2805 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
2806
2807 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2808 msgstr "Zvoľte súbor .NFI image z média."
2809
2810 msgid "Please select a playlist to delete..."
2811 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
2812
2813 msgid "Please select a playlist..."
2814 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
2815
2816 msgid "Please select a subservice to record..."
2817 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie ..."
2818
2819 msgid "Please select a subservice..."
2820 msgstr "Zvoľte podkanál..."
2821
2822 msgid "Please select an extension to remove."
2823 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
2824
2825 msgid "Please select an option below."
2826 msgstr "Zvoľte možnosť."
2827
2828 msgid "Please select medium to use as backup location"
2829 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
2830
2831 msgid "Please select tag to filter..."
2832 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
2833
2834 msgid "Please select target directory or medium"
2835 msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
2836
2837 msgid "Please select the movie path..."
2838 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
2839
2840 msgid ""
2841 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
2842 "connection.\n"
2843 "\n"
2844 "Please press OK to continue."
2845 msgstr ""
2846
2847 msgid ""
2848 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
2849 "\n"
2850 "Please press OK to continue."
2851 msgstr ""
2852
2853 msgid "Please set up tuner B"
2854 msgstr "Nastavte tuner B"
2855
2856 msgid "Please set up tuner C"
2857 msgstr "Nastavte tuner C"
2858
2859 msgid "Please set up tuner D"
2860 msgstr "Nastavte tuner D"
2861
2862 msgid ""
2863 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2864 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2865 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2866 msgstr ""
2867 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
2868 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
2869 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
2870
2871 msgid ""
2872 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2873 "the OK button."
2874 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK:"
2875
2876 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2877 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
2878
2879 msgid "Please wait while removing selected package..."
2880 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
2881
2882 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2883 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
2884
2885 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
2886 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
2887
2888 msgid "Please wait while we configure your network..."
2889 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
2890
2891 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
2892 msgstr ""
2893
2894 msgid "Please wait while we test your network..."
2895 msgstr ""
2896
2897 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2898 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
2899
2900 msgid "Please wait..."
2901 msgstr "Čakajte..."
2902
2903 msgid "Please wait... Loading list..."
2904 msgstr "Čakajte... Naťahuje sa zoznam..."
2905
2906 msgid "Plugin browser"
2907 msgstr "Prehliadač modulov"
2908
2909 msgid "Plugin manager activity information"
2910 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov..."
2911
2912 msgid "Plugin manager help"
2913 msgstr "Pomocník správcu modulov"
2914
2915 msgid "Plugins"
2916 msgstr "Moduly"
2917
2918 msgid "Polarity"
2919 msgstr "Polarita"
2920
2921 msgid "Polarization"
2922 msgstr "Polarizácia"
2923
2924 msgid "Polish"
2925 msgstr "Poľština"
2926
2927 msgid "Port A"
2928 msgstr "Port A"
2929
2930 msgid "Port B"
2931 msgstr "Port B"
2932
2933 msgid "Port C"
2934 msgstr "Port C"
2935
2936 msgid "Port D"
2937 msgstr "Port D"
2938
2939 msgid "Portuguese"
2940 msgstr "Portugalčina"
2941
2942 msgid "Positioner"
2943 msgstr "motor"
2944
2945 msgid "Positioner fine movement"
2946 msgstr "Jemné otáčanie motora"
2947
2948 msgid "Positioner movement"
2949 msgstr "Otáčanie motora"
2950
2951 msgid "Positioner setup"
2952 msgstr "Nastavenie motora"
2953
2954 msgid "Positioner storage"
2955 msgstr "Pamäť motora"
2956
2957 msgid "Power threshold in mA"
2958 msgstr "Prah prúdu v mA"
2959
2960 msgid "Predefined transponder"
2961 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
2962
2963 msgid "Preparing... Please wait"
2964 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
2965
2966 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2967 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
2968
2969 msgid "Press OK to activate the selected skin."
2970 msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzuhľad."
2971
2972 msgid "Press OK to activate the settings."
2973 msgstr "Stlačte OK pre aktivovanie nastavení."
2974
2975 msgid "Press OK to edit the settings."
2976 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
2977
2978 #, python-format
2979 msgid "Press OK to get further details for %s"
2980 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
2981
2982 msgid "Press OK to scan"
2983 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
2984
2985 msgid "Press OK to select a Provider."
2986 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
2987
2988 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
2989 msgstr "Stlačením OK tvoľte alebo zrušte CAId."
2990
2991 msgid "Press OK to start the scan"
2992 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
2993
2994 msgid "Press OK to toggle the selection."
2995 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
2996
2997 msgid "Press OK to view full changelog"
2998 msgstr "Stlačením OK si prezriete celú správu o zmenách."
2999
3000 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
3001 msgstr "Stlačením žletého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
3002
3003 msgid "Prev"
3004 msgstr "Predch."
3005
3006 msgid "Preview menu"
3007 msgstr "Prezrieť menu"
3008
3009 msgid "Primary DNS"
3010 msgstr "Primárny DNS"
3011
3012 msgid "Priority"
3013 msgstr "Priorita"
3014
3015 msgid "Process"
3016 msgstr "Procesy"
3017
3018 msgid "Properties of current title"
3019 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
3020
3021 msgid "Protect services"
3022 msgstr "Ochrániť stanice"
3023
3024 msgid "Protect setup"
3025 msgstr "Ochrániť nastavenia"
3026
3027 msgid "Provider"
3028 msgstr "Poskytovateľ"
3029
3030 msgid "Provider to scan"
3031 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
3032
3033 msgid "Providers"
3034 msgstr "Poskytovatelia"
3035
3036 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
3037 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
3038
3039 msgid "Quick"
3040 msgstr "Rýchlo"
3041
3042 msgid "Quickzap"
3043 msgstr "Rýchle prepínanie"
3044
3045 msgid "RC Menu"
3046 msgstr "Menu RC"
3047
3048 msgid "RF output"
3049 msgstr "VF výstup"
3050
3051 msgid "RGB"
3052 msgstr "RGB"
3053
3054 msgid "RSS Feed URI"
3055 msgstr ""
3056
3057 msgid "Radio"
3058 msgstr "Rádio"
3059
3060 msgid "Ram Disk"
3061 msgstr "Ram Disk"
3062
3063 msgid "Random"
3064 msgstr "Náhodne"
3065
3066 msgid "Really close without saving settings?"
3067 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
3068
3069 msgid "Really delete done timers?"
3070 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
3071
3072 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
3073 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
3074
3075 msgid "Really reboot now?"
3076 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3077
3078 msgid "Really restart now?"
3079 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3080
3081 msgid "Really shutdown now?"
3082 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
3083
3084 msgid "Reboot"
3085 msgstr "Reštartovať"
3086
3087 msgid "Reception Settings"
3088 msgstr "Nastavenia príjmu"
3089
3090 msgid "Record"
3091 msgstr "Nahrať"
3092
3093 #, python-format
3094 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3095 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
3096
3097 msgid "Recorded files..."
3098 msgstr "Nahrané súbory..."
3099
3100 msgid "Recording"
3101 msgstr "Nahrávanie"
3102
3103 msgid "Recording paths..."
3104 msgstr ""
3105
3106 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
3107 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
3108
3109 msgid "Recordings"
3110 msgstr "Nahrávky"
3111
3112 msgid "Recordings always have priority"
3113 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
3114
3115 msgid "Reenter new pin"
3116 msgstr "Znova zadajte nový PIN"
3117
3118 msgid "Refresh Rate"
3119 msgstr "Obnovovací kmitočet"
3120
3121 msgid "Refresh rate selection."
3122 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu"
3123
3124 msgid "Reload"
3125 msgstr "Znova natiahnuť"
3126
3127 msgid "Remove"
3128 msgstr "Odstrániť"
3129
3130 msgid "Remove Bookmark"
3131 msgstr "Odstrániť záložku"
3132
3133 msgid "Remove Plugins"
3134 msgstr "Odstrániť moduly"
3135
3136 msgid "Remove a mark"
3137 msgstr "Odstrániť značku"
3138
3139 msgid "Remove currently selected title"
3140 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
3141
3142 msgid "Remove failed."
3143 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
3144
3145 msgid "Remove finished."
3146 msgstr "Odstraňovanie skončené"
3147
3148 msgid "Remove plugins"
3149 msgstr "Odstrániť moduly"
3150
3151 msgid "Remove the broken .NFI file?"
3152 msgstr "Odstrániť chybný súbor .NFI?"
3153
3154 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
3155 msgstr "Odstrániť neúplný súbor .NFI?"
3156
3157 msgid "Remove timer"
3158 msgstr "Zmazať časovač"
3159
3160 msgid "Remove title"
3161 msgstr "Odstrániť titul"
3162
3163 msgid "Removed successfully."
3164 msgstr "Odstránené."
3165
3166 msgid "Removing"
3167 msgstr "Odstraňujem"
3168
3169 #, python-format
3170 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3171 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
3172
3173 msgid "Rename"
3174 msgstr "Premenovať"
3175
3176 msgid "Rename crashlogs"
3177 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
3178
3179 msgid "Repeat"
3180 msgstr "Opakovať"
3181
3182 msgid "Repeat Type"
3183 msgstr "Druh opakovania"
3184
3185 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3186 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
3187
3188 msgid "Repeats"
3189 msgstr "Opakovania"
3190
3191 msgid "Reset"
3192 msgstr "Resetovať"
3193
3194 msgid "Reset and renumerate title names"
3195 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
3196
3197 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3198 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
3199
3200 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3201 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
3202
3203 msgid "Resolution"
3204 msgstr "Rozlíšenie"
3205
3206 msgid "Restart"
3207 msgstr "Reštartovať"
3208
3209 msgid "Restart GUI"
3210 msgstr "Reštartovať GUI"
3211
3212 msgid "Restart GUI now?"
3213 msgstr "Reštartovať GUI teraz?"
3214
3215 msgid "Restart network"
3216 msgstr "Reštartovať sieť"
3217
3218 msgid "Restart test"
3219 msgstr "Zopakovať test"
3220
3221 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3222 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
3223
3224 msgid "Restore"
3225 msgstr "Obnoviť"
3226
3227 msgid "Restore backups"
3228 msgstr "Obnoviť zálohy"
3229
3230 msgid "Restore is running..."
3231 msgstr "Prebieha obnova..."
