use another function to initial import mytest.py (this fixes python
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-06-21 17:05+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-06-17 14:13+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Enigma2 will restart after the restore"
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Enigma2 kommer startas om efter återställningen"
28
29 msgid " "
30 msgstr " "
31
32 msgid "\"?"
33 msgstr "\"?"
34
35 msgid "#000000"
36 msgstr ""
37
38 msgid "#0064c7"
39 msgstr ""
40
41 msgid "#25062748"
42 msgstr ""
43
44 msgid "#389416"
45 msgstr ""
46
47 msgid "#80000000"
48 msgstr ""
49
50 msgid "#80ffffff"
51 msgstr ""
52
53 msgid "#bab329"
54 msgstr ""
55
56 msgid "#f23d21"
57 msgstr ""
58
59 msgid "#ffffff"
60 msgstr ""
61
62 msgid "#ffffffff"
63 msgstr ""
64
65 msgid "%H:%M"
66 msgstr "%H:%M"
67
68 #, python-format
69 msgid "%d min"
70 msgstr "%d min"
71
72 msgid "%d.%B %Y"
73 msgstr "%d.%B %Y"
74
75 #, python-format
76 msgid ""
77 "%s\n"
78 "(%s, %d MB free)"
79 msgstr ""
80 "%s\n"
81 "(%s, %d MB ledigt)"
82
83 #, python-format
84 msgid "%s (%s)\n"
85 msgstr "%s (%s)\n"
86
87 msgid "(ZAP)"
88 msgstr "(ZAP)"
89
90 msgid "(empty)"
91 msgstr "(tom)"
92
93 msgid "(show optional DVD audio menu)"
94 msgstr "(visa extra DVD ljudmeny)"
95
96 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
97 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
98
99 msgid "/var directory"
100 msgstr "/var bibliotek"
101
102 msgid "0"
103 msgstr ""
104
105 msgid "1"
106 msgstr ""
107
108 msgid "1.0"
109 msgstr "1.0"
110
111 msgid "1.1"
112 msgstr "1.1"
113
114 msgid "1.2"
115 msgstr "1.2"
116
117 msgid "12V output"
118 msgstr "12V utgång"
119
120 msgid "13 V"
121 msgstr "13 V"
122
123 msgid "16:10"
124 msgstr "16:10"
125
126 msgid "16:10 Letterbox"
127 msgstr "16:10 Letterbox"
128
129 msgid "16:10 PanScan"
130 msgstr "16:10 PanScan"
131
132 msgid "16:9"
133 msgstr "16:9"
134
135 msgid "16:9 Letterbox"
136 msgstr "16:9 Letterbox"
137
138 msgid "16:9 always"
139 msgstr "16:9 alltid"
140
141 msgid "18 V"
142 msgstr "18 V"
143
144 msgid "2"
145 msgstr ""
146
147 msgid "3"
148 msgstr ""
149
150 msgid "30 minutes"
151 msgstr "30 minuter"
152
153 msgid "4"
154 msgstr ""
155
156 msgid "4:3"
157 msgstr "4:#"
158
159 msgid "4:3 Letterbox"
160 msgstr "4:3 Letterbox"
161
162 msgid "4:3 PanScan"
163 msgstr "4:3 PanScan"
164
165 msgid "5"
166 msgstr ""
167
168 msgid "5 minutes"
169 msgstr "5 minuter"
170
171 msgid "50 Hz"
172 msgstr "50 Hz"
173
174 msgid "6"
175 msgstr ""
176
177 msgid "60 minutes"
178 msgstr "60 minuter"
179
180 msgid "7"
181 msgstr ""
182
183 msgid "8"
184 msgstr ""
185
186 msgid "9"
187 msgstr ""
188
189 msgid "<unknown>"
190 msgstr "<okänd>"
191
192 msgid "??"
193 msgstr "??"
194
195 msgid "A"
196 msgstr "A"
197
198 #, python-format
199 msgid ""
200 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
201 "Do you want to keep your version?"
202 msgstr ""
203 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
204 "Vill du behålla din version?"
205
206 msgid ""
207 "A finished record timer wants to set your\n"
208 "Dreambox to standby. Do that now?"
209 msgstr ""
210 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
211 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
212
213 msgid ""
214 "A finished record timer wants to shut down\n"
215 "your Dreambox. Shutdown now?"
216 msgstr ""
217 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
218 "din Dreambox. Stänga av nu?"
219
220 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
221 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
222
223 #, python-format
224 msgid ""
225 "A record has been started:\n"
226 "%s"
227 msgstr ""
228 "En inspelning har påbörjats:\n"
229 "%s"
230
231 msgid ""
232 "A recording is currently running.\n"
233 "What do you want to do?"
234 msgstr ""
235 "En inspelning pågår redan.\n"
236 "Vad vill du göra?"
237
238 msgid ""
239 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
240 "configure the positioner."
241 msgstr ""
242 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
243 "motorn."
244
245 msgid ""
246 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
247 "start the satfinder."
248 msgstr ""
249 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
250 "satfinder."
251
252 #, python-format
253 msgid "A required tool (%s) was not found."
254 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
255
256 msgid ""
257 "A sleep timer wants to set your\n"
258 "Dreambox to standby. Do that now?"
259 msgstr ""
260 "En sovtimer vill försätta din\n"
261 "Dreambox i standby. Utföra det?"
262
263 msgid ""
264 "A sleep timer wants to shut down\n"
265 "your Dreambox. Shutdown now?"
266 msgstr ""
267 "En sovtimer vill stänga av\n"
268 "din Dreambox. Stänga av nu?"
269
270 msgid ""
271 "A timer failed to record!\n"
272 "Disable TV and try again?\n"
273 msgstr ""
274 "En timerinspelning misslyckades!\n"
275 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
276
277 msgid "A/V Settings"
278 msgstr "A/V Inställningar"
279
280 msgid "AA"
281 msgstr "AA"
282
283 msgid "AB"
284 msgstr "AB"
285
286 msgid "AC3 default"
287 msgstr "AC3 standard"
288
289 msgid "AC3 downmix"
290 msgstr "AC3 nedmixning"
291
292 msgid "AGC"
293 msgstr "AGC"
294
295 msgid "AGC:"
296 msgstr "AGC:"
297
298 msgid "About"
299 msgstr "Om"
300
301 msgid "About..."
302 msgstr "Om..."
303
304 msgid "Action on long powerbutton press"
305 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
306
307 msgid "Activate Picture in Picture"
308 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
309
310 msgid "Activate network settings"
311 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
312
313 msgid "Adapter settings"
314 msgstr "Adapter inställning"
315
316 msgid "Add"
317 msgstr "Lägg till"
318
319 msgid "Add a mark"
320 msgstr "Lägg till markör"
321
322 msgid "Add a new title"
323 msgstr "Lägg till ny titel"
324
325 msgid "Add timer"
326 msgstr "Lägg till timer"
327
328 msgid "Add title..."
329 msgstr "Lägg till titel..."
330
331 msgid "Add to bouquet"
332 msgstr "Lägg till i favoritlista"
333
334 msgid "Add to favourites"
335 msgstr "Lägg till i favoriter"
336
337 msgid ""
338 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
339 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
340 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
341 "test screens."
342 msgstr ""
343 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
344 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
345 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
346 "välja annan testbild."
347
348 msgid "Advanced"
349 msgstr "Avancerat"
350
351 msgid "Advanced Video Setup"
352 msgstr "Avancerad videoinställning"
353
354 msgid "After event"
355 msgstr "Efter program"
356
357 msgid ""
358 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
359 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
360 msgstr ""
361 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
362 "manual för Dreambox om hur du utför det."
363
364 msgid "Album:"
365 msgstr "Album:"
366
367 msgid "All"
368 msgstr "Alla"
369
370 msgid "All..."
371 msgstr "Alla..."
372
373 msgid "Alpha"
374 msgstr "Alpha"
375
376 msgid "Alternative radio mode"
377 msgstr "Alternativt radioläge"
378
379 msgid "Alternative services tuner priority"
380 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
381
382 msgid "An empty filename is illegal."
383 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
384
385 #, python-format
386 msgid "An error has occured. (%s)"
387 msgstr "Ett fel har uppstått. (%s)"
388
389 msgid "Arabic"
390 msgstr "Arabiska"
391
392 msgid ""
393 "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
394 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
395 "\n"
396 msgstr ""
397 "Är du säker på att du vill aktivera WLAN stöd?\n"
398 "Anslut din WLAN USB Stick till din Dreambox och tryck OK.\n"
399 "\n"
400
401 msgid ""
402 "Are you sure you want to enable your local network?\n"
403 "\n"
404 msgstr ""
405 "Är du säker på att du vill aktivera lokalt nätverk?\n"
406 "\n"
407
408 msgid ""
409 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
410 "\n"
411 msgstr ""
412 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
413 "\n"
414
415 msgid "Artist:"
416 msgstr "Artist:"
417
418 msgid "Ask before shutdown:"
419 msgstr "Fråga före avstängning:"
420
421 msgid "Ask user"
422 msgstr "Fråga"
423
424 msgid "Aspect Ratio"
425 msgstr "Bildformat"
426
427 msgid "Audio"
428 msgstr "Ljud"
429
430 msgid "Audio Options..."
431 msgstr "Ljudval..."
432
433 msgid "Auto"
434 msgstr "Auto"
435
436 msgid "Auto scart switching"
437 msgstr "Auto scart byte"
438
439 msgid "Automatic"
440 msgstr "Automatisk"
441
442 msgid "Automatic Scan"
443 msgstr "Automatisk sökning"
444
445 msgid "B"
446 msgstr "B"
447
448 msgid "BA"
449 msgstr "BA"
450
451 msgid "BB"
452 msgstr "BB"
453
454 msgid "BER"
455 msgstr "BER"
456
457 msgid "BER:"
458 msgstr "BER:"
459
460 msgid "Back"
461 msgstr "Tillbaka"
462
463 msgid "Backup"
464 msgstr "Backup"
465
466 msgid "Backup Location"
467 msgstr "Backupplacering"
468
469 msgid "Backup Mode"
470 msgstr "Backupläge"
471
472 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
473 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
474
475 msgid "Band"
476 msgstr "Band"
477
478 msgid "Bandwidth"
479 msgstr "Bandbredd"
480
481 msgid "Begin time"
482 msgstr "Starttid"
483
484 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
485 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
486
487 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
488 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
489
490 msgid "Behavior when a movie is started"
491 msgstr "Beteende när en film startas"
492
493 msgid "Behavior when a movie is stopped"
494 msgstr "Beteende när en film stoppas"
495
496 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
497 msgstr "Beteende när en film slutar"
498
499 msgid "Brightness"
500 msgstr "Ljusstyrka"
501
502 msgid "Burn"
503 msgstr "Skapa"
504
505 msgid "Burn DVD"
506 msgstr "Skapa DVD"
507
508 msgid "Burn To DVD..."
509 msgstr "Skapa DVD..."
510
511 msgid "Bus: "
512 msgstr "Bus: "
513
514 msgid ""
515 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
516 "displayed."
517 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
518
519 msgid "C-Band"
520 msgstr "C-Band"
521
522 msgid "CF Drive"
523 msgstr "CF Disk"
524
525 msgid "CVBS"
526 msgstr "CVBS"
527
528 msgid "Cable"
529 msgstr "Kabel"
530
531 msgid "Cache Thumbnails"
532 msgstr "Buffra miniatyrer"
533
534 msgid "Call monitoring"
535 msgstr "Samtalsmonitorering"
536
537 msgid "Cancel"
538 msgstr "Avbryt"
539
540 msgid "Capacity: "
541 msgstr "Kapacitet: "
542
543 msgid "Card"
544 msgstr "Kort"
545
546 msgid "Catalan"
547 msgstr "Katalanska"
548
549 msgid "Change bouquets in quickzap"
550 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
551
552 msgid "Change pin code"
553 msgstr "Ändra PIN kod"
554
555 msgid "Change service pin"
556 msgstr "Ändra program PIN"
557
558 msgid "Change service pins"
559 msgstr "Ändra program PIN"
560
561 msgid "Change setup pin"
562 msgstr "Ändra installations PIN"
563
564 msgid "Channel"
565 msgstr "Kanal"
566
567 msgid "Channel Selection"
568 msgstr "Kanallista"
569
570 msgid "Channel:"
571 msgstr "Kanal:"
572
573 msgid "Channellist menu"
574 msgstr "Kanallista meny"
575
576 msgid "Chap."
577 msgstr "Kap."
