add plugin to connect via builtin modem to internet (just dm500hd yet)
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-05-18 23:40+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-04-08 11:43+0100\n"
12 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
25
26 msgid ""
27 "\n"
28 "After pressing OK, please wait!"
29 msgstr ""
30 "\n"
31 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
32
33 msgid ""
34 "\n"
35 "Backup your Dreambox settings."
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Kopia ustawień Dreamboxa."
39
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Edit the upgrade source address."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Edytuj adres aktualizacji."
46
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Enigma2 will restart after the restore"
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
53
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Online update of your Dreambox software."
57 msgstr ""
58 "\n"
59 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
60
61 msgid ""
62 "\n"
63 "Press OK on your remote control to continue."
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "Wciśnij OK aby kontynuować."
67
68 msgid ""
69 "\n"
70 "Restore your Dreambox settings."
71 msgstr ""
72 "\n"
73 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
74
75 msgid ""
76 "\n"
77 "Restore your Dreambox with a new firmware."
78 msgstr ""
79 "\n"
80 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
81
82 msgid ""
83 "\n"
84 "Restore your backups by date."
85 msgstr ""
86 "\n"
87 "Przywróć kopie według daty."
88
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Scan for local packages and install them."
92 msgstr ""
93 "\n"
94 "Szukaj lokalne paczki i instaluj je."
95
96 msgid ""
97 "\n"
98 "Select your backup device.\n"
99 "Current device: "
100 msgstr ""
101 "\n"
102 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
103 "Aktualne urządzenie: "
104
105 msgid ""
106 "\n"
107 "View, install and remove available or installed packages."
108 msgstr ""
109 "\n"
110 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
111
112 msgid " "
113 msgstr " "
114
115 msgid "#000000"
116 msgstr "#000000"
117
118 msgid "#0064c7"
119 msgstr "#0064c7"
120
121 msgid "#25062748"
122 msgstr "#25062748"
123
124 msgid "#389416"
125 msgstr "#389416"
126
127 msgid "#80000000"
128 msgstr "#80000000"
129
130 msgid "#80ffffff"
131 msgstr "#80ffffff"
132
133 msgid "#bab329"
134 msgstr "#bab329"
135
136 msgid "#f23d21"
137 msgstr "#f23d21"
138
139 msgid "#ffffff"
140 msgstr "#ffffff"
141
142 msgid "#ffffffff"
143 msgstr "#ffffffff"
144
145 msgid "%H:%M"
146 msgstr "%H:%M"
147
148 #, python-format
149 msgid "%d jobs are running in the background!"
150 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
151
152 #, python-format
153 msgid "%d min"
154 msgstr "%d min"
155
156 #, python-format
157 msgid "%d services found!"
158 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
159
160 msgid "%d.%B %Y"
161 msgstr "%d.%B %Y"
162
163 #, python-format
164 msgid ""
165 "%s\n"
166 "(%s, %d MB free)"
167 msgstr ""
168 "%s\n"
169 "(%s, %d MB wolne)"
170
171 #, python-format
172 msgid "%s (%s)\n"
173 msgstr "%s (%s)\n"
174
175 msgid "(ZAP)"
176 msgstr "(Przełącz)"
177
178 msgid "(empty)"
179 msgstr "(puste)"
180
181 msgid "(show optional DVD audio menu)"
182 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
183
184 msgid "* Only available if more than one interface is active."
185 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
186
187 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
188 msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
189
190 msgid ".NFI Download failed:"
191 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
192
193 msgid ""
194 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
195 msgstr ""
196 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
197 "flashować tym image'm!"
198
199 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
200 msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
201
202 msgid "/var directory"
203 msgstr "Katalog /var"
204
205 msgid "0"
206 msgstr "0"
207
208 msgid "1"
209 msgstr "1"
210
211 msgid "1.0"
212 msgstr "1.0"
213
214 msgid "1.1"
215 msgstr "1.1"
216
217 msgid "1.2"
218 msgstr "1.2"
219
220 msgid "12V output"
221 msgstr "Wyjście 12V"
222
223 msgid "13 V"
224 msgstr "13 V"
225
226 msgid "16:10"
227 msgstr "16:10"
228
229 msgid "16:10 Letterbox"
230 msgstr "16:10 Letterbox"
231
232 msgid "16:10 PanScan"
233 msgstr "16:10 PanScan"
234
235 msgid "16:9"
236 msgstr "16:9"
237
238 msgid "16:9 Letterbox"
239 msgstr "16:9 Letterbox"
240
241 msgid "16:9 always"
242 msgstr "16:9 zawsze"
243
244 msgid "18 V"
245 msgstr "18 V"
246
247 msgid "2"
248 msgstr "2"
249
250 msgid "3"
251 msgstr "3"
252
253 msgid "30 minutes"
254 msgstr "30 minut"
255
256 msgid "4"
257 msgstr "4"
258
259 msgid "4:3"
260 msgstr "4:3"
261
262 msgid "4:3 Letterbox"
263 msgstr "4:3 Letterbox"
264
265 msgid "4:3 PanScan"
266 msgstr "4:3 PanScan"
267
268 msgid "5"
269 msgstr "5"
270
271 msgid "5 minutes"
272 msgstr "5 minut"
273
274 msgid "50 Hz"
275 msgstr "50 Hz"
276
277 msgid "6"
278 msgstr "6"
279
280 msgid "60 minutes"
281 msgstr "60 minut"
282
283 msgid "7"
284 msgstr "7"
285
286 msgid "8"
287 msgstr "8"
288
289 msgid "9"
290 msgstr "9"
291
292 msgid "<unknown>"
293 msgstr "<nieznany>"
294
295 msgid "??"
296 msgstr "??"
297
298 msgid "A"
299 msgstr "A"
300
301 #, python-format
302 msgid ""
303 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
304 "Do you want to keep your version?"
305 msgstr ""
306 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
307 "Czy zachować aktualną wersję?"
308
309 msgid ""
310 "A finished record timer wants to set your\n"
311 "Dreambox to standby. Do that now?"
312 msgstr ""
313 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
314 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
315
316 msgid ""
317 "A finished record timer wants to shut down\n"
318 "your Dreambox. Shutdown now?"
319 msgstr ""
320 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
321 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
322
323 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
324 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
325
326 #, python-format
327 msgid ""
328 "A record has been started:\n"
329 "%s"
330 msgstr ""
331 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
332 "%s"
333
334 msgid ""
335 "A recording is currently running.\n"
336 "What do you want to do?"
337 msgstr ""
338 "Nagrywanie w toku...\n"
339 "Co chcesz zrobić?"
340
341 msgid ""
342 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
343 "configure the positioner."
344 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
345
346 msgid ""
347 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
348 "start the satfinder."
349 msgstr ""
350 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
351 "sygnału."
352
353 #, python-format
354 msgid "A required tool (%s) was not found."
355 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
356
357 msgid ""
358 "A sleep timer wants to set your\n"
359 "Dreambox to standby. Do that now?"
360 msgstr ""
361 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
362 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
363
364 msgid ""
365 "A sleep timer wants to shut down\n"
366 "your Dreambox. Shutdown now?"
367 msgstr ""
368 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
369 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
370
371 msgid ""
372 "A timer failed to record!\n"
373 "Disable TV and try again?\n"
374 msgstr ""
375 "Timer nie mógł nagrać!\n"
376 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
377
378 msgid "A/V Settings"
379 msgstr "Ustawienia A/V"
380
381 msgid "AA"
382 msgstr "AA"
383
384 msgid "AB"
385 msgstr "AB"
386
387 msgid "AC3 default"
388 msgstr "AC3 domyślnie"
389
390 msgid "AC3 downmix"
391 msgstr "AC3 downmix"
392
393 msgid "About"
394 msgstr "O tunerze..."
395
396 msgid "About..."
397 msgstr "Informacje o tunerze..."
398
399 msgid "Action on long powerbutton press"
400 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
401
402 msgid "Action:"
403 msgstr "Akcja:"
404
405 msgid "Activate Picture in Picture"
406 msgstr "Aktywuj PiP"
407
408 msgid "Activate network settings"
409 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
410
411 msgid "Adapter settings"
412 msgstr "Ustawienia adaptera"
413
414 msgid "Add"
415 msgstr "Dodaj"
416
417 msgid "Add Bookmark"
418 msgstr "Dodaj zakładkę"
419
420 msgid "Add a mark"
421 msgstr "Dodaj znacznik"
422
423 msgid "Add a new title"
424 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
425
426 msgid "Add timer"
427 msgstr "Dodaj timer"
428
429 msgid "Add title"
430 msgstr "Dodaj tytuł"
431
432 msgid "Add to bouquet"
433 msgstr "Dodaj do bukietu"
434
435 msgid "Add to favourites"
436 msgstr "Dodaj do ulubionych"
437
438 msgid ""
439 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
440 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
441 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
442 "test screens."
443 msgstr ""
444 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
445 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
446 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
447 "zobaczyć inny testowy ekran."
448
449 msgid "Advanced"
450 msgstr "Zaawansowane"
451
452 msgid "Advanced Options"
453 msgstr "Zaawansowane Opcje"
454
455 msgid "Advanced Video Setup"
456 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
457
458 msgid "Advanced restore"
459 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
460
461 msgid "After event"
462 msgstr "Po wydarzeniu"
463
464 msgid ""
465 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
466 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
467 msgstr ""
468 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
469 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
470 "Dreamboxa."
471
472 msgid "Album"
473 msgstr "Album"
474
475 msgid "All"
476 msgstr "Wszystkie"
477
478 msgid "All Satellites"
479 msgstr "Wszystkie satelity"
480
481 msgid "Alpha"
482 msgstr "Przezroczystość"
483
484 msgid "Alternative radio mode"
485 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
486
487 msgid "Alternative services tuner priority"
488 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
489
490 msgid "An empty filename is illegal."
491 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
492
493 msgid "An unknown error occured!"
494 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
495
496 msgid "Arabic"
497 msgstr "Arabski"
498
499 msgid ""
500 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
501 "\n"
502 msgstr ""
503 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
504 "\n"
505
506 msgid ""
507 "Are you sure you want to delete\n"
508 "following backup:\n"
509 msgstr ""
510 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
511 "tą kopię zapasową:\n"
512
513 msgid ""
514 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
515 "\n"
516 msgstr ""
517 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
518 "\n"
519
520 msgid ""
521 "Are you sure you want to restore\n"
522 "following backup:\n"
523 msgstr ""
524 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
525 "daną kopię:\n"
526
527 msgid ""
528 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
529 "Enigma2 will restart after the restore"
530 msgstr ""
531 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
532 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
533
534 msgid "Artist"
535 msgstr "Artysta"
536
537 msgid "Ask before shutdown:"
538 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
539
540 msgid "Ask user"
541 msgstr "Zapytaj użytkownika"
542
543 msgid "Aspect Ratio"
544 msgstr "Format obrazu:"
545
546 msgid "Audio"
547 msgstr "Dźwięk"
548
549 msgid "Audio Options..."
550 msgstr "Opcje Dźwięku..."
551
552 msgid "Author: "
553 msgstr "Autor: "
554
555 msgid "Authoring mode"
556 msgstr "Tryb autoringu"
557
558 msgid "Auto"
559 msgstr "Auto"
560
561 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
562 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
563
564 msgid "Auto scart switching"
565 msgstr "Auto przełączanie scart"
566
567 msgid "Automatic"
568 msgstr "Automatycznie"
569
570 msgid "Automatic Scan"
571 msgstr "Automatyczne skanowanie"
572
573 msgid "Available format variables"
574 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
575
576 msgid "B"
577 msgstr "B"
578
579 msgid "BA"
580 msgstr "BA"
581
582 msgid "BB"
583 msgstr "BB"
584
585 msgid "BER"
586 msgstr "BER"
587
588 msgid "BER:"
589 msgstr "BER:"
590
591 msgid "Back"
592 msgstr "Powrót"
593
594 msgid "Background"
595 msgstr "Tło"
596
597 msgid "Backup"
598 msgstr "Kopia zapasowa"
599
600 msgid "Backup Location"
601 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
602
603 msgid "Backup Mode"
604 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
605
606 msgid "Backup done."
607 msgstr "Kopia skończona."
608
609 msgid "Backup failed."
610 msgstr "Kopia nieudana."
611
612 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
613 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
614
615 msgid "Backup running"
616 msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona"
617
618 msgid "Backup running..."
619 msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona..."
620
621 msgid "Backup system settings"
622 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
623
624 msgid "Band"
625 msgstr "Pasmo"
626
627 msgid "Bandwidth"
628 msgstr "Szerokie pasmo"
629
630 msgid "Begin time"
631 msgstr "Czas rozpoczęcia"
632
633 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
634 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
635
636 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
637 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
638
639 msgid "Behavior when a movie is started"
640 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
641
642 msgid "Behavior when a movie is stopped"
643 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
644
645 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
646 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
647
648 msgid "Bookmarks"
649 msgstr "Zakładki"
650
651 msgid "Brightness"
652 msgstr "Jasność"
653
654 msgid "Burn DVD"
655 msgstr "Wypal DVD"
656
657 msgid "Burn existing image to DVD"
658 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
659
660 msgid "Burn to DVD..."
661 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
662
663 msgid "Bus: "
664 msgstr "Bus:"
665
666 msgid ""
667 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
668 "displayed."
669 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
670
671 msgid "C"
672 msgstr "C"
673
674 msgid "C-Band"
675 msgstr "Pasmo C"
676
677 msgid "CF Drive"
678 msgstr "Karta CF"
679
680 msgid "CI assignment"
681 msgstr ""
682
683 msgid "CVBS"
684 msgstr "CVBS"
685
686 msgid "Cable"
687 msgstr "Kablówka"
688
689 msgid "Cache Thumbnails"
690 msgstr "Przechowuj miniatury"
691
692 msgid "Call monitoring"
693 msgstr "Monitor rozmów"
694
695 msgid "Cancel"
696 msgstr "Anuluj"
697
698 msgid "Cannot parse feed directory"
699 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
700
701 msgid "Capacity: "
702 msgstr "Pojemność:"
703
704 msgid "Card"
705 msgstr "Karta"
706
707 msgid "Catalan"
708 msgstr "Hiszpański"
709
710 msgid "Change bouquets in quickzap"
711 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
712
713 msgid "Change dir."
714 msgstr "Zmień katalog"
715
716 msgid "Change pin code"
717 msgstr "Zmień kod pin"
718
719 msgid "Change service pin"
720 msgstr "Zmien pin serwisowy"
721
722 msgid "Change service pins"
723 msgstr "Zmień piny serwisowe"
724
725 msgid "Change setup pin"
726 msgstr "Zmień pin ustawień"
727
728 msgid "Channel"
729 msgstr "Wybierz kanał"
730
731 msgid "Channel Selection"
732 msgstr "Wybór kanału"
733
734 msgid "Channel not in services list"
735 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
736
737 msgid "Channel:"
738 msgstr "Kanał:"
739
740 msgid "Channellist menu"
741 msgstr "Menu listy kanałów"
742
743 msgid "Chap."
744 msgstr "Rozdz."
745
746 msgid "Chapter"
747 msgstr "Rozdział"
748
749 msgid "Chapter:"
750 msgstr "Rozdział:"
751
752 msgid "Check"
753 msgstr "Sprawdź"
754
755 msgid "Checking Filesystem..."
756 msgstr "Sprawdź System Plików..."
757
758 msgid "Choose Tuner"
759 msgstr "Wybierz tuner"
760
761 msgid "Choose backup files"
762 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
763
764 msgid "Choose backup location"
765 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
766
767 msgid "Choose bouquet"
768 msgstr "Wybierz bukiet"
769
770 msgid "Choose source"
771 msgstr "Wybierz źródło"
772
773 msgid "Choose target folder"
774 msgstr "Wybierz folder docelowy"
775
776 msgid "Choose upgrade source"
777 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
778
779 msgid "Choose your Skin"
780 msgstr "Wybierz Skina"
781
782 msgid "Circular left"
783 msgstr "Kołój w lewo"
784
785 msgid "Circular right"
786 msgstr "Kołój w prawo"
787
788 msgid "Cleanup"
789 msgstr "Czyść"
790
791 msgid "Clear before scan"
792 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
793
794 msgid "Clear log"
795 msgstr "Wyczyść log"
796
797 msgid "Close"
798 msgstr "Zamknij"
799
800 msgid "Code rate high"
801 msgstr "Poziom kodu wysoki"
802
803 msgid "Code rate low"
804 msgstr "Poziom kodu niski"
805
806 msgid "Coderate HP"
807 msgstr "Poziom kodu HP"
808
809 msgid "Coderate LP"
810 msgstr "Poziom kodu LP"
811
812 msgid "Collection name"
813 msgstr "Nazwa kolekcji"
814
815 msgid "Collection settings"
816 msgstr "Ustawienia kolekcji"
817
818 msgid "Color Format"
819 msgstr "Format kolorów"
820
821 msgid "Command execution..."
