use another function to initial import mytest.py (this fixes python
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-06-21 17:05+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-06-16 14:39+0100\n"
12 "Last-Translator:  <silelis@tlen.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Enigma2 will restart after the restore"
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
25
26 msgid " "
27 msgstr ""
28
29 #, fuzzy
30 msgid "\"?"
31 msgstr "\"?"
32
33 msgid "#000000"
34 msgstr "#000000"
35
36 msgid "#0064c7"
37 msgstr "#0064c7"
38
39 msgid "#25062748"
40 msgstr "#25062748"
41
42 msgid "#389416"
43 msgstr "#389416"
44
45 msgid "#80000000"
46 msgstr "#80000000"
47
48 msgid "#80ffffff"
49 msgstr "#80ffffff"
50
51 msgid "#bab329"
52 msgstr "#bab329"
53
54 msgid "#f23d21"
55 msgstr "#f23d21"
56
57 msgid "#ffffff"
58 msgstr "#ffffff"
59
60 msgid "#ffffffff"
61 msgstr "#ffffffff"
62
63 msgid "%H:%M"
64 msgstr "%H:%M"
65
66 #, python-format
67 msgid "%d min"
68 msgstr "%d min"
69
70 msgid "%d.%B %Y"
71 msgstr "%d.%B %Y"
72
73 #, python-format
74 msgid ""
75 "%s\n"
76 "(%s, %d MB free)"
77 msgstr ""
78 "%s\n"
79 "(%s, %d MB wolne)"
80
81 #, python-format
82 msgid "%s (%s)\n"
83 msgstr "%s (%s)\n"
84
85 msgid "(ZAP)"
86 msgstr "(Przełącz)"
87
88 msgid "(empty)"
89 msgstr "(puste)"
90
91 msgid "(show optional DVD audio menu)"
92 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
93
94 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
95 msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
96
97 msgid "/var directory"
98 msgstr "katalog /var"
99
100 msgid "0"
101 msgstr "0"
102
103 msgid "1"
104 msgstr "1"
105
106 msgid "1.0"
107 msgstr "1.0"
108
109 msgid "1.1"
110 msgstr "1.1"
111
112 msgid "1.2"
113 msgstr "1.2"
114
115 msgid "12V output"
116 msgstr "12V wyjście"
117
118 msgid "13 V"
119 msgstr "13 V"
120
121 msgid "16:10"
122 msgstr "16:10"
123
124 msgid "16:10 Letterbox"
125 msgstr "16:10 Letterbox"
126
127 msgid "16:10 PanScan"
128 msgstr "16:10 PanScan"
129
130 msgid "16:9"
131 msgstr "16:9"
132
133 msgid "16:9 Letterbox"
134 msgstr "16:9 Letterbox"
135
136 msgid "16:9 always"
137 msgstr "16:9 zawsze"
138
139 msgid "18 V"
140 msgstr "18 V"
141
142 msgid "2"
143 msgstr "2"
144
145 msgid "3"
146 msgstr "3"
147
148 msgid "30 minutes"
149 msgstr "30 minut"
150
151 msgid "4"
152 msgstr "4"
153
154 msgid "4:3"
155 msgstr "4:3"
156
157 msgid "4:3 Letterbox"
158 msgstr "4:3 Letterbox"
159
160 msgid "4:3 PanScan"
161 msgstr "4:3 PanScan"
162
163 msgid "5"
164 msgstr "5"
165
166 msgid "5 minutes"
167 msgstr "5 minut"
168
169 msgid "50 Hz"
170 msgstr "50 Hz"
171
172 msgid "6"
173 msgstr "6"
174
175 msgid "60 minutes"
176 msgstr "60 minut"
177
178 msgid "7"
179 msgstr "7"
180
181 msgid "8"
182 msgstr "8"
183
184 msgid "9"
185 msgstr "9"
186
187 msgid "<unknown>"
188 msgstr "<nieznany>"
189
190 msgid "??"
191 msgstr "??"
192
193 msgid "A"
194 msgstr "A"
195
196 #, python-format
197 msgid ""
198 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
199 "Do you want to keep your version?"
200 msgstr ""
201 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od instalacji.\n"
202 "Czy zachować aktualną wersję?"
203
204 msgid ""
205 "A finished record timer wants to set your\n"
206 "Dreambox to standby. Do that now?"
207 msgstr ""
208 "Zakończone nagrywanie chce ustawić twojego\n"
209 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
210
211 msgid ""
212 "A finished record timer wants to shut down\n"
213 "your Dreambox. Shutdown now?"
214 msgstr ""
215 "Zakończone nagrywanie chce wyłączyć\n"
216 "twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
217
218 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
219 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
220
221 #, python-format
222 msgid ""
223 "A record has been started:\n"
224 "%s"
225 msgstr ""
226 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
227 "%s"
228
229 msgid ""
230 "A recording is currently running.\n"
231 "What do you want to do?"
232 msgstr ""
233 "Nagrywanie w toku.\n"
234 "Co chcesz zrobić?"
235
236 msgid ""
237 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
238 "configure the positioner."
239 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
240
241 msgid ""
242 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
243 "start the satfinder."
244 msgstr ""
245 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
246 "sygnału."
247
248 #, python-format
249 msgid "A required tool (%s) was not found."
250 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
251
252 msgid ""
253 "A sleep timer wants to set your\n"
254 "Dreambox to standby. Do that now?"
255 msgstr ""
256 "Wyłącznik czasowy chce ustawić twojego\n"
257 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
258
259 msgid ""
260 "A sleep timer wants to shut down\n"
261 "your Dreambox. Shutdown now?"
262 msgstr ""
263 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
264 "twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
265
266 msgid ""
267 "A timer failed to record!\n"
268 "Disable TV and try again?\n"
269 msgstr ""
270 "Timer nie mógł nagrać!\n"
271 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
272
273 msgid "A/V Settings"
274 msgstr "Ustawienia A/V"
275
276 msgid "AA"
277 msgstr "AA"
278
279 msgid "AB"
280 msgstr "AB"
281
282 msgid "AC3 default"
283 msgstr "AC3 domyślnie"
284
285 msgid "AC3 downmix"
286 msgstr "AC3 downmix"
287
288 msgid "AGC"
289 msgstr "AGC"
290
291 msgid "AGC:"
292 msgstr "AGC:"
293
294 msgid "About"
295 msgstr "O tunerze..."
296
297 msgid "About..."
298 msgstr "Informacje o tunerze..."
299
300 msgid "Action on long powerbutton press"
301 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
302
303 msgid "Activate Picture in Picture"
304 msgstr "Aktywuj PiP"
305
306 msgid "Activate network settings"
307 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
308
309 msgid "Adapter settings"
310 msgstr "Ustawienia adaptera"
311
312 msgid "Add"
313 msgstr "Dodaj"
314
315 msgid "Add a mark"
316 msgstr "Dodaj zaznaczone"
317
318 msgid "Add a new title"
319 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
320
321 msgid "Add timer"
322 msgstr "Dodaj timer"
323
324 msgid "Add title..."
325 msgstr "Dodaję tytuł..."
326
327 msgid "Add to bouquet"
328 msgstr "Dodaj do bukietu"
329
330 msgid "Add to favourites"
331 msgstr "Dodaj do ulubionych"
332
333 msgid ""
334 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
335 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
336 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
337 "test screens."
338 msgstr ""
339 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
340 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
341 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
342 "zobaczyć inny testowy ekran."
343
344 msgid "Advanced"
345 msgstr "Zaawansowane"
346
347 msgid "Advanced Video Setup"
348 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
349
350 msgid "After event"
351 msgstr "Po wydarzeniu"
352
353 msgid ""
354 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
355 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
356 msgstr ""
357 "Gdy kreator zostanie zakończony , możesz ochronić pojedyncze serwisy. "
358 "Nakierować ręcznie Dreamboxa jak to zrobić."
359
360 msgid "Album:"
361 msgstr "Album:"
362
363 msgid "All"
364 msgstr "Wszystkie"
365
366 msgid "All..."
367 msgstr "Wszystkie..."
368
369 msgid "Alpha"
370 msgstr "Przezroczystość"
371
372 msgid "Alternative radio mode"
373 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
374
375 msgid "Alternative services tuner priority"
376 msgstr "Alternatywny priorytet tunera usług"
377
378 msgid "An empty filename is illegal."
379 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nielegalna."
380
381 #, python-format
382 msgid "An error has occured. (%s)"
383 msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
384
385 msgid "Arabic"
386 msgstr "Arabski"
387
388 msgid ""
389 "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
390 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
391 "\n"
392 msgstr ""
393 "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
394 "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
395 "\n"
396
397 msgid ""
398 "Are you sure you want to enable your local network?\n"
399 "\n"
400 msgstr ""
401 "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
402 "\n"
403
404 msgid ""
405 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
406 "\n"
407 msgstr ""
408 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
409 "\n"
410
411 msgid "Artist:"
412 msgstr "Artysta:"
413
414 msgid "Ask before shutdown:"
415 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
416
417 msgid "Ask user"
418 msgstr "Zapytaj użytkownika"
419
420 msgid "Aspect Ratio"
421 msgstr "Format obrazu:"
422
423 msgid "Audio"
424 msgstr "Dźwięk"
425
426 msgid "Audio Options..."
427 msgstr "Opcje Dźwięku..."
428
429 msgid "Auto"
430 msgstr "Auto"
431
432 msgid "Auto scart switching"
433 msgstr "Auto przełączanie scart"
434
435 msgid "Automatic"
436 msgstr "Automatycznie"
437
438 msgid "Automatic Scan"
439 msgstr "Automatyczne skanowanie"
440
441 msgid "B"
442 msgstr "B"
443
444 msgid "BA"
445 msgstr "BA"
446
447 msgid "BB"
448 msgstr "BB"
449
450 msgid "BER"
451 msgstr "BER"
452
453 msgid "BER:"
454 msgstr "BER:"
455
456 msgid "Back"
457 msgstr "Powrót"
458
459 msgid "Backup"
460 msgstr "Kopia"
461
462 msgid "Backup Location"
463 msgstr "Lokalizacja kopii"
464
465 msgid "Backup Mode"
466 msgstr "Tryb kopii"
467
468 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
469 msgstr "Kopia ukończona. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
470
471 msgid "Band"
472 msgstr "Pasmo"
473
474 msgid "Bandwidth"
475 msgstr "Szerokie pasmo"
476
477 msgid "Begin time"
478 msgstr "Czas rozpoczęcia"
479
480 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
481 msgstr "Zachowanie 'przerwy' gdy zatrzymany"
482
483 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
484 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
485
486 msgid "Behavior when a movie is started"
487 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
488
489 msgid "Behavior when a movie is stopped"
490 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
491
492 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
493 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
494
495 msgid "Brightness"
496 msgstr "Jasność"
497
498 msgid "Burn"
499 msgstr "Wypal"
500
501 msgid "Burn DVD"
502 msgstr "Wypal DVD"
503
504 msgid "Burn To DVD..."
505 msgstr "Wypalanie DVD..."
506
507 msgid "Bus: "
508 msgstr "Bus:"
509
510 msgid ""
511 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
512 "displayed."
513 msgstr "Poprzez wciśnięcie OK na pilocie, pasek info będzie wyświetlany."
514
515 msgid "C-Band"
516 msgstr "Pasmo C"
517
518 msgid "CF Drive"
519 msgstr "Karta CF"
520
521 msgid "CVBS"
522 msgstr "CVBS"
523
524 msgid "Cable"
525 msgstr "Kablówka"
526
527 msgid "Cache Thumbnails"
528 msgstr "Przechowuj strony"
529
530 msgid "Call monitoring"
531 msgstr "Monitor rozmów"
532
533 msgid "Cancel"
534 msgstr "Anuluj"
535
536 msgid "Capacity: "
537 msgstr "Pojemność:"
538
539 msgid "Card"
540 msgstr "Karta"
541
542 msgid "Catalan"
543 msgstr "Hiszpański"
544
545 msgid "Change bouquets in quickzap"
546 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
547
548 msgid "Change pin code"
549 msgstr "Zmień kod pin"
550
551 msgid "Change service pin"
552 msgstr "Zmien pin serwisowy"
553
554 msgid "Change service pins"
555 msgstr "Zmień piny serwisowe"
556
557 msgid "Change setup pin"
558 msgstr "Zmień pin instalatora"
559
560 msgid "Channel"
561 msgstr "Kanał"
562
563 msgid "Channel Selection"
564 msgstr "Wybór kanału"
565
566 msgid "Channel:"
567 msgstr "Kanał:"
568
569 msgid "Channellist menu"
570 msgstr "Menu listy kanałów"
571
572 msgid "Chap."
