Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / sk.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-09-07 12:29+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-05-12 13:09+0200\n"
12 "Last-Translator: acid-burn <>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: sk\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
20 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
21 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
22
23 #
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Advanced options and settings."
27 msgstr ""
28 "\n"
29 "Rozšírené voľby a nastavenia."
30
31 #
32 msgid ""
33 "\n"
34 "After pressing OK, please wait!"
35 msgstr ""
36 "\n"
37 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
38
39 #
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Backup your Dreambox settings."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
46
47 #
48 msgid ""
49 "\n"
50 "Edit the upgrade source address."
51 msgstr ""
52 "\n"
53 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Správa rozšírení a modulov pre Dreambox"
61
62 msgid ""
63 "\n"
64 "Online update of your Dreambox software."
65 msgstr ""
66 "\n"
67 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
68
69 #
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Press OK on your remote control to continue."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
76
77 #
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox settings."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
84
85 #
86 msgid ""
87 "\n"
88 "Restore your Dreambox with a new firmware."
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
92
93 #
94 msgid ""
95 "\n"
96 "Restore your backups by date."
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
100
101 #
102 msgid ""
103 "\n"
104 "Scan for local extensions and install them."
105 msgstr ""
106 "\n"
107 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
108
109 #
110 msgid ""
111 "\n"
112 "Select your backup device.\n"
113 "Current device: "
114 msgstr ""
115 "\n"
116 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
117 "Aktuálne zariadenie: "
118
119 #
120 msgid ""
121 "\n"
122 "System will restart after the restore!"
123 msgstr ""
124 "\n"
125 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
126
127 msgid ""
128 "\n"
129 "View, install and remove available or installed packages."
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Zobraziť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
133
134 msgid " "
135 msgstr ""
136
137 msgid " Results"
138 msgstr " Výsledky"
139
140 msgid " extensions."
141 msgstr " rozšírenia."
142
143 msgid " ms"
144 msgstr ""
145
146 msgid " packages selected."
147 msgstr " balíčkov zvolených."
148
149 msgid " updates available."
150 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
151
152 msgid " wireless networks found!"
153 msgstr " bezdrôtových sietí nájdených."
154
155 msgid "#000000"
156 msgstr "#000000"
157
158 msgid "#0064c7"
159 msgstr "#0064c7"
160
161 msgid "#25062748"
162 msgstr "#25062748"
163
164 msgid "#389416"
165 msgstr "#389416"
166
167 msgid "#80000000"
168 msgstr "#80000000"
169
170 msgid "#80ffffff"
171 msgstr "#80ffffff"
172
173 msgid "#bab329"
174 msgstr "#bab329"
175
176 msgid "#f23d21"
177 msgstr "#f23d21"
178
179 msgid "#ffffff"
180 msgstr "#ffffff"
181
182 msgid "#ffffffff"
183 msgstr "#ffffffff"
184
185 msgid "%H:%M"
186 msgstr "%H:%M"
187
188 #, python-format
189 msgid "%d jobs are running in the background!"
190 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
191
192 #, python-format
193 msgid "%d min"
194 msgstr "%d min"
195
196 #, python-format
197 msgid "%d services found!"
198 msgstr "Nájdených %d staníc!"
199
200 msgid "%d.%B %Y"
201 msgstr "%d.%B %Y"
202
203 #, python-format
204 msgid "%i ms"
205 msgstr "%i ms"
206
207 #, python-format
208 msgid ""
209 "%s\n"
210 "(%s, %d MB free)"
211 msgstr ""
212 "%s\n"
213 "(%s, %d MB voľných)"
214
215 #, python-format
216 msgid "%s (%s)\n"
217 msgstr "%s (%s)\n"
218
219 msgid "(ZAP)"
220 msgstr "(Prepnúť)"
221
222 msgid "(empty)"
223 msgstr "(prázdne)"
224
225 msgid "(show optional DVD audio menu)"
226 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
227
228 msgid "* Only available if more than one interface is active."
229 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
230
231 msgid ".NFI Download failed:"
232 msgstr "Sťahovanie .NFI zlyhalo:"
233
234 msgid ""
235 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
236 msgstr ""
237 "Súbor .NFI prešiel kontrolou md5sum. Tento image môžete bezpečne použiť!"
238
239 msgid "0"
240 msgstr "0"
241
242 msgid "1"
243 msgstr "1"
244
245 msgid "1 wireless network found!"
246 msgstr "Nájdená 1 bezdrôtová sieť."
247
248 msgid "1.0"
249 msgstr "1,0"
250
251 msgid "1.1"
252 msgstr "1,1"
253
254 msgid "1.2"
255 msgstr "1,2"
256
257 msgid "12V output"
258 msgstr "12 V výstup"
259
260 msgid "13 V"
261 msgstr "13 V"
262
263 msgid "16:10"
264 msgstr "16:10"
265
266 msgid "16:10 Letterbox"
267 msgstr "16:10 Letterbox"
268
269 msgid "16:10 PanScan"
270 msgstr "16:10 PanScan"
271
272 msgid "16:9"
273 msgstr "16:9"
274
275 msgid "16:9 Letterbox"
276 msgstr "16:9 Letterbox"
277
278 msgid "16:9 always"
279 msgstr "vždy 16:9"
280
281 msgid "18 V"
282 msgstr "18 V"
283
284 msgid "2"
285 msgstr "2"
286
287 msgid "3"
288 msgstr "3"
289
290 msgid "30 minutes"
291 msgstr "30 minút"
292
293 msgid "4"
294 msgstr "4"
295
296 msgid "4:3"
297 msgstr "4:3"
298
299 msgid "4:3 Letterbox"
300 msgstr "4:3 Letterbox"
301
302 msgid "4:3 PanScan"
303 msgstr "4:3 PanScan"
304
305 msgid "5"
306 msgstr "5"
307
308 msgid "5 minutes"
309 msgstr "5 minút"
310
311 msgid "6"
312 msgstr "6"
313
314 msgid "60 minutes"
315 msgstr "60 minút"
316
317 msgid "7"
318 msgstr "7"
319
320 msgid "8"
321 msgstr "8"
322
323 msgid "9"
324 msgstr "9"
325
326 msgid "<Current movielist location>"
327 msgstr "<Aktuálne umiestnenie zoznamu filmov>"
328
329 msgid "<Default movie location>"
330 msgstr "<Predvolené umiestnenie filmov>"
331
332 msgid "<Last timer location>"
333 msgstr "<Umiestnenie poslednej časovej nahrávky>"
334
335 msgid "<unknown>"
336 msgstr "<neznámy>"
337
338 msgid "??"
339 msgstr "??"
340
341 msgid "A"
342 msgstr "A"
343
344 #, python-format
345 msgid ""
346 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
347 "Do you want to keep your version?"
348 msgstr ""
349 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
350 "Chcete zachovať svoju verziu?"
351
352 msgid "A demo plugin for TPM usage."
353 msgstr "Ukážkový modul pre TPM."
354
355 msgid ""
356 "A finished record timer wants to set your\n"
357 "Dreambox to standby. Do that now?"
358 msgstr ""
359 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
360 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
361
362 msgid ""
363 "A finished record timer wants to shut down\n"
364 "your Dreambox. Shutdown now?"
365 msgstr ""
366 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
367 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
368
369 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
370 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
371
372 msgid ""
373 "A mount entry with this name already exists!\n"
374 "Update existing entry and continue?\n"
375 msgstr "Prístup s týmto názvom už existuje.\n"
376
377 #, python-format
378 msgid ""
379 "A record has been started:\n"
380 "%s"
381 msgstr ""
382 "Nahrávanie začalo:\n"
383 "%s"
384
385 msgid ""
386 "A recording is currently running.\n"
387 "What do you want to do?"
388 msgstr ""
389 "Práve sa nahráva.\n"
390 "Čo chcete urobiť?"
391
392 msgid ""
393 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
394 "configure the positioner."
395 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
396
397 msgid ""
398 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
399 "start the satfinder."
400 msgstr ""
401 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
402
403 #, python-format
404 msgid "A required tool (%s) was not found."
405 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
406
407 msgid "A search for available updates is currently in progress."
408 msgstr "Práve prebieha vyhľadávanie dostupných aktualizácií."
409
410 msgid ""
411 "A second configured interface has been found.\n"
412 "\n"
413 "Do you want to disable the second network interface?"
414 msgstr ""
415 "Bolo nájdené druhé nakonfigurované rozhranie.\n"
416 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
417
418 msgid ""
419 "A sleep timer wants to set your\n"
420 "Dreambox to standby. Do that now?"
421 msgstr ""
422 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
423 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
424
425 msgid ""
426 "A sleep timer wants to shut down\n"
427 "your Dreambox. Shutdown now?"
428 msgstr ""
429 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
430 "Vypnúť teraz?"
431
432 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
433 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
434
435 msgid ""
436 "A timer failed to record!\n"
437 "Disable TV and try again?\n"
438 msgstr ""
439 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
440 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
441
442 msgid "A/V Settings"
443 msgstr "Nastavenia A/V"
444
445 msgid "AA"
446 msgstr "AA"
447
448 msgid "AB"
449 msgstr "AB"
450
451 msgid "AC3 default"
452 msgstr "AC3 implicitne"
453
454 msgid "AC3 downmix"
455 msgstr "AC3 downmix"
456
457 msgid "Abort"
458 msgstr "Zrušiť"
459
460 msgid "Abort this Wizard."
461 msgstr "Skončiť tohto sprievodcu."
462
463 msgid "About"
464 msgstr "O Dreamboxe"
465
466 msgid "About..."
467 msgstr "O Dreamboxe..."
468
469 msgid "Accesspoint:"
470 msgstr "Prístupový bod:"
471
472 msgid "Action on long powerbutton press"
473 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
474
475 msgid "Action on short powerbutton press"
476 msgstr "Činnosť po krátkom stlačení sieťového vypínača"
477
478 msgid "Action:"
479 msgstr "Činnosť:"
480
481 msgid "Activate Picture in Picture"
482 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
483
484 msgid "Activate network settings"
485 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
486
487 msgid "Active"
488 msgstr "Aktívne"
489
490 msgid ""
491 "Active/\n"
492 "Inactive"
493 msgstr ""
494 "Aktívne/\n"
495 "Neaktívne"
496
497 msgid "Adapter settings"
498 msgstr "Nastavenia adaptéra"
499
500 msgid "Add"
501 msgstr "Pridať"
502
503 msgid "Add Bookmark"
504 msgstr "Pridať záložku"
505
506 msgid "Add WLAN configuration?"
507 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
508
509 msgid "Add a mark"
510 msgstr "Pridať značku"
511
512 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
513 msgstr "Pridanie nového prístupu NFS alebo CIFS do Dreamboxa."
514
515 msgid "Add a new title"
516 msgstr "Pridať nový titul"
517
518 msgid "Add network configuration?"
519 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
520
521 msgid "Add new AutoTimer"
522 msgstr "Pridať nový autočasovač"
523
524 msgid "Add new network mount point"
525 msgstr "Pridať nový sieťový prístup."
526
527 msgid "Add timer"
528 msgstr "Pridať časovač"
529
530 msgid "Add timer as disabled on conflict"
531 msgstr "Pridať časovač ako vypnutý pri konflikte"
532
533 msgid "Add title"
534 msgstr "Pridať titul"
535
536 msgid "Add to bouquet"
537 msgstr "Pridať do buketu"
538
539 msgid "Add to favourites"
540 msgstr "Pridať do obľúbených"
541
542 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
543 msgstr "Pridať časovač prepnutia namiesto časovača nahrávania?"
544
545 msgid "Added: "
546 msgstr "Pridané:"
547
548 msgid ""
549 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
550 "enabled."
551 msgstr ""
552 "Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
553 "číslo, revízia, ...)."
554
555 msgid "Adds network configuration if enabled."
556 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
557
558 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
559 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
560
561 msgid ""
562 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
563 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
564 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
565 "test screens."
566 msgstr ""
567 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
568 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
569 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
570 "testovací obrazec."
571
572 msgid "Advanced Options"
573 msgstr "Rozšírené voľby"
574
575 msgid "Advanced Software"
576 msgstr "Vylepšený softvér"
577
578 msgid "Advanced Software Plugin"
579 msgstr "Modul vylepšeného softvéru"
580
581 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
582 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
583
584 msgid "Advanced Video Setup"
585 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
586
587 msgid "Advanced restore"
588 msgstr "Rozšírené obnovenie"
589
590 msgid "After event"
591 msgstr "Po udalosti"
592
593 msgid ""
594 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
595 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
596 msgstr ""
597 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
598 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
599
600 msgid "Album"
601 msgstr "Album"
602
603 msgid "All"
604 msgstr "Všetky"
605
606 msgid "All Satellites"
607 msgstr "Všetky satelity"
608
609 msgid "All Time"
610 msgstr "Vždy"
611
612 msgid "All non-repeating timers"
613 msgstr "Všetky časovače bez opakovania"
614
615 msgid "Allow zapping via Webinterface"
616 msgstr "Umožniť prepnutie cez webové rozhranie"
617
618 msgid "Alpha"
619 msgstr "Alfa"
620
621 msgid "Alternative radio mode"
622 msgstr "Alternatívny režim rádia"
623
624 msgid "Alternative services tuner priority"
625 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
626
627 msgid "Always ask"
628 msgstr "Vždy sa spýtať"
629
630 msgid "Always ask before sending"
631 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
632
633 msgid "Ammount of recordings left"
634 msgstr "Zvyšné záznamy"
635
636 msgid "An empty filename is illegal."
637 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
638
639 msgid "An error occured."
640 msgstr "Došlo k chybe."
641
642 msgid "An unknown error occured!"
643 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
644
645 msgid "Anonymize crashlog?"
646 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
647
648 msgid "Arabic"
649 msgstr "Arabčina"
650
651 msgid ""
652 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
653 "\n"
654 msgstr ""
655 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
656 "\n"
657
658 msgid ""
659 "Are you sure you want to delete\n"
660 "following backup:\n"
661 msgstr ""
662 "Naozaj chcete zmazať\n"
663 "túto zálohu:\n"
664
665 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
666 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
667
668 msgid ""
669 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
670 "\n"
671 msgstr ""
672 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
673 "\n"
674
675 msgid ""
676 "Are you sure you want to restore\n"
677 "following backup:\n"
678 msgstr ""
679 "Naozaj chcete obnoviť\n"
680 "z tejto zálohy:\n"
681
682 msgid ""
683 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
684 "Enigma2 will restart after the restore"
685 msgstr ""
686 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
687 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
688
689 msgid ""
690 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
691 "\n"
692 msgstr ""
693 "Naozaj chcete uložiť tento sieťový prístup?\n"
694 "\n"
695
696 msgid "Artist"
697 msgstr "Umelec"
698
699 msgid "Ascending"
700 msgstr "Vzostupne"
701
702 msgid "Ask before shutdown:"
703 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
704
705 msgid "Ask user"
706 msgstr "opýtať sa"
707
708 msgid "Aspect Ratio"
709 msgstr "Pomer strán"
710
711 msgid "Atheros"
712 msgstr ""
713
714 msgid "Audio"
715 msgstr "Zvuk"
716
717 msgid "Audio Options..."
718 msgstr "Voľby zvuku ..."
719
720 msgid "Audio Sync"
721 msgstr ""
722
723 msgid "Audio Sync Setup"
724 msgstr ""
725
726 msgid "Australia"
727 msgstr "Austrália"
728
729 msgid "Author: "
730 msgstr "Autor: "
731
732 msgid "Authoring mode"
733 msgstr "Režim autorizácie"
734
735 msgid "Auto"
736 msgstr "Auto"
737
738 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
739 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
740
741 msgid "Auto flesh"
742 msgstr "Automatické flešovanie"
743
744 msgid "Auto scart switching"
745 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
746
747 msgid "AutoTimer Editor"
748 msgstr "Editor autočasovača"
749
750 msgid "AutoTimer Filters"
751 msgstr "Filtre autočasovača"
752
753 msgid "AutoTimer Services"
754 msgstr "Stanice autočasovača"
755
756 msgid "AutoTimer Settings"
757 msgstr "Nastavenia autočasovača"
758
759 msgid "AutoTimer overview"
760 msgstr "Prehľad autočasovača"
761
762 msgid "Automatic"
763 msgstr "Automaticky"
764
765 msgid "Automatic Scan"
766 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
767
768 msgid "Autos & Vehicles"
769 msgstr "Autá a doprava"
770
771 msgid "Autowrite timer"
772 msgstr "Automatický zápis časovača"
773
774 msgid "Available format variables"
775 msgstr "Dostupné premenné formátu"
776
777 msgid "B"
778 msgstr "B"
779
780 msgid "BA"
781 msgstr "BA"
782
783 msgid "BB"
784 msgstr "BB"
785
786 msgid "BER"
787 msgstr "BER"
788
789 msgid "BER:"
790 msgstr "BER:"
791
792 msgid "Back"
793 msgstr "Späť"
794
795 msgid "Background"
796 msgstr "Pozadie"
797
798 msgid "Backup done."
799 msgstr "Zálohovanie skončilo."
800
801 msgid "Backup failed."
802 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
803
804 msgid "Backup is running..."
805 msgstr "Zálohovanie beží..."
