fix linguistic syntax
[enigma2.git] / po / cs.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: \n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-06-10 11:43+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-04-03 19:16+0100\n"
12 "Last-Translator: ws79 <ws79@centrum.cz>\n"
13 "Language-Team: \n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 msgid ""
19 "\n"
20 "Enigma2 will restart after the restore"
21 msgstr ""
22 "\n"
23 "Enigma2 se restartuje po obnovení"
24
25 msgid " "
26 msgstr ""
27
28 msgid "\"?"
29 msgstr "\"?"
30
31 msgid "#000000"
32 msgstr "#000000"
33
34 msgid "#0064c7"
35 msgstr "#0064c7"
36
37 msgid "#25062748"
38 msgstr "#25062748"
39
40 msgid "#389416"
41 msgstr "#389416"
42
43 msgid "#80000000"
44 msgstr "#80000000"
45
46 msgid "#80ffffff"
47 msgstr "#80ffffff"
48
49 msgid "#bab329"
50 msgstr "#bab329"
51
52 msgid "#f23d21"
53 msgstr "#f23d21"
54
55 msgid "#ffffff"
56 msgstr "#ffffff"
57
58 msgid "#ffffffff"
59 msgstr "#ffffffff"
60
61 msgid "%H:%M"
62 msgstr "%H:%M"
63
64 #, python-format
65 msgid "%d min"
66 msgstr "%d min"
67
68 #, python-format
69 msgid "%d services found!"
70 msgstr "%d programů nalezeno!"
71
72 msgid "%d.%B %Y"
73 msgstr "%d.%B %Y"
74
75 #, python-format
76 msgid ""
77 "%s\n"
78 "(%s, %d MB free)"
79 msgstr ""
80 "%s\n"
81 "(%s, %d MB volných)"
82
83 #, python-format
84 msgid "%s (%s)\n"
85 msgstr "%s (%s)\n"
86
87 msgid "(ZAP)"
88 msgstr "(Přepnout)"
89
90 msgid "(empty)"
91 msgstr "(prázdné)"
92
93 msgid "(show optional DVD audio menu)"
94 msgstr ""
95
96 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
97 msgstr "/usr/share/enigma2 adresář"
98
99 msgid "/var directory"
100 msgstr "/var adresář"
101
102 msgid "0"
103 msgstr "0"
104
105 msgid "1"
106 msgstr "1"
107
108 msgid "1.0"
109 msgstr "1.0"
110
111 msgid "1.1"
112 msgstr "1.1"
113
114 msgid "1.2"
115 msgstr "1.2"
116
117 msgid "12V output"
118 msgstr "12V výstup"
119
120 msgid "13 V"
121 msgstr "13 V"
122
123 msgid "16:10"
124 msgstr "16:10"
125
126 msgid "16:10 Letterbox"
127 msgstr "16:10 Letterbox"
128
129 msgid "16:10 PanScan"
130 msgstr "16:10 PanScan"
131
132 msgid "16:9"
133 msgstr "16:9"
134
135 msgid "16:9 Letterbox"
136 msgstr "16:10 Letterbox"
137
138 msgid "16:9 always"
139 msgstr "vždy 16:9"
140
141 msgid "18 V"
142 msgstr "18 V"
143
144 msgid "2"
145 msgstr "2"
146
147 msgid "3"
148 msgstr "3"
149
150 msgid "30 minutes"
151 msgstr "30 minut"
152
153 msgid "4"
154 msgstr "4"
155
156 msgid "4:3"
157 msgstr "4:3"
158
159 msgid "4:3 Letterbox"
160 msgstr "4:3 Letterbox"
161
162 msgid "4:3 PanScan"
163 msgstr "4:3 PanScan"
164
165 msgid "5"
166 msgstr "5"
167
168 msgid "5 minutes"
169 msgstr "5 minut"
170
171 msgid "50 Hz"
172 msgstr "50 Hz"
173
174 msgid "6"
175 msgstr "6"
176
177 msgid "60 minutes"
178 msgstr "60 minut"
179
180 msgid "7"
181 msgstr "7"
182
183 msgid "8"
184 msgstr "8"
185
186 msgid "9"
187 msgstr "9"
188
189 msgid "<unknown>"
190 msgstr "<neznámý>"
191
192 msgid "??"
193 msgstr "??"
194
195 msgid "A"
196 msgstr "A"
197
198 #, python-format
199 msgid ""
200 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
201 "Do you want to keep your version?"
202 msgstr ""
203 "Konfigurační soubor (%s) byl změněn od instalace.\n"
204 "Chcete uchovat Vaši verzi?"
205
206 msgid ""
207 "A finished record timer wants to set your\n"
208 "Dreambox to standby. Do that now?"
209 msgstr ""
210 "Dokončený časovač chce přepnout váš Dreambox do standby módu. Přepnout hned?"
211
212 msgid ""
213 "A finished record timer wants to shut down\n"
214 "your Dreambox. Shutdown now?"
215 msgstr "Dokončený časovač chce vypnout váš Dreambox. Vypnout teď?"
216
217 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
218 msgstr "Grafické EPG pro všechny stanice ve specifickém bukletu"
219
220 #, python-format
221 msgid ""
222 "A record has been started:\n"
223 "%s"
224 msgstr ""
225 "Nahrávání začalo:\n"
226 "%s"
227
228 msgid ""
229 "A recording is currently running.\n"
230 "What do you want to do?"
231 msgstr ""
232 "Právě se nahrává\n"
233 "Co chcete udělat?"
234
235 msgid ""
236 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
237 "configure the positioner."
238 msgstr ""
239 "Právě se nahrává. Prosím, zastavte nahrávání před konfigurováním positioneru."
240
241 msgid ""
242 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
243 "start the satfinder."
244 msgstr ""
245 "Právě se nahrává pořad. Prosím, zastavte nahrávání před spuštěním satfinderu."
246
247 msgid ""
248 "A sleep timer wants to set your\n"
249 "Dreambox to standby. Do that now?"
250 msgstr "Časovač chce přepnout váš Dreambox do standby módu. Přepnout hned?"
251
252 msgid ""
253 "A sleep timer wants to shut down\n"
254 "your Dreambox. Shutdown now?"
255 msgstr "Časovač chce vypnout váš Dreambox. Má to udělat?"
256
257 msgid ""
258 "A timer failed to record!\n"
259 "Disable TV and try again?\n"
260 msgstr ""
261 "Selhalo časované nahrávání!\n"
262 "Vypnout TV a zkusit to znova?\n"
263
264 msgid "A/V Settings"
265 msgstr "Nastavení A/V"
266
267 msgid "AA"
268 msgstr "AA"
269
270 msgid "AB"
271 msgstr "AB"
272
273 msgid "AC3 default"
274 msgstr "AC3 implicitní"
275
276 msgid "AC3 downmix"
277 msgstr ""
278
279 msgid "AGC"
280 msgstr "AGC"
281
282 msgid "AGC:"
283 msgstr "AGC:"
284
285 msgid "About"
286 msgstr "O Dreamboxu"
287
288 msgid "About..."
289 msgstr "O ..."
290
291 msgid "Action on long powerbutton press"
292 msgstr "Akce při delším podržení zapínacího tlačítka"
293
294 msgid "Activate Picture in Picture"
295 msgstr "Aktivovat obraz v obraze"
296
297 msgid "Activate network settings"
298 msgstr "Aktivovat síťové nastavení"
299
300 msgid "Adapter settings"
301 msgstr ""
302
303 msgid "Add"
304 msgstr "Přidat"
305
306 msgid "Add a mark"
307 msgstr "Přidat značku"
308
309 msgid "Add timer"
310 msgstr "Přidat časování"
311
312 msgid "Add to bouquet"
313 msgstr "Přidat do bukletu"
314
315 msgid "Add to favourites"
316 msgstr "Zkopírovat do oblíbených"
317
318 msgid ""
319 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
320 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
321 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
322 "test screens."
323 msgstr ""
324 "Upravte barevné nastavení tak, aby všechny barevné odstíny byly "
325 "rozpoznatelné ale i tak aby byly nasycené jak je možné. Pokud jste spokojeni "
326 "s výsledkem, stiskněte OK pro zavření průvodce nebo použijte numerické "
327 "klávesy pro výběr jiné testovací scény."
328
329 msgid "Advanced"
330 msgstr "Rozšířené"
331
332 msgid "Advanced Video Setup"
333 msgstr "Rozšířené nastavení videa"
334
335 msgid "After event"
336 msgstr "Po události"
337
338 msgid ""
339 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
340 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
341 msgstr ""
342 "Po skončení průvodce je potřeba ochránit jednotlivé programy. Podívejte se "
343 "do manuálu jak to udělat."
344
345 msgid "Album:"
346 msgstr "Album:"
347
348 msgid "All"
349 msgstr "Vše"
350
351 msgid "All..."
352 msgstr "Vše..."
353
354 msgid "Alpha"
355 msgstr "Alpha"
356
357 msgid "Alternative radio mode"
358 msgstr "Alternativní rádio mód"
359
360 msgid "Alternative services tuner priority"
361 msgstr "Alternativní "
362
363 msgid "An empty filename is illegal."
364 msgstr "Neplatný název souboru."
365
366 msgid "Arabic"
367 msgstr "Arabsky"
368
369 msgid ""
370 "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
371 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
372 "\n"
373 msgstr ""
374
375 msgid ""
376 "Are you sure you want to enable your local network?\n"
377 "\n"
378 msgstr ""
379
380 msgid ""
381 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
382 "\n"
383 msgstr ""
384
385 msgid "Artist:"
386 msgstr "Herec:"
387
388 msgid "Ask before shutdown:"
389 msgstr "Zeptat se před vypnutím:"
390
391 msgid "Ask user"
392 msgstr "Zeptat se uživatele (?)"
393
394 msgid "Aspect Ratio"
395 msgstr "Poměr"
396
397 msgid "Audio"
398 msgstr "Zvuk"
399
400 msgid "Audio Options..."
401 msgstr "Nastavení zvuku..."
402
403 msgid "Auto"
404 msgstr "Auto"
405
406 msgid "Auto scart switching"
407 msgstr "Automatické přepínání scartu"
408
409 msgid "Automatic"
410 msgstr "Automatické (?)"
411
412 msgid "Automatic Scan"
413 msgstr "Automatické prohledávání"
414
415 msgid "B"
416 msgstr "B"
417
418 msgid "BA"
419 msgstr "BA"
420
421 msgid "BB"
422 msgstr "BB"
423
424 msgid "BER"
425 msgstr "BER"
426
427 msgid "BER:"
428 msgstr "BER:"
429
430 msgid "Back"
431 msgstr ""
432
433 msgid "Backup"
434 msgstr "Záloha"
435
436 msgid "Backup Location"
437 msgstr "Umístění zálohování"
438
439 msgid "Backup Mode"
440 msgstr "Zálohovací mód"
441
442 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
443 msgstr "Záloha je hotova. Zmáčkněte OK pro zobrazení výsledků."
444
445 msgid "Band"
446 msgstr "Pásmo"
447
448 msgid "Bandwidth"
449 msgstr "Šírka pásma"
450
451 msgid "Begin time"
452 msgstr "Čas začátku"
453
454 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
455 msgstr "Chování tlačítka \"pauza\" pokud je film pozastaven"
456
457 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
458 msgstr "Chování tlačítka 0 v PiP módu"
459
460 msgid "Behavior when a movie is started"
461 msgstr "Chování když je film spuštěn"
462
463 msgid "Behavior when a movie is stopped"
464 msgstr "Chování když je film zastaven"
465
466 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
467 msgstr "Režim když film dosáhne konce"
468
469 msgid "Brightness"
470 msgstr "Světlost"
471
472 msgid "Bus: "
473 msgstr "Sběrnice: "
474
475 msgid ""
476 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
477 "displayed."
478 msgstr "Zmáčknutím OK na vašem dálkovém ovladači je infobar zobrazen."
479
480 msgid "C-Band"
481 msgstr "C-Band"
482
483 msgid "CF Drive"
484 msgstr "CF čtečka"
485
486 msgid "CVBS"
487 msgstr "CVBS"
488
489 msgid "Cable"
490 msgstr "Kabel"
491
492 msgid "Cache Thumbnails"
493 msgstr "Uchovat náhledy"
494
495 msgid "Call monitoring"
496 msgstr "Monitorovat volání (???)"
497
498 msgid "Cancel"
499 msgstr "Zrušit"
500
501 msgid "Capacity: "
502 msgstr "Kapacita:"
503
504 msgid "Card"
505 msgstr "Karta"
506
507 msgid "Catalan"
508 msgstr "Katalánsky"
509
510 msgid "Change bouquets in quickzap"
511 msgstr "Změnit buklety při rychlém přepínání"
512
513 msgid "Change pin code"
514 msgstr "Změnit PIN"
515
516 msgid "Change service pin"
517 msgstr "Změnit PIN programu"
518
519 msgid "Change service pins"
520 msgstr "Změnit PINy programu"
521
522 msgid "Change setup pin"
523 msgstr "Změnit hlavní PIN"
524
525 msgid "Channel"
526 msgstr "Kanál"
527
528 msgid "Channel Selection"
529 msgstr "Výběr kanálu"
530
531 msgid "Channel:"
532 msgstr "Kanál:"
533
534 msgid "Channellist menu"
535 msgstr "Menu seznamu kanálů"
536
537 msgid "Chap."
538 msgstr ""
539
540 msgid "Chapter"
541 msgstr ""
542
543 msgid "Chapter:"
544 msgstr ""
545
546 msgid "Check"
547 msgstr "Ověřit"
548
549 msgid "Checking Filesystem..."
550 msgstr "Ověřuji souborový systém..."
551
552 msgid "Choose Tuner"
553 msgstr "Vyber tuner"
554
555 msgid "Choose bouquet"
556 msgstr "Vybrat buket"
557
558 msgid "Choose source"
559 msgstr "Vyber zdroj"
560
561 msgid "Choose target folder"
562 msgstr "Vyberte cílovou složku"
563
564 msgid "Choose your Skin"
565 msgstr "Vyber vzhled"
566
567 msgid "Cleanup"
568 msgstr "Vyčistit"
569
570 msgid "Clear before scan"
571 msgstr "Vymazat před skenováním"
572
573 msgid "Clear log"
574 msgstr "Vymazat log"
575
576 msgid "Close"
577 msgstr ""
578
579 msgid "Code rate high"
580 msgstr "Vysoká kódová rychlost"
581
582 msgid "Code rate low"
583 msgstr "Nízká kódová rychlost"
584
585 msgid "Coderate HP"
586 msgstr "Rychlost HP"
587
588 msgid "Coderate LP"
589 msgstr "Rychlost LP"
590
591 msgid "Color Format"
592 msgstr "Barevný formát"
593
594 msgid "Command execution..."
