po/et.po: * update Estonian locale. Thx Arvo Järve
authoracid-burn <acid-burn@opendreambox.org>
Wed, 31 Mar 2010 08:02:21 +0000 (10:02 +0200)
committeracid-burn <acid-burn@opendreambox.org>
Wed, 31 Mar 2010 08:02:21 +0000 (10:02 +0200)
po/et.po

index 3f0b429..fc5d16d 100755 (executable)
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -1,15 +1,14 @@
 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
 # Automatically generated, 2005.
-#
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-12-28 20:46+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-09-11 18:28+0200\n"
-"Last-Translator: Hendrik Gross <h_gross@neti.ee> ja Arvo Järve "
-"<arvo@softshark.ee>. Tõlkel abiks oli Raivo\n"
+"Last-Translator: Hendrik Gross <h_gross@neti.ee> ja Arvo Järve <arvo@softshark.ee>. Tõlkel abiks oli Raivo\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -42,12 +41,14 @@ msgid ""
 "Edit the upgrade source address."
 msgstr ""
 "\n"
-"Muuda täienduse allika aadressi."
+"Muuda uuenduste allika aadressi."
 
 msgid ""
 "\n"
 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
 msgstr ""
+"\n"
+"Halda oma vastuvõtja laiendusi"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -68,14 +69,14 @@ msgid ""
 "Restore your Dreambox settings."
 msgstr ""
 "\n"
-"Boxi sätete taastamine."
+"Vastuvõtja sätete taastamine."
 
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your Dreambox with a new firmware."
 msgstr ""
 "\n"
-"Taasta Box uue tarkvaraga."
+"Taasta vastuvõtja uue tarkvaraga."
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -88,6 +89,8 @@ msgid ""
 "\n"
 "Scan for local extensions and install them."
 msgstr ""
+"\n"
+"Otsi kohalike laiendusi ja installi need."
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -118,7 +121,7 @@ msgid " updates available."
 msgstr " uuendust saadaval."
 
 msgid " wireless networks found!"
-msgstr ""
+msgstr "leitud WiFi võrk!"
 
 msgid "#000000"
 msgstr ""
@@ -198,11 +201,8 @@ msgstr "* Ainult SSID ja võrguvõtme sisestamiseks"
 msgid ".NFI Download failed:"
 msgstr ".NFI Allalaadimine nurjus:"
 
-msgid ""
-".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
-msgstr ""
-".NFI faili md5sum signatuur korras.Te saate nüüd turvaliselt tarkvara "
-"paigaldada!"
+msgid ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
+msgstr ".NFI faili md5sum signatuur korras.Te saate nüüd turvaliselt tarkvara paigaldada!"
 
 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
 msgstr "/usr/share/enigma2 kaust"
@@ -217,7 +217,7 @@ msgid "1"
 msgstr "1"
 
 msgid "1 wireless network found!"
-msgstr ""
+msgstr "1 traadita võrk leitud!"
 
 msgid "1.0"
 msgstr "1.0"
@@ -301,13 +301,13 @@ msgid "9"
 msgstr "9"
 
 msgid "<Current movielist location>"
-msgstr ""
+msgstr "<Salvestusnimekirja hetkeasukoht >"
 
 msgid "<Default movie location>"
-msgstr ""
+msgstr "<Salvestuste tavaasukoht >"
 
 msgid "<Last timer location>"
-msgstr ""
+msgstr "<Viimase taimeri asukoht>"
 
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<tundmatu>"
@@ -358,16 +358,12 @@ msgstr ""
 "Hetkel salvestatakse.\n"
 "Mida soovid teha?"
 
-msgid ""
-"A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
-"configure the positioner."
+msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to configure the positioner."
 msgstr ""
 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
 "enne kui üritad muuta positsioneeri sätteid."
 
-msgid ""
-"A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
-"start the satfinder."
+msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to start the satfinder."
 msgstr ""
 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
 "enne kui käivitad satelliidi otsimise."
@@ -377,13 +373,16 @@ msgid "A required tool (%s) was not found."
 msgstr "Ei leidnud (%s) vajaliku tööriista"
 
 msgid "A search for available updates is currently in progress."
-msgstr ""
+msgstr "Otsime uuendusi..."
 
 msgid ""
 "A second configured interface has been found.\n"
 "\n"
 "Do you want to disable the second network interface?"
 msgstr ""
+"Leitud teine häälestatud võrguliides.\n"
+"\n"
+"Kas te soovite keelata teise võrguühenduse?"
 
 msgid ""
 "A sleep timer wants to set your\n"
@@ -400,7 +399,7 @@ msgstr ""
 "lülitada. Kas lülitab?"
 
 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
-msgstr ""
+msgstr "Kasutatavate ikoonide seisundite ja tegevuste lühiülevaade "
 
 msgid ""
 "A timer failed to record!\n"
@@ -434,7 +433,7 @@ msgid "About..."
 msgstr "Süsteemiinfo"
 
 msgid "Accesspoint:"
-msgstr ""
+msgstr "WiFi Ruuter:"
 
 msgid "Action on long powerbutton press"
 msgstr "Toitenupu pikal vajutusel tee"
@@ -458,7 +457,7 @@ msgid "Add Bookmark"
 msgstr "Lisa lemmik"
 
 msgid "Add WLAN configuration?"
-msgstr "Lisa WiFi seadistus"
+msgstr "Lisa WiFi seadistus?"
 
 msgid "Add a mark"
 msgstr "Lisa marker"
@@ -481,29 +480,17 @@ msgstr "Lisa valikutesse"
 msgid "Add to favourites"
 msgstr "Lisa lemmikutesse"
 
-msgid ""
-"Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
-"enabled."
-msgstr ""
-"Lisab enigma2 seaded ja vastuvõtja mudeli info, nagu SN ... jne. kui on "
-"lubatud"
+msgid "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if enabled."
+msgstr "Lisab enigma2 seaded ja vastuvõtja mudeli info, nagu SN ... jne. kui on lubatud"
 
 msgid "Adds network configuration if enabled."
 msgstr "Lisab võrgu seadistuse, kui on lubatud"
 
 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
-msgstr "Lisab WiFi seaded, kui on lubatud"
+msgstr "Lisab WiFi seaded, kui on lubatud."
 
-msgid ""
-"Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
-"but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
-"OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
-"test screens."
-msgstr ""
-"Sea värvuse sätted nii, et kõik värvivarjundid oleks eristatavad ja paistaks "
-"nii küllastatuna kui võimalik. Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK video "
-"peenhäälestuse sulgemiseks või kasuta numbrinuppe teiste testipiltide "
-"valikuks."
+msgid "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other test screens."
+msgstr "Sea värvuse sätted nii, et kõik värvivarjundid oleks eristatavad ja paistaks nii küllastatuna kui võimalik. Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK video peenhäälestuse sulgemiseks või kasuta numbrinuppe teiste testipiltide valikuks."
 
 msgid "Advanced"
 msgstr "Lisavalikud"
@@ -512,13 +499,13 @@ msgid "Advanced Options"
 msgstr "Lisavalikud"
 
 msgid "Advanced Software"
-msgstr ""
+msgstr "Laiendatud tarkvara"
 
 msgid "Advanced Software Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Tarkvara Lisavalikute Laiendus"
 
 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Pildiparanduse Lisavaliku Seaded"
 
 msgid "Advanced Video Setup"
 msgstr "Laiendatud video sätted"
@@ -529,12 +516,8 @@ msgstr "Laiendatud taastamine"
 msgid "After event"
 msgstr "Peale salvestust"
 
-msgid ""
-"After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
-"Refer to your dreambox's manual on how to do that."
-msgstr ""
-"Kui alghäälestus on lõppenud, pead valima lapselukuga kanalid. Vaata "
-"juhendist, kuidas seda teha."
+msgid "After the start wizard is completed, you need to protect single services. Refer to your dreambox's manual on how to do that."
+msgstr "Kui alghäälestus on lõppenud, pead valima lapselukuga kanalid. Vaata juhendist, kuidas seda teha."
 
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
@@ -683,7 +666,7 @@ msgid "Backup Mode"
 msgstr "Varukoopia sätted"
 
 msgid "Backup done."
-msgstr "Varukoopia sätted"
+msgstr "Varukoopia valmis."
 
 msgid "Backup failed."
 msgstr "Varukoopia loomine nurjus."
@@ -692,7 +675,7 @@ msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
 msgstr "Varukoopia valmis. Vajuta OK tulemuse vaatamiseks."
 
 msgid "Backup is running..."
-msgstr ""
+msgstr "Varukoopia loomine..."
 
 msgid "Backup system settings"
 msgstr "Loo varukoopia"
@@ -722,10 +705,10 @@ msgid "Behavior when a movie reaches the end"
 msgstr "Tegevus kui salvestus jõuab lõpule"
 
 msgid "Bitrate:"
-msgstr ""
+msgstr "Bitrate:"
 
 msgid "Block noise reduction"
-msgstr ""
+msgstr "Blokeeri müra vähendamist"
 
 msgid "Blue boost"
 msgstr ""
@@ -748,9 +731,7 @@ msgstr "Kirjuta DVD-le"
 msgid "Bus: "
 msgstr "Siin:"
 
-msgid ""
-"By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
-"displayed."
+msgid "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being displayed."
 msgstr "Vajuta OK-nuppu et näha olekuriba."
 
 msgid "C"
@@ -811,7 +792,7 @@ msgid "Change setup pin"
 msgstr "Vaheta seadete kood"
 
 msgid "Change step size"
-msgstr ""
+msgstr "Muuda sammu suurust"
 
