Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-05-11 10:44+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-04-18 12:16+0200\n"
12 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@wp.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: pl\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Generator: Pootle 2.0.2\n"
21
22 #
23 msgid ""
24 "\n"
25 "Advanced options and settings."
26 msgstr ""
27 "\n"
28 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
29
30 #
31 msgid ""
32 "\n"
33 "After pressing OK, please wait!"
34 msgstr ""
35 "\n"
36 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
37
38 #
39 msgid ""
40 "\n"
41 "Backup your Dreambox settings."
42 msgstr ""
43 "\n"
44 "Kopia ustawień Dreamboxa."
45
46 #
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Edit the upgrade source address."
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "Edytuj adres aktualizacji."
53
54 #
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Zarządzaj rozszerzeniami lub pluginami Dreamboxa"
61
62 #
63 msgid ""
64 "\n"
65 "Online update of your Dreambox software."
66 msgstr ""
67 "\n"
68 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
69
70 #
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Press OK on your remote control to continue."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Wciśnij OK aby kontynuować."
77
78 #
79 msgid ""
80 "\n"
81 "Restore your Dreambox settings."
82 msgstr ""
83 "\n"
84 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
85
86 #
87 msgid ""
88 "\n"
89 "Restore your Dreambox with a new firmware."
90 msgstr ""
91 "\n"
92 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
93
94 #
95 msgid ""
96 "\n"
97 "Restore your backups by date."
98 msgstr ""
99 "\n"
100 "Przywróć kopie według daty."
101
102 #
103 msgid ""
104 "\n"
105 "Scan for local extensions and install them."
106 msgstr ""
107 "\n"
108 "Szukaj lokalnych rozszerzeń i zainstaluj je."
109
110 #
111 msgid ""
112 "\n"
113 "Select your backup device.\n"
114 "Current device: "
115 msgstr ""
116 "\n"
117 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
118 "Aktualne urządzenie: "
119
120 #
121 msgid ""
122 "\n"
123 "System will restart after the restore!"
124 msgstr ""
125 "\n"
126 "System będzie zrestartowany po przywracaniu!"
127
128 #
129 msgid ""
130 "\n"
131 "View, install and remove available or installed packages."
132 msgstr ""
133 "\n"
134 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
135
136 #
137 msgid " "
138 msgstr " "
139
140 #
141 msgid " Results"
142 msgstr " Wyniki"
143
144 #
145 msgid " extensions."
146 msgstr "Rozszerzenia"
147
148 #
149 msgid " packages selected."
150 msgstr "Wybrane paczki"
151
152 #
153 msgid " updates available."
154 msgstr "Dostępne aktualizacje"
155
156 #
157 msgid " wireless networks found!"
158 msgstr "Znaleziono sieć bezprzewodową!"
159
160 #
161 msgid "#000000"
162 msgstr "#000000"
163
164 #
165 msgid "#0064c7"
166 msgstr "#0064c7"
167
168 #
169 msgid "#25062748"
170 msgstr "#25062748"
171
172 #
173 msgid "#389416"
174 msgstr "#389416"
175
176 #
177 msgid "#80000000"
178 msgstr "#80000000"
179
180 #
181 msgid "#80ffffff"
182 msgstr "#80ffffff"
183
184 #
185 msgid "#bab329"
186 msgstr "#bab329"
187
188 #
189 msgid "#f23d21"
190 msgstr "#f23d21"
191
192 #
193 msgid "#ffffff"
194 msgstr "#ffffff"
195
196 #
197 msgid "#ffffffff"
198 msgstr "#ffffffff"
199
200 #
201 msgid "%H:%M"
202 msgstr "%H:%M"
203
204 #
205 #, python-format
206 msgid "%d jobs are running in the background!"
207 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
208
209 #
210 #, python-format
211 msgid "%d min"
212 msgstr "%d min"
213
214 #
215 #, python-format
216 msgid "%d services found!"
217 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
218
219 #
220 msgid "%d.%B %Y"
221 msgstr "%d.%B %Y"
222
223 #
224 #, python-format
225 msgid "%i ms"
226 msgstr "%i ms"
227
228 #
229 #, python-format
230 msgid ""
231 "%s\n"
232 "(%s, %d MB free)"
233 msgstr ""
234 "%s\n"
235 "(%s, %d MB wolne)"
236
237 #
238 #, python-format
239 msgid "%s (%s)\n"
240 msgstr "%s (%s)\n"
241
242 #
243 msgid "(ZAP)"
244 msgstr "(Przełącz)"
245
246 #
247 msgid "(empty)"
248 msgstr "(puste)"
249
250 #
251 msgid "(show optional DVD audio menu)"
252 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
253
254 #
255 msgid "* Only available if more than one interface is active."
256 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
257
258 #
259 msgid ".NFI Download failed:"
260 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
261
262 #
263 msgid ""
264 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
265 msgstr ""
266 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
267 "flashować tym image'm!"
268
269 #
270 msgid "0"
271 msgstr "0"
272
273 #
274 msgid "1"
275 msgstr "1"
276
277 #
278 msgid "1 wireless network found!"
279 msgstr "Znaleziono 1 sieć bezprzewodową!"
280
281 #
282 msgid "1.0"
283 msgstr "1.0"
284
285 #
286 msgid "1.1"
287 msgstr "1.1"
288
289 #
290 msgid "1.2"
291 msgstr "1.2"
292
293 #
294 msgid "12V output"
295 msgstr "Wyjście 12V"
296
297 #
298 msgid "13 V"
299 msgstr "13 V"
300
301 #
302 msgid "16:10"
303 msgstr "16:10"
304
305 #
306 msgid "16:10 Letterbox"
307 msgstr "16:10 Letterbox"
308
309 #
310 msgid "16:10 PanScan"
311 msgstr "16:10 PanScan"
312
313 #
314 msgid "16:9"
315 msgstr "16:9"
316
317 #
318 msgid "16:9 Letterbox"
319 msgstr "16:9 Letterbox"
320
321 #
322 msgid "16:9 always"
323 msgstr "16:9 zawsze"
324
325 #
326 msgid "18 V"
327 msgstr "18 V"
328
329 #
330 msgid "2"
331 msgstr "2"
332
333 #
334 msgid "3"
335 msgstr "3"
336
337 #
338 msgid "30 minutes"
339 msgstr "30 minut"
340
341 #
342 msgid "4"
343 msgstr "4"
344
345 #
346 msgid "4:3"
347 msgstr "4:3"
348
349 #
350 msgid "4:3 Letterbox"
351 msgstr "4:3 Letterbox"
352
353 #
354 msgid "4:3 PanScan"
355 msgstr "4:3 PanScan"
356
357 #
358 msgid "5"
359 msgstr "5"
360
361 #
362 msgid "5 minutes"
363 msgstr "5 minut"
364
365 #
366 msgid "6"
367 msgstr "6"
368
369 #
370 msgid "60 minutes"
371 msgstr "60 minut"
372
373 #
374 msgid "7"
375 msgstr "7"
376
377 #
378 msgid "8"
379 msgstr "8"
380
381 #
382 msgid "9"
383 msgstr "9"
384
385 #
386 msgid "<Current movielist location>"
387 msgstr "<Bieżąca lokalizacja>"
388
389 #
390 msgid "<Default movie location>"
391 msgstr "<Domyślna lokalizacja>"
392
393 #
394 msgid "<Last timer location>"
395 msgstr "<Ostatnia lokalizacja timera>"
396
397 #
398 msgid "<unknown>"
399 msgstr "<nieznany>"
400
401 #
402 msgid "??"
403 msgstr "??"
404
405 #
406 msgid "A"
407 msgstr "A"
408
409 #
410 #, python-format
411 msgid ""
412 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
413 "Do you want to keep your version?"
414 msgstr ""
415 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
416 "Czy zachować aktualną wersję?"
417
418 msgid "A demo plugin for TPM usage."
419 msgstr ""
420
421 #
422 msgid ""
423 "A finished record timer wants to set your\n"
424 "Dreambox to standby. Do that now?"
425 msgstr ""
426 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
427 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
428
429 #
430 msgid ""
431 "A finished record timer wants to shut down\n"
432 "your Dreambox. Shutdown now?"
433 msgstr ""
434 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
435 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
436
437 #
438 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
439 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
440
441 #
442 msgid ""
443 "A mount entry with this name already exists!\n"
444 "Update existing entry and continue?\n"
445 msgstr ""
446 "Wpis montowania o tej nazwie już istnieje!\n"
447 "Zaktualizować istniejący wpis i kontynuować?\n"
448
449 #
450 #, python-format
451 msgid ""
452 "A record has been started:\n"
453 "%s"
454 msgstr ""
455 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
456 "%s"
457
458 #
459 msgid ""
460 "A recording is currently running.\n"
461 "What do you want to do?"
462 msgstr ""
463 "Nagrywanie w toku...\n"
464 "Co chcesz zrobić?"
465
466 #
467 msgid ""
468 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
469 "configure the positioner."
470 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
471
472 #
473 msgid ""
474 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
475 "start the satfinder."
476 msgstr ""
477 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
478 "sygnału."
479
480 #
481 #, python-format
482 msgid "A required tool (%s) was not found."
483 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
484
485 #
486 msgid "A search for available updates is currently in progress."
487 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji w toku."
488
489 #
490 msgid ""
491 "A second configured interface has been found.\n"
492 "\n"
493 "Do you want to disable the second network interface?"
494 msgstr ""
495 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
496 "\n"
497 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
498
499 #
500 msgid ""
501 "A sleep timer wants to set your\n"
502 "Dreambox to standby. Do that now?"
503 msgstr ""
504 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
505 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
506
507 #
508 msgid ""
509 "A sleep timer wants to shut down\n"
510 "your Dreambox. Shutdown now?"
511 msgstr ""
512 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
513 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
514
515 #
516 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
517 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
518
519 #
520 msgid ""
521 "A timer failed to record!\n"
522 "Disable TV and try again?\n"
523 msgstr ""
524 "Timer nie mógł nagrać!\n"
525 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
526
527 #
528 msgid "A/V Settings"
529 msgstr "Ustawienia A/V"
530
531 #
532 msgid "AA"
533 msgstr "AA"
534
535 #
536 msgid "AB"
537 msgstr "AB"
538
539 #
540 msgid "AC3 default"
541 msgstr "AC3 domyślnie"
542
543 #
544 msgid "AC3 downmix"
545 msgstr "AC3 downmix"
546
547 #
548 msgid "Abort"
549 msgstr "Przerwij"
550
551 #
552 msgid "Abort this Wizard."
553 msgstr "Opuść tego kreatora."
554
555 #
556 msgid "About"
557 msgstr "O tunerze..."
558
559 #
560 msgid "About..."
561 msgstr "Informacje o tunerze..."
562
563 #
564 msgid "Accesspoint:"
565 msgstr "Punkt dostępowy:"
566
567 #
568 msgid "Action on long powerbutton press"
569 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
570
571 #
572 msgid "Action on short powerbutton press"
573 msgstr "Akcja po krótkim przyciśnięciu Power"
574
575 #
576 msgid "Action:"
577 msgstr "Akcja:"
578
579 #
580 msgid "Activate Picture in Picture"
581 msgstr "Aktywuj PiP"
582
583 #
584 msgid "Activate network settings"
585 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
586
587 #
588 msgid "Active"
589 msgstr "Aktywny"
590
591 #
592 msgid ""
593 "Active/\n"
594 "Inactive"
595 msgstr ""
596 "Aktywny/\n"
597 "Niekatywny"
598
599 #
600 msgid "Adapter settings"
601 msgstr "Ustawienia adaptera"
602
603 #
604 msgid "Add"
605 msgstr "Dodaj"
606
607 #
608 msgid "Add Bookmark"
609 msgstr "Dodaj zakładkę"
610
611 #
612 msgid "Add WLAN configuration?"
613 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
614
615 #
616 msgid "Add a mark"
617 msgstr "Dodaj znacznik"
618
619 #
620 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
621 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania NFS lub CIFS w Dreamboxie"
622
623 #
624 msgid "Add a new title"
625 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
626
627 #
628 msgid "Add network configuration?"
629 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
630
631 #
632 msgid "Add new AutoTimer"
633 msgstr "Dodaj nowy AutoTimer"
634
635 #
636 msgid "Add new network mount point"
637 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania sieci"
638
639 #
640 msgid "Add timer"
641 msgstr "Dodaj timer"
642
643 #
644 msgid "Add timer as disabled on conflict"
645 msgstr "Dodaj timer jako wyłączony przy konflikcie"
646
647 #
648 msgid "Add title"
649 msgstr "Dodaj tytuł"
650
651 #
652 msgid "Add to bouquet"
653 msgstr "Dodaj do bukietu"
654
655 #
656 msgid "Add to favourites"
657 msgstr "Dodaj do ulubionych"
658
659 #
660 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
661 msgstr "Dodać zap timer zamiast timera nagrywania?"
662
663 #
664 msgid "Added: "
665 msgstr "Dodano: "
666
667 #
668 msgid ""
669 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
670 "enabled."
671 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
672
673 #
674 msgid "Adds network configuration if enabled."
675 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
676
677 #
678 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
679 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
680
681 #
682 msgid ""
683 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
684 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
685 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
686 "test screens."
687 msgstr ""
688 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
689 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
690 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
691 "zobaczyć inny testowy ekran."
692
693 #
694 msgid "Advanced Options"
695 msgstr "Zaawansowane Opcje"
696
697 #
698 msgid "Advanced Software"
699 msgstr "Zaawansowane oprogramowanie"
700
701 #
702 msgid "Advanced Software Plugin"
703 msgstr "Zaawasnowane oprogramowanie pluginu"
704
705 #
706 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
707 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
708
709 #
710 msgid "Advanced Video Setup"
711 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
712
713 #
714 msgid "Advanced restore"
715 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
716
717 #
718 msgid "After event"
719 msgstr "Po wydarzeniu"
720
721 #
722 msgid ""
723 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
724 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
725 msgstr ""
726 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
727 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
728 "Dreamboxa."
729
730 #
731 msgid "Album"
732 msgstr "Album"
733
734 #
735 msgid "All"
736 msgstr "Wszystkie"
737
738 #
739 msgid "All Satellites"
740 msgstr "Wszystkie satelity"
741
742 #
743 msgid "All Time"
744 msgstr "Cały czas"
745
746 #
747 msgid "All non-repeating timers"
748 msgstr "Wszystkie nie-powtarzane timery"
749
750 #
751 msgid "Allow zapping via Webinterface"
752 msgstr "Zezwól na przełącznie z poziomu Web"
753
754 #
755 msgid "Alpha"
756 msgstr "Przezroczystość"
757
758 #
759 msgid "Alternative radio mode"
760 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
761
762 #
763 msgid "Alternative services tuner priority"
764 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
765
766 #
767 msgid "Always ask before sending"
768 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
769
770 #
771 msgid "Ammount of recordings left"
772 msgstr "Spośród pozostałych nagrań"
773
774 #
775 msgid "An empty filename is illegal."
776 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
777
778 #
779 msgid "An error occured."
780 msgstr "Wystąpił błąd."
781
782 #
783 msgid "An unknown error occured!"
784 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
785
786 #
787 msgid "Anonymize crashlog?"
788 msgstr "Anonimowy crashlog"
789
790 #
791 msgid "Arabic"
792 msgstr "Arabski"
793
794 #
795 msgid ""
796 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
797 "\n"
798 msgstr ""
799 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
800 "\n"
801
802 #
803 msgid ""
804 "Are you sure you want to delete\n"
805 "following backup:\n"
806 msgstr ""
807 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
808 "tą kopię zapasową:\n"
809
810 #
811 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
812 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
813
814 #
815 msgid ""
816 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
817 "\n"
818 msgstr ""
819 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
820 "\n"
821
822 #
823 msgid ""
824 "Are you sure you want to restore\n"
825 "following backup:\n"
826 msgstr ""
827 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
828 "daną kopię:\n"
829
830 #
831 msgid ""
832 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
833 "Enigma2 will restart after the restore"
834 msgstr ""
835 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
836 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
837
838 #
839 msgid ""
840 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
841 "\n"
842 msgstr ""
843 "Jesteś pewien że chcesz zapisać to montowanie sieci?\n"
844 "\n"
845
846 #
847 msgid "Artist"
848 msgstr "Artysta"
849
850 #
851 msgid "Ascending"
852 msgstr "Rosnąco"
853
854 #
855 msgid "Ask before shutdown:"
856 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
857
858 #
859 msgid "Ask user"
860 msgstr "Zapytaj użytkownika"
861
862 #
863 msgid "Aspect Ratio"
864 msgstr "Format obrazu:"
865
866 msgid "Atheros"
867 msgstr ""
868
869 #
870 msgid "Audio"
871 msgstr "Dźwięk"
872
873 #
874 msgid "Audio Options..."