573 msgstr "Rozdz."
574
575 msgid "Chapter"
576 msgstr "Rozdział"
577
578 msgid "Chapter:"
579 msgstr "Rozdział:"
580
581 msgid "Check"
582 msgstr "Sprawdź"
583
584 msgid "Checking Filesystem..."
585 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
586
587 msgid "Choose Tuner"
588 msgstr "Wybierz tuner"
589
590 msgid "Choose bouquet"
591 msgstr "Wybierz bukiet"
592
593 msgid "Choose source"
594 msgstr "Wybierz źródło"
595
596 msgid "Choose target folder"
597 msgstr "Wybierz folder docelowy"
598
599 msgid "Choose your Skin"
600 msgstr "Wybierz swój skin"
601
602 msgid "Cleanup"
603 msgstr "Czyść"
604
605 msgid "Clear before scan"
606 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
607
608 msgid "Clear log"
609 msgstr "Wyczyść log"
610
611 msgid "Close"
612 msgstr "Zamknij"
613
614 msgid "Code rate high"
615 msgstr "Poziom kodu wysoki"
616
617 msgid "Code rate low"
618 msgstr "Poziom kodu niski"
619
620 msgid "Coderate HP"
621 msgstr "Poziom kodu HP"
622
623 msgid "Coderate LP"
624 msgstr "Poziom kodu LP"
625
626 msgid "Color Format"
627 msgstr "Format kolorów"
628
629 msgid "Command execution..."
630 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
631
632 msgid "Command order"
633 msgstr "Wydawanie poleceń"
634
635 msgid "Committed DiSEqC command"
636 msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
637
638 msgid "Common Interface"
639 msgstr "Moduł Dostępu"
640
641 msgid "Compact Flash"
642 msgstr "Compact Flash"
643
644 msgid "Compact flash card"
645 msgstr "Karta Compact flash"
646
647 msgid "Complete"
648 msgstr "Ukończono"
649
650 msgid "Configuration Mode"
651 msgstr "Tryb konfiguracji"
652
653 msgid "Configure your internal LAN"
654 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
655
656 msgid "Configure your internal LAN again"
657 msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
658
659 msgid "Configure your wireless LAN"
660 msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
661
662 msgid "Configure your wireless LAN again"
663 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
664
665 msgid "Configuring"
666 msgstr "Konfigurowanie"
667
668 msgid "Confirm"
669 msgstr "Zatwierdź"
670
671 msgid "Conflicting timer"
672 msgstr "Konflikt timera"
673
674 msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
675 msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
676
677 msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
678 msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
679
680 msgid "Connected to Fritz!Box!"
681 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
682
683 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
684 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
685
686 #, python-format
687 msgid ""
688 "Connection to Fritz!Box\n"
689 "failed! (%s)\n"
690 "retrying..."
691 msgstr ""
692 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
693 "nieudane! (%s)\n"
694 "ponawianie..."
695
696 msgid "Constellation"
697 msgstr "Konstelacja"
698
699 msgid "Continue playing"
700 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
701
702 msgid "Contrast"
703 msgstr "Kontrast"
704
705 msgid "Create movie folder failed"
706 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nieudane"
707
708 msgid "Creating partition failed"
709 msgstr "Tworzenie partycji nieudane"
710
711 msgid "Croatian"
712 msgstr "Chorwacki"
713
714 msgid "Current Transponder"
715 msgstr "Aktualny Transponder"
716
717 msgid "Current settings:"
718 msgstr "Aktualne ustawienia:"
719
720 msgid "Current version:"
721 msgstr "Aktualna wersja:"
722
723 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
724 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
725
726 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
727 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
728
729 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
730 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
731
732 msgid "Customize"
733 msgstr "Przystosuj"
734
735 msgid "Cut"
736 msgstr "Wytnij"
737
738 msgid "Cutlist editor..."
739 msgstr "Edytor wyciętej listy..."
740
741 msgid "Czech"
742 msgstr "Czeski"
743
744 msgid "DHCP"
745 msgstr "DHCP"
746
747 msgid "DVB-S"
748 msgstr "DVB-S"
749
750 msgid "DVB-S2"
751 msgstr "DVB-S2"
752
753 msgid "DVD ENTER key"
754 msgstr "DVD przycisk ENTER"
755
756 msgid "DVD Player"
757 msgstr "Odtważacz DVD"
758
759 msgid "DVD down key"
760 msgstr "DVD przycisk dół"
761
762 msgid "DVD left key"
763 msgstr "DVD przycisk lewo"
764
765 msgid "DVD right key"
766 msgstr "DVD przycisk prawo"
767
768 msgid "DVD up key"
769 msgstr "DVD przycisk góra"
770
771 msgid "Danish"
772 msgstr "Duński"
773
774 msgid "Date"
775 msgstr "Data"
776
777 msgid "Deep Standby"
778 msgstr "Głębokie Czuwanie"
779
780 msgid "Default services lists"
781 msgstr "Standardowa lista serwisów"
782
783 msgid "Default settings"
784 msgstr "Ustawienia standardowe"
785
786 msgid "Delay"
787 msgstr "Opóźnienie"
788
789 msgid "Delete"
790 msgstr "Skasuj"
791
792 msgid "Delete entry"
793 msgstr "Skasuj wstęp"
794
795 msgid "Delete failed!"
796 msgstr "Kasowanie nieudane!"
797
798 #, python-format
799 msgid ""
800 "Delete no more configured satellite\n"
801 "%s?"
802 msgstr ""
803 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
804 "%s?"
805
806 msgid "Description"
807 msgstr "Opis"
808
809 msgid "Detected HDD:"
810 msgstr "Wykryto Hdd:"
811
812 msgid "Detected NIMs:"
813 msgstr "Wykryto NIMs:"
814
815 msgid "DiSEqC"
816 msgstr "DiSEqC"
817
818 msgid "DiSEqC A/B"
819 msgstr "DiSEqC A/B"
820
821 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
822 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
823
824 msgid "DiSEqC Mode"
825 msgstr "Tryb DiSEqC"
826
827 msgid "DiSEqC mode"
828 msgstr "Tryb DiSEqC"
829
830 msgid "DiSEqC repeats"
831 msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
832
833 msgid "Disable"
834 msgstr "Wyłącz"
835
836 msgid "Disable Picture in Picture"
837 msgstr "Wyłącz PiP"
838
839 msgid "Disable Subtitles"
840 msgstr "Wyłącz napisy"
841
842 msgid "Disabled"
843 msgstr "Wyłączone"
844
845 #, python-format
846 msgid ""
847 "Disconnected from\n"
848 "Fritz!Box! (%s)\n"
849 "retrying..."
850 msgstr ""
851 "Rozłączono z\n"
852 "Fritz!Box! (%s)\n"
853 "ponawianie..."
854
855 msgid "Dish"
856 msgstr "Antena"
857
858 msgid "Display 16:9 content as"
859 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
860
861 msgid "Display 4:3 content as"
862 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
863
864 msgid "Display Setup"
865 msgstr "Ustawienia LCD"
866
867 msgid ""
868 "Do you really want to REMOVE\n"
869 "the plugin \""
870 msgstr ""
871 "Czy naprawdę chcesz usunąć\n"
872 "plugin \""
873
874 msgid ""
875 "Do you really want to check the filesystem?\n"
876 "This could take lots of time!"
877 msgstr ""
878 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
879 "To może długo potrwać!"
880
881 #, python-format
882 msgid "Do you really want to delete %s?"
883 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
884
885 msgid ""
886 "Do you really want to download\n"
887 "the plugin \""
888 msgstr ""
889 "Czy naprawdę chcesz pobrać\n"
890 "plugin \""
891
892 msgid "Do you really want to exit?"
893 msgstr "Czy chcesz wyjść?"
894
895 msgid ""
896 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
897 "All data on the disk will be lost!"
898 msgstr ""
899 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
900 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
901
902 msgid ""
903 "Do you want to backup now?\n"
904 "After pressing OK, please wait!"
905 msgstr ""
906 "Czy chcesz zrobić teraz kopię?\n"
907 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
908
909 msgid "Do you want to do a service scan?"
910 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
911
912 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
913 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
914
915 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
916 msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w twoim Dreamboxie?"
917
918 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
919 msgstr "Czy chcesz odtważać DVD znajdujące się w czytniku?"
920
921 msgid "Do you want to restore your settings?"
922 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
923
924 msgid "Do you want to resume this playback?"
925 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
926
927 msgid ""
928 "Do you want to update your Dreambox?\n"
929 "After pressing OK, please wait!"
930 msgstr ""
931 "Czy chcesz zaktualizować swojego Dreamboxa?\n"
932 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
933
934 msgid "Do you want to view a tutorial?"
935 msgstr "Czy chcesz zobaczyć podręcznik?"
936
937 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
938 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
939
940 #, python-format
941 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
942 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
943
944 #, python-format
945 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
946 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
947
948 msgid "Download Plugins"
949 msgstr "Pobierz pluginy"
950
951 msgid "Downloadable new plugins"
952 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
953
954 msgid "Downloadable plugins"
955 msgstr "Pluginy do pobrania"
956
957 msgid "Downloading"
958 msgstr "Pobieranie..."
959
960 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
961 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
962
963 msgid "Dutch"
964 msgstr "Holenderski"
965
966 msgid "E"
967 msgstr "E"
968
969 msgid "EPG Selection"
970 msgstr "Wybór EPG"
971
972 #, python-format
973 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
974 msgstr "BŁĄD - skanowanie nieudane (%s)!"
975
976 msgid "East"
977 msgstr "Wschód"
978
979 msgid "Edit DNS"
980 msgstr "Edytuj DNS"
981
982 msgid "Edit current title"
983 msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
984
985 msgid "Edit services list"
986 msgstr "Edytuj listę serwisów"
987
988 msgid "Edit settings"
989 msgstr "Edytuj ustawienia"
990
991 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
992 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreambox.\n"
993
994 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
995 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreambox.\n"
996
997 msgid "Edit title..."
998 msgstr "Edytuję tytuł..."
999
1000 msgid "Electronic Program Guide"
1001 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1002
1003 msgid "Enable"
1004 msgstr "Włącz"
1005
1006 msgid "Enable 5V for active antenna"
1007 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1008
1009 msgid "Enable LAN"
1010 msgstr "Włącza LAN"
1011
1012 msgid "Enable WLAN"
1013 msgstr "Włącz WLAN"
1014
1015 msgid "Enable multiple bouquets"
1016 msgstr "Aktywuj tryb wielu bukietów"
1017
1018 msgid "Enable parental control"
1019 msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
1020
1021 msgid ""
1022 "Enable the local network of your Dreambox.\n"
1023 "\n"
1024 msgstr ""
1025 "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
1026 "\n"
1027
1028 msgid "Enabled"
1029 msgstr "Włączone"
1030
1031 msgid "Encryption"
1032 msgstr "Szyfrowanie"
1033
1034 msgid "Encryption Key"
1035 msgstr "Klucz szyfrujący"
1036
1037 msgid "Encryption Type"
1038 msgstr "Typ szyfrowania"
1039
1040 msgid "End"
1041 msgstr "Koniec"
1042
1043 msgid "End time"
1044 msgstr "Czas zakończenia"
1045
1046 msgid "EndTime"
1047 msgstr "Koniec czasu"
1048
1049 msgid "English"
1050 msgstr "Angielski"
1051
1052 msgid ""
1053 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1054 "\n"
1055 "If you experience any problems please contact\n"
1056 "stephan@reichholf.net\n"
1057 "\n"
1058 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1059 msgstr ""
1060 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1061 "\n"
1062 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1063 "stephan@reichholf.net\n"
1064 "\n"
1065 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1066
1067 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1068 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1069 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1070 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1071 #.       "fast forward". 
1072 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1073 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1074
1075 msgid "Enter Rewind at speed"
1076 msgstr "Przejdź do przewijania bardzo szybko"
1077
1078 msgid "Enter main menu..."
1079 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1080
1081 msgid "Enter the service pin"
1082 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1083
1084 msgid "Error"
1085 msgstr "Błąd"
1086
1087 #, python-format
1088 msgid ""
1089 "Error: %s\n"
1090 "Retry?"
1091 msgstr ""
1092 "Błąd: %s\n"
1093 "Ponowić?"
