Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-09-07 12:29+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-07-23 12:21+0200\n"
12 "Last-Translator: Mladen <acid-burn@opendreambox.org>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: pl\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Advanced options and settings."
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
28
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
35
36 msgid ""
37 "\n"
38 "Backup your Dreambox settings."
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "Kopia ustawień Dreamboxa."
42
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Edytuj adres aktualizacji."
49
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
53 msgstr ""
54 "\n"
55 "Zarządzaj rozszerzeniami lub pluginami Dreamboxa"
56
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Online update of your Dreambox software."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
63
64 msgid ""
65 "\n"
66 "Press OK on your remote control to continue."
67 msgstr ""
68 "\n"
69 "Wciśnij OK aby kontynuować."
70
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Restore your Dreambox settings."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
77
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox with a new firmware."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
84
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Restore your backups by date."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Przywróć kopie według daty."
91
92 msgid ""
93 "\n"
94 "Scan for local extensions and install them."
95 msgstr ""
96 "\n"
97 "Szukaj lokalnych rozszerzeń i zainstaluj je."
98
99 msgid ""
100 "\n"
101 "Select your backup device.\n"
102 "Current device: "
103 msgstr ""
104 "\n"
105 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
106 "Aktualne urządzenie: "
107
108 msgid ""
109 "\n"
110 "System will restart after the restore!"
111 msgstr ""
112 "\n"
113 "System będzie zrestartowany po przywracaniu!"
114
115 msgid ""
116 "\n"
117 "View, install and remove available or installed packages."
118 msgstr ""
119 "\n"
120 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
121
122 msgid " "
123 msgstr " "
124
125 msgid " Results"
126 msgstr " Wyniki"
127
128 msgid " extensions."
129 msgstr "Rozszerzenia"
130
131 msgid " ms"
132 msgstr ""
133
134 msgid " packages selected."
135 msgstr "Wybrane paczki"
136
137 msgid " updates available."
138 msgstr "Dostępne aktualizacje"
139
140 msgid " wireless networks found!"
141 msgstr "Znaleziono sieć bezprzewodową!"
142
143 #
144 msgid "#000000"
145 msgstr "#000000"
146
147 #
148 msgid "#0064c7"
149 msgstr "#0064c7"
150
151 #
152 msgid "#25062748"
153 msgstr "#25062748"
154
155 #
156 msgid "#389416"
157 msgstr "#389416"
158
159 #
160 msgid "#80000000"
161 msgstr "#80000000"
162
163 #
164 msgid "#80ffffff"
165 msgstr "#80ffffff"
166
167 #
168 msgid "#bab329"
169 msgstr "#bab329"
170
171 #
172 msgid "#f23d21"
173 msgstr "#f23d21"
174
175 #
176 msgid "#ffffff"
177 msgstr "#ffffff"
178
179 #
180 msgid "#ffffffff"
181 msgstr "#ffffffff"
182
183 #
184 msgid "%H:%M"
185 msgstr "%H:%M"
186
187 #
188 #, python-format
189 msgid "%d jobs are running in the background!"
190 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
191
192 #
193 #, python-format
194 msgid "%d min"
195 msgstr "%d min"
196
197 #
198 #, python-format
199 msgid "%d services found!"
200 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
201
202 #
203 msgid "%d.%B %Y"
204 msgstr "%d.%B %Y"
205
206 #
207 #, python-format
208 msgid "%i ms"
209 msgstr "%i ms"
210
211 #
212 #, python-format
213 msgid ""
214 "%s\n"
215 "(%s, %d MB free)"
216 msgstr ""
217 "%s\n"
218 "(%s, %d MB wolne)"
219
220 #
221 #, python-format
222 msgid "%s (%s)\n"
223 msgstr "%s (%s)\n"
224
225 #
226 msgid "(ZAP)"
227 msgstr "(Przełącz)"
228
229 #
230 msgid "(empty)"
231 msgstr "(puste)"
232
233 #
234 msgid "(show optional DVD audio menu)"
235 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
236
237 #
238 msgid "* Only available if more than one interface is active."
239 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
240
241 #
242 msgid ".NFI Download failed:"
243 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
244
245 #
246 msgid ""
247 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
248 msgstr ""
249 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
250 "flashować tym image'm!"
251
252 #
253 msgid "0"
254 msgstr "0"
255
256 #
257 msgid "1"
258 msgstr "1"
259
260 #
261 msgid "1 wireless network found!"
262 msgstr "Znaleziono 1 sieć bezprzewodową!"
263
264 #
265 msgid "1.0"
266 msgstr "1.0"
267
268 #
269 msgid "1.1"
270 msgstr "1.1"
271
272 #
273 msgid "1.2"
274 msgstr "1.2"
275
276 #
277 msgid "12V output"
278 msgstr "Wyjście 12V"
279
280 #
281 msgid "13 V"
282 msgstr "13 V"
283
284 #
285 msgid "16:10"
286 msgstr "16:10"
287
288 #
289 msgid "16:10 Letterbox"
290 msgstr "16:10 Letterbox"
291
292 #
293 msgid "16:10 PanScan"
294 msgstr "16:10 PanScan"
295
296 #
297 msgid "16:9"
298 msgstr "16:9"
299
300 #
301 msgid "16:9 Letterbox"
302 msgstr "16:9 Letterbox"
303
304 #
305 msgid "16:9 always"
306 msgstr "16:9 zawsze"
307
308 #
309 msgid "18 V"
310 msgstr "18 V"
311
312 #
313 msgid "2"
314 msgstr "2"
315
316 #
317 msgid "3"
318 msgstr "3"
319
320 #
321 msgid "30 minutes"
322 msgstr "30 minut"
323
324 #
325 msgid "4"
326 msgstr "4"
327
328 #
329 msgid "4:3"
330 msgstr "4:3"
331
332 #
333 msgid "4:3 Letterbox"
334 msgstr "4:3 Letterbox"
335
336 #
337 msgid "4:3 PanScan"
338 msgstr "4:3 PanScan"
339
340 #
341 msgid "5"
342 msgstr "5"
343
344 #
345 msgid "5 minutes"
346 msgstr "5 minut"
347
348 #
349 msgid "6"
350 msgstr "6"
351
352 #
353 msgid "60 minutes"
354 msgstr "60 minut"
355
356 #
357 msgid "7"
358 msgstr "7"
359
360 #
361 msgid "8"
362 msgstr "8"
363
364 #
365 msgid "9"
366 msgstr "9"
367
368 #
369 msgid "<Current movielist location>"
370 msgstr "<Bieżąca lokalizacja>"
371
372 #
373 msgid "<Default movie location>"
374 msgstr "<Domyślna lokalizacja>"
375
376 #
377 msgid "<Last timer location>"
378 msgstr "<Ostatnia lokalizacja timera>"
379
380 #
381 msgid "<unknown>"
382 msgstr "<nieznany>"
383
384 #
385 msgid "??"
386 msgstr "??"
387
388 #
389 msgid "A"
390 msgstr "A"
391
392 #
393 #, python-format
394 msgid ""
395 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
396 "Do you want to keep your version?"
397 msgstr ""
398 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
399 "Czy zachować aktualną wersję?"
400
401 msgid "A demo plugin for TPM usage."
402 msgstr "Plugin demo dla użytku TPM."
403
404 #
405 msgid ""
406 "A finished record timer wants to set your\n"
407 "Dreambox to standby. Do that now?"
408 msgstr ""
409 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
410 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
411
412 #
413 msgid ""
414 "A finished record timer wants to shut down\n"
415 "your Dreambox. Shutdown now?"
416 msgstr ""
417 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
418 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
419
420 #
421 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
422 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
423
424 #
425 msgid ""
426 "A mount entry with this name already exists!\n"
427 "Update existing entry and continue?\n"
428 msgstr ""
429 "Wpis montowania o tej nazwie już istnieje!\n"
430 "Zaktualizować istniejący wpis i kontynuować?\n"
431
432 #
433 #, python-format
434 msgid ""
435 "A record has been started:\n"
436 "%s"
437 msgstr ""
438 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
439 "%s"
440
441 #
442 msgid ""
443 "A recording is currently running.\n"
444 "What do you want to do?"
445 msgstr ""
446 "Nagrywanie w toku...\n"
447 "Co chcesz zrobić?"
448
449 #
450 msgid ""
451 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
452 "configure the positioner."
453 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
454
455 #
456 msgid ""
457 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
458 "start the satfinder."
459 msgstr ""
460 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
461 "sygnału."
462
463 #
464 #, python-format
465 msgid "A required tool (%s) was not found."
466 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
467
468 #
469 msgid "A search for available updates is currently in progress."
470 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji w toku."
471
472 #
473 msgid ""
474 "A second configured interface has been found.\n"
475 "\n"
476 "Do you want to disable the second network interface?"
477 msgstr ""
478 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
479 "\n"
480 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
481
482 #
483 msgid ""
484 "A sleep timer wants to set your\n"
485 "Dreambox to standby. Do that now?"
486 msgstr ""
487 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
488 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
489
490 #
491 msgid ""
492 "A sleep timer wants to shut down\n"
493 "your Dreambox. Shutdown now?"
494 msgstr ""
495 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
496 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
497
498 #
499 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
500 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
501
502 #
503 msgid ""
504 "A timer failed to record!\n"
505 "Disable TV and try again?\n"
506 msgstr ""
507 "Timer nie mógł nagrać!\n"
508 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
509
510 #
511 msgid "A/V Settings"
512 msgstr "Ustawienia A/V"
513
514 #
515 msgid "AA"
516 msgstr "AA"
517
518 #
519 msgid "AB"
520 msgstr "AB"
521
522 #
523 msgid "AC3 default"
524 msgstr "AC3 domyślnie"
525
526 #
527 msgid "AC3 downmix"
528 msgstr "AC3 downmix"
529
530 #
531 msgid "Abort"
532 msgstr "Przerwij"
533
534 #
535 msgid "Abort this Wizard."
536 msgstr "Opuść tego kreatora."
537
538 #
539 msgid "About"
540 msgstr "O tunerze..."
541
542 #
543 msgid "About..."
544 msgstr "Informacje o tunerze..."
545
546 #
547 msgid "Accesspoint:"
548 msgstr "Punkt dostępowy:"
549
550 #
551 msgid "Action on long powerbutton press"
552 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
553
554 #
555 msgid "Action on short powerbutton press"
556 msgstr "Akcja po krótkim przyciśnięciu Power"
557
558 #
559 msgid "Action:"
560 msgstr "Akcja:"
561
562 #
563 msgid "Activate Picture in Picture"
564 msgstr "Aktywuj PiP"
565
566 #
567 msgid "Activate network settings"
568 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
569
570 #
571 msgid "Active"
572 msgstr "Aktywny"
573
574 #
575 msgid ""
576 "Active/\n"
577 "Inactive"
578 msgstr ""
579 "Aktywny/\n"
580 "Niekatywny"
581
582 #
583 msgid "Adapter settings"
584 msgstr "Ustawienia adaptera"
585
586 #
587 msgid "Add"
588 msgstr "Dodaj"
589
590 #
591 msgid "Add Bookmark"
592 msgstr "Dodaj zakładkę"
593
594 #
595 msgid "Add WLAN configuration?"
596 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
597
598 #
599 msgid "Add a mark"
600 msgstr "Dodaj znacznik"
601
602 #
603 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
604 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania NFS lub CIFS w Dreamboxie"
605
606 #
607 msgid "Add a new title"
608 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
609
610 #
611 msgid "Add network configuration?"
612 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
613
614 #
615 msgid "Add new AutoTimer"
616 msgstr "Dodaj nowy AutoTimer"
617
618 #
619 msgid "Add new network mount point"
620 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania sieci"
621
622 #
623 msgid "Add timer"
624 msgstr "Dodaj timer"
625
626 #
627 msgid "Add timer as disabled on conflict"
628 msgstr "Dodaj timer jako wyłączony przy konflikcie"
629
630 #
631 msgid "Add title"
632 msgstr "Dodaj tytuł"
633
634 #
635 msgid "Add to bouquet"
636 msgstr "Dodaj do bukietu"
637
638 #
639 msgid "Add to favourites"
640 msgstr "Dodaj do ulubionych"
641
642 #
643 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
644 msgstr "Dodać zap timer zamiast timera nagrywania?"
645
646 #
647 msgid "Added: "
648 msgstr "Dodano: "
649
650 #
651 msgid ""
652 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
653 "enabled."
654 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
655
656 #
657 msgid "Adds network configuration if enabled."
658 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
659
660 #
661 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
662 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
663
664 #
665 msgid ""
666 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
667 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
668 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
669 "test screens."
670 msgstr ""
671 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
672 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
673 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
674 "zobaczyć inny testowy ekran."
675
676 #
677 msgid "Advanced Options"
678 msgstr "Zaawansowane Opcje"
679
680 #
681 msgid "Advanced Software"
682 msgstr "Zaawansowane oprogramowanie"
683
684 #
685 msgid "Advanced Software Plugin"
686 msgstr "Zaawasnowane oprogramowanie pluginu"
687
688 #
689 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
690 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
691
692 #
693 msgid "Advanced Video Setup"
694 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
695
696 #
697 msgid "Advanced restore"
698 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
699
700 #
701 msgid "After event"
702 msgstr "Po wydarzeniu"
703
704 #
705 msgid ""
706 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
707 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
708 msgstr ""
709 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
710 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
711 "Dreamboxa."
712
713 #
714 msgid "Album"
715 msgstr "Album"
716
717 #
718 msgid "All"
719 msgstr "Wszystkie"
720
721 #
722 msgid "All Satellites"
723 msgstr "Wszystkie satelity"
724
725 #
726 msgid "All Time"
727 msgstr "Cały czas"
728
729 #
730 msgid "All non-repeating timers"
731 msgstr "Wszystkie nie-powtarzane timery"
732
733 #
734 msgid "Allow zapping via Webinterface"
735 msgstr "Zezwól na przełącznie z poziomu Web"
736
737 #
738 msgid "Alpha"
739 msgstr "Przezroczystość"
740
741 #
742 msgid "Alternative radio mode"
743 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
744
745 #
746 msgid "Alternative services tuner priority"
747 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
748
749 msgid "Always ask"
750 msgstr ""
751
752 #
753 msgid "Always ask before sending"
754 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
755
756 #
757 msgid "Ammount of recordings left"
758 msgstr "Spośród pozostałych nagrań"
759
760 #
761 msgid "An empty filename is illegal."
762 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
763
764 #
765 msgid "An error occured."
766 msgstr "Wystąpił błąd."
767
768 #
769 msgid "An unknown error occured!"
770 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
771
772 #
773 msgid "Anonymize crashlog?"
774 msgstr "Anonimowy crashlog"
775
776 #
777 msgid "Arabic"
778 msgstr "Arabski"
779
780 #
781 msgid ""
782 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
783 "\n"
784 msgstr ""
785 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
786 "\n"
787
788 #
789 msgid ""
790 "Are you sure you want to delete\n"
791 "following backup:\n"
792 msgstr ""
793 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
794 "tą kopię zapasową:\n"
795
796 #
797 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
798 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
799
800 #
801 msgid ""
802 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
803 "\n"
804 msgstr ""
805 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
806 "\n"
807
808 #
809 msgid ""
810 "Are you sure you want to restore\n"
811 "following backup:\n"
812 msgstr ""
813 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
814 "daną kopię:\n"
815
816 #
817 msgid ""
818 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
819 "Enigma2 will restart after the restore"
820 msgstr ""
821 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
822 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
823
824 #
825 msgid ""
826 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
827 "\n"
828 msgstr ""
829 "Jesteś pewien że chcesz zapisać to montowanie sieci?\n"
830 "\n"
831
832 #
833 msgid "Artist"
834 msgstr "Artysta"
835
836 #
837 msgid "Ascending"
838 msgstr "Rosnąco"
839
840 #
841 msgid "Ask before shutdown:"
842 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
843
844 #
845 msgid "Ask user"
846 msgstr "Zapytaj użytkownika"
847
848 #
849 msgid "Aspect Ratio"
850 msgstr "Format obrazu:"
851
852 msgid "Atheros"
853 msgstr "Atheros"
854
855 #
856 msgid "Audio"
857 msgstr "Dźwięk"
858
859 #
860 msgid "Audio Options..."
861 msgstr "Opcje Dźwięku..."