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanal"
@@ -847,7 +828,7 @@ msgid "Choose Tuner"
 msgstr "Vali tüüner"
 
 msgid "Choose a wireless network"
-msgstr ""
+msgstr "Vali WiFi võrk "
 
 msgid "Choose backup files"
 msgstr "Vali failid"
@@ -880,13 +861,13 @@ msgid "Cleanup"
 msgstr "Kustuta vanad"
 
 msgid "Cleanup Wizard"
-msgstr "Kustutusabistaja"
+msgstr "Puhastusabiline"
 
 msgid "Cleanup Wizard settings"
-msgstr ""
+msgstr "Puhastusabilise seaded"
 
 msgid "CleanupWizard"
-msgstr ""
+msgstr "Puhastusabiline"
 
 msgid "Clear before scan"
 msgstr "Kustuta kanalid"
@@ -898,7 +879,7 @@ msgid "Close"
 msgstr "Sulge"
 
 msgid "Close title selection"
-msgstr ""
+msgstr "Sulge pealkirja valik"
 
 msgid "Code rate high"
 msgstr "Code rate (kõrge)"
@@ -961,19 +942,19 @@ msgid "Configuration Mode"
 msgstr "Häälestamine"
 
 msgid "Configure interface"
-msgstr ""
+msgstr "Seadista liides"
 
 msgid "Configure nameservers"
-msgstr ""
+msgstr "Seadista nimeserverid"
 
 msgid "Configure your internal LAN"
-msgstr ""
+msgstr "Seadista sisemine LAN võrk"
 
 msgid "Configure your network again"
-msgstr ""
+msgstr "Seadista võrk uuesti"
 
 msgid "Configure your wireless LAN again"
-msgstr ""
+msgstr "Seadista WiFi võrk uuesti"
 
 msgid "Configuring"
 msgstr "Seadistan"
@@ -985,7 +966,7 @@ msgid "Connect"
 msgstr "Ühenda"
 
 msgid "Connect to a Wireless Network"
-msgstr ""
+msgstr "Ühenda WiFi võrguga"
 
 msgid "Connected to"
 msgstr "Ühendatud"
@@ -1031,7 +1012,7 @@ msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
 msgstr "Ei saa plaati avada! Pole plaati sisestatud?"
 
 msgid "Could not open Picture in Picture"
-msgstr ""
+msgstr "Ei saa avada Pilt Pildis"
 
 #, python-format
 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
@@ -1060,6 +1041,8 @@ msgid ""
 "Crashlogs found!\n"
 "Send them to Dream Multimedia?"
 msgstr ""
+"Leitud vealogi!\n"
+"Saadame Dream Multimeediasse?"
 
 msgid "Create DVD-ISO"
 msgstr "Loo DVD-ISO"
@@ -1084,7 +1067,7 @@ msgid "Current settings:"
 msgstr "Hetke sätted"
 
 msgid "Current value: "
-msgstr ""
+msgstr "Praegune väärtus:"
 
 msgid "Current version:"
 msgstr "Hetke versioon:"
@@ -1123,13 +1106,13 @@ msgid "DVB-S2"
 msgstr "DVB-S2"
 
 msgid "DVD File Browser"
-msgstr ""
+msgstr "DVD failibrauser"
 
 msgid "DVD Player"
 msgstr "DVD-mängija"
 
 msgid "DVD Titlelist"
-msgstr ""
+msgstr "DVD nimekiri "
 
 msgid "DVD media toolbox"
 msgstr "DVD Tööriistad"
@@ -1141,7 +1124,7 @@ msgid "Date"
 msgstr "Kuupäev"
 
 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
-msgstr ""
+msgstr "Sõltuvalt sellest kas lubate või keelate puhastusabilise."
 
 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
 msgstr "Mida teha, kui leian vealogi?"
@@ -1153,13 +1136,13 @@ msgid "Deep Standby"
 msgstr "Sügavootele"
 
 msgid "Default"
-msgstr ""
+msgstr "Vaikimisi"
 
 msgid "Default Settings"
 msgstr "Vaikimisi sätted"
 
 msgid "Default movie location"
-msgstr ""
+msgstr "Vaikimisi filmi asukoht"
 
 msgid "Default services lists"
 msgstr "Vaikimisi teenuste nimekiri"
@@ -1200,7 +1183,7 @@ msgid "Destination directory"
 msgstr "Sihtkataloog"
 
 msgid "Details for extension: "
-msgstr ""
+msgstr "Laienduse detailid"
 
 msgid "Detected HDD:"
 msgstr "Leitud kõvaketas:"
@@ -1224,23 +1207,23 @@ msgid "DiSEqC repeats"
 msgstr "DiSEqC-kordused"
 
 msgid "DiSEqC-Tester settings"
-msgstr ""
+msgstr "DiSEqC-Tester seaded"
 
 msgid "Dialing:"
 msgstr "Valin numbrit:"
 
 msgid "Digital contour removal"
-msgstr ""
+msgstr "Digitaalne korduse kõrvaldamine "
 
 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
-msgstr "Direct playback of linked titles without menu"
+msgstr "Lingitud salvestuste kohene esitus ilma menüüta "
 
 #, python-format
 msgid "Directory %s nonexistent."
 msgstr "Kataloogi %s ei eksisteeri."
 
 msgid "Directory browser"
-msgstr ""
+msgstr "Kausta brauser"
 
 msgid "Disable"
 msgstr "Keela"
@@ -1356,7 +1339,7 @@ msgid "Do you want to install default sat lists?"
 msgstr "Kas soovid installida vaikimisi satelliitide nimekirja?"
 
 msgid "Do you want to install the package:\n"
-msgstr "Kas soovid installida paketi:\n"
+msgstr "Kas soovid installida paketti:\n"
 
 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
 msgstr "Soovid panna DVD mängima?"
@@ -1378,12 +1361,8 @@ msgstr ""
 "Kas soovid jätkata\n"
 "vaatamist katkestatud kohalt?"
 
-msgid ""
-"Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
-"if needed?"
-msgstr ""
-"Kas Te soovite saata ka oma emaili ja nime, et saaksime vajadusel ühendust "
-"võtta?"
+msgid "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you if needed?"
+msgstr "Kas Te soovite saata ka oma emaili ja nime, et saaksime vajadusel ühendust võtta?"
 
 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
 msgstr "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?"
@@ -1444,7 +1423,7 @@ msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
 msgstr "Laeme alla laienduse infot. Palun oota..."
 
 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
-msgstr "Dreambox formaadib data DVD-d"
+msgstr "Vastuvõtja formaadib data DVD-d"
 
 msgid "Dreambox software because updates are available."
 msgstr "vastuvõtja tarkvara, sest uuendused on saadaval"
@@ -1453,7 +1432,7 @@ msgid "Dutch"
 msgstr "Holland"
 
 msgid "Dynamic contrast"
-msgstr ""
+msgstr "Dünaamiline kontrast"
 
 msgid "E"
 msgstr "E"
@@ -1496,7 +1475,7 @@ msgid "Edit title"
 msgstr "Muuda pealkirja"
 
 msgid "Edit upgrade source url."
-msgstr ""
+msgstr "Muuda uuenduste allika url."
 
 msgid "Electronic Program Guide"
 msgstr "EPG"
@@ -1508,7 +1487,7 @@ msgid "Enable 5V for active antenna"
 msgstr "Luba 5 V toide aktiivantennile"
 
 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
-msgstr ""
+msgstr "Luba puhastusabiline?"
 
 msgid "Enable multiple bouquets"
 msgstr "Luba mitme lemmik-nimekirja kasutus"
@@ -1523,7 +1502,7 @@ msgid "Enabled"
 msgstr "Kasutusel"
 
 msgid "Encrypted: "
-msgstr ""
+msgstr "Kodeeritud:"
 
 msgid "Encryption"
 msgstr "Kodeering"
@@ -1538,7 +1517,7 @@ msgid "Encryption Type"
 msgstr "Kodeeringu tüüp"
 
 msgid "Encryption:"
-msgstr ""
+msgstr "Kodeering:"
 
 msgid "End time"
 msgstr "Lõpetamise aeg"
@@ -1633,10 +1612,10 @@ msgid "Exit editor"
 msgstr "Välju redaktorist"
 
 msgid "Exit network wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Välju võrgu häälestusest"
 
 msgid "Exit the cleanup wizard"
-msgstr "Välju kustutusabilisest"
+msgstr "Välju puhastusabilisest"
 
 msgid "Exit the wizard"
 msgstr "Välju juhendatud seadistusabist"
@@ -1654,16 +1633,16 @@ msgid "Extended Setup..."
 msgstr "Laiendatud seaded"
 
 msgid "Extended Software"
-msgstr ""
+msgstr "Laiendatud tarkvara"
 
 msgid "Extended Software Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Laiendatud tarkvara"
 
 msgid "Extensions"
 msgstr "Laiendused"
 
 msgid "Extensions management"
-msgstr ""
+msgstr "Laienduste haldamine"
 
 msgid "FEC"
 msgstr "FEC"
@@ -1676,15 +1655,15 @@ msgstr "Nurjus"
 
 #, python-format
 msgid "Fan %d"
-msgstr ""
+msgstr "Ventilaator %d"
 
 #, python-format
 msgid "Fan %d PWM"
-msgstr ""
+msgstr "Ventilaatori %d PWM"
 
 #, python-format
 msgid "Fan %d Voltage"
-msgstr ""
+msgstr "Ventilaatori %d Voltage"
 
 msgid "Fast"
 msgstr "Kiire"
@@ -1722,8 +1701,7 @@ msgstr "Võrgu restart on tehtud"
 msgid "Finnish"
 msgstr "Soome"
 
-msgid ""
-"First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
+msgid "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
 msgstr "Algatuseks peame laadima alla uusima boot tarkvara USB flashijale"
 
 msgid "Flash"
@@ -1733,7 +1711,7 @@ msgid "Flashing failed"
 msgstr "Flashimine nurjus"
 