3232
3233 msgid "Restore running"
3234 msgstr "Prebieha obnova"
3235
3236 msgid "Restore system settings"
3237 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
3238
3239 msgid ""
3240 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
3241 "settings now."
3242 msgstr ""
3243 "Obnova nastavení je dokončená. Stlačením tlačidla OK teraz aktivujte "
3244 "obnovené nastavenia."
3245
3246 msgid "Resume from last position"
3247 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
3248
3249 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3250 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3251 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3252 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3253 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3254 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3255 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3256 msgid "Resuming playback"
3257 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
3258
3259 msgid "Return to file browser"
3260 msgstr "Návrat do správcu súborov"
3261
3262 msgid "Return to movie list"
3263 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
3264
3265 msgid "Return to previous service"
3266 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
3267
3268 msgid "Rewind speeds"
3269 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
3270
3271 msgid "Right"
3272 msgstr "Doprava"
3273
3274 msgid "Rolloff"
3275 msgstr ""
3276
3277 msgid "Rotor turning speed"
3278 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
3279
3280 msgid "Running"
3281 msgstr "Aktivované"
3282
3283 msgid "Russian"
3284 msgstr "Ruština"
3285
3286 msgid "S-Video"
3287 msgstr "S-Video"
3288
3289 msgid "SNR"
3290 msgstr "SNR"
3291
3292 msgid "SNR:"
3293 msgstr "SNR:"
3294
3295 msgid "SSID:"
3296 msgstr ""
3297
3298 msgid "Sat"
3299 msgstr "So"
3300
3301 msgid "Sat / Dish Setup"
3302 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
3303
3304 msgid "Satellite"
3305 msgstr "Satelit"
3306
3307 msgid "Satellite Equipment Setup"
3308 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
3309
3310 msgid "Satellites"
3311 msgstr "Satelity"
3312
3313 msgid "Satfinder"
3314 msgstr "Hľadač satelitov"
3315
3316 msgid "Sats"
3317 msgstr ""
3318
3319 msgid "Satteliteequipment"
3320 msgstr "Satelitné zariadenie"
3321
3322 msgid "Saturation"
3323 msgstr "Sýtosť"
3324
3325 msgid "Saturday"
3326 msgstr "Sobota"
3327
3328 msgid "Save"
3329 msgstr "Uložiť"
3330
3331 msgid "Save Playlist"
3332 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
3333
3334 msgid "Scaler sharpness"
3335 msgstr ""
3336
3337 msgid "Scaling Mode"
3338 msgstr "Škálovací režim"
3339
3340 msgid "Scan "
3341 msgstr "Vyhľadať"
3342
3343 msgid "Scan Files..."
3344 msgstr "Vyhľadať súbory..."
3345
3346 msgid "Scan QAM128"
3347 msgstr "Prehľadať QAM128"
3348
3349 msgid "Scan QAM16"
3350 msgstr "Prehľadať QAM16"
3351
3352 msgid "Scan QAM256"
3353 msgstr "Prehľadať QAM256"
3354
3355 msgid "Scan QAM32"
3356 msgstr "Prehľadať QAM32"
3357
3358 msgid "Scan QAM64"
3359 msgstr "Prehľadať QAM64"
3360
3361 msgid "Scan SR6875"
3362 msgstr "Prehľadať SR6875"
3363
3364 msgid "Scan SR6900"
3365 msgstr "Prehľadať SR6900"
3366
3367 msgid "Scan Wireless Networks"
3368 msgstr "Vyhľadať bazdrôt. siete"
3369
3370 msgid "Scan additional SR"
3371 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
3372
3373 msgid "Scan band EU HYPER"
3374 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
3375
3376 msgid "Scan band EU MID"
3377 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
3378
3379 msgid "Scan band EU SUPER"
3380 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
3381
3382 msgid "Scan band EU UHF IV"
3383 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
3384
3385 msgid "Scan band EU UHF V"
3386 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
3387
3388 msgid "Scan band EU VHF I"
3389 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
3390
3391 msgid "Scan band EU VHF III"
3392 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
3393
3394 msgid "Scan band US HIGH"
3395 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
3396
3397 msgid "Scan band US HYPER"
3398 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
3399
3400 msgid "Scan band US LOW"
3401 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
3402
3403 msgid "Scan band US MID"
3404 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
3405
3406 msgid "Scan band US SUPER"
3407 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
3408
3409 msgid ""
3410 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3411 "WLAN USB Stick\n"
3412 msgstr ""
3413 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich cez WLAN USB "
3414 "kľúč\n"
3415
3416 msgid ""
3417 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3418 "selected wireless device.\n"
3419 msgstr ""
3420 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
3421 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
3422
3423 msgid ""
3424 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3425 msgstr ""
3426 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
3427
3428 msgid "Search east"
3429 msgstr "Hľadať východne"
3430
3431 msgid "Search west"
3432 msgstr "Hľadať západne"
3433
3434 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
3435 msgstr ""
3436
3437 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3438 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
3439
3440 msgid "Secondary DNS"
3441 msgstr "Sekundárny DNS"
3442
3443 msgid "Seek"
3444 msgstr "Hľadanie"
3445
3446 msgid "Select"
3447 msgstr "Zvoliť"
3448
3449 msgid "Select HDD"
3450 msgstr "Zvoľte pevný disk"
3451
3452 msgid "Select Location"
3453 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
3454
3455 msgid "Select Network Adapter"
3456 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
3457
3458 msgid "Select a movie"
3459 msgstr "Zvoľte film"
3460
3461 msgid "Select audio mode"
3462 msgstr "Zvoľte režim zvuku"
3463
3464 msgid "Select audio track"
3465 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
3466
3467 msgid "Select channel to record from"
3468 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
3469
3470 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3471 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
3472
3473 msgid "Select files/folders to backup"
3474 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
3475
3476 msgid "Select image"
3477 msgstr "Zvoľte image"
3478
3479 msgid "Select interface"
3480 msgstr ""
3481
3482 msgid "Select package"
3483 msgstr "Zvoľte balíček"
3484
3485 msgid "Select provider to add..."
3486 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
3487
3488 msgid "Select refresh rate"
3489 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
3490
3491 msgid "Select service to add..."
3492 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
3493
3494 msgid "Select upgrade source to edit."
3495 msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie na upravenie"
3496
3497 msgid "Select video input"
3498 msgstr "Zvoľte vstup obrazu"
3499
3500 msgid "Select video input with up/down buttons"
3501 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
3502
3503 msgid "Select video mode"
3504 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
3505
3506 msgid "Select wireless network"
3507 msgstr ""
3508
3509 msgid "Selected source image"
3510 msgstr "Zvolený zdrojový image"
3511
3512 msgid "Send DiSEqC"
3513 msgstr "Poslať DiSEqC"
3514
3515 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3516 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
3517
3518 msgid "Seperate titles with a main menu"
3519 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
3520
3521 msgid "Sequence repeat"
3522 msgstr "Opakovanie sekvencie"
3523
3524 msgid "Serbian"
3525 msgstr "Srbčina"
3526
3527 msgid "Service"
3528 msgstr "Stanica"
3529
3530 msgid "Service Scan"
3531 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3532
3533 msgid "Service Searching"
3534 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3535
3536 msgid "Service has been added to the favourites."
3537 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
3538
3539 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3540 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
3541
3542 msgid ""
3543 "Service invalid!\n"
3544 "(Timeout reading PMT)"
3545 msgstr ""
3546 "Stanica je neplatná!\n"
3547 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
3548
3549 msgid ""
3550 "Service not found!\n"
3551 "(SID not found in PAT)"
3552 msgstr ""
3553 "Stanica nebola nájdená!\n"
3554 "(SID nenájdený v PAT)"
3555
3556 msgid "Service scan"
3557 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3558
3559 msgid ""
3560 "Service unavailable!\n"
3561 "Check tuner configuration!"
3562 msgstr ""
3563 "Stanica je nedostupná!\n"
3564 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
3565
3566 msgid "Serviceinfo"
3567 msgstr "Informácie o stanici"
3568
3569 msgid "Services"
3570 msgstr "Stanice"
3571
3572 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3573 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
3574
3575 msgid "Set as default Interface"
3576 msgstr "Nastaviť ako predvolené rozhranie"
3577
3578 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
3579 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
3580
3581 msgid "Set interface as default Interface"
3582 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
3583
3584 msgid "Set limits"
3585 msgstr "Nastaviť limity"
3586
3587 msgid "Settings"
3588 msgstr "Nastavenia"
3589
3590 msgid "Setup"
3591 msgstr "Nastavenia"
3592
3593 msgid "Setup Mode"
3594 msgstr "Režim nastavení"
3595
3596 msgid "Sharpness"
3597 msgstr "Ostrosť"
3598
3599 msgid "Show Info"
3600 msgstr "Zobraziť informácie"
3601
3602 msgid "Show Message when Recording starts"
3603 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
3604
3605 msgid "Show WLAN Status"
3606 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
3607
3608 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3609 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
3610
3611 msgid "Show infobar on channel change"
3612 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
3613
3614 msgid "Show infobar on event change"
3615 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
3616
3617 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3618 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
3619
3620 msgid "Show positioner movement"
3621 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
3622
3623 msgid "Show services beginning with"
3624 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
3625
3626 msgid "Show the radio player..."
3627 msgstr "Zobraziť režim rádia..."
3628
3629 msgid "Show the tv player..."
3630 msgstr "Zobraziť režim TV..."
3631
3632 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3633 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
3634
3635 msgid "Shutdown"
3636 msgstr ""
3637
3638 msgid "Shutdown Dreambox after"
3639 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
3640
3641 msgid "Signal Strength:"
3642 msgstr ""
3643
3644 msgid "Signal: "
3645 msgstr ""
3646
3647 msgid "Similar"
3648 msgstr "Podobné"
3649
3650 msgid "Similar broadcasts:"
3651 msgstr "Podobné programy:"
3652
3653 msgid "Simple"
3654 msgstr "jednoduchý"
3655
3656 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3657 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
3658
3659 msgid "Single"
3660 msgstr "Jeden"
3661
3662 msgid "Single EPG"
3663 msgstr "Jeden EPG"
3664
3665 msgid "Single satellite"
3666 msgstr "jeden satelit"
3667
3668 msgid "Single transponder"
3669 msgstr "jeden transpondér"
3670
3671 msgid "Singlestep (GOP)"
3672 msgstr "Jeden krok (GOP)"
3673
3674 msgid "Skin"
3675 msgstr "Vzhľad"
3676
3677 msgid "Skin..."