862
863 #
864 msgid "Audio Sync"
865 msgstr "Audio Sync"
866
867 #
868 msgid "Audio Sync Setup"
869 msgstr "Konfiguracja Audio Sync"
870
871 #
872 msgid "Australia"
873 msgstr "Australia"
874
875 #
876 msgid "Author: "
877 msgstr "Autor: "
878
879 #
880 msgid "Authoring mode"
881 msgstr "Tryb autoringu"
882
883 #
884 msgid "Auto"
885 msgstr "Auto"
886
887 #
888 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
889 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
890
891 #
892 msgid "Auto flesh"
893 msgstr "Auto flesh"
894
895 #
896 msgid "Auto scart switching"
897 msgstr "Auto przełączanie scart"
898
899 #
900 msgid "AutoTimer Editor"
901 msgstr "Edytor AutoTimera"
902
903 #
904 msgid "AutoTimer Filters"
905 msgstr "Filtry AutoTimera"
906
907 #
908 msgid "AutoTimer Services"
909 msgstr "Serwisy AutoTimera"
910
911 #
912 msgid "AutoTimer Settings"
913 msgstr "Ustawienia AutoTimera"
914
915 #
916 msgid "AutoTimer overview"
917 msgstr "Przegląd AutoTimera"
918
919 #
920 msgid "Automatic"
921 msgstr "Automatycznie"
922
923 #
924 msgid "Automatic Scan"
925 msgstr "Automatyczne skanowanie"
926
927 #
928 msgid "Autos & Vehicles"
929 msgstr "Samochody & Pojazdy"
930
931 #
932 msgid "Autowrite timer"
933 msgstr "Zapisz automatycznie Timer"
934
935 #
936 msgid "Available format variables"
937 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
938
939 #
940 msgid "B"
941 msgstr "B"
942
943 #
944 msgid "BA"
945 msgstr "BA"
946
947 #
948 msgid "BB"
949 msgstr "BB"
950
951 #
952 msgid "BER"
953 msgstr "BER"
954
955 #
956 msgid "BER:"
957 msgstr "BER:"
958
959 #
960 msgid "Back"
961 msgstr "Powrót"
962
963 #
964 msgid "Background"
965 msgstr "Tło"
966
967 #
968 msgid "Backup done."
969 msgstr "Kopia skończona."
970
971 #
972 msgid "Backup failed."
973 msgstr "Kopia nieudana."
974
975 #
976 msgid "Backup is running..."
977 msgstr "Tworzenie kopii..."
978
979 #
980 msgid "Backup system settings"
981 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
982
983 #
984 msgid "Band"
985 msgstr "Pasmo"
986
987 #
988 msgid "Bandwidth"
989 msgstr "Szerokie pasmo"
990
991 #
992 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
993 msgstr "Rozpocznij \"po wydarzeniu\" horyzont czasowy"
994
995 #
996 msgid "Begin of timespan"
997 msgstr "Rozpocznij horyzont czasowy"
998
999 #
1000 msgid "Begin time"
1001 msgstr "Czas rozpoczęcia"
1002
1003 #
1004 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1005 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
1006
1007 #
1008 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1009 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
1010
1011 #
1012 msgid "Behavior when a movie is started"
1013 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
1014
1015 #
1016 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1017 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
1018
1019 #
1020 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1021 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
1022
1023 #
1024 msgid "Bitrate:"
1025 msgstr "Bitrate:"
1026
1027 #
1028 msgid "Block noise reduction"
1029 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
1030
1031 #
1032 msgid "Blue boost"
1033 msgstr "Niebieski"
1034
1035 #
1036 msgid "Bookmarks"
1037 msgstr "Zakładki"
1038
1039 #
1040 msgid "Bouquets"
1041 msgstr "Bukiety"
1042
1043 #
1044 msgid "Brazil"
1045 msgstr "Brazylia"
1046
1047 #
1048 msgid "Brightness"
1049 msgstr "Jasność"
1050
1051 #
1052 msgid "Browse network neighbourhood"
1053 msgstr "Przeglądaj sąsiedztwo sieci"
1054
1055 #
1056 msgid "Burn DVD"
1057 msgstr "Wypal DVD"
1058
1059 #
1060 msgid "Burn existing image to DVD"
1061 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
1062
1063 msgid "Burn to DVD"
1064 msgstr "Wypal na DVD..."
1065
1066 #
1067 msgid "Bus: "
1068 msgstr "Bus:"
1069
1070 #
1071 msgid ""
1072 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1073 "displayed."
1074 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
1075
1076 #
1077 msgid "C"
1078 msgstr "C"
1079
1080 #
1081 msgid "C-Band"
1082 msgstr "Pasmo C"
1083
1084 msgid "CDInfo"
1085 msgstr "CDInfo"
1086
1087 #
1088 msgid "CI assignment"
1089 msgstr "Zadania CI"
1090
1091 #
1092 msgid "CIFS share"
1093 msgstr "Podział CIFS"
1094
1095 #
1096 msgid "CVBS"
1097 msgstr "CVBS"
1098
1099 #
1100 msgid "Cable"
1101 msgstr "Kablówka"
1102
1103 #
1104 msgid "Cache Thumbnails"
1105 msgstr "Przechowuj miniatury"
1106
1107 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1108 msgstr "Nie można się połączyć. Sprawdź sieć!"
1109
1110 #
1111 msgid "Canada"
1112 msgstr "Kanada"
1113
1114 #
1115 msgid "Cancel"
1116 msgstr "Anuluj"
1117
1118 #
1119 msgid "Cannot parse feed directory"
1120 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
1121
1122 #
1123 msgid "Capacity: "
1124 msgstr "Pojemność:"
1125
1126 #
1127 msgid "Card"
1128 msgstr "Karta"
1129
1130 #
1131 msgid "Catalan"
1132 msgstr "Hiszpański"
1133
1134 #
1135 msgid "Center screen at the lower border"
1136 msgstr "Centralny ekran na niższym brzegu"
1137
1138 #
1139 msgid "Center screen at the upper border"
1140 msgstr "Centralny ekran na wyższym brzegu"
1141
1142 #
1143 msgid "Change active delay"
1144 msgstr "Zmień aktywne opóźnienie"
1145
1146 #
1147 msgid "Change bouquets in quickzap"
1148 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
1149
1150 #
1151 msgid "Change default recording offset?"
1152 msgstr "Zmienić domyślny ofset nagrywania?"
1153
1154 #
1155 msgid "Change dir."
1156 msgstr "Zmień katalog"
1157
1158 #
1159 msgid "Change hostname"
1160 msgstr "Zmień nazwę hosta"
1161
1162 #
1163 msgid "Change pin code"
1164 msgstr "Zmień kod pin"
1165
1166 #
1167 msgid "Change service pin"
1168 msgstr "Zmien pin serwisowy"
1169
1170 #
1171 msgid "Change service pins"
1172 msgstr "Zmień piny serwisowe"
1173
1174 #
1175 msgid "Change setup pin"
1176 msgstr "Zmień pin ustawień"
1177
1178 #
1179 msgid "Change step size"
1180 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
1181
1182 #
1183 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1184 msgstr "Zmień nazwę hosta w Dreamboxie."
1185
1186 msgid "Changelog"
1187 msgstr ""
1188
1189 #
1190 msgid "Channel"
1191 msgstr "Wybierz kanał"
1192
1193 #
1194 msgid "Channel Selection"
1195 msgstr "Wybór kanału"
1196
1197 #
1198 msgid "Channel audio:"
1199 msgstr "Kanał audio:"
1200
1201 #
1202 msgid "Channel not in services list"
1203 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
1204
1205 #
1206 msgid "Channel:"
1207 msgstr "Kanał:"
1208
1209 #
1210 msgid "Channellist menu"
1211 msgstr "Menu listy kanałów"
1212
1213 #
1214 msgid "Channels"
1215 msgstr "Kanały"
1216
1217 #
1218 msgid "Chap."
1219 msgstr "Rozdz."
1220
1221 #
1222 msgid "Chapter"
1223 msgstr "Rozdział"
1224
1225 #
1226 msgid "Chapter:"
1227 msgstr "Rozdział:"
1228
1229 #
1230 msgid "Check"
1231 msgstr "Sprawdź"
1232
1233 #
1234 msgid "Checking Filesystem..."
1235 msgstr "Sprawdź System Plików..."
1236
1237 #
1238 msgid "Choose Tuner"
1239 msgstr "Wybierz tuner"
1240
1241 #
1242 msgid "Choose a wireless network"
1243 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową"
1244
1245 #
1246 msgid "Choose backup files"
1247 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
1248
1249 #
1250 msgid "Choose backup location"
1251 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
1252
1253 #
1254 msgid "Choose bouquet"
1255 msgstr "Wybierz bukiet"
1256
1257 msgid "Choose image to download"
1258 msgstr ""
1259
1260 #
1261 msgid "Choose target folder"
1262 msgstr "Wybierz folder docelowy"
1263
1264 #
1265 msgid "Choose upgrade source"
1266 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
1267
1268 #
1269 msgid "Choose your Skin"
1270 msgstr "Wybierz Skina"
1271
1272 #
1273 msgid "Circular left"
1274 msgstr "Kołój w lewo"
1275
1276 #
1277 msgid "Circular right"
1278 msgstr "Kołój w prawo"
1279
1280 #
1281 msgid "Classic"
1282 msgstr "Klasyczny"
1283
1284 #
1285 msgid "Cleanup"
1286 msgstr "Czyść"
1287
1288 #
1289 msgid "Cleanup Wizard"
1290 msgstr "Kreator czyszczenia"
1291
1292 #
1293 msgid "Cleanup Wizard settings"
1294 msgstr "Kreator czyszczenia"
1295
1296 #
1297 msgid "CleanupWizard"
1298 msgstr "Kreator czyszczenia"
1299
1300 #
1301 msgid "Clear before scan"
1302 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
1303
1304 #
1305 msgid "Clear history on Exit:"
1306 msgstr "Wyczyść historię przy wyjsciu:"
1307
1308 #
1309 msgid "Clear log"
1310 msgstr "Wyczyść log"
1311
1312 #
1313 msgid "Close"
1314 msgstr "Zamknij"
1315
1316 #
1317 msgid "Close and forget changes"
1318 msgstr "Zamknij i opuść zmiany"
1319
1320 #
1321 msgid "Close and save changes"
1322 msgstr "Zamknij i zapisz zmiany"
1323
1324 #
1325 msgid "Close title selection"
1326 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
1327
1328 #
1329 msgid "Code rate high"
1330 msgstr "Poziom kodu wysoki"
1331
1332 #
1333 msgid "Code rate low"
1334 msgstr "Poziom kodu niski"
1335
1336 #
1337 msgid "Coderate HP"
1338 msgstr "Poziom kodu HP"
1339
1340 #
1341 msgid "Coderate LP"
1342 msgstr "Poziom kodu LP"
1343
1344 #
1345 msgid "Collection name"
1346 msgstr "Nazwa kolekcji"
1347
1348 #
1349 msgid "Collection settings"
1350 msgstr "Ustawienia kolekcji"
1351
1352 #
1353 msgid "Color Format"
1354 msgstr "Format kolorów"
1355
1356 #
1357 msgid "Comedy"
1358 msgstr "Komedia"
1359
1360 #
1361 msgid "Command execution..."
1362 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
1363
1364 #
1365 msgid "Command order"
1366 msgstr "Kolejność poleceń"
1367
1368 #
1369 msgid "Committed DiSEqC command"
1370 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
1371
1372 #
1373 msgid "Common Interface"
1374 msgstr "Moduł Dostępu"
1375
1376 #
1377 msgid "Common Interface Assignment"
1378 msgstr "Zadania Modułu CI"
1379
1380 #
1381 msgid "CommonInterface"
1382 msgstr "Moduł CI"
1383
1384 #
1385 msgid "Communication"
1386 msgstr "Komunikacja"
1387
1388 #
1389 msgid "Compact Flash"
1390 msgstr "Compact Flash"
1391
1392 #
1393 msgid "Complete"
1394 msgstr "Zakończ"
1395
1396 #
1397 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1398 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
1399
1400 msgid "Composition of the recording filenames"
1401 msgstr "Skład nazwy nagrania"
1402
1403 #
1404 msgid "Configuration Mode"
1405 msgstr "Tryb konfiguracji"
1406
1407 #
1408 msgid "Configuration for the Webinterface"
1409 msgstr "Konfigracja Webinterfejsu"
1410
1411 #
1412 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1413 msgstr "Ustaw zachowanie AutoTimera"
1414
1415 #
1416 msgid "Configure interface"
1417 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
1418
1419 #
1420 msgid "Configure nameservers"
1421 msgstr "Konfiguracja nameservera"
1422
1423 #
1424 msgid "Configure your internal LAN"
1425 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
1426
1427 #
1428 msgid "Configure your network again"
1429 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
1430
1431 #
1432 msgid "Configure your wireless LAN again"
1433 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
1434
1435 #
1436 msgid "Configuring"
1437 msgstr "Konfigurowanie"
1438
1439 #
1440 msgid "Conflicting timer"
1441 msgstr "Konflikt timera"
1442
1443 #
1444 msgid "Connect"
1445 msgstr "Połącz"
1446
1447 #
1448 msgid "Connect to a Wireless Network"
1449 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
1450
1451 #
1452 msgid "Connected to"
1453 msgstr "Podłączony do"
1454
1455 #
1456 msgid "Connected!"
1457 msgstr "Połączony!"
1458
1459 #
1460 msgid "Constellation"
1461 msgstr "Konstelacja"
1462
1463 #
1464 msgid "Content does not fit on DVD!"
1465 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
1466
1467 #
1468 msgid "Continue in background"
1469 msgstr "Kontynuuj w tle"
1470
1471 #
1472 msgid "Continue playing"
1473 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
1474
1475 #
1476 msgid "Contrast"
1477 msgstr "Kontrast"
1478
1479 #
1480 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1481 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
1482
1483 #
1484 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1485 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
1486
1487 #
1488 msgid "Could not open Picture in Picture"
1489 msgstr "Nie mozna otworzyć PiP"
1490
1491 #
1492 #, python-format
1493 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1494 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
1495
1496 #
1497 msgid "Crashlog settings"
1498 msgstr "Ustawienia crashlog"
1499
1500 #
1501 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1502 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1503
1504 #
1505 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1506 msgstr "Ustawienia crashlog"
1507
1508 #
1509 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1510 msgstr "Ustawienia crashlog..."
1511
1512 #
1513 msgid ""
1514 "Crashlogs found!\n"
1515 "Send them to Dream Multimedia?"
1516 msgstr ""
1517 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
1518 "Wysłać do DreamMultimedia?"
1519
1520 #
1521 msgid "Create DVD-ISO"
1522 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
1523
1524 #
1525 msgid "Create a new AutoTimer."
1526 msgstr "Stwórz nowy AutoTimer."
1527
1528 #
1529 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1530 msgstr "Stwórz nowy timer używając klasycznego edytora"
1531
1532 #
1533 msgid "Create a new timer using the wizard"
1534 msgstr "Stwórz nowy timer używając kreatora"
1535
1536 #
1537 msgid "Create movie folder failed"
1538 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
1539
1540 #
1541 #, python-format
1542 msgid "Creating directory %s failed."
1543 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
1544
1545 #
1546 msgid "Creating partition failed"
1547 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
1548
1549 #
1550 msgid "Croatian"
1551 msgstr "Chorwacki"
1552
1553 #
1554 msgid "Current Transponder"
1555 msgstr "Aktualny Transponder"
1556
1557 msgid "Current device: "
1558 msgstr ""
1559
1560 #
1561 msgid "Current settings:"
1562 msgstr "Aktualne ustawienia:"
1563
1564 #
1565 msgid "Current value: "
1566 msgstr "Obecna wartość: "
1567
1568 #
1569 msgid "Current version:"
1570 msgstr "Aktualna wersja:"
1571
1572 msgid "Currently installed image"
1573 msgstr ""
1574
1575 #
1576 #, python-format
1577 msgid "Custom (%s)"
1578 msgstr "Zwykły (%s)"
1579
1580 #
1581 msgid "Custom location"
1582 msgstr "Niestandardowa lokalizacja"
1583
1584 #
1585 msgid "Custom offset"
1586 msgstr "Niestandardowy offset"
1587
1588 #
1589 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1590 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
1591
1592 #
1593 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1594 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
1595
1596 #
1597 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1598 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
1599
1600 #
1601 msgid "Customize"
1602 msgstr "Konfiguracja"
1603
1604 #
1605 msgid "Cut"
1606 msgstr "Wytnij"
1607
1608 #
1609 msgid "Cutlist editor..."