 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
-msgstr ""
+msgstr "Järgmised toimingud tehakse pärast OK vajutamist!"
 
 msgid "Format"
 msgstr "Formaadi"
@@ -1796,13 +1774,13 @@ msgid "General AC3 Delay"
 msgstr "Üldine AC3 viide"
 
 msgid "General AC3 delay (ms)"
-msgstr ""
+msgstr "Üldine AC3 viide (ms)"
 
 msgid "General PCM Delay"
 msgstr "Üldine PCM viide"
 
 msgid "General PCM delay (ms)"
-msgstr ""
+msgstr "Üldine PCM viide (ms)"
 
 msgid "Genre"
 msgstr "Zanr:"
@@ -1847,7 +1825,7 @@ msgid "Hidden network SSID"
 msgstr "Võrgu SSID"
 
 msgid "Hidden networkname"
-msgstr ""
+msgstr "Varjatud võrgunimi"
 
 msgid "Hierarchy Information"
 msgstr "Hierarhia teave"
@@ -1868,7 +1846,7 @@ msgid "How to handle found crashlogs?"
 msgstr "Mida teha leitud vealogidega?"
 
 msgid "Hue"
-msgstr ""
+msgstr "Värvitoon"
 
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Ungari"
@@ -1896,21 +1874,13 @@ msgstr ""
 "Vajuta OK, et minna tagasi."
 
 msgid ""
-"If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
-"something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
-"to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
-"possible.\n"
-"Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
-"two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
-"Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
-"step.\n"
+"If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as possible.\n"
+"Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
+"Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next step.\n"
 "If you are happy with the result, press OK."
 msgstr ""
-"Kui TV-s on heleduse või kontrastsuse parandusfunktsioon, lülita see välja. "
-"Kui on olemas midagi nimega \"dynamic\", kasuta selle standardseadistust. "
-"Sea taustvalgustus sobivaks.Vähenda TV kontrastsust nii palju kui võimalik.\n"
-"Nüüd vähenda TV heledust miinimumini nii, et kaks kõige alumist halli "
-"varjundit jäävad eristatavaks. \n"
+"Kui TV-s on heleduse või kontrastsuse parandusfunktsioon, lülita see välja. Kui on olemas midagi nimega \"dynamic\", kasuta selle standardseadistust. Sea taustvalgustus sobivaks.Vähenda TV kontrastsust nii palju kui võimalik.\n"
+"Nüüd vähenda TV heledust miinimumini nii, et kaks kõige alumist halli varjundit jäävad eristatavaks. \n"
 "Ära hooli praegu heledatest varjunditest, need seame paika järgmisena. \n"
 "Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK."
 
@@ -1923,11 +1893,8 @@ msgstr "Image-uuendus"
 msgid "In Progress"
 msgstr "Toimumas"
 
-msgid ""
-"In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
-msgstr ""
-"Sunnitud kanalivahetus. Taimeri salvestus just käivitus ja vajas seda "
-"tüünerit.\n"
+msgid "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
+msgstr "Sunnitud kanalivahetus. Taimeri salvestus just käivitus ja vajas seda tüünerit.\n"
 
 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
 msgstr "Lisan Teie emaili ja nime (soovi korral) saadetavasse maili?"
@@ -1939,7 +1906,7 @@ msgid "Index"
 msgstr "Indeks"
 
 msgid "Info"
-msgstr ""
+msgstr "Info"
 
 msgid "InfoBar"
 msgstr "Inforiba"
@@ -1954,7 +1921,7 @@ msgid "Init"
 msgstr "Algseaded"
 
 msgid "Initial location in new timers"
-msgstr ""
+msgstr "Esialgne asukoht uutes taimerites "
 
 msgid "Initialization..."
 msgstr "Algseadistus..."
@@ -1978,10 +1945,10 @@ msgid "Install a new image with your web browser"
 msgstr "Seadista uus image oma veebisirvijaga"
 
 msgid "Install extensions."
-msgstr ""
+msgstr "Installi laiendused."
 
 msgid "Install local extension"
-msgstr ""
+msgstr "Installi kohalik laiendus"
 
 msgid "Install or remove finished."
 msgstr "Häälestamine või kustutamine on valmis."
@@ -2011,7 +1978,7 @@ msgid "Instant Record..."
 msgstr "Kohene salvestus"
 
 msgid "Instant record location"
-msgstr ""
+msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
 
 msgid "Integrated Ethernet"
 msgstr "Sisemine võrgukaart"
@@ -2020,7 +1987,7 @@ msgid "Integrated Wireless"
 msgstr "Sisemine WiFi"
 
 msgid "Interface: "
-msgstr ""
+msgstr "Liides:"
 
 msgid "Intermediate"
 msgstr "Keskmine"
@@ -2053,7 +2020,8 @@ msgstr "Itaalia"
 msgid "Job View"
 msgstr "Töövaade"
 
-#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
+#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this
+#. breaks the aspect)
 msgid "Just Scale"
 msgstr "Alati kogu ekraan"
 
@@ -2091,7 +2059,7 @@ msgid "Language..."
 msgstr "Keel"
 
 msgid "Last config"
-msgstr ""
+msgstr "Viimane seadistus"
 
 msgid "Last speed"
 msgstr "Eelmine kiirus"
@@ -2108,7 +2076,8 @@ msgstr "Väljun DVD-mängijast?"
 msgid "Left"
 msgstr "Vasak"
 
-#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
+#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep
+#. english term.
 msgid "Letterbox"
 msgstr "Letterbox"
 
@@ -2128,7 +2097,7 @@ msgid "Limits on"
 msgstr "Piirid kasutusel"
 
 msgid "Link Quality:"
-msgstr ""
+msgstr "Lingi kvaliteet:"
 
 msgid "Link:"
 msgstr "Link:"
@@ -2155,7 +2124,7 @@ msgid "Location"
 msgstr "Salvestuskoht"
 
 msgid "Location for instant recordings"
-msgstr ""
+msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
 
 msgid "Lock:"
 msgstr "Lukus:"
@@ -2191,7 +2160,7 @@ msgid "Make this mark just a mark"
 msgstr "Tee see märk lihtsalt märgiks"
 
 msgid "Manage extensions"
-msgstr ""
+msgstr "Halda laiendusi"
 
 msgid "Manage your receiver's software"
 msgstr "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
@@ -2212,7 +2181,7 @@ msgid "Margin before record (minutes)"
 msgstr "Salvestise algusesse lisatakse (minutit)"
 
 msgid "Max. Bitrate: "
-msgstr ""
+msgstr "Max.Bitikiirus:"
 
 msgid "Media player"
 msgstr "Meediamängija"
@@ -2260,7 +2229,7 @@ msgid "Monday"
 msgstr "Esmaspäev"
 
 msgid "Mosquito noise reduction"
-msgstr ""
+msgstr "Müra tasandus"
 
 msgid "Mount failed"
 msgstr "Ühendamine nurjus"
@@ -2275,7 +2244,7 @@ msgid "Move west"
 msgstr "Liiguta läände"
 
 msgid "Movie location"
-msgstr ""
+msgstr "Filmi asukoht"
 
 msgid "Movielist menu"
 msgstr "Salvestiste menüü"
@@ -2348,7 +2317,7 @@ msgid "Network Setup"
 msgstr "Võrgu häälestamine"
 
 msgid "Network Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Võrgu häälestus"
 
 msgid "Network scan"
 msgstr "Võrguotsing"
@@ -2393,7 +2362,7 @@ msgid "No 50 Hz, sorry. :("
 msgstr "Mitte 50 Hz, kahjuks. :("
 
 msgid "No Connection"
-msgstr ""
+msgstr "Pole ühendust"
 
 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
 msgstr ""
@@ -2425,22 +2394,19 @@ msgstr "Sellel meedial pole kuvatavaid faile!"
 msgid "No event info found, recording indefinitely."
 msgstr "Saatel pole teada lõppaeg. Salvestatakse pidevalt."
 
-msgid ""
-"No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
-"forward/backward!"
-msgstr ""
+msgid "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip forward/backward!"
+msgstr "Kiire kerimine pole veel võimalik, aga saad kasutad numbrinuppe edasi/tagasi hüppamiseks "
 
 msgid "No free tuner!"
 msgstr "Pole vaba tüünerit!"
 
 msgid "No network connection available."
-msgstr ""
+msgstr "Võrgu ühendust pole saadaval."
 
 msgid "No networks found"
-msgstr ""
+msgstr "Võrke ei leidnud"
 
-msgid ""
-"No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
+msgid "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
 msgstr "Programme pole uuendatud. Kontrolli võrgu seadeid ja proovi uuesti."
 