822 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
823
824 msgid "Command order"
825 msgstr "Kolejność poleceń"
826
827 msgid "Committed DiSEqC command"
828 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
829
830 msgid "Common Interface"
831 msgstr "Moduł Dostępu"
832
833 msgid "Common Interface Assignment"
834 msgstr "Zadania Modułu CI"
835
836 msgid "CommonInterface"
837 msgstr "Moduł CI"
838
839 msgid "Communication"
840 msgstr "Komunikacja"
841
842 msgid "Compact Flash"
843 msgstr "Compact Flash"
844
845 msgid "Compact flash card"
846 msgstr "Karta Compact flash"
847
848 msgid "Complete"
849 msgstr "Zakończ"
850
851 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
852 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
853
854 msgid "Config"
855 msgstr "Config"
856
857 msgid "Configuration Mode"
858 msgstr "Tryb konfiguracji"
859
860 msgid "Configuring"
861 msgstr "Konfigurowanie"
862
863 msgid "Conflicting timer"
864 msgstr "Konflikt timera"
865
866 msgid "Connected to"
867 msgstr "Podłączony do"
868
869 msgid "Connected to Fritz!Box!"
870 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
871
872 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
873 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
874
875 #, python-format
876 msgid ""
877 "Connection to Fritz!Box\n"
878 "failed! (%s)\n"
879 "retrying..."
880 msgstr ""
881 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
882 "nieudane! (%s)\n"
883 "ponawianie..."
884
885 msgid "Constellation"
886 msgstr "Konstelacja"
887
888 msgid "Content does not fit on DVD!"
889 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
890
891 msgid "Continue in background"
892 msgstr "Kontynuuj w tle"
893
894 msgid "Continue playing"
895 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
896
897 msgid "Contrast"
898 msgstr "Kontrast"
899
900 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
901 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
902
903 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
904 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
905
906 #, python-format
907 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
908 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
909
910 msgid "Create DVD-ISO"
911 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
912
913 msgid "Create movie folder failed"
914 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
915
916 #, python-format
917 msgid "Creating directory %s failed."
918 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
919
920 msgid "Creating partition failed"
921 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
922
923 msgid "Croatian"
924 msgstr "Chorwacki"
925
926 msgid "Current Transponder"
927 msgstr "Aktualny Transponder"
928
929 msgid "Current settings:"
930 msgstr "Aktualne ustawienia:"
931
932 msgid "Current version:"
933 msgstr "Aktualna wersja:"
934
935 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
936 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
937
938 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
939 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
940
941 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
942 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
943
944 msgid "Customize"
945 msgstr "Konfiguracja"
946
947 msgid "Cut"
948 msgstr "Wytnij"
949
950 msgid "Cutlist editor..."
951 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
952
953 msgid "Czech"
954 msgstr "Czeski"
955
956 msgid "D"
957 msgstr "D"
958
959 msgid "DHCP"
960 msgstr "DHCP"
961
962 msgid "DVB-S"
963 msgstr "DVB-S"
964
965 msgid "DVB-S2"
966 msgstr "DVB-S2"
967
968 msgid "DVD Player"
969 msgstr "Odtwarzacz DVD"
970
971 msgid "DVD media toolbox"
972 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
973
974 msgid "Danish"
975 msgstr "Duński"
976
977 msgid "Date"
978 msgstr "Data"
979
980 msgid "Deep Standby"
981 msgstr "Głębokie Czuwanie"
982
983 msgid "Default Settings"
984 msgstr "Ustawienia Domyślne"
985
986 msgid "Default services lists"
987 msgstr "Standardowa lista serwisów"
988
989 msgid "Default settings"
990 msgstr "Ustawienia standardowe"
991
992 msgid "Delay"
993 msgstr "Opóźnienie"
994
995 msgid "Delete"
996 msgstr "Usuń"
997
998 msgid "Delete entry"
999 msgstr "Skasuj wpis"
1000
1001 msgid "Delete failed!"
1002 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
1003
1004 #, python-format
1005 msgid ""
1006 "Delete no more configured satellite\n"
1007 "%s?"
1008 msgstr ""
1009 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1010 "%s?"
1011
1012 msgid "Description"
1013 msgstr "Opis"
1014
1015 msgid "Deselect"
1016 msgstr "Odznacz"
1017
1018 msgid "Destination directory"
1019 msgstr "Katalog docelowy"
1020
1021 msgid "Details"
1022 msgstr "Szczegóły"
1023
1024 msgid "Detected HDD:"
1025 msgstr "Wykryto Hdd:"
1026
1027 msgid "Detected NIMs:"
1028 msgstr "Wykryto NIMs:"
1029
1030 msgid "DiSEqC"
1031 msgstr "DiSEqC"
1032
1033 msgid "DiSEqC A/B"
1034 msgstr "DiSEqC A/B"
1035
1036 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1037 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1038
1039 msgid "DiSEqC mode"
1040 msgstr "Tryb DiSEqC"
1041
1042 msgid "DiSEqC repeats"
1043 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1044
1045 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1046 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
1047
1048 #, python-format
1049 msgid "Directory %s nonexistent."
1050 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
1051
1052 msgid "Disable"
1053 msgstr "Wyłącz"
1054
1055 msgid "Disable Picture in Picture"
1056 msgstr "Wyłącz PiP"
1057
1058 msgid "Disable Subtitles"
1059 msgstr "Wyłącz napisy"
1060
1061 msgid "Disable timer"
1062 msgstr "Wyłącz timer"
1063
1064 msgid "Disabled"
1065 msgstr "Wyłączone"
1066
1067 #, python-format
1068 msgid ""
1069 "Disconnected from\n"
1070 "Fritz!Box! (%s)\n"
1071 "retrying..."
1072 msgstr ""
1073 "Rozłączono z\n"
1074 "Fritz!Box! (%s)\n"
1075 "ponawianie..."
1076
1077 msgid "Dish"
1078 msgstr "Antena"
1079
1080 msgid "Display 16:9 content as"
1081 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1082
1083 msgid "Display 4:3 content as"
1084 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
1085
1086 msgid "Display >16:9 content as"
1087 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1088
1089 msgid "Display Setup"
1090 msgstr "Ustawienia OLED"
1091
1092 msgid "Display and Userinterface"
1093 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
1094
1095 #, python-format
1096 msgid ""
1097 "Do you really want to REMOVE\n"
1098 "the plugin \"%s\"?"
1099 msgstr ""
1100 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
1101 "plugina \"%s\"?"
1102
1103 msgid ""
1104 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1105 "This could take lots of time!"
1106 msgstr ""
1107 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
1108 "Czynność może zająć dużo czasu!"
1109
1110 #, python-format
1111 msgid "Do you really want to delete %s?"
1112 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
1113
1114 #, python-format
1115 msgid ""
1116 "Do you really want to download\n"
1117 "the plugin \"%s\"?"
1118 msgstr ""
1119 "Czy chcesz ściągnąć\n"
1120 "plugina \"%s\" ?"
1121
1122 msgid ""
1123 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1124 "All data on the disk will be lost!"
1125 msgstr ""
1126 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
1127 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
1128
1129 #, python-format
1130 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1131 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
1132
1133 #, python-format
1134 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1135 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
1136
1137 msgid ""
1138 "Do you want to backup now?\n"
1139 "After pressing OK, please wait!"
1140 msgstr ""
1141 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
1142 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1143
1144 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1145 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
1146
1147 msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
1148 msgstr "Kontynuować instalowane lub kasowanie wybranych pluginów?\n"
1149
1150 msgid "Do you want to do a service scan?"
1151 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
1152
1153 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1154 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
1155
1156 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1157 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
1158
1159 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1160 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
1161
1162 msgid "Do you want to install the package:\n"
1163 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
1164
1165 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1166 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
1167
1168 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1169 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
1170
1171 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1172 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
1173
1174 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1175 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
1176
1177 msgid "Do you want to restore your settings?"
1178 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
1179
1180 msgid "Do you want to resume this playback?"
1181 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
1182
1183 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1184 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
1185
1186 msgid ""
1187 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1188 "After pressing OK, please wait!"
1189 msgstr ""
1190 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
1191 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1192
1193 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1194 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
1195
1196 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1197 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
1198
1199 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1200 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
1201
1202 #, python-format
1203 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1204 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
1205
1206 #, python-format
1207 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1208 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1209
1210 #, python-format
1211 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1212 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1213
1214 msgid "Download"
1215 msgstr "Ładuj"
1216
1217 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1218 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
1219
1220 msgid "Download Plugins"
1221 msgstr "Pobierz pluginy"
1222
1223 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1224 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
1225
1226 msgid "Downloadable new plugins"
1227 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
1228
1229 msgid "Downloadable plugins"
1230 msgstr "Pluginy do pobrania"
1231
1232 msgid "Downloading"
1233 msgstr "Pobieranie..."
1234
1235 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1236 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
1237
1238 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1239 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
1240
1241 msgid "Dutch"
1242 msgstr "Holenderski"
1243
1244 msgid "E"
1245 msgstr "E"
1246
1247 msgid "EPG Selection"
1248 msgstr "Wybór EPG"
1249
1250 #, python-format
1251 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1252 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1253
1254 msgid "East"
1255 msgstr "Wschód"
1256
1257 msgid "Edit"
1258 msgstr "Edytuj"
1259
1260 msgid "Edit DNS"
1261 msgstr "Edytuj DNS"
1262
1263 msgid "Edit IPKG source URL..."
1264 msgstr "Edytuj URL źródła IPKG..."
1265
1266 msgid "Edit Title"
1267 msgstr "Edytuj Tytuł"
1268
1269 msgid "Edit chapters of current title"
1270 msgstr "Edycja rozdziału"
1271
1272 msgid "Edit services list"
1273 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1274
1275 msgid "Edit settings"
1276 msgstr "Edytuj ustawienia"
1277
1278 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1279 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1280
1281 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1282 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1283
1284 msgid "Edit title"
1285 msgstr "Edytuj tytuł"
1286
1287 msgid "Electronic Program Guide"
1288 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1289
1290 msgid "Enable"
1291 msgstr "Włącz"
1292
1293 msgid "Enable 5V for active antenna"
1294 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1295
1296 msgid "Enable multiple bouquets"
1297 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1298
1299 msgid "Enable parental control"
1300 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
1301
1302 msgid "Enable timer"
1303 msgstr "Włącz timer"
1304
1305 msgid "Enabled"
1306 msgstr "Włączone"
1307
1308 msgid "Encryption"
1309 msgstr "Szyfrowanie"
1310
1311 msgid "Encryption Key"
1312 msgstr "Klucz szyfrujący"
1313
1314 msgid "Encryption Keytype"
1315 msgstr "Typ klucza kodowania"
1316
1317 msgid "Encryption Type"
1318 msgstr "Typ szyfrowania"
1319
1320 msgid "End time"
1321 msgstr "Czas zakończenia"
1322
1323 msgid "EndTime"
1324 msgstr "Czas zakończenia"
1325
1326 msgid "English"
1327 msgstr "Angielski"
1328
1329 msgid ""
1330 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1331 "\n"
1332 "If you experience any problems please contact\n"
1333 "stephan@reichholf.net\n"
1334 "\n"
1335 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1336 msgstr ""
1337 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1338 "\n"
1339 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1340 "stephan@reichholf.net\n"
1341 "\n"
1342 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1343
1344 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1345 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1346 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1347 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1348 #.       "fast forward". 
1349 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1350 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1351
1352 msgid "Enter Rewind at speed"
1353 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1354
1355 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1356 msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
1357
1358 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1359 msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
1360
1361 msgid "Enter main menu..."
1362 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1363
1364 msgid "Enter the service pin"
1365 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1366
1367 msgid "Error"
1368 msgstr "Błąd"
1369
1370 msgid "Error executing plugin"
1371 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
1372
1373 #, python-format
1374 msgid ""
1375 "Error: %s\n"
1376 "Retry?"
1377 msgstr ""
1378 "Błąd: %s\n"
1379 "Ponowić?"
1380
1381 msgid "Eventview"
1382 msgstr "Widok wydarzenia"
1383
1384 msgid "Everything is fine"
1385 msgstr "Wszystko jest OK"
1386
1387 msgid "Execution Progress:"
1388 msgstr "Wykonywanie procesu:"
1389
1390 msgid "Execution finished!!"
1391 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
1392
1393 msgid "Exif"
1394 msgstr "Exif"
1395
1396 msgid "Exit"
1397 msgstr "Wyjście"
1398
1399 msgid "Exit editor"
1400 msgstr "Opuść edytor"
1401
1402 msgid "Exit the wizard"
1403 msgstr "Opuść kreator"
1404
1405 msgid "Exit wizard"
1406 msgstr "Opuść kreatora"
1407
1408 msgid "Expert"
1409 msgstr "Ekspert"
1410
1411 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1412 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
1413
1414 msgid "Extended Setup..."
1415 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1416
1417 msgid "Extensions"
1418 msgstr "Rozszerzenia"
1419
1420 msgid "FEC"
1421 msgstr "FEC"
1422
1423 msgid "Factory reset"
1424 msgstr "Ustawienia fabryczne"
1425
1426 msgid "Failed"
1427 msgstr "Błąd"
1428
1429 msgid "Fast"
1430 msgstr "Szybko"
1431
1432 msgid "Fast DiSEqC"
1433 msgstr "Szybki DiSEqC"
1434
1435 msgid "Fast Forward speeds"
1436 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
1437
1438 msgid "Fast epoch"
1439 msgstr "Szybka epoka"
1440
1441 msgid "Favourites"
1442 msgstr "Ulubione"
1443
1444 msgid "Filesystem Check..."
1445 msgstr "Sprawdź system plików..."
1446
1447 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1448 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1449
1450 msgid "Finetune"
1451 msgstr "Strojenie"
1452
1453 msgid "Finished"
1454 msgstr "Skończone"
1455
1456 msgid "Finished configuring your network"
1457 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
1458
1459 msgid "Finished restarting your network"
1460 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
1461
1462 msgid "Finnish"
1463 msgstr "Fiński"
1464
1465 msgid ""
1466 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1467 msgstr ""
1468 "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
1469 "flash'era."
1470
1471 msgid "Flash"
1472 msgstr "Flash"
1473
1474 msgid "Flashing failed"
1475 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
1476
1477 msgid "Format"
1478 msgstr "Format"
1479
1480 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1481 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1482
1483 msgid "Frame size in full view"
1484 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
1485
1486 msgid "French"
1487 msgstr "Francuski"
1488
1489 msgid "Frequency"
1490 msgstr "Częstotliwość"
1491
1492 msgid "Frequency bands"
1493 msgstr "Pasma częstotliwości"
1494
1495 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1496 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1497
1498 msgid "Frequency steps"
1499 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1500
1501 msgid "Fri"
1502 msgstr "Pią"
1503
1504 msgid "Friday"
1505 msgstr "Piątek"
1506
1507 msgid "Frisian"
1508 msgstr "Fryzyjski"
1509
1510 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1511 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1512
1513 #, python-format
1514 msgid "Frontprocessor version: %d"
1515 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1516
1517 msgid "Fsck failed"
1518 msgstr "Fsck zawiódł"
1519
1520 msgid "Function not yet implemented"
1521 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1522
1523 msgid ""
1524 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1525 "Do you want to Restart the GUI now?"
1526 msgstr ""
1527 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1528 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1529
1530 msgid "Gateway"
1531 msgstr "Brama"
1532
1533 msgid "General AC3 Delay"
1534 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1535
1536 msgid "General AC3 delay"
1537 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1538
1539 msgid "General PCM Delay"
1540 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1541
1542 msgid "General PCM delay"
1543 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1544
1545 msgid "Genre"
1546 msgstr "Gatunek"
1547
1548 msgid "German"
1549 msgstr "Niemiecki"
1550
1551 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1552 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1553
1554 msgid "Goto 0"
1555 msgstr "Idź do 0"
1556
1557 msgid "Goto position"
1558 msgstr "Idź na pozycje"
1559
1560 msgid "Graphical Multi EPG"
1561 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1562
1563 msgid "Greek"
1564 msgstr "Grecki"
1565
1566 msgid "Guard Interval"
1567 msgstr "Odstęp strażnika"
1568
1569 msgid "Guard interval mode"
1570 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1571
1572 msgid "Harddisk"
1573 msgstr "Dysk twardy..."