595 msgstr ""
596
597 msgid "Command order"
598 msgstr "Pořadí příkazů"
599
600 msgid "Committed DiSEqC command"
601 msgstr "Potvrzený DiSEqC příkaz"
602
603 msgid "Common Interface"
604 msgstr "Common Interface"
605
606 msgid "Compact Flash"
607 msgstr "Compact flash"
608
609 msgid "Compact flash card"
610 msgstr "Compact flash karta"
611
612 msgid "Complete"
613 msgstr "Kompletní"
614
615 msgid "Configuration Mode"
616 msgstr "Konfigurační mód"
617
618 msgid "Configure your internal LAN"
619 msgstr ""
620
621 msgid "Configure your internal LAN again"
622 msgstr ""
623
624 msgid "Configure your wireless LAN"
625 msgstr ""
626
627 msgid "Configure your wireless LAN again"
628 msgstr ""
629
630 msgid "Configuring"
631 msgstr "Konfiguruji"
632
633 msgid "Confirm"
634 msgstr "Potvrdit"
635
636 msgid "Conflicting timer"
637 msgstr "Konfliktní časování"
638
639 msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
640 msgstr ""
641
642 msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
643 msgstr ""
644
645 msgid "Connected to Fritz!Box!"
646 msgstr "Připojeno k Fritz!Box!"
647
648 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
649 msgstr "Připojuji se k Fritz!Box..."
650
651 #, python-format
652 msgid ""
653 "Connection to Fritz!Box\n"
654 "failed! (%s)\n"
655 "retrying..."
656 msgstr ""
657 "Připojení k Fritz!Box\n"
658 "se nezdařilo (%s)\n"
659 "opakování..."
660
661 msgid "Constellation"
662 msgstr "Sestava"
663
664 msgid "Continue playing"
665 msgstr ""
666
667 msgid "Contrast"
668 msgstr "Kontrast"
669
670 msgid "Create movie folder failed"
671 msgstr "Vytváření složky selhalo"
672
673 msgid "Creating partition failed"
674 msgstr "Vytváření oddílu selhalo"
675
676 msgid "Croatian"
677 msgstr "Chorvatsky"
678
679 msgid "Current Transponder"
680 msgstr "Aktuální transpondér"
681
682 msgid "Current settings:"
683 msgstr "Nynější nastavení:"
684
685 msgid "Current version:"
686 msgstr "Nynější verze:"
687
688 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
689 msgstr "Vlastní časový posun pro tlačítka 1/3"
690
691 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
692 msgstr "Vlastní časový posun pro tlačítka 4/6"
693
694 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
695 msgstr "Vlastní časový posun pro tlačítka 7/9"
696
697 msgid "Customize"
698 msgstr "Přizpůsobit"
699
700 msgid "Cut"
701 msgstr "Stříh"
702
703 msgid "Cutlist editor..."
704 msgstr "Editor střihu..."
705
706 msgid "Czech"
707 msgstr "Česky"
708
709 msgid "DHCP"
710 msgstr ""
711
712 msgid "DVB-S"
713 msgstr "DVB-S"
714
715 msgid "DVB-S2"
716 msgstr "DVB-S2"
717
718 msgid "DVD ENTER key"
719 msgstr ""
720
721 msgid "DVD Player"
722 msgstr ""
723
724 msgid "DVD down key"
725 msgstr ""
726
727 msgid "DVD left key"
728 msgstr ""
729
730 msgid "DVD right key"
731 msgstr ""
732
733 msgid "DVD up key"
734 msgstr ""
735
736 msgid "Danish"
737 msgstr "Dánsky"
738
739 msgid "Date"
740 msgstr "Datum"
741
742 msgid "Deep Standby"
743 msgstr "Hluboký spánek"
744
745 msgid "Default services lists"
746 msgstr ""
747
748 msgid "Default settings"
749 msgstr ""
750
751 msgid "Delay"
752 msgstr "Zpožděni"
753
754 msgid "Delete"
755 msgstr "Vymazat"
756
757 msgid "Delete entry"
758 msgstr "Vymazat záznam"
759
760 msgid "Delete failed!"
761 msgstr "Vymazání selhalo!"
762
763 #, python-format
764 msgid ""
765 "Delete no more configured satellite\n"
766 "%s?"
767 msgstr ""
768
769 msgid "Description"
770 msgstr "Popis"
771
772 msgid "Detected HDD:"
773 msgstr "Detekován HDD:"
774
775 msgid "Detected NIMs:"
776 msgstr "Detekován NIMs:"
777
778 msgid "DiSEqC"
779 msgstr "DiSEqC"
780
781 msgid "DiSEqC A/B"
782 msgstr "DiSEqC A/B"
783
784 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
785 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
786
787 msgid "DiSEqC Mode"
788 msgstr "DiSEqC Mód"
789
790 msgid "DiSEqC mode"
791 msgstr "DiSEqC Mód"
792
793 msgid "DiSEqC repeats"
794 msgstr "DiSEqC opakování"
795
796 msgid "Disable"
797 msgstr "Zakázat"
798
799 msgid "Disable Picture in Picture"
800 msgstr "Vypnout obraz v obraze"
801
802 msgid "Disable Subtitles"
803 msgstr "Zakázat skryté titulky"
804
805 msgid "Disabled"
806 msgstr "Zakázáno"
807
808 #, python-format
809 msgid ""
810 "Disconnected from\n"
811 "Fritz!Box! (%s)\n"
812 "retrying..."
813 msgstr ""
814 "Odpojeno od\n"
815 "Fritz!Box! (%s)\n"
816 "opakování..."
817
818 msgid "Dish"
819 msgstr "Parabola"
820
821 msgid "Display 16:9 content as"
822 msgstr "Zobrazit obraz 16:9 jako"
823
824 msgid "Display 4:3 content as"
825 msgstr "Zobrazit obraz 4:3 jako"
826
827 msgid "Display Setup"
828 msgstr "Nastavení displeje"
829
830 msgid ""
831 "Do you really want to REMOVE\n"
832 "the plugin \""
833 msgstr ""
834 "Opravdu chcete ODEBRAT\n"
835 "tento plugin \""
836
837 msgid ""
838 "Do you really want to check the filesystem?\n"
839 "This could take lots of time!"
840 msgstr ""
841 "Opravdu chcete zkontrolovat souborový systém?\n"
842 "Může to trvat dlouho!"
843
844 #, python-format
845 msgid "Do you really want to delete %s?"
846 msgstr "Opravdu chcete smazat \"%s\"?"
847
848 msgid ""
849 "Do you really want to download\n"
850 "the plugin \""
851 msgstr ""
852 "Opravdu chcete stáhnout\n"
853 "tento plugin \""
854
855 msgid "Do you really want to exit?"
856 msgstr "Opravdu chcete ukončit?"
857
858 msgid ""
859 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
860 "All data on the disk will be lost!"
861 msgstr ""
862 "Opravdu chcete inizializovat HDD?\n"
863 "Všechna data na disku budou ztracena!"
864
865 msgid ""
866 "Do you want to backup now?\n"
867 "After pressing OK, please wait!"
868 msgstr ""
869 "Chcete nyní provést zálohu?\n"
870 "Po stisku OK počkejte!"
871
872 msgid "Do you want to do a service scan?"
873 msgstr "Chcete prohledat kanály?"
874
875 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
876 msgstr "Chcete provést další manuální prohledávání?"
877
878 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
879 msgstr "Chcete povolit rodičovskou kontrolu na vašem Dreamboxu?"
880
881 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
882 msgstr ""
883
884 msgid "Do you want to restore your settings?"
885 msgstr "Chcete obnovit vaše nastavení?"
886
887 msgid "Do you want to resume this playback?"
888 msgstr "Chcete obnovit přehrávání?"
889
890 msgid ""
891 "Do you want to update your Dreambox?\n"
892 "After pressing OK, please wait!"
893 msgstr ""
894 "Chcete updatovat váš Dreambox?\n"
895 "Po stisku OK počkejte!"
896
897 msgid "Do you want to view a tutorial?"
898 msgstr "Chcete zobrazit tutorial?"
899
900 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
901 msgstr "Nezastavovat aktuální událost, ale zakázat následující události"
902
903 #, python-format
904 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
905 msgstr "Hotovo - nainstalováno nebo aktualizováno %d baličků"
906
907 #, python-format
908 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
909 msgstr "Hotovo - nainstalováno nebo aktualizováno %d baličků s %d chyb"
910
911 msgid "Download Plugins"
912 msgstr "Stáhnout pluginy"
913
914 msgid "Downloadable new plugins"
915 msgstr "Stáhnout nové pluginy"
916
917 msgid "Downloadable plugins"
918 msgstr "Stažitelné pluginy"
919
920 msgid "Downloading"
921 msgstr "Stahuji"
922
923 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
924 msgstr "Stahuji informace o pluginu. Prosím počkejte..."
925
926 msgid "Dutch"
927 msgstr "Holandsky"
928
929 msgid "E"
930 msgstr "Východní"
931
932 msgid "EPG Selection"
933 msgstr "EPG Výběr"
934
935 #, python-format
936 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
937 msgstr "CHYBA - prohledávání selhalo (%s)!"
938
939 msgid "East"
940 msgstr "Východní"
941
942 msgid "Edit DNS"
943 msgstr ""
944
945 msgid "Edit services list"
946 msgstr "Upravit seznam kanálů"
947
948 msgid "Edit settings"
949 msgstr ""
950
951 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
952 msgstr ""
953
954 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
955 msgstr ""
956
957 msgid "Electronic Program Guide"
958 msgstr "EPG"
959
960 msgid "Enable"
961 msgstr "Povolit"
962
963 msgid "Enable 5V for active antenna"
964 msgstr "Povolit 5V pro aktivní anténu"
965
966 msgid "Enable LAN"
967 msgstr ""
968
969 msgid "Enable WLAN"
970 msgstr ""
971
972 msgid "Enable multiple bouquets"
973 msgstr "Povolit vícenásobné bukety"
974
975 msgid "Enable parental control"
976 msgstr "Povolit rodičkovský zámek"
977
978 msgid ""
979 "Enable the local network of your Dreambox.\n"
980 "\n"
981 msgstr ""
982
983 msgid "Enabled"
984 msgstr "Povoleno"
985
986 msgid "Encryption"
987 msgstr ""
988
989 msgid "Encryption Key"
990 msgstr ""
991
992 msgid "Encryption Type"
993 msgstr ""
994
995 msgid "End"
996 msgstr "Konec"
997
998 msgid "End time"
999 msgstr "Konečný čas"
1000
1001 msgid "EndTime"
1002 msgstr "Konec"
1003
1004 msgid "English"
1005 msgstr "Anglicky"
1006
1007 msgid ""
1008 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1009 "\n"
1010 "If you experience any problems please contact\n"
1011 "stephan@reichholf.net\n"
1012 "\n"
1013 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1014 msgstr ""
1015 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1016 "\n"
1017 "Jestliže s ním máte nějaké problémy prosím kontaktujte\n"
1018 "stephan@reichholf.net\n"
1019 "\n"
1020 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1021
1022 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1023 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1024 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1025 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1026 #.       "fast forward". 
1027 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1028 msgstr "Začít přetáčení vpřed na rychlosti"
1029
1030 msgid "Enter Rewind at speed"
1031 msgstr "Začít přetáčení zpět na rychlosti"
1032
1033 msgid "Enter main menu..."
1034 msgstr "Vstoupit do menu..."
1035
1036 msgid "Enter the service pin"
1037 msgstr "Zadat PIN pro kanál"
1038
1039 msgid "Error"
1040 msgstr "Chyba"
1041
1042 msgid "Eventview"
1043 msgstr "Zobrazení události"
1044
1045 msgid "Everything is fine"
1046 msgstr "Vše je v pořádku"
1047
1048 msgid "Execution Progress:"
1049 msgstr "Začátek programu:"
1050
1051 msgid "Execution finished!!"
1052 msgstr "Konec programu!"
1053
1054 msgid "Exit"
1055 msgstr ""
1056
1057 msgid "Exit editor"
1058 msgstr "Ukončit editor"
1059
1060 msgid "Exit the wizard"
1061 msgstr "Ukončit průvodce"
1062
1063 msgid "Exit wizard"
1064 msgstr "Ukončit průvodce"
1065
1066 msgid "Exit wizard and configure later manually"
1067 msgstr ""
1068
1069 msgid "Expert"
1070 msgstr "Expert"
1071
1072 msgid "Extensions"
1073 msgstr "Rozšíření"
1074
1075 msgid "FEC"
1076 msgstr "FEC"
1077
1078 msgid "Factory reset"
1079 msgstr "Tovární nastavení"
1080
1081 msgid "Failed"
1082 msgstr ""
1083
1084 msgid "Fast"
1085 msgstr "Rychlý"
1086
1087 msgid "Fast DiSEqC"
1088 msgstr "Rychlý  DiSEqC"
1089
1090 msgid "Fast Forward speeds"
1091 msgstr "Rychlosti přetáčení vpřed"
1092
1093 msgid "Fast epoch"
1094 msgstr "Rychlá doba (???)"
1095
1096 msgid "Favourites"
1097 msgstr "Oblíbené"
1098
1099 msgid "Filesystem Check..."
1100 msgstr "Prověření souborového systému..."
1101
1102 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1103 msgstr "Souborový systém obsahuje nezvratné chyby"
1104
1105 msgid "Finetune"
1106 msgstr "Doladit"
1107
1108 msgid "Finished"
1109 msgstr ""
1110
1111 msgid "Finnish"
1112 msgstr "Finsky"
1113
1114 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1115 msgstr "Počet opakování obrázku během skokového přetáčení"
1116
1117 msgid "French"
1118 msgstr "Francouzsky"
1119
1120 msgid "Frequency"
1121 msgstr "Frekvence"
1122
1123 msgid "Frequency bands"
1124 msgstr "Frekvenční pásma"
1125
1126 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1127 msgstr "Frekvenční prohledávání po (khz)"
1128
1129 msgid "Frequency steps"
1130 msgstr "Frekvenční kroky"
1131
1132 msgid "Fri"
1133 msgstr "Pá"
1134
1135 msgid "Friday"
1136 msgstr "Pátek"
1137
1138 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1139 msgstr "Fritz!Box FON IP adresu"
1140
1141 #, python-format
1142 msgid "Frontprocessor version: %d"
1143 msgstr "Procesor verze: %d"
1144
1145 msgid "Fsck failed"
1146 msgstr "Fsck selhalo"
1147
1148 msgid "Function not yet implemented"
1149 msgstr "Funkce není zatím implementována"
1150
1151 msgid ""
1152 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1153 "Do you want to Restart the GUI now?"