3678 msgstr "Vzhľad..."
3679
3680 msgid "Skins"
3681 msgstr "Vzhľady"
3682
3683 msgid "Sleep Timer"
3684 msgstr "Časovač vypnutia"
3685
3686 msgid "Sleep timer action:"
3687 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
3688
3689 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3690 msgstr "Interval prezentácie (s)"
3691
3692 #, python-format
3693 msgid "Slot %d"
3694 msgstr "Slot %d"
3695
3696 msgid "Slovakian"
3697 msgstr "Slovenčina"
3698
3699 msgid "Slovenian"
3700 msgstr "Slovinčina"
3701
3702 msgid "Slow"
3703 msgstr "pomaly"
3704
3705 msgid "Slow Motion speeds"
3706 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
3707
3708 msgid "Software"
3709 msgstr "Softvér"
3710
3711 msgid "Software management"
3712 msgstr ""
3713
3714 msgid "Software restore"
3715 msgstr "Obnoviť softvér"
3716
3717 msgid "Software update"
3718 msgstr "Aktualizovať softvér"
3719
3720 msgid "Some plugins are not available:\n"
3721 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
3722
3723 msgid "Somewhere else"
3724 msgstr "Niekde inde"
3725
3726 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3727 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
3728
3729 msgid "Sorry no backups found!"
3730 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
3731
3732 msgid ""
3733 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3734 "\n"
3735 "Please choose an other one."
3736 msgstr ""
3737 "Umiestnenie zálohy neexistuje\n"
3738 "\n"
3739 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3740
3741 msgid ""
3742 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3743 "Please choose an other one."
3744 msgstr ""
3745 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
3746 "\n"
3747 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3748
3749 msgid "Sorry, no Details available!"
3750 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
3751
3752 msgid ""
3753 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3754 "\n"
3755 "Please choose another one."
3756 msgstr ""
3757 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
3758 "\n"
3759 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3760
3761 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3762 msgid "Sort A-Z"
3763 msgstr "Triediť A-Z"
3764
3765 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3766 msgid "Sort Time"
3767 msgstr "Triediť podľa času"
3768
3769 msgid "Sound"
3770 msgstr "Zvuk"
3771
3772 msgid "Soundcarrier"
3773 msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
3774
3775 msgid "South"
3776 msgstr "južne"
3777
3778 msgid "Spanish"
3779 msgstr "Španielčina"
3780
3781 msgid "Split preview mode"
3782 msgstr "Režim rozdelenia náhľadu"
3783
3784 msgid "Standby"
3785 msgstr "Pohotovostný režim"
3786
3787 msgid "Standby / Restart"
3788 msgstr "Vypnúť, reštartovať"
3789
3790 msgid "Start from the beginning"
3791 msgstr "Spustiť od začiatku"
3792
3793 msgid "Start recording?"
3794 msgstr "Spustiť nahrávanie?"
3795
3796 msgid "Start test"
3797 msgstr "Spustiť test"
3798
3799 msgid "StartTime"
3800 msgstr "Začiatok"
3801
3802 msgid "Starting on"
3803 msgstr "Začína od"
3804
3805 msgid "Step east"
3806 msgstr "Krok východne"
3807
3808 msgid "Step west"
3809 msgstr "Krok západne"
3810
3811 msgid "Stereo"
3812 msgstr "Stereo"
3813
3814 msgid "Stop"
3815 msgstr "Zastaviť"
3816
3817 msgid "Stop Timeshift?"
3818 msgstr "Zastaviť časový posun?"
3819
3820 msgid "Stop current event and disable coming events"
3821 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť a zrušiť nasledujúce udalosti"
3822
3823 msgid "Stop current event but not coming events"
3824 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť, ale nezrušiť nasledujúce udalosti"
3825
3826 msgid "Stop playing this movie?"
3827 msgstr "Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3828
3829 msgid "Stop test"
3830 msgstr "Zastaviť test"
3831
3832 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3833 msgstr "Zastaviť testovanie po # zlyhaných transpondéroch"
3834
3835 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3836 msgstr "Zastaviť testovanie po # úspešných transpondéroch"
3837
3838 msgid "Store position"
3839 msgstr "Uložiť pozíciu"
3840
3841 msgid "Stored position"
3842 msgstr "Uložená pozícia"
3843
3844 msgid "Subservice list..."
3845 msgstr "Zoznam podkanálov..."
3846
3847 msgid "Subservices"
3848 msgstr "Podkanály"
3849
3850 msgid "Subtitle selection"
3851 msgstr "Výber titulkov"
3852
3853 msgid "Subtitles"
3854 msgstr "Titulky"
3855
3856 msgid "Sun"
3857 msgstr "Ne"
3858
3859 msgid "Sunday"
3860 msgstr "Nedeľa"
3861
3862 msgid "Swap Services"
3863 msgstr "Vymeniť stanice"
3864
3865 msgid "Swedish"
3866 msgstr "Švédčina"
3867
3868 msgid "Switch to next subservice"
3869 msgstr "Prepnúť na nasledujúci podkanál"
3870
3871 msgid "Switch to previous subservice"
3872 msgstr "Prepnúť na predchádzajúci podkanál"
3873
3874 msgid "Symbol Rate"
3875 msgstr "Symbolová rýchlosť"
3876
3877 msgid "Symbolrate"
3878 msgstr "Symb. rých."
3879
3880 msgid "System"
3881 msgstr "Systém"
3882
3883 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3884 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3885 msgstr "PREKLADATEĽ"
3886
3887 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3888 msgstr "Súbor TS je príliš veľký pre úroveň 1 ISO9660!"
3889
3890 msgid "TV System"
3891 msgstr "TV norma"
3892
3893 msgid "Table of content for collection"
3894 msgstr "Obsah zostavy"
3895
3896 msgid "Tag 1"
3897 msgstr "Štítok 1"
3898
3899 msgid "Tag 2"
3900 msgstr "Štítok 2"
3901
3902 msgid "Tags"
3903 msgstr "Štítky"
3904
3905 msgid "Temperature and Fan control"
3906 msgstr ""
3907
3908 msgid "Terrestrial"
3909 msgstr "Pozemné"
3910
3911 msgid "Terrestrial provider"
3912 msgstr "Poskytovateľ pozemných služieb"
3913
3914 msgid "Test DiSEqC settings"
3915 msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqCsettings"
3916
3917 msgid "Test Type"
3918 msgstr "Druh testu"
3919
3920 msgid "Test mode"
3921 msgstr "Testovací režim"
3922
3923 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3924 msgstr "Otestovať sieťovú konfiguráciu Dreamboxa.\n"
3925
3926 msgid "Test-Messagebox?"
3927 msgstr "Hlásenie o teste?"
3928
3929 msgid ""
3930 "Thank you for using the wizard.\n"
3931 "Please press OK to continue."
3932 msgstr ""
3933
3934 msgid ""
3935 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3936 "Please press OK to start using your Dreambox."
3937 msgstr ""
3938 "Ďakujeme za využitie pomocníka. Teraz je prijímač pripravený na používanie.\n"
3939 "Stlačením tlačidla OK môžete začať používať Dreambox."
3940
3941 msgid ""
3942 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3943 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3944 "players) instead?"
3945 msgstr ""
3946 "DVD norma nepodporuje video H.264 (HDTV). Chcete namiesto toho vytvoriť "
3947 "dátové DVD vo formáte Dreambox (nedá sa prehrať na samostatných DVD "
3948 "prehrávačoch)?"
3949
3950 msgid ""
3951 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3952 "the feed server and save it on the stick?"
3953 msgstr ""
3954 "USB kľúč je teraz bootovateľný. Chcete stiahnuť najnovší image zo servera a "
3955 "uložiť ho na kľúč?"
3956
3957 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3958 msgstr "Zálohovanie zlyhalo. Zvoľte iné umiestnenie zálohy."
3959
3960 #, python-format
3961 msgid ""
3962 "The directory %s is not writable.\n"
3963 "Make sure you select a writable directory instead."
3964 msgstr ""
3965
3966 #, python-format
3967 msgid ""
3968 "The following device was found:\n"
3969 "\n"
3970 "%s\n"
3971 "\n"
3972 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3973 msgstr ""
3974 "Bolo nájdené toto zariadenie:\n"
3975 "\n"
3976 "%s\n"
3977 "\n"
3978 "Chcete zapísať USB flasher na tento kľúč?"
3979
3980 msgid "The following files were found..."
3981 msgstr "Boli nájdené tieto súbory..."
3982
3983 msgid ""
3984 "The input port should be configured now.\n"
3985 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3986 "want to do that now?"
3987 msgstr ""
3988 "Teraz treba nastaviť videovstup.\n"
3989 "Pre nastavenie obrazovky si môžete zobraziť skúšobné obrázky. Chcete to "
3990 "urobiť teraz?"
3991
3992 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3993 msgstr "Inštalácia zoznamov predvolených staníc je ukončená."
3994
3995 msgid ""
3996 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3997 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3998 msgstr ""
3999 "Inštalácia predvolených nastavení je ukončená. V konfigurácii Dreamboxa "
4000 "môžete pokračovať po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači."
4001
4002 msgid ""
4003 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
4004 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
4005 "risk!"
4006 msgstr ""
4007 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor môže byť poškodený! Naozaj chcete napáliť "
4008 "tento image do pamäte flash? Robíte to vlastné riziko!"
4009
4010 msgid ""
4011 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
4012 "corrupted!"
4013 msgstr ""
4014 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor mohol byť stiahnutý neúplne alebo je "
4015 "porušený!"
4016
4017 msgid "The package doesn't contain anything."
4018 msgstr "Balíček neobsahuje vôbec nič."
4019
4020 msgid "The package:"
4021 msgstr "Balíček:"
4022
4023 #, python-format
4024 msgid "The path %s already exists."
4025 msgstr "Cesta %s už existuje."
4026
4027 msgid "The pin code has been changed successfully."
4028 msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
4029
4030 msgid "The pin code you entered is wrong."
4031 msgstr "Zadaný kód PIN je nesprávny."
4032
4033 msgid "The pin codes you entered are different."