875 msgstr "Opcje Dźwięku..."
876
877 #
878 msgid "Audio Sync"
879 msgstr "Audio Sync"
880
881 #
882 msgid "Audio Sync Setup"
883 msgstr "Konfiguracja Audio Sync"
884
885 #
886 msgid "Australia"
887 msgstr "Australia"
888
889 #
890 msgid "Author: "
891 msgstr "Autor: "
892
893 #
894 msgid "Authoring mode"
895 msgstr "Tryb autoringu"
896
897 #
898 msgid "Auto"
899 msgstr "Auto"
900
901 #
902 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
903 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
904
905 #
906 msgid "Auto flesh"
907 msgstr "Auto flesh"
908
909 #
910 msgid "Auto scart switching"
911 msgstr "Auto przełączanie scart"
912
913 #
914 msgid "AutoTimer Editor"
915 msgstr "Edytor AutoTimera"
916
917 #
918 msgid "AutoTimer Filters"
919 msgstr "Filtry AutoTimera"
920
921 #
922 msgid "AutoTimer Services"
923 msgstr "Serwisy AutoTimera"
924
925 #
926 msgid "AutoTimer Settings"
927 msgstr "Ustawienia AutoTimera"
928
929 #
930 msgid "AutoTimer overview"
931 msgstr "Przegląd AutoTimera"
932
933 #
934 msgid "Automatic"
935 msgstr "Automatycznie"
936
937 #
938 msgid "Automatic Scan"
939 msgstr "Automatyczne skanowanie"
940
941 #
942 msgid "Autos & Vehicles"
943 msgstr "Samochody & Pojazdy"
944
945 #
946 msgid "Autowrite timer"
947 msgstr "Zapisz automatycznie Timer"
948
949 #
950 msgid "Available format variables"
951 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
952
953 #
954 msgid "B"
955 msgstr "B"
956
957 #
958 msgid "BA"
959 msgstr "BA"
960
961 #
962 msgid "BB"
963 msgstr "BB"
964
965 #
966 msgid "BER"
967 msgstr "BER"
968
969 #
970 msgid "BER:"
971 msgstr "BER:"
972
973 #
974 msgid "Back"
975 msgstr "Powrót"
976
977 #
978 msgid "Background"
979 msgstr "Tło"
980
981 #
982 msgid "Backup done."
983 msgstr "Kopia skończona."
984
985 #
986 msgid "Backup failed."
987 msgstr "Kopia nieudana."
988
989 #
990 msgid "Backup is running..."
991 msgstr "Tworzenie kopii..."
992
993 #
994 msgid "Backup system settings"
995 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
996
997 #
998 msgid "Band"
999 msgstr "Pasmo"
1000
1001 #
1002 msgid "Bandwidth"
1003 msgstr "Szerokie pasmo"
1004
1005 #
1006 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1007 msgstr "Rozpocznij \"po wydarzeniu\" horyzont czasowy"
1008
1009 #
1010 msgid "Begin of timespan"
1011 msgstr "Rozpocznij horyzont czasowy"
1012
1013 #
1014 msgid "Begin time"
1015 msgstr "Czas rozpoczęcia"
1016
1017 #
1018 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1019 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
1020
1021 #
1022 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1023 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
1024
1025 #
1026 msgid "Behavior when a movie is started"
1027 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
1028
1029 #
1030 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1031 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
1032
1033 #
1034 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1035 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
1036
1037 #
1038 msgid "Bitrate:"
1039 msgstr "Bitrate:"
1040
1041 #
1042 msgid "Block noise reduction"
1043 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
1044
1045 #
1046 msgid "Blue boost"
1047 msgstr "Niebieski"
1048
1049 #
1050 msgid "Bookmarks"
1051 msgstr "Zakładki"
1052
1053 #
1054 msgid "Bouquets"
1055 msgstr "Bukiety"
1056
1057 #
1058 msgid "Brazil"
1059 msgstr "Brazylia"
1060
1061 #
1062 msgid "Brightness"
1063 msgstr "Jasność"
1064
1065 #
1066 msgid "Browse network neighbourhood"
1067 msgstr "Przeglądaj sąsiedztwo sieci"
1068
1069 #
1070 msgid "Burn DVD"
1071 msgstr "Wypal DVD"
1072
1073 #
1074 msgid "Burn existing image to DVD"
1075 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
1076
1077 msgid "Burn to DVD"
1078 msgstr "Wypal na DVD..."
1079
1080 #
1081 msgid "Bus: "
1082 msgstr "Bus:"
1083
1084 #
1085 msgid ""
1086 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1087 "displayed."
1088 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
1089
1090 #
1091 msgid "C"
1092 msgstr "C"
1093
1094 #
1095 msgid "C-Band"
1096 msgstr "Pasmo C"
1097
1098 msgid "CDInfo"
1099 msgstr "CDInfo"
1100
1101 #
1102 msgid "CI assignment"
1103 msgstr "Zadania CI"
1104
1105 #
1106 msgid "CIFS share"
1107 msgstr "Podział CIFS"
1108
1109 #
1110 msgid "CVBS"
1111 msgstr "CVBS"
1112
1113 #
1114 msgid "Cable"
1115 msgstr "Kablówka"
1116
1117 #
1118 msgid "Cache Thumbnails"
1119 msgstr "Przechowuj miniatury"
1120
1121 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1122 msgstr "Nie można się połączyć. Sprawdź sieć!"
1123
1124 #
1125 msgid "Canada"
1126 msgstr "Kanada"
1127
1128 #
1129 msgid "Cancel"
1130 msgstr "Anuluj"
1131
1132 #
1133 msgid "Cannot parse feed directory"
1134 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
1135
1136 #
1137 msgid "Capacity: "
1138 msgstr "Pojemność:"
1139
1140 #
1141 msgid "Card"
1142 msgstr "Karta"
1143
1144 #
1145 msgid "Catalan"
1146 msgstr "Hiszpański"
1147
1148 #
1149 msgid "Center screen at the lower border"
1150 msgstr "Centralny ekran na niższym brzegu"
1151
1152 #
1153 msgid "Center screen at the upper border"
1154 msgstr "Centralny ekran na wyższym brzegu"
1155
1156 #
1157 msgid "Change active delay"
1158 msgstr "Zmień aktywne opóźnienie"
1159
1160 #
1161 msgid "Change bouquets in quickzap"
1162 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
1163
1164 #
1165 msgid "Change default recording offset?"
1166 msgstr "Zmienić domyślny ofset nagrywania?"
1167
1168 #
1169 msgid "Change dir."
1170 msgstr "Zmień katalog"
1171
1172 #
1173 msgid "Change hostname"
1174 msgstr "Zmień nazwę hosta"
1175
1176 #
1177 msgid "Change pin code"
1178 msgstr "Zmień kod pin"
1179
1180 #
1181 msgid "Change service pin"
1182 msgstr "Zmien pin serwisowy"
1183
1184 #
1185 msgid "Change service pins"
1186 msgstr "Zmień piny serwisowe"
1187
1188 #
1189 msgid "Change setup pin"
1190 msgstr "Zmień pin ustawień"
1191
1192 #
1193 msgid "Change step size"
1194 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
1195
1196 #
1197 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1198 msgstr "Zmień nazwę hosta w Dreamboxie."
1199
1200 #
1201 msgid "Channel"
1202 msgstr "Wybierz kanał"
1203
1204 #
1205 msgid "Channel Selection"
1206 msgstr "Wybór kanału"
1207
1208 #
1209 msgid "Channel audio:"
1210 msgstr "Kanał audio:"
1211
1212 #
1213 msgid "Channel not in services list"
1214 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
1215
1216 #
1217 msgid "Channel:"
1218 msgstr "Kanał:"
1219
1220 #
1221 msgid "Channellist menu"
1222 msgstr "Menu listy kanałów"
1223
1224 #
1225 msgid "Channels"
1226 msgstr "Kanały"
1227
1228 #
1229 msgid "Chap."
1230 msgstr "Rozdz."
1231
1232 #
1233 msgid "Chapter"
1234 msgstr "Rozdział"
1235
1236 #
1237 msgid "Chapter:"
1238 msgstr "Rozdział:"
1239
1240 #
1241 msgid "Check"
1242 msgstr "Sprawdź"
1243
1244 #
1245 msgid "Checking Filesystem..."
1246 msgstr "Sprawdź System Plików..."
1247
1248 #
1249 msgid "Choose Tuner"
1250 msgstr "Wybierz tuner"
1251
1252 #
1253 msgid "Choose a wireless network"
1254 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową"
1255
1256 #
1257 msgid "Choose backup files"
1258 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
1259
1260 #
1261 msgid "Choose backup location"
1262 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
1263
1264 #
1265 msgid "Choose bouquet"
1266 msgstr "Wybierz bukiet"
1267
1268 #
1269 msgid "Choose target folder"
1270 msgstr "Wybierz folder docelowy"
1271
1272 #
1273 msgid "Choose upgrade source"
1274 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
1275
1276 #
1277 msgid "Choose your Skin"
1278 msgstr "Wybierz Skina"
1279
1280 #
1281 msgid "Circular left"
1282 msgstr "Kołój w lewo"
1283
1284 #
1285 msgid "Circular right"
1286 msgstr "Kołój w prawo"
1287
1288 #
1289 msgid "Classic"
1290 msgstr "Klasyczny"
1291
1292 #
1293 msgid "Cleanup"
1294 msgstr "Czyść"
1295
1296 #
1297 msgid "Cleanup Wizard"
1298 msgstr "Kreator czyszczenia"
1299
1300 #
1301 msgid "Cleanup Wizard settings"
1302 msgstr "Kreator czyszczenia"
1303
1304 #
1305 msgid "CleanupWizard"
1306 msgstr "Kreator czyszczenia"
1307
1308 #
1309 msgid "Clear before scan"
1310 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
1311
1312 #
1313 msgid "Clear history on Exit:"
1314 msgstr "Wyczyść historię przy wyjsciu:"
1315
1316 #
1317 msgid "Clear log"
1318 msgstr "Wyczyść log"
1319
1320 #
1321 msgid "Close"
1322 msgstr "Zamknij"
1323
1324 #
1325 msgid "Close and forget changes"
1326 msgstr "Zamknij i opuść zmiany"
1327
1328 #
1329 msgid "Close and save changes"
1330 msgstr "Zamknij i zapisz zmiany"
1331
1332 #
1333 msgid "Close title selection"
1334 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
1335
1336 #
1337 msgid "Code rate high"
1338 msgstr "Poziom kodu wysoki"
1339
1340 #
1341 msgid "Code rate low"
1342 msgstr "Poziom kodu niski"
1343
1344 #
1345 msgid "Coderate HP"
1346 msgstr "Poziom kodu HP"
1347
1348 #
1349 msgid "Coderate LP"
1350 msgstr "Poziom kodu LP"
1351
1352 #
1353 msgid "Collection name"
1354 msgstr "Nazwa kolekcji"
1355
1356 #
1357 msgid "Collection settings"
1358 msgstr "Ustawienia kolekcji"
1359
1360 #
1361 msgid "Color Format"
1362 msgstr "Format kolorów"
1363
1364 #
1365 msgid "Comedy"
1366 msgstr "Komedia"
1367
1368 #
1369 msgid "Command execution..."
1370 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
1371
1372 #
1373 msgid "Command order"
1374 msgstr "Kolejność poleceń"
1375
1376 #
1377 msgid "Committed DiSEqC command"
1378 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
1379
1380 #
1381 msgid "Common Interface"
1382 msgstr "Moduł Dostępu"
1383
1384 #
1385 msgid "Common Interface Assignment"
1386 msgstr "Zadania Modułu CI"
1387
1388 #
1389 msgid "CommonInterface"
1390 msgstr "Moduł CI"
1391
1392 #
1393 msgid "Communication"
1394 msgstr "Komunikacja"
1395
1396 #
1397 msgid "Compact Flash"
1398 msgstr "Compact Flash"
1399
1400 #
1401 msgid "Complete"
1402 msgstr "Zakończ"
1403
1404 #
1405 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1406 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
1407
1408 #
1409 msgid "Configuration Mode"
1410 msgstr "Tryb konfiguracji"
1411
1412 #
1413 msgid "Configuration for the Webinterface"
1414 msgstr "Konfigracja Webinterfejsu"
1415
1416 #
1417 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1418 msgstr "Ustaw zachowanie AutoTimera"
1419
1420 #
1421 msgid "Configure interface"
1422 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
1423
1424 #
1425 msgid "Configure nameservers"
1426 msgstr "Konfiguracja nameservera"
1427
1428 #
1429 msgid "Configure your internal LAN"
1430 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
1431
1432 #
1433 msgid "Configure your network again"
1434 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
1435
1436 #
1437 msgid "Configure your wireless LAN again"
1438 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
1439
1440 #
1441 msgid "Configuring"
1442 msgstr "Konfigurowanie"
1443
1444 #
1445 msgid "Conflicting timer"
1446 msgstr "Konflikt timera"
1447
1448 #
1449 msgid "Connect"
1450 msgstr "Połącz"
1451
1452 #
1453 msgid "Connect to a Wireless Network"
1454 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
1455
1456 #
1457 msgid "Connected to"
1458 msgstr "Podłączony do"
1459
1460 #
1461 msgid "Connected!"
1462 msgstr "Połączony!"
1463
1464 #
1465 msgid "Constellation"
1466 msgstr "Konstelacja"
1467
1468 #
1469 msgid "Content does not fit on DVD!"
1470 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
1471
1472 #
1473 msgid "Continue in background"
1474 msgstr "Kontynuuj w tle"
1475
1476 #
1477 msgid "Continue playing"
1478 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
1479
1480 #
1481 msgid "Contrast"
1482 msgstr "Kontrast"
1483
1484 #
1485 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1486 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
1487
1488 #
1489 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1490 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
1491
1492 #
1493 msgid "Could not open Picture in Picture"
1494 msgstr "Nie mozna otworzyć PiP"
1495
1496 #
1497 #, python-format
1498 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1499 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
1500
1501 #
1502 msgid "Crashlog settings"
1503 msgstr "Ustawienia crashlog"
1504
1505 #
1506 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1507 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1508
1509 #
1510 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1511 msgstr "Ustawienia crashlog"
1512
1513 #
1514 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1515 msgstr "Ustawienia crashlog..."
1516
1517 #
1518 msgid ""
1519 "Crashlogs found!\n"
1520 "Send them to Dream Multimedia?"
1521 msgstr ""
1522 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
1523 "Wysłać do DreamMultimedia?"
1524
1525 #
1526 msgid "Create DVD-ISO"
1527 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
1528
1529 #
1530 msgid "Create a new AutoTimer."
1531 msgstr "Stwórz nowy AutoTimer."
1532
1533 #
1534 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1535 msgstr "Stwórz nowy timer używając klasycznego edytora"
1536
1537 #
1538 msgid "Create a new timer using the wizard"
1539 msgstr "Stwórz nowy timer używając kreatora"
1540
1541 #
1542 msgid "Create movie folder failed"
1543 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
1544
1545 #
1546 #, python-format
1547 msgid "Creating directory %s failed."
1548 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
1549
1550 #
1551 msgid "Creating partition failed"
1552 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
1553
1554 #
1555 msgid "Croatian"
1556 msgstr "Chorwacki"
1557
1558 #
1559 msgid "Current Transponder"
1560 msgstr "Aktualny Transponder"
1561
1562 #
1563 msgid "Current settings:"
1564 msgstr "Aktualne ustawienia:"
1565
1566 #
1567 msgid "Current value: "
1568 msgstr "Obecna wartość: "
1569
1570 #
1571 msgid "Current version:"
1572 msgstr "Aktualna wersja:"
1573
1574 #
1575 #, python-format
1576 msgid "Custom (%s)"
1577 msgstr "Zwykły (%s)"
1578
1579 #
1580 msgid "Custom location"
1581 msgstr "Niestandardowa lokalizacja"
1582
1583 #
1584 msgid "Custom offset"
1585 msgstr "Niestandardowy offset"
1586
1587 #
1588 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1589 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
1590
1591 #
1592 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1593 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
1594
1595 #
1596 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1597 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
1598
1599 #
1600 msgid "Customize"
1601 msgstr "Konfiguracja"
1602
1603 #
1604 msgid "Cut"
1605 msgstr "Wytnij"
1606
1607 #
1608 msgid "Cutlist editor..."