1154 msgstr ""
1155 "Pro aplikování skinu je potřeba restart GUI\n"
1156 "Chcete nyní restartovat GUI?"
1157
1158 msgid "Gateway"
1159 msgstr "Brána"
1160
1161 msgid "Genre:"
1162 msgstr "Žánr:"
1163
1164 msgid "German"
1165 msgstr "Německy"
1166
1167 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1168 msgstr "Získávám informace o pluginu. Prosím počkejte..."
1169
1170 msgid "Goto 0"
1171 msgstr "Jít na 0 bod"
1172
1173 msgid "Goto position"
1174 msgstr "Jdi na pozici"
1175
1176 msgid "Graphical Multi EPG"
1177 msgstr "Grafické Multi EPG"
1178
1179 msgid "Greek"
1180 msgstr "Řecky"
1181
1182 msgid "Guard Interval"
1183 msgstr "Hlídat interval"
1184
1185 msgid "Guard interval mode"
1186 msgstr "Hlídat interval mód"
1187
1188 msgid "Harddisk"
1189 msgstr "Pevný disk ..."
1190
1191 msgid "Harddisk setup"
1192 msgstr "Nastavení hardisku"
1193
1194 msgid "Harddisk standby after"
1195 msgstr "Uspat disk po"
1196
1197 msgid "Hierarchy Information"
1198 msgstr "Hierarchické informace"
1199
1200 msgid "Hierarchy mode"
1201 msgstr "Hiearchický mód"
1202
1203 msgid "How many minutes do you want to record?"
1204 msgstr "Kolik minut chcete nahrát?"
1205
1206 msgid "Hungarian"
1207 msgstr "Maďarsky"
1208
1209 msgid "IP Address"
1210 msgstr "IP adresa"
1211
1212 msgid "Icelandic"
1213 msgstr "Islandsky"
1214
1215 msgid "If you can see this page, please press OK."
1216 msgstr "Pokud vidíte tu stránku, stiskněte OK."
1217
1218 msgid ""
1219 "If you see this, something is wrong with\n"
1220 "your scart connection. Press OK to return."
1221 msgstr ""
1222 "Pokud vidíte, že je něco špatného s\n"
1223 "vaším scartovým propojení stiskněte OK pro návrat."
1224
1225 msgid ""
1226 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1227 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1228 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1229 "possible.\n"
1230 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1231 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1232 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1233 "step.\n"
1234 "If you are happy with the result, press OK."
1235 msgstr ""
1236 "Pokud má vaše TV rozšířené nastavení jasu a kontrastu vypněte to. Pokud je v "
1237 "menu položka nazvaná jako \"dynamické\", nastavte ji na standardní hodnotu. "
1238 "Nastavte stupeň podsvětlení podle vaší chuti. Stáhněte kontrast na vaší TV "
1239 "na nejnižší hodnotu.\n"
1240 "Po té nastavte světlost na nejnižší hodnotu, ale ujistěte se, že poslední "
1241 "dva odstíny šedé jsou rozpoznatelné.\n"
1242 "Nyní nemějte obavy o světlé stíny. Budou nastaveny v dalším kroku.\n"
1243 "Pokud jste spokojeni s výsledkem, stiskněte OK."
1244
1245 msgid "Image-Upgrade"
1246 msgstr "Aktualizace image"
1247
1248 msgid "In Progress"
1249 msgstr ""
1250
1251 msgid ""
1252 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1253 msgstr ""
1254 "Aby mohl být nahraný načasovaný pogram bylo přepnuto na nahrávaný kanál!\n"
1255
1256 msgid "Increased voltage"
1257 msgstr "Zvýšit napětí"
1258
1259 msgid "Index"
1260 msgstr "Index"
1261
1262 msgid "InfoBar"
1263 msgstr "InfoBar"
1264
1265 msgid "Infobar timeout"
1266 msgstr "Infobar čas. limit"
1267
1268 msgid "Information"
1269 msgstr "Informace"
1270
1271 msgid "Init"
1272 msgstr "Init"
1273
1274 msgid "Initialization..."
1275 msgstr "Inicializace..."
1276
1277 msgid "Initialize"
1278 msgstr "Inicializovat"
1279
1280 msgid "Initializing Harddisk..."
1281 msgstr "Inicializovat pevný disk..."
1282
1283 msgid "Input"
1284 msgstr "Vstup"
1285
1286 msgid "Installing"
1287 msgstr "Instaluji"
1288
1289 msgid "Installing Software..."
1290 msgstr "Instaluji software..."
1291
1292 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1293 msgstr ""
1294
1295 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1296 msgstr ""
1297
1298 msgid "Installing package content... Please wait..."
1299 msgstr ""
1300
1301 msgid "Instant Record..."
1302 msgstr "Okamžité nahrávání..."
1303
1304 msgid "Integrated Ethernet"
1305 msgstr "Integrovaný ethernet"
1306
1307 msgid "Intermediate"
1308 msgstr "Střední"
1309
1310 msgid "Internal Flash"
1311 msgstr "Interní flash"
1312
1313 msgid "Invalid Location"
1314 msgstr "Neplatné umístění"
1315
1316 msgid "Inversion"
1317 msgstr "Inverze"
1318
1319 msgid "Invert display"
1320 msgstr "Invertovat display"
1321
1322 msgid "Italian"
1323 msgstr "Italsky"
1324
1325 msgid "Job View"
1326 msgstr ""
1327
1328 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1329 msgstr ""
1330
1331 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1332 msgid "Just Scale"
1333 msgstr "Zobrazit přes celou obrazovku (nedodržuje poměr stran)"
1334
1335 msgid "Keyboard Map"
1336 msgstr "Rozložení kláves"
1337
1338 msgid "Keyboard Setup"
1339 msgstr "Nastavení klávesnice"
1340
1341 msgid "Keymap"
1342 msgstr "Rozložení kláves"
1343
1344 msgid "LAN Adapter"
1345 msgstr ""
1346
1347 msgid "LNB"
1348 msgstr "LNB"
1349
1350 msgid "LOF"
1351 msgstr "LOF"
1352
1353 msgid "LOF/H"
1354 msgstr "LOF/H"
1355
1356 msgid "LOF/L"
1357 msgstr "LOF/L"
1358
1359 msgid "Language selection"
1360 msgstr "Výběr jazyka"
1361
1362 msgid "Language..."
1363 msgstr "Jazyk..."
1364
1365 msgid "Last speed"
1366 msgstr "Poslední rychlost"
1367
1368 msgid "Latitude"
1369 msgstr "Zeměpisná šířka"
1370
1371 msgid "Leave DVD Player?"
1372 msgstr ""
1373
1374 msgid "Left"
1375 msgstr "Vlevo"
1376
1377 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1378 msgid "Letterbox"
1379 msgstr "Letterbox"
1380
1381 msgid "Limit east"
1382 msgstr "Limit východně"
1383
1384 msgid "Limit west"
1385 msgstr "Limit západně"
1386
1387 msgid "Limits off"
1388 msgstr "Vypnout limit"
1389
1390 msgid "Limits on"
1391 msgstr "Zapnout limit"
1392
1393 msgid "Link:"
1394 msgstr ""
1395
1396 msgid "List of Storage Devices"
1397 msgstr "Seznam záznamových zařízeních"
1398
1399 msgid "Lithuanian"
1400 msgstr "Litevsky"
1401
1402 msgid "Local Network"
1403 msgstr ""
1404
1405 msgid "Location"
1406 msgstr "Umístění"
1407
1408 msgid "Lock:"
1409 msgstr "Zámek:"
1410
1411 msgid "Long Keypress"
1412 msgstr "Dlouhé stlačení klávesy"
1413
1414 msgid "Longitude"
1415 msgstr "Zeměpsiná délka"
1416
1417 msgid "MMC Card"
1418 msgstr "MMC karta"
1419
1420 msgid "MORE"
1421 msgstr "VÍCE"
1422
1423 msgid "Main menu"
1424 msgstr "Hlavní menu"
1425
1426 msgid "Mainmenu"
1427 msgstr "Hlavní menu"
1428
1429 msgid "Make this mark an 'in' point"
1430 msgstr "Udělat z této značky 'in' bod"
1431
1432 msgid "Make this mark an 'out' point"
1433 msgstr "Udělat z této značky 'out' point"
1434
1435 msgid "Make this mark just a mark"
1436 msgstr "Udat z toho jen značku"
1437
1438 msgid "Manual Scan"
1439 msgstr "Manuální prohledávání"
1440
1441 msgid "Manual transponder"
1442 msgstr "Ruční transponder"
1443
1444 msgid "Margin after record"
1445 msgstr "Rezerva po skončení pořadu"
1446
1447 msgid "Margin before record (minutes)"
1448 msgstr "Rezerva před nahráváním (minuty)"
1449
1450 msgid "Media player"
1451 msgstr "Přehrávač médií"
1452
1453 msgid "MediaPlayer"
1454 msgstr "Přehrávač médií"
1455
1456 msgid "Menu"
1457 msgstr "Menu"
1458
1459 msgid "Message"
1460 msgstr "Vzkaz"
1461
1462 msgid "Mkfs failed"
1463 msgstr "Mkfs selhalo"
1464
1465 msgid "Mode"
1466 msgstr "Mód"
1467
1468 msgid "Model: "
1469 msgstr "Model:"
1470
1471 msgid "Modulation"
1472 msgstr "Modulace"
1473
1474 msgid "Modulator"
1475 msgstr "Modulátor"
1476
1477 msgid "Mon"
1478 msgstr "Po"
1479
1480 msgid "Mon-Fri"
1481 msgstr "Po - Pá"
1482
1483 msgid "Monday"
1484 msgstr "Pondělí"
1485
1486 msgid "Mount failed"
1487 msgstr "Mount selhalo"
1488
1489 msgid "Move Picture in Picture"
1490 msgstr "Posunout obraz v obraze"
1491
1492 msgid "Move east"
1493 msgstr "Posun východně"
1494
1495 msgid "Move west"
1496 msgstr "Posun západně"
1497
1498 msgid "Movielist menu"
1499 msgstr "Filmové menu"
1500
1501 msgid "Multi EPG"
1502 msgstr "Multi EPG"
1503
1504 msgid "Multiple service support"
1505 msgstr "Podpora vícenásobného programu"
1506
1507 msgid "Multisat"
1508 msgstr "Multisat"
1509
1510 msgid "Mute"
1511 msgstr "Ztišit"
1512
1513 msgid "N/A"
1514 msgstr "Není k dispozici"
1515
1516 msgid "NEXT"
1517 msgstr "DALŠÍ"
1518
1519 msgid "NOW"
1520 msgstr "NYNÍ"
1521
1522 msgid "NTSC"
1523 msgstr "NTSC"
1524
1525 msgid "Name"
1526 msgstr "Jméno"
1527
1528 msgid "Nameserver"
1529 msgstr "DNS (nameserver)"
1530
1531 #, python-format
1532 msgid "Nameserver %d"
1533 msgstr "DNS (nameserver) %d"
1534
1535 msgid "Nameserver Setup"
1536 msgstr "Nastavení DNS (nameserver)"
1537
1538 msgid "Nameserver settings"
1539 msgstr ""
1540
1541 msgid "Netmask"
1542 msgstr "Síťová maska"
1543
1544 msgid "Network Configuration..."
1545 msgstr ""
1546
1547 msgid "Network Mount"
1548 msgstr "Síťové připojení"
1549
1550 msgid "Network SSID"
1551 msgstr ""
1552
1553 msgid "Network Setup"
1554 msgstr "Nastavení sítě"
1555
1556 msgid "Network scan"
1557 msgstr "Prohledávání sítě"
1558
1559 msgid "Network setup"
1560 msgstr "Nastavení sítě"
1561
1562 msgid "Network test"
1563 msgstr ""
1564
1565 msgid "Network test..."
1566 msgstr ""
1567
1568 msgid "Network..."
1569 msgstr "Nastavení sítě..."
1570
1571 msgid "Network:"
1572 msgstr ""
1573
1574 msgid "NetworkWizard"
1575 msgstr ""
1576
1577 msgid "New"
1578 msgstr "Nové programy"
1579
1580 msgid "New pin"
1581 msgstr "Nový PIN"
1582
1583 msgid "New version:"
1584 msgstr "Nová verze:"
1585
1586 msgid "Next"
1587 msgstr "Další"
1588
1589 msgid "No"
1590 msgstr "Ne"
1591
1592 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1593 msgstr "Nelze nastavit 50 Hz"
1594
1595 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1596 msgstr "HDD nebyl nalezen nebo HDD není inicializován!"
1597
1598 msgid "No backup needed"
1599 msgstr "Záloha není potřeba"
1600
1601 msgid ""
1602 "No data on transponder!\n"
1603 "(Timeout reading PAT)"
1604 msgstr ""
1605 "Žádná data na transpoderu!\n"
1606 "(Vypršel čas. limit na čtení PAT)"
1607
1608 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1609 msgstr "Žádná informace o programu. Nahrávání do nekonečna."
1610
1611 msgid "No free tuner!"
1612 msgstr "Žádný volný tuner!"
1613
1614 msgid ""
1615 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1616 msgstr ""
1617 "Zatím nebyly upgradovány žádné blíčky. Můžete zkontrolovat síťově nastavení "
1618 "a zkusit to znova."
1619
1620 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1621 msgstr "Žádný obraz na TV? Stiskněte EXIT a zkuste to znova."
1622
1623 msgid "No positioner capable frontend found."
1624 msgstr "Ždáný schopný positioner nebyl nalezen."
1625
1626 msgid "No satellite frontend found!!"
1627 msgstr "Žádný satelitní frontend nenalezen!"
1628
1629 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1630 msgstr "Žádný tuner není nakofigurovat pro použití s diseqc positionerem!"
1631
1632 msgid ""
1633 "No tuner is enabled!\n"
1634 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1635 msgstr ""
1636 "Není povolen žádný tuner!\n"
1637 "Prosím nastavte váš tuner před tím než začnete prohledávat kanály."