1610 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
1611
1612 #
1613 msgid "Czech"
1614 msgstr "Czeski"
1615
1616 #
1617 msgid "Czech Republic"
1618 msgstr "Czechy"
1619
1620 #
1621 msgid "D"
1622 msgstr "D"
1623
1624 #
1625 msgid "DHCP"
1626 msgstr "DHCP"
1627
1628 #
1629 msgid "DUAL LAYER DVD"
1630 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1631
1632 #
1633 msgid "DVB-S"
1634 msgstr "DVB-S"
1635
1636 #
1637 msgid "DVB-S2"
1638 msgstr "DVB-S2"
1639
1640 #
1641 msgid "DVD File Browser"
1642 msgstr "Przeglądarka DVD"
1643
1644 #
1645 msgid "DVD Player"
1646 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1647
1648 #
1649 msgid "DVD Titlelist"
1650 msgstr "Tytuły DVD"
1651
1652 #
1653 msgid "DVD media toolbox"
1654 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1655
1656 #
1657 msgid "Danish"
1658 msgstr "Duński"
1659
1660 #
1661 msgid "Date"
1662 msgstr "Data"
1663
1664 #
1665 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1666 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
1667
1668 #
1669 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1670 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
1671
1672 #
1673 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1674 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
1675
1676 #
1677 msgid "Decrease delay"
1678 msgstr "Zmniejsz opóźnienie"
1679
1680 #
1681 #, python-format
1682 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1683 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
1684
1685 #
1686 msgid "Deep Standby"
1687 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1688
1689 #
1690 msgid "Default"
1691 msgstr "Domyślny"
1692
1693 #
1694 msgid "Default Settings"
1695 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1696
1697 #
1698 msgid "Default movie location"
1699 msgstr "Domyślna lokalizacja"
1700
1701 #
1702 msgid "Default services lists"
1703 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1704
1705 #
1706 msgid "Defaults"
1707 msgstr "Domyślne"
1708
1709 #
1710 msgid "Delay"
1711 msgstr "Opóźnienie"
1712
1713 #
1714 msgid "Delete"
1715 msgstr "Usuń"
1716
1717 #
1718 msgid "Delete crashlogs"
1719 msgstr "Usuń crashlogi"
1720
1721 #
1722 msgid "Delete entry"
1723 msgstr "Skasuj wpis"
1724
1725 #
1726 msgid "Delete failed!"
1727 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
1728
1729 #
1730 msgid "Delete mount"
1731 msgstr "Usuń montowanie"
1732
1733 #
1734 #, python-format
1735 msgid ""
1736 "Delete no more configured satellite\n"
1737 "%s?"
1738 msgstr ""
1739 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1740 "%s?"
1741
1742 #
1743 msgid "Descending"
1744 msgstr "Malejąco"
1745
1746 #
1747 msgid "Description"
1748 msgstr "Opis"
1749
1750 #
1751 msgid "Deselect"
1752 msgstr "Odznacz"
1753
1754 #
1755 msgid "Destination directory"
1756 msgstr "Katalog docelowy"
1757
1758 #
1759 msgid "Details for extension: "
1760 msgstr "Szczegóły rozszerzenia: "
1761
1762 #
1763 msgid "Detected HDD:"
1764 msgstr "Wykryto Hdd:"
1765
1766 #
1767 msgid "Detected NIMs:"
1768 msgstr "Wykryto NIMs:"
1769
1770 #
1771 msgid "DiSEqC"
1772 msgstr "DiSEqC"
1773
1774 #
1775 msgid "DiSEqC A/B"
1776 msgstr "DiSEqC A/B"
1777
1778 #
1779 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1780 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1781
1782 #
1783 msgid "DiSEqC mode"
1784 msgstr "Tryb DiSEqC"
1785
1786 #
1787 msgid "DiSEqC repeats"
1788 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1789
1790 #
1791 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1792 msgstr "DiSEqC- ustawienia testera"
1793
1794 #
1795 msgid "Dialing:"
1796 msgstr "Wybieranie:"
1797
1798 #
1799 msgid "Digital contour removal"
1800 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
1801
1802 #
1803 msgid "Dir:"
1804 msgstr "Katalog:"
1805
1806 #
1807 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1808 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
1809
1810 #
1811 #, python-format
1812 msgid "Directory %s nonexistent."
1813 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
1814
1815 #
1816 msgid "Directory browser"
1817 msgstr "Przeglądarka katalogów"
1818
1819 #
1820 msgid "Disable"
1821 msgstr "Wyłącz"
1822
1823 #
1824 msgid "Disable Picture in Picture"
1825 msgstr "Wyłącz PiP"
1826
1827 #
1828 msgid "Disable Subtitles"
1829 msgstr "Wyłącz napisy"
1830
1831 #
1832 msgid "Disable crashlog reporting"
1833 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
1834
1835 #
1836 msgid "Disable timer"
1837 msgstr "Wyłącz timer"
1838
1839 #
1840 msgid "Disabled"
1841 msgstr "Wyłączone"
1842
1843 #
1844 msgid "Discard changes and close plugin"
1845 msgstr "Odrzuć zmiany i zamknij plugin"
1846
1847 #
1848 msgid "Discard changes and close screen"
1849 msgstr "Odrzuć zmiany i opuść ekran"
1850
1851 #
1852 msgid "Disconnect"
1853 msgstr "Rozłącz"
1854
1855 #
1856 msgid "Dish"
1857 msgstr "Antena"
1858
1859 #
1860 msgid "Display 16:9 content as"
1861 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1862
1863 #
1864 msgid "Display 4:3 content as"
1865 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
1866
1867 #
1868 msgid "Display >16:9 content as"
1869 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1870
1871 #
1872 msgid "Display Setup"
1873 msgstr "Ustawienia OLED"
1874
1875 #
1876 msgid "Display and Userinterface"
1877 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
1878
1879 #
1880 msgid "Display search results by:"
1881 msgstr "Pokaż rezultat wyszukiwania wg:"
1882
1883 #
1884 #, python-format
1885 msgid ""
1886 "Do you really want to REMOVE\n"
1887 "the plugin \"%s\"?"
1888 msgstr ""
1889 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
1890 "plugina \"%s\"?"
1891
1892 #
1893 msgid ""
1894 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1895 "This could take lots of time!"
1896 msgstr ""
1897 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
1898 "Czynność może zająć dużo czasu!"
1899
1900 #
1901 #, python-format
1902 msgid "Do you really want to delete %s?"
1903 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
1904
1905 #
1906 #, python-format
1907 msgid ""
1908 "Do you really want to download\n"
1909 "the plugin \"%s\"?"
1910 msgstr ""
1911 "Czy chcesz ściągnąć\n"
1912 "plugina \"%s\" ?"
1913
1914 #
1915 msgid "Do you really want to exit?"
1916 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
1917
1918 #
1919 msgid ""
1920 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1921 "All data on the disk will be lost!"
1922 msgstr ""
1923 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
1924 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
1925
1926 #
1927 #, python-format
1928 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1929 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
1930
1931 #
1932 #, python-format
1933 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1934 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
1935
1936 #
1937 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1938 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
1939
1940 #
1941 msgid "Do you want to do a service scan?"
1942 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
1943
1944 #
1945 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1946 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
1947
1948 #, python-format
1949 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1950 msgstr ""
1951
1952 #
1953 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1954 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
1955
1956 #
1957 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1958 msgstr "Czy chcesz wpisać nazwę użytkownika i hasło dla tego hosta?\n"
1959
1960 #
1961 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1962 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
1963
1964 #
1965 msgid "Do you want to install the package:\n"
1966 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
1967
1968 #
1969 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1970 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
1971
1972 #
1973 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1974 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
1975
1976 #
1977 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1978 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
1979
1980 #
1981 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1982 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
1983
1984 #
1985 msgid "Do you want to restore your settings?"
1986 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
1987
1988 #
1989 msgid "Do you want to resume this playback?"
1990 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
1991
1992 #
1993 msgid "Do you want to see more entries?"
1994 msgstr "Chcesz zobaczyć wiecej wpisow?"
1995
1996 #
1997 msgid ""
1998 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1999 "if needed?"
2000 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
2001
2002 #
2003 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2004 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
2005
2006 #
2007 msgid ""
2008 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2009 "After pressing OK, please wait!"
2010 msgstr ""
2011 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
2012 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
2013
2014 #
2015 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2016 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
2017
2018 #
2019 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2020 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
2021
2022 #
2023 msgid "Don't ask, just send"
2024 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
2025
2026 #
2027 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2028 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
2029
2030 #
2031 #, python-format
2032 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2033 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
2034
2035 #
2036 #, python-format
2037 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2038 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
2039
2040 #
2041 msgid "Download"
2042 msgstr "Ładuj"
2043
2044 #, python-format
2045 msgid "Download %s from Server"
2046 msgstr ""
2047
2048 #
2049 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2050 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
2051
2052 #
2053 msgid "Download Plugins"
2054 msgstr "Pobierz pluginy"
2055
2056 #
2057 msgid "Download Video"
2058 msgstr "Pobierz film"
2059
2060 #
2061 msgid "Download location"
2062 msgstr "Folder pobierania:"
2063
2064 #
2065 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2066 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
2067
2068 #
2069 msgid "Downloadable new plugins"
2070 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
2071
2072 #
2073 msgid "Downloadable plugins"
2074 msgstr "Pluginy do pobrania"
2075
2076 #
2077 msgid "Downloading"
2078 msgstr "Pobieranie..."
2079
2080 #
2081 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2082 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
2083
2084 #
2085 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2086 msgstr "Pobieranie obrazów. Proszę czekać..."
2087
2088 #
2089 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2090 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
2091
2092 #
2093 msgid "Dreambox software because updates are available."
2094 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
2095
2096 #
2097 msgid "Duration: "
2098 msgstr "Trwanie: "
2099
2100 #
2101 msgid "Dutch"
2102 msgstr "Holenderski"
2103
2104 #
2105 msgid "Dynamic contrast"
2106 msgstr "Dynamiczny kontrast"
2107
2108 #
2109 msgid "E"
2110 msgstr "E"
2111
2112 #
2113 msgid "EPG Selection"
2114 msgstr "Wybór EPG"
2115
2116 #
2117 msgid "EPG encoding"
2118 msgstr "Kodowanie EPG"
2119
2120 #
2121 #, python-format
2122 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2123 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
2124
2125 #
2126 msgid "East"
2127 msgstr "Wschód"
2128
2129 #
2130 msgid "Edit"
2131 msgstr "Edytuj"
2132
2133 #
2134 msgid "Edit AutoTimer"
2135 msgstr "Edytuj AutoTimer"
2136
2137 #
2138 msgid "Edit AutoTimer filters"
2139 msgstr "Edytuj filtry AutoTimera"
2140
2141 #
2142 msgid "Edit AutoTimer services"
2143 msgstr "Edytuj serwisy AutoTimera"
2144
2145 #
2146 msgid "Edit DNS"
2147 msgstr "Edytuj DNS"
2148
2149 #
2150 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2151 msgstr "Edytuj timery i skanuj po nowe wydarzenia"
2152
2153 #
2154 msgid "Edit Title"
2155 msgstr "Edytuj Tytuł"
2156
2157 #
2158 msgid "Edit bouquets list"
2159 msgstr "Edytuj listę bukietów"
2160
2161 #
2162 msgid "Edit chapters of current title"
2163 msgstr "Edycja rozdziału"
2164
2165 #
2166 msgid "Edit new timer defaults"
2167 msgstr "Edytuj domyślne timery"
2168
2169 #
2170 msgid "Edit selected AutoTimer"
2171 msgstr "Edytuj wybrany AutoTimer"
2172
2173 #
2174 msgid "Edit services list"
2175 msgstr "Edytuj listę serwisów"
2176
2177 #
2178 msgid "Edit settings"
2179 msgstr "Edytuj ustawienia"
2180
2181 #
2182 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2183 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
2184
2185 #
2186 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2187 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
2188
2189 #
2190 msgid "Edit title"
2191 msgstr "Edytuj tytuł"
2192
2193 #
2194 msgid "Edit upgrade source url."
2195 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
2196
2197 #
2198 msgid "Editing"
2199 msgstr "Edytowanie"
2200
2201 #
2202 msgid "Editor for new AutoTimers"
2203 msgstr "Edytor dla nowych AutoTimerów"
2204
2205 #
2206 msgid "Education"
2207 msgstr "Nauka"
2208
2209 #
2210 msgid "Electronic Program Guide"
2211 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
2212
2213 #
2214 msgid "Enable"
2215 msgstr "Włącz"
2216
2217 #
2218 msgid "Enable /media"
2219 msgstr "Włącz katalog /media"
2220
2221 #
2222 msgid "Enable 5V for active antenna"
2223 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
2224
2225 #
2226 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2227 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
2228
2229 #
2230 msgid "Enable Filtering"
2231 msgstr "Włącz filtrowanie"
2232
2233 #
2234 msgid "Enable HTTP Access"
2235 msgstr "Włącz dostęp HTTP"
2236
2237 #
2238 msgid "Enable HTTP Authentication"
2239 msgstr "Włącz autoryzację HTTP"
2240
2241 #
2242 msgid "Enable HTTPS Access"
2243 msgstr "Włącz dostęp HTTPS"
2244
2245 #
2246 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2247 msgstr "Włącz autoryzację HTTPS"
2248
2249 #
2250 msgid "Enable Service Restriction"
2251 msgstr "Włącz ograniczenia serwisu"
2252
2253 #
2254 msgid "Enable Streaming Authentication"
2255 msgstr "Włącz autoryzację streamingu"
2256
2257 #
2258 msgid "Enable multiple bouquets"
2259 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
2260
2261 #
2262 msgid "Enable parental control"
2263 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
2264
2265 #
2266 msgid ""
2267 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2268 "extension menu."
2269 msgstr "Włącz to aby mieć dostęp do opisu AutoTimera z menu rozszerzeń"
2270
2271 #
2272 msgid "Enable timer"
2273 msgstr "Włącz timer"
2274
2275 #
2276 msgid "Enabled"
2277 msgstr "Włączone"
2278
2279 #
2280 msgid ""
2281 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2282 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2283 msgstr ""
2284 "Kodowanie kanału uzywa do tego danych EPG. Zmień to tylko wtedy gdy szukasz "
2285 "specjalnych znaków jak np. niemieckie umlauty"
2286
2287 #
2288 msgid "Encrypted: "
2289 msgstr "Odkodowany:"
2290
2291 #
2292 msgid "Encryption"
2293 msgstr "Szyfrowanie"
2294
2295 #
2296 msgid "Encryption Key"
2297 msgstr "Klucz szyfrujący"
2298
2299 #
2300 msgid "Encryption Keytype"
2301 msgstr "Typ klucza kodowania"
2302
2303 #
2304 msgid "Encryption Type"
2305 msgstr "Typ szyfrowania"
2306
2307 #
2308 msgid "Encryption:"
2309 msgstr "Kodowanie:"
2310
2311 #
2312 msgid "End of \"after event\" timespan"
2313 msgstr "Koniec \"po wydarzeniu\" horyzontu czasowego"
2314
2315 #
2316 msgid "End of timespan"
2317 msgstr "Koniec horyzontu czasowego"
2318
2319 #
2320 msgid "End time"
2321 msgstr "Czas zakończenia"
2322
2323 #
2324 msgid "EndTime"
2325 msgstr "Czas zakończenia"
2326
2327 #
2328 msgid "English"
2329 msgstr "Angielski"
2330
2331 #
2332 msgid ""
2333 "Enigma2 Skinselector\n"
2334 "\n"
2335 "If you experience any problems please contact\n"
2336 "stephan@reichholf.net\n"
2337 "\n"
2338 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2339 msgstr ""
2340 "Wybór skinów w Enigma2\n"
2341 "\n"
2342 "Jesli doświadczyłeś jakiś problemów skontaktuj się z\n"
2343 "stephan@reichholf.net\n"
2344 "\n"
2345 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2346
2347 #
2348 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2349 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
2350
2351 #
2352 msgid "Enter IP to scan..."
2353 msgstr "Wpisz IP do skanowania..."
2354
2355 #
2356 msgid "Enter Rewind at speed"
2357 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
2358
2359 #
2360 msgid "Enter main menu..."