1574
1575 msgid "Harddisk setup"
1576 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1577
1578 msgid "Harddisk standby after"
1579 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1580
1581 msgid "Hidden network SSID"
1582 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
1583
1584 msgid "Hierarchy Information"
1585 msgstr "Informacja hierarchii"
1586
1587 msgid "Hierarchy mode"
1588 msgstr "Tryb hierarchii"
1589
1590 msgid "High bitrate support"
1591 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
1592
1593 msgid "Horizontal"
1594 msgstr "Pozioma [H]"
1595
1596 msgid "How many minutes do you want to record?"
1597 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1598
1599 msgid "Hungarian"
1600 msgstr "Węgierski"
1601
1602 msgid "IP Address"
1603 msgstr "Adres IP"
1604
1605 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1606 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
1607
1608 msgid "ISO path"
1609 msgstr "Ścieżka ISO"
1610
1611 msgid "Icelandic"
1612 msgstr "Islandzki"
1613
1614 msgid "If you can see this page, please press OK."
1615 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1616
1617 msgid ""
1618 "If you see this, something is wrong with\n"
1619 "your scart connection. Press OK to return."
1620 msgstr ""
1621 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1622 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1623
1624 msgid ""
1625 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1626 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1627 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1628 "possible.\n"
1629 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1630 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1631 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1632 "step.\n"
1633 "If you are happy with the result, press OK."
1634 msgstr ""
1635 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1636 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1637 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1638 "wartości.\n"
1639 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1640 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1641 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1642 "kolejnym kroku.\n"
1643 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1644
1645 msgid "Image flash utility"
1646 msgstr "Narzędzia flash'a"
1647
1648 msgid "Image-Upgrade"
1649 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1650
1651 msgid "In Progress"
1652 msgstr "W toku"
1653
1654 msgid ""
1655 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1656 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1657
1658 msgid "Increased voltage"
1659 msgstr "Zwiększone napięcie"
1660
1661 msgid "Index"
1662 msgstr "Indeks"
1663
1664 msgid "InfoBar"
1665 msgstr "Pasek info"
1666
1667 msgid "Infobar timeout"
1668 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1669
1670 msgid "Information"
1671 msgstr "Informacje"
1672
1673 msgid "Init"
1674 msgstr "Init"
1675
1676 msgid "Initialization..."
1677 msgstr "Inicjalizacja..."
1678
1679 msgid "Initialize"
1680 msgstr "Inicjuj"
1681
1682 msgid "Initializing Harddisk..."
1683 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1684
1685 msgid "Input"
1686 msgstr "Info"
1687
1688 msgid "Install"
1689 msgstr "Instalacja"
1690
1691 msgid "Install a new image with a USB stick"
1692 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
1693
1694 msgid "Install a new image with your web browser"
1695 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
1696
1697 msgid "Install local IPKG"
1698 msgstr "Instaluj lokalny IPKG"
1699
1700 msgid "Install or remove finished."
1701 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
1702
1703 msgid "Install settings, skins, software..."
1704 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
1705
1706 msgid "Install software updates..."
1707 msgstr "Instaluj aktualizacje oprogramowania..."
1708
1709 msgid ""
1710 "Install/\n"
1711 "Remove"
1712 msgstr ""
1713 "Instalacja/\n"
1714 "Kasowanie"
1715
1716 msgid "Installation finished."
1717 msgstr "Instalacja zakończona."
1718
1719 msgid "Installing"
1720 msgstr "Instalowanie"
1721
1722 msgid "Installing Software..."
1723 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1724
1725 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1726 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1727
1728 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1729 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1730
1731 msgid "Installing package content... Please wait..."
1732 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1733
1734 msgid "Instant Record..."
1735 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1736
1737 msgid "Integrated Ethernet"
1738 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1739
1740 msgid "Integrated Wireless"
1741 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1742
1743 msgid "Intermediate"
1744 msgstr "Pośrednia"
1745
1746 msgid "Internal Flash"
1747 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1748
1749 msgid "Invalid Location"
1750 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1751
1752 #, python-format
1753 msgid "Invalid directory selected: %s"
1754 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1755
1756 msgid "Inversion"
1757 msgstr "Inversja"
1758
1759 msgid "Invert display"
1760 msgstr "Odwróć wyświetlanie"
1761
1762 msgid "Ipkg"
1763 msgstr "Ipkg"
1764
1765 msgid "Italian"
1766 msgstr "Włoski"
1767
1768 msgid "Job View"
1769 msgstr "Podgląd zajęć"
1770
1771 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1772 msgid "Just Scale"
1773 msgstr "Po prostu skaluj"
1774
1775 msgid "Keyboard"
1776 msgstr ""
1777
1778 msgid "Keyboard Map"
1779 msgstr "Mapa klawiatury"
1780
1781 msgid "Keyboard Setup"
1782 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1783
1784 msgid "Keymap"
1785 msgstr "Mapa klawiszy"
1786
1787 msgid "LAN Adapter"
1788 msgstr "Adapter LAN"
1789
1790 msgid "LNB"
1791 msgstr "LNB"
1792
1793 msgid "LOF"
1794 msgstr "LOF"
1795
1796 msgid "LOF/H"
1797 msgstr "LOF/H"
1798
1799 msgid "LOF/L"
1800 msgstr "LOF/L"
1801
1802 msgid "Language selection"
1803 msgstr "Wybór języka"
1804
1805 msgid "Language..."
1806 msgstr "Język..."
1807
1808 msgid "Last speed"
1809 msgstr "Ostatnia prędkość"
1810
1811 msgid "Latitude"
1812 msgstr "Szerokość geogr."
1813
1814 msgid "Latvian"
1815 msgstr "Łotewski"
1816
1817 msgid "Leave DVD Player?"
1818 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
1819
1820 msgid "Left"
1821 msgstr "Lewo"
1822
1823 msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
1824 msgstr "Pozwól przeglądać/edytować pliki Dreamboxa"
1825
1826 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1827 msgid "Letterbox"
1828 msgstr "Letterbox"
1829
1830 msgid "Limit east"
1831 msgstr "Limit wschodni"
1832
1833 msgid "Limit west"
1834 msgstr "Limit zachodni"
1835
1836 msgid "Limited character set for recording filenames"
1837 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
1838
1839 msgid "Limits off"
1840 msgstr "Limity wyłaczonyy"
1841
1842 msgid "Limits on"
1843 msgstr "Limity właczony"
1844
1845 msgid "Link:"
1846 msgstr "Łącze:"
1847
1848 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1849 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
1850
1851 msgid "List of Storage Devices"
1852 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1853
1854 msgid "Lithuanian"
1855 msgstr "Litewski"
1856
1857 msgid "Load"
1858 msgstr "Otwórz"
1859
1860 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1861 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
1862
1863 msgid "Local Network"
1864 msgstr "Sieć lokalna"
1865
1866 msgid "Location"
1867 msgstr "Lokalizacja"
1868
1869 msgid "Lock:"
1870 msgstr "Block:"
1871
1872 msgid "Log results to harddisk"
1873 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
1874
1875 msgid "Long Keypress"
1876 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
1877
1878 msgid "Longitude"
1879 msgstr "Długość geogr."
1880
1881 msgid "MMC Card"
1882 msgstr "Karta MMC"
1883
1884 msgid "MORE"
1885 msgstr "Więcej"
1886
1887 msgid "Main menu"
1888 msgstr "Menu Główne"
1889
1890 msgid "Mainmenu"
1891 msgstr "Menu Główne"
1892
1893 msgid "Make this mark an 'in' point"
1894 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
1895
1896 msgid "Make this mark an 'out' point"
1897 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
1898
1899 msgid "Make this mark just a mark"
1900 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
1901
1902 msgid "Manage your receiver's software"
1903 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
1904
1905 msgid "Manual Scan"
1906 msgstr "Ręczne skanowanie"
1907
1908 msgid "Manual transponder"
1909 msgstr "Własny transponder"
1910
1911 msgid "Manufacturer"
1912 msgstr "Producent"
1913
1914 msgid "Margin after record"
1915 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1916
1917 msgid "Margin before record (minutes)"
1918 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1919
1920 msgid "Media player"
1921 msgstr "Odtwarzacz"
1922
1923 msgid "MediaPlayer"
1924 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1925
1926 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1927 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
1928
1929 msgid "Medium is not empty!"
1930 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
1931
1932 msgid "Menu"
1933 msgstr "Menu"
1934
1935 msgid "Message"
1936 msgstr "Wiadomość"
1937
1938 msgid "Message..."
1939 msgstr "Wiadomość..."
1940
1941 msgid "Mkfs failed"
1942 msgstr "Mkfs zawiódł"
1943
1944 msgid "Mode"
1945 msgstr "Tryb"
1946
1947 msgid "Model: "
1948 msgstr "Model: "
1949
1950 msgid "Modulation"
1951 msgstr "Modulacja"
1952
1953 msgid "Modulator"
1954 msgstr "Modulator"
1955
1956 msgid "Mon"
1957 msgstr "Pon"
1958
1959 msgid "Mon-Fri"
1960 msgstr "Pon-Pią"
1961
1962 msgid "Monday"
1963 msgstr "Poniedziałek"
1964
1965 msgid "Mount failed"
1966 msgstr "Montowanie nieudane"
1967
1968 msgid "Move Picture in Picture"
1969 msgstr "Przesuń PiP"
1970
1971 msgid "Move east"
1972 msgstr "Przesuń na wschód"
1973
1974 msgid "Move west"
1975 msgstr "Przesuń na zachód"
1976
1977 msgid "Movielist menu"
1978 msgstr "Menu listy filmów"
1979
1980 msgid "Multi EPG"
1981 msgstr "Multi EPG"
1982
1983 msgid "Multimedia"
1984 msgstr "Multimedia"
1985
1986 msgid "Multiple service support"
1987 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1988
1989 msgid "Multisat"
1990 msgstr "Multisat"
1991
1992 msgid "Mute"
1993 msgstr "Mute"
1994
1995 msgid "N/A"
1996 msgstr "N/A"
1997
1998 msgid "NEXT"
1999 msgstr "Następny"
2000
2001 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2002 msgstr ""
2003 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
2004
2005 msgid "NOW"
2006 msgstr "Teraz"
2007
2008 msgid "NTSC"
2009 msgstr "NTSC"
2010
2011 msgid "Name"
2012 msgstr "Nazwa"
2013
2014 msgid "Nameserver"
2015 msgstr "Nameserver"
2016
2017 #, python-format
2018 msgid "Nameserver %d"
2019 msgstr "Nameserver %d"
2020
2021 msgid "Nameserver Setup"
2022 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
2023
2024 msgid "Nameserver settings"
2025 msgstr "Ustawienia nameserver"
2026
2027 msgid "Netmask"
2028 msgstr "Maska sieci"
2029
2030 msgid "Network"
2031 msgstr "Sieć"
2032
2033 msgid "Network Configuration..."
2034 msgstr "Konfiguracja sieci..."
2035
2036 msgid "Network Mount"
2037 msgstr "Montowanie sieci"
2038
2039 msgid "Network SSID"
2040 msgstr "Sieciowe SSID"
2041
2042 msgid "Network Setup"
2043 msgstr "Ustawienia sieci"
2044
2045 msgid "Network scan"
2046 msgstr "Skanowanie sieci"
2047
2048 msgid "Network setup"
2049 msgstr "Ustawienia sieci"
2050
2051 msgid "Network test"
2052 msgstr "Test połączenia sieciowego"
2053
2054 msgid "Network test..."
2055 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
2056
2057 msgid "Network..."
2058 msgstr "Sieć..."
2059
2060 msgid "Network:"
2061 msgstr "Sieć:"
2062
2063 msgid "NetworkWizard"
2064 msgstr "Kreator sieci"
2065
2066 msgid "New"
2067 msgstr "Nowe"
2068
2069 msgid "New pin"
2070 msgstr "Nowy pin"
2071
2072 msgid "New version:"
2073 msgstr "Nowa wersja:"
2074
2075 msgid "Next"
2076 msgstr "Następny"
2077
2078 msgid "No"
2079 msgstr "Nie"
2080
2081 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2082 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
2083
2084 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2085 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
2086
2087 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2088 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
2089
2090 msgid "No Networks found"
2091 msgstr "Nie znaleziono sieci"
2092
2093 msgid "No backup needed"
2094 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
2095
2096 msgid ""
2097 "No data on transponder!\n"
2098 "(Timeout reading PAT)"
2099 msgstr ""
2100 "Brak danych na transponderze!\n"
2101 "(Koniec czasu czytania PAT)"
2102
2103 msgid "No description available."
2104 msgstr "Brak dostępnego opisu."
2105
2106 msgid "No details for this image file"
2107 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
2108
2109 msgid "No displayable files on this medium found!"
2110 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
2111
2112 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2113 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
2114
2115 msgid "No free tuner!"
2116 msgstr "Brak wolnego tunera!"
2117
2118 msgid ""
2119 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2120 msgstr ""
2121 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
2122 "spróbować ponownie."
2123
2124 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2125 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
2126
2127 msgid "No positioner capable frontend found."
2128 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
2129
2130 msgid "No satellite frontend found!!"
2131 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
2132
2133 msgid "No tags are set on these movies."
2134 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
2135
2136 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2137 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
2138
2139 msgid ""
2140 "No tuner is enabled!\n"
2141 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2142 msgstr ""
2143 "Brak włączonego tunera!\n"
2144 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
2145
2146 msgid "No useable USB stick found"
2147 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
2148
2149 msgid ""
2150 "No valid service PIN found!\n"
2151 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2152 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2153 msgstr ""
2154 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
2155 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
2156 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
2157
2158 msgid ""
2159 "No valid setup PIN found!\n"
2160 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2161 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2162 msgstr ""
2163 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
2164 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
2165 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
2166
2167 msgid ""
2168 "No working local network adapter found.\n"
2169 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2170 "configured correctly."
2171 msgstr ""
2172 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
2173 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
2174 "skonfigurowana."
2175
2176 msgid ""
2177 "No working wireless network adapter found.\n"
2178 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2179 "network is configured correctly."
2180 msgstr ""
2181 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
2182 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
2183 "dobrze skonfigurowana."
2184
2185 msgid ""
2186 "No working wireless network interface found.\n"
2187 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2188 "your local network interface."
2189 msgstr ""
2190 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
2191 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
2192 "lokalny interfejs sieciowy."
2193
2194 msgid "No, but restart from begin"
2195 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
2196
2197 msgid "No, do nothing."
2198 msgstr "Nie, nie rób nic."
2199
2200 msgid "No, just start my dreambox"
2201 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
2202
2203 msgid "No, scan later manually"
2204 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
2205
2206 msgid "None"
2207 msgstr "Brak"
2208
2209 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2210 msgid "Nonlinear"
2211 msgstr "Nielinearny"
2212
2213 msgid "North"
2214 msgstr "Północ"
2215
2216 msgid "Norwegian"
2217 msgstr "Norweski"
2218
2219 #, python-format
2220 msgid ""
2221 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2222 "required, %d MB available)"
2223 msgstr ""
2224 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
2225 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
2226
2227 msgid ""
2228 "Nothing to scan!\n"
2229 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2230 msgstr ""
2231 "Nic do skanowania!\n"
2232 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
2233
2234 msgid "Now Playing"
2235 msgstr "Odtwarzane"
2236
2237 msgid ""
2238 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2239 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2240 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2241 msgstr ""
2242 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
2243 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
2244 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
2245
2246 msgid "OK"
2247 msgstr "OK"
2248
2249 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2250 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
2251
2252 msgid "OSD Settings"
2253 msgstr "Ustawienia OSD"
2254
2255 msgid "OSD visibility"
2256 msgstr "Przezroczystość"
2257
2258 msgid "Off"
2259 msgstr "Wyłącz"
2260
2261 msgid "On"
2262 msgstr "Włącz"
2263
2264 msgid "One"
2265 msgstr "Jeden"
2266
2267 msgid "Online-Upgrade"
2268 msgstr "Online - Aktualizacja"
2269
2270 msgid "Only Free scan"
2271 msgstr "Skanuj tylko FTA"
2272
2273 msgid "Orbital Position"
2274 msgstr "Pozycja orbitalna"
2275
2276 msgid "PAL"
2277 msgstr "PAL"
2278
2279 msgid "PIDs"
2280 msgstr "Pidy"
2281
2282 msgid "Package details for: "
2283 msgstr "Szczegóły paczki dla: "
2284
2285 msgid "Package list update"
2286 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
2287
2288 msgid "Packet management"
2289 msgstr "Zarządzanie pakietem"
2290
2291 msgid "Packet manager"
2292 msgstr "Menadżer pakietów"
2293
2294 msgid "Page"
2295 msgstr "Strona"
2296
2297 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2298 msgid "Pan&Scan"
2299 msgstr "Pan&Scan"
2300
2301 msgid "Parent Directory"
2302 msgstr "Katalog nadrzędny"
2303
2304 msgid "Parental control"
2305 msgstr "Kontrola rodzicielska"
2306
2307 msgid "Parental control services Editor"
2308 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
2309
2310 msgid "Parental control setup"
2311 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
2312
2313 msgid "Parental control type"
2314 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
2315
2316 msgid "Pause movie at end"
2317 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
2318
2319 msgid "PiPSetup"
2320 msgstr "Ustawienia PiP"
2321
2322 msgid "PicturePlayer"
2323 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
2324
2325 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2326 msgid "Pillarbox"
2327 msgstr "Pillarbox"
2328
2329 msgid "Pilot"
2330 msgstr "Pilot"
2331
2332 msgid "Pin code needed"
2333 msgstr "Potrzebny kod pin"
2334
2335 msgid "Play"
2336 msgstr "Odtwarzaj"
2337
2338 msgid "Play Audio-CD..."