1638
1639 msgid ""
1640 "No valid service PIN found!\n"
1641 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1642 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1643 msgstr ""
1644 "Nebyl nalezen platný PIN služby!\n"
1645 "Chcete nyní změnit PIN?\n"
1646 "Pokud 'Ne' tak ochrana služby zůstane vypnuta!"
1647
1648 msgid ""
1649 "No valid setup PIN found!\n"
1650 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1651 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1652 msgstr ""
1653 "Nebyl nalezen platný PIN nastavení!\n"
1654 "Chcete nyní změnit PIN?\n"
1655 "Pokud 'Ne' tak ochrana nastavení zůstane vypnuta!"
1656
1657 msgid ""
1658 "No working local networkadapter found.\n"
1659 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1660 "configured correctly."
1661 msgstr ""
1662
1663 msgid ""
1664 "No working wireless interface found.\n"
1665 " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or enable "
1666 "you local network interface."
1667 msgstr ""
1668
1669 msgid ""
1670 "No working wireless networkadapter found.\n"
1671 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1672 "Network is configured correctly."
1673 msgstr ""
1674
1675 msgid "No, but restart from begin"
1676 msgstr "Ne, jen restartovat"
1677
1678 msgid "No, do nothing."
1679 msgstr "Ne, nic nedělej."
1680
1681 msgid "No, just start my dreambox"
1682 msgstr "Ne, jen pusť můj dreambox"
1683
1684 msgid "No, let me choose default lists"
1685 msgstr ""
1686
1687 msgid "No, scan later manually"
1688 msgstr "Ne, prohledám později manuálně"
1689
1690 msgid "None"
1691 msgstr "Žádný"
1692
1693 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1694 msgid "Nonlinear"
1695 msgstr "Zvětšit přes celou obrazovku roztažením obrazu vlevo a vpravo"
1696
1697 msgid "North"
1698 msgstr "Severní"
1699
1700 msgid "Norwegian"
1701 msgstr "Norsky"
1702
1703 msgid ""
1704 "Nothing to scan!\n"
1705 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1706 msgstr ""
1707 "Nic k prohledávání!\n"
1708 "Prosím nastavte váš tuner před tím než začnete prohledávat kanály."
1709
1710 msgid "Now Playing"
1711 msgstr "Nyní hraje"
1712
1713 msgid ""
1714 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1715 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1716 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1717 msgstr ""
1718 "Nyní použijte nastavení kontrastu pro nastavení světlosti pozadí na nejvyšší "
1719 "hodnotu, ale ujistěte se, že stále vidíte rozdíl mezi dvěma nejsvětlejšími "
1720 "odstíny. Pokud jste hotovi, stiskněte OK."
1721
1722 msgid "OK"
1723 msgstr "OK"
1724
1725 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1726 msgstr "OK, proveď mě upgradovacím procesem."
1727
1728 msgid "OSD Settings"
1729 msgstr "Nastavení OSD"
1730
1731 msgid "Off"
1732 msgstr "Vypnout"
1733
1734 msgid "On"
1735 msgstr "Zapnout"
1736
1737 msgid "One"
1738 msgstr "Jeden"
1739
1740 msgid "Online-Upgrade"
1741 msgstr "Online-Upgrade"
1742
1743 msgid "Orbital Position"
1744 msgstr "Orbitální pozice"
1745
1746 msgid "Other..."
1747 msgstr "Ostatní..."
1748
1749 msgid "PAL"
1750 msgstr "PAL"
1751
1752 msgid "PIDs"
1753 msgstr "PIDy"
1754
1755 msgid "Package list update"
1756 msgstr "Aktualizován seznam balíčků"
1757
1758 msgid "Packet management"
1759 msgstr "Správa paketů"
1760
1761 msgid "Page"
1762 msgstr "Strana"
1763
1764 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1765 msgid "Pan&Scan"
1766 msgstr "Pan&Scan"
1767
1768 msgid "Parental control"
1769 msgstr "Rodičovský zámek"
1770
1771 msgid "Parental control services Editor"
1772 msgstr "Nastavení rodičovského zámku"
1773
1774 msgid "Parental control setup"
1775 msgstr "Nastavení rodičovského zámku"
1776
1777 msgid "Parental control type"
1778 msgstr "Typ rodičovského zámku"
1779
1780 msgid "Pause movie at end"
1781 msgstr "Zastavit film na konci"
1782
1783 msgid "PiPSetup"
1784 msgstr "Nastavení PiP"
1785
1786 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1787 msgid "Pillarbox"
1788 msgstr ""
1789
1790 msgid "Pilot"
1791 msgstr ""
1792
1793 msgid "Pin code needed"
1794 msgstr "Je vyžadován kód PIN"
1795
1796 msgid "Play"
1797 msgstr "Play"
1798
1799 msgid "Play recorded movies..."
1800 msgstr "Přehrát nahrané pořady..."
1801
1802 msgid "Please Reboot"
1803 msgstr "Prosím restartujte"
1804
1805 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1806 msgstr "Prosím vyberte médium pro prozkoumání"
1807
1808 msgid ""
1809 "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
1810 "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the built "
1811 "in wireless network support"
1812 msgstr ""
1813
1814 msgid "Please change recording endtime"
1815 msgstr "Prosím, změňte nahrávácí dobu"
1816
1817 msgid "Please choose an extension..."
1818 msgstr "Prosím vyberte si z nabídky možností"
1819
1820 msgid "Please choose he package..."
1821 msgstr ""
1822
1823 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1824 msgstr ""
1825
1826 msgid ""
1827 "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
1828 "needed values.\n"
1829 "When you are ready please press OK to continue."
1830 msgstr ""
1831
1832 msgid ""
1833 "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
1834 "needed values.\n"
1835 "When you are ready please press OK to continue."
1836 msgstr ""
1837
1838 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1839 msgstr "Prosíme neměňte hodnoty pokud nevíte co děláte!"
1840
1841 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1842 msgstr "Prosím zadejte název pro nový buklet"
1843
1844 msgid "Please enter a name for the new marker"
1845 msgstr "Prosím zadejte název pro nový popisovač"
1846
1847 msgid "Please enter a new filename"
1848 msgstr "Zadejte nové jméno souboru"
1849
1850 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1851 msgstr "Prosím zadejte název souboru (prádné = nynější datum)"
1852
1853 msgid "Please enter the correct pin code"
1854 msgstr "Prosím zadejte správný PIN"
1855
1856 msgid "Please enter the old pin code"
1857 msgstr "Prosím zadejte starý PIN"
1858
1859 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1860 msgstr "Následujte instrukce na TV"
1861
1862 msgid "Please press OK!"
1863 msgstr "Prosím stiskněte OK!"
1864
1865 msgid "Please select a playlist to delete..."
1866 msgstr "Prosím, vybeberte playlist ke smazání..."
1867
1868 msgid "Please select a playlist..."
1869 msgstr "Prosím, vyberte playlist"
1870
1871 msgid "Please select a subservice to record..."
1872 msgstr "Prosím vyberte subkanál pro nahrávání..."
1873
1874 msgid "Please select a subservice..."
1875 msgstr "Prosím vyberte podkanál..."
1876
1877 msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
1878 msgstr ""
1879
1880 msgid "Please select keyword to filter..."
1881 msgstr "Prosím vyberte klíčové slovo pro filtr..."
1882
1883 msgid "Please select the movie path..."
1884 msgstr "Vyberte cestu k filmům..."
1885
1886 msgid "Please set up tuner B"
1887 msgstr "Prosím, nastav tuner B"
1888
1889 msgid "Please set up tuner C"
1890 msgstr "Prosím, nastav tuner C"
1891
1892 msgid "Please set up tuner D"
1893 msgstr "Prosím, nastav tuner D"
1894
1895 msgid ""
1896 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1897 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1898 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1899 msgstr ""
1900 "Prosím použijte šipky k posunu okna PiP.\n"
1901 "Přes Bouquet +/- ke změně velikosti okna.\n"
1902 "Stiskněte OK k navrácení k TV módu nebo EXIT pro zrušení přesunu."
1903
1904 msgid "Please wait... Loading list..."
1905 msgstr "Prosím čekejte... Načítá se seznam..."
1906
1907 msgid "Plugin browser"
1908 msgstr "Prohlížeč pluginů"
1909
1910 msgid "Plugins"
1911 msgstr "Pluginy"
1912
1913 msgid "Polarity"
1914 msgstr "Polarita"
1915
1916 msgid "Polarization"
1917 msgstr "Polarizace"
1918
1919 msgid "Polish"
1920 msgstr "Polsky"
1921
1922 msgid "Port A"
1923 msgstr "Port A"
1924
1925 msgid "Port B"
1926 msgstr "Port B"
1927
1928 msgid "Port C"
1929 msgstr "Port C"
1930
1931 msgid "Port D"
1932 msgstr "Port D"
1933
1934 msgid "Portuguese"
1935 msgstr "Portugalsky"
1936
1937 msgid "Positioner"
1938 msgstr "Positioner"
1939
1940 msgid "Positioner fine movement"
1941 msgstr "Jemné doladění"
1942
1943 msgid "Positioner movement"
1944 msgstr "Otáčení motoru"
1945
1946 msgid "Positioner setup"
1947 msgstr "Nastavení positioneru"
1948
1949 msgid "Positioner storage"
1950 msgstr "Paměť pozitioneru"
1951
1952 msgid "Power threshold in mA"
1953 msgstr "Práh napětí v mA"
1954
1955 msgid "Predefined transponder"
1956 msgstr "Předdefinovný transpodér"
1957
1958 msgid "Preparing... Please wait"
1959 msgstr "Připravuji... Prosím čekejte"
1960
1961 msgid "Press OK on your remote control to continue."
1962 msgstr ""
1963
1964 msgid "Press OK to activate the settings."
1965 msgstr "Stiskněte OK k aktivovaní nastavení."
1966
1967 msgid "Press OK to scan"
1968 msgstr "Stiskněte OK pro prohledávání"
1969
1970 msgid "Press OK to start the scan"
1971 msgstr "Stiskněte OK pro spuštění prohledávání"
1972
1973 msgid ""
1974 "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
1975 "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are supported.\n"
1976 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
1977 "\n"
1978 msgstr ""
1979
1980 msgid "Prev"
1981 msgstr "Předchozí"
1982
1983 msgid "Primary DNS"
1984 msgstr ""
1985
1986 msgid "Protect services"
1987 msgstr "Ochránit kanály"
1988
1989 msgid "Protect setup"
1990 msgstr "Nastavení ochrany"
1991
1992 msgid "Provider"
1993 msgstr "Poskytovatel"
1994
1995 msgid "Provider to scan"
1996 msgstr "Poskytovatel k proskenování"
1997
1998 msgid "Providers"
1999 msgstr "Poskytovatelé"
2000
2001 msgid "Quickzap"
2002 msgstr "Rychlé přepínání"
2003
2004 msgid "RC Menu"
2005 msgstr "RC Menu"
2006
2007 msgid "RF output"
2008 msgstr "RF výstup"
2009
2010 msgid "RGB"
2011 msgstr "RGB"
2012
2013 msgid "RSS Feed URI"
2014 msgstr "URI RSS zdroje"
2015
2016 msgid "Radio"
2017 msgstr "Rádio"
2018
2019 msgid "Ram Disk"
2020 msgstr ""
2021
2022 msgid "Really close without saving settings?"
2023 msgstr "Opravdu uzavřít bez uložení nastavení?"
2024
2025 msgid "Really delete done timers?"
2026 msgstr "Opravdu smazat dokončené časovače?"
2027
2028 msgid "Really delete this timer?"
2029 msgstr "Opravdu smazat tento časovač?"
2030
2031 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2032 msgstr "Opravdu vyskočit z rychlého přepínání podkanálů?"
2033
2034 msgid "Reception Settings"
2035 msgstr "Nastavení příjmu"
2036
2037 msgid "Record"
2038 msgstr "Náhrát"
2039
2040 msgid "Recorded files..."
2041 msgstr "Nahrané pořady..."
2042
2043 msgid "Recording"
2044 msgstr "Nahrávání"
2045
2046 msgid ""
2047 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2048 "now?"
2049 msgstr ""
2050 "Náhrává se pořad nebo se během chvilky začne nahrávat... opravdu chcete nyní "
2051 "rebootovat?"
2052
2053 msgid ""
2054 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2055 "now?"
2056 msgstr ""
2057 "Náhrává se pořad nebo se během chvilky začne nahrávat... opravdu chcete nyní "
2058 "restartovat?"
2059
2060 msgid ""
2061 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2062 "now?"
2063 msgstr ""
2064 "Náhrává se pořad nebo se během chvilky začne nahrávat... opravdu chcete nyní "
2065 "vypnout?"
2066
2067 msgid "Recordings always have priority"
2068 msgstr "Nahrávání má vždy prioritu"
2069
2070 msgid "Reenter new pin"
2071 msgstr "Zadejte znova PIN"
2072
2073 msgid "Refresh Rate"
2074 msgstr "Obnovovací frekvence"
2075
2076 msgid "Refresh rate selection."
2077 msgstr "Výběr obnovovací rychlosti. (?)"
2078
2079 msgid "Remove Plugins"
2080 msgstr "Odebrat plugin"
2081
2082 msgid "Remove a mark"
2083 msgstr "Odebrat značku"
2084
2085 msgid "Remove plugins"
2086 msgstr "Odebrat plugin"
2087
2088 msgid "Rename"
2089 msgstr "Přejmenovat"
2090
2091 msgid "Repeat"
2092 msgstr "Opakování"
2093
2094 msgid "Repeat Type"
2095 msgstr "Druh opakování"
2096
2097 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2098 msgstr "Právě se nahrává opakovaná událost... Co chcete udělat?"
2099
2100 msgid "Repeats"
2101 msgstr "Opakovat"
2102
2103 msgid "Reset"
2104 msgstr "Reset"
2105
2106 msgid "Resolution"
2107 msgstr ""
2108
2109 msgid "Restart"
2110 msgstr "Restart"
2111
2112 msgid "Restart GUI"
2113 msgstr "Restartovat GUI"
2114
2115 msgid "Restart GUI now?"
2116 msgstr "Restart nyní GUI?"
2117
2118 msgid "Restart network"
2119 msgstr ""
2120
2121 msgid "Restart test"
2122 msgstr ""
2123
2124 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2125 msgstr ""
2126
2127 msgid "Restart your wireless interface"
2128 msgstr ""
2129
2130 msgid "Restore"
2131 msgstr "Obnovit"
2132
2133 msgid ""
2134 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2135 "settings now."