578
579 msgid "Chapter"
580 msgstr "Kapitel"
581
582 msgid "Chapter:"
583 msgstr "Kapitel:"
584
585 msgid "Check"
586 msgstr "Kontrollera"
587
588 msgid "Checking Filesystem..."
589 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
590
591 msgid "Choose Tuner"
592 msgstr "Välj tuner"
593
594 msgid "Choose bouquet"
595 msgstr "Välj favoritlista"
596
597 msgid "Choose source"
598 msgstr "Välj källa"
599
600 msgid "Choose target folder"
601 msgstr "Välj målkatalog"
602
603 msgid "Choose your Skin"
604 msgstr "Välj utseende"
605
606 msgid "Cleanup"
607 msgstr "Rensa"
608
609 msgid "Clear before scan"
610 msgstr "Rensa före sökning"
611
612 msgid "Clear log"
613 msgstr "Rensa logg"
614
615 msgid "Close"
616 msgstr "Stäng"
617
618 msgid "Code rate high"
619 msgstr "Code rate hög"
620
621 msgid "Code rate low"
622 msgstr "Code rate låg"
623
624 msgid "Coderate HP"
625 msgstr "Coderate HP"
626
627 msgid "Coderate LP"
628 msgstr "Coderate LP"
629
630 msgid "Color Format"
631 msgstr "Färgformat"
632
633 msgid "Command execution..."
634 msgstr "Kommando exekvering..."
635
636 msgid "Command order"
637 msgstr "Kommandoordning"
638
639 msgid "Committed DiSEqC command"
640 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
641
642 msgid "Common Interface"
643 msgstr "Common Interface"
644
645 msgid "Compact Flash"
646 msgstr "Compact Flash"
647
648 msgid "Compact flash card"
649 msgstr "Compact Flash kort"
650
651 msgid "Complete"
652 msgstr "Komplett"
653
654 msgid "Configuration Mode"
655 msgstr "Konfigurationsläge"
656
657 msgid "Configure your internal LAN"
658 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
659
660 msgid "Configure your internal LAN again"
661 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN igen"
662
663 msgid "Configure your wireless LAN"
664 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN"
665
666 msgid "Configure your wireless LAN again"
667 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
668
669 msgid "Configuring"
670 msgstr "Konfigurering"
671
672 msgid "Confirm"
673 msgstr "Bekräfta"
674
675 msgid "Conflicting timer"
676 msgstr "Timerkonflikt"
677
678 msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
679 msgstr "Anslut till Internet med USB WLAN Stick"
680
681 msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
682 msgstr "Anslut Internet till dit lokala LAN"
683
684 msgid "Connected to Fritz!Box!"
685 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
686
687 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
688 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
689
690 #, python-format
691 msgid ""
692 "Connection to Fritz!Box\n"
693 "failed! (%s)\n"
694 "retrying..."
695 msgstr ""
696 "Anslutning till Fritz!Box\n"
697 "misslyckades! (%s)\n"
698 "försöker igen..."
699
700 msgid "Constellation"
701 msgstr "Konstellation"
702
703 msgid "Continue playing"
704 msgstr "Forsätt spela"
705
706 msgid "Contrast"
707 msgstr "Kontrast"
708
709 msgid "Create movie folder failed"
710 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
711
712 msgid "Creating partition failed"
713 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
714
715 msgid "Croatian"
716 msgstr "Kroatiska"
717
718 msgid "Current Transponder"
719 msgstr "Nuvarande transponder"
720
721 msgid "Current settings:"
722 msgstr "Nuvarande inställningar:"
723
724 msgid "Current version:"
725 msgstr "Nuvarande version:"
726
727 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
728 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
729
730 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
731 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
732
733 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
734 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
735
736 msgid "Customize"
737 msgstr "Anpassningar"
738
739 msgid "Cut"
740 msgstr "Klipp"
741
742 msgid "Cutlist editor..."
743 msgstr "Klipplist editor..."
744
745 msgid "Czech"
746 msgstr "Tjeckiska"
747
748 msgid "DHCP"
749 msgstr "DHCP"
750
751 msgid "DVB-S"
752 msgstr "DVB-S"
753
754 msgid "DVB-S2"
755 msgstr "DVB-S2"
756
757 msgid "DVD ENTER key"
758 msgstr "DVD ENTER tangent"
759
760 msgid "DVD Player"
761 msgstr "DVD Spelare"
762
763 msgid "DVD down key"
764 msgstr "DVD ner tangent"
765
766 msgid "DVD left key"
767 msgstr "DVD vänster tangent"
768
769 msgid "DVD right key"
770 msgstr "DVD höger tangent"
771
772 msgid "DVD up key"
773 msgstr "DVD upp tangent"
774
775 msgid "Danish"
776 msgstr "Danska"
777
778 msgid "Date"
779 msgstr "Datum"
780
781 msgid "Deep Standby"
782 msgstr "Stäng av"
783
784 msgid "Default services lists"
785 msgstr "Grundservicelista"
786
787 msgid "Default settings"
788 msgstr "Grundinstallningar"
789
790 msgid "Delay"
791 msgstr "Fördröjning"
792
793 msgid "Delete"
794 msgstr "Ta bort"
795
796 msgid "Delete entry"
797 msgstr "Ta bort post"
798
799 msgid "Delete failed!"
800 msgstr "Borttagning misslyckades!"
801
802 #, python-format
803 msgid ""
804 "Delete no more configured satellite\n"
805 "%s?"
806 msgstr ""
807 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
808 "%s?"
809
810 msgid "Description"
811 msgstr "Beskrivning"
812
813 msgid "Detected HDD:"
814 msgstr "Hittad hårddisk:"
815
816 msgid "Detected NIMs:"
817 msgstr "Hittade tuners:"
818
819 msgid "DiSEqC"
820 msgstr "DiSEqC"
821
822 msgid "DiSEqC A/B"
823 msgstr "DiSEqC A/B"
824
825 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
826 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
827
828 msgid "DiSEqC Mode"
829 msgstr "DiSEqC Läge"
830
831 msgid "DiSEqC mode"
832 msgstr "DiSEqC läge"
833
834 msgid "DiSEqC repeats"
835 msgstr "DiSEqC repetetioner"
836
837 msgid "Disable"
838 msgstr "Avaktivera"
839
840 msgid "Disable Picture in Picture"
841 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
842
843 msgid "Disable Subtitles"
844 msgstr "Avaktivera textning"
845
846 msgid "Disabled"
847 msgstr "Avaktivera"
848
849 #, python-format
850 msgid ""
851 "Disconnected from\n"
852 "Fritz!Box! (%s)\n"
853 "retrying..."
854 msgstr ""
855 "Kopplade ifrån\n"
856 "Fritz!Box! (%s)\n"
857 "återförsöker..."
858
859 msgid "Dish"
860 msgstr "Parabol"
861
862 msgid "Display 16:9 content as"
863 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
864
865 msgid "Display 4:3 content as"
866 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
867
868 msgid "Display Setup"
869 msgstr "Display installation"
870
871 msgid ""
872 "Do you really want to REMOVE\n"
873 "the plugin \""
874 msgstr ""
875 "Vill du verkligen TA BORT\n"
876 "pluginen \""
877
878 msgid ""
879 "Do you really want to check the filesystem?\n"
880 "This could take lots of time!"
881 msgstr ""
882 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
883 "Detta kan ta lång tid!"
884
885 #, python-format
886 msgid "Do you really want to delete %s?"
887 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
888
889 msgid ""
890 "Do you really want to download\n"
891 "the plugin \""
892 msgstr ""
893 "Vill du verkligen ladda ner\n"
894 "pluginen \""
895
896 msgid "Do you really want to exit?"
897 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
898
899 msgid ""
900 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
901 "All data on the disk will be lost!"
902 msgstr ""
903 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
904 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
905
906 msgid ""
907 "Do you want to backup now?\n"
908 "After pressing OK, please wait!"
909 msgstr ""
910 "Vill du ta en backup nu?\n"
911 "Tryck OK och vänligen vänta!"
912
913 msgid "Do you want to do a service scan?"
914 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
915
916 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
917 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
918
919 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
920 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
921
922 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
923 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
924
925 msgid "Do you want to restore your settings?"
926 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
927
928 msgid "Do you want to resume this playback?"
929 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
930
931 msgid ""
932 "Do you want to update your Dreambox?\n"
933 "After pressing OK, please wait!"
934 msgstr ""
935 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
936 "Tryck OK och vänligen vänta!"
937
938 msgid "Do you want to view a tutorial?"
939 msgstr "Vill du se en guide?"
940
941 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
942 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
943
944 #, python-format
945 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
946 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
947
948 #, python-format
949 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
950 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
951
952 msgid "Download Plugins"
953 msgstr "Ladda ner Plugins"
954
955 msgid "Downloadable new plugins"
956 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
957
958 msgid "Downloadable plugins"
959 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
960
961 msgid "Downloading"
962 msgstr "Laddar ner"
963
964 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
965 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
966
967 msgid "Dutch"
968 msgstr "Holländska"
969
970 msgid "E"
971 msgstr "Ö"
972
973 msgid "EPG Selection"
974 msgstr "EPG val"
975
976 #, python-format
977 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
978 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
979
980 msgid "East"
981 msgstr "Öst"
982
983 msgid "Edit DNS"
984 msgstr "Ändra DNS"
985
986 msgid "Edit current title"
987 msgstr "Ändra vald titel"
988
989 msgid "Edit services list"
990 msgstr "Ändra kanallista"
991
992 msgid "Edit settings"
993 msgstr "Ändra inställningar"
994
995 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
996 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
997
998 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
999 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
1000
1001 msgid "Edit title..."
1002 msgstr "Ändra titel..."
1003
1004 msgid "Electronic Program Guide"
1005 msgstr "Elektronisk Program Guide"
1006
1007 msgid "Enable"
1008 msgstr "Aktivera"
1009
1010 msgid "Enable 5V for active antenna"
1011 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
1012
1013 msgid "Enable LAN"
1014 msgstr "Aktivera LAN"
1015
1016 msgid "Enable WLAN"
1017 msgstr "Aktivera WLAN"
1018
1019 msgid "Enable multiple bouquets"
1020 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
1021
1022 msgid "Enable parental control"
1023 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
1024
1025 msgid ""
1026 "Enable the local network of your Dreambox.\n"
1027 "\n"
1028 msgstr ""
1029 "Aktivera lokalt nätverk i din Dreambox.\n"
1030 "\n"
1031
1032 msgid "Enabled"
1033 msgstr "Aktiverad"
1034
1035 msgid "Encryption"
1036 msgstr "Kryptering"
1037
1038 msgid "Encryption Key"
1039 msgstr "Krypteringsnyckel"
1040
1041 msgid "Encryption Type"
1042 msgstr "Krypteringstyp"
1043
1044 msgid "End"
1045 msgstr "Slut"
1046
1047 msgid "End time"
1048 msgstr "Sluttid"
1049
1050 msgid "EndTime"
1051 msgstr "Sluttid"
1052
1053 msgid "English"
1054 msgstr "Engelska"
1055
1056 msgid ""
1057 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1058 "\n"
1059 "If you experience any problems please contact\n"
1060 "stephan@reichholf.net\n"
1061 "\n"
1062 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1063 msgstr ""
1064 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1065 "\n"
1066 "Vid problem kontakta\n"
1067 "stephan@reichholf.net\n"
1068 "\n"
1069 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1070
1071 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1072 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1073 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1074 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1075 #.       "fast forward". 
1076 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1077 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
1078
1079 msgid "Enter Rewind at speed"
1080 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
1081
1082 msgid "Enter main menu..."
1083 msgstr "Gå till huvudmeny..."
1084
1085 msgid "Enter the service pin"
1086 msgstr "Ange kanal PIN"
1087
1088 msgid "Error"
1089 msgstr "Fel"
1090
1091 #, python-format
1092 msgid ""
1093 "Error: %s\n"
1094 "Retry?"
1095 msgstr ""
1096 "Fel: %s\n"
1097 "Försöka igen?"
1098
1099 msgid "Eventview"
1100 msgstr "Programöversikt"
1101
1102 msgid "Everything is fine"
1103 msgstr "Allt är OK"
1104
1105 msgid "Execution Progress:"
1106 msgstr "Exekverings pågår:"
1107
1108 msgid "Execution finished!!"
1109 msgstr "Exekvering färdig!"