4034 msgstr "Zadané kódy PIN sú rôzne."
4035
4036 #, python-format
4037 msgid "The results have been written to %s."
4038 msgstr "Výsledky boli zapísané do súboru %s."
4039
4040 msgid "The sleep timer has been activated."
4041 msgstr "Časovač vypnutia bol zapnutý."
4042
4043 msgid "The sleep timer has been disabled."
4044 msgstr "Časovač vypnutia bol vypnutý."
4045
4046 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
4047 msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa natiahnuť."
4048
4049 msgid ""
4050 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
4051 "Please install it and choose what you want to do next."
4052 msgstr ""
4053
4054 msgid ""
4055 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
4056 "Please install it."
4057 msgstr ""
4058 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný!\n"
4059 "Nainštalujte ho."
4060
4061 msgid ""
4062 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
4063 msgstr "Pomocník môže zálohovať aktuálne nastavenia. Chcete teraz zálohovať?"
4064
4065 msgid "The wizard is finished now."
4066 msgstr "Pomocník teraz skončil."
4067
4068 msgid "There are at least "
4069 msgstr "Je aspoň"
4070
4071 msgid "There are currently no outstanding actions."
4072 msgstr ""
4073
4074 msgid "There are no default services lists in your image."
4075 msgstr "V tomto image nie sú zoznamy predvolených staníc."
4076
4077 msgid "There are no default settings in your image."
4078 msgstr "V tomto image nie sú predvolené nastavenia."
4079
4080 msgid "There are no updates available."
4081 msgstr ""
4082
4083 msgid "There are now "
4084 msgstr "Teraz sú"
4085
4086 msgid ""
4087 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
4088 "Do you really want to continue?"
4089 msgstr ""
4090 "Vo zvolenej partícii nemusí byť dostatok miesta.\n"
4091 "Naozaj chcete pokračovať?"
4092
4093 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
4094 msgstr "Chyba pri sťahovaní zoznamu paketov. Zopakujte."
4095
4096 msgid "There was an error. The package:"
4097 msgstr "Vyskytla sa chyba. Balíček:"
4098
4099 #, python-format
4100 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
4101 msgstr "Tento súbor .NFI neobsahuje platný image %s!"
4102
4103 msgid ""
4104 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
4105 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
4106 msgstr ""
4107 "Tento súbor .NFI nemá signatúru md5sum a nie je záruka, že bude fungovať. "
4108 "Naozaj chcete zapísať tento image do pamäte flash?"
4109
4110 msgid ""
4111 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
4112 "flash memory?"
4113 msgstr ""
4114 "Tento súbor .NFI má platnú signatúru md5. Pokračovať v zápise tohto image do "
4115 "pamäte flash?"
4116
4117 msgid ""
4118 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
4119 "content on the disc."
4120 msgstr ""
4121 "Toto médium DVD RW je už naformátované - opätovným formátovaním sa vymaže "
4122 "celý obsah disku."
4123
4124 #, python-format
4125 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
4126 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať toky typu %s!"
4127
4128 #, python-format
4129 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
4130 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať videá typu %s!"
4131
4132 msgid "This is step number 2."
4133 msgstr "Toto je druhý krok."
4134
4135 msgid "This is unsupported at the moment."
4136 msgstr "Táto funkcia ešte nie je podporovaná."
4137
4138 msgid "This plugin is installed."
4139 msgstr "Tento modul je nainštalovaný."
4140
4141 msgid "This plugin is not installed."
4142 msgstr "Tento modul nie je nainštalovaný."
4143
4144 msgid "This plugin will be installed."
4145 msgstr "Tento modul sa nainštaluje."
4146
4147 msgid "This plugin will be removed."
4148 msgstr "Tento modul sa odstráni."
4149
4150 msgid ""
4151 "This test checks for configured Nameservers.\n"
4152 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4153 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
4154 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
4155 "the \"Nameserver\" Configuration"
4156 msgstr ""
4157 "Tento test hľadá nakonfigurované DNS.\n"
4158 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
4159 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie adaptéra\n"
4160 "- ak ste DNS konfigurovali ručne, skontrolujte údaje v nastavení "
4161 "„konfigurácia servera DNS“"
4162
4163 msgid ""
4164 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
4165 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
4166 "- verify that a network cable is attached\n"
4167 "- verify that the cable is not broken"
4168 msgstr ""
4169 "Tento test overuje, či je sieťový kábel pripojený k sieťovej karte.\n"
4170 "Ak dostanete hlásenie „odpojené“:\n"
4171 "- skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel\n"
4172 "- skontrolujte, či kábel nie je prerušený"
4173
4174 msgid ""
4175 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
4176 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4177 "- no valid IP Address was found\n"
4178 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
4179 msgstr ""
4180 "Tento test overuje, či je platná IP adresa sieťovej karty.\n"
4181 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
4182 "- nebola nájdená platná IP adresa\n"
4183 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie karty"
4184
4185 msgid ""
4186 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
4187 "configuration with DHCP.\n"
4188 "If you get a \"disabled\" message:\n"
4189 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
4190 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
4191 "dialog.\n"
4192 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
4193 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
4194 msgstr ""
4195 "Tento test overuje, či máte sieťovú kartu nastavenú na automatické "
4196 "nastavenie IP adresy z DHCP.\n"
4197 "Ak dostanete hlásenie „vypnuté“:\n"
4198 " - máte sieťovú kartu nakonfigurovanú na ručné nastavenie IP adresy\n"
4199 "- skontrolujte, či ste zadali správne IP údaje v nastavovacom dialógu "
4200 "karty.\n"
4201 "Ak dostanete hlásenie „zapnuté“:\n"
4202 "- skontrolujte, či máte v sieti nakonfigurovaný a fungujúci server DHCP."
4203
4204 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
4205 msgstr "Tento test zisťuje nakonfigurovanú sieťovú kartu."
4206
4207 msgid "Three"
4208 msgstr "Tri"
4209
4210 msgid "Threshold"
4211 msgstr "Prah"
4212
4213 msgid "Thu"
4214 msgstr "Št"
4215
4216 msgid "Thumbnails"
4217 msgstr "Zmenšeniny"
4218
4219 msgid "Thursday"
4220 msgstr "Štvrtok"
4221
4222 msgid "Time"
4223 msgstr "Čas"
4224
4225 msgid "Time/Date Input"
4226 msgstr "Nastavenie dátumu a času"
4227
4228 msgid "Timer"
4229 msgstr "Časovač"
4230
4231 msgid "Timer Edit"
4232 msgstr "Úprava časovača"
4233
4234 msgid "Timer Editor"
4235 msgstr "Editor časovača"
4236
4237 msgid "Timer Type"
4238 msgstr "Úloha časovača"
4239
4240 msgid "Timer entry"
4241 msgstr "Položka časovača"
4242
4243 msgid "Timer log"
4244 msgstr "Záznam časovača"
4245
4246 msgid ""
4247 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
4248 "Please recheck it!"
4249 msgstr ""
4250 "Zistené prekrývanie časovačov v súbore timers.xml!\n"
4251 "Skontrolujte to!"
4252
4253 msgid "Timer record location"
4254 msgstr ""
4255
4256 msgid "Timer sanity error"
4257 msgstr "Nerozumné časovanie"
4258
4259 msgid "Timer selection"
4260 msgstr "Voľba časovača"
4261
4262 msgid "Timer status:"
4263 msgstr "Stav časovača:"
4264
4265 msgid "Timeshift"
4266 msgstr "Časový posun"
4267
4268 msgid "Timeshift location"
4269 msgstr ""
4270
4271 msgid "Timeshift not possible!"
4272 msgstr "Časový posun nie je možný!"
4273
4274 msgid "Timeshift path..."
4275 msgstr "Cesta k časovému posunu..."
4276
4277 msgid "Timezone"
4278 msgstr "Časové pásmo"
4279
4280 msgid "Title"
4281 msgstr "Titul"
4282
4283 msgid "Title properties"
4284 msgstr "Vlastnosti titulu"
4285
4286 msgid "Titleset mode"
4287 msgstr "Režim sady titulov"
4288
4289 msgid ""
4290 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
4291 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
4292 "stick.\n"
4293 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
4294 "for 10 seconds.\n"
4295 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
4296 msgstr ""
4297 "Ak chcete aktualizovať firmvér Dreamboxu, riaďte sa týmto postupom:\n"
4298 "1) Vypnite prijímač vypínačom na zadnej strane a zasuňte bootovateľný kľúč "
4299 "USBstick.\n"
4300 "2) Znova zapnite sieť a podržte tlačidlo NADOL na prednom paneli stlačené 10 "
4301 "sekúnd.\n"
4302 "3) Vyčkajte na nabootovanie a riaďte sa pokynmi pomocníka."
4303
4304 msgid "Today"
4305 msgstr "Dnes"
4306
4307 msgid "Tone Amplitude"
4308 msgstr ""
4309
4310 msgid "Tone mode"
4311 msgstr "Tónový režim"
4312
4313 msgid "Toneburst"
4314 msgstr "tónový impulz"
4315
4316 msgid "Toneburst A/B"
4317 msgstr "tónový impulz A/B"
4318
4319 msgid "Track"
4320 msgstr "Stopa"
4321
4322 msgid "Translation"
4323 msgstr "Preklad"
4324
4325 msgid "Translation:"
4326 msgstr "Preklad:"
4327
4328 msgid "Transmission Mode"
4329 msgstr "Režim prenosu"
4330
4331 msgid "Transmission mode"
4332 msgstr "Režim prenosu"
4333
4334 msgid "Transponder"
4335 msgstr "Transpondér"
4336
4337 msgid "Transponder Type"
4338 msgstr "Typ transpondéra"
4339
4340 msgid "Tries left:"
4341 msgstr "Zostávajúce pokusy:"
4342
4343 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
4344 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
4345
4346 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
4347 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
4348
4349 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
4350 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť nový zoznam paketov. Čakajte..."
4351
4352 msgid "Tue"
4353 msgstr "Ut"
4354
4355 msgid "Tuesday"
4356 msgstr "Utorok"
4357
4358 msgid "Tune"
4359 msgstr "Naladiť"
4360
4361 msgid "Tune failed!"
4362 msgstr "Ladenie zlyhalo!"