2339 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
2340
2341 msgid "Play DVD"
2342 msgstr "Odtwórz DVD"
2343
2344 msgid "Play Music..."
2345 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
2346
2347 msgid "Play recorded movies..."
2348 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
2349
2350 msgid "Please Reboot"
2351 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
2352
2353 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2354 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
2355
2356 msgid "Please change recording endtime"
2357 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
2358
2359 msgid "Please check your network settings!"
2360 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
2361
2362 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2363 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
2364
2365 msgid "Please choose an extension..."
2366 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
2367
2368 msgid "Please choose he package..."
2369 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
2370
2371 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2372 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
2373
2374 msgid ""
2375 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2376 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2377 msgstr ""
2378 "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
2379 "USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
2380
2381 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2382 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
2383
2384 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2385 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
2386
2387 msgid "Please enter a name for the new marker"
2388 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
2389
2390 msgid "Please enter a new filename"
2391 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
2392
2393 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2394 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
2395
2396 msgid "Please enter name of the new directory"
2397 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
2398
2399 msgid "Please enter the correct pin code"
2400 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
2401
2402 msgid "Please enter the old pin code"
2403 msgstr "Wpisz stary kod pin"
2404
2405 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2406 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
2407
2408 msgid ""
2409 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2410 "therefore the default directory is being used instead."
2411 msgstr ""
2412 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
2413 "katalogu."
2414
2415 msgid "Please press OK to continue."
2416 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
2417
2418 msgid "Please press OK!"
2419 msgstr "Wciśnij OK!"
2420
2421 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2422 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
2423
2424 msgid "Please select a playlist to delete..."
2425 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
2426
2427 msgid "Please select a playlist..."
2428 msgstr "Wybierz playlistę..."
2429
2430 msgid "Please select a subservice to record..."
2431 msgstr "Wybierz subserwis..."
2432
2433 msgid "Please select a subservice..."
2434 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2435
2436 msgid "Please select medium to use as backup location"
2437 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
2438
2439 msgid "Please select tag to filter..."
2440 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
2441
2442 msgid "Please select target directory or medium"
2443 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
2444
2445 msgid "Please select the movie path..."
2446 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2447
2448 msgid "Please set up tuner B"
2449 msgstr "Ustaw Tuner B"
2450
2451 msgid "Please set up tuner C"
2452 msgstr "Ustaw Tuner C"
2453
2454 msgid "Please set up tuner D"
2455 msgstr "Ustaw Tuner D"
2456
2457 msgid ""
2458 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2459 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2460 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2461 msgstr ""
2462 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2463 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2464 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2465
2466 msgid ""
2467 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2468 "the OK button."
2469 msgstr ""
2470 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
2471 "OK."
2472
2473 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2474 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
2475
2476 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2477 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
2478
2479 msgid "Please wait while we configure your network..."
2480 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
2481
2482 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2483 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
2484
2485 msgid "Please wait..."
2486 msgstr "Proszę czekać..."
2487
2488 msgid "Please wait... Loading list..."
2489 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2490
2491 msgid "Plugin browser"
2492 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2493
2494 msgid "Plugin manager"
2495 msgstr "Menadżer Pluginów"
2496
2497 msgid "Plugins"
2498 msgstr "Pluginy"
2499
2500 msgid "Polarity"
2501 msgstr "Polaryzacja"
2502
2503 msgid "Polarization"
2504 msgstr "Polaryzacja"
2505
2506 msgid "Polish"
2507 msgstr "Polski"
2508
2509 msgid "Port A"
2510 msgstr "Port A"
2511
2512 msgid "Port B"
2513 msgstr "Port B"
2514
2515 msgid "Port C"
2516 msgstr "Port C"
2517
2518 msgid "Port D"
2519 msgstr "Port D"
2520
2521 msgid "Portuguese"
2522 msgstr "Portugalski"
2523
2524 msgid "Positioner"
2525 msgstr "Pozycjoner"
2526
2527 msgid "Positioner fine movement"
2528 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2529
2530 msgid "Positioner movement"
2531 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2532
2533 msgid "Positioner setup"
2534 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2535
2536 msgid "Positioner storage"
2537 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2538
2539 msgid "Power threshold in mA"
2540 msgstr "Próg mocy w  mA"
2541
2542 msgid "Predefined transponder"
2543 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2544
2545 msgid "Preparing... Please wait"
2546 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2547
2548 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2549 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2550
2551 msgid "Press OK to activate the settings."
2552 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
2553
2554 msgid "Press OK to edit the settings."
2555 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2556
2557 #, python-format
2558 msgid "Press OK to get further details for %s"
2559 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
2560
2561 msgid "Press OK to scan"
2562 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2563
2564 msgid "Press OK to start the scan"
2565 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2566
2567 msgid "Prev"
2568 msgstr "Poprzedni"
2569
2570 msgid "Preview menu"
2571 msgstr "Podgląd menu"
2572
2573 msgid "Primary DNS"
2574 msgstr "Pierwszy DNS"
2575
2576 msgid "Priority"
2577 msgstr "Priorytet konwertera"
2578
2579 msgid "Properties of current title"
2580 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
2581
2582 msgid "Protect services"
2583 msgstr "Ochrona serwisów"
2584
2585 msgid "Protect setup"
2586 msgstr "Ochrona ustawień"
2587
2588 msgid "Provider"
2589 msgstr "Provider"
2590
2591 msgid "Provider to scan"
2592 msgstr "Provider do skanowania"
2593
2594 msgid "Providers"
2595 msgstr "Providerzy"
2596
2597 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2598 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
2599
2600 msgid "Quick"
2601 msgstr "Szybko"
2602
2603 msgid "Quickzap"
2604 msgstr "Szybkie przełączanie"
2605
2606 msgid "RC Menu"
2607 msgstr "Menu RC"
2608
2609 msgid "RF output"
2610 msgstr "Wyjście RF"
2611
2612 msgid "RGB"
2613 msgstr "RGB"
2614
2615 msgid "RSS Feed URI"
2616 msgstr "Adres serwisu RSS"
2617
2618 msgid "Radio"
2619 msgstr "Radio"
2620
2621 msgid "Ram Disk"
2622 msgstr "Ram Dysk"
2623
2624 msgid "Random"
2625 msgstr "Losowo"
2626
2627 msgid "Really close without saving settings?"
2628 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2629
2630 msgid "Really delete done timers?"
2631 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2632
2633 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2634 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2635
2636 msgid "Really reboot now?"
2637 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2638
2639 msgid "Really restart now?"
2640 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2641
2642 msgid "Really shutdown now?"
2643 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
2644
2645 msgid "Reboot"
2646 msgstr "Restart"
2647
2648 msgid "Reception Settings"
2649 msgstr "Ustawienia powitania"
2650
2651 msgid "Record"
2652 msgstr "Nagraj"
2653
2654 #, python-format
2655 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2656 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
2657
2658 msgid "Recorded files..."
2659 msgstr "Nagrane pliki..."
2660
2661 msgid "Recording"
2662 msgstr "Nagrywanie"
2663
2664 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2665 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
2666
2667 msgid "Recordings"
2668 msgstr "Nagrania"
2669
2670 msgid "Recordings always have priority"
2671 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2672
2673 msgid "Reenter new pin"
2674 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2675
2676 msgid "Refresh Rate"
2677 msgstr "Wartość odświeżania"
2678
2679 msgid "Refresh rate selection."
2680 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2681
2682 msgid "Reload"
2683 msgstr "Przeładuj"
2684
2685 msgid "Remove"
2686 msgstr "Skasuj"
2687
2688 msgid "Remove Bookmark"
2689 msgstr "Usuń zakładkę"
2690
2691 msgid "Remove Plugins"
2692 msgstr "Usuń pluginy"
2693
2694 msgid "Remove a mark"
2695 msgstr "Usuń znacznik"
2696
2697 msgid "Remove currently selected title"
2698 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2699
2700 msgid "Remove finished."
2701 msgstr "Usuwanie zakończone."
2702
2703 msgid "Remove plugins"
2704 msgstr "Usuń pluginy"
2705
2706 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2707 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
2708
2709 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2710 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
2711
2712 msgid "Remove timer"
2713 msgstr "Usuń timer"
2714
2715 msgid "Remove title"
2716 msgstr "Usuń tytuł"
2717
2718 msgid "Removing"
2719 msgstr "Usuwanie"
2720
2721 #, python-format
2722 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2723 msgstr ""
2724 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2725
2726 msgid "Rename"
2727 msgstr "Zmień nazwę"
2728
2729 msgid "Repeat"
2730 msgstr "Powtórz"
2731
2732 msgid "Repeat Type"
2733 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
2734
2735 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2736 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2737
2738 msgid "Repeats"
2739 msgstr "Powtarzaj"
2740
2741 msgid "Reset"
2742 msgstr "Resetuj"
2743
2744 msgid "Reset and renumerate title names"
2745 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
2746
2747 msgid "Resolution"
2748 msgstr "Rozdzielczość"
2749
2750 msgid "Restart"
2751 msgstr "Restart"
2752
2753 msgid "Restart GUI"
2754 msgstr "Restartuj GUI"
2755
2756 msgid "Restart GUI now?"
2757 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2758
2759 msgid "Restart network"
2760 msgstr "Restart sieci"
2761
2762 msgid "Restart test"
2763 msgstr "Restart testu"
2764
2765 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2766 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2767
2768 msgid "Restore"
2769 msgstr "Przywróć"
2770
2771 msgid "Restore backups..."
2772 msgstr "Przywróć kopie..."
2773
2774 msgid "Restore running"
2775 msgstr "Przywracanie uruchomione"
2776
2777 msgid "Restore running..."
2778 msgstr "Przywracanie uruchomione..."
2779
2780 msgid "Restore system settings"
2781 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
2782
2783 msgid ""
2784 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2785 "settings now."
2786 msgstr ""
2787 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2788 "ustawienia teraz."
2789
2790 msgid "Resume from last position"
2791 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2792
2793 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2794 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2795 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2796 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2797 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2798 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2799 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2800 msgid "Resuming playback"
2801 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2802
2803 msgid "Return to file browser"
2804 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2805
2806 msgid "Return to movie list"
2807 msgstr "Powrót do listy filmów"
2808
2809 msgid "Return to previous service"
2810 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2811
2812 msgid "Rewind speeds"
2813 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
2814
2815 msgid "Right"
2816 msgstr "Prawo"
2817
2818 msgid "Rolloff"
2819 msgstr "Rolloff"
2820
2821 msgid "Rotor turning speed"
2822 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2823
2824 msgid "Running"
2825 msgstr "Uruchomiony"
2826
2827 msgid "Russian"
2828 msgstr "Rosyjski"
2829
2830 msgid "S-Video"
2831 msgstr "S-Video"
2832
2833 msgid "SNR"
2834 msgstr "SNR"
2835
2836 msgid "SNR:"
2837 msgstr "SNR:"
2838
2839 msgid "Sat"
2840 msgstr "Sob"
2841
2842 msgid "Sat / Dish Setup"
2843 msgstr "Ustawienia anteny"
2844
2845 msgid "Satellite"
2846 msgstr "Satelita"
2847
2848 msgid "Satellite Equipment Setup"
2849 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
2850
2851 msgid "Satellites"
2852 msgstr "Satelity"
2853
2854 msgid "Satfinder"
2855 msgstr "Miernik sygnału"
2856
2857 msgid "Sats"
2858 msgstr "Satelity"
2859
2860 msgid "Satteliteequipment"
2861 msgstr "Wyposażenie satelity"
2862
2863 msgid "Saturday"
2864 msgstr "Sobota"
2865
2866 msgid "Save"
2867 msgstr "Zapisz"
2868
2869 msgid "Save Playlist"
2870 msgstr "Zachowaj Playlistę"
2871
2872 msgid "Scaling Mode"
2873 msgstr "Tryb skalowania"
2874
2875 msgid "Scan "
2876 msgstr "Skanuj"
2877
2878 msgid "Scan Files..."
2879 msgstr "Skanuj Pliki..."
2880
2881 msgid "Scan QAM128"
2882 msgstr "Skanuj QAM128"
2883
2884 msgid "Scan QAM16"
2885 msgstr "Skanuj QAM16"
2886
2887 msgid "Scan QAM256"
2888 msgstr "Skanuj QAM256"
2889
2890 msgid "Scan QAM32"
2891 msgstr "Skanuj QAM32"
2892
2893 msgid "Scan QAM64"
2894 msgstr "Skanuj QAM64"
2895
2896 msgid "Scan SR6875"
2897 msgstr "Skanuj SR6875"
2898
2899 msgid "Scan SR6900"
2900 msgstr "Skanuj SR6900"
2901
2902 msgid "Scan Wireless Networks"
2903 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2904
2905 msgid "Scan additional SR"
2906 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2907
2908 msgid "Scan band EU HYPER"
2909 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2910
2911 msgid "Scan band EU MID"
2912 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2913
2914 msgid "Scan band EU SUPER"
2915 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2916
2917 msgid "Scan band EU UHF IV"
2918 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2919
2920 msgid "Scan band EU UHF V"
2921 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2922
2923 msgid "Scan band EU VHF I"
2924 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2925
2926 msgid "Scan band EU VHF III"
2927 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2928
2929 msgid "Scan band US HIGH"
2930 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2931
2932 msgid "Scan band US HYPER"
2933 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2934
2935 msgid "Scan band US LOW"
2936 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2937
2938 msgid "Scan band US MID"
2939 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2940
2941 msgid "Scan band US SUPER"
2942 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2943
2944 msgid ""
2945 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2946 "WLAN USB Stick\n"
2947 msgstr ""
2948 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
2949 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2950
2951 msgid ""
2952 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2953 msgstr ""
2954 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2955
2956 msgid "Search east"
2957 msgstr "Szukaj na wschód"
2958
2959 msgid "Search west"
2960 msgstr "Szukaj na zachód"
2961
2962 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
2963 msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
2964
2965 msgid "Secondary DNS"
2966 msgstr "Drugi DNS"
2967
2968 msgid "Seek"
2969 msgstr "Wyszukiwanie"
2970
2971 msgid "Select"
2972 msgstr "Wybierz"
2973
2974 msgid "Select HDD"
2975 msgstr "Wybierz HDD"
2976
2977 msgid "Select IPKG source to edit..."
2978 msgstr "Wybierz źródło IPKG aby edytować..."
2979
2980 msgid "Select Location"
2981 msgstr "Wybierz lokalizację"
2982
2983 msgid "Select Network Adapter"
2984 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2985
2986 msgid "Select a movie"
2987 msgstr "Wybierz film"
2988
2989 msgid "Select audio mode"
2990 msgstr "Wybierz tryb audio"
2991
2992 msgid "Select audio track"
2993 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
2994
2995 msgid "Select channel to record from"
2996 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2997
2998 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
2999 msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
3000
3001 msgid "Select files/folders to backup..."
3002 msgstr "Wybierz pliki/katalogi dla kopii zapasowej..."
3003
3004 msgid "Select image"
3005 msgstr "Wybierz image"
3006
3007 msgid "Select provider to add..."
3008 msgstr ""
3009
3010 msgid "Select refresh rate"
3011 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
3012
3013 msgid "Select service to add..."