806
807 msgid "Backup system settings"
808 msgstr "Zálohovať nastavenia systému"
809
810 msgid "Band"
811 msgstr "Pásmo"
812
813 msgid "Bandwidth"
814 msgstr "Šírka pásma"
815
816 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
817 msgstr "Začiatok časového obdobia \"po udalosti\""
818
819 msgid "Begin of timespan"
820 msgstr "Začiatok časového obdobia"
821
822 msgid "Begin time"
823 msgstr "Čas začiatku"
824
825 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
826 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
827
828 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
829 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
830
831 msgid "Behavior when a movie is started"
832 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
833
834 msgid "Behavior when a movie is stopped"
835 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
836
837 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
838 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
839
840 msgid "Bitrate:"
841 msgstr "Dátový tok:"
842
843 msgid "Block noise reduction"
844 msgstr "Potlačenie blokového šumu"
845
846 msgid "Blue boost"
847 msgstr "Zosilniť modrú"
848
849 msgid "Bookmarks"
850 msgstr "Záložky"
851
852 msgid "Bouquets"
853 msgstr "Bukety"
854
855 msgid "Brazil"
856 msgstr "Brazília"
857
858 msgid "Brightness"
859 msgstr "Jas"
860
861 msgid "Browse network neighbourhood"
862 msgstr "Prehľadávať siete v susedstve"
863
864 msgid "Burn DVD"
865 msgstr "Napáliť DVD"
866
867 msgid "Burn existing image to DVD"
868 msgstr "Napáliť existujúci image na DVD"
869
870 msgid "Burn to DVD"
871 msgstr "Napáliť na DVD..."
872
873 msgid "Bus: "
874 msgstr "Zbernica:"
875
876 msgid ""
877 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
878 "displayed."
879 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
880
881 msgid "C"
882 msgstr "C"
883
884 msgid "C-Band"
885 msgstr "Pásmo C"
886
887 msgid "CDInfo"
888 msgstr ""
889
890 msgid "CI assignment"
891 msgstr "Priradenie CI"
892
893 msgid "CIFS share"
894 msgstr "Zdieľanie CIFS"
895
896 msgid "CVBS"
897 msgstr "CVBS"
898
899 msgid "Cable"
900 msgstr "Kábel"
901
902 msgid "Cache Thumbnails"
903 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
904
905 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
906 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru. Skontrolujte sieť!"
907
908 msgid "Canada"
909 msgstr "Kanada"
910
911 msgid "Cancel"
912 msgstr "Zrušiť"
913
914 msgid "Cannot parse feed directory"
915 msgstr "Nemôžem prečítať adresár s feedmi"
916
917 msgid "Capacity: "
918 msgstr "Kapacita:"
919
920 msgid "Card"
921 msgstr "Karta"
922
923 msgid "Catalan"
924 msgstr "Katalánčina"
925
926 msgid "Center screen at the lower border"
927 msgstr "Vystrediť obrazovku na dolnom okraji"
928
929 msgid "Center screen at the upper border"
930 msgstr "Vystrediť obrazovku na hornom okraji"
931
932 msgid "Change active delay"
933 msgstr "Zmeniť aktívne oneskorenie"
934
935 msgid "Change bouquets in quickzap"
936 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
937
938 msgid "Change default recording offset?"
939 msgstr "Zmeniť predvolený posun nahrávania?"
940
941 msgid "Change dir."
942 msgstr "Zmeniť adresár"
943
944 msgid "Change hostname"
945 msgstr "Zmeniť názov hostiteľa"
946
947 msgid "Change pin code"
948 msgstr "Zmeniť kód PIN"
949
950 msgid "Change service pin"
951 msgstr "Zmeniť PIN programu"
952
953 msgid "Change service pins"
954 msgstr "Zmeniť PINy programu"
955
956 msgid "Change setup pin"
957 msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
958
959 msgid "Change step size"
960 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
961
962 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
963 msgstr "Zmeňte názov hostiteľa Dreamboxa."
964
965 msgid "Changelog"
966 msgstr ""
967
968 msgid "Channel"
969 msgstr "Stanica"
970
971 msgid "Channel Selection"
972 msgstr "Voľba stanice"
973
974 msgid "Channel audio:"
975 msgstr "Zvuk stanice:"
976
977 msgid "Channel not in services list"
978 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
979
980 msgid "Channel:"
981 msgstr "Stanica:"
982
983 msgid "Channellist menu"
984 msgstr "Menu zoznamu staníc"
985
986 msgid "Channels"
987 msgstr "Stanice"
988
989 msgid "Chap."
990 msgstr "Kap."
991
992 msgid "Chapter"
993 msgstr "Kapitola"
994
995 msgid "Chapter:"
996 msgstr "Kapitola:"
997
998 msgid "Check"
999 msgstr "Skontrolovať"
1000
1001 msgid "Checking Filesystem..."
1002 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
1003
1004 msgid "Choose Tuner"
1005 msgstr "Zvoliť tuner"
1006
1007 msgid "Choose a wireless network"
1008 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
1009
1010 msgid "Choose backup files"
1011 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
1012
1013 msgid "Choose backup location"
1014 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
1015
1016 msgid "Choose bouquet"
1017 msgstr "Zvoliť buket"
1018
1019 msgid "Choose image to download"
1020 msgstr ""
1021
1022 msgid "Choose target folder"
1023 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
1024
1025 msgid "Choose upgrade source"
1026 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
1027
1028 msgid "Choose your Skin"
1029 msgstr "Zvoliť vzhľad"
1030
1031 msgid "Circular left"
1032 msgstr "Kruhová ľavá"
1033
1034 msgid "Circular right"
1035 msgstr "Kruhová pravá"
1036
1037 msgid "Classic"
1038 msgstr "Klasika"
1039
1040 msgid "Cleanup"
1041 msgstr "Vyčistiť"
1042
1043 msgid "Cleanup Wizard"
1044 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1045
1046 msgid "Cleanup Wizard settings"
1047 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
1048
1049 msgid "CleanupWizard"
1050 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1051
1052 msgid "Clear before scan"
1053 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
1054
1055 msgid "Clear history on Exit:"
1056 msgstr "Vymazať históriu pri ukončení:"
1057
1058 msgid "Clear log"
1059 msgstr "Vymazať log"
1060
1061 msgid "Close"
1062 msgstr "Zatvoriť"
1063
1064 msgid "Close and forget changes"
1065 msgstr "Zatvoriť a zrušiť zmeny"
1066
1067 msgid "Close and save changes"
1068 msgstr "Zatvoriť a uložiť zmeny"
1069
1070 msgid "Close title selection"
1071 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
1072
1073 msgid "Code rate high"
1074 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
1075
1076 msgid "Code rate low"
1077 msgstr "Nízka kódová rýchlosť"
1078
1079 msgid "Coderate HP"
1080 msgstr "Rýchlosť HP"
1081
1082 msgid "Coderate LP"
1083 msgstr "Rýchlosť LP"
1084
1085 msgid "Collection name"
1086 msgstr "Názov zostavy"
1087
1088 msgid "Collection settings"
1089 msgstr "Nastavenia zostavy"
1090
1091 msgid "Color Format"
1092 msgstr "Formát farby"
1093
1094 msgid "Comedy"
1095 msgstr "Komédia"
1096
1097 msgid "Command execution..."
1098 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
1099
1100 msgid "Command order"
1101 msgstr "Poradie príkazov"
1102
1103 msgid "Committed DiSEqC command"
1104 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqC"
1105
1106 msgid "Common Interface"
1107 msgstr "Common Interface"
1108
1109 msgid "Common Interface Assignment"
1110 msgstr "Priradenie CI"
1111
1112 msgid "CommonInterface"
1113 msgstr "CommonInterface"
1114
1115 msgid "Communication"
1116 msgstr "Komunikácia"
1117
1118 msgid "Compact Flash"
1119 msgstr "Compact Flash"
1120
1121 msgid "Complete"
1122 msgstr "Kompletné"
1123
1124 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1125 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
1126
1127 msgid "Composition of the recording filenames"
1128 msgstr "Zloženie názvov súborov nahrávok"
1129
1130 msgid "Configuration Mode"
1131 msgstr "Možnosti nastavenia"
1132
1133 msgid "Configuration for the Webinterface"
1134 msgstr "Konfigurácia webového rozhrania"
1135
1136 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1137 msgstr "Nastaviť správanie autočasovača"
1138
1139 msgid "Configure interface"
1140 msgstr "Nakonfigurujte rozhranie"
1141
1142 msgid "Configure nameservers"
1143 msgstr "Nastavte názvy serverov"
1144
1145 msgid "Configure your internal LAN"
1146 msgstr "Nakonfigurujte internú LAN"
1147
1148 msgid "Configure your network again"
1149 msgstr "Znova nakonfigurujte sieť"
1150
1151 msgid "Configure your wireless LAN again"
1152 msgstr "Znova nakonfigurujte bezdrôtovú sieť"
1153
1154 msgid "Configuring"
1155 msgstr "Konfigurujem"
1156
1157 msgid "Conflicting timer"
1158 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
1159
1160 msgid "Connect"
1161 msgstr "Pripojiť"
1162
1163 msgid "Connect to a Wireless Network"
1164 msgstr "Pripojiť k bezdrôtovej sieti"
1165
1166 msgid "Connected to"
1167 msgstr "Pripojené k "
1168
1169 msgid "Connected!"
1170 msgstr "Pripojené!"
1171
1172 msgid "Constellation"
1173 msgstr "Zostava"
1174
1175 msgid "Content does not fit on DVD!"
1176 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
1177
1178 msgid "Continue in background"
1179 msgstr "Pokračovať v pozadí"
1180
1181 msgid "Continue playing"
1182 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
1183
1184 msgid "Contrast"
1185 msgstr "Kontrast"
1186
1187 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1188 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
1189
1190 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1191 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
1192
1193 msgid "Could not open Picture in Picture"
1194 msgstr "Nedá sa otvoriť obraz v obraze"
1195
1196 #, python-format
1197 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1198 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
1199
1200 msgid "Crashlog settings"
1201 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
1202
1203 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1204 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
1205
1206 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1207 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1208
1209 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1210 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1211
1212 msgid ""
1213 "Crashlogs found!\n"
1214 "Send them to Dream Multimedia?"
1215 msgstr ""
1216 "Nájdené správy o zrútení!\n"
1217 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1218
1219 msgid "Create DVD-ISO"
1220 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1221
1222 msgid "Create a new AutoTimer."
1223 msgstr "Vytvoriť nový autočasovač"
1224
1225 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1226 msgstr "Vytvoriť nový časovač klasickým editorom"
1227
1228 msgid "Create a new timer using the wizard"
1229 msgstr "Vytvoriť nový časovač pomocou sprievodcu"
1230
1231 msgid "Create movie folder failed"
1232 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
1233
1234 #, python-format
1235 msgid "Creating directory %s failed."
1236 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1237
1238 msgid "Creating partition failed"
1239 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
1240
1241 msgid "Croatian"
1242 msgstr "Chorvátčina"
1243
1244 msgid "Current Transponder"
1245 msgstr "Aktuálny transpondér"
1246
1247 msgid "Current device: "
1248 msgstr ""
1249
1250 msgid "Current settings:"
1251 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1252
1253 msgid "Current value: "
1254 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1255
1256 msgid "Current version:"
1257 msgstr "Aktuálna verzia:"
1258
1259 msgid "Currently installed image"
1260 msgstr ""
1261
1262 #, python-format
1263 msgid "Custom (%s)"
1264 msgstr "Vlastný (%s)"
1265
1266 msgid "Custom location"
1267 msgstr "Vlastné umiestnenie"
1268
1269 msgid "Custom offset"
1270 msgstr "Vlastný posun"
1271
1272 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1273 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1274
1275 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1276 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1277
1278 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1279 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1280
1281 msgid "Customize"
1282 msgstr "Upraviť"
1283
1284 msgid "Cut"
1285 msgstr "Strih"
1286
1287 msgid "Cutlist editor..."
1288 msgstr "Editor strihov..."
1289
1290 msgid "Czech"
1291 msgstr "Čeština"
1292
1293 msgid "Czech Republic"
1294 msgstr "Česká republika"
1295
1296 msgid "D"
1297 msgstr "D"
1298
1299 msgid "DHCP"
1300 msgstr "DHCP"
1301
1302 msgid "DUAL LAYER DVD"
1303 msgstr "DVOJVRSTVOVÉ DVD"
1304
1305 msgid "DVB-S"
1306 msgstr "DVB-S"
1307
1308 msgid "DVB-S2"
1309 msgstr "DVB-S2"
1310
1311 msgid "DVD File Browser"
1312 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1313
1314 msgid "DVD Player"
1315 msgstr "Prehrávač DVD"
1316
1317 msgid "DVD Titlelist"
1318 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1319
1320 msgid "DVD media toolbox"
1321 msgstr "Nástroje pre DVD"
1322
1323 msgid "Danish"
1324 msgstr "Dánčina"
1325
1326 msgid "Date"
1327 msgstr "Dátum"
1328
1329 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1330 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1331
1332 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1333 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1334
1335 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1336 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1337
1338 msgid "Decrease delay"
1339 msgstr "Zmenšiť oneskorenie"
1340
1341 #, python-format
1342 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1343 msgstr "Zmenšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
1344
1345 msgid "Deep Standby"
1346 msgstr "Vypnúť"
1347
1348 msgid "Default"
1349 msgstr "Predvolené"
1350
1351 msgid "Default Settings"
1352 msgstr "Predvolené nastavenia"
1353
1354 msgid "Default movie location"
1355 msgstr "Predvolené umiestnenie filmov"
1356
1357 msgid "Default services lists"
1358 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1359
1360 msgid "Defaults"
1361 msgstr "Predvolené hodnoty"
1362
1363 msgid "Delay"
1364 msgstr "Oneskorenie"
1365
1366 msgid "Delete"
1367 msgstr "Vymazať"
1368
1369 msgid "Delete crashlogs"
1370 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1371
1372 msgid "Delete entry"
1373 msgstr "Vymazať zadanie"
1374
1375 msgid "Delete failed!"
1376 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1377
1378 msgid "Delete mount"
1379 msgstr "Vymazať prístup"
1380
1381 #, python-format
1382 msgid ""
1383 "Delete no more configured satellite\n"
1384 "%s?"
1385 msgstr ""
1386 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1387 "%s?"
1388
1389 msgid "Descending"
1390 msgstr "Zostupne"
1391
1392 msgid "Description"
1393 msgstr "Opis"
1394
1395 msgid "Deselect"
1396 msgstr "Zrušiť výber"
1397
1398 msgid "Destination directory"
1399 msgstr "Cieľový adresár"
1400
1401 msgid "Details for extension: "
1402 msgstr "Detaily rozšírenia:"
1403
1404 msgid "Detected HDD:"
1405 msgstr "Zistený pevný disk:"
1406
1407 msgid "Detected NIMs:"
1408 msgstr "Zistené tunery:"
1409
1410 msgid "DiSEqC"
1411 msgstr "DiSEqC"
1412
1413 msgid "DiSEqC A/B"
1414 msgstr "DiSEqC A/B"
1415
1416 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1417 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1418
1419 msgid "DiSEqC mode"
1420 msgstr "Režim DiSEqC"
1421
1422 msgid "DiSEqC repeats"
1423 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1424
1425 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1426 msgstr "Nastavenia testovača DiSEqC"
1427
1428 msgid "Dialing:"
1429 msgstr "Vytáčam:"
1430
1431 msgid "Digital contour removal"
1432 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1433
1434 msgid "Dir:"
1435 msgstr "Adr.:"
1436
1437 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1438 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1439
1440 #, python-format
1441 msgid "Directory %s nonexistent."
1442 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1443
1444 msgid "Directory browser"
1445 msgstr "Prehľadávač adresárov"
1446
1447 msgid "Disable"
1448 msgstr "Vypnúť"
1449
1450 msgid "Disable Picture in Picture"
1451 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1452
1453 msgid "Disable Subtitles"
1454 msgstr "Vypnúť titulky"
1455
1456 msgid "Disable crashlog reporting"
1457 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1458
1459 msgid "Disable timer"
1460 msgstr "Vypnúť časovač"
1461
1462 msgid "Disabled"
1463 msgstr "Vypnuté"
1464
1465 msgid "Discard changes and close plugin"
1466 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť modul"
1467
1468 msgid "Discard changes and close screen"
1469 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť obrazovku"
1470
1471 msgid "Disconnect"
1472 msgstr "Odpojiť"
1473
1474 msgid "Dish"
1475 msgstr "Parabola"
1476
1477 msgid "Display 16:9 content as"
1478 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1479
1480 msgid "Display 4:3 content as"
1481 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1482
1483 msgid "Display >16:9 content as"
1484 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1485
1486 msgid "Display Setup"
1487 msgstr "Nastavenie displeja"
1488
1489 msgid "Display and Userinterface"
1490 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1491
1492 msgid "Display search results by:"
1493 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania podľa:"
1494
1495 #, python-format
1496 msgid ""
1497 "Do you really want to REMOVE\n"
1498 "the plugin \"%s\"?"
1499 msgstr ""
1500 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1501 "modul \"%s\"?"
1502
1503 msgid ""
1504 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1505 "This could take lots of time!"
1506 msgstr ""
1507 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1508 "Môže to trvať dosť dlho!"
1509
1510 #, python-format
1511 msgid "Do you really want to delete %s?"
1512 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1513
1514 #, python-format
1515 msgid ""
1516 "Do you really want to download\n"
1517 "the plugin \"%s\"?"
1518 msgstr ""
1519 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1520 "modul \"%s\"?"
1521
1522 msgid "Do you really want to exit?"
1523 msgstr "Naozaj chcete skončiť?"
1524
1525 msgid ""
1526 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1527 "All data on the disk will be lost!"
1528 msgstr ""
1529 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1530 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1531
1532 #, python-format
1533 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1534 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1535
1536 #, python-format
1537 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1538 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1539
1540 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1541 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1542
1543 msgid "Do you want to do a service scan?"
1544 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1545
1546 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1547 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1548
1549 #, python-format
1550 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1551 msgstr ""
1552
1553 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1554 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1555
1556 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1557 msgstr "Chcete zadať užívateľské meno a heslo pre tohto hostiteľa?\n"
1558
1559 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1560 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1561
1562 msgid "Do you want to install the package:\n"
1563 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1564
1565 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1566 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1567
1568 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1569 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1570
1571 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1572 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1573
1574 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1575 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1576
1577 msgid "Do you want to restore your settings?"