2361 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
2362
2363 #
2364 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2365 msgstr "Wpisz nową nazwę hosta dla Dreamboxa"
2366
2367 #
2368 msgid "Enter options:"
2369 msgstr "Wpisz opcje:"
2370
2371 #
2372 msgid "Enter password:"
2373 msgstr "Wpisz hasło:"
2374
2375 #
2376 msgid "Enter pin code"
2377 msgstr "Wpisz pin"
2378
2379 #
2380 msgid "Enter share directory:"
2381 msgstr "Wpisz katalog udostępniony:"
2382
2383 #
2384 msgid "Enter share name:"
2385 msgstr "Wpisz nazwę udostępniania:"
2386
2387 #
2388 msgid "Enter the service pin"
2389 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
2390
2391 #
2392 msgid "Enter user and password for host: "
2393 msgstr "Wpisz uzytkownika i hasło dla hosta: "
2394
2395 #
2396 msgid "Enter username:"
2397 msgstr "Wpisz nazwę użytkownika:"
2398
2399 #
2400 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2401 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
2402
2403 #
2404 msgid "Enter your search term(s)"
2405 msgstr "Wpisz wyraz do wyszukania..."
2406
2407 #
2408 msgid "Entertainment"
2409 msgstr "Rozrywka"
2410
2411 #
2412 msgid "Error"
2413 msgstr "Błąd"
2414
2415 #
2416 msgid "Error executing plugin"
2417 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
2418
2419 #
2420 #, python-format
2421 msgid ""
2422 "Error: %s\n"
2423 "Retry?"
2424 msgstr ""
2425 "Błąd: %s\n"
2426 "Ponowić?"
2427
2428 #
2429 msgid "Estonian"
2430 msgstr "Estoński"
2431
2432 #
2433 msgid "Eventview"
2434 msgstr "Widok wydarzenia"
2435
2436 #
2437 msgid "Everything is fine"
2438 msgstr "Wszystko jest OK"
2439
2440 #
2441 msgid "Exact match"
2442 msgstr "Dokładne dopasowanie"
2443
2444 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2445 msgstr "Przekroczona pojemność nośnika dual layer!"
2446
2447 #
2448 msgid "Exclude"
2449 msgstr "Wyklucz"
2450
2451 #
2452 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2453 msgstr "Wyklucz \"po wydarzeniu\" podczas horyzontu czasowego"
2454
2455 #
2456 msgid "Execution Progress:"
2457 msgstr "Wykonywanie procesu:"
2458
2459 #
2460 msgid "Execution finished!!"
2461 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
2462
2463 #
2464 msgid "Exif"
2465 msgstr "Exif"
2466
2467 #
2468 msgid "Exit"
2469 msgstr "Wyjście"
2470
2471 #
2472 msgid "Exit editor"
2473 msgstr "Opuść edytor"
2474
2475 msgid "Exit input device selection."
2476 msgstr ""
2477
2478 #
2479 msgid "Exit network wizard"
2480 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
2481
2482 #
2483 msgid "Exit the cleanup wizard"
2484 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
2485
2486 #
2487 msgid "Exit the wizard"
2488 msgstr "Opuść kreator"
2489
2490 #
2491 msgid "Exit wizard"
2492 msgstr "Opuść kreatora"
2493
2494 #
2495 msgid "Expert"
2496 msgstr "Ekspert"
2497
2498 #
2499 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2500 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
2501
2502 #
2503 msgid "Extended Setup..."
2504 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
2505
2506 #
2507 msgid "Extended Software"
2508 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie"
2509
2510 #
2511 msgid "Extended Software Plugin"
2512 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie pluginu"
2513
2514 #
2515 msgid "Extensions"
2516 msgstr "Rozszerzenia"
2517
2518 #
2519 msgid "Extensions management"
2520 msgstr "Zarządzanie dodatkami"
2521
2522 #
2523 msgid "FEC"
2524 msgstr "FEC"
2525
2526 #
2527 msgid "Factory reset"
2528 msgstr "Ustawienia fabryczne"
2529
2530 #
2531 msgid "Failed"
2532 msgstr "Błąd"
2533
2534 #
2535 #, python-format
2536 msgid "Fan %d"
2537 msgstr "Fan %d"
2538
2539 #
2540 #, python-format
2541 msgid "Fan %d PWM"
2542 msgstr "Fan %d PWM"
2543
2544 #
2545 #, python-format
2546 msgid "Fan %d Voltage"
2547 msgstr "Fan %d Napięcie"
2548
2549 #
2550 msgid "Fast"
2551 msgstr "Szybko"
2552
2553 #
2554 msgid "Fast DiSEqC"
2555 msgstr "Szybki DiSEqC"
2556
2557 #
2558 msgid "Fast Forward speeds"
2559 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
2560
2561 #
2562 msgid "Fast epoch"
2563 msgstr "Szybka epoka"
2564
2565 #
2566 msgid "Favourites"
2567 msgstr "Ulubione"
2568
2569 #
2570 msgid "Fetching feed entries"
2571 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych wpisów"
2572
2573 #
2574 msgid "Fetching search entries"
2575 msgstr "Wyszukiwanie wpisów YouTube..."
2576
2577 #
2578 msgid "Filesystem Check"
2579 msgstr "Sprawdź system plików"
2580
2581 #
2582 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2583 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
2584
2585 #
2586 msgid "Film & Animation"
2587 msgstr "Film & Animacja"
2588
2589 #
2590 msgid "Filter"
2591 msgstr "Filtr"
2592
2593 #
2594 msgid ""
2595 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2596 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2597 "it's Description.\n"
2598 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2599 msgstr ""
2600 "Filtry są potężnym narzędziem gdy porównujemy wydarzenia. AutoTimer może byc "
2601 "ograniczony do pewnych dni tygodnia lub tylko podanego wydarzenia z tekstem "
2602 "np. Opis.\n"
2603 "Wciśnij niebieski aby dodać ograniczenie i żółty aby usunąć wybrane."
2604
2605 #
2606 msgid "Finetune"
2607 msgstr "Strojenie"
2608
2609 #
2610 msgid "Finished"
2611 msgstr "Skończone"
2612
2613 #
2614 msgid "Finished configuring your network"
2615 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
2616
2617 #
2618 msgid "Finished restarting your network"
2619 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
2620
2621 #
2622 msgid "Finnish"
2623 msgstr "Fiński"
2624
2625 #
2626 msgid ""
2627 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2628 msgstr ""
2629 "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
2630 "flash'era."
2631
2632 #
2633 msgid "Flash"
2634 msgstr "Flash"
2635
2636 #
2637 msgid "Flashing failed"
2638 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
2639
2640 #
2641 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2642 msgstr "Ponizsze zadania będą wykonane po wciśnięciu OK!"
2643
2644 #
2645 msgid "Format"
2646 msgstr "Format"
2647
2648 #
2649 #, python-format
2650 msgid ""
2651 "Found a total of %d matching Events.\n"
2652 "%d Timer were added and %d modified."
2653 msgstr ""
2654 "Znaleziono w sumie %d pasujących wydarzeń.\n"
2655 "%d Timer będzie dodany %d i zmodyfikowany."
2656
2657 #
2658 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2659 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
2660
2661 #
2662 msgid "Frame size in full view"
2663 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
2664
2665 #
2666 msgid "France"
2667 msgstr "Francja"
2668
2669 #
2670 msgid "French"
2671 msgstr "Francuski"
2672
2673 #
2674 msgid "Frequency"
2675 msgstr "Częstotliwość"
2676
2677 #
2678 msgid "Frequency bands"
2679 msgstr "Pasma częstotliwości"
2680
2681 #
2682 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2683 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
2684
2685 #
2686 msgid "Frequency steps"
2687 msgstr "Stopnie częstotliwości"
2688
2689 #
2690 msgid "Fri"
2691 msgstr "Pią"
2692
2693 #
2694 msgid "Friday"
2695 msgstr "Piątek"
2696
2697 #
2698 msgid "Frisian"
2699 msgstr "Fryzyjski"
2700
2701 #
2702 #, python-format
2703 msgid "Frontprocessor version: %d"
2704 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
2705
2706 #
2707 msgid "Fsck failed"
2708 msgstr "Fsck zawiódł"
2709
2710 #
2711 msgid ""
2712 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2713 "Do you want to Restart the GUI now?"
2714 msgstr ""
2715 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
2716 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
2717
2718 #
2719 msgid "Gaming"
2720 msgstr "Gry"
2721
2722 #
2723 msgid "Gateway"
2724 msgstr "Brama"
2725
2726 #
2727 msgid "General AC3 Delay"
2728 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
2729
2730 #
2731 msgid "General AC3 delay (ms)"
2732 msgstr "Główne opóźnienie AC3 (ms)"
2733
2734 #
2735 msgid "General PCM Delay"
2736 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
2737
2738 #
2739 msgid "General PCM delay (ms)"
2740 msgstr "Główne opóźnienie PCM (ms)"
2741
2742 #
2743 msgid "Genre"
2744 msgstr "Gatunek"
2745
2746 #
2747 msgid "Genuine Dreambox"
2748 msgstr "Autentyczność Dreamboxa"
2749
2750 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2751 msgstr "Weryfikacja autentyczności Dreamboxa nieudana!"
2752
2753 #
2754 msgid "German"
2755 msgstr "Niemiecki"
2756
2757 #
2758 msgid "Germany"
2759 msgstr "Niemcy"
2760
2761 msgid "Get latest experimental image"
2762 msgstr ""
2763
2764 msgid "Get latest release image"
2765 msgstr ""
2766
2767 #
2768 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2769 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
2770
2771 #
2772 msgid "Global delay"
2773 msgstr "Globalne opóźnienie"
2774
2775 #
2776 msgid "Goto 0"
2777 msgstr "Idź do 0"
2778
2779 #
2780 msgid "Goto position"
2781 msgstr "Idź na pozycje"
2782
2783 #
2784 msgid "Graphical Multi EPG"
2785 msgstr "Graficzny Multi EPG"
2786
2787 #
2788 msgid "Great Britain"
2789 msgstr "Wielka Brytania"
2790
2791 #
2792 msgid "Greek"
2793 msgstr "Grecki"
2794
2795 #
2796 msgid "Green boost"
2797 msgstr "Zielony"
2798
2799 #
2800 msgid "Guard Interval"
2801 msgstr "Ochrona odstępu"
2802
2803 #
2804 msgid "Guard interval mode"
2805 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
2806
2807 #
2808 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2809 msgstr "Przypuszczalnie istniejący timer bazowany na początku/końcu"
2810
2811 #
2812 msgid "HD videos"
2813 msgstr "Filmy HD"
2814
2815 #
2816 msgid "HTTP Port"
2817 msgstr "Port HTTP"
2818
2819 #
2820 msgid "HTTPS Port"
2821 msgstr "Port HTTPS"
2822
2823 #
2824 msgid "Harddisk"
2825 msgstr "Dysk twardy..."
2826
2827 #
2828 msgid "Harddisk setup"
2829 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
2830
2831 #
2832 msgid "Harddisk standby after"
2833 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
2834
2835 #
2836 msgid "Help"
2837 msgstr "Pomoc"
2838
2839 #
2840 msgid "Hidden network SSID"
2841 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
2842
2843 #
2844 msgid "Hidden networkname"
2845 msgstr "Ukryta nazwa sieci"
2846
2847 #
2848 msgid "Hierarchy Information"
2849 msgstr "Informacja hierarchii"
2850
2851 #
2852 msgid "Hierarchy mode"
2853 msgstr "Tryb hierarchii"
2854
2855 #
2856 msgid "High bitrate support"
2857 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
2858
2859 #
2860 msgid "History"
2861 msgstr "Historia"
2862
2863 #
2864 msgid "Holland"
2865 msgstr "Holandia"
2866
2867 #
2868 msgid "Hong Kong"
2869 msgstr "Hong Kong"
2870
2871 #
2872 msgid "Horizontal"
2873 msgstr "Pozioma [H]"
2874
2875 #
2876 msgid "How many minutes do you want to record?"
2877 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
2878
2879 #
2880 msgid "How to handle found crashlogs?"
2881 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
2882
2883 #
2884 msgid "Howto & Style"
2885 msgstr "Porady & Styl"
2886
2887 #
2888 msgid "Hue"
2889 msgstr "Barwa"
2890
2891 #
2892 msgid "Hungarian"
2893 msgstr "Węgierski"
2894
2895 #
2896 msgid "IP Address"
2897 msgstr "Adres IP"
2898
2899 #
2900 msgid "IP:"
2901 msgstr "IP:"
2902
2903 #
2904 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2905 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
2906
2907 #
2908 msgid "ISO path"
2909 msgstr "Ścieżka ISO"
2910
2911 #
2912 msgid "Icelandic"
2913 msgstr "Islandzki"
2914
2915 #
2916 #, python-format
2917 msgid ""
2918 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2919 "event if it records at least 80% of the it."
2920 msgstr ""
2921 "Jeśli to jest włączone na istniejącym timerze wtedy będzie też za nagraniem "
2922 "jeśli nagrywa ostanie 80% of tego."
2923
2924 #
2925 msgid ""
2926 "If you see this, something is wrong with\n"
2927 "your scart connection. Press OK to return."
2928 msgstr ""
2929 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
2930 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
2931
2932 #
2933 msgid ""
2934 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2935 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2936 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2937 "possible.\n"
2938 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2939 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2940 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2941 "step.\n"
2942 "If you are happy with the result, press OK."
2943 msgstr ""
2944 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
2945 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
2946 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
2947 "wartości.\n"
2948 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
2949 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
2950 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
2951 "kolejnym kroku.\n"
2952 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
2953
2954 #
2955 msgid "Image flash utility"
2956 msgstr "Narzędzia flash'a"
2957
2958 #
2959 msgid "Import AutoTimer"
2960 msgstr "Importuj AutoTimera"
2961
2962 #
2963 msgid "Import existing Timer"
2964 msgstr "Importuj istniejący Timer"
2965
2966 #
2967 msgid "Import from EPG"
2968 msgstr "Importuj z EPG"
2969
2970 #
2971 msgid "In Progress"
2972 msgstr "W toku"
2973
2974 #
2975 msgid ""
2976 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2977 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
2978
2979 #
2980 msgid "Include"
2981 msgstr "Dołącz"
2982
2983 #
2984 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2985 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
2986
2987 #
2988 msgid "Increase delay"
2989 msgstr "Zwiększ opóźnienie"
2990
2991 #
2992 #, python-format
2993 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2994 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
2995
2996 #
2997 msgid "Increased voltage"
2998 msgstr "Zwiększone napięcie"
2999
3000 #
3001 msgid "Index"
3002 msgstr "Indeks"
3003
3004 #
3005 msgid "India"
3006 msgstr "Indie"
3007
3008 #
3009 msgid "Info"
3010 msgstr "Info"
3011
3012 #
3013 msgid "InfoBar"
3014 msgstr "Pasek info"
3015
3016 #
3017 msgid "Infobar timeout"
3018 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
3019
3020 #
3021 msgid "Information"
3022 msgstr "Informacje"
3023
3024 #
3025 msgid "Init"
3026 msgstr "Init"
3027
3028 #
3029 msgid "Initial location in new timers"
3030 msgstr "Początkowa lokalizacja nowego timera"
3031
3032 #
3033 msgid "Initialization"
3034 msgstr "Inicjalizacja"
3035
3036 #
3037 msgid "Initialize"
3038 msgstr "Inicjuj"
3039
3040 #
3041 msgid "Initializing Harddisk..."
3042 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
3043
3044 #
3045 msgid "Input"
3046 msgstr "Info"
3047
3048 msgid "Input device setup"
3049 msgstr ""
3050
3051 msgid "Input devices"
3052 msgstr ""
3053
3054 #
3055 msgid "Install"
3056 msgstr "Instalacja"
3057
3058 #
3059 msgid "Install a new image with a USB stick"
3060 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
3061
3062 #
3063 msgid "Install a new image with your web browser"
3064 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
3065
3066 #
3067 msgid "Install extensions."
3068 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
3069
3070 #
3071 msgid "Install local extension"
3072 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
3073
3074 #
3075 msgid "Install or remove finished."
3076 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
3077
3078 #
3079 msgid "Install settings, skins, software..."
3080 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
3081
3082 #
3083 msgid "Installation finished."
3084 msgstr "Instalacja zakończona."
3085
3086 #
3087 msgid "Installing"
3088 msgstr "Instalowanie"
3089
3090 #
3091 msgid "Installing Software..."
3092 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
3093
3094 #
3095 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3096 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
3097
3098 #
3099 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3100 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
3101
3102 #
3103 msgid "Installing package content... Please wait..."
3104 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
3105
3106 #
3107 msgid "Instant Record..."