1110
1111 msgid "Exit"
1112 msgstr "Avsluta"
1113
1114 msgid "Exit editor"
1115 msgstr "Avsluta editor"
1116
1117 msgid "Exit the wizard"
1118 msgstr "Avsluta guiden"
1119
1120 msgid "Exit wizard"
1121 msgstr "Avsluta guide"
1122
1123 msgid "Exit wizard and configure later manually"
1124 msgstr "Avsluta guide och konfigurera manuellt senare"
1125
1126 msgid "Expert"
1127 msgstr "Expert"
1128
1129 msgid "Extensions"
1130 msgstr "Utökningar"
1131
1132 msgid "FEC"
1133 msgstr "FEC"
1134
1135 msgid "Factory reset"
1136 msgstr "Fabriksåterställning"
1137
1138 msgid "Failed"
1139 msgstr "Misslyckades"
1140
1141 msgid "Fast"
1142 msgstr "Snabb"
1143
1144 msgid "Fast DiSEqC"
1145 msgstr "Snabb DiSEqC"
1146
1147 msgid "Fast Forward speeds"
1148 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1149
1150 msgid "Fast epoch"
1151 msgstr "Snabb epoch"
1152
1153 msgid "Favourites"
1154 msgstr "Favoriter"
1155
1156 msgid "Filesystem Check..."
1157 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1158
1159 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1160 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1161
1162 msgid "Finetune"
1163 msgstr "Fininställn."
1164
1165 msgid "Finished"
1166 msgstr "Klart"
1167
1168 msgid "Finnish"
1169 msgstr "Finska"
1170
1171 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1172 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1173
1174 msgid "French"
1175 msgstr "Franska"
1176
1177 msgid "Frequency"
1178 msgstr "Frekvens"
1179
1180 msgid "Frequency bands"
1181 msgstr "Frekvensband"
1182
1183 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1184 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1185
1186 msgid "Frequency steps"
1187 msgstr "Frekvenssteg"
1188
1189 msgid "Fri"
1190 msgstr "Fre"
1191
1192 msgid "Friday"
1193 msgstr "Fredag"
1194
1195 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1196 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1197
1198 #, python-format
1199 msgid "Frontprocessor version: %d"
1200 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1201
1202 msgid "Fsck failed"
1203 msgstr "Fsck misslyckades"
1204
1205 msgid "Function not yet implemented"
1206 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1207
1208 msgid ""
1209 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1210 "Do you want to Restart the GUI now?"
1211 msgstr ""
1212 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1213 "Vill du starta om GUI nu?"
1214
1215 msgid "Gateway"
1216 msgstr "Gateway"
1217
1218 msgid "Genre:"
1219 msgstr "Genre:"
1220
1221 msgid "German"
1222 msgstr "Tyska"
1223
1224 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1225 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1226
1227 msgid "Goto 0"
1228 msgstr "Gå till 0"
1229
1230 msgid "Goto position"
1231 msgstr "Gå till position"
1232
1233 msgid "Graphical Multi EPG"
1234 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1235
1236 msgid "Greek"
1237 msgstr "Grekiska"
1238
1239 msgid "Guard Interval"
1240 msgstr "Guard intervall"
1241
1242 msgid "Guard interval mode"
1243 msgstr "Guard intervalläge"
1244
1245 msgid "Harddisk"
1246 msgstr "Hårddisk"
1247
1248 msgid "Harddisk setup"
1249 msgstr "Hårddisk installation"
1250
1251 msgid "Harddisk standby after"
1252 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1253
1254 msgid "Hierarchy Information"
1255 msgstr "Hierarkisk information "
1256
1257 msgid "Hierarchy mode"
1258 msgstr "Hierarkiskt läge"
1259
1260 msgid "How many minutes do you want to record?"
1261 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1262
1263 msgid "Hungarian"
1264 msgstr "Ungerska"
1265
1266 msgid "IP Address"
1267 msgstr "IP adress"
1268
1269 msgid "Icelandic"
1270 msgstr "Isländska"
1271
1272 msgid "If you can see this page, please press OK."
1273 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1274
1275 msgid ""
1276 "If you see this, something is wrong with\n"
1277 "your scart connection. Press OK to return."
1278 msgstr ""
1279 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1280 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1281
1282 msgid ""
1283 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1284 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1285 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1286 "possible.\n"
1287 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1288 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1289 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1290 "step.\n"
1291 "If you are happy with the result, press OK."
1292 msgstr ""
1293 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1294 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1295 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1296 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1297 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1298 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1299 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1300 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1301
1302 msgid "Image-Upgrade"
1303 msgstr "Image uppgradering"
1304
1305 msgid "In Progress"
1306 msgstr "I utförande"
1307
1308 msgid ""
1309 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1310 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1311
1312 msgid "Increased voltage"
1313 msgstr "Ökad spänning"
1314
1315 msgid "Index"
1316 msgstr "Index"
1317
1318 msgid "InfoBar"
1319 msgstr "Infobalk"
1320
1321 msgid "Infobar timeout"
1322 msgstr "Infobalk timeout"
1323
1324 msgid "Information"
1325 msgstr "Information"
1326
1327 msgid "Init"
1328 msgstr "Initiera"
1329
1330 msgid "Initialization..."
1331 msgstr "Initiering..."
1332
1333 msgid "Initialize"
1334 msgstr "Initiera"
1335
1336 msgid "Initializing Harddisk..."
1337 msgstr "Initierar hårddisk..."
1338
1339 msgid "Input"
1340 msgstr "Ingång"
1341
1342 msgid "Installing"
1343 msgstr "Installera"
1344
1345 msgid "Installing Software..."
1346 msgstr "Installera mjukvara..."
1347
1348 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1349 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
1350
1351 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1352 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
1353
1354 msgid "Installing package content... Please wait..."
1355 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
1356
1357 msgid "Instant Record..."
1358 msgstr "Direktinspelning..."
1359
1360 msgid "Integrated Ethernet"
1361 msgstr "Integrerat nätverk"
1362
1363 msgid "Intermediate"
1364 msgstr "Normal"
1365
1366 msgid "Internal Flash"
1367 msgstr "Intern Flash"
1368
1369 msgid "Invalid Location"
1370 msgstr "Ogiltig lokation"
1371
1372 msgid "Inversion"
1373 msgstr "Inversion"
1374
1375 msgid "Invert display"
1376 msgstr "Invertera LCD"
1377
1378 msgid "Italian"
1379 msgstr "Italienska"
1380
1381 msgid "Job View"
1382 msgstr "Arbets Vy"
1383
1384 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1385 msgstr "Hoppa till video titel 1 (spela film från start)"
1386
1387 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1388 msgid "Just Scale"
1389 msgstr "Bara skala"
1390
1391 msgid "Keyboard Map"
1392 msgstr "Tangentbordslayout"
1393
1394 msgid "Keyboard Setup"
1395 msgstr "Tangentbords inställning"
1396
1397 msgid "Keymap"
1398 msgstr "Tangentlayout"
1399
1400 msgid "LAN Adapter"
1401 msgstr "LAN Adapter"
1402
1403 msgid "LNB"
1404 msgstr "LNB"
1405
1406 msgid "LOF"
1407 msgstr "LOF"
1408
1409 msgid "LOF/H"
1410 msgstr "LOF/H"
1411
1412 msgid "LOF/L"
1413 msgstr "LOF/L"
1414
1415 msgid "Language selection"
1416 msgstr "Välj språk"
1417
1418 msgid "Language..."
1419 msgstr "Språk..."
1420
1421 msgid "Last speed"
1422 msgstr "Föregående hastighet"
1423
1424 msgid "Latitude"
1425 msgstr "Latitud"
1426
1427 msgid "Leave DVD Player?"
1428 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
1429
1430 msgid "Left"
1431 msgstr "Vänster"
1432
1433 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1434 msgid "Letterbox"
1435 msgstr "Letterbox"
1436
1437 msgid "Limit east"
1438 msgstr "Östlig gräns"
1439
1440 msgid "Limit west"
1441 msgstr "Västlig gräns"
1442
1443 msgid "Limits off"
1444 msgstr "Gränser av"
1445
1446 msgid "Limits on"
1447 msgstr "Gränser på"
1448
1449 msgid "Link:"
1450 msgstr "Länk:"
1451
1452 msgid "List of Storage Devices"
1453 msgstr "Lista på lagringsenheter"
1454
1455 msgid "Lithuanian"
1456 msgstr "Litauiska"
1457
1458 msgid "Local Network"
1459 msgstr "Lokalt Nätverk"
1460
1461 msgid "Location"
1462 msgstr "Lokation"
1463
1464 msgid "Lock:"
1465 msgstr "Lås:"
1466
1467 msgid "Long Keypress"
1468 msgstr "Lång knapptryckning"
1469
1470 msgid "Longitude"
1471 msgstr "Longitud"
1472
1473 msgid "MMC Card"
1474 msgstr "MMC kort"
1475
1476 msgid "MORE"
1477 msgstr "MER"
1478
1479 msgid "Main menu"
1480 msgstr "Huvudmeny"
1481
1482 msgid "Mainmenu"
1483 msgstr "Huvudmeny"
1484
1485 msgid "Make this mark an 'in' point"
1486 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1487
1488 msgid "Make this mark an 'out' point"
1489 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
1490
1491 msgid "Make this mark just a mark"
1492 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
1493
1494 msgid "Manual Scan"
1495 msgstr "Manuell sökning"
1496
1497 msgid "Manual transponder"
1498 msgstr "Manuell transponder"
1499
1500 msgid "Margin after record"
1501 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
1502
1503 msgid "Margin before record (minutes)"
1504 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1505
1506 msgid "Media player"
1507 msgstr "Mediaspelare"
1508
1509 msgid "MediaPlayer"
1510 msgstr "Mediaspelare"
1511
1512 msgid "Menu"
1513 msgstr "Meny"
1514
1515 msgid "Message"
1516 msgstr "Meddelande"
1517
1518 msgid "Mkfs failed"
1519 msgstr "Mkfs misslyckades"
1520
1521 msgid "Mode"
1522 msgstr "Läge"
1523
1524 msgid "Model: "
1525 msgstr "Modell: "
1526
1527 msgid "Modulation"
1528 msgstr "Modulering"
1529
1530 msgid "Modulator"
1531 msgstr "Modulator"
1532
1533 msgid "Mon"
1534 msgstr "Mån"
1535
1536 msgid "Mon-Fri"
1537 msgstr "Mån-Fre"
1538
1539 msgid "Monday"
1540 msgstr "Måndag"
1541
1542 msgid "Mount failed"
1543 msgstr "Montering misslyckades"
1544
1545 msgid "Move Picture in Picture"
1546 msgstr "Flytta Bild i Bild"
1547
1548 msgid "Move east"
1549 msgstr "Flytta öst"
1550
1551 msgid "Move west"
1552 msgstr "Flytta väst"
1553
1554 msgid "Movielist menu"
1555 msgstr "Filmlista meny"
1556
1557 msgid "Multi EPG"
1558 msgstr "Multi EPG"
1559
1560 msgid "Multiple service support"
1561 msgstr "Multipla kanaler stöds"
1562
1563 msgid "Multisat"
1564 msgstr "Multisat"
1565
1566 msgid "Mute"
1567 msgstr "Ljud av"
1568
1569 msgid "N/A"
1570 msgstr "Inte tillgänglig"
1571
1572 msgid "NEXT"
1573 msgstr "NÄSTA"
1574
1575 msgid "NOW"
1576 msgstr "NU"
1577
1578 msgid "NTSC"
1579 msgstr "NTSC"
1580
1581 msgid "Name"
1582 msgstr "Namn"
1583
1584 msgid "Nameserver"
1585 msgstr "Namnserver"
1586
1587 #, python-format
1588 msgid "Nameserver %d"
1589 msgstr "Namnserver %d"
1590
1591 msgid "Nameserver Setup"
1592 msgstr "Namnserver installation"
1593
1594 msgid "Nameserver settings"
1595 msgstr "Namnserver inställningar"
1596
1597 msgid "Netmask"
1598 msgstr "Nätmask"
1599
1600 msgid "Network Configuration..."
1601 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
1602
1603 msgid "Network Mount"
1604 msgstr "Nätverksmonteringar"
1605
1606 msgid "Network SSID"
1607 msgstr "Nätverk SSID"
1608
1609 msgid "Network Setup"
1610 msgstr "Nätverksinställningar"
1611
1612 msgid "Network scan"
1613 msgstr "Sök nätverk"
1614
1615 msgid "Network setup"
1616 msgstr "Nätverksinställningar"
1617
1618 msgid "Network test"
1619 msgstr "Nätverk test"
1620
1621 msgid "Network test..."
1622 msgstr "Nätverk test..."
1623
1624 msgid "Network..."
1625 msgstr "Nätverk..."