1094
1095 msgid "Eventview"
1096 msgstr "Widok wydarzenia"
1097
1098 msgid "Everything is fine"
1099 msgstr "Wszystko jest OK"
1100
1101 msgid "Execution Progress:"
1102 msgstr "Wyknywanie procesu:"
1103
1104 msgid "Execution finished!!"
1105 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
1106
1107 msgid "Exit"
1108 msgstr "Wyjście"
1109
1110 msgid "Exit editor"
1111 msgstr "Wyjdx z edytora"
1112
1113 msgid "Exit the wizard"
1114 msgstr "Wyjdź z kreatora"
1115
1116 msgid "Exit wizard"
1117 msgstr "Zamknij kreatora"
1118
1119 msgid "Exit wizard and configure later manually"
1120 msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
1121
1122 msgid "Expert"
1123 msgstr "Ekspert"
1124
1125 msgid "Extensions"
1126 msgstr "Rozszerzenia"
1127
1128 msgid "FEC"
1129 msgstr "FEC"
1130
1131 msgid "Factory reset"
1132 msgstr "Ustawienia Fabryczne"
1133
1134 msgid "Failed"
1135 msgstr "Błąd"
1136
1137 msgid "Fast"
1138 msgstr "Szybko"
1139
1140 msgid "Fast DiSEqC"
1141 msgstr "Szybki DiSEqC"
1142
1143 msgid "Fast Forward speeds"
1144 msgstr "Szybkości przewijania"
1145
1146 msgid "Fast epoch"
1147 msgstr "Szybka epoka"
1148
1149 msgid "Favourites"
1150 msgstr "Ulubione"
1151
1152 msgid "Filesystem Check..."
1153 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1154
1155 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1156 msgstr "System plików zawiera błędy nie do naprawienia"
1157
1158 msgid "Finetune"
1159 msgstr "Strojenie"
1160
1161 msgid "Finished"
1162 msgstr "Skończone"
1163
1164 msgid "Finnish"
1165 msgstr "Fiński"
1166
1167 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1168 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1169
1170 msgid "French"
1171 msgstr "Francuski"
1172
1173 msgid "Frequency"
1174 msgstr "Częstotliwość"
1175
1176 msgid "Frequency bands"
1177 msgstr "Pasma częstotliwości"
1178
1179 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1180 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1181
1182 msgid "Frequency steps"
1183 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1184
1185 msgid "Fri"
1186 msgstr "Pią"
1187
1188 msgid "Friday"
1189 msgstr "Piątek"
1190
1191 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1192 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1193
1194 #, python-format
1195 msgid "Frontprocessor version: %d"
1196 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1197
1198 msgid "Fsck failed"
1199 msgstr "Fsck zawiódł"
1200
1201 msgid "Function not yet implemented"
1202 msgstr "Funkcja jeszcze nie wprowadzona"
1203
1204 msgid ""
1205 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1206 "Do you want to Restart the GUI now?"
1207 msgstr ""
1208 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1209 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1210
1211 msgid "Gateway"
1212 msgstr "Brama"
1213
1214 msgid "Genre:"
1215 msgstr "Gatunek:"
1216
1217 msgid "German"
1218 msgstr "Niemiecki"
1219
1220 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1221 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1222
1223 msgid "Goto 0"
1224 msgstr "Idź do 0"
1225
1226 msgid "Goto position"
1227 msgstr "Idź na pozycje"
1228
1229 msgid "Graphical Multi EPG"
1230 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1231
1232 msgid "Greek"
1233 msgstr "Grecki"
1234
1235 msgid "Guard Interval"
1236 msgstr "Odstęp strażnika"
1237
1238 msgid "Guard interval mode"
1239 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1240
1241 msgid "Harddisk"
1242 msgstr "Dysk twardy..."
1243
1244 msgid "Harddisk setup"
1245 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1246
1247 msgid "Harddisk standby after"
1248 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1249
1250 msgid "Hierarchy Information"
1251 msgstr "Informacja hierarchii"
1252
1253 msgid "Hierarchy mode"
1254 msgstr "Tryb hierarchii"
1255
1256 msgid "How many minutes do you want to record?"
1257 msgstr "Ile minut chcesz nagrać?"
1258
1259 msgid "Hungarian"
1260 msgstr "Węgierski"
1261
1262 msgid "IP Address"
1263 msgstr "Adres IP"
1264
1265 msgid "Icelandic"
1266 msgstr "Islandzki"
1267
1268 msgid "If you can see this page, please press OK."
1269 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1270
1271 msgid ""
1272 "If you see this, something is wrong with\n"
1273 "your scart connection. Press OK to return."
1274 msgstr ""
1275 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1276 "twoim połączeniem. Naciśnij OK aby wrócić."
1277
1278 msgid ""
1279 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1280 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1281 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1282 "possible.\n"
1283 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1284 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1285 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1286 "step.\n"
1287 "If you are happy with the result, press OK."
1288 msgstr ""
1289 "Jeśli twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1290 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1291 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1292 "wartości.\n"
1293 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1294 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1295 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1296 "kolejnym kroku.\n"
1297 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1298
1299 msgid "Image-Upgrade"
1300 msgstr "Image - Aktualizacja"
1301
1302 msgid "In Progress"
1303 msgstr "W toku"
1304
1305 msgid ""
1306 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1307 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1308
1309 msgid "Increased voltage"
1310 msgstr "Zwiększone napięcie"
1311
1312 msgid "Index"
1313 msgstr "Indeks"
1314
1315 msgid "InfoBar"
1316 msgstr "Pasek info"
1317
1318 msgid "Infobar timeout"
1319 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1320
1321 msgid "Information"
1322 msgstr "Informacja"
1323
1324 msgid "Init"
1325 msgstr "Init"
1326
1327 msgid "Initialization..."
1328 msgstr "Inicjalizacja..."
1329
1330 msgid "Initialize"
1331 msgstr "Inicjuj"
1332
1333 msgid "Initializing Harddisk..."
1334 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1335
1336 msgid "Input"
1337 msgstr "Wejście"
1338
1339 msgid "Installing"
1340 msgstr "Instalowanie"
1341
1342 msgid "Installing Software..."
1343 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1344
1345 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1346 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1347
1348 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1349 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1350
1351 msgid "Installing package content... Please wait..."
1352 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1353
1354 msgid "Instant Record..."
1355 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1356
1357 msgid "Integrated Ethernet"
1358 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1359
1360 msgid "Intermediate"
1361 msgstr "Pośredni"
1362
1363 msgid "Internal Flash"
1364 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1365
1366 msgid "Invalid Location"
1367 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1368
1369 msgid "Inversion"
1370 msgstr "Inversja"
1371
1372 msgid "Invert display"
1373 msgstr "Odwróć wyświetlacz"
1374
1375 msgid "Italian"
1376 msgstr "Włoski"
1377
1378 msgid "Job View"
1379 msgstr "Podgląd zajęć"
1380
1381 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1382 msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
1383
1384 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1385 msgid "Just Scale"
1386 msgstr "Po prostu skaluj"
1387
1388 msgid "Keyboard Map"
1389 msgstr "Mapa klawiatury"
1390
1391 msgid "Keyboard Setup"
1392 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1393
1394 msgid "Keymap"
1395 msgstr "Mapa klawiszy"
1396
1397 msgid "LAN Adapter"
1398 msgstr "Adapter LAN"
1399
1400 msgid "LNB"
1401 msgstr "LNB"
1402
1403 msgid "LOF"
1404 msgstr "LOF"
1405
1406 msgid "LOF/H"
1407 msgstr "LOF/H"
1408
1409 msgid "LOF/L"
1410 msgstr "LOF/L"
1411
1412 msgid "Language selection"
1413 msgstr "Wybór języka"
1414
1415 msgid "Language..."
1416 msgstr "Język..."
1417
1418 msgid "Last speed"
1419 msgstr "Ostatnia prędkość"
1420
1421 msgid "Latitude"
1422 msgstr "Szerokość geogr."
1423
1424 msgid "Leave DVD Player?"
1425 msgstr "Zamknąć odtważacz DVD?"
1426
1427 msgid "Left"
1428 msgstr "Lewo"
1429
1430 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1431 msgid "Letterbox"
1432 msgstr "Letterbox"
1433
1434 msgid "Limit east"
1435 msgstr "Limit wschodni"
1436
1437 msgid "Limit west"
1438 msgstr "Limit zachodni"
1439
1440 msgid "Limits off"
1441 msgstr "Wyłącz limity"
1442
1443 msgid "Limits on"
1444 msgstr "Włącz limity"
1445
1446 msgid "Link:"
1447 msgstr "Łącze:"
1448
1449 msgid "List of Storage Devices"
1450 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1451
1452 msgid "Lithuanian"
1453 msgstr "Litewski"
1454
1455 msgid "Local Network"
1456 msgstr "Sieć lokalna"
1457
1458 msgid "Location"
1459 msgstr "Lokalizacja"
1460
1461 msgid "Lock:"
1462 msgstr "Blokada:"
1463
1464 msgid "Long Keypress"
1465 msgstr "Długie naciskanie"
1466
1467 msgid "Longitude"
1468 msgstr "Długość geogr."
1469
1470 msgid "MMC Card"
1471 msgstr "Karta mmc"
1472
1473 msgid "MORE"
1474 msgstr "Więcej"
1475
1476 msgid "Main menu"
1477 msgstr "Menu Główne"
1478
1479 msgid "Mainmenu"
1480 msgstr "Menu Główne"
1481
1482 msgid "Make this mark an 'in' point"
1483 msgstr "Zrób to zaznaczenie jako wewnętrzny punkt"
1484
1485 msgid "Make this mark an 'out' point"
1486 msgstr "Zrób to zaznaczenie jako zewnętrzny punkt"
1487
1488 msgid "Make this mark just a mark"
1489 msgstr "Zrób to zaznaczenie po prostu zaznaczeniem"
1490
1491 msgid "Manual Scan"
1492 msgstr "Ręczne skanowanie"
1493
1494 msgid "Manual transponder"
1495 msgstr "Ręczny transponder"
1496
1497 msgid "Margin after record"
1498 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1499
1500 msgid "Margin before record (minutes)"
1501 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1502
1503 msgid "Media player"
1504 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1505
1506 msgid "MediaPlayer"
1507 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1508
1509 msgid "Menu"
1510 msgstr "Menu"
1511
1512 msgid "Message"
1513 msgstr "Wiadomość"
1514
1515 msgid "Mkfs failed"
1516 msgstr "Mkfs zawiódł"
1517
1518 msgid "Mode"
1519 msgstr "Tryb"
1520
1521 msgid "Model: "
1522 msgstr "Model: "
1523
1524 msgid "Modulation"
1525 msgstr "Modulacja"
1526
1527 msgid "Modulator"
1528 msgstr "Modulator"
1529
1530 msgid "Mon"
1531 msgstr "Pon"
1532
1533 msgid "Mon-Fri"
1534 msgstr "Pon-Pią"
1535
1536 msgid "Monday"
1537 msgstr "Poniedziałek"
1538
1539 msgid "Mount failed"
1540 msgstr "Montowanie nieudane"
1541
1542 msgid "Move Picture in Picture"
1543 msgstr "Przesuń PiP"
1544
1545 msgid "Move east"
1546 msgstr "Przesuń na wschód"
1547
1548 msgid "Move west"
1549 msgstr "Przesuń na zachód"
1550
1551 msgid "Movielist menu"
1552 msgstr "Menu listy filmów"
1553
1554 msgid "Multi EPG"
1555 msgstr "Multi EPG"
1556
1557 msgid "Multiple service support"
1558 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1559
1560 msgid "Multisat"
1561 msgstr "Multisat"
1562
1563 msgid "Mute"
1564 msgstr "Mute"
1565
1566 msgid "N/A"
1567 msgstr "N/A"
1568
1569 msgid "NEXT"
1570 msgstr "Następny"
1571
1572 msgid "NOW"
1573 msgstr "Teraz"
1574
1575 msgid "NTSC"
1576 msgstr "NTSC"
1577
1578 msgid "Name"
1579 msgstr "Nazwa"
1580
1581 msgid "Nameserver"
1582 msgstr "Nameserver"
1583
1584 #, python-format
1585 msgid "Nameserver %d"
1586 msgstr "Nameserver %d"
1587
1588 msgid "Nameserver Setup"
1589 msgstr "Ustawienia Nameserver"
1590
1591 msgid "Nameserver settings"
1592 msgstr "Ustawienia serwera nazw"
1593
1594 msgid "Netmask"
1595 msgstr "Maska sieci"
1596
1597 msgid "Network Configuration..."
1598 msgstr "Konfiguracja sieci..."