4363
4364 msgid "Tuner"
4365 msgstr "Tuner"
4366
4367 msgid "Tuner "
4368 msgstr "Tuner "
4369
4370 msgid "Tuner Slot"
4371 msgstr "Otvor pre tuner"
4372
4373 msgid "Tuner configuration"
4374 msgstr "Nastavenie tunera"
4375
4376 msgid "Tuner status"
4377 msgstr "Stav tunera"
4378
4379 msgid "Turkish"
4380 msgstr "Turečtina"
4381
4382 msgid "Two"
4383 msgstr "Dva"
4384
4385 msgid "Type"
4386 msgstr "Typ"
4387
4388 msgid "Type of scan"
4389 msgstr "Druh vyhľadávania"
4390
4391 msgid "USALS"
4392 msgstr "USALS"
4393
4394 msgid "USB"
4395 msgstr "USB"
4396
4397 msgid "USB Stick"
4398 msgstr "Kľúč USB"
4399
4400 msgid "USB stick wizard"
4401 msgstr "Pomocník pre kľúč USB"
4402
4403 msgid "Ukrainian"
4404 msgstr "Ukrajinčina"
4405
4406 msgid ""
4407 "Unable to complete filesystem check.\n"
4408 "Error: "
4409 msgstr ""
4410 "Nemôžem dokončiť kontrolu systému súborov.\n"
4411 "Chyba: "
4412
4413 msgid ""
4414 "Unable to initialize harddisk.\n"
4415 "Error: "
4416 msgstr ""
4417 "Nemôžem inicializovať pevný disk.\n"
4418 "Chyba: "
4419
4420 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
4421 msgstr "Nepotvrdený príkaz DiSEqC"
4422
4423 msgid "Undo install"
4424 msgstr ""
4425
4426 msgid "Undo uninstall"
4427 msgstr ""
4428
4429 msgid "Unicable"
4430 msgstr ""
4431
4432 msgid "Unicable LNB"
4433 msgstr ""
4434
4435 msgid "Unicable Martix"
4436 msgstr ""
4437
4438 msgid "Uninstall"
4439 msgstr ""
4440
4441 msgid "Universal LNB"
4442 msgstr "Univerzálny LNB"
4443
4444 msgid "Unmount failed"
4445 msgstr "Odmontovanie zlyhalo"
4446
4447 msgid "Unsupported"
4448 msgstr ""
4449
4450 msgid "Update"
4451 msgstr "Aktualizovať"
4452
4453 msgid "Updates your receiver's software"
4454 msgstr "Aktualizuje softvér prijímača"
4455
4456 msgid "Updating finished. Here is the result:"
4457 msgstr "Aktualizácia je skončená. Tu je výsledok:"
4458
4459 msgid "Updating software catalog"
4460 msgstr ""
4461
4462 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
4463 msgstr "Aktualizujem... Čakajte... Môže to trvať pár minút..."
4464
4465 msgid "Upgrade finished."
4466 msgstr "Aktualizácia je skončená."
4467
4468 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
4469 msgstr "Aktualizácia je skončená. Chcete reštartovať Dreambox?"
4470
4471 msgid "Upgrading"
4472 msgstr "Aktualizujem"
4473
4474 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4475 msgstr "Aktualizujem Dreambox... Čakajte"
4476
4477 msgid "Use"
4478 msgstr "Použiť"
4479
4480 msgid "Use DHCP"
4481 msgstr "Použiť DHCP"
4482
4483 msgid "Use Interface"
4484 msgstr "Použiť sieťový adaptér"
4485
4486 msgid "Use Power Measurement"
4487 msgstr "Použiť meranie spotreby"
4488
4489 msgid "Use a gateway"
4490 msgstr "Použiť bránu"
4491
4492 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4493 msgstr "Použiť skokové prehrávanie pri rýchlostiach nad"
4494
4495 msgid "Use power measurement"
4496 msgstr "Použiť meranie spotreby"
4497
4498 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4499 msgstr "Na nastavenie siete použiť pomocníka siete\n"
4500
4501 msgid ""
4502 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4503 "\n"
4504 "Please set up tuner A"
4505 msgstr ""
4506 "Šípkou doľava a doprava zmeňte voľbu.\n"
4507 "\n"
4508 "Nastavte tuner A"
4509
4510 msgid ""
4511 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
4512 "press OK."
4513 msgstr ""
4514 "Šípkami nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači vyberte voľbu. Potom stlačte "
4515 "tlačidlo OK."
4516
4517 msgid "Use this video enhancement settings?"
4518 msgstr "Použiť toto rozšírené nastavenie obrazu?"
4519
4520 msgid "Use time of currently running service"
4521 msgstr ""
4522
4523 msgid "Use usals for this sat"
4524 msgstr "Pre tento satelit použiť USALS"
4525
4526 msgid "Use wizard to set up basic features"
4527 msgstr "Použiť pomocníka pre nastavenie základných funkcií"
4528
4529 msgid "Used service scan type"
4530 msgstr "Typ vyhľadávania staníc"
4531
4532 msgid "User defined"
4533 msgstr "Užívateľsky definované"
4534
4535 msgid "Username"
4536 msgstr "Užívateľské meno"
4537
4538 msgid "VCR scart"
4539 msgstr "Scart videorekordéra"
4540
4541 msgid "VMGM (intro trailer)"
4542 msgstr ""
4543
4544 msgid "Vertical"
4545 msgstr "Zvislá"
4546
4547 msgid "Video Fine-Tuning"
4548 msgstr "Jemné nastavenie obrazu"
4549
4550 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4551 msgstr "Pomocník pre jemné nastavenie obrazu"
4552
4553 msgid "Video Output"
4554 msgstr "Výstup obrazu"
4555
4556 msgid "Video Setup"
4557 msgstr "Nastavenie obrazu"
4558
4559 msgid "Video Wizard"
4560 msgstr "Pomocník k obrazu"
4561
4562 msgid "Video enhancement preview"
4563 msgstr "Náhľad rozšíreného nastavenia obrazu"
4564
4565 msgid "Video enhancement settings"
4566 msgstr "Rozšírené nastavenia obrazu"
4567
4568 msgid "Video enhancement setup"
4569 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
4570
4571 msgid ""
4572 "Video input selection\n"
4573 "\n"
4574 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4575 "input port).\n"
4576 "\n"
4577 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4578 msgstr ""
4579 "Voľba obrazového vstupu\n"
4580 "\n"
4581 "Stlačte tlačidlo OK, ak na televízore vidíte túto stranu (alebo zvoľte iný "
4582 "vstup).\n"
4583 "\n"
4584 "Nasledujúci vstup sa automaticky vyskúša o 10 sekúnd."
4585
4586 msgid "Video mode selection."
4587 msgstr "Voľba režimu obrazu"
4588
4589 msgid "Videoenhancement Setup"
4590 msgstr "Rozšírené nastavenia obrazu"
4591
4592 msgid "View Movies..."
4593 msgstr "Zobraziť filmy..."
4594
4595 msgid "View Photos..."
4596 msgstr "Zobraziť fotografie..."
4597
4598 msgid "View Rass interactive..."
4599 msgstr "Zobraziť RASS interaktívne..."
4600
4601 msgid "View Video CD..."
4602 msgstr "Zobraziť Video CD..."
4603
4604 msgid "View details"
4605 msgstr "Zobraziť podrobnosti"
4606
4607 msgid "View list of available "
4608 msgstr "Zobraziť zoznam dostupnýchvzhľadov"
4609
4610 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4611 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení CommonInterface"
4612
4613 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4614 msgstr ""
4615 "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení zobrazenia a užívateľského rozhrania"
4616
4617 msgid "View list of available EPG extensions."
4618 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení EPG"
4619
4620 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4621 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení satelitného zariadenia"
4622
4623 msgid "View list of available communication extensions."
4624 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných komunikačných rozšírení"
4625
4626 msgid "View list of available default settings"
4627 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných predvolených nastavení"
4628
4629 msgid "View list of available multimedia extensions."
4630 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných multimediálnych rozšírení"
4631
4632 msgid "View list of available networking extensions"
4633 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných sieťových rozšírení"
4634
4635 msgid "View list of available recording extensions"
4636 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení pre nahrávanie"
4637
4638 msgid "View list of available skins"
4639 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných vzhľadov"
4640
4641 msgid "View list of available software extensions"
4642 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných softvérových rozšírení"
4643
4644 msgid "View list of available system extensions"
4645 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných systémových rozšírení"
4646
4647 msgid "View teletext..."
4648 msgstr "Zobraziť teletext..."
4649
4650 msgid "Virtual KeyBoard"
4651 msgstr "Virtuálna klávesnica"
4652
4653 msgid "Voltage mode"
4654 msgstr "Napäťový režim"
4655
4656 msgid "Volume"
4657 msgstr "Hlasitosť"
4658
4659 msgid "W"
4660 msgstr "Z"
4661
4662 msgid "WEP"
4663 msgstr "WEP"
4664
4665 msgid "WPA"
4666 msgstr "WPA"
4667
4668 msgid "WPA or WPA2"
4669 msgstr "WPA alebo WPA2"
4670
4671 msgid "WPA2"
4672 msgstr "WPA2"
4673
4674 msgid "WSS on 4:3"
4675 msgstr "WSS pri 4:3"
4676
4677 msgid "Waiting"
4678 msgstr "Čakám"
4679
4680 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
4681 msgstr "Varovať, ak voľné miesto poklesne pod (kB):"
4682
4683 msgid ""
4684 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4685 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4686 "Please press OK to begin."
4687 msgstr ""
4688 "Teraz vyskúšame, či váš televízor zobrazí toto rozlíšenie aj pri 50 Hz. Ak "
4689 "zostane obrazovka čierna, vyčkajte 20 sekúnd a prepne sa späť na 60 Hz.\n"
4690 "Stlačením tlačidla OK začnete."
4691
4692 msgid "Wed"
4693 msgstr "St"
4694
4695 msgid "Wednesday"
4696 msgstr "Streda"
4697
4698 msgid "Weekday"
4699 msgstr "Pracovný deň"
4700
4701 msgid ""
4702 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4703 "\n"
4704 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4705 "cut'.\n"
4706 "\n"
4707 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4708 msgstr ""
4709 "Vitajte v strihovom editore.\n"
4710 "\n"
4711 "Nájdite začiatok materiálu, ktorý chcete vystrihnúť. Stlačte OK, zvoľte "
4712 "„začiatok strihu“\n"
4713 "\n"
4714 "Potom nájdite koniec, stlačte OK, zvoľte „koniec strihu“ To je všetko."
