Merge remote-tracking branch 'origin/bug_785_fix_rtl_group_epg'
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-04-20 10:39+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-07-23 12:21+0200\n"
12 "Last-Translator: Mladen <acid-burn@opendreambox.org>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: pl\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Advanced options and settings."
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
28
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
35
36 msgid ""
37 "\n"
38 "Backup your Dreambox settings."
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "Kopia ustawień Dreamboxa."
42
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Edytuj adres aktualizacji."
49
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
53 msgstr ""
54 "\n"
55 "Zarządzaj rozszerzeniami lub pluginami Dreamboxa"
56
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Online update of your Dreambox software."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
63
64 msgid ""
65 "\n"
66 "Press OK on your remote control to continue."
67 msgstr ""
68 "\n"
69 "Wciśnij OK aby kontynuować."
70
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Restore your Dreambox settings."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
77
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox with a new firmware."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
84
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Restore your backups by date."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Przywróć kopie według daty."
91
92 msgid ""
93 "\n"
94 "Scan for local extensions and install them."
95 msgstr ""
96 "\n"
97 "Szukaj lokalnych rozszerzeń i zainstaluj je."
98
99 msgid ""
100 "\n"
101 "Select your backup device.\n"
102 "Current device: "
103 msgstr ""
104 "\n"
105 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
106 "Aktualne urządzenie: "
107
108 msgid ""
109 "\n"
110 "System will restart after the restore!"
111 msgstr ""
112 "\n"
113 "System będzie zrestartowany po przywracaniu!"
114
115 msgid ""
116 "\n"
117 "View, install and remove available or installed packages."
118 msgstr ""
119 "\n"
120 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
121
122 msgid " "
123 msgstr " "
124
125 msgid " Results"
126 msgstr " Wyniki"
127
128 msgid " extensions."
129 msgstr "Rozszerzenia"
130
131 msgid " ms"
132 msgstr " ms"
133
134 msgid " packages selected."
135 msgstr "Wybrane paczki"
136
137 msgid " updates available."
138 msgstr "Dostępne aktualizacje"
139
140 msgid " wireless networks found!"
141 msgstr "Znaleziono sieć bezprzewodową!"
142
143 #
144 msgid "#000000"
145 msgstr "#000000"
146
147 #
148 msgid "#0064c7"
149 msgstr "#0064c7"
150
151 #
152 msgid "#25062748"
153 msgstr "#25062748"
154
155 #
156 msgid "#389416"
157 msgstr "#389416"
158
159 #
160 msgid "#80000000"
161 msgstr "#80000000"
162
163 #
164 msgid "#80ffffff"
165 msgstr "#80ffffff"
166
167 #
168 msgid "#bab329"
169 msgstr "#bab329"
170
171 #
172 msgid "#f23d21"
173 msgstr "#f23d21"
174
175 #
176 msgid "#ffffff"
177 msgstr "#ffffff"
178
179 #
180 msgid "#ffffffff"
181 msgstr "#ffffffff"
182
183 #
184 msgid "%H:%M"
185 msgstr "%H:%M"
186
187 #, python-format
188 msgid ""
189 "%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
190 "%s"
191 msgstr ""
192
193 #
194 #, python-format
195 msgid "%d jobs are running in the background!"
196 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
197
198 #
199 #, python-format
200 msgid "%d min"
201 msgstr "%d min"
202
203 #
204 #, python-format
205 msgid "%d services found!"
206 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
207
208 #
209 msgid "%d.%B %Y"
210 msgstr "%d.%B %Y"
211
212 #
213 #, python-format
214 msgid "%i ms"
215 msgstr "%i ms"
216
217 #
218 #, python-format
219 msgid ""
220 "%s\n"
221 "(%s, %d MB free)"
222 msgstr ""
223 "%s\n"
224 "(%s, %d MB wolne)"
225
226 #
227 #, python-format
228 msgid "%s (%s)\n"
229 msgstr "%s (%s)\n"
230
231 #, python-format
232 msgid "%s: %s at %s"
233 msgstr ""
234
235 #
236 msgid "(ZAP)"
237 msgstr "(Przełącz)"
238
239 #
240 msgid "(empty)"
241 msgstr "(puste)"
242
243 #
244 msgid "(show optional DVD audio menu)"
245 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
246
247 #
248 msgid "* Only available if more than one interface is active."
249 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
250
251 #
252 msgid "0"
253 msgstr "0"
254
255 #
256 msgid "1"
257 msgstr "1"
258
259 #
260 msgid "1 wireless network found!"
261 msgstr "Znaleziono 1 sieć bezprzewodową!"
262
263 #
264 msgid "1.0"
265 msgstr "1.0"
266
267 #
268 msgid "1.1"
269 msgstr "1.1"
270
271 #
272 msgid "1.2"
273 msgstr "1.2"
274
275 #
276 msgid "12V output"
277 msgstr "Wyjście 12V"
278
279 #
280 msgid "13 V"
281 msgstr "13 V"
282
283 #
284 msgid "16:10"
285 msgstr "16:10"
286
287 #
288 msgid "16:10 Letterbox"
289 msgstr "16:10 Letterbox"
290
291 #
292 msgid "16:10 PanScan"
293 msgstr "16:10 PanScan"
294
295 #
296 msgid "16:9"
297 msgstr "16:9"
298
299 #
300 msgid "16:9 Letterbox"
301 msgstr "16:9 Letterbox"
302
303 #
304 msgid "16:9 always"
305 msgstr "16:9 zawsze"
306
307 #
308 msgid "18 V"
309 msgstr "18 V"
310
311 #
312 msgid "2"
313 msgstr "2"
314
315 #
316 msgid "3"
317 msgstr "3"
318
319 #
320 msgid "30 minutes"
321 msgstr "30 minut"
322
323 #
324 msgid "4"
325 msgstr "4"
326
327 #
328 msgid "4:3"
329 msgstr "4:3"
330
331 #
332 msgid "4:3 Letterbox"
333 msgstr "4:3 Letterbox"
334
335 #
336 msgid "4:3 PanScan"
337 msgstr "4:3 PanScan"
338
339 #
340 msgid "5"
341 msgstr "5"
342
343 #
344 msgid "5 minutes"
345 msgstr "5 minut"
346
347 #
348 msgid "6"
349 msgstr "6"
350
351 #
352 msgid "60 minutes"
353 msgstr "60 minut"
354
355 #
356 msgid "7"
357 msgstr "7"
358
359 #
360 msgid "8"
361 msgstr "8"
362
363 #
364 msgid "9"
365 msgstr "9"
366
367 #
368 msgid "<Current movielist location>"
369 msgstr "<Bieżąca lokalizacja>"
370
371 #
372 msgid "<Default movie location>"
373 msgstr "<Domyślna lokalizacja>"
374
375 #
376 msgid "<Last timer location>"
377 msgstr "<Ostatnia lokalizacja timera>"
378
379 #
380 msgid "<unknown>"
381 msgstr "<nieznany>"
382
383 #
384 msgid "??"
385 msgstr "??"
386
387 #
388 msgid "A"
389 msgstr "A"
390
391 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
392 msgstr ""
393
394 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
395 msgstr "Powrót do korzeni-Skórka .. lub starych dobrych czasów."
396
397 msgid "A basic ftp client"
398 msgstr "Podstawowy klient ftp"
399
400 msgid "A client for www.dyndns.org"
401 msgstr "Klient dla www.dyndns.org"
402
403 #
404 #, python-format
405 msgid ""
406 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
407 "Do you want to keep your version?"
408 msgstr ""
409 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
410 "Czy zachować aktualną wersję?"
411
412 msgid "A demo plugin for TPM usage."
413 msgstr "Plugin demo dla użytku TPM."
414
415 msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
416 msgstr ""
417
418 #
419 msgid ""
420 "A finished record timer wants to set your\n"
421 "Dreambox to standby. Do that now?"
422 msgstr ""
423 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
424 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
425
426 #
427 msgid ""
428 "A finished record timer wants to shut down\n"
429 "your Dreambox. Shutdown now?"
430 msgstr ""
431 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
432 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
433
434 #
435 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
436 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
437
438 msgid "A graphical EPG interface"
439 msgstr "Graficzny interfejs EPG"
440
441 msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
442 msgstr ""
443
444 msgid "A graphical EPG interface."
445 msgstr "Graficzny interfejs EPG."
446
447 #
448 msgid ""
449 "A mount entry with this name already exists!\n"
450 "Update existing entry and continue?\n"
451 msgstr ""
452 "Wpis montowania o tej nazwie już istnieje!\n"
453 "Zaktualizować istniejący wpis i kontynuować?\n"
454
455 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
456 msgstr "Fajnie wyglądająca skórka HD od Kerni"
457
458 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
459 msgstr "Fajnie wyglądająca skórka HD w tonacji starego aluminium od Kerni"
460
461 msgid "A nice looking skin from Kerni"
462 msgstr "Fajnie wyglądająca skórka od Kerni"
463
464 #
465 #, python-format
466 msgid ""
467 "A record has been started:\n"
468 "%s"
469 msgstr ""
470 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
471 "%s"
472
473 #
474 msgid ""
475 "A recording is currently running.\n"
476 "What do you want to do?"
477 msgstr ""
478 "Nagrywanie w toku...\n"
479 "Co chcesz zrobić?"
480
481 #
482 msgid ""
483 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
484 "configure the positioner."
485 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
486
487 #
488 msgid ""
489 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
490 "start the satfinder."
491 msgstr ""
492 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
493 "sygnału."
494
495 #
496 #, python-format
497 msgid "A required tool (%s) was not found."
498 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
499
500 #
501 msgid "A search for available updates is currently in progress."
502 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji w toku."
503
504 #
505 msgid ""
506 "A second configured interface has been found.\n"
507 "\n"
508 "Do you want to disable the second network interface?"
509 msgstr ""
510 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
511 "\n"
512 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
513
514 msgid "A simple downloading application for other plugins"
515 msgstr "Prosta aplikacja pobierania dla innych wtyczek"
516
517 #
518 msgid ""
519 "A sleep timer wants to set your\n"
520 "Dreambox to standby. Do that now?"
521 msgstr ""
522 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
523 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
524
525 #
526 msgid ""
527 "A sleep timer wants to shut down\n"
528 "your Dreambox. Shutdown now?"
529 msgstr ""
530 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
531 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
532
533 #
534 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
535 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
536
537 #
538 msgid ""
539 "A timer failed to record!\n"
540 "Disable TV and try again?\n"
541 msgstr ""
542 "Timer nie mógł nagrać!\n"
543 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
544
545 #
546 msgid "A/V Settings"
547 msgstr "Ustawienia A/V"
548
549 #
550 msgid "AA"
551 msgstr "AA"
552
553 #
554 msgid "AB"
555 msgstr "AB"
556
557 #
558 msgid "AC3 default"
559 msgstr "AC3 domyślnie"
560
561 #
562 msgid "AC3 downmix"
563 msgstr "AC3 downmix"
564
565 #
566 msgid "Abort"
567 msgstr "Przerwij"
568
569 #
570 msgid "Abort this Wizard."
571 msgstr "Opuść tego kreatora."
572
573 #
574 msgid "About"
575 msgstr "O tunerze..."
576
577 #
578 msgid "About..."
579 msgstr "Informacje o tunerze..."
580
581 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
582 msgstr "Dostęp do ARD-Mediathek"
583
584 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
585 msgstr "Dostęp online do bazy danych wideo ARD-Mediathek"
586
587 #
588 msgid "Accesspoint:"
589 msgstr "Punkt dostępowy:"
590
591 #
592 msgid "Action on long powerbutton press"
593 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
594
595 #
596 msgid "Action on short powerbutton press"
597 msgstr "Akcja po krótkim przyciśnięciu Power"
598
599 #
600 msgid "Action:"
601 msgstr "Akcja:"
602
603 #
604 msgid "Activate Picture in Picture"
605 msgstr "Aktywuj PiP"
606
607 #
608 msgid "Activate network settings"
609 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
610
611 #
612 msgid "Active"
613 msgstr "Aktywny"
614
615 #
616 msgid ""
617 "Active/\n"
618 "Inactive"
619 msgstr ""
620 "Aktywny/\n"
621 "Niekatywny"
622
623 #
624 msgid "Adapter settings"
625 msgstr "Ustawienia adaptera"
626
627 #
628 msgid "Add"
629 msgstr "Dodaj"
630
631 #
632 msgid "Add Bookmark"
633 msgstr "Dodaj zakładkę"
634
635 #
636 msgid "Add WLAN configuration?"
637 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
638
639 #
640 msgid "Add a mark"
641 msgstr "Dodaj znacznik"
642
643 #
644 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
645 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania NFS lub CIFS w Dreamboxie"
646
647 #
648 msgid "Add a new title"
649 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
650
651 #
652 msgid "Add network configuration?"
653 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
654
655 #
656 msgid "Add new AutoTimer"
657 msgstr "Dodaj nowy AutoTimer"
658
659 #
660 msgid "Add new network mount point"
661 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania sieci"
662
663 #
664 msgid "Add timer"
665 msgstr "Dodaj timer"
666
667 #
668 msgid "Add timer as disabled on conflict"
669 msgstr "Dodaj timer jako wyłączony przy konflikcie"
670
671 #
672 msgid "Add title"
673 msgstr "Dodaj tytuł"
674
675 #
676 msgid "Add to bouquet"
677 msgstr "Dodaj do bukietu"
678
679 #
680 msgid "Add to favourites"
681 msgstr "Dodaj do ulubionych"
682
683 #
684 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
685 msgstr "Dodać zap timer zamiast timera nagrywania?"
686
687 #
688 msgid "Added: "
689 msgstr "Dodano: "
690
691 #
692 msgid ""
693 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
694 "enabled."
695 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
696
697 #
698 msgid "Adds network configuration if enabled."
699 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
700
701 #
702 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
703 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
704
705 #
706 msgid ""
707 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
708 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
709 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
710 "test screens."
711 msgstr ""
712 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
713 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
714 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
715 "zobaczyć inny testowy ekran."
716
717 msgid "Adult streaming plugin"
718 msgstr "Wtyczka dla dorosłych"
719
720 msgid "Adult streaming plugin."
721 msgstr "Wtyczka dla dorosłych."
722
723 #
724 msgid "Advanced Options"
725 msgstr "Zaawansowane Opcje"
726
727 #
728 msgid "Advanced Software"
729 msgstr "Zaawansowane oprogramowanie"
730
731 #
732 msgid "Advanced Software Plugin"
733 msgstr "Zaawasnowane oprogramowanie pluginu"
734
735 #
736 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
737 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
738
739 #
740 msgid "Advanced Video Setup"
741 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
742
743 #
744 msgid "Advanced restore"
745 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
746
747 msgid ""
748 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
749 "standby-mode."
750 msgstr ""
751 "Po zaniku zasilania lub restarcie, funkcja StartupToStandby przełączy "
752 "Dreamboxa do trybu czuwania."
753
754 #
755 msgid "After event"
756 msgstr "Po wydarzeniu"
757
758 #
759 msgid ""
760 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
761 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
762 msgstr ""
763 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
764 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
765 "Dreamboxa."
766
767 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
768 msgstr "Wyczka kontroli skóry Ai.HD"
769
770 #
771 msgid "Album"
772 msgstr "Album"
773
774 #
775 msgid "All"
776 msgstr "Wszystkie"
777
778 #
779 msgid "All Satellites"
780 msgstr "Wszystkie satelity"
781
782 #
783 msgid "All Time"
784 msgstr "Cały czas"
785
786 #
787 msgid "All non-repeating timers"
788 msgstr "Wszystkie nie-powtarzane timery"
789
790 #
791 msgid "Allow zapping via Webinterface"
792 msgstr "Zezwól na przełącznie z poziomu Web"
793
794 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
795 msgstr "Umożliwia wykonanie TuxboxPlugins."
796
797 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
798 msgstr "Pozwala użytkownikowi na pobieranie w tle plików z rapidshare."
799
800 #
801 msgid "Alpha"
802 msgstr "Przezroczystość"
803
804 #
805 msgid "Alternative radio mode"
806 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
807
808 #
809 msgid "Alternative services tuner priority"
810 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
811
812 msgid "Always ask"
813 msgstr "Zawsze pytaj"
814
815 #
816 msgid "Always ask before sending"
817 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
818
819 #
820 msgid "Ammount of recordings left"
821 msgstr "Spośród pozostałych nagrań"
822
823 #
824 msgid "An empty filename is illegal."
825 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
826
827 #
828 msgid "An error occured."
829 msgstr "Wystąpił błąd."
830
831 #
832 msgid "An unknown error occured!"
833 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
834
835 #
836 msgid "Anonymize crashlog?"