3014 msgstr ""
3015
3016 msgid "Select video input"
3017 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
3018
3019 msgid "Select video input with up/down buttons"
3020 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
3021
3022 msgid "Select video mode"
3023 msgstr "Wybierz tryb wideo"
3024
3025 msgid "Selected source image"
3026 msgstr "Wybierz image źródłowy"
3027
3028 msgid "Send DiSEqC"
3029 msgstr "Wyślij DiSEqC"
3030
3031 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3032 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
3033
3034 msgid "Seperate titles with a main menu"
3035 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
3036
3037 msgid "Sequence repeat"
3038 msgstr "Powtórka sekwencji"
3039
3040 msgid "Service"
3041 msgstr "Informacje o serwisie..."
3042
3043 msgid "Service Scan"
3044 msgstr "Skanowanie serwisu"
3045
3046 msgid "Service Searching"
3047 msgstr "Szukanie serwisów"
3048
3049 msgid "Service has been added to the favourites."
3050 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
3051
3052 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3053 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
3054
3055 msgid ""
3056 "Service invalid!\n"
3057 "(Timeout reading PMT)"
3058 msgstr ""
3059 "Serwis niewłaściwy!\n"
3060 "(Koniec czasu czytania PMT)"
3061
3062 msgid ""
3063 "Service not found!\n"
3064 "(SID not found in PAT)"
3065 msgstr ""
3066 "Serwis nie znaleziony!\n"
3067 "(SID nie znaleziony w PAT)"
3068
3069 msgid "Service scan"
3070 msgstr "Skanowanie serwisów"
3071
3072 msgid ""
3073 "Service unavailable!\n"
3074 "Check tuner configuration!"
3075 msgstr ""
3076 "Serwis niedostępny!\n"
3077 "Sprawdź konfigurację tunera!"
3078
3079 msgid "Serviceinfo"
3080 msgstr "Info o serwisie"
3081
3082 msgid "Services"
3083 msgstr "Serwisy"
3084
3085 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3086 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
3087
3088 msgid "Set as default Interface"
3089 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
3090
3091 msgid "Set interface as default Interface"
3092 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
3093
3094 msgid "Set limits"
3095 msgstr "Ustaw limity"
3096
3097 msgid "Settings"
3098 msgstr "Ustawienia"
3099
3100 msgid "Setup"
3101 msgstr "Konfiguracja"
3102
3103 msgid "Setup Mode"
3104 msgstr "Tryb Konfiguracji"
3105
3106 msgid "Show Info"
3107 msgstr "Pokaż Info"
3108
3109 msgid "Show WLAN Status"
3110 msgstr "Pokaż status WLAN"
3111
3112 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3113 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
3114
3115 msgid "Show infobar on channel change"
3116 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
3117
3118 msgid "Show infobar on event change"
3119 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
3120
3121 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3122 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
3123
3124 msgid "Show positioner movement"
3125 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
3126
3127 msgid "Show services beginning with"
3128 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
3129
3130 msgid "Show the radio player..."
3131 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
3132
3133 msgid "Show the tv player..."
3134 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
3135
3136 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3137 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
3138
3139 msgid "Shutdown Dreambox after"
3140 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
3141
3142 msgid "Similar"
3143 msgstr "Podobne"
3144
3145 msgid "Similar broadcasts:"
3146 msgstr "Podobne transmisje:"
3147
3148 msgid "Simple"
3149 msgstr "Prosta"
3150
3151 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3152 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
3153
3154 msgid "Single"
3155 msgstr "Jeden"
3156
3157 msgid "Single EPG"
3158 msgstr "Zwykłe EPG"
3159
3160 msgid "Single satellite"
3161 msgstr "Jeden satelita"
3162
3163 msgid "Single transponder"
3164 msgstr "Jeden transponder"
3165
3166 msgid "Singlestep (GOP)"
3167 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
3168
3169 msgid "Skin..."
3170 msgstr "Skiny..."
3171
3172 msgid "Skins"
3173 msgstr "Skiny"
3174
3175 msgid "Sleep Timer"
3176 msgstr "Wyłącznik Czasowy"
3177
3178 msgid "Sleep timer action:"
3179 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
3180
3181 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3182 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
3183
3184 #, python-format
3185 msgid "Slot %d"
3186 msgstr "Slot %d"
3187
3188 msgid "Slow"
3189 msgstr "Wolno"
3190
3191 msgid "Slow Motion speeds"
3192 msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
3193
3194 msgid "Software"
3195 msgstr "Oprogramowanie"
3196
3197 msgid "Software manager"
3198 msgstr "Menadżer oprogramowania"
3199
3200 msgid "Software manager..."
3201 msgstr "Menadżer oprogramowania..."
3202
3203 msgid "Software restore"
3204 msgstr "Przywracanie oprogramowania"
3205
3206 msgid "Software update"
3207 msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
3208
3209 msgid "Some plugins are not available:\n"
3210 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
3211
3212 msgid "Somewhere else"
3213 msgstr "Gdzie indziej"
3214
3215 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3216 msgstr "MediaScanner nie jest zainstalowany!"
3217
3218 msgid "Sorry no backups found!"
3219 msgstr "Nie znaleziono kopii zapasowych !"
3220
3221 msgid ""
3222 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3223 "\n"
3224 "Please choose an other one."
3225 msgstr ""
3226 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
3227 "\n"
3228 "Wybierz inną."
3229
3230 msgid ""
3231 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3232 "Please choose an other one."
3233 msgstr ""
3234 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3235 "Wybierz inne miejsce."
3236
3237 msgid "Sorry, no Details available!"
3238 msgstr "Przepraszam, brak dostępnych szczegółów!"
3239
3240 msgid ""
3241 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3242 "\n"
3243 "Please choose another one."
3244 msgstr ""
3245 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3246 "\n"
3247 "Wybierz inne miejsce."
3248
3249 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3250 msgid "Sort A-Z"
3251 msgstr "Sortuj od A-Z"
3252
3253 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3254 msgid "Sort Time"
3255 msgstr "Sortuj po czasie"
3256
3257 msgid "Sound"
3258 msgstr "Dźwięk"
3259
3260 msgid "Soundcarrier"
3261 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
3262
3263 msgid "South"
3264 msgstr "Południe"
3265
3266 msgid "Spanish"
3267 msgstr "Hiszpański"
3268
3269 msgid "Standby"
3270 msgstr "Czuwanie"
3271
3272 msgid "Standby / Restart"
3273 msgstr "Czuwanie / Restart"
3274
3275 msgid "Start from the beginning"
3276 msgstr "Rozpocznij od początku"
3277
3278 msgid "Start recording?"
3279 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
3280
3281 msgid "Start test"
3282 msgstr "Testuj"
3283
3284 msgid "StartTime"
3285 msgstr "Czas rozpoczęcia"
3286
3287 msgid "Starting on"
3288 msgstr "Rozpocznij od"
3289
3290 msgid "Step east"
3291 msgstr "Krok na wschód"
3292
3293 msgid "Step west"
3294 msgstr "Krok na zachód"
3295
3296 msgid "Stereo"
3297 msgstr "Stereo"
3298
3299 msgid "Stop"
3300 msgstr "Zatrzymaj"
3301
3302 msgid "Stop Timeshift?"
3303 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
3304
3305 msgid "Stop current event and disable coming events"
3306 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
3307
3308 msgid "Stop current event but not coming events"
3309 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
3310
3311 msgid "Stop playing this movie?"
3312 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
3313
3314 msgid "Stop test"
3315 msgstr "Zakończ test"
3316
3317 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3318 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
3319
3320 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3321 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
3322
3323 msgid "Store position"
3324 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
3325
3326 msgid "Stored position"
3327 msgstr "Pozycja zapamiętana"
3328
3329 msgid "Subservice list..."
3330 msgstr "Lista subserwisów..."
3331
3332 msgid "Subservices"
3333 msgstr "Subserwisy"
3334
3335 msgid "Subtitle selection"
3336 msgstr "Wybór napisów"
3337
3338 msgid "Subtitles"
3339 msgstr "Napisy"
3340
3341 msgid "Sun"
3342 msgstr "Nie"
3343
3344 msgid "Sunday"
3345 msgstr "Niedziela"
3346
3347 msgid "Swap Services"
3348 msgstr "Zamiana serwisów"
3349
3350 msgid "Swedish"
3351 msgstr "Szwedzki"
3352
3353 msgid "Switch to next subservice"
3354 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
3355
3356 msgid "Switch to previous subservice"
3357 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
3358
3359 msgid "Symbol Rate"
3360 msgstr "Symbol Rate"
3361
3362 msgid "Symbolrate"
3363 msgstr "Symbolrate"
3364
3365 msgid "System"
3366 msgstr "System"
3367
3368 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3369 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3370 msgstr ""
3371 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
3372 "additional translations made by SileliS® :)\n"
3373 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
3374
3375 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3376 msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
3377
3378 msgid "TV System"
3379 msgstr "System TV"
3380
3381 msgid "Table of content for collection"
3382 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
3383
3384 msgid "Tag 1"
3385 msgstr "Oznaczenie 1"
3386
3387 msgid "Tag 2"
3388 msgstr "Oznaczenie 2"
3389
3390 msgid "Tags"
3391 msgstr "Oznaczenia"
3392
3393 msgid "Terrestrial"
3394 msgstr "Naziemny"
3395
3396 msgid "Terrestrial provider"
3397 msgstr "Naziemny provider"
3398
3399 msgid "Test DiSEqC settings"
3400 msgstr "Test ustawień DiSEqC"
3401
3402 msgid "Test Type"
3403 msgstr "Typ Testu"
3404
3405 msgid "Test mode"
3406 msgstr "Tryb testowy"
3407
3408 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3409 msgstr "Test konfiguracji sieci Dreambox.\n"
3410
3411 msgid "Test-Messagebox?"
3412 msgstr "Informacja testowa?"
3413
3414 msgid ""
3415 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3416 "Please press OK to start using your Dreambox."
3417 msgstr ""
3418 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
3419 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
3420
3421 msgid ""
3422 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3423 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3424 "players) instead?"
3425 msgstr ""
3426 "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
3427 "chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
3428 "stacjonarnych czytnikach DVD."
3429
3430 msgid ""
3431 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3432 "the feed server and save it on the stick?"
3433 msgstr ""
3434 "Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z "
3435 "servera i zachować je na USB?"
3436
3437 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3438 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
3439
3440 #, python-format
3441 msgid ""
3442 "The following device was found:\n"
3443 "\n"
3444 "%s\n"
3445 "\n"
3446 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3447 msgstr ""
3448 "Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
3449 "\n"
3450 "%s\n"
3451 "\n"
3452 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
3453
3454 msgid "The following files were found..."
3455 msgstr "Dane pliki zostały znalezione..."
3456
3457 msgid ""
3458 "The input port should be configured now.\n"
3459 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3460 "want to do that now?"
3461 msgstr ""
3462 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
3463 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
3464 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
3465
3466 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3467 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
3468
3469 msgid ""
3470 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3471 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3472 msgstr ""
3473 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
3474 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3475
3476 msgid ""
3477 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3478 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3479 "risk!"
3480 msgstr ""
3481 "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
3482 "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
3483
3484 msgid ""
3485 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3486 "corrupted!"
3487 msgstr ""
3488 "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
3489 "lub zepsuty!"
3490
3491 msgid "The package doesn't contain anything."
3492 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
3493
3494 #, python-format
3495 msgid "The path %s already exists."
3496 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
3497
3498 msgid "The pin code has been changed successfully."
3499 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
3500
3501 msgid "The pin code you entered is wrong."
3502 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
3503
3504 msgid "The pin codes you entered are different."
3505 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
3506
3507 #, python-format
3508 msgid "The results have been written to %s."
3509 msgstr "Wyniki będą zapisane w %s."
3510
3511 msgid "The sleep timer has been activated."
3512 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
3513
3514 msgid "The sleep timer has been disabled."
3515 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
3516
3517 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3518 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
3519
3520 msgid ""
3521 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3522 "Please install it."
3523 msgstr ""
3524 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
3525 "Proszę go zainstalować."
3526
3527 msgid ""
3528 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3529 msgstr ""
3530 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
3531 "teraz?"
3532
3533 msgid "The wizard is finished now."
3534 msgstr "Kreator zakończony."
3535
3536 msgid "There are no default services lists in your image."
3537 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
3538
3539 msgid "There are no default settings in your image."
3540 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
3541
3542 msgid ""
3543 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3544 "Do you really want to continue?"
3545 msgstr ""
3546 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
3547 "Czy kontynuować?"
3548
3549 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3550 msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania listy pakietów. Spróbuj ponownie."
3551
3552 #, python-format
3553 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3554 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
3555
3556 msgid ""
3557 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3558 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3559 msgstr ""
3560 "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
3561 "poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
3562 "flash?"
3563
3564 msgid ""
3565 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3566 "flash memory?"
3567 msgstr ""
3568 "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
3569 "pamięć flash?"
3570
3571 msgid ""
3572 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3573 "content on the disc."
3574 msgstr ""
3575 "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
3576 "nosniku."
3577
3578 #, python-format
3579 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
3580 msgstr "Ten Dreambox nie może zdekodować %s streamu!"
3581
3582 #, python-format
3583 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3584 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
3585
3586 msgid "This is step number 2."
3587 msgstr "To jest krok numer 2."
3588
3589 msgid "This is unsupported at the moment."
3590 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
3591
3592 msgid ""
3593 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3594 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3595 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3596 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3597 "the \"Nameserver\" Configuration"
3598 msgstr ""
3599 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
3600 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
3601 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
3602 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
3603 "\"Nameserver\" konfigurację"
3604
3605 msgid ""
3606 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3607 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3608 "- verify that a network cable is attached\n"
3609 "- verify that the cable is not broken"
3610 msgstr ""
3611 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
3612 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
3613 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
3614 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
3615
3616 msgid ""
3617 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3618 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3619 "- no valid IP Address was found\n"
3620 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3621 msgstr ""
3622 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
3623 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
3624 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
3625 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
3626
3627 msgid ""
3628 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3629 "configuration with DHCP.\n"
3630 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3631 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3632 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3633 "dialog.\n"
3634 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3635 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3636 msgstr ""
3637 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
3638 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
3639 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
3640 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
3641 "adaptera sieciowego.\n"
3642 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
3643 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
3644
3645 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3646 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
3647
3648 msgid "Three"
3649 msgstr "Trzy"
3650
3651 msgid "Threshold"
3652 msgstr "Próg"
3653
3654 msgid "Thu"
3655 msgstr "Czw"
3656
3657 msgid "Thumbnails"
3658 msgstr "Miniatury"
3659
3660 msgid "Thursday"
3661 msgstr "Czwartek"
3662
3663 msgid "Time"
3664 msgstr "Czas"
3665
3666 msgid "Time/Date Input"
3667 msgstr "Czas / Data"
3668
3669 msgid "Timer"
3670 msgstr "Timer"
3671
3672 msgid "Timer Edit"
3673 msgstr "Edycja timera"
3674
3675 msgid "Timer Editor"
3676 msgstr "Edytor timera"
3677
3678 msgid "Timer Type"
3679 msgstr "Typ timera"
3680
3681 msgid "Timer entry"
3682 msgstr "Programowanie timera"
3683
3684 msgid "Timer log"
3685 msgstr "Log timera"
3686
3687 msgid ""
3688 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3689 "Please recheck it!"
3690 msgstr ""
3691 "W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
3692 "Proszę to sprawdzić!"
3693
3694 msgid "Timer sanity error"
3695 msgstr "Błąd timera"
3696
3697 msgid "Timer selection"
3698 msgstr "Wybór timera"
3699
3700 msgid "Timer status:"
3701 msgstr "Status timera:"
3702
3703 msgid "Timeshift"
3704 msgstr "Timeshift"
3705
3706 msgid "Timeshift not possible!"
3707 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
3708
3709 msgid "Timeshift path..."
3710 msgstr "Ścieżka timeshift..."
3711
3712 msgid "Timezone"
3713 msgstr "Strefa czasu"
3714
3715 msgid "Title"
3716 msgstr "Tytuł utworu"
3717
3718 msgid "Title properties"
3719 msgstr "Właściwości tytułu"
3720
3721 msgid "Titleset mode"
3722 msgstr "Tryb ustawienia tytułu"
3723
3724 msgid ""
3725 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
3726 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3727 "stick.\n"
3728 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3729 "for 10 seconds.\n"
3730 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3731 msgstr ""
3732 "Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
3733 "1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
3734 "2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez 10 "
3735 "sekund.\n"
3736 "3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
3737
3738 msgid "Today"
3739 msgstr "Dzisiaj"
3740
3741 msgid "Tone mode"
3742 msgstr "Tryb tonowy"
3743
3744 msgid "Toneburst"
3745 msgstr "Toneburst"
3746
3747 msgid "Toneburst A/B"
3748 msgstr "Toneburst A/B"
3749
3750 msgid "Track"
3751 msgstr "Ścieżka"
3752
3753 msgid "Translation"
3754 msgstr "Tłumaczenie"
3755
3756 msgid "Translation:"
3757 msgstr "Tłumaczenie:"
3758
3759 msgid "Transmission Mode"
3760 msgstr "Tryb transmisji"
3761
3762 msgid "Transmission mode"
3763 msgstr "Tryb transmisji"
3764
3765 msgid "Transponder"
3766 msgstr "Transponder"
3767
3768 msgid "Transponder Type"
3769 msgstr "Typ transpondera"
3770
3771 msgid "Tries left:"
3772 msgstr "Próby skończone:"
3773
3774 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3775 msgstr ""
3776 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3777
3778 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3779 msgstr ""
3780 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3781
3782 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
3783 msgstr "Próbuje pobrać nową listę pakietów. Proszę czekać..."