1578 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1579
1580 msgid "Do you want to resume this playback?"
1581 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1582
1583 msgid "Do you want to see more entries?"
1584 msgstr "Chcete vidieť viac zadaní?"
1585
1586 msgid ""
1587 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1588 "if needed?"
1589 msgstr ""
1590 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1591 "ak treba?"
1592
1593 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1594 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1595
1596 msgid ""
1597 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1598 "After pressing OK, please wait!"
1599 msgstr ""
1600 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1601 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1602
1603 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1604 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1605
1606 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1607 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1608
1609 msgid "Don't ask, just send"
1610 msgstr "Nepýtať sa, len poslať"
1611
1612 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1613 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1614
1615 #, python-format
1616 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1617 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1618
1619 #, python-format
1620 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1621 msgstr ""
1622 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1623 "d chybami"
1624
1625 msgid "Download"
1626 msgstr "Stiahnuť"
1627
1628 #, python-format
1629 msgid "Download %s from Server"
1630 msgstr ""
1631
1632 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1633 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1634
1635 msgid "Download Plugins"
1636 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1637
1638 msgid "Download Video"
1639 msgstr "Stiahnuť video"
1640
1641 msgid "Download location"
1642 msgstr "Stiahnuť umiestnenie"
1643
1644 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1645 msgstr "Sťahovanie súboru USB flasher boot image zlyhalo: "
1646
1647 msgid "Downloadable new plugins"
1648 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1649
1650 msgid "Downloadable plugins"
1651 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1652
1653 msgid "Downloading"
1654 msgstr "Sťahovanie"
1655
1656 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1657 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1658
1659 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
1660 msgstr "Sťahujem zábery. Čakajte..."
1661
1662 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1663 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1664
1665 msgid "Dreambox software because updates are available."
1666 msgstr "Softvér Dreamboxa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1667
1668 msgid "Duration: "
1669 msgstr "Trvanie:"
1670
1671 msgid "Dutch"
1672 msgstr "Holandčina"
1673
1674 msgid "Dynamic contrast"
1675 msgstr "Dynamický kontrast"
1676
1677 msgid "E"
1678 msgstr "V"
1679
1680 msgid "EPG Selection"
1681 msgstr "Voľba EPG"
1682
1683 msgid "EPG encoding"
1684 msgstr "Kódovanie EPG"
1685
1686 #, python-format
1687 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1688 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
1689
1690 msgid "East"
1691 msgstr "východne"
1692
1693 msgid "Edit"
1694 msgstr "Upraviť"
1695
1696 msgid "Edit AutoTimer"
1697 msgstr "Upraviť autočasovač"
1698
1699 msgid "Edit AutoTimer filters"
1700 msgstr "Upraviť filtre autočasovača"
1701
1702 msgid "Edit AutoTimer services"
1703 msgstr "Upraviť stanice autočasovača"
1704
1705 msgid "Edit DNS"
1706 msgstr "Upraviť DNS"
1707
1708 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
1709 msgstr "Upraviť časovače a hľadať nové udalosti"
1710
1711 msgid "Edit Title"
1712 msgstr "Upraviť titul"
1713
1714 msgid "Edit bouquets list"
1715 msgstr "Upraviť zoznam buketov"
1716
1717 msgid "Edit chapters of current title"
1718 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
1719
1720 msgid "Edit new timer defaults"
1721 msgstr "Upraviť predvoľby časovača"
1722
1723 msgid "Edit selected AutoTimer"
1724 msgstr "Upraviť zvolený autočasovač"
1725
1726 msgid "Edit services list"
1727 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
1728
1729 msgid "Edit settings"
1730 msgstr "Upraviť nastavenia"
1731
1732 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1733 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
1734
1735 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1736 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
1737
1738 msgid "Edit title"
1739 msgstr "Upraviť titul"
1740
1741 msgid "Edit upgrade source url."
1742 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácie."
1743
1744 msgid "Editing"
1745 msgstr "Úprava"
1746
1747 msgid "Editor for new AutoTimers"
1748 msgstr "Editor nových autočasovačov"
1749
1750 msgid "Education"
1751 msgstr "Vzdelávanie"
1752
1753 msgid "Electronic Program Guide"
1754 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
1755
1756 msgid "Enable"
1757 msgstr "Zapnúť"
1758
1759 msgid "Enable /media"
1760 msgstr "Aktivovať /médium"
1761
1762 msgid "Enable 5V for active antenna"
1763 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
1764
1765 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1766 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
1767
1768 msgid "Enable Filtering"
1769 msgstr "Zapnúť filtrovanie"
1770
1771 msgid "Enable HTTP Access"
1772 msgstr "Zapnúť prístup HTTP"
1773
1774 msgid "Enable HTTP Authentication"
1775 msgstr "Zapnúť overovanie HTTP"
1776
1777 msgid "Enable HTTPS Access"
1778 msgstr "Zapnúť prístup HTTPS"
1779
1780 msgid "Enable HTTPS Authentication"
1781 msgstr "Zapnúť overovanie HTTPS"
1782
1783 msgid "Enable Service Restriction"
1784 msgstr "Zapnúť obmedzenia pre stanicu"
1785
1786 msgid "Enable Streaming Authentication"
1787 msgstr "Zapnúť overovanie streamu"
1788
1789 msgid "Enable multiple bouquets"
1790 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
1791
1792 msgid "Enable parental control"
1793 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
1794
1795 msgid ""
1796 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
1797 "extension menu."
1798 msgstr ""
1799 "Zapnite, ak chcete mať prístup k prehľadu automatického časovača z menu "
1800 "rozšírení."
1801
1802 msgid "Enable timer"
1803 msgstr "Zapnúť časovač"
1804
1805 msgid "Enabled"
1806 msgstr "Zapnuté"
1807
1808 msgid ""
1809 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
1810 "you're searching for special characters like the german umlauts."
1811 msgstr ""
1812 "Kódovanie stanice sa využíva na dáta EPG. Túto hodnotu treba zmeniť, len ak "
1813 "hľadáte zvláštne znaky, napr. diakritiku."
1814
1815 msgid "Encrypted: "
1816 msgstr "Šifrované:"
1817
1818 msgid "Encryption"
1819 msgstr "Šifrovanie"
1820
1821 msgid "Encryption Key"
1822 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
1823
1824 msgid "Encryption Keytype"
1825 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
1826
1827 msgid "Encryption Type"
1828 msgstr "Typ šifrovania"
1829
1830 msgid "Encryption:"
1831 msgstr "Šifrovanie:"
1832
1833 msgid "End of \"after event\" timespan"
1834 msgstr "Koniec časového obdobia \"po udalosti\""
1835
1836 msgid "End of timespan"
1837 msgstr "Koniec časového obdobia"
1838
1839 msgid "End time"
1840 msgstr "Čas ukončenia"
1841
1842 msgid "EndTime"
1843 msgstr "Koniec"
1844
1845 msgid "English"
1846 msgstr "Angličtina"
1847
1848 msgid ""
1849 "Enigma2 Skinselector\n"
1850 "\n"
1851 "If you experience any problems please contact\n"
1852 "stephan@reichholf.net\n"
1853 "\n"
1854 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1855 msgstr ""
1856 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
1857 "\n"
1858 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1859 "stephan@reichholf.net\n"
1860 "\n"
1861 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1862
1863 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1864 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
1865
1866 msgid "Enter IP to scan..."
1867 msgstr "Zadajte IP na prehľadávanie..."
1868
1869 msgid "Enter Rewind at speed"
1870 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
1871
1872 msgid "Enter main menu..."
1873 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
1874
1875 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
1876 msgstr "Zadajte nový názov hostiteľa pre Dreambox"
1877
1878 msgid "Enter options:"
1879 msgstr "Zadajte voľby:"
1880
1881 msgid "Enter password:"
1882 msgstr "Zadajte heslo:"
1883
1884 msgid "Enter pin code"
1885 msgstr "Zadajte kód PIN"
1886
1887 msgid "Enter share directory:"
1888 msgstr "Zadajte zdieľaný adresár:"
1889
1890 msgid "Enter share name:"
1891 msgstr "Zadajte zdieľané meno:"
1892
1893 msgid "Enter the service pin"
1894 msgstr "Zadajte PIN stanice"
1895
1896 msgid "Enter user and password for host: "
1897 msgstr "Zadajte užívateľské meno a heslo pre hostiteľa:"
1898
1899 msgid "Enter username:"
1900 msgstr "Zadajte užívateľské meno:"
1901
1902 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1903 msgstr ""
1904 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
1905
1906 msgid "Enter your search term(s)"
1907 msgstr "Zadajte vyhľadávaný termín(y)"
1908
1909 msgid "Entertainment"
1910 msgstr "Zábava"
1911
1912 msgid "Error"
1913 msgstr "Chyba"
1914
1915 msgid "Error executing plugin"
1916 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
1917
1918 #, python-format
1919 msgid ""
1920 "Error: %s\n"
1921 "Retry?"
1922 msgstr ""
1923 "Chyba: %s\n"
1924 "Zopakovať?"
1925
1926 msgid "Estonian"
1927 msgstr "Estónčina"
1928
1929 msgid "Eventview"
1930 msgstr "Prehľad programov"
1931
1932 msgid "Everything is fine"
1933 msgstr "Všetko je v poriadku"
1934
1935 msgid "Exact match"
1936 msgstr "Presná zhoda"
1937
1938 msgid "Exceeds dual layer medium!"
1939 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
1940
1941 msgid "Exclude"
1942 msgstr "Vylúčiť"
1943
1944 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
1945 msgstr "Vykonať \"po udalosti\" v časovom období"
1946
1947 msgid "Execution Progress:"
1948 msgstr "Priebeh vykonávania:"
1949
1950 msgid "Execution finished!!"
1951 msgstr "Skončené!!"
1952
1953 msgid "Exif"
1954 msgstr "Exif"
1955
1956 msgid "Exit"
1957 msgstr "Ukončiť"
1958
1959 msgid "Exit editor"
1960 msgstr "Ukončiť editor"
1961
1962 msgid "Exit input device selection."
1963 msgstr ""
1964
1965 msgid "Exit network wizard"
1966 msgstr "Ukončiť sprievodcu sieťou"
1967
1968 msgid "Exit the cleanup wizard"
1969 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
1970
1971 msgid "Exit the wizard"
1972 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
1973
1974 msgid "Exit wizard"
1975 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
1976
1977 msgid "Expert"
1978 msgstr "expertný"
1979
1980 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1981 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
1982
1983 msgid "Extended Setup..."
1984 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
1985
1986 msgid "Extended Software"
1987 msgstr "Rozšírený softvér"
1988
1989 msgid "Extended Software Plugin"
1990 msgstr "Modul rozšíreného softvéru"
1991
1992 msgid "Extensions"
1993 msgstr "Rozšírenia"
1994
1995 msgid "Extensions management"
1996 msgstr "Správa rozšírení"
1997
1998 msgid "FEC"
1999 msgstr "FEC"
2000
2001 msgid "Factory reset"
2002 msgstr "Továrenské nastavenia"
2003
2004 msgid "Failed"
2005 msgstr "Zlyhalo"
2006
2007 #, python-format
2008 msgid "Fan %d"
2009 msgstr "Ventilítor %d"
2010
2011 #, python-format
2012 msgid "Fan %d PWM"
2013 msgstr "PWM ventilátora %d"
2014
2015 #, python-format
2016 msgid "Fan %d Voltage"
2017 msgstr "Napätie na ventilátore %d"
2018
2019 msgid "Fast"
2020 msgstr "rýchlo"
2021
2022 msgid "Fast DiSEqC"
2023 msgstr "Rýchly DiSEqC"
2024
2025 msgid "Fast Forward speeds"
2026 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
2027
2028 msgid "Fast epoch"
2029 msgstr "rýchla doba"
2030
2031 msgid "Favourites"
2032 msgstr "Obľúbené"
2033
2034 msgid "Fetching feed entries"
2035 msgstr "Zobraziť feedy"
2036
2037 msgid "Fetching search entries"
2038 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania"
2039
2040 msgid "Filesystem Check"
2041 msgstr "Kontrola systému súborov"
2042
2043 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2044 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
2045
2046 msgid "Film & Animation"
2047 msgstr "Film a zábava"
2048
2049 msgid "Filter"
2050 msgstr "Filter"
2051
2052 msgid ""
2053 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2054 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2055 "it's Description.\n"
2056 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2057 msgstr ""
2058 "Filtre sú ďalším výkonným nástrojom na zisťovanie programov. Automatický "
2059 "časovač sa dá obmedziť na určité dni v týždni alebo len na hľadanie "
2060 "programu, ktorý má v opise určitý text.\n"
2061 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte nový filter, stlačením ŽLTÉHO odstránite "
2062 "zvolený filter."
2063
2064 msgid "Finetune"
2065 msgstr "Jemné nastavenie"
2066
2067 msgid "Finished"
2068 msgstr "Skončené"
2069
2070 msgid "Finished configuring your network"
2071 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
2072
2073 msgid "Finished restarting your network"
2074 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
2075
2076 msgid "Finnish"
2077 msgstr "Fínčina"
2078
2079 msgid ""
2080 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2081 msgstr ""
2082 "Najprv sa musí stiahnuť najnovšie bootovacie prostredie pre USB flasher."
2083
2084 msgid "Flash"
2085 msgstr "Flešovať"
2086
2087 msgid "Flashing failed"
2088 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
2089
2090 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2091 msgstr "Po stlačení OK sa vykonajú tieto úlohy."
2092
2093 msgid "Format"
2094 msgstr "Formát"
2095
2096 #, python-format
2097 msgid ""
2098 "Found a total of %d matching Events.\n"
2099 "%d Timer were added and %d modified."
2100 msgstr ""
2101 "Nájdených celkom %d programov.\n"
2102 "%d nastavení časovača pridaných a %d zmenených."
2103
2104 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2105 msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
2106
2107 msgid "Frame size in full view"
2108 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
2109
2110 msgid "France"
2111 msgstr "Francúzsko"
2112
2113 msgid "French"
2114 msgstr "Francúzština"
2115
2116 msgid "Frequency"
2117 msgstr "Kmitočet"
2118
2119 msgid "Frequency bands"
2120 msgstr "Kmitočtové pásma"
2121
2122 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2123 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
2124
2125 msgid "Frequency steps"
2126 msgstr "Kmitočtové kroky"
2127
2128 msgid "Fri"
2129 msgstr "Pi"
2130
2131 msgid "Friday"
2132 msgstr "Piatok"
2133
2134 msgid "Frisian"
2135 msgstr "Frízština"
2136
2137 #, python-format
2138 msgid "Frontprocessor version: %d"
2139 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
2140
2141 msgid "Fsck failed"
2142 msgstr "Fsck zlyhalo"
2143
2144 msgid ""
2145 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2146 "Do you want to Restart the GUI now?"
2147 msgstr ""
2148 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
2149 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
2150
2151 msgid "Gaming"
2152 msgstr "Hry"
2153
2154 msgid "Gateway"
2155 msgstr "Brána"
2156
2157 msgid "General AC3 Delay"
2158 msgstr "Oneskorenie AC3"
2159
2160 msgid "General AC3 delay (ms)"
2161 msgstr "Oneskorenie AC3 [ms]"
2162
2163 msgid "General PCM Delay"
2164 msgstr "Oneskorenie PCM"
2165
2166 msgid "General PCM delay (ms)"
2167 msgstr "Oneskorenie PCM [ms]"
2168
2169 msgid "Genre"
2170 msgstr "Žáner"
2171
2172 msgid "Genuine Dreambox"
2173 msgstr "Pravý Dreambox"
2174
2175 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2176 msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa zlyhalo!"
2177
2178 msgid "German"
2179 msgstr "Nemčina"
2180
2181 msgid "Germany"
2182 msgstr "Nemecko"
2183
2184 msgid "Get latest experimental image"
2185 msgstr ""
2186
2187 msgid "Get latest release image"
2188 msgstr ""
2189
2190 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2191 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
2192
2193 msgid "Global delay"
2194 msgstr "Celkové oneskorenie"
2195
2196 msgid "Goto 0"
2197 msgstr "Otočiť na 0"
2198
2199 msgid "Goto position"
2200 msgstr "Otočiť do pozície"
2201
2202 msgid "Graphical Multi EPG"
2203 msgstr "Grafický Multi EPG"
2204
2205 msgid "Great Britain"
2206 msgstr "Veľká Británia"
2207
2208 msgid "Greek"
2209 msgstr "Gréčtina"
2210
2211 msgid "Green boost"
2212 msgstr "Zosilniť zelenú"
2213
2214 msgid "Guard Interval"
2215 msgstr "Ochranný interval"
2216
2217 msgid "Guard interval mode"
2218 msgstr "Režim ochranného intervalu"
2219
2220 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2221 msgstr "Určiť existujúci časovač podľa začiatku a konca."
2222
2223 msgid "HD videos"
2224 msgstr "Videá HD"
2225
2226 msgid "HTTP Port"
2227 msgstr "Port HTTP"
2228
2229 msgid "HTTPS Port"
2230 msgstr "Port HTTPS"
2231
2232 msgid "Harddisk"
2233 msgstr "Pevný disk"
2234
2235 msgid "Harddisk setup"
2236 msgstr "Nastavenie pevného disku"
2237
2238 msgid "Harddisk standby after"
2239 msgstr "Uspať disk po"
2240
2241 msgid "Help"
2242 msgstr "Pomocník"
2243
2244 msgid "Hidden network SSID"
2245 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
2246
2247 msgid "Hidden networkname"
2248 msgstr "Skrytý názov siete"
2249
2250 msgid "Hierarchy Information"
2251 msgstr "Hierarchické informácie"
2252
2253 msgid "Hierarchy mode"
2254 msgstr "Hierarchický režim"
2255
2256 msgid "High bitrate support"
2257 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
2258
2259 msgid "History"
2260 msgstr "História"
2261
2262 msgid "Holland"
2263 msgstr "Holandsko"
2264
2265 msgid "Hong Kong"
2266 msgstr "Hong Kong"
2267
2268 msgid "Horizontal"
2269 msgstr "Vodorovná"
2270
2271 msgid "How many minutes do you want to record?"