837 msgstr "Anonimowy crashlog"
838
839 #
840 msgid "Arabic"
841 msgstr "Arabski"
842
843 #
844 msgid ""
845 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
846 "\n"
847 msgstr ""
848 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
849 "\n"
850
851 #
852 msgid ""
853 "Are you sure you want to delete\n"
854 "following backup:\n"
855 msgstr ""
856 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
857 "tą kopię zapasową:\n"
858
859 #
860 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
861 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
862
863 #
864 msgid ""
865 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
866 "\n"
867 msgstr ""
868 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
869 "\n"
870
871 #
872 msgid ""
873 "Are you sure you want to restore\n"
874 "following backup:\n"
875 msgstr ""
876 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
877 "daną kopię:\n"
878
879 #
880 msgid ""
881 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
882 "Enigma2 will restart after the restore"
883 msgstr ""
884 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
885 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
886
887 #
888 msgid ""
889 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
890 "\n"
891 msgstr ""
892 "Jesteś pewien że chcesz zapisać to montowanie sieci?\n"
893 "\n"
894
895 #
896 msgid "Artist"
897 msgstr "Artysta"
898
899 #
900 msgid "Ascending"
901 msgstr "Rosnąco"
902
903 #
904 msgid "Ask before shutdown:"
905 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
906
907 #
908 msgid "Ask user"
909 msgstr "Zapytaj użytkownika"
910
911 #
912 msgid "Aspect Ratio"
913 msgstr "Format obrazu:"
914
915 msgid "Aspect ratio"
916 msgstr ""
917
918 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
919 msgstr "Przypisywanie dostawców / usług / CAID do modułu CI"
920
921 msgid "Atheros"
922 msgstr "Atheros"
923
924 #
925 msgid "Audio"
926 msgstr "Dźwięk"
927
928 #
929 msgid "Audio Options..."
930 msgstr "Opcje Dźwięku..."
931
932 msgid "Audio PID"
933 msgstr ""
934
935 #
936 msgid "Audio Sync"
937 msgstr "Audio Sync"
938
939 #
940 msgid "Audio Sync Setup"
941 msgstr "Konfiguracja Audio Sync"
942
943 msgid ""
944 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
945 "synchronous to the picture."
946 msgstr ""
947 "AudoSync pozwala na opóźnienia dźwięku (Bitstream / PCM), synchronizuje sie "
948 "do obrazu."
949
950 #
951 msgid "Australia"
952 msgstr "Australia"
953
954 #
955 msgid "Author: "
956 msgstr "Autor: "
957
958 #
959 msgid "Authoring mode"
960 msgstr "Tryb autoringu"
961
962 #
963 msgid "Auto"
964 msgstr "Auto"
965
966 #
967 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
968 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
969
970 #
971 msgid "Auto flesh"
972 msgstr "Auto flesh"
973
974 #
975 msgid "Auto scart switching"
976 msgstr "Auto przełączanie scart"
977
978 #
979 msgid "AutoTimer Editor"
980 msgstr "Edytor AutoTimera"
981
982 #
983 msgid "AutoTimer Filters"
984 msgstr "Filtry AutoTimera"
985
986 #
987 msgid "AutoTimer Services"
988 msgstr "Serwisy AutoTimera"
989
990 #
991 msgid "AutoTimer Settings"
992 msgstr "Ustawienia AutoTimera"
993
994 #
995 msgid "AutoTimer overview"
996 msgstr "Przegląd AutoTimera"
997
998 msgid ""
999 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
1000 "criteria."
1001 msgstr ""
1002 "AutoTimer skanuje EPG i tworzy Timery w zależności od zdefiniowanych przez "
1003 "użytkownika kryteriów."
1004
1005 msgid "AutoTimer was added successfully"
1006 msgstr ""
1007
1008 msgid "AutoTimer was changed successfully"
1009 msgstr ""
1010
1011 msgid "AutoTimer was removed"
1012 msgstr ""
1013
1014 #
1015 msgid "Automatic"
1016 msgstr "Automatycznie"
1017
1018 #
1019 msgid "Automatic Scan"
1020 msgstr "Automatyczne skanowanie"
1021
1022 msgid "Automatic volume adjustment"
1023 msgstr "Automatyczna regulacja głośności"
1024
1025 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
1026 msgstr "Automatyczna regulacja głośności dla kanałów w AC3 / DTS."
1027
1028 msgid "Automatically change video resolution"
1029 msgstr "Automatyczna zmiana rozdzielczości wideo"
1030
1031 msgid ""
1032 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
1033 "resolution you are watching."
1034 msgstr ""
1035 "Automatycznie zmienia rozdzielczości w zależności od rozdzielczości wideo "
1036 "jaką oglądasz."
1037
1038 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
1039 msgstr "Automatycznie tworzy timery na podstawie słów kluczowych"
1040
1041 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
1042 msgstr "Automatycznie informuje o niskim poziomie pamięci wewnętrznej"
1043
1044 msgid "Automatically refresh EPG"
1045 msgstr "Automatyczne odświeżanie EPG"
1046
1047 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
1048 msgstr "Automatyczne wysyłanie crash logów do Dream Multimedia"
1049
1050 #
1051 #, python-format
1052 msgid ""
1053 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
1054 "Is %s ok?"
1055 msgstr ""
1056 "Tryb testowy autoresolution:\n"
1057 "Jest %s ok?"
1058
1059 #
1060 msgid "Autoresolution Switch"
1061 msgstr "Włącznik autoresolution"
1062
1063 #
1064 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
1065 msgstr "Autoresolution nie działa w trybie Scart/DVI-PC"
1066
1067 #
1068 msgid "Autoresolution settings"
1069 msgstr "Ustawienia Autoresolution"
1070
1071 #
1072 msgid "Autoresolution videomode setup"
1073 msgstr "Konfiguracja trybu wideo Autoresolution "
1074
1075 #
1076 msgid "Autos & Vehicles"
1077 msgstr "Samochody & Pojazdy"
1078
1079 #
1080 msgid "Autowrite timer"
1081 msgstr "Zapisz automatycznie Timer"
1082
1083 #
1084 msgid "Available format variables"
1085 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
1086
1087 #
1088 msgid "B"
1089 msgstr "B"
1090
1091 #
1092 msgid "BA"
1093 msgstr "BA"
1094
1095 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1096 msgstr "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1097
1098 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1099 msgstr "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1100
1101 #
1102 msgid "BB"
1103 msgstr "BB"
1104
1105 #
1106 msgid "BER"
1107 msgstr "BER"
1108
1109 #
1110 msgid "BER:"
1111 msgstr "BER:"
1112
1113 #
1114 msgid "Back"
1115 msgstr "Powrót"
1116
1117 msgid "Back, lower USB Slot"
1118 msgstr ""
1119
1120 msgid "Back, upper USB Slot"
1121 msgstr ""
1122
1123 #
1124 msgid "Background"
1125 msgstr "Tło"
1126
1127 #
1128 msgid "Backup done."
1129 msgstr "Kopia skończona."
1130
1131 #
1132 msgid "Backup failed."
1133 msgstr "Kopia nieudana."
1134
1135 #
1136 msgid "Backup is running..."
1137 msgstr "Tworzenie kopii..."
1138
1139 #
1140 msgid "Backup system settings"
1141 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
1142
1143 #
1144 msgid "Band"
1145 msgstr "Pasmo"
1146
1147 #
1148 msgid "Bandwidth"
1149 msgstr "Szerokie pasmo"
1150
1151 #
1152 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1153 msgstr "Rozpocznij \"po wydarzeniu\" horyzont czasowy"
1154
1155 #
1156 msgid "Begin of timespan"
1157 msgstr "Rozpocznij horyzont czasowy"
1158
1159 #
1160 msgid "Begin time"
1161 msgstr "Czas rozpoczęcia"
1162
1163 #
1164 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1165 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
1166
1167 #
1168 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1169 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
1170
1171 #
1172 msgid "Behavior when a movie is started"
1173 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
1174
1175 #
1176 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1177 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
1178
1179 #
1180 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1181 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
1182
1183 #
1184 msgid "Bitrate:"
1185 msgstr "Bitrate:"
1186
1187 #
1188 msgid "Block noise reduction"
1189 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
1190
1191 #
1192 msgid "Blue boost"
1193 msgstr "Niebieski"
1194
1195 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1196 msgstr "Wtyczka kontroli Bonjour/Avahi"
1197
1198 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1199 msgstr "Wtyczka kontroli Bonjour/Avahi."
1200
1201 #
1202 msgid "Bookmarks"
1203 msgstr "Zakładki"
1204
1205 #
1206 msgid "Bouquets"
1207 msgstr "Bukiety"
1208
1209 #
1210 msgid "Brazil"
1211 msgstr "Brazylia"
1212
1213 #
1214 msgid "Brightness"
1215 msgstr "Jasność"
1216
1217 msgid ""
1218 "Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
1219 "conection."
1220 msgstr ""
1221
1222 msgid "Browse for and connect to network shares"
1223 msgstr "Przeglądaj i łącz się do udziałów sieciowych"
1224
1225 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1226 msgstr "Przeglądaj udziały NFS / CIFS i podłącz się do nich."
1227
1228 #
1229 msgid "Browse network neighbourhood"
1230 msgstr "Przeglądaj sąsiedztwo sieci"
1231
1232 #
1233 msgid "Burn DVD"
1234 msgstr "Wypal DVD"
1235
1236 #
1237 msgid "Burn existing image to DVD"
1238 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
1239
1240 msgid "Burn to DVD"
1241 msgstr "Wypal na DVD..."
1242
1243 msgid "Burn your recordings to DVD"
1244 msgstr "Wypal swoje nagrania na DVD"
1245
1246 #
1247 msgid "Bus: "
1248 msgstr "Bus:"
1249
1250 msgid ""
1251 "By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
1252 "dates."
1253 msgstr ""
1254
1255 msgid ""
1256 "By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
1257 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1258 "about the same conflict over and over."
1259 msgstr ""
1260
1261 #
1262 msgid ""
1263 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1264 "displayed."
1265 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
1266
1267 #
1268 msgid "C"
1269 msgstr "C"
1270
1271 #
1272 msgid "C-Band"
1273 msgstr "Pasmo C"
1274
1275 msgid "CDInfo"
1276 msgstr "CDInfo"
1277
1278 msgid ""
1279 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1280 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1281 msgstr ""
1282 "CDInfo umożliwia gromadzenie albumów i utworów z CDDB i CD-Text podczas "
1283 "odtwarzania płyt Audio CD w Media playerze."
1284
1285 #
1286 msgid "CI assignment"
1287 msgstr "Zadania CI"
1288
1289 #
1290 msgid "CIFS share"
1291 msgstr "Podział CIFS"
1292
1293 #
1294 msgid "CVBS"
1295 msgstr "CVBS"
1296
1297 #
1298 msgid "Cable"
1299 msgstr "Kablówka"
1300
1301 #
1302 msgid "Cache Thumbnails"
1303 msgstr "Przechowuj miniatury"
1304
1305 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1306 msgstr "Monitor rozmów dla NCID-bazowych powiadomieniach połączenia"
1307
1308 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1309 msgstr "Callmonitor dla routerów Fritz!Box"
1310
1311 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1312 msgstr "Nie można się połączyć. Sprawdź sieć!"
1313
1314 #
1315 msgid "Canada"
1316 msgstr "Kanada"
1317
1318 #
1319 msgid "Cancel"
1320 msgstr "Anuluj"
1321
1322 #
1323 msgid "Capacity: "
1324 msgstr "Pojemność:"
1325
1326 #
1327 msgid "Card"
1328 msgstr "Karta"
1329
1330 #
1331 msgid "Catalan"
1332 msgstr "Hiszpański"
1333
1334 #
1335 msgid "Center screen at the lower border"
1336 msgstr "Centralny ekran na niższym brzegu"
1337
1338 #
1339 msgid "Center screen at the upper border"
1340 msgstr "Centralny ekran na wyższym brzegu"
1341
1342 #
1343 msgid "Change active delay"
1344 msgstr "Zmień aktywne opóźnienie"
1345
1346 #
1347 msgid "Change bouquets in quickzap"
1348 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
1349
1350 #
1351 msgid "Change default recording offset?"
1352 msgstr "Zmienić domyślny ofset nagrywania?"
1353
1354 #
1355 msgid "Change hostname"
1356 msgstr "Zmień nazwę hosta"
1357
1358 #
1359 msgid "Change pin code"
1360 msgstr "Zmień kod pin"
1361
1362 msgid "Change service PIN"
1363 msgstr "Zmień PIN serwisu"
1364
1365 msgid "Change service PINs"
1366 msgstr "Zmień PINy serwisu"
1367
1368 msgid "Change setup PIN"
1369 msgstr "Zmień konfigurację PIN"
1370
1371 #
1372 msgid "Change step size"
1373 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
1374
1375 #
1376 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1377 msgstr "Zmień nazwę hosta w Dreamboxie."
1378
1379 msgid "Changelog"
1380 msgstr "Lista zmian"
1381
1382 #
1383 msgid "Channel"
1384 msgstr "Wybierz kanał"
1385
1386 #
1387 msgid "Channel Selection"
1388 msgstr "Wybór kanału"
1389
1390 #
1391 msgid "Channel audio:"
1392 msgstr "Kanał audio:"
1393
1394 #
1395 msgid "Channel not in services list"
1396 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
1397
1398 #
1399 msgid "Channel:"
1400 msgstr "Kanał:"
1401
1402 #
1403 msgid "Channellist menu"
1404 msgstr "Menu listy kanałów"
1405
1406 #
1407 msgid "Channels"
1408 msgstr "Kanały"
1409
1410 #
1411 msgid "Chap."
1412 msgstr "Rozdz."
1413
1414 #
1415 msgid "Chapter"
1416 msgstr "Rozdział"
1417
1418 #
1419 msgid "Chapter:"
1420 msgstr "Rozdział:"
1421
1422 #
1423 msgid "Check"
1424 msgstr "Sprawdź"
1425
1426 #
1427 msgid "Checking Filesystem..."
1428 msgstr "Sprawdź System Plików..."
1429
1430 #
1431 msgid "Choose Tuner"
1432 msgstr "Wybierz tuner"
1433
1434 #
1435 msgid "Choose a wireless network"
1436 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową"
1437
1438 #
1439 msgid "Choose backup files"
1440 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
1441
1442 #
1443 msgid "Choose backup location"
1444 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
1445
1446 #
1447 msgid "Choose bouquet"
1448 msgstr "Wybierz bukiet"
1449
1450 msgid "Choose image to download"
1451 msgstr "Wybierz Image do pobrania"
1452
1453 #
1454 msgid "Choose target folder"
1455 msgstr "Wybierz folder docelowy"
1456
1457 #
1458 msgid "Choose upgrade source"
1459 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
1460
1461 #
1462 msgid "Choose your Skin"
1463 msgstr "Wybierz Skina"
1464
1465 #
1466 msgid "Circular left"
1467 msgstr "Kołój w lewo"
1468
1469 #
1470 msgid "Circular right"
1471 msgstr "Kołój w prawo"
1472
1473 #
1474 msgid "Classic"
1475 msgstr "Klasyczny"
1476
1477 #
1478 msgid "Cleanup"
1479 msgstr "Czyść"
1480
1481 #
1482 msgid "Cleanup Wizard"
1483 msgstr "Kreator czyszczenia"
1484
1485 #
1486 msgid "Cleanup Wizard settings"
1487 msgstr "Kreator czyszczenia"
1488
1489 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1490 msgstr "Czyść listę Timerów automatycznie"
1491
1492 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1493 msgstr "Czyść listę Timerów automatycznie."
1494
1495 #
1496 msgid "CleanupWizard"
1497 msgstr "Kreator czyszczenia"
1498
1499 #
1500 msgid "Clear before scan"
1501 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
1502
1503 #
1504 msgid "Clear history on Exit:"
1505 msgstr "Wyczyść historię przy wyjsciu:"
1506
1507 #
1508 msgid "Clear log"
1509 msgstr "Wyczyść log"
1510
1511 #
1512 msgid "Close"
1513 msgstr "Zamknij"
1514
1515 #
1516 msgid "Close and forget changes"
1517 msgstr "Zamknij i opuść zmiany"
1518
1519 #
1520 msgid "Close and save changes"
1521 msgstr "Zamknij i zapisz zmiany"
1522
1523 #
1524 msgid "Close title selection"
1525 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
1526
1527 msgid "Code rate HP"
1528 msgstr ""
1529
1530 msgid "Code rate LP"
1531 msgstr ""
1532
1533 #
1534 msgid "Collection name"
1535 msgstr "Nazwa kolekcji"
1536
1537 #
1538 msgid "Collection settings"
1539 msgstr "Ustawienia kolekcji"
1540
1541 #
1542 msgid "Color Format"
1543 msgstr "Format kolorów"
1544
1545 #
1546 msgid "Comedy"
1547 msgstr "Komedia"
1548
1549 #
1550 msgid "Command execution..."