4715
4716 msgid ""
4717 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4718 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4719 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4720 msgstr ""
4721 "Víta vás pomocník pre aktualizáciu image. Pomôže vám pri aktualizácii "
4722 "firmvéru v Dreamboxe umožnením zálohovania aktuálnych nastavení a stručným "
4723 "vysvetlením, ako aktualizovať firmvér."
4724
4725 msgid ""
4726 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
4727 "\n"
4728 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
4729 "To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be "
4730 "cleaned up.\n"
4731 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
4732 msgstr ""
4733
4734 msgid ""
4735 "Welcome.\n"
4736 "\n"
4737 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
4738 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4739 "\n"
4740 "Press OK to start configuring your network"
4741 msgstr ""
4742
4743 msgid ""
4744 "Welcome.\n"
4745 "\n"
4746 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4747 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4748 msgstr ""
4749 "Vitajte.\n"
4750 "\n"
4751 "Tento úvodný pomocník vám pomôže so základnými nastaveniami Dreamboxa.\n"
4752 "Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači prejdite do ďalšieho kroku."
4753
4754 msgid "Welcome..."
4755 msgstr "Vitajte..."
4756
4757 msgid "West"
4758 msgstr "západne"
4759
4760 msgid "What do you want to scan?"
4761 msgstr "Čo chcete vyhľadať?"
4762
4763 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
4764 msgstr "Čo urobiť s odoslanými správami o zrútení?"
4765
4766 msgid ""
4767 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4768 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4769 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4770 "automatically!\n"
4771 "\n"
4772 "Really do a factory reset?"
4773 msgstr ""
4774 "Keď resetujete na továrenské nastavenia, stratíte všetky konfiguračné dáta\n"
4775 "(vrátane buketov, staníc, údajov o satelitoch...)\n"
4776 "Po skončení prechodu na továrenské nastavenia sa prijímač automaticky "
4777 "reštartuje!\n"
4778 "\n"
4779 "Naozaj chcete resetovať na továrenské nastavenia?"
4780
4781 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4782 msgstr "Kam chcete zálohovať svoje nastavenia?"
4783
4784 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4785 msgstr "Kam uložiť dočasné záznamy s posunom času?"
4786
4787 msgid "Wireless"
4788 msgstr "Bezdrôtovo"
4789
4790 msgid "Wireless LAN"
4791 msgstr ""
4792
4793 msgid "Wireless Network"
4794 msgstr "Bezdrôtová sieť"
4795
4796 msgid "Wireless Network State"
4797 msgstr ""
4798
4799 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4800 msgstr "Chyba zápisu pri nahrávaní. Plný disk?\n"
4801
4802 msgid "Write failed!"
4803 msgstr "Zápis zlyhal!"
4804
4805 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4806 msgstr "Zápis súboru .NFI do pamäte flash je skončený."
4807
4808 msgid "YPbPr"
4809 msgstr "YPbPr"
4810
4811 msgid "Year"
4812 msgstr "Rok"
4813
4814 msgid "Yes"
4815 msgstr "Áno"
4816
4817 msgid "Yes to all"
4818 msgstr ""
4819
4820 msgid "Yes, and delete this movie"
4821 msgstr "Áno, a zmazať tento film"
4822
4823 msgid "Yes, and don't ask again"
4824 msgstr "Áno, a nepýtať sa znova"
4825
4826 msgid "Yes, backup my settings!"
4827 msgstr "Áno, zálohovať nastavenia!"
4828
4829 msgid "Yes, do a manual scan now"
4830 msgstr "Áno, teraz vyhľadávať ručne"
4831
4832 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4833 msgstr "Áno, teraz vyhľadávať automaticky"
4834
4835 msgid "Yes, do another manual scan now"
4836 msgstr "Áno, teraz vyhľadať ručne iné"
4837
4838 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4839 msgstr "Áno, teraz vypnúť"
4840
4841 msgid "Yes, restore the settings now"
4842 msgstr "Áno, teraz obnoviť nastavenia"
4843
4844 msgid "Yes, returning to movie list"
4845 msgstr "Áno, vrátiť sa do zoznamu filmov"
4846
4847 msgid "Yes, view the tutorial"
4848 msgstr "Áno, prezrieť si tutoriál"
4849
4850 msgid "You can cancel the installation."
4851 msgstr "Môžete zrušiť inštaláciu."
4852
4853 msgid "You can cancel the removal."
4854 msgstr "Môžete zrušiť odstránenie."
4855
4856 msgid ""
4857 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4858 "want to be installed."
4859 msgstr ""
4860 "Teraz si môžete vybrať predvolené nastavenia. Zvoľte si nastavenia, ktoré "
4861 "chcete nainštalovať."
4862
4863 msgid "You can choose, what you want to install..."
4864 msgstr "Môžete si vybrať, čo chcete nainštalovať."
4865
4866 msgid "You can install this plugin."
4867 msgstr "Môžete nainštalovať modul."
4868
4869 msgid "You can only burn Dreambox recordings!"
4870 msgstr ""
4871
4872 msgid "You can remove this plugin."
4873 msgstr "Tento modul môžete zmazať!"
4874
4875 msgid "You cannot delete this!"
4876 msgstr "Toto nemôžete zmazať!"
4877
4878 msgid "You chose not to install any default services lists."
4879 msgstr "Vybrali ste si nenainštalovať žiadne zoznamy predvolených staníc."
4880
4881 msgid ""
4882 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4883 "default settings later in the settings menu."
4884 msgstr ""
4885 "Vybrali ste si nenainštalovať žiadne predvolené nastavenia. Môžete ich však "
4886 "nainštalovať neskôr v menu nastavení."
4887
4888 msgid ""
4889 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4890 msgstr ""
4891 "Vybrali ste si nenainštalovať nič. Stlačením tlačidla OK ukončíte pomocníka "
4892 "s inštaláciou."
4893
4894 msgid ""
4895 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4896 "harddisk is not an option for you."
4897 msgstr ""
4898 "Zdá sa, že v Dreamboxe nemáte pevný disk, preto zálohovanie na pevný disk "
4899 "nie je pre vás správnou voľbou."
4900
4901 msgid ""
4902 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4903 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4904 "to the harddisk!\n"
4905 "Please press OK to start the backup now."
4906 msgstr ""
4907 "Vybrali ste si zálohovanie na kartu CF. Karta musí byť v otvore. "
4908 "Nekontrolujeme, či sa teraz naozaj používa, preto radšej zálohujte na pevný "
4909 "disk.\n"
4910 "Stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie."
4911
4912 msgid ""
4913 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4914 "Please press OK to start the backup now."
4915 msgstr ""
4916 "Vybrali ste si zálohovanie na USB. Lepšie je zálohovať na pevný disk.\n"
4917 "Stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie."
4918
4919 msgid ""
4920 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4921 "backup now."
4922 msgstr ""
4923 "Vybrali ste si zálohovanie na pevný disk. Stlačením tlačidla OK spustíte "
4924 "zálohovanie."
4925
4926 msgid ""
4927 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4928 "now."
4929 msgstr ""
4930 "Vybrali ste si zálohovanie nastavení. Stlačením tlačidla OK spustíte "
4931 "zálohovanie."
4932
4933 msgid ""
4934 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4935 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4936 msgstr ""
4937 "Zvolili ste si vytvorenie nového bootovateľného USB kľúča pre zápis .NFI. "
4938 "Pritom sa vytvorí nová partícia na kľúči a stratíte všetky dáta, ktoré sú na "
4939 "ňom."
4940
4941 msgid ""
4942 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4943 "restore. Please press OK to start the restore now."
4944 msgstr ""
4945 "Vybrali ste si obnovu nastavení. Po obnovení sa Enigma2 reštartuje. "
4946 "Stlačením tlačidla OK spustíte obnovu."
4947
4948 #, python-format
4949 msgid "You have to wait %s!"
4950 msgstr "Musíte čakať %s!"
4951
4952 msgid ""
4953 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4954 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4955 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4956 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4957 "your settings."
4958 msgstr ""
4959 "Musíte mať počítač pripojený k Dreamboxu. Ak potrebujete ďalšie pokyny, "
4960 "navštívte webovú stránku http://www.dm7025.de.\n"
4961 "Dreambox sa teraz zastaví. Po splnení aktualizačných pokynov z webovej "
4962 "stránky vás nový firmvér požiada o obnovu nastavení."
4963
4964 msgid ""
4965 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4966 "\n"
4967 "Do you want to set the pin now?"
4968 msgstr ""
4969 "Musíte nastaviť kód PIN a skryť ho pred deťmi.\n"
4970 "\n"
4971 "Chcete teraz nastaviť kód PIN?"
4972
4973 msgid ""
4974 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4975 "\n"
4976 "Your internet connection is working now.\n"
4977 "\n"
4978 msgstr ""
4979
4980 msgid ""
4981 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4982 "\n"
4983 "Your internet connection is working now.\n"
4984 "\n"
4985 "Please press OK to continue."
4986 msgstr ""
4987
4988 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4989 msgstr ""
4990 "Dreambox sa reštartuje, keď stlačíte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
4991
4992 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4993 msgstr "Televízor funguje s kmitočtom 50 Hz. Prima!"
4994
4995 msgid ""
4996 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
4997 "process."
4998 msgstr ""
4999 "Zálohovanie sa podarilo.Teraz vysvetlíme ďalší postup pri aktualizácii."
5000
5001 msgid ""
5002 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
5003 "blank dual layer DVD!"
5004 msgstr ""
5005 "Zostava presahuje kapacitu jednovrstvového média. Potrebujete prázdny "
5006 "dvojvrstvový disk DVD!"
5007
5008 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
5009 msgstr "Dreambox sa vypína. Nevzďaľujte sa..."
5010
5011 msgid ""
5012 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
5013 "try again."
5014 msgstr ""
5015 "Dreambox nie je správne pripojený do internetu. Skontrolujte a skúste znova."
5016
5017 msgid "Your email address:"
5018 msgstr "Vaša e-mailová adresa:"
5019
5020 msgid ""
5021 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
5022 "Press OK to start upgrade."