1599
1600 msgid "Network Mount"
1601 msgstr "Montowanie sieci"
1602
1603 msgid "Network SSID"
1604 msgstr "Sieciowe SSID"
1605
1606 msgid "Network Setup"
1607 msgstr "Ustawienia sieci"
1608
1609 msgid "Network scan"
1610 msgstr "Skanowanie sieci"
1611
1612 msgid "Network setup"
1613 msgstr "Ustawienia sieci"
1614
1615 msgid "Network test"
1616 msgstr "Test połaczenia sieciowego"
1617
1618 msgid "Network test..."
1619 msgstr "Test połączenia sieciowego..."
1620
1621 msgid "Network..."
1622 msgstr "Sieć..."
1623
1624 msgid "Network:"
1625 msgstr "Sieć:"
1626
1627 msgid "NetworkWizard"
1628 msgstr "Kreator sieci"
1629
1630 msgid "New"
1631 msgstr "Nowy"
1632
1633 msgid "New DVD"
1634 msgstr "Nowe DVD"
1635
1636 msgid "New pin"
1637 msgstr "Nowy pin"
1638
1639 msgid "New version:"
1640 msgstr "Nowa wersja:"
1641
1642 msgid "Next"
1643 msgstr "Następny"
1644
1645 msgid "No"
1646 msgstr "Nie"
1647
1648 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1649 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1650
1651 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1652 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1653
1654 msgid "No backup needed"
1655 msgstr "Kopia jest nie potrzebna"
1656
1657 msgid ""
1658 "No data on transponder!\n"
1659 "(Timeout reading PAT)"
1660 msgstr ""
1661 "Brak danych na transponderze!\n"
1662 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1663
1664 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1665 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1666
1667 msgid "No free tuner!"
1668 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1669
1670 msgid ""
1671 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1672 msgstr ""
1673 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1674 "spróbować ponownie."
1675
1676 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1677 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1678
1679 msgid "No positioner capable frontend found."
1680 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1681
1682 msgid "No satellite frontend found!!"
1683 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1684
1685 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1686 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby uzywac go z pozycjonerem diseqc!"
1687
1688 msgid ""
1689 "No tuner is enabled!\n"
1690 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1691 msgstr ""
1692 "Brak włączonego tunera!\n"
1693 "Ustaw swój tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1694
1695 msgid ""
1696 "No valid service PIN found!\n"
1697 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1698 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1699 msgstr ""
1700 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1701 "czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1702 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1703
1704 msgid ""
1705 "No valid setup PIN found!\n"
1706 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1707 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1708 msgstr ""
1709 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1710 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1711 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1712
1713 msgid ""
1714 "No working local networkadapter found.\n"
1715 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1716 "configured correctly."
1717 msgstr ""
1718 "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
1719 "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
1720 "skonfigurowana poprawnie."
1721
1722 msgid ""
1723 "No working wireless interface found.\n"
1724 " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or enable "
1725 "you local network interface."
1726 msgstr ""
1727 "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
1728 "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
1729 "interfejs sieci lokalnej."
1730
1731 msgid ""
1732 "No working wireless networkadapter found.\n"
1733 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1734 "Network is configured correctly."
1735 msgstr ""
1736 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
1737 "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz poprawność "
1738 "konfiguracji sieci."
1739
1740 msgid "No, but restart from begin"
1741 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1742
1743 msgid "No, do nothing."
1744 msgstr "Nie, nie rób nic."
1745
1746 msgid "No, just start my dreambox"
1747 msgstr "Nie, tylko włącz mojego dreamboxa"
1748
1749 msgid "No, let me choose default lists"
1750 msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
1751
1752 msgid "No, scan later manually"
1753 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1754
1755 msgid "None"
1756 msgstr "Żaden"
1757
1758 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1759 msgid "Nonlinear"
1760 msgstr "Nielinearny"
1761
1762 msgid "North"
1763 msgstr "Północ"
1764
1765 msgid "Norwegian"
1766 msgstr "Norweski"
1767
1768 #, python-format
1769 msgid ""
1770 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1771 "required, %d MB available)"
1772 msgstr ""
1773 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
1774 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
1775
1776 msgid ""
1777 "Nothing to scan!\n"
1778 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1779 msgstr ""
1780 "Nic do skanowania!\n"
1781 "Ustaw swój tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1782
1783 msgid "Now Playing"
1784 msgstr "Teraz odtwarzane"
1785
1786 msgid ""
1787 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1788 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1789 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1790 msgstr ""
1791 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1792 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1793 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1794
1795 msgid "OK"
1796 msgstr "OK"
1797
1798 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1799 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1800
1801 msgid "OSD Settings"
1802 msgstr "Ustawienia OSD"
1803
1804 msgid "Off"
1805 msgstr "Wyłącz"
1806
1807 msgid "On"
1808 msgstr "Włącz"
1809
1810 msgid "One"
1811 msgstr "Jeden"
1812
1813 msgid "Online-Upgrade"
1814 msgstr "Online - Aktualizacja"
1815
1816 msgid "Orbital Position"
1817 msgstr "Pozycja orbitalna"
1818
1819 msgid "Other..."
1820 msgstr "Inne..."
1821
1822 msgid "PAL"
1823 msgstr "PAL"
1824
1825 msgid "PIDs"
1826 msgstr "Pidy"
1827
1828 msgid "Package list update"
1829 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
1830
1831 msgid "Packet management"
1832 msgstr "Zarządzanie pakietem"
1833
1834 msgid "Page"
1835 msgstr "Strona"
1836
1837 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1838 msgid "Pan&Scan"
1839 msgstr "Pan&Scan"
1840
1841 msgid "Parental control"
1842 msgstr "Kontrola rodzicielska"
1843
1844 msgid "Parental control services Editor"
1845 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
1846
1847 msgid "Parental control setup"
1848 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
1849
1850 msgid "Parental control type"
1851 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
1852
1853 msgid "Pause movie at end"
1854 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
1855
1856 msgid "PiPSetup"
1857 msgstr "Ustawienia PiP"
1858
1859 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1860 msgid "Pillarbox"
1861 msgstr "Pillarbox"
1862
1863 msgid "Pilot"
1864 msgstr "Pilot"
1865
1866 msgid "Pin code needed"
1867 msgstr "Potrzebny kod pin"
1868
1869 msgid "Play"
1870 msgstr "Play"
1871
1872 msgid "Play recorded movies..."
1873 msgstr "Odtwarzaj nagrane filmy..."
1874
1875 msgid "Please Reboot"
1876 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
1877
1878 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1879 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
1880
1881 msgid ""
1882 "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
1883 "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the built "
1884 "in wireless network support"
1885 msgstr ""
1886 "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
1887 "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
1888 "pilocie."
1889
1890 msgid "Please change recording endtime"
1891 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
1892
1893 msgid "Please choose an extension..."
1894 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
1895
1896 msgid "Please choose he package..."
1897 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
1898
1899 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1900 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
1901
1902 msgid ""
1903 "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
1904 "needed values.\n"
1905 "When you are ready please press OK to continue."
1906 msgstr ""
1907 "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
1908 "odpowiednich wartości.\n"
1909 "Aby kontynuować naciśnij OK."
1910
1911 msgid ""
1912 "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
1913 "needed values.\n"
1914 "When you are ready please press OK to continue."
1915 msgstr ""
1916 "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
1917 "danych.\n"
1918 "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
1919
1920 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1921 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
1922
1923 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1924 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
1925
1926 msgid "Please enter a name for the new marker"
1927 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zaznaczenia"
1928
1929 msgid "Please enter a new filename"
1930 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
1931
1932 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1933 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
1934
1935 msgid "Please enter the correct pin code"
1936 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
1937
1938 msgid "Please enter the old pin code"
1939 msgstr "Wpisz stary kod pin"
1940
1941 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1942 msgstr "Proszę podążaj za instrukcjami na TV"
1943
1944 msgid "Please press OK!"
1945 msgstr "Wciśnij OK!"
1946
1947 msgid "Please select a playlist to delete..."
1948 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
1949
1950 msgid "Please select a playlist..."
1951 msgstr "Wybierz playliste..."
1952
1953 msgid "Please select a subservice to record..."
1954 msgstr "Wybierz subserwis..."
1955
1956 msgid "Please select a subservice..."
1957 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
1958
1959 msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
1960 msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
1961
1962 msgid "Please select keyword to filter..."
1963 msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
1964
1965 msgid "Please select the movie path..."
1966 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
1967
1968 msgid "Please set up tuner B"
1969 msgstr "Ustaw Tuner B"
1970
1971 msgid "Please set up tuner C"
1972 msgstr "Ustaw Tuner C"
1973
1974 msgid "Please set up tuner D"
1975 msgstr "Ustaw Tuner D"
1976
1977 msgid ""
1978 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1979 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1980 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1981 msgstr ""
1982 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
1983 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
1984 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
1985
1986 msgid "Please wait... Loading list..."
1987 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
1988
1989 msgid "Plugin browser"
1990 msgstr "Przeglądarka pluginów"
1991
1992 msgid "Plugins"
1993 msgstr "Pluginy"
1994
1995 msgid "Polarity"
1996 msgstr "Polaryzacja"
1997
1998 msgid "Polarization"
1999 msgstr "Polaryzacja"
2000
2001 msgid "Polish"
2002 msgstr "Polski"
2003
2004 msgid "Port A"
2005 msgstr "Port A"
2006
2007 msgid "Port B"
2008 msgstr "Port B"
2009
2010 msgid "Port C"
2011 msgstr "Port C"
2012
2013 msgid "Port D"
2014 msgstr "Port D"
2015
2016 msgid "Portuguese"
2017 msgstr "Portugalski"
2018
2019 msgid "Positioner"
2020 msgstr "Pozycjoner"
2021
2022 msgid "Positioner fine movement"
2023 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2024
2025 msgid "Positioner movement"
2026 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2027
2028 msgid "Positioner setup"
2029 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2030
2031 msgid "Positioner storage"
2032 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2033
2034 msgid "Power threshold in mA"
2035 msgstr "Próg mocy w  mA"
2036
2037 msgid "Predefined transponder"
2038 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2039
2040 msgid "Preparing... Please wait"
2041 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2042
2043 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2044 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2045
2046 msgid "Press OK to activate the settings."
2047 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
2048
2049 msgid "Press OK to scan"
2050 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2051
2052 msgid "Press OK to start the scan"
2053 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2054
2055 msgid ""
2056 "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
2057 "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are supported.\n"
2058 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
2059 "\n"
2060 msgstr ""
2061 "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
2062 " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne z "
2063 "Dreamboxem.\n"
2064 "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
2065 "\n"
2066
2067 msgid "Prev"
2068 msgstr "Poprzedni"
2069
2070 msgid "Primary DNS"
2071 msgstr "Pierwszy DNS"
2072
2073 msgid "Protect services"
2074 msgstr "Ochrona serwisów"
2075
2076 msgid "Protect setup"
2077 msgstr "Ochrona ustawień"
2078
2079 msgid "Provider"
2080 msgstr "Provider"
2081
2082 msgid "Provider to scan"
2083 msgstr "Provider do skanowania"
2084
2085 msgid "Providers"
2086 msgstr "Providerzy"
2087
2088 msgid "Quickzap"
2089 msgstr "Szybkie przełączanie"
2090
2091 msgid "RC Menu"
2092 msgstr "Menu RC"
2093
2094 msgid "RF output"
2095 msgstr "Wyjście RF"
2096
2097 msgid "RGB"
2098 msgstr "RGB"
2099
2100 msgid "RSS Feed URI"
2101 msgstr "Adres serwisu RSS"
2102
2103 msgid "Radio"
2104 msgstr "Radio"
2105
2106 msgid "Ram Disk"
2107 msgstr "Dysk ramu"
2108
2109 msgid "Really close without saving settings?"
2110 msgstr "Naprawdę wyjść bez zapisywania ustawień?"
2111
2112 msgid "Really delete done timers?"
2113 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2114
2115 msgid "Really delete this timer?"
2116 msgstr "Usunąć ten timer?"
2117
2118 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2119 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2120
2121 msgid "Reception Settings"
2122 msgstr "Ustawienia powitania"
2123
2124 msgid "Record"
2125 msgstr "Nagraj"
2126
2127 msgid "Recorded files..."
2128 msgstr "Nagrane pliki..."
2129
2130 msgid "Recording"
2131 msgstr "Nagrywanie"
2132
2133 msgid ""
2134 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2135 "now?"
2136 msgstr ""
2137 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
2138 "ponownie teraz?"
2139
2140 msgid ""
2141 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2142 "now?"