1551 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
1552
1553 #
1554 msgid "Command order"
1555 msgstr "Kolejność poleceń"
1556
1557 #
1558 msgid "Committed DiSEqC command"
1559 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
1560
1561 #
1562 msgid "Common Interface"
1563 msgstr "Moduł Dostępu"
1564
1565 #
1566 msgid "Common Interface Assignment"
1567 msgstr "Zadania Modułu CI"
1568
1569 #
1570 msgid "CommonInterface"
1571 msgstr "Moduł CI"
1572
1573 #
1574 msgid "Communication"
1575 msgstr "Komunikacja"
1576
1577 #
1578 msgid "Compact Flash"
1579 msgstr "Compact Flash"
1580
1581 #
1582 msgid "Complete"
1583 msgstr "Zakończ"
1584
1585 #
1586 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1587 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
1588
1589 msgid "Composition of the recording filenames"
1590 msgstr "Skład nazwy nagrania"
1591
1592 #
1593 msgid "Configuration Mode"
1594 msgstr "Tryb konfiguracji"
1595
1596 #
1597 msgid "Configuration for the Webinterface"
1598 msgstr "Konfigracja Webinterfejsu"
1599
1600 #
1601 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1602 msgstr "Ustaw zachowanie AutoTimera"
1603
1604 #
1605 msgid "Configure interface"
1606 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
1607
1608 #
1609 msgid "Configure nameservers"
1610 msgstr "Konfiguracja nameservera"
1611
1612 msgid "Configure your WLAN network interface"
1613 msgstr "Konfiguracja karty sieciowej WLAN"
1614
1615 #
1616 msgid "Configure your internal LAN"
1617 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
1618
1619 #
1620 msgid "Configure your network again"
1621 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
1622
1623 #
1624 msgid "Configure your wireless LAN again"
1625 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
1626
1627 #
1628 msgid "Configuring"
1629 msgstr "Konfigurowanie"
1630
1631 #
1632 msgid "Conflicting timer"
1633 msgstr "Konflikt timera"
1634
1635 #
1636 msgid "Connect"
1637 msgstr "Połącz"
1638
1639 #
1640 msgid "Connect to a Wireless Network"
1641 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
1642
1643 #
1644 msgid "Connected to"
1645 msgstr "Podłączony do"
1646
1647 #
1648 msgid "Connected!"
1649 msgstr "Połączony!"
1650
1651 #
1652 msgid "Constellation"
1653 msgstr "Konstelacja"
1654
1655 #
1656 msgid "Content does not fit on DVD!"
1657 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
1658
1659 #
1660 msgid "Continue"
1661 msgstr "Kontynuuj"
1662
1663 #
1664 msgid "Continue in background"
1665 msgstr "Kontynuuj w tle"
1666
1667 #
1668 msgid "Continue playing"
1669 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
1670
1671 #
1672 msgid "Contrast"
1673 msgstr "Kontrast"
1674
1675 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1676 msgstr "Zarządzaj Dreamboxem przez przeglądarkę internetową."
1677
1678 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1679 msgstr "Zarządzaj Dreamboxem przez przeglądarkę internetową"
1680
1681 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1682 msgstr "Sterowanie Dreamboxem tylko za pomocą przycisku MUTE"
1683
1684 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1685 msgstr "Sterowanie Dreamboxem tylko za pomocą przycisku MUTE."
1686
1687 msgid "Control your internal system fan."
1688 msgstr "Sterowanie wewnętrznego wentylatora."
1689
1690 msgid "Control your kids's tv usage"
1691 msgstr "Zarządzaj kotrolą rodzicielską"
1692
1693 msgid "Control your system fan"
1694 msgstr "Sterowanie wentylatorem systemu."
1695
1696 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1697 msgstr "Kopiuj, zmieniaj nazwy, usuwaj, przenoś pliki lokalne na Dreambox."
1698
1699 #
1700 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1701 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
1702
1703 #
1704 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1705 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
1706
1707 #
1708 msgid "Could not open Picture in Picture"
1709 msgstr "Nie mozna otworzyć PiP"
1710
1711 #
1712 #, python-format
1713 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1714 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
1715
1716 #, python-format
1717 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1718 msgstr ""
1719
1720 #
1721 msgid "Crashlog settings"
1722 msgstr "Ustawienia crashlog"
1723
1724 #
1725 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1726 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1727
1728 #
1729 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1730 msgstr "Ustawienia crashlog"
1731
1732 #
1733 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1734 msgstr "Ustawienia crashlog..."
1735
1736 #
1737 msgid ""
1738 "Crashlogs found!\n"
1739 "Send them to Dream Multimedia?"
1740 msgstr ""
1741 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
1742 "Wysłać do DreamMultimedia?"
1743
1744 #
1745 msgid "Create DVD-ISO"
1746 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
1747
1748 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1749 msgstr "Tworzy kopię zapasową Twojego Video DVD na twardym dysku DreamBoxa."
1750
1751 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1752 msgstr "Tworzy kopię zapasową Twojego Video DVD"
1753
1754 #
1755 msgid "Create a new AutoTimer."
1756 msgstr "Stwórz nowy AutoTimer."
1757
1758 #
1759 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1760 msgstr "Stwórz nowy timer używając klasycznego edytora"
1761
1762 #
1763 msgid "Create a new timer using the wizard"
1764 msgstr "Stwórz nowy timer używając kreatora"
1765
1766 #
1767 msgid "Create movie folder failed"
1768 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
1769
1770 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1771 msgstr "Tworzy zdjęciowy podgląd twoich filmów"
1772
1773 msgid "Create remote timers"
1774 msgstr "Tworzenie zdalnych Timerów"
1775
1776 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1777 msgstr "Zdalne tworzenie Timerów na Dreamboxach."
1778
1779 #
1780 #, python-format
1781 msgid "Creating directory %s failed."
1782 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
1783
1784 #
1785 msgid "Creating partition failed"
1786 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
1787
1788 #
1789 msgid "Croatian"
1790 msgstr "Chorwacki"
1791
1792 #
1793 msgid "Current Transponder"
1794 msgstr "Aktualny Transponder"
1795
1796 msgid "Current device: "
1797 msgstr "Obecne urządzenia:"
1798
1799 #
1800 msgid "Current settings:"
1801 msgstr "Aktualne ustawienia:"
1802
1803 #
1804 msgid "Current value: "
1805 msgstr "Obecna wartość: "
1806
1807 #
1808 msgid "Current version:"
1809 msgstr "Aktualna wersja:"
1810
1811 msgid "Currently installed image"
1812 msgstr "Aktualnie zainstalowane Image"
1813
1814 #
1815 #, python-format
1816 msgid "Custom (%s)"
1817 msgstr "Zwykły (%s)"
1818
1819 #
1820 msgid "Custom location"
1821 msgstr "Niestandardowa lokalizacja"
1822
1823 #
1824 msgid "Custom offset"
1825 msgstr "Niestandardowy offset"
1826
1827 #
1828 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1829 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
1830
1831 #
1832 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1833 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
1834
1835 #
1836 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1837 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
1838
1839 #
1840 msgid "Customize"
1841 msgstr "Konfiguracja"
1842
1843 msgid "Customize Vali-XD skins"
1844 msgstr "Dostosuj skórki Vali-XD"
1845
1846 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1847 msgstr "Dostosuj przez siebie skórki Vali-XD."
1848
1849 #
1850 msgid "Cut"
1851 msgstr "Wytnij"
1852
1853 msgid "Cut your movies"
1854 msgstr "Przycinaj swoje filmy"
1855
1856 msgid "Cut your movies."
1857 msgstr "Przycinaj swoje filmy."
1858
1859 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1860 msgstr "CutListEditor pozwala na edycję filmów"
1861
1862 msgid ""
1863 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1864 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1865 "cut'.\n"
1866 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1867 msgstr ""
1868 "CutListEditor pozwala na edycję filmów.\n"
1869 "Zaznacz odkąd chcesz wyciąć. Naciśnij przycisk OK, wybierz opcję \"rozpocząć "
1870 "cięcie.\n"
1871 "Następnie zaznacz koniec, naciśnij OK, wybierz \"koniec cięcia\". To "
1872 "wszystko."
1873
1874 #
1875 msgid "Cutlist editor..."
1876 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
1877
1878 #
1879 msgid "Czech"
1880 msgstr "Czeski"
1881
1882 #
1883 msgid "Czech Republic"
1884 msgstr "Czechy"
1885
1886 #
1887 msgid "D"
1888 msgstr "D"
1889
1890 #
1891 msgid "DHCP"
1892 msgstr "DHCP"
1893
1894 #
1895 msgid "DUAL LAYER DVD"
1896 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1897
1898 #
1899 msgid "DVB-S"
1900 msgstr "DVB-S"
1901
1902 #
1903 msgid "DVB-S2"
1904 msgstr "DVB-S2"
1905
1906 msgid "DVD Drive"
1907 msgstr ""
1908
1909 #
1910 msgid "DVD File Browser"
1911 msgstr "Przeglądarka DVD"
1912
1913 #
1914 msgid "DVD Player"
1915 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1916
1917 #
1918 msgid "DVD Titlelist"
1919 msgstr "Tytuły DVD"
1920
1921 #
1922 msgid "DVD media toolbox"
1923 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1924
1925 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1926 msgstr "DVDPlayer odtworzy płyty DVD na Twoim Dreamboxie"
1927
1928 msgid ""
1929 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1930 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1931 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1932 msgstr ""
1933 "DVDPlayer odtworzy płyty DVD na Twoim Dreamboxie.\n"
1934 "Za pomocą DVDPlayer można odtwarzać filmy DVD na Dreambox z czytnikiem DVD "
1935 "lub z pliku iso oraz foldera VIDEO_TS na dysku twardym lub z sieci."
1936
1937 #
1938 msgid "Danish"
1939 msgstr "Duński"
1940
1941 #
1942 msgid "Date"
1943 msgstr "Data"
1944
1945 #
1946 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1947 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
1948
1949 #
1950 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1951 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
1952
1953 #
1954 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1955 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
1956
1957 #
1958 msgid "Decrease delay"
1959 msgstr "Zmniejsz opóźnienie"
1960
1961 #
1962 #, python-format
1963 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1964 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
1965
1966 #
1967 msgid "Deep Standby"
1968 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1969
1970 #
1971 msgid "Default"
1972 msgstr "Domyślny"
1973
1974 #
1975 msgid "Default Settings"
1976 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1977
1978 #
1979 msgid "Default movie location"
1980 msgstr "Domyślna lokalizacja"
1981
1982 #
1983 msgid "Default services lists"
1984 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1985
1986 #
1987 msgid "Defaults"
1988 msgstr "Domyślne"
1989
1990 msgid "Define a startup service"
1991 msgstr "Zdefiniuj usługi startowe"
1992
1993 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1994 msgstr "Zdefiniuj usługi startowe dla Twojego Dreamboxa."
1995
1996 #
1997 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
1998 msgstr "Tryb bez przeplotu dla zawartości z przeplotem"
1999
2000 #
2001 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
2002 msgstr "Tryb bez przeplotu dla zawartości progresywnej"
2003
2004 #
2005 msgid "Delay"
2006 msgstr "Opóźnienie"
2007
2008 #
2009 msgid "Delay x seconds after service started"
2010 msgstr "Opóżnienie x sekund po starcie serwisu"
2011
2012 #
2013 msgid "Delete"
2014 msgstr "Usuń"
2015
2016 #
2017 msgid "Delete crashlogs"
2018 msgstr "Usuń crashlogi"
2019
2020 #
2021 msgid "Delete entry"
2022 msgstr "Skasuj wpis"
2023
2024 #
2025 msgid "Delete failed!"
2026 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
2027
2028 #
2029 msgid "Delete mount"
2030 msgstr "Usuń montowanie"
2031
2032 #
2033 #, python-format
2034 msgid ""
2035 "Delete no more configured satellite\n"
2036 "%s?"
2037 msgstr ""
2038 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
2039 "%s?"
2040
2041 #
2042 msgid "Descending"
2043 msgstr "Malejąco"
2044
2045 #
2046 msgid "Description"
2047 msgstr "Opis"
2048
2049 #
2050 msgid "Deselect"
2051 msgstr "Odznacz"
2052
2053 msgid "Details for plugin: "
2054 msgstr "Szczegóły dotyczące wtyczki:"
2055
2056 #
2057 msgid "Detected HDD:"
2058 msgstr "Wykryto Hdd:"
2059
2060 #
2061 msgid "Detected NIMs:"
2062 msgstr "Wykryto NIMs:"
2063
2064 #
2065 msgid "DiSEqC"
2066 msgstr "DiSEqC"
2067
2068 #
2069 msgid "DiSEqC A/B"
2070 msgstr "DiSEqC A/B"
2071
2072 #
2073 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
2074 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
2075
2076 #
2077 msgid "DiSEqC mode"
2078 msgstr "Tryb DiSEqC"
2079
2080 #
2081 msgid "DiSEqC repeats"
2082 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
2083
2084 #
2085 msgid "DiSEqC-Tester settings"
2086 msgstr "DiSEqC- ustawienia testera"
2087
2088 #
2089 msgid "Dialing:"
2090 msgstr "Wybieranie:"
2091
2092 #
2093 msgid "Digital contour removal"
2094 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
2095
2096 #
2097 msgid "Dir:"
2098 msgstr "Katalog:"
2099
2100 msgid "Direct playback of Youtube videos"
2101 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie filmów z YouTube"
2102
2103 #
2104 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
2105 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
2106
2107 #
2108 #, python-format
2109 msgid "Directory %s nonexistent."
2110 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
2111
2112 #
2113 msgid "Directory browser"
2114 msgstr "Przeglądarka katalogów"
2115
2116 #
2117 msgid "Disable"
2118 msgstr "Wyłącz"
2119
2120 #
2121 msgid "Disable Picture in Picture"
2122 msgstr "Wyłącz PiP"
2123
2124 #
2125 msgid "Disable crashlog reporting"
2126 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
2127
2128 #
2129 msgid "Disable timer"
2130 msgstr "Wyłącz timer"
2131
2132 #
2133 msgid "Disabled"
2134 msgstr "Wyłączone"
2135
2136 #
2137 msgid "Discard changes and close plugin"
2138 msgstr "Odrzuć zmiany i zamknij plugin"
2139
2140 #
2141 msgid "Discard changes and close screen"
2142 msgstr "Odrzuć zmiany i opuść ekran"
2143
2144 #
2145 msgid "Disconnect"
2146 msgstr "Rozłącz"
2147
2148 #
2149 msgid "Dish"
2150 msgstr "Antena"
2151
2152 #
2153 msgid "Display 16:9 content as"
2154 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
2155
2156 #
2157 msgid "Display 4:3 content as"
2158 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
2159
2160 #
2161 msgid "Display >16:9 content as"
2162 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
2163
2164 #
2165 msgid "Display Setup"
2166 msgstr "Ustawienia OLED"
2167
2168 #
2169 msgid "Display and Userinterface"
2170 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
2171
2172 #
2173 msgid "Display search results by:"
2174 msgstr "Pokaż rezultat wyszukiwania wg:"
2175
2176 msgid "Display your photos on the TV"
2177 msgstr "Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora"
2178
2179 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
2180 msgstr "Wyświetla napisy z InternetMovieDatabase"
2181
2182 #
2183 #, python-format
2184 msgid ""
2185 "Do you really want to REMOVE\n"
2186 "the plugin \"%s\"?"
2187 msgstr ""
2188 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
2189 "plugina \"%s\"?"
2190
2191 #
2192 msgid ""
2193 "Do you really want to check the filesystem?\n"
2194 "This could take lots of time!"
2195 msgstr ""
2196 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
2197 "Czynność może zająć dużo czasu!"
2198
2199 #, python-format
2200 msgid ""
2201 "Do you really want to delete %s\n"
2202 "%s?"
2203 msgstr ""
2204
2205 #
2206 #, python-format
2207 msgid "Do you really want to delete %s?"
2208 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
2209
2210 #
2211 #, python-format
2212 msgid ""
2213 "Do you really want to download\n"
2214 "the plugin \"%s\"?"
2215 msgstr ""
2216 "Czy chcesz ściągnąć\n"
2217 "plugina \"%s\" ?"
2218
2219 #
2220 msgid "Do you really want to exit?"
2221 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
2222
2223 #
2224 msgid ""
2225 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
2226 "All data on the disk will be lost!"
2227 msgstr ""
2228 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
2229 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
2230
2231 #
2232 #, python-format
2233 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
2234 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
2235
2236 #
2237 #, python-format
2238 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
2239 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
2240
2241 #
2242 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
2243 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
2244
2245 #
2246 msgid "Do you want to do a service scan?"
2247 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
2248
2249 #
2250 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
2251 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
2252
2253 #, python-format
2254 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
2255 msgstr "Czy chcesz pobrać Image do %s ?"
2256
2257 #
2258 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
2259 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
2260
2261 #
2262 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
2263 msgstr "Czy chcesz wpisać nazwę użytkownika i hasło dla tego hosta?\n"
2264
2265 #
2266 msgid "Do you want to install default sat lists?"
2267 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
2268
2269 #
2270 msgid "Do you want to install the package:\n"
2271 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
2272
2273 #
2274 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
2275 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
2276
2277 #
2278 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
2279 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
2280
2281 #
2282 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
2283 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
2284
2285 #
2286 msgid "Do you want to remove the package:\n"
2287 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
2288
2289 #
2290 msgid "Do you want to restore your settings?"
2291 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
2292
2293 #
2294 msgid "Do you want to resume this playback?"
2295 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
2296
2297 #
2298 msgid "Do you want to see more entries?"
2299 msgstr "Chcesz zobaczyć wiecej wpisow?"
2300
2301 #
2302 msgid ""
2303 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
2304 "if needed?"