1626
1627 msgid "Network:"
1628 msgstr "Nätverk:"
1629
1630 msgid "NetworkWizard"
1631 msgstr "Nätverksguide"
1632
1633 msgid "New"
1634 msgstr "Ny"
1635
1636 msgid "New DVD"
1637 msgstr "Ny DVD"
1638
1639 msgid "New pin"
1640 msgstr "Ny PIN"
1641
1642 msgid "New version:"
1643 msgstr "Ny version:"
1644
1645 msgid "Next"
1646 msgstr "Nästa"
1647
1648 msgid "No"
1649 msgstr "Nej"
1650
1651 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1652 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
1653
1654 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1655 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
1656
1657 msgid "No backup needed"
1658 msgstr "Ingen backup behövs"
1659
1660 msgid ""
1661 "No data on transponder!\n"
1662 "(Timeout reading PAT)"
1663 msgstr ""
1664 "Ingen data på transponder!\n"
1665 "(Timeout vid läsning av PAT)"
1666
1667 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1668 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
1669
1670 msgid "No free tuner!"
1671 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1672
1673 msgid ""
1674 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1675 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
1676
1677 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1678 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
1679
1680 msgid "No positioner capable frontend found."
1681 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
1682
1683 msgid "No satellite frontend found!!"
1684 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
1685
1686 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1687 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
1688
1689 msgid ""
1690 "No tuner is enabled!\n"
1691 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1692 msgstr ""
1693 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
1694 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1695
1696 msgid ""
1697 "No valid service PIN found!\n"
1698 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1699 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1700 msgstr ""
1701 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
1702 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
1703 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
1704
1705 msgid ""
1706 "No valid setup PIN found!\n"
1707 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1708 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1709 msgstr ""
1710 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
1711 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
1712 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
1713
1714 msgid ""
1715 "No working local networkadapter found.\n"
1716 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1717 "configured correctly."
1718 msgstr ""
1719 "Inget fungerades lokalt nätverkskort hittat.\n"
1720 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt Nätverk "
1721 "är korrekt konfigurerat."
1722
1723 msgid ""
1724 "No working wireless interface found.\n"
1725 " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or enable "
1726 "you local network interface."
1727 msgstr ""
1728 "Inget fungerade trådlöst nätverkskort hittat.\n"
1729 " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick eller "
1730 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
1731
1732 msgid ""
1733 "No working wireless networkadapter found.\n"
1734 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1735 "Network is configured correctly."
1736 msgstr ""
1737 "Inget fungerande trådlöst nätverkskort hittat.\n"
1738 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick och "
1739 "konfigurerat ditt Nätverk korrekt."
1740
1741 msgid "No, but restart from begin"
1742 msgstr "Nej, men starta om från början"
1743
1744 msgid "No, do nothing."
1745 msgstr "Nej, gör inget."
1746
1747 msgid "No, just start my dreambox"
1748 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
1749
1750 msgid "No, let me choose default lists"
1751 msgstr "Nej, låt mig välja grundlista"
1752
1753 msgid "No, scan later manually"
1754 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
1755
1756 msgid "None"
1757 msgstr "Inga"
1758
1759 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1760 msgid "Nonlinear"
1761 msgstr "Ej linjär"
1762
1763 msgid "North"
1764 msgstr "Nord"
1765
1766 msgid "Norwegian"
1767 msgstr "Norska"
1768
1769 #, python-format
1770 msgid ""
1771 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1772 "required, %d MB available)"
1773 msgstr ""
1774 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
1775 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
1776
1777 msgid ""
1778 "Nothing to scan!\n"
1779 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1780 msgstr ""
1781 "Inget att scanna!\n"
1782 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1783
1784 msgid "Now Playing"
1785 msgstr "Spelas nu"
1786
1787 msgid ""
1788 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1789 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1790 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1791 msgstr ""
1792 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
1793 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
1794 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
1795
1796 msgid "OK"
1797 msgstr "OK"
1798
1799 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1800 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
1801
1802 msgid "OSD Settings"
1803 msgstr "OSD inställning"
1804
1805 msgid "Off"
1806 msgstr "Av"
1807
1808 msgid "On"
1809 msgstr "På"
1810
1811 msgid "One"
1812 msgstr "En"
1813
1814 msgid "Online-Upgrade"
1815 msgstr "Online uppgradering"
1816
1817 msgid "Orbital Position"
1818 msgstr "Orbital position"
1819
1820 msgid "Other..."
1821 msgstr "Annat..."
1822
1823 msgid "PAL"
1824 msgstr "PAL"
1825
1826 msgid "PIDs"
1827 msgstr "PIDs"
1828
1829 msgid "Package list update"
1830 msgstr "Paketlista uppdatering"
1831
1832 msgid "Packet management"
1833 msgstr "Pakethantering"
1834
1835 msgid "Page"
1836 msgstr "Sida"
1837
1838 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1839 msgid "Pan&Scan"
1840 msgstr "Pan&Scan"
1841
1842 msgid "Parental control"
1843 msgstr "Föräldrakontroll"
1844
1845 msgid "Parental control services Editor"
1846 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
1847
1848 msgid "Parental control setup"
1849 msgstr "Föräldrakontroll installation"
1850
1851 msgid "Parental control type"
1852 msgstr "Föräldrakontroll typ"
1853
1854 msgid "Pause movie at end"
1855 msgstr "Pausa filmen"
1856
1857 msgid "PiPSetup"
1858 msgstr "BiB konfiguration"
1859
1860 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1861 msgid "Pillarbox"
1862 msgstr "Svarta kanter"
1863
1864 msgid "Pilot"
1865 msgstr "Pilot"
1866
1867 msgid "Pin code needed"
1868 msgstr "PIN kod behövs"
1869
1870 msgid "Play"
1871 msgstr "Spela upp"
1872
1873 msgid "Play recorded movies..."
1874 msgstr "Spela inspelade filmer..."
1875
1876 msgid "Please Reboot"
1877 msgstr "Vänligen starta om"
1878
1879 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1880 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
1881
1882 msgid ""
1883 "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
1884 "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the built "
1885 "in wireless network support"
1886 msgstr ""
1887 "Vänligen anslut ditt Zydas ZD1211B chipset kompatibelt WLAN USB Stick till "
1888 "din Dreambox och tryck OK på din fjärrkontroll för att aktivera det inbyggda "
1889 "trådlösa nätverksstödet."
1890
1891 msgid "Please change recording endtime"
1892 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
1893
1894 msgid "Please choose an extension..."
1895 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
1896
1897 msgid "Please choose he package..."
1898 msgstr "Vänligen välj paket"
1899
1900 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1901 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
1902
1903 msgid ""
1904 "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
1905 "needed values.\n"
1906 "When you are ready please press OK to continue."
1907 msgstr ""
1908 "Vänligen konfigurera ditt lokala LANs Internet anslutning med att fylla i de "
1909 "behövda värdena.\n"
1910 "När du är klar vänligen tryck på OK för att forsätta."
1911
1912 msgid ""
1913 "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
1914 "needed values.\n"
1915 "When you are ready please press OK to continue."
1916 msgstr ""
1917 "Vänligen konfigurera ditt trådlösa LANs Internet med att fylla i de behövda "
1918 "värdena.\n"
1919 "När du är klar vänligen tryck OK för att forsätta."
1920
1921 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1922 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
1923
1924 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1925 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
1926
1927 msgid "Please enter a name for the new marker"
1928 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
1929
1930 msgid "Please enter a new filename"
1931 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
1932
1933 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1934 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
1935
1936 msgid "Please enter the correct pin code"
1937 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
1938
1939 msgid "Please enter the old pin code"
1940 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
1941
1942 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1943 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
1944
1945 msgid "Please press OK!"
1946 msgstr "Vänligen tryck OK!"
1947
1948 msgid "Please select a playlist to delete..."
1949 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
1950
1951 msgid "Please select a playlist..."
1952 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
1953
1954 msgid "Please select a subservice to record..."
1955 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
1956
1957 msgid "Please select a subservice..."
1958 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
1959
1960 msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
1961 msgstr "Vänligen välj nedan vilket trådlöst nätverk du vill ansluta till."
1962
1963 msgid "Please select keyword to filter..."
1964 msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
1965
1966 msgid "Please select the movie path..."
1967 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
1968
1969 msgid "Please set up tuner B"
1970 msgstr "Vänligen installera tuner B"
1971
1972 msgid "Please set up tuner C"
1973 msgstr "Vänligen installera tuner C"
1974
1975 msgid "Please set up tuner D"
1976 msgstr "Vänligen installera tuner D"
1977
1978 msgid ""
1979 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1980 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1981 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1982 msgstr ""
1983 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
1984 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
1985 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
1986 "flyttning."
1987
1988 msgid "Please wait... Loading list..."
1989 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
1990
1991 msgid "Plugin browser"
1992 msgstr "Plugin hanterare"
1993
1994 msgid "Plugins"
1995 msgstr "Plugins"
1996
1997 msgid "Polarity"
1998 msgstr "Polaritet"
1999
2000 msgid "Polarization"
2001 msgstr "Polarisation"
2002
2003 msgid "Polish"
2004 msgstr "Polska"
2005
2006 msgid "Port A"
2007 msgstr "Port A"
2008
2009 msgid "Port B"
2010 msgstr "Port B"
2011
2012 msgid "Port C"
2013 msgstr "Port C"
2014
2015 msgid "Port D"
2016 msgstr "Port D"
2017
2018 msgid "Portuguese"
2019 msgstr "Portugisiska"
2020
2021 msgid "Positioner"
2022 msgstr "Motor"
2023
2024 msgid "Positioner fine movement"
2025 msgstr "Motor finstegning"
2026
2027 msgid "Positioner movement"
2028 msgstr "Motor rörelse"
2029
2030 msgid "Positioner setup"
2031 msgstr "Motor installation"
2032
2033 msgid "Positioner storage"
2034 msgstr "Motor lagring"
2035
2036 msgid "Power threshold in mA"
2037 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
2038
2039 msgid "Predefined transponder"
2040 msgstr "Fördefinerad transponder"
2041
2042 msgid "Preparing... Please wait"
2043 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
2044
2045 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2046 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att forsätta."
2047
2048 msgid "Press OK to activate the settings."
2049 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
2050
2051 msgid "Press OK to scan"
2052 msgstr "Tryck OK för sökning"
2053
2054 msgid "Press OK to start the scan"
2055 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
2056
2057 msgid ""
2058 "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
2059 "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are supported.\n"
2060 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
2061 "\n"
2062 msgstr ""
2063 "Att trycka på OK aktiverar det inbyggda stödet för trådlöst LAN på din "
2064 "Dreambox.\n"
2065 "WLAN USB Stick med Zydas ZD1211B och RAlink RT73 chipset stödjs för detta.\n"
2066 "Anslut ditt WLAN USB Stick till din Dreambox före du trycker på OK.\n"
2067 "\n"
2068
2069 msgid "Prev"
2070 msgstr "Föregående"
2071
2072 msgid "Primary DNS"
2073 msgstr "Primär DNS"
2074
2075 msgid "Protect services"
2076 msgstr "Skydda kanaler"
2077
2078 msgid "Protect setup"
2079 msgstr "Skydda inställningar"
2080
2081 msgid "Provider"
2082 msgstr "Leverantör"
2083
2084 msgid "Provider to scan"
2085 msgstr "Leverantör att scanna"
2086
2087 msgid "Providers"
2088 msgstr "Leverantörer"
2089
2090 msgid "Quickzap"
2091 msgstr "Snabbzap"
2092
2093 msgid "RC Menu"
2094 msgstr "Fjärrkontroll meny"
2095
2096 msgid "RF output"
2097 msgstr "RF ut"
2098
2099 msgid "RGB"
2100 msgstr "RGB"
2101
2102 msgid "RSS Feed URI"
2103 msgstr "RSS Feed URI"
2104
2105 msgid "Radio"
2106 msgstr "Radio"
2107
2108 msgid "Ram Disk"
2109 msgstr "Ram Disk"
2110
2111 msgid "Really close without saving settings?"
2112 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
2113
2114 msgid "Really delete done timers?"
2115 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
2116
2117 msgid "Really delete this timer?"
2118 msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
2119
2120 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2121 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
2122
2123 msgid "Reception Settings"
2124 msgstr "Mottagning inställningar"
2125
2126 msgid "Record"
2127 msgstr "Spela in"
2128
2129 msgid "Recorded files..."
2130 msgstr "Inspelade filer..."
2131
2132 msgid "Recording"
2133 msgstr "Spelar in"
2134
2135 msgid ""
2136 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2137 "now?"