5023 msgstr ""
5024 "Firmvér frontprocesora sa musí aktualizovať.\n"
5025 "Stlačením tlačidla OK spustíte aktualizáciu."
5026
5027 msgid ""
5028 "Your internet connection is not working!\n"
5029 "Please choose what you want to do next."
5030 msgstr ""
5031
5032 msgid "Your name (optional):"
5033 msgstr "Vaše meno (voliteľne):"
5034
5035 msgid "Your network configuration has been activated."
5036 msgstr "Nastavenie siete bolo aktivované."
5037
5038 msgid ""
5039 "Your network configuration has been activated.\n"
5040 "A second configured interface has been found.\n"
5041 "\n"
5042 "Do you want to disable the second network interface?"
5043 msgstr ""
5044 "Nastavenie siete bolo aktivované..\n"
5045 "Bolo zistené ďalšie nakonfigurované rozhranie.\n"
5046 "\n"
5047 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
5048
5049 msgid ""
5050 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
5051 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
5052 "\n"
5053 "Please choose what you want to do next."
5054 msgstr ""
5055
5056 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
5057 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred nastavovania motora?"
5058
5059 msgid "Zap back to service before satfinder?"
5060 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred hľadania satelitu?"
5061
5062 msgid "[alternative edit]"
5063 msgstr "[úprava alternatív]"
5064
5065 msgid "[bouquet edit]"
5066 msgstr "[úprava buketu]"
5067
5068 msgid "[favourite edit]"
5069 msgstr "[úprava obľúbených]"
5070
5071 msgid "[move mode]"
5072 msgstr "[presun]"
5073
5074 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
5075 msgstr "GUI na priradenie staníc a poskytovateľov k modulom CI"
5076
5077 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
5078 msgstr "GUI na priradenie staníc, poskytovateľov a CAId k modulom CI"
5079
5080 msgid "abort alternatives edit"
5081 msgstr "zrušiť úpravu alternatív"
5082
5083 msgid "abort bouquet edit"
5084 msgstr "zrušiť úpravu buketu"
5085
5086 msgid "abort favourites edit"
5087 msgstr "zrušiť úpravu obľúbených"
5088
5089 msgid "about to start"
5090 msgstr "hneď začne"
5091
5092 msgid "activate current configuration"
5093 msgstr "aktivovať aktuálne nastavenie"
5094
5095 msgid "activate network adapter configuration"
5096 msgstr ""
5097
5098 msgid "add Provider"
5099 msgstr "pridať poskytovateľa"
5100
5101 msgid "add Service"
5102 msgstr "pridať stanicu"
5103
5104 msgid "add a nameserver entry"
5105 msgstr "pridať DNS"
5106
5107 msgid "add alternatives"
5108 msgstr "pridať alternatívy"
5109
5110 msgid "add bookmark"
5111 msgstr "pridať záložku"
5112
5113 msgid "add bouquet"
5114 msgstr "pridať buket"
5115
5116 msgid "add directory to playlist"
5117 msgstr "pridať adresár do zoznamu prehrávok"
5118
5119 msgid "add file to playlist"
5120 msgstr "pridať súbor do zoznamu prehrávok"
5121
5122 msgid "add files to playlist"
5123 msgstr "pridať súbory do zoznamu prehrávok"
5124
5125 msgid "add marker"
5126 msgstr "pridať značku"
5127
5128 msgid "add recording (enter recording duration)"
5129 msgstr "pridať nahrávanie (zadajte dobu záznamu)"
5130
5131 msgid "add recording (enter recording endtime)"
5132 msgstr "pridať nahrávanie (zadajte čas ukončenia)"
5133
5134 msgid "add recording (indefinitely)"
5135 msgstr "pridať nahrávanie (nekonečné)"
5136
5137 msgid "add recording (stop after current event)"
5138 msgstr "pridať nahrávanie (zastaviť po aktuálnej udalosti)"
5139
5140 msgid "add service to bouquet"
5141 msgstr "pridať stanicu do buketu"
5142
5143 msgid "add service to favourites"
5144 msgstr "pridať stanicu do obľúbených"
5145
5146 msgid "add to parental protection"
5147 msgstr "pridať k rodičovskej zámke"
5148
5149 msgid "advanced"
5150 msgstr "rozšírené"
5151
5152 msgid "alphabetic sort"
5153 msgstr "triediť podľa abecedy"
5154
5155 msgid ""
5156 "are you sure you want to restore\n"
5157 "following backup:\n"
5158 msgstr ""
5159 "naozaj chcete obnoviť\n"
5160 "z tejto zálohy:\n"
5161
5162 msgid "assigned CAIds"
5163 msgstr "priradené CAIdy"
5164
5165 msgid "assigned CAIds:"
5166 msgstr "priradené CAIdy"
5167
5168 msgid "assigned Services/Provider"
5169 msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
5170
5171 msgid "assigned Services/Provider:"
5172 msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
5173
5174 #, python-format
5175 msgid "audio track (%s) format"
5176 msgstr "formát zvukovej stopy (%s)"
5177
5178 #, python-format
5179 msgid "audio track (%s) language"
5180 msgstr "jazyk zvukovej stopy (%s)"
5181
5182 msgid "audio tracks"
5183 msgstr "zvukové stopy"
5184
5185 msgid "auto"
5186 msgstr "auto"
5187
5188 msgid "available"
5189 msgstr "dostupné."
5190
5191 msgid "back"
5192 msgstr "späť"
5193
5194 msgid "background image"
5195 msgstr "obraz v pozadí"
5196
5197 msgid "backgroundcolor"
5198 msgstr "farba pozadia"
5199
5200 msgid "better"
5201 msgstr "lepšie"
5202
5203 msgid "black"
5204 msgstr "čierna"
5205
5206 msgid "blacklist"
5207 msgstr "čierna listina"
5208
5209 msgid "blue"
5210 msgstr "modrá"
5211
5212 #, python-format
5213 msgid "burn audio track (%s)"
5214 msgstr "napáliť zvukovú stopu (%s)"
5215
5216 msgid "change recording (duration)"
5217 msgstr "zmeniť nahrávanie (trvanie)"
5218
5219 msgid "change recording (endtime)"
5220 msgstr "zmeniť nahrávanie (čas ukončenia)"
5221
5222 msgid "chapters"
5223 msgstr "kapitoly"
5224
5225 msgid "choose destination directory"
5226 msgstr "zvoliť cieľový adresár"
5227
5228 msgid "circular left"
5229 msgstr "kruhová ľavá"
5230
5231 msgid "circular right"
5232 msgstr "kruhová pravá"
5233
5234 msgid "clear playlist"
5235 msgstr "vymazať zoznam prehrávok"
5236
5237 msgid "complex"
5238 msgstr "komplexné"
5239
5240 msgid "config menu"
5241 msgstr "menu nast."
5242
5243 msgid "confirmed"
5244 msgstr "potvrdené"
5245
5246 msgid "connected"
5247 msgstr "pripojené"
5248
5249 msgid "continue"
5250 msgstr "pokrač."
5251
5252 msgid "copy to bouquets"
5253 msgstr "skopírovať do buketov"
5254
5255 msgid "could not be removed"
5256 msgstr "nedá sa odstrániť"
5257
5258 msgid "create directory"
5259 msgstr "vytvoriť adresár"
5260
5261 msgid "daily"
5262 msgstr "denne"
5263
5264 msgid "day"
5265 msgstr "deň"
5266
5267 msgid "delete"
5268 msgstr "Zmazať"
5269
5270 msgid "delete cut"
5271 msgstr "zmazať strih"
5272
5273 msgid "delete file"
5274 msgstr "zmazať súbor"
5275
5276 msgid "delete playlist entry"
5277 msgstr "zmazať položku zoznamu prehrávok"
5278
5279 msgid "delete saved playlist"
5280 msgstr "zmazať uložený zoznam prehrávok"
5281
5282 msgid "delete..."
5283 msgstr "zmazať..."
5284
5285 msgid "disable"
5286 msgstr "zrušiť"
5287
5288 msgid "disable move mode"
5289 msgstr "zrušiť presun"
5290
5291 msgid "disabled"
5292 msgstr "zrušené"
5293
5294 msgid "disconnected"
5295 msgstr "odpojené"
5296
5297 msgid "do not change"
5298 msgstr "nemeniť"
5299
5300 msgid "do nothing"
5301 msgstr "nič nerobiť"
5302
5303 msgid "don't record"
5304 msgstr "nenahrávať"
5305
5306 msgid "done!"
5307 msgstr "Hotovo!"
5308
5309 msgid "edit alternatives"
5310 msgstr "upraviť alternatívy"
5311
5312 msgid "empty"
5313 msgstr "prázdne"
5314
5315 msgid "enable"
5316 msgstr "zapnúť"
5317
5318 msgid "enable bouquet edit"
5319 msgstr "zapnúť úpravu buketu"
5320
5321 msgid "enable favourite edit"
5322 msgstr "zapnúť úpravu obľúbených"
5323
5324 msgid "enable move mode"
5325 msgstr "zapnúť presun"
5326
5327 msgid "enabled"
5328 msgstr "zapnuté"
5329
5330 msgid "end alternatives edit"
5331 msgstr "skončiť úpravu alternatív"
5332
5333 msgid "end bouquet edit"
5334 msgstr "skončiť úpravu buketu"
5335
5336 msgid "end cut here"
5337 msgstr "strih končí tu"
5338
5339 msgid "end favourites edit"
5340 msgstr "skončiť úpravu obľúbených"
5341
5342 msgid "enigma2 and network"
5343 msgstr "enigma2 a sieť"
5344
5345 msgid "enter hidden network SSID"
5346 msgstr ""
5347
5348 msgid "equal to"
5349 msgstr "rovná sa"
5350
5351 msgid "exceeds dual layer medium!"