2305 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
2306
2307 #
2308 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2309 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
2310
2311 #
2312 msgid ""
2313 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2314 "After pressing OK, please wait!"
2315 msgstr ""
2316 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
2317 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
2318
2319 #
2320 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2321 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
2322
2323 #
2324 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2325 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
2326
2327 #
2328 msgid "Don't ask, just send"
2329 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
2330
2331 #
2332 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2333 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
2334
2335 #
2336 #, python-format
2337 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2338 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
2339
2340 #
2341 #, python-format
2342 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2343 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
2344
2345 #
2346 msgid "Download"
2347 msgstr "Ładuj"
2348
2349 #, python-format
2350 msgid "Download %s from Server"
2351 msgstr "Pobrano %s z Serwera"
2352
2353 #
2354 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2355 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
2356
2357 #
2358 msgid "Download Plugins"
2359 msgstr "Pobierz pluginy"
2360
2361 #
2362 msgid "Download Video"
2363 msgstr "Pobierz film"
2364
2365 msgid "Download files from Rapidshare"
2366 msgstr "Pobieranie plików z Rapidshare"
2367
2368 #
2369 msgid "Download location"
2370 msgstr "Folder pobierania:"
2371
2372 #
2373 msgid "Downloadable new plugins"
2374 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
2375
2376 #
2377 msgid "Downloadable plugins"
2378 msgstr "Pluginy do pobrania"
2379
2380 #
2381 msgid "Downloading"
2382 msgstr "Pobieranie..."
2383
2384 #
2385 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2386 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
2387
2388 #
2389 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2390 msgstr "Pobieranie obrazów. Proszę czekać..."
2391
2392 #
2393 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2394 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
2395
2396 #
2397 msgid "Dreambox software because updates are available."
2398 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
2399
2400 msgid "Driver for Ralink RT8070/RT3070/RT3370 based wireless-n USB devices."
2401 msgstr ""
2402
2403 msgid "Driver for Realtek r8712u based wireless-n USB devices."
2404 msgstr ""
2405
2406 #
2407 msgid "Duration: "
2408 msgstr "Trwanie: "
2409
2410 #
2411 msgid "Dutch"
2412 msgstr "Holenderski"
2413
2414 #
2415 msgid "Dynamic contrast"
2416 msgstr "Dynamiczny kontrast"
2417
2418 #
2419 msgid "E"
2420 msgstr "E"
2421
2422 #
2423 msgid "EPG Selection"
2424 msgstr "Wybór EPG"
2425
2426 #
2427 msgid "EPG encoding"
2428 msgstr "Kodowanie EPG"
2429
2430 msgid ""
2431 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2432 "is idleing\n"
2433 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
2434 "epg information on these channels."
2435 msgstr ""
2436 "EPGRefresh automatycznie przełączy się na kanały zdefiniowane przez "
2437 "użytkownika\n"
2438 "(Gdy jest w trybie czuwania bez uruchomionych nagrań), aby wykonać "
2439 "aktualizacje informacji EPG na tych kanałach."
2440
2441 #
2442 #, python-format
2443 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2444 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
2445
2446 #
2447 msgid "East"
2448 msgstr "Wschód"
2449
2450 #
2451 msgid "Edit"
2452 msgstr "Edytuj"
2453
2454 #
2455 msgid "Edit AutoTimer"
2456 msgstr "Edytuj AutoTimer"
2457
2458 #
2459 msgid "Edit AutoTimer filters"
2460 msgstr "Edytuj filtry AutoTimera"
2461
2462 #
2463 msgid "Edit AutoTimer services"
2464 msgstr "Edytuj serwisy AutoTimera"
2465
2466 #
2467 msgid "Edit DNS"
2468 msgstr "Edytuj DNS"
2469
2470 #
2471 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2472 msgstr "Edytuj timery i skanuj po nowe wydarzenia"
2473
2474 #
2475 msgid "Edit Title"
2476 msgstr "Edytuj Tytuł"
2477
2478 #
2479 msgid "Edit bouquets list"
2480 msgstr "Edytuj listę bukietów"
2481
2482 #
2483 msgid "Edit chapters of current title"
2484 msgstr "Edycja rozdziału"
2485
2486 #
2487 msgid "Edit new timer defaults"
2488 msgstr "Edytuj domyślne timery"
2489
2490 #
2491 msgid "Edit selected AutoTimer"
2492 msgstr "Edytuj wybrany AutoTimer"
2493
2494 #
2495 msgid "Edit services list"
2496 msgstr "Edytuj listę serwisów"
2497
2498 #
2499 msgid "Edit settings"
2500 msgstr "Edytuj ustawienia"
2501
2502 msgid "Edit tags of recorded movies"
2503 msgstr "Edycja etykiet nagranych filmów"
2504
2505 msgid "Edit tags of recorded movies."
2506 msgstr "Edycja etykiet nagranych filmów."
2507
2508 #
2509 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2510 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
2511
2512 #
2513 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2514 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
2515
2516 #
2517 msgid "Edit title"
2518 msgstr "Edytuj tytuł"
2519
2520 #
2521 msgid "Edit upgrade source url."
2522 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
2523
2524 #
2525 msgid "Editing"
2526 msgstr "Edytowanie"
2527
2528 #
2529 msgid "Editor for new AutoTimers"
2530 msgstr "Edytor dla nowych AutoTimerów"
2531
2532 #
2533 msgid "Education"
2534 msgstr "Nauka"
2535
2536 #
2537 msgid "Electronic Program Guide"
2538 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
2539
2540 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2541 msgstr "Emailclient jest przeglądarka maili IMAP4 dla Dreamboxa."
2542
2543 #
2544 msgid "Enable"
2545 msgstr "Włącz"
2546
2547 #
2548 msgid "Enable /media"
2549 msgstr "Włącz katalog /media"
2550
2551 #
2552 msgid "Enable 1080p24 Mode"
2553 msgstr "Włącz tryb 1080p24"
2554
2555 #
2556 msgid "Enable 1080p25 Mode"
2557 msgstr "Włącz tryb 1080p25"
2558
2559 #
2560 msgid "Enable 1080p30 Mode"
2561 msgstr "Włącz tryb 1080p30"
2562
2563 #
2564 msgid "Enable 5V for active antenna"
2565 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
2566
2567 #
2568 msgid "Enable 720p24 Mode"
2569 msgstr "Włącz tryb 720p24"
2570
2571 #
2572 msgid "Enable Autoresolution"
2573 msgstr "Włącz Autoresolution"
2574
2575 #
2576 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2577 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
2578
2579 #
2580 msgid "Enable Filtering"
2581 msgstr "Włącz filtrowanie"
2582
2583 #
2584 msgid "Enable HTTP Access"
2585 msgstr "Włącz dostęp HTTP"
2586
2587 #
2588 msgid "Enable HTTP Authentication"
2589 msgstr "Włącz autoryzację HTTP"
2590
2591 #
2592 msgid "Enable HTTPS Access"
2593 msgstr "Włącz dostęp HTTPS"
2594
2595 #
2596 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2597 msgstr "Włącz autoryzację HTTPS"
2598
2599 #
2600 msgid "Enable Service Restriction"
2601 msgstr "Włącz ograniczenia serwisu"
2602
2603 #
2604 msgid "Enable Streaming Authentication"
2605 msgstr "Włącz autoryzację streamingu"
2606
2607 #
2608 msgid "Enable multiple bouquets"
2609 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
2610
2611 #
2612 msgid "Enable parental control"
2613 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
2614
2615 #
2616 msgid ""
2617 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2618 "extension menu."
2619 msgstr "Włącz to aby mieć dostęp do opisu AutoTimera z menu rozszerzeń"
2620
2621 #
2622 msgid "Enable timer"
2623 msgstr "Włącz timer"
2624
2625 #
2626 msgid "Enabled"
2627 msgstr "Włączone"
2628
2629 #
2630 msgid ""
2631 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2632 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2633 msgstr ""
2634 "Kodowanie kanału uzywa do tego danych EPG. Zmień to tylko wtedy gdy szukasz "
2635 "specjalnych znaków jak np. niemieckie umlauty"
2636
2637 #
2638 msgid "Encrypted: "
2639 msgstr "Odkodowany:"
2640
2641 #
2642 msgid "Encryption"
2643 msgstr "Szyfrowanie"
2644
2645 #
2646 msgid "Encryption Key"
2647 msgstr "Klucz szyfrujący"
2648
2649 #
2650 msgid "Encryption Keytype"
2651 msgstr "Typ klucza kodowania"
2652
2653 #
2654 msgid "Encryption Type"
2655 msgstr "Typ szyfrowania"
2656
2657 #
2658 msgid "Encryption:"
2659 msgstr "Kodowanie:"
2660
2661 #
2662 msgid "End of \"after event\" timespan"
2663 msgstr "Koniec \"po wydarzeniu\" horyzontu czasowego"
2664
2665 #
2666 msgid "End of timespan"
2667 msgstr "Koniec horyzontu czasowego"
2668
2669 #
2670 msgid "End time"
2671 msgstr "Czas zakończenia"
2672
2673 #
2674 msgid "EndTime"
2675 msgstr "Czas zakończenia"
2676
2677 #
2678 msgid "English"
2679 msgstr "Angielski"
2680
2681 msgid ""
2682 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2683 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2684 msgstr ""
2685 "Wtyczka Enigma2 do odtwarzania plików wideo AVI/DIVX/WMV/itp. z komputera PC "
2686 "na Dreamboxie. Wymaga uruchomionego VLC na komputerze PC. VLC do pobrania z "
2687 "www.videolan.org "
2688
2689 #
2690 msgid ""
2691 "Enigma2 Skinselector\n"
2692 "\n"
2693 "If you experience any problems please contact\n"
2694 "stephan@reichholf.net\n"
2695 "\n"
2696 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2697 msgstr ""
2698 "Wybór skinów w Enigma2\n"
2699 "\n"
2700 "Jesli doświadczyłeś jakiś problemów skontaktuj się z\n"
2701 "stephan@reichholf.net\n"
2702 "\n"
2703 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2704
2705 #
2706 msgid "Enter IP to scan..."
2707 msgstr "Wpisz IP do skanowania..."
2708
2709 #
2710 msgid "Enter main menu..."
2711 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
2712
2713 #
2714 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2715 msgstr "Wpisz nową nazwę hosta dla Dreamboxa"
2716
2717 #
2718 msgid "Enter options:"
2719 msgstr "Wpisz opcje:"
2720
2721 #
2722 msgid "Enter password:"
2723 msgstr "Wpisz hasło:"
2724
2725 #
2726 msgid "Enter pin code"
2727 msgstr "Wpisz pin"
2728
2729 #
2730 msgid "Enter share directory:"
2731 msgstr "Wpisz katalog udostępniony:"
2732
2733 #
2734 msgid "Enter share name:"
2735 msgstr "Wpisz nazwę udostępniania:"
2736
2737 #
2738 msgid "Enter the service pin"
2739 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
2740
2741 #
2742 msgid "Enter user and password for host: "
2743 msgstr "Wpisz uzytkownika i hasło dla hosta: "
2744
2745 #
2746 msgid "Enter username:"
2747 msgstr "Wpisz nazwę użytkownika:"
2748
2749 #
2750 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2751 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
2752
2753 #
2754 msgid "Enter your search term(s)"
2755 msgstr "Wpisz wyraz do wyszukania..."
2756
2757 #
2758 msgid "Entertainment"
2759 msgstr "Rozrywka"
2760
2761 #
2762 msgid "Error"
2763 msgstr "Błąd"
2764
2765 #
2766 msgid "Error executing plugin"
2767 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
2768
2769 #
2770 #, python-format
2771 msgid ""
2772 "Error: %s\n"
2773 "Retry?"
2774 msgstr ""
2775 "Błąd: %s\n"
2776 "Ponowić?"
2777
2778 #
2779 msgid "Estonian"
2780 msgstr "Estoński"
2781
2782 msgid "Ethernet network interface"
2783 msgstr ""
2784
2785 #
2786 msgid "Eventview"
2787 msgstr "Widok wydarzenia"
2788
2789 #
2790 msgid "Everything is fine"
2791 msgstr "Wszystko jest OK"
2792
2793 #
2794 msgid "Exact match"
2795 msgstr "Dokładne dopasowanie"
2796
2797 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2798 msgstr "Przekroczona pojemność nośnika dual layer!"
2799
2800 #
2801 msgid "Exclude"
2802 msgstr "Wyklucz"
2803
2804 #
2805 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2806 msgstr "Wyklucz \"po wydarzeniu\" podczas horyzontu czasowego"
2807
2808 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2809 msgstr "Wykonaj Pluginy Tuxbox"
2810
2811 #
2812 msgid "Execution Progress:"
2813 msgstr "Wykonywanie procesu:"
2814
2815 #
2816 msgid "Execution finished!!"
2817 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
2818
2819 #
2820 msgid "Exif"
2821 msgstr "Exif"
2822
2823 #
2824 msgid "Exit"
2825 msgstr "Wyjście"
2826
2827 #
2828 msgid "Exit editor"
2829 msgstr "Opuść edytor"
2830
2831 msgid "Exit input device selection."
2832 msgstr "Wyjście z wybóru urządzenia wejściowego."
2833
2834 #
2835 msgid "Exit network wizard"
2836 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
2837
2838 #
2839 msgid "Exit the cleanup wizard"
2840 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
2841
2842 #
2843 msgid "Exit the wizard"
2844 msgstr "Opuść kreator"
2845
2846 #
2847 msgid "Exit wizard"
2848 msgstr "Opuść kreatora"
2849
2850 #
2851 msgid "Expert"
2852 msgstr "Ekspert"
2853
2854 #
2855 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2856 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
2857
2858 #
2859 msgid "Extended Setup..."
2860 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
2861
2862 #
2863 msgid "Extended Software"
2864 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie"
2865
2866 #
2867 msgid "Extended Software Plugin"
2868 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie pluginu"
2869
2870 #
2871 msgid "Extensions"
2872 msgstr "Rozszerzenia"
2873
2874 #
2875 msgid "Extensions management"
2876 msgstr "Zarządzanie dodatkami"
2877
2878 #
2879 msgid "FEC"
2880 msgstr "FEC"
2881
2882 msgid ""
2883 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2884 "a server using the file transfer protocol."
2885 msgstr ""
2886 "FTPBrowser umożliwia wysyłanie i pobieranie plików między Dreamboxem i "
2887 "serwerem za pomocą protokołu przesyłania plików FTP."
2888
2889 #
2890 msgid "Factory reset"
2891 msgstr "Ustawienia fabryczne"
2892
2893 #
2894 msgid "Failed"
2895 msgstr "Błąd"
2896
2897 #
2898 #, python-format
2899 msgid "Fan %d"
2900 msgstr "Fan %d"
2901
2902 #
2903 #, python-format
2904 msgid "Fan %d PWM"
2905 msgstr "Fan %d PWM"
2906
2907 #
2908 #, python-format
2909 msgid "Fan %d Voltage"
2910 msgstr "Fan %d Napięcie"
2911
2912 #
2913 msgid "Fast"
2914 msgstr "Szybko"
2915
2916 #
2917 msgid "Fast DiSEqC"
2918 msgstr "Szybki DiSEqC"
2919
2920 #
2921 msgid "Fast Forward speeds"
2922 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
2923
2924 #
2925 msgid "Fast epoch"
2926 msgstr "Szybka epoka"
2927
2928 #
2929 msgid "Favourites"
2930 msgstr "Ulubione"
2931
2932 #
2933 msgid "Fetching feed entries"
2934 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych wpisów"
2935
2936 #
2937 msgid "Fetching search entries"
2938 msgstr "Wyszukiwanie wpisów YouTube..."
2939
2940 #
2941 msgid "Filesystem Check"
2942 msgstr "Sprawdź system plików"
2943
2944 #
2945 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2946 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
2947
2948 #
2949 msgid "Film & Animation"
2950 msgstr "Film & Animacja"
2951
2952 #
2953 msgid "Filter"
2954 msgstr "Filtr"
2955
2956 #
2957 msgid ""
2958 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2959 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2960 "it's Description.\n"
2961 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2962 msgstr ""
2963 "Filtry są potężnym narzędziem gdy porównujemy wydarzenia. AutoTimer może byc "
2964 "ograniczony do pewnych dni tygodnia lub tylko podanego wydarzenia z tekstem "
2965 "np. Opis.\n"
2966 "Wciśnij niebieski aby dodać ograniczenie i żółty aby usunąć wybrane."
2967
2968 #
2969 msgid "Finetune"
2970 msgstr "Strojenie"
2971
2972 #
2973 msgid "Finished"
2974 msgstr "Skończone"
2975
2976 #
2977 msgid "Finished configuring your network"
2978 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
2979
2980 #
2981 msgid "Finished restarting your network"
2982 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
2983
2984 #
2985 msgid "Finnish"
2986 msgstr "Fiński"
2987
2988 msgid ""
2989 "First day to match events. No event that begins before this date will be "
2990 "matched."
2991 msgstr ""
2992
2993 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2994 msgstr "Pierwsze wygeneruj styl skóry za pomocą wtyczki Ai.HD-Control."