1609 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
1610
1611 #
1612 msgid "Czech"
1613 msgstr "Czeski"
1614
1615 #
1616 msgid "Czech Republic"
1617 msgstr "Czechy"
1618
1619 #
1620 msgid "D"
1621 msgstr "D"
1622
1623 #
1624 msgid "DHCP"
1625 msgstr "DHCP"
1626
1627 #
1628 msgid "DUAL LAYER DVD"
1629 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1630
1631 #
1632 msgid "DVB-S"
1633 msgstr "DVB-S"
1634
1635 #
1636 msgid "DVB-S2"
1637 msgstr "DVB-S2"
1638
1639 #
1640 msgid "DVD File Browser"
1641 msgstr "Przeglądarka DVD"
1642
1643 #
1644 msgid "DVD Player"
1645 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1646
1647 #
1648 msgid "DVD Titlelist"
1649 msgstr "Tytuły DVD"
1650
1651 #
1652 msgid "DVD media toolbox"
1653 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1654
1655 #
1656 msgid "Danish"
1657 msgstr "Duński"
1658
1659 #
1660 msgid "Date"
1661 msgstr "Data"
1662
1663 #
1664 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1665 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
1666
1667 #
1668 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1669 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
1670
1671 #
1672 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1673 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
1674
1675 #
1676 msgid "Decrease delay"
1677 msgstr "Zmniejsz opóźnienie"
1678
1679 #
1680 #, python-format
1681 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1682 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
1683
1684 #
1685 msgid "Deep Standby"
1686 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1687
1688 #
1689 msgid "Default"
1690 msgstr "Domyślny"
1691
1692 #
1693 msgid "Default Settings"
1694 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1695
1696 #
1697 msgid "Default movie location"
1698 msgstr "Domyślna lokalizacja"
1699
1700 #
1701 msgid "Default services lists"
1702 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1703
1704 #
1705 msgid "Defaults"
1706 msgstr "Domyślne"
1707
1708 #
1709 msgid "Delay"
1710 msgstr "Opóźnienie"
1711
1712 #
1713 msgid "Delete"
1714 msgstr "Usuń"
1715
1716 #
1717 msgid "Delete crashlogs"
1718 msgstr "Usuń crashlogi"
1719
1720 #
1721 msgid "Delete entry"
1722 msgstr "Skasuj wpis"
1723
1724 #
1725 msgid "Delete failed!"
1726 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
1727
1728 #
1729 msgid "Delete mount"
1730 msgstr "Usuń montowanie"
1731
1732 #
1733 #, python-format
1734 msgid ""
1735 "Delete no more configured satellite\n"
1736 "%s?"
1737 msgstr ""
1738 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1739 "%s?"
1740
1741 #
1742 msgid "Descending"
1743 msgstr "Malejąco"
1744
1745 #
1746 msgid "Description"
1747 msgstr "Opis"
1748
1749 #
1750 msgid "Deselect"
1751 msgstr "Odznacz"
1752
1753 #
1754 msgid "Destination directory"
1755 msgstr "Katalog docelowy"
1756
1757 #
1758 msgid "Details for extension: "
1759 msgstr "Szczegóły rozszerzenia: "
1760
1761 #
1762 msgid "Detected HDD:"
1763 msgstr "Wykryto Hdd:"
1764
1765 #
1766 msgid "Detected NIMs:"
1767 msgstr "Wykryto NIMs:"
1768
1769 #
1770 msgid "DiSEqC"
1771 msgstr "DiSEqC"
1772
1773 #
1774 msgid "DiSEqC A/B"
1775 msgstr "DiSEqC A/B"
1776
1777 #
1778 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1779 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1780
1781 #
1782 msgid "DiSEqC mode"
1783 msgstr "Tryb DiSEqC"
1784
1785 #
1786 msgid "DiSEqC repeats"
1787 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1788
1789 #
1790 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1791 msgstr "DiSEqC- ustawienia testera"
1792
1793 #
1794 msgid "Dialing:"
1795 msgstr "Wybieranie:"
1796
1797 #
1798 msgid "Digital contour removal"
1799 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
1800
1801 #
1802 msgid "Dir:"
1803 msgstr "Katalog:"
1804
1805 #
1806 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1807 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
1808
1809 #
1810 #, python-format
1811 msgid "Directory %s nonexistent."
1812 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
1813
1814 #
1815 msgid "Directory browser"
1816 msgstr "Przeglądarka katalogów"
1817
1818 #
1819 msgid "Disable"
1820 msgstr "Wyłącz"
1821
1822 #
1823 msgid "Disable Picture in Picture"
1824 msgstr "Wyłącz PiP"
1825
1826 #
1827 msgid "Disable Subtitles"
1828 msgstr "Wyłącz napisy"
1829
1830 #
1831 msgid "Disable crashlog reporting"
1832 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
1833
1834 #
1835 msgid "Disable timer"
1836 msgstr "Wyłącz timer"
1837
1838 #
1839 msgid "Disabled"
1840 msgstr "Wyłączone"
1841
1842 #
1843 msgid "Discard changes and close plugin"
1844 msgstr "Odrzuć zmiany i zamknij plugin"
1845
1846 #
1847 msgid "Discard changes and close screen"
1848 msgstr "Odrzuć zmiany i opuść ekran"
1849
1850 #
1851 msgid "Disconnect"
1852 msgstr "Rozłącz"
1853
1854 #
1855 msgid "Dish"
1856 msgstr "Antena"
1857
1858 #
1859 msgid "Display 16:9 content as"
1860 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1861
1862 #
1863 msgid "Display 4:3 content as"
1864 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
1865
1866 #
1867 msgid "Display >16:9 content as"
1868 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1869
1870 #
1871 msgid "Display Setup"
1872 msgstr "Ustawienia OLED"
1873
1874 #
1875 msgid "Display and Userinterface"
1876 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
1877
1878 #
1879 msgid "Display search results by:"
1880 msgstr "Pokaż rezultat wyszukiwania wg:"
1881
1882 #
1883 #, python-format
1884 msgid ""
1885 "Do you really want to REMOVE\n"
1886 "the plugin \"%s\"?"
1887 msgstr ""
1888 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
1889 "plugina \"%s\"?"
1890
1891 #
1892 msgid ""
1893 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1894 "This could take lots of time!"
1895 msgstr ""
1896 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
1897 "Czynność może zająć dużo czasu!"
1898
1899 #
1900 #, python-format
1901 msgid "Do you really want to delete %s?"
1902 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
1903
1904 #
1905 #, python-format
1906 msgid ""
1907 "Do you really want to download\n"
1908 "the plugin \"%s\"?"
1909 msgstr ""
1910 "Czy chcesz ściągnąć\n"
1911 "plugina \"%s\" ?"
1912
1913 #
1914 msgid "Do you really want to exit?"
1915 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
1916
1917 #
1918 msgid ""
1919 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1920 "All data on the disk will be lost!"
1921 msgstr ""
1922 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
1923 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
1924
1925 #
1926 #, python-format
1927 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1928 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
1929
1930 #
1931 #, python-format
1932 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1933 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
1934
1935 #
1936 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1937 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
1938
1939 #
1940 msgid "Do you want to do a service scan?"
1941 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
1942
1943 #
1944 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1945 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
1946
1947 #
1948 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1949 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
1950
1951 #
1952 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1953 msgstr "Czy chcesz wpisać nazwę użytkownika i hasło dla tego hosta?\n"
1954
1955 #
1956 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1957 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
1958
1959 #
1960 msgid "Do you want to install the package:\n"
1961 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
1962
1963 #
1964 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1965 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
1966
1967 #
1968 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1969 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
1970
1971 #
1972 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1973 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
1974
1975 #
1976 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1977 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
1978
1979 #
1980 msgid "Do you want to restore your settings?"
1981 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
1982
1983 #
1984 msgid "Do you want to resume this playback?"
1985 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
1986
1987 #
1988 msgid "Do you want to see more entries?"
1989 msgstr "Chcesz zobaczyć wiecej wpisow?"
1990
1991 #
1992 msgid ""
1993 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1994 "if needed?"
1995 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
1996
1997 #
1998 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1999 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
2000
2001 #
2002 msgid ""
2003 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2004 "After pressing OK, please wait!"
2005 msgstr ""
2006 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
2007 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
2008
2009 #
2010 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2011 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
2012
2013 #
2014 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2015 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
2016
2017 #
2018 msgid "Don't ask, just send"
2019 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
2020
2021 #
2022 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2023 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
2024
2025 #
2026 #, python-format
2027 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2028 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
2029
2030 #
2031 #, python-format
2032 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2033 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
2034
2035 #
2036 msgid "Download"
2037 msgstr "Ładuj"
2038
2039 #
2040 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2041 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
2042
2043 #
2044 msgid "Download Plugins"
2045 msgstr "Pobierz pluginy"
2046
2047 #
2048 msgid "Download Video"
2049 msgstr "Pobierz film"
2050
2051 #
2052 msgid "Download location"
2053 msgstr "Folder pobierania:"
2054
2055 #
2056 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2057 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
2058
2059 #
2060 msgid "Downloadable new plugins"
2061 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
2062
2063 #
2064 msgid "Downloadable plugins"
2065 msgstr "Pluginy do pobrania"
2066
2067 #
2068 msgid "Downloading"
2069 msgstr "Pobieranie..."
2070
2071 #
2072 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2073 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
2074
2075 #
2076 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2077 msgstr "Pobieranie obrazów. Proszę czekać..."
2078
2079 #
2080 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2081 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
2082
2083 #
2084 msgid "Dreambox software because updates are available."
2085 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
2086
2087 #
2088 msgid "Duration: "
2089 msgstr "Trwanie: "
2090
2091 #
2092 msgid "Dutch"
2093 msgstr "Holenderski"
2094
2095 #
2096 msgid "Dynamic contrast"
2097 msgstr "Dynamiczny kontrast"
2098
2099 #
2100 msgid "E"
2101 msgstr "E"
2102
2103 #
2104 msgid "EPG Selection"
2105 msgstr "Wybór EPG"
2106
2107 #
2108 msgid "EPG encoding"
2109 msgstr "Kodowanie EPG"
2110
2111 #
2112 #, python-format
2113 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2114 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
2115
2116 #
2117 msgid "East"
2118 msgstr "Wschód"
2119
2120 #
2121 msgid "Edit"
2122 msgstr "Edytuj"
2123
2124 #
2125 msgid "Edit AutoTimer"
2126 msgstr "Edytuj AutoTimer"
2127
2128 #
2129 msgid "Edit AutoTimer filters"
2130 msgstr "Edytuj filtry AutoTimera"
2131
2132 #
2133 msgid "Edit AutoTimer services"
2134 msgstr "Edytuj serwisy AutoTimera"
2135
2136 #
2137 msgid "Edit DNS"
2138 msgstr "Edytuj DNS"
2139
2140 #
2141 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2142 msgstr "Edytuj timery i skanuj po nowe wydarzenia"
2143
2144 #
2145 msgid "Edit Title"
2146 msgstr "Edytuj Tytuł"
2147
2148 #
2149 msgid "Edit bouquets list"
2150 msgstr "Edytuj listę bukietów"
2151
2152 #
2153 msgid "Edit chapters of current title"
2154 msgstr "Edycja rozdziału"
2155
2156 #
2157 msgid "Edit new timer defaults"
2158 msgstr "Edytuj domyślne timery"
2159
2160 #
2161 msgid "Edit selected AutoTimer"
2162 msgstr "Edytuj wybrany AutoTimer"
2163
2164 #
2165 msgid "Edit services list"
2166 msgstr "Edytuj listę serwisów"
2167
2168 #
2169 msgid "Edit settings"
2170 msgstr "Edytuj ustawienia"
2171
2172 #
2173 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2174 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
2175
2176 #
2177 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2178 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
2179
2180 #
2181 msgid "Edit title"
2182 msgstr "Edytuj tytuł"
2183
2184 #
2185 msgid "Edit upgrade source url."
2186 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
2187
2188 #
2189 msgid "Editing"
2190 msgstr "Edytowanie"
2191
2192 #
2193 msgid "Editor for new AutoTimers"
2194 msgstr "Edytor dla nowych AutoTimerów"
2195
2196 #
2197 msgid "Education"
2198 msgstr "Nauka"
2199
2200 #
2201 msgid "Electronic Program Guide"
2202 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
2203
2204 #
2205 msgid "Enable"
2206 msgstr "Włącz"
2207
2208 #
2209 msgid "Enable /media"
2210 msgstr "Włącz katalog /media"
2211
2212 #
2213 msgid "Enable 5V for active antenna"
2214 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
2215
2216 #
2217 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2218 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
2219
2220 #
2221 msgid "Enable Filtering"
2222 msgstr "Włącz filtrowanie"
2223
2224 #
2225 msgid "Enable HTTP Access"
2226 msgstr "Włącz dostęp HTTP"
2227
2228 #
2229 msgid "Enable HTTP Authentication"
2230 msgstr "Włącz autoryzację HTTP"
2231
2232 #
2233 msgid "Enable HTTPS Access"
2234 msgstr "Włącz dostęp HTTPS"
2235
2236 #
2237 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2238 msgstr "Włącz autoryzację HTTPS"
2239
2240 #
2241 msgid "Enable Service Restriction"
2242 msgstr "Włącz ograniczenia serwisu"
2243
2244 #
2245 msgid "Enable Streaming Authentication"
2246 msgstr "Włącz autoryzację streamingu"
2247
2248 #
2249 msgid "Enable multiple bouquets"
2250 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
2251
2252 #
2253 msgid "Enable parental control"
2254 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
2255
2256 #
2257 msgid ""
2258 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2259 "extension menu."
2260 msgstr "Włącz to aby mieć dostęp do opisu AutoTimera z menu rozszerzeń"
2261
2262 #
2263 msgid "Enable timer"
2264 msgstr "Włącz timer"
2265
2266 #
2267 msgid "Enabled"
2268 msgstr "Włączone"
2269
2270 #
2271 msgid ""
2272 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2273 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2274 msgstr ""
2275 "Kodowanie kanału uzywa do tego danych EPG. Zmień to tylko wtedy gdy szukasz "
2276 "specjalnych znaków jak np. niemieckie umlauty"
2277
2278 #
2279 msgid "Encrypted: "
2280 msgstr "Odkodowany:"
2281
2282 #
2283 msgid "Encryption"
2284 msgstr "Szyfrowanie"
2285
2286 #
2287 msgid "Encryption Key"
2288 msgstr "Klucz szyfrujący"
2289
2290 #
2291 msgid "Encryption Keytype"
2292 msgstr "Typ klucza kodowania"
2293
2294 #
2295 msgid "Encryption Type"
2296 msgstr "Typ szyfrowania"
2297
2298 #
2299 msgid "Encryption:"
2300 msgstr "Kodowanie:"
2301
2302 #
2303 msgid "End of \"after event\" timespan"
2304 msgstr "Koniec \"po wydarzeniu\" horyzontu czasowego"
2305
2306 #
2307 msgid "End of timespan"
2308 msgstr "Koniec horyzontu czasowego"
2309
2310 #
2311 msgid "End time"
2312 msgstr "Czas zakończenia"
2313
2314 #
2315 msgid "EndTime"
2316 msgstr "Czas zakończenia"
2317
2318 #
2319 msgid "English"
2320 msgstr "Angielski"
2321
2322 #
2323 msgid ""
2324 "Enigma2 Skinselector\n"
2325 "\n"
2326 "If you experience any problems please contact\n"
2327 "stephan@reichholf.net\n"
2328 "\n"
2329 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2330 msgstr ""
2331 "Wybór skinów w Enigma2\n"
2332 "\n"
2333 "Jesli doświadczyłeś jakiś problemów skontaktuj się z\n"
2334 "stephan@reichholf.net\n"
2335 "\n"
2336 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2337
2338 #
2339 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2340 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
2341
2342 #
2343 msgid "Enter IP to scan..."
2344 msgstr "Wpisz IP do skanowania..."
2345
2346 #
2347 msgid "Enter Rewind at speed"
2348 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
2349
2350 #
2351 msgid "Enter main menu..."