2272 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
2273
2274 msgid "How to handle found crashlogs?"
2275 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
2276
2277 msgid "Howto & Style"
2278 msgstr "Urob si sám a životný štýl"
2279
2280 msgid "Hue"
2281 msgstr "Odtieň"
2282
2283 msgid "Hungarian"
2284 msgstr "Maďarčina"
2285
2286 msgid "IP Address"
2287 msgstr "Adresa IP"
2288
2289 msgid "IP:"
2290 msgstr "IP:"
2291
2292 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2293 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
2294
2295 msgid "ISO path"
2296 msgstr "Cesta ISO"
2297
2298 msgid "Icelandic"
2299 msgstr "Islandčina"
2300
2301 #, python-format
2302 msgid ""
2303 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2304 "event if it records at least 80% of the it."
2305 msgstr ""
2306 "Ak je toto zapnuté, existujúci časovač sa bude považovať za nahrávajúci, ak "
2307 "z programu nahrá aspoň 80 %."
2308
2309 msgid ""
2310 "If you see this, something is wrong with\n"
2311 "your scart connection. Press OK to return."
2312 msgstr ""
2313 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
2314 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
2315
2316 msgid ""
2317 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2318 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2319 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2320 "possible.\n"
2321 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2322 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2323 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2324 "step.\n"
2325 "If you are happy with the result, press OK."
2326 msgstr ""
2327 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
2328 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
2329 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
2330 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
2331 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
2332 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
2333 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
2334 "kroku.\n"
2335 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
2336
2337 msgid "Image flash utility"
2338 msgstr "Pomôcka na flešovanie image."
2339
2340 msgid "Import AutoTimer"
2341 msgstr "Importovať autočasovač"
2342
2343 msgid "Import existing Timer"
2344 msgstr "Importovať existujúci časovač"
2345
2346 msgid "Import from EPG"
2347 msgstr "Importovať z EPG"
2348
2349 msgid "In Progress"
2350 msgstr "Prebieha"
2351
2352 msgid ""
2353 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2354 msgstr ""
2355 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
2356
2357 msgid "Include"
2358 msgstr "Zahrnúť"
2359
2360 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2361 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
2362
2363 msgid "Increase delay"
2364 msgstr "Zväčšiť oneskorenie"
2365
2366 #, python-format
2367 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2368 msgstr "Zväčšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
2369
2370 msgid "Increased voltage"
2371 msgstr "Zvýšené napätie"
2372
2373 msgid "Index"
2374 msgstr "Index"
2375
2376 msgid "India"
2377 msgstr "India"
2378
2379 msgid "Info"
2380 msgstr "Informačná lišta"
2381
2382 msgid "InfoBar"
2383 msgstr "Informačná lišta"
2384
2385 msgid "Infobar timeout"
2386 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
2387
2388 msgid "Information"
2389 msgstr "Informácie"
2390
2391 msgid "Init"
2392 msgstr "Inic."
2393
2394 msgid "Initial location in new timers"
2395 msgstr "Úvodné umiestnenie nových časových nahrávok"
2396
2397 msgid "Initialization"
2398 msgstr "Inicializácia"
2399
2400 msgid "Initialize"
2401 msgstr "Inicializovať"
2402
2403 msgid "Initializing Harddisk..."
2404 msgstr "Inicializujem pevný disk"
2405
2406 msgid "Input"
2407 msgstr "Vstup"
2408
2409 msgid "Input device setup"
2410 msgstr ""
2411
2412 msgid "Input devices"
2413 msgstr ""
2414
2415 msgid "Install"
2416 msgstr "Inštalovať"
2417
2418 msgid "Install a new image with a USB stick"
2419 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
2420
2421 msgid "Install a new image with your web browser"
2422 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
2423
2424 msgid "Install extensions."
2425 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
2426
2427 msgid "Install local extension"
2428 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
2429
2430 msgid "Install or remove finished."
2431 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
2432
2433 msgid "Install settings, skins, software..."
2434 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
2435
2436 msgid "Installation finished."
2437 msgstr "Inštalácia je skončená."
2438
2439 msgid "Installing"
2440 msgstr "Inštalujem"
2441
2442 msgid "Installing Software..."
2443 msgstr "Inštalujem softvér..."
2444
2445 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2446 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
2447
2448 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2449 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
2450
2451 msgid "Installing package content... Please wait..."
2452 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
2453
2454 msgid "Instant Record..."
2455 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
2456
2457 msgid "Instant record location"
2458 msgstr "Umiestnenie okamžitého záznamu"
2459
2460 msgid "Integrated Ethernet"
2461 msgstr "Integrovaný eternet"
2462
2463 msgid "Integrated Wireless"
2464 msgstr "Integrovaná WLAN"
2465
2466 msgid "Interface: "
2467 msgstr "Rozhranie:"
2468
2469 msgid "Intermediate"
2470 msgstr "stredný"
2471
2472 msgid "Internal Flash"
2473 msgstr "Interná pamäť flash"
2474
2475 msgid "Internal LAN adapter."
2476 msgstr "Adaptér internej LAN"
2477
2478 msgid "Invalid Location"
2479 msgstr "Neplatné umiestnenie"
2480
2481 #, python-format
2482 msgid "Invalid directory selected: %s"
2483 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
2484
2485 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
2486 msgstr "Neplatná odpoveď z bezpečnostného servera. Reštartujte."
2487
2488 msgid "Invalid response from server."
2489 msgstr "Neplatná odozva zo servera"
2490
2491 #, python-format
2492 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
2493 msgstr "Neplatná odpoveď zo servera. Ohláste: %s"
2494
2495 msgid "Invalid selection"
2496 msgstr "Neplatný výber"
2497
2498 msgid "Inversion"
2499 msgstr "Inverzia"
2500
2501 msgid "Ipkg"
2502 msgstr "Ipkg"
2503
2504 msgid "Ireland"
2505 msgstr "Írsko"
2506
2507 msgid "Is this videomode ok?"
2508 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
2509
2510 msgid "Israel"
2511 msgstr "Izrael"
2512
2513 msgid ""
2514 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
2515 "deny specific ones.\n"
2516 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
2517 "Service (inside a Bouquet).\n"
2518 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2519 msgstr ""
2520 "Môžete obmedziť autočasovač na určité stanice, bukety alebo niektoré "
2521 "vylúčiť.\n"
2522 "Program bude vyhovovať autočasovaču, len ak to bude daná stanica, nie "
2523 "zakázaná (v rámci buketu).\n"
2524 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte obmedzenie, stlačením ŽLTÉHO zrušíte "
2525 "zvolené."
2526
2527 msgid "Italian"
2528 msgstr "Taliančina"
2529
2530 msgid "Italy"
2531 msgstr "Taliansko"
2532
2533 msgid "Japan"
2534 msgstr "Japonsko"
2535
2536 msgid "Job View"
2537 msgstr "Prehľad úloh"
2538
2539 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2540 msgid "Just Scale"
2541 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
2542
2543 #, python-format
2544 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
2545 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s nastavené na %(oneskorenie)i ms"
2546
2547 #, python-format
2548 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
2549 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s (aktuálna hodnota: %(hodnota)i ms)"
2550
2551 msgid "Keyboard"
2552 msgstr "Klávesnica"
2553
2554 msgid "Keyboard Map"
2555 msgstr "Rozloženie klávesov"
2556
2557 msgid "Keyboard Setup"
2558 msgstr "Nastavenie klávesnice"
2559
2560 msgid "Keymap"
2561 msgstr "Rozloženie klávesov"
2562
2563 msgid "LAN Adapter"
2564 msgstr "Adaptér LAN"
2565
2566 msgid "LAN connection"
2567 msgstr "Pripojenie LAN"
2568
2569 msgid "LNB"
2570 msgstr "LNB"
2571
2572 msgid "LOF"
2573 msgstr "LOF"
2574
2575 msgid "LOF/H"
2576 msgstr "LOF/H"
2577
2578 msgid "LOF/L"
2579 msgstr "LOF/L"
2580
2581 msgid "Language"
2582 msgstr "Jazyk"
2583
2584 msgid "Language selection"
2585 msgstr "Voľba jazyka"
2586
2587 msgid "Last config"
2588 msgstr "Posledné nastavenie"
2589
2590 msgid "Last speed"
2591 msgstr "Posledná rýchlosť"
2592
2593 msgid "Latitude"
2594 msgstr "Zem. šírka"
2595
2596 msgid "Latvian"
2597 msgstr "Lotyščina"
2598
2599 msgid "Leave DVD Player?"
2600 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
2601
2602 msgid "Left"
2603 msgstr "Doľava"
2604
2605 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2606 msgid "Letterbox"
2607 msgstr "Letterbox"
2608
2609 msgid "Limit east"
2610 msgstr "Východný limit"
2611
2612 msgid "Limit west"
2613 msgstr "Západný limit"
2614
2615 msgid "Limited character set for recording filenames"
2616 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
2617
2618 msgid "Limits off"
2619 msgstr "Vypnúť limity"
2620
2621 msgid "Limits on"
2622 msgstr "Zapnúť limity"
2623
2624 msgid "Link Quality:"
2625 msgstr "Kvalita spojenia:"
2626
2627 msgid "Link:"
2628 msgstr "Spojenie:"
2629
2630 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2631 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
2632
2633 msgid "List of Storage Devices"
2634 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
2635
2636 msgid "Lithuanian"
2637 msgstr "Litovčina"
2638
2639 msgid "Load"
2640 msgstr "Natiahnuť"
2641
2642 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2643 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
2644
2645 msgid "Load feed on startup:"
2646 msgstr "Na začiatku načítať feed:"
2647
2648 msgid "Load movie-length"
2649 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
2650
2651 msgid "Local Network"
2652 msgstr "Miestna sieť"
2653
2654 msgid "Local share name"
2655 msgstr "Miestne zdieľané meno"
2656
2657 msgid "Location"
2658 msgstr "Umiestnenie"
2659
2660 msgid "Location for instant recordings"
2661 msgstr "Umiestnenie okamžitých záznamov"
2662
2663 msgid "Lock:"
2664 msgstr "Signál:"
2665
2666 msgid "Log results to harddisk"
2667 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
2668
2669 msgid "Long Keypress"
2670 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
2671
2672 msgid "Long filenames"
2673 msgstr "Dlhé názvy súborov"
2674
2675 msgid "Longitude"
2676 msgstr "Zem. dĺžka"
2677
2678 msgid "Lower bound of timespan."
2679 msgstr "Dolná hranica časového obdobia."
2680
2681 msgid ""
2682 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
2683 "are not taken into account!"
2684 msgstr ""
2685 "Dolná hranica časového obdobia. Nič predtým nebude vyhovovať. Posuny sa "
2686 "nepočítajú."
2687
2688 msgid "MMC Card"
2689 msgstr "Karta MMC"
2690
2691 msgid "MORE"
2692 msgstr "VIAC"
2693
2694 msgid "Main menu"
2695 msgstr "Hlavné menu"
2696
2697 msgid "Mainmenu"
2698 msgstr "Hlavné menu"
2699
2700 msgid "Make this mark an 'in' point"
2701 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
2702
2703 msgid "Make this mark an 'out' point"
2704 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
2705
2706 msgid "Make this mark just a mark"
2707 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
2708
2709 msgid "Manage extensions"
2710 msgstr "Spravovať rozšírenia"
2711
2712 msgid "Manage network shares"
2713 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie"
2714
2715 msgid "Manage your network shares..."
2716 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie ..."
2717
2718 msgid "Manage your receiver's software"
2719 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
2720
2721 msgid "Manual Scan"
2722 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
2723
2724 msgid "Manual transponder"
2725 msgstr "Transpondér ručne"
2726
2727 msgid "Manufacturer"
2728 msgstr "Výrobca"
2729
2730 msgid "Margin after record"
2731 msgstr "Rezerva po skončení programu"
2732
2733 msgid "Margin before record (minutes)"
2734 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
2735
2736 #, python-format
2737 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
2738 msgstr "Nájsť v období: %02d:%02d - %02d:%02d"
2739
2740 msgid "Match title"
2741 msgstr "Hľadať titul"
2742
2743 #, python-format
2744 msgid "Match title: %s"
2745 msgstr "Hľadať titul: %s"
2746
2747 msgid "Max. Bitrate: "
2748 msgstr "Max. dátový tok:"
2749
2750 msgid "Maximum duration (in m)"
2751 msgstr "Maximálne trvanie (v ms)"
2752
2753 msgid ""
2754 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
2755 "time (without offset) it won't be matched."
2756 msgstr ""
2757 "Maximálne trvanie programu pre zhodu. Ak je program dlhší (bez posunu), "
2758 "nebude vyhovovať."
2759
2760 msgid "Media player"
2761 msgstr "Prehrávač médií"
2762
2763 msgid "MediaPlayer"
2764 msgstr "Prehrávač médií"
2765
2766 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2767 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
2768
2769 msgid "Medium is not empty!"
2770 msgstr "Médium nie je prázdne!"
2771
2772 msgid "Menu"
2773 msgstr "Menu"
2774
2775 msgid "Message"
2776 msgstr "Správa"
2777
2778 msgid "Message..."
2779 msgstr "Správa..."
2780
2781 msgid "Mexico"
2782 msgstr "Mexiko"
2783
2784 msgid "Mkfs failed"
2785 msgstr "Mkfs zlyhalo"
2786
2787 msgid "Mode"
2788 msgstr "Režim"
2789
2790 msgid "Model: "
2791 msgstr "Model: "
2792
2793 msgid "Modify existing timers"
2794 msgstr "Upravte existujúce časovače"
2795
2796 msgid "Modulation"
2797 msgstr "Modulácia"
2798
2799 msgid "Modulator"
2800 msgstr "Modulátor"
2801
2802 msgid "Mon"
2803 msgstr "Po"
2804
2805 msgid "Mon-Fri"
2806 msgstr "Po-Pi"
2807
2808 msgid "Monday"
2809 msgstr "Pondelok"
2810
2811 msgid "Monthly"
2812 msgstr "Mesačne"
2813
2814 msgid "More video entries."
2815 msgstr "Ďalšie položky videa."
2816
2817 msgid "Mosquito noise reduction"
2818 msgstr "Potlačenie šumu na hranách"
2819
2820 msgid "Most discussed"
2821 msgstr "Najdiskutovanejšie"
2822
2823 msgid "Most linked"
2824 msgstr ""
2825
2826 msgid "Most popular"
2827 msgstr "Najpopulárnejšie"
2828
2829 msgid "Most recent"
2830 msgstr "Nejnovšie"
2831
2832 msgid "Most responded"
2833 msgstr "Najviac odpovedané"
2834
2835 msgid "Most viewed"
2836 msgstr "Najpozeranejšie"
2837
2838 msgid "Mount failed"
2839 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
2840
2841 msgid "Mount informations"
2842 msgstr "Informácie o prístupe"
2843
2844 msgid "Mount options"
2845 msgstr "Voľby prístupu"
2846
2847 msgid "Mount type"
2848 msgstr "Typ prístupu"
2849
2850 msgid "MountManager"
2851 msgstr "MountManager"
2852
2853 msgid ""
2854 "Mounted/\n"
2855 "Unmounted"
2856 msgstr ""
2857 "Primontované/\n"
2858 "Odmontované"
2859
2860 msgid "Mountpoints management"
2861 msgstr "Správa prístupových bodov"
2862
2863 msgid "Mounts editor"
2864 msgstr "Editor prístupových bodov"
2865
2866 msgid "Mounts management"
2867 msgstr "Správa prístupových bodov"
2868
2869 msgid "Move Picture in Picture"
2870 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
2871
2872 msgid "Move east"
2873 msgstr "Pootočiť východne"
2874
2875 msgid "Move plugin screen"
2876 msgstr "Posunúť obrazovku modulu"
2877
2878 msgid "Move screen down"
2879 msgstr "Posunúť obrazovku nadol"
2880
2881 msgid "Move screen to the center of your TV"
2882 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu"
2883
2884 msgid "Move screen to the left"
2885 msgstr "Posunúť obrazovku doľava"
2886
2887 msgid "Move screen to the lower left corner"
2888 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého dolného rohu"
2889
2890 msgid "Move screen to the lower right corner"
2891 msgstr "Posunúť obrazovku  do pravého dolného rohu"
2892
2893 msgid "Move screen to the middle of the left border"
2894 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu ľavého okraja"
2895
2896 msgid "Move screen to the middle of the right border"
2897 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu pravého okraja"
2898
2899 msgid "Move screen to the right"
2900 msgstr "Posunúť obrazovku doprava"
2901
2902 msgid "Move screen to the upper left corner"
2903 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého horného rohu"
2904
2905 msgid "Move screen to the upper right corner"
2906 msgstr "Posunúť obrazovku do pravého horného rohu"
2907
2908 msgid "Move screen up"
2909 msgstr "Posunúť obrazovku  nahor"
2910
2911 msgid "Move west"
2912 msgstr "Pootočiť západne"
2913
2914 msgid "Movie location"
2915 msgstr "Umiestenie filmu"
2916
2917 msgid "Movielist menu"
2918 msgstr "Menu filmov"
2919
2920 msgid "Multi EPG"
2921 msgstr "Multi EPG"
2922
2923 msgid "Multimedia"
2924 msgstr "Multimédiá"
2925
2926 msgid "Multiple service support"
2927 msgstr "Dekóduje viac staníc"
2928
2929 msgid "Multisat"
2930 msgstr "viac satelitov"
2931
2932 msgid "Music"
2933 msgstr "Hudba"
2934
2935 msgid "Mute"
2936 msgstr "Umlčovač"
2937
2938 msgid "My TubePlayer"
2939 msgstr "Prehrávač MyTube"
2940
2941 msgid "MyTube Settings"
2942 msgstr "Nastavenia MyTube"
2943
2944 msgid "MyTubePlayer"
2945 msgstr "Prehrávač MyTube"
2946
2947 msgid "MyTubePlayer Help"
2948 msgstr "Pomocník prehrávača MyTube"
2949
2950 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
2951 msgstr "Prehrávač MyTube - aktívne stiahnuté videá"
2952
2953 msgid "MyTubePlayer settings"
2954 msgstr "Nastavenia prehrávača MyTube"
2955
2956 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
2957 msgstr "Informačné okno MyTube"
2958
2959 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
2960 msgstr "Okno Pomocníka MyTube"
2961
2962 msgid "N/A"
2963 msgstr "Nie je k dispozícii"
2964
2965 msgid "NEXT"
2966 msgstr "NASLED."