2995
2996 #
2997 msgid "Flash"
2998 msgstr "Flash"
2999
3000 #
3001 msgid "Flashing failed"
3002 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
3003
3004 #
3005 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
3006 msgstr "Ponizsze zadania będą wykonane po wciśnięciu OK!"
3007
3008 #
3009 msgid "Format"
3010 msgstr "Format"
3011
3012 #, python-format
3013 msgid ""
3014 "Found a total of %d matching Events.\n"
3015 "%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered."
3016 msgstr ""
3017
3018 #
3019 #, python-format
3020 msgid ""
3021 "Found a total of %d matching Events.\n"
3022 "%d Timer were added and %d modified."
3023 msgstr ""
3024 "Znaleziono w sumie %d pasujących wydarzeń.\n"
3025 "%d Timer będzie dodany %d i zmodyfikowany."
3026
3027 #
3028 msgid "Frame size in full view"
3029 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
3030
3031 #
3032 msgid "France"
3033 msgstr "Francja"
3034
3035 #
3036 msgid "French"
3037 msgstr "Francuski"
3038
3039 #
3040 msgid "Frequency"
3041 msgstr "Częstotliwość"
3042
3043 #
3044 msgid "Frequency bands"
3045 msgstr "Pasma częstotliwości"
3046
3047 #
3048 msgid "Frequency scan step size(khz)"
3049 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
3050
3051 #
3052 msgid "Frequency steps"
3053 msgstr "Stopnie częstotliwości"
3054
3055 #
3056 msgid "Fri"
3057 msgstr "Pią"
3058
3059 #
3060 msgid "Friday"
3061 msgstr "Piątek"
3062
3063 #
3064 msgid "Frisian"
3065 msgstr "Fryzyjski"
3066
3067 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
3068 msgstr ""
3069 "FritzCall pokazuje połączenia przychodzące do Fritz!Box na Twoim Dreamboxie."
3070
3071 msgid "Front USB Slot"
3072 msgstr ""
3073
3074 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
3075 msgstr "Nakładka na /tmp/mmi.socket"
3076
3077 #
3078 #, python-format
3079 msgid "Frontprocessor version: %d"
3080 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
3081
3082 #
3083 msgid "Fsck failed"
3084 msgstr "Fsck zawiódł"
3085
3086 #
3087 msgid ""
3088 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
3089 "Do you want to Restart the GUI now?"
3090 msgstr ""
3091 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
3092 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
3093
3094 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
3095 msgstr "Interfejs GUI pozwala użytkownikowi na zmianę hasła ftp / telnet."
3096
3097 msgid ""
3098 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
3099 msgstr ""
3100 "Interfejs GUI pozwala użytkownikowi na zmianę hasła ftp / telnet na "
3101 "Dreamboxie."
3102
3103 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
3104 msgstr "Interfejs GUI do zmiany hasła telnet i ftp"
3105
3106 #
3107 msgid "Gaming"
3108 msgstr "Gry"
3109
3110 #
3111 msgid "Gateway"
3112 msgstr "Brama"
3113
3114 #
3115 msgid "General AC3 Delay"
3116 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
3117
3118 #
3119 msgid "General AC3 delay (ms)"
3120 msgstr "Główne opóźnienie AC3 (ms)"
3121
3122 #
3123 msgid "General PCM Delay"
3124 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
3125
3126 #
3127 msgid "General PCM delay (ms)"
3128 msgstr "Główne opóźnienie PCM (ms)"
3129
3130 msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
3131 msgstr ""
3132
3133 #
3134 msgid "Genre"
3135 msgstr "Gatunek"
3136
3137 #
3138 msgid "Genuine Dreambox"
3139 msgstr "Autentyczność Dreamboxa"
3140
3141 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
3142 msgstr "Weryfikacja autentyczności Dreamboxa nieudana!"
3143
3144 msgid "Genuine Dreambox verification"
3145 msgstr "Weryfikacja oryginalości Dreamboxa"
3146
3147 #
3148 msgid "German"
3149 msgstr "Niemiecki"
3150
3151 msgid "German storm information"
3152 msgstr "Niemieckie informacje burzowe"
3153
3154 msgid "German traffic information"
3155 msgstr "Niemieckie informacje o ruchu drogowym"
3156
3157 #
3158 msgid "Germany"
3159 msgstr "Niemcy"
3160
3161 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
3162 msgstr "Pobierz dane Audio CD z CDDB i CD-Text"
3163
3164 msgid "Get latest experimental image"
3165 msgstr "Pobierz ostanie Image Experimental"
3166
3167 msgid "Get latest release image"
3168 msgstr "Pobierz ostanie Image Release"
3169
3170 #
3171 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
3172 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
3173
3174 #
3175 msgid "Global delay"
3176 msgstr "Globalne opóźnienie"
3177
3178 #
3179 msgid "Goto 0"
3180 msgstr "Idź do 0"
3181
3182 #
3183 msgid "Goto position"
3184 msgstr "Idź na pozycje"
3185
3186 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
3187 msgstr "GraphMultiEPG w sposób graficzny pokazuje przewodnik EPG"
3188
3189 msgid ""
3190 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
3191 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
3192 msgstr ""
3193 "GraphMultiEPG w sposób graficzny pokazuje przewodnik EPG.\n"
3194 "Pokazuje przegląd wszystkich uruchomionych i nadchodzących programów tv."
3195
3196 #
3197 msgid "Graphical Multi EPG"
3198 msgstr "Graficzny Multi EPG"
3199
3200 #
3201 msgid "Great Britain"
3202 msgstr "Wielka Brytania"
3203
3204 #
3205 msgid "Greek"
3206 msgstr "Grecki"
3207
3208 #
3209 msgid "Green boost"
3210 msgstr "Zielony"
3211
3212 msgid ""
3213 "Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
3214 "to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
3215 "iPhone using prowl."
3216 msgstr ""
3217
3218 msgid "Guard interval"
3219 msgstr ""
3220
3221 #
3222 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
3223 msgstr "Przypuszczalnie istniejący timer bazowany na początku/końcu"
3224
3225 #
3226 msgid "HD Interlace Mode"
3227 msgstr "Tryb HD z przeplotem"
3228
3229 #
3230 msgid "HD Progressive Mode"
3231 msgstr "Progresywny tryb HD"
3232
3233 #
3234 msgid "HD videos"
3235 msgstr "Filmy HD"
3236
3237 #
3238 msgid "HTTP Port"
3239 msgstr "Port HTTP"
3240
3241 #
3242 msgid "HTTPS Port"
3243 msgstr "Port HTTPS"
3244
3245 #
3246 msgid "Harddisk"
3247 msgstr "Dysk twardy..."
3248
3249 #
3250 msgid "Harddisk setup"
3251 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
3252
3253 #
3254 msgid "Harddisk standby after"
3255 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
3256
3257 #
3258 msgid "Help"
3259 msgstr "Pomoc"
3260
3261 msgid "Hidden network"
3262 msgstr ""
3263
3264 #
3265 msgid "Hidden network SSID"
3266 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
3267
3268 #
3269 msgid "Hidden networkname"
3270 msgstr "Ukryta nazwa sieci"
3271
3272 msgid "Hierarchy info"
3273 msgstr ""
3274
3275 #
3276 msgid "High bitrate support"
3277 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
3278
3279 #
3280 msgid "History"
3281 msgstr "Historia"
3282
3283 #
3284 msgid "Holland"
3285 msgstr "Holandia"
3286
3287 #
3288 msgid "Hong Kong"
3289 msgstr "Hong Kong"
3290
3291 #
3292 msgid "Horizontal"
3293 msgstr "Pozioma [H]"
3294
3295 msgid "Hotplugging for removeable devices"
3296 msgstr "Hotplugging do urządzeń odłączalnych"
3297
3298 #
3299 msgid "How many minutes do you want to record?"
3300 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
3301
3302 #
3303 msgid "How to handle found crashlogs?"
3304 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
3305
3306 #
3307 msgid "Howto & Style"
3308 msgstr "Porady & Styl"
3309
3310 #
3311 msgid "Hue"
3312 msgstr "Barwa"
3313
3314 #
3315 msgid "Hungarian"
3316 msgstr "Węgierski"
3317
3318 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
3319 msgstr "przeglądarka maili IMAP4 dla Dreamboxa"
3320
3321 #
3322 msgid "IP Address"
3323 msgstr "Adres IP"
3324
3325 #
3326 msgid "IP:"
3327 msgstr "IP:"
3328
3329 msgid "IRC Client for Enigma2"
3330 msgstr "Klient IRC dla Enigma2"
3331
3332 #
3333 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
3334 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
3335
3336 #
3337 msgid "ISO path"
3338 msgstr "Ścieżka ISO"
3339
3340 #
3341 msgid "Icelandic"
3342 msgstr "Islandzki"
3343
3344 #, python-format
3345 msgid ""
3346 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
3347 "event if it records at least 80%% of the it."
3348 msgstr ""
3349
3350 #
3351 msgid ""
3352 "If you see this, something is wrong with\n"
3353 "your scart connection. Press OK to return."
3354 msgstr ""
3355 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
3356 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
3357
3358 #
3359 msgid ""
3360 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
3361 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
3362 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
3363 "possible.\n"
3364 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
3365 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
3366 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
3367 "step.\n"
3368 "If you are happy with the result, press OK."
3369 msgstr ""
3370 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
3371 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
3372 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
3373 "wartości.\n"
3374 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
3375 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
3376 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
3377 "kolejnym kroku.\n"
3378 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
3379
3380 #
3381 msgid "Import AutoTimer"
3382 msgstr "Importuj AutoTimera"
3383
3384 #
3385 msgid "Import existing Timer"
3386 msgstr "Importuj istniejący Timer"
3387
3388 #
3389 msgid "Import from EPG"
3390 msgstr "Importuj z EPG"
3391
3392 #
3393 msgid "In Progress"
3394 msgstr "W toku"
3395
3396 #
3397 msgid ""
3398 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
3399 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
3400
3401 #
3402 msgid "Include"
3403 msgstr "Dołącz"
3404
3405 #
3406 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
3407 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
3408
3409 #
3410 msgid "Increase delay"
3411 msgstr "Zwiększ opóźnienie"
3412
3413 #
3414 #, python-format
3415 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
3416 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
3417
3418 #
3419 msgid "Increased voltage"
3420 msgstr "Zwiększone napięcie"
3421
3422 #
3423 msgid "Index"
3424 msgstr "Indeks"
3425
3426 #
3427 msgid "India"
3428 msgstr "Indie"
3429
3430 #
3431 msgid "Info"
3432 msgstr "Info"
3433
3434 #
3435 msgid "InfoBar"
3436 msgstr "Pasek info"
3437
3438 #
3439 msgid "Infobar timeout"
3440 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
3441
3442 #
3443 msgid "Information"
3444 msgstr "Informacje"
3445
3446 #
3447 msgid "Init"
3448 msgstr "Init"
3449
3450 msgid "Initial Fast Forward speed"
3451 msgstr ""
3452
3453 msgid "Initial Rewind speed"
3454 msgstr ""
3455
3456 #
3457 msgid "Initial location in new timers"
3458 msgstr "Początkowa lokalizacja nowego timera"
3459
3460 #
3461 msgid "Initialization"
3462 msgstr "Inicjalizacja"
3463
3464 #
3465 msgid "Initialize"
3466 msgstr "Inicjuj"
3467
3468 #
3469 msgid "Initializing Harddisk..."
3470 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
3471
3472 #
3473 msgid "Input"
3474 msgstr "Info"
3475
3476 msgid "Input device setup"
3477 msgstr "Konfiguracjia urządzenia wejściowego"
3478
3479 msgid "Input devices"
3480 msgstr "Konfiguracjia urządzenia"
3481
3482 #
3483 msgid "Install"
3484 msgstr "Instalacja"
3485
3486 #
3487 msgid "Install a new image with a USB stick"
3488 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
3489
3490 #
3491 msgid "Install a new image with your web browser"
3492 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
3493
3494 #
3495 msgid "Install extensions."
3496 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
3497
3498 #
3499 msgid "Install local extension"
3500 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
3501
3502 #
3503 msgid "Install or remove finished."
3504 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
3505
3506 #
3507 msgid "Install settings, skins, software..."
3508 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
3509
3510 #
3511 msgid "Installation finished."
3512 msgstr "Instalacja zakończona."
3513
3514 #
3515 msgid "Installing"
3516 msgstr "Instalowanie"
3517
3518 #
3519 msgid "Installing Software..."
3520 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
3521
3522 #
3523 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3524 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
3525
3526 #
3527 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3528 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
3529
3530 #
3531 msgid "Installing package content... Please wait..."
3532 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
3533
3534 #
3535 msgid "Instant Record..."
3536 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
3537
3538 #
3539 msgid "Instant record location"
3540 msgstr "Lokalizacja szybkiego nagrania"
3541
3542 #
3543 msgid "Interface: "
3544 msgstr "Interfejs: "
3545
3546 #
3547 msgid "Intermediate"
3548 msgstr "Pośrednia"
3549
3550 #
3551 msgid "Internal Flash"
3552 msgstr "Wewnętrzny Flash"
3553
3554 msgid "Internal LAN adapter."
3555 msgstr "Wewnętrzny adapter LAN."
3556
3557 msgid "Internal USB Slot"
3558 msgstr ""
3559
3560 msgid "Internal firmware updater"
3561 msgstr "Aktualizator oprogramowania wewnętrznego"
3562
3563 #
3564 msgid "Invalid Location"
3565 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
3566
3567 #
3568 #, python-format
3569 msgid "Invalid directory selected: %s"
3570 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
3571
3572 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3573 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3574 msgstr "Zła odpowiedź z chronionego kanału, uruchom ponownie"
3575
3576 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3577 msgid "Invalid response from server."
3578 msgstr "Zła odpowiedź z serwera."
3579
3580 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3581 #, python-format
3582 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3583 msgstr "Zła odpowiedź z serwera. Proszę zgłoś: %s"
3584
3585 #
3586 msgid "Invalid selection"
3587 msgstr "Zły wybór"
3588
3589 #
3590 msgid "Inversion"
3591 msgstr "Inversja"
3592
3593 #
3594 msgid "Ipkg"
3595 msgstr "Ipkg"
3596
3597 #
3598 msgid "Ireland"
3599 msgstr "Irlandia"
3600
3601 #
3602 msgid "Is this videomode ok?"
3603 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
3604
3605 #
3606 msgid "Israel"
3607 msgstr "Izrael"
3608
3609 #
3610 msgid ""
3611 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3612 "deny specific ones.\n"
3613 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3614 "Service (inside a Bouquet).\n"
3615 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3616 msgstr ""
3617 "Jest mozliwe ograniczyć AutoTimer do pewnych serwisów czy bukietów lub "
3618 "odmówić jednemu.\n"
3619 "Wydarzenie będzie pasować do AutoTimera jeśli jest szczególne i nie zakazane "
3620 "(w środku bukietu).\n"
3621 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3622
3623 #
3624 msgid "Italian"
3625 msgstr "Włoski"
3626
3627 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
3628 msgstr "Włoskia prognoza pogody na Dreambox"
3629
3630 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
3631 msgstr "Włoska prognoza pogody na Dreambox z www.google.it"
3632
3633 #
3634 msgid "Italy"
3635 msgstr "Włochy"
3636
3637 #
3638 msgid "Japan"
3639 msgstr "Japonia"
3640
3641 #
3642 msgid "Job View"
3643 msgstr "Podgląd zajęć"
3644
3645 #
3646 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3647 msgid "Just Scale"
3648 msgstr "Po prostu skaluj"
3649
3650 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3651 msgstr "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3652
3653 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3654 msgstr "Kerni's DreamMM-HD skin"
3655
3656 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3657 msgstr "Kerni's Elgato-HD skin"
3658
3659 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3660 msgstr "Kerni's SWAIN skin"
3661
3662 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3663 msgstr "Kerni's SWAIN-HD skin"
3664
3665 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3666 msgstr "Kerni's UltraViolet skin"
3667
3668 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3669 msgstr "Kerni's YADS-HD skin"
3670
3671 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3672 msgstr "Kerni's dTV-HD skin"
3673
3674 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3675 msgstr "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3676
3677 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3678 msgstr "Kerni's dmm-HD skin"
3679
3680 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3681 msgstr "Kerni's dreamTV-HD skin"
3682
3683 msgid "Kerni's simple skin"
3684 msgstr "Kerni's simple skin"
3685
3686 msgid "Kerni-HD1 skin"
3687 msgstr "Kerni-HD1 skin"
3688
3689 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3690 msgstr "Kerni-HD1R2 skin"
3691
3692 msgid "Kernis HD1 skin"
3693 msgstr "Kernis HD1 skin"
3694
3695 #
3696 #, python-format
3697 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3698 msgstr "Klucz %(Key)s pomyślnie ustawione na %(delay)i ms"
3699
3700 #
3701 #, python-format
3702 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3703 msgstr "Klucz %(key)s (obecna wartość: %(value)i ms)"
3704
3705 #
3706 msgid "Keyboard"
3707 msgstr "Klawiatura..."