2143 msgstr ""
2144 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
2145 "ponownie teraz?"
2146
2147 msgid ""
2148 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2149 "now?"
2150 msgstr ""
2151 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
2152 "ponownie teraz?"
2153
2154 msgid "Recordings always have priority"
2155 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2156
2157 msgid "Reenter new pin"
2158 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2159
2160 msgid "Refresh Rate"
2161 msgstr "Wartość odświeżania"
2162
2163 msgid "Refresh rate selection."
2164 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2165
2166 msgid "Remove Plugins"
2167 msgstr "Usuń pluginy"
2168
2169 msgid "Remove a mark"
2170 msgstr "Usuń zaznaczenie"
2171
2172 msgid "Remove currently selected title"
2173 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2174
2175 msgid "Remove plugins"
2176 msgstr "Usuń pluginy"
2177
2178 msgid "Remove title"
2179 msgstr "Usuń tytuł"
2180
2181 msgid "Rename"
2182 msgstr "Zmień nazwę"
2183
2184 msgid "Repeat"
2185 msgstr "Powtórz"
2186
2187 msgid "Repeat Type"
2188 msgstr "Typ powtórzeń"
2189
2190 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2191 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2192
2193 msgid "Repeats"
2194 msgstr "Powtarzaj"
2195
2196 msgid "Reset"
2197 msgstr "Resetuj"
2198
2199 msgid "Resolution"
2200 msgstr "Rozdzielczość"
2201
2202 msgid "Restart"
2203 msgstr "Restartuj"
2204
2205 msgid "Restart GUI"
2206 msgstr "Restartuj GUI"
2207
2208 msgid "Restart GUI now?"
2209 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2210
2211 msgid "Restart network"
2212 msgstr "Restart sieci"
2213
2214 msgid "Restart test"
2215 msgstr "Restart testu"
2216
2217 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2218 msgstr "Restaty adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2219
2220 msgid "Restart your wireless interface"
2221 msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
2222
2223 msgid "Restore"
2224 msgstr "Przywróć"
2225
2226 msgid ""
2227 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2228 "settings now."
2229 msgstr ""
2230 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2231 "ustawienia teraz."
2232
2233 msgid "Resume from last position"
2234 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2235
2236 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2237 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2238 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2239 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2240 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2241 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2242 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2243 msgid "Resuming playback"
2244 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2245
2246 msgid "Return to file browser"
2247 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2248
2249 msgid "Return to movie list"
2250 msgstr "Powrót do listy filmów"
2251
2252 msgid "Return to previous service"
2253 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2254
2255 msgid "Rewind speeds"
2256 msgstr "Przewiń prędkości"
2257
2258 msgid "Right"
2259 msgstr "Prawo"
2260
2261 msgid "Rolloff"
2262 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2263
2264 msgid "Rotor turning speed"
2265 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2266
2267 msgid "Running"
2268 msgstr "Uruchomiony"
2269
2270 msgid "Russian"
2271 msgstr "Rosyjski"
2272
2273 msgid "S-Video"
2274 msgstr "S-Video"
2275
2276 msgid "SNR"
2277 msgstr "SNR"
2278
2279 msgid "SNR:"
2280 msgstr "SNR:"
2281
2282 msgid "Sat"
2283 msgstr "Sat"
2284
2285 msgid "Sat / Dish Setup"
2286 msgstr "Ustawienia anteny"
2287
2288 msgid "Satellite"
2289 msgstr "Satelita"
2290
2291 msgid "Satellite Equipment Setup"
2292 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2293
2294 msgid "Satellites"
2295 msgstr "Satelity"
2296
2297 msgid "Satfinder"
2298 msgstr "Miernik sygnału"
2299
2300 msgid "Saturday"
2301 msgstr "Sobota"
2302
2303 msgid "Save Playlist"
2304 msgstr "Zachowaj Playliste"
2305
2306 msgid "Save current project to disk"
2307 msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
2308
2309 msgid "Save..."
2310 msgstr "Zapisywanie..."
2311
2312 msgid "Scaling Mode"
2313 msgstr "Tryb skalowania"
2314
2315 msgid "Scan "
2316 msgstr "Skanuj"
2317
2318 msgid "Scan QAM128"
2319 msgstr "Skanuj QAM128"
2320
2321 msgid "Scan QAM16"
2322 msgstr "Skanuj QAM16"
2323
2324 msgid "Scan QAM256"
2325 msgstr "Skanuj QAM256"
2326
2327 msgid "Scan QAM32"
2328 msgstr "Skanuj QAM32"
2329
2330 msgid "Scan QAM64"
2331 msgstr "Skanuj QAM64"
2332
2333 msgid "Scan SR6875"
2334 msgstr "Skanuj SR6875"
2335
2336 msgid "Scan SR6900"
2337 msgstr "Skanuj SR6900"
2338
2339 msgid "Scan Wireless Networks"
2340 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2341
2342 msgid "Scan additional SR"
2343 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2344
2345 msgid "Scan band EU HYPER"
2346 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2347
2348 msgid "Scan band EU MID"
2349 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2350
2351 msgid "Scan band EU SUPER"
2352 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2353
2354 msgid "Scan band EU UHF IV"
2355 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2356
2357 msgid "Scan band EU UHF V"
2358 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2359
2360 msgid "Scan band EU VHF I"
2361 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2362
2363 msgid "Scan band EU VHF III"
2364 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2365
2366 msgid "Scan band US HIGH"
2367 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2368
2369 msgid "Scan band US HYPER"
2370 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2371
2372 msgid "Scan band US LOW"
2373 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2374
2375 msgid "Scan band US MID"
2376 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2377
2378 msgid "Scan band US SUPER"
2379 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2380
2381 msgid ""
2382 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2383 "WLAN USB Stick\n"
2384 msgstr ""
2385 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych Access Piontów i połącz się z nim "
2386 "przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2387
2388 msgid ""
2389 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2390 msgstr ""
2391 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2392
2393 msgid "Search east"
2394 msgstr "Szukaj na wschód"
2395
2396 msgid "Search west"
2397 msgstr "Szukaj na zachód"
2398
2399 msgid "Secondary DNS"
2400 msgstr "Drugi DNS"
2401
2402 msgid "Seek"
2403 msgstr "Wyszukiwanie"
2404
2405 msgid "Select HDD"
2406 msgstr "Wybierz HDD"
2407
2408 msgid "Select Location"
2409 msgstr "Wybierz Lokalizację"
2410
2411 msgid "Select Network Adapter"
2412 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2413
2414 msgid "Select a movie"
2415 msgstr "Wybierz film"
2416
2417 msgid "Select audio mode"
2418 msgstr "Wybierz tryb audio"
2419
2420 msgid "Select audio track"
2421 msgstr "Wybierz ścieżke audio"
2422
2423 msgid "Select channel to record from"
2424 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2425
2426 msgid "Select refresh rate"
2427 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2428
2429 msgid "Select video input"
2430 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2431
2432 msgid "Select video mode"
2433 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2434
2435 msgid "Sequence repeat"
2436 msgstr "Potwórka sekwencji"
2437
2438 msgid "Service"
2439 msgstr "Informacja o serwisie"
2440
2441 msgid "Service Scan"
2442 msgstr "Skanowanie serwisu"
2443
2444 msgid "Service Searching"
2445 msgstr "Szukanie serwisów"
2446
2447 msgid "Service has been added to the favourites."
2448 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2449
2450 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2451 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2452
2453 msgid ""
2454 "Service invalid!\n"
2455 "(Timeout reading PMT)"
2456 msgstr ""
2457 "Serwis nieważny!\n"
2458 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2459
2460 msgid ""
2461 "Service not found!\n"
2462 "(SID not found in PAT)"
2463 msgstr ""
2464 "Serwis nie znaleziony!\n"
2465 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2466
2467 msgid "Service scan"
2468 msgstr "Skanowanie serwisów"
2469
2470 msgid ""
2471 "Service unavailable!\n"
2472 "Check tuner configuration!"
2473 msgstr ""
2474 "Serwis niedostępny!\n"
2475 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2476
2477 msgid "Serviceinfo"
2478 msgstr "Info serwisowe"
2479
2480 msgid "Services"
2481 msgstr "Serwisy"
2482
2483 msgid "Set limits"
2484 msgstr "Ustaw limity"
2485
2486 msgid "Settings"
2487 msgstr "Ustawienia"
2488
2489 msgid "Setup"
2490 msgstr "Konfiguracja"
2491
2492 msgid "Setup Mode"
2493 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2494
2495 msgid "Show Info"
2496 msgstr "Pokaż Info"
2497
2498 msgid "Show WLAN Status"
2499 msgstr "Pokaż status WLAN"
2500
2501 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2502 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
2503
2504 msgid "Show infobar on channel change"
2505 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2506
2507 msgid "Show infobar on event change"
2508 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2509
2510 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2511 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2512
2513 msgid "Show positioner movement"
2514 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2515
2516 msgid "Show services beginning with"
2517 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2518
2519 msgid "Show the radio player..."
2520 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2521
2522 msgid "Show the tv player..."
2523 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2524
2525 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2526 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
2527
2528 msgid "Shutdown Dreambox after"
2529 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2530
2531 msgid "Similar"
2532 msgstr "Podobne"
2533
2534 msgid "Similar broadcasts:"
2535 msgstr "Podobne transmisje:"
2536
2537 msgid "Simple"
2538 msgstr "Proste"
2539
2540 msgid "Single"
2541 msgstr "Jeden"
2542
2543 msgid "Single EPG"
2544 msgstr "Zwykłe EPG"
2545
2546 msgid "Single satellite"
2547 msgstr "Jeden satelita"
2548
2549 msgid "Single transponder"
2550 msgstr "Jeden transponder"
2551
2552 msgid "Singlestep (GOP)"
2553 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2554
2555 msgid "Sleep Timer"
2556 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2557
2558 msgid "Sleep timer action:"
2559 msgstr "Akcja wyłącznika:"
2560
2561 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2562 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2563
2564 #, python-format
2565 msgid "Slot %d"
2566 msgstr "Slot %d"
2567
2568 msgid "Slow"
2569 msgstr "Wolno"
2570
2571 msgid "Slow Motion speeds"
2572 msgstr "Prędkości wolnego ruchu"
2573
2574 msgid "Some plugins are not available:\n"
2575 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2576
2577 msgid "Somewhere else"
2578 msgstr "Gdzie indziej"
2579
2580 msgid ""
2581 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2582 "\n"
2583 "Please choose an other one."
2584 msgstr ""
2585 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii nie istnieje\n"
2586 "\n"
2587 "Wybierz inną."
2588
2589 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2590 msgid "Sort A-Z"
2591 msgstr "Sortuj od A-Z"
2592
2593 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2594 msgid "Sort Time"
2595 msgstr "Czas sortowania"
2596
2597 msgid "Sound"
2598 msgstr "Dźwięk"
2599
2600 msgid "Soundcarrier"
2601 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2602
2603 msgid "South"
2604 msgstr "Południe"
2605
2606 msgid "Spanish"
2607 msgstr "Hiszpański"
2608
2609 msgid "Standby"
2610 msgstr "Czuwanie"
2611
2612 msgid "Standby / Restart"
2613 msgstr "Czuwanie / Restart"
2614
2615 msgid "Start"
2616 msgstr "Rozpocznij"
2617
2618 msgid "Start from the beginning"
2619 msgstr "Rozpocznij od początku"
2620
2621 msgid "Start recording?"
2622 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2623
2624 msgid "Start test"
2625 msgstr "Zacznij test"
2626
2627 msgid "StartTime"
2628 msgstr "czas rozpoczęcia"
2629
2630 msgid "Starting on"
2631 msgstr "Rozpocznij na"
2632
2633 msgid "Step "
2634 msgstr "Krok"
2635
2636 msgid "Step east"
2637 msgstr "Krok na wschód"
2638
2639 msgid "Step west"
2640 msgstr "Krok na zachód"
2641
2642 msgid "Stereo"
2643 msgstr "Stereo"
2644
2645 msgid "Stop"
2646 msgstr "Zatrzymaj"
2647
2648 msgid "Stop Timeshift?"
2649 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2650
2651 msgid "Stop current event and disable coming events"
2652 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2653
2654 msgid "Stop current event but not coming events"
2655 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2656
2657 msgid "Stop playing this movie?"
2658 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2659
2660 msgid "Stop test"
2661 msgstr "Zakończ test"
2662
2663 msgid "Store position"
2664 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2665
2666 msgid "Stored position"
2667 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2668
2669 msgid "Subservice list..."