 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
@@ -2456,7 +2422,7 @@ msgid "No tags are set on these movies."
 msgstr "Salvestisele pole märksõnu määratud"
 
 msgid "No to all"
-msgstr ""
+msgstr "EI kõigile"
 
 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
 msgstr "Ükski tüüner pole seadistatud DISEqC-positsioneeri kasutama"
@@ -2465,7 +2431,7 @@ msgid ""
 "No tuner is enabled!\n"
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
 msgstr ""
-"Tüüner määramata\n"
+"Tüüner määramata!\n"
 "Määra tüüner enne kanaliotsingu alustamist."
 
 msgid "No useable USB stick found"
@@ -2490,34 +2456,28 @@ msgstr ""
 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
 
 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
-msgstr ""
+msgstr "Ei leidnud WiFi võrke! Palun värskenda."
 
 msgid ""
 "No working local network adapter found.\n"
-"Please verify that you have attached a network cable and your network is "
-"configured correctly."
+"Please verify that you have attached a network cable and your network is configured correctly."
 msgstr ""
 "Ei leidnud töötavat kohaliku võrguadapterit.\n"
-"Palun kontrolli kas võrgukaabel on ühendatud ja kas võrk on seadistatud "
-"õigesti."
+"Palun kontrolli kas võrgukaabel on ühendatud ja kas võrk on seadistatud õigesti."
 
 msgid ""
 "No working wireless network adapter found.\n"
-"Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
-"network is configured correctly."
+"Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your network is configured correctly."
 msgstr ""
 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
-"Palun kontrolli, kas seadmega ühilduv WLAN USB pulk on ühendatud ja kas võrk "
-"on seadistatud õigesti."
+"Palun kontrolli, kas seadmega ühilduv WLAN USB pulk on ühendatud ja kas võrk on seadistatud õigesti."
 
 msgid ""
 "No working wireless network interface found.\n"
-" Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
-"your local network interface."
+" Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable your local network interface."
 msgstr ""
 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
-"Palun kontrolli, kas tüüneriga ühilduv seade on ühendatud ja kas kohalik "
-"võrk töötab."
+" Palun kontrolli, kas tüüneriga ühilduv seade on ühendatud ja kas kohalik võrk töötab."
 
 msgid "No, but restart from begin"
 msgstr "Ei, alusta uuesti algusest"
@@ -2540,7 +2500,8 @@ msgstr "Ei, ära saada kunagi"
 msgid "None"
 msgstr "Pole"
 
-#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
+#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching
+#. the left/right)
 msgid "Nonlinear"
 msgstr "Ebalineaarne"
 
@@ -2551,12 +2512,8 @@ msgid "Norwegian"
 msgstr "Norra"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
-"required, %d MB available)"
-msgstr ""
-"Kõvakettal pole piisavalt ruumi.Kustuta ebavajalik ja proovi uuesti. (%d MB "
-"vaja, %d MB vaba)"
+msgid "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB required, %d MB available)"
+msgstr "Kõvakettal pole piisavalt ruumi.Kustuta ebavajalik ja proovi uuesti. (%d MB vaja, %d MB vaba)"
 
 msgid ""
 "Nothing to scan!\n"
@@ -2568,14 +2525,8 @@ msgstr ""
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Taasesitus käib"
 
-msgid ""
-"Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
-"much as possible, but make sure that you can still see the difference "
-"between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
-msgstr ""
-"Nüüd suurenda kontrastsuse seadmise abil pildi tausta heledust nii palju kui "
-"võimalik, aga veendu, et sa näed siiski erinevust kahe kõige heledama "
-"varjundi vahel. Kui see on tehtud, vajuta OK."
+msgid "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as much as possible, but make sure that you can still see the difference between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
+msgstr "Nüüd suurenda kontrastsuse seadmise abil pildi tausta heledust nii palju kui võimalik, aga veendu, et sa näed siiski erinevust kahe kõige heledama varjundi vahel. Kui see on tehtud, vajuta OK."
 
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
@@ -2611,7 +2562,7 @@ msgid "Only Free scan"
 msgstr "Ainult vabade otsimine"
 
 msgid "Only extensions."
-msgstr ""
+msgstr "Ainult laiendused"
 
 msgid "Optionally enter your name if you want to."
 msgstr "Kui soovite, sisestage oma nimi."
@@ -2643,7 +2594,8 @@ msgstr "Paketi haldur"
 msgid "Page"
 msgstr "Lehekülg"
 
-#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
+#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt,
+#. keep english term
 msgid "Pan&Scan"
 msgstr "Pan&Scan"
 
@@ -2677,7 +2629,8 @@ msgstr "PiP-pildi seaded"
 msgid "PicturePlayer"
 msgstr "PildiMängija"
 
-#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
+#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep
+#. english term.
 msgid "Pillarbox"
 msgstr "Pillarbox"
 
@@ -2727,23 +2680,21 @@ msgid "Please choose the default services lists you want to install."
 msgstr "Palun vali installimiseks vaikimisi kanalite nimekiri"
 
 msgid ""
-"Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
-"values.\n"
+"Please configure or verify your Nameservers by filling out the required values.\n"
 "When you are ready press OK to continue."
 msgstr ""
+"Palun kontrolli ja täida nimeserveri nõutavad väljad.\n"
+"Kui olete valmis, vajutage OK jätkamiseks"
 
 msgid ""
-"Please configure your internet connection by filling out the required "
-"values.\n"
+"Please configure your internet connection by filling out the required values.\n"
 "When you are ready press OK to continue."
 msgstr ""
+"Palun täitke interneti ühenduse seadistamiseks nõutavad väljad.\n"
+"Kui olete valmis, vajutage jätkamiseks OK"
 
-msgid ""
-"Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
-"target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
-msgstr ""
-"Palun ühenda lahti kõik USB seadmed vastuvõtjal ja ühenda (uuesti) nüüd USB "
-"pulk (min suurus 64mb) !  "
+msgid "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
+msgstr "Palun ühenda lahti kõik USB seadmed vastuvõtjal ja ühenda (uuesti) nüüd USB pulk (min suurus 64mb) !  "
 
 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
 msgstr "Palun ära muuda midagi seni, kuni oled kindel selles, mida teed!"
@@ -2778,12 +2729,8 @@ msgstr "Palun sisesta oma nimi siia (soovi korral):"
 msgid "Please follow the instructions on the TV"
 msgstr "Jälgi ekraanil olevaid juhiseid"
 
-msgid ""
-"Please note that the previously selected media could not be accessed and "
-"therefore the default directory is being used instead."
-msgstr ""
-"Eelnevalt valitud meedia ei ole kättesaadav ja selle asemel kasutatakse "
-"vaikimisi määratud kataloogi"
+msgid "Please note that the previously selected media could not be accessed and therefore the default directory is being used instead."
+msgstr "Eelnevalt valitud meedia ei ole kättesaadav ja selle asemel kasutatakse vaikimisi määratud kataloogi"
 
 msgid "Please press OK to continue."
 msgstr "Vajuta OK jätkamiseks."
@@ -2795,10 +2742,10 @@ msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
 msgstr "Palun vali .NFI tarkvara fail meediumile"
 
 msgid "Please select a playlist to delete..."
-msgstr "Vali kustutatav playlist"
+msgstr "Vali kustutatav esitusloend"
 
 msgid "Please select a playlist..."
-msgstr "Vali playlist"
+msgstr "Vali esitusloend"
 
 msgid "Please select a subservice to record..."
 msgstr "Palun vali alamteenus salvestamiseks"
@@ -2825,17 +2772,22 @@ msgid "Please select the movie path..."
 msgstr "Vali salvestise kataloog"
 
 msgid ""
-"Please select the network interface that you want to use for your internet "
-"connection.\n"
+"Please select the network interface that you want to use for your internet connection.\n"
 "\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
+"Palun valige võrgu liides, mida Te soovite kasutada interneti ühenduseks.\n"
+"\n"
+"Vajutage OK jätkamiseks."
 
 msgid ""
 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
 "\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
+"Palun valige WiFi võrk ühenduseks.\n"
+"\n"
+"Jätkamiseks vajutage OK"
 
 msgid "Please set up tuner B"
 msgstr "Määra tüüneri B seaded:"
@@ -2855,12 +2807,8 @@ msgstr ""
 "Muuda akna suurust Bouquet +/- nuppudega.\n"
 "Tagasi TV-moodi OK-nupuga või lõpeta liigutamine EXIT-nupuga."
 
-msgid ""
-"Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
-"the OK button."
-msgstr ""
-"Palun kasuta UP ja DOWN nuppe oma keele valimiseks.Keele valimiseks vajuta "
-"OK."
+msgid "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press the OK button."
+msgstr "Palun kasuta UP ja DOWN nuppe oma keele valimiseks.Keele valimiseks vajuta OK."
 
 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
 msgstr "Palun oota kuni võrguseadistus aktiveeritakse..."
@@ -2878,10 +2826,10 @@ msgid "Please wait while we configure your network..."
 msgstr "Palun oota kuni seadistan võrgu..."
 
 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
-msgstr ""
+msgstr "Palun oota, käivitame võrguliidest..."
 
 msgid "Please wait while we test your network..."
-msgstr ""
+msgstr "Palun oota, testin võrku"
 
 msgid "Please wait while your network is restarting..."
 msgstr "Palun oota kuni võrk taaskäivitub..."
@@ -2896,10 +2844,10 @@ msgid "Plugin browser"
 msgstr "Laienduste sirvija"
 
 msgid "Plugin manager activity information"
-msgstr ""
+msgstr "Laienduste halduri tegevuse teave"
 
 msgid "Plugin manager help"
-msgstr ""
+msgstr "Laienduste halduri abi"
 
 msgid "Plugins"
 msgstr "Laiendused"
@@ -2956,7 +2904,7 @@ msgid "Press OK on your remote control to continue."
 msgstr "Jätkamiseks vajuta OK"
 
 msgid "Press OK to activate the selected skin."
-msgstr ""
+msgstr "Vajuta OK uue välimuse aktiveerimiseks"
 
 msgid "Press OK to activate the settings."
 msgstr "Seadete aktiveerimiseks vajuta OK."
@@ -2972,22 +2920,22 @@ msgid "Press OK to scan"
 msgstr "Otsingu alustamiseks vajuta OK"
 
 msgid "Press OK to select a Provider."
-msgstr ""
+msgstr "Levitaja valimiseks vajuta OK."
 