2138 msgstr ""
2139 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
2140
2141 msgid ""
2142 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2143 "now?"
2144 msgstr ""
2145 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
2146
2147 msgid ""
2148 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2149 "now?"
2150 msgstr ""
2151 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
2152
2153 msgid "Recordings always have priority"
2154 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
2155
2156 msgid "Reenter new pin"
2157 msgstr "Ange ny PIN igen"
2158
2159 msgid "Refresh Rate"
2160 msgstr "Uppdateringstakt"
2161
2162 msgid "Refresh rate selection."
2163 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
2164
2165 msgid "Remove Plugins"
2166 msgstr "Ta bort Plugins"
2167
2168 msgid "Remove a mark"
2169 msgstr "Ta bort en markör"
2170
2171 msgid "Remove currently selected title"
2172 msgstr "Ta bort vald titel"
2173
2174 msgid "Remove plugins"
2175 msgstr "Ta bort plugins"
2176
2177 msgid "Remove title"
2178 msgstr "Ta bort titel"
2179
2180 msgid "Rename"
2181 msgstr "Byt namn"
2182
2183 msgid "Repeat"
2184 msgstr "Repetera"
2185
2186 msgid "Repeat Type"
2187 msgstr "Repeat typ"
2188
2189 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2190 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
2191
2192 msgid "Repeats"
2193 msgstr "Upprepningar"
2194
2195 msgid "Reset"
2196 msgstr "Nollställ"
2197
2198 msgid "Resolution"
2199 msgstr "Upplösning"
2200
2201 msgid "Restart"
2202 msgstr "Omstart"
2203
2204 msgid "Restart GUI"
2205 msgstr "Omstart GUI"
2206
2207 msgid "Restart GUI now?"
2208 msgstr "Omstart av GUI nu?"
2209
2210 msgid "Restart network"
2211 msgstr "Omstart nätverk"
2212
2213 msgid "Restart test"
2214 msgstr "Omstart test"
2215
2216 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2217 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
2218
2219 msgid "Restart your wireless interface"
2220 msgstr "Omstart av din trådlösa adapter"
2221
2222 msgid "Restore"
2223 msgstr "Återställ"
2224
2225 msgid ""
2226 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2227 "settings now."
2228 msgstr ""
2229 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
2230 "inställningar"
2231
2232 msgid "Resume from last position"
2233 msgstr "Återuppspela från senaste position"
2234
2235 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2236 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2237 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2238 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2239 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2240 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2241 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2242 msgid "Resuming playback"
2243 msgstr "Återuppta uppspelning"
2244
2245 msgid "Return to file browser"
2246 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
2247
2248 msgid "Return to movie list"
2249 msgstr "Återvänd till filmlista"
2250
2251 msgid "Return to previous service"
2252 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
2253
2254 msgid "Rewind speeds"
2255 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
2256
2257 msgid "Right"
2258 msgstr "Höger"
2259
2260 msgid "Rolloff"
2261 msgstr "Rolloff"
2262
2263 msgid "Rotor turning speed"
2264 msgstr "Rotor rotationsfart"
2265
2266 msgid "Running"
2267 msgstr "Körandes"
2268
2269 msgid "Russian"
2270 msgstr "Ryska"
2271
2272 msgid "S-Video"
2273 msgstr "S-Video"
2274
2275 msgid "SNR"
2276 msgstr "SNR"
2277
2278 msgid "SNR:"
2279 msgstr "SNR:"
2280
2281 msgid "Sat"
2282 msgstr "Lör"
2283
2284 msgid "Sat / Dish Setup"
2285 msgstr "Sat / Parabol installation"
2286
2287 msgid "Satellite"
2288 msgstr "Satellit"
2289
2290 msgid "Satellite Equipment Setup"
2291 msgstr "Satellit utrustning installation"
2292
2293 msgid "Satellites"
2294 msgstr "Satelliter"
2295
2296 msgid "Satfinder"
2297 msgstr "Satfinder"
2298
2299 msgid "Saturday"
2300 msgstr "Lördag"
2301
2302 msgid "Save Playlist"
2303 msgstr "Spara spellista"
2304
2305 msgid "Save current project to disk"
2306 msgstr "Spara nuvarande project till disk"
2307
2308 msgid "Save..."
2309 msgstr "Spara..."
2310
2311 msgid "Scaling Mode"
2312 msgstr "Scalingläge"
2313
2314 msgid "Scan "
2315 msgstr "Söka"
2316
2317 msgid "Scan QAM128"
2318 msgstr "Söka QAM128"
2319
2320 msgid "Scan QAM16"
2321 msgstr "Söka QAM16"
2322
2323 msgid "Scan QAM256"
2324 msgstr "Söka QAM256"
2325
2326 msgid "Scan QAM32"
2327 msgstr "Söka QAM32"
2328
2329 msgid "Scan QAM64"
2330 msgstr "Söka QAM64"
2331
2332 msgid "Scan SR6875"
2333 msgstr "Söka SR6875"
2334
2335 msgid "Scan SR6900"
2336 msgstr "Söka SR6900"
2337
2338 msgid "Scan Wireless Networks"
2339 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
2340
2341 msgid "Scan additional SR"
2342 msgstr "Sök ytterligare SR"
2343
2344 msgid "Scan band EU HYPER"
2345 msgstr "Sök EU HYPER band"
2346
2347 msgid "Scan band EU MID"
2348 msgstr "Sök EU MID band"
2349
2350 msgid "Scan band EU SUPER"
2351 msgstr "Sök EU SUPER band"
2352
2353 msgid "Scan band EU UHF IV"
2354 msgstr "Sök EU UHF IV band"
2355
2356 msgid "Scan band EU UHF V"
2357 msgstr "Sök EU UHF V band"
2358
2359 msgid "Scan band EU VHF I"
2360 msgstr "Sök EU VHF I band"
2361
2362 msgid "Scan band EU VHF III"
2363 msgstr "Sök EU VHF III band"
2364
2365 msgid "Scan band US HIGH"
2366 msgstr "Sök US HIGH band"
2367
2368 msgid "Scan band US HYPER"
2369 msgstr "Sök US HYPER band"
2370
2371 msgid "Scan band US LOW"
2372 msgstr "Sök US LOW band"
2373
2374 msgid "Scan band US MID"
2375 msgstr "Sök US MID band"
2376
2377 msgid "Scan band US SUPER"
2378 msgstr "Sök US SUPER band"
2379
2380 msgid ""
2381 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2382 "WLAN USB Stick\n"
2383 msgstr ""
2384 "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB "
2385 "Stick\n"
2386
2387 msgid ""
2388 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2389 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
2390
2391 msgid "Search east"
2392 msgstr "Sök öst"
2393
2394 msgid "Search west"
2395 msgstr "Sök väst"
2396
2397 msgid "Secondary DNS"
2398 msgstr "Sekondär DNS"
2399
2400 msgid "Seek"
2401 msgstr "Sök"
2402
2403 msgid "Select HDD"
2404 msgstr "Välj hårddisk"
2405
2406 msgid "Select Location"
2407 msgstr "Välj lokation"
2408
2409 msgid "Select Network Adapter"
2410 msgstr "Välj nätverksadapter"
2411
2412 msgid "Select a movie"
2413 msgstr "Välj en film"
2414
2415 msgid "Select audio mode"
2416 msgstr "Välj ljudläge"
2417
2418 msgid "Select audio track"
2419 msgstr "Välj ljudspår"
2420
2421 msgid "Select channel to record from"
2422 msgstr "Välj kanal att spela in från"
2423
2424 msgid "Select refresh rate"
2425 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
2426
2427 msgid "Select video input"
2428 msgstr "Välj video insignal"
2429
2430 msgid "Select video mode"
2431 msgstr "Välj videoläge"
2432
2433 msgid "Sequence repeat"
2434 msgstr "Repetera sekvens"
2435
2436 msgid "Service"
2437 msgstr "Kanal"
2438
2439 msgid "Service Scan"
2440 msgstr "Kanalsökning"
2441
2442 msgid "Service Searching"
2443 msgstr "Kanalsökning"
2444
2445 msgid "Service has been added to the favourites."
2446 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
2447
2448 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2449 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
2450
2451 msgid ""
2452 "Service invalid!\n"
2453 "(Timeout reading PMT)"
2454 msgstr ""
2455 "Service ogiltig!\n"
2456 "(Timeout vid läsning av PMT)"
2457
2458 msgid ""
2459 "Service not found!\n"
2460 "(SID not found in PAT)"
2461 msgstr ""
2462 "Service inte funnen!\n"
2463 "(SID inte funnen i PAT)"
2464
2465 msgid "Service scan"
2466 msgstr "Kanalsökning"
2467
2468 msgid ""
2469 "Service unavailable!\n"
2470 "Check tuner configuration!"
2471 msgstr ""
2472 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
2473 "Kontrollera tunerinställningar"
2474
2475 msgid "Serviceinfo"
2476 msgstr "Kanalinfo"
2477
2478 msgid "Services"
2479 msgstr "Kanaler"
2480
2481 msgid "Set limits"
2482 msgstr "Ange gräns"
2483
2484 msgid "Settings"
2485 msgstr "Inställningar"
2486
2487 msgid "Setup"
2488 msgstr "Installation"
2489
2490 msgid "Setup Mode"
2491 msgstr "Installationsläge"
2492
2493 msgid "Show Info"
2494 msgstr "Visa Info"
2495
2496 msgid "Show WLAN Status"
2497 msgstr "Visa WLAN Status"
2498
2499 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2500 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
2501
2502 msgid "Show infobar on channel change"
2503 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
2504
2505 msgid "Show infobar on event change"
2506 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
2507
2508 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2509 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
2510
2511 msgid "Show positioner movement"
2512 msgstr "Visa motorflyttningar"
2513
2514 msgid "Show services beginning with"
2515 msgstr "Visa kanal som börjar med"
2516
2517 msgid "Show the radio player..."
2518 msgstr "Visa radiospelaren..."
2519
2520 msgid "Show the tv player..."
2521 msgstr "Visa tv spelare..."
2522
2523 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2524 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
2525
2526 msgid "Shutdown Dreambox after"
2527 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
2528
2529 msgid "Similar"
2530 msgstr "Liknande"
2531
2532 msgid "Similar broadcasts:"
2533 msgstr "Liknande sändningar:"
2534
2535 msgid "Simple"
2536 msgstr "Enkel"
2537
2538 msgid "Single"
2539 msgstr "Singel"
2540
2541 msgid "Single EPG"
2542 msgstr "Singel EPG"
2543
2544 msgid "Single satellite"
2545 msgstr "Singel satellit"
2546
2547 msgid "Single transponder"
2548 msgstr "Singel transponder"
2549
2550 msgid "Singlestep (GOP)"
2551 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
2552
2553 msgid "Sleep Timer"
2554 msgstr "Sov Timer"
2555
2556 msgid "Sleep timer action:"
2557 msgstr "Sovtimer händelse:"
2558
2559 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2560 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
2561
2562 #, python-format
2563 msgid "Slot %d"
2564 msgstr "Slot %d"
2565
2566 msgid "Slow"
2567 msgstr "Sakta"
2568
2569 msgid "Slow Motion speeds"
2570 msgstr "Hastigheter för slow motion"
2571
2572 msgid "Some plugins are not available:\n"
2573 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
2574
2575 msgid "Somewhere else"
2576 msgstr "Någon annanstans"
2577
2578 msgid ""
2579 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2580 "\n"
2581 "Please choose an other one."
2582 msgstr ""
2583 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
2584 "\n"
2585 "Vänligen ange annan."
2586
2587 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2588 msgid "Sort A-Z"
2589 msgstr "Sortera A-Z"
2590
2591 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2592 msgid "Sort Time"
2593 msgstr "Sortera tid"
2594
2595 msgid "Sound"
2596 msgstr "Ljud"
2597
2598 msgid "Soundcarrier"
2599 msgstr "Ljudbärare"
2600
2601 msgid "South"
2602 msgstr "Syd"
2603
2604 msgid "Spanish"
2605 msgstr "Spanska"
2606
2607 msgid "Standby"
2608 msgstr "Viloläge"
2609
2610 msgid "Standby / Restart"
2611 msgstr "Viloläge / Omstart"
2612
2613 msgid "Start"
2614 msgstr "Start"
2615
2616 msgid "Start from the beginning"
2617 msgstr "Spela upp från början"
2618
2619 msgid "Start recording?"
2620 msgstr "Starta inspelning?"