2670 msgstr "Lista subserwisów..."
2671
2672 msgid "Subservices"
2673 msgstr "Subserwisy"
2674
2675 msgid "Subtitle selection"
2676 msgstr "Wybór napisów"
2677
2678 msgid "Subtitles"
2679 msgstr "Napisy"
2680
2681 msgid "Sun"
2682 msgstr "Nie"
2683
2684 msgid "Sunday"
2685 msgstr "Niedziela"
2686
2687 msgid "Swap Services"
2688 msgstr "Zamiana serwisów"
2689
2690 msgid "Swedish"
2691 msgstr "Szwedzki"
2692
2693 msgid "Switch to next subservice"
2694 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2695
2696 msgid "Switch to previous subservice"
2697 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2698
2699 msgid "Symbol Rate"
2700 msgstr "Symbol Rate"
2701
2702 msgid "Symbolrate"
2703 msgstr "Symbolrate"
2704
2705 msgid "System"
2706 msgstr "System"
2707
2708 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2709 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2710 msgstr ""
2711 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
2712 "additional translations made by SileliS® :)\n"
2713 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2714
2715 msgid "TV System"
2716 msgstr "System TV"
2717
2718 msgid "Terrestrial"
2719 msgstr "Naziemny"
2720
2721 msgid "Terrestrial provider"
2722 msgstr "Naziemny provider"
2723
2724 msgid "Test mode"
2725 msgstr "Tryb testowy"
2726
2727 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2728 msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
2729
2730 msgid "Test-Messagebox?"
2731 msgstr "Testowa Informacja?"
2732
2733 msgid ""
2734 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2735 "\n"
2736 "Your local LAN internet connection is working now.\n"
2737 "\n"
2738 "Please press OK to continue."
2739 msgstr ""
2740 "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
2741 "\n"
2742 "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
2743 "\n"
2744 "Nacisnij OK aby kontynuować."
2745
2746 msgid ""
2747 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2748 "\n"
2749 "Your wireless internet connection is working now.\n"
2750 "\n"
2751 "Please press OK to continue."
2752 msgstr ""
2753 "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
2754 "\n"
2755 "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
2756 "\n"
2757 "Aby kontynuować naciśnij OK."
2758
2759 msgid ""
2760 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2761 "Please press OK to start using your Dreambox."
2762 msgstr ""
2763 "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
2764 "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
2765
2766 msgid ""
2767 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2768 "Please press OK to start using you Dreambox."
2769 msgstr ""
2770 "dziękuję za uzycie kreatora. Twój tuner jest juz gotowy do użycia.\n"
2771 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
2772
2773 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2774 msgstr "Kopia nieudana. Wybierz inna lokalizacje kopii."
2775
2776 msgid ""
2777 "The input port should be configured now.\n"
2778 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2779 "want to do that now?"
2780 msgstr ""
2781 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
2782 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
2783 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
2784
2785 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2786 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
2787
2788 msgid ""
2789 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2790 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2791 msgstr ""
2792 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
2793 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
2794
2795 msgid "The package doesn't contain anything."
2796 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
2797
2798 msgid "The pin code has been changed successfully."
2799 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
2800
2801 msgid "The pin code you entered is wrong."
2802 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
2803
2804 msgid "The pin codes you entered are different."
2805 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
2806
2807 msgid "The sleep timer has been activated."
2808 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
2809
2810 msgid "The sleep timer has been disabled."
2811 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
2812
2813 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2814 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
2815
2816 msgid ""
2817 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
2818 "Please install it."
2819 msgstr ""
2820
2821 msgid ""
2822 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2823 msgstr ""
2824 "Kreator może utworzyć kopie twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie teraz?"
2825
2826 msgid "The wizard is finished now."
2827 msgstr "Kreator zakończony."
2828
2829 msgid "There are no default services lists in your image."
2830 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
2831
2832 msgid "There are no default settings in your image."
2833 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
2834
2835 msgid ""
2836 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2837 "Do you really want to continue?"
2838 msgstr ""
2839 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
2840 "Czy kontynuować?"
2841
2842 msgid "This is step number 2."
2843 msgstr "To jest krok numer 2."
2844
2845 msgid "This is unsupported at the moment."
2846 msgstr "To jest nie obsługiwane w tym momencie."
2847
2848 msgid ""
2849 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2850 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2851 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2852 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2853 "the \"Nameserver\" Configuration"
2854 msgstr ""
2855 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
2856 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
2857 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
2858 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
2859 "\"Nameserver\" konfigurację"
2860
2861 msgid ""
2862 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2863 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2864 "- verify that a network cable is attached\n"
2865 "- verify that the cable is not broken"
2866 msgstr ""
2867 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
2868 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
2869 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
2870 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
2871
2872 msgid ""
2873 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2874 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2875 "- no valid IP Address was found\n"
2876 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2877 msgstr ""
2878 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
2879 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
2880 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
2881 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
2882
2883 msgid ""
2884 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2885 "configuration with DHCP.\n"
2886 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2887 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2888 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2889 "dialog.\n"
2890 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2891 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2892 msgstr ""
2893 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
2894 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
2895 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
2896 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
2897 "adaptera sieciowego.\n"
2898 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
2899 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
2900
2901 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2902 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
2903
2904 msgid "Three"
2905 msgstr "Trzy"
2906
2907 msgid "Threshold"
2908 msgstr "Przedsionek"
2909
2910 msgid "Thu"
2911 msgstr "Czw"
2912
2913 msgid "Thursday"
2914 msgstr "Czwartek"
2915
2916 msgid "Time"
2917 msgstr "Czas"
2918
2919 msgid "Time/Date Input"
2920 msgstr "Czas / Data"
2921
2922 msgid "Timer"
2923 msgstr "Timer"
2924
2925 msgid "Timer Edit"
2926 msgstr "Edycja timera"
2927
2928 msgid "Timer Editor"
2929 msgstr "Edytor timera"
2930
2931 msgid "Timer Type"
2932 msgstr "Typ timera"
2933
2934 msgid "Timer entry"
2935 msgstr "Wstęp timera"
2936
2937 msgid "Timer log"
2938 msgstr "Log timera"
2939
2940 msgid "Timer sanity error"
2941 msgstr "Błąd timera"
2942
2943 msgid "Timer selection"
2944 msgstr "Wybór timera"
2945
2946 msgid "Timer status:"
2947 msgstr "Status timera:"
2948
2949 msgid "Timeshift"
2950 msgstr "Timeshift"
2951
2952 msgid "Timeshift not possible!"
2953 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
2954
2955 msgid "Timezone"
2956 msgstr "Strefa czasu"
2957
2958 msgid "Title"
2959 msgstr "Tytuł"
2960
2961 msgid "Title:"
2962 msgstr "Tytuł:"
2963
2964 msgid "Today"
2965 msgstr "Dzisiaj"
2966
2967 msgid "Tone mode"
2968 msgstr "Tryb tonowy"
2969
2970 msgid "Toneburst"
2971 msgstr "Toneburst"
2972
2973 msgid "Toneburst A/B"
2974 msgstr "Toneburst A/B"
2975
2976 msgid "Translation"
2977 msgstr "Tłumaczenie"
2978
2979 msgid "Translation:"
2980 msgstr "Tłumaczenie:"
2981
2982 msgid "Transmission Mode"
2983 msgstr "Tryb transmisji"
2984
2985 msgid "Transmission mode"
2986 msgstr "tryb transmisji"
2987
2988 msgid "Transponder"
2989 msgstr "Transponder"
2990
2991 msgid "Transponder Type"
2992 msgstr "Typ transpondera"
2993
2994 msgid "Tries left:"
2995 msgstr "Próby skończone:"
2996
2997 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2998 msgstr ""
2999 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3000
3001 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3002 msgstr ""
3003 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3004
3005 msgid "Tue"
3006 msgstr "Wto"
3007
3008 msgid "Tuesday"
3009 msgstr "Wtorek"
3010
3011 msgid "Tune"
3012 msgstr "Ustaw"
3013
3014 msgid "Tune failed!"
3015 msgstr "Strojenie nieudane!"
3016
3017 msgid "Tuner"
3018 msgstr "Tuner"
3019
3020 msgid "Tuner "
3021 msgstr "Tuner "
3022
3023 msgid "Tuner Slot"
3024 msgstr "Slot tunera"
3025
3026 msgid "Tuner configuration"
3027 msgstr "Konfiguracja tunera"
3028
3029 msgid "Tuner status"
3030 msgstr "Status tunera"
3031
3032 msgid "Turkish"
3033 msgstr "Turecki"
3034
3035 msgid "Two"
3036 msgstr "Dwa"
3037
3038 msgid "Type of scan"
3039 msgstr "Tym skanowania"
3040
3041 msgid "USALS"
3042 msgstr "USALS"
3043
3044 msgid "USB"
3045 msgstr "USB"
3046
3047 msgid "USB Stick"
3048 msgstr "USB Stick"
3049
3050 msgid ""
3051 "Unable to complete filesystem check.\n"
3052 "Error: "
3053 msgstr ""
3054 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3055 "Błąd: "
3056
3057 msgid ""
3058 "Unable to initialize harddisk.\n"
3059 "Error: "
3060 msgstr ""
3061 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3062 "Błąd: "
3063
3064 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3065 msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
3066
3067 msgid "Universal LNB"
3068 msgstr "Uniwersalny LNB"
3069
3070 msgid "Unmount failed"
3071 msgstr "Błąd odmontowania"
3072
3073 msgid "Updates your receiver's software"
3074 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie twojego tunera"
3075
3076 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3077 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3078
3079 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3080 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3081
3082 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3083 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3084
3085 msgid "Upgrading"
3086 msgstr "Aktualizowanie"
3087
3088 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3089 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3090
3091 msgid "Use DHCP"
3092 msgstr "Użyj DHCP"
3093
3094 msgid "Use Power Measurement"
3095 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
3096
3097 msgid "Use a gateway"
3098 msgstr "Użyj bramy"
3099
3100 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3101 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3102 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3103 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3104 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3105 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3106 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3107 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3108 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3109 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3110 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3111 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3112 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3113 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3114
3115 msgid "Use power measurement"
3116 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3117
3118 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3119 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3120
3121 msgid ""
3122 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3123 "\n"
3124 "Please set up tuner A"
3125 msgstr ""
3126 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3127 "\n"
3128 "Wybierz Tuner A"
3129
3130 msgid ""
3131 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3132 "press OK."
3133 msgstr "Uzyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3134
3135 msgid "Use usals for this sat"
3136 msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
3137
3138 msgid "Use wizard to set up basic features"
3139 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3140
3141 msgid "Used service scan type"
3142 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3143
3144 msgid "User defined"
3145 msgstr "Zdefiniowany przez uzytkownika"
3146
3147 msgid "VCR scart"
3148 msgstr "Przełącz VCR"
3149
3150 msgid "Video Fine-Tuning"
3151 msgstr "Ustawienia Czystego Obrazu"
3152
3153 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3154 msgstr "Kreator Czystego Obrazu "
3155
3156 msgid "Video Output"
3157 msgstr "Wyjście Wideo"
3158
3159 msgid "Video Setup"
3160 msgstr "Ustawienia Wideo"
3161
3162 msgid "Video Wizard"
3163 msgstr "Kreator Wideo"
3164
3165 msgid ""
3166 "Video input selection\n"
3167 "\n"
3168 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3169 "input port).\n"
3170 "\n"
3171 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3172 msgstr ""
3173 "Wybór wejścia wideo\n"
3174 "\n"
3175 "Prosze wciśnij OK jeśli widzisz ta stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3176 "port wejścia).\n"
3177 "\n"
3178 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3179
3180 msgid "Video mode selection."
3181 msgstr "Wybór trybu wideo"
3182
3183 msgid "View Rass interactive..."
3184 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3185
3186 msgid "View teletext..."
3187 msgstr "Pokaż teletext..."
3188
3189 msgid "Voltage mode"
3190 msgstr "Tryb napięcia"
3191
3192 msgid "Volume"
3193 msgstr "Głośność"
3194
3195 msgid "W"
3196 msgstr "W"
3197
3198 msgid "WEP"
3199 msgstr "WEP"
3200
3201 msgid "WPA"
3202 msgstr "WPA"
3203
3204 msgid "WPA2"
3205 msgstr "WPA2"
3206
3207 msgid "WSS on 4:3"
3208 msgstr "WSS na 4:3"
3209
3210 msgid "Waiting"
3211 msgstr "Oczekiwanie"
3212
3213 msgid ""
3214 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3215 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3216 "Please press OK to begin."