 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
-msgstr ""
+msgstr "Vajuta OK valik/valik maha CAId."
 
 msgid "Press OK to start the scan"
 msgstr "Otsingu alustamiseks vajuta OK"
 
 msgid "Press OK to toggle the selection."
-msgstr ""
+msgstr "Valiku valimiseks vajutage OK"
 
 msgid "Press OK to view full changelog"
 msgstr "Vajuta OK kogu muutuste logi vaatamiseks"
 
 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
-msgstr ""
+msgstr "Vajutage kollast nuppu, valimaks see liides vaikimisi liideseks."
 
 msgid "Prev"
 msgstr "Eelmine"
@@ -3172,7 +3120,7 @@ msgid "Repeat Type"
 msgstr "Kordamise liik"
 
 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
-msgstr "Korduv timer salvestab.Mida soovid teha?"
+msgstr "Korduv timer salvestab. Mida soovid teha?"
 
 msgid "Repeats"
 msgstr "Kordused"
@@ -3184,19 +3132,19 @@ msgid "Reset and renumerate title names"
 msgstr "Sisesta uus faili nimi"
 
 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
-msgstr ""
+msgstr "Sea pildiparandused süsteemi algseadesse."
 
 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
-msgstr ""
+msgstr "Taasta oma viimase seade pildiparandused?"
 
 msgid "Resolution"
 msgstr "Resolutsioon"
 
 msgid "Restart"
-msgstr "Käivita uuesti"
+msgstr "Taaskäivita"
 
 msgid "Restart GUI"
-msgstr "Käivita Enigma2 uuesti"
+msgstr "Taaskäivita Enigma2 "
 
 msgid "Restart GUI now?"
 msgstr "Käivitame Enigma2 kohe uuesti?"
@@ -3214,10 +3162,10 @@ msgid "Restore"
 msgstr "Taasta"
 
 msgid "Restore backups"
-msgstr ""
+msgstr "Taasta varukoopia"
 
 msgid "Restore is running..."
-msgstr ""
+msgstr "Taastamine..."
 
 msgid "Restore running"
 msgstr "Taasta"
@@ -3225,11 +3173,8 @@ msgstr "Taasta"
 msgid "Restore system settings"
 msgstr "Taasta seaded"
 
-msgid ""
-"Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
-"settings now."
-msgstr ""
-"Seadete taastamine tehtud. Vajuta OK taastatud seadete aktiveerimiseks."
+msgid "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored settings now."
+msgstr "Seadete taastamine tehtud. Vajuta OK taastatud seadete aktiveerimiseks."
 
 msgid "Resume from last position"
 msgstr "Jätka viimaselt positsioonilt"
@@ -3281,7 +3226,7 @@ msgid "SNR:"
 msgstr "SNR:"
 
 msgid "SSID:"
-msgstr ""
+msgstr "SSID:"
 
 msgid "Sat"
 msgstr "L"
@@ -3308,7 +3253,7 @@ msgid "Satteliteequipment"
 msgstr "Satelliidiseadmete  seaded"
 
 msgid "Saturation"
-msgstr ""
+msgstr "Küllastus"
 
 msgid "Saturday"
 msgstr "Laupäev"
@@ -3317,10 +3262,10 @@ msgid "Save"
 msgstr "Salvesta"
 
 msgid "Save Playlist"
-msgstr "Salvesta Playlist"
+msgstr "Salvesta Esitusloend"
 
 msgid "Scaler sharpness"
-msgstr ""
+msgstr "Skaleerija teravus "
 
 msgid "Scaling Mode"
 msgstr "Skaleerimise valikud"
@@ -3394,23 +3339,14 @@ msgstr "Otsi US MID sagedusalast"
 msgid "Scan band US SUPER"
 msgstr "Otsi US SUPER sagedusalast"
 
-msgid ""
-"Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
-"WLAN USB Stick\n"
-msgstr ""
-"Otsi WiFi-t ja püüa ühendada, kasutades vastuvõtjaga ühendatud USB WiFi "
-"adapterit\n"
+msgid "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your WLAN USB Stick\n"
+msgstr "Otsi WiFi-t ja püüa ühendada, kasutades vastuvõtjaga ühendatud USB WiFi adapterit\n"
 
-msgid ""
-"Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
-"selected wireless device.\n"
-msgstr ""
+msgid "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your selected wireless device.\n"
+msgstr "Otsi WiFi võrke ja püüa nendega ühenduda, kasutades Teie poolt valitud WLAN seadet.\n"
 
-msgid ""
-"Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
-msgstr ""
-"Otsib algsed lamedb-d järjestatud satelliitide järgi ühendatud "
-"positsioneeriga"
+msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
+msgstr "Otsib algsed lamedb-d järjestatud satelliitide järgi ühendatud positsioneeriga"
 
 msgid "Search east"
 msgstr "Otsi itta"
@@ -3419,7 +3355,7 @@ msgid "Search west"
 msgstr "Otsi läände"
 
 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
-msgstr ""
+msgstr "Otsin uuendusi. Palun oota..."
 
 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
 msgstr "Otsin uusi installitud või kustutatud pakette. Oota..."
@@ -3458,13 +3394,13 @@ msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
 msgstr "Vali varundamiseks failid. Hetkel on valitud:\n"
 
 msgid "Select files/folders to backup"
-msgstr ""
+msgstr "Vali failid/kaustad varukoopiale"
 
 msgid "Select image"
 msgstr "Vali pilt"
 
 msgid "Select interface"
-msgstr ""
+msgstr "Vali liides"
 
 msgid "Select package"
 msgstr "Vali pakett"
@@ -3479,7 +3415,7 @@ msgid "Select service to add..."
 msgstr "Vali kanal lisamiseks..."
 
 msgid "Select upgrade source to edit."
-msgstr ""
+msgstr "Vali uuenduste allika muutmine."
 
 msgid "Select video input"
 msgstr "Vali video sisend"
@@ -3491,7 +3427,7 @@ msgid "Select video mode"
 msgstr "Vali video töörežiim"
 
 msgid "Select wireless network"
-msgstr ""
+msgstr "Vali WiFi võrk"
 
 msgid "Selected source image"
 msgstr "Valitud tarkvara"
@@ -3563,7 +3499,7 @@ msgid "Set as default Interface"
 msgstr "Määra vaikimisi võrguliideseks"
 
 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
-msgstr ""
+msgstr "Sea saadaoleva sisemälu mahu hoiatusnivoo "
 
 msgid "Set interface as default Interface"
 msgstr "Määra vaikimisi võrguliideseks"
@@ -3581,7 +3517,7 @@ msgid "Setup Mode"
 msgstr "Seadistamise valik"
 
 msgid "Sharpness"
-msgstr ""
+msgstr "Teravus"
 
 msgid "Show Info"
 msgstr "Näita Infot"
@@ -3620,16 +3556,16 @@ msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
 msgstr "Näitab WiFi olekut.\n"
 
 msgid "Shutdown"
-msgstr ""
+msgstr "Lülita välja"
 
 msgid "Shutdown Dreambox after"
 msgstr "Lülita välja peale"
 
 msgid "Signal Strength:"
-msgstr ""
+msgstr "Signaali tugevus:"
 
 msgid "Signal: "
-msgstr ""
+msgstr "Signaal"
 
 msgid "Similar"
 msgstr "Sarnased"
@@ -3659,7 +3595,7 @@ msgid "Singlestep (GOP)"
 msgstr "Pilt-pildilt (GOP)"
 
 msgid "Skin"
-msgstr ""
+msgstr "Välimus"
 
 msgid "Skin..."
 msgstr "Välimus"
@@ -3696,7 +3632,7 @@ msgid "Software"
 msgstr "Alusta"
 
 msgid "Software management"
-msgstr ""
+msgstr "Tarkvara haldamine"
 
 msgid "Software restore"
 msgstr "Tarkvara taaste"
@@ -3729,8 +3665,7 @@ msgid ""
 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
 "Please choose an other one."
 msgstr ""
-"Varukoopia asukohta ei leidunud\n"
-"\n"
+"Varukoopia asukohta ei leidunud.\n"
 "Vali uus asukoht."
 
 msgid "Sorry, no Details available!"
@@ -3741,7 +3676,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Please choose another one."
 msgstr ""
-"Varukoopia asukohta ei leidunud\n"
+"Varukoopia asukohta ei leidunud.\n"
 "\n"
 "Vali uus asukoht."
 
@@ -3766,7 +3701,7 @@ msgid "Spanish"
 msgstr "Hispaania"
 
 msgid "Split preview mode"
-msgstr ""
+msgstr "Poolitatud eelvaate režiim"
 
 msgid "Standby"
 msgstr "Ootele"
@@ -3867,7 +3802,8 @@ msgstr "Symbolrate"
 msgid "System"
 msgstr "Seaded"
 
-#. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
+#. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about
+#. screen, up to 6 lines (use \n for newline)
 msgid "TRANSLATOR_INFO"
 msgstr "TÕLKE_INFO"
 
@@ -3890,7 +3826,7 @@ msgid "Tags"
 msgstr "Võtmesõnad"
 
 msgid "Temperature and Fan control"
-msgstr ""
+msgstr "Temp. ja ventilaatori kontroll"
 
 msgid "Terrestrial"
 msgstr "Digitaalne TV (DVB-T)"
@@ -3917,28 +3853,21 @@ msgid ""
 "Thank you for using the wizard.\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
+"Täname, et kasutasite abilist.\n"
+"Jätkamiseks vajutage OK"
 
 msgid ""
 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
 "Please press OK to start using your Dreambox."
 msgstr ""
-"Tänan,vastuvõtja on nüüd valmis kasutuseks.\n"
+"Tänan, vastuvõtja on nüüd valmis kasutuseks.\n"
 "Vajuta OK vastuvõtja kasutuse alustamiseks."
 
-msgid ""
-"The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
-"create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
-"players) instead?"
-msgstr ""
-"DVD standard ei toeta H.264 (HDTV) video voogesitust.Kas soovite luua "
-"Dreambox formaadis andmete (data) DVD, mida teised DVD mängijad ei mängi?"
+msgid "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD players) instead?"
+msgstr "DVD standard ei toeta H.264 (HDTV) video voogesitust.Kas soovite luua Dreambox formaadis andmete (data) DVD, mida teised DVD mängijad ei mängi?"
 