2621
2622 msgid "Start test"
2623 msgstr "Starta test"
2624
2625 msgid "StartTime"
2626 msgstr "Starttid"
2627
2628 msgid "Starting on"
2629 msgstr "Startar på"
2630
2631 msgid "Step "
2632 msgstr "Steg "
2633
2634 msgid "Step east"
2635 msgstr "Stega öst"
2636
2637 msgid "Step west"
2638 msgstr "Stega väst"
2639
2640 msgid "Stereo"
2641 msgstr "Stereo"
2642
2643 msgid "Stop"
2644 msgstr "Avsluta"
2645
2646 msgid "Stop Timeshift?"
2647 msgstr "Avsluta timeshift?"
2648
2649 msgid "Stop current event and disable coming events"
2650 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
2651
2652 msgid "Stop current event but not coming events"
2653 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
2654
2655 msgid "Stop playing this movie?"
2656 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
2657
2658 msgid "Stop test"
2659 msgstr "Stoppa test"
2660
2661 msgid "Store position"
2662 msgstr "Lagra position"
2663
2664 msgid "Stored position"
2665 msgstr "Lagrad position"
2666
2667 msgid "Subservice list..."
2668 msgstr "Underkanalslista..."
2669
2670 msgid "Subservices"
2671 msgstr "Underkanaler"
2672
2673 msgid "Subtitle selection"
2674 msgstr "Textningsval"
2675
2676 msgid "Subtitles"
2677 msgstr "Textning"
2678
2679 msgid "Sun"
2680 msgstr "Sön"
2681
2682 msgid "Sunday"
2683 msgstr "Söndag"
2684
2685 msgid "Swap Services"
2686 msgstr "Byt kanal"
2687
2688 msgid "Swedish"
2689 msgstr "Svenska"
2690
2691 msgid "Switch to next subservice"
2692 msgstr "Byt till nästa underkanal"
2693
2694 msgid "Switch to previous subservice"
2695 msgstr "Byt till föregående underkanal"
2696
2697 msgid "Symbol Rate"
2698 msgstr "Symbolrate"
2699
2700 msgid "Symbolrate"
2701 msgstr "Symbolrate"
2702
2703 msgid "System"
2704 msgstr "System"
2705
2706 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2707 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2708 msgstr ""
2709 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
2710 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
2711 "weegull@hotmail.com"
2712
2713 msgid "TV System"
2714 msgstr "TV System"
2715
2716 msgid "Terrestrial"
2717 msgstr "Marksänd"
2718
2719 msgid "Terrestrial provider"
2720 msgstr "Marksänd leverantör"
2721
2722 msgid "Test mode"
2723 msgstr "Testläge"
2724
2725 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2726 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
2727
2728 msgid "Test-Messagebox?"
2729 msgstr "Test-Meddelandebox?"
2730
2731 msgid ""
2732 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2733 "\n"
2734 "Your local LAN internet connection is working now.\n"
2735 "\n"
2736 "Please press OK to continue."
2737 msgstr ""
2738 "Tack för att du använde guiden. Din dreambox är nu klar för att användas.\n"
2739 "\n"
2740 "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar nu.\n"
2741 "\n"
2742 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
2743
2744 msgid ""
2745 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2746 "\n"
2747 "Your wireless internet connection is working now.\n"
2748 "\n"
2749 "Please press OK to continue."
2750 msgstr ""
2751 "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att användas.\n"
2752 "\n"
2753 "Ditt trådlösa Internet anslutning fungerar nu.\n"
2754 "\n"
2755 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
2756
2757 msgid ""
2758 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2759 "Please press OK to start using your Dreambox."
2760 msgstr ""
2761 "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att användas.\n"
2762 "Vänligen tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2763
2764 msgid ""
2765 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2766 "Please press OK to start using you Dreambox."
2767 msgstr ""
2768 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
2769 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2770
2771 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2772 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
2773
2774 msgid ""
2775 "The input port should be configured now.\n"
2776 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2777 "want to do that now?"
2778 msgstr ""
2779 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
2780 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
2781
2782 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2783 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
2784
2785 msgid ""
2786 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2787 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2788 msgstr ""
2789 "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
2790 "konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
2791
2792 msgid "The package doesn't contain anything."
2793 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
2794
2795 msgid "The pin code has been changed successfully."
2796 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
2797
2798 msgid "The pin code you entered is wrong."
2799 msgstr "PIN koden du angav var fel."
2800
2801 msgid "The pin codes you entered are different."
2802 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
2803
2804 msgid "The sleep timer has been activated."
2805 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
2806
2807 msgid "The sleep timer has been disabled."
2808 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
2809
2810 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2811 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
2812
2813 msgid ""
2814 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
2815 "Please install it."
2816 msgstr ""
2817 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
2818 "Vänligen installera den."
2819
2820 msgid ""
2821 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2822 msgstr ""
2823 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
2824
2825 msgid "The wizard is finished now."
2826 msgstr "Guiden är nu färdig."
2827
2828 msgid "There are no default services lists in your image."
2829 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
2830
2831 msgid "There are no default settings in your image."
2832 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
2833
2834 msgid ""
2835 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2836 "Do you really want to continue?"
2837 msgstr ""
2838 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
2839 "partition.\n"
2840 "Vill du verkligen forsätta?"
2841
2842 msgid "This is step number 2."
2843 msgstr "Det här är steg 2."
2844
2845 msgid "This is unsupported at the moment."
2846 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
2847
2848 msgid ""
2849 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2850 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2851 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2852 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2853 "the \"Nameserver\" Configuration"
2854 msgstr ""
2855 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
2856 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
2857 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
2858 "- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina "
2859 "inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
2860
2861 msgid ""
2862 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2863 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2864 "- verify that a network cable is attached\n"
2865 "- verify that the cable is not broken"
2866 msgstr ""
2867 "Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN "
2868 "adapter.\n"
2869 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
2870 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
2871 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
2872
2873 msgid ""
2874 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2875 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2876 "- no valid IP Address was found\n"
2877 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2878 msgstr ""
2879 "Detta test kontrollerar om du har en giltig IP adress på din LAN adapter.\n"
2880 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
2881 "- ingen giltig IP hittades\n"
2882 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
2883
2884 msgid ""
2885 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2886 "configuration with DHCP.\n"
2887 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2888 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2889 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2890 "dialog.\n"
2891 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2892 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2893 msgstr ""
2894 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
2895 "adress tilldelning med DHCP.\n"
2896 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
2897 "- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
2898 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
2899 "dialogen.\n"
2900 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
2901 "- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
2902 "nätverk."
2903
2904 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2905 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
2906
2907 msgid "Three"
2908 msgstr "Tre"
2909
2910 msgid "Threshold"
2911 msgstr "Gränsvärde"
2912
2913 msgid "Thu"
2914 msgstr "Tors"
2915
2916 msgid "Thursday"
2917 msgstr "Torsdag"
2918
2919 msgid "Time"
2920 msgstr "Tid"
2921
2922 msgid "Time/Date Input"
2923 msgstr "Tid/Datum inmatning"
2924
2925 msgid "Timer"
2926 msgstr "Timer"
2927
2928 msgid "Timer Edit"
2929 msgstr "Ändra Timer"
2930
2931 msgid "Timer Editor"
2932 msgstr "Timer Editor"
2933
2934 msgid "Timer Type"
2935 msgstr "Timertyp"
2936
2937 msgid "Timer entry"
2938 msgstr "Timer inmatning"
2939
2940 msgid "Timer log"
2941 msgstr "Timer log"
2942
2943 msgid "Timer sanity error"
2944 msgstr "Timer fel"
2945
2946 msgid "Timer selection"
2947 msgstr "Timer val"
2948
2949 msgid "Timer status:"
2950 msgstr "Timer status:"
2951
2952 msgid "Timeshift"
2953 msgstr "Timeshift"
2954
2955 msgid "Timeshift not possible!"
2956 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
2957
2958 msgid "Timezone"
2959 msgstr "Tidszon"
2960
2961 msgid "Title"
2962 msgstr "Titel"
2963
2964 msgid "Title:"
2965 msgstr "Title:"
2966
2967 msgid "Today"
2968 msgstr "Idag"
2969
2970 msgid "Tone mode"
2971 msgstr "Tonläge"
2972
2973 msgid "Toneburst"
2974 msgstr "Toneburst"
2975
2976 msgid "Toneburst A/B"
2977 msgstr "Toneburst A/B"
2978
2979 msgid "Translation"
2980 msgstr "Översättning"
2981
2982 msgid "Translation:"
2983 msgstr "Översättning:"
2984
2985 msgid "Transmission Mode"
2986 msgstr "Sändningsläge"
2987
2988 msgid "Transmission mode"
2989 msgstr "Sändningstyp"
2990
2991 msgid "Transponder"
2992 msgstr "Transponder"
2993
2994 msgid "Transponder Type"
2995 msgstr "Transponder Typ"
2996
2997 msgid "Tries left:"
2998 msgstr "Försök kvar:"
2999
3000 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3001 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
3002
3003 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3004 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
3005
3006 msgid "Tue"
3007 msgstr "Tis"
3008
3009 msgid "Tuesday"
3010 msgstr "Tisdag"
3011
3012 msgid "Tune"
3013 msgstr "Tune"
3014
3015 msgid "Tune failed!"
3016 msgstr "Tuning misslyckades!"
3017
3018 msgid "Tuner"
3019 msgstr "Tuner"
3020
3021 msgid "Tuner "
3022 msgstr "Tuner"
3023
3024 msgid "Tuner Slot"
3025 msgstr "Tuner Slot"
3026
3027 msgid "Tuner configuration"
3028 msgstr "Tuner konfiguration"
3029
3030 msgid "Tuner status"
3031 msgstr "Tuner status"
3032
3033 msgid "Turkish"
3034 msgstr "Turkiska"
3035
3036 msgid "Two"
3037 msgstr "Två"
3038
3039 msgid "Type of scan"
3040 msgstr "Typ av sökning"
3041
3042 msgid "USALS"
3043 msgstr "USALS"
3044
3045 msgid "USB"
3046 msgstr "USB"
3047
3048 msgid "USB Stick"
3049 msgstr "USB Minne"
3050
3051 msgid ""
3052 "Unable to complete filesystem check.\n"
3053 "Error: "
3054 msgstr ""
3055 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
3056 "Fel:"
3057
3058 msgid ""
3059 "Unable to initialize harddisk.\n"
3060 "Error: "
3061 msgstr ""
3062 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
3063 "Fel:"
3064
3065 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3066 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
3067
3068 msgid "Universal LNB"
3069 msgstr "Universal LNB"
3070
3071 msgid "Unmount failed"
3072 msgstr "Avmontering misslyckades"
3073
3074 msgid "Updates your receiver's software"
3075 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
3076
3077 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3078 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
3079
3080 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3081 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
3082
3083 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3084 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
3085
3086 msgid "Upgrading"
3087 msgstr "Uppgradering"
3088
3089 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3090 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
3091
3092 msgid "Use DHCP"
3093 msgstr "Använd DHCP"
3094
3095 msgid "Use Power Measurement"
3096 msgstr "Använd Strömmätning"
3097
3098 msgid "Use a gateway"
3099 msgstr "Använd en gateway"
3100
3101 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3102 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3103 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3104 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3105 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3106 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3107 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3108 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3109 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3110 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3111 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3112 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3113 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3114 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
3115
3116 msgid "Use power measurement"
3117 msgstr "Använd strömmätning"
3118
3119 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3120 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
3121
3122 msgid ""
3123 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3124 "\n"
3125 "Please set up tuner A"
3126 msgstr ""
3127 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
3128 "\n"
3129 "Inställning Tuner A"
3130
3131 msgid ""
3132 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3133 "press OK."
3134 msgstr ""
3135 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
3136
3137 msgid "Use usals for this sat"
3138 msgstr "Använd USALS för denna sat"
3139
3140 msgid "Use wizard to set up basic features"
3141 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
3142
3143 msgid "Used service scan type"
3144 msgstr "Använd kanal söktyp"
3145
3146 msgid "User defined"
3147 msgstr "Användardefinierat"
3148
3149 msgid "VCR scart"
3150 msgstr "VCR Scart"
3151
3152 msgid "Video Fine-Tuning"
3153 msgstr "Video fininställning"
3154
3155 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3156 msgstr "Video fininställnings guide"
3157
3158 msgid "Video Output"
3159 msgstr "Video Utsignal"
3160
3161 msgid "Video Setup"
3162 msgstr "Video Inställning"
3163
3164 msgid "Video Wizard"
3165 msgstr "Video Guide"
3166
3167 msgid ""
3168 "Video input selection\n"
3169 "\n"
3170 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3171 "input port).\n"
3172 "\n"
3173 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3174 msgstr ""
3175 "Video ingångsval\n"
3176 "\n"
3177 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
3178 "ingångsport).\n"
3179 "\n"
3180 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
3181
3182 msgid "Video mode selection."