3784
3785 msgid "Tue"
3786 msgstr "Wto"
3787
3788 msgid "Tuesday"
3789 msgstr "Wtorek"
3790
3791 msgid "Tune"
3792 msgstr "Ustaw"
3793
3794 msgid "Tune failed!"
3795 msgstr "Strojenie nieudane!"
3796
3797 msgid "Tuner"
3798 msgstr "Tuner"
3799
3800 msgid "Tuner "
3801 msgstr "Tuner "
3802
3803 msgid "Tuner Slot"
3804 msgstr "Slot tunera"
3805
3806 msgid "Tuner configuration"
3807 msgstr "Konfiguracja tunera"
3808
3809 msgid "Tuner status"
3810 msgstr "Status tunera"
3811
3812 msgid "Turkish"
3813 msgstr "Turecki"
3814
3815 msgid "Two"
3816 msgstr "Dwa"
3817
3818 msgid "Type"
3819 msgstr "Typ"
3820
3821 msgid "Type of scan"
3822 msgstr "Typ skanowania"
3823
3824 msgid "USALS"
3825 msgstr "USALS"
3826
3827 msgid "USB"
3828 msgstr "USB"
3829
3830 msgid "USB Stick"
3831 msgstr "USB Stick"
3832
3833 msgid "USB stick wizard"
3834 msgstr "Kreator pamięci USB"
3835
3836 msgid "Ukrainian"
3837 msgstr "Ukraiński"
3838
3839 msgid ""
3840 "Unable to complete filesystem check.\n"
3841 "Error: "
3842 msgstr ""
3843 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3844 "Błąd: "
3845
3846 msgid ""
3847 "Unable to initialize harddisk.\n"
3848 "Error: "
3849 msgstr ""
3850 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3851 "Błąd: "
3852
3853 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3854 msgstr "Komenda DiSEqC Uncommited"
3855
3856 msgid "Unicable"
3857 msgstr "Unicable"
3858
3859 msgid "Unicable LNB"
3860 msgstr "Unicable LNB"
3861
3862 msgid "Unicable Martix"
3863 msgstr "Unicable Martix"
3864
3865 msgid "Universal LNB"
3866 msgstr "Uniwersalny LNB"
3867
3868 msgid "Unmount failed"
3869 msgstr "Błąd odmontowania"
3870
3871 msgid "Update"
3872 msgstr "Uaktualnienie"
3873
3874 msgid "Updates your receiver's software"
3875 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
3876
3877 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3878 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3879
3880 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3881 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3882
3883 msgid "Upgrade finished."
3884 msgstr "Aktualizacja zakończona."
3885
3886 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3887 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3888
3889 msgid "Upgrading"
3890 msgstr "Aktualizowanie"
3891
3892 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3893 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3894
3895 msgid "Use"
3896 msgstr "Użyj"
3897
3898 msgid "Use DHCP"
3899 msgstr "Użyj DHCP"
3900
3901 msgid "Use Interface"
3902 msgstr "Użyj intrefejsu"
3903
3904 msgid "Use Power Measurement"
3905 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
3906
3907 msgid "Use a gateway"
3908 msgstr "Użyj bramy"
3909
3910 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3911 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3912 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3913 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3914 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3915 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3916 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3917 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3918 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3919 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3920 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3921 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3922 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3923 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3924
3925 msgid "Use power measurement"
3926 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3927
3928 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3929 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3930
3931 msgid ""
3932 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3933 "\n"
3934 "Please set up tuner A"
3935 msgstr ""
3936 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3937 "\n"
3938 "Wybierz Tuner A"
3939
3940 msgid ""
3941 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3942 "press OK."
3943 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3944
3945 msgid "Use usals for this sat"
3946 msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
3947
3948 msgid "Use wizard to set up basic features"
3949 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3950
3951 msgid "Used service scan type"
3952 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3953
3954 msgid "User defined"
3955 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
3956
3957 msgid "VCR scart"
3958 msgstr "VCR Scart"
3959
3960 msgid "VMGM (intro trailer)"
3961 msgstr "VMGM (intro trailer)"
3962
3963 msgid "Vertical"
3964 msgstr "Pionowa [V]"
3965
3966 msgid "Video Fine-Tuning"
3967 msgstr "Korekcja obrazu..."
3968
3969 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3970 msgstr "Kreator czystości obrazu "
3971
3972 msgid "Video Output"
3973 msgstr "Wyjście Wideo"
3974
3975 msgid "Video Setup"
3976 msgstr "Ustawienia Wideo"
3977
3978 msgid "Video Wizard"
3979 msgstr "Kreator Wideo"
3980
3981 msgid ""
3982 "Video input selection\n"
3983 "\n"
3984 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3985 "input port).\n"
3986 "\n"
3987 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3988 msgstr ""
3989 "Wybór wejścia wideo\n"
3990 "\n"
3991 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3992 "port wejścia).\n"
3993 "\n"
3994 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3995
3996 msgid "Video mode selection."
3997 msgstr "Wybór trybu wideo"
3998
3999 msgid "View"
4000 msgstr "Wyświetl"
4001
4002 msgid "View Movies..."
4003 msgstr "Wyświetl Filmy..."
4004
4005 msgid "View Photos..."
4006 msgstr "Wyświetl Zdjęcia..."
4007
4008 msgid "View Rass interactive..."
4009 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
4010
4011 msgid "View Video CD..."
4012 msgstr "Wyświetl Video CD..."
4013
4014 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4015 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Modułu CI"
4016
4017 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4018 msgstr ""
4019 "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyświetlania i Interfejsu użytkownika"
4020
4021 msgid "View list of available EPG extensions."
4022 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń EPG"
4023
4024 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4025 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyposażenia satelity"
4026
4027 msgid "View list of available communication extensions."
4028 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Komunikacji"
4029
4030 msgid "View list of available default settings"
4031 msgstr "Pokaż listę dostępnych ustawień domyślnych"
4032
4033 msgid "View list of available multimedia extensions."
4034 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń multimedialnych"
4035
4036 msgid "View list of available networking extensions"
4037 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń sieci"
4038
4039 msgid "View list of available recording extensions"
4040 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń nagrywania"
4041
4042 msgid "View list of available skins"
4043 msgstr "Pokaż listę dostępnych skinów"
4044
4045 msgid "View list of available software extensions"
4046 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń oprogramowania"
4047
4048 msgid "View list of available system extensions"
4049 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń systemu"
4050
4051 msgid "View teletext..."
4052 msgstr "Pokaż teletext..."
4053
4054 msgid "Virtual KeyBoard"
4055 msgstr "Wirtualna klawiatura"
4056
4057 msgid "Voltage mode"
4058 msgstr "Tryb napięcia"
4059
4060 msgid "Volume"
4061 msgstr "Głośność"
4062
4063 msgid "W"
4064 msgstr "W"
4065
4066 msgid "WEP"
4067 msgstr "WEP"
4068
4069 msgid "WPA"
4070 msgstr "WPA"
4071
4072 msgid "WPA or WPA2"
4073 msgstr "WPA lub WPA2"
4074
4075 msgid "WPA2"
4076 msgstr "WPA2"
4077
4078 msgid "WSS on 4:3"
4079 msgstr "WSS na 4:3"
4080
4081 msgid "Waiting"
4082 msgstr "Oczekiwanie"
4083
4084 msgid ""
4085 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4086 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4087 "Please press OK to begin."
4088 msgstr ""
4089 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
4090 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
4091 "na 60hz.\n"
4092 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
4093
4094 msgid "Wed"
4095 msgstr "Śro"
4096
4097 msgid "Wednesday"
4098 msgstr "Środa"
4099
4100 msgid "Weekday"
4101 msgstr "Dzień tygodnia"
4102
4103 msgid ""
4104 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4105 "\n"
4106 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4107 "cut'.\n"
4108 "\n"
4109 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4110 msgstr ""
4111 "Witamy w edytorze przycięć.\n"
4112 "\n"
4113 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
4114 "wybierz 'początek cięcia'.\n"
4115 "\n"
4116 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
4117 "'koniec cięcia'. To wszystko."
4118
4119 msgid ""
4120 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4121 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4122 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4123 msgstr ""
4124 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
4125 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
4126 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
4127 "oprogramowanie."
4128
4129 msgid ""
4130 "Welcome.\n"
4131 "\n"
4132 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4133 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4134 msgstr ""
4135 "Witaj.\n"
4136 "\n"
4137 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
4138 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
4139
4140 msgid "Welcome..."
4141 msgstr "Witam..."
4142
4143 msgid "West"
4144 msgstr "Zachód"
4145
4146 msgid "What do you want to scan?"
4147 msgstr "Co chcesz skanować?"
4148
4149 msgid ""
4150 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4151 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4152 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4153 "automatically!\n"
4154 "\n"
4155 "Really do a factory reset?"
4156 msgstr ""
4157 "Gdy wybierzesz ustawienia fabryczne, stracisz całą konfigurację\n"
4158 "(włączając bukiety, kanały, satelity...)\n"
4159 "Po wykonaniu ustawień fabrycznych twój tuner zrestartuje się sam!\n"
4160 "\n"
4161 "Czy chcesz wykonać ustawienia fabryczne?"
4162
4163 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4164 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
4165
4166 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4167 msgstr "Gdzie zachować tymczasowe nagrania timeshift?"
4168
4169 msgid "Wireless"
4170 msgstr "Bezprzewodowy"
4171
4172 msgid "Wireless Network"
4173 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
4174
4175 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4176 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
4177
4178 msgid "Write failed!"
4179 msgstr "Błąd zapisu!"
4180
4181 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4182 msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
4183
4184 msgid "YPbPr"
4185 msgstr "YPbPr"
4186
4187 msgid "Year"
4188 msgstr "Rok"
4189
4190 msgid "Yes"
4191 msgstr "Tak"
4192
4193 msgid "Yes, and delete this movie"
4194 msgstr "Tak, usuń ten film"
4195
4196 msgid "Yes, backup my settings!"
4197 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
4198
4199 msgid "Yes, do a manual scan now"
4200 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
4201
4202 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4203 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
4204
4205 msgid "Yes, do another manual scan now"
4206 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
4207
4208 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4209 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
4210
4211 msgid "Yes, restore the settings now"
4212 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
4213
4214 msgid "Yes, returning to movie list"
4215 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
4216
4217 msgid "Yes, view the tutorial"
4218 msgstr "Tak, pokaż podręcznik"
4219
4220 msgid ""
4221 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4222 "want to be installed."
4223 msgstr ""
4224 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
4225 "ustawienia które chcesz zainstalować."
4226
4227 msgid "You can choose, what you want to install..."
4228 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
4229
4230 msgid "You cannot delete this!"
4231 msgstr "Tego nie można usunąć!"
4232
4233 msgid "You chose not to install any default services lists."
4234 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
4235
4236 msgid ""
4237 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4238 "default settings later in the settings menu."
4239 msgstr ""
4240 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
4241 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
4242
4243 msgid ""
4244 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4245 msgstr ""
4246 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
4247 "przycisk OK."
4248
4249 msgid ""
4250 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4251 "harddisk is not an option for you."
4252 msgstr ""
4253 "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
4254 "nie jest możliwe."
4255
4256 msgid ""
4257 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4258 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4259 "to the harddisk!\n"
4260 "Please press OK to start the backup now."
4261 msgstr ""
4262 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
4263 "czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
4264 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4265
4266 msgid ""
4267 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4268 "Please press OK to start the backup now."
4269 msgstr ""
4270 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
4271 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4272
4273 msgid ""
4274 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4275 "backup now."
4276 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4277
4278 msgid ""
4279 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4280 "now."
4281 msgstr ""
4282 "Wybrałeś kopię zapasową swoich ustawień. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
4283
4284 msgid ""
4285 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4286 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4287 msgstr ""
4288 "Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI "
4289 "Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
4290 "danych."
4291
4292 msgid ""
4293 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4294 "restore. Please press OK to start the restore now."
4295 msgstr ""
4296 "Wybrałeś przywrócenie swoich ustawień. Enigma2 zostanie zrestartowana po "
4297 "przywróceniu. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
4298
4299 #, python-format
4300 msgid "You have to wait %s!"
4301 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
4302
4303 msgid ""
4304 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4305 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4306 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4307 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4308 "your settings."
4309 msgstr ""
4310 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
4311 "odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
4312 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
4313 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
4314
4315 msgid ""
4316 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4317 "\n"
4318 "Do you want to set the pin now?"
4319 msgstr ""
4320 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
4321 "\n"
4322 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
4323
4324 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4325 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
4326
4327 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4328 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz  Wspaniale!"
4329
4330 msgid ""
4331 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
4332 "process."
4333 msgstr ""
4334 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
4335 "procesu aktualizacji."
4336
4337 msgid ""
4338 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
4339 "blank dual layer DVD!"
4340 msgstr ""
4341 "Twoja kolekcja przewyższa rozmiar zwykłego nośnika dvd, będziesz potrzebował "
4342 "czystego nośnika DVD dwuwarstwowego!"
4343
4344 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4345 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
4346
4347 msgid ""
4348 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
4349 "try again."
4350 msgstr ""
4351 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
4352 "ponownie."
4353
4354 msgid ""
4355 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4356 "Press OK to start upgrade."
4357 msgstr ""
4358 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
4359 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
4360
4361 msgid "Your network configuration has been activated."
4362 msgstr "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana."
4363
4364 msgid ""
4365 "Your network configuration has been activated.\n"
4366 "A second configured interface has been found.\n"
4367 "\n"
4368 "Do you want to disable the second network interface?"