2136 msgstr ""
2137 "Obnova nastavení je hotova. Prosím zmáčkněte OK pro obnovení nastavení."
2138
2139 msgid "Resume from last position"
2140 msgstr "Pokračovat z poslední pozice"
2141
2142 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2143 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2144 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2145 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2146 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2147 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2148 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2149 msgid "Resuming playback"
2150 msgstr "Obnovuji přehrávání"
2151
2152 msgid "Return to file browser"
2153 msgstr ""
2154
2155 msgid "Return to movie list"
2156 msgstr "Návrat na seznam filmů"
2157
2158 msgid "Return to previous service"
2159 msgstr "Přepnout na předchozí program"
2160
2161 msgid "Rewind speeds"
2162 msgstr "Rychlosti přetáčení zpět"
2163
2164 msgid "Right"
2165 msgstr "Vpravo"
2166
2167 msgid "Rolloff"
2168 msgstr ""
2169
2170 msgid "Rotor turning speed"
2171 msgstr "Rychlost otáčení rotoru"
2172
2173 msgid "Running"
2174 msgstr "Zobrazuji"
2175
2176 msgid "Russian"
2177 msgstr "Rusky"
2178
2179 msgid "S-Video"
2180 msgstr "S-Video"
2181
2182 msgid "SNR"
2183 msgstr "SNR"
2184
2185 msgid "SNR:"
2186 msgstr "SNR:"
2187
2188 msgid "Sat"
2189 msgstr "So"
2190
2191 msgid "Sat / Dish Setup"
2192 msgstr "Sat / Dish Setup"
2193
2194 msgid "Satellite"
2195 msgstr "Satelit"
2196
2197 msgid "Satellite Equipment Setup"
2198 msgstr "Nastavení vybavení satelitu"
2199
2200 msgid "Satellites"
2201 msgstr "Satelity"
2202
2203 msgid "Satfinder"
2204 msgstr "Vyhledávání satelitu"
2205
2206 msgid "Saturday"
2207 msgstr "Sobota"
2208
2209 msgid "Save Playlist"
2210 msgstr "Uložit playlist"
2211
2212 msgid "Scaling Mode"
2213 msgstr "Nastavovací mód"
2214
2215 msgid "Scan "
2216 msgstr "Proskenuj"
2217
2218 msgid "Scan QAM128"
2219 msgstr "Proskenuj QAM128"
2220
2221 msgid "Scan QAM16"
2222 msgstr "Proskenuj QAM16"
2223
2224 msgid "Scan QAM256"
2225 msgstr "Proskenuj QAM256"
2226
2227 msgid "Scan QAM32"
2228 msgstr "Proskenuj QAM32"
2229
2230 msgid "Scan QAM64"
2231 msgstr "Proskenuj QAM64"
2232
2233 msgid "Scan SR6875"
2234 msgstr "Prohledat SR6875"
2235
2236 msgid "Scan SR6900"
2237 msgstr "Prohledat SR6900"
2238
2239 msgid "Scan Wireless Networks"
2240 msgstr ""
2241
2242 msgid "Scan additional SR"
2243 msgstr "Prohledat dodatečný SR"
2244
2245 msgid "Scan band EU HYPER"
2246 msgstr "Prohledat pásmo EU HYPER"
2247
2248 msgid "Scan band EU MID"
2249 msgstr "Prohledat pásmo EU MID"
2250
2251 msgid "Scan band EU SUPER"
2252 msgstr "Prohledat pásmo EU SUPER"
2253
2254 msgid "Scan band EU UHF IV"
2255 msgstr "Prohledat pásmo EU UHF IV"
2256
2257 msgid "Scan band EU UHF V"
2258 msgstr "Prohledat pásmo EU UHF V"
2259
2260 msgid "Scan band EU VHF I"
2261 msgstr "Prohledat pásmo EU VHF I"
2262
2263 msgid "Scan band EU VHF III"
2264 msgstr "Prohledat pásmo EU VHF III"
2265
2266 msgid "Scan band US HIGH"
2267 msgstr "Prohledat pásmo US HIGH"
2268
2269 msgid "Scan band US HYPER"
2270 msgstr "Prohledat pásmo US HYPER"
2271
2272 msgid "Scan band US LOW"
2273 msgstr "Prohledat pásmo US LOW"
2274
2275 msgid "Scan band US MID"
2276 msgstr "Prohledat pásmo US MID"
2277
2278 msgid "Scan band US SUPER"
2279 msgstr "Prohledat pásmo US SUPER"
2280
2281 msgid ""
2282 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2283 "WLAN USB Stick\n"
2284 msgstr ""
2285
2286 msgid ""
2287 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2288 msgstr ""
2289
2290 msgid "Search east"
2291 msgstr "Hledej východ"
2292
2293 msgid "Search west"
2294 msgstr "Hledej západ"
2295
2296 msgid "Secondary DNS"
2297 msgstr ""
2298
2299 msgid "Seek"
2300 msgstr "Posunout (min)"
2301
2302 msgid "Select HDD"
2303 msgstr "Vyber HDD"
2304
2305 msgid "Select Location"
2306 msgstr "Vyberte umístění"
2307
2308 msgid "Select Network Adapter"
2309 msgstr "Vyberte síťový adaptér"
2310
2311 msgid "Select a movie"
2312 msgstr "Výběr filmu"
2313
2314 msgid "Select audio mode"
2315 msgstr "Výběr zvukového módu"
2316
2317 msgid "Select audio track"
2318 msgstr "Vybrat zvukovou stopu"
2319
2320 msgid "Select channel to record from"
2321 msgstr "Vyberat kanál pro nahrávání"
2322
2323 msgid "Select refresh rate"
2324 msgstr "Vyberte obnovovací frekvenci"
2325
2326 msgid "Select video input"
2327 msgstr "Vyberte video vstup"
2328
2329 msgid "Select video mode"
2330 msgstr "Vyberte video mód"
2331
2332 msgid "Sequence repeat"
2333 msgstr "Opakovat sekvenci"
2334
2335 msgid "Service"
2336 msgstr "Tento kanál"
2337
2338 msgid "Service Scan"
2339 msgstr "Prohledávání"
2340
2341 msgid "Service Searching"
2342 msgstr "Prohledávání stanic"
2343
2344 msgid "Service has been added to the favourites."
2345 msgstr "Program byl přidán do oblíbených."
2346
2347 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2348 msgstr "Program byl přidán do vybraného bukletu."
2349
2350 msgid ""
2351 "Service invalid!\n"
2352 "(Timeout reading PMT)"
2353 msgstr ""
2354 "Služba neplatná!\n"
2355 "(Vypršel čas. limit pro čtení PMT)"
2356
2357 msgid ""
2358 "Service not found!\n"
2359 "(SID not found in PAT)"
2360 msgstr ""
2361 "Služba nebyla nalezena!\n"
2362 "(SID nebyl nalezen v PAT)"
2363
2364 msgid "Service scan"
2365 msgstr "Vyhledávání kanálů"
2366
2367 msgid ""
2368 "Service unavailable!\n"
2369 "Check tuner configuration!"
2370 msgstr ""
2371 "Služba nedostupná!\n"
2372 "Ověřte nastavení tuneru!"
2373
2374 msgid "Serviceinfo"
2375 msgstr "Informace o kanálu"
2376
2377 msgid "Services"
2378 msgstr "Programy"
2379
2380 msgid "Set limits"
2381 msgstr "Nastavit limity"
2382
2383 msgid "Settings"
2384 msgstr "Nastavení"
2385
2386 msgid "Setup"
2387 msgstr "Nastavení"
2388
2389 msgid "Setup Mode"
2390 msgstr "Nastavovací mód"
2391
2392 msgid "Show Info"
2393 msgstr ""
2394
2395 msgid "Show WLAN Status"
2396 msgstr ""
2397
2398 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2399 msgstr "Zobrazit blikající hodiny při nahrávání"
2400
2401 msgid "Show infobar on channel change"
2402 msgstr "Zobrazit infobar při přepnutí programu"
2403
2404 msgid "Show infobar on event change"
2405 msgstr "Zobrazit infobar při změně programu v EPG"
2406
2407 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2408 msgstr "Zobrazit infobar při přeskočení dopředu / zpět"
2409
2410 msgid "Show positioner movement"
2411 msgstr "Vizualizovat otáčení satelitu."
2412
2413 msgid "Show services beginning with"
2414 msgstr "Zobrazit programy začínající na"
2415
2416 msgid "Show the radio player..."
2417 msgstr "Zobrazit přehrávač rádií"
2418
2419 msgid "Show the tv player..."
2420 msgstr "Zobrazit TV..."
2421
2422 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2423 msgstr ""
2424
2425 msgid "Shutdown Dreambox after"
2426 msgstr "Vypnout Dreambox po"
2427
2428 msgid "Similar"
2429 msgstr "Podobné"
2430
2431 msgid "Similar broadcasts:"
2432 msgstr "Podobné vysílání:"
2433
2434 msgid "Simple"
2435 msgstr "jednoduché"
2436
2437 msgid "Single"
2438 msgstr "Jediný"
2439
2440 msgid "Single EPG"
2441 msgstr "EPG kanálu"
2442
2443 msgid "Single satellite"
2444 msgstr "Jediný satelit"
2445
2446 msgid "Single transponder"
2447 msgstr "Jediný transpodér"
2448
2449 msgid "Singlestep (GOP)"
2450 msgstr ""
2451
2452 msgid "Sleep Timer"
2453 msgstr "Časovač usínání"
2454
2455 msgid "Sleep timer action:"
2456 msgstr "Akce časovače:"
2457
2458 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2459 msgstr "Slideshow interval (sek.)"
2460
2461 #, python-format
2462 msgid "Slot %d"
2463 msgstr "Slot  %d"
2464
2465 msgid "Slow"
2466 msgstr "Pomalu"
2467
2468 msgid "Slow Motion speeds"
2469 msgstr "Rychlosti zpomaleného filmu"
2470
2471 msgid "Some plugins are not available:\n"
2472 msgstr "Některé pluginy nejsou dostupné:\n"
2473
2474 msgid "Somewhere else"
2475 msgstr "Někde jinde"
2476
2477 msgid ""
2478 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2479 "\n"
2480 "Please choose an other one."
2481 msgstr ""
2482 "Litiji, cíl pro zálohování neexistuje.\n"
2483 "\n"
2484 "Prosím vyberte jiný."
2485
2486 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2487 msgid "Sort A-Z"
2488 msgstr "Srovnat A-Z"
2489
2490 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2491 msgid "Sort Time"
2492 msgstr "Srovnat podle času"
2493
2494 msgid "Sound"
2495 msgstr "Zvuk"
2496
2497 msgid "Soundcarrier"
2498 msgstr "Nosná vlna zvukového signálu"
2499
2500 msgid "South"
2501 msgstr "Jih"
2502
2503 msgid "Spanish"
2504 msgstr "Španělsky"
2505
2506 msgid "Standby"
2507 msgstr "Pohotovostní režim"
2508
2509 msgid "Standby / Restart"
2510 msgstr "Standby / Restart"
2511
2512 msgid "Start"
2513 msgstr "Začátek"
2514
2515 msgid "Start from the beginning"
2516 msgstr "Spustit od začátku"
2517
2518 msgid "Start recording?"
2519 msgstr "Začít nahrávat?"
2520
2521 msgid "Start test"
2522 msgstr ""
2523
2524 msgid "StartTime"
2525 msgstr "Začátek"
2526
2527 msgid "Starting on"
2528 msgstr "Začíná"
2529
2530 msgid "Step "
2531 msgstr "Krok"
2532
2533 msgid "Step east"
2534 msgstr "Krok východně"
2535
2536 msgid "Step west"
2537 msgstr "Krok západně"
2538
2539 msgid "Stereo"
2540 msgstr "Stereo"
2541
2542 msgid "Stop"
2543 msgstr "Zastavit"
2544
2545 msgid "Stop Timeshift?"
2546 msgstr "Zastavit časový posun?"
2547
2548 msgid "Stop current event and disable coming events"
2549 msgstr "Zastavit aktuální událost a zakázat následující události"
2550
2551 msgid "Stop current event but not coming events"
2552 msgstr "Zastavit aktuální událost, ale nezakazovat následující události"
2553
2554 msgid "Stop playing this movie?"
2555 msgstr "Zastavit přehrávání toho filmu?"
2556
2557 msgid "Stop test"
2558 msgstr ""
2559
2560 msgid "Store position"
2561 msgstr "Ulož pozici"
2562
2563 msgid "Stored position"
2564 msgstr "Uložená pozice"
2565
2566 msgid "Subservice list..."
2567 msgstr "Seznam podkanálů..."
2568
2569 msgid "Subservices"
2570 msgstr "Podkanály"
2571
2572 msgid "Subtitle selection"
2573 msgstr "Výběr skrytých titulků"
2574
2575 msgid "Subtitles"
2576 msgstr "Skryté titulky"
2577
2578 msgid "Sun"
2579 msgstr "Ne"
2580
2581 msgid "Sunday"
2582 msgstr "Neděle"
2583
2584 msgid "Swap Services"
2585 msgstr "Prohodit kanály"
2586
2587 msgid "Swedish"
2588 msgstr "Švédsky"
2589
2590 msgid "Switch to next subservice"
2591 msgstr "Přepnout na další podkanál"
2592
2593 msgid "Switch to previous subservice"
2594 msgstr "Přepnout na předchozí podkanál"
2595
2596 msgid "Symbol Rate"
2597 msgstr "Symbolová rychlost"
2598
2599 msgid "Symbolrate"
2600 msgstr "Symbolová rychlost"
2601
2602 msgid "System"
2603 msgstr "Systém"
2604
2605 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2606 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2607 msgstr ""
2608 "Překled ještě není úplně 100%. Pokud naleznete překlep nebo překlad položek "
2609 "kde je (???),\n"
2610 "budu rád když mě kontaktujete na adrese:\n"
2611 "ws79@centrum.cz\n"
2612 "\n"
2613 "ws79"
2614
2615 msgid "TV System"
2616 msgstr "TV systém"
2617
2618 msgid "Terrestrial"
2619 msgstr "Pozemní"
2620
2621 msgid "Terrestrial provider"
2622 msgstr "Pozemní poskytovatel"
2623
2624 msgid "Test mode"
2625 msgstr "Testovací mód"
2626
2627 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2628 msgstr ""
2629
2630 msgid "Test-Messagebox?"