3217 msgstr ""
3218 "Teraz sprawdzimy czy twój TV może wyświetlić obraz w 50hz. Jesli twój obraz "
3219 "stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony na 60hz.\n"
3220 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
3221
3222 msgid "Wed"
3223 msgstr "Śro"
3224
3225 msgid "Wednesday"
3226 msgstr "Środa"
3227
3228 msgid "Weekday"
3229 msgstr "Dzień tygodnia"
3230
3231 msgid ""
3232 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3233 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3234 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3235 msgstr ""
3236 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie twoim "
3237 "asystentem aktualizując oprogramowanie w twoim Dreamboxie przez dostarczenie "
3238 "kopii twoich aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować twoje "
3239 "oprogramowanie."
3240
3241 msgid ""
3242 "Welcome.\n"
3243 "\n"
3244 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
3245 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
3246 "\n"
3247 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3248 msgstr ""
3249 "Witam.\n"
3250 "\n"
3251 "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji Deamboxa "
3252 "pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
3253 "\n"
3254 "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
3255
3256 msgid ""
3257 "Welcome.\n"
3258 "\n"
3259 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3260 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3261 msgstr ""
3262 "Witaj.\n"
3263 "\n"
3264 "Ten kreator przeprowadzi ciebie przez podstawowe ustawienia twojego "
3265 "Dreamboxa.\n"
3266 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
3267
3268 msgid "Welcome..."
3269 msgstr "Witam..."
3270
3271 msgid "West"
3272 msgstr "Zachód"
3273
3274 msgid "What do you want to scan?"
3275 msgstr "Co chcesz skanować?"
3276
3277 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3278 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie twoich ustawień?"
3279
3280 msgid "Wireless"
3281 msgstr "Bezprzewodowy"
3282
3283 msgid "Wireless Network"
3284 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
3285
3286 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3287 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
3288
3289 msgid "YPbPr"
3290 msgstr "YPbPr"
3291
3292 msgid "Year:"
3293 msgstr "Rok:"
3294
3295 msgid "Yes"
3296 msgstr "Tak"
3297
3298 msgid "Yes, backup my settings!"
3299 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
3300
3301 msgid "Yes, do a manual scan now"
3302 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
3303
3304 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3305 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
3306
3307 msgid "Yes, do another manual scan now"
3308 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
3309
3310 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3311 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
3312
3313 msgid "Yes, restore the settings now"
3314 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
3315
3316 msgid "Yes, returning to movie list"
3317 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
3318
3319 msgid "Yes, view the tutorial"
3320 msgstr "tak, pokaż podręcznik"
3321
3322 msgid ""
3323 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3324 "want to be installed."
3325 msgstr ""
3326 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
3327 "ustawienia które chcesz zainstalować."
3328
3329 msgid "You can choose, what you want to install..."
3330 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
3331
3332 msgid "You cannot delete this!"
3333 msgstr "Nie można usunąc tego!"
3334
3335 msgid "You chose not to install any default services lists."
3336 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
3337
3338 msgid ""
3339 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3340 "default settings later in the settings menu."
3341 msgstr ""
3342 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
3343 "zainstalować ustawienia standardowe później w menu ustawień standardowych."
3344
3345 msgid ""
3346 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3347 msgstr ""
3348 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
3349 "przycisk OK."
3350
3351 msgid ""
3352 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3353 "harddisk is not an option for you."
3354 msgstr ""
3355 "Wydaje się że nie masz HDD w Dreamboxie. Więc tworzenie kopii na HDD nie "
3356 "jest opcją dla ciebie."
3357
3358 msgid ""
3359 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3360 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3361 "to the harddisk!\n"
3362 "Please press OK to start the backup now."
3363 msgstr ""
3364 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
3365 "czy jest  w użyciu teraz. Wiec lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3366 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3367
3368 msgid ""
3369 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3370 "Please press OK to start the backup now."
3371 msgstr ""
3372 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3373 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3374
3375 msgid ""
3376 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3377 "backup now."
3378 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząc tworzenie kopii teraz."
3379
3380 msgid "You have to wait for"
3381 msgstr "Musisz poczekać na"
3382
3383 msgid ""
3384 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3385 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3386 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3387 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3388 "your settings."
3389 msgstr ""
3390 "Potrzebujesz PC połączony do twojego Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej "
3391 "informacji odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
3392 "Teraz twój Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji "
3393 "aktualizacji ze strony, twoje nowe oprogramowanie zapyta ciebie o "
3394 "przywrócenie twoich ustawień."
3395
3396 msgid ""
3397 "You need to define some keywords first!\n"
3398 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3399 "Do you want to define keywords now?"
3400 msgstr ""
3401 "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
3402 "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
3403 "Czy chcesz zdefiniować teraz?"
3404
3405 msgid ""
3406 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3407 "\n"
3408 "Do you want to set the pin now?"
3409 msgstr ""
3410 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed twoimi dziećmi.\n"
3411 "\n"
3412 "czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
3413
3414 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3415 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa nacisnij przycisk OK pilota."
3416
3417 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3418 msgstr "Twój TV działa z 50 Hz. Wspaniale!"
3419
3420 msgid ""
3421 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3422 "process."
3423 msgstr ""
3424 "Twoja kopia zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie procesu aktualizacji."
3425
3426 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3427 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
3428
3429 msgid ""
3430 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3431 "try again."
3432 msgstr ""
3433 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3434 "ponownie."
3435
3436 msgid ""
3437 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3438 "Press OK to start upgrade."
3439 msgstr ""
3440 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3441 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3442
3443 msgid ""
3444 "Your local LAN internet connection is not working!\n"
3445 "Please choose what you want to do next."
3446 msgstr ""
3447 "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
3448 "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
3449
3450 msgid ""
3451 "Your network is restarting.\n"
3452 "You will be automatically forwarded to the next step."
3453 msgstr ""
3454 "Sieć została zrestartowana.\n"
3455 "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
3456
3457 msgid ""
3458 "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
3459 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3460 msgstr ""
3461 "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
3462 "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
3463
3464 msgid ""
3465 "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
3466 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3467 msgstr ""
3468 "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
3469 "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
3470
3471 msgid ""
3472 "Your wireless internet connection is not working!\n"
3473 "Please choose what you want to do next."
3474 msgstr ""
3475 "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
3476 "Proszę wybrać kolejną akcję."
3477
3478 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3479 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3480
3481 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3482 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3483
3484 msgid "[alternative edit]"
3485 msgstr "[edycja wybranych]"
3486
3487 msgid "[bouquet edit]"
3488 msgstr "[edycja bukietu]"
3489
3490 msgid "[favourite edit]"
3491 msgstr "[edycja ulubionych]"
3492
3493 msgid "[move mode]"
3494 msgstr "[tryb przesuwania]"
3495
3496 msgid "abort alternatives edit"
3497 msgstr "Przerwij edycje wybranych"
3498
3499 msgid "abort bouquet edit"
3500 msgstr "Przerwij edycje bukietów"
3501
3502 msgid "abort favourites edit"
3503 msgstr "Przerwij edycje ulubionych"
3504
3505 msgid "about to start"
3506 msgstr "Jak rozpocząć"
3507
3508 msgid "add alternatives"
3509 msgstr "Dodaj wybrane"
3510
3511 msgid "add bouquet"
3512 msgstr "Dodaj bukiet"
3513
3514 msgid "add directory to playlist"
3515 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
3516
3517 msgid "add file to playlist"
3518 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
3519
3520 msgid "add files to playlist"
3521 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3522
3523 msgid "add marker"
3524 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
3525
3526 msgid "add recording (enter recording duration)"
3527 msgstr "Dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
3528
3529 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3530 msgstr "Dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
3531
3532 msgid "add recording (indefinitely)"
3533 msgstr "Dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
3534
3535 msgid "add recording (stop after current event)"
3536 msgstr "Dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3537
3538 msgid "add service to bouquet"
3539 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
3540
3541 msgid "add service to favourites"
3542 msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
3543
3544 msgid "add to parental protection"
3545 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3546
3547 msgid "advanced"
3548 msgstr "Zaawansowane"
3549
3550 msgid "alphabetic sort"
3551 msgstr "sortuj alfabetycznie"
3552
3553 msgid ""
3554 "are you sure you want to restore\n"
3555 "following backup:\n"
3556 msgstr ""
3557 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3558 "następującą kopie:\n"
3559
3560 msgid "back"
3561 msgstr "Wróć"
3562
3563 msgid "better"
3564 msgstr "Lepszy"
3565
3566 msgid "blacklist"
3567 msgstr "Czarna lista"
3568
3569 msgid "by Exif"
3570 msgstr "Przez Exif"
3571
3572 msgid "change recording (duration)"
3573 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
3574
3575 msgid "change recording (endtime)"
3576 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
3577
3578 msgid "circular left"
3579 msgstr "Kołój w lewo"
3580
3581 msgid "circular right"
3582 msgstr "Kołój w prawo"
3583
3584 msgid "clear playlist"
3585 msgstr "Wyczyść playliste"
3586
3587 msgid "complex"
3588 msgstr "Złożony"
3589
3590 msgid "config menu"
3591 msgstr "Menu konfiguracji"
3592
3593 msgid "confirmed"
3594 msgstr "potwierdzone"
3595
3596 msgid "connected"
3597 msgstr "piołączone"
3598
3599 msgid "continue"
3600 msgstr "Kontynuuj"
3601
3602 msgid "copy to bouquets"
3603 msgstr "Kopiuj do bukietów"
3604
3605 msgid "daily"
3606 msgstr "Codziennie"
3607
3608 msgid "delete"
3609 msgstr "Usuń"
3610
3611 msgid "delete cut"
3612 msgstr "Usuń wycięte"
3613
3614 msgid "delete playlist entry"
3615 msgstr "usuń wpis playlisty"
3616
3617 msgid "delete saved playlist"
3618 msgstr "usuń zachowaną playlistę"
3619
3620 msgid "delete..."
3621 msgstr "Usuń..."
3622
3623 msgid "disable"
3624 msgstr "Wyłącz"
3625
3626 msgid "disable move mode"
3627 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
3628
3629 msgid "disabled"
3630 msgstr "Wyłączone"
3631
3632 msgid "disconnected"
3633 msgstr "rozłączone"
3634
3635 msgid "do not change"
3636 msgstr "Nie zmieniaj"
3637
3638 msgid "do nothing"
3639 msgstr "Nic nie rób"
3640
3641 msgid "don't record"
3642 msgstr "Nie nagrywaj"
3643
3644 msgid "done!"
3645 msgstr "Zrobione!"
3646
3647 msgid "edit alternatives"
3648 msgstr "Edytuj wybrane"
3649
3650 msgid "empty"
3651 msgstr "Puste"
3652
3653 msgid "enable"
3654 msgstr "Włączone"
3655
3656 msgid "enable bouquet edit"
3657 msgstr "Włącz edycje bukietu"
3658
3659 msgid "enable favourite edit"
3660 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
3661
3662 msgid "enable move mode"
3663 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
3664
3665 msgid "enabled"
3666 msgstr "Włączone"
3667
3668 msgid "end alternatives edit"
3669 msgstr "Koniec edycji wybranych"
3670
3671 msgid "end bouquet edit"
3672 msgstr "Koniec edycji bukietów"
3673
3674 msgid "end cut here"
3675 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
3676
3677 msgid "end favourites edit"
3678 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
3679
3680 msgid "equal to Socket A"
3681 msgstr "Równaj do Gniazda A"
3682
3683 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3684 msgstr "wyjdź z odtważacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
3685
3686 msgid "exit mediaplayer"
3687 msgstr "wyjdź z mediaplayera"
3688
3689 msgid "exit movielist"
3690 msgstr "wyjdź z listy filmów"
3691
3692 msgid "fine-tune your display"
3693 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
3694
3695 msgid "forward to the next chapter"
3696 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
3697
3698 msgid "free diskspace"
3699 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
3700
3701 msgid "full /etc directory"
3702 msgstr "Pełen folder /etc"
3703
3704 msgid "go to deep standby"
3705 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
3706
3707 msgid "go to standby"
3708 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
3709
3710 msgid "hear radio..."
3711 msgstr "Słuchaj radia..."
3712
3713 msgid "help..."
3714 msgstr "Pomoc..."
3715
3716 msgid "hide extended description"
3717 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
3718
3719 msgid "hide player"
3720 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
3721
3722 msgid "horizontal"
3723 msgstr "Pozioma (H)"
3724
3725 msgid "hour"
3726 msgstr "Godzina"
3727
3728 msgid "hours"
3729 msgstr "Godziny"
3730
3731 msgid "immediate shutdown"
3732 msgstr "wyłącz natychmiast"
3733
3734 #, python-format
3735 msgid ""
3736 "incoming call!\n"
3737 "%s calls on %s!"