3708
3709 #
3710 msgid "Keyboard Map"
3711 msgstr "Mapa klawiatury"
3712
3713 #
3714 msgid "Keyboard Setup"
3715 msgstr "Ustawienia klawiatury"
3716
3717 #
3718 msgid "Keymap"
3719 msgstr "Mapa klawiszy"
3720
3721 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3722 msgstr "KiddyTimer pozwala kontrolować dzieci z korzystania TV."
3723
3724 #
3725 msgid "LAN Adapter"
3726 msgstr "Adapter LAN"
3727
3728 msgid "LAN connection"
3729 msgstr "Połączenie LAN"
3730
3731 #
3732 msgid "LNB"
3733 msgstr "LNB"
3734
3735 #
3736 msgid "LOF"
3737 msgstr "LOF"
3738
3739 #
3740 msgid "LOF/H"
3741 msgstr "LOF/H"
3742
3743 #
3744 msgid "LOF/L"
3745 msgstr "LOF/L"
3746
3747 #
3748 msgid "Language"
3749 msgstr "Język"
3750
3751 #
3752 msgid "Language selection"
3753 msgstr "Wybór języka"
3754
3755 #
3756 msgid "Last config"
3757 msgstr "Ostatnie ust"
3758
3759 msgid ""
3760 "Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
3761 "matched."
3762 msgstr ""
3763
3764 #
3765 msgid "Last speed"
3766 msgstr "Ostatnia prędkość"
3767
3768 #
3769 msgid "Latitude"
3770 msgstr "Szerokość geogr."
3771
3772 #
3773 msgid "Latvian"
3774 msgstr "Łotewski"
3775
3776 #
3777 msgid "Leave DVD Player?"
3778 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
3779
3780 #
3781 msgid "Left"
3782 msgstr "Lewo"
3783
3784 #
3785 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3786 msgid "Letterbox"
3787 msgstr "Letterbox"
3788
3789 #
3790 msgid "Limit east"
3791 msgstr "Limit wschodni"
3792
3793 #
3794 msgid "Limit west"
3795 msgstr "Limit zachodni"
3796
3797 #
3798 msgid "Limited character set for recording filenames"
3799 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
3800
3801 #
3802 msgid "Limits off"
3803 msgstr "Limity wyłaczonyy"
3804
3805 #
3806 msgid "Limits on"
3807 msgstr "Limity właczony"
3808
3809 #
3810 msgid "Link Quality:"
3811 msgstr "Jakość sygnału:"
3812
3813 #
3814 msgid "Link:"
3815 msgstr "Łącze:"
3816
3817 #
3818 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3819 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
3820
3821 msgid "List available networks"
3822 msgstr ""
3823
3824 #
3825 msgid "List of Storage Devices"
3826 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
3827
3828 msgid "Listen and record internet radio"
3829 msgstr "Słuchaj i nagrywaj radio internetowe"
3830
3831 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3832 msgstr "Słuchaj i nagrywaj radio internetowe shoutcast na Dreamboxie."
3833
3834 #
3835 msgid "Lithuanian"
3836 msgstr "Litewski"
3837
3838 #
3839 msgid "Load"
3840 msgstr "Otwórz"
3841
3842 #
3843 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3844 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
3845
3846 #
3847 msgid "Load feed on startup:"
3848 msgstr "Załaduj listę podczas startu:"
3849
3850 #
3851 msgid "Load movie-length"
3852 msgstr "Pokaż dlugość filmu"
3853
3854 #
3855 msgid "Local Network"
3856 msgstr "Sieć lokalna"
3857
3858 #
3859 msgid "Local share name"
3860 msgstr "Lokalna nazwa udziału"
3861
3862 #
3863 msgid "Location"
3864 msgstr "Lokalizacja"
3865
3866 #
3867 msgid "Location for instant recordings"
3868 msgstr "Lokalizacja dla szybkich nagrań"
3869
3870 #
3871 msgid "Lock:"
3872 msgstr "Block:"
3873
3874 #
3875 msgid "Log results to harddisk"
3876 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
3877
3878 #
3879 msgid "Long Keypress"
3880 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
3881
3882 msgid "Long filenames"
3883 msgstr "Długie nazwy"
3884
3885 #
3886 msgid "Longitude"
3887 msgstr "Długość geogr."
3888
3889 #
3890 msgid "Lower bound of timespan."
3891 msgstr "Dolny horyzont czasowy"
3892
3893 #
3894 msgid ""
3895 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3896 "are not taken into account!"
3897 msgstr ""
3898 "Dolny horyzont czasowy. Nic przed tym czasem nie będzie odpowiadać. Offset "
3899 "nie jest brany dla tego konta!"
3900
3901 #
3902 msgid "MMC Card"
3903 msgstr "Karta MMC"
3904
3905 #
3906 msgid "MORE"
3907 msgstr "Więcej"
3908
3909 #
3910 msgid "Main menu"
3911 msgstr "Menu Główne"
3912
3913 #
3914 msgid "Mainmenu"
3915 msgstr "Menu Główne"
3916
3917 #
3918 msgid "Make this mark an 'in' point"
3919 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
3920
3921 #
3922 msgid "Make this mark an 'out' point"
3923 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
3924
3925 #
3926 msgid "Make this mark just a mark"
3927 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
3928
3929 #
3930 msgid "Manage extensions"
3931 msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami"
3932
3933 msgid "Manage local files"
3934 msgstr "Zarządzaj lokalnymi plikami"
3935
3936 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3937 msgstr ""
3938 "Zarządzanie logiem wyświetlene podczas uruchamiania tunera lub w trybie "
3939 "radio."
3940
3941 msgid "Manage logos to display at boottime"
3942 msgstr "Zarządzanie logoiem wyświetllane podczas startu tunera"
3943
3944 #
3945 msgid "Manage network shares"
3946 msgstr "Zarządzaj udziałami sieci"
3947
3948 msgid ""
3949 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3950 msgstr ""
3951 "Zarządzaj plikami muzycznymi w bazie danych, odtwarzaj z Merlin Music Player."
3952
3953 #
3954 msgid "Manage your network shares..."
3955 msgstr "Zarządzaj swoimi udziałami sieci..."
3956
3957 #
3958 msgid "Manage your receiver's software"
3959 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
3960
3961 #
3962 msgid "Manual Scan"
3963 msgstr "Ręczne skanowanie"
3964
3965 msgid "Manual configuration"
3966 msgstr ""
3967
3968 #
3969 msgid "Manual transponder"
3970 msgstr "Własny transponder"
3971
3972 #
3973 msgid "Manufacturer"
3974 msgstr "Producent"
3975
3976 #
3977 msgid "Margin after record"
3978 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
3979
3980 #
3981 msgid "Margin before record (minutes)"
3982 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
3983
3984 #
3985 #, python-format
3986 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3987 msgstr "Dopasuj horyzont czasowy: %02d:%02d - %02d:%02d"
3988
3989 #
3990 msgid "Match title"
3991 msgstr "Dopasuj tytuł"
3992
3993 #
3994 #, python-format
3995 msgid "Match title: %s"
3996 msgstr "Dopasuj tytuł: %s"
3997
3998 #
3999 msgid "Max. Bitrate: "
4000 msgstr "Max. Bitrate: "
4001
4002 #
4003 msgid "Maximum duration (in m)"
4004 msgstr "Maksymalne trwanie (w m)"
4005
4006 #
4007 msgid ""
4008 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
4009 "time (without offset) it won't be matched."
4010 msgstr ""
4011 "Maksymalne trwanie wydarzaenia. Jesli wydarzenie jest dłuższe jak ten czas "
4012 "(bez offsetu) nie będzie dopasowane."
4013
4014 #
4015 msgid "Media player"
4016 msgstr "Odtwarzacz"
4017
4018 #
4019 msgid "MediaPlayer"
4020 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
4021
4022 msgid ""
4023 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
4024 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
4025 msgstr ""
4026 "MediaScanner skanuje urządzenia odtwarzające pliki multimedialne i wyświetla "
4027 "menu z możliwymi działaniami, jak wyświetlanie zdjęć lub odtwarzanie filmów."
4028
4029 msgid ""
4030 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
4031 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
4032 "view cover and album information."
4033 msgstr ""
4034 "Mediaplayer odtwarza ulubioną muzykę i wideo.\n"
4035 "Odtwórz wszystkie swoje ulubione pliki muzyczne i pliki wideo, porządkuj je "
4036 "w listy odtwarzania, twórz okładki podglądowe i informacje o albumie."
4037
4038 #
4039 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
4040 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
4041
4042 #
4043 msgid "Medium is not empty!"
4044 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
4045
4046 #
4047 msgid "Menu"
4048 msgstr "Menu"
4049
4050 msgid "Merlin Music Player and iDream"
4051 msgstr "Odtwarzacz Merlin Music i iDream"
4052
4053 #
4054 msgid "Message"
4055 msgstr "Wiadomość"
4056
4057 #
4058 msgid "Message..."
4059 msgstr "Wiadomość..."
4060
4061 #
4062 msgid "Mexico"
4063 msgstr "Meksyk"
4064
4065 #
4066 msgid "Mkfs failed"
4067 msgstr "Mkfs zawiódł"
4068
4069 #
4070 msgid "Mode"
4071 msgstr "Tryb"
4072
4073 #
4074 msgid "Model: "
4075 msgstr "Model: "
4076
4077 #
4078 msgid "Modify existing timers"
4079 msgstr "Modyfikuj istniejące timery"
4080
4081 #
4082 msgid "Modulation"
4083 msgstr "Modulacja"
4084
4085 #
4086 msgid "Modulator"
4087 msgstr "Modulator"
4088
4089 #
4090 msgid "Mon"
4091 msgstr "Pon"
4092
4093 #
4094 msgid "Mon-Fri"
4095 msgstr "Pon-Pią"
4096
4097 #
4098 msgid "Monday"
4099 msgstr "Poniedziałek"
4100
4101 #
4102 msgid "Monthly"
4103 msgstr "Miesięcznie"
4104
4105 #
4106 msgid "More video entries."
4107 msgstr "Więcej wpisów wideo."
4108
4109 #
4110 msgid "Mosquito noise reduction"
4111 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
4112
4113 #
4114 msgid "Most discussed"
4115 msgstr "Najczęściej dyskutowane"
4116
4117 #
4118 msgid "Most linked"
4119 msgstr "Najczęściej ogladane"
4120
4121 #
4122 msgid "Most popular"
4123 msgstr "Najbardziej popularne"
4124
4125 #
4126 msgid "Most recent"
4127 msgstr "Najnowsze"
4128
4129 #
4130 msgid "Most responded"
4131 msgstr "Najbardziej odpowiednie"
4132
4133 #
4134 msgid "Most viewed"
4135 msgstr "Najczęściej ogladane"
4136
4137 #
4138 msgid "Mount failed"
4139 msgstr "Montowanie nieudane"
4140
4141 #
4142 msgid "Mount informations"
4143 msgstr "Informacje montowania"
4144
4145 #
4146 msgid "Mount options"
4147 msgstr "Opcje montowania"
4148
4149 #
4150 msgid "Mount type"
4151 msgstr "Typ montowania"
4152
4153 #
4154 msgid "MountManager"
4155 msgstr "Menadżer montowania"
4156
4157 #
4158 msgid ""
4159 "Mounted/\n"
4160 "Unmounted"
4161 msgstr ""
4162 "Zamontowane/\n"
4163 "Odmontowane"
4164
4165 #
4166 msgid "Mountpoints management"
4167 msgstr "Zarządzanie punktami montowania"
4168
4169 #
4170 msgid "Mounts editor"
4171 msgstr "Edytor montowania"
4172
4173 #
4174 msgid "Mounts management"
4175 msgstr "Zarządzanie montowaniem"
4176
4177 #
4178 msgid "Move Picture in Picture"
4179 msgstr "Przesuń PiP"
4180
4181 #
4182 msgid "Move east"
4183 msgstr "Przesuń na wschód"
4184
4185 #
4186 msgid "Move plugin screen"
4187 msgstr "Przenieś obraz plugnu"
4188
4189 #
4190 msgid "Move screen down"
4191 msgstr "Przenieś obraz w dół"
4192
4193 #
4194 msgid "Move screen to the center of your TV"
4195 msgstr "Przenieś obraz na środek TV"
4196
4197 #
4198 msgid "Move screen to the left"
4199 msgstr "Przenieś obraz do lewej"
4200
4201 #
4202 msgid "Move screen to the lower left corner"
4203 msgstr "Przenieś obraz do lewego rogu"
4204
4205 #
4206 msgid "Move screen to the lower right corner"
4207 msgstr "Przenieś obraz do niższego lewego rogu"
4208
4209 #
4210 msgid "Move screen to the middle of the left border"
4211 msgstr "Przenieś obraz na środek lewej ramki"
4212
4213 #
4214 msgid "Move screen to the middle of the right border"
4215 msgstr "Przenieś obraz na środek prawej ramki"
4216
4217 #
4218 msgid "Move screen to the right"
4219 msgstr "Przenieś obraz do prawej"
4220
4221 #
4222 msgid "Move screen to the upper left corner"
4223 msgstr "Przenieś obraz do wyższego lewego rogu"
4224
4225 #
4226 msgid "Move screen to the upper right corner"
4227 msgstr "Przenieś obraz do wyższego prawego rogu"
4228
4229 #
4230 msgid "Move screen up"
4231 msgstr "Przenieś obraz wyżej"
4232
4233 #
4234 msgid "Move west"
4235 msgstr "Przesuń na zachód"
4236
4237 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
4238 msgstr "Informacje o filmach z Filmowej Bazy Danych  (Niemcy)"
4239
4240 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
4241 msgstr "Informacje o filmach z Filmowej Bazy Danych"
4242
4243 #
4244 msgid "Movie location"
4245 msgstr "Przenieś lokalizację"
4246
4247 msgid ""
4248 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
4249 msgstr ""
4250 "MovieTagger dodaje tagi w nagranych filmach do sortowania dużej listy filmów."
4251
4252 msgid ""
4253 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
4254 "the movielist."
4255 msgstr ""
4256 "MovieList Preview tworzy zdjęcia z nagrań i pokazuje je jako okładki "
4257 "wewnątrz MovieList."
4258
4259 #
4260 msgid "Movielist menu"
4261 msgstr "Menu listy filmów"
4262
4263 #
4264 msgid "Multi EPG"
4265 msgstr "Multi EPG"
4266
4267 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
4268 msgstr ""
4269
4270 #
4271 msgid "Multimedia"
4272 msgstr "Multimedia"
4273
4274 #
4275 msgid "Multiple service support"
4276 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
4277
4278 msgid "Multiplex"
4279 msgstr ""
4280
4281 #
4282 msgid "Multisat"
4283 msgstr "Multisat"
4284
4285 #
4286 msgid "Music"
4287 msgstr "Muzyka"
4288
4289 #
4290 msgid "Mute"
4291 msgstr "Mute"
4292
4293 #
4294 msgid "My TubePlayer"
4295 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
4296
4297 #
4298 msgid "MyTube Settings"
4299 msgstr "Ustawienia MyTube"
4300
4301 #
4302 msgid "MyTubePlayer"
4303 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
4304
4305 #
4306 msgid "MyTubePlayer Help"
4307 msgstr "Pomoc MyTube"
4308
4309 #
4310 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
4311 msgstr "Widok pobierania filmów"
4312
4313 #
4314 msgid "MyTubePlayer settings"
4315 msgstr "Ustawienia odtwarzacza MyTube"
4316
4317 #
4318 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
4319 msgstr "Info MyTube"
4320
4321 #
4322 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
4323 msgstr "Pomoc MyTube"
4324
4325 #
4326 msgid "N/A"
4327 msgstr "N/A"
4328
4329 msgid ""
4330 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
4331 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
4332 msgstr ""
4333 "NCID klient pokazuje przychodzące rozmowy promowane przez każdy NCID serwer "
4334 "(np. Vodafone Easybox) na twoim Dreamboxie."
