Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-05-05 12:42+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-04-18 12:16+0200\n"
12 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@wp.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: pl\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Generator: Pootle 2.0.2\n"
21
22 #
23 msgid ""
24 "\n"
25 "Advanced options and settings."
26 msgstr ""
27 "\n"
28 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
29
30 #
31 msgid ""
32 "\n"
33 "After pressing OK, please wait!"
34 msgstr ""
35 "\n"
36 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
37
38 #
39 msgid ""
40 "\n"
41 "Backup your Dreambox settings."
42 msgstr ""
43 "\n"
44 "Kopia ustawień Dreamboxa."
45
46 #
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Edit the upgrade source address."
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "Edytuj adres aktualizacji."
53
54 #
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Zarządzaj rozszerzeniami lub pluginami Dreamboxa"
61
62 #
63 msgid ""
64 "\n"
65 "Online update of your Dreambox software."
66 msgstr ""
67 "\n"
68 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
69
70 #
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Press OK on your remote control to continue."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Wciśnij OK aby kontynuować."
77
78 #
79 msgid ""
80 "\n"
81 "Restore your Dreambox settings."
82 msgstr ""
83 "\n"
84 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
85
86 #
87 msgid ""
88 "\n"
89 "Restore your Dreambox with a new firmware."
90 msgstr ""
91 "\n"
92 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
93
94 #
95 msgid ""
96 "\n"
97 "Restore your backups by date."
98 msgstr ""
99 "\n"
100 "Przywróć kopie według daty."
101
102 #
103 msgid ""
104 "\n"
105 "Scan for local extensions and install them."
106 msgstr ""
107 "\n"
108 "Szukaj lokalnych rozszerzeń i zainstaluj je."
109
110 #
111 msgid ""
112 "\n"
113 "Select your backup device.\n"
114 "Current device: "
115 msgstr ""
116 "\n"
117 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
118 "Aktualne urządzenie: "
119
120 #
121 msgid ""
122 "\n"
123 "System will restart after the restore!"
124 msgstr ""
125 "\n"
126 "System będzie zrestartowany po przywracaniu!"
127
128 #
129 msgid ""
130 "\n"
131 "View, install and remove available or installed packages."
132 msgstr ""
133 "\n"
134 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
135
136 #
137 msgid " "
138 msgstr " "
139
140 #
141 msgid " Results"
142 msgstr " Wyniki"
143
144 #
145 msgid " extensions."
146 msgstr "Rozszerzenia"
147
148 #
149 msgid " packages selected."
150 msgstr "Wybrane paczki"
151
152 #
153 msgid " updates available."
154 msgstr "Dostępne aktualizacje"
155
156 #
157 msgid " wireless networks found!"
158 msgstr "Znaleziono sieć bezprzewodową!"
159
160 #
161 msgid "#000000"
162 msgstr "#000000"
163
164 #
165 msgid "#0064c7"
166 msgstr "#0064c7"
167
168 #
169 msgid "#25062748"
170 msgstr "#25062748"
171
172 #
173 msgid "#389416"
174 msgstr "#389416"
175
176 #
177 msgid "#80000000"
178 msgstr "#80000000"
179
180 #
181 msgid "#80ffffff"
182 msgstr "#80ffffff"
183
184 #
185 msgid "#bab329"
186 msgstr "#bab329"
187
188 #
189 msgid "#f23d21"
190 msgstr "#f23d21"
191
192 #
193 msgid "#ffffff"
194 msgstr "#ffffff"
195
196 #
197 msgid "#ffffffff"
198 msgstr "#ffffffff"
199
200 #
201 msgid "%H:%M"
202 msgstr "%H:%M"
203
204 #
205 #, python-format
206 msgid "%d jobs are running in the background!"
207 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
208
209 #
210 #, python-format
211 msgid "%d min"
212 msgstr "%d min"
213
214 #
215 #, python-format
216 msgid "%d services found!"
217 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
218
219 #
220 msgid "%d.%B %Y"
221 msgstr "%d.%B %Y"
222
223 #
224 #, python-format
225 msgid "%i ms"
226 msgstr "%i ms"
227
228 #
229 #, python-format
230 msgid ""
231 "%s\n"
232 "(%s, %d MB free)"
233 msgstr ""
234 "%s\n"
235 "(%s, %d MB wolne)"
236
237 #
238 #, python-format
239 msgid "%s (%s)\n"
240 msgstr "%s (%s)\n"
241
242 #
243 msgid "(ZAP)"
244 msgstr "(Przełącz)"
245
246 #
247 msgid "(empty)"
248 msgstr "(puste)"
249
250 #
251 msgid "(show optional DVD audio menu)"
252 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
253
254 #
255 msgid "* Only available if more than one interface is active."
256 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
257
258 #
259 msgid ".NFI Download failed:"
260 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
261
262 #
263 msgid ""
264 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
265 msgstr ""
266 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
267 "flashować tym image'm!"
268
269 #
270 msgid "0"
271 msgstr "0"
272
273 #
274 msgid "1"
275 msgstr "1"
276
277 #
278 msgid "1 wireless network found!"
279 msgstr "Znaleziono 1 sieć bezprzewodową!"
280
281 #
282 msgid "1.0"
283 msgstr "1.0"
284
285 #
286 msgid "1.1"
287 msgstr "1.1"
288
289 #
290 msgid "1.2"
291 msgstr "1.2"
292
293 #
294 msgid "12V output"
295 msgstr "Wyjście 12V"
296
297 #
298 msgid "13 V"
299 msgstr "13 V"
300
301 #
302 msgid "16:10"
303 msgstr "16:10"
304
305 #
306 msgid "16:10 Letterbox"
307 msgstr "16:10 Letterbox"
308
309 #
310 msgid "16:10 PanScan"
311 msgstr "16:10 PanScan"
312
313 #
314 msgid "16:9"
315 msgstr "16:9"
316
317 #
318 msgid "16:9 Letterbox"
319 msgstr "16:9 Letterbox"
320
321 #
322 msgid "16:9 always"
323 msgstr "16:9 zawsze"
324
325 #
326 msgid "18 V"
327 msgstr "18 V"
328
329 #
330 msgid "2"
331 msgstr "2"
332
333 #
334 msgid "3"
335 msgstr "3"
336
337 #
338 msgid "30 minutes"
339 msgstr "30 minut"
340
341 #
342 msgid "4"
343 msgstr "4"
344
345 #
346 msgid "4:3"
347 msgstr "4:3"
348
349 #
350 msgid "4:3 Letterbox"
351 msgstr "4:3 Letterbox"
352
353 #
354 msgid "4:3 PanScan"
355 msgstr "4:3 PanScan"
356
357 #
358 msgid "5"
359 msgstr "5"
360
361 #
362 msgid "5 minutes"
363 msgstr "5 minut"
364
365 #
366 msgid "6"
367 msgstr "6"
368
369 #
370 msgid "60 minutes"
371 msgstr "60 minut"
372
373 #
374 msgid "7"
375 msgstr "7"
376
377 #
378 msgid "8"
379 msgstr "8"
380
381 #
382 msgid "9"
383 msgstr "9"
384
385 #
386 msgid "<Current movielist location>"
387 msgstr "<Bieżąca lokalizacja>"
388
389 #
390 msgid "<Default movie location>"
391 msgstr "<Domyślna lokalizacja>"
392
393 #
394 msgid "<Last timer location>"
395 msgstr "<Ostatnia lokalizacja timera>"
396
397 #
398 msgid "<unknown>"
399 msgstr "<nieznany>"
400
401 #
402 msgid "??"
403 msgstr "??"
404
405 #
406 msgid "A"
407 msgstr "A"
408
409 #
410 #, python-format
411 msgid ""
412 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
413 "Do you want to keep your version?"
414 msgstr ""
415 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
416 "Czy zachować aktualną wersję?"
417
418 msgid "A demo plugin for TPM usage."
419 msgstr ""
420
421 #
422 msgid ""
423 "A finished record timer wants to set your\n"
424 "Dreambox to standby. Do that now?"
425 msgstr ""
426 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
427 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
428
429 #
430 msgid ""
431 "A finished record timer wants to shut down\n"
432 "your Dreambox. Shutdown now?"
433 msgstr ""
434 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
435 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
436
437 #
438 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
439 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
440
441 #
442 msgid ""
443 "A mount entry with this name already exists!\n"
444 "Update existing entry and continue?\n"
445 msgstr ""
446 "Wpis montowania o tej nazwie już istnieje!\n"
447 "Zaktualizować istniejący wpis i kontynuować?\n"
448
449 #
450 #, python-format
451 msgid ""
452 "A record has been started:\n"
453 "%s"
454 msgstr ""
455 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
456 "%s"
457
458 #
459 msgid ""
460 "A recording is currently running.\n"
461 "What do you want to do?"
462 msgstr ""
463 "Nagrywanie w toku...\n"
464 "Co chcesz zrobić?"
465
466 #
467 msgid ""
468 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
469 "configure the positioner."
470 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
471
472 #
473 msgid ""
474 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
475 "start the satfinder."
476 msgstr ""
477 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
478 "sygnału."
479
480 #
481 #, python-format
482 msgid "A required tool (%s) was not found."
483 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
484
485 #
486 msgid "A search for available updates is currently in progress."
487 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji w toku."
488
489 #
490 msgid ""
491 "A second configured interface has been found.\n"
492 "\n"
493 "Do you want to disable the second network interface?"
494 msgstr ""
495 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
496 "\n"
497 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
498
499 #
500 msgid ""
501 "A sleep timer wants to set your\n"
502 "Dreambox to standby. Do that now?"
503 msgstr ""
504 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
505 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
506
507 #
508 msgid ""
509 "A sleep timer wants to shut down\n"
510 "your Dreambox. Shutdown now?"
511 msgstr ""
512 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
513 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
514
515 #
516 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
517 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
518
519 #
520 msgid ""
521 "A timer failed to record!\n"
522 "Disable TV and try again?\n"
523 msgstr ""
524 "Timer nie mógł nagrać!\n"
525 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
526
527 #
528 msgid "A/V Settings"
529 msgstr "Ustawienia A/V"
530
531 #
532 msgid "AA"
533 msgstr "AA"
534
535 #
536 msgid "AB"
537 msgstr "AB"
538
539 #
540 msgid "AC3 default"
541 msgstr "AC3 domyślnie"
542
543 #
544 msgid "AC3 downmix"
545 msgstr "AC3 downmix"
546
547 #
548 msgid "Abort"
549 msgstr "Przerwij"
550
551 #
552 msgid "Abort this Wizard."
553 msgstr "Opuść tego kreatora."
554
555 #
556 msgid "About"
557 msgstr "O tunerze..."
558
559 #
560 msgid "About..."
561 msgstr "Informacje o tunerze..."
562
563 #
564 msgid "Accesspoint:"
565 msgstr "Punkt dostępowy:"
566
567 #
568 msgid "Action on long powerbutton press"
569 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
570
571 #
572 msgid "Action on short powerbutton press"
573 msgstr "Akcja po krótkim przyciśnięciu Power"
574
575 #
576 msgid "Action:"
577 msgstr "Akcja:"
578
579 #
580 msgid "Activate Picture in Picture"
581 msgstr "Aktywuj PiP"
582
583 #
584 msgid "Activate network settings"
585 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
586
587 #
588 msgid "Active"
589 msgstr "Aktywny"
590
591 #
592 msgid ""
593 "Active/\n"
594 "Inactive"
595 msgstr ""
596 "Aktywny/\n"
597 "Niekatywny"
598
599 #
600 msgid "Adapter settings"
601 msgstr "Ustawienia adaptera"
602
603 #
604 msgid "Add"
605 msgstr "Dodaj"
606
607 #
608 msgid "Add Bookmark"
609 msgstr "Dodaj zakładkę"
610
611 #
612 msgid "Add WLAN configuration?"
613 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
614
615 #
616 msgid "Add a mark"
617 msgstr "Dodaj znacznik"
618
619 #
620 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
621 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania NFS lub CIFS w Dreamboxie"
622
623 #
624 msgid "Add a new title"
625 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
626
627 #
628 msgid "Add network configuration?"
629 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
630
631 #
632 msgid "Add new AutoTimer"
633 msgstr "Dodaj nowy AutoTimer"
634
635 #
636 msgid "Add new network mount point"
637 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania sieci"
638
639 #
640 msgid "Add timer"
641 msgstr "Dodaj timer"
642
643 #
644 msgid "Add timer as disabled on conflict"
645 msgstr "Dodaj timer jako wyłączony przy konflikcie"
646
647 #
648 msgid "Add title"
649 msgstr "Dodaj tytuł"
650
651 #
652 msgid "Add to bouquet"
653 msgstr "Dodaj do bukietu"
654
655 #
656 msgid "Add to favourites"
657 msgstr "Dodaj do ulubionych"
658
659 #
660 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
661 msgstr "Dodać zap timer zamiast timera nagrywania?"
662
663 #
664 msgid "Added: "
665 msgstr "Dodano: "
666
667 #
668 msgid ""
669 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
670 "enabled."
671 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
672
673 #
674 msgid "Adds network configuration if enabled."
675 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
676
677 #
678 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
679 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
680
681 #
682 msgid ""
683 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
684 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
685 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
686 "test screens."
687 msgstr ""
688 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
689 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
690 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
691 "zobaczyć inny testowy ekran."
692
693 #
694 msgid "Advanced Options"
695 msgstr "Zaawansowane Opcje"
696
697 #
698 msgid "Advanced Software"
699 msgstr "Zaawansowane oprogramowanie"
700
701 #
702 msgid "Advanced Software Plugin"
703 msgstr "Zaawasnowane oprogramowanie pluginu"
704
705 #
706 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
707 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
708
709 #
710 msgid "Advanced Video Setup"
711 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
712
713 #
714 msgid "Advanced restore"
715 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
716
717 #
718 msgid "After event"
719 msgstr "Po wydarzeniu"
720
721 #
722 msgid ""
723 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
724 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
725 msgstr ""
726 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
727 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
728 "Dreamboxa."
729
730 #
731 msgid "Album"
732 msgstr "Album"
733
734 #
735 msgid "All"
736 msgstr "Wszystkie"
737
738 #
739 msgid "All Satellites"
740 msgstr "Wszystkie satelity"
741
742 #
743 msgid "All Time"
744 msgstr "Cały czas"
745
746 #
747 msgid "All non-repeating timers"
748 msgstr "Wszystkie nie-powtarzane timery"
749
750 #
751 msgid "Allow zapping via Webinterface"
752 msgstr "Zezwól na przełącznie z poziomu Web"
753
754 #
755 msgid "Alpha"
756 msgstr "Przezroczystość"
757
758 #
759 msgid "Alternative radio mode"
760 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
761
762 #
763 msgid "Alternative services tuner priority"
764 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
765
766 #
767 msgid "Always ask before sending"
768 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
769
770 #
771 msgid "Ammount of recordings left"
772 msgstr "Spośród pozostałych nagrań"
773
774 #
775 msgid "An empty filename is illegal."
776 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
777
778 #
779 msgid "An error occured."
780 msgstr "Wystąpił błąd."
781
782 #
783 msgid "An unknown error occured!"
784 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
785
786 #
787 msgid "Anonymize crashlog?"
788 msgstr "Anonimowy crashlog"
789
790 #
791 msgid "Arabic"
792 msgstr "Arabski"
793
794 #
795 msgid ""
796 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
797 "\n"
798 msgstr ""
799 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
800 "\n"
801
802 #
803 msgid ""
804 "Are you sure you want to delete\n"
805 "following backup:\n"
806 msgstr ""
807 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
808 "tą kopię zapasową:\n"
809
810 #
811 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
812 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
813
814 #
815 msgid ""
816 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
817 "\n"
818 msgstr ""
819 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
820 "\n"
821
822 #
823 msgid ""
824 "Are you sure you want to restore\n"
825 "following backup:\n"
826 msgstr ""
827 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
828 "daną kopię:\n"
829
830 #
831 msgid ""
832 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
833 "Enigma2 will restart after the restore"
834 msgstr ""
835 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
836 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
837
838 #
839 msgid ""
840 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
841 "\n"
842 msgstr ""
843 "Jesteś pewien że chcesz zapisać to montowanie sieci?\n"
844 "\n"
845
846 #
847 msgid "Artist"
848 msgstr "Artysta"
849
850 #
851 msgid "Ascending"
852 msgstr "Rosnąco"
853
854 #
855 msgid "Ask before shutdown:"
856 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
857
858 #
859 msgid "Ask user"
860 msgstr "Zapytaj użytkownika"
861
862 #
863 msgid "Aspect Ratio"
864 msgstr "Format obrazu:"
865
866 #
867 msgid "Audio"
868 msgstr "Dźwięk"
869
870 #
871 msgid "Audio Options..."