2967
2968 msgid "NFI Image Flashing"
2969 msgstr "Flešovanie image NFI"
2970
2971 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2972 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
2973
2974 msgid "NFS share"
2975 msgstr "Zdieľanie NFS"
2976
2977 msgid "NOW"
2978 msgstr "TERAZ"
2979
2980 msgid "NTSC"
2981 msgstr "NTSC"
2982
2983 msgid "Name"
2984 msgstr "Názov"
2985
2986 msgid "Nameserver"
2987 msgstr "Nameserver"
2988
2989 #, python-format
2990 msgid "Nameserver %d"
2991 msgstr "DNS (nameserver) %d"
2992
2993 msgid "Nameserver Setup"
2994 msgstr "Nastavenie DNS"
2995
2996 msgid "Nameserver settings"
2997 msgstr "Nastavenie DNS"
2998
2999 msgid "Netmask"
3000 msgstr "Maska siete"
3001
3002 msgid "Network"
3003 msgstr "Sieť"
3004
3005 msgid "Network Configuration..."
3006 msgstr "Konfigurácia siete..."
3007
3008 msgid "Network Mount"
3009 msgstr "Sieťový prístup"
3010
3011 msgid "Network SSID"
3012 msgstr "Sieťový SSID"
3013
3014 msgid "Network Setup"
3015 msgstr "Nastavenie siete"
3016
3017 msgid "Network Wizard"
3018 msgstr "Sprievodca sieťou"
3019
3020 msgid "Network scan"
3021 msgstr "Vyhľadať sieť"
3022
3023 msgid "Network setup"
3024 msgstr "Nastavenie siete"
3025
3026 msgid "Network test"
3027 msgstr "Test siete"
3028
3029 msgid "Network test..."
3030 msgstr "Test siete..."
3031
3032 msgid "Network test: "
3033 msgstr "Test siete:"
3034
3035 msgid "Network:"
3036 msgstr "Sieť:"
3037
3038 msgid "NetworkBrowser"
3039 msgstr "Prehľadávač siete"
3040
3041 msgid "NetworkWizard"
3042 msgstr "Sprievodca nast. siete"
3043
3044 msgid "Never"
3045 msgstr "Nikdy"
3046
3047 msgid "New"
3048 msgstr "Nové"
3049
3050 msgid "New Zealand"
3051 msgstr "Nový Zéland"
3052
3053 msgid "New pin"
3054 msgstr "Nový PIN"
3055
3056 msgid "New version:"
3057 msgstr "Nová verzia:"
3058
3059 msgid "News & Politics"
3060 msgstr "Správy a politika"
3061
3062 msgid "Next"
3063 msgstr "Nasled."
3064
3065 msgid "No"
3066 msgstr "Nie"
3067
3068 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3069 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
3070
3071 msgid "No Connection"
3072 msgstr "Nie je spojenie"
3073
3074 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3075 msgstr "Pevný disk nebol nájdený alebo nebol inicializovaný."
3076
3077 msgid "No Networks found"
3078 msgstr "Nenájdená sieť"
3079
3080 msgid "No backup needed"
3081 msgstr "Nie je treba zálohovať"
3082
3083 msgid ""
3084 "No data on transponder!\n"
3085 "(Timeout reading PAT)"
3086 msgstr ""
3087 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
3088 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
3089
3090 msgid "No description available."
3091 msgstr "Opis nie je k dispozícii."
3092
3093 msgid "No details for this image file"
3094 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
3095
3096 msgid "No displayable files on this medium found!"
3097 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
3098
3099 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3100 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie."
3101
3102 msgid ""
3103 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3104 "forward/backward!"
3105 msgstr ""
3106 "Ešte nie je možné prevíjanie, ale pomocou číselných tlačidiel môžete skočiť "
3107 "dopredu alebo dozadu."
3108
3109 msgid "No free tuner!"
3110 msgstr "Nie je voľný tuner!"
3111
3112 msgid "No network connection available."
3113 msgstr "Nie je dostupné sieťové pripojenie."
3114
3115 msgid "No network devices found!"
3116 msgstr "Nenájdené sieťové zariadenia!"
3117
3118 msgid "No networks found"
3119 msgstr "Nenájdená žiadna sieť"
3120
3121 msgid ""
3122 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3123 msgstr ""
3124 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
3125
3126 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3127 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
3128
3129 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3130 msgstr "Nenájdené prehrávateľné video. Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3131
3132 msgid "No positioner capable frontend found."
3133 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
3134
3135 msgid "No satellite frontend found!!"
3136 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
3137
3138 msgid "No tags are set on these movies."
3139 msgstr "Na týchto filmoch nie sú nastavené žiadne štítky."
3140
3141 msgid "No to all"
3142 msgstr "Nie pre všetky"
3143
3144 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3145 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
3146
3147 msgid ""
3148 "No tuner is enabled!\n"
3149 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3150 msgstr ""
3151 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
3152 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
3153
3154 msgid "No useable USB stick found"
3155 msgstr "Nenájdený použiteľný kľúč USB"
3156
3157 msgid ""
3158 "No valid service PIN found!\n"
3159 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3160 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3161 msgstr ""
3162 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
3163 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
3164 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
3165
3166 msgid ""
3167 "No valid setup PIN found!\n"
3168 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3169 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3170 msgstr ""
3171 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
3172 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
3173 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
3174
3175 msgid "No videos to display"
3176 msgstr "Žiadne videá na zobrazenie"
3177
3178 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
3179 msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Obnovte."
3180
3181 msgid ""
3182 "No working local network adapter found.\n"
3183 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3184 "configured correctly."
3185 msgstr ""
3186 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
3187 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
3188 "nastavenú."
3189
3190 msgid ""
3191 "No working wireless network adapter found.\n"
3192 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3193 "network is configured correctly."
3194 msgstr ""
3195 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
3196 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
3197 "správne nastavenú."
3198
3199 msgid ""
3200 "No working wireless network interface found.\n"
3201 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3202 "your local network interface."
3203 msgstr ""
3204 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
3205 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
3206 "miestne sieťové rozhranie."
3207
3208 msgid "No, but play video again"
3209 msgstr "Nie, ale znova prehrať video."
3210
3211 msgid "No, but restart from begin"
3212 msgstr "Nie, ale začať od začiatku."
3213
3214 msgid "No, but switch to video entries."
3215 msgstr "Nie, ale prepnúť na zoznam videí."
3216
3217 msgid "No, but switch to video search."
3218 msgstr "Nie, ale prepnúť na hľadanie videa."
3219
3220 msgid "No, do nothing."
3221 msgstr "Nie, nič neurobiť."
3222
3223 msgid "No, just start my dreambox"
3224 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
3225
3226 msgid "No, never"
3227 msgstr "Nie, nikdy"
3228
3229 msgid "No, not now"
3230 msgstr "Nie, teraz nie."
3231
3232 msgid "No, remove them."
3233 msgstr "Nie, odstrániť."
3234
3235 msgid "No, scan later manually"
3236 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne."
3237
3238 msgid "No, send them never"
3239 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
3240
3241 msgid "None"
3242 msgstr "Žiadne"
3243
3244 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3245 msgid "Nonlinear"
3246 msgstr "Nelineárne"
3247
3248 msgid "Nonprofits & Activism"
3249 msgstr "Neziskové a dobrovoľné"
3250
3251 msgid "North"
3252 msgstr "severne"
3253
3254 msgid "Norwegian"
3255 msgstr "Nórčina"
3256
3257 #, python-format
3258 msgid ""
3259 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
3260 "required, %d MB available)"
3261 msgstr ""
3262 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
3263 "MB, ale je len %d MB.)"
3264
3265 msgid "Not fetching feed entries"
3266 msgstr "Nenačítavam feedy"
3267
3268 msgid ""
3269 "Nothing to scan!\n"
3270 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3271 msgstr ""
3272 "Nič na vyhľadávanie!\n"
3273 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
3274
3275 msgid "Now Playing"
3276 msgstr "Beží prehrávanie"
3277
3278 msgid ""
3279 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
3280 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
3281 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3282 msgstr ""
3283 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
3284 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
3285
3286 msgid "Number of scheduled recordings left."
3287 msgstr "Počet zvyšných naprogramovaných nahrávaní."
3288
3289 msgid "OK"
3290 msgstr "OK"
3291
3292 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
3293 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
3294
3295 msgid "OK, remove another extensions"
3296 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
3297
3298 msgid "OK, remove some extensions"
3299 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
3300
3301 msgid "OSD Settings"
3302 msgstr "Nastavenia OSD"
3303
3304 msgid "OSD visibility"
3305 msgstr "Viditeľnosť OSD"
3306
3307 msgid "Off"
3308 msgstr "Vypnúť"
3309
3310 msgid "Offset after recording (in m)"
3311 msgstr "Posun po zázname (v min)"
3312
3313 msgid "Offset before recording (in m)"
3314 msgstr "Posun pred záznamom (v min)"
3315
3316 msgid "On"
3317 msgstr "Zapnúť"
3318
3319 msgid "On any service"
3320 msgstr "Na ktorejkoľvek stanici"
3321
3322 msgid "On same service"
3323 msgstr "Na tej istej stanici"
3324
3325 msgid "One"
3326 msgstr "Jeden"
3327
3328 msgid "Only AutoTimers created during this session"
3329 msgstr "Len autočasovače vytvorené v tejto akcii"
3330
3331 msgid "Only Free scan"
3332 msgstr "Vyhľadať len FTA"
3333
3334 msgid "Only extensions."
3335 msgstr "Len rozšírenia."
3336
3337 msgid "Only match during timespan"
3338 msgstr "Hľadať len v časovom období"
3339
3340 #, python-format
3341 msgid "Only on Service: %s"
3342 msgstr "Len na stanici: %s"
3343
3344 msgid "Open Context Menu"
3345 msgstr "Otvoriť kontextové menu"
3346
3347 msgid "Open plugin menu"
3348 msgstr "Otvoriť menu modulu"
3349
3350 msgid "Optionally enter your name if you want to."
3351 msgstr "Prípadne zadajte svoje meno, ak chcete."
3352
3353 msgid "Orbital Position"
3354 msgstr "Orbitálna pozícia"
3355
3356 msgid "Outer Bound (+/-)"
3357 msgstr "Hranice (+/-)"
3358
3359 msgid "Override found with alternative service"
3360 msgstr "Nahradiť stanicu alternatívnou"
3361
3362 msgid "Overwrite configuration files ?"
3363 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory?"
3364
3365 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
3366 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory pri aktualizácii softvéru? "
3367
3368 msgid "PAL"
3369 msgstr "PAL"
3370
3371 msgid "PIDs"
3372 msgstr "PIDy"
3373
3374 msgid "Package list update"
3375 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
3376
3377 msgid "Package removal failed.\n"
3378 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
3379
3380 msgid "Package removed successfully.\n"
3381 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
3382
3383 msgid "Packet management"
3384 msgstr "Správa balíčkov"
3385
3386 msgid "Packet manager"
3387 msgstr "Správca balíčkov"
3388
3389 msgid "Page"
3390 msgstr "Strana"
3391
3392 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
3393 msgid "Pan&Scan"
3394 msgstr "Pan&Scan"
3395
3396 msgid "Parent Directory"
3397 msgstr "Vyšší adresár"
3398
3399 msgid "Parental control"
3400 msgstr "Rodičovská zámka"
3401
3402 msgid "Parental control services Editor"
3403 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
3404
3405 msgid "Parental control setup"
3406 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
3407
3408 msgid "Parental control type"
3409 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
3410
3411 msgid "Password"
3412 msgstr "Heslo"
3413
3414 msgid "Pause movie at end"
3415 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
3416
3417 msgid "People & Blogs"
3418 msgstr "Ľudia a blogy"
3419
3420 msgid "Pets & Animals"
3421 msgstr "Deti a zvieratá"
3422
3423 msgid "Phone number"
3424 msgstr "Telefónne číslo"
3425
3426 msgid "PiPSetup"
3427 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
3428
3429 msgid "PicturePlayer"
3430 msgstr "Prehrávač obrázkov"
3431
3432 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
3433 msgid "Pillarbox"
3434 msgstr "Pillarbox"
3435
3436 msgid "Pilot"
3437 msgstr ""
3438
3439 msgid "Pin code needed"
3440 msgstr "Treba kód PIN"
3441
3442 msgid "Play"
3443 msgstr "Prehrať"
3444
3445 msgid "Play Audio-CD..."
3446 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
3447
3448 msgid "Play DVD"
3449 msgstr "Prehrať DVD"
3450
3451 msgid "Play Music..."
3452 msgstr "Prehrať hudbu..."
3453
3454 msgid "Play YouTube movies"
3455 msgstr "Prehrať filmy YouTube"
3456
3457 msgid "Play next video"
3458 msgstr "Prehrať ďalšie video"
3459
3460 msgid "Play recorded movies..."
3461 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
3462
3463 msgid "Play video again"
3464 msgstr "Znova prehrať video"
3465
3466 msgid "Please Reboot"
3467 msgstr "Reštartujte"
3468
3469 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
3470 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
3471
3472 msgid "Please add titles to the compilation."
3473 msgstr "Pridajte titulky do kompilácie."
3474
3475 msgid "Please change recording endtime"
3476 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
3477
3478 msgid "Please check your network settings!"
3479 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
3480
3481 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
3482 msgstr "Zvoľte súbor .NFI na stiahnutie zo servera"
3483
3484 msgid "Please choose an extension..."
3485 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
3486
3487 msgid "Please choose he package..."
3488 msgstr "Zvoľte balíček..."
3489
3490 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
3491 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
3492
3493 msgid ""
3494 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
3495 "values.\n"
3496 "When you are ready press OK to continue."
3497 msgstr ""
3498 "Nakonfigurujte alebo skontrolujte názvy serverov vyplnením požadovaných "
3499 "hodnôt.\n"
3500 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
3501
3502 msgid ""
3503 "Please configure your internet connection by filling out the required "
3504 "values.\n"
3505 "When you are ready press OK to continue."
3506 msgstr ""
3507 "Nakonfigurujte si internetové pripojenie vyplnením požadovaných hodnôt.\n"
3508 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
3509
3510 msgid ""
3511 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
3512 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
3513 msgstr ""
3514 "Odpojte od Dreamboxa všetky zariadenia USB a potom (znova) pripojte cieľový "
3515 "kľúč USB (minimálna kapacita je 64 MB)!"
3516
3517 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
3518 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
3519
3520 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
3521 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
3522
3523 msgid "Please enter a name for the new marker"
3524 msgstr "Zadajte názov novej značky."
3525
3526 msgid "Please enter a new filename"
3527 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
3528
3529 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
3530 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
3531
3532 msgid "Please enter name of the new directory"
3533 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
3534
3535 msgid "Please enter the correct pin code"
3536 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
3537
3538 msgid "Please enter the old pin code"
3539 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
3540
3541 msgid "Please enter your email address here:"
3542 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
3543
3544 msgid "Please enter your name here (optional):"
3545 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
3546
3547 msgid "Please enter your search term."
3548 msgstr "Zadajte termín na vyhľadávanie."
3549
3550 msgid "Please follow the instructions on the TV"
3551 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
3552
3553 msgid ""
3554 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
3555 "therefore the default directory is being used instead."
3556 msgstr ""
3557 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
3558 "predvolený adresár."
3559
3560 msgid "Please press OK to continue."
3561 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
3562
3563 msgid "Please press OK!"
3564 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
3565
3566 msgid "Please provide a Text to match"
3567 msgstr "Zadajte text na hľadanie"
3568
3569 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
3570 msgstr "Zvoľte súbor .NFI image z média."
3571
3572 msgid "Please select a playlist to delete..."
3573 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
3574
3575 msgid "Please select a playlist..."
3576 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
3577
3578 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
3579 msgstr "Zvoľte štandardný feed alebo skúste hľadať videá."
3580
3581 msgid "Please select a subservice to record..."
3582 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie..."
3583
3584 msgid "Please select a subservice..."
3585 msgstr "Zvoľte podkanál..."
3586
3587 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
3588 msgstr ""
3589
3590 msgid "Please select an extension to remove."
3591 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
3592
3593 msgid "Please select an option below."
3594 msgstr "Zvoľte možnosť."
3595
3596 msgid "Please select medium to use as backup location"
3597 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
3598
3599 msgid "Please select tag to filter..."
3600 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
3601
3602 msgid "Please select target directory or medium"
3603 msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
3604
3605 msgid "Please select the movie path..."
3606 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
3607
3608 msgid ""
3609 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
3610 "connection.\n"
3611 "\n"
3612 "Please press OK to continue."
3613 msgstr ""
3614 "Zvoľte sieťové rozhranie, ktoré chcete použiť na pripojenie do internetu.\n"
3615 "\n"
3616 "Pokračujte stlačením OK."
3617
3618 msgid ""
3619 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
3620 "\n"
3621 "Please press OK to continue."