3108 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
3109
3110 #
3111 msgid "Instant record location"
3112 msgstr "Lokalizacja szybkiego nagrania"
3113
3114 #
3115 msgid "Integrated Ethernet"
3116 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
3117
3118 #
3119 msgid "Integrated Wireless"
3120 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
3121
3122 #
3123 msgid "Interface: "
3124 msgstr "Interfejs: "
3125
3126 #
3127 msgid "Intermediate"
3128 msgstr "Pośrednia"
3129
3130 #
3131 msgid "Internal Flash"
3132 msgstr "Wewnętrzny Flash"
3133
3134 msgid "Internal LAN adapter."
3135 msgstr "Wewnętrzny adapter LAN."
3136
3137 #
3138 msgid "Invalid Location"
3139 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
3140
3141 #
3142 #, python-format
3143 msgid "Invalid directory selected: %s"
3144 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
3145
3146 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3147 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3148 msgstr "Zła odpowiedź z chronionego kanału, uruchom ponownie"
3149
3150 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3151 msgid "Invalid response from server."
3152 msgstr "Zła odpowiedź z serwera."
3153
3154 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3155 #, python-format
3156 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3157 msgstr "Zła odpowiedź z serwera. Proszę zgłoś: %s"
3158
3159 #
3160 msgid "Invalid selection"
3161 msgstr "Zły wybór"
3162
3163 #
3164 msgid "Inversion"
3165 msgstr "Inversja"
3166
3167 #
3168 msgid "Ipkg"
3169 msgstr "Ipkg"
3170
3171 #
3172 msgid "Ireland"
3173 msgstr "Irlandia"
3174
3175 #
3176 msgid "Is this videomode ok?"
3177 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
3178
3179 #
3180 msgid "Israel"
3181 msgstr "Izrael"
3182
3183 #
3184 msgid ""
3185 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3186 "deny specific ones.\n"
3187 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3188 "Service (inside a Bouquet).\n"
3189 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3190 msgstr ""
3191 "Jest mozliwe ograniczyć AutoTimer do pewnych serwisów czy bukietów lub "
3192 "odmówić jednemu.\n"
3193 "Wydarzenie będzie pasować do AutoTimera jeśli jest szczególne i nie zakazane "
3194 "(w środku bukietu).\n"
3195 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3196
3197 #
3198 msgid "Italian"
3199 msgstr "Włoski"
3200
3201 #
3202 msgid "Italy"
3203 msgstr "Włochy"
3204
3205 #
3206 msgid "Japan"
3207 msgstr "Japonia"
3208
3209 #
3210 msgid "Job View"
3211 msgstr "Podgląd zajęć"
3212
3213 #
3214 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3215 msgid "Just Scale"
3216 msgstr "Po prostu skaluj"
3217
3218 #
3219 #, python-format
3220 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3221 msgstr "Klucz %(Key)s pomyślnie ustawione na %(delay)i ms"
3222
3223 #
3224 #, python-format
3225 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3226 msgstr "Klucz %(key)s (obecna wartość: %(value)i ms)"
3227
3228 #
3229 msgid "Keyboard"
3230 msgstr "Klawiatura..."
3231
3232 #
3233 msgid "Keyboard Map"
3234 msgstr "Mapa klawiatury"
3235
3236 #
3237 msgid "Keyboard Setup"
3238 msgstr "Ustawienia klawiatury"
3239
3240 #
3241 msgid "Keymap"
3242 msgstr "Mapa klawiszy"
3243
3244 #
3245 msgid "LAN Adapter"
3246 msgstr "Adapter LAN"
3247
3248 msgid "LAN connection"
3249 msgstr "Połączenie LAN"
3250
3251 #
3252 msgid "LNB"
3253 msgstr "LNB"
3254
3255 #
3256 msgid "LOF"
3257 msgstr "LOF"
3258
3259 #
3260 msgid "LOF/H"
3261 msgstr "LOF/H"
3262
3263 #
3264 msgid "LOF/L"
3265 msgstr "LOF/L"
3266
3267 #
3268 msgid "Language"
3269 msgstr "Język"
3270
3271 #
3272 msgid "Language selection"
3273 msgstr "Wybór języka"
3274
3275 #
3276 msgid "Last config"
3277 msgstr "Ostatnie ust"
3278
3279 #
3280 msgid "Last speed"
3281 msgstr "Ostatnia prędkość"
3282
3283 #
3284 msgid "Latitude"
3285 msgstr "Szerokość geogr."
3286
3287 #
3288 msgid "Latvian"
3289 msgstr "Łotewski"
3290
3291 #
3292 msgid "Leave DVD Player?"
3293 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
3294
3295 #
3296 msgid "Left"
3297 msgstr "Lewo"
3298
3299 #
3300 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3301 msgid "Letterbox"
3302 msgstr "Letterbox"
3303
3304 #
3305 msgid "Limit east"
3306 msgstr "Limit wschodni"
3307
3308 #
3309 msgid "Limit west"
3310 msgstr "Limit zachodni"
3311
3312 #
3313 msgid "Limited character set for recording filenames"
3314 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
3315
3316 #
3317 msgid "Limits off"
3318 msgstr "Limity wyłaczonyy"
3319
3320 #
3321 msgid "Limits on"
3322 msgstr "Limity właczony"
3323
3324 #
3325 msgid "Link Quality:"
3326 msgstr "Jakość sygnału:"
3327
3328 #
3329 msgid "Link:"
3330 msgstr "Łącze:"
3331
3332 #
3333 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3334 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
3335
3336 #
3337 msgid "List of Storage Devices"
3338 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
3339
3340 #
3341 msgid "Lithuanian"
3342 msgstr "Litewski"
3343
3344 #
3345 msgid "Load"
3346 msgstr "Otwórz"
3347
3348 #
3349 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3350 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
3351
3352 #
3353 msgid "Load feed on startup:"
3354 msgstr "Załaduj listę podczas startu:"
3355
3356 #
3357 msgid "Load movie-length"
3358 msgstr "Pokaż dlugość filmu"
3359
3360 #
3361 msgid "Local Network"
3362 msgstr "Sieć lokalna"
3363
3364 #
3365 msgid "Local share name"
3366 msgstr "Lokalna nazwa udziału"
3367
3368 #
3369 msgid "Location"
3370 msgstr "Lokalizacja"
3371
3372 #
3373 msgid "Location for instant recordings"
3374 msgstr "Lokalizacja dla szybkich nagrań"
3375
3376 #
3377 msgid "Lock:"
3378 msgstr "Block:"
3379
3380 #
3381 msgid "Log results to harddisk"
3382 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
3383
3384 #
3385 msgid "Long Keypress"
3386 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
3387
3388 msgid "Long filenames"
3389 msgstr "Długie nazwy"
3390
3391 #
3392 msgid "Longitude"
3393 msgstr "Długość geogr."
3394
3395 #
3396 msgid "Lower bound of timespan."
3397 msgstr "Dolny horyzont czasowy"
3398
3399 #
3400 msgid ""
3401 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3402 "are not taken into account!"
3403 msgstr ""
3404 "Dolny horyzont czasowy. Nic przed tym czasem nie będzie odpowiadać. Offset "
3405 "nie jest brany dla tego konta!"
3406
3407 #
3408 msgid "MMC Card"
3409 msgstr "Karta MMC"
3410
3411 #
3412 msgid "MORE"
3413 msgstr "Więcej"
3414
3415 #
3416 msgid "Main menu"
3417 msgstr "Menu Główne"
3418
3419 #
3420 msgid "Mainmenu"
3421 msgstr "Menu Główne"
3422
3423 #
3424 msgid "Make this mark an 'in' point"
3425 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
3426
3427 #
3428 msgid "Make this mark an 'out' point"
3429 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
3430
3431 #
3432 msgid "Make this mark just a mark"
3433 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
3434
3435 #
3436 msgid "Manage extensions"
3437 msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami"
3438
3439 #
3440 msgid "Manage network shares"
3441 msgstr "Zarządzaj udziałami sieci"
3442
3443 #
3444 msgid "Manage your network shares..."
3445 msgstr "Zarządzaj swoimi udziałami sieci..."
3446
3447 #
3448 msgid "Manage your receiver's software"
3449 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
3450
3451 #
3452 msgid "Manual Scan"
3453 msgstr "Ręczne skanowanie"
3454
3455 #
3456 msgid "Manual transponder"
3457 msgstr "Własny transponder"
3458
3459 #
3460 msgid "Manufacturer"
3461 msgstr "Producent"
3462
3463 #
3464 msgid "Margin after record"
3465 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
3466
3467 #
3468 msgid "Margin before record (minutes)"
3469 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
3470
3471 #
3472 #, python-format
3473 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3474 msgstr "Dopasuj horyzont czasowy: %02d:%02d - %02d:%02d"
3475
3476 #
3477 msgid "Match title"
3478 msgstr "Dopasuj tytuł"
3479
3480 #
3481 #, python-format
3482 msgid "Match title: %s"
3483 msgstr "Dopasuj tytuł: %s"
3484
3485 #
3486 msgid "Max. Bitrate: "
3487 msgstr "Max. Bitrate: "
3488
3489 #
3490 msgid "Maximum duration (in m)"
3491 msgstr "Maksymalne trwanie (w m)"
3492
3493 #
3494 msgid ""
3495 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3496 "time (without offset) it won't be matched."
3497 msgstr ""
3498 "Maksymalne trwanie wydarzaenia. Jesli wydarzenie jest dłuższe jak ten czas "
3499 "(bez offsetu) nie będzie dopasowane."
3500
3501 #
3502 msgid "Media player"
3503 msgstr "Odtwarzacz"
3504
3505 #
3506 msgid "MediaPlayer"
3507 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
3508
3509 #
3510 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3511 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
3512
3513 #
3514 msgid "Medium is not empty!"
3515 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
3516
3517 #
3518 msgid "Menu"
3519 msgstr "Menu"
3520
3521 #
3522 msgid "Message"
3523 msgstr "Wiadomość"
3524
3525 #
3526 msgid "Message..."
3527 msgstr "Wiadomość..."
3528
3529 #
3530 msgid "Mexico"
3531 msgstr "Meksyk"
3532
3533 #
3534 msgid "Mkfs failed"
3535 msgstr "Mkfs zawiódł"
3536
3537 #
3538 msgid "Mode"
3539 msgstr "Tryb"
3540
3541 #
3542 msgid "Model: "
3543 msgstr "Model: "
3544
3545 #
3546 msgid "Modify existing timers"
3547 msgstr "Modyfikuj istniejące timery"
3548
3549 #
3550 msgid "Modulation"
3551 msgstr "Modulacja"
3552
3553 #
3554 msgid "Modulator"
3555 msgstr "Modulator"
3556
3557 #
3558 msgid "Mon"
3559 msgstr "Pon"
3560
3561 #
3562 msgid "Mon-Fri"
3563 msgstr "Pon-Pią"
3564
3565 #
3566 msgid "Monday"
3567 msgstr "Poniedziałek"
3568
3569 #
3570 msgid "Monthly"
3571 msgstr "Miesięcznie"
3572
3573 #
3574 msgid "More video entries."
3575 msgstr "Więcej wpisów wideo."
3576
3577 #
3578 msgid "Mosquito noise reduction"
3579 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
3580
3581 #
3582 msgid "Most discussed"
3583 msgstr "Najczęściej dyskutowane"
3584
3585 #
3586 msgid "Most linked"
3587 msgstr "Najczęściej ogladane"
3588
3589 #
3590 msgid "Most popular"
3591 msgstr "Najbardziej popularne"
3592
3593 #
3594 msgid "Most recent"
3595 msgstr "Najnowsze"
3596
3597 #
3598 msgid "Most responded"
3599 msgstr "Najbardziej odpowiednie"
3600
3601 #
3602 msgid "Most viewed"
3603 msgstr "Najczęściej ogladane"
3604
3605 #
3606 msgid "Mount failed"
3607 msgstr "Montowanie nieudane"
3608
3609 #
3610 msgid "Mount informations"
3611 msgstr "Informacje montowania"
3612
3613 #
3614 msgid "Mount options"
3615 msgstr "Opcje montowania"
3616
3617 #
3618 msgid "Mount type"
3619 msgstr "Typ montowania"
3620
3621 #
3622 msgid "MountManager"
3623 msgstr "Menadżer montowania"
3624
3625 #
3626 msgid ""
3627 "Mounted/\n"
3628 "Unmounted"
3629 msgstr ""
3630 "Zamontowane/\n"
3631 "Odmontowane"
3632
3633 #
3634 msgid "Mountpoints management"
3635 msgstr "Zarządzanie punktami montowania"
3636
3637 #
3638 msgid "Mounts editor"
3639 msgstr "Edytor montowania"
3640
3641 #
3642 msgid "Mounts management"
3643 msgstr "Zarządzanie montowaniem"
3644
3645 #
3646 msgid "Move Picture in Picture"
3647 msgstr "Przesuń PiP"
3648
3649 #
3650 msgid "Move east"
3651 msgstr "Przesuń na wschód"
3652
3653 #
3654 msgid "Move plugin screen"
3655 msgstr "Przenieś obraz plugnu"
3656
3657 #
3658 msgid "Move screen down"
3659 msgstr "Przenieś obraz w dół"
3660
3661 #
3662 msgid "Move screen to the center of your TV"
3663 msgstr "Przenieś obraz na środek TV"
3664
3665 #
3666 msgid "Move screen to the left"
3667 msgstr "Przenieś obraz do lewej"
3668
3669 #
3670 msgid "Move screen to the lower left corner"
3671 msgstr "Przenieś obraz do lewego rogu"
3672
3673 #
3674 msgid "Move screen to the lower right corner"
3675 msgstr "Przenieś obraz do niższego lewego rogu"
3676
3677 #
3678 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3679 msgstr "Przenieś obraz na środek lewej ramki"
3680
3681 #
3682 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3683 msgstr "Przenieś obraz na środek prawej ramki"
3684
3685 #
3686 msgid "Move screen to the right"
3687 msgstr "Przenieś obraz do prawej"
3688
3689 #
3690 msgid "Move screen to the upper left corner"
3691 msgstr "Przenieś obraz do wyższego lewego rogu"
3692
3693 #
3694 msgid "Move screen to the upper right corner"
3695 msgstr "Przenieś obraz do wyższego prawego rogu"
3696
3697 #
3698 msgid "Move screen up"
3699 msgstr "Przenieś obraz wyżej"
3700
3701 #
3702 msgid "Move west"
3703 msgstr "Przesuń na zachód"
3704
3705 #
3706 msgid "Movie location"
3707 msgstr "Przenieś lokalizację"
3708
3709 #
3710 msgid "Movielist menu"
3711 msgstr "Menu listy filmów"
3712
3713 #
3714 msgid "Multi EPG"
3715 msgstr "Multi EPG"
3716
3717 #
3718 msgid "Multimedia"
3719 msgstr "Multimedia"
3720
3721 #
3722 msgid "Multiple service support"
3723 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
3724
3725 #
3726 msgid "Multisat"
3727 msgstr "Multisat"
3728
3729 #
3730 msgid "Music"
3731 msgstr "Muzyka"
3732
3733 #
3734 msgid "Mute"
3735 msgstr "Mute"
3736
3737 #
3738 msgid "My TubePlayer"
3739 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
3740
3741 #
3742 msgid "MyTube Settings"
3743 msgstr "Ustawienia MyTube"
3744
3745 #
3746 msgid "MyTubePlayer"
3747 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
3748
3749 #
3750 msgid "MyTubePlayer Help"
3751 msgstr "Pomoc MyTube"
3752
3753 #
3754 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3755 msgstr "Widok pobierania filmów"
3756
3757 #
3758 msgid "MyTubePlayer settings"
3759 msgstr "Ustawienia odtwarzacza MyTube"
3760
3761 #
3762 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3763 msgstr "Info MyTube"
3764
3765 #
3766 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3767 msgstr "Pomoc MyTube"
3768
3769 #
3770 msgid "N/A"
3771 msgstr "N/A"
3772
3773 #
3774 msgid "NEXT"
3775 msgstr "Następny"
3776
3777 #
3778 msgid "NFI Image Flashing"
3779 msgstr "Wgrywanie softu NFI"
3780
3781 #
3782 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3783 msgstr ""
3784 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
3785
3786 #
3787 msgid "NFS share"
3788 msgstr "Udział NFS"
3789
3790 #
3791 msgid "NOW"
3792 msgstr "Teraz"
3793
3794 #
3795 msgid "NTSC"
3796 msgstr "NTSC"
3797
3798 #
3799 msgid "Name"
3800 msgstr "Nazwa"
3801
3802 #
3803 msgid "Nameserver"
3804 msgstr "Nameserver"
3805
3806 #
3807 #, python-format
3808 msgid "Nameserver %d"
3809 msgstr "Nameserver %d"
3810
3811 #
3812 msgid "Nameserver Setup"
3813 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
3814
3815 #
3816 msgid "Nameserver settings"
3817 msgstr "Ustawienia nameserver"
3818
3819 #
3820 msgid "Netmask"
3821 msgstr "Maska sieci"
3822
3823 #
3824 msgid "Network"
3825 msgstr "Sieć"
3826
3827 #
3828 msgid "Network Configuration..."