872 msgstr "Opcje Dźwięku..."
873
874 #
875 msgid "Audio Sync"
876 msgstr "Audio Sync"
877
878 #
879 msgid "Audio Sync Setup"
880 msgstr "Konfiguracja Audio Sync"
881
882 #
883 msgid "Australia"
884 msgstr "Australia"
885
886 #
887 msgid "Author: "
888 msgstr "Autor: "
889
890 #
891 msgid "Authoring mode"
892 msgstr "Tryb autoringu"
893
894 #
895 msgid "Auto"
896 msgstr "Auto"
897
898 #
899 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
900 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
901
902 #
903 msgid "Auto flesh"
904 msgstr "Auto flesh"
905
906 #
907 msgid "Auto scart switching"
908 msgstr "Auto przełączanie scart"
909
910 #
911 msgid "AutoTimer Editor"
912 msgstr "Edytor AutoTimera"
913
914 #
915 msgid "AutoTimer Filters"
916 msgstr "Filtry AutoTimera"
917
918 #
919 msgid "AutoTimer Services"
920 msgstr "Serwisy AutoTimera"
921
922 #
923 msgid "AutoTimer Settings"
924 msgstr "Ustawienia AutoTimera"
925
926 #
927 msgid "AutoTimer overview"
928 msgstr "Przegląd AutoTimera"
929
930 #
931 msgid "Automatic"
932 msgstr "Automatycznie"
933
934 #
935 msgid "Automatic Scan"
936 msgstr "Automatyczne skanowanie"
937
938 #
939 msgid "Autos & Vehicles"
940 msgstr "Samochody & Pojazdy"
941
942 #
943 msgid "Autowrite timer"
944 msgstr "Zapisz automatycznie Timer"
945
946 #
947 msgid "Available format variables"
948 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
949
950 #
951 msgid "B"
952 msgstr "B"
953
954 #
955 msgid "BA"
956 msgstr "BA"
957
958 #
959 msgid "BB"
960 msgstr "BB"
961
962 #
963 msgid "BER"
964 msgstr "BER"
965
966 #
967 msgid "BER:"
968 msgstr "BER:"
969
970 #
971 msgid "Back"
972 msgstr "Powrót"
973
974 #
975 msgid "Background"
976 msgstr "Tło"
977
978 #
979 msgid "Backup done."
980 msgstr "Kopia skończona."
981
982 #
983 msgid "Backup failed."
984 msgstr "Kopia nieudana."
985
986 #
987 msgid "Backup is running..."
988 msgstr "Tworzenie kopii..."
989
990 #
991 msgid "Backup system settings"
992 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
993
994 #
995 msgid "Band"
996 msgstr "Pasmo"
997
998 #
999 msgid "Bandwidth"
1000 msgstr "Szerokie pasmo"
1001
1002 #
1003 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1004 msgstr "Rozpocznij \"po wydarzeniu\" horyzont czasowy"
1005
1006 #
1007 msgid "Begin of timespan"
1008 msgstr "Rozpocznij horyzont czasowy"
1009
1010 #
1011 msgid "Begin time"
1012 msgstr "Czas rozpoczęcia"
1013
1014 #
1015 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1016 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
1017
1018 #
1019 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1020 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
1021
1022 #
1023 msgid "Behavior when a movie is started"
1024 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
1025
1026 #
1027 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1028 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
1029
1030 #
1031 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1032 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
1033
1034 #
1035 msgid "Bitrate:"
1036 msgstr "Bitrate:"
1037
1038 #
1039 msgid "Block noise reduction"
1040 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
1041
1042 #
1043 msgid "Blue boost"
1044 msgstr "Niebieski"
1045
1046 #
1047 msgid "Bookmarks"
1048 msgstr "Zakładki"
1049
1050 #
1051 msgid "Bouquets"
1052 msgstr "Bukiety"
1053
1054 #
1055 msgid "Brazil"
1056 msgstr "Brazylia"
1057
1058 #
1059 msgid "Brightness"
1060 msgstr "Jasność"
1061
1062 #
1063 msgid "Browse network neighbourhood"
1064 msgstr "Przeglądaj sąsiedztwo sieci"
1065
1066 #
1067 msgid "Burn DVD"
1068 msgstr "Wypal DVD"
1069
1070 #
1071 msgid "Burn existing image to DVD"
1072 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
1073
1074 msgid "Burn to DVD"
1075 msgstr "Wypal na DVD..."
1076
1077 #
1078 msgid "Bus: "
1079 msgstr "Bus:"
1080
1081 #
1082 msgid ""
1083 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1084 "displayed."
1085 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
1086
1087 #
1088 msgid "C"
1089 msgstr "C"
1090
1091 #
1092 msgid "C-Band"
1093 msgstr "Pasmo C"
1094
1095 msgid "CDInfo"
1096 msgstr "CDInfo"
1097
1098 #
1099 msgid "CI assignment"
1100 msgstr "Zadania CI"
1101
1102 #
1103 msgid "CIFS share"
1104 msgstr "Podział CIFS"
1105
1106 #
1107 msgid "CVBS"
1108 msgstr "CVBS"
1109
1110 #
1111 msgid "Cable"
1112 msgstr "Kablówka"
1113
1114 #
1115 msgid "Cache Thumbnails"
1116 msgstr "Przechowuj miniatury"
1117
1118 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1119 msgstr "Nie można się połączyć. Sprawdź sieć!"
1120
1121 #
1122 msgid "Canada"
1123 msgstr "Kanada"
1124
1125 #
1126 msgid "Cancel"
1127 msgstr "Anuluj"
1128
1129 #
1130 msgid "Cannot parse feed directory"
1131 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
1132
1133 #
1134 msgid "Capacity: "
1135 msgstr "Pojemność:"
1136
1137 #
1138 msgid "Card"
1139 msgstr "Karta"
1140
1141 #
1142 msgid "Catalan"
1143 msgstr "Hiszpański"
1144
1145 #
1146 msgid "Center screen at the lower border"
1147 msgstr "Centralny ekran na niższym brzegu"
1148
1149 #
1150 msgid "Center screen at the upper border"
1151 msgstr "Centralny ekran na wyższym brzegu"
1152
1153 #
1154 msgid "Change active delay"
1155 msgstr "Zmień aktywne opóźnienie"
1156
1157 #
1158 msgid "Change bouquets in quickzap"
1159 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
1160
1161 #
1162 msgid "Change default recording offset?"
1163 msgstr "Zmienić domyślny ofset nagrywania?"
1164
1165 #
1166 msgid "Change dir."
1167 msgstr "Zmień katalog"
1168
1169 #
1170 msgid "Change hostname"
1171 msgstr "Zmień nazwę hosta"
1172
1173 #
1174 msgid "Change pin code"
1175 msgstr "Zmień kod pin"
1176
1177 #
1178 msgid "Change service pin"
1179 msgstr "Zmien pin serwisowy"
1180
1181 #
1182 msgid "Change service pins"
1183 msgstr "Zmień piny serwisowe"
1184
1185 #
1186 msgid "Change setup pin"
1187 msgstr "Zmień pin ustawień"
1188
1189 #
1190 msgid "Change step size"
1191 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
1192
1193 #
1194 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1195 msgstr "Zmień nazwę hosta w Dreamboxie."
1196
1197 #
1198 msgid "Channel"
1199 msgstr "Wybierz kanał"
1200
1201 #
1202 msgid "Channel Selection"
1203 msgstr "Wybór kanału"
1204
1205 #
1206 msgid "Channel audio:"
1207 msgstr "Kanał audio:"
1208
1209 #
1210 msgid "Channel not in services list"
1211 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
1212
1213 #
1214 msgid "Channel:"
1215 msgstr "Kanał:"
1216
1217 #
1218 msgid "Channellist menu"
1219 msgstr "Menu listy kanałów"
1220
1221 #
1222 msgid "Channels"
1223 msgstr "Kanały"
1224
1225 #
1226 msgid "Chap."
1227 msgstr "Rozdz."
1228
1229 #
1230 msgid "Chapter"
1231 msgstr "Rozdział"
1232
1233 #
1234 msgid "Chapter:"
1235 msgstr "Rozdział:"
1236
1237 #
1238 msgid "Check"
1239 msgstr "Sprawdź"
1240
1241 #
1242 msgid "Checking Filesystem..."
1243 msgstr "Sprawdź System Plików..."
1244
1245 #
1246 msgid "Choose Tuner"
1247 msgstr "Wybierz tuner"
1248
1249 #
1250 msgid "Choose a wireless network"
1251 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową"
1252
1253 #
1254 msgid "Choose backup files"
1255 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
1256
1257 #
1258 msgid "Choose backup location"
1259 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
1260
1261 #
1262 msgid "Choose bouquet"
1263 msgstr "Wybierz bukiet"
1264
1265 #
1266 msgid "Choose target folder"
1267 msgstr "Wybierz folder docelowy"
1268
1269 #
1270 msgid "Choose upgrade source"
1271 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
1272
1273 #
1274 msgid "Choose your Skin"
1275 msgstr "Wybierz Skina"
1276
1277 #
1278 msgid "Circular left"
1279 msgstr "Kołój w lewo"
1280
1281 #
1282 msgid "Circular right"
1283 msgstr "Kołój w prawo"
1284
1285 #
1286 msgid "Classic"
1287 msgstr "Klasyczny"
1288
1289 #
1290 msgid "Cleanup"
1291 msgstr "Czyść"
1292
1293 #
1294 msgid "Cleanup Wizard"
1295 msgstr "Kreator czyszczenia"
1296
1297 #
1298 msgid "Cleanup Wizard settings"
1299 msgstr "Kreator czyszczenia"
1300
1301 #
1302 msgid "CleanupWizard"
1303 msgstr "Kreator czyszczenia"
1304
1305 #
1306 msgid "Clear before scan"
1307 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
1308
1309 #
1310 msgid "Clear history on Exit:"
1311 msgstr "Wyczyść historię przy wyjsciu:"
1312
1313 #
1314 msgid "Clear log"
1315 msgstr "Wyczyść log"
1316
1317 #
1318 msgid "Close"
1319 msgstr "Zamknij"
1320
1321 #
1322 msgid "Close and forget changes"
1323 msgstr "Zamknij i opuść zmiany"
1324
1325 #
1326 msgid "Close and save changes"
1327 msgstr "Zamknij i zapisz zmiany"
1328
1329 #
1330 msgid "Close title selection"
1331 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
1332
1333 #
1334 msgid "Code rate high"
1335 msgstr "Poziom kodu wysoki"
1336
1337 #
1338 msgid "Code rate low"
1339 msgstr "Poziom kodu niski"
1340
1341 #
1342 msgid "Coderate HP"
1343 msgstr "Poziom kodu HP"
1344
1345 #
1346 msgid "Coderate LP"
1347 msgstr "Poziom kodu LP"
1348
1349 #
1350 msgid "Collection name"
1351 msgstr "Nazwa kolekcji"
1352
1353 #
1354 msgid "Collection settings"
1355 msgstr "Ustawienia kolekcji"
1356
1357 #
1358 msgid "Color Format"
1359 msgstr "Format kolorów"
1360
1361 #
1362 msgid "Comedy"
1363 msgstr "Komedia"
1364
1365 #
1366 msgid "Command execution..."
1367 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
1368
1369 #
1370 msgid "Command order"
1371 msgstr "Kolejność poleceń"
1372
1373 #
1374 msgid "Committed DiSEqC command"
1375 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
1376
1377 #
1378 msgid "Common Interface"
1379 msgstr "Moduł Dostępu"
1380
1381 #
1382 msgid "Common Interface Assignment"
1383 msgstr "Zadania Modułu CI"
1384
1385 #
1386 msgid "CommonInterface"
1387 msgstr "Moduł CI"
1388
1389 #
1390 msgid "Communication"
1391 msgstr "Komunikacja"
1392
1393 #
1394 msgid "Compact Flash"
1395 msgstr "Compact Flash"
1396
1397 #
1398 msgid "Complete"
1399 msgstr "Zakończ"
1400
1401 #
1402 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1403 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
1404
1405 #
1406 msgid "Configuration Mode"
1407 msgstr "Tryb konfiguracji"
1408
1409 #
1410 msgid "Configuration for the Webinterface"
1411 msgstr "Konfigracja Webinterfejsu"
1412
1413 #
1414 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1415 msgstr "Ustaw zachowanie AutoTimera"
1416
1417 #
1418 msgid "Configure interface"
1419 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
1420
1421 #
1422 msgid "Configure nameservers"
1423 msgstr "Konfiguracja nameservera"
1424
1425 #
1426 msgid "Configure your internal LAN"
1427 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
1428
1429 #
1430 msgid "Configure your network again"
1431 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
1432
1433 #
1434 msgid "Configure your wireless LAN again"
1435 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
1436
1437 #
1438 msgid "Configuring"
1439 msgstr "Konfigurowanie"
1440
1441 #
1442 msgid "Conflicting timer"
1443 msgstr "Konflikt timera"
1444
1445 #
1446 msgid "Connect"
1447 msgstr "Połącz"
1448
1449 #
1450 msgid "Connect to a Wireless Network"
1451 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
1452
1453 #
1454 msgid "Connected to"
1455 msgstr "Podłączony do"
1456
1457 #
1458 msgid "Connected!"
1459 msgstr "Połączony!"
1460
1461 #
1462 msgid "Constellation"
1463 msgstr "Konstelacja"
1464
1465 #
1466 msgid "Content does not fit on DVD!"
1467 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
1468
1469 #
1470 msgid "Continue in background"
1471 msgstr "Kontynuuj w tle"
1472
1473 #
1474 msgid "Continue playing"
1475 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
1476
1477 #
1478 msgid "Contrast"
1479 msgstr "Kontrast"
1480
1481 #
1482 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1483 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
1484
1485 #
1486 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1487 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
1488
1489 #
1490 msgid "Could not open Picture in Picture"
1491 msgstr "Nie mozna otworzyć PiP"
1492
1493 #
1494 #, python-format
1495 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1496 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
1497
1498 #
1499 msgid "Crashlog settings"
1500 msgstr "Ustawienia crashlog"
1501
1502 #
1503 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1504 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1505
1506 #
1507 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1508 msgstr "Ustawienia crashlog"
1509
1510 #
1511 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1512 msgstr "Ustawienia crashlog..."
1513
1514 #
1515 msgid ""
1516 "Crashlogs found!\n"
1517 "Send them to Dream Multimedia?"
1518 msgstr ""
1519 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
1520 "Wysłać do DreamMultimedia?"
1521
1522 #
1523 msgid "Create DVD-ISO"
1524 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
1525
1526 #
1527 msgid "Create a new AutoTimer."
1528 msgstr "Stwórz nowy AutoTimer."
1529
1530 #
1531 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1532 msgstr "Stwórz nowy timer używając klasycznego edytora"
1533
1534 #
1535 msgid "Create a new timer using the wizard"
1536 msgstr "Stwórz nowy timer używając kreatora"
1537
1538 #
1539 msgid "Create movie folder failed"
1540 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
1541
1542 #
1543 #, python-format
1544 msgid "Creating directory %s failed."
1545 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
1546
1547 #
1548 msgid "Creating partition failed"
1549 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
1550
1551 #
1552 msgid "Croatian"
1553 msgstr "Chorwacki"
1554
1555 #
1556 msgid "Current Transponder"
1557 msgstr "Aktualny Transponder"
1558
1559 #
1560 msgid "Current settings:"
1561 msgstr "Aktualne ustawienia:"
1562
1563 #
1564 msgid "Current value: "
1565 msgstr "Obecna wartość: "
1566
1567 #
1568 msgid "Current version:"
1569 msgstr "Aktualna wersja:"
1570
1571 #
1572 #, python-format
1573 msgid "Custom (%s)"
1574 msgstr "Zwykły (%s)"
1575
1576 #
1577 msgid "Custom location"
1578 msgstr "Niestandardowa lokalizacja"
1579
1580 #
1581 msgid "Custom offset"
1582 msgstr "Niestandardowy offset"
1583
1584 #
1585 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1586 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
1587
1588 #
1589 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1590 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
1591
1592 #
1593 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1594 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
1595
1596 #
1597 msgid "Customize"
1598 msgstr "Konfiguracja"
1599
1600 #
1601 msgid "Cut"
1602 msgstr "Wytnij"
1603
1604 #
1605 msgid "Cutlist editor..."