-msgid ""
-"The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
-"the feed server and save it on the stick?"
-msgstr ""
-"USB pulk on nüüd alglaetav.Kas Te soovite alla laadida serverist vastuvõtja "
-"tarkvara ja paigaldada seda USB pulgale?"
+msgid "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from the feed server and save it on the stick?"
+msgstr "USB pulk on nüüd alglaetav.Kas Te soovite alla laadida serverist vastuvõtja tarkvara ja paigaldada seda USB pulgale?"
 
 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
 msgstr "Varukoopia tegemine nurjus. Vali uus varukoopia asukoht."
@@ -3948,6 +3877,8 @@ msgid ""
 "The directory %s is not writable.\n"
 "Make sure you select a writable directory instead."
 msgstr ""
+"Kataloog %s ei ole salvestatav \n"
+"Vali kindlasti selle asemel salvestatav kataloog"
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -3968,8 +3899,7 @@ msgstr "Leitud järgmised failid"
 
 msgid ""
 "The input port should be configured now.\n"
-"You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
-"want to do that now?"
+"You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you want to do that now?"
 msgstr ""
 "Sisendport tuleks nüüd seadistada.\n"
 "Saad ekraani seadistada mõne testpildi abil.Kas soovid seda teha?"
@@ -3977,26 +3907,14 @@ msgstr ""
 msgid "The installation of the default services lists is finished."
 msgstr "Vaikimisi saatjate nimekirja install lõpetatud."
 
-msgid ""
-"The installation of the default settings is finished. You can now continue "
-"configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
-msgstr ""
-"Vaikimisi seadete instalatsioon on valmis. Saad jätkata seadete sisestamist "
-"oma vastuvõtjasse vajutades OK puldilt."
+msgid "The installation of the default settings is finished. You can now continue configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
+msgstr "Vaikimisi seadete instalatsioon on valmis. Saad jätkata seadete sisestamist oma vastuvõtjasse vajutades OK puldilt."
 
-msgid ""
-"The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
-"you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
-"risk!"
-msgstr ""
-"NFI failil puudub md5 kontroll ja see võib vigane olla.Kas soovid ikkagi "
-"tarkvara fläsh mällu installida?Ära hiljem süüdista kedagi ebaõnnestumises!!"
+msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own risk!"
+msgstr "NFI failil puudub md5 kontroll ja see võib vigane olla.Kas soovid ikkagi tarkvara fläsh mällu installida?Ära hiljem süüdista kedagi ebaõnnestumises!!"
 
-msgid ""
-"The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
-"corrupted!"
-msgstr ""
-"MD5 faili kontroll nurjus.Fail on kas vigane või poolikult allalaetud!!!"
+msgid "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be corrupted!"
+msgstr "MD5 faili kontroll nurjus.Fail on kas vigane või poolikult allalaetud!!!"
 
 msgid "The package doesn't contain anything."
 msgstr "See valik ei sisalda midagi."
@@ -4034,6 +3952,8 @@ msgid ""
 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
 "Please install it and choose what you want to do next."
 msgstr ""
+"Wifi laiendus-plugin on installeerimata!\n"
+"Palun installi see ja vali mida soovid teha järgmiseks."
 
 msgid ""
 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
@@ -4042,8 +3962,7 @@ msgstr ""
 "Wifi laiendus-plugin on installeerimata!\n"
 "Palun installi see."
 
-msgid ""
-"The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
+msgid "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
 msgstr "Praegustest seadetest saab teha varukoopia. Kas teha seda nüüd?"
 
 msgid "The wizard is finished now."
@@ -4053,7 +3972,7 @@ msgid "There are at least "
 msgstr "Seal on vähemalt"
 
 msgid "There are currently no outstanding actions."
-msgstr ""
+msgstr "Praegu ei ole täitmata tegevusi."
 
 msgid "There are no default services lists in your image."
 msgstr "Selles tarkvaras ei ole vaikimisi saatjate nimekirja."
@@ -4062,7 +3981,7 @@ msgid "There are no default settings in your image."
 msgstr "Selles tarkvaras ei ole vaikimisi seadeid"
 
 msgid "There are no updates available."
-msgstr ""
+msgstr "Uuendusi ei ole saadaval."
 
 msgid "There are now "
 msgstr "Seal on nüüd"
@@ -4084,26 +4003,14 @@ msgstr "Juhtus viga. Pakett:"
 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
 msgstr "See .NFI fail ei sisalda sobivat %s tarkvara!"
 
-msgid ""
-"This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
-"work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
-msgstr ""
-"NFI failil puudub md5 kontroll ja see võib vigane olla.Kas soovid ikkagi "
-"seda tarkvara fläsh mällu installida?"
+msgid "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
+msgstr "NFI failil puudub md5 kontroll ja see võib vigane olla.Kas soovid ikkagi seda tarkvara fläsh mällu installida?"
 
-msgid ""
-"This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
-"flash memory?"
-msgstr ""
-"Tarkvara MD5 kontroll korras.Soovid jätkata tarkvara installimist vastuvõtja "
-"fläsh mällu?"
+msgid "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to flash memory?"
+msgstr "Tarkvara MD5 kontroll korras.Soovid jätkata tarkvara installimist vastuvõtja fläsh mällu?"
 
-msgid ""
-"This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
-"content on the disc."
-msgstr ""
-"DVD RW ketas on formaaditud.Uuesti formaatimisel kustutatakse kõik, mis "
-"plaadile kirjutatud."
+msgid "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all content on the disc."
+msgstr "DVD RW ketas on formaaditud.Uuesti formaatimisel kustutatakse kõik, mis plaadile kirjutatud."
 
 #, python-format
 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
@@ -4135,13 +4042,12 @@ msgid ""
 "This test checks for configured Nameservers.\n"
 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
-"- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
-"the \"Nameserver\" Configuration"
+"- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in the \"Nameserver\" Configuration"
 msgstr ""
-"Test kontrollib nimeserveri sätteid\tKui tekib \"kinnitamata\" kiri:\n"
+"Test kontrollib nimeserveri sätteid.\n"
+"Kui tekib \"kinnitamata\" kiri:\n"
 "- kontrolli oma DHCP-d, kaableid ja adapteri seadeid \n"
-"Kui seadistasid oma nimeserverid käsitsi, siis kontrolli üle \"nimeserver\" "
-"seaded"
+"Kui seadistasid oma nimeserverid käsitsi, siis kontrolli üle \"nimeserver\" seaded"
 
 msgid ""
 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
@@ -4166,17 +4072,14 @@ msgstr ""
 "- kontrolli DHCP ja adapteri seadeid ning kaabeldust"
 
 msgid ""
-"This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
-"configuration with DHCP.\n"
+"This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address configuration with DHCP.\n"
 "If you get a \"disabled\" message:\n"
 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
-"- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
-"dialog.\n"
+"- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup dialog.\n"
 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
 msgstr ""
-"See test kontrollib,kas LAN adapter on seadistatud automaatse IP aadressi "
-"jaoks DHCP-d kasutades.\n"
+"See test kontrollib,kas LAN adapter on seadistatud automaatse IP aadressi jaoks DHCP-d kasutades.\n"
 "Kui näed \"disabled\" teadet:\n"
 "- siis LAN adapter on seadistatud IP määramisele käsitsi\n"
 "- kontrolli, et õige IP info on salvestatud AdapterSetup dialoogis.\n"
@@ -4233,7 +4136,7 @@ msgstr ""
 "Palun kontrolli ajad üle!"
 
 msgid "Timer record location"
-msgstr ""
+msgstr "Taimeri salvestuse asukoht"
 
 msgid "Timer sanity error"
 msgstr "Taimeri viga"
@@ -4248,7 +4151,7 @@ msgid "Timeshift"
 msgstr "Ajanihe"
 
 msgid "Timeshift location"
-msgstr ""
+msgstr "Ajanihke asukoht"
 
 msgid "Timeshift not possible!"
 msgstr "Ajanihke kasutamine pole võimalik."
@@ -4270,25 +4173,20 @@ msgstr "Testpilt"
 
 msgid ""
 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
-"1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
-"stick.\n"
-"2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
-"for 10 seconds.\n"
+"1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB stick.\n"
+"2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed for 10 seconds.\n"
 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
 msgstr ""
 "Vastuvõtja tarkvara uuendamiseks, tee palun järgmist:\n"
-"1) Lülita vastuvõtja vooluvõrgust välja ja ühenda vastuvõtjaga alglaetav USB "
-"pulk.\n"
-"2) Lülita vastuvõtja uuesti vooluvõrku ja hoia all DOWN nuppu esipaneelil 10 "
-"sekundit.\n"
-"3) Oota kuni vastuvõtja teeb alglaadimist ja täida edasisi vastuvõtja "
-"juhiseid."
+"1) Lülita vastuvõtja vooluvõrgust välja ja ühenda vastuvõtjaga alglaetav USB pulk.\n"
+"2) Lülita vastuvõtja uuesti vooluvõrku ja hoia all DOWN nuppu esipaneelil 10 sekundit.\n"
+"3) Oota kuni vastuvõtja teeb alglaadimist ja täida edasisi vastuvõtja juhiseid."
 