3738 msgstr ""
3739 "Przychodząca rozmowa!\n"
3740 "%s rozmowy włączone %s!"
3741
3742 msgid "init module"
3743 msgstr "Moduł init"
3744
3745 msgid "insert mark here"
3746 msgstr "Wstaw zaznaczenie tu"
3747
3748 msgid "jump back to the previous title"
3749 msgstr "powróc do poprzedniego rozdziału"
3750
3751 msgid "jump forward to the next title"
3752 msgstr "przeskocz do nastepnego tytułu"
3753
3754 msgid "jump to listbegin"
3755 msgstr "skocz do początku listy"
3756
3757 msgid "jump to listend"
3758 msgstr "skocz do końca listy"
3759
3760 msgid "jump to next marked position"
3761 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
3762
3763 msgid "jump to previous marked position"
3764 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
3765
3766 msgid "leave movie player..."
3767 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
3768
3769 msgid "left"
3770 msgstr "Lewo"
3771
3772 msgid "list style compact"
3773 msgstr "kompaktowy styl listy"
3774
3775 msgid "list style compact with description"
3776 msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
3777
3778 msgid "list style default"
3779 msgstr "domyślny styl listy"
3780
3781 msgid "list style single line"
3782 msgstr "styl listy pojedyncza linia"
3783
3784 msgid "load playlist"
3785 msgstr "załaduj playliste"
3786
3787 msgid "locked"
3788 msgstr "Zablokowany"
3789
3790 msgid "loopthrough to socket A"
3791 msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
3792
3793 msgid "manual"
3794 msgstr "Ręcznie"
3795
3796 msgid "menu"
3797 msgstr "menu"
3798
3799 msgid "mins"
3800 msgstr "min's"
3801
3802 msgid "minute"
3803 msgstr "Minuta"
3804
3805 msgid "minutes"
3806 msgstr "Minutach"
3807
3808 msgid "minutes and"
3809 msgstr "Koniec minut"
3810
3811 msgid "move PiP to main picture"
3812 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
3813
3814 msgid "movie list"
3815 msgstr "lista filmów"
3816
3817 msgid "multinorm"
3818 msgstr "Multinorm"
3819
3820 msgid "never"
3821 msgstr "Nigdy"
3822
3823 msgid "next channel"
3824 msgstr "Następny kanał"
3825
3826 msgid "next channel in history"
3827 msgstr "Następny kanał w historii"
3828
3829 msgid "no"
3830 msgstr "Nie"
3831
3832 msgid "no HDD found"
3833 msgstr "Nie znaleziono HDD"
3834
3835 msgid "no Picture found"
3836 msgstr "Nie znaleziono obrazka"
3837
3838 msgid "no module found"
3839 msgstr "Nie znaleziono modułu"
3840
3841 msgid "no standby"
3842 msgstr "Bez stanu czuwania"
3843
3844 msgid "no timeout"
3845 msgstr "Bez końca"
3846
3847 msgid "none"
3848 msgstr "Żaden"
3849
3850 msgid "not locked"
3851 msgstr "Nie zablokowany"
3852
3853 msgid "nothing connected"
3854 msgstr "nic nie połączono"
3855
3856 msgid "off"
3857 msgstr "Wyłączony"
3858
3859 msgid "on"
3860 msgstr "Włączony"
3861
3862 msgid "once"
3863 msgstr "Raz"
3864
3865 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3866 msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
3867
3868 msgid "open servicelist"
3869 msgstr "Otwórz listę serwisów"
3870
3871 msgid "open servicelist(down)"
3872 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
3873
3874 msgid "open servicelist(up)"
3875 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
3876
3877 msgid "pass"
3878 msgstr "Hasło"
3879
3880 msgid "pause"
3881 msgstr "Pauza"
3882
3883 msgid "play entry"
3884 msgstr "wstęp odtwarzania"
3885
3886 msgid "play from next mark or playlist entry"
3887 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3888
3889 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3890 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3891
3892 msgid "please press OK when ready"
3893 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
3894
3895 msgid "please wait, loading picture..."
3896 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
3897
3898 msgid "previous channel"
3899 msgstr "Poprzedni kanał"
3900
3901 msgid "previous channel in history"
3902 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
3903
3904 msgid "record"
3905 msgstr "Nagraj"
3906
3907 msgid "recording..."
3908 msgstr "Nagrywanie..."
3909
3910 msgid "remove after this position"
3911 msgstr "Usuń po tej pozycji"
3912
3913 msgid "remove all alternatives"
3914 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
3915
3916 msgid "remove all new found flags"
3917 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
3918
3919 msgid "remove before this position"
3920 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
3921
3922 msgid "remove entry"
3923 msgstr "Usuń wstęp"
3924
3925 msgid "remove from parental protection"
3926 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
3927
3928 msgid "remove new found flag"
3929 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
3930
3931 msgid "remove selected satellite"
3932 msgstr "usuń wybranego satelitę"
3933
3934 msgid "remove this mark"
3935 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
3936
3937 msgid "repeated"
3938 msgstr "Powtórzone"
3939
3940 msgid "rewind to the previous chapter"
3941 msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
3942
3943 msgid "right"
3944 msgstr "Prawo"
3945
3946 msgid "save playlist"
3947 msgstr "zapisz playliste"
3948
3949 #, python-format
3950 msgid "scan done! %d services found!"
3951 msgstr "skanowanie skończone! %d znalezionych serwisów!"
3952
3953 msgid "scan done! No service found!"
3954 msgstr "skanowanie skończone! Nie znaleziono serwisów!"
3955
3956 msgid "scan done! One service found!"
3957 msgstr "skanowanie skończone! Jeden serwis znaleziony!"
3958
3959 #, python-format
3960 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3961 msgstr "skanowanie w toku - %d %% skończone! %d znalezionych serwisów!"
3962
3963 msgid "scan state"
3964 msgstr "Status skanowania"
3965
3966 msgid "second"
3967 msgstr "Drugi"
3968
3969 msgid "second cable of motorized LNB"
3970 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
3971
3972 msgid "seconds"
3973 msgstr "Sekundy"
3974
3975 msgid "seconds."
3976 msgstr "Sekundy."
3977
3978 msgid "select movie"
3979 msgstr "wybierz film"
3980
3981 msgid "select the movie path"
3982 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
3983
3984 msgid "service pin"
3985 msgstr "Pin serwisu"
3986
3987 msgid "setup pin"
3988 msgstr "Pin ustawień"
3989
3990 msgid "show DVD main menu"
3991 msgstr "pokaż główne menu DVD"
3992
3993 msgid "show EPG..."
3994 msgstr "Pokaż EPG..."
3995
3996 msgid "show all"
3997 msgstr "pokaż wszystkie"
3998
3999 msgid "show alternatives"
4000 msgstr "Pokaż wybrane"
4001
4002 msgid "show event details"
4003 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
4004
4005 msgid "show extended description"
4006 msgstr "pokaż rozszerzony opis"
4007
4008 msgid "show first tag"
4009 msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
4010
4011 msgid "show second tag"
4012 msgstr "pokaż drugą etykietę"
4013
4014 msgid "show shutdown menu"
4015 msgstr "pokaż menu wyłączania"
4016
4017 msgid "show single service EPG..."
4018 msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
4019
4020 msgid "show tag menu"
4021 msgstr "pokaż etykietę menu"
4022
4023 msgid "show transponder info"
4024 msgstr "Pokaż info transpondera"
4025
4026 msgid "shuffle playlist"
4027 msgstr "tasuj playliste"
4028
4029 msgid "shutdown"
4030 msgstr "Wyłącz"
4031
4032 msgid "simple"
4033 msgstr "Prosty"
4034
4035 msgid "skip backward"
4036 msgstr "Skocz wstecz"
4037
4038 msgid "skip backward (enter time)"
4039 msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
4040
4041 msgid "skip forward"
4042 msgstr "Skocz w przód"
4043
4044 msgid "skip forward (enter time)"
4045 msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
4046
4047 msgid "sort by date"
4048 msgstr "sortuj poprzez datę"
4049
4050 msgid "standard"
4051 msgstr "standardowy"
4052
4053 msgid "standby"
4054 msgstr "Czuwanie"
4055
4056 msgid "start cut here"
4057 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
4058
4059 msgid "start timeshift"
4060 msgstr "Rozpocznij timeshift"
4061
4062 msgid "stereo"
4063 msgstr "Stereo"
4064
4065 msgid "stop PiP"
4066 msgstr "zatrzymaj PiP"
4067
4068 msgid "stop entry"
4069 msgstr "zatrzymaj wstęp"
4070
4071 msgid "stop recording"
4072 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
4073
4074 msgid "stop timeshift"
4075 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
4076
4077 msgid "swap PiP and main picture"
4078 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
4079
4080 msgid "switch to filelist"
4081 msgstr "Przeącz na listę plików"
4082
4083 msgid "switch to playlist"
4084 msgstr "Przełącz na playliste"
4085
4086 msgid "switch to the next audio track"
4087 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
4088
4089 msgid "switch to the next subtitle language"
4090 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
4091
4092 msgid "text"
4093 msgstr "Tekst"
4094
4095 msgid "this recording"
4096 msgstr "To nagranie"
4097
4098 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4099 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
4100
4101 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4102 msgstr "przetkaj ucięty znak w aktualnej pozycji"
4103
4104 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4105 msgstr "czas odtważania, rozdział, audio, informacja o napisach"
4106
4107 msgid "unconfirmed"
4108 msgstr "niepotwierdzone"
4109
4110 msgid "unknown service"
4111 msgstr "Nieznany serwis"
4112
4113 msgid "until restart"
4114 msgstr "Aż do startu"
4115
4116 msgid "user defined"
4117 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
4118
4119 msgid "vertical"
4120 msgstr "Pionowa (V)"
4121
4122 msgid "view extensions..."
4123 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
4124
4125 msgid "view recordings..."
4126 msgstr "Wyświetl nagrania..."
4127
4128 msgid "wait for ci..."
4129 msgstr "Czekan na ci..."
4130
4131 msgid "wait for mmi..."
4132 msgstr "czekaj na mmi..."
4133
4134 msgid "waiting"
4135 msgstr "Oczekiwanie"
4136
4137 msgid "weekly"
4138 msgstr "Tygodniowy"
4139
4140 msgid "whitelist"
4141 msgstr "Biała lista"
4142
4143 msgid "yes"
4144 msgstr "Tak"
4145
4146 msgid "yes (keep feeds)"
4147 msgstr "Tak (trzymaj je)"
4148
4149 msgid ""
4150 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4151 "assistance before rebooting your dreambox."
4152 msgstr ""
4153 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
4154 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
4155
4156 msgid "zap"
4157 msgstr "Przełącz"
4158
4159 msgid "zapped"
4160 msgstr "Przełączony"
4161
4162 #~ msgid "Choose Location"
4163 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
4164
4165 #~ msgid "Device Setup..."
4166 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
4167
4168 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4169 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
4170
4171 #~ msgid "Extended Setup..."
4172 #~ msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
4173
4174 #~ msgid "Games / Plugins"
4175 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
4176
4177 #~ msgid "Movie Menu"
4178 #~ msgstr "Menu filmu"
4179
4180 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4181 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
4182
4183 #~ msgid "Show files from %s"
4184 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
4185
4186 #~ msgid "Startwizard"
4187 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
4188
4189 #~ msgid ""
4190 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
4191 #~ "Please refer to the user manual.\n"
4192 #~ "Error: "
4193 #~ msgstr ""
4194 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
4195 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
4196 #~ "Błąd: "
4197
4198 #~ msgid "VCR Switch"
4199 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
4200
4201 #~ msgid ""
4202 #~ "scan done!\n"
4203 #~ "%d services found!"
4204 #~ msgstr ""
4205 #~ "Skanowanie skończone!\n"
4206 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4207
4208 #~ msgid ""
4209 #~ "scan done!\n"
4210 #~ "No service found!"
4211 #~ msgstr ""
4212 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4213 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
4214
4215 #~ msgid ""
4216 #~ "scan done!\n"
4217 #~ "One service found!"
4218 #~ msgstr ""
4219 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4220 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
4221
4222 #~ msgid ""
4223 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
4224 #~ "%d services found!"
4225 #~ msgstr ""
4226 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
4227 #~ "%d znalezionych serwisów!"