2631 msgstr "Vzkaz"
2632
2633 msgid ""
2634 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2635 "\n"
2636 "Your local LAN internet connection is working now.\n"
2637 "\n"
2638 "Please press OK to continue."
2639 msgstr ""
2640
2641 msgid ""
2642 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2643 "\n"
2644 "Your wireless internet connection is working now.\n"
2645 "\n"
2646 "Please press OK to continue."
2647 msgstr ""
2648
2649 msgid ""
2650 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2651 "Please press OK to start using your Dreambox."
2652 msgstr ""
2653
2654 msgid ""
2655 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2656 "Please press OK to start using you Dreambox."
2657 msgstr ""
2658 "Děkujeme za použítí průvodce. Váš Dreambox je nyní připraven k používání.\n"
2659 "Stiskněte OK a můžete začít používat váš Dreambox."
2660
2661 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2662 msgstr "Zálohování selhalo. Prosím vyberte jiné umístění zálohy."
2663
2664 msgid ""
2665 "The input port should be configured now.\n"
2666 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2667 "want to do that now?"
2668 msgstr ""
2669 "Vstupní zdroj signálu by měl být nyní nakonfigurován.\n"
2670 "Nyní můžete nastavit obrazovku zobrazením testovacích obrázků. Chcete "
2671 "provést nastavení?"
2672
2673 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2674 msgstr ""
2675
2676 msgid ""
2677 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2678 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2679 msgstr ""
2680
2681 msgid "The package doesn't contain anything."
2682 msgstr ""
2683
2684 msgid "The pin code has been changed successfully."
2685 msgstr "PIN byl úspěšně změněn"
2686
2687 msgid "The pin code you entered is wrong."
2688 msgstr "Zadaný PIN je špatný."
2689
2690 msgid "The pin codes you entered are different."
2691 msgstr "Zadané PINy se neshodují."
2692
2693 msgid "The sleep timer has been activated."
2694 msgstr "Časovač byl aktivován."
2695
2696 msgid "The sleep timer has been disabled."
2697 msgstr "Časovač byl deaktivován."
2698
2699 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2700 msgstr ""
2701 "Soubor s konfigurací časovače (timers.xml) je poškozen a nemůže být nahrán."
2702
2703 msgid ""
2704 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2705 msgstr "Průvodce může uložit vaše nastavení. Chcete nyní provést zálohu?"
2706
2707 msgid "The wizard is finished now."
2708 msgstr "Průvodce skončil."
2709
2710 msgid "There are no default services lists in your image."
2711 msgstr ""
2712
2713 msgid "There are no default settings in your image."
2714 msgstr ""
2715
2716 msgid ""
2717 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2718 "Do you really want to continue?"
2719 msgstr ""
2720 "Nemusí být dostatek místa na vybraném disku.\n"
2721 "Opravdu si přejete pokračovat."
2722
2723 msgid "This is step number 2."
2724 msgstr "Toto je 2. krok."
2725
2726 msgid "This is unsupported at the moment."
2727 msgstr "Toto není momentálně nepodporováno."
2728
2729 msgid ""
2730 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2731 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2732 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2733 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2734 "the \"Nameserver\" Configuration"
2735 msgstr ""
2736
2737 msgid ""
2738 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2739 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2740 "- verify that a network cable is attached\n"
2741 "- verify that the cable is not broken"
2742 msgstr ""
2743
2744 msgid ""
2745 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2746 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2747 "- no valid IP Address was found\n"
2748 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2749 msgstr ""
2750
2751 msgid ""
2752 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2753 "configuration with DHCP.\n"
2754 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2755 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2756 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2757 "dialog.\n"
2758 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2759 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2760 msgstr ""
2761
2762 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2763 msgstr ""
2764
2765 msgid "Three"
2766 msgstr "Tři"
2767
2768 msgid "Threshold"
2769 msgstr "Práh"
2770
2771 msgid "Thu"
2772 msgstr "Čt"
2773
2774 msgid "Thursday"
2775 msgstr "Čtvrtek"
2776
2777 msgid "Time"
2778 msgstr "Čas"
2779
2780 msgid "Time/Date Input"
2781 msgstr "Nastavení času / datumu"
2782
2783 msgid "Timer"
2784 msgstr "Časovač"
2785
2786 msgid "Timer Edit"
2787 msgstr "Úprava časování"
2788
2789 msgid "Timer Editor"
2790 msgstr "Časování"
2791
2792 msgid "Timer Type"
2793 msgstr "Typ časovače"
2794
2795 msgid "Timer entry"
2796 msgstr "Vstup časovače"
2797
2798 msgid "Timer log"
2799 msgstr "Log časovače"
2800
2801 msgid "Timer sanity error"
2802 msgstr "Nelogické časování"
2803
2804 msgid "Timer selection"
2805 msgstr "Sekce časovače"
2806
2807 msgid "Timer status:"
2808 msgstr "Stav časovače:"
2809
2810 msgid "Timeshift"
2811 msgstr "Timeshift"
2812
2813 msgid "Timeshift not possible!"
2814 msgstr "Časový posun není možný!"
2815
2816 msgid "Timezone"
2817 msgstr "Čas. pásmo"
2818
2819 msgid "Title"
2820 msgstr ""
2821
2822 msgid "Title:"
2823 msgstr "Název:"
2824
2825 msgid "Today"
2826 msgstr "Dnes"
2827
2828 msgid "Tone mode"
2829 msgstr "Mód tónu"
2830
2831 msgid "Toneburst"
2832 msgstr "Toneburst"
2833
2834 msgid "Toneburst A/B"
2835 msgstr "Toneburst A/B"
2836
2837 msgid "Translation"
2838 msgstr "Překlad"
2839
2840 msgid "Translation:"
2841 msgstr "Překlad:"
2842
2843 msgid "Transmission Mode"
2844 msgstr "Přenosový mód"
2845
2846 msgid "Transmission mode"
2847 msgstr "Přenosový mód"
2848
2849 msgid "Transponder"
2850 msgstr "Transpondér"
2851
2852 msgid "Transponder Type"
2853 msgstr "Typ transpodéru"
2854
2855 msgid "Tries left:"
2856 msgstr "Zbývá pokusů:"
2857
2858 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2859 msgstr ""
2860 "Zkouším najít použité transpodery v kabelové síti ... prosím počkejte ..."
2861
2862 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2863 msgstr ""
2864 "Zkouším najít použité transpodery v kabelové síti ... prosím počkejte ..."
2865
2866 msgid "Tue"
2867 msgstr "Út"
2868
2869 msgid "Tuesday"
2870 msgstr "Úterý"
2871
2872 msgid "Tune"
2873 msgstr "Naladit"
2874
2875 msgid "Tune failed!"
2876 msgstr "Ladění selhalo"
2877
2878 msgid "Tuner"
2879 msgstr "Tuner"
2880
2881 msgid "Tuner "
2882 msgstr "Tuner"
2883
2884 msgid "Tuner Slot"
2885 msgstr "Slot tuneru"
2886
2887 msgid "Tuner configuration"
2888 msgstr "Konfigurace tuneru"
2889
2890 msgid "Tuner status"
2891 msgstr "Status tuneru"
2892
2893 msgid "Turkish"
2894 msgstr "Turecky"
2895
2896 msgid "Two"
2897 msgstr "Dva"
2898
2899 msgid "Type of scan"
2900 msgstr "Typ prohledávání"
2901
2902 msgid "USALS"
2903 msgstr "USALS"
2904
2905 msgid "USB"
2906 msgstr "USB"
2907
2908 msgid "USB Stick"
2909 msgstr "USB disk"
2910
2911 msgid ""
2912 "Unable to complete filesystem check.\n"
2913 "Error: "
2914 msgstr ""
2915 "Není možné dokončit kontrolu souborového systému.\n"
2916 "Chyba:"
2917
2918 msgid ""
2919 "Unable to initialize harddisk.\n"
2920 "Error: "
2921 msgstr ""
2922 "Není možné inicializovat pevný disk.\n"
2923 "Chyba:"
2924
2925 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
2926 msgstr "Nepotvrzený DiSEqC příkaz"
2927
2928 msgid "Universal LNB"
2929 msgstr "Univerzální LNB"
2930
2931 msgid "Unmount failed"
2932 msgstr "Unmount selhalo"
2933
2934 msgid "Updates your receiver's software"
2935 msgstr "Aktualizujte software vašeho přijmače"
2936
2937 msgid "Updating finished. Here is the result:"
2938 msgstr "Aktualizace hotova. Tady je výsledek:"
2939
2940 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
2941 msgstr "Aktualizují... Prosím čekejte... Toto může trvat několik minut..."
2942
2943 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
2944 msgstr "Upgrade skončil. Chcete restartovat váš Dreambox?"
2945
2946 msgid "Upgrading"
2947 msgstr "Aktualizuji"
2948
2949 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
2950 msgstr "Aktualizuji Dreambox... Prosím čekejte"
2951
2952 msgid "Use DHCP"
2953 msgstr "Použit DHCP"
2954
2955 msgid "Use Power Measurement"
2956 msgstr "Použít měření výkonu (???)"
2957
2958 msgid "Use a gateway"
2959 msgstr "Použít bránu (gateway)"
2960
2961 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
2962 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
2963 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
2964 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
2965 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
2966 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
2967 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
2968 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
2969 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
2970 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
2971 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
2972 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
2973 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
2974 msgstr "Použít skokové přetáčení s rychlostmi uvedenými výše"
2975
2976 msgid "Use power measurement"
2977 msgstr "Použít sílu měření (???)"
2978
2979 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
2980 msgstr ""
2981
2982 msgid ""
2983 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
2984 "\n"
2985 "Please set up tuner A"
2986 msgstr ""
2987 "Použijte levou a pravou šipku pro změnu.\n"
2988 "\n"
2989 "Prosím, nastavte tuner A"
2990
2991 msgid ""
2992 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
2993 "press OK."
2994 msgstr ""
2995 "Použijte šipku nahoru / dolu na DO pro výběr volby. Potom stiskněte OK."
2996
2997 msgid "Use usals for this sat"
2998 msgstr "Použít USUALS pro tento satelit"
2999
3000 msgid "Use wizard to set up basic features"
3001 msgstr "Použít průvodce pro nastavení základních vlastností"
3002
3003 msgid "Used service scan type"
3004 msgstr "Použítý scan podle služby (?)"
3005
3006 msgid "User defined"
3007 msgstr "Uživatelsky definované"
3008
3009 msgid "VCR scart"
3010 msgstr "VCR scart"
3011
3012 msgid "Video Fine-Tuning"
3013 msgstr "Doladění obrazu"
3014
3015 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3016 msgstr "Průvodce doladěním obrazu"
3017
3018 msgid "Video Output"
3019 msgstr "Video výstup"
3020
3021 msgid "Video Setup"
3022 msgstr "Nastavení videa"
3023
3024 msgid "Video Wizard"
3025 msgstr "Video průvodce"
3026
3027 msgid ""
3028 "Video input selection\n"
3029 "\n"
3030 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3031 "input port).\n"
3032 "\n"
3033 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3034 msgstr ""
3035 "Výběr zdroje signálu\n"
3036 "\n"
3037 "Stiskněte OK pokud vidíte tuto stránku na vaší TV (nebo vyberte jiný zdroj "
3038 "signálu).\n"
3039 "\n"
3040 "Další zdroj signálu bude automaticky prozkoumán během 10 sekund."
3041
3042 msgid "Video mode selection."
3043 msgstr "Výběr video módu"
3044
3045 msgid "View Rass interactive..."
3046 msgstr "Prohlíže Rass interaktivně..."
3047
3048 msgid "View teletext..."
3049 msgstr "Zobrazit teletext..."
3050
3051 msgid "Voltage mode"
3052 msgstr "Mód napětí"
3053
3054 msgid "Volume"
3055 msgstr "Hlasitost"
3056
3057 msgid "W"
3058 msgstr "Západní"
3059
3060 msgid "WEP"
3061 msgstr ""
3062
3063 msgid "WPA"
3064 msgstr ""
3065
3066 msgid "WPA2"
3067 msgstr ""
3068
3069 msgid "WSS on 4:3"
3070 msgstr "WSS na 4:3"
3071
3072 msgid "Waiting"
3073 msgstr ""
3074
3075 msgid ""
3076 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3077 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3078 "Please press OK to begin."
3079 msgstr ""
3080 "Otestujeme jestli vaše TV umí zobrazit toto rozližení na 50 Hz. Pokud bude "
3081 "vaše obrazovka černá, počkejte 20 sekund a automaticky se přepne zpět na 60 "
3082 "Hz.\n"
3083 "Stiskněte OK pro spuštění."
3084
3085 msgid "Wed"
3086 msgstr "St"
3087
3088 msgid "Wednesday"
3089 msgstr "Středa"
3090
3091 msgid "Weekday"
3092 msgstr "Pracovní den"
3093
3094 msgid ""
3095 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3096 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3097 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3098 msgstr ""
3099 "Vítejte u průvodce aktualizací image. Tento průvodce vám pomůže při "
3100 "aktualizaci image vašeho Dreamboxu. Provedení zálohy vašeho nastavení a "
3101 "krátkého vysvětlení jak aktualizovat firmware."
3102
3103 msgid ""
3104 "Welcome.\n"
3105 "\n"
3106 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
3107 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
3108 "\n"
3109 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3110 msgstr ""
3111
3112 msgid ""
3113 "Welcome.\n"
3114 "\n"
3115 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3116 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3117 msgstr ""
3118 "Vítejte.\n"
3119 "\n"
3120 "Tento průvodce vás provede základním nastavením vašeho Dreamboxu.\n"
3121 "Stiskněte OK na vašem dálkovém ovladači pro přesun na další krok."
3122
3123 msgid "Welcome..."
3124 msgstr ""
3125
3126 msgid "West"
3127 msgstr "Západ"
3128
3129 msgid "What do you want to scan?"
3130 msgstr "Co chcete prohledat?"
3131
3132 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3133 msgstr "Kam chcete zazálohovat vaše nastavení?"
3134
3135 msgid "Wireless"
3136 msgstr "Bezdrátové"
3137
3138 msgid "Wireless Network"
3139 msgstr ""
3140
3141 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3142 msgstr "Zapsat chybu při nahrávání. Disk plný?\n"
3143
3144 msgid "YPbPr"
3145 msgstr "YPbPr"
3146
3147 msgid "Year:"
3148 msgstr "Rok:"
3149
3150 msgid "Yes"
3151 msgstr "Ano"
3152
3153 msgid "Yes, backup my settings!"