1606 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
1607
1608 #
1609 msgid "Czech"
1610 msgstr "Czeski"
1611
1612 #
1613 msgid "Czech Republic"
1614 msgstr "Czechy"
1615
1616 #
1617 msgid "D"
1618 msgstr "D"
1619
1620 #
1621 msgid "DHCP"
1622 msgstr "DHCP"
1623
1624 #
1625 msgid "DUAL LAYER DVD"
1626 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1627
1628 #
1629 msgid "DVB-S"
1630 msgstr "DVB-S"
1631
1632 #
1633 msgid "DVB-S2"
1634 msgstr "DVB-S2"
1635
1636 #
1637 msgid "DVD File Browser"
1638 msgstr "Przeglądarka DVD"
1639
1640 #
1641 msgid "DVD Player"
1642 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1643
1644 #
1645 msgid "DVD Titlelist"
1646 msgstr "Tytuły DVD"
1647
1648 #
1649 msgid "DVD media toolbox"
1650 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1651
1652 #
1653 msgid "Danish"
1654 msgstr "Duński"
1655
1656 #
1657 msgid "Date"
1658 msgstr "Data"
1659
1660 #
1661 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1662 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
1663
1664 #
1665 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1666 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
1667
1668 #
1669 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1670 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
1671
1672 #
1673 msgid "Decrease delay"
1674 msgstr "Zmniejsz opóźnienie"
1675
1676 #
1677 #, python-format
1678 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1679 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
1680
1681 #
1682 msgid "Deep Standby"
1683 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1684
1685 #
1686 msgid "Default"
1687 msgstr "Domyślny"
1688
1689 #
1690 msgid "Default Settings"
1691 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1692
1693 #
1694 msgid "Default movie location"
1695 msgstr "Domyślna lokalizacja"
1696
1697 #
1698 msgid "Default services lists"
1699 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1700
1701 #
1702 msgid "Defaults"
1703 msgstr "Domyślne"
1704
1705 #
1706 msgid "Delay"
1707 msgstr "Opóźnienie"
1708
1709 #
1710 msgid "Delete"
1711 msgstr "Usuń"
1712
1713 #
1714 msgid "Delete crashlogs"
1715 msgstr "Usuń crashlogi"
1716
1717 #
1718 msgid "Delete entry"
1719 msgstr "Skasuj wpis"
1720
1721 #
1722 msgid "Delete failed!"
1723 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
1724
1725 #
1726 msgid "Delete mount"
1727 msgstr "Usuń montowanie"
1728
1729 #
1730 #, python-format
1731 msgid ""
1732 "Delete no more configured satellite\n"
1733 "%s?"
1734 msgstr ""
1735 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1736 "%s?"
1737
1738 #
1739 msgid "Descending"
1740 msgstr "Malejąco"
1741
1742 #
1743 msgid "Description"
1744 msgstr "Opis"
1745
1746 #
1747 msgid "Deselect"
1748 msgstr "Odznacz"
1749
1750 #
1751 msgid "Destination directory"
1752 msgstr "Katalog docelowy"
1753
1754 #
1755 msgid "Details for extension: "
1756 msgstr "Szczegóły rozszerzenia: "
1757
1758 #
1759 msgid "Detected HDD:"
1760 msgstr "Wykryto Hdd:"
1761
1762 #
1763 msgid "Detected NIMs:"
1764 msgstr "Wykryto NIMs:"
1765
1766 #
1767 msgid "DiSEqC"
1768 msgstr "DiSEqC"
1769
1770 #
1771 msgid "DiSEqC A/B"
1772 msgstr "DiSEqC A/B"
1773
1774 #
1775 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1776 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1777
1778 #
1779 msgid "DiSEqC mode"
1780 msgstr "Tryb DiSEqC"
1781
1782 #
1783 msgid "DiSEqC repeats"
1784 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1785
1786 #
1787 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1788 msgstr "DiSEqC- ustawienia testera"
1789
1790 #
1791 msgid "Dialing:"
1792 msgstr "Wybieranie:"
1793
1794 #
1795 msgid "Digital contour removal"
1796 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
1797
1798 #
1799 msgid "Dir:"
1800 msgstr "Katalog:"
1801
1802 #
1803 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1804 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
1805
1806 #
1807 #, python-format
1808 msgid "Directory %s nonexistent."
1809 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
1810
1811 #
1812 msgid "Directory browser"
1813 msgstr "Przeglądarka katalogów"
1814
1815 #
1816 msgid "Disable"
1817 msgstr "Wyłącz"
1818
1819 #
1820 msgid "Disable Picture in Picture"
1821 msgstr "Wyłącz PiP"
1822
1823 #
1824 msgid "Disable Subtitles"
1825 msgstr "Wyłącz napisy"
1826
1827 #
1828 msgid "Disable crashlog reporting"
1829 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
1830
1831 #
1832 msgid "Disable timer"
1833 msgstr "Wyłącz timer"
1834
1835 #
1836 msgid "Disabled"
1837 msgstr "Wyłączone"
1838
1839 #
1840 msgid "Discard changes and close plugin"
1841 msgstr "Odrzuć zmiany i zamknij plugin"
1842
1843 #
1844 msgid "Discard changes and close screen"
1845 msgstr "Odrzuć zmiany i opuść ekran"
1846
1847 #
1848 msgid "Disconnect"
1849 msgstr "Rozłącz"
1850
1851 #
1852 msgid "Dish"
1853 msgstr "Antena"
1854
1855 #
1856 msgid "Display 16:9 content as"
1857 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1858
1859 #
1860 msgid "Display 4:3 content as"
1861 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
1862
1863 #
1864 msgid "Display >16:9 content as"
1865 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1866
1867 #
1868 msgid "Display Setup"
1869 msgstr "Ustawienia OLED"
1870
1871 #
1872 msgid "Display and Userinterface"
1873 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
1874
1875 #
1876 msgid "Display search results by:"
1877 msgstr "Pokaż rezultat wyszukiwania wg:"
1878
1879 #
1880 #, python-format
1881 msgid ""
1882 "Do you really want to REMOVE\n"
1883 "the plugin \"%s\"?"
1884 msgstr ""
1885 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
1886 "plugina \"%s\"?"
1887
1888 #
1889 msgid ""
1890 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1891 "This could take lots of time!"
1892 msgstr ""
1893 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
1894 "Czynność może zająć dużo czasu!"
1895
1896 #
1897 #, python-format
1898 msgid "Do you really want to delete %s?"
1899 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
1900
1901 #
1902 #, python-format
1903 msgid ""
1904 "Do you really want to download\n"
1905 "the plugin \"%s\"?"
1906 msgstr ""
1907 "Czy chcesz ściągnąć\n"
1908 "plugina \"%s\" ?"
1909
1910 #
1911 msgid "Do you really want to exit?"
1912 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
1913
1914 #
1915 msgid ""
1916 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1917 "All data on the disk will be lost!"
1918 msgstr ""
1919 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
1920 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
1921
1922 #
1923 #, python-format
1924 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1925 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
1926
1927 #
1928 #, python-format
1929 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1930 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
1931
1932 #
1933 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1934 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
1935
1936 #
1937 msgid "Do you want to do a service scan?"
1938 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
1939
1940 #
1941 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1942 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
1943
1944 #
1945 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1946 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
1947
1948 #
1949 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1950 msgstr "Czy chcesz wpisać nazwę użytkownika i hasło dla tego hosta?\n"
1951
1952 #
1953 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1954 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
1955
1956 #
1957 msgid "Do you want to install the package:\n"
1958 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
1959
1960 #
1961 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1962 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
1963
1964 #
1965 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1966 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
1967
1968 #
1969 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1970 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
1971
1972 #
1973 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1974 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
1975
1976 #
1977 msgid "Do you want to restore your settings?"
1978 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
1979
1980 #
1981 msgid "Do you want to resume this playback?"
1982 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
1983
1984 #
1985 msgid "Do you want to see more entries?"
1986 msgstr "Chcesz zobaczyć wiecej wpisow?"
1987
1988 #
1989 msgid ""
1990 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1991 "if needed?"
1992 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
1993
1994 #
1995 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1996 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
1997
1998 #
1999 msgid ""
2000 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2001 "After pressing OK, please wait!"
2002 msgstr ""
2003 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
2004 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
2005
2006 #
2007 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2008 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
2009
2010 #
2011 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2012 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
2013
2014 #
2015 msgid "Don't ask, just send"
2016 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
2017
2018 #
2019 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2020 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
2021
2022 #
2023 #, python-format
2024 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2025 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
2026
2027 #
2028 #, python-format
2029 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2030 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
2031
2032 #
2033 msgid "Download"
2034 msgstr "Ładuj"
2035
2036 #
2037 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2038 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
2039
2040 #
2041 msgid "Download Plugins"
2042 msgstr "Pobierz pluginy"
2043
2044 #
2045 msgid "Download Video"
2046 msgstr "Pobierz film"
2047
2048 #
2049 msgid "Download location"
2050 msgstr "Folder pobierania:"
2051
2052 #
2053 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2054 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
2055
2056 #
2057 msgid "Downloadable new plugins"
2058 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
2059
2060 #
2061 msgid "Downloadable plugins"
2062 msgstr "Pluginy do pobrania"
2063
2064 #
2065 msgid "Downloading"
2066 msgstr "Pobieranie..."
2067
2068 #
2069 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2070 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
2071
2072 #
2073 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2074 msgstr "Pobieranie obrazów. Proszę czekać..."
2075
2076 #
2077 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2078 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
2079
2080 #
2081 msgid "Dreambox software because updates are available."
2082 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
2083
2084 #
2085 msgid "Duration: "
2086 msgstr "Trwanie: "
2087
2088 #
2089 msgid "Dutch"
2090 msgstr "Holenderski"
2091
2092 #
2093 msgid "Dynamic contrast"
2094 msgstr "Dynamiczny kontrast"
2095
2096 #
2097 msgid "E"
2098 msgstr "E"
2099
2100 #
2101 msgid "EPG Selection"
2102 msgstr "Wybór EPG"
2103
2104 #
2105 msgid "EPG encoding"
2106 msgstr "Kodowanie EPG"
2107
2108 #
2109 #, python-format
2110 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2111 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
2112
2113 #
2114 msgid "East"
2115 msgstr "Wschód"
2116
2117 #
2118 msgid "Edit"
2119 msgstr "Edytuj"
2120
2121 #
2122 msgid "Edit AutoTimer"
2123 msgstr "Edytuj AutoTimer"
2124
2125 #
2126 msgid "Edit AutoTimer filters"
2127 msgstr "Edytuj filtry AutoTimera"
2128
2129 #
2130 msgid "Edit AutoTimer services"
2131 msgstr "Edytuj serwisy AutoTimera"
2132
2133 #
2134 msgid "Edit DNS"
2135 msgstr "Edytuj DNS"
2136
2137 #
2138 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2139 msgstr "Edytuj timery i skanuj po nowe wydarzenia"
2140
2141 #
2142 msgid "Edit Title"
2143 msgstr "Edytuj Tytuł"
2144
2145 #
2146 msgid "Edit bouquets list"
2147 msgstr "Edytuj listę bukietów"
2148
2149 #
2150 msgid "Edit chapters of current title"
2151 msgstr "Edycja rozdziału"
2152
2153 #
2154 msgid "Edit new timer defaults"
2155 msgstr "Edytuj domyślne timery"
2156
2157 #
2158 msgid "Edit selected AutoTimer"
2159 msgstr "Edytuj wybrany AutoTimer"
2160
2161 #
2162 msgid "Edit services list"
2163 msgstr "Edytuj listę serwisów"
2164
2165 #
2166 msgid "Edit settings"
2167 msgstr "Edytuj ustawienia"
2168
2169 #
2170 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2171 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
2172
2173 #
2174 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2175 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
2176
2177 #
2178 msgid "Edit title"
2179 msgstr "Edytuj tytuł"
2180
2181 #
2182 msgid "Edit upgrade source url."
2183 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
2184
2185 #
2186 msgid "Editing"
2187 msgstr "Edytowanie"
2188
2189 #
2190 msgid "Editor for new AutoTimers"
2191 msgstr "Edytor dla nowych AutoTimerów"
2192
2193 #
2194 msgid "Education"
2195 msgstr "Nauka"
2196
2197 #
2198 msgid "Electronic Program Guide"
2199 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
2200
2201 #
2202 msgid "Enable"
2203 msgstr "Włącz"
2204
2205 #
2206 msgid "Enable /media"
2207 msgstr "Włącz katalog /media"
2208
2209 #
2210 msgid "Enable 5V for active antenna"
2211 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
2212
2213 #
2214 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2215 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
2216
2217 #
2218 msgid "Enable Filtering"
2219 msgstr "Włącz filtrowanie"
2220
2221 #
2222 msgid "Enable HTTP Access"
2223 msgstr "Włącz dostęp HTTP"
2224
2225 #
2226 msgid "Enable HTTP Authentication"
2227 msgstr "Włącz autoryzację HTTP"
2228
2229 #
2230 msgid "Enable HTTPS Access"
2231 msgstr "Włącz dostęp HTTPS"
2232
2233 #
2234 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2235 msgstr "Włącz autoryzację HTTPS"
2236
2237 #
2238 msgid "Enable Service Restriction"
2239 msgstr "Włącz ograniczenia serwisu"
2240
2241 #
2242 msgid "Enable Streaming Authentication"
2243 msgstr "Włącz autoryzację streamingu"
2244
2245 #
2246 msgid "Enable multiple bouquets"
2247 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
2248
2249 #
2250 msgid "Enable parental control"
2251 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
2252
2253 #
2254 msgid ""
2255 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2256 "extension menu."
2257 msgstr "Włącz to aby mieć dostęp do opisu AutoTimera z menu rozszerzeń"
2258
2259 #
2260 msgid "Enable timer"
2261 msgstr "Włącz timer"
2262
2263 #
2264 msgid "Enabled"
2265 msgstr "Włączone"
2266
2267 #
2268 msgid ""
2269 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2270 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2271 msgstr ""
2272 "Kodowanie kanału uzywa do tego danych EPG. Zmień to tylko wtedy gdy szukasz "
2273 "specjalnych znaków jak np. niemieckie umlauty"
2274
2275 #
2276 msgid "Encrypted: "
2277 msgstr "Odkodowany:"
2278
2279 #
2280 msgid "Encryption"
2281 msgstr "Szyfrowanie"
2282
2283 #
2284 msgid "Encryption Key"
2285 msgstr "Klucz szyfrujący"
2286
2287 #
2288 msgid "Encryption Keytype"
2289 msgstr "Typ klucza kodowania"
2290
2291 #
2292 msgid "Encryption Type"
2293 msgstr "Typ szyfrowania"
2294
2295 #
2296 msgid "Encryption:"
2297 msgstr "Kodowanie:"
2298
2299 #
2300 msgid "End of \"after event\" timespan"
2301 msgstr "Koniec \"po wydarzeniu\" horyzontu czasowego"
2302
2303 #
2304 msgid "End of timespan"
2305 msgstr "Koniec horyzontu czasowego"
2306
2307 #
2308 msgid "End time"
2309 msgstr "Czas zakończenia"
2310
2311 #
2312 msgid "EndTime"
2313 msgstr "Czas zakończenia"
2314
2315 #
2316 msgid "English"
2317 msgstr "Angielski"
2318
2319 #
2320 msgid ""
2321 "Enigma2 Skinselector\n"
2322 "\n"
2323 "If you experience any problems please contact\n"
2324 "stephan@reichholf.net\n"
2325 "\n"
2326 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2327 msgstr ""
2328 "Wybór skinów w Enigma2\n"
2329 "\n"
2330 "Jesli doświadczyłeś jakiś problemów skontaktuj się z\n"
2331 "stephan@reichholf.net\n"
2332 "\n"
2333 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2334
2335 #
2336 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2337 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
2338
2339 #
2340 msgid "Enter IP to scan..."
2341 msgstr "Wpisz IP do skanowania..."
2342
2343 #
2344 msgid "Enter Rewind at speed"
2345 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
2346
2347 #
2348 msgid "Enter main menu..."