2352 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
2353
2354 #
2355 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2356 msgstr "Wpisz nową nazwę hosta dla Dreamboxa"
2357
2358 #
2359 msgid "Enter options:"
2360 msgstr "Wpisz opcje:"
2361
2362 #
2363 msgid "Enter password:"
2364 msgstr "Wpisz hasło:"
2365
2366 #
2367 msgid "Enter pin code"
2368 msgstr "Wpisz pin"
2369
2370 #
2371 msgid "Enter share directory:"
2372 msgstr "Wpisz katalog udostępniony:"
2373
2374 #
2375 msgid "Enter share name:"
2376 msgstr "Wpisz nazwę udostępniania:"
2377
2378 #
2379 msgid "Enter the service pin"
2380 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
2381
2382 #
2383 msgid "Enter user and password for host: "
2384 msgstr "Wpisz uzytkownika i hasło dla hosta: "
2385
2386 #
2387 msgid "Enter username:"
2388 msgstr "Wpisz nazwę użytkownika:"
2389
2390 #
2391 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2392 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
2393
2394 #
2395 msgid "Enter your search term(s)"
2396 msgstr "Wpisz wyraz do wyszukania..."
2397
2398 #
2399 msgid "Entertainment"
2400 msgstr "Rozrywka"
2401
2402 #
2403 msgid "Error"
2404 msgstr "Błąd"
2405
2406 #
2407 msgid "Error executing plugin"
2408 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
2409
2410 #
2411 #, python-format
2412 msgid ""
2413 "Error: %s\n"
2414 "Retry?"
2415 msgstr ""
2416 "Błąd: %s\n"
2417 "Ponowić?"
2418
2419 #
2420 msgid "Estonian"
2421 msgstr "Estoński"
2422
2423 #
2424 msgid "Eventview"
2425 msgstr "Widok wydarzenia"
2426
2427 #
2428 msgid "Everything is fine"
2429 msgstr "Wszystko jest OK"
2430
2431 #
2432 msgid "Exact match"
2433 msgstr "Dokładne dopasowanie"
2434
2435 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2436 msgstr "Przekroczona pojemność nośnika dual layer!"
2437
2438 #
2439 msgid "Exclude"
2440 msgstr "Wyklucz"
2441
2442 #
2443 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2444 msgstr "Wyklucz \"po wydarzeniu\" podczas horyzontu czasowego"
2445
2446 #
2447 msgid "Execution Progress:"
2448 msgstr "Wykonywanie procesu:"
2449
2450 #
2451 msgid "Execution finished!!"
2452 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
2453
2454 #
2455 msgid "Exif"
2456 msgstr "Exif"
2457
2458 #
2459 msgid "Exit"
2460 msgstr "Wyjście"
2461
2462 #
2463 msgid "Exit editor"
2464 msgstr "Opuść edytor"
2465
2466 #
2467 msgid "Exit network wizard"
2468 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
2469
2470 #
2471 msgid "Exit the cleanup wizard"
2472 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
2473
2474 #
2475 msgid "Exit the wizard"
2476 msgstr "Opuść kreator"
2477
2478 #
2479 msgid "Exit wizard"
2480 msgstr "Opuść kreatora"
2481
2482 #
2483 msgid "Expert"
2484 msgstr "Ekspert"
2485
2486 #
2487 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2488 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
2489
2490 #
2491 msgid "Extended Setup..."
2492 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
2493
2494 #
2495 msgid "Extended Software"
2496 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie"
2497
2498 #
2499 msgid "Extended Software Plugin"
2500 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie pluginu"
2501
2502 #
2503 msgid "Extensions"
2504 msgstr "Rozszerzenia"
2505
2506 #
2507 msgid "Extensions management"
2508 msgstr "Zarządzanie dodatkami"
2509
2510 #
2511 msgid "FEC"
2512 msgstr "FEC"
2513
2514 #
2515 msgid "Factory reset"
2516 msgstr "Ustawienia fabryczne"
2517
2518 #
2519 msgid "Failed"
2520 msgstr "Błąd"
2521
2522 #
2523 #, python-format
2524 msgid "Fan %d"
2525 msgstr "Fan %d"
2526
2527 #
2528 #, python-format
2529 msgid "Fan %d PWM"
2530 msgstr "Fan %d PWM"
2531
2532 #
2533 #, python-format
2534 msgid "Fan %d Voltage"
2535 msgstr "Fan %d Napięcie"
2536
2537 #
2538 msgid "Fast"
2539 msgstr "Szybko"
2540
2541 #
2542 msgid "Fast DiSEqC"
2543 msgstr "Szybki DiSEqC"
2544
2545 #
2546 msgid "Fast Forward speeds"
2547 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
2548
2549 #
2550 msgid "Fast epoch"
2551 msgstr "Szybka epoka"
2552
2553 #
2554 msgid "Favourites"
2555 msgstr "Ulubione"
2556
2557 #
2558 msgid "Fetching feed entries"
2559 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych wpisów"
2560
2561 #
2562 msgid "Fetching search entries"
2563 msgstr "Wyszukiwanie wpisów YouTube..."
2564
2565 #
2566 msgid "Filesystem Check"
2567 msgstr "Sprawdź system plików"
2568
2569 #
2570 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2571 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
2572
2573 #
2574 msgid "Film & Animation"
2575 msgstr "Film & Animacja"
2576
2577 #
2578 msgid "Filter"
2579 msgstr "Filtr"
2580
2581 #
2582 msgid ""
2583 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2584 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2585 "it's Description.\n"
2586 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2587 msgstr ""
2588 "Filtry są potężnym narzędziem gdy porównujemy wydarzenia. AutoTimer może byc "
2589 "ograniczony do pewnych dni tygodnia lub tylko podanego wydarzenia z tekstem "
2590 "np. Opis.\n"
2591 "Wciśnij niebieski aby dodać ograniczenie i żółty aby usunąć wybrane."
2592
2593 #
2594 msgid "Finetune"
2595 msgstr "Strojenie"
2596
2597 #
2598 msgid "Finished"
2599 msgstr "Skończone"
2600
2601 #
2602 msgid "Finished configuring your network"
2603 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
2604
2605 #
2606 msgid "Finished restarting your network"
2607 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
2608
2609 #
2610 msgid "Finnish"
2611 msgstr "Fiński"
2612
2613 #
2614 msgid ""
2615 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2616 msgstr ""
2617 "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
2618 "flash'era."
2619
2620 #
2621 msgid "Flash"
2622 msgstr "Flash"
2623
2624 #
2625 msgid "Flashing failed"
2626 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
2627
2628 #
2629 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2630 msgstr "Ponizsze zadania będą wykonane po wciśnięciu OK!"
2631
2632 #
2633 msgid "Format"
2634 msgstr "Format"
2635
2636 #
2637 #, python-format
2638 msgid ""
2639 "Found a total of %d matching Events.\n"
2640 "%d Timer were added and %d modified."
2641 msgstr ""
2642 "Znaleziono w sumie %d pasujących wydarzeń.\n"
2643 "%d Timer będzie dodany %d i zmodyfikowany."
2644
2645 #
2646 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2647 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
2648
2649 #
2650 msgid "Frame size in full view"
2651 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
2652
2653 #
2654 msgid "France"
2655 msgstr "Francja"
2656
2657 #
2658 msgid "French"
2659 msgstr "Francuski"
2660
2661 #
2662 msgid "Frequency"
2663 msgstr "Częstotliwość"
2664
2665 #
2666 msgid "Frequency bands"
2667 msgstr "Pasma częstotliwości"
2668
2669 #
2670 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2671 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
2672
2673 #
2674 msgid "Frequency steps"
2675 msgstr "Stopnie częstotliwości"
2676
2677 #
2678 msgid "Fri"
2679 msgstr "Pią"
2680
2681 #
2682 msgid "Friday"
2683 msgstr "Piątek"
2684
2685 #
2686 msgid "Frisian"
2687 msgstr "Fryzyjski"
2688
2689 #
2690 #, python-format
2691 msgid "Frontprocessor version: %d"
2692 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
2693
2694 #
2695 msgid "Fsck failed"
2696 msgstr "Fsck zawiódł"
2697
2698 #
2699 msgid ""
2700 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2701 "Do you want to Restart the GUI now?"
2702 msgstr ""
2703 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
2704 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
2705
2706 #
2707 msgid "Gaming"
2708 msgstr "Gry"
2709
2710 #
2711 msgid "Gateway"
2712 msgstr "Brama"
2713
2714 #
2715 msgid "General AC3 Delay"
2716 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
2717
2718 #
2719 msgid "General AC3 delay (ms)"
2720 msgstr "Główne opóźnienie AC3 (ms)"
2721
2722 #
2723 msgid "General PCM Delay"
2724 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
2725
2726 #
2727 msgid "General PCM delay (ms)"
2728 msgstr "Główne opóźnienie PCM (ms)"
2729
2730 #
2731 msgid "Genre"
2732 msgstr "Gatunek"
2733
2734 #
2735 msgid "Genuine Dreambox"
2736 msgstr "Autentyczność Dreamboxa"
2737
2738 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2739 msgstr ""
2740
2741 #
2742 msgid "German"
2743 msgstr "Niemiecki"
2744
2745 #
2746 msgid "Germany"
2747 msgstr "Niemcy"
2748
2749 #
2750 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2751 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
2752
2753 #
2754 msgid "Global delay"
2755 msgstr "Globalne opóźnienie"
2756
2757 #
2758 msgid "Goto 0"
2759 msgstr "Idź do 0"
2760
2761 #
2762 msgid "Goto position"
2763 msgstr "Idź na pozycje"
2764
2765 #
2766 msgid "Graphical Multi EPG"
2767 msgstr "Graficzny Multi EPG"
2768
2769 #
2770 msgid "Great Britain"
2771 msgstr "Wielka Brytania"
2772
2773 #
2774 msgid "Greek"
2775 msgstr "Grecki"
2776
2777 #
2778 msgid "Green boost"
2779 msgstr "Zielony"
2780
2781 #
2782 msgid "Guard Interval"
2783 msgstr "Ochrona odstępu"
2784
2785 #
2786 msgid "Guard interval mode"
2787 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
2788
2789 #
2790 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2791 msgstr "Przypuszczalnie istniejący timer bazowany na początku/końcu"
2792
2793 #
2794 msgid "HD videos"
2795 msgstr "Filmy HD"
2796
2797 #
2798 msgid "HTTP Port"
2799 msgstr "Port HTTP"
2800
2801 #
2802 msgid "HTTPS Port"
2803 msgstr "Port HTTPS"
2804
2805 #
2806 msgid "Harddisk"
2807 msgstr "Dysk twardy..."
2808
2809 #
2810 msgid "Harddisk setup"
2811 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
2812
2813 #
2814 msgid "Harddisk standby after"
2815 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
2816
2817 #
2818 msgid "Help"
2819 msgstr "Pomoc"
2820
2821 #
2822 msgid "Hidden network SSID"
2823 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
2824
2825 #
2826 msgid "Hidden networkname"
2827 msgstr "Ukryta nazwa sieci"
2828
2829 #
2830 msgid "Hierarchy Information"
2831 msgstr "Informacja hierarchii"
2832
2833 #
2834 msgid "Hierarchy mode"
2835 msgstr "Tryb hierarchii"
2836
2837 #
2838 msgid "High bitrate support"
2839 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
2840
2841 #
2842 msgid "History"
2843 msgstr "Historia"
2844
2845 #
2846 msgid "Holland"
2847 msgstr "Holandia"
2848
2849 #
2850 msgid "Hong Kong"
2851 msgstr "Hong Kong"
2852
2853 #
2854 msgid "Horizontal"
2855 msgstr "Pozioma [H]"
2856
2857 #
2858 msgid "How many minutes do you want to record?"
2859 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
2860
2861 #
2862 msgid "How to handle found crashlogs?"
2863 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
2864
2865 #
2866 msgid "Howto & Style"
2867 msgstr "Porady & Styl"
2868
2869 #
2870 msgid "Hue"
2871 msgstr "Barwa"
2872
2873 #
2874 msgid "Hungarian"
2875 msgstr "Węgierski"
2876
2877 #
2878 msgid "IP Address"
2879 msgstr "Adres IP"
2880
2881 #
2882 msgid "IP:"
2883 msgstr "IP:"
2884
2885 #
2886 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2887 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
2888
2889 #
2890 msgid "ISO path"
2891 msgstr "Ścieżka ISO"
2892
2893 #
2894 msgid "Icelandic"
2895 msgstr "Islandzki"
2896
2897 #
2898 #, python-format
2899 msgid ""
2900 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2901 "event if it records at least 80% of the it."
2902 msgstr ""
2903 "Jeśli to jest włączone na istniejącym timerze wtedy będzie też za nagraniem "
2904 "jeśli nagrywa ostanie 80% of tego."
2905
2906 #
2907 msgid ""
2908 "If you see this, something is wrong with\n"
2909 "your scart connection. Press OK to return."
2910 msgstr ""
2911 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
2912 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
2913
2914 #
2915 msgid ""
2916 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2917 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2918 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2919 "possible.\n"
2920 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2921 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2922 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2923 "step.\n"
2924 "If you are happy with the result, press OK."
2925 msgstr ""
2926 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
2927 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
2928 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
2929 "wartości.\n"
2930 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
2931 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
2932 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
2933 "kolejnym kroku.\n"
2934 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
2935
2936 #
2937 msgid "Image flash utility"
2938 msgstr "Narzędzia flash'a"
2939
2940 #
2941 msgid "Import AutoTimer"
2942 msgstr "Importuj AutoTimera"
2943
2944 #
2945 msgid "Import existing Timer"
2946 msgstr "Importuj istniejący Timer"
2947
2948 #
2949 msgid "Import from EPG"
2950 msgstr "Importuj z EPG"
2951
2952 #
2953 msgid "In Progress"
2954 msgstr "W toku"
2955
2956 #
2957 msgid ""
2958 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2959 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
2960
2961 #
2962 msgid "Include"
2963 msgstr "Dołącz"
2964
2965 #
2966 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2967 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
2968
2969 #
2970 msgid "Increase delay"
2971 msgstr "Zwiększ opóźnienie"
2972
2973 #
2974 #, python-format
2975 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2976 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
2977
2978 #
2979 msgid "Increased voltage"
2980 msgstr "Zwiększone napięcie"
2981
2982 #
2983 msgid "Index"
2984 msgstr "Indeks"
2985
2986 #
2987 msgid "India"
2988 msgstr "Indie"
2989
2990 #
2991 msgid "Info"
2992 msgstr "Info"
2993
2994 #
2995 msgid "InfoBar"
2996 msgstr "Pasek info"
2997
2998 #
2999 msgid "Infobar timeout"
3000 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
3001
3002 #
3003 msgid "Information"
3004 msgstr "Informacje"
3005
3006 #
3007 msgid "Init"
3008 msgstr "Init"
3009
3010 #
3011 msgid "Initial location in new timers"
3012 msgstr "Początkowa lokalizacja nowego timera"
3013
3014 #
3015 msgid "Initialization"
3016 msgstr "Inicjalizacja"
3017
3018 #
3019 msgid "Initialize"
3020 msgstr "Inicjuj"
3021
3022 #
3023 msgid "Initializing Harddisk..."
3024 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
3025
3026 #
3027 msgid "Input"
3028 msgstr "Info"
3029
3030 #
3031 msgid "Install"
3032 msgstr "Instalacja"
3033
3034 #
3035 msgid "Install a new image with a USB stick"
3036 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
3037
3038 #
3039 msgid "Install a new image with your web browser"
3040 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
3041
3042 #
3043 msgid "Install extensions."
3044 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
3045
3046 #
3047 msgid "Install local extension"
3048 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
3049
3050 #
3051 msgid "Install or remove finished."
3052 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
3053
3054 #
3055 msgid "Install settings, skins, software..."
3056 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
3057
3058 #
3059 msgid "Installation finished."
3060 msgstr "Instalacja zakończona."
3061
3062 #
3063 msgid "Installing"
3064 msgstr "Instalowanie"
3065
3066 #
3067 msgid "Installing Software..."
3068 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
3069
3070 #
3071 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3072 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
3073
3074 #
3075 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3076 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
3077
3078 #
3079 msgid "Installing package content... Please wait..."
3080 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
3081
3082 #
3083 msgid "Instant Record..."
3084 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
3085
3086 #
3087 msgid "Instant record location"
3088 msgstr "Lokalizacja szybkiego nagrania"
3089
3090 #
3091 msgid "Integrated Ethernet"
3092 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
3093
3094 #
3095 msgid "Integrated Wireless"
3096 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
3097
3098 #
3099 msgid "Interface: "
3100 msgstr "Interfejs: "
3101
3102 #
3103 msgid "Intermediate"
3104 msgstr "Pośrednia"
3105
3106 #
3107 msgid "Internal Flash"
3108 msgstr "Wewnętrzny Flash"
3109
3110 msgid "Internal LAN adapter."