4335
4336 #
4337 msgid "NEXT"
4338 msgstr "Następny"
4339
4340 #
4341 msgid "NFI Image Flashing"
4342 msgstr "Wgrywanie softu NFI"
4343
4344 #
4345 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
4346 msgstr ""
4347 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
4348
4349 #
4350 msgid "NFS share"
4351 msgstr "Udział NFS"
4352
4353 msgid "NIM"
4354 msgstr ""
4355
4356 #
4357 msgid "NOW"
4358 msgstr "Teraz"
4359
4360 #
4361 msgid "NTSC"
4362 msgstr "NTSC"
4363
4364 #
4365 msgid "Name"
4366 msgstr "Nazwa"
4367
4368 #
4369 msgid "Nameserver"
4370 msgstr "Nameserver"
4371
4372 #
4373 #, python-format
4374 msgid "Nameserver %d"
4375 msgstr "Nameserver %d"
4376
4377 #
4378 msgid "Nameserver Setup"
4379 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
4380
4381 #
4382 msgid "Nameserver settings"
4383 msgstr "Ustawienia nameserver"
4384
4385 msgid "Namespace"
4386 msgstr ""
4387
4388 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
4389 msgstr "Nemesis BlackBox Skin"
4390
4391 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4392 msgstr "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4393
4394 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
4395 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin"
4396
4397 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4398 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4399
4400 msgid "Nemesis Blueline Skin"
4401 msgstr "Nemesis Blueline Skin"
4402
4403 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4404 msgstr "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4405
4406 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4407 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4408
4409 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4410 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4411
4412 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4413 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4414
4415 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4416 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4417
4418 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
4419 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin"
4420
4421 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4422 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4423
4424 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
4425 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin"
4426
4427 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4428 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4429
4430 msgid "Nemesis Flatline Skin"
4431 msgstr "Nemesis Flatline Skin"
4432
4433 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4434 msgstr "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4435
4436 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
4437 msgstr "Nemesis GlassLine Skin"
4438
4439 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4440 msgstr "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4441
4442 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
4443 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin"
4444
4445 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4446 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4447
4448 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
4449 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin"
4450
4451 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4452 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4453
4454 msgid "Nemesis Greenline Skin"
4455 msgstr "Nemesis Greenline Skin"
4456
4457 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4458 msgstr "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4459
4460 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
4461 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin"
4462
4463 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4464 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4465
4466 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
4467 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin"
4468
4469 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4470 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4471
4472 msgid "Nemesis Greyline Skin"
4473 msgstr "Nemesis Greyline Skin"
4474
4475 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4476 msgstr "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4477
4478 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
4479 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin"
4480
4481 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4482 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4483
4484 #
4485 msgid "Netmask"
4486 msgstr "Maska sieci"
4487
4488 #
4489 msgid "Network"
4490 msgstr "Sieć"
4491
4492 #
4493 msgid "Network Configuration..."
4494 msgstr "Konfiguracja sieci..."
4495
4496 #
4497 msgid "Network Mount"
4498 msgstr "Montowanie sieci"
4499
4500 #
4501 msgid "Network SSID"
4502 msgstr "Sieciowe SSID"
4503
4504 #
4505 msgid "Network Setup"
4506 msgstr "Ustawienia sieci"
4507
4508 #
4509 msgid "Network Wizard"
4510 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
4511
4512 #
4513 msgid "Network scan"
4514 msgstr "Skanowanie sieci"
4515
4516 #
4517 msgid "Network setup"
4518 msgstr "Ustawienia sieci"
4519
4520 #
4521 msgid "Network test"
4522 msgstr "Test połączenia sieciowego"
4523
4524 #
4525 msgid "Network test..."
4526 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
4527
4528 msgid "Network test: "
4529 msgstr "Test sieci:"
4530
4531 #
4532 msgid "Network:"
4533 msgstr "Sieć:"
4534
4535 #
4536 msgid "NetworkBrowser"
4537 msgstr "Przeglądarka sieciowa"
4538
4539 #
4540 msgid "NetworkWizard"
4541 msgstr "Kreator sieci"
4542
4543 msgid "Networkname (SSID)"
4544 msgstr ""
4545
4546 #
4547 msgid "Never"
4548 msgstr "Nigdy"
4549
4550 #
4551 msgid "New"
4552 msgstr "Nowe"
4553
4554 msgid "New PIN"
4555 msgstr "Nowy PIN"
4556
4557 #
4558 msgid "New Zealand"
4559 msgstr "Nowa Zelandia"
4560
4561 #
4562 msgid "New version:"
4563 msgstr "Nowa wersja:"
4564
4565 #
4566 msgid "News & Politics"
4567 msgstr "Informacje & Polityka"
4568
4569 #
4570 msgid "Next"
4571 msgstr "Następny"
4572
4573 #
4574 msgid "No"
4575 msgstr "Nie"
4576
4577 #
4578 msgid "No (supported) DVDROM found!"
4579 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
4580
4581 #
4582 msgid "No Connection"
4583 msgstr "Brak połączenia"
4584
4585 #
4586 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
4587 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
4588
4589 #
4590 msgid "No Networks found"
4591 msgstr "Nie znaleziono sieci"
4592
4593 #
4594 msgid "No backup needed"
4595 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
4596
4597 #
4598 msgid ""
4599 "No data on transponder!\n"
4600 "(Timeout reading PAT)"
4601 msgstr ""
4602 "Brak danych na transponderze!\n"
4603 "(Koniec czasu czytania PAT)"
4604
4605 #
4606 msgid "No description available."
4607 msgstr "Brak dostępnego opisu."
4608
4609 #
4610 msgid "No details for this image file"
4611 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
4612
4613 #
4614 msgid "No displayable files on this medium found!"
4615 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
4616
4617 #
4618 msgid "No event info found, recording indefinitely."
4619 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
4620
4621 #
4622 msgid ""
4623 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
4624 "forward/backward!"
4625 msgstr ""
4626 "Szybkie przesuwanie jeszcze nie dostępne.. ale mozna użyć przycisków "
4627 "numerycznych do przeskoków w tył/przód!"
4628
4629 #
4630 msgid "No free tuner!"
4631 msgstr "Brak wolnego tunera!"
4632
4633 #
4634 msgid "No network connection available."
4635 msgstr "Brak połączenia z siecią."
4636
4637 #
4638 msgid "No network devices found!"
4639 msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych!"
4640
4641 #
4642 msgid "No networks found"
4643 msgstr "Nie znaleziono sieci"
4644
4645 #
4646 msgid ""
4647 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
4648 msgstr ""
4649 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
4650 "spróbować ponownie."
4651
4652 #
4653 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
4654 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
4655
4656 #
4657 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
4658 msgstr "Niegrywalny plik wideo! Zatrzymać odtwarzanie?"
4659
4660 #
4661 msgid "No positioner capable frontend found."
4662 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
4663
4664 #
4665 msgid "No satellite frontend found!!"
4666 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
4667
4668 #
4669 msgid "No tags are set on these movies."
4670 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
4671
4672 #
4673 msgid "No to all"
4674 msgstr "Nie dla wszystkich"
4675
4676 #
4677 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4678 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
4679
4680 #
4681 msgid ""
4682 "No tuner is enabled!\n"
4683 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4684 msgstr ""
4685 "Brak włączonego tunera!\n"
4686 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
4687
4688 #
4689 msgid ""
4690 "No valid service PIN found!\n"
4691 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4692 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4693 msgstr ""
4694 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
4695 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
4696 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
4697
4698 #
4699 msgid ""
4700 "No valid setup PIN found!\n"
4701 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4702 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4703 msgstr ""
4704 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
4705 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
4706 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
4707
4708 #
4709 msgid "No videos to display"
4710 msgstr "Brak filmów do wyswietlenia"
4711
4712 #
4713 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4714 msgstr "Brak sieci bezprzewodowych! Proszę odśwież"
4715
4716 msgid "No wireless networks found! Searching..."
4717 msgstr ""
4718
4719 #
4720 msgid ""
4721 "No working local network adapter found.\n"
4722 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4723 "configured correctly."
4724 msgstr ""
4725 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
4726 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
4727 "skonfigurowana."
4728
4729 #
4730 msgid ""
4731 "No working wireless network adapter found.\n"
4732 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4733 "network is configured correctly."
4734 msgstr ""
4735 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
4736 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
4737 "dobrze skonfigurowana."
4738
4739 #
4740 msgid ""
4741 "No working wireless network interface found.\n"
4742 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4743 "your local network interface."
4744 msgstr ""
4745 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
4746 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
4747 "lokalny interfejs sieciowy."
4748
4749 #
4750 msgid "No, but play video again"
4751 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4752
4753 #
4754 msgid "No, but restart from begin"
4755 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4756
4757 #
4758 msgid "No, but switch to video entries."
4759 msgstr "Nie, ale przełącz na stronę główną"
4760
4761 #
4762 msgid "No, but switch to video search."
4763 msgstr "Nie, ale przełącz do wyszukiwarki filmów"
4764
4765 #
4766 msgid "No, do nothing."
4767 msgstr "Nie, nie rób nic."
4768
4769 #
4770 msgid "No, just start my dreambox"
4771 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
4772
4773 msgid "No, never"
4774 msgstr "Nie, nigdy"
4775
4776 #
4777 msgid "No, not now"
4778 msgstr "Nie teraz"
4779
4780 #
4781 msgid "No, remove them."
4782 msgstr "Nie, usuń je."
4783
4784 #
4785 msgid "No, scan later manually"
4786 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
4787
4788 #
4789 msgid "No, send them never"
4790 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
4791
4792 #
4793 msgid "None"
4794 msgstr "Brak"
4795
4796 #
4797 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4798 msgid "Nonlinear"
4799 msgstr "Nielinearny"
4800
4801 #
4802 msgid "Nonprofits & Activism"
4803 msgstr "Fundacje & Aktywizm"
4804
4805 #
4806 msgid "North"
4807 msgstr "Północ"
4808
4809 #
4810 msgid "Norwegian"
4811 msgstr "Norweski"
4812
4813 msgid "Not after"
4814 msgstr ""
4815
4816 msgid "Not before"
4817 msgstr ""
4818
4819 #
4820 #, python-format
4821 msgid ""
4822 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4823 "required, %d MB available)"
4824 msgstr ""
4825 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
4826 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
4827
4828 #
4829 msgid "Not fetching feed entries"
4830 msgstr "Brk wyszukiwanych wpisów"
4831
4832 msgid "Not-Associated"
4833 msgstr ""
4834
4835 #
4836 msgid ""
4837 "Nothing to scan!\n"
4838 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4839 msgstr ""
4840 "Nic do skanowania!\n"
4841 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
4842
4843 #
4844 msgid "Now Playing"
4845 msgstr "Odtwarzane"
4846
4847 #
4848 msgid ""
4849 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4850 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4851 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4852 msgstr ""
4853 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
4854 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
4855 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
4856
4857 #
4858 msgid "Number of scheduled recordings left."
4859 msgstr "Numer pozostałych zaprogramowanych nagrań."
4860
4861 #
4862 msgid "OK"
4863 msgstr "OK"
4864
4865 #
4866 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4867 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
4868
4869 #
4870 msgid "OK, remove another extensions"
4871 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
4872
4873 #
4874 msgid "OK, remove some extensions"
4875 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
4876
4877 msgid "ONID"
4878 msgstr ""
4879
4880 #
4881 msgid "OSD Settings"
4882 msgstr "Ustawienia OSD"
4883
4884 #
4885 msgid "OSD visibility"
4886 msgstr "Przezroczystość"
4887
4888 #
4889 msgid "Off"
4890 msgstr "Wyłącz"
4891
4892 #
4893 msgid "Offset after recording (in m)"
4894 msgstr "Ofset po nagrania (w m)"
4895
4896 #
4897 msgid "Offset before recording (in m)"
4898 msgstr "Ofset przed nagraniem (w m)"
4899
4900 #
4901 msgid "On"
4902 msgstr "Włącz"
4903
4904 #
4905 msgid "On any service"
4906 msgstr "Na każdym serwisie"
4907
4908 #
4909 msgid "On same service"
4910 msgstr "Na tym samym serwisie"
4911
4912 #
4913 msgid "One"
4914 msgstr "Jeden"
4915
4916 #
4917 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4918 msgstr "Tylko AutoTimery stworzone podczas tej sesji"
4919
4920 #
4921 msgid "Only Free scan"
4922 msgstr "Skanuj tylko FTA"
4923
4924 #
4925 msgid "Only extensions."
4926 msgstr "Tylko rozszerzenia."
4927
4928 #
4929 msgid "Only match during timespan"
4930 msgstr "Tylko pasujące podczas horyzontu czasowego"
4931
4932 #
4933 #, python-format
4934 msgid "Only on Service: %s"
4935 msgstr "Tylko na serwisie: %s"
4936
4937 #
4938 msgid "Open Context Menu"
4939 msgstr "Otwórz menu kontekstowe"
4940
4941 #
4942 msgid "Open plugin menu"
4943 msgstr "Otwórz menu plugina"
4944
4945 #
4946 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4947 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
4948
4949 msgid "Orbital position"
4950 msgstr ""
4951
4952 #
4953 msgid "Outer Bound (+/-)"
4954 msgstr "Zewnętrzne związanie (+/-)"
4955
4956 msgid "Overlay for scrolling bars"
4957 msgstr "Nakładka dla pasków przewijania"
4958
4959 #
4960 msgid "Override found with alternative service"
4961 msgstr "Zastępstwo znalezione z alternatywnym serwisem"
4962
4963 msgid "Overwrite configuration files ?"
4964 msgstr "Zastąp pliki konfiguracyjne?"
4965
4966 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4967 msgstr "Zastąpić pliki konfiguracyjne podczas aktualizacji oprogramowania?"
4968
4969 #
4970 msgid "PAL"
4971 msgstr "PAL"
4972
4973 msgid "PCR PID"
4974 msgstr ""
4975
4976 #
4977 msgid "PIDs"
4978 msgstr "Pidy"
4979
4980 msgid "PMT PID"
4981 msgstr ""
4982
4983 #
4984 msgid "Package list update"
4985 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
4986
4987 #
4988 msgid "Package removal failed.\n"
4989 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
4990
4991 #
4992 msgid "Package removed successfully.\n"
4993 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
4994
4995 #
4996 msgid "Packet management"
4997 msgstr "Zarządzanie pakietem"
4998
4999 #
5000 msgid "Packet manager"
5001 msgstr "Menadżer pakietów"
5002
5003 #
5004 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
5005 msgid "Pan&Scan"
5006 msgstr "Pan&Scan"
5007
5008 #
5009 msgid "Parent Directory"
5010 msgstr "Katalog nadrzędny"
5011
5012 #
5013 msgid "Parental control"
5014 msgstr "Kontrola rodzicielska"
5015
5016 #
5017 msgid "Parental control services Editor"
5018 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
5019
5020 #
5021 msgid "Parental control setup"
5022 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
5023
5024 #
5025 msgid "Parental control type"
5026 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
5027
5028 msgid ""
5029 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
5030 "TV  program."
5031 msgstr ""
5032 "Partnerbox umożliwia edycję zdalnego timera nagrań i strumień programu "
5033 "telewizyjnego."
5034
5035 #
5036 msgid "Password"
5037 msgstr "Hasło"
5038
5039 #
5040 msgid "Pause movie at end"
5041 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
5042
5043 #
5044 msgid "People & Blogs"
5045 msgstr "Ludzie & Blogi"
5046
5047 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
5048 msgstr "PermanentClock pokazuje na stałe zegar na ekranie."
5049
5050 msgid "Persian"
5051 msgstr "Perski"
5052
5053 #
5054 msgid "Pets & Animals"
5055 msgstr "Zwierzęta"
5056
5057 #
5058 msgid "Phone number"
5059 msgstr "Numer telefonu"
5060
5061 #
5062 msgid "PiPSetup"
5063 msgstr "Ustawienia PiP"
5064
5065 #
5066 msgid "PicturePlayer"
5067 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
5068
5069 #
5070 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
5071 msgid "Pillarbox"
5072 msgstr "Pillarbox"
5073
5074 #
5075 msgid "Pilot"
5076 msgstr "Pilot"
5077
5078 #
5079 msgid "Pin code needed"
5080 msgstr "Potrzebny kod pin"
5081
5082 #
5083 msgid "Play"
5084 msgstr "Odtwarzaj"
5085
5086 #
5087 msgid "Play Audio-CD..."
5088 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
5089
5090 #
5091 msgid "Play DVD"
5092 msgstr "Odtwórz DVD"
5093
5094 #
5095 msgid "Play Music..."
5096 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
5097
5098 #
5099 msgid "Play YouTube movies"
5100 msgstr "Odtwarzacz filmów YouTube"
5101
5102 msgid "Play music from Last.fm"
5103 msgstr "Odtwarzanie muzyki z Last.fm"
5104
5105 msgid "Play music from Last.fm."
5106 msgstr "Odtwarzanie muzyki z Last.fm."
5107
5108 #
5109 msgid "Play next video"
5110 msgstr "Odtwórz kolejne wideo"
5111
5112 #
5113 msgid "Play recorded movies..."
5114 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
5115
5116 #
5117 msgid "Play video again"
5118 msgstr "Odtwórz wideo ponownie"
5119
5120 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
5121 msgstr "Odtwarzanie plików wideo z komputera na Dreamboxie"
5122
5123 msgid "Playback of Youtube through a PC"
5124 msgstr "Odtwarzanie Youtube za pośrednictwem komputera PC"
5125
5126 msgid "Player for Network and Internet Streams"
5127 msgstr "Odtwarzacz dla sieciowych i internetowych strumieni"
5128
5129 msgid "Player for Network and Internet Streams."
5130 msgstr "Odtwarzacz dla sieciowych i internetowych strumieni."
5131
5132 msgid "Plays your favorite music and videos"
5133 msgstr "Odtwarzanie ulubionej muzyki i wideo"
5134
5135 #
5136 msgid "Please Reboot"
5137 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
5138
5139 #
5140 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
5141 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
5142
5143 msgid "Please add titles to the compilation."
5144 msgstr "Dodaj tytuły do kompilacji."
5145
5146 msgid ""
5147 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
5148 "not set a PIN."
5149 msgstr ""
5150 "Uważaj, każdy może wyłączyć kontrole rodzicielską, jeśli nie ustawiłeś kodu "
5151 "PIN."
5152
5153 #
5154 msgid "Please change recording endtime"
5155 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
5156
5157 #
5158 msgid "Please check your network settings!"