2349 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
2350
2351 #
2352 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2353 msgstr "Wpisz nową nazwę hosta dla Dreamboxa"
2354
2355 #
2356 msgid "Enter options:"
2357 msgstr "Wpisz opcje:"
2358
2359 #
2360 msgid "Enter password:"
2361 msgstr "Wpisz hasło:"
2362
2363 #
2364 msgid "Enter pin code"
2365 msgstr "Wpisz pin"
2366
2367 #
2368 msgid "Enter share directory:"
2369 msgstr "Wpisz katalog udostępniony:"
2370
2371 #
2372 msgid "Enter share name:"
2373 msgstr "Wpisz nazwę udostępniania:"
2374
2375 #
2376 msgid "Enter the service pin"
2377 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
2378
2379 #
2380 msgid "Enter user and password for host: "
2381 msgstr "Wpisz uzytkownika i hasło dla hosta: "
2382
2383 #
2384 msgid "Enter username:"
2385 msgstr "Wpisz nazwę użytkownika:"
2386
2387 #
2388 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2389 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
2390
2391 #
2392 msgid "Enter your search term(s)"
2393 msgstr "Wpisz wyraz do wyszukania..."
2394
2395 #
2396 msgid "Entertainment"
2397 msgstr "Rozrywka"
2398
2399 #
2400 msgid "Error"
2401 msgstr "Błąd"
2402
2403 #
2404 msgid "Error executing plugin"
2405 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
2406
2407 #
2408 #, python-format
2409 msgid ""
2410 "Error: %s\n"
2411 "Retry?"
2412 msgstr ""
2413 "Błąd: %s\n"
2414 "Ponowić?"
2415
2416 #
2417 msgid "Estonian"
2418 msgstr "Estoński"
2419
2420 #
2421 msgid "Eventview"
2422 msgstr "Widok wydarzenia"
2423
2424 #
2425 msgid "Everything is fine"
2426 msgstr "Wszystko jest OK"
2427
2428 #
2429 msgid "Exact match"
2430 msgstr "Dokładne dopasowanie"
2431
2432 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2433 msgstr "Przekroczona pojemność nośnika dual layer!"
2434
2435 #
2436 msgid "Exclude"
2437 msgstr "Wyklucz"
2438
2439 #
2440 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2441 msgstr "Wyklucz \"po wydarzeniu\" podczas horyzontu czasowego"
2442
2443 #
2444 msgid "Execution Progress:"
2445 msgstr "Wykonywanie procesu:"
2446
2447 #
2448 msgid "Execution finished!!"
2449 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
2450
2451 #
2452 msgid "Exif"
2453 msgstr "Exif"
2454
2455 #
2456 msgid "Exit"
2457 msgstr "Wyjście"
2458
2459 #
2460 msgid "Exit editor"
2461 msgstr "Opuść edytor"
2462
2463 #
2464 msgid "Exit network wizard"
2465 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
2466
2467 #
2468 msgid "Exit the cleanup wizard"
2469 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
2470
2471 #
2472 msgid "Exit the wizard"
2473 msgstr "Opuść kreator"
2474
2475 #
2476 msgid "Exit wizard"
2477 msgstr "Opuść kreatora"
2478
2479 #
2480 msgid "Expert"
2481 msgstr "Ekspert"
2482
2483 #
2484 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2485 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
2486
2487 #
2488 msgid "Extended Setup..."
2489 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
2490
2491 #
2492 msgid "Extended Software"
2493 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie"
2494
2495 #
2496 msgid "Extended Software Plugin"
2497 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie pluginu"
2498
2499 #
2500 msgid "Extensions"
2501 msgstr "Rozszerzenia"
2502
2503 #
2504 msgid "Extensions management"
2505 msgstr "Zarządzanie dodatkami"
2506
2507 #
2508 msgid "FEC"
2509 msgstr "FEC"
2510
2511 #
2512 msgid "Factory reset"
2513 msgstr "Ustawienia fabryczne"
2514
2515 #
2516 msgid "Failed"
2517 msgstr "Błąd"
2518
2519 #
2520 #, python-format
2521 msgid "Fan %d"
2522 msgstr "Fan %d"
2523
2524 #
2525 #, python-format
2526 msgid "Fan %d PWM"
2527 msgstr "Fan %d PWM"
2528
2529 #
2530 #, python-format
2531 msgid "Fan %d Voltage"
2532 msgstr "Fan %d Napięcie"
2533
2534 #
2535 msgid "Fast"
2536 msgstr "Szybko"
2537
2538 #
2539 msgid "Fast DiSEqC"
2540 msgstr "Szybki DiSEqC"
2541
2542 #
2543 msgid "Fast Forward speeds"
2544 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
2545
2546 #
2547 msgid "Fast epoch"
2548 msgstr "Szybka epoka"
2549
2550 #
2551 msgid "Favourites"
2552 msgstr "Ulubione"
2553
2554 #
2555 msgid "Fetching feed entries"
2556 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych wpisów"
2557
2558 #
2559 msgid "Fetching search entries"
2560 msgstr "Wyszukiwanie wpisów YouTube..."
2561
2562 #
2563 msgid "Filesystem Check"
2564 msgstr "Sprawdź system plików"
2565
2566 #
2567 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2568 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
2569
2570 #
2571 msgid "Film & Animation"
2572 msgstr "Film & Animacja"
2573
2574 #
2575 msgid "Filter"
2576 msgstr "Filtr"
2577
2578 #
2579 msgid ""
2580 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2581 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2582 "it's Description.\n"
2583 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2584 msgstr ""
2585 "Filtry są potężnym narzędziem gdy porównujemy wydarzenia. AutoTimer może byc "
2586 "ograniczony do pewnych dni tygodnia lub tylko podanego wydarzenia z tekstem "
2587 "np. Opis.\n"
2588 "Wciśnij niebieski aby dodać ograniczenie i żółty aby usunąć wybrane."
2589
2590 #
2591 msgid "Finetune"
2592 msgstr "Strojenie"
2593
2594 #
2595 msgid "Finished"
2596 msgstr "Skończone"
2597
2598 #
2599 msgid "Finished configuring your network"
2600 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
2601
2602 #
2603 msgid "Finished restarting your network"
2604 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
2605
2606 #
2607 msgid "Finnish"
2608 msgstr "Fiński"
2609
2610 #
2611 msgid ""
2612 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2613 msgstr ""
2614 "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
2615 "flash'era."
2616
2617 #
2618 msgid "Flash"
2619 msgstr "Flash"
2620
2621 #
2622 msgid "Flashing failed"
2623 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
2624
2625 #
2626 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2627 msgstr "Ponizsze zadania będą wykonane po wciśnięciu OK!"
2628
2629 #
2630 msgid "Format"
2631 msgstr "Format"
2632
2633 #
2634 #, python-format
2635 msgid ""
2636 "Found a total of %d matching Events.\n"
2637 "%d Timer were added and %d modified."
2638 msgstr ""
2639 "Znaleziono w sumie %d pasujących wydarzeń.\n"
2640 "%d Timer będzie dodany %d i zmodyfikowany."
2641
2642 #
2643 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2644 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
2645
2646 #
2647 msgid "Frame size in full view"
2648 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
2649
2650 #
2651 msgid "France"
2652 msgstr "Francja"
2653
2654 #
2655 msgid "French"
2656 msgstr "Francuski"
2657
2658 #
2659 msgid "Frequency"
2660 msgstr "Częstotliwość"
2661
2662 #
2663 msgid "Frequency bands"
2664 msgstr "Pasma częstotliwości"
2665
2666 #
2667 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2668 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
2669
2670 #
2671 msgid "Frequency steps"
2672 msgstr "Stopnie częstotliwości"
2673
2674 #
2675 msgid "Fri"
2676 msgstr "Pią"
2677
2678 #
2679 msgid "Friday"
2680 msgstr "Piątek"
2681
2682 #
2683 msgid "Frisian"
2684 msgstr "Fryzyjski"
2685
2686 #
2687 #, python-format
2688 msgid "Frontprocessor version: %d"
2689 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
2690
2691 #
2692 msgid "Fsck failed"
2693 msgstr "Fsck zawiódł"
2694
2695 #
2696 msgid ""
2697 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2698 "Do you want to Restart the GUI now?"
2699 msgstr ""
2700 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
2701 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
2702
2703 #
2704 msgid "Gaming"
2705 msgstr "Gry"
2706
2707 #
2708 msgid "Gateway"
2709 msgstr "Brama"
2710
2711 #
2712 msgid "General AC3 Delay"
2713 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
2714
2715 #
2716 msgid "General AC3 delay (ms)"
2717 msgstr "Główne opóźnienie AC3 (ms)"
2718
2719 #
2720 msgid "General PCM Delay"
2721 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
2722
2723 #
2724 msgid "General PCM delay (ms)"
2725 msgstr "Główne opóźnienie PCM (ms)"
2726
2727 #
2728 msgid "Genre"
2729 msgstr "Gatunek"
2730
2731 #
2732 msgid "Genuine Dreambox"
2733 msgstr "Autentyczność Dreamboxa"
2734
2735 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2736 msgstr ""
2737
2738 #
2739 msgid "German"
2740 msgstr "Niemiecki"
2741
2742 #
2743 msgid "Germany"
2744 msgstr "Niemcy"
2745
2746 #
2747 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2748 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
2749
2750 #
2751 msgid "Global delay"
2752 msgstr "Globalne opóźnienie"
2753
2754 #
2755 msgid "Goto 0"
2756 msgstr "Idź do 0"
2757
2758 #
2759 msgid "Goto position"
2760 msgstr "Idź na pozycje"
2761
2762 #
2763 msgid "Graphical Multi EPG"
2764 msgstr "Graficzny Multi EPG"
2765
2766 #
2767 msgid "Great Britain"
2768 msgstr "Wielka Brytania"
2769
2770 #
2771 msgid "Greek"
2772 msgstr "Grecki"
2773
2774 #
2775 msgid "Green boost"
2776 msgstr "Zielony"
2777
2778 #
2779 msgid "Guard Interval"
2780 msgstr "Ochrona odstępu"
2781
2782 #
2783 msgid "Guard interval mode"
2784 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
2785
2786 #
2787 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2788 msgstr "Przypuszczalnie istniejący timer bazowany na początku/końcu"
2789
2790 #
2791 msgid "HD videos"
2792 msgstr "Filmy HD"
2793
2794 #
2795 msgid "HTTP Port"
2796 msgstr "Port HTTP"
2797
2798 #
2799 msgid "HTTPS Port"
2800 msgstr "Port HTTPS"
2801
2802 #
2803 msgid "Harddisk"
2804 msgstr "Dysk twardy..."
2805
2806 #
2807 msgid "Harddisk setup"
2808 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
2809
2810 #
2811 msgid "Harddisk standby after"
2812 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
2813
2814 #
2815 msgid "Help"
2816 msgstr "Pomoc"
2817
2818 #
2819 msgid "Hidden network SSID"
2820 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
2821
2822 #
2823 msgid "Hidden networkname"
2824 msgstr "Ukryta nazwa sieci"
2825
2826 #
2827 msgid "Hierarchy Information"
2828 msgstr "Informacja hierarchii"
2829
2830 #
2831 msgid "Hierarchy mode"
2832 msgstr "Tryb hierarchii"
2833
2834 #
2835 msgid "High bitrate support"
2836 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
2837
2838 #
2839 msgid "History"
2840 msgstr "Historia"
2841
2842 #
2843 msgid "Holland"
2844 msgstr "Holandia"
2845
2846 #
2847 msgid "Hong Kong"
2848 msgstr "Hong Kong"
2849
2850 #
2851 msgid "Horizontal"
2852 msgstr "Pozioma [H]"
2853
2854 #
2855 msgid "How many minutes do you want to record?"
2856 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
2857
2858 #
2859 msgid "How to handle found crashlogs?"
2860 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
2861
2862 #
2863 msgid "Howto & Style"
2864 msgstr "Porady & Styl"
2865
2866 #
2867 msgid "Hue"
2868 msgstr "Barwa"
2869
2870 #
2871 msgid "Hungarian"
2872 msgstr "Węgierski"
2873
2874 #
2875 msgid "IP Address"
2876 msgstr "Adres IP"
2877
2878 #
2879 msgid "IP:"
2880 msgstr "IP:"
2881
2882 #
2883 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2884 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
2885
2886 #
2887 msgid "ISO path"
2888 msgstr "Ścieżka ISO"
2889
2890 #
2891 msgid "Icelandic"
2892 msgstr "Islandzki"
2893
2894 #
2895 #, python-format
2896 msgid ""
2897 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2898 "event if it records at least 80% of the it."
2899 msgstr ""
2900 "Jeśli to jest włączone na istniejącym timerze wtedy będzie też za nagraniem "
2901 "jeśli nagrywa ostanie 80% of tego."
2902
2903 #
2904 msgid ""
2905 "If you see this, something is wrong with\n"
2906 "your scart connection. Press OK to return."
2907 msgstr ""
2908 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
2909 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
2910
2911 #
2912 msgid ""
2913 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2914 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2915 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2916 "possible.\n"
2917 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2918 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2919 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2920 "step.\n"
2921 "If you are happy with the result, press OK."
2922 msgstr ""
2923 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
2924 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
2925 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
2926 "wartości.\n"
2927 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
2928 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
2929 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
2930 "kolejnym kroku.\n"
2931 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
2932
2933 #
2934 msgid "Image flash utility"
2935 msgstr "Narzędzia flash'a"
2936
2937 #
2938 msgid "Import AutoTimer"
2939 msgstr "Importuj AutoTimera"
2940
2941 #
2942 msgid "Import existing Timer"
2943 msgstr "Importuj istniejący Timer"
2944
2945 #
2946 msgid "Import from EPG"
2947 msgstr "Importuj z EPG"
2948
2949 #
2950 msgid "In Progress"
2951 msgstr "W toku"
2952
2953 #
2954 msgid ""
2955 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2956 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
2957
2958 #
2959 msgid "Include"
2960 msgstr "Dołącz"
2961
2962 #
2963 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2964 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
2965
2966 #
2967 msgid "Increase delay"
2968 msgstr "Zwiększ opóźnienie"
2969
2970 #
2971 #, python-format
2972 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2973 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
2974
2975 #
2976 msgid "Increased voltage"
2977 msgstr "Zwiększone napięcie"
2978
2979 #
2980 msgid "Index"
2981 msgstr "Indeks"
2982
2983 #
2984 msgid "India"
2985 msgstr "Indie"
2986
2987 #
2988 msgid "Info"
2989 msgstr "Info"
2990
2991 #
2992 msgid "InfoBar"
2993 msgstr "Pasek info"
2994
2995 #
2996 msgid "Infobar timeout"
2997 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
2998
2999 #
3000 msgid "Information"
3001 msgstr "Informacje"
3002
3003 #
3004 msgid "Init"
3005 msgstr "Init"
3006
3007 #
3008 msgid "Initial location in new timers"
3009 msgstr "Początkowa lokalizacja nowego timera"
3010
3011 #
3012 msgid "Initialization"
3013 msgstr "Inicjalizacja"
3014
3015 #
3016 msgid "Initialize"
3017 msgstr "Inicjuj"
3018
3019 #
3020 msgid "Initializing Harddisk..."
3021 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
3022
3023 #
3024 msgid "Input"
3025 msgstr "Info"
3026
3027 #
3028 msgid "Install"
3029 msgstr "Instalacja"
3030
3031 #
3032 msgid "Install a new image with a USB stick"
3033 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
3034
3035 #
3036 msgid "Install a new image with your web browser"
3037 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
3038
3039 #
3040 msgid "Install extensions."
3041 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
3042
3043 #
3044 msgid "Install local extension"
3045 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
3046
3047 #
3048 msgid "Install or remove finished."
3049 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
3050
3051 #
3052 msgid "Install settings, skins, software..."
3053 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
3054
3055 #
3056 msgid "Installation finished."
3057 msgstr "Instalacja zakończona."
3058
3059 #
3060 msgid "Installing"
3061 msgstr "Instalowanie"
3062
3063 #
3064 msgid "Installing Software..."
3065 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
3066
3067 #
3068 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3069 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
3070
3071 #
3072 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3073 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
3074
3075 #
3076 msgid "Installing package content... Please wait..."
3077 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
3078
3079 #
3080 msgid "Instant Record..."
3081 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
3082
3083 #
3084 msgid "Instant record location"
3085 msgstr "Lokalizacja szybkiego nagrania"
3086
3087 #
3088 msgid "Integrated Ethernet"
3089 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
3090
3091 #
3092 msgid "Integrated Wireless"
3093 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
3094
3095 #
3096 msgid "Interface: "
3097 msgstr "Interfejs: "
3098
3099 #
3100 msgid "Intermediate"
3101 msgstr "Pośrednia"
3102
3103 #
3104 msgid "Internal Flash"
3105 msgstr "Wewnętrzny Flash"
3106
3107 #
3108 msgid "Invalid Location"
3109 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
3110
3111 #
3112 #, python-format
3113 msgid "Invalid directory selected: %s"
3114 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
3115
3116 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3117 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3118 msgstr "Zła odpowiedź z chronionego kanału, uruchom ponownie"
3119
3120 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3121 msgid "Invalid response from server."