3829 msgstr "Konfiguracja sieci..."
3830
3831 #
3832 msgid "Network Mount"
3833 msgstr "Montowanie sieci"
3834
3835 #
3836 msgid "Network SSID"
3837 msgstr "Sieciowe SSID"
3838
3839 #
3840 msgid "Network Setup"
3841 msgstr "Ustawienia sieci"
3842
3843 #
3844 msgid "Network Wizard"
3845 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
3846
3847 #
3848 msgid "Network scan"
3849 msgstr "Skanowanie sieci"
3850
3851 #
3852 msgid "Network setup"
3853 msgstr "Ustawienia sieci"
3854
3855 #
3856 msgid "Network test"
3857 msgstr "Test połączenia sieciowego"
3858
3859 #
3860 msgid "Network test..."
3861 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
3862
3863 msgid "Network test: "
3864 msgstr "Test sieci:"
3865
3866 #
3867 msgid "Network:"
3868 msgstr "Sieć:"
3869
3870 #
3871 msgid "NetworkBrowser"
3872 msgstr "Przeglądarka sieciowa"
3873
3874 #
3875 msgid "NetworkWizard"
3876 msgstr "Kreator sieci"
3877
3878 #
3879 msgid "Never"
3880 msgstr "Nigdy"
3881
3882 #
3883 msgid "New"
3884 msgstr "Nowe"
3885
3886 #
3887 msgid "New Zealand"
3888 msgstr "Nowa Zelandia"
3889
3890 #
3891 msgid "New pin"
3892 msgstr "Nowy pin"
3893
3894 #
3895 msgid "New version:"
3896 msgstr "Nowa wersja:"
3897
3898 #
3899 msgid "News & Politics"
3900 msgstr "Informacje & Polityka"
3901
3902 #
3903 msgid "Next"
3904 msgstr "Następny"
3905
3906 #
3907 msgid "No"
3908 msgstr "Nie"
3909
3910 #
3911 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3912 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
3913
3914 #
3915 msgid "No Connection"
3916 msgstr "Brak połączenia"
3917
3918 #
3919 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3920 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
3921
3922 #
3923 msgid "No Networks found"
3924 msgstr "Nie znaleziono sieci"
3925
3926 #
3927 msgid "No backup needed"
3928 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
3929
3930 #
3931 msgid ""
3932 "No data on transponder!\n"
3933 "(Timeout reading PAT)"
3934 msgstr ""
3935 "Brak danych na transponderze!\n"
3936 "(Koniec czasu czytania PAT)"
3937
3938 #
3939 msgid "No description available."
3940 msgstr "Brak dostępnego opisu."
3941
3942 #
3943 msgid "No details for this image file"
3944 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
3945
3946 #
3947 msgid "No displayable files on this medium found!"
3948 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
3949
3950 #
3951 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3952 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
3953
3954 #
3955 msgid ""
3956 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3957 "forward/backward!"
3958 msgstr ""
3959 "Szybkie przesuwanie jeszcze nie dostępne.. ale mozna użyć przycisków "
3960 "numerycznych do przeskoków w tył/przód!"
3961
3962 #
3963 msgid "No free tuner!"
3964 msgstr "Brak wolnego tunera!"
3965
3966 #
3967 msgid "No network connection available."
3968 msgstr "Brak połączenia z siecią."
3969
3970 #
3971 msgid "No network devices found!"
3972 msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych!"
3973
3974 #
3975 msgid "No networks found"
3976 msgstr "Nie znaleziono sieci"
3977
3978 #
3979 msgid ""
3980 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3981 msgstr ""
3982 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
3983 "spróbować ponownie."
3984
3985 #
3986 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3987 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
3988
3989 #
3990 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3991 msgstr "Niegrywalny plik wideo! Zatrzymać odtwarzanie?"
3992
3993 #
3994 msgid "No positioner capable frontend found."
3995 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
3996
3997 #
3998 msgid "No satellite frontend found!!"
3999 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
4000
4001 #
4002 msgid "No tags are set on these movies."
4003 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
4004
4005 #
4006 msgid "No to all"
4007 msgstr "Nie dla wszystkich"
4008
4009 #
4010 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4011 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
4012
4013 #
4014 msgid ""
4015 "No tuner is enabled!\n"
4016 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4017 msgstr ""
4018 "Brak włączonego tunera!\n"
4019 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
4020
4021 #
4022 msgid "No useable USB stick found"
4023 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
4024
4025 #
4026 msgid ""
4027 "No valid service PIN found!\n"
4028 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4029 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4030 msgstr ""
4031 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
4032 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
4033 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
4034
4035 #
4036 msgid ""
4037 "No valid setup PIN found!\n"
4038 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4039 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4040 msgstr ""
4041 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
4042 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
4043 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
4044
4045 #
4046 msgid "No videos to display"
4047 msgstr "Brak filmów do wyswietlenia"
4048
4049 #
4050 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4051 msgstr "Brak sieci bezprzewodowych! Proszę odśwież"
4052
4053 #
4054 msgid ""
4055 "No working local network adapter found.\n"
4056 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4057 "configured correctly."
4058 msgstr ""
4059 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
4060 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
4061 "skonfigurowana."
4062
4063 #
4064 msgid ""
4065 "No working wireless network adapter found.\n"
4066 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4067 "network is configured correctly."
4068 msgstr ""
4069 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
4070 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
4071 "dobrze skonfigurowana."
4072
4073 #
4074 msgid ""
4075 "No working wireless network interface found.\n"
4076 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4077 "your local network interface."
4078 msgstr ""
4079 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
4080 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
4081 "lokalny interfejs sieciowy."
4082
4083 #
4084 msgid "No, but play video again"
4085 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4086
4087 #
4088 msgid "No, but restart from begin"
4089 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4090
4091 #
4092 msgid "No, but switch to video entries."
4093 msgstr "Nie, ale przełącz na stronę główną"
4094
4095 #
4096 msgid "No, but switch to video search."
4097 msgstr "Nie, ale przełącz do wyszukiwarki filmów"
4098
4099 #
4100 msgid "No, do nothing."
4101 msgstr "Nie, nie rób nic."
4102
4103 #
4104 msgid "No, just start my dreambox"
4105 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
4106
4107 msgid "No, never"
4108 msgstr ""
4109
4110 #
4111 msgid "No, not now"
4112 msgstr "Nie teraz"
4113
4114 #
4115 msgid "No, remove them."
4116 msgstr "Nie, usuń je."
4117
4118 #
4119 msgid "No, scan later manually"
4120 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
4121
4122 #
4123 msgid "No, send them never"
4124 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
4125
4126 #
4127 msgid "None"
4128 msgstr "Brak"
4129
4130 #
4131 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4132 msgid "Nonlinear"
4133 msgstr "Nielinearny"
4134
4135 #
4136 msgid "Nonprofits & Activism"
4137 msgstr "Fundacje & Aktywizm"
4138
4139 #
4140 msgid "North"
4141 msgstr "Północ"
4142
4143 #
4144 msgid "Norwegian"
4145 msgstr "Norweski"
4146
4147 #
4148 #, python-format
4149 msgid ""
4150 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4151 "required, %d MB available)"
4152 msgstr ""
4153 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
4154 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
4155
4156 #
4157 msgid "Not fetching feed entries"
4158 msgstr "Brk wyszukiwanych wpisów"
4159
4160 #
4161 msgid ""
4162 "Nothing to scan!\n"
4163 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4164 msgstr ""
4165 "Nic do skanowania!\n"
4166 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
4167
4168 #
4169 msgid "Now Playing"
4170 msgstr "Odtwarzane"
4171
4172 #
4173 msgid ""
4174 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4175 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4176 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4177 msgstr ""
4178 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
4179 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
4180 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
4181
4182 #
4183 msgid "Number of scheduled recordings left."
4184 msgstr "Numer pozostałych zaprogramowanych nagrań."
4185
4186 #
4187 msgid "OK"
4188 msgstr "OK"
4189
4190 #
4191 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4192 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
4193
4194 #
4195 msgid "OK, remove another extensions"
4196 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
4197
4198 #
4199 msgid "OK, remove some extensions"
4200 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
4201
4202 #
4203 msgid "OSD Settings"
4204 msgstr "Ustawienia OSD"
4205
4206 #
4207 msgid "OSD visibility"
4208 msgstr "Przezroczystość"
4209
4210 #
4211 msgid "Off"
4212 msgstr "Wyłącz"
4213
4214 #
4215 msgid "Offset after recording (in m)"
4216 msgstr "Ofset po nagrania (w m)"
4217
4218 #
4219 msgid "Offset before recording (in m)"
4220 msgstr "Ofset przed nagraniem (w m)"
4221
4222 #
4223 msgid "On"
4224 msgstr "Włącz"
4225
4226 #
4227 msgid "On any service"
4228 msgstr "Na każdym serwisie"
4229
4230 #
4231 msgid "On same service"
4232 msgstr "Na tym samym serwisie"
4233
4234 #
4235 msgid "One"
4236 msgstr "Jeden"
4237
4238 #
4239 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4240 msgstr "Tylko AutoTimery stworzone podczas tej sesji"
4241
4242 #
4243 msgid "Only Free scan"
4244 msgstr "Skanuj tylko FTA"
4245
4246 #
4247 msgid "Only extensions."
4248 msgstr "Tylko rozszerzenia."
4249
4250 #
4251 msgid "Only match during timespan"
4252 msgstr "Tylko pasujące podczas horyzontu czasowego"
4253
4254 #
4255 #, python-format
4256 msgid "Only on Service: %s"
4257 msgstr "Tylko na serwisie: %s"
4258
4259 #
4260 msgid "Open Context Menu"
4261 msgstr "Otwórz menu kontekstowe"
4262
4263 #
4264 msgid "Open plugin menu"
4265 msgstr "Otwórz menu plugina"
4266
4267 #
4268 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4269 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
4270
4271 #
4272 msgid "Orbital Position"
4273 msgstr "Pozycja orbitalna"
4274
4275 #
4276 msgid "Outer Bound (+/-)"
4277 msgstr "Zewnętrzne związanie (+/-)"
4278
4279 #
4280 msgid "Override found with alternative service"
4281 msgstr "Zastępstwo znalezione z alternatywnym serwisem"
4282
4283 msgid "Overwrite configuration files ?"
4284 msgstr ""
4285
4286 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4287 msgstr ""
4288
4289 #
4290 msgid "PAL"
4291 msgstr "PAL"
4292
4293 #
4294 msgid "PIDs"
4295 msgstr "Pidy"
4296
4297 #
4298 msgid "Package list update"
4299 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
4300
4301 #
4302 msgid "Package removal failed.\n"
4303 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
4304
4305 #
4306 msgid "Package removed successfully.\n"
4307 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
4308
4309 #
4310 msgid "Packet management"
4311 msgstr "Zarządzanie pakietem"
4312
4313 #
4314 msgid "Packet manager"
4315 msgstr "Menadżer pakietów"
4316
4317 #
4318 msgid "Page"
4319 msgstr "Strona"
4320
4321 #
4322 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4323 msgid "Pan&Scan"
4324 msgstr "Pan&Scan"
4325
4326 #
4327 msgid "Parent Directory"
4328 msgstr "Katalog nadrzędny"
4329
4330 #
4331 msgid "Parental control"
4332 msgstr "Kontrola rodzicielska"
4333
4334 #
4335 msgid "Parental control services Editor"
4336 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
4337
4338 #
4339 msgid "Parental control setup"
4340 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
4341
4342 #
4343 msgid "Parental control type"
4344 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
4345
4346 #
4347 msgid "Password"
4348 msgstr "Hasło"
4349
4350 #
4351 msgid "Pause movie at end"
4352 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
4353
4354 #
4355 msgid "People & Blogs"
4356 msgstr "Ludzie & Blogi"
4357
4358 #
4359 msgid "Pets & Animals"
4360 msgstr "Zwierzęta"
4361
4362 #
4363 msgid "Phone number"
4364 msgstr "Numer telefonu"
4365
4366 #
4367 msgid "PiPSetup"
4368 msgstr "Ustawienia PiP"
4369
4370 #
4371 msgid "PicturePlayer"
4372 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
4373
4374 #
4375 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4376 msgid "Pillarbox"
4377 msgstr "Pillarbox"
4378
4379 #
4380 msgid "Pilot"
4381 msgstr "Pilot"
4382
4383 #
4384 msgid "Pin code needed"
4385 msgstr "Potrzebny kod pin"
4386
4387 #
4388 msgid "Play"
4389 msgstr "Odtwarzaj"
4390
4391 #
4392 msgid "Play Audio-CD..."
4393 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
4394
4395 #
4396 msgid "Play DVD"
4397 msgstr "Odtwórz DVD"
4398
4399 #
4400 msgid "Play Music..."
4401 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
4402
4403 #
4404 msgid "Play YouTube movies"
4405 msgstr "Odtwarzacz filmów YouTube"
4406
4407 #
4408 msgid "Play next video"
4409 msgstr "Odtwórz kolejne wideo"
4410
4411 #
4412 msgid "Play recorded movies..."
4413 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
4414
4415 #
4416 msgid "Play video again"
4417 msgstr "Odtwórz wideo ponownie"
4418
4419 #
4420 msgid "Please Reboot"
4421 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
4422
4423 #
4424 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4425 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
4426
4427 msgid "Please add titles to the compilation."
4428 msgstr "Dodaj tytuły do kompilacji."
4429
4430 #
4431 msgid "Please change recording endtime"
4432 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
4433
4434 #
4435 msgid "Please check your network settings!"
4436 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
4437
4438 #
4439 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4440 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
4441
4442 #
4443 msgid "Please choose an extension..."
4444 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
4445
4446 #
4447 msgid "Please choose he package..."
4448 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
4449
4450 #
4451 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4452 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
4453
4454 #
4455 msgid ""
4456 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4457 "values.\n"
4458 "When you are ready press OK to continue."
4459 msgstr ""
4460 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
4461 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
4462
4463 #
4464 msgid ""
4465 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4466 "values.\n"
4467 "When you are ready press OK to continue."
4468 msgstr ""
4469 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
4470 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
4471
4472 #
4473 msgid ""
4474 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4475 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4476 msgstr ""
4477 "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
4478 "USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
4479
4480 #
4481 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4482 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
4483
4484 #
4485 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4486 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
4487
4488 #
4489 msgid "Please enter a name for the new marker"
4490 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
4491
4492 #
4493 msgid "Please enter a new filename"
4494 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
4495
4496 #
4497 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4498 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
4499
4500 #
4501 msgid "Please enter name of the new directory"
4502 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
4503
4504 #
4505 msgid "Please enter the correct pin code"
4506 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
4507
4508 #
4509 msgid "Please enter the old pin code"
4510 msgstr "Wpisz stary kod pin"
4511
4512 #
4513 msgid "Please enter your email address here:"
4514 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
4515
4516 #
4517 msgid "Please enter your name here (optional):"
4518 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
4519
4520 #
4521 msgid "Please enter your search term."
4522 msgstr "Wpisz frazę wyszukiwaną"
4523
4524 #
4525 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4526 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
4527
4528 #
4529 msgid ""
4530 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4531 "therefore the default directory is being used instead."
4532 msgstr ""
4533 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
4534 "katalogu."
4535
4536 #
4537 msgid "Please press OK to continue."
4538 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
4539
4540 #
4541 msgid "Please press OK!"
4542 msgstr "Wciśnij OK!"
4543
4544 #
4545 msgid "Please provide a Text to match"
4546 msgstr "Dodaj tekst do dopasowania"
4547
4548 #
4549 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
4550 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
4551
4552 #
4553 msgid "Please select a playlist to delete..."
4554 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
4555
4556 #
4557 msgid "Please select a playlist..."
4558 msgstr "Wybierz playlistę..."
4559
4560 #
4561 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4562 msgstr "Wybierz standardowy wpis lub powtórz wyszukiwanie"
4563
4564 #
4565 msgid "Please select a subservice to record..."