3111 msgstr ""
3112
3113 #
3114 msgid "Invalid Location"
3115 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
3116
3117 #
3118 #, python-format
3119 msgid "Invalid directory selected: %s"
3120 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
3121
3122 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3123 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3124 msgstr "Zła odpowiedź z chronionego kanału, uruchom ponownie"
3125
3126 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3127 msgid "Invalid response from server."
3128 msgstr "Zła odpowiedź z serwera."
3129
3130 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3131 #, python-format
3132 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3133 msgstr "Zła odpowiedź z serwera. Proszę zgłoś: %s"
3134
3135 #
3136 msgid "Invalid selection"
3137 msgstr "Zły wybór"
3138
3139 #
3140 msgid "Inversion"
3141 msgstr "Inversja"
3142
3143 #
3144 msgid "Ipkg"
3145 msgstr "Ipkg"
3146
3147 #
3148 msgid "Ireland"
3149 msgstr "Irlandia"
3150
3151 #
3152 msgid "Is this videomode ok?"
3153 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
3154
3155 #
3156 msgid "Israel"
3157 msgstr "Izrael"
3158
3159 #
3160 msgid ""
3161 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3162 "deny specific ones.\n"
3163 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3164 "Service (inside a Bouquet).\n"
3165 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3166 msgstr ""
3167 "Jest mozliwe ograniczyć AutoTimer do pewnych serwisów czy bukietów lub "
3168 "odmówić jednemu.\n"
3169 "Wydarzenie będzie pasować do AutoTimera jeśli jest szczególne i nie zakazane "
3170 "(w środku bukietu).\n"
3171 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3172
3173 #
3174 msgid "Italian"
3175 msgstr "Włoski"
3176
3177 #
3178 msgid "Italy"
3179 msgstr "Włochy"
3180
3181 #
3182 msgid "Japan"
3183 msgstr "Japonia"
3184
3185 #
3186 msgid "Job View"
3187 msgstr "Podgląd zajęć"
3188
3189 #
3190 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3191 msgid "Just Scale"
3192 msgstr "Po prostu skaluj"
3193
3194 #
3195 #, python-format
3196 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3197 msgstr "Klucz %(Key)s pomyślnie ustawione na %(delay)i ms"
3198
3199 #
3200 #, python-format
3201 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3202 msgstr "Klucz %(key)s (obecna wartość: %(value)i ms)"
3203
3204 #
3205 msgid "Keyboard"
3206 msgstr "Klawiatura..."
3207
3208 #
3209 msgid "Keyboard Map"
3210 msgstr "Mapa klawiatury"
3211
3212 #
3213 msgid "Keyboard Setup"
3214 msgstr "Ustawienia klawiatury"
3215
3216 #
3217 msgid "Keymap"
3218 msgstr "Mapa klawiszy"
3219
3220 #
3221 msgid "LAN Adapter"
3222 msgstr "Adapter LAN"
3223
3224 msgid "LAN connection"
3225 msgstr ""
3226
3227 #
3228 msgid "LNB"
3229 msgstr "LNB"
3230
3231 #
3232 msgid "LOF"
3233 msgstr "LOF"
3234
3235 #
3236 msgid "LOF/H"
3237 msgstr "LOF/H"
3238
3239 #
3240 msgid "LOF/L"
3241 msgstr "LOF/L"
3242
3243 #
3244 msgid "Language"
3245 msgstr "Język"
3246
3247 #
3248 msgid "Language selection"
3249 msgstr "Wybór języka"
3250
3251 #
3252 msgid "Last config"
3253 msgstr "Ostatnie ust"
3254
3255 #
3256 msgid "Last speed"
3257 msgstr "Ostatnia prędkość"
3258
3259 #
3260 msgid "Latitude"
3261 msgstr "Szerokość geogr."
3262
3263 #
3264 msgid "Latvian"
3265 msgstr "Łotewski"
3266
3267 #
3268 msgid "Leave DVD Player?"
3269 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
3270
3271 #
3272 msgid "Left"
3273 msgstr "Lewo"
3274
3275 #
3276 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3277 msgid "Letterbox"
3278 msgstr "Letterbox"
3279
3280 #
3281 msgid "Limit east"
3282 msgstr "Limit wschodni"
3283
3284 #
3285 msgid "Limit west"
3286 msgstr "Limit zachodni"
3287
3288 #
3289 msgid "Limited character set for recording filenames"
3290 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
3291
3292 #
3293 msgid "Limits off"
3294 msgstr "Limity wyłaczonyy"
3295
3296 #
3297 msgid "Limits on"
3298 msgstr "Limity właczony"
3299
3300 #
3301 msgid "Link Quality:"
3302 msgstr "Jakość sygnału:"
3303
3304 #
3305 msgid "Link:"
3306 msgstr "Łącze:"
3307
3308 #
3309 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3310 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
3311
3312 #
3313 msgid "List of Storage Devices"
3314 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
3315
3316 #
3317 msgid "Lithuanian"
3318 msgstr "Litewski"
3319
3320 #
3321 msgid "Load"
3322 msgstr "Otwórz"
3323
3324 #
3325 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3326 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
3327
3328 #
3329 msgid "Load feed on startup:"
3330 msgstr "Załaduj listę podczas startu:"
3331
3332 #
3333 msgid "Load movie-length"
3334 msgstr "Pokaż dlugość filmu"
3335
3336 #
3337 msgid "Local Network"
3338 msgstr "Sieć lokalna"
3339
3340 #
3341 msgid "Local share name"
3342 msgstr "Lokalna nazwa udziału"
3343
3344 #
3345 msgid "Location"
3346 msgstr "Lokalizacja"
3347
3348 #
3349 msgid "Location for instant recordings"
3350 msgstr "Lokalizacja dla szybkich nagrań"
3351
3352 #
3353 msgid "Lock:"
3354 msgstr "Block:"
3355
3356 #
3357 msgid "Log results to harddisk"
3358 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
3359
3360 #
3361 msgid "Long Keypress"
3362 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
3363
3364 #
3365 msgid "Longitude"
3366 msgstr "Długość geogr."
3367
3368 #
3369 msgid "Lower bound of timespan."
3370 msgstr "Dolny horyzont czasowy"
3371
3372 #
3373 msgid ""
3374 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3375 "are not taken into account!"
3376 msgstr ""
3377 "Dolny horyzont czasowy. Nic przed tym czasem nie będzie odpowiadać. Offset "
3378 "nie jest brany dla tego konta!"
3379
3380 #
3381 msgid "MMC Card"
3382 msgstr "Karta MMC"
3383
3384 #
3385 msgid "MORE"
3386 msgstr "Więcej"
3387
3388 #
3389 msgid "Main menu"
3390 msgstr "Menu Główne"
3391
3392 #
3393 msgid "Mainmenu"
3394 msgstr "Menu Główne"
3395
3396 #
3397 msgid "Make this mark an 'in' point"
3398 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
3399
3400 #
3401 msgid "Make this mark an 'out' point"
3402 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
3403
3404 #
3405 msgid "Make this mark just a mark"
3406 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
3407
3408 #
3409 msgid "Manage extensions"
3410 msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami"
3411
3412 #
3413 msgid "Manage network shares"
3414 msgstr "Zarządzaj udziałami sieci"
3415
3416 #
3417 msgid "Manage your network shares..."
3418 msgstr "Zarządzaj swoimi udziałami sieci..."
3419
3420 #
3421 msgid "Manage your receiver's software"
3422 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
3423
3424 #
3425 msgid "Manual Scan"
3426 msgstr "Ręczne skanowanie"
3427
3428 #
3429 msgid "Manual transponder"
3430 msgstr "Własny transponder"
3431
3432 #
3433 msgid "Manufacturer"
3434 msgstr "Producent"
3435
3436 #
3437 msgid "Margin after record"
3438 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
3439
3440 #
3441 msgid "Margin before record (minutes)"
3442 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
3443
3444 #
3445 #, python-format
3446 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3447 msgstr "Dopasuj horyzont czasowy: %02d:%02d - %02d:%02d"
3448
3449 #
3450 msgid "Match title"
3451 msgstr "Dopasuj tytuł"
3452
3453 #
3454 #, python-format
3455 msgid "Match title: %s"
3456 msgstr "Dopasuj tytuł: %s"
3457
3458 #
3459 msgid "Max. Bitrate: "
3460 msgstr "Max. Bitrate: "
3461
3462 #
3463 msgid "Maximum duration (in m)"
3464 msgstr "Maksymalne trwanie (w m)"
3465
3466 #
3467 msgid ""
3468 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3469 "time (without offset) it won't be matched."
3470 msgstr ""
3471 "Maksymalne trwanie wydarzaenia. Jesli wydarzenie jest dłuższe jak ten czas "
3472 "(bez offsetu) nie będzie dopasowane."
3473
3474 #
3475 msgid "Media player"
3476 msgstr "Odtwarzacz"
3477
3478 #
3479 msgid "MediaPlayer"
3480 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
3481
3482 #
3483 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3484 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
3485
3486 #
3487 msgid "Medium is not empty!"
3488 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
3489
3490 #
3491 msgid "Menu"
3492 msgstr "Menu"
3493
3494 #
3495 msgid "Message"
3496 msgstr "Wiadomość"
3497
3498 #
3499 msgid "Message..."
3500 msgstr "Wiadomość..."
3501
3502 #
3503 msgid "Mexico"
3504 msgstr "Meksyk"
3505
3506 #
3507 msgid "Mkfs failed"
3508 msgstr "Mkfs zawiódł"
3509
3510 #
3511 msgid "Mode"
3512 msgstr "Tryb"
3513
3514 #
3515 msgid "Model: "
3516 msgstr "Model: "
3517
3518 #
3519 msgid "Modify existing timers"
3520 msgstr "Modyfikuj istniejące timery"
3521
3522 #
3523 msgid "Modulation"
3524 msgstr "Modulacja"
3525
3526 #
3527 msgid "Modulator"
3528 msgstr "Modulator"
3529
3530 #
3531 msgid "Mon"
3532 msgstr "Pon"
3533
3534 #
3535 msgid "Mon-Fri"
3536 msgstr "Pon-Pią"
3537
3538 #
3539 msgid "Monday"
3540 msgstr "Poniedziałek"
3541
3542 #
3543 msgid "Monthly"
3544 msgstr "Miesięcznie"
3545
3546 #
3547 msgid "More video entries."
3548 msgstr "Więcej wpisów wideo."
3549
3550 #
3551 msgid "Mosquito noise reduction"
3552 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
3553
3554 #
3555 msgid "Most discussed"
3556 msgstr "Najczęściej dyskutowane"
3557
3558 #
3559 msgid "Most linked"
3560 msgstr "Najczęściej ogladane"
3561
3562 #
3563 msgid "Most popular"
3564 msgstr "Najbardziej popularne"
3565
3566 #
3567 msgid "Most recent"
3568 msgstr "Najnowsze"
3569
3570 #
3571 msgid "Most responded"
3572 msgstr "Najbardziej odpowiednie"
3573
3574 #
3575 msgid "Most viewed"
3576 msgstr "Najczęściej ogladane"
3577
3578 #
3579 msgid "Mount failed"
3580 msgstr "Montowanie nieudane"
3581
3582 #
3583 msgid "Mount informations"
3584 msgstr "Informacje montowania"
3585
3586 #
3587 msgid "Mount options"
3588 msgstr "Opcje montowania"
3589
3590 #
3591 msgid "Mount type"
3592 msgstr "Typ montowania"
3593
3594 #
3595 msgid "MountManager"
3596 msgstr "Menadżer montowania"
3597
3598 #
3599 msgid ""
3600 "Mounted/\n"
3601 "Unmounted"
3602 msgstr ""
3603 "Zamontowane/\n"
3604 "Odmontowane"
3605
3606 #
3607 msgid "Mountpoints management"
3608 msgstr "Zarządzanie punktami montowania"
3609
3610 #
3611 msgid "Mounts editor"
3612 msgstr "Edytor montowania"
3613
3614 #
3615 msgid "Mounts management"
3616 msgstr "Zarządzanie montowaniem"
3617
3618 #
3619 msgid "Move Picture in Picture"
3620 msgstr "Przesuń PiP"
3621
3622 #
3623 msgid "Move east"
3624 msgstr "Przesuń na wschód"
3625
3626 #
3627 msgid "Move plugin screen"
3628 msgstr "Przenieś obraz plugnu"
3629
3630 #
3631 msgid "Move screen down"
3632 msgstr "Przenieś obraz w dół"
3633
3634 #
3635 msgid "Move screen to the center of your TV"
3636 msgstr "Przenieś obraz na środek TV"
3637
3638 #
3639 msgid "Move screen to the left"
3640 msgstr "Przenieś obraz do lewej"
3641
3642 #
3643 msgid "Move screen to the lower left corner"
3644 msgstr "Przenieś obraz do lewego rogu"
3645
3646 #
3647 msgid "Move screen to the lower right corner"
3648 msgstr "Przenieś obraz do niższego lewego rogu"
3649
3650 #
3651 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3652 msgstr "Przenieś obraz na środek lewej ramki"
3653
3654 #
3655 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3656 msgstr "Przenieś obraz na środek prawej ramki"
3657
3658 #
3659 msgid "Move screen to the right"
3660 msgstr "Przenieś obraz do prawej"
3661
3662 #
3663 msgid "Move screen to the upper left corner"
3664 msgstr "Przenieś obraz do wyższego lewego rogu"
3665
3666 #
3667 msgid "Move screen to the upper right corner"
3668 msgstr "Przenieś obraz do wyższego prawego rogu"
3669
3670 #
3671 msgid "Move screen up"
3672 msgstr "Przenieś obraz wyżej"
3673
3674 #
3675 msgid "Move west"
3676 msgstr "Przesuń na zachód"
3677
3678 #
3679 msgid "Movie location"
3680 msgstr "Przenieś lokalizację"
3681
3682 #
3683 msgid "Movielist menu"
3684 msgstr "Menu listy filmów"
3685
3686 #
3687 msgid "Multi EPG"
3688 msgstr "Multi EPG"
3689
3690 #
3691 msgid "Multimedia"
3692 msgstr "Multimedia"
3693
3694 #
3695 msgid "Multiple service support"
3696 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
3697
3698 #
3699 msgid "Multisat"
3700 msgstr "Multisat"
3701
3702 #
3703 msgid "Music"
3704 msgstr "Muzyka"
3705
3706 #
3707 msgid "Mute"
3708 msgstr "Mute"
3709
3710 #
3711 msgid "My TubePlayer"
3712 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
3713
3714 #
3715 msgid "MyTube Settings"
3716 msgstr "Ustawienia MyTube"
3717
3718 #
3719 msgid "MyTubePlayer"
3720 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
3721
3722 #
3723 msgid "MyTubePlayer Help"
3724 msgstr "Pomoc MyTube"
3725
3726 #
3727 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3728 msgstr "Widok pobierania filmów"
3729
3730 #
3731 msgid "MyTubePlayer settings"
3732 msgstr "Ustawienia odtwarzacza MyTube"
3733
3734 #
3735 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3736 msgstr "Info MyTube"
3737
3738 #
3739 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3740 msgstr "Pomoc MyTube"
3741
3742 #
3743 msgid "N/A"
3744 msgstr "N/A"
3745
3746 #
3747 msgid "NEXT"
3748 msgstr "Następny"
3749
3750 #
3751 msgid "NFI Image Flashing"
3752 msgstr "Wgrywanie softu NFI"
3753
3754 #
3755 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3756 msgstr ""
3757 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
3758
3759 #
3760 msgid "NFS share"
3761 msgstr "Udział NFS"
3762
3763 #
3764 msgid "NOW"
3765 msgstr "Teraz"
3766
3767 #
3768 msgid "NTSC"
3769 msgstr "NTSC"
3770
3771 #
3772 msgid "Name"
3773 msgstr "Nazwa"
3774
3775 #
3776 msgid "Nameserver"
3777 msgstr "Nameserver"
3778
3779 #
3780 #, python-format
3781 msgid "Nameserver %d"
3782 msgstr "Nameserver %d"
3783
3784 #
3785 msgid "Nameserver Setup"
3786 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
3787
3788 #
3789 msgid "Nameserver settings"
3790 msgstr "Ustawienia nameserver"
3791
3792 #
3793 msgid "Netmask"
3794 msgstr "Maska sieci"
3795
3796 #
3797 msgid "Network"
3798 msgstr "Sieć"
3799
3800 #
3801 msgid "Network Configuration..."