3122 msgstr "Zła odpowiedź z serwera."
3123
3124 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3125 #, python-format
3126 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3127 msgstr "Zła odpowiedź z serwera. Proszę zgłoś: %s"
3128
3129 #
3130 msgid "Invalid selection"
3131 msgstr "Zły wybór"
3132
3133 #
3134 msgid "Inversion"
3135 msgstr "Inversja"
3136
3137 #
3138 msgid "Ipkg"
3139 msgstr "Ipkg"
3140
3141 #
3142 msgid "Ireland"
3143 msgstr "Irlandia"
3144
3145 #
3146 msgid "Is this videomode ok?"
3147 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
3148
3149 #
3150 msgid "Israel"
3151 msgstr "Izrael"
3152
3153 #
3154 msgid ""
3155 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3156 "deny specific ones.\n"
3157 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3158 "Service (inside a Bouquet).\n"
3159 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3160 msgstr ""
3161 "Jest mozliwe ograniczyć AutoTimer do pewnych serwisów czy bukietów lub "
3162 "odmówić jednemu.\n"
3163 "Wydarzenie będzie pasować do AutoTimera jeśli jest szczególne i nie zakazane "
3164 "(w środku bukietu).\n"
3165 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3166
3167 #
3168 msgid "Italian"
3169 msgstr "Włoski"
3170
3171 #
3172 msgid "Italy"
3173 msgstr "Włochy"
3174
3175 #
3176 msgid "Japan"
3177 msgstr "Japonia"
3178
3179 #
3180 msgid "Job View"
3181 msgstr "Podgląd zajęć"
3182
3183 #
3184 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3185 msgid "Just Scale"
3186 msgstr "Po prostu skaluj"
3187
3188 #
3189 #, python-format
3190 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3191 msgstr "Klucz %(Key)s pomyślnie ustawione na %(delay)i ms"
3192
3193 #
3194 #, python-format
3195 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3196 msgstr "Klucz %(key)s (obecna wartość: %(value)i ms)"
3197
3198 #
3199 msgid "Keyboard"
3200 msgstr "Klawiatura..."
3201
3202 #
3203 msgid "Keyboard Map"
3204 msgstr "Mapa klawiatury"
3205
3206 #
3207 msgid "Keyboard Setup"
3208 msgstr "Ustawienia klawiatury"
3209
3210 #
3211 msgid "Keymap"
3212 msgstr "Mapa klawiszy"
3213
3214 #
3215 msgid "LAN Adapter"
3216 msgstr "Adapter LAN"
3217
3218 #
3219 msgid "LNB"
3220 msgstr "LNB"
3221
3222 #
3223 msgid "LOF"
3224 msgstr "LOF"
3225
3226 #
3227 msgid "LOF/H"
3228 msgstr "LOF/H"
3229
3230 #
3231 msgid "LOF/L"
3232 msgstr "LOF/L"
3233
3234 #
3235 msgid "Language"
3236 msgstr "Język"
3237
3238 #
3239 msgid "Language selection"
3240 msgstr "Wybór języka"
3241
3242 #
3243 msgid "Last config"
3244 msgstr "Ostatnie ust"
3245
3246 #
3247 msgid "Last speed"
3248 msgstr "Ostatnia prędkość"
3249
3250 #
3251 msgid "Latitude"
3252 msgstr "Szerokość geogr."
3253
3254 #
3255 msgid "Latvian"
3256 msgstr "Łotewski"
3257
3258 #
3259 msgid "Leave DVD Player?"
3260 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
3261
3262 #
3263 msgid "Left"
3264 msgstr "Lewo"
3265
3266 #
3267 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3268 msgid "Letterbox"
3269 msgstr "Letterbox"
3270
3271 #
3272 msgid "Limit east"
3273 msgstr "Limit wschodni"
3274
3275 #
3276 msgid "Limit west"
3277 msgstr "Limit zachodni"
3278
3279 #
3280 msgid "Limited character set for recording filenames"
3281 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
3282
3283 #
3284 msgid "Limits off"
3285 msgstr "Limity wyłaczonyy"
3286
3287 #
3288 msgid "Limits on"
3289 msgstr "Limity właczony"
3290
3291 #
3292 msgid "Link Quality:"
3293 msgstr "Jakość sygnału:"
3294
3295 #
3296 msgid "Link:"
3297 msgstr "Łącze:"
3298
3299 #
3300 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3301 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
3302
3303 #
3304 msgid "List of Storage Devices"
3305 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
3306
3307 #
3308 msgid "Lithuanian"
3309 msgstr "Litewski"
3310
3311 #
3312 msgid "Load"
3313 msgstr "Otwórz"
3314
3315 #
3316 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3317 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
3318
3319 #
3320 msgid "Load feed on startup:"
3321 msgstr "Załaduj listę podczas startu:"
3322
3323 #
3324 msgid "Load movie-length"
3325 msgstr "Pokaż dlugość filmu"
3326
3327 #
3328 msgid "Local Network"
3329 msgstr "Sieć lokalna"
3330
3331 #
3332 msgid "Local share name"
3333 msgstr "Lokalna nazwa udziału"
3334
3335 #
3336 msgid "Location"
3337 msgstr "Lokalizacja"
3338
3339 #
3340 msgid "Location for instant recordings"
3341 msgstr "Lokalizacja dla szybkich nagrań"
3342
3343 #
3344 msgid "Lock:"
3345 msgstr "Block:"
3346
3347 #
3348 msgid "Log results to harddisk"
3349 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
3350
3351 #
3352 msgid "Long Keypress"
3353 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
3354
3355 #
3356 msgid "Longitude"
3357 msgstr "Długość geogr."
3358
3359 #
3360 msgid "Lower bound of timespan."
3361 msgstr "Dolny horyzont czasowy"
3362
3363 #
3364 msgid ""
3365 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3366 "are not taken into account!"
3367 msgstr ""
3368 "Dolny horyzont czasowy. Nic przed tym czasem nie będzie odpowiadać. Offset "
3369 "nie jest brany dla tego konta!"
3370
3371 #
3372 msgid "MMC Card"
3373 msgstr "Karta MMC"
3374
3375 #
3376 msgid "MORE"
3377 msgstr "Więcej"
3378
3379 #
3380 msgid "Main menu"
3381 msgstr "Menu Główne"
3382
3383 #
3384 msgid "Mainmenu"
3385 msgstr "Menu Główne"
3386
3387 #
3388 msgid "Make this mark an 'in' point"
3389 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
3390
3391 #
3392 msgid "Make this mark an 'out' point"
3393 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
3394
3395 #
3396 msgid "Make this mark just a mark"
3397 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
3398
3399 #
3400 msgid "Manage extensions"
3401 msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami"
3402
3403 #
3404 msgid "Manage network shares"
3405 msgstr "Zarządzaj udziałami sieci"
3406
3407 #
3408 msgid "Manage your network shares..."
3409 msgstr "Zarządzaj swoimi udziałami sieci..."
3410
3411 #
3412 msgid "Manage your receiver's software"
3413 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
3414
3415 #
3416 msgid "Manual Scan"
3417 msgstr "Ręczne skanowanie"
3418
3419 #
3420 msgid "Manual transponder"
3421 msgstr "Własny transponder"
3422
3423 #
3424 msgid "Manufacturer"
3425 msgstr "Producent"
3426
3427 #
3428 msgid "Margin after record"
3429 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
3430
3431 #
3432 msgid "Margin before record (minutes)"
3433 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
3434
3435 #
3436 #, python-format
3437 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3438 msgstr "Dopasuj horyzont czasowy: %02d:%02d - %02d:%02d"
3439
3440 #
3441 msgid "Match title"
3442 msgstr "Dopasuj tytuł"
3443
3444 #
3445 #, python-format
3446 msgid "Match title: %s"
3447 msgstr "Dopasuj tytuł: %s"
3448
3449 #
3450 msgid "Max. Bitrate: "
3451 msgstr "Max. Bitrate: "
3452
3453 #
3454 msgid "Maximum duration (in m)"
3455 msgstr "Maksymalne trwanie (w m)"
3456
3457 #
3458 msgid ""
3459 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3460 "time (without offset) it won't be matched."
3461 msgstr ""
3462 "Maksymalne trwanie wydarzaenia. Jesli wydarzenie jest dłuższe jak ten czas "
3463 "(bez offsetu) nie będzie dopasowane."
3464
3465 #
3466 msgid "Media player"
3467 msgstr "Odtwarzacz"
3468
3469 #
3470 msgid "MediaPlayer"
3471 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
3472
3473 #
3474 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3475 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
3476
3477 #
3478 msgid "Medium is not empty!"
3479 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
3480
3481 #
3482 msgid "Menu"
3483 msgstr "Menu"
3484
3485 #
3486 msgid "Message"
3487 msgstr "Wiadomość"
3488
3489 #
3490 msgid "Message..."
3491 msgstr "Wiadomość..."
3492
3493 #
3494 msgid "Mexico"
3495 msgstr "Meksyk"
3496
3497 #
3498 msgid "Mkfs failed"
3499 msgstr "Mkfs zawiódł"
3500
3501 #
3502 msgid "Mode"
3503 msgstr "Tryb"
3504
3505 #
3506 msgid "Model: "
3507 msgstr "Model: "
3508
3509 #
3510 msgid "Modify existing timers"
3511 msgstr "Modyfikuj istniejące timery"
3512
3513 #
3514 msgid "Modulation"
3515 msgstr "Modulacja"
3516
3517 #
3518 msgid "Modulator"
3519 msgstr "Modulator"
3520
3521 #
3522 msgid "Mon"
3523 msgstr "Pon"
3524
3525 #
3526 msgid "Mon-Fri"
3527 msgstr "Pon-Pią"
3528
3529 #
3530 msgid "Monday"
3531 msgstr "Poniedziałek"
3532
3533 #
3534 msgid "Monthly"
3535 msgstr "Miesięcznie"
3536
3537 #
3538 msgid "More video entries."
3539 msgstr "Więcej wpisów wideo."
3540
3541 #
3542 msgid "Mosquito noise reduction"
3543 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
3544
3545 #
3546 msgid "Most discussed"
3547 msgstr "Najczęściej dyskutowane"
3548
3549 #
3550 msgid "Most linked"
3551 msgstr "Najczęściej ogladane"
3552
3553 #
3554 msgid "Most popular"
3555 msgstr "Najbardziej popularne"
3556
3557 #
3558 msgid "Most recent"
3559 msgstr "Najnowsze"
3560
3561 #
3562 msgid "Most responded"
3563 msgstr "Najbardziej odpowiednie"
3564
3565 #
3566 msgid "Most viewed"
3567 msgstr "Najczęściej ogladane"
3568
3569 #
3570 msgid "Mount failed"
3571 msgstr "Montowanie nieudane"
3572
3573 #
3574 msgid "Mount informations"
3575 msgstr "Informacje montowania"
3576
3577 #
3578 msgid "Mount options"
3579 msgstr "Opcje montowania"
3580
3581 #
3582 msgid "Mount type"
3583 msgstr "Typ montowania"
3584
3585 #
3586 msgid "MountManager"
3587 msgstr "Menadżer montowania"
3588
3589 #
3590 msgid ""
3591 "Mounted/\n"
3592 "Unmounted"
3593 msgstr ""
3594 "Zamontowane/\n"
3595 "Odmontowane"
3596
3597 #
3598 msgid "Mountpoints management"
3599 msgstr "Zarządzanie punktami montowania"
3600
3601 #
3602 msgid "Mounts editor"
3603 msgstr "Edytor montowania"
3604
3605 #
3606 msgid "Mounts management"
3607 msgstr "Zarządzanie montowaniem"
3608
3609 #
3610 msgid "Move Picture in Picture"
3611 msgstr "Przesuń PiP"
3612
3613 #
3614 msgid "Move east"
3615 msgstr "Przesuń na wschód"
3616
3617 #
3618 msgid "Move plugin screen"
3619 msgstr "Przenieś obraz plugnu"
3620
3621 #
3622 msgid "Move screen down"
3623 msgstr "Przenieś obraz w dół"
3624
3625 #
3626 msgid "Move screen to the center of your TV"
3627 msgstr "Przenieś obraz na środek TV"
3628
3629 #
3630 msgid "Move screen to the left"
3631 msgstr "Przenieś obraz do lewej"
3632
3633 #
3634 msgid "Move screen to the lower left corner"
3635 msgstr "Przenieś obraz do lewego rogu"
3636
3637 #
3638 msgid "Move screen to the lower right corner"
3639 msgstr "Przenieś obraz do niższego lewego rogu"
3640
3641 #
3642 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3643 msgstr "Przenieś obraz na środek lewej ramki"
3644
3645 #
3646 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3647 msgstr "Przenieś obraz na środek prawej ramki"
3648
3649 #
3650 msgid "Move screen to the right"
3651 msgstr "Przenieś obraz do prawej"
3652
3653 #
3654 msgid "Move screen to the upper left corner"
3655 msgstr "Przenieś obraz do wyższego lewego rogu"
3656
3657 #
3658 msgid "Move screen to the upper right corner"
3659 msgstr "Przenieś obraz do wyższego prawego rogu"
3660
3661 #
3662 msgid "Move screen up"
3663 msgstr "Przenieś obraz wyżej"
3664
3665 #
3666 msgid "Move west"
3667 msgstr "Przesuń na zachód"
3668
3669 #
3670 msgid "Movie location"
3671 msgstr "Przenieś lokalizację"
3672
3673 #
3674 msgid "Movielist menu"
3675 msgstr "Menu listy filmów"
3676
3677 #
3678 msgid "Multi EPG"
3679 msgstr "Multi EPG"
3680
3681 #
3682 msgid "Multimedia"
3683 msgstr "Multimedia"
3684
3685 #
3686 msgid "Multiple service support"
3687 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
3688
3689 #
3690 msgid "Multisat"
3691 msgstr "Multisat"
3692
3693 #
3694 msgid "Music"
3695 msgstr "Muzyka"
3696
3697 #
3698 msgid "Mute"
3699 msgstr "Mute"
3700
3701 #
3702 msgid "My TubePlayer"
3703 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
3704
3705 #
3706 msgid "MyTube Settings"
3707 msgstr "Ustawienia MyTube"
3708
3709 #
3710 msgid "MyTubePlayer"
3711 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
3712
3713 #
3714 msgid "MyTubePlayer Help"
3715 msgstr "Pomoc MyTube"
3716
3717 #
3718 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3719 msgstr "Widok pobierania filmów"
3720
3721 #
3722 msgid "MyTubePlayer settings"
3723 msgstr "Ustawienia odtwarzacza MyTube"
3724
3725 #
3726 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3727 msgstr "Info MyTube"
3728
3729 #
3730 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3731 msgstr "Pomoc MyTube"
3732
3733 #
3734 msgid "N/A"
3735 msgstr "N/A"
3736
3737 #
3738 msgid "NEXT"
3739 msgstr "Następny"
3740
3741 #
3742 msgid "NFI Image Flashing"
3743 msgstr "Wgrywanie softu NFI"
3744
3745 #
3746 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3747 msgstr ""
3748 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
3749
3750 #
3751 msgid "NFS share"
3752 msgstr "Udział NFS"
3753
3754 #
3755 msgid "NOW"
3756 msgstr "Teraz"
3757
3758 #
3759 msgid "NTSC"
3760 msgstr "NTSC"
3761
3762 #
3763 msgid "Name"
3764 msgstr "Nazwa"
3765
3766 #
3767 msgid "Nameserver"
3768 msgstr "Nameserver"
3769
3770 #
3771 #, python-format
3772 msgid "Nameserver %d"
3773 msgstr "Nameserver %d"
3774
3775 #
3776 msgid "Nameserver Setup"
3777 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
3778
3779 #
3780 msgid "Nameserver settings"
3781 msgstr "Ustawienia nameserver"
3782
3783 #
3784 msgid "Netmask"
3785 msgstr "Maska sieci"
3786
3787 #
3788 msgid "Network"
3789 msgstr "Sieć"
3790
3791 #
3792 msgid "Network Configuration..."
3793 msgstr "Konfiguracja sieci..."