4566 msgstr "Wybierz subserwis..."
4567
4568 #
4569 msgid "Please select a subservice..."
4570 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
4571
4572 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
4573 msgstr ""
4574
4575 #
4576 msgid "Please select an extension to remove."
4577 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
4578
4579 #
4580 msgid "Please select an option below."
4581 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
4582
4583 #
4584 msgid "Please select medium to use as backup location"
4585 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
4586
4587 #
4588 msgid "Please select tag to filter..."
4589 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
4590
4591 #
4592 msgid "Please select target directory or medium"
4593 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
4594
4595 #
4596 msgid "Please select the movie path..."
4597 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
4598
4599 #
4600 msgid ""
4601 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4602 "connection.\n"
4603 "\n"
4604 "Please press OK to continue."
4605 msgstr ""
4606 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
4607 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
4608
4609 #
4610 msgid ""
4611 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4612 "\n"
4613 "Please press OK to continue."
4614 msgstr ""
4615 "Wybierz sieć WiFi za pomocą której bedziesz się łączył.\n"
4616 "\n"
4617 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
4618
4619 #
4620 msgid "Please set up tuner B"
4621 msgstr "Ustaw Tuner B"
4622
4623 #
4624 msgid "Please set up tuner C"
4625 msgstr "Ustaw Tuner C"
4626
4627 #
4628 msgid "Please set up tuner D"
4629 msgstr "Ustaw Tuner D"
4630
4631 #
4632 msgid ""
4633 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4634 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4635 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4636 msgstr ""
4637 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
4638 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
4639 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
4640
4641 #
4642 msgid ""
4643 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4644 "the OK button."
4645 msgstr ""
4646 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
4647 "OK."
4648
4649 msgid "Please wait (Step 2)"
4650 msgstr "Proszę czekać (krok 2)"
4651
4652 #
4653 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4654 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
4655
4656 #
4657 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4658 msgstr "Czekaj na aktywację twojego montowania sieci..."
4659
4660 #
4661 msgid "Please wait while removing selected package..."
4662 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
4663
4664 #
4665 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4666 msgstr "Poczekaj podczas usuwania montowania sieciowego..."
4667
4668 #
4669 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4670 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
4671
4672 #
4673 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4674 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
4675
4676 #
4677 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4678 msgstr "Poczekaj podczas aktualizacji montowania sieciowego..."
4679
4680 #
4681 msgid "Please wait while we configure your network..."
4682 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
4683
4684 #
4685 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4686 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
4687
4688 #
4689 msgid "Please wait while we test your network..."
4690 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
4691
4692 #
4693 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4694 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
4695
4696 #
4697 msgid "Please wait..."
4698 msgstr "Proszę czekać..."
4699
4700 #
4701 msgid "Please wait... Loading list..."
4702 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
4703
4704 #
4705 msgid "Plugin browser"
4706 msgstr "Przeglądarka pluginów"
4707
4708 #
4709 msgid "Plugin manager activity information"
4710 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
4711
4712 #
4713 msgid "Plugin manager help"
4714 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
4715
4716 #
4717 #, python-format
4718 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4719 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Wersja: %(version)s"
4720
4721 #
4722 msgid "Plugins"
4723 msgstr "Pluginy"
4724
4725 #
4726 msgid "Poland"
4727 msgstr "Polska"
4728
4729 #
4730 msgid "Polarity"
4731 msgstr "Polaryzacja"
4732
4733 #
4734 msgid "Polarization"
4735 msgstr "Polaryzacja"
4736
4737 #
4738 msgid "Polish"
4739 msgstr "Polski"
4740
4741 #
4742 msgid "Poll Interval (in h)"
4743 msgstr "Przedział głosowania (w h)"
4744
4745 #
4746 msgid "Poll automatically"
4747 msgstr "Sonda automatycznie"
4748
4749 #
4750 msgid "Port A"
4751 msgstr "Port A"
4752
4753 #
4754 msgid "Port B"
4755 msgstr "Port B"
4756
4757 #
4758 msgid "Port C"
4759 msgstr "Port C"
4760
4761 #
4762 msgid "Port D"
4763 msgstr "Port D"
4764
4765 #
4766 msgid "Portuguese"
4767 msgstr "Portugalski"
4768
4769 #
4770 msgid "Positioner"
4771 msgstr "Pozycjoner"
4772
4773 #
4774 msgid "Positioner fine movement"
4775 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
4776
4777 #
4778 msgid "Positioner movement"
4779 msgstr "Ruchy pozycjonera"
4780
4781 #
4782 msgid "Positioner setup"
4783 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
4784
4785 #
4786 msgid "Positioner storage"
4787 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
4788
4789 #
4790 msgid ""
4791 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4792 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4793 msgstr ""
4794 "Stan zasilania do zmiany po nagrywaniu. Wybierz \"standard\" aby nie "
4795 "zmieniać domyślnego zachowania e2 lub wartości zmienione przes siebie."
4796
4797 #
4798 msgid "Power threshold in mA"
4799 msgstr "Próg mocy w  mA"
4800
4801 #
4802 msgid "Predefined transponder"
4803 msgstr "Zdefiniowany transponder"
4804
4805 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
4806 msgstr ""
4807
4808 #
4809 msgid "Preparing... Please wait"
4810 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
4811
4812 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
4813 msgstr ""
4814
4815 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
4816 msgstr ""
4817
4818 #
4819 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4820 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
4821
4822 #
4823 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4824 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
4825
4826 #
4827 msgid "Press OK to activate the settings."
4828 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
4829
4830 #
4831 msgid "Press OK to collapse this host"
4832 msgstr "Wciśnij OK aby wyczerpać ten host"
4833
4834 #
4835 msgid "Press OK to edit selected settings."
4836 msgstr "Wcisnij OK aby edytować wybrane ustawienia."
4837
4838 #
4839 msgid "Press OK to edit the settings."
4840 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
4841
4842 #
4843 msgid "Press OK to expand this host"
4844 msgstr "Wciśnij OK aby rozszerzyć ten host"
4845
4846 #
4847 #, python-format
4848 msgid "Press OK to get further details for %s"
4849 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
4850
4851 #
4852 msgid "Press OK to mount this share!"
4853 msgstr "Wcisnij OK aby zamontować ten udział!"
4854
4855 #
4856 msgid "Press OK to mount!"
4857 msgstr "Wciśnij OK aby zamontować!"
4858
4859 #
4860 msgid "Press OK to save settings."
4861 msgstr "Wciśnij OK aby zapisać ustawienia."
4862
4863 #
4864 msgid "Press OK to scan"
4865 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
4866
4867 #
4868 msgid "Press OK to select a Provider."
4869 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
4870
4871 #
4872 msgid "Press OK to select."
4873 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać."
4874
4875 #
4876 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4877 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
4878
4879 #
4880 msgid "Press OK to start the scan"
4881 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
4882
4883 #
4884 msgid "Press OK to toggle the selection."
4885 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
4886
4887 #
4888 msgid "Press OK to view full changelog"
4889 msgstr "Wciśnij OK aby pokazać listę zmian"
4890
4891 #
4892 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4893 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
4894
4895 #
4896 msgid "Prev"
4897 msgstr "Poprzedni"
4898
4899 #
4900 msgid "Preview"
4901 msgstr "Podgląd"
4902
4903 #
4904 msgid "Preview AutoTimer"
4905 msgstr "Podgląd AutoTimera"
4906
4907 #
4908 msgid "Preview menu"
4909 msgstr "Podgląd menu"
4910
4911 #
4912 msgid "Primary DNS"
4913 msgstr "Pierwszy DNS"
4914
4915 #
4916 msgid "Priority"
4917 msgstr "Priorytet konwertera"
4918
4919 #
4920 msgid "Process"
4921 msgstr "Procesy..."
4922
4923 #
4924 msgid "Properties of current title"
4925 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
4926
4927 #
4928 msgid "Protect services"
4929 msgstr "Ochrona serwisów"
4930
4931 #
4932 msgid "Protect setup"
4933 msgstr "Ochrona ustawień"
4934
4935 #
4936 msgid "Provider"
4937 msgstr "Provider"
4938
4939 #
4940 msgid "Provider to scan"
4941 msgstr "Provider do skanowania"
4942
4943 #
4944 msgid "Providers"
4945 msgstr "Providerzy"
4946
4947 #
4948 msgid "Published"
4949 msgstr "Publikacji"
4950
4951 #
4952 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4953 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
4954
4955 #
4956 msgid "Quick"
4957 msgstr "Szybko"
4958
4959 #
4960 msgid "Quickzap"
4961 msgstr "Szybkie przełączanie"
4962
4963 #
4964 msgid "RC Menu"
4965 msgstr "Menu RC"
4966
4967 #
4968 msgid "RF output"
4969 msgstr "Wyjście RF"
4970
4971 #
4972 msgid "RGB"
4973 msgstr "RGB"
4974
4975 #
4976 msgid "Radio"
4977 msgstr "Radio"
4978
4979 msgid "Ralink"
4980 msgstr "Ralink"
4981
4982 #
4983 msgid "Ram Disk"
4984 msgstr "Ram Dysk"
4985
4986 #
4987 msgid "Random"
4988 msgstr "Losowo"
4989
4990 #
4991 msgid "Rating"
4992 msgstr "Oceny"
4993
4994 #
4995 msgid "Ratings: "
4996 msgstr "Ocena: "
4997
4998 #
4999 msgid "Really close without saving settings?"
5000 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
5001
5002 #
5003 msgid "Really delete done timers?"
5004 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
5005
5006 #
5007 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
5008 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
5009
5010 #
5011 msgid "Really quit MyTube Player?"
5012 msgstr "Zamknąć Odtwarzacz MyTube?"
5013
5014 #
5015 msgid "Really reboot now?"
5016 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5017
5018 #
5019 msgid "Really restart now?"
5020 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5021
5022 #
5023 msgid "Really shutdown now?"
5024 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
5025
5026 #
5027 msgid "Reboot"
5028 msgstr "Restart"
5029
5030 #
5031 msgid "Recently featured"
5032 msgstr "Najczęściej zamieszczane"
5033
5034 #
5035 msgid "Reception Settings"
5036 msgstr "Ustawienia powitania"
5037
5038 #
5039 msgid "Record"
5040 msgstr "Nagraj"
5041
5042 #
5043 msgid "Record a maximum of x times"
5044 msgstr "Nagraj maximum z x czasów"
5045
5046 #
5047 msgid "Record on"
5048 msgstr "Nagraj na"
5049
5050 #
5051 #, python-format
5052 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
5053 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
5054
5055 #
5056 msgid "Recorded files..."
5057 msgstr "Nagrane pliki..."
5058
5059 #
5060 msgid "Recording"
5061 msgstr "Nagrywanie"
5062
5063 #
5064 msgid "Recording paths"
5065 msgstr "Ścieżki nagrywania"
5066
5067 #
5068 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5069 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
5070
5071 #
5072 msgid "Recordings"
5073 msgstr "Nagrania"
5074
5075 #
5076 msgid "Recordings always have priority"
5077 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
5078
5079 #
5080 msgid "Reenter new pin"
5081 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
5082
5083 #
5084 msgid "Refresh Rate"
5085 msgstr "Wartość odświeżania"
5086
5087 #
5088 msgid "Refresh rate selection."
5089 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
5090
5091 #
5092 msgid "Related video entries."
5093 msgstr "Przeładuj wpisy wideo."
5094
5095 #
5096 msgid "Relevance"
5097 msgstr "Trafności"
5098
5099 #
5100 msgid "Reload"
5101 msgstr "Przeładuj"
5102
5103 #
5104 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5105 msgstr "Przeładuj czarną-/białą listę"
5106
5107 #
5108 msgid "Remember service pin"
5109 msgstr "Pamiętaj pin serwisu"
5110
5111 #
5112 msgid "Remember service pin cancel"
5113 msgstr "Pamiętaj anulowanie pinu serwisu"
5114
5115 #
5116 msgid "Remove"
5117 msgstr "Skasuj"
5118
5119 #
5120 msgid "Remove Bookmark"
5121 msgstr "Usuń zakładkę"
5122
5123 #
5124 msgid "Remove Plugins"
5125 msgstr "Usuń pluginy"
5126
5127 #
5128 msgid "Remove a mark"
5129 msgstr "Usuń znacznik"
5130
5131 #
5132 msgid "Remove currently selected title"
5133 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
5134
5135 #
5136 msgid "Remove failed."
5137 msgstr "Kasowanie nieudane"
5138
5139 #
5140 msgid "Remove finished."
5141 msgstr "Usuwanie zakończone."
5142
5143 #
5144 msgid "Remove plugins"
5145 msgstr "Usuń pluginy"
5146
5147 #
5148 msgid "Remove selected AutoTimer"
5149 msgstr "Usuń wybrany AutoTimer"
5150
5151 #
5152 msgid "Remove the broken .NFI file?"
5153 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
5154
5155 #
5156 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
5157 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
5158
5159 #
5160 msgid "Remove timer"
5161 msgstr "Usuń timer"
5162
5163 #
5164 msgid "Remove title"
5165 msgstr "Usuń tytuł"
5166
5167 #
5168 msgid "Removed successfully."
5169 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
5170
5171 #
5172 msgid "Removing"
5173 msgstr "Usuwanie"
5174
5175 #
5176 #, python-format
5177 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5178 msgstr ""
5179 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
5180
5181 #
5182 msgid "Rename"
5183 msgstr "Zmień nazwę"
5184
5185 #
5186 msgid "Rename crashlogs"
5187 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
5188
5189 #
5190 msgid "Repeat"
5191 msgstr "Powtórz"
5192
5193 #
5194 msgid "Repeat Type"
5195 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
5196
5197 #
5198 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5199 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
5200
5201 #
5202 msgid "Repeats"
5203 msgstr "Powtarzaj"
5204
5205 #
5206 msgid "Require description to be unique"
5207 msgstr "Wymagaj opisu aby być wyjątkowym"
5208
5209 msgid "Required medium type:"
5210 msgstr "Wymagany średni typ:"
5211
5212 #
5213 msgid "Rescan"
5214 msgstr "Przeskanuj"
5215
5216 #
5217 msgid "Reset"
5218 msgstr "Resetuj"
5219
5220 #
5221 msgid "Reset and renumerate title names"
5222 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
5223
5224 #
5225 msgid "Reset count"
5226 msgstr "Resetuj odliczanie"
5227
5228 #
5229 msgid "Reset saved position"
5230 msgstr "Resetuj zapisaną pozycję"
5231
5232 #
5233 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5234 msgstr "Zresetować ustawienia do domyślnych?"
5235
5236 #
5237 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5238 msgstr "Zresetować ustawienia do ostatniej dobrej konfiguracji?"
5239
5240 #
5241 msgid "Resolution"
5242 msgstr "Rozdzielczość"
5243
5244 #
5245 msgid "Response video entries."
5246 msgstr "Odpowiedz wpisom wideo."
5247
5248 #
5249 msgid "Restart"
5250 msgstr "Restart"
5251
5252 #
5253 msgid "Restart GUI"
5254 msgstr "Restartuj GUI"
5255
5256 #
5257 msgid "Restart GUI now?"
5258 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
5259
5260 #
5261 msgid "Restart network"
5262 msgstr "Restart sieci"
5263
5264 #
5265 msgid "Restart test"
5266 msgstr "Restart testu"
5267
5268 #
5269 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5270 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
5271
5272 #
5273 msgid "Restore"
5274 msgstr "Przywróć"
5275
5276 #
5277 msgid "Restore backups"
5278 msgstr "Przywróć kopie"
5279
5280 #
5281 msgid "Restore is running..."
5282 msgstr "Przywracanie..."
5283
5284 #
5285 msgid "Restore running"
5286 msgstr "Przywracanie uruchomione"
5287
5288 #
5289 msgid "Restore system settings"
5290 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
5291
5292 #
5293 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5294 msgstr "Ograniczyć \"po wydarzeniu\" do pewnych horyzontów czasowych?"