4369 msgstr ""
4370 "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana.\n"
4371 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
4372 "\n"
4373 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
4374
4375 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4376 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
4377
4378 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4379 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
4380
4381 msgid "[alternative edit]"
4382 msgstr "[edycja wybranych]"
4383
4384 msgid "[bouquet edit]"
4385 msgstr "[edycja bukietu]"
4386
4387 msgid "[favourite edit]"
4388 msgstr "[edycja ulubionych]"
4389
4390 msgid "[move mode]"
4391 msgstr "[tryb przesuwania]"
4392
4393 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4394 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów dla Modułów CI"
4395
4396 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4397 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów/caids dla Modułów CI"
4398
4399 msgid "abort alternatives edit"
4400 msgstr "przerwij edycje wybranych"
4401
4402 msgid "abort bouquet edit"
4403 msgstr "przerwij edycje bukietów"
4404
4405 msgid "abort favourites edit"
4406 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
4407
4408 msgid "about to start"
4409 msgstr "Jak rozpocząć"
4410
4411 msgid "activate current configuration"
4412 msgstr "Aktywuj aktualną konfigurację"
4413
4414 msgid "add Provider"
4415 msgstr "Dodaj Providera"
4416
4417 msgid "add Service"
4418 msgstr "Dodaj Serwis"
4419
4420 msgid "add a nameserver entry"
4421 msgstr "Dodaj wpis nameservera"
4422
4423 msgid "add alternatives"
4424 msgstr "Dodaj wybrane kanały"
4425
4426 msgid "add bookmark"
4427 msgstr "Dodaj zakładkę"
4428
4429 msgid "add bouquet"
4430 msgstr "Dodaj bukiet"
4431
4432 msgid "add directory to playlist"
4433 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
4434
4435 msgid "add file to playlist"
4436 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
4437
4438 msgid "add files to playlist"
4439 msgstr "Dodaj pliki do playlisty"
4440
4441 msgid "add marker"
4442 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
4443
4444 msgid "add recording (enter recording duration)"
4445 msgstr "Nagrywaj (wpisz trwanie nagrania)"
4446
4447 msgid "add recording (enter recording endtime)"
4448 msgstr "Nagrywaj (wpisz koniec czasu nagrania)"
4449
4450 msgid "add recording (indefinitely)"
4451 msgstr "Nagrywaj (na czas nieokreślony)"
4452
4453 msgid "add recording (stop after current event)"
4454 msgstr "Nagrywaj (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
4455
4456 msgid "add service to bouquet"
4457 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
4458
4459 msgid "add service to favourites"
4460 msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
4461
4462 msgid "add to parental protection"
4463 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
4464
4465 msgid "advanced"
4466 msgstr "Zaawansowana"
4467
4468 msgid "alphabetic sort"
4469 msgstr "Sortuj alfabetycznie"
4470
4471 msgid ""
4472 "are you sure you want to restore\n"
4473 "following backup:\n"
4474 msgstr ""
4475 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
4476 "następującą kopie:\n"
4477
4478 msgid "assigned CAIds"
4479 msgstr "Wyznaczone CAIds"
4480
4481 msgid "assigned Services/Provider"
4482 msgstr "Wyznaczone Serwisy/Providerzy"
4483
4484 #, python-format
4485 msgid "audio track (%s) format"
4486 msgstr "Format ścieżki audio (%s)"
4487
4488 #, python-format
4489 msgid "audio track (%s) language"
4490 msgstr "Język ścieżki audio (%s)"
4491
4492 msgid "audio tracks"
4493 msgstr "Ścieżki audio"
4494
4495 msgid "auto"
4496 msgstr "Auto"
4497
4498 msgid "back"
4499 msgstr "Wróć"
4500
4501 msgid "background image"
4502 msgstr "Obrazek tła"
4503
4504 msgid "backgroundcolor"
4505 msgstr "Kolor tła"
4506
4507 msgid "better"
4508 msgstr "Lepszy"
4509
4510 msgid "black"
4511 msgstr "Czarny"
4512
4513 msgid "blacklist"
4514 msgstr "Czarna lista"
4515
4516 msgid "blue"
4517 msgstr "Niebieski"
4518
4519 #, python-format
4520 msgid "burn audio track (%s)"
4521 msgstr "Nagraj ścieżkę audio (%s)"
4522
4523 msgid "change recording (duration)"
4524 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
4525
4526 msgid "change recording (endtime)"
4527 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
4528
4529 msgid "chapters"
4530 msgstr "Rozdziały"
4531
4532 msgid "choose destination directory"
4533 msgstr "Wybierz folder docelowy"
4534
4535 msgid "circular left"
4536 msgstr "Kołój w lewo"
4537
4538 msgid "circular right"
4539 msgstr "Kołój w prawo"
4540
4541 msgid "clear playlist"
4542 msgstr "Wyczyść playlistę"
4543
4544 msgid "complex"
4545 msgstr "złożony"
4546
4547 msgid "config menu"
4548 msgstr "Menu konfiguracji"
4549
4550 msgid "confirmed"
4551 msgstr "Potwierdzony"
4552
4553 msgid "connected"
4554 msgstr "połączony"
4555
4556 msgid "continue"
4557 msgstr "Kontynuuj"
4558
4559 msgid "copy to bouquets"
4560 msgstr "Kopiuj do bukietów"
4561
4562 msgid "create directory"
4563 msgstr "Utwórz katalog"
4564
4565 msgid "daily"
4566 msgstr "Codziennie"
4567
4568 msgid "day"
4569 msgstr "Dzień"
4570
4571 msgid "delete"
4572 msgstr "Usuń"
4573
4574 msgid "delete cut"
4575 msgstr "Usuń wycięte"
4576
4577 msgid "delete file"
4578 msgstr "Usuń plik"
4579
4580 msgid "delete playlist entry"
4581 msgstr "Usuń wpis playlisty"
4582
4583 msgid "delete saved playlist"
4584 msgstr "Usuń zachowaną playlistę"
4585
4586 msgid "delete..."
4587 msgstr "Usuń..."
4588
4589 msgid "disable"
4590 msgstr "Wyłącz"
4591
4592 msgid "disable move mode"
4593 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
4594
4595 msgid "disabled"
4596 msgstr "Wyłączone"
4597
4598 msgid "disconnected"
4599 msgstr "Rozłączona"
4600
4601 msgid "do not change"
4602 msgstr "Nie zmieniaj"
4603
4604 msgid "do nothing"
4605 msgstr "Nic nie rób"
4606
4607 msgid "don't record"
4608 msgstr "Nie nagrywaj"
4609
4610 msgid "done!"
4611 msgstr "Zrobione!"
4612
4613 msgid "edit alternatives"
4614 msgstr "Edytuj wybrane kanały"
4615
4616 msgid "empty"
4617 msgstr "Puste"
4618
4619 msgid "enable"
4620 msgstr "Włączone"
4621
4622 msgid "enable bouquet edit"
4623 msgstr "Włącz edycje bukietu"
4624
4625 msgid "enable favourite edit"
4626 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
4627
4628 msgid "enable move mode"
4629 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
4630
4631 msgid "enabled"
4632 msgstr "Włączone"
4633
4634 msgid "end alternatives edit"
4635 msgstr "Koniec edycji wybranych"
4636
4637 msgid "end bouquet edit"
4638 msgstr "Koniec edycji bukietów"
4639
4640 msgid "end cut here"
4641 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
4642
4643 msgid "end favourites edit"
4644 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
4645
4646 msgid "enigma2 and network"
4647 msgstr "Enigma2 i sieć"
4648
4649 msgid "equal to"
4650 msgstr "Równy"
4651
4652 msgid "exceeds dual layer medium!"
4653 msgstr "Przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
4654
4655 msgid "exit DVD player or return to file browser"
4656 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
4657
4658 msgid "exit mediaplayer"
4659 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza"
4660
4661 msgid "exit movielist"
4662 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
4663
4664 msgid "exit nameserver configuration"
4665 msgstr "Wyjdź z konfiguracji nameservera"
4666
4667 msgid "exit network adapter configuration"
4668 msgstr "Wyjdź z konfiguracji adaptera sieciowego"
4669
4670 msgid "exit network adapter setup menu"
4671 msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
4672
4673 msgid "exit network interface list"
4674 msgstr "Wyjdź z listy interfejsu sieciowego"
4675
4676 msgid "exit networkadapter setup menu"
4677 msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
4678
4679 msgid "failed"
4680 msgstr "Zawiódł"
4681
4682 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4683 msgstr "Formaty plików (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4684
4685 msgid "filename"
4686 msgstr "Nazwa pliku"
4687
4688 msgid "fine-tune your display"
4689 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
4690
4691 msgid "forward to the next chapter"
4692 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
4693
4694 msgid "free"
4695 msgstr "Wolne"
4696
4697 msgid "free diskspace"
4698 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
4699
4700 msgid "go to deep standby"
4701 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
4702
4703 msgid "go to standby"
4704 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
4705
4706 msgid "grab this frame as bitmap"
4707 msgstr ""
4708
4709 msgid "green"
4710 msgstr "Zielony"
4711
4712 msgid "hear radio..."
4713 msgstr "Słuchaj radia..."
4714
4715 msgid "help..."
4716 msgstr "Pomoc..."
4717
4718 msgid "hidden network"
4719 msgstr "ukryta sieć"
4720
4721 msgid "hide extended description"
4722 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
4723
4724 msgid "hide player"
4725 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
4726
4727 msgid "horizontal"
4728 msgstr "Pozioma (H)"
4729
4730 msgid "hour"
4731 msgstr "Godzina"
4732
4733 msgid "hours"
4734 msgstr "Godziny"
4735
4736 msgid "immediate shutdown"
4737 msgstr "Wyłącz natychmiast"
4738
4739 #, python-format
4740 msgid ""
4741 "incoming call!\n"
4742 "%s calls on %s!"
4743 msgstr ""
4744 "Przychodząca rozmowa!\n"
4745 "%s rozmowy włączone %s!"
4746
4747 msgid "init module"
4748 msgstr "Moduł init"
4749
4750 msgid "init modules"
4751 msgstr "Inicjuj moduły"
4752
4753 msgid "insert mark here"
4754 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
4755
4756 msgid "jump back to the previous title"
4757 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
4758
4759 msgid "jump forward to the next title"
4760 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
4761
4762 msgid "jump to listbegin"
4763 msgstr "skocz do początku listy"
4764
4765 msgid "jump to listend"
4766 msgstr "skocz do końca listy"
4767
4768 msgid "jump to next marked position"
4769 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
4770
4771 msgid "jump to previous marked position"
4772 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
4773
4774 msgid "leave movie player..."
4775 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
4776
4777 msgid "left"
4778 msgstr "Lewo"
4779
4780 msgid "length"
4781 msgstr "długość"
4782
4783 msgid "list style compact"
4784 msgstr "Kompaktowy styl listy"
4785
4786 msgid "list style compact with description"
4787 msgstr "Kompaktowy styl listy z opisem"
4788
4789 msgid "list style default"
4790 msgstr "Domyślny styl listy"
4791
4792 msgid "list style single line"
4793 msgstr "Styl listy pojedyńcza linia"
4794
4795 msgid "load playlist"
4796 msgstr "Załaduj playlistę"
4797
4798 msgid "locked"
4799 msgstr "zablokowany"
4800
4801 msgid "loopthrough to"
4802 msgstr "Za pomocą pętli do"
4803
4804 msgid "manual"
4805 msgstr "Ręcznie"
4806
4807 msgid "menu"
4808 msgstr "Menu"
4809
4810 msgid "menulist"
4811 msgstr "Lista menu"
4812
4813 msgid "mins"
4814 msgstr "min's"
4815
4816 msgid "minute"
4817 msgstr "Minuta"
4818
4819 msgid "minutes"
4820 msgstr "Minutach"
4821
4822 msgid "month"
4823 msgstr "Miesiąc"
4824
4825 msgid "move PiP to main picture"
4826 msgstr "Przesuń PiP do głównego obrazu"
4827
4828 msgid "move down to last entry"
4829 msgstr "Przesuń na dół do ostatniego wpisu"
4830
4831 msgid "move down to next entry"
4832 msgstr "przesuń na dól do następnego wpisu"
4833
4834 msgid "move up to first entry"
4835 msgstr "przesuń w górę do pierwszego wpisu"
4836
4837 msgid "move up to previous entry"
4838 msgstr "przesuń w górę do poprzedniego wpisu"
4839
4840 msgid "movie list"
4841 msgstr "lista filmów"
4842
4843 msgid "multinorm"
4844 msgstr "Multinorm"
4845
4846 msgid "never"
4847 msgstr "Nigdy"
4848
4849 msgid "next channel"
4850 msgstr "Następny kanał"
4851
4852 msgid "next channel in history"
4853 msgstr "Następny kanał w historii"
4854
4855 msgid "no"
4856 msgstr "Nie"
4857
4858 msgid "no CAId selected"
4859 msgstr "Brak wybranego CAId"
4860
4861 msgid "no CI slots found"
4862 msgstr "Nie znaleziono slotu CI"
4863
4864 msgid "no HDD found"
4865 msgstr "Nie znaleziono HDD"
4866
4867 msgid "no module found"
4868 msgstr "Nie znaleziono modułu"
4869
4870 msgid "no standby"
4871 msgstr "Bez stanu czuwania"
4872
4873 msgid "no timeout"
4874 msgstr "Bez końca"
4875
4876 msgid "none"
4877 msgstr "Brak"
4878
4879 msgid "not locked"
4880 msgstr "Nie zablokowany"
4881
4882 msgid "not used"
4883 msgstr "nie użyty"
4884
4885 msgid "nothing connected"
4886 msgstr "nic nie połączono"
4887
4888 msgid "of a DUAL layer medium used."
4889 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
4890
4891 msgid "of a SINGLE layer medium used."
4892 msgstr "nosnika single layer zużyto."
4893
4894 msgid "off"
4895 msgstr "Wyłączony"
4896
4897 msgid "on"
4898 msgstr "Włączony"
4899
4900 msgid "on READ ONLY medium."
4901 msgstr "nosnik tylko do odczytu."
4902
4903 msgid "once"
4904 msgstr "Raz"
4905
4906 msgid "open nameserver configuration"
4907 msgstr "Otwórz konfigurację nameserwera"
4908
4909 msgid "open servicelist"
4910 msgstr "Otwórz listę serwisów"
4911
4912 msgid "open servicelist(down)"
4913 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
4914
4915 msgid "open servicelist(up)"
4916 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
4917
4918 msgid "open virtual keyboard input help"
4919 msgstr "otwórz pomoc wirtualnej klawiatury"
4920
4921 msgid "pass"
4922 msgstr "Hasło"
4923
4924 msgid "pause"
4925 msgstr "Pauza"
4926
4927 msgid "play entry"
4928 msgstr "wstęp odtwarzania"
4929
4930 msgid "play from next mark or playlist entry"
4931 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4932
4933 msgid "play from previous mark or playlist entry"
4934 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4935
4936 msgid "please press OK when ready"
4937 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
4938
4939 msgid "please wait, loading picture..."
4940 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
4941
4942 msgid "previous channel"
4943 msgstr "Poprzedni kanał"
4944
4945 msgid "previous channel in history"
4946 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
4947
4948 msgid "record"
4949 msgstr "Nagraj"
4950
4951 msgid "recording..."
4952 msgstr "Nagrywanie..."
4953
4954 msgid "red"
4955 msgstr "czerwony"
4956
4957 msgid "remove a nameserver entry"
4958 msgstr "usuń wpis nameserwera"
4959
4960 msgid "remove after this position"
4961 msgstr "Usuń po tej pozycji"
4962
4963 msgid "remove all alternatives"
4964 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
4965
4966 msgid "remove all new found flags"
4967 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
4968
4969 msgid "remove before this position"
4970 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
4971
4972 msgid "remove bookmark"
4973 msgstr "Usuń zakładkę"
4974
4975 msgid "remove directory"
4976 msgstr "Usuń katalog"
4977
4978 msgid "remove entry"
4979 msgstr "Usuń"
4980
4981 msgid "remove from parental protection"
4982 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
4983
4984 msgid "remove new found flag"
4985 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
4986
4987 msgid "remove selected satellite"
4988 msgstr "Usuń wybranego satelitę"
4989
4990 msgid "remove this mark"
4991 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
4992
4993 msgid "repeat playlist"
4994 msgstr "Powtarzaj playlistę"
4995
4996 msgid "repeated"
4997 msgstr "Powtarzaj"
4998
4999 msgid "rewind to the previous chapter"
5000 msgstr "Przewiń do poprzedniego rozdziału"
5001
5002 msgid "right"
5003 msgstr "Prawo"
5004
5005 msgid "save last directory on exit"
5006 msgstr "Zapisz ostatni katalog przy wyjściu"
5007
5008 msgid "save playlist"
5009 msgstr "Zapisz playlistę"
5010
5011 msgid "save playlist on exit"
5012 msgstr "Zapisz playlistę przy wyjściu"
5013
5014 msgid "scan done!"
5015 msgstr "Skanowanie zakończone!"
5016
5017 #, python-format
5018 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5019 msgstr "Skanowanie w toku - %d%% skończone!"
5020
5021 msgid "scan state"
5022 msgstr "Status skanowania"
5023
5024 msgid "second"
5025 msgstr "Drugi"
5026
5027 msgid "second cable of motorized LNB"
5028 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
5029
5030 msgid "seconds"
5031 msgstr "Sekundy"
5032
5033 msgid "select"
5034 msgstr "Wybierz"
5035
5036 msgid "select .NFI flash file"
5037 msgstr "Wybierz plik .NFI flash"
5038
5039 msgid "select CAId"
5040 msgstr "Wybierz CAId"
5041
5042 msgid "select CAId's"
5043 msgstr ""
5044
5045 msgid "select image from server"
5046 msgstr "Wybierz plik z serwera"
5047
5048 msgid "select interface"
5049 msgstr "Wybierz interfejs"
5050
5051 msgid "select menu entry"
5052 msgstr "Wybierz wpis menu"
5053
5054 msgid "select movie"
5055 msgstr "Wybierz film"
5056
5057 msgid "select the movie path"
5058 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu"
5059
5060 msgid "service pin"
5061 msgstr "Pin serwisu"
5062
5063 msgid "setup pin"
5064 msgstr "Pin ustawień"
5065
5066 msgid "show DVD main menu"
5067 msgstr "pokaż główne menu DVD"
5068
5069 msgid "show EPG..."
5070 msgstr "Pokaż EPG..."