3794
3795 #
3796 msgid "Network Mount"
3797 msgstr "Montowanie sieci"
3798
3799 #
3800 msgid "Network SSID"
3801 msgstr "Sieciowe SSID"
3802
3803 #
3804 msgid "Network Setup"
3805 msgstr "Ustawienia sieci"
3806
3807 #
3808 msgid "Network Wizard"
3809 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
3810
3811 #
3812 msgid "Network scan"
3813 msgstr "Skanowanie sieci"
3814
3815 #
3816 msgid "Network setup"
3817 msgstr "Ustawienia sieci"
3818
3819 #
3820 msgid "Network test"
3821 msgstr "Test połączenia sieciowego"
3822
3823 #
3824 msgid "Network test..."
3825 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
3826
3827 #
3828 msgid "Network:"
3829 msgstr "Sieć:"
3830
3831 #
3832 msgid "NetworkBrowser"
3833 msgstr "Przeglądarka sieciowa"
3834
3835 #
3836 msgid "NetworkWizard"
3837 msgstr "Kreator sieci"
3838
3839 #
3840 msgid "Never"
3841 msgstr "Nigdy"
3842
3843 #
3844 msgid "New"
3845 msgstr "Nowe"
3846
3847 #
3848 msgid "New Zealand"
3849 msgstr "Nowa Zelandia"
3850
3851 #
3852 msgid "New pin"
3853 msgstr "Nowy pin"
3854
3855 #
3856 msgid "New version:"
3857 msgstr "Nowa wersja:"
3858
3859 #
3860 msgid "News & Politics"
3861 msgstr "Informacje & Polityka"
3862
3863 #
3864 msgid "Next"
3865 msgstr "Następny"
3866
3867 #
3868 msgid "No"
3869 msgstr "Nie"
3870
3871 #
3872 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3873 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
3874
3875 #
3876 msgid "No Connection"
3877 msgstr "Brak połączenia"
3878
3879 #
3880 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3881 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
3882
3883 #
3884 msgid "No Networks found"
3885 msgstr "Nie znaleziono sieci"
3886
3887 #
3888 msgid "No backup needed"
3889 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
3890
3891 #
3892 msgid ""
3893 "No data on transponder!\n"
3894 "(Timeout reading PAT)"
3895 msgstr ""
3896 "Brak danych na transponderze!\n"
3897 "(Koniec czasu czytania PAT)"
3898
3899 #
3900 msgid "No description available."
3901 msgstr "Brak dostępnego opisu."
3902
3903 #
3904 msgid "No details for this image file"
3905 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
3906
3907 #
3908 msgid "No displayable files on this medium found!"
3909 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
3910
3911 #
3912 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3913 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
3914
3915 #
3916 msgid ""
3917 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3918 "forward/backward!"
3919 msgstr ""
3920 "Szybkie przesuwanie jeszcze nie dostępne.. ale mozna użyć przycisków "
3921 "numerycznych do przeskoków w tył/przód!"
3922
3923 #
3924 msgid "No free tuner!"
3925 msgstr "Brak wolnego tunera!"
3926
3927 #
3928 msgid "No network connection available."
3929 msgstr "Brak połączenia z siecią."
3930
3931 #
3932 msgid "No network devices found!"
3933 msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych!"
3934
3935 #
3936 msgid "No networks found"
3937 msgstr "Nie znaleziono sieci"
3938
3939 #
3940 msgid ""
3941 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3942 msgstr ""
3943 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
3944 "spróbować ponownie."
3945
3946 #
3947 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3948 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
3949
3950 #
3951 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3952 msgstr "Niegrywalny plik wideo! Zatrzymać odtwarzanie?"
3953
3954 #
3955 msgid "No positioner capable frontend found."
3956 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
3957
3958 #
3959 msgid "No satellite frontend found!!"
3960 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
3961
3962 #
3963 msgid "No tags are set on these movies."
3964 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
3965
3966 #
3967 msgid "No to all"
3968 msgstr "Nie dla wszystkich"
3969
3970 #
3971 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3972 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
3973
3974 #
3975 msgid ""
3976 "No tuner is enabled!\n"
3977 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3978 msgstr ""
3979 "Brak włączonego tunera!\n"
3980 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
3981
3982 #
3983 msgid "No useable USB stick found"
3984 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
3985
3986 #
3987 msgid ""
3988 "No valid service PIN found!\n"
3989 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3990 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3991 msgstr ""
3992 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
3993 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
3994 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
3995
3996 #
3997 msgid ""
3998 "No valid setup PIN found!\n"
3999 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4000 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4001 msgstr ""
4002 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
4003 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
4004 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
4005
4006 #
4007 msgid "No videos to display"
4008 msgstr "Brak filmów do wyswietlenia"
4009
4010 #
4011 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4012 msgstr "Brak sieci bezprzewodowych! Proszę odśwież"
4013
4014 #
4015 msgid ""
4016 "No working local network adapter found.\n"
4017 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4018 "configured correctly."
4019 msgstr ""
4020 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
4021 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
4022 "skonfigurowana."
4023
4024 #
4025 msgid ""
4026 "No working wireless network adapter found.\n"
4027 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4028 "network is configured correctly."
4029 msgstr ""
4030 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
4031 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
4032 "dobrze skonfigurowana."
4033
4034 #
4035 msgid ""
4036 "No working wireless network interface found.\n"
4037 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4038 "your local network interface."
4039 msgstr ""
4040 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
4041 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
4042 "lokalny interfejs sieciowy."
4043
4044 #
4045 msgid "No, but play video again"
4046 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4047
4048 #
4049 msgid "No, but restart from begin"
4050 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4051
4052 #
4053 msgid "No, but switch to video entries."
4054 msgstr "Nie, ale przełącz na stronę główną"
4055
4056 #
4057 msgid "No, but switch to video search."
4058 msgstr "Nie, ale przełącz do wyszukiwarki filmów"
4059
4060 #
4061 msgid "No, do nothing."
4062 msgstr "Nie, nie rób nic."
4063
4064 #
4065 msgid "No, just start my dreambox"
4066 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
4067
4068 #
4069 msgid "No, not now"
4070 msgstr "Nie teraz"
4071
4072 #
4073 msgid "No, remove them."
4074 msgstr "Nie, usuń je."
4075
4076 #
4077 msgid "No, scan later manually"
4078 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
4079
4080 #
4081 msgid "No, send them never"
4082 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
4083
4084 #
4085 msgid "None"
4086 msgstr "Brak"
4087
4088 #
4089 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4090 msgid "Nonlinear"
4091 msgstr "Nielinearny"
4092
4093 #
4094 msgid "Nonprofits & Activism"
4095 msgstr "Fundacje & Aktywizm"
4096
4097 #
4098 msgid "North"
4099 msgstr "Północ"
4100
4101 #
4102 msgid "Norwegian"
4103 msgstr "Norweski"
4104
4105 #
4106 #, python-format
4107 msgid ""
4108 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4109 "required, %d MB available)"
4110 msgstr ""
4111 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
4112 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
4113
4114 #
4115 msgid "Not fetching feed entries"
4116 msgstr "Brk wyszukiwanych wpisów"
4117
4118 #
4119 msgid ""
4120 "Nothing to scan!\n"
4121 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4122 msgstr ""
4123 "Nic do skanowania!\n"
4124 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
4125
4126 #
4127 msgid "Now Playing"
4128 msgstr "Odtwarzane"
4129
4130 #
4131 msgid ""
4132 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4133 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4134 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4135 msgstr ""
4136 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
4137 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
4138 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
4139
4140 #
4141 msgid "Number of scheduled recordings left."
4142 msgstr "Numer pozostałych zaprogramowanych nagrań."
4143
4144 #
4145 msgid "OK"
4146 msgstr "OK"
4147
4148 #
4149 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4150 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
4151
4152 #
4153 msgid "OK, remove another extensions"
4154 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
4155
4156 #
4157 msgid "OK, remove some extensions"
4158 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
4159
4160 #
4161 msgid "OSD Settings"
4162 msgstr "Ustawienia OSD"
4163
4164 #
4165 msgid "OSD visibility"
4166 msgstr "Przezroczystość"
4167
4168 #
4169 msgid "Off"
4170 msgstr "Wyłącz"
4171
4172 #
4173 msgid "Offset after recording (in m)"
4174 msgstr "Ofset po nagrania (w m)"
4175
4176 #
4177 msgid "Offset before recording (in m)"
4178 msgstr "Ofset przed nagraniem (w m)"
4179
4180 #
4181 msgid "On"
4182 msgstr "Włącz"
4183
4184 #
4185 msgid "On any service"
4186 msgstr "Na każdym serwisie"
4187
4188 #
4189 msgid "On same service"
4190 msgstr "Na tym samym serwisie"
4191
4192 #
4193 msgid "One"
4194 msgstr "Jeden"
4195
4196 #
4197 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4198 msgstr "Tylko AutoTimery stworzone podczas tej sesji"
4199
4200 #
4201 msgid "Only Free scan"
4202 msgstr "Skanuj tylko FTA"
4203
4204 #
4205 msgid "Only extensions."
4206 msgstr "Tylko rozszerzenia."
4207
4208 #
4209 msgid "Only match during timespan"
4210 msgstr "Tylko pasujące podczas horyzontu czasowego"
4211
4212 #
4213 #, python-format
4214 msgid "Only on Service: %s"
4215 msgstr "Tylko na serwisie: %s"
4216
4217 #
4218 msgid "Open Context Menu"
4219 msgstr "Otwórz menu kontekstowe"
4220
4221 #
4222 msgid "Open plugin menu"
4223 msgstr "Otwórz menu plugina"
4224
4225 #
4226 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4227 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
4228
4229 #
4230 msgid "Orbital Position"
4231 msgstr "Pozycja orbitalna"
4232
4233 #
4234 msgid "Outer Bound (+/-)"
4235 msgstr "Zewnętrzne związanie (+/-)"
4236
4237 #
4238 msgid "Override found with alternative service"
4239 msgstr "Zastępstwo znalezione z alternatywnym serwisem"
4240
4241 #
4242 msgid "PAL"
4243 msgstr "PAL"
4244
4245 #
4246 msgid "PIDs"
4247 msgstr "Pidy"
4248
4249 #
4250 msgid "Package list update"
4251 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
4252
4253 #
4254 msgid "Package removal failed.\n"
4255 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
4256
4257 #
4258 msgid "Package removed successfully.\n"
4259 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
4260
4261 #
4262 msgid "Packet management"
4263 msgstr "Zarządzanie pakietem"
4264
4265 #
4266 msgid "Packet manager"
4267 msgstr "Menadżer pakietów"
4268
4269 #
4270 msgid "Page"
4271 msgstr "Strona"
4272
4273 #
4274 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4275 msgid "Pan&Scan"
4276 msgstr "Pan&Scan"
4277
4278 #
4279 msgid "Parent Directory"
4280 msgstr "Katalog nadrzędny"
4281
4282 #
4283 msgid "Parental control"
4284 msgstr "Kontrola rodzicielska"
4285
4286 #
4287 msgid "Parental control services Editor"
4288 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
4289
4290 #
4291 msgid "Parental control setup"
4292 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
4293
4294 #
4295 msgid "Parental control type"
4296 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
4297
4298 #
4299 msgid "Password"
4300 msgstr "Hasło"
4301
4302 #
4303 msgid "Pause movie at end"
4304 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
4305
4306 #
4307 msgid "People & Blogs"
4308 msgstr "Ludzie & Blogi"
4309
4310 #
4311 msgid "Pets & Animals"
4312 msgstr "Zwierzęta"
4313
4314 #
4315 msgid "Phone number"
4316 msgstr "Numer telefonu"
4317
4318 #
4319 msgid "PiPSetup"
4320 msgstr "Ustawienia PiP"
4321
4322 #
4323 msgid "PicturePlayer"
4324 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
4325
4326 #
4327 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4328 msgid "Pillarbox"
4329 msgstr "Pillarbox"
4330
4331 #
4332 msgid "Pilot"
4333 msgstr "Pilot"
4334
4335 #
4336 msgid "Pin code needed"
4337 msgstr "Potrzebny kod pin"
4338
4339 #
4340 msgid "Play"
4341 msgstr "Odtwarzaj"
4342
4343 #
4344 msgid "Play Audio-CD..."
4345 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
4346
4347 #
4348 msgid "Play DVD"
4349 msgstr "Odtwórz DVD"
4350
4351 #
4352 msgid "Play Music..."
4353 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
4354
4355 #
4356 msgid "Play YouTube movies"
4357 msgstr "Odtwarzacz filmów YouTube"
4358
4359 #
4360 msgid "Play next video"
4361 msgstr "Odtwórz kolejne wideo"
4362
4363 #
4364 msgid "Play recorded movies..."
4365 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
4366
4367 #
4368 msgid "Play video again"
4369 msgstr "Odtwórz wideo ponownie"
4370
4371 #
4372 msgid "Please Reboot"
4373 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
4374
4375 #
4376 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4377 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
4378
4379 msgid "Please add titles to the compilation."
4380 msgstr "Dodaj tytuły do kompilacji."
4381
4382 #
4383 msgid "Please change recording endtime"
4384 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
4385
4386 #
4387 msgid "Please check your network settings!"
4388 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
4389
4390 #
4391 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4392 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
4393
4394 #
4395 msgid "Please choose an extension..."
4396 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
4397
4398 #
4399 msgid "Please choose he package..."
4400 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
4401
4402 #
4403 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4404 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
4405
4406 #
4407 msgid ""
4408 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4409 "values.\n"
4410 "When you are ready press OK to continue."
4411 msgstr ""
4412 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
4413 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
4414
4415 #
4416 msgid ""
4417 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4418 "values.\n"
4419 "When you are ready press OK to continue."
4420 msgstr ""
4421 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
4422 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
4423
4424 #
4425 msgid ""
4426 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4427 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4428 msgstr ""
4429 "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
4430 "USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
4431
4432 #
4433 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4434 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
4435
4436 #
4437 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4438 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
4439
4440 #
4441 msgid "Please enter a name for the new marker"
4442 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
4443
4444 #
4445 msgid "Please enter a new filename"
4446 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
4447
4448 #
4449 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4450 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
4451
4452 #
4453 msgid "Please enter name of the new directory"
4454 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
4455
4456 #
4457 msgid "Please enter the correct pin code"
4458 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
4459
4460 #
4461 msgid "Please enter the old pin code"
4462 msgstr "Wpisz stary kod pin"
4463
4464 #
4465 msgid "Please enter your email address here:"
4466 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
4467
4468 #
4469 msgid "Please enter your name here (optional):"
4470 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
4471
4472 #
4473 msgid "Please enter your search term."
4474 msgstr "Wpisz frazę wyszukiwaną"
4475
4476 #
4477 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4478 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
4479
4480 #
4481 msgid ""
4482 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4483 "therefore the default directory is being used instead."
4484 msgstr ""
4485 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
4486 "katalogu."
4487
4488 #
4489 msgid "Please press OK to continue."
4490 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
4491
4492 #
4493 msgid "Please press OK!"
4494 msgstr "Wciśnij OK!"
4495
4496 #
4497 msgid "Please provide a Text to match"
4498 msgstr "Dodaj tekst do dopasowania"
4499
4500 #
4501 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
4502 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
4503
4504 #
4505 msgid "Please select a playlist to delete..."
4506 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
4507
4508 #
4509 msgid "Please select a playlist..."
4510 msgstr "Wybierz playlistę..."
4511
4512 #
4513 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4514 msgstr "Wybierz standardowy wpis lub powtórz wyszukiwanie"
4515
4516 #
4517 msgid "Please select a subservice to record..."
4518 msgstr "Wybierz subserwis..."
4519
4520 #
4521 msgid "Please select a subservice..."
4522 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
4523
4524 #
4525 msgid "Please select an extension to remove."
4526 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
4527
4528 #
4529 msgid "Please select an option below."
4530 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
4531
4532 #
4533 msgid "Please select medium to use as backup location"
4534 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
4535
4536 #
4537 msgid "Please select tag to filter..."
4538 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
4539
4540 #
4541 msgid "Please select target directory or medium"
4542 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
4543
4544 #
4545 msgid "Please select the movie path..."
4546 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
4547
4548 #
4549 msgid ""
4550 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4551 "connection.\n"
4552 "\n"
4553 "Please press OK to continue."
4554 msgstr ""
4555 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
4556 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
4557
4558 #
4559 msgid ""
4560 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4561 "\n"
4562 "Please press OK to continue."