3154 msgstr "Ano, zazálohuj mé nastavení!"
3155
3156 msgid "Yes, do a manual scan now"
3157 msgstr "Ano, spusť manuální prohledávání"
3158
3159 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3160 msgstr "Ano, spusť automatické prohledávání"
3161
3162 msgid "Yes, do another manual scan now"
3163 msgstr "Ano, udělej další ruční prohledávání"
3164
3165 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3166 msgstr "Ano, vypnout systém."
3167
3168 msgid "Yes, restore the settings now"
3169 msgstr "Ano, obnov nyní nastavení"
3170
3171 msgid "Yes, returning to movie list"
3172 msgstr "Ano, vrátit se na seznam filmů"
3173
3174 msgid "Yes, view the tutorial"
3175 msgstr "Ano, zobraz tutorial"
3176
3177 msgid ""
3178 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3179 "want to be installed."
3180 msgstr ""
3181
3182 msgid "You can choose, what you want to install..."
3183 msgstr ""
3184
3185 msgid "You cannot delete this!"
3186 msgstr "Nemůžete toto smazat!"
3187
3188 msgid "You chose not to install any default services lists."
3189 msgstr ""
3190
3191 msgid ""
3192 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3193 "default settings later in the settings menu."
3194 msgstr ""
3195
3196 msgid ""
3197 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3198 msgstr ""
3199
3200 msgid ""
3201 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3202 "harddisk is not an option for you."
3203 msgstr ""
3204 "Nevypadá to, že máte HDD ve vašem Dreamboxu. Takže záloha na pevný disk není "
3205 "volba pro vás."
3206
3207 msgid ""
3208 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3209 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3210 "to the harddisk!\n"
3211 "Please press OK to start the backup now."
3212 msgstr ""
3213 "Vybral jste zálohu na compact flash kartu. Karta musí být ve slotu. Nemůžeme "
3214 "ověřit jestli právě je. Lepší je udělat zálohu na pevný disk!\n"
3215 "Stiskněte OK pro provedení zálohy."
3216
3217 msgid ""
3218 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3219 "Please press OK to start the backup now."
3220 msgstr ""
3221 "Vybral jste zálohování na usb disk. Lepší je zálohovat na pevný disk!\n"
3222 "Stiskněte OK pro zálohování."
3223
3224 msgid ""
3225 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3226 "backup now."
3227 msgstr ""
3228 "Vybral jste zálohu na pevný disk. Prosím stiskněte OK pro odstartování "
3229 "zálohování."
3230
3231 #, python-format
3232 msgid "You have to wait %s!"
3233 msgstr "Musíte počkat %s!"
3234
3235 msgid ""
3236 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3237 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3238 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3239 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3240 "your settings."
3241 msgstr ""
3242 "Potřebujete PC připojené k vašemu dreamboxu. Pokud potřebujete další "
3243 "informace navštivte stránku http://www.dm7025.de.\n"
3244 "Váš dreambox nyní bude zastaven. Po té co provedete aktualizaci pomocí "
3245 "instrukcí na té stránce se vás váš dreambox zeptá na obnovu nastavení."
3246
3247 msgid ""
3248 "You need to define some keywords first!\n"
3249 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3250 "Do you want to define keywords now?"
3251 msgstr ""
3252 "Za prvné potřebujete nastavit nějaké klíčové slova!\n"
3253 "Stiskněte klávesu MENU pro nastavení.\n"
3254 "Chcete nyní nastavit klíčová slova?"
3255
3256 msgid ""
3257 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3258 "\n"
3259 "Do you want to set the pin now?"
3260 msgstr ""
3261 "Potřebujete nastavit PIN a ukrýt ho před vašimi dětmi.\n"
3262 "\n"
3263 "Chcete nyní nastavit PIN?"
3264
3265 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3266 msgstr ""
3267
3268 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3269 msgstr "Vaše televize pracuje na 50Hz. "
3270
3271 msgid ""
3272 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3273 "process."
3274 msgstr ""
3275 "Vaše záloha byla úspěšně provedena . Pokračujeme vysvětlením dalšího postupu "
3276 "aktualizace."
3277
3278 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3279 msgstr "Váš Dreambox je vypínán. Prosím počkejte..."
3280
3281 msgid ""
3282 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3283 "try again."
3284 msgstr ""
3285 "Váš Dreambox není správně připojen k internetu. Prosím prověřte to a zkuste "
3286 "to znova."
3287
3288 msgid ""
3289 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3290 "Press OK to start upgrade."
3291 msgstr ""
3292 "Firmware vašeho frontprocesoru musí být aktualizován.\n"
3293 "Stiskněte OK pro aktualizaci."
3294
3295 msgid ""
3296 "Your local LAN internet connection is not working!\n"
3297 "Please choose what you want to do next."
3298 msgstr ""
3299
3300 msgid ""
3301 "Your network is restarting.\n"
3302 "You will be automatically forwarded to the next step."
3303 msgstr ""
3304
3305 msgid ""
3306 "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
3307 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3308 msgstr ""
3309
3310 msgid ""
3311 "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
3312 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3313 msgstr ""
3314
3315 msgid ""
3316 "Your wireless internet connection is not working!\n"
3317 "Please choose what you want to do next."
3318 msgstr ""
3319
3320 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3321 msgstr "Přepnout zpět na kanál před nastavováním positioneru?"
3322
3323 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3324 msgstr "Přepnout zpět na kanál před vyhledáváním satelitu?"
3325
3326 msgid "[alternative edit]"
3327 msgstr "[alternativní úprava]"
3328
3329 msgid "[bouquet edit]"
3330 msgstr "[editovat buket]"
3331
3332 msgid "[favourite edit]"
3333 msgstr "[editovat oblíbené]"
3334
3335 msgid "[move mode]"
3336 msgstr "přesun]"
3337
3338 msgid "abort alternatives edit"
3339 msgstr "přerušit alternativní úpravu"
3340
3341 msgid "abort bouquet edit"
3342 msgstr "zrušit editování buketu"
3343
3344 msgid "abort favourites edit"
3345 msgstr "přerušit úpravu oblíbených"
3346
3347 msgid "about to start"
3348 msgstr "právě začne"
3349
3350 msgid "add alternatives"
3351 msgstr "Přidat alternativy"
3352
3353 msgid "add bouquet"
3354 msgstr "Přidat buket..."
3355
3356 msgid "add directory to playlist"
3357 msgstr "Přidat adresář do playlistu...."
3358
3359 msgid "add file to playlist"
3360 msgstr "Přidat soubor do playlistu"
3361
3362 msgid "add files to playlist"
3363 msgstr "Přidat soubory do playlistu"
3364
3365 msgid "add marker"
3366 msgstr "Přidat popisovač"
3367
3368 msgid "add recording (enter recording duration)"
3369 msgstr "Přidat nahrávání (zadat nahrávací dobu)"
3370
3371 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3372 msgstr "Přidat nahrávání (zadat nahrávací dobu)"
3373
3374 msgid "add recording (indefinitely)"
3375 msgstr "Přidat nahrávání (nekonečno)"
3376
3377 msgid "add recording (stop after current event)"
3378 msgstr "Přidat nahrávání (ukončit po této události)"
3379
3380 msgid "add service to bouquet"
3381 msgstr "Přidat kanál do buketu"
3382
3383 msgid "add service to favourites"
3384 msgstr "Přidat kanál do oblíbených"
3385
3386 msgid "add to parental protection"
3387 msgstr "Přidat rodičovský zámek"
3388
3389 msgid "advanced"
3390 msgstr "rozšířené"
3391
3392 msgid "alphabetic sort"
3393 msgstr "srovnat podle abecedy"
3394
3395 msgid ""
3396 "are you sure you want to restore\n"
3397 "following backup:\n"
3398 msgstr ""
3399 "jste si jistý, že chcete obnovit\n"
3400 "následující zálohu:\n"
3401
3402 msgid "back"
3403 msgstr "Zpět"
3404
3405 msgid "better"
3406 msgstr "lepší"
3407
3408 msgid "blacklist"
3409 msgstr "černá listina"
3410
3411 msgid "by Exif"
3412 msgstr "podle exif"
3413
3414 msgid "change recording (duration)"
3415 msgstr "Změnit nahrávání (dobu)"
3416
3417 msgid "change recording (endtime)"
3418 msgstr "Změnit nahrávání (dobu)"
3419
3420 msgid "circular left"
3421 msgstr "levá kruhová (polarizace)"
3422
3423 msgid "circular right"
3424 msgstr "pravá kruhová (polarizace)"
3425
3426 msgid "clear playlist"
3427 msgstr "vymazat playlist"
3428
3429 msgid "complex"
3430 msgstr "komplexní"
3431
3432 msgid "config menu"
3433 msgstr "Konfigurační menu"
3434
3435 msgid "confirmed"
3436 msgstr ""
3437
3438 msgid "connected"
3439 msgstr ""
3440
3441 msgid "continue"
3442 msgstr "Pokračovat"
3443
3444 msgid "copy to bouquets"
3445 msgstr "zkopírovat do bukletu"
3446
3447 msgid "daily"
3448 msgstr "denně"
3449
3450 msgid "delete"
3451 msgstr "smazat"
3452
3453 msgid "delete cut"
3454 msgstr "smazat střih"
3455
3456 msgid "delete playlist entry"
3457 msgstr "smazat položku playlistu"
3458
3459 msgid "delete saved playlist"
3460 msgstr "smazat uložený playlist"
3461
3462 msgid "delete..."
3463 msgstr "Smazat...."
3464
3465 msgid "disable"
3466 msgstr "zakázat"
3467
3468 msgid "disable move mode"
3469 msgstr "Vypnout přesunovací mód"
3470
3471 msgid "disabled"
3472 msgstr "zakázáno"
3473
3474 msgid "disconnected"
3475 msgstr ""
3476
3477 msgid "do not change"
3478 msgstr "neměnit"
3479
3480 msgid "do nothing"
3481 msgstr "nedělat nic"
3482
3483 msgid "don't record"
3484 msgstr "Nenahrávat"
3485
3486 msgid "done!"
3487 msgstr "Hotovo!"
3488
3489 msgid "edit alternatives"
3490 msgstr "upravit alternativy"
3491
3492 msgid "empty"
3493 msgstr "prázdné"
3494
3495 msgid "enable"
3496 msgstr "povolit"
3497
3498 msgid "enable bouquet edit"
3499 msgstr "Povolit úpravu buketu"
3500
3501 msgid "enable favourite edit"
3502 msgstr "Povolit úpravu oblíbené"
3503
3504 msgid "enable move mode"
3505 msgstr "Povolit přesunovací mód"
3506
3507 msgid "enabled"
3508 msgstr "povoleno"
3509
3510 msgid "end alternatives edit"
3511 msgstr "ukončit úpravu alternativ"
3512
3513 msgid "end bouquet edit"
3514 msgstr "Ukončit úpravu buketu"
3515
3516 msgid "end cut here"
3517 msgstr "ukončit střih zde"
3518
3519 msgid "end favourites edit"
3520 msgstr "Ukončit úpravu oblíbené"
3521
3522 msgid "equal to Socket A"
3523 msgstr "rovno slotu A"
3524
3525 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3526 msgstr ""
3527
3528 msgid "exit mediaplayer"
3529 msgstr "ukončit přehrávač médií"
3530
3531 msgid "exit movielist"
3532 msgstr "zavřít seznam filmů"
3533
3534 msgid "fine-tune your display"
3535 msgstr "doladit váš display"
3536
3537 msgid "forward to the next chapter"
3538 msgstr ""
3539
3540 msgid "free diskspace"
3541 msgstr "volné místo na HDD"
3542
3543 msgid "full /etc directory"
3544 msgstr "plný adresář /etc"
3545
3546 msgid "go to deep standby"
3547 msgstr "přejít do hlubokého spánku"
3548
3549 msgid "go to standby"
3550 msgstr "přejít do pohotovostního režimu"
3551
3552 msgid "hear radio..."
3553 msgstr "Poslouchat rádio..."
3554
3555 msgid "help..."
3556 msgstr "Pomoc..."
3557
3558 msgid "hide extended description"
3559 msgstr "skrýt rozšířený popis"
3560
3561 msgid "hide player"
3562 msgstr "schovat přehrávač"
3563
3564 msgid "horizontal"
3565 msgstr "horizontální"
3566
3567 msgid "hour"
3568 msgstr "hodina"
3569
3570 msgid "hours"
3571 msgstr "hodiny"
3572
3573 msgid "immediate shutdown"
3574 msgstr "ihned vypnout"
3575
3576 #, python-format
3577 msgid ""
3578 "incoming call!\n"
3579 "%s calls on %s!"
3580 msgstr ""
3581 "příchozí hovor!\n"
3582 "%s vyzývá %s! (???)"
3583
3584 msgid "init module"
3585 msgstr "inicializační modul"
3586
3587 msgid "insert mark here"
3588 msgstr "vložit sem popisovač"
3589
3590 msgid "jump back to the previous title"
3591 msgstr ""
3592
3593 msgid "jump forward to the next title"
3594 msgstr ""
3595
3596 msgid "jump to listbegin"
3597 msgstr "skočit na začátek seznamu"
3598
3599 msgid "jump to listend"
3600 msgstr "skočit na konec seznamu"
3601
3602 msgid "jump to next marked position"
3603 msgstr "skočit na další označenou pozici"
3604
3605 msgid "jump to previous marked position"
3606 msgstr "skočit na předchozí označenou pozici"
3607
3608 msgid "leave movie player..."