 msgid "Today"
 msgstr "Täna"
 
 msgid "Tone Amplitude"
-msgstr ""
+msgstr "Toon Amplituud"
 
 msgid "Tone mode"
 msgstr "22KHz-toon"
@@ -4404,10 +4302,10 @@ msgid "Uncommitted DiSEqC command"
 msgstr "Uncommitted DiSEqC-käsk"
 
 msgid "Undo install"
-msgstr ""
+msgstr "Tühista install"
 
 msgid "Undo uninstall"
-msgstr ""
+msgstr "Tühista uninstall"
 
 msgid "Unicable"
 msgstr "Luba"
@@ -4419,7 +4317,7 @@ msgid "Unicable Martix"
 msgstr "Unicable Martix"
 
 msgid "Uninstall"
-msgstr ""
+msgstr "Eemalda"
 
 msgid "Universal LNB"
 msgstr "Universaal LNB"
@@ -4428,7 +4326,7 @@ msgid "Unmount failed"
 msgstr "Lahtiühendamine nurjus"
 
 msgid "Unsupported"
-msgstr ""
+msgstr "Pole toetatud"
 
 msgid "Update"
 msgstr "Uuendus"
@@ -4440,7 +4338,7 @@ msgid "Updating finished. Here is the result:"
 msgstr "Uuendamine lõppenud. Tulemus:"
 
 msgid "Updating software catalog"
-msgstr ""
+msgstr "Uuendan tarkvara kausta"
 
 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
 msgstr "Uuendan. Oota...See võib kesta mõne minuti."
@@ -4490,16 +4388,14 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Häälesta tüüner A"
 
-msgid ""
-"Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
-"press OK."
+msgid "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, press OK."
 msgstr "Kasuta valimiseks üles/alla nuppu puldil, siis vajuta OK."
 
 msgid "Use this video enhancement settings?"
-msgstr ""
+msgstr "Kasuta neid pildiparanduse seadeid?"
 
 msgid "Use time of currently running service"
-msgstr ""
+msgstr "Kasuta hetkel jooksva kanali aega"
 
 msgid "Use usals for this sat"
 msgstr "Kasuta USALS sellel satelliidil"
@@ -4541,19 +4437,18 @@ msgid "Video Wizard"
 msgstr "Video Toiming"
 
 msgid "Video enhancement preview"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi paranduste eelvaade"
 
 msgid "Video enhancement settings"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi paranduste seaded"
 
 msgid "Video enhancement setup"
-msgstr ""
+msgstr "Pildi paranduste sätted"
 
 msgid ""
 "Video input selection\n"
 "\n"
-"Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
-"input port).\n"
+"Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different input port).\n"
 "\n"
 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
 msgstr ""
@@ -4567,7 +4462,7 @@ msgid "Video mode selection."
 msgstr "Video valik."
 
 msgid "Videoenhancement Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Pildiparanduse Sätted"
 
 msgid "View Movies..."
 msgstr "Näita salvestisi"
@@ -4657,15 +4552,13 @@ msgid "Waiting"
 msgstr "Ootan"
 
 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
-msgstr ""
+msgstr "Hoiata, kui vaba ruumi alla  (kB):"
 
 msgid ""
-"We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
-"your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
+"We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
 "Please press OK to begin."
 msgstr ""
-"Nüüd proovime, kas TV näitab seda eraldust 50 Hz juures. Kui ekraan läheb "
-"mustaks, oota 20 sekundit ja TV lülitub tagasi 60 Hz peale.\n"
+"Nüüd proovime, kas TV näitab seda eraldust 50 Hz juures. Kui ekraan läheb mustaks, oota 20 sekundit ja TV lülitub tagasi 60 Hz peale.\n"
 "Vajuta alustamiseks OK."
 
 msgid "Wed"
@@ -4680,8 +4573,7 @@ msgstr "Nädalapäev"
 msgid ""
 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
 "\n"
-"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
-"cut'.\n"
+"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start cut'.\n"
 "\n"
 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
 msgstr ""
@@ -4690,31 +4582,31 @@ msgstr ""
 "Keri lõike koha algusesse.Vajuta OK, 'lõike algus'.\n"
 "Edasi otsi lõike lõpp, vajuta OK.Tehtud."
 
-msgid ""
-"Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
-"the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
-"current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
-msgstr ""
-"Tere tulemast tarkvara uuendamise seadistusabilisse. Seadistusabiline aitab "
-"Teid seadete varundamisel ja tarkvara uuendamisel."
+msgid "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
+msgstr "Tere tulemast tarkvara uuendamise seadistusabilisse. Seadistusabiline aitab Teid seadete varundamisel ja tarkvara uuendamisel."
 
 msgid ""
 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
 "\n"
 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
-"To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be "
-"cleaned up.\n"
+"To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be cleaned up.\n"
 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
 msgstr ""
+"Vastuvõtjas kasutatav vaba sisemälu maht on langenud alla 2 MB.\n"
+"Oma vastuvõtja stabiilse töö kindlustamiseks oleks vaja sisemälu puhastada \n"
+"Saad kasutada seda puhastusabilist mõnede laienduste eemaldamiseks.\n"
 
 msgid ""
 "Welcome.\n"
 "\n"
-"If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
-"you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
+"If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
 "\n"
 "Press OK to start configuring your network"
 msgstr ""
+"Tere tulemast.\n"
+"\n"
+"Kui Te tahate ühendada oma vastuvõtja interneti, siis see abiline juhendab Teid vastuvõtja võrguseadistamisel.\n"
+"Vajutage OK võrguseadistamise alustamiseks"
 
 msgid ""
 "Welcome.\n"
@@ -4742,8 +4634,7 @@ msgstr "Mida teha saadud vealogidega?"
 msgid ""
 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
-"After completion of factory reset, your receiver will restart "
-"automatically!\n"
+"After completion of factory reset, your receiver will restart automatically!\n"
 "\n"
 "Really do a factory reset?"
 msgstr ""
@@ -4763,13 +4654,13 @@ msgid "Wireless"
 msgstr "Wifi"
 
 msgid "Wireless LAN"
-msgstr ""
+msgstr "Traadita LAN"
 
 msgid "Wireless Network"
 msgstr "Traadita võrk"
 
 msgid "Wireless Network State"
-msgstr ""
+msgstr "WiFi võrgu olek"
 
 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
 msgstr "Kirjutamise viga. Kõvaketas täis?\n"
@@ -4790,7 +4681,7 @@ msgid "Yes"
 msgstr "Jah"
 
 msgid "Yes to all"
-msgstr ""
+msgstr "Kõigile JAH"
 
 msgid "Yes, and delete this movie"
 msgstr "Jah, kustuta see salvestis"
@@ -4828,12 +4719,8 @@ msgstr "Te saate paigaldust tühistada."
 msgid "You can cancel the removal."
 msgstr "Te saate tühistada eemaldamise."
 
-msgid ""
-"You can choose some default settings now. Please select the settings you "
-"want to be installed."
-msgstr ""
-"Saad valida nüüd mõningaid vaikimisi seadeid.Palun vali seaded, mida soovid "
-"installida."
+msgid "You can choose some default settings now. Please select the settings you want to be installed."
+msgstr "Saad valida nüüd mõningaid vaikimisi seadeid.Palun vali seaded, mida soovid installida."
 
 msgid "You can choose, what you want to install..."
 msgstr "Saad valida, mida tahad installida"
@@ -4842,7 +4729,7 @@ msgid "You can install this plugin."
 msgstr "Te saate paigaldada selle laienduse."
 
 msgid "You can only burn Dreambox recordings!"
-msgstr ""
+msgstr "Te saate plaadile kirjutada ainult vastuvõtja salvestusi!"
 
 msgid "You can remove this plugin."
 msgstr "Te saate eemaldada selle laienduse."
@@ -4853,26 +4740,17 @@ msgstr "Seda ei saa kustutada!"
 msgid "You chose not to install any default services lists."
 msgstr "Ei soovinud installida ühtegi vaikimisi teenuste nimekirja."
 
-msgid ""
-"You chose not to install any default settings. You can however install the "
-"default settings later in the settings menu."
-msgstr ""
-"Ei soovinud installida ühtegi vaikimisi seadet.Siiski saab ka hiljem "
-"vaikimisi seadeid installida seadete menüüst."
+msgid "You chose not to install any default settings. You can however install the default settings later in the settings menu."
+msgstr "Ei soovinud installida ühtegi vaikimisi seadet.Siiski saab ka hiljem vaikimisi seadeid installida seadete menüüst."
 
-msgid ""
-"You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
+msgid "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
 msgstr "Ei soovinud installida midagi.Vajuta OK väljumiseks."
 
-msgid ""
-"You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
-"harddisk is not an option for you."
+msgid "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a harddisk is not an option for you."
 msgstr "Seadmes ei ole kõvaketast, seega ei saa teha varukoopiat kõvakettale"
 
 msgid ""
-"You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
-"slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
-"to the harddisk!\n"
+"You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup to the harddisk!\n"
 "Please press OK to start the backup now."
 msgstr "Oled valinud turvakoopia mälukaardile. Vajuta OK alustamiseks nüüd."
 
@@ -4881,26 +4759,16 @@ msgid ""
 "Please press OK to start the backup now."
 msgstr "Oled valinud turvakoopia USB-le. Vajuta OK alustamiseks nüüd."
 
-msgid ""
-"You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
-"backup now."
+msgid "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the backup now."
 msgstr "Oled valinud turvakoopia kõvakettale. Vajuta OK alustamiseks nüüd."
 
-msgid ""
-"You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
-"now."
+msgid "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup now."
 msgstr "Oled valinud turvakoopia kõvakettale. Vajuta OK alustamiseks nüüd."
 
-msgid ""
-"You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
-"repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
-msgstr ""
-"Te soovite luua uue alglaetava USB-pulga tarkvarale.Kõik vana info USB "
-"pulgal läheb kaduma !!!"
+msgid "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
+msgstr "Te soovite luua uue alglaetava USB-pulga tarkvarale.Kõik vana info USB pulgal läheb kaduma !!!"
 
-msgid ""
-"You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
-"restore. Please press OK to start the restore now."
+msgid "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after restore. Please press OK to start the restore now."
 msgstr "Oled valinud turvakoopia kõvakettale. Vajuta OK alustamiseks nüüd."
 