4563 msgstr ""
4564 "Wybierz sieć WiFi za pomocą której bedziesz się łączył.\n"
4565 "\n"
4566 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
4567
4568 #
4569 msgid "Please set up tuner B"
4570 msgstr "Ustaw Tuner B"
4571
4572 #
4573 msgid "Please set up tuner C"
4574 msgstr "Ustaw Tuner C"
4575
4576 #
4577 msgid "Please set up tuner D"
4578 msgstr "Ustaw Tuner D"
4579
4580 #
4581 msgid ""
4582 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4583 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4584 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4585 msgstr ""
4586 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
4587 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
4588 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
4589
4590 #
4591 msgid ""
4592 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4593 "the OK button."
4594 msgstr ""
4595 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
4596 "OK."
4597
4598 msgid "Please wait (Step 2)"
4599 msgstr "Proszę czekać (krok 2)"
4600
4601 #
4602 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4603 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
4604
4605 #
4606 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4607 msgstr "Czekaj na aktywację twojego montowania sieci..."
4608
4609 #
4610 msgid "Please wait while removing selected package..."
4611 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
4612
4613 #
4614 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4615 msgstr "Poczekaj podczas usuwania montowania sieciowego..."
4616
4617 #
4618 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4619 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
4620
4621 #
4622 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4623 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
4624
4625 #
4626 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4627 msgstr "Poczekaj podczas aktualizacji montowania sieciowego..."
4628
4629 #
4630 msgid "Please wait while we configure your network..."
4631 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
4632
4633 #
4634 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4635 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
4636
4637 #
4638 msgid "Please wait while we test your network..."
4639 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
4640
4641 #
4642 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4643 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
4644
4645 #
4646 msgid "Please wait..."
4647 msgstr "Proszę czekać..."
4648
4649 #
4650 msgid "Please wait... Loading list..."
4651 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
4652
4653 #
4654 msgid "Plugin browser"
4655 msgstr "Przeglądarka pluginów"
4656
4657 #
4658 msgid "Plugin manager activity information"
4659 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
4660
4661 #
4662 msgid "Plugin manager help"
4663 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
4664
4665 #
4666 #, python-format
4667 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4668 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Wersja: %(version)s"
4669
4670 #
4671 msgid "Plugins"
4672 msgstr "Pluginy"
4673
4674 #
4675 msgid "Poland"
4676 msgstr "Polska"
4677
4678 #
4679 msgid "Polarity"
4680 msgstr "Polaryzacja"
4681
4682 #
4683 msgid "Polarization"
4684 msgstr "Polaryzacja"
4685
4686 #
4687 msgid "Polish"
4688 msgstr "Polski"
4689
4690 #
4691 msgid "Poll Interval (in h)"
4692 msgstr "Przedział głosowania (w h)"
4693
4694 #
4695 msgid "Poll automatically"
4696 msgstr "Sonda automatycznie"
4697
4698 #
4699 msgid "Port A"
4700 msgstr "Port A"
4701
4702 #
4703 msgid "Port B"
4704 msgstr "Port B"
4705
4706 #
4707 msgid "Port C"
4708 msgstr "Port C"
4709
4710 #
4711 msgid "Port D"
4712 msgstr "Port D"
4713
4714 #
4715 msgid "Portuguese"
4716 msgstr "Portugalski"
4717
4718 #
4719 msgid "Positioner"
4720 msgstr "Pozycjoner"
4721
4722 #
4723 msgid "Positioner fine movement"
4724 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
4725
4726 #
4727 msgid "Positioner movement"
4728 msgstr "Ruchy pozycjonera"
4729
4730 #
4731 msgid "Positioner setup"
4732 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
4733
4734 #
4735 msgid "Positioner storage"
4736 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
4737
4738 #
4739 msgid ""
4740 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4741 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4742 msgstr ""
4743 "Stan zasilania do zmiany po nagrywaniu. Wybierz \"standard\" aby nie "
4744 "zmieniać domyślnego zachowania e2 lub wartości zmienione przes siebie."
4745
4746 #
4747 msgid "Power threshold in mA"
4748 msgstr "Próg mocy w  mA"
4749
4750 #
4751 msgid "Predefined transponder"
4752 msgstr "Zdefiniowany transponder"
4753
4754 #
4755 msgid "Preparing... Please wait"
4756 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
4757
4758 #
4759 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4760 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
4761
4762 #
4763 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4764 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
4765
4766 #
4767 msgid "Press OK to activate the settings."
4768 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
4769
4770 #
4771 msgid "Press OK to collapse this host"
4772 msgstr "Wciśnij OK aby wyczerpać ten host"
4773
4774 #
4775 msgid "Press OK to edit selected settings."
4776 msgstr "Wcisnij OK aby edytować wybrane ustawienia."
4777
4778 #
4779 msgid "Press OK to edit the settings."
4780 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
4781
4782 #
4783 msgid "Press OK to expand this host"
4784 msgstr "Wciśnij OK aby rozszerzyć ten host"
4785
4786 #
4787 #, python-format
4788 msgid "Press OK to get further details for %s"
4789 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
4790
4791 #
4792 msgid "Press OK to mount this share!"
4793 msgstr "Wcisnij OK aby zamontować ten udział!"
4794
4795 #
4796 msgid "Press OK to mount!"
4797 msgstr "Wciśnij OK aby zamontować!"
4798
4799 #
4800 msgid "Press OK to save settings."
4801 msgstr "Wciśnij OK aby zapisać ustawienia."
4802
4803 #
4804 msgid "Press OK to scan"
4805 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
4806
4807 #
4808 msgid "Press OK to select a Provider."
4809 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
4810
4811 #
4812 msgid "Press OK to select."
4813 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać."
4814
4815 #
4816 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4817 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
4818
4819 #
4820 msgid "Press OK to start the scan"
4821 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
4822
4823 #
4824 msgid "Press OK to toggle the selection."
4825 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
4826
4827 #
4828 msgid "Press OK to view full changelog"
4829 msgstr "Wciśnij OK aby pokazać listę zmian"
4830
4831 #
4832 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4833 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
4834
4835 #
4836 msgid "Prev"
4837 msgstr "Poprzedni"
4838
4839 #
4840 msgid "Preview"
4841 msgstr "Podgląd"
4842
4843 #
4844 msgid "Preview AutoTimer"
4845 msgstr "Podgląd AutoTimera"
4846
4847 #
4848 msgid "Preview menu"
4849 msgstr "Podgląd menu"
4850
4851 #
4852 msgid "Primary DNS"
4853 msgstr "Pierwszy DNS"
4854
4855 #
4856 msgid "Priority"
4857 msgstr "Priorytet konwertera"
4858
4859 #
4860 msgid "Process"
4861 msgstr "Procesy..."
4862
4863 #
4864 msgid "Properties of current title"
4865 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
4866
4867 #
4868 msgid "Protect services"
4869 msgstr "Ochrona serwisów"
4870
4871 #
4872 msgid "Protect setup"
4873 msgstr "Ochrona ustawień"
4874
4875 #
4876 msgid "Provider"
4877 msgstr "Provider"
4878
4879 #
4880 msgid "Provider to scan"
4881 msgstr "Provider do skanowania"
4882
4883 #
4884 msgid "Providers"
4885 msgstr "Providerzy"
4886
4887 #
4888 msgid "Published"
4889 msgstr "Publikacji"
4890
4891 #
4892 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4893 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
4894
4895 #
4896 msgid "Quick"
4897 msgstr "Szybko"
4898
4899 #
4900 msgid "Quickzap"
4901 msgstr "Szybkie przełączanie"
4902
4903 #
4904 msgid "RC Menu"
4905 msgstr "Menu RC"
4906
4907 #
4908 msgid "RF output"
4909 msgstr "Wyjście RF"
4910
4911 #
4912 msgid "RGB"
4913 msgstr "RGB"
4914
4915 #
4916 msgid "Radio"
4917 msgstr "Radio"
4918
4919 #
4920 msgid "Ram Disk"
4921 msgstr "Ram Dysk"
4922
4923 #
4924 msgid "Random"
4925 msgstr "Losowo"
4926
4927 #
4928 msgid "Rating"
4929 msgstr "Oceny"
4930
4931 #
4932 msgid "Ratings: "
4933 msgstr "Ocena: "
4934
4935 #
4936 msgid "Really close without saving settings?"
4937 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
4938
4939 #
4940 msgid "Really delete done timers?"
4941 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
4942
4943 #
4944 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4945 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
4946
4947 #
4948 msgid "Really quit MyTube Player?"
4949 msgstr "Zamknąć Odtwarzacz MyTube?"
4950
4951 #
4952 msgid "Really reboot now?"
4953 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
4954
4955 #
4956 msgid "Really restart now?"
4957 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
4958
4959 #
4960 msgid "Really shutdown now?"
4961 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
4962
4963 #
4964 msgid "Reboot"
4965 msgstr "Restart"
4966
4967 #
4968 msgid "Recently featured"
4969 msgstr "Najczęściej zamieszczane"
4970
4971 #
4972 msgid "Reception Settings"
4973 msgstr "Ustawienia powitania"
4974
4975 #
4976 msgid "Record"
4977 msgstr "Nagraj"
4978
4979 #
4980 msgid "Record a maximum of x times"
4981 msgstr "Nagraj maximum z x czasów"
4982
4983 #
4984 msgid "Record on"
4985 msgstr "Nagraj na"
4986
4987 #
4988 #, python-format
4989 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4990 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
4991
4992 #
4993 msgid "Recorded files..."
4994 msgstr "Nagrane pliki..."
4995
4996 #
4997 msgid "Recording"
4998 msgstr "Nagrywanie"
4999
5000 #
5001 msgid "Recording paths"
5002 msgstr "Ścieżki nagrywania"
5003
5004 #
5005 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5006 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
5007
5008 #
5009 msgid "Recordings"
5010 msgstr "Nagrania"
5011
5012 #
5013 msgid "Recordings always have priority"
5014 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
5015
5016 #
5017 msgid "Reenter new pin"
5018 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
5019
5020 #
5021 msgid "Refresh Rate"
5022 msgstr "Wartość odświeżania"
5023
5024 #
5025 msgid "Refresh rate selection."
5026 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
5027
5028 #
5029 msgid "Related video entries."
5030 msgstr "Przeładuj wpisy wideo."
5031
5032 #
5033 msgid "Relevance"
5034 msgstr "Trafności"
5035
5036 #
5037 msgid "Reload"
5038 msgstr "Przeładuj"
5039
5040 #
5041 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5042 msgstr "Przeładuj czarną-/białą listę"
5043
5044 #
5045 msgid "Remember service pin"
5046 msgstr "Pamiętaj pin serwisu"
5047
5048 #
5049 msgid "Remember service pin cancel"
5050 msgstr "Pamiętaj anulowanie pinu serwisu"
5051
5052 #
5053 msgid "Remove"
5054 msgstr "Skasuj"
5055
5056 #
5057 msgid "Remove Bookmark"
5058 msgstr "Usuń zakładkę"
5059
5060 #
5061 msgid "Remove Plugins"
5062 msgstr "Usuń pluginy"
5063
5064 #
5065 msgid "Remove a mark"
5066 msgstr "Usuń znacznik"
5067
5068 #
5069 msgid "Remove currently selected title"
5070 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
5071
5072 #
5073 msgid "Remove failed."
5074 msgstr "Kasowanie nieudane"
5075
5076 #
5077 msgid "Remove finished."
5078 msgstr "Usuwanie zakończone."
5079
5080 #
5081 msgid "Remove plugins"
5082 msgstr "Usuń pluginy"
5083
5084 #
5085 msgid "Remove selected AutoTimer"
5086 msgstr "Usuń wybrany AutoTimer"
5087
5088 #
5089 msgid "Remove the broken .NFI file?"
5090 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
5091
5092 #
5093 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
5094 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
5095
5096 #
5097 msgid "Remove timer"
5098 msgstr "Usuń timer"
5099
5100 #
5101 msgid "Remove title"
5102 msgstr "Usuń tytuł"
5103
5104 #
5105 msgid "Removed successfully."
5106 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
5107
5108 #
5109 msgid "Removing"
5110 msgstr "Usuwanie"
5111
5112 #
5113 #, python-format
5114 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5115 msgstr ""
5116 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
5117
5118 #
5119 msgid "Rename"
5120 msgstr "Zmień nazwę"
5121
5122 #
5123 msgid "Rename crashlogs"
5124 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
5125
5126 #
5127 msgid "Repeat"
5128 msgstr "Powtórz"
5129
5130 #
5131 msgid "Repeat Type"
5132 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
5133
5134 #
5135 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5136 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
5137
5138 #
5139 msgid "Repeats"
5140 msgstr "Powtarzaj"
5141
5142 #
5143 msgid "Require description to be unique"
5144 msgstr "Wymagaj opisu aby być wyjątkowym"
5145
5146 msgid "Required medium type:"
5147 msgstr "Wymagany średni typ:"
5148
5149 #
5150 msgid "Rescan"
5151 msgstr "Przeskanuj"
5152
5153 #
5154 msgid "Reset"
5155 msgstr "Resetuj"
5156
5157 #
5158 msgid "Reset and renumerate title names"
5159 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
5160
5161 #
5162 msgid "Reset count"
5163 msgstr "Resetuj odliczanie"
5164
5165 #
5166 msgid "Reset saved position"
5167 msgstr "Resetuj zapisaną pozycję"
5168
5169 #
5170 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5171 msgstr "Zresetować ustawienia do domyślnych?"
5172
5173 #
5174 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5175 msgstr "Zresetować ustawienia do ostatniej dobrej konfiguracji?"
5176
5177 #
5178 msgid "Resolution"
5179 msgstr "Rozdzielczość"
5180
5181 #
5182 msgid "Response video entries."
5183 msgstr "Odpowiedz wpisom wideo."
5184
5185 #
5186 msgid "Restart"
5187 msgstr "Restart"
5188
5189 #
5190 msgid "Restart GUI"
5191 msgstr "Restartuj GUI"
5192
5193 #
5194 msgid "Restart GUI now?"
5195 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
5196
5197 #
5198 msgid "Restart network"
5199 msgstr "Restart sieci"
5200
5201 #
5202 msgid "Restart test"
5203 msgstr "Restart testu"
5204
5205 #
5206 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5207 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
5208
5209 #
5210 msgid "Restore"
5211 msgstr "Przywróć"
5212
5213 #
5214 msgid "Restore backups"
5215 msgstr "Przywróć kopie"
5216
5217 #
5218 msgid "Restore is running..."
5219 msgstr "Przywracanie..."
5220
5221 #
5222 msgid "Restore running"
5223 msgstr "Przywracanie uruchomione"
5224
5225 #
5226 msgid "Restore system settings"
5227 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
5228
5229 #
5230 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5231 msgstr "Ograniczyć \"po wydarzeniu\" do pewnych horyzontów czasowych?"
5232
5233 #
5234 msgid "Resume from last position"
5235 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
5236
5237 #
5238 #, python-format
5239 msgid "Resume position at %s"
5240 msgstr "Wznów pozycję na %s"
5241
5242 #
5243 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5244 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5245 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5246 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5247 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5248 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5249 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5250 msgid "Resuming playback"
5251 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
5252
5253 #
5254 msgid "Return to file browser"
5255 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
5256
5257 #
5258 msgid "Return to movie list"
5259 msgstr "Powrót do listy filmów"
5260
5261 #
5262 msgid "Return to previous service"
5263 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
5264
5265 #
5266 msgid "Rewind speeds"
5267 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
5268
5269 #
5270 msgid "Right"
5271 msgstr "Prawo"
5272
5273 #
5274 msgid "Rolloff"
5275 msgstr "Rolloff"
5276
5277 #
5278 msgid "Rotor turning speed"
5279 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
5280
5281 #
5282 msgid "Running"
5283 msgstr "Uruchomiony"
5284
5285 #
5286 msgid "Russia"
5287 msgstr "Rosja"
5288
5289 #
5290 msgid "Russian"
5291 msgstr "Rosyjski"
5292
5293 #
5294 msgid "S-Video"
5295 msgstr "S-Video"
5296
5297 #
5298 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5299 msgstr "Pojedyńczy nośnik DVD"
5300
5301 #
5302 msgid "SNR"
5303 msgstr "SNR"
5304
5305 #
5306 msgid "SNR:"
5307 msgstr "SNR:"
5308
5309 #
5310 msgid "SSID:"
5311 msgstr "SSID:"
5312
5313 #
5314 msgid "Sat"
5315 msgstr "Sob"
5316
5317 #
5318 msgid "Sat / Dish Setup"
5319 msgstr "Ustawienia anteny"
5320
5321 #
5322 msgid "Satellite"
5323 msgstr "Satelita"
5324
5325 #
5326 msgid "Satellite Equipment Setup"
5327 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
5328
5329 #
5330 msgid "Satellite equipment"
5331 msgstr "Wypozażenie satelity"
5332
5333 #
5334 msgid "Satellites"
5335 msgstr "Satelity"
5336
5337 #
5338 msgid "Satfinder"
5339 msgstr "Miernik sygnału"
5340
5341 #
5342 msgid "Sats"
5343 msgstr "Satelity"
5344
5345 #
5346 msgid "Saturation"
5347 msgstr "Nasycenie"
5348
5349 #
5350 msgid "Saturday"
5351 msgstr "Sobota"
5352
5353 #
5354 msgid "Save"
5355 msgstr "Zapisz"
5356
5357 #
5358 msgid "Save Playlist"
5359 msgstr "Zachowaj Playlistę"
5360
5361 #
5362 msgid "Save current delay to key"
5363 msgstr "Zapisz obecne opóżnienie dla klucza"
5364
5365 #
5366 msgid "Save to key"
5367 msgstr "Zapisz do klucza"
5368
5369 #
5370 msgid "Save values and close plugin"
5371 msgstr "Zapisz wartości i zamknij plugin"
5372
5373 #
5374 msgid "Save values and close screen"
5375 msgstr "Zapisz wartości i zamknij ekran"
5376
5377 #
5378 msgid "Scaler sharpness"
5379 msgstr "Poziom ostrości"
5380
5381 #
5382 msgid "Scaling Mode"
5383 msgstr "Tryb skalowania"
5384
5385 #
5386 msgid "Scan "
5387 msgstr "Skanuj"
5388
5389 #
5390 msgid "Scan Files..."