5159 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
5160
5161 #
5162 msgid "Please choose an extension..."
5163 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
5164
5165 #
5166 msgid "Please choose he package..."
5167 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
5168
5169 #
5170 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
5171 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
5172
5173 #
5174 msgid ""
5175 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
5176 "values.\n"
5177 "When you are ready press OK to continue."
5178 msgstr ""
5179 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
5180 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
5181
5182 #
5183 msgid ""
5184 "Please configure your internet connection by filling out the required "
5185 "values.\n"
5186 "When you are ready press OK to continue."
5187 msgstr ""
5188 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
5189 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
5190
5191 #
5192 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
5193 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
5194
5195 #
5196 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
5197 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
5198
5199 #
5200 msgid "Please enter a name for the new marker"
5201 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
5202
5203 #
5204 msgid "Please enter a new filename"
5205 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
5206
5207 #
5208 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
5209 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
5210
5211 #
5212 msgid "Please enter name of the new directory"
5213 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
5214
5215 #
5216 msgid "Please enter the correct pin code"
5217 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
5218
5219 msgid "Please enter the old PIN code"
5220 msgstr "Podaj stary kod PIN"
5221
5222 #
5223 msgid "Please enter your email address here:"
5224 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
5225
5226 #
5227 msgid "Please enter your name here (optional):"
5228 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
5229
5230 #
5231 msgid "Please enter your search term."
5232 msgstr "Wpisz frazę wyszukiwaną"
5233
5234 #
5235 msgid "Please follow the instructions on the TV"
5236 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
5237
5238 #
5239 msgid ""
5240 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
5241 "therefore the default directory is being used instead."
5242 msgstr ""
5243 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
5244 "katalogu."
5245
5246 #
5247 msgid "Please press OK to continue."
5248 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
5249
5250 #
5251 msgid "Please press OK!"
5252 msgstr "Wciśnij OK!"
5253
5254 #
5255 msgid "Please provide a Text to match"
5256 msgstr "Dodaj tekst do dopasowania"
5257
5258 #
5259 msgid "Please select a playlist to delete..."
5260 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
5261
5262 #
5263 msgid "Please select a playlist..."
5264 msgstr "Wybierz playlistę..."
5265
5266 #
5267 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
5268 msgstr "Wybierz standardowy wpis lub powtórz wyszukiwanie"
5269
5270 #
5271 msgid "Please select a subservice to record..."
5272 msgstr "Wybierz subserwis..."
5273
5274 #
5275 msgid "Please select a subservice..."
5276 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
5277
5278 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
5279 msgstr "Wybierz plik NFI i naciśnij zielony przycisk, aby flashować!"
5280
5281 #
5282 msgid "Please select an extension to remove."
5283 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
5284
5285 #
5286 msgid "Please select an option below."
5287 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
5288
5289 #
5290 msgid "Please select medium to use as backup location"
5291 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
5292
5293 #
5294 msgid "Please select tag to filter..."
5295 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
5296
5297 #
5298 msgid "Please select the movie path..."
5299 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
5300
5301 #
5302 msgid ""
5303 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
5304 "connection.\n"
5305 "\n"
5306 "Please press OK to continue."
5307 msgstr ""
5308 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
5309 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
5310
5311 #
5312 msgid ""
5313 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
5314 "\n"
5315 "Please press OK to continue."
5316 msgstr ""
5317 "Wybierz sieć WiFi za pomocą której bedziesz się łączył.\n"
5318 "\n"
5319 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
5320
5321 #
5322 msgid "Please set up tuner B"
5323 msgstr "Ustaw Tuner B"
5324
5325 #
5326 msgid "Please set up tuner C"
5327 msgstr "Ustaw Tuner C"
5328
5329 #
5330 msgid "Please set up tuner D"
5331 msgstr "Ustaw Tuner D"
5332
5333 #
5334 msgid ""
5335 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
5336 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
5337 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
5338 msgstr ""
5339 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
5340 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
5341 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
5342
5343 #
5344 msgid ""
5345 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
5346 "the OK button."
5347 msgstr ""
5348 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
5349 "OK."
5350
5351 msgid "Please wait (Step 2)"
5352 msgstr "Proszę czekać (krok 2)"
5353
5354 #
5355 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
5356 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
5357
5358 #
5359 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
5360 msgstr "Czekaj na aktywację twojego montowania sieci..."
5361
5362 #
5363 msgid "Please wait while removing selected package..."
5364 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
5365
5366 #
5367 msgid "Please wait while removing your network mount..."
5368 msgstr "Poczekaj podczas usuwania montowania sieciowego..."
5369
5370 #
5371 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
5372 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
5373
5374 #
5375 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
5376 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
5377
5378 #
5379 msgid "Please wait while updating your network mount..."
5380 msgstr "Poczekaj podczas aktualizacji montowania sieciowego..."
5381
5382 #
5383 msgid "Please wait while we configure your network..."
5384 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
5385
5386 #
5387 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
5388 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
5389
5390 #
5391 msgid "Please wait while we test your network..."
5392 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
5393
5394 #
5395 msgid "Please wait while your network is restarting..."
5396 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
5397
5398 #
5399 msgid "Please wait..."
5400 msgstr "Proszę czekać..."
5401
5402 #
5403 msgid "Please wait... Loading list..."
5404 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
5405
5406 #
5407 msgid "Plugin browser"
5408 msgstr "Przeglądarka pluginów"
5409
5410 #
5411 msgid "Plugin manager activity information"
5412 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
5413
5414 #
5415 msgid "Plugin manager help"
5416 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
5417
5418 #
5419 #, python-format
5420 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5421 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Wersja: %(version)s"
5422
5423 #
5424 msgid "Plugins"
5425 msgstr "Pluginy"
5426
5427 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
5428 msgstr "Wtyczka PodCast strumieniuje podcasty do Twojego Dreamboxa."
5429
5430 #
5431 msgid "Poland"
5432 msgstr "Polska"
5433
5434 #
5435 msgid "Polarization"
5436 msgstr "Polaryzacja"
5437
5438 #
5439 msgid "Polish"
5440 msgstr "Polski"
5441
5442 #
5443 msgid "Poll Interval (in h)"
5444 msgstr "Przedział głosowania (w h)"
5445
5446 #
5447 msgid "Poll automatically"
5448 msgstr "Sonda automatycznie"
5449
5450 #
5451 msgid "Port A"
5452 msgstr "Port A"
5453
5454 #
5455 msgid "Port B"
5456 msgstr "Port B"
5457
5458 #
5459 msgid "Port C"
5460 msgstr "Port C"
5461
5462 #
5463 msgid "Port D"
5464 msgstr "Port D"
5465
5466 #
5467 msgid "Portuguese"
5468 msgstr "Portugalski"
5469
5470 msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
5471 msgstr ""
5472
5473 #
5474 msgid "Positioner"
5475 msgstr "Pozycjoner"
5476
5477 #
5478 msgid "Positioner fine movement"
5479 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
5480
5481 #
5482 msgid "Positioner movement"
5483 msgstr "Ruchy pozycjonera"
5484
5485 #
5486 msgid "Positioner setup"
5487 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
5488
5489 #
5490 msgid "Positioner storage"
5491 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
5492
5493 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
5494 msgstr "PositionerSetup pomocny w instalacji anteny obrotowej"
5495
5496 #
5497 msgid ""
5498 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
5499 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
5500 msgstr ""
5501 "Stan zasilania do zmiany po nagrywaniu. Wybierz \"standard\" aby nie "
5502 "zmieniać domyślnego zachowania e2 lub wartości zmienione przes siebie."
5503
5504 #
5505 msgid "Power threshold in mA"
5506 msgstr "Próg mocy w  mA"
5507
5508 #
5509 msgid "Predefined transponder"
5510 msgstr "Zdefiniowany transponder"
5511
5512 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
5513 msgstr "Przygotuj inną pamięć USB na flashowanie Image"
5514
5515 #
5516 msgid "Preparing... Please wait"
5517 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
5518
5519 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
5520 msgstr "Naciśnij przycisk INFO na pilocie, aby uzyskać dodatkowe informacje."
5521
5522 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
5523 msgstr "Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby uzyskać dodatkowe informacje."
5524
5525 #
5526 msgid "Press OK on your remote control to continue."
5527 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
5528
5529 #
5530 msgid "Press OK to activate the selected skin."
5531 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
5532
5533 #
5534 msgid "Press OK to activate the settings."
5535 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
5536
5537 #
5538 msgid "Press OK to collapse this host"
5539 msgstr "Wciśnij OK aby wyczerpać ten host"
5540
5541 #
5542 msgid "Press OK to edit selected settings."
5543 msgstr "Wcisnij OK aby edytować wybrane ustawienia."
5544
5545 #
5546 msgid "Press OK to edit the settings."
5547 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
5548
5549 #
5550 msgid "Press OK to expand this host"
5551 msgstr "Wciśnij OK aby rozszerzyć ten host"
5552
5553 #
5554 #, python-format
5555 msgid "Press OK to get further details for %s"
5556 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
5557
5558 #
5559 msgid "Press OK to mount this share!"
5560 msgstr "Wcisnij OK aby zamontować ten udział!"
5561
5562 #
5563 msgid "Press OK to mount!"
5564 msgstr "Wciśnij OK aby zamontować!"
5565
5566 #
5567 msgid "Press OK to save settings."
5568 msgstr "Wciśnij OK aby zapisać ustawienia."
5569
5570 #
5571 msgid "Press OK to scan"
5572 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
5573
5574 #
5575 msgid "Press OK to select a Provider."
5576 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
5577
5578 #
5579 msgid "Press OK to select."
5580 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać."
5581
5582 #
5583 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
5584 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
5585
5586 #
5587 msgid "Press OK to start the scan"
5588 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
5589
5590 #
5591 msgid "Press OK to toggle the selection."
5592 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
5593
5594 #
5595 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
5596 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
5597
5598 #
5599 msgid "Prev"
5600 msgstr "Poprzedni"
5601
5602 #
5603 msgid "Preview"
5604 msgstr "Podgląd"
5605
5606 #
5607 msgid "Preview AutoTimer"
5608 msgstr "Podgląd AutoTimera"
5609
5610 #
5611 msgid "Preview menu"
5612 msgstr "Podgląd menu"
5613
5614 msgid "Preview screenshots of running tv shows"
5615 msgstr "Foto podgląd nadawanej TV"
5616
5617 msgid "Preview screenshots of running tv shows."
5618 msgstr "Foto podgląd nadawanej TV."
5619
5620 #
5621 msgid "Primary DNS"
5622 msgstr "Pierwszy DNS"
5623
5624 #
5625 msgid "Priority"
5626 msgstr "Priorytet konwertera"
5627
5628 #
5629 msgid "Process"
5630 msgstr "Procesy..."
5631
5632 #
5633 msgid "Properties of current title"
5634 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
5635
5636 #
5637 msgid "Protect services"
5638 msgstr "Ochrona serwisów"
5639
5640 #
5641 msgid "Protect setup"
5642 msgstr "Ochrona ustawień"
5643
5644 #
5645 msgid "Provider"
5646 msgstr "Provider"
5647
5648 #
5649 msgid "Provider to scan"
5650 msgstr "Provider do skanowania"
5651
5652 #
5653 msgid "Providers"
5654 msgstr "Providerzy"
5655
5656 #
5657 msgid "Published"
5658 msgstr "Publikacji"
5659
5660 #
5661 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
5662 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
5663
5664 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
5665 msgstr "Nakładka Python`a do /tmp/mmi.socket."
5666
5667 #
5668 msgid "Quick"
5669 msgstr "Szybko"
5670
5671 #
5672 msgid "Quickzap"
5673 msgstr "Szybkie przełączanie"
5674
5675 #
5676 msgid "RC Menu"
5677 msgstr "Menu RC"
5678
5679 #
5680 msgid "RF output"
5681 msgstr "Wyjście RF"
5682
5683 #
5684 msgid "RGB"
5685 msgstr "RGB"
5686
5687 msgid "RSS viewer"
5688 msgstr "Przeglądarka RSS"
5689
5690 msgid "RT8070/RT3070/RT3370 USB wireless-n driver"
5691 msgstr ""
5692
5693 #
5694 msgid "Radio"
5695 msgstr "Radio"
5696
5697 msgid "Ralink"
5698 msgstr "Ralink"
5699
5700 #
5701 msgid "Ram Disk"
5702 msgstr "Ram Dysk"
5703
5704 #
5705 msgid "Random"
5706 msgstr "Losowo"
5707
5708 #
5709 msgid "Rating"
5710 msgstr "Oceny"
5711
5712 #
5713 msgid "Ratings: "
5714 msgstr "Ocena: "
5715
5716 #
5717 msgid "Really close without saving settings?"
5718 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
5719
5720 #
5721 msgid "Really delete done timers?"
5722 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
5723
5724 #
5725 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
5726 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
5727
5728 #
5729 msgid "Really quit MyTube Player?"
5730 msgstr "Zamknąć Odtwarzacz MyTube?"
5731
5732 #
5733 msgid "Really reboot now?"
5734 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5735
5736 #
5737 msgid "Really restart now?"
5738 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5739
5740 #
5741 msgid "Really shutdown now?"
5742 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
5743
5744 #
5745 msgid "Reboot"
5746 msgstr "Restart"
5747
5748 #
5749 msgid "Recently featured"
5750 msgstr "Najczęściej zamieszczane"
5751
5752 #
5753 msgid "Reception Settings"
5754 msgstr "Ustawienia powitania"
5755
5756 msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
5757 msgstr "Rekonstrukcja plików .ap i .sc"
5758
5759 msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
5760 msgstr ""
5761 "Rekonstrukcja brakujących lub uszkodzonych plików .ap i .sc z nagranych "
5762 "filmów."
5763
5764 #
5765 msgid "Record"
5766 msgstr "Nagraj"
5767
5768 #
5769 msgid "Record a maximum of x times"
5770 msgstr "Nagraj maximum z x czasów"
5771
5772 #
5773 msgid "Record on"
5774 msgstr "Nagraj na"
5775
5776 #
5777 #, python-format
5778 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
5779 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
5780
5781 #
5782 msgid "Recorded files..."
5783 msgstr "Nagrane pliki..."
5784
5785 #
5786 msgid "Recording"
5787 msgstr "Nagrywanie"
5788
5789 #
5790 msgid "Recording paths"
5791 msgstr "Ścieżki nagrywania"
5792
5793 #
5794 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5795 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
5796
5797 #
5798 msgid "Recordings"
5799 msgstr "Nagrania"
5800
5801 #
5802 msgid "Recordings always have priority"
5803 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
5804
5805 msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
5806 msgstr ""
5807
5808 msgid "Reenter new PIN"
5809 msgstr "Wpisz ponownie nowy PIN"
5810
5811 #
5812 msgid "Refresh Rate"
5813 msgstr "Wartość odświeżania"
5814
5815 #
5816 msgid "Refresh rate selection."
5817 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
5818
5819 #
5820 msgid "Related video entries."
5821 msgstr "Przeładuj wpisy wideo."
5822
5823 #
5824 msgid "Relevance"
5825 msgstr "Trafności"
5826
5827 #
5828 msgid "Reload"
5829 msgstr "Przeładuj"
5830
5831 #
5832 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5833 msgstr "Przeładuj czarną-/białą listę"
5834
5835 msgid "Remember service PIN"
5836 msgstr "Pamiętaj PIN serwisu"
5837
5838 msgid "Remember service PIN cancel"
5839 msgstr "Pamiętaj anulowany PIN serwisu"
5840
5841 msgid "Remote timer and remote TV player"
5842 msgstr "Zdalny Timer i odtwarzacz TV"
5843
5844 #
5845 msgid "Remove"
5846 msgstr "Skasuj"
5847
5848 #
5849 msgid "Remove Bookmark"
5850 msgstr "Usuń zakładkę"
5851
5852 #
5853 msgid "Remove Plugins"
5854 msgstr "Usuń pluginy"
5855
5856 #
5857 msgid "Remove a mark"
5858 msgstr "Usuń znacznik"
5859
5860 #
5861 msgid "Remove currently selected title"
5862 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
5863
5864 #
5865 msgid "Remove failed."
5866 msgstr "Kasowanie nieudane"
5867
5868 #
5869 msgid "Remove finished."
5870 msgstr "Usuwanie zakończone."
5871
5872 #
5873 msgid "Remove plugins"
5874 msgstr "Usuń pluginy"
5875
5876 #
5877 msgid "Remove selected AutoTimer"
5878 msgstr "Usuń wybrany AutoTimer"
5879
5880 #
5881 msgid "Remove timer"
5882 msgstr "Usuń timer"
5883
5884 #
5885 msgid "Remove title"
5886 msgstr "Usuń tytuł"
5887
5888 #
5889 msgid "Removed successfully."
5890 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
5891
5892 #
5893 msgid "Removing"
5894 msgstr "Usuwanie"
5895
5896 #
5897 #, python-format
5898 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5899 msgstr ""
5900 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
5901
5902 #
5903 msgid "Rename"
5904 msgstr "Zmień nazwę"
5905
5906 #
5907 msgid "Rename crashlogs"