3183 msgstr "Videoläges val."
3184
3185 msgid "View Rass interactive..."
3186 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
3187
3188 msgid "View teletext..."
3189 msgstr "Visa teletext..."
3190
3191 msgid "Voltage mode"
3192 msgstr "Spännings läge"
3193
3194 msgid "Volume"
3195 msgstr "Volym"
3196
3197 msgid "W"
3198 msgstr "V"
3199
3200 msgid "WEP"
3201 msgstr "WEP"
3202
3203 msgid "WPA"
3204 msgstr "WPA"
3205
3206 msgid "WPA2"
3207 msgstr "WPA2"
3208
3209 msgid "WSS on 4:3"
3210 msgstr "WSS på 4:3"
3211
3212 msgid "Waiting"
3213 msgstr "Väntar"
3214
3215 msgid ""
3216 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3217 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3218 "Please press OK to begin."
3219 msgstr ""
3220 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
3221 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
3222 "Vänlig tryck OK för att starta."
3223
3224 msgid "Wed"
3225 msgstr "Ons"
3226
3227 msgid "Wednesday"
3228 msgstr "Onsdag"
3229
3230 msgid "Weekday"
3231 msgstr "Veckodag"
3232
3233 msgid ""
3234 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3235 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3236 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3237 msgstr ""
3238 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
3239 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
3240 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
3241 "mjukvaran."
3242
3243 msgid ""
3244 "Welcome.\n"
3245 "\n"
3246 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
3247 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
3248 "\n"
3249 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3250 msgstr ""
3251 "Välkommen.\n"
3252 "\n"
3253 "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, denna guide kommer hjälpa dig "
3254 "med grundinställningarna av nätverket i din Dreambox.\n"
3255 "\n"
3256 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att gå till nästa steg."
3257
3258 msgid ""
3259 "Welcome.\n"
3260 "\n"
3261 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3262 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3263 msgstr ""
3264 "Välkommen.\n"
3265 "\n"
3266 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
3267 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
3268
3269 msgid "Welcome..."
3270 msgstr "Välkommen..."
3271
3272 msgid "West"
3273 msgstr "Väst"
3274
3275 msgid "What do you want to scan?"
3276 msgstr "Vad vill du söka efter?"
3277
3278 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3279 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
3280
3281 msgid "Wireless"
3282 msgstr "Trådlöst"
3283
3284 msgid "Wireless Network"
3285 msgstr "Trådlöst Nätverk"
3286
3287 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3288 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
3289
3290 msgid "YPbPr"
3291 msgstr "YPbPr"
3292
3293 msgid "Year:"
3294 msgstr "År:"
3295
3296 msgid "Yes"
3297 msgstr "Ja"
3298
3299 msgid "Yes, backup my settings!"
3300 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
3301
3302 msgid "Yes, do a manual scan now"
3303 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
3304
3305 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3306 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
3307
3308 msgid "Yes, do another manual scan now"
3309 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
3310
3311 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3312 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
3313
3314 msgid "Yes, restore the settings now"
3315 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
3316
3317 msgid "Yes, returning to movie list"
3318 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
3319
3320 msgid "Yes, view the tutorial"
3321 msgstr "Ja, visa guiden"
3322
3323 msgid ""
3324 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3325 "want to be installed."
3326 msgstr ""
3327 "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
3328 "instaällningar du vill installera."
3329
3330 msgid "You can choose, what you want to install..."
3331 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
3332
3333 msgid "You cannot delete this!"
3334 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
3335
3336 msgid "You chose not to install any default services lists."
3337 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
3338
3339 msgid ""
3340 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3341 "default settings later in the settings menu."
3342 msgstr ""
3343 "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
3344 "installera grundinställningarna via installations menyerna."
3345
3346 msgid ""
3347 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3348 msgstr ""
3349 "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
3350 "installations guiden."
3351
3352 msgid ""
3353 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3354 "harddisk is not an option for you."
3355 msgstr ""
3356 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
3357 "hårddisk är därför inte möjligt."
3358
3359 msgid ""
3360 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3361 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3362 "to the harddisk!\n"
3363 "Please press OK to start the backup now."
3364 msgstr ""
3365 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
3366 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
3367 "backup till hårddisk!\n"
3368 "Tryck OK för att starta backupen."
3369
3370 msgid ""
3371 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3372 "Please press OK to start the backup now."
3373 msgstr ""
3374 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
3375 "HDD!\n"
3376 "Tryck OK för att starta backup."
3377
3378 msgid ""
3379 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3380 "backup now."
3381 msgstr ""
3382 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
3383 "backupen."
3384
3385 msgid "You have to wait for"
3386 msgstr "Du måste vänta i"
3387
3388 msgid ""
3389 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3390 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3391 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3392 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3393 "your settings."
3394 msgstr ""
3395 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
3396 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
3397 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
3398 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
3399 "vill återställa dina inställningar."
3400
3401 msgid ""
3402 "You need to define some keywords first!\n"
3403 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3404 "Do you want to define keywords now?"
3405 msgstr ""
3406 "Du måste ange några nyckelord först!\n"
3407 "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
3408 "Vill du ange nyckelord nu?"
3409
3410 msgid ""
3411 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3412 "\n"
3413 "Do you want to set the pin now?"
3414 msgstr ""
3415 "Du måste ange en PIN kod och gömma det från dina barn.\n"
3416 "\n"
3417 "Vill du ange PIN kod nu?"
3418
3419 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3420 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
3421
3422 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3423 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
3424
3425 msgid ""
3426 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3427 "process."
3428 msgstr ""
3429 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
3430 "uppgraderingsprocessen."
3431
3432 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3433 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
3434
3435 msgid ""
3436 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3437 "try again."
3438 msgstr ""
3439 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
3440 "försök igen."
3441
3442 msgid ""
3443 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3444 "Press OK to start upgrade."
3445 msgstr ""
3446 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
3447 "Tryck OK för att starta."
3448
3449 msgid ""
3450 "Your local LAN internet connection is not working!\n"
3451 "Please choose what you want to do next."
3452 msgstr ""
3453 "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar inte!\n"
3454 "Vänligen välj vad du vill göra."
3455
3456 msgid ""
3457 "Your network is restarting.\n"
3458 "You will be automatically forwarded to the next step."
3459 msgstr ""
3460 "Ditt nätverk startas om.\n"
3461 "Du kommer automatiskt bli förd till nästa steg."
3462
3463 msgid ""
3464 "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
3465 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3466 msgstr ""
3467 "Din tråd LAN Adapter kunde inte startas.\n"
3468 "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
3469
3470 msgid ""
3471 "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
3472 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3473 msgstr ""
3474 "Din trådlösa LAN Adapter kunde inte startas.\n"
3475 "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
3476
3477 msgid ""
3478 "Your wireless internet connection is not working!\n"
3479 "Please choose what you want to do next."
3480 msgstr ""
3481 "Din trådlösa Internet anslutning fungerar inte!\n"
3482 "Vänligen välj vad du vill göra."
3483
3484 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3485 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
3486
3487 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3488 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
3489
3490 msgid "[alternative edit]"
3491 msgstr "[ändra alternativ]"
3492
3493 msgid "[bouquet edit]"
3494 msgstr "[favoritlists editor]"
3495
3496 msgid "[favourite edit]"
3497 msgstr "[favorit editor]"
3498
3499 msgid "[move mode]"
3500 msgstr "[flyttläge]"
3501
3502 msgid "abort alternatives edit"
3503 msgstr "avbryt ändra alternativ"
3504
3505 msgid "abort bouquet edit"
3506 msgstr "avbryt editera favoritlista"
3507
3508 msgid "abort favourites edit"
3509 msgstr "avbryt editera favoriter"
3510
3511 msgid "about to start"
3512 msgstr "håller på att starta"
3513
3514 msgid "add alternatives"
3515 msgstr "lägg till alternativ"
3516
3517 msgid "add bouquet"
3518 msgstr "lägg till favoritlista"
3519
3520 msgid "add directory to playlist"
3521 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
3522
3523 msgid "add file to playlist"
3524 msgstr "lägg till fil i spellista"
3525
3526 msgid "add files to playlist"
3527 msgstr "lägg till fil i spellista"
3528
3529 msgid "add marker"
3530 msgstr "lägg till markör"
3531
3532 msgid "add recording (enter recording duration)"
3533 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
3534
3535 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3536 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
3537
3538 msgid "add recording (indefinitely)"
3539 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
3540
3541 msgid "add recording (stop after current event)"
3542 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
3543
3544 msgid "add service to bouquet"
3545 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
3546
3547 msgid "add service to favourites"
3548 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
3549
3550 msgid "add to parental protection"
3551 msgstr "lägg till föräldraskydd"
3552
3553 msgid "advanced"
3554 msgstr "avancerad"
3555
3556 msgid "alphabetic sort"
3557 msgstr "sortera alfabetiskt"
3558
3559 msgid ""
3560 "are you sure you want to restore\n"
3561 "following backup:\n"
3562 msgstr ""
3563 "vill du verkligen återställa\n"
3564 "med följande backup:\n"
3565
3566 msgid "back"
3567 msgstr "tillbaka"
3568
3569 msgid "better"
3570 msgstr "bättre"
3571
3572 msgid "blacklist"
3573 msgstr "svartlista"
3574
3575 msgid "by Exif"
3576 msgstr "av Exif"
3577
3578 msgid "change recording (duration)"
3579 msgstr "ändra inspelning (längd)"
3580
3581 msgid "change recording (endtime)"
3582 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
3583
3584 msgid "circular left"
3585 msgstr "cirkulär vänster"
3586
3587 msgid "circular right"
3588 msgstr "circulär höger"
3589
3590 msgid "clear playlist"
3591 msgstr "rensa spellista"
3592
3593 msgid "complex"
3594 msgstr "komplex"
3595
3596 msgid "config menu"
3597 msgstr "konfigurationsmeny"
3598
3599 msgid "confirmed"
3600 msgstr "bekräftad"
3601
3602 msgid "connected"
3603 msgstr "ansluten"
3604
3605 msgid "continue"
3606 msgstr "fortsätt"
3607
3608 msgid "copy to bouquets"
3609 msgstr "kopiera till favoritlista"
3610
3611 msgid "daily"
3612 msgstr "daglig"
3613
3614 msgid "delete"
3615 msgstr "ta bort"
3616
3617 msgid "delete cut"
3618 msgstr "ta bort klipp"
3619
3620 msgid "delete playlist entry"
3621 msgstr "ta bort post i spellista"
3622
3623 msgid "delete saved playlist"
3624 msgstr "ta bort sparad spellista"
3625
3626 msgid "delete..."
3627 msgstr "ta bort..."
3628
3629 msgid "disable"
3630 msgstr "avaktivera"
3631
3632 msgid "disable move mode"
3633 msgstr "avaktivera flyttläge"
3634
3635 msgid "disabled"
3636 msgstr "avaktiverad"
3637
3638 msgid "disconnected"
3639 msgstr "bortkopplad"
3640
3641 msgid "do not change"
3642 msgstr "ändra inte"
3643
3644 msgid "do nothing"
3645 msgstr "gör inget"
3646
3647 msgid "don't record"
3648 msgstr "spela inte in"
3649
3650 msgid "done!"
3651 msgstr "klar!"
3652
3653 msgid "edit alternatives"
3654 msgstr "ändra alternativ"
3655
3656 msgid "empty"
3657 msgstr "tom"
3658
3659 msgid "enable"
3660 msgstr "aktivera"
3661
3662 msgid "enable bouquet edit"
3663 msgstr "aktivera favoritlists editor"
3664
3665 msgid "enable favourite edit"
3666 msgstr "aktivera favoriter editor"
3667
3668 msgid "enable move mode"
3669 msgstr "aktivera flyttläge"
3670
3671 msgid "enabled"
3672 msgstr "aktiverad"
3673
3674 msgid "end alternatives edit"
3675 msgstr "avsluta ändra alternativ"
3676
3677 msgid "end bouquet edit"
3678 msgstr "avsluta favoritlists editor"
3679
3680 msgid "end cut here"
3681 msgstr "slutklipp här"
3682
3683 msgid "end favourites edit"
3684 msgstr "avsluta favoriter editor"
3685
3686 msgid "equal to Socket A"
3687 msgstr "likadant som Ingång A"
3688
3689 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3690 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
3691
3692 msgid "exit mediaplayer"
3693 msgstr "avsluta mediaspelare"
3694
3695 msgid "exit movielist"
3696 msgstr "avsluta filmlista"
3697
3698 msgid "fine-tune your display"
3699 msgstr "fininställ din skärm"
3700
3701 msgid "forward to the next chapter"
3702 msgstr "framåt till nästa kapitel"
3703
3704 msgid "free diskspace"
3705 msgstr "ledigt diskutrymme"
3706
3707 msgid "full /etc directory"
3708 msgstr "fullt /etc bibliotek"
3709
3710 msgid "go to deep standby"
3711 msgstr "stäng av mottagaren"
3712
3713 msgid "go to standby"
3714 msgstr "inta standby"
3715
3716 msgid "hear radio..."