 #, python-format
@@ -4908,16 +4776,11 @@ msgid "You have to wait %s!"
 msgstr "Tuleb oodata %s!"
 
 msgid ""
-"You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
-"please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
-"Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
-"instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
-"your settings."
+"You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
+"Your dreambox will now be halted. After you have performed the update instructions from the website, your new firmware will ask you to restore your settings."
 msgstr ""
-"Nüüd on vaja ühendada vastuvõtja arvutiga.Kui on vaja abi, siis palun "
-"vaata : http://www.dm7025.de.\n"
-"Vastuvõtja on nüüd peatatud.Kui on täidetud uuendamise juhised veebilehelt, "
-"siis uus tarkvara palub taastada seadeid."
+"Nüüd on vaja ühendada vastuvõtja arvutiga.Kui on vaja abi, siis palun vaata : http://www.dm7025.de.\n"
+"Vastuvõtja on nüüd peatatud.Kui on täidetud uuendamise juhised veebilehelt, siis uus tarkvara palub taastada seadeid."
 
 msgid ""
 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
@@ -4934,6 +4797,10 @@ msgid ""
 "Your internet connection is working now.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Teie vastuvõtja on kasutamiseks valmis.\n"
+"\n"
+"Teie vastuvõtja interneti ühendus töötab.\n"
+"\n"
 
 msgid ""
 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
@@ -4942,6 +4809,11 @@ msgid ""
 "\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
+"Teie vastuvõtja on kasutamiseks valmis.\n"
+"\n"
+"Teie vastuvõtja interneti ühendus töötab.\n"
+"\n"
+"Vajutage OK jätkamiseks"
 
 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
 msgstr "Teie vastuvõtja teeb pärast puldilt OK vajutamist taaskäivituse."
@@ -4949,24 +4821,16 @@ msgstr "Teie vastuvõtja teeb pärast puldilt OK vajutamist taaskäivituse."
 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
 msgstr "TV töötab 50 Hz korral. Tore!"
 
-msgid ""
-"Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
-"process."
+msgid "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade process."
 msgstr "Turvakoopia valmis. Me informeerime edasistest uuenduste käigust"
 
-msgid ""
-"Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
-"blank dual layer DVD!"
-msgstr ""
-"Teie salvestiste kollektsioon ei mahu ühekihilisele plaadile, vaja on tühja "
-"kahekihilist DVD plaati!"
+msgid "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a blank dual layer DVD!"
+msgstr "Teie salvestiste kollektsioon ei mahu ühekihilisele plaadile, vaja on tühja kahekihilist DVD plaati!"
 
 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
 msgstr "Lülitan välja. Palun oota"
 
-msgid ""
-"Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
-"try again."
+msgid "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and try again."
 msgstr "Internetiühendust pole. Kontrolli võrguseadeid ja ürita uuesti."
 
 msgid "Your email address:"
@@ -4983,12 +4847,14 @@ msgid ""
 "Your internet connection is not working!\n"
 "Please choose what you want to do next."
 msgstr ""
+"Teie interneti ühendus ei tööta!\n"
+"Palun valige mida soovite teha edasi."
 
 msgid "Your name (optional):"
 msgstr "Teie nimi (soovi korral):"
 
 msgid "Your network configuration has been activated."
-msgstr "Võrguseaditus on aktiveeritud"
+msgstr "Võrguseadistus on aktiveeritud"
 
 msgid ""
 "Your network configuration has been activated.\n"
@@ -5007,15 +4873,16 @@ msgid ""
 "\n"
 "Please choose what you want to do next."
 msgstr ""
+"Teie WLAN ühendust ei saa tööle!\n"
+"Kas WLAN USB pulk on ühendatud?\n"
+"\n"
+"Palun valige mida soovite teha edasi."
 
 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
-msgstr ""
-"Kas pöördun tagasi kanalile, millel olid enne satelliidiotsija kasutamist?"
+msgstr "Taastan varem häälestatud kanalile?"
 
 msgid "Zap back to service before satfinder?"
-msgstr ""
-"Kas pöördun tagasi kanalile, mis oli enne\n"
-"satelliidiotsija kasutamist?"
+msgstr "Taastan varem häälestatud kanalile?"
 
 msgid "[alternative edit]"
 msgstr "[Lisavõimaluste lisamine ja kustutamine]"
@@ -5051,7 +4918,7 @@ msgid "activate current configuration"
 msgstr "Aktiveeri muudatused"
 
 msgid "activate network adapter configuration"
-msgstr ""
+msgstr "aktiveeri võrgukaardi seaded"
 
 msgid "add Provider"
 msgstr "Lisa levitaja"
@@ -5072,13 +4939,13 @@ msgid "add bouquet"
 msgstr "Lisa nimekiri"
 
 msgid "add directory to playlist"
-msgstr "Lisa kataloog playlist-i"
+msgstr "Lisa kataloog esitusloendisse"
 
 msgid "add file to playlist"
-msgstr "Lisa fail playlist-i"
+msgstr "Lisa fail esitusloendisse"
 
 msgid "add files to playlist"
-msgstr "Lisa failid playlist-i"
+msgstr "Lisa failid esitusloendisse"
 
 msgid "add marker"
 msgstr "Lisa marker"
@@ -5121,13 +4988,13 @@ msgid "assigned CAIds"
 msgstr "määratud CAId-d"
 
 msgid "assigned CAIds:"
-msgstr ""
+msgstr "määratud CAId-d:"
 
 msgid "assigned Services/Provider"
 msgstr "määratud Kanalid/Levitaja"
 
 msgid "assigned Services/Provider:"
-msgstr ""
+msgstr "määratud kanalid/levitajad:"
 
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) format"
@@ -5190,7 +5057,7 @@ msgid "circular right"
 msgstr "ringpolarisatsioon parem"
 
 msgid "clear playlist"
-msgstr "Tühjenda playlist"
+msgstr "Tühjenda esitusloend"
 
 msgid "complex"
 msgstr "keeruline"
@@ -5232,10 +5099,10 @@ msgid "delete file"
 msgstr "Kustuta fail"
 
 msgid "delete playlist entry"
-msgstr "Kustuta playlisti kirje"
+msgstr "Kustuta esitusloendi kirje"
 
 msgid "delete saved playlist"
-msgstr "Kustuta salvestatud playlist"
+msgstr "Kustuta salvestatud esitusloend"
 
 msgid "delete..."
 msgstr "Kustuta"
@@ -5301,7 +5168,7 @@ msgid "enigma2 and network"
 msgstr "enigma2 ja võrk"
 
 msgid "enter hidden network SSID"
-msgstr ""
+msgstr "sisesta varjatud võrgu SSID"
 
 msgid "equal to"
 msgstr "on võrdne"
@@ -5450,7 +5317,7 @@ msgid "list style single line"
 msgstr "Nimekirja stiil: single line"
 
 msgid "load playlist"
-msgstr "Lae playlist"
+msgstr "Lae esitusloend"
 
 msgid "locked"
 msgstr "lukustatud"
@@ -5522,7 +5389,7 @@ msgid "no HDD found"
 msgstr "kõvaketast ei leitud"
 
 msgid "no Services/Providers selected"
-msgstr ""
+msgstr "pole kanalit/levitajat valitud"
 
 msgid "no module found"
 msgstr "moodulit ei leitud"
@@ -5651,7 +5518,7 @@ msgid "remove this mark"
 msgstr "kustuta see märk"
 
 msgid "repeat playlist"
-msgstr "korda playlisti"
+msgstr "korda esitusloendit"
 
 msgid "repeated"
 msgstr "korduvalt"
@@ -5666,10 +5533,10 @@ msgid "save last directory on exit"
 msgstr "Palun vali sihtkaust või meedia"
 
 msgid "save playlist"
-msgstr "Salvesta playlist"
+msgstr "Salvesta esitusloend"
 
 msgid "save playlist on exit"
-msgstr "salvesta playlist"
+msgstr "salvesta esitusloend"
 
 msgid "scan done!"
 msgstr "otsing valmis!"
@@ -5763,10 +5630,10 @@ msgid "show transponder info"
 msgstr "Näita transponderi infot"
 
 msgid "shuffle playlist"
-msgstr "Sega playlist"
+msgstr "Sega esitusloend"
 
 msgid "shut down"
-msgstr ""
+msgstr "lülita välja"
 
 msgid "shutdown"
 msgstr "lülita välja"
@@ -5832,7 +5699,7 @@ msgid "switch to filelist"
 msgstr "Mine faililoendisse"
 
 msgid "switch to playlist"
-msgstr "Mine playlist-loendisse"
+msgstr "Mine esitusloendisse"
 
 msgid "switch to the next angle"
 msgstr "Vali järgmine vaatenurk"
@@ -5862,7 +5729,7 @@ msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
 msgstr "Vaheta aja,salvestuse,heli,subtiitri info"
 
 msgid "unavailable"
-msgstr ""
+msgstr "pole saadaval"
 
 msgid "unconfirmed"
 msgstr "kinnitamata"
@@ -5918,12 +5785,8 @@ msgstr "jah"
 msgid "yes (keep feeds)"
 msgstr "jah (hoia feedid)"
 
-msgid ""
-"your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
-"assistance before rebooting your dreambox."
-msgstr ""
-"Teie vastuvõtja võib olla nüüd kasutu.Uuri juhendit täiendava abileidmiseks "
-"enne vastuvõtja alglaadimist."
+msgid "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further assistance before rebooting your dreambox."
+msgstr "Teie vastuvõtja võib olla nüüd kasutu.Uuri juhendit täiendava abileidmiseks enne vastuvõtja alglaadimist."
 
 msgid "zap"
 msgstr "kanalivahetus"