3802 msgstr "Konfiguracja sieci..."
3803
3804 #
3805 msgid "Network Mount"
3806 msgstr "Montowanie sieci"
3807
3808 #
3809 msgid "Network SSID"
3810 msgstr "Sieciowe SSID"
3811
3812 #
3813 msgid "Network Setup"
3814 msgstr "Ustawienia sieci"
3815
3816 #
3817 msgid "Network Wizard"
3818 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
3819
3820 #
3821 msgid "Network scan"
3822 msgstr "Skanowanie sieci"
3823
3824 #
3825 msgid "Network setup"
3826 msgstr "Ustawienia sieci"
3827
3828 #
3829 msgid "Network test"
3830 msgstr "Test połączenia sieciowego"
3831
3832 #
3833 msgid "Network test..."
3834 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
3835
3836 msgid "Network test: "
3837 msgstr ""
3838
3839 #
3840 msgid "Network:"
3841 msgstr "Sieć:"
3842
3843 #
3844 msgid "NetworkBrowser"
3845 msgstr "Przeglądarka sieciowa"
3846
3847 #
3848 msgid "NetworkWizard"
3849 msgstr "Kreator sieci"
3850
3851 #
3852 msgid "Never"
3853 msgstr "Nigdy"
3854
3855 #
3856 msgid "New"
3857 msgstr "Nowe"
3858
3859 #
3860 msgid "New Zealand"
3861 msgstr "Nowa Zelandia"
3862
3863 #
3864 msgid "New pin"
3865 msgstr "Nowy pin"
3866
3867 #
3868 msgid "New version:"
3869 msgstr "Nowa wersja:"
3870
3871 #
3872 msgid "News & Politics"
3873 msgstr "Informacje & Polityka"
3874
3875 #
3876 msgid "Next"
3877 msgstr "Następny"
3878
3879 #
3880 msgid "No"
3881 msgstr "Nie"
3882
3883 #
3884 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3885 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
3886
3887 #
3888 msgid "No Connection"
3889 msgstr "Brak połączenia"
3890
3891 #
3892 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3893 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
3894
3895 #
3896 msgid "No Networks found"
3897 msgstr "Nie znaleziono sieci"
3898
3899 #
3900 msgid "No backup needed"
3901 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
3902
3903 #
3904 msgid ""
3905 "No data on transponder!\n"
3906 "(Timeout reading PAT)"
3907 msgstr ""
3908 "Brak danych na transponderze!\n"
3909 "(Koniec czasu czytania PAT)"
3910
3911 #
3912 msgid "No description available."
3913 msgstr "Brak dostępnego opisu."
3914
3915 #
3916 msgid "No details for this image file"
3917 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
3918
3919 #
3920 msgid "No displayable files on this medium found!"
3921 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
3922
3923 #
3924 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3925 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
3926
3927 #
3928 msgid ""
3929 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3930 "forward/backward!"
3931 msgstr ""
3932 "Szybkie przesuwanie jeszcze nie dostępne.. ale mozna użyć przycisków "
3933 "numerycznych do przeskoków w tył/przód!"
3934
3935 #
3936 msgid "No free tuner!"
3937 msgstr "Brak wolnego tunera!"
3938
3939 #
3940 msgid "No network connection available."
3941 msgstr "Brak połączenia z siecią."
3942
3943 #
3944 msgid "No network devices found!"
3945 msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych!"
3946
3947 #
3948 msgid "No networks found"
3949 msgstr "Nie znaleziono sieci"
3950
3951 #
3952 msgid ""
3953 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3954 msgstr ""
3955 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
3956 "spróbować ponownie."
3957
3958 #
3959 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3960 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
3961
3962 #
3963 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3964 msgstr "Niegrywalny plik wideo! Zatrzymać odtwarzanie?"
3965
3966 #
3967 msgid "No positioner capable frontend found."
3968 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
3969
3970 #
3971 msgid "No satellite frontend found!!"
3972 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
3973
3974 #
3975 msgid "No tags are set on these movies."
3976 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
3977
3978 #
3979 msgid "No to all"
3980 msgstr "Nie dla wszystkich"
3981
3982 #
3983 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3984 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
3985
3986 #
3987 msgid ""
3988 "No tuner is enabled!\n"
3989 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3990 msgstr ""
3991 "Brak włączonego tunera!\n"
3992 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
3993
3994 #
3995 msgid "No useable USB stick found"
3996 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
3997
3998 #
3999 msgid ""
4000 "No valid service PIN found!\n"
4001 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4002 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4003 msgstr ""
4004 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
4005 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
4006 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
4007
4008 #
4009 msgid ""
4010 "No valid setup PIN found!\n"
4011 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4012 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4013 msgstr ""
4014 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
4015 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
4016 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
4017
4018 #
4019 msgid "No videos to display"
4020 msgstr "Brak filmów do wyswietlenia"
4021
4022 #
4023 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4024 msgstr "Brak sieci bezprzewodowych! Proszę odśwież"
4025
4026 #
4027 msgid ""
4028 "No working local network adapter found.\n"
4029 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4030 "configured correctly."
4031 msgstr ""
4032 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
4033 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
4034 "skonfigurowana."
4035
4036 #
4037 msgid ""
4038 "No working wireless network adapter found.\n"
4039 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4040 "network is configured correctly."
4041 msgstr ""
4042 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
4043 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
4044 "dobrze skonfigurowana."
4045
4046 #
4047 msgid ""
4048 "No working wireless network interface found.\n"
4049 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4050 "your local network interface."
4051 msgstr ""
4052 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
4053 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
4054 "lokalny interfejs sieciowy."
4055
4056 #
4057 msgid "No, but play video again"
4058 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4059
4060 #
4061 msgid "No, but restart from begin"
4062 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4063
4064 #
4065 msgid "No, but switch to video entries."
4066 msgstr "Nie, ale przełącz na stronę główną"
4067
4068 #
4069 msgid "No, but switch to video search."
4070 msgstr "Nie, ale przełącz do wyszukiwarki filmów"
4071
4072 #
4073 msgid "No, do nothing."
4074 msgstr "Nie, nie rób nic."
4075
4076 #
4077 msgid "No, just start my dreambox"
4078 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
4079
4080 #
4081 msgid "No, not now"
4082 msgstr "Nie teraz"
4083
4084 #
4085 msgid "No, remove them."
4086 msgstr "Nie, usuń je."
4087
4088 #
4089 msgid "No, scan later manually"
4090 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
4091
4092 #
4093 msgid "No, send them never"
4094 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
4095
4096 #
4097 msgid "None"
4098 msgstr "Brak"
4099
4100 #
4101 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4102 msgid "Nonlinear"
4103 msgstr "Nielinearny"
4104
4105 #
4106 msgid "Nonprofits & Activism"
4107 msgstr "Fundacje & Aktywizm"
4108
4109 #
4110 msgid "North"
4111 msgstr "Północ"
4112
4113 #
4114 msgid "Norwegian"
4115 msgstr "Norweski"
4116
4117 #
4118 #, python-format
4119 msgid ""
4120 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4121 "required, %d MB available)"
4122 msgstr ""
4123 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
4124 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
4125
4126 #
4127 msgid "Not fetching feed entries"
4128 msgstr "Brk wyszukiwanych wpisów"
4129
4130 #
4131 msgid ""
4132 "Nothing to scan!\n"
4133 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4134 msgstr ""
4135 "Nic do skanowania!\n"
4136 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
4137
4138 #
4139 msgid "Now Playing"
4140 msgstr "Odtwarzane"
4141
4142 #
4143 msgid ""
4144 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4145 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4146 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4147 msgstr ""
4148 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
4149 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
4150 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
4151
4152 #
4153 msgid "Number of scheduled recordings left."
4154 msgstr "Numer pozostałych zaprogramowanych nagrań."
4155
4156 #
4157 msgid "OK"
4158 msgstr "OK"
4159
4160 #
4161 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4162 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
4163
4164 #
4165 msgid "OK, remove another extensions"
4166 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
4167
4168 #
4169 msgid "OK, remove some extensions"
4170 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
4171
4172 #
4173 msgid "OSD Settings"
4174 msgstr "Ustawienia OSD"
4175
4176 #
4177 msgid "OSD visibility"
4178 msgstr "Przezroczystość"
4179
4180 #
4181 msgid "Off"
4182 msgstr "Wyłącz"
4183
4184 #
4185 msgid "Offset after recording (in m)"
4186 msgstr "Ofset po nagrania (w m)"
4187
4188 #
4189 msgid "Offset before recording (in m)"
4190 msgstr "Ofset przed nagraniem (w m)"
4191
4192 #
4193 msgid "On"
4194 msgstr "Włącz"
4195
4196 #
4197 msgid "On any service"
4198 msgstr "Na każdym serwisie"
4199
4200 #
4201 msgid "On same service"
4202 msgstr "Na tym samym serwisie"
4203
4204 #
4205 msgid "One"
4206 msgstr "Jeden"
4207
4208 #
4209 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4210 msgstr "Tylko AutoTimery stworzone podczas tej sesji"
4211
4212 #
4213 msgid "Only Free scan"
4214 msgstr "Skanuj tylko FTA"
4215
4216 #
4217 msgid "Only extensions."
4218 msgstr "Tylko rozszerzenia."
4219
4220 #
4221 msgid "Only match during timespan"
4222 msgstr "Tylko pasujące podczas horyzontu czasowego"
4223
4224 #
4225 #, python-format
4226 msgid "Only on Service: %s"
4227 msgstr "Tylko na serwisie: %s"
4228
4229 #
4230 msgid "Open Context Menu"
4231 msgstr "Otwórz menu kontekstowe"
4232
4233 #
4234 msgid "Open plugin menu"
4235 msgstr "Otwórz menu plugina"
4236
4237 #
4238 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4239 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
4240
4241 #
4242 msgid "Orbital Position"
4243 msgstr "Pozycja orbitalna"
4244
4245 #
4246 msgid "Outer Bound (+/-)"
4247 msgstr "Zewnętrzne związanie (+/-)"
4248
4249 #
4250 msgid "Override found with alternative service"
4251 msgstr "Zastępstwo znalezione z alternatywnym serwisem"
4252
4253 #
4254 msgid "PAL"
4255 msgstr "PAL"
4256
4257 #
4258 msgid "PIDs"
4259 msgstr "Pidy"
4260
4261 #
4262 msgid "Package list update"
4263 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
4264
4265 #
4266 msgid "Package removal failed.\n"
4267 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
4268
4269 #
4270 msgid "Package removed successfully.\n"
4271 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
4272
4273 #
4274 msgid "Packet management"
4275 msgstr "Zarządzanie pakietem"
4276
4277 #
4278 msgid "Packet manager"
4279 msgstr "Menadżer pakietów"
4280
4281 #
4282 msgid "Page"
4283 msgstr "Strona"
4284
4285 #
4286 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4287 msgid "Pan&Scan"
4288 msgstr "Pan&Scan"
4289
4290 #
4291 msgid "Parent Directory"
4292 msgstr "Katalog nadrzędny"
4293
4294 #
4295 msgid "Parental control"
4296 msgstr "Kontrola rodzicielska"
4297
4298 #
4299 msgid "Parental control services Editor"
4300 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
4301
4302 #
4303 msgid "Parental control setup"
4304 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
4305
4306 #
4307 msgid "Parental control type"
4308 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
4309
4310 #
4311 msgid "Password"
4312 msgstr "Hasło"
4313
4314 #
4315 msgid "Pause movie at end"
4316 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
4317
4318 #
4319 msgid "People & Blogs"
4320 msgstr "Ludzie & Blogi"
4321
4322 #
4323 msgid "Pets & Animals"
4324 msgstr "Zwierzęta"
4325
4326 #
4327 msgid "Phone number"
4328 msgstr "Numer telefonu"
4329
4330 #
4331 msgid "PiPSetup"
4332 msgstr "Ustawienia PiP"
4333
4334 #
4335 msgid "PicturePlayer"
4336 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
4337
4338 #
4339 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4340 msgid "Pillarbox"
4341 msgstr "Pillarbox"
4342
4343 #
4344 msgid "Pilot"
4345 msgstr "Pilot"
4346
4347 #
4348 msgid "Pin code needed"
4349 msgstr "Potrzebny kod pin"
4350
4351 #
4352 msgid "Play"
4353 msgstr "Odtwarzaj"
4354
4355 #
4356 msgid "Play Audio-CD..."
4357 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
4358
4359 #
4360 msgid "Play DVD"
4361 msgstr "Odtwórz DVD"
4362
4363 #
4364 msgid "Play Music..."
4365 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
4366
4367 #
4368 msgid "Play YouTube movies"
4369 msgstr "Odtwarzacz filmów YouTube"
4370
4371 #
4372 msgid "Play next video"
4373 msgstr "Odtwórz kolejne wideo"
4374
4375 #
4376 msgid "Play recorded movies..."
4377 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
4378
4379 #
4380 msgid "Play video again"
4381 msgstr "Odtwórz wideo ponownie"
4382
4383 #
4384 msgid "Please Reboot"
4385 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
4386
4387 #
4388 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4389 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
4390
4391 msgid "Please add titles to the compilation."
4392 msgstr "Dodaj tytuły do kompilacji."
4393
4394 #
4395 msgid "Please change recording endtime"
4396 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
4397
4398 #
4399 msgid "Please check your network settings!"
4400 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
4401
4402 #
4403 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4404 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
4405
4406 #
4407 msgid "Please choose an extension..."
4408 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
4409
4410 #
4411 msgid "Please choose he package..."
4412 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
4413
4414 #
4415 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4416 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
4417
4418 #
4419 msgid ""
4420 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4421 "values.\n"
4422 "When you are ready press OK to continue."
4423 msgstr ""
4424 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
4425 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
4426
4427 #
4428 msgid ""
4429 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4430 "values.\n"
4431 "When you are ready press OK to continue."
4432 msgstr ""
4433 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
4434 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
4435
4436 #
4437 msgid ""
4438 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4439 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4440 msgstr ""
4441 "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
4442 "USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
4443
4444 #
4445 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4446 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
4447
4448 #
4449 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4450 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
4451
4452 #
4453 msgid "Please enter a name for the new marker"
4454 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
4455
4456 #
4457 msgid "Please enter a new filename"
4458 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
4459
4460 #
4461 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4462 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
4463
4464 #
4465 msgid "Please enter name of the new directory"
4466 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
4467
4468 #
4469 msgid "Please enter the correct pin code"
4470 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
4471
4472 #
4473 msgid "Please enter the old pin code"
4474 msgstr "Wpisz stary kod pin"
4475
4476 #
4477 msgid "Please enter your email address here:"
4478 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
4479
4480 #
4481 msgid "Please enter your name here (optional):"
4482 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
4483
4484 #
4485 msgid "Please enter your search term."
4486 msgstr "Wpisz frazę wyszukiwaną"
4487
4488 #
4489 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4490 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
4491
4492 #
4493 msgid ""
4494 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4495 "therefore the default directory is being used instead."
4496 msgstr ""
4497 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
4498 "katalogu."
4499
4500 #
4501 msgid "Please press OK to continue."
4502 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
4503
4504 #
4505 msgid "Please press OK!"
4506 msgstr "Wciśnij OK!"
4507
4508 #
4509 msgid "Please provide a Text to match"
4510 msgstr "Dodaj tekst do dopasowania"
4511
4512 #
4513 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
4514 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
4515
4516 #
4517 msgid "Please select a playlist to delete..."
4518 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
4519
4520 #
4521 msgid "Please select a playlist..."
4522 msgstr "Wybierz playlistę..."
4523
4524 #
4525 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4526 msgstr "Wybierz standardowy wpis lub powtórz wyszukiwanie"
4527
4528 #
4529 msgid "Please select a subservice to record..."
4530 msgstr "Wybierz subserwis..."
4531
4532 #
4533 msgid "Please select a subservice..."
4534 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
4535
4536 #
4537 msgid "Please select an extension to remove."
4538 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
4539
4540 #
4541 msgid "Please select an option below."
4542 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
4543
4544 #
4545 msgid "Please select medium to use as backup location"
4546 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
4547
4548 #
4549 msgid "Please select tag to filter..."
4550 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
4551
4552 #
4553 msgid "Please select target directory or medium"
4554 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
4555
4556 #
4557 msgid "Please select the movie path..."
4558 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
4559
4560 #
4561 msgid ""
4562 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4563 "connection.\n"
4564 "\n"
4565 "Please press OK to continue."