5352 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
5353
5354 msgid "exit DVD player or return to file browser"
5355 msgstr "zatvoriť prehrávač DVD alebo sa vrátiť do správcu súborov"
5356
5357 msgid "exit mediaplayer"
5358 msgstr "zatvoriť prehrávač médií"
5359
5360 msgid "exit movielist"
5361 msgstr "zatvoriť zoznam filmov"
5362
5363 msgid "exit nameserver configuration"
5364 msgstr "zatvoriť nastavovanie DNS"
5365
5366 msgid "exit network adapter configuration"
5367 msgstr "zatvoriť nastavovanie sieťového adaptéra"
5368
5369 msgid "exit network adapter setup menu"
5370 msgstr "zatvoriť menu nastavení sieťového adaptéra"
5371
5372 msgid "exit network interface list"
5373 msgstr "zatvoriť zoznam sieťových rozhraní"
5374
5375 msgid "exit networkadapter setup menu"
5376 msgstr "zatvoriť menu nastavení sieťových rozhraní"
5377
5378 msgid "failed"
5379 msgstr "zlyhalo"
5380
5381 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5382 msgstr "formáty súborov (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5383
5384 msgid "filename"
5385 msgstr "názov súboru"
5386
5387 msgid "fine-tune your display"
5388 msgstr "jemné nastavenie obrazu"
5389
5390 msgid "forward to the next chapter"
5391 msgstr "preskočiť na ďalšiu kapitolu"
5392
5393 msgid "free"
5394 msgstr "voľných"
5395
5396 msgid "free diskspace"
5397 msgstr "voľného miesta na disku"
5398
5399 msgid "go to deep standby"
5400 msgstr "prejsť do vypnutia"
5401
5402 msgid "go to standby"
5403 msgstr "prejsť do pohotovostného režimu"
5404
5405 msgid "grab this frame as bitmap"
5406 msgstr "zachytiť toto políčko ako bitmapu"
5407
5408 msgid "green"
5409 msgstr "zelená"
5410
5411 msgid "hear radio..."
5412 msgstr "počúvať rádio..."
5413
5414 msgid "help..."
5415 msgstr "pomoc..."
5416
5417 msgid "hidden network"
5418 msgstr "skrytá sieť"
5419
5420 msgid "hide extended description"
5421 msgstr "skryť rozšírené opisy"
5422
5423 msgid "hide player"
5424 msgstr "skryť prehrávač"
5425
5426 msgid "horizontal"
5427 msgstr "vodorovná"
5428
5429 msgid "hour"
5430 msgstr "hodina"
5431
5432 msgid "hours"
5433 msgstr "hodiny"
5434
5435 msgid "immediate shutdown"
5436 msgstr "ihneď vypnúť"
5437
5438 #, python-format
5439 msgid ""
5440 "incoming call!\n"
5441 "%s calls on %s!"
5442 msgstr ""
5443 "Prichádzajúci hovor!\n"
5444 "%s volá %s!"
5445
5446 msgid "init module"
5447 msgstr "inic. modul"
5448
5449 msgid "init modules"
5450 msgstr "inic. moduly"
5451
5452 msgid "insert mark here"
5453 msgstr "sem vložiť značku"
5454
5455 msgid "jump back to the previous title"
5456 msgstr "skok vzad na predchádzajúci titul"
5457
5458 msgid "jump forward to the next title"
5459 msgstr "skok vpred na nasledujúci titul"
5460
5461 msgid "jump to listbegin"
5462 msgstr "skok na začiatok zoznamu"
5463
5464 msgid "jump to listend"
5465 msgstr "skok na koniec zoznamu"
5466
5467 msgid "jump to next marked position"
5468 msgstr "skok na nasledujúce označené miesto"
5469
5470 msgid "jump to previous marked position"
5471 msgstr "skok na predchádzajúce označené miesto"
5472
5473 msgid "leave movie player..."
5474 msgstr "opustiť prehrávač médií..."
5475
5476 msgid "left"
5477 msgstr "doľava"
5478
5479 msgid "length"
5480 msgstr "dĺžka"
5481
5482 msgid "list style compact"
5483 msgstr "kompaktný zoznam"
5484
5485 msgid "list style compact with description"
5486 msgstr "kompaktný zoznam s opisom"
5487
5488 msgid "list style default"
5489 msgstr "predvolený zoznam"
5490
5491 msgid "list style single line"
5492 msgstr "jednoriadkový zoznam"
5493
5494 msgid "load playlist"
5495 msgstr "nahrať zoznam prehrávok"
5496
5497 msgid "locked"
5498 msgstr "zachytený"
5499
5500 msgid "loopthrough to"
5501 msgstr "prepojiť s"
5502
5503 msgid "manual"
5504 msgstr "ručne"
5505
5506 msgid "menu"
5507 msgstr "menu"
5508
5509 msgid "menulist"
5510 msgstr "zoznam menu"
5511
5512 msgid "mins"
5513 msgstr "min"
5514
5515 msgid "minute"
5516 msgstr "minúta"
5517
5518 msgid "minutes"
5519 msgstr "minút"
5520
5521 msgid "month"
5522 msgstr "mesiac"
5523
5524 msgid "move PiP to main picture"
5525 msgstr "presunúť PiP do hlavného obrazu"
5526
5527 msgid "move down to last entry"
5528 msgstr "nadol na poslednú položku"
5529
5530 msgid "move down to next entry"
5531 msgstr "nadol na nasledujúcu položku"
5532
5533 msgid "move up to first entry"
5534 msgstr "nahor na prvú položku"
5535
5536 msgid "move up to previous entry"
5537 msgstr "nahor na predchádzajúcu položku"
5538
5539 msgid "movie list"
5540 msgstr "zoznam filmov"
5541
5542 msgid "multinorm"
5543 msgstr "viacnormový"
5544
5545 msgid "never"
5546 msgstr "nikdy"
5547
5548 msgid "next channel"
5549 msgstr "nasledujúca stanica"
5550
5551 msgid "next channel in history"
5552 msgstr "nasledujúca stanica v histórii"
5553
5554 msgid "no"
5555 msgstr "nie"
5556
5557 msgid "no CAId selected"
5558 msgstr "nie je zvolený CAId"
5559
5560 msgid "no CI slots found"
5561 msgstr "nenájdené otvory CI"
5562
5563 msgid "no HDD found"
5564 msgstr "nenájdený pevný disk"
5565
5566 msgid "no Services/Providers selected"
5567 msgstr "žiadne služby a poskytovatelia nie sú zvolené"
5568
5569 msgid "no module found"
5570 msgstr "Nenájdený modul"
5571
5572 msgid "no standby"
5573 msgstr "žiadny pohotovostný režim"
5574
5575 msgid "no timeout"
5576 msgstr "žiadny časový limit"
5577
5578 msgid "none"
5579 msgstr "žiadne"
5580
5581 msgid "not locked"
5582 msgstr "nie je signál"
5583
5584 msgid "not used"
5585 msgstr "nepoužité"
5586
5587 msgid "nothing connected"
5588 msgstr "nič nie je pripojené"
5589
5590 msgid "of a DUAL layer medium used."
5591 msgstr "dvojvrstvového média využitých."
5592
5593 msgid "of a SINGLE layer medium used."
5594 msgstr "jednovrstvového média využitých."
5595
5596 msgid "off"
5597 msgstr "vyp."
5598
5599 msgid "on"
5600 msgstr "zap."
5601
5602 msgid "on READ ONLY medium."
5603 msgstr "na nezapisovateľné médium."
5604
5605 msgid "once"
5606 msgstr "raz"
5607
5608 msgid "open nameserver configuration"
5609 msgstr "otvoriť nastavenia DNS"
5610
5611 msgid "open servicelist"
5612 msgstr "otvoriť zoznam staníc"
5613
5614 msgid "open servicelist(down)"
5615 msgstr "zobraziť zoznam staníc (nadol)"
5616
5617 msgid "open servicelist(up)"
5618 msgstr "zobraziť zoznam staníc (nahor)"
5619
5620 msgid "open virtual keyboard input help"
5621 msgstr "otvoriť pomocníka k virtuálnej klávesnici"
5622
5623 msgid "pass"
5624 msgstr ""
5625
5626 msgid "pause"
5627 msgstr "pauza"
5628
5629 msgid "play entry"
5630 msgstr "prehrať"
5631
5632 msgid "play from next mark or playlist entry"
5633 msgstr "prehrať od nasledujúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
5634
5635 msgid "play from previous mark or playlist entry"
5636 msgstr "prehrať od predchádzajúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
5637
5638 msgid "please press OK when ready"
5639 msgstr "Keď budete pripravení, stlačte tlačidlo OK."
5640
5641 msgid "please wait, loading picture..."
5642 msgstr "Čakajte, nahrávam obraz..."
5643
5644 msgid "previous channel"
5645 msgstr "predchádzajúca stanica"
5646
5647 msgid "previous channel in history"
5648 msgstr "predchádzajúca stanica v histórii"
5649
5650 msgid "record"
5651 msgstr "nahrať"
5652
5653 msgid "recording..."
5654 msgstr "nahrávam..."
5655
5656 msgid "red"
5657 msgstr "červená"
5658
5659 msgid "remove a nameserver entry"
5660 msgstr "odstrániť DNS"
5661
5662 msgid "remove after this position"
5663 msgstr "odstrániť po tejto pozícii"
5664
5665 msgid "remove all alternatives"
5666 msgstr "odstrániť všetky alternatívy"
5667
5668 msgid "remove all new found flags"
5669 msgstr "odstrániť všetky značky pre novonájdené"
5670
5671 msgid "remove before this position"
5672 msgstr "odstrániť pred touto pozíciou"
5673
5674 msgid "remove bookmark"
5675 msgstr "odstrániť záložku"
5676
5677 msgid "remove directory"
5678 msgstr "odstrániť adresár"
5679
5680 msgid "remove entry"
5681 msgstr "odstrániť položku"
5682
5683 msgid "remove from parental protection"
5684 msgstr "odstrániť z rodičovskej zámky"
5685
5686 msgid "remove new found flag"
5687 msgstr "odstrániť značku novonájdenej stanice"
5688
5689 msgid "remove selected satellite"
5690 msgstr "odstrániť zvolený satelit"
5691
5692 msgid "remove this mark"
5693 msgstr "odstrániť túto značku"
5694
5695 msgid "repeat playlist"
5696 msgstr "zopakovať zoznam prehrávok"
5697
5698 msgid "repeated"
5699 msgstr "opakované"
5700
5701 msgid "rewind to the previous chapter"
5702 msgstr "previnúť na predchádzajúcu kapitolu"
5703
5704 msgid "right"
5705 msgstr "doprava"
5706
5707 msgid "save last directory on exit"
5708 msgstr "pri ukončení uložiť posledný adresár"
5709
5710 msgid "save playlist"
5711 msgstr "uložiť zoznam prehrávok"
5712
5713 msgid "save playlist on exit"
5714 msg