3622 msgstr ""
3623 "Zvoľte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.\n"
3624 "\n"
3625 "Pokračujte stlačením OK."
3626
3627 msgid "Please set up tuner B"
3628 msgstr "Nastavte tuner B"
3629
3630 msgid "Please set up tuner C"
3631 msgstr "Nastavte tuner C"
3632
3633 msgid "Please set up tuner D"
3634 msgstr "Nastavte tuner D"
3635
3636 msgid ""
3637 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
3638 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
3639 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
3640 msgstr ""
3641 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
3642 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
3643 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
3644
3645 msgid ""
3646 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
3647 "the OK button."
3648 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK."
3649
3650 msgid "Please wait (Step 2)"
3651 msgstr "Čakajte (krok 2)"
3652
3653 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
3654 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
3655
3656 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
3657 msgstr "Vyčkajte na aktiváciu sieťového prístupu..."
3658
3659 msgid "Please wait while removing selected package..."
3660 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
3661
3662 msgid "Please wait while removing your network mount..."
3663 msgstr "Vyčkajte na odstránenie sieťového prístupu..."
3664
3665 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
3666 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
3667
3668 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
3669 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
3670
3671 msgid "Please wait while updating your network mount..."
3672 msgstr "Vyčkajte na aktualizáciu sieťového prístupu..."
3673
3674 msgid "Please wait while we configure your network..."
3675 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
3676
3677 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
3678 msgstr "Čakajte, kým sa pripravujú sieťové rozhrania..."
3679
3680 msgid "Please wait while we test your network..."
3681 msgstr "Čakajte, kým sa testuje sieť..."
3682
3683 msgid "Please wait while your network is restarting..."
3684 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
3685
3686 msgid "Please wait..."
3687 msgstr "Čakajte..."
3688
3689 msgid "Please wait... Loading list..."
3690 msgstr "Čakajte... Otvára sa zoznam..."
3691
3692 msgid "Plugin browser"
3693 msgstr "Prehliadač modulov"
3694
3695 msgid "Plugin manager activity information"
3696 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov"
3697
3698 msgid "Plugin manager help"
3699 msgstr "Pomocník správcu modulov"
3700
3701 #, python-format
3702 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
3703 msgstr "Modul: %(modul)s , Verzia: %(verzia)s"
3704
3705 msgid "Plugins"
3706 msgstr "Moduly"
3707
3708 msgid "Poland"
3709 msgstr "Poľsko"
3710
3711 msgid "Polarity"
3712 msgstr "Polarita"
3713
3714 msgid "Polarization"
3715 msgstr "Polarizácia"
3716
3717 msgid "Polish"
3718 msgstr "Poľština"
3719
3720 msgid "Poll Interval (in h)"
3721 msgstr "Interval dopytovania (v hod)"
3722
3723 msgid "Poll automatically"
3724 msgstr "Dopytovať automaticky"
3725
3726 msgid "Port A"
3727 msgstr "Port A"
3728
3729 msgid "Port B"
3730 msgstr "Port B"
3731
3732 msgid "Port C"
3733 msgstr "Port C"
3734
3735 msgid "Port D"
3736 msgstr "Port D"
3737
3738 msgid "Portuguese"
3739 msgstr "Portugalčina"
3740
3741 msgid "Positioner"
3742 msgstr "motor"
3743
3744 msgid "Positioner fine movement"
3745 msgstr "Jemné otáčanie motora"
3746
3747 msgid "Positioner movement"
3748 msgstr "Otáčanie motora"
3749
3750 msgid "Positioner setup"
3751 msgstr "Nastavenie motora"
3752
3753 msgid "Positioner storage"
3754 msgstr "Pamäť motora"
3755
3756 msgid ""
3757 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
3758 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
3759 msgstr ""
3760 "Stav napájania po zázname. Zvoľte \"štand.\", ak nechcete zmeniť štandardné "
3761 "správanie enigma2 ani vaše vlastné hodnoty."
3762
3763 msgid "Power threshold in mA"
3764 msgstr "Prah prúdu v mA"
3765
3766 msgid "Predefined transponder"
3767 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
3768
3769 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
3770 msgstr ""
3771
3772 msgid "Preparing... Please wait"
3773 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
3774
3775 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
3776 msgstr "Stlačením INFO na DO si zobrazíte ďalšie informácie."
3777
3778 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
3779 msgstr "Stlačením MENU na DO si zobrazíte ďalšie možnosti."
3780
3781 msgid "Press OK on your remote control to continue."
3782 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
3783
3784 msgid "Press OK to activate the selected skin."
3785 msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzhľad."
3786
3787 msgid "Press OK to activate the settings."
3788 msgstr "Stlačením OK aktivujte nastavenia."
3789
3790 msgid "Press OK to collapse this host"
3791 msgstr "Stlačením OK zviniete tohto hostiteľa"
3792
3793 msgid "Press OK to edit selected settings."
3794 msgstr "Stlačte OK a upravte zvolené nastavenia."
3795
3796 msgid "Press OK to edit the settings."
3797 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
3798
3799 msgid "Press OK to expand this host"
3800 msgstr "Stlačením OK rozviniete tohto hostiteľa"
3801
3802 #, python-format
3803 msgid "Press OK to get further details for %s"
3804 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
3805
3806 msgid "Press OK to mount this share!"
3807 msgstr ""
3808
3809 msgid "Press OK to mount!"
3810 msgstr "Pre primontovanie stlačte OK."
3811
3812 msgid "Press OK to save settings."
3813 msgstr "Stlačením OK uložte nastavenia."
3814
3815 msgid "Press OK to scan"
3816 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
3817
3818 msgid "Press OK to select a Provider."
3819 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
3820
3821 msgid "Press OK to select."
3822 msgstr "Zvoľte stlačením OK."
3823
3824 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
3825 msgstr "Stlačením OK zvoľte alebo zrušte CAId."
3826
3827 msgid "Press OK to start the scan"
3828 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
3829
3830 msgid "Press OK to toggle the selection."
3831 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
3832
3833 msgid "Press OK to view full changelog"
3834 msgstr "Stlačením OK si prezriete celú správu o zmenách."
3835
3836 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
3837 msgstr "Stlačením žltého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
3838
3839 msgid "Prev"
3840 msgstr "Predch."
3841
3842 msgid "Preview"
3843 msgstr "Náhľad"
3844
3845 msgid "Preview AutoTimer"
3846 msgstr "Prezrieť autočasovač"
3847
3848 msgid "Preview menu"
3849 msgstr "Prezrieť menu"
3850
3851 msgid "Primary DNS"
3852 msgstr "Primárny DNS"
3853
3854 msgid "Priority"
3855 msgstr "Priorita"
3856
3857 msgid "Process"
3858 msgstr "Procesy"
3859
3860 msgid "Properties of current title"
3861 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
3862
3863 msgid "Protect services"
3864 msgstr "Ochrániť stanice"
3865
3866 msgid "Protect setup"
3867 msgstr "Ochrániť nastavenia"
3868
3869 msgid "Provider"
3870 msgstr "Poskytovateľ"
3871
3872 msgid "Provider to scan"
3873 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
3874
3875 msgid "Providers"
3876 msgstr "Poskytovatelia"
3877
3878 msgid "Published"
3879 msgstr "Zverejnené"
3880
3881 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
3882 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
3883
3884 msgid "Quick"
3885 msgstr "Rýchlo"
3886
3887 msgid "Quickzap"
3888 msgstr "Rýchle prepínanie"
3889
3890 msgid "RC Menu"
3891 msgstr "Menu RC"
3892
3893 msgid "RF output"
3894 msgstr "VF výstup"
3895
3896 msgid "RGB"
3897 msgstr "RGB"
3898
3899 msgid "Radio"
3900 msgstr "Rádio"
3901
3902 msgid "Ralink"
3903 msgstr ""
3904
3905 msgid "Ram Disk"
3906 msgstr "Ram Disk"
3907
3908 msgid "Random"
3909 msgstr "Náhodne"
3910
3911 msgid "Rating"
3912 msgstr "Hodnotenie"
3913
3914 msgid "Ratings: "
3915 msgstr "Hodnotenia:"
3916
3917 msgid "Really close without saving settings?"
3918 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
3919
3920 msgid "Really delete done timers?"
3921 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
3922
3923 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
3924 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
3925
3926 msgid "Really quit MyTube Player?"
3927 msgstr "Naozaj ukončiť prehrávač MyTube?"
3928
3929 msgid "Really reboot now?"
3930 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3931
3932 msgid "Really restart now?"
3933 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3934
3935 msgid "Really shutdown now?"
3936 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
3937
3938 msgid "Reboot"
3939 msgstr "Reštartovať"
3940
3941 msgid "Recently featured"
3942 msgstr ""
3943
3944 msgid "Reception Settings"
3945 msgstr "Nastavenia príjmu"
3946
3947 msgid "Record"
3948 msgstr "Nahrať"
3949
3950 msgid "Record a maximum of x times"
3951 msgstr "Nahrať maximálne x razy"
3952
3953 msgid "Record on"
3954 msgstr "Nahrávka z"
3955
3956 #, python-format
3957 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3958 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
3959
3960 msgid "Recorded files..."
3961 msgstr "Nahrané súbory..."
3962
3963 msgid "Recording"
3964 msgstr "Nahrávanie"
3965
3966 msgid "Recording paths"
3967 msgstr "Záznamové cesty"
3968
3969 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
3970 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
3971
3972 msgid "Recordings"
3973 msgstr "Nahrávky"
3974
3975 msgid "Recordings always have priority"
3976 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
3977
3978 msgid "Reenter new pin"
3979 msgstr "Znova zadajte nový PIN"
3980
3981 msgid "Refresh Rate"
3982 msgstr "Obnovovací kmitočet"
3983
3984 msgid "Refresh rate selection."
3985 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu."
3986
3987 msgid "Related video entries."
3988 msgstr "Podobné videá"
3989
3990 msgid "Relevance"
3991 msgstr "Závažnosť"
3992
3993 msgid "Reload"
3994 msgstr "Znova natiahnuť"
3995
3996 msgid "Reload Black-/Whitelists"
3997 msgstr "Znova natiahnuť čierne a biele listiny"
3998
3999 msgid "Remember service pin"
4000 msgstr "Zmeniť PIN programu"
4001
4002 msgid "Remember service pin cancel"
4003 msgstr ""
4004
4005 msgid "Remove"
4006 msgstr "Odstrániť"
4007
4008 msgid "Remove Bookmark"
4009 msgstr "Odstrániť záložku"
4010
4011 msgid "Remove Plugins"
4012 msgstr "Odstrániť moduly"
4013
4014 msgid "Remove a mark"
4015 msgstr "Odstrániť značku"
4016
4017 msgid "Remove currently selected title"
4018 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
4019
4020 msgid "Remove failed."
4021 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
4022
4023 msgid "Remove finished."
4024 msgstr "Odstraňovanie skončené."
4025
4026 msgid "Remove plugins"
4027 msgstr "Odstrániť moduly"
4028
4029 msgid "Remove selected AutoTimer"
4030 msgstr "Odstrániť zvolený autočasovač"
4031
4032 msgid "Remove the broken .NFI file?"
4033 msgstr "Odstrániť chybný súbor .NFI?"
4034
4035 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
4036 msgstr "Odstrániť neúplný súbor .NFI?"
4037
4038 msgid "Remove timer"
4039 msgstr "Zmazať časovač"
4040
4041 msgid "Remove title"
4042 msgstr "Odstrániť titul"
4043
4044 msgid "Removed successfully."
4045 msgstr "Odstránené."
4046
4047 msgid "Removing"
4048 msgstr "Odstraňujem"
4049
4050 #, python-format
4051 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
4052 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
4053
4054 msgid "Rename"
4055 msgstr "Premenovať"
4056
4057 msgid "Rename crashlogs"
4058 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
4059
4060 msgid "Repeat"
4061 msgstr "Opakovať"
4062
4063 msgid "Repeat Type"
4064 msgstr "Druh opakovania"
4065
4066 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
4067 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
4068
4069 msgid "Repeats"
4070 msgstr "Opakovania"
4071
4072 msgid "Require description to be unique"
4073 msgstr "Opis musí byť jednoznačný"
4074
4075 msgid "Required medium type:"
4076 msgstr "Požadovaný druh média:"
4077
4078 msgid "Rescan"
4079 msgstr "Znova prehľadať"
4080
4081 msgid "Reset"
4082 msgstr "Resetovať"
4083
4084 msgid "Reset and renumerate title names"
4085 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
4086
4087 msgid "Reset count"
4088 msgstr "Vynulovať počet"
4089
4090 msgid "Reset saved position"
4091 msgstr "Vynulovať uloženú polohu"
4092
4093 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
4094 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
4095
4096 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
4097 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
4098
4099 msgid "Resolution"
4100 msgstr "Rozlíšenie"
4101
4102 msgid "Response video entries."
4103 msgstr ""
4104
4105 msgid "Restart"
4106 msgstr "Reštartovať"
4107
4108 msgid "Restart GUI"
4109 msgstr "Reštartovať GUI"
4110
4111 msgid "Restart GUI now?"
4112 msgstr "Teraz reštartovať GUI?"
4113
4114 msgid "Restart network"
4115 msgstr "Reštartovať sieť"
4116
4117 msgid "Restart test"
4118 msgstr "Zopakovať test"
4119
4120 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
4121 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
4122
4123 msgid "Restore"
4124 msgstr "Obnoviť"
4125
4126 msgid "Restore backups"
4127 msgstr "Obnoviť zálohy"
4128
4129 msgid "Restore is running..."
4130 msgstr "Prebieha obnova..."
4131
4132 msgid "Restore running"
4133 msgstr "Prebieha obnova"
4134
4135 msgid "Restore system settings"
4136 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
4137
4138 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
4139 msgstr "Obmedziť \"po udalosti\" na určité časové obdobie?"
4140
4141 msgid "Resume from last position"
4142 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
4143
4144 #, python-format
4145 msgid "Resume position at %s"
4146 msgstr "Pokračovať v polohe %s"
4147
4148 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
4149 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
4150 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
4151 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
4152 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
4153 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
4154 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
4155 msgid "Resuming playback"
4156 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
4157
4158 msgid "Return to file browser"
4159 msgstr "Návrat do správcu súborov"
4160
4161 msgid "Return to movie list"
4162 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
4163
4164 msgid "Return to previous service"
4165 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
4166
4167 msgid "Rewind speeds"
4168 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
4169
4170 msgid "Right"
4171 msgstr "Doprava"
4172
4173 msgid "Rolloff"
4174 msgstr ""
4175
4176 msgid "Rotor turning speed"
4177 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
4178
4179 msgid "Running"
4180 msgstr "Aktivované"
4181
4182 msgid "Russia"
4183 msgstr "Rusko"
4184
4185 msgid "Russian"
4186 msgstr "Ruština"
4187
4188 msgid "S-Video"
4189 msgstr "S-Video"
4190
4191 msgid "SINGLE LAYER DVD"
4192 msgstr "JEDNOVRSTVOVÉ DVD"
4193
4194 msgid "SNR"
4195 msgstr "SNR"
4196
4197 msgid "SNR:"
4198 msgstr "SNR:"
4199
4200 msgid "SSID:"
4201 msgstr "SSID:"
4202
4203 msgid "Sat"
4204 msgstr "So"
4205
4206 msgid "Sat / Dish Setup"
4207 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
4208
4209 msgid "Satellite"
4210 msgstr "Satelit"
4211
4212 msgid "Satellite Equipment Setup"
4213 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
4214
4215 msgid "Satellite equipment"
4216 msgstr "Satelitné zariadenie"
4217
4218 msgid "Satellites"
4219 msgstr "Satelity"
4220
4221 msgid "Satfinder"
4222 msgstr "Hľadač satelitov"
4223
4224 msgid "Sats"
4225 msgstr ""
4226
4227 msgid "Saturation"
4228 msgstr "Sýtosť"
4229
4230 msgid "Saturday"
4231 msgstr "Sobota"
4232
4233 msgid "Save"
4234 msgstr "Uložiť"
4235
4236 msgid "Save Playlist"
4237 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
4238
4239 msgid "Save current delay to key"
4240 msgstr "Uložiť aktuálne oneskorenie pod tlačidlo"
4241
4242 msgid "Save to key"
4243 msgstr "Uložiť pod tlačidlo"
4244
4245 msgid "Save values and close plugin"
4246 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť modul"
4247
4248 msgid "Save values and close screen"
4249 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť obrazovku"
4250
4251 msgid "Scaler sharpness"
4252 msgstr "Ostrosť škálovania"
4253
4254 msgid "Scaling Mode"
4255 msgstr "Škálovací režim"
4256
4257 msgid "Scan "
4258 msgstr "Vyhľadať"
4259
4260 msgid "Scan Files..."
4261 msgstr "Vyhľadať súbory..."