4566 msgstr ""
4567 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
4568 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
4569
4570 #
4571 msgid ""
4572 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4573 "\n"
4574 "Please press OK to continue."
4575 msgstr ""
4576 "Wybierz sieć WiFi za pomocą której bedziesz się łączył.\n"
4577 "\n"
4578 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
4579
4580 #
4581 msgid "Please set up tuner B"
4582 msgstr "Ustaw Tuner B"
4583
4584 #
4585 msgid "Please set up tuner C"
4586 msgstr "Ustaw Tuner C"
4587
4588 #
4589 msgid "Please set up tuner D"
4590 msgstr "Ustaw Tuner D"
4591
4592 #
4593 msgid ""
4594 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4595 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4596 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4597 msgstr ""
4598 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
4599 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
4600 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
4601
4602 #
4603 msgid ""
4604 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4605 "the OK button."
4606 msgstr ""
4607 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
4608 "OK."
4609
4610 msgid "Please wait (Step 2)"
4611 msgstr "Proszę czekać (krok 2)"
4612
4613 #
4614 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4615 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
4616
4617 #
4618 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4619 msgstr "Czekaj na aktywację twojego montowania sieci..."
4620
4621 #
4622 msgid "Please wait while removing selected package..."
4623 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
4624
4625 #
4626 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4627 msgstr "Poczekaj podczas usuwania montowania sieciowego..."
4628
4629 #
4630 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4631 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
4632
4633 #
4634 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4635 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
4636
4637 #
4638 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4639 msgstr "Poczekaj podczas aktualizacji montowania sieciowego..."
4640
4641 #
4642 msgid "Please wait while we configure your network..."
4643 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
4644
4645 #
4646 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4647 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
4648
4649 #
4650 msgid "Please wait while we test your network..."
4651 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
4652
4653 #
4654 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4655 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
4656
4657 #
4658 msgid "Please wait..."
4659 msgstr "Proszę czekać..."
4660
4661 #
4662 msgid "Please wait... Loading list..."
4663 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
4664
4665 #
4666 msgid "Plugin browser"
4667 msgstr "Przeglądarka pluginów"
4668
4669 #
4670 msgid "Plugin manager activity information"
4671 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
4672
4673 #
4674 msgid "Plugin manager help"
4675 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
4676
4677 #
4678 #, python-format
4679 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4680 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Wersja: %(version)s"
4681
4682 #
4683 msgid "Plugins"
4684 msgstr "Pluginy"
4685
4686 #
4687 msgid "Poland"
4688 msgstr "Polska"
4689
4690 #
4691 msgid "Polarity"
4692 msgstr "Polaryzacja"
4693
4694 #
4695 msgid "Polarization"
4696 msgstr "Polaryzacja"
4697
4698 #
4699 msgid "Polish"
4700 msgstr "Polski"
4701
4702 #
4703 msgid "Poll Interval (in h)"
4704 msgstr "Przedział głosowania (w h)"
4705
4706 #
4707 msgid "Poll automatically"
4708 msgstr "Sonda automatycznie"
4709
4710 #
4711 msgid "Port A"
4712 msgstr "Port A"
4713
4714 #
4715 msgid "Port B"
4716 msgstr "Port B"
4717
4718 #
4719 msgid "Port C"
4720 msgstr "Port C"
4721
4722 #
4723 msgid "Port D"
4724 msgstr "Port D"
4725
4726 #
4727 msgid "Portuguese"
4728 msgstr "Portugalski"
4729
4730 #
4731 msgid "Positioner"
4732 msgstr "Pozycjoner"
4733
4734 #
4735 msgid "Positioner fine movement"
4736 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
4737
4738 #
4739 msgid "Positioner movement"
4740 msgstr "Ruchy pozycjonera"
4741
4742 #
4743 msgid "Positioner setup"
4744 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
4745
4746 #
4747 msgid "Positioner storage"
4748 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
4749
4750 #
4751 msgid ""
4752 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4753 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4754 msgstr ""
4755 "Stan zasilania do zmiany po nagrywaniu. Wybierz \"standard\" aby nie "
4756 "zmieniać domyślnego zachowania e2 lub wartości zmienione przes siebie."
4757
4758 #
4759 msgid "Power threshold in mA"
4760 msgstr "Próg mocy w  mA"
4761
4762 #
4763 msgid "Predefined transponder"
4764 msgstr "Zdefiniowany transponder"
4765
4766 #
4767 msgid "Preparing... Please wait"
4768 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
4769
4770 #
4771 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4772 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
4773
4774 #
4775 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4776 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
4777
4778 #
4779 msgid "Press OK to activate the settings."
4780 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
4781
4782 #
4783 msgid "Press OK to collapse this host"
4784 msgstr "Wciśnij OK aby wyczerpać ten host"
4785
4786 #
4787 msgid "Press OK to edit selected settings."
4788 msgstr "Wcisnij OK aby edytować wybrane ustawienia."
4789
4790 #
4791 msgid "Press OK to edit the settings."
4792 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
4793
4794 #
4795 msgid "Press OK to expand this host"
4796 msgstr "Wciśnij OK aby rozszerzyć ten host"
4797
4798 #
4799 #, python-format
4800 msgid "Press OK to get further details for %s"
4801 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
4802
4803 #
4804 msgid "Press OK to mount this share!"
4805 msgstr "Wcisnij OK aby zamontować ten udział!"
4806
4807 #
4808 msgid "Press OK to mount!"
4809 msgstr "Wciśnij OK aby zamontować!"
4810
4811 #
4812 msgid "Press OK to save settings."
4813 msgstr "Wciśnij OK aby zapisać ustawienia."
4814
4815 #
4816 msgid "Press OK to scan"
4817 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
4818
4819 #
4820 msgid "Press OK to select a Provider."
4821 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
4822
4823 #
4824 msgid "Press OK to select."
4825 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać."
4826
4827 #
4828 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4829 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
4830
4831 #
4832 msgid "Press OK to start the scan"
4833 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
4834
4835 #
4836 msgid "Press OK to toggle the selection."
4837 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
4838
4839 #
4840 msgid "Press OK to view full changelog"
4841 msgstr "Wciśnij OK aby pokazać listę zmian"
4842
4843 #
4844 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4845 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
4846
4847 #
4848 msgid "Prev"
4849 msgstr "Poprzedni"
4850
4851 #
4852 msgid "Preview"
4853 msgstr "Podgląd"
4854
4855 #
4856 msgid "Preview AutoTimer"
4857 msgstr "Podgląd AutoTimera"
4858
4859 #
4860 msgid "Preview menu"
4861 msgstr "Podgląd menu"
4862
4863 #
4864 msgid "Primary DNS"
4865 msgstr "Pierwszy DNS"
4866
4867 #
4868 msgid "Priority"
4869 msgstr "Priorytet konwertera"
4870
4871 #
4872 msgid "Process"
4873 msgstr "Procesy..."
4874
4875 #
4876 msgid "Properties of current title"
4877 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
4878
4879 #
4880 msgid "Protect services"
4881 msgstr "Ochrona serwisów"
4882
4883 #
4884 msgid "Protect setup"
4885 msgstr "Ochrona ustawień"
4886
4887 #
4888 msgid "Provider"
4889 msgstr "Provider"
4890
4891 #
4892 msgid "Provider to scan"
4893 msgstr "Provider do skanowania"
4894
4895 #
4896 msgid "Providers"
4897 msgstr "Providerzy"
4898
4899 #
4900 msgid "Published"
4901 msgstr "Publikacji"
4902
4903 #
4904 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4905 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
4906
4907 #
4908 msgid "Quick"
4909 msgstr "Szybko"
4910
4911 #
4912 msgid "Quickzap"
4913 msgstr "Szybkie przełączanie"
4914
4915 #
4916 msgid "RC Menu"
4917 msgstr "Menu RC"
4918
4919 #
4920 msgid "RF output"
4921 msgstr "Wyjście RF"
4922
4923 #
4924 msgid "RGB"
4925 msgstr "RGB"
4926
4927 #
4928 msgid "Radio"
4929 msgstr "Radio"
4930
4931 msgid "Ralink"
4932 msgstr ""
4933
4934 #
4935 msgid "Ram Disk"
4936 msgstr "Ram Dysk"
4937
4938 #
4939 msgid "Random"
4940 msgstr "Losowo"
4941
4942 #
4943 msgid "Rating"
4944 msgstr "Oceny"
4945
4946 #
4947 msgid "Ratings: "
4948 msgstr "Ocena: "
4949
4950 #
4951 msgid "Really close without saving settings?"
4952 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
4953
4954 #
4955 msgid "Really delete done timers?"
4956 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
4957
4958 #
4959 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4960 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
4961
4962 #
4963 msgid "Really quit MyTube Player?"
4964 msgstr "Zamknąć Odtwarzacz MyTube?"
4965
4966 #
4967 msgid "Really reboot now?"
4968 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
4969
4970 #
4971 msgid "Really restart now?"
4972 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
4973
4974 #
4975 msgid "Really shutdown now?"
4976 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
4977
4978 #
4979 msgid "Reboot"
4980 msgstr "Restart"
4981
4982 #
4983 msgid "Recently featured"
4984 msgstr "Najczęściej zamieszczane"
4985
4986 #
4987 msgid "Reception Settings"
4988 msgstr "Ustawienia powitania"
4989
4990 #
4991 msgid "Record"
4992 msgstr "Nagraj"
4993
4994 #
4995 msgid "Record a maximum of x times"
4996 msgstr "Nagraj maximum z x czasów"
4997
4998 #
4999 msgid "Record on"
5000 msgstr "Nagraj na"
5001
5002 #
5003 #, python-format
5004 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
5005 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
5006
5007 #
5008 msgid "Recorded files..."
5009 msgstr "Nagrane pliki..."
5010
5011 #
5012 msgid "Recording"
5013 msgstr "Nagrywanie"
5014
5015 #
5016 msgid "Recording paths"
5017 msgstr "Ścieżki nagrywania"
5018
5019 #
5020 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5021 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
5022
5023 #
5024 msgid "Recordings"
5025 msgstr "Nagrania"
5026
5027 #
5028 msgid "Recordings always have priority"
5029 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
5030
5031 #
5032 msgid "Reenter new pin"
5033 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
5034
5035 #
5036 msgid "Refresh Rate"
5037 msgstr "Wartość odświeżania"
5038
5039 #
5040 msgid "Refresh rate selection."
5041 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
5042
5043 #
5044 msgid "Related video entries."
5045 msgstr "Przeładuj wpisy wideo."
5046
5047 #
5048 msgid "Relevance"
5049 msgstr "Trafności"
5050
5051 #
5052 msgid "Reload"
5053 msgstr "Przeładuj"
5054
5055 #
5056 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5057 msgstr "Przeładuj czarną-/białą listę"
5058
5059 #
5060 msgid "Remember service pin"
5061 msgstr "Pamiętaj pin serwisu"
5062
5063 #
5064 msgid "Remember service pin cancel"
5065 msgstr "Pamiętaj anulowanie pinu serwisu"
5066
5067 #
5068 msgid "Remove"
5069 msgstr "Skasuj"
5070
5071 #
5072 msgid "Remove Bookmark"
5073 msgstr "Usuń zakładkę"
5074
5075 #
5076 msgid "Remove Plugins"
5077 msgstr "Usuń pluginy"
5078
5079 #
5080 msgid "Remove a mark"
5081 msgstr "Usuń znacznik"
5082
5083 #
5084 msgid "Remove currently selected title"
5085 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
5086
5087 #
5088 msgid "Remove failed."
5089 msgstr "Kasowanie nieudane"
5090
5091 #
5092 msgid "Remove finished."
5093 msgstr "Usuwanie zakończone."
5094
5095 #
5096 msgid "Remove plugins"
5097 msgstr "Usuń pluginy"
5098
5099 #
5100 msgid "Remove selected AutoTimer"
5101 msgstr "Usuń wybrany AutoTimer"
5102
5103 #
5104 msgid "Remove the broken .NFI file?"
5105 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
5106
5107 #
5108 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
5109 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
5110
5111 #
5112 msgid "Remove timer"
5113 msgstr "Usuń timer"
5114
5115 #
5116 msgid "Remove title"
5117 msgstr "Usuń tytuł"
5118
5119 #
5120 msgid "Removed successfully."
5121 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
5122
5123 #
5124 msgid "Removing"
5125 msgstr "Usuwanie"
5126
5127 #
5128 #, python-format
5129 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5130 msgstr ""
5131 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
5132
5133 #
5134 msgid "Rename"
5135 msgstr "Zmień nazwę"
5136
5137 #
5138 msgid "Rename crashlogs"
5139 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
5140
5141 #
5142 msgid "Repeat"
5143 msgstr "Powtórz"
5144
5145 #
5146 msgid "Repeat Type"
5147 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
5148
5149 #
5150 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5151 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
5152
5153 #
5154 msgid "Repeats"
5155 msgstr "Powtarzaj"
5156
5157 #
5158 msgid "Require description to be unique"
5159 msgstr "Wymagaj opisu aby być wyjątkowym"
5160
5161 msgid "Required medium type:"
5162 msgstr "Wymagany średni typ:"
5163
5164 #
5165 msgid "Rescan"
5166 msgstr "Przeskanuj"
5167
5168 #
5169 msgid "Reset"
5170 msgstr "Resetuj"
5171
5172 #
5173 msgid "Reset and renumerate title names"
5174 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
5175
5176 #
5177 msgid "Reset count"
5178 msgstr "Resetuj odliczanie"
5179
5180 #
5181 msgid "Reset saved position"
5182 msgstr "Resetuj zapisaną pozycję"
5183
5184 #
5185 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5186 msgstr "Zresetować ustawienia do domyślnych?"
5187
5188 #
5189 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5190 msgstr "Zresetować ustawienia do ostatniej dobrej konfiguracji?"
5191
5192 #
5193 msgid "Resolution"
5194 msgstr "Rozdzielczość"
5195
5196 #
5197 msgid "Response video entries."
5198 msgstr "Odpowiedz wpisom wideo."
5199
5200 #
5201 msgid "Restart"
5202 msgstr "Restart"
5203
5204 #
5205 msgid "Restart GUI"
5206 msgstr "Restartuj GUI"
5207
5208 #
5209 msgid "Restart GUI now?"
5210 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
5211
5212 #
5213 msgid "Restart network"
5214 msgstr "Restart sieci"
5215
5216 #
5217 msgid "Restart test"
5218 msgstr "Restart testu"
5219
5220 #
5221 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5222 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
5223
5224 #
5225 msgid "Restore"
5226 msgstr "Przywróć"
5227
5228 #
5229 msgid "Restore backups"
5230 msgstr "Przywróć kopie"
5231
5232 #
5233 msgid "Restore is running..."
5234 msgstr "Przywracanie..."
5235
5236 #
5237 msgid "Restore running"
5238 msgstr "Przywracanie uruchomione"
5239
5240 #
5241 msgid "Restore system settings"
5242 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
5243
5244 #
5245 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5246 msgstr "Ograniczyć \"po wydarzeniu\" do pewnych horyzontów czasowych?"