3609 msgstr "opustit přehrávač"
3610
3611 msgid "left"
3612 msgstr "vlevo"
3613
3614 msgid "list style compact"
3615 msgstr "kompaktní seznam"
3616
3617 msgid "list style compact with description"
3618 msgstr "kompaktní seznam s popisem"
3619
3620 msgid "list style default"
3621 msgstr "standardní seznam"
3622
3623 msgid "list style single line"
3624 msgstr "seznam v jedné řádce"
3625
3626 msgid "load playlist"
3627 msgstr "nahrát playlist"
3628
3629 msgid "locked"
3630 msgstr "zamknuto"
3631
3632 msgid "loopthrough to socket A"
3633 msgstr "smyčka přes slot A"
3634
3635 msgid "manual"
3636 msgstr "manual"
3637
3638 msgid "menu"
3639 msgstr "menu"
3640
3641 msgid "mins"
3642 msgstr "minuty"
3643
3644 msgid "minute"
3645 msgstr "minuta"
3646
3647 msgid "minutes"
3648 msgstr "minuty"
3649
3650 msgid "month"
3651 msgstr ""
3652
3653 msgid "move PiP to main picture"
3654 msgstr "přesunout PIP do halvního okna"
3655
3656 msgid "movie list"
3657 msgstr "seznam filmů"
3658
3659 msgid "multinorm"
3660 msgstr "multinorma"
3661
3662 msgid "never"
3663 msgstr "nikdy"
3664
3665 msgid "next channel"
3666 msgstr "Další kanál"
3667
3668 msgid "next channel in history"
3669 msgstr "Další kanál v historii"
3670
3671 msgid "no"
3672 msgstr "ne"
3673
3674 msgid "no HDD found"
3675 msgstr "HDD nenalezen"
3676
3677 msgid "no Picture found"
3678 msgstr "žádný obrázek nenalezen"
3679
3680 msgid "no module found"
3681 msgstr "Modul nenalezen"
3682
3683 msgid "no standby"
3684 msgstr "žádný standby"
3685
3686 msgid "no timeout"
3687 msgstr "žadný timeout"
3688
3689 msgid "none"
3690 msgstr "žádný"
3691
3692 msgid "not locked"
3693 msgstr "nezamčeno"
3694
3695 msgid "nothing connected"
3696 msgstr "nic není připojeno"
3697
3698 msgid "off"
3699 msgstr "vypnuté"
3700
3701 msgid "on"
3702 msgstr "zapnuté"
3703
3704 msgid "once"
3705 msgstr "jednou"
3706
3707 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3708 msgstr "jedině adresář /etc/enigma2"
3709
3710 msgid "open servicelist"
3711 msgstr "Otevřít seznam kanálů"
3712
3713 msgid "open servicelist(down)"
3714 msgstr "Zobrazit seznam kanálů (dolu)"
3715
3716 msgid "open servicelist(up)"
3717 msgstr "Zobrazit seznam kanálů (nahoru)"
3718
3719 msgid "pass"
3720 msgstr "projít (pass)"
3721
3722 msgid "pause"
3723 msgstr "Pauza"
3724
3725 msgid "play entry"
3726 msgstr "Přehrát"
3727
3728 msgid "play from next mark or playlist entry"
3729 msgstr "přehrát od další značky nebo položky v playlistu"
3730
3731 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3732 msgstr "přehrát od předchozí značky nebo položky v playlistu"
3733
3734 msgid "please press OK when ready"
3735 msgstr "stiskněte OK až budete připraveni"
3736
3737 msgid "please wait, loading picture..."
3738 msgstr "Prosím čekejte... náčítám obrázek..."
3739
3740 msgid "previous channel"
3741 msgstr "Předchozí kanál"
3742
3743 msgid "previous channel in history"
3744 msgstr "Předchozí kanál v historii"
3745
3746 msgid "record"
3747 msgstr "nahrát"
3748
3749 msgid "recording..."
3750 msgstr "nahrávání.."
3751
3752 msgid "remove after this position"
3753 msgstr "odebrat po této pozici"
3754
3755 msgid "remove all alternatives"
3756 msgstr "odebrat všechny alternativy"
3757
3758 msgid "remove all new found flags"
3759 msgstr "Vyčistit \"nově nalezeno\""
3760
3761 msgid "remove before this position"
3762 msgstr "odebrat před touto pozicí"
3763
3764 msgid "remove entry"
3765 msgstr "Odebrat položku"
3766
3767 msgid "remove from parental protection"
3768 msgstr "Odebrat z rodičovské ochrany"
3769
3770 msgid "remove new found flag"
3771 msgstr "Odebrat z \"nově nalezeno\""
3772
3773 msgid "remove selected satellite"
3774 msgstr ""
3775
3776 msgid "remove this mark"
3777 msgstr "Odebrat popisovač"
3778
3779 msgid "repeated"
3780 msgstr "opakování"
3781
3782 msgid "rewind to the previous chapter"
3783 msgstr ""
3784
3785 msgid "right"
3786 msgstr "vpravo"
3787
3788 msgid "save playlist"
3789 msgstr "uložit playlist"
3790
3791 msgid "scan done!"
3792 msgstr "Prohledávání skončilo!"
3793
3794 #, python-format
3795 msgid "scan in progress - %d%% done!"
3796 msgstr "Prohledávání pokračuje - %d%% hotovo!"
3797
3798 msgid "scan state"
3799 msgstr "stav prohledávání"
3800
3801 msgid "second"
3802 msgstr "druhý"
3803
3804 msgid "second cable of motorized LNB"
3805 msgstr "druhý kabel z motorizovaného LNB"
3806
3807 msgid "seconds"
3808 msgstr "sekund(y)"
3809
3810 msgid "seconds."
3811 msgstr "sekundy."
3812
3813 msgid "select movie"
3814 msgstr "Výběr filmu"
3815
3816 msgid "select the movie path"
3817 msgstr "Vyberte cestu k filmům"
3818
3819 msgid "service pin"
3820 msgstr "PIN programu"
3821
3822 msgid "setup pin"
3823 msgstr "nastavit PIN"
3824
3825 msgid "show DVD main menu"
3826 msgstr ""
3827
3828 msgid "show EPG..."
3829 msgstr "Zobrazit EPG..."
3830
3831 msgid "show all"
3832 msgstr "zobrazit vše"
3833
3834 msgid "show alternatives"
3835 msgstr "Zobrazit alternativy"
3836
3837 msgid "show event details"
3838 msgstr "zobraz podrobnosti události"
3839
3840 msgid "show extended description"
3841 msgstr "zobrazit rozšířený popis"
3842
3843 msgid "show first tag"
3844 msgstr "zobrazit prvni tag"
3845
3846 msgid "show second tag"
3847 msgstr "zobrazit druhý tag"
3848
3849 msgid "show shutdown menu"
3850 msgstr "Zobrazit "
3851
3852 msgid "show single service EPG..."
3853 msgstr "zobrazit jednoduché EPG..."
3854
3855 msgid "show tag menu"
3856 msgstr "zobrazit tag menu"
3857
3858 msgid "show transponder info"
3859 msgstr "Zobraz info o transpondéru"
3860
3861 msgid "shuffle playlist"
3862 msgstr "promíchat playlist"
3863
3864 msgid "shutdown"
3865 msgstr "vypnout"
3866
3867 msgid "simple"
3868 msgstr "jednoduché"
3869
3870 msgid "skip backward"
3871 msgstr "Posun zpět"
3872
3873 msgid "skip backward (enter time)"
3874 msgstr "Posun zpět (zadat čas)"
3875
3876 msgid "skip forward"
3877 msgstr "Posun vpřed"
3878
3879 msgid "skip forward (enter time)"
3880 msgstr "Posun vpřed (zadat čas)"
3881
3882 msgid "sort by date"
3883 msgstr "srovnat podle data"
3884
3885 msgid "standard"
3886 msgstr "standard"
3887
3888 msgid "standby"
3889 msgstr "pohotovostní režim"
3890
3891 msgid "start cut here"
3892 msgstr "začít střih zde"
3893
3894 msgid "start timeshift"
3895 msgstr "Spustit časový posun"
3896
3897 msgid "stereo"
3898 msgstr "stereo"
3899
3900 msgid "stop PiP"
3901 msgstr "ukončit PIP"
3902
3903 msgid "stop entry"
3904 msgstr "zastavit záznam"
3905
3906 msgid "stop recording"
3907 msgstr "Zastavit nahrávání"
3908
3909 msgid "stop timeshift"
3910 msgstr "Zastavit časový posun"
3911
3912 msgid "swap PiP and main picture"
3913 msgstr "prohodit PIP a hlavní obraz"
3914
3915 msgid "switch to filelist"
3916 msgstr "Přepnout na seznam souborů"
3917
3918 msgid "switch to playlist"
3919 msgstr "Přepnout na playlist"
3920
3921 msgid "switch to the next audio track"
3922 msgstr ""
3923
3924 msgid "switch to the next subtitle language"
3925 msgstr ""
3926
3927 msgid "text"
3928 msgstr "text"
3929
3930 msgid "this recording"
3931 msgstr "toto nahrávání"
3932
3933 msgid "this service is protected by a parental control pin"
3934 msgstr "Tento kanál je chráněný rodičovským zámkem"
3935
3936 msgid "toggle a cut mark at the current position"
3937 msgstr "prohodit střihovou značku na této pozici"
3938
3939 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
3940 msgstr ""
3941
3942 msgid "unconfirmed"
3943 msgstr ""
3944
3945 msgid "unknown service"
3946 msgstr "neznámý kanál"
3947
3948 msgid "until restart"
3949 msgstr "do restartu"
3950
3951 msgid "user defined"
3952 msgstr "uživatelské"
3953
3954 msgid "vertical"
3955 msgstr "vertikální"
3956
3957 msgid "view extensions..."
3958 msgstr "Další možnosti..."
3959
3960 msgid "view recordings..."
3961 msgstr "Zobrazit nahrané pořady..."
3962
3963 msgid "wait for ci..."
3964 msgstr "čekám na CI..."
3965
3966 msgid "wait for mmi..."
3967 msgstr "čekám na mmi..."
3968
3969 msgid "waiting"
3970 msgstr "čekání"
3971
3972 msgid "weekly"
3973 msgstr "týdně"
3974
3975 msgid "whitelist"
3976 msgstr "bílá listina"
3977
3978 msgid "yes"
3979 msgstr "ano"
3980
3981 msgid "yes (keep feeds)"
3982 msgstr "ano (uchovat feeds)"
3983
3984 msgid ""
3985 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
3986 "assistance before rebooting your dreambox."
3987 msgstr ""
3988 "Váš Dreambox nyní může být nepoužitelný. Prosím konzultujte s manuálem další "
3989 "pomoc před restartováním Dreamboxu."
3990
3991 msgid "zap"
3992 msgstr "přepnout"
3993
3994 msgid "zapped"
3995 msgstr "přepnutý"
3996
3997 #~ msgid "#003258"
3998 #~ msgstr "#003258"
3999
4000 #~ msgid "#33294a6b"
4001 #~ msgstr "#33294a6b"
4002
4003 #~ msgid "#77ffffff"
4004 #~ msgstr "#77ffffff"
4005
4006 #~ msgid "Add a new title"
4007 #~ msgstr "Přidat nový titul"
4008
4009 #~ msgid "Add title..."
4010 #~ msgstr "Přidat titul..."
4011
4012 #~ msgid "Burn"
4013 #~ msgstr "Vypláti"
4014
4015 #~ msgid "Burn DVD"
4016 #~ msgstr "Vypálit DVD"
4017
4018 #~ msgid "Burn DVD..."
4019 #~ msgstr "Vypálit DVD..."
4020
4021 #~ msgid "Choose Location"
4022 #~ msgstr "Vyberte umístění"
4023
4024 #~ msgid "Custom skip time for 1/3 keys"
4025 #~ msgstr "Vlastní čas posunu pro tlačítka 1/3"
4026
4027 #~ msgid "Device Setup..."
4028 #~ msgstr "Nastavení zařízení..."
4029
4030 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4031 #~ msgstr "Chcete zobrazit tutorial pro střih?"
4032
4033 #~ msgid "Edit current title"
4034 #~ msgstr "Upravit tento titul"
4035
4036 #~ msgid "Edit title..."
4037 #~ msgstr "Upravit titul..."
4038
4039 #~ msgid "Extended Setup..."
4040 #~ msgstr "Rozšířené nastavení..."
4041
4042 #~ msgid "Games / Plugins"
4043 #~ msgstr "Hry / Pluginy"
4044
4045 #~ msgid "Hello!"
4046 #~ msgstr "Ahoj!"
4047
4048 #~ msgid "Movie Menu"
4049 #~ msgstr "Filmové menu"
4050
4051 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4052 #~ msgstr "Nastavení DNS (nameserver)..."
4053
4054 #~ msgid "New DVD"
4055 #~ msgstr "Nové DVD"
4056
4057 #~ msgid "Remove currently selected title"
4058 #~ msgstr "Odstranit vybraný titul"
4059
4060 #~ msgid "Remove title"
4061 #~ msgstr "Odebrat titul"
4062
4063 #~ msgid "Save current project to disk"
4064 #~ msgstr "Uložit projekt na disk"
4065
4066 #~ msgid "Save..."
4067 #~ msgstr "Uložit..."
4068
4069 #~ msgid "Show files from %s"
4070 #~ msgstr "Zobrazit soubory z %s"
4071
4072 #~ msgid "Startwizard"
4073 #~ msgstr "Spustit průvodce"
4074
4075 #~ msgid ""
4076 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
4077 #~ "Please refer to the user manual.\n"
4078 #~ "Error: "
4079 #~ msgstr ""
4080 #~ "Není možné inicializovat pevný disk.\n"
4081 #~ "Prosím, podívejte se do manuálu.\n"
4082 #~ "Chyba:"
4083
4084 #~ msgid "VCR Switch"
4085 #~ msgstr "VCR přepínač"
4086
4087 #~ msgid "play next playlist entry"
4088 #~ msgstr "přehrát další položku v playlistu"
4089
4090 #~ msgid "play previous playlist entry"
4091 #~ msgstr "přehrát předchozí položku"
4092
4093 #~ msgid ""
4094 #~ "scan done!\n"
4095 #~ "%d services found!"
4096 #~ msgstr ""
4097 #~ "Prohledávání skončilo!\n"
4098 #~ "%d  programů nalezeno!"
4099
4100 #~ msgid ""
4101 #~ "scan done!\n"
4102 #~ "No service found!"
4103 #~ msgstr ""
4104 #~ "Prohledávání skončilo!\n"
4105 #~ " Nic nenalzeno!"
4106
4107 #~ msgid ""
4108 #~ "scan done!\n"
4109 #~ "One service found!"
4110 #~ msgstr ""
4111 #~ "Prohledávání skončilo!\n"
4112 #~ "Jeden program nalezen!"
4113
4114 #~ msgid ""
4115 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
4116 #~ "%d services found!"
4117 #~ msgstr "Prohledávání pokračuje - %d %% hotovo! %d programů nalezeno!"
4118
4119 #~ msgid "skip backward (self defined)"
4120 #~ msgstr "Posun zpět"
4121
4122 #~ msgid "skip forward (self defined)"
4123 #~ msgstr "Posun vpřed"