5391 msgstr "Skanuj Pliki..."
5392
5393 #
5394 msgid "Scan NFS share"
5395 msgstr "Skanuj udziały NFS"
5396
5397 #
5398 msgid "Scan QAM128"
5399 msgstr "Skanuj QAM128"
5400
5401 #
5402 msgid "Scan QAM16"
5403 msgstr "Skanuj QAM16"
5404
5405 #
5406 msgid "Scan QAM256"
5407 msgstr "Skanuj QAM256"
5408
5409 #
5410 msgid "Scan QAM32"
5411 msgstr "Skanuj QAM32"
5412
5413 #
5414 msgid "Scan QAM64"
5415 msgstr "Skanuj QAM64"
5416
5417 #
5418 msgid "Scan SR6875"
5419 msgstr "Skanuj SR6875"
5420
5421 #
5422 msgid "Scan SR6900"
5423 msgstr "Skanuj SR6900"
5424
5425 #
5426 msgid "Scan Wireless Networks"
5427 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
5428
5429 #
5430 msgid "Scan additional SR"
5431 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
5432
5433 #
5434 msgid "Scan band EU HYPER"
5435 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
5436
5437 #
5438 msgid "Scan band EU MID"
5439 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
5440
5441 #
5442 msgid "Scan band EU SUPER"
5443 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
5444
5445 #
5446 msgid "Scan band EU UHF IV"
5447 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
5448
5449 #
5450 msgid "Scan band EU UHF V"
5451 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
5452
5453 #
5454 msgid "Scan band EU VHF I"
5455 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
5456
5457 #
5458 msgid "Scan band EU VHF III"
5459 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
5460
5461 #
5462 msgid "Scan band US HIGH"
5463 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
5464
5465 #
5466 msgid "Scan band US HYPER"
5467 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
5468
5469 #
5470 msgid "Scan band US LOW"
5471 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
5472
5473 #
5474 msgid "Scan band US MID"
5475 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
5476
5477 #
5478 msgid "Scan band US SUPER"
5479 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
5480
5481 #
5482 msgid "Scan range"
5483 msgstr "Skanuj zakres"
5484
5485 #
5486 msgid ""
5487 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
5488 "selected wireless device.\n"
5489 msgstr ""
5490 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych AP i podłącz do nich używając "
5491 "wybranego urządzenia bezprzewodowego.\n"
5492
5493 #
5494 msgid ""
5495 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5496 msgstr ""
5497 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
5498
5499 #
5500 msgid "Science & Technology"
5501 msgstr "Nauka & Technologia"
5502
5503 #
5504 msgid "Search Term(s)"
5505 msgstr "Słowo wyszukiwania..."
5506
5507 #
5508 msgid "Search category:"
5509 msgstr "Kategorie wyszukiwania:"
5510
5511 #
5512 msgid "Search east"
5513 msgstr "Szukaj na wschód"
5514
5515 #
5516 msgid "Search for network shares"
5517 msgstr "Szukaj udziałów sieciowych"
5518
5519 #
5520 msgid "Search for network shares..."
5521 msgstr "Szukaj udziałów sieciowych..."
5522
5523 #
5524 msgid "Search region:"
5525 msgstr "Kraj wyszukiwania:"
5526
5527 #
5528 msgid "Search restricted content:"
5529 msgstr "Szukać zawartości chronionych:"
5530
5531 #
5532 msgid "Search strictness"
5533 msgstr "Szukaj ścisłości"
5534
5535 #
5536 msgid "Search type"
5537 msgstr "Szukaj typu"
5538
5539 #
5540 msgid "Search west"
5541 msgstr "Szukaj na zachód"
5542
5543 #
5544 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5545 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji. Proszę czekać..."
5546
5547 #
5548 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5549 msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
5550
5551 #
5552 msgid "Searching your network. Please wait..."
5553 msgstr "Wyszukiwanie sieci. Proszę czekać..."
5554
5555 #
5556 msgid "Secondary DNS"
5557 msgstr "Drugi DNS"
5558
5559 msgid "Security service not running."
5560 msgstr "Serwis chroniony nie uruchomiony."
5561
5562 #
5563 msgid "Seek"
5564 msgstr "Wyszukiwanie"
5565
5566 #
5567 msgid "Select"
5568 msgstr "Wybierz"
5569
5570 #
5571 msgid ""
5572 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5573 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5574 msgstr ""
5575 "Wybierz \"dokładne dopasowanie\" do wykonania \"Tytuł dopasowania\" do "
5576 "właściwego dopasowania lub \"częściowego dopasowania\" jeśli chcesz poszukać "
5577 "tylko części tytułu wydarzenia."
5578
5579 #
5580 msgid "Select HDD"
5581 msgstr "Wybierz HDD"
5582
5583 #
5584 msgid "Select Location"
5585 msgstr "Wybierz lokalizację"
5586
5587 #
5588 msgid "Select Network Adapter"
5589 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
5590
5591 #
5592 msgid "Select a movie"
5593 msgstr "Wybierz film"
5594
5595 #
5596 msgid "Select a timer to import"
5597 msgstr "Wybierz timer do importu"
5598
5599 #
5600 msgid "Select audio mode"
5601 msgstr "Wybierz tryb audio"
5602
5603 #
5604 msgid "Select audio track"
5605 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
5606
5607 #
5608 msgid "Select bouquet to record on"
5609 msgstr "Wybierz bukiet do nagrania na"
5610
5611 #
5612 msgid "Select channel to record from"
5613 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
5614
5615 #
5616 msgid "Select channel to record on"
5617 msgstr "Wybierz kanał do nagrania na"
5618
5619 #
5620 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
5621 msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
5622
5623 #
5624 msgid "Select files/folders to backup"
5625 msgstr "Wybierz pliki /foldery do kopii"
5626
5627 #
5628 msgid "Select image"
5629 msgstr "Wybierz image"
5630
5631 #
5632 msgid "Select interface"
5633 msgstr "Wybierz interfejs"
5634
5635 #
5636 msgid "Select new feed to view."
5637 msgstr "Wybierz kategorię wyszukiwania:"
5638
5639 #
5640 msgid "Select package"
5641 msgstr "Wybierz paczkę"
5642
5643 #
5644 msgid "Select provider to add..."
5645 msgstr "Wybierz providera do dodania..."
5646
5647 #
5648 msgid "Select refresh rate"
5649 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
5650
5651 #
5652 msgid "Select service to add..."
5653 msgstr "Wybierz serwis do dodania..."
5654
5655 #
5656 #, python-format
5657 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5658 msgstr "Wybierz klucz który chcesz ustawić do %i ms"
5659
5660 #
5661 msgid "Select the location to save the recording to."
5662 msgstr "Wybierz lokalizację do zapisania nagrania."
5663
5664 #
5665 msgid "Select type of Filter"
5666 msgstr "Wybierz typ filtru"
5667
5668 #
5669 msgid "Select upgrade source to edit."
5670 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji do edycji"
5671
5672 #
5673 msgid "Select video input with up/down buttons"
5674 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
5675
5676 #
5677 msgid "Select video mode"
5678 msgstr "Wybierz tryb wideo"
5679
5680 #
5681 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5682 msgstr "Wybierz czy chcesz wymusić przypadki poprawności."
5683
5684 #
5685 msgid "Select wireless network"
5686 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową WiFi"
5687
5688 #
5689 msgid "Select your choice."
5690 msgstr "Wybierz jedną z opcji:"
5691
5692 #
5693 msgid "Selected source image"
5694 msgstr "Wybierz image źródłowy"
5695
5696 #
5697 msgid "Send DiSEqC"
5698 msgstr "Wyślij DiSEqC"
5699
5700 #
5701 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5702 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
5703
5704 #
5705 msgid "Seperate titles with a main menu"
5706 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
5707
5708 #
5709 msgid "Sequence repeat"
5710 msgstr "Powtórka sekwencji"
5711
5712 #
5713 msgid "Serbian"
5714 msgstr "Serbski"
5715
5716 #
5717 msgid "Server IP"
5718 msgstr "IP serwera"
5719
5720 #
5721 msgid "Server share"
5722 msgstr "Udział serwera"
5723
5724 #
5725 msgid "Service"
5726 msgstr "Informacje o serwisie..."
5727
5728 #
5729 msgid "Service Scan"
5730 msgstr "Skanowanie serwisu"
5731
5732 #
5733 msgid "Service Searching"
5734 msgstr "Szukanie serwisów"
5735
5736 #
5737 msgid "Service delay"
5738 msgstr "Opóźnienie serwisu"
5739
5740 #
5741 msgid "Service has been added to the favourites."
5742 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
5743
5744 #
5745 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5746 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
5747
5748 #
5749 msgid ""
5750 "Service invalid!\n"
5751 "(Timeout reading PMT)"
5752 msgstr ""
5753 "Serwis niewłaściwy!\n"
5754 "(Koniec czasu czytania PMT)"
5755
5756 #
5757 msgid ""
5758 "Service not found!\n"
5759 "(SID not found in PAT)"
5760 msgstr ""
5761 "Serwis nie znaleziony!\n"
5762 "(SID nie znaleziony w PAT)"
5763
5764 #
5765 msgid "Service scan"
5766 msgstr "Skanowanie serwisów"
5767
5768 #
5769 msgid ""
5770 "Service unavailable!\n"
5771 "Check tuner configuration!"
5772 msgstr ""
5773 "Serwis niedostępny!\n"
5774 "Sprawdź konfigurację tunera!"
5775
5776 #
5777 msgid "Serviceinfo"
5778 msgstr "Info o serwisie"
5779
5780 #
5781 msgid "Services"
5782 msgstr "Serwisy"
5783
5784 #
5785 msgid "Set End Time"
5786 msgstr "Ustaw koniec czasu"
5787
5788 #
5789 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5790 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
5791
5792 #
5793 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5794 msgstr "Ustaw minimalny próg pamięci flash aby ostrzec"
5795
5796 #
5797 #, python-format
5798 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5799 msgstr "Ustaw opóźnienie do %i ms (można ustawić)"
5800
5801 #
5802 msgid "Set interface as default Interface"
5803 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
5804
5805 #
5806 msgid "Set limits"
5807 msgstr "Ustaw limity"
5808
5809 #
5810 msgid "Set maximum duration"
5811 msgstr "Ustaw maksymalne trwanie"
5812
5813 #
5814 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5815 msgstr "Ustaw na NIE aby wyłączyć AutoTimer."
5816
5817 #
5818 msgid "Setting key canceled"
5819 msgstr "Ustawienie anulowania klucza"
5820
5821 #
5822 msgid "Settings"
5823 msgstr "Ustawienia"
5824
5825 #
5826 msgid "Setup"
5827 msgstr "Konfiguracja"
5828
5829 #
5830 msgid "Setup Mode"
5831 msgstr "Tryb Konfiguracji"
5832
5833 #
5834 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5835 msgstr "Konfiguracja Pluginu Audio Sync"
5836
5837 #, python-format
5838 msgid ""
5839 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5840 "memory?"
5841 msgstr ""
5842 "Czy kreator pamięci USB powinien rozpocząć proces instalacji image %s do "
5843 "pamięci flash?"
5844
5845 #
5846 msgid "Sharpness"
5847 msgstr "Ostrość"
5848
5849 #
5850 msgid "Short Movies"
5851 msgstr "Krótkie filmy"
5852
5853 #
5854 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5855 msgstr "Czy ten AutoTimer powinien być ograniczony czasowo?"
5856
5857 #
5858 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5859 msgstr ""
5860 "Czy ten AutoTimer powinien tylko dopasować do pewnych trwań wydarzenia?"
5861
5862 #
5863 msgid ""
5864 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5865 msgstr ""
5866 "Czy timery stworzone przez ten AutoTimer powinny być nagrane w obecnej "
5867 "lokalizacji?"
5868
5869 #
5870 msgid "Show Info"
5871 msgstr "Pokaż Info"
5872
5873 #
5874 msgid "Show Message when Recording starts"
5875 msgstr "Pokaż info przed nagrywaniem"
5876
5877 #
5878 msgid "Show WLAN Status"
5879 msgstr "Pokaż status WLAN"
5880
5881 #
5882 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5883 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
5884
5885 #
5886 msgid "Show event-progress in channel selection"
5887 msgstr "Pokaż pasek postępu wydarzenia w liście kanałów"
5888
5889 #
5890 msgid "Show in extension menu"
5891 msgstr "Pokaż w menu rozszerzeń"
5892
5893 #
5894 msgid "Show infobar on channel change"
5895 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
5896
5897 #
5898 msgid "Show infobar on event change"
5899 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
5900
5901 #
5902 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5903 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
5904
5905 #
5906 msgid "Show positioner movement"
5907 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
5908
5909 #
5910 msgid "Show services beginning with"
5911 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
5912
5913 #
5914 msgid "Show the radio player..."
5915 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
5916
5917 #
5918 msgid "Show the tv player..."
5919 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
5920
5921 #
5922 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5923 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
5924
5925 #
5926 msgid "Shutdown"
5927 msgstr "Wyłącz"
5928
5929 #
5930 msgid "Shutdown Dreambox after"
5931 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
5932
5933 #
5934 msgid "Signal Strength:"
5935 msgstr "Siła sygnału:"
5936
5937 #
5938 msgid "Signal: "
5939 msgstr "Sygnał:"
5940
5941 #
5942 msgid "Similar"
5943 msgstr "Podobne"
5944
5945 #
5946 msgid "Similar broadcasts:"
5947 msgstr "Podobne transmisje:"
5948
5949 #
5950 msgid "Simple"
5951 msgstr "Prosta"
5952
5953 #
5954 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5955 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
5956
5957 #
5958 msgid "Single"
5959 msgstr "Jeden"
5960
5961 #
5962 msgid "Single EPG"
5963 msgstr "Zwykłe EPG"
5964
5965 #
5966 msgid "Single satellite"
5967 msgstr "Jeden satelita"
5968
5969 #
5970 msgid "Single transponder"
5971 msgstr "Jeden transponder"
5972
5973 #
5974 msgid "Singlestep (GOP)"
5975 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
5976
5977 #
5978 msgid "Skin"
5979 msgstr "Skiny..."
5980
5981 #
5982 msgid "Skins"
5983 msgstr "Skiny"
5984
5985 #
5986 msgid "Sleep Timer"
5987 msgstr "Wyłącznik Czasowy"
5988
5989 #
5990 msgid "Sleep timer action:"
5991 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
5992
5993 #
5994 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
5995 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
5996
5997 #
5998 #, python-format
5999 msgid "Slot %d"
6000 msgstr "Slot %d"
6001
6002 #
6003 msgid "Slovakian"
6004 msgstr "Słowacki"
6005
6006 #
6007 msgid "Slovenian"
6008 msgstr "Słoweński"
6009
6010 #
6011 msgid "Slow"
6012 msgstr "Wolno"
6013
6014 #