5247
5248 #
5249 msgid "Resume from last position"
5250 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
5251
5252 #
5253 #, python-format
5254 msgid "Resume position at %s"
5255 msgstr "Wznów pozycję na %s"
5256
5257 #
5258 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5259 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5260 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5261 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5262 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5263 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5264 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5265 msgid "Resuming playback"
5266 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
5267
5268 #
5269 msgid "Return to file browser"
5270 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
5271
5272 #
5273 msgid "Return to movie list"
5274 msgstr "Powrót do listy filmów"
5275
5276 #
5277 msgid "Return to previous service"
5278 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
5279
5280 #
5281 msgid "Rewind speeds"
5282 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
5283
5284 #
5285 msgid "Right"
5286 msgstr "Prawo"
5287
5288 #
5289 msgid "Rolloff"
5290 msgstr "Rolloff"
5291
5292 #
5293 msgid "Rotor turning speed"
5294 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
5295
5296 #
5297 msgid "Running"
5298 msgstr "Uruchomiony"
5299
5300 #
5301 msgid "Russia"
5302 msgstr "Rosja"
5303
5304 #
5305 msgid "Russian"
5306 msgstr "Rosyjski"
5307
5308 #
5309 msgid "S-Video"
5310 msgstr "S-Video"
5311
5312 #
5313 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5314 msgstr "Pojedyńczy nośnik DVD"
5315
5316 #
5317 msgid "SNR"
5318 msgstr "SNR"
5319
5320 #
5321 msgid "SNR:"
5322 msgstr "SNR:"
5323
5324 #
5325 msgid "SSID:"
5326 msgstr "SSID:"
5327
5328 #
5329 msgid "Sat"
5330 msgstr "Sob"
5331
5332 #
5333 msgid "Sat / Dish Setup"
5334 msgstr "Ustawienia anteny"
5335
5336 #
5337 msgid "Satellite"
5338 msgstr "Satelita"
5339
5340 #
5341 msgid "Satellite Equipment Setup"
5342 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
5343
5344 #
5345 msgid "Satellite equipment"
5346 msgstr "Wypozażenie satelity"
5347
5348 #
5349 msgid "Satellites"
5350 msgstr "Satelity"
5351
5352 #
5353 msgid "Satfinder"
5354 msgstr "Miernik sygnału"
5355
5356 #
5357 msgid "Sats"
5358 msgstr "Satelity"
5359
5360 #
5361 msgid "Saturation"
5362 msgstr "Nasycenie"
5363
5364 #
5365 msgid "Saturday"
5366 msgstr "Sobota"
5367
5368 #
5369 msgid "Save"
5370 msgstr "Zapisz"
5371
5372 #
5373 msgid "Save Playlist"
5374 msgstr "Zachowaj Playlistę"
5375
5376 #
5377 msgid "Save current delay to key"
5378 msgstr "Zapisz obecne opóżnienie dla klucza"
5379
5380 #
5381 msgid "Save to key"
5382 msgstr "Zapisz do klucza"
5383
5384 #
5385 msgid "Save values and close plugin"
5386 msgstr "Zapisz wartości i zamknij plugin"
5387
5388 #
5389 msgid "Save values and close screen"
5390 msgstr "Zapisz wartości i zamknij ekran"
5391
5392 #
5393 msgid "Scaler sharpness"
5394 msgstr "Poziom ostrości"
5395
5396 #
5397 msgid "Scaling Mode"
5398 msgstr "Tryb skalowania"
5399
5400 #
5401 msgid "Scan "
5402 msgstr "Skanuj"
5403
5404 #
5405 msgid "Scan Files..."
5406 msgstr "Skanuj Pliki..."
5407
5408 #
5409 msgid "Scan NFS share"
5410 msgstr "Skanuj udziały NFS"
5411
5412 #
5413 msgid "Scan QAM128"
5414 msgstr "Skanuj QAM128"
5415
5416 #
5417 msgid "Scan QAM16"
5418 msgstr "Skanuj QAM16"
5419
5420 #
5421 msgid "Scan QAM256"
5422 msgstr "Skanuj QAM256"
5423
5424 #
5425 msgid "Scan QAM32"
5426 msgstr "Skanuj QAM32"
5427
5428 #
5429 msgid "Scan QAM64"
5430 msgstr "Skanuj QAM64"
5431
5432 #
5433 msgid "Scan SR6875"
5434 msgstr "Skanuj SR6875"
5435
5436 #
5437 msgid "Scan SR6900"
5438 msgstr "Skanuj SR6900"
5439
5440 #
5441 msgid "Scan Wireless Networks"
5442 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
5443
5444 #
5445 msgid "Scan additional SR"
5446 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
5447
5448 #
5449 msgid "Scan band EU HYPER"
5450 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
5451
5452 #
5453 msgid "Scan band EU MID"
5454 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
5455
5456 #
5457 msgid "Scan band EU SUPER"
5458 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
5459
5460 #
5461 msgid "Scan band EU UHF IV"
5462 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
5463
5464 #
5465 msgid "Scan band EU UHF V"
5466 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
5467
5468 #
5469 msgid "Scan band EU VHF I"
5470 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
5471
5472 #
5473 msgid "Scan band EU VHF III"
5474 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
5475
5476 #
5477 msgid "Scan band US HIGH"
5478 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
5479
5480 #
5481 msgid "Scan band US HYPER"
5482 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
5483
5484 #
5485 msgid "Scan band US LOW"
5486 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
5487
5488 #
5489 msgid "Scan band US MID"
5490 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
5491
5492 #
5493 msgid "Scan band US SUPER"
5494 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
5495
5496 #
5497 msgid "Scan range"
5498 msgstr "Skanuj zakres"
5499
5500 #
5501 msgid ""
5502 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
5503 "selected wireless device.\n"
5504 msgstr ""
5505 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych AP i podłącz do nich używając "
5506 "wybranego urządzenia bezprzewodowego.\n"
5507
5508 msgid ""
5509 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
5510 "selected wireless device.\n"
5511 msgstr ""
5512
5513 #
5514 msgid ""
5515 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5516 msgstr ""
5517 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
5518
5519 #
5520 msgid "Science & Technology"
5521 msgstr "Nauka & Technologia"
5522
5523 #
5524 msgid "Search Term(s)"
5525 msgstr "Słowo wyszukiwania..."
5526
5527 #
5528 msgid "Search category:"
5529 msgstr "Kategorie wyszukiwania:"
5530
5531 #
5532 msgid "Search east"
5533 msgstr "Szukaj na wschód"
5534
5535 #
5536 msgid "Search for network shares"
5537 msgstr "Szukaj udziałów sieciowych"
5538
5539 #
5540 msgid "Search for network shares..."
5541 msgstr "Szukaj udziałów sieciowych..."
5542
5543 #
5544 msgid "Search region:"
5545 msgstr "Kraj wyszukiwania:"
5546
5547 #
5548 msgid "Search restricted content:"
5549 msgstr "Szukać zawartości chronionych:"
5550
5551 #
5552 msgid "Search strictness"
5553 msgstr "Szukaj ścisłości"
5554
5555 #
5556 msgid "Search type"
5557 msgstr "Szukaj typu"
5558
5559 #
5560 msgid "Search west"
5561 msgstr "Szukaj na zachód"
5562
5563 #
5564 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5565 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji. Proszę czekać..."
5566
5567 #
5568 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5569 msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
5570
5571 #
5572 msgid "Searching your network. Please wait..."
5573 msgstr "Wyszukiwanie sieci. Proszę czekać..."
5574
5575 #
5576 msgid "Secondary DNS"
5577 msgstr "Drugi DNS"
5578
5579 msgid "Security service not running."
5580 msgstr "Serwis chroniony nie uruchomiony."
5581
5582 #
5583 msgid "Seek"
5584 msgstr "Wyszukiwanie"
5585
5586 #
5587 msgid "Select"
5588 msgstr "Wybierz"
5589
5590 #
5591 msgid ""
5592 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5593 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5594 msgstr ""
5595 "Wybierz \"dokładne dopasowanie\" do wykonania \"Tytuł dopasowania\" do "
5596 "właściwego dopasowania lub \"częściowego dopasowania\" jeśli chcesz poszukać "
5597 "tylko części tytułu wydarzenia."
5598
5599 #
5600 msgid "Select HDD"
5601 msgstr "Wybierz HDD"
5602
5603 #
5604 msgid "Select Location"
5605 msgstr "Wybierz lokalizację"
5606
5607 #
5608 msgid "Select Network Adapter"
5609 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
5610
5611 #
5612 msgid "Select a movie"
5613 msgstr "Wybierz film"
5614
5615 #
5616 msgid "Select a timer to import"
5617 msgstr "Wybierz timer do importu"
5618
5619 #
5620 msgid "Select audio mode"
5621 msgstr "Wybierz tryb audio"
5622
5623 #
5624 msgid "Select audio track"
5625 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
5626
5627 #
5628 msgid "Select bouquet to record on"
5629 msgstr "Wybierz bukiet do nagrania na"
5630
5631 #
5632 msgid "Select channel to record from"
5633 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
5634
5635 #
5636 msgid "Select channel to record on"
5637 msgstr "Wybierz kanał do nagrania na"
5638
5639 #
5640 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
5641 msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
5642
5643 #
5644 msgid "Select files/folders to backup"
5645 msgstr "Wybierz pliki /foldery do kopii"
5646
5647 #
5648 msgid "Select image"
5649 msgstr "Wybierz image"
5650
5651 #
5652 msgid "Select interface"
5653 msgstr "Wybierz interfejs"
5654
5655 #
5656 msgid "Select new feed to view."
5657 msgstr "Wybierz kategorię wyszukiwania:"
5658
5659 #
5660 msgid "Select package"
5661 msgstr "Wybierz paczkę"
5662
5663 #
5664 msgid "Select provider to add..."
5665 msgstr "Wybierz providera do dodania..."
5666
5667 #
5668 msgid "Select refresh rate"
5669 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
5670
5671 #
5672 msgid "Select service to add..."
5673 msgstr "Wybierz serwis do dodania..."
5674
5675 #
5676 #, python-format
5677 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5678 msgstr "Wybierz klucz który chcesz ustawić do %i ms"
5679
5680 #
5681 msgid "Select the location to save the recording to."
5682 msgstr "Wybierz lokalizację do zapisania nagrania."
5683
5684 #
5685 msgid "Select type of Filter"
5686 msgstr "Wybierz typ filtru"
5687
5688 #
5689 msgid "Select upgrade source to edit."
5690 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji do edycji"
5691
5692 #
5693 msgid "Select video input with up/down buttons"
5694 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
5695
5696 #
5697 msgid "Select video mode"
5698 msgstr "Wybierz tryb wideo"
5699
5700 #
5701 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5702 msgstr "Wybierz czy chcesz wymusić przypadki poprawności."
5703
5704 #
5705 msgid "Select wireless network"
5706 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową WiFi"
5707
5708 #
5709 msgid "Select your choice."
5710 msgstr "Wybierz jedną z opcji:"
5711
5712 #
5713 msgid "Selected source image"
5714 msgstr "Wybierz image źródłowy"
5715
5716 #
5717 msgid "Send DiSEqC"
5718 msgstr "Wyślij DiSEqC"
5719
5720 #
5721 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5722 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
5723
5724 #
5725 msgid "Seperate titles with a main menu"
5726 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
5727
5728 #
5729 msgid "Sequence repeat"
5730 msgstr "Powtórka sekwencji"
5731
5732 #
5733 msgid "Serbian"
5734 msgstr "Serbski"
5735
5736 #
5737 msgid "Server IP"
5738 msgstr "IP serwera"
5739
5740 #
5741 msgid "Server share"
5742 msgstr "Udział serwera"
5743
5744 #
5745 msgid "Service"
5746 msgstr "Informacje o serwisie..."
5747
5748 #
5749 msgid "Service Scan"
5750 msgstr "Skanowanie serwisu"
5751
5752 #
5753 msgid "Service Searching"
5754 msgstr "Szukanie serwisów"
5755
5756 #
5757 msgid "Service delay"
5758 msgstr "Opóźnienie serwisu"
5759
5760 #
5761 msgid "Service has been added to the favourites."
5762 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
5763
5764 #
5765 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5766 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
5767
5768 #
5769 msgid ""
5770 "Service invalid!\n"
5771 "(Timeout reading PMT)"
5772 msgstr ""
5773 "Serwis niewłaściwy!\n"
5774 "(Koniec czasu czytania PMT)"
5775
5776 #
5777 msgid ""
5778 "Service not found!\n"
5779 "(SID not found in PAT)"
5780 msgstr ""
5781 "Serwis nie znaleziony!\n"
5782 "(SID nie znaleziony w PAT)"
5783
5784 #
5785 msgid "Service scan"
5786 msgstr "Skanowanie serwisów"
5787
5788 #
5789 msgid ""
5790 "Service unavailable!\n"
5791 "Check tuner configuration!"
5792 msgstr ""
5793 "Serwis niedostępny!\n"
5794 "Sprawdź konfigurację tunera!"
5795
5796 #
5797 msgid "Serviceinfo"
5798 msgstr "Info o serwisie"
5799
5800 #
5801 msgid "Services"
5802 msgstr "Serwisy"
5803
5804 #
5805 msgid "Set End Time"
5806 msgstr "Ustaw koniec czasu"
5807
5808 #
5809 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5810 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
5811
5812 #
5813 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5814 msgstr "Ustaw minimalny próg pamięci flash aby ostrzec"
5815
5816 #
5817 #, python-format
5818 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5819 msgstr "Ustaw opóźnienie do %i ms (można ustawić)"
5820
5821 #
5822 msgid "Set interface as default Interface"
5823 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
5824
5825 #
5826 msgid "Set limits"
5827 msgstr "Ustaw limity"
5828
5829 #
5830 msgid "Set maximum duration"
5831 msgstr "Ustaw maksymalne trwanie"
5832
5833 #
5834 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5835 msgstr "Ustaw na NIE aby wyłączyć AutoTimer."
5836
5837 #
5838 msgid "Setting key canceled"
5839 msgstr "Ustawienie anulowania klucza"
5840
5841 #
5842 msgid "Settings"
5843 msgstr "Ustawienia"
5844
5845 #
5846 msgid "Setup"
5847 msgstr "Konfiguracja"
5848
5849 #
5850 msgid "Setup Mode"
5851 msgstr "Tryb Konfiguracji"
5852
5853 #
5854 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5855 msgstr "Konfiguracja Pluginu Audio Sync"
5856
5857 #, python-format
5858 msgid ""
5859 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5860 "memory?"
5861 msgstr ""
5862 "Czy kreator pamięci USB powinien rozpocząć proces instalacji image %s do "
5863 "pamięci flash?"
5864
5865 #
5866 msgid "Sharpness"
5867 msgstr "Ostrość"
5868
5869 #
5870 msgid "Short Movies"
5871 msgstr "Krótkie filmy"
5872
5873 #
5874 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5875 msgstr "Czy ten AutoTimer powinien być ograniczony czasowo?"
5876
5877 #
5878 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5879 msgstr ""
5880 "Czy ten AutoTimer powinien tylko dopasować do pewnych trwań wydarzenia?"
5881
5882 #
5883 msgid ""
5884 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5885 msgstr ""
5886 "Czy timery stworzone przez ten AutoTimer powinny być nagrane w obecnej "
5887 "lokalizacji?"
5888
5889 #
5890 msgid "Show Info"
5891 msgstr "Pokaż Info"
5892
5893 #
5894 msgid "Show Message when Recording starts"
5895 msgstr "Pokaż info przed nagrywaniem"
5896
5897 #
5898 msgid "Show WLAN Status"
5899 msgstr "Pokaż status WLAN"
5900
5901 #
5902 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5903 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
5904
5905 #
5906 msgid "Show event-progress in channel selection"
5907 msgstr "Pokaż pasek postępu wydarzenia w liście kanałów"
5908
5909 #
5910 msgid "Show in extension menu"
5911 msgstr "Pokaż w menu rozszerzeń"
5912
5913 #
5914 msgid "Show infobar on channel change"
5915 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
5916
5917 #
5918 msgid "Show infobar on event change"
5919 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
5920
5921 #
5922 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5923 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
5924
5925 #
5926 msgid "Show positioner movement"
5927 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
5928
5929 #
5930 msgid "Show services beginning with"
5931 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
5932
5933 #
5934 msgid "Show the radio player..."
5935 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
5936
5937 #
5938 msgid "Show the tv player..."
5939 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
5940
5941 #
5942 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5943 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
5944
5945 #
5946 msgid "Shutdown"
5947 msgstr "Wyłącz"
5948
5949 #
5950 msgid "Shutdown Dreambox after"
5951 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
5952
5953 #
5954 msgid "Signal Strength:"
5955 msgstr "Siła sygnału:"
5956
5957 #
5958 msgid "Signal: "
5959 msgstr "Sygnał:"
5960
5961 #
5962 msgid "Similar"
5963 msgstr "Podobne"
5964
5965 #
5966 msgid "Similar broadcasts:"
5967 msgstr "Podobne transmisje:"
5968
5969 #
5970 msgid "Simple"
5971 msgstr "Prosta"
5972
5973 #
5974 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5975 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
5976
5977 #
5978 msgid "Single"
5979 msgstr "Jeden"
5980
5981 #
5982 msgid "Single EPG"
5983 msgstr "Zwykłe EPG"
5984
5985 #
5986 msgid "Single satellite"
5987 msgstr "Jeden satelita"
5988
5989 #
5990 msgid "Single transponder"
5991 msgstr "Jeden transponder"
5992
5993 #
5994 msgid "Singlestep (GOP)"
5995 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
5996
5997 #
5998 msgid "Skin"
5999 msgstr "Skiny..."
6000
6001 #
6002 msgid "Skins"
6003 msgstr "Skiny"
6004
6005 #
6006 msgid "Sleep Timer"
6007 msgstr "Wyłącznik Czasowy"
6008
6009 #
6010 msgid "Sleep timer action:"
6011 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
6012
6013 #