4262
4263 msgid "Scan NFS share"
4264 msgstr "Prehľadať zdieľanie NFS"
4265
4266 msgid "Scan QAM128"
4267 msgstr "Prehľadať QAM128"
4268
4269 msgid "Scan QAM16"
4270 msgstr "Prehľadať QAM16"
4271
4272 msgid "Scan QAM256"
4273 msgstr "Prehľadať QAM256"
4274
4275 msgid "Scan QAM32"
4276 msgstr "Prehľadať QAM32"
4277
4278 msgid "Scan QAM64"
4279 msgstr "Prehľadať QAM64"
4280
4281 msgid "Scan SR6875"
4282 msgstr "Prehľadať SR6875"
4283
4284 msgid "Scan SR6900"
4285 msgstr "Prehľadať SR6900"
4286
4287 msgid "Scan Wireless Networks"
4288 msgstr "Vyhľadať bezdrôt. siete"
4289
4290 msgid "Scan additional SR"
4291 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
4292
4293 msgid "Scan band EU HYPER"
4294 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
4295
4296 msgid "Scan band EU MID"
4297 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
4298
4299 msgid "Scan band EU SUPER"
4300 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
4301
4302 msgid "Scan band EU UHF IV"
4303 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
4304
4305 msgid "Scan band EU UHF V"
4306 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
4307
4308 msgid "Scan band EU VHF I"
4309 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
4310
4311 msgid "Scan band EU VHF III"
4312 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
4313
4314 msgid "Scan band US HIGH"
4315 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
4316
4317 msgid "Scan band US HYPER"
4318 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
4319
4320 msgid "Scan band US LOW"
4321 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
4322
4323 msgid "Scan band US MID"
4324 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
4325
4326 msgid "Scan band US SUPER"
4327 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
4328
4329 msgid "Scan range"
4330 msgstr "Rozsah prehľadávania"
4331
4332 msgid ""
4333 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
4334 "selected wireless device.\n"
4335 msgstr ""
4336 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
4337 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
4338
4339 msgid ""
4340 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
4341 "selected wireless device.\n"
4342 msgstr ""
4343 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
4344 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
4345
4346 msgid ""
4347 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
4348 msgstr ""
4349 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
4350
4351 msgid "Science & Technology"
4352 msgstr "Veda a technika"
4353
4354 msgid "Search Term(s)"
4355 msgstr "Hľadať termín(y)"
4356
4357 msgid "Search category:"
4358 msgstr "Hľadať kategóriu:"
4359
4360 msgid "Search east"
4361 msgstr "Hľadať východne"
4362
4363 msgid "Search for network shares"
4364 msgstr "Hľadať sieťové zdieľanie"
4365
4366 msgid "Search for network shares..."
4367 msgstr "Hľadanie sieťového zdieľania..."
4368
4369 msgid "Search region:"
4370 msgstr "Oblasť vyhľadávania:"
4371
4372 msgid "Search restricted content:"
4373 msgstr "Hľadať zakázaný obsah:"
4374
4375 msgid "Search strictness"
4376 msgstr "Presnosť vyhľadávania"
4377
4378 msgid "Search type"
4379 msgstr "Typ vyhľadávania"
4380
4381 msgid "Search west"
4382 msgstr "Hľadať západne"
4383
4384 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
4385 msgstr "Hľadám dostupné aktualizácie. Čakajte..."
4386
4387 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
4388 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
4389
4390 msgid "Searching your network. Please wait..."
4391 msgstr "Prehľadávam sieť. Čakajte..."
4392
4393 msgid "Secondary DNS"
4394 msgstr "Sekundárny DNS"
4395
4396 msgid "Security service not running."
4397 msgstr "Bezpečnostná služba nefunguje."
4398
4399 msgid "Seek"
4400 msgstr "Hľadanie"
4401
4402 msgid "Select"
4403 msgstr "Zvoliť"
4404
4405 msgid ""
4406 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
4407 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
4408 msgstr ""
4409 "Zvoľte \"Presná zhoda\", ak chcete, aby sa \"Hľadať titul\" zhodovalo "
4410 "presne, alebo \"Čiastočná zhoda\", ak stačí nájsť časť názvu programu."
4411
4412 msgid "Select HDD"
4413 msgstr "Zvoľte pevný disk"
4414
4415 msgid "Select Location"
4416 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
4417
4418 msgid "Select Network Adapter"
4419 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
4420
4421 msgid "Select a movie"
4422 msgstr "Zvoľte film"
4423
4424 msgid "Select a timer to import"
4425 msgstr "Zvoľte časovač na importovanie"
4426
4427 msgid "Select audio mode"
4428 msgstr "Zvoľte režim zvuku"
4429
4430 msgid "Select audio track"
4431 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
4432
4433 msgid "Select bouquet to record on"
4434 msgstr "Zvoľte buket na nahrávanie"
4435
4436 msgid "Select channel to record from"
4437 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
4438
4439 msgid "Select channel to record on"
4440 msgstr "Zvoľte stanicu pre záznam"
4441
4442 msgid "Select desired image from feed list"
4443 msgstr ""
4444
4445 msgid "Select files for backup."
4446 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie"
4447
4448 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
4449 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
4450
4451 msgid "Select files/folders to backup"
4452 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
4453
4454 msgid "Select image"
4455 msgstr "Zvoľte image"
4456
4457 msgid "Select input device"
4458 msgstr ""
4459
4460 msgid "Select input device."
4461 msgstr ""
4462
4463 msgid "Select interface"
4464 msgstr "Zvoľte rozhranie"
4465
4466 msgid "Select new feed to view."
4467 msgstr "Zvoľte nový feed na zobrazenie."
4468
4469 msgid "Select package"
4470 msgstr "Zvoľte balíček"
4471
4472 msgid "Select provider to add..."
4473 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
4474
4475 msgid "Select refresh rate"
4476 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
4477
4478 msgid "Select service to add..."
4479 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
4480
4481 #, python-format
4482 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
4483 msgstr "Zvoľte tlačidlo, pod ktoré chcete nastaviť %i ms"
4484
4485 msgid "Select the location to save the recording to."
4486 msgstr "Zvoľte umiestnenie pre ukladanie nahrávok."
4487
4488 msgid "Select type of Filter"
4489 msgstr "Zvoľte druh filtra"
4490
4491 msgid "Select upgrade source to edit."
4492 msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie, ktorý chcete upraviť."
4493
4494 msgid "Select video input with up/down buttons"
4495 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
4496
4497 msgid "Select video mode"
4498 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
4499
4500 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
4501 msgstr ""
4502
4503 msgid "Select wireless network"
4504 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
4505
4506 msgid "Select your choice."
4507 msgstr "Zvoľte svoj výber."
4508
4509 msgid "Selected source image"
4510 msgstr "Zvolený zdrojový image"
4511
4512 msgid "Send DiSEqC"
4513 msgstr "Poslať DiSEqC"
4514
4515 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
4516 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
4517
4518 msgid "Seperate titles with a main menu"
4519 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
4520
4521 msgid "Sequence repeat"
4522 msgstr "Opakovanie sekvencie"
4523
4524 msgid "Serbian"
4525 msgstr "Srbčina"
4526
4527 msgid "Server IP"
4528 msgstr "IP servera"
4529
4530 msgid "Server share"
4531 msgstr "Zdieľanie servera"
4532
4533 msgid "Service"
4534 msgstr "Stanica"
4535
4536 msgid "Service Scan"
4537 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
4538
4539 msgid "Service Searching"
4540 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
4541
4542 msgid "Service delay"
4543 msgstr "Oneskorenie stanice"
4544
4545 msgid "Service has been added to the favourites."
4546 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
4547
4548 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
4549 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
4550
4551 msgid ""
4552 "Service invalid!\n"
4553 "(Timeout reading PMT)"
4554 msgstr ""
4555 "Stanica je neplatná!\n"
4556 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
4557
4558 msgid ""
4559 "Service not found!\n"
4560 "(SID not found in PAT)"
4561 msgstr ""
4562 "Stanica nebola nájdená!\n"
4563 "(SID nenájdený v PAT)"
4564
4565 msgid "Service scan"
4566 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
4567
4568 msgid ""
4569 "Service unavailable!\n"
4570 "Check tuner configuration!"
4571 msgstr ""
4572 "Stanica je nedostupná!\n"
4573 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
4574
4575 msgid "Serviceinfo"
4576 msgstr "Informácie o stanici"
4577
4578 msgid "Services"
4579 msgstr "Stanice"
4580
4581 msgid "Set End Time"
4582 msgstr "Nastavte čas konca"
4583
4584 msgid "Set Voltage and 22KHz"
4585 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
4586
4587 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
4588 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
4589
4590 #, python-format
4591 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
4592 msgstr "Nastaviť oneskorenie na %i ms (dá sa nastaviť)"
4593
4594 msgid "Set interface as default Interface"
4595 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
4596
4597 msgid "Set limits"
4598 msgstr "Nastaviť limity"
4599
4600 msgid "Set maximum duration"
4601 msgstr "Nastaviť maximálne trvanie"
4602
4603 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
4604 msgstr "Nastavením na NIE vypnete tento automatický časovač."
4605
4606 msgid "Setting key canceled"
4607 msgstr "Nastavovanie tlačidla zrušené"
4608
4609 msgid "Settings"
4610 msgstr "Nastavenia"
4611
4612 msgid "Setup"
4613 msgstr "Nastavenia"
4614
4615 msgid "Setup Mode"
4616 msgstr "Režim nastavení"
4617
4618 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
4619 msgstr "Nastavenie modulu Audio Sync"
4620
4621 #, python-format
4622 msgid ""
4623 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
4624 "memory?"
4625 msgstr ""
4626 "Má sorievodca kľúčom USB pokračovať a naprogramovať súbor image %s do pamäte "
4627 "flash?"
4628
4629 msgid "Sharpness"
4630 msgstr "Ostrosť"
4631
4632 msgid "Short Movies"
4633 msgstr "Krátke filmy"
4634
4635 msgid "Short filenames"
4636 msgstr "Krátke názvy súborov"
4637
4638 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
4639 msgstr "Má byť tento autočasovač obmedzený na časové obdobie?"
4640
4641 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
4642 msgstr ""
4643 "Má tento automatický časovač pasovať len do určitej dĺžky trvania programu?"
4644
4645 msgid ""
4646 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
4647 msgstr ""
4648 "Majú sa nahrávky tohto autočasovača zaznamenať do vlastného umiestnenia?"
4649
4650 msgid "Show Info"
4651 msgstr "Zobraziť informácie"
4652
4653 msgid "Show Message when Recording starts"
4654 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
4655
4656 msgid "Show WLAN Status"
4657 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
4658
4659 msgid "Show blinking clock in display during recording"
4660 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
4661
4662 msgid "Show event-progress in channel selection"
4663 msgstr "Vo výbere staníc zobraziť priebeh programu"
4664
4665 msgid "Show in extension menu"
4666 msgstr "Zobraziť v menu rozšírenia"
4667
4668 msgid "Show infobar on channel change"
4669 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
4670
4671 msgid "Show infobar on event change"
4672 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
4673
4674 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
4675 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
4676
4677 msgid "Show positioner movement"
4678 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
4679
4680 msgid "Show services beginning with"
4681 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
4682
4683 msgid "Show the radio player..."
4684 msgstr "Prehrávanie rádia..."
4685
4686 msgid "Show the tv player..."
4687 msgstr "Prehrávanie TV..."
4688
4689 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
4690 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
4691
4692 msgid "Shutdown"
4693 msgstr "Vypnúť"
4694
4695 msgid "Shutdown Dreambox after"
4696 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
4697
4698 msgid "Signal Strength:"
4699 msgstr "Sila signálu:"
4700
4701 msgid "Signal: "
4702 msgstr "Signál:"
4703
4704 msgid "Similar"
4705 msgstr "Podobné"
4706
4707 msgid "Similar broadcasts:"
4708 msgstr "Podobné programy:"
4709
4710 msgid "Simple"
4711 msgstr "jednoduchý"
4712
4713 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
4714 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
4715
4716 msgid "Single"
4717 msgstr "Jeden"
4718
4719 msgid "Single EPG"
4720 msgstr "Jeden EPG"
4721
4722 msgid "Single satellite"
4723 msgstr "jeden satelit"
4724
4725 msgid "Single transponder"
4726 msgstr "jeden transpondér"
4727
4728 msgid "Singlestep (GOP)"
4729 msgstr "Jeden krok (GOP)"
4730
4731 msgid "Skin"
4732 msgstr "Vzhľad"
4733
4734 msgid "Skins"
4735 msgstr "Vzhľady"
4736
4737 msgid "Sleep Timer"
4738 msgstr "Časovač vypnutia"
4739
4740 msgid "Sleep timer action:"
4741 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
4742
4743 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
4744 msgstr "Interval prezentácie (s)"
4745
4746 #, python-format
4747 msgid "Slot %d"
4748 msgstr "Slot %d"
4749
4750 msgid "Slovakian"
4751 msgstr "Slovenčina"
4752
4753 msgid "Slovenian"
4754 msgstr "Slovinčina"
4755
4756 msgid "Slow"
4757 msgstr "pomaly"
4758
4759 msgid "Slow Motion speeds"
4760 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
4761
4762 msgid "Software"
4763 msgstr "Softvér"
4764
4765 msgid "Software management"
4766 msgstr "Správa softvéru"
4767
4768 msgid "Software manager setup"
4769 msgstr "Nastavenie správcu softvéru"
4770
4771 msgid "Software restore"
4772 msgstr "Obnoviť softvér"
4773
4774 msgid "Software update"
4775 msgstr "Aktualizovať softvér"
4776
4777 msgid "Softwaremanager information"
4778 msgstr "Informácie správcu softvéru"
4779
4780 msgid "Some plugins are not available:\n"
4781 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
4782
4783 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
4784 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
4785
4786 msgid "Sorry no backups found!"
4787 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
4788
4789 msgid ""
4790 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
4791 "Please choose an other one."
4792 msgstr ""
4793 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
4794 "Zvoľte si iné umiestnenie."
4795
4796 msgid "Sorry, no Details available!"
4797 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
4798
4799 msgid "Sorry, video is not available!"
4800 msgstr "Ľutujem, video je nedostupné!"
4801
4802 msgid ""
4803 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
4804 "\n"
4805 "Please choose another one."
4806 msgstr ""
4807 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
4808 "\n"
4809 "Zvoľte si iné umiestnenie."
4810
4811 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
4812 msgid "Sort A-Z"
4813 msgstr "Triediť A-Z"
4814
4815 msgid "Sort AutoTimer"
4816 msgstr "Triediť autočasovače"
4817
4818 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
4819 msgid "Sort Time"
4820 msgstr "Triediť podľa času"
4821
4822 msgid "Sound"
4823 msgstr "Zvuk"
4824
4825 msgid "Soundcarrier"
4826 msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
4827
4828 msgid "South"
4829 msgstr "južne"
4830
4831 msgid "South Korea"
4832 msgstr "Južná Kórea"
4833
4834 msgid "Spain"
4835 msgstr "Španielsko"
4836
4837 msgid "Spanish"
4838 msgstr "Španielčina"
4839
4840 msgid "Split preview mode"
4841 msgstr "Režim rozdelenia náhľadu"
4842
4843 msgid "Sports"
4844 msgstr "Šport"
4845
4846 msgid "Standby"
4847 msgstr "Pohotovostný režim"
4848
4849 msgid "Standby / Restart"
4850 msgstr "Vypnúť, reštartovať"
4851
4852 #, python-format
4853 msgid "Standby Fan %d PWM"
4854 msgstr "Pohotovosť, PWM ventilátora %d"
4855
4856 #, python-format
4857 msgid "Standby Fan %d Voltage"
4858 msgstr "Pohotovosť, napätie ventilátora %d"
4859
4860 msgid "Start Webinterface"
4861 msgstr "Spustiť webové rozhranie"
4862
4863 msgid "Start from the beginning"
4864 msgstr "Spustiť od začiatku"
4865
4866 msgid "Start recording?"
4867 msgstr "Spustiť nahrávanie?"
4868
4869 msgid "Start test"
4870 msgstr "Spustiť test"
4871
4872 msgid "Start with following feed:"
4873 msgstr "Začať týmto feedom:"
4874
4875 msgid "StartTime"
4876 msgstr "Začiatok"
4877
4878 msgid "Starting on"
4879 msgstr "Začína od"
4880
4881 msgid "Std. Feeds"
4882 msgstr ""
4883
4884 msgid "Step east"
4885 msgstr "Krok východne"
4886
4887 msgid "Step in ms for arrow keys"
4888 msgstr "Krok pre šípky v ms"
4889
4890 #, python-format
4891 msgid "Step in ms for key %i"
4892 msgstr "Krok pre tlačidlo %i v ms"
4893
4894 #, python-format
4895 msgid "Step in ms for keys '%s'"
4896 msgstr "Krok pre tlačidlá '%s' v ms"
4897
4898 msgid "Step west"
4899 msgstr "Krok západne"
4900
4901 msgid "Stereo"
4902 msgstr "Stereo"
4903
4904 msgid "Stop"
4905 msgstr "Zastaviť"
4906
4907 msgid "Stop Timeshift?"
4908 msgstr "Zastaviť časový posun?"
4909
4910 msgid "Stop current event and disable coming events"
4911 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť a zrušiť nasledujúce udalosti"
4912
4913 msgid "Stop current event but not coming events"
4914 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť, ale nezrušiť nasledujúce udalosti"
4915
4916 msgid "Stop playing this movie?"
4917 msgstr "Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
4918
4919 msgid "Stop test"
4920 msgstr "Zastaviť test"
4921
4922 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
4923 msgstr "Zastaviť testovanie po # zlyhaných transpondéroch"
4924
4925 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
4926 msgstr "Zastaviť testovanie po # úspešných transpondéroch"
4927
4928 msgid "Store position"
4929 msgstr "Uložiť pozíciu"
4930
4931 msgid "Stored position"
4932 msgstr "Uložená pozícia"
4933
4934 msgid "Subservice list..."
4935 msgstr "Zoznam podkanálov..."
4936
4937 msgid "Subservices"
4938 msgstr "Podkanály"
4939
4940 msgid "Subtitle selection"
4941 msgstr "Výber titulkov"
4942
4943 msgid "Subtitles"
4944 msgstr "Titulky"
4945
4946 msgid "Sun"
4947 msgstr "Ne"
4948
4949 msgid "Sunday"
4950 msgstr "Nedeľa"
4951
4952 msgid "Swap Services"
4953 msgstr "Vymeniť stanice"
4954
4955 msgid "Sweden"
4956 msgstr "Švédsko"
4957
4958 msgid "Swedish"
4959 msgstr "Švédčina"
4960
4961 msgid "Switch to next subservice"
4962 msgstr "Prepnúť na nasledujúci podkanál"
4963
4964 msgid "Switch to previous subservice"
4965 msgstr "Prepnúť na predchádzajúci podkanál"
4966
4967 msgid "Switchable tuner types:"
4968 msgstr "Prepínateľné typy tunerov:"
4969
4970 msgid "Symbol Rate"
4971 msgstr "Symbolová rýchlosť"
4972
4973 msgid "Symbolrate"
4974 msgstr "Symb. rých."