3717 msgstr "lyssna på radio..."
3718
3719 msgid "help..."
3720 msgstr "hjälp..."
3721
3722 msgid "hide extended description"
3723 msgstr "göm utökad beskrivning"
3724
3725 msgid "hide player"
3726 msgstr "göm spelare"
3727
3728 msgid "horizontal"
3729 msgstr "horisontal"
3730
3731 msgid "hour"
3732 msgstr "timme"
3733
3734 msgid "hours"
3735 msgstr "timmar"
3736
3737 msgid "immediate shutdown"
3738 msgstr "omedelbar avstängning"
3739
3740 #, python-format
3741 msgid ""
3742 "incoming call!\n"
3743 "%s calls on %s!"
3744 msgstr ""
3745 "inkommande samtal!\n"
3746 "%s ringer från %s!"
3747
3748 msgid "init module"
3749 msgstr "initiera modul"
3750
3751 msgid "insert mark here"
3752 msgstr "infoga markör här"
3753
3754 msgid "jump back to the previous title"
3755 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
3756
3757 msgid "jump forward to the next title"
3758 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
3759
3760 msgid "jump to listbegin"
3761 msgstr "hoppa till liststart"
3762
3763 msgid "jump to listend"
3764 msgstr "hoppa till listslut"
3765
3766 msgid "jump to next marked position"
3767 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
3768
3769 msgid "jump to previous marked position"
3770 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
3771
3772 msgid "leave movie player..."
3773 msgstr "lämna videospelare..."
3774
3775 msgid "left"
3776 msgstr "vänster"
3777
3778 msgid "list style compact"
3779 msgstr "liststil kompakt"
3780
3781 msgid "list style compact with description"
3782 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
3783
3784 msgid "list style default"
3785 msgstr "liststil grundläge"
3786
3787 msgid "list style single line"
3788 msgstr "liststil enkel linje"
3789
3790 msgid "load playlist"
3791 msgstr "ladda spellista"
3792
3793 msgid "locked"
3794 msgstr "låst"
3795
3796 msgid "loopthrough to socket A"
3797 msgstr "loopthrough till ingång A"
3798
3799 msgid "manual"
3800 msgstr "manuell"
3801
3802 msgid "menu"
3803 msgstr "meny"
3804
3805 msgid "mins"
3806 msgstr "min"
3807
3808 msgid "minute"
3809 msgstr "minut"
3810
3811 msgid "minutes"
3812 msgstr "minuter"
3813
3814 msgid "minutes and"
3815 msgstr "minuter och"
3816
3817 msgid "move PiP to main picture"
3818 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
3819
3820 msgid "movie list"
3821 msgstr "filmlista"
3822
3823 msgid "multinorm"
3824 msgstr "multinorm"
3825
3826 msgid "never"
3827 msgstr "aldrig"
3828
3829 msgid "next channel"
3830 msgstr "nästa kanal"
3831
3832 msgid "next channel in history"
3833 msgstr "nästa kanal i historiken"
3834
3835 msgid "no"
3836 msgstr "nej"
3837
3838 msgid "no HDD found"
3839 msgstr "ingen hårddisk hittad"
3840
3841 msgid "no Picture found"
3842 msgstr "ingen bild hittad"
3843
3844 msgid "no module found"
3845 msgstr "ingen modul hittad"
3846
3847 msgid "no standby"
3848 msgstr "inget viloläge"
3849
3850 msgid "no timeout"
3851 msgstr "ingen timeout"
3852
3853 msgid "none"
3854 msgstr "ingen"
3855
3856 msgid "not locked"
3857 msgstr "inte låst"
3858
3859 msgid "nothing connected"
3860 msgstr "inget anslutet"
3861
3862 msgid "off"
3863 msgstr "av"
3864
3865 msgid "on"
3866 msgstr "på"
3867
3868 msgid "once"
3869 msgstr "en gång"
3870
3871 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3872 msgstr "endast /etc/enigma2 bibliotek"
3873
3874 msgid "open servicelist"
3875 msgstr "öppna kanallista"
3876
3877 msgid "open servicelist(down)"
3878 msgstr "öppna kanallista(ner)"
3879
3880 msgid "open servicelist(up)"
3881 msgstr "öppna kanallista(upp)"
3882
3883 msgid "pass"
3884 msgstr "klart"
3885
3886 msgid "pause"
3887 msgstr "paus"
3888
3889 msgid "play entry"
3890 msgstr "spela angivet"
3891
3892 msgid "play from next mark or playlist entry"
3893 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
3894
3895 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3896 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
3897
3898 msgid "please press OK when ready"
3899 msgstr "tryck OK när du är klar"
3900
3901 msgid "please wait, loading picture..."
3902 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
3903
3904 msgid "previous channel"
3905 msgstr "föregående kanal"
3906
3907 msgid "previous channel in history"
3908 msgstr "föregående kanal i historiken"
3909
3910 msgid "record"
3911 msgstr "spela in"
3912
3913 msgid "recording..."
3914 msgstr "spelar in..."
3915
3916 msgid "remove after this position"
3917 msgstr "ta bort efter denna position"
3918
3919 msgid "remove all alternatives"
3920 msgstr "ta bort alla alternativ"
3921
3922 msgid "remove all new found flags"
3923 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
3924
3925 msgid "remove before this position"
3926 msgstr "ta bort före denna position"
3927
3928 msgid "remove entry"
3929 msgstr "ta bort post"
3930
3931 msgid "remove from parental protection"
3932 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
3933
3934 msgid "remove new found flag"
3935 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
3936
3937 msgid "remove selected satellite"
3938 msgstr "ta bort vald satellite"
3939
3940 msgid "remove this mark"
3941 msgstr "ta bort denna markör"
3942
3943 msgid "repeated"
3944 msgstr "repeterande"
3945
3946 msgid "rewind to the previous chapter"
3947 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
3948
3949 msgid "right"
3950 msgstr "höger"
3951
3952 msgid "save playlist"
3953 msgstr "spara spellista"
3954
3955 #, python-format
3956 msgid "scan done! %d services found!"
3957 msgstr "sökning klar! %d kanaler hittades!"
3958
3959 msgid "scan done! No service found!"
3960 msgstr "sökning klar! Inga kanaler hittades!"
3961
3962 msgid "scan done! One service found!"
3963 msgstr "sökning klar! En kanal hittad!"
3964
3965 #, python-format
3966 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3967 msgstr "sökning pågår - %d %% klart! %d kanaler hittade!"
3968
3969 msgid "scan state"
3970 msgstr "sökningsstatus"
3971
3972 msgid "second"
3973 msgstr "sekund"
3974
3975 msgid "second cable of motorized LNB"
3976 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
3977
3978 msgid "seconds"
3979 msgstr "sekunder"
3980
3981 msgid "seconds."
3982 msgstr "sekunder."
3983
3984 msgid "select movie"
3985 msgstr "välj film"
3986
3987 msgid "select the movie path"
3988 msgstr "välj film sökväg"
3989
3990 msgid "service pin"
3991 msgstr "kanal PIN"
3992
3993 msgid "setup pin"
3994 msgstr "installation PIN"
3995
3996 msgid "show DVD main menu"
3997 msgstr "visa DVD huvudmeny"
3998
3999 msgid "show EPG..."
4000 msgstr "visa EPG..."
4001
4002 msgid "show all"
4003 msgstr "visa alla"
4004
4005 msgid "show alternatives"
4006 msgstr "visa alternativ"
4007
4008 msgid "show event details"
4009 msgstr "visa programdetaljer"
4010
4011 msgid "show extended description"
4012 msgstr "visa utökad beskrivning"
4013
4014 msgid "show first tag"
4015 msgstr "visa första märkning"
4016
4017 msgid "show second tag"
4018 msgstr "visa andra märkning"
4019
4020 msgid "show shutdown menu"
4021 msgstr "visa avstängningsmeny"
4022
4023 msgid "show single service EPG..."
4024 msgstr "visa singel kanal EPG..."
4025
4026 msgid "show tag menu"
4027 msgstr "visa märkningsmeny"
4028
4029 msgid "show transponder info"
4030 msgstr "visa transponder info"
4031
4032 msgid "shuffle playlist"
4033 msgstr "blanda spellista"
4034
4035 msgid "shutdown"
4036 msgstr "stäng av"
4037
4038 msgid "simple"
4039 msgstr "enkelt"
4040
4041 msgid "skip backward"
4042 msgstr "hoppa bakåt"
4043
4044 msgid "skip backward (enter time)"
4045 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
4046
4047 msgid "skip forward"
4048 msgstr "hoppa framåt"
4049
4050 msgid "skip forward (enter time)"
4051 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
4052
4053 msgid "sort by date"
4054 msgstr "sortera efter datum"
4055
4056 msgid "standard"
4057 msgstr "standard"
4058
4059 msgid "standby"
4060 msgstr "viloläge"
4061
4062 msgid "start cut here"
4063 msgstr "startklipp här"
4064
4065 msgid "start timeshift"
4066 msgstr "starta timeshift"
4067
4068 msgid "stereo"
4069 msgstr "stereo"
4070
4071 msgid "stop PiP"
4072 msgstr "avsluta BiB"
4073
4074 msgid "stop entry"
4075 msgstr "slutpost"
4076
4077 msgid "stop recording"
4078 msgstr "stoppa inspelning"
4079
4080 msgid "stop timeshift"
4081 msgstr "stoppa timeshift"
4082
4083 msgid "swap PiP and main picture"
4084 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
4085
4086 msgid "switch to filelist"
4087 msgstr "byt till fillista"
4088
4089 msgid "switch to playlist"
4090 msgstr "byt till spellista"
4091
4092 msgid "switch to the next audio track"
4093 msgstr "byt till nästa ljudspår"
4094
4095 msgid "switch to the next subtitle language"
4096 msgstr "byt till nästa textningsspråk"
4097
4098 msgid "text"
4099 msgstr "text"
4100
4101 msgid "this recording"
4102 msgstr "denna inspelning"
4103
4104 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4105 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
4106
4107 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4108 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
4109
4110 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4111 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
4112
4113 msgid "unconfirmed"
4114 msgstr "obekräftad"
4115
4116 msgid "unknown service"
4117 msgstr "okänd kanal"
4118
4119 msgid "until restart"
4120 msgstr "innan omstart"
4121
4122 msgid "user defined"
4123 msgstr "användardefinierad"
4124
4125 msgid "vertical"
4126 msgstr "vertikal"
4127
4128 msgid "view extensions..."
4129 msgstr "visa utökningar..."
4130
4131 msgid "view recordings..."
4132 msgstr "visa inspelningar..."
4133
4134 msgid "wait for ci..."
4135 msgstr "vänta på ci..."
4136
4137 msgid "wait for mmi..."
4138 msgstr "vänta på mmi..."
4139
4140 msgid "waiting"
4141 msgstr "väntar"
4142
4143 msgid "weekly"
4144 msgstr "veckolig"
4145
4146 msgid "whitelist"
4147 msgstr "vitlista"
4148
4149 msgid "yes"
4150 msgstr "ja"
4151
4152 msgid "yes (keep feeds)"
4153 msgstr "ja (behåll feeds)"
4154
4155 msgid ""
4156 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4157 "assistance before rebooting your dreambox."
4158 msgstr ""
4159 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
4160 "hjälp innan du startar om din dreambox."
4161
4162 msgid "zap"
4163 msgstr "zap"
4164
4165 msgid "zapped"
4166 msgstr "zapped"
4167
4168 #~ msgid "Choose Location"
4169 #~ msgstr "Välj lokation"
4170
4171 #~ msgid "Device Setup..."
4172 #~ msgstr "Nätverksinstallation..."
4173
4174 #~ msgid "Extended Setup..."
4175 #~ msgstr "Utökad installation..."
4176
4177 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4178 #~ msgstr "Namnserver installation..."
4179
4180 #~ msgid "Show files from %s"
4181 #~ msgstr "Visa filer från %s"