5295
5296 #
5297 msgid "Resume from last position"
5298 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
5299
5300 #
5301 #, python-format
5302 msgid "Resume position at %s"
5303 msgstr "Wznów pozycję na %s"
5304
5305 #
5306 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5307 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5308 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5309 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5310 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5311 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5312 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5313 msgid "Resuming playback"
5314 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
5315
5316 #
5317 msgid "Return to file browser"
5318 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
5319
5320 #
5321 msgid "Return to movie list"
5322 msgstr "Powrót do listy filmów"
5323
5324 #
5325 msgid "Return to previous service"
5326 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
5327
5328 #
5329 msgid "Rewind speeds"
5330 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
5331
5332 #
5333 msgid "Right"
5334 msgstr "Prawo"
5335
5336 #
5337 msgid "Rolloff"
5338 msgstr "Rolloff"
5339
5340 #
5341 msgid "Rotor turning speed"
5342 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
5343
5344 #
5345 msgid "Running"
5346 msgstr "Uruchomiony"
5347
5348 #
5349 msgid "Russia"
5350 msgstr "Rosja"
5351
5352 #
5353 msgid "Russian"
5354 msgstr "Rosyjski"
5355
5356 #
5357 msgid "S-Video"
5358 msgstr "S-Video"
5359
5360 #
5361 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5362 msgstr "Pojedyńczy nośnik DVD"
5363
5364 #
5365 msgid "SNR"
5366 msgstr "SNR"
5367
5368 #
5369 msgid "SNR:"
5370 msgstr "SNR:"
5371
5372 #
5373 msgid "SSID:"
5374 msgstr "SSID:"
5375
5376 #
5377 msgid "Sat"
5378 msgstr "Sob"
5379
5380 #
5381 msgid "Sat / Dish Setup"
5382 msgstr "Ustawienia anteny"
5383
5384 #
5385 msgid "Satellite"
5386 msgstr "Satelita"
5387
5388 #
5389 msgid "Satellite Equipment Setup"
5390 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
5391
5392 #
5393 msgid "Satellite equipment"
5394 msgstr "Wypozażenie satelity"
5395
5396 #
5397 msgid "Satellites"
5398 msgstr "Satelity"
5399
5400 #
5401 msgid "Satfinder"
5402 msgstr "Miernik sygnału"
5403
5404 #
5405 msgid "Sats"
5406 msgstr "Satelity"
5407
5408 #
5409 msgid "Saturation"
5410 msgstr "Nasycenie"
5411
5412 #
5413 msgid "Saturday"
5414 msgstr "Sobota"
5415
5416 #
5417 msgid "Save"
5418 msgstr "Zapisz"
5419
5420 #
5421 msgid "Save Playlist"
5422 msgstr "Zachowaj Playlistę"
5423
5424 #
5425 msgid "Save current delay to key"
5426 msgstr "Zapisz obecne opóżnienie dla klucza"
5427
5428 #
5429 msgid "Save to key"
5430 msgstr "Zapisz do klucza"
5431
5432 #
5433 msgid "Save values and close plugin"
5434 msgstr "Zapisz wartości i zamknij plugin"
5435
5436 #
5437 msgid "Save values and close screen"
5438 msgstr "Zapisz wartości i zamknij ekran"
5439
5440 #
5441 msgid "Scaler sharpness"
5442 msgstr "Poziom ostrości"
5443
5444 #
5445 msgid "Scaling Mode"
5446 msgstr "Tryb skalowania"
5447
5448 #
5449 msgid "Scan "
5450 msgstr "Skanuj"
5451
5452 #
5453 msgid "Scan Files..."
5454 msgstr "Skanuj Pliki..."
5455
5456 #
5457 msgid "Scan NFS share"
5458 msgstr "Skanuj udziały NFS"
5459
5460 #
5461 msgid "Scan QAM128"
5462 msgstr "Skanuj QAM128"
5463
5464 #
5465 msgid "Scan QAM16"
5466 msgstr "Skanuj QAM16"
5467
5468 #
5469 msgid "Scan QAM256"
5470 msgstr "Skanuj QAM256"
5471
5472 #
5473 msgid "Scan QAM32"
5474 msgstr "Skanuj QAM32"
5475
5476 #
5477 msgid "Scan QAM64"
5478 msgstr "Skanuj QAM64"
5479
5480 #
5481 msgid "Scan SR6875"
5482 msgstr "Skanuj SR6875"
5483
5484 #
5485 msgid "Scan SR6900"
5486 msgstr "Skanuj SR6900"
5487
5488 #
5489 msgid "Scan Wireless Networks"
5490 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
5491
5492 #
5493 msgid "Scan additional SR"
5494 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
5495
5496 #
5497 msgid "Scan band EU HYPER"
5498 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
5499
5500 #
5501 msgid "Scan band EU MID"
5502 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
5503
5504 #
5505 msgid "Scan band EU SUPER"
5506 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
5507
5508 #
5509 msgid "Scan band EU UHF IV"
5510 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
5511
5512 #
5513 msgid "Scan band EU UHF V"
5514 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
5515
5516 #
5517 msgid "Scan band EU VHF I"
5518 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
5519
5520 #
5521 msgid "Scan band EU VHF III"
5522 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
5523
5524 #
5525 msgid "Scan band US HIGH"
5526 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
5527
5528 #
5529 msgid "Scan band US HYPER"
5530 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
5531
5532 #
5533 msgid "Scan band US LOW"
5534 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
5535
5536 #
5537 msgid "Scan band US MID"
5538 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
5539
5540 #
5541 msgid "Scan band US SUPER"
5542 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
5543
5544 #
5545 msgid "Scan range"
5546 msgstr "Skanuj zakres"
5547
5548 #
5549 msgid ""
5550 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
5551 "selected wireless device.\n"
5552 msgstr ""
5553 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych AP i podłącz do nich używając "
5554 "wybranego urządzenia bezprzewodowego.\n"
5555
5556 msgid ""
5557 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
5558 "selected wireless device.\n"
5559 msgstr ""
5560 "Skanuj sieć w poszukiwaniu punktów dostępu i połączenia z nimi używając "
5561 "wybranego urządzenia.\n"
5562
5563 #
5564 msgid ""
5565 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5566 msgstr ""
5567 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
5568
5569 #
5570 msgid "Science & Technology"
5571 msgstr "Nauka & Technologia"
5572
5573 #
5574 msgid "Search Term(s)"
5575 msgstr "Słowo wyszukiwania..."
5576
5577 #
5578 msgid "Search category:"
5579 msgstr "Kategorie wyszukiwania:"
5580
5581 #
5582 msgid "Search east"
5583 msgstr "Szukaj na wschód"
5584
5585 #
5586 msgid "Search for network shares"
5587 msgstr "Szukaj udziałów sieciowych"
5588
5589 #
5590 msgid "Search for network shares..."
5591 msgstr "Szukaj udziałów sieciowych..."
5592
5593 #
5594 msgid "Search region:"
5595 msgstr "Kraj wyszukiwania:"
5596
5597 #
5598 msgid "Search restricted content:"
5599 msgstr "Szukać zawartości chronionych:"
5600
5601 #
5602 msgid "Search strictness"
5603 msgstr "Szukaj ścisłości"
5604
5605 #
5606 msgid "Search type"
5607 msgstr "Szukaj typu"
5608
5609 #
5610 msgid "Search west"
5611 msgstr "Szukaj na zachód"
5612
5613 #
5614 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5615 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji. Proszę czekać..."
5616
5617 #
5618 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5619 msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
5620
5621 #
5622 msgid "Searching your network. Please wait..."
5623 msgstr "Wyszukiwanie sieci. Proszę czekać..."
5624
5625 #
5626 msgid "Secondary DNS"
5627 msgstr "Drugi DNS"
5628
5629 msgid "Security service not running."
5630 msgstr "Serwis chroniony nie uruchomiony."
5631
5632 #
5633 msgid "Seek"
5634 msgstr "Wyszukiwanie"
5635
5636 #
5637 msgid "Select"
5638 msgstr "Wybierz"
5639
5640 #
5641 msgid ""
5642 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5643 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5644 msgstr ""
5645 "Wybierz \"dokładne dopasowanie\" do wykonania \"Tytuł dopasowania\" do "
5646 "właściwego dopasowania lub \"częściowego dopasowania\" jeśli chcesz poszukać "
5647 "tylko części tytułu wydarzenia."
5648
5649 #
5650 msgid "Select HDD"
5651 msgstr "Wybierz HDD"
5652
5653 #
5654 msgid "Select Location"
5655 msgstr "Wybierz lokalizację"
5656
5657 #
5658 msgid "Select Network Adapter"
5659 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
5660
5661 #
5662 msgid "Select a movie"
5663 msgstr "Wybierz film"
5664
5665 #
5666 msgid "Select a timer to import"
5667 msgstr "Wybierz timer do importu"
5668
5669 #
5670 msgid "Select audio mode"
5671 msgstr "Wybierz tryb audio"
5672
5673 #
5674 msgid "Select audio track"
5675 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
5676
5677 #
5678 msgid "Select bouquet to record on"
5679 msgstr "Wybierz bukiet do nagrania na"
5680
5681 #
5682 msgid "Select channel to record from"
5683 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
5684
5685 #
5686 msgid "Select channel to record on"
5687 msgstr "Wybierz kanał do nagrania na"
5688
5689 msgid "Select desired image from feed list"
5690 msgstr ""
5691
5692 msgid "Select files for backup."
5693 msgstr ""
5694
5695 #
5696 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
5697 msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
5698
5699 #
5700 msgid "Select files/folders to backup"
5701 msgstr "Wybierz pliki /foldery do kopii"
5702
5703 #
5704 msgid "Select image"
5705 msgstr "Wybierz image"
5706
5707 msgid "Select input device"
5708 msgstr ""
5709
5710 msgid "Select input device."
5711 msgstr ""
5712
5713 #
5714 msgid "Select interface"
5715 msgstr "Wybierz interfejs"
5716
5717 #
5718 msgid "Select new feed to view."
5719 msgstr "Wybierz kategorię wyszukiwania:"
5720
5721 #
5722 msgid "Select package"
5723 msgstr "Wybierz paczkę"
5724
5725 #
5726 msgid "Select provider to add..."
5727 msgstr "Wybierz providera do dodania..."
5728
5729 #
5730 msgid "Select refresh rate"
5731 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
5732
5733 #
5734 msgid "Select service to add..."
5735 msgstr "Wybierz serwis do dodania..."
5736
5737 #
5738 #, python-format
5739 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5740 msgstr "Wybierz klucz który chcesz ustawić do %i ms"
5741
5742 #
5743 msgid "Select the location to save the recording to."
5744 msgstr "Wybierz lokalizację do zapisania nagrania."
5745
5746 #
5747 msgid "Select type of Filter"
5748 msgstr "Wybierz typ filtru"
5749
5750 #
5751 msgid "Select upgrade source to edit."
5752 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji do edycji"
5753
5754 #
5755 msgid "Select video input with up/down buttons"
5756 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
5757
5758 #
5759 msgid "Select video mode"
5760 msgstr "Wybierz tryb wideo"
5761
5762 #
5763 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5764 msgstr "Wybierz czy chcesz wymusić przypadki poprawności."
5765
5766 #
5767 msgid "Select wireless network"
5768 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową WiFi"
5769
5770 #
5771 msgid "Select your choice."
5772 msgstr "Wybierz jedną z opcji:"
5773
5774 #
5775 msgid "Selected source image"
5776 msgstr "Wybierz image źródłowy"
5777
5778 #
5779 msgid "Send DiSEqC"
5780 msgstr "Wyślij DiSEqC"
5781
5782 #
5783 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5784 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
5785
5786 #
5787 msgid "Seperate titles with a main menu"
5788 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
5789
5790 #
5791 msgid "Sequence repeat"
5792 msgstr "Powtórka sekwencji"
5793
5794 #
5795 msgid "Serbian"
5796 msgstr "Serbski"
5797
5798 #
5799 msgid "Server IP"
5800 msgstr "IP serwera"
5801
5802 #
5803 msgid "Server share"
5804 msgstr "Udział serwera"
5805
5806 #
5807 msgid "Service"
5808 msgstr "Informacje o serwisie..."
5809
5810 #
5811 msgid "Service Scan"
5812 msgstr "Skanowanie serwisu"
5813
5814 #
5815 msgid "Service Searching"
5816 msgstr "Szukanie serwisów"
5817
5818 #
5819 msgid "Service delay"
5820 msgstr "Opóźnienie serwisu"
5821
5822 #
5823 msgid "Service has been added to the favourites."
5824 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
5825
5826 #
5827 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5828 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
5829
5830 #
5831 msgid ""
5832 "Service invalid!\n"
5833 "(Timeout reading PMT)"
5834 msgstr ""
5835 "Serwis niewłaściwy!\n"
5836 "(Koniec czasu czytania PMT)"
5837
5838 #
5839 msgid ""
5840 "Service not found!\n"
5841 "(SID not found in PAT)"
5842 msgstr ""
5843 "Serwis nie znaleziony!\n"
5844 "(SID nie znaleziony w PAT)"
5845
5846 #
5847 msgid "Service scan"
5848 msgstr "Skanowanie serwisów"
5849
5850 #
5851 msgid ""
5852 "Service unavailable!\n"
5853 "Check tuner configuration!"
5854 msgstr ""
5855 "Serwis niedostępny!\n"
5856 "Sprawdź konfigurację tunera!"
5857
5858 #
5859 msgid "Serviceinfo"
5860 msgstr "Info o serwisie"
5861
5862 #
5863 msgid "Services"
5864 msgstr "Serwisy"
5865
5866 #
5867 msgid "Set End Time"
5868 msgstr "Ustaw koniec czasu"
5869
5870 #
5871 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5872 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
5873
5874 #
5875 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5876 msgstr "Ustaw minimalny próg pamięci flash aby ostrzec"
5877
5878 #
5879 #, python-format
5880 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5881 msgstr "Ustaw opóźnienie do %i ms (można ustawić)"
5882
5883 #
5884 msgid "Set interface as default Interface"
5885 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
5886
5887 #
5888 msgid "Set limits"
5889 msgstr "Ustaw limity"
5890
5891 #
5892 msgid "Set maximum duration"
5893 msgstr "Ustaw maksymalne trwanie"
5894
5895 #
5896 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5897 msgstr "Ustaw na NIE aby wyłączyć AutoTimer."
5898
5899 #
5900 msgid "Setting key canceled"
5901 msgstr "Ustawienie anulowania klucza"
5902
5903 #
5904 msgid "Settings"
5905 msgstr "Ustawienia"
5906
5907 #
5908 msgid "Setup"
5909 msgstr "Konfiguracja"
5910
5911 #
5912 msgid "Setup Mode"
5913 msgstr "Tryb Konfiguracji"
5914
5915 #
5916 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5917 msgstr "Konfiguracja Pluginu Audio Sync"
5918
5919 #, python-format
5920 msgid ""
5921 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5922 "memory?"
5923 msgstr ""
5924 "Czy kreator pamięci USB powinien rozpocząć proces instalacji image %s do "
5925 "pamięci flash?"
5926
5927 #
5928 msgid "Sharpness"
5929 msgstr "Ostrość"
5930
5931 #
5932 msgid "Short Movies"
5933 msgstr "Krótkie filmy"
5934
5935 msgid "Short filenames"
5936 msgstr "Krótkie nazwy"
5937
5938 #
5939 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5940 msgstr "Czy ten AutoTimer powinien być ograniczony czasowo?"
5941
5942 #
5943 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5944 msgstr ""
5945 "Czy ten AutoTimer powinien tylko dopasować do pewnych trwań wydarzenia?"
5946
5947 #
5948 msgid ""
5949 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5950 msgstr ""
5951 "Czy timery stworzone przez ten AutoTimer powinny być nagrane w obecnej "
5952 "lokalizacji?"
5953
5954 #
5955 msgid "Show Info"
5956 msgstr "Pokaż Info"
5957
5958 #
5959 msgid "Show Message when Recording starts"
5960 msgstr "Pokaż info przed nagrywaniem"
5961
5962 #
5963 msgid "Show WLAN Status"
5964 msgstr "Pokaż status WLAN"
5965
5966 #
5967 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5968 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
5969
5970 #
5971 msgid "Show event-progress in channel selection"
5972 msgstr "Pokaż pasek postępu wydarzenia w liście kanałów"
5973
5974 #
5975 msgid "Show in extension menu"
5976 msgstr "Pokaż w menu rozszerzeń"
5977
5978 #
5979 msgid "Show infobar on channel change"
5980 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
5981
5982 #
5983 msgid "Show infobar on event change"
5984 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
5985
5986 #
5987 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5988 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
5989
5990 #
5991 msgid "Show positioner movement"
5992 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
5993
5994 #
5995 msgid "Show services beginning with"
5996 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
5997
5998 #
5999 msgid "Show the radio player..."
6000 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
6001
6002 #
6003 msgid "Show the tv player..."
6004 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
6005