5071
5072 msgid "show Infoline"
5073 msgstr "Pokaż pasek Info"
5074
5075 msgid "show all"
5076 msgstr "pokaż wszystkie"
5077
5078 msgid "show alternatives"
5079 msgstr "Pokaż wybrane kanały"
5080
5081 msgid "show event details"
5082 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
5083
5084 msgid "show extended description"
5085 msgstr "Pokaż rozszerzony opis"
5086
5087 msgid "show first selected tag"
5088 msgstr "pokaż pierwsze wybrane oznaczenie "
5089
5090 msgid "show second selected tag"
5091 msgstr "pokaż drugie wybrane oznaczenie"
5092
5093 msgid "show shutdown menu"
5094 msgstr "Pokaż menu wyłączania"
5095
5096 msgid "show single service EPG..."
5097 msgstr "Pokaż pojedyńczy serwis EPG..."
5098
5099 msgid "show tag menu"
5100 msgstr "pokaż etykietę menu"
5101
5102 msgid "show transponder info"
5103 msgstr "Pokaż info transpondera"
5104
5105 msgid "shuffle playlist"
5106 msgstr "Tasuj playlistę"
5107
5108 msgid "shutdown"
5109 msgstr "Wyłącz"
5110
5111 msgid "simple"
5112 msgstr "Prosty"
5113
5114 msgid "skip backward"
5115 msgstr "Skocz wstecz"
5116
5117 msgid "skip backward (enter time)"
5118 msgstr "Skocz do tyłu (wpisz czas)"
5119
5120 msgid "skip forward"
5121 msgstr "Skocz w przód"
5122
5123 msgid "skip forward (enter time)"
5124 msgstr "Skocz naprzód (wpisz czas)"
5125
5126 msgid "slide picture in loop"
5127 msgstr "Zapętlony pokaz slajdów"
5128
5129 msgid "sort by date"
5130 msgstr "sortuj poprzez datę"
5131
5132 msgid "standard"
5133 msgstr "Standardowe"
5134
5135 msgid "standby"
5136 msgstr "Czuwanie"
5137
5138 msgid "start cut here"
5139 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
5140
5141 msgid "start directory"
5142 msgstr "Katalog początkowy"
5143
5144 msgid "start timeshift"
5145 msgstr "Rozpocznij timeshift"
5146
5147 msgid "stereo"
5148 msgstr "Stereo"
5149
5150 msgid "stop PiP"
5151 msgstr "Zatrzymaj PiP"
5152
5153 msgid "stop entry"
5154 msgstr "zatrzymaj wstęp"
5155
5156 msgid "stop recording"
5157 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
5158
5159 msgid "stop timeshift"
5160 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
5161
5162 msgid "swap PiP and main picture"
5163 msgstr "Zmień PiP i  główny obraz"
5164
5165 msgid "switch to bookmarks"
5166 msgstr "Przełącz na zakładkę"
5167
5168 msgid "switch to filelist"
5169 msgstr "Przełącz na listę plików"
5170
5171 msgid "switch to playlist"
5172 msgstr "Przełącz na playlistę"
5173
5174 msgid "switch to the next angle"
5175 msgstr "przełącz do następnego rogu"
5176
5177 msgid "switch to the next audio track"
5178 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
5179
5180 msgid "switch to the next subtitle language"
5181 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
5182
5183 msgid "template file"
5184 msgstr "Plik szablonu"
5185
5186 msgid "textcolor"
5187 msgstr "Kolor tekstu"
5188
5189 msgid "this recording"
5190 msgstr "To nagranie"
5191
5192 msgid "this service is protected by a parental control pin"
5193 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
5194
5195 msgid "toggle a cut mark at the current position"
5196 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
5197
5198 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
5199 msgstr "czas odtwarzania, rozdział, audio, informacja o napisach"
5200
5201 msgid "unconfirmed"
5202 msgstr "Niepotwierdzony"
5203
5204 msgid "unknown"
5205 msgstr "nieznane"
5206
5207 msgid "unknown service"
5208 msgstr "Nieznany serwis"
5209
5210 msgid "until restart"
5211 msgstr "Aż do startu"
5212
5213 msgid "user defined"
5214 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
5215
5216 msgid "vertical"
5217 msgstr "Pionowa (V)"
5218
5219 msgid "view extensions..."
5220 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
5221
5222 msgid "view recordings..."
5223 msgstr "Wyświetl nagrania..."
5224
5225 msgid "wait for ci..."
5226 msgstr "Czekam na CI..."
5227
5228 msgid "wait for mmi..."
5229 msgstr "czekam na MMI..."
5230
5231 msgid "waiting"
5232 msgstr "Oczekiwanie"
5233
5234 msgid "weekly"
5235 msgstr "Tygodniowo"
5236
5237 msgid "whitelist"
5238 msgstr "Biała lista"
5239
5240 msgid "working"
5241 msgstr "pracuje"
5242
5243 msgid "yellow"
5244 msgstr "żółty"
5245
5246 msgid "yes"
5247 msgstr "Tak"
5248
5249 msgid "yes (keep feeds)"
5250 msgstr "Tak (trzymaj je)"
5251
5252 msgid ""
5253 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
5254 "assistance before rebooting your dreambox."
5255 msgstr ""
5256 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
5257 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
5258
5259 msgid "zap"
5260 msgstr "Przełącz"
5261
5262 msgid "zapped"
5263 msgstr "Przełączony"
5264
5265 #~ msgid " Day(s) "
5266 #~ msgstr " Dzień(i) "
5267
5268 #, fuzzy
5269 #~ msgid "\"?"
5270 #~ msgstr "\"?"
5271
5272 #~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
5273 #~ msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
5274
5275 #~ msgid "AGC"
5276 #~ msgstr "AGC"
5277
5278 #~ msgid "AGC:"
5279 #~ msgstr "AGC:"
5280
5281 #~ msgid "Abort"
5282 #~ msgstr "Przerwij"
5283
5284 #~ msgid "Add title..."
5285 #~ msgstr "Dodaję tytuł..."
5286
5287 #~ msgid "Album:"
5288 #~ msgstr "Album:"
5289
5290 #~ msgid "All..."
5291 #~ msgstr "Wszystkie..."
5292
5293 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
5294 #~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
5295
5296 #~ msgid "April"
5297 #~ msgstr "Kwiecień"
5298
5299 #~ msgid ""
5300 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
5301 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
5302 #~ "\n"
5303 #~ msgstr ""
5304 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
5305 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
5306 #~ "\n"
5307
5308 #~ msgid ""
5309 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
5310 #~ "\n"
5311 #~ msgstr ""
5312 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
5313 #~ "\n"
5314
5315 #~ msgid "Artist:"
5316 #~ msgstr "Artysta:"
5317
5318 #~ msgid "August"
5319 #~ msgstr "Sierpień"
5320
5321 #~ msgid "Automatic SSID lookup"
5322 #~ msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
5323
5324 #~ msgid "Burn"
5325 #~ msgstr "Wypal"
5326
5327 #~ msgid "Burn To DVD..."
5328 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
5329
5330 #~ msgid "Calendar"
5331 #~ msgstr "Kalendarz"
5332
5333 #~ msgid "Choose Location"
5334 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
5335
5336 #~ msgid "Configure your internal LAN"
5337 #~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
5338
5339 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
5340 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
5341
5342 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
5343 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
5344
5345 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
5346 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
5347
5348 #~ msgid "Confirm"
5349 #~ msgstr "Zatwierdź"
5350
5351 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
5352 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
5353
5354 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
5355 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
5356
5357 #~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
5358 #~ msgstr "Kopiowanie USB flasher image'a na nosnik..."
5359
5360 #~ msgid "DVD ENTER key"
5361 #~ msgstr "DVD przycisk ENTER"
5362
5363 #~ msgid "DVD down key"
5364 #~ msgstr "DVD przycisk dół"
5365
5366 #~ msgid "DVD left key"
5367 #~ msgstr "DVD przycisk lewo"
5368
5369 #~ msgid "DVD right key"
5370 #~ msgstr "DVD przycisk prawo"
5371
5372 #~ msgid "DVD up key"
5373 #~ msgstr "DVD przycisk góra"
5374
5375 #~ msgid "December"
5376 #~ msgstr "Grudzień"
5377
5378 #~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
5379 #~ msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
5380
5381 #~ msgid "Device Setup..."
5382 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
5383
5384 #~ msgid "DiSEqC Mode"
5385 #~ msgstr "Tryb DiSEqC"
5386
5387 #~ msgid ""
5388 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
5389 #~ "the plugin \""
5390 #~ msgstr ""
5391 #~ "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
5392 #~ "plugin \""
5393
5394 #~ msgid ""
5395 #~ "Do you really want to download\n"
5396 #~ "the plugin \""
5397 #~ msgstr ""
5398 #~ "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
5399 #~ "plugin \""
5400
5401 #~ msgid "Do you really want to exit?"
5402 #~ msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
5403
5404 #~ msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
5405 #~ msgstr "Czy chcesz zapisac projekt na nośnik DVD"
5406
5407 #~ msgid "Do you want to preview this project before burning?"
5408 #~ msgstr "Czy chcesz obejrzec projekt przed nagraniem?"
5409
5410 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
5411 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
5412
5413 #~ msgid "Downloading image description..."
5414 #~ msgstr "Ładowanie opisu image'u..."
5415
5416 #~ msgid "Dreambox DVD record"
5417 #~ msgstr "Nagrywarka DVD Dreambox"
5418
5419 #~ msgid "Edit current title"
5420 #~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
5421
5422 #~ msgid "Edit title..."
5423 #~ msgstr "Edytuję tytuł..."
5424
5425 #~ msgid "Enable LAN"
5426 #~ msgstr "Włącza LAN"
5427
5428 #~ msgid "Enable WLAN"
5429 #~ msgstr "Włącz WLAN"
5430
5431 #~ msgid ""
5432 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
5433 #~ "\n"
5434 #~ msgstr ""
5435 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
5436 #~ "\n"
5437
5438 #~ msgid "End"
5439 #~ msgstr "Koniec"
5440
5441 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
5442 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
5443
5444 #~ msgid "February"
5445 #~ msgstr "Luty"
5446
5447 #~ msgid "Fix USB stick"
5448 #~ msgstr "Napraw pamięć USB"
5449
5450 #~ msgid "Font size"
5451 #~ msgstr "Rozmiar fontu"
5452
5453 #~ msgid "Games / Plugins"
5454 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
5455
5456 #~ msgid "Genre:"
5457 #~ msgstr "Gatunek:"
5458
5459 #~ msgid "January"
5460 #~ msgstr "Styczeń"
5461
5462 #~ msgid "July"
5463 #~ msgstr "Lipiec"
5464
5465 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
5466 #~ msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
5467
5468 #~ msgid "June"
5469 #~ msgstr "Czerwiec"
5470
5471 #~ msgid "Keyboard..."
5472 #~ msgstr "Klawiatura..."
5473
5474 #~ msgid "Load saved project from disk"
5475 #~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
5476
5477 #~ msgid "March"
5478 #~ msgstr "Marzec"
5479
5480 #~ msgid "May"
5481 #~ msgstr "Maj"
5482
5483 #~ msgid "Month"
5484 #~ msgstr "Miesiąc"
5485
5486 #~ msgid "Movie Menu"
5487 #~ msgstr "Menu filmu"
5488
5489 #~ msgid "Nameserver Setup..."
5490 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
5491
5492 #~ msgid "New DVD"
5493 #~ msgstr "Nowe DVD"
5494
5495 #~ msgid ""
5496 #~ "No working local networkadapter found.\n"
5497 #~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
5498 #~ "configured correctly."
5499 #~ msgstr ""
5500 #~ "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
5501 #~ "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
5502 #~ "skonfigurowana poprawnie."
5503
5504 #~ msgid ""
5505 #~ "No working wireless interface found.\n"
5506 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
5507 #~ "enable your local network interface."
5508 #~ msgstr ""
5509 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
5510 #~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
5511 #~ "interfejs sieci lokalnej."
5512
5513 #~ msgid ""
5514 #~ "No working wireless interface found.\n"
5515 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
5516 #~ "you local network interface."
5517 #~ msgstr ""
5518 #~ "Nie znaleziono działąjącego interfejsu sieci bezprzewodowych.\n"
5519 #~ "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
5520 #~ "urządzenie jest włączone."
5521
5522 #~ msgid ""
5523 #~ "No working wireless interface found.\n"
5524 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
5525 #~ "your local network interface."
5526 #~ msgstr ""
5527 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu WiFi.\n"
5528 #~ "Proszę sprawdzić czy urzadzenie WLAN jest kompatybilne ze Dreambox'em "
5529 #~ "oraz czy interfejs sieciowy jest włączony."
5530
5531 #~ msgid ""
5532 #~ "No working wireless networkadapter found.\n"
5533 #~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
5534 #~ "Network is configured correctly."
5535 #~ msgstr ""
5536 #~ "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
5537 #~ "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność "
5538 #~ "konfiguracji sieci."
5539
5540 #~ msgid "No, let me choose default lists"
5541 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
5542
5543 #~ msgid "November"
5544 #~ msgstr "Listopad"
5545
5546 #~ msgid ""
5547 #~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
5548 #~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
5549 #~ "back in."
5550 #~ msgstr ""
5551 #~ "Proszę włożyć nosnik USB (minimalny rozmiar 64MB) który chcesz "
5552 #~ "sformatować i używać jako .NFI image flasher. Po podłączeniu napędu "
5553 #~ "nacisnij przycisk OK."
5554
5555 #~ msgid "October"
5556 #~ msgstr "Październik"
5557
5558 #~ msgid "Other..."
5559 #~ msgstr "Inne..."
5560
5561 #~ msgid "Partitioning USB stick..."
5562 #~ msgstr "Tworzenie partycji na nośniku USB..."
5563
5564 #~ msgid ""
5565 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
5566 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
5567 #~ "built in wireless network support"
5568 #~ msgstr ""
5569 #~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
5570 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
5571 #~ "pilocie."
5572
5573 #~ msgid ""
5574 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
5575 #~ "needed values.\n"
5576 #~ "When you are ready please press OK to continue."
5577 #~ msgstr ""
5578 #~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
5579 #~ "odpowiednich wartości.\n"
5580 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
5581
5582 #~ msgid ""
5583 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
5584 #~ "needed values.\n"
5585 #~ "When you are ready please press OK to continue."
5586 #~ msgstr ""
5587 #~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
5588 #~ "danych.\n"
5589 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
5590
5591 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
5592 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
5593
5594 #~ msgid "Please select keyword to filter..."
5595 #~ msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
5596
5597 #~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
5598 #~ msgstr "Suma kontrolna md5 jest sprawdzana. Proszę czekać..."
5599
5600 #~ msgid ""
5601 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
5602 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
5603 #~ "supported.\n"
5604 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
5605 #~ "\n"
5606 #~ msgstr ""
5607 #~ "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
5608 #~ " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne "
5609 #~ "z Dreamboxem.\n"
5610 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
5611 #~ "\n"
5612
5613 #~ msgid "Really delete this timer?"
5614 #~ msgstr "Usunąć ten timer?"
5615
5616 #~ msgid ""
5617 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
5618 #~ "now?"
5619 #~ msgstr ""
5620 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
5621 #~ "ponownie teraz?"
5622
5623 #~ msgid ""
5624 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
5625 #~ "restart now?"
5626 #~ msgstr ""
5627 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
5628 #~ "ponownie teraz?"
5629
5630 #~ msgid ""
5631 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
5632 #~ "shutdown now?"
5633 #~ msgstr ""
5634 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
5635 #~ "ponownie teraz?"
5636
5637 #~ msgid "Remounting stick partition..."
5638 #~ msgstr "Podowne montowanie partycji USB..."
5639
5640 #~ msgid "Restart your wireless interface"
5641 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
5642
5643 #~ msgid "Save current project to disk"
5644 #~ msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
5645
5646 #~ msgid "Save..."
5647 #~ msgstr "Zapisywanie..."
5648
5649 #~ msgid "September"
5650 #~ msgstr "Wrzesień"
5651
5652 #~ msgid "Set collection name"
5653 #~ msgstr "Ustaw nazwe kolekcji"
5654
5655 #~ msgid "Set menu background"
5656 #~ msgstr "Ustaw tło menu"
5657
5658 #~ msgid "Show files from %s"
5659 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
5660
5661 #~ msgid "Sort by Name"
5662 #~ msgstr "Sortuj po Nazwie"
5663
5664 #~ msgid "Start"
5665 #~ msgstr "Rozpocznij"
5666
5667 #~ msgid "Startwizard"
5668 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
5669
5670 #~ msgid "Step "
5671 #~ msgstr "Krok"
5672
5673 #~ msgid "Table of content to be burned to DVD:"
5674 #~ msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
5675
5676 #~ msgid ""
5677 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5678 #~ "\n"
5679 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
5680 #~ "\n"
5681 #~ "Please press OK to continue."