4975
4976 msgid "System"
4977 msgstr "Systém"
4978
4979 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
4980 msgid "TRANSLATOR_INFO"
4981 msgstr "PREKLADATEĽ"
4982
4983 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
4984 msgstr "Súbor TS je príliš veľký pre úroveň 1 ISO9660!"
4985
4986 msgid "TV System"
4987 msgstr "TV norma"
4988
4989 msgid "Table of content for collection"
4990 msgstr "Obsah zostavy"
4991
4992 msgid "Tag 1"
4993 msgstr "Štítok 1"
4994
4995 msgid "Tag 2"
4996 msgstr "Štítok 2"
4997
4998 msgid "Tags"
4999 msgstr "Štítky"
5000
5001 msgid "Tags the Timer/Recording will have."
5002 msgstr "Značky, ktoré budú mať nahrávky časovača."
5003
5004 msgid "Tags: "
5005 msgstr "Značky:"
5006
5007 msgid "Taiwan"
5008 msgstr "Taiwan"
5009
5010 msgid "Temperature and Fan control"
5011 msgstr "Teplota a ventilátor"
5012
5013 msgid "Terrestrial"
5014 msgstr "Pozemné"
5015
5016 msgid "Terrestrial provider"
5017 msgstr "Poskytovateľ pozemných služieb"
5018
5019 msgid "Test DiSEqC settings"
5020 msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqC"
5021
5022 msgid "Test Type"
5023 msgstr "Druh testu"
5024
5025 msgid "Test again"
5026 msgstr "Test siete"
5027
5028 msgid "Test mode"
5029 msgstr "Testovací režim"
5030
5031 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
5032 msgstr "Otestovať sieťovú konfiguráciu Dreamboxa.\n"
5033
5034 msgid "Test-Messagebox?"
5035 msgstr "Hlásenie o teste?"
5036
5037 msgid ""
5038 "Thank you for using the wizard.\n"
5039 "Please press OK to continue."
5040 msgstr ""
5041 "Ďakujeme, že ste použili sprievodcu.\n"
5042 "Pokračujte stlačením OK."
5043
5044 msgid ""
5045 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
5046 "Please press OK to start using your Dreambox."
5047 msgstr ""
5048 "Ďakujeme za využitie pomocníka. Teraz je prijímač pripravený na používanie.\n"
5049 "Stlačením tlačidla OK môžete začať používať Dreambox."
5050
5051 msgid ""
5052 "Thank you for using the wizard. Your new AutoTimer has been added to the "
5053 "List.\n"
5054 "Please press OK to continue."
5055 msgstr ""
5056 "Ďakujeme, že ste použili sprievodcu. Nový autočasovač bol pridaný do "
5057 "zoznamu.\n"
5058 "Stlačte OK a pokračujte."
5059
5060 msgid ""
5061 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
5062 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
5063 "players) instead?"
5064 msgstr ""
5065 "DVD norma nepodporuje video H.264 (HDTV). Chcete namiesto toho vytvoriť "
5066 "dátové DVD vo formáte Dreambox (nedá sa prehrať na samostatných DVD "
5067 "prehrávačoch)?"
5068
5069 msgid ""
5070 "The NetworkWizard extension is not installed!\n"
5071 "Please install it."
5072 msgstr ""
5073 "Rozšírenie Sprievodca sieťou nie je nainštalované.\n"
5074 "Nainštalujte si ho."
5075
5076 msgid ""
5077 "The Softwaremanagement extension is not installed!\n"
5078 "Please install it."
5079 msgstr ""
5080 "Rozšírenie Správa softvéru nie je nainštalované!\n"
5081 "Nainštalujte si ho."
5082
5083 msgid ""
5084 "The Timer will not be added to the List.\n"
5085 "Please press OK to close this Wizard."
5086 msgstr ""
5087 "Časovač sa nepridá do zoznamu.\n"
5088 "Stlačením OK ukončite sprievodcu."
5089
5090 msgid ""
5091 "The Timespan of an AutoTimer is the first 'advanced' attribute. If a "
5092 "timespan is specified an event will only match this AutoTimer if it lies "
5093 "inside of this timespan."
5094 msgstr ""
5095 "Časové obdobie je prvý „vyšší“ atribút automatického časovača. Ak je určený, "
5096 "program bude vyhovovať automatickému časovaču, len ak je v tomto období."
5097
5098 msgid ""
5099 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
5100 "the feed server and save it on the stick?"
5101 msgstr ""
5102 "USB kľúč je teraz bootovateľný. Chcete stiahnuť najnovší image zo servera a "
5103 "uložiť ho na kľúč?"
5104
5105 msgid ""
5106 "The USB stick was prepared to be bootable.\n"
5107 "Now you can download an NFI image file!"
5108 msgstr ""
5109
5110 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
5111 msgstr "Zálohovanie zlyhalo. Zvoľte iné umiestnenie zálohy."
5112
5113 msgid ""
5114 "The counter can automatically be reset to the limit at certain intervals."
5115 msgstr "Počítadlo sa dá v určitých intervaloch automaticky resetovať."
5116
5117 #, python-format
5118 msgid ""
5119 "The directory %s is not writable.\n"
5120 "Make sure you select a writable directory instead."
5121 msgstr ""
5122 "Do adresára %s sa nedá zapisovať.\n"
5123 "Zvoľte taký adresár, do ktorého sa dá zapisovať."
5124
5125 msgid ""
5126 "The editor to be used for new AutoTimers. This can either be the Wizard or "
5127 "the classic editor."
5128 msgstr ""
5129 "Editor pre automatický časovač. Môže to byť Sprievodca alebo klasický editor."
5130
5131 #, python-format
5132 msgid ""
5133 "The following device was found:\n"
5134 "\n"
5135 "%s\n"
5136 "\n"
5137 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
5138 msgstr ""
5139 "Bolo nájdené toto zariadenie:\n"
5140 "\n"
5141 "%s\n"
5142 "\n"
5143 "Chcete zapísať USB flasher na tento kľúč?"
5144
5145 msgid "The following files were found..."
5146 msgstr "Boli nájdené tieto súbory..."
5147
5148 msgid ""
5149 "The input port should be configured now.\n"
5150 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
5151 "want to do that now?"
5152 msgstr ""
5153 "Teraz treba nastaviť videovstup.\n"
5154 "Pre nastavenie obrazovky si môžete zobraziť skúšobné obrázky. Chcete to "
5155 "urobiť teraz?"
5156
5157 msgid "The installation of the default services lists is finished."
5158 msgstr "Inštalácia zoznamov predvolených staníc je ukončená."
5159
5160 msgid ""
5161 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
5162 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
5163 msgstr ""
5164 "Inštalácia predvolených nastavení je ukončená. V konfigurácii Dreamboxa "
5165 "môžete pokračovať po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači."
5166
5167 msgid "The match attribute is mandatory."
5168 msgstr "Atribút zhody je povinný."
5169
5170 msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted!"
5171 msgstr ""
5172
5173 msgid ""
5174 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
5175 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
5176 "risk!"
5177 msgstr ""
5178 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor môže byť poškodený! Naozaj chcete napáliť "
5179 "tento image do pamäte flash? Robíte to na vlastné riziko!"
5180
5181 msgid ""
5182 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
5183 "corrupted!"
5184 msgstr ""
5185 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor mohol byť stiahnutý neúplne alebo je "
5186 "porušený!"
5187
5188 msgid "The package doesn't contain anything."
5189 msgstr "Balíček neobsahuje vôbec nič."
5190
5191 msgid "The package:"
5192 msgstr "Balíček:"
5193
5194 #, python-format
5195 msgid "The path %s already exists."
5196 msgstr "Cesta %s už existuje."
5197
5198 msgid "The pin code has been changed successfully."
5199 msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
5200
5201 msgid "The pin code you entered is wrong."
5202 msgstr "Zadaný kód PIN je nesprávny."
5203
5204 msgid "The pin codes you entered are different."
5205 msgstr "Zadané kódy PIN sú rôzne."
5206
5207 #, python-format
5208 msgid "The results have been written to %s."
5209 msgstr "Výsledky boli zapísané do súboru %s."
5210
5211 msgid "The sleep timer has been activated."
5212 msgstr "Časovač vypnutia bol zapnutý."
5213
5214 msgid "The sleep timer has been disabled."
5215 msgstr "Časovač vypnutia bol vypnutý."
5216
5217 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
5218 msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa otvoriť."
5219
5220 msgid ""
5221 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
5222 "Please install it and choose what you want to do next."
5223 msgstr ""
5224 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný.\n"
5225 "Nainštalujte ho a zvoľte, čo chcete robiť ďalej."
5226
5227 msgid ""
5228 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
5229 "Please install it."
5230 msgstr ""
5231 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný!\n"
5232 "Nainštalujte ho."
5233
5234 msgid ""
5235 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
5236 msgstr "Sprievodca môže zálohovať aktuálne nastavenia. Chcete teraz zálohovať?"
5237
5238 #, python-format
5239 msgid ""
5240 "The wizard found a configuration backup. Do you want to restore your old "
5241 "settings from %s?"
5242 msgstr ""
5243
5244 msgid "The wizard is finished now."
5245 msgstr "Sprievodca teraz skončil."
5246
5247 msgid "There are at least "
5248 msgstr "Je aspoň"
5249
5250 msgid "There are currently no outstanding actions."
5251 msgstr "Žiadne činnosti na vykonanie."
5252
5253 msgid "There are no default services lists in your image."
5254 msgstr "V tomto image nie sú zoznamy predvolených staníc."
5255
5256 msgid "There are no default settings in your image."
5257 msgstr "V tomto image nie sú predvolené nastavenia."
5258
5259 msgid "There are no updates available."
5260 msgstr "Nie sú dostupné žiadne aktualizácie."
5261
5262 msgid "There are now "
5263 msgstr "Teraz sú"
5264
5265 msgid ""
5266 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
5267 "Do you really want to continue?"
5268 msgstr ""
5269 "Vo zvolenej partícii nemusí byť dostatok miesta.\n"
5270 "Naozaj chcete pokračovať?"
5271
5272 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
5273 msgstr "Chyba pri sťahovaní zoznamu paketov. Zopakujte."
5274
5275 msgid "There was an error getting the feed entries. Please try again."
5276 msgstr "Chyba pri načítavaní feedov. Skúste znova."
5277
5278 msgid "There was an error. The package:"
5279 msgstr "Vyskytla sa chyba. Balíček:"
5280
5281 msgid ""
5282 "There's a certificate update available for your dreambox. Would you like to "
5283 "apply this update now?"
5284 msgstr ""
5285 "K dispozícii je aktualizácia certifikátu pre Dreambox. Chcete ju teraz "
5286 "použiť?"
5287
5288 #, python-format
5289 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
5290 msgstr "Tento súbor .NFI neobsahuje platný image %s!"
5291
5292 msgid ""
5293 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
5294 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
5295 msgstr ""
5296 "Tento súbor .NFI nemá signatúru md5sum a nie je záruka, že bude fungovať. "
5297 "Naozaj chcete zapísať tento image do pamäte flash?"
5298
5299 msgid ""
5300 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
5301 "flash memory?"
5302 msgstr ""
5303 "Tento súbor .NFI má platnú signatúru md5. Pokračovať v zápise tohto image do "
5304 "pamäte flash?"
5305
5306 msgid ""
5307 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
5308 "content on the disc."
5309 msgstr ""
5310 "Toto médium DVD RW je už naformátované - opätovným formátovaním sa vymaže "
5311 "celý obsah disku."
5312
5313 #, python-format
5314 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
5315 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať toky typu %s!"
5316
5317 msgid "This Month"
5318 msgstr "Tento mesiac"
5319
5320 msgid "This Week"
5321 msgstr "Tento týždeň"
5322
5323 msgid ""
5324 "This is a name you can give the AutoTimer. It will be shown in the Overview "
5325 "and the Preview."
5326 msgstr ""
5327 "Toto je názov, ktorý môžete dať automatickému časovaču. Zobrazí sa v "
5328 "prehľade a náhľade."
5329
5330 msgid "This is step number 2."
5331 msgstr "Toto je druhý krok."
5332
5333 msgid ""
5334 "This is the delay in hours that the AutoTimer will wait after a search to "
5335 "search the EPG again."
5336 msgstr ""
5337 "Toto je doba v hodinách, počas ktorej bude automatický časovač po hľadaní "
5338 "čakať na ďalšie hľadanie EPG."
5339
5340 msgid "This is the help screen. Feed me with something to display."
5341 msgstr "Toto je obrazovka Pomocníka. Zadajte niečo na zobrazenie."
5342
5343 msgid ""
5344 "This is what will be looked for in event titles. Note that looking for e.g. "
5345 "german umlauts can be tricky as you have to know the encoding the channel "
5346 "uses."
5347 msgstr ""
5348 "Toto sa bude hľadať v názvoch programov. Pamätajte, že hľadanie diakritiky "
5349 "bude komplikované, lebo musíte poznať kódovanie (znakovú sadu) EPG na "
5350 "stanici."
5351
5352 msgid ""
5353 "This plugin creates a USB stick which can be used to update the firmware of "
5354 "your Dreambox without the need for a network or WLAN connection.\n"
5355 "First, a USB stick needs to be prepared so that it becomes bootable.\n"
5356 "In the next step, an NFI image file can be downloaded from the update server "
5357 "and saved on the USB stick.\n"
5358 "If you already have a prepared bootable USB stick, please insert it now. "
5359 "Otherwise plug in a USB stick with a minimum size of 64 MB!"
5360 msgstr ""
5361
5362 msgid "This plugin is installed."
5363 msgstr "Tento modul je nainštalovaný."
5364
5365 msgid "This plugin is not installed."
5366 msgstr "Tento modul nie je nainštalovaný."
5367
5368 msgid "This plugin will be installed."
5369 msgstr "Tento modul sa nainštaluje."
5370
5371 msgid "This plugin will be removed."
5372 msgstr "Tento modul sa odstráni."
5373
5374 msgid "This setting controls the behavior when a timer matches a found event."
5375 msgstr ""
5376 "Toto nastavenie určuje, čo sa stane, keď sa časovač zhoduje s nájdeným "
5377 "programom."
5378
5379 msgid ""
5380 "This test checks for configured Nameservers.\n"
5381 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
5382 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
5383 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
5384 "the \"Nameserver\" Configuration"
5385 msgstr ""
5386 "Tento test hľadá nakonfigurované DNS.\n"
5387 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
5388 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie adaptéra\n"
5389 "- ak ste DNS konfigurovali ručne, skontrolujte údaje v nastavení "
5390 "„konfigurácia servera DNS“"
5391
5392 msgid ""
5393 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
5394 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
5395 "- verify that a network cable is attached\n"
5396 "- verify that the cable is not broken"
5397 msgstr ""
5398 "Tento test overuje, či je sieťový kábel pripojený k sieťovej karte.\n"
5399 "Ak dostanete hlásenie „odpojené“:\n"
5400 "- skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel\n"
5401 "- skontrolujte, či kábel nie je prerušený"
5402
5403 msgid ""
5404 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
5405 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
5406 "- no valid IP Address was found\n"
5407 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
5408 msgstr ""
5409 "Tento test overuje, či je platná IP adresa sieťovej karty.\n"
5410 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
5411 "- nebola nájdená platná IP adresa\n"
5412 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie karty"
5413
5414 msgid ""
5415 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
5416 "configuration with DHCP.\n"
5417 "If you get a \"disabled\" message:\n"
5418 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
5419 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
5420 "dialog.\n"
5421 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
5422 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
5423 msgstr ""
5424 "Tento test overuje, či máte sieťovú kartu nastavenú na automatické "
5425 "nastavenie IP adresy z DHCP.\n"
5426 "Ak dostanete hlásenie „vypnuté“:\n"
5427 " - máte sieťovú kartu nakonfigurovanú na ručné nastavenie IP adresy\n"
5428 "- skontrolujte, či ste zadali správne IP údaje v nastavovacom dialógu "
5429 "karty.\n"
5430 "Ak dostanete hlásenie „zapnuté“:\n"
5431 "- skontrolujte, či máte v sieti nakonfigurovaný a fungujúci server DHCP."
5432
5433 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
5434 msgstr "Tento test zisťuje nakonfigurovanú sieťovú kartu."
5435
5436 msgid ""
5437 "This toggles the behavior on timer conflicts. If an AutoTimer matches an "
5438 "event that conflicts with an existing timer it will not ignore this event "
5439 "but add it disabled."
5440 msgstr ""
5441 "Toto nastavenie prepína činnosť pri konfliktoch časovača. Ak sa automatický "
5442 "časovač zjoduje s programom, ktorý koliduje s existujúcim časovačom, nebude "
5443 "ho ignorovať, ale pridá ho ako zrušený."
5444
5445 msgid "Three"
5446 msgstr "Tri"
5447
5448 msgid "Threshold"
5449 msgstr "Prah"
5450
5451 msgid "Thu"
5452 msgstr "Št"
5453
5454 msgid "Thumbnails"
5455 msgstr "Zmenšeniny"
5456
5457 msgid "Thursday"
5458 msgstr "Štvrtok"
5459
5460 msgid "Time"
5461 msgstr "Čas"
5462
5463 msgid "Time in minutes to append to recording."
5464 msgstr "Čas v minútach pridaný na konci záznamu"
5465
5466 msgid "Time in minutes to prepend to recording."
5467 msgstr "Čas v minútach pridaný pred začiatkom záznamu."
5468
5469 msgid "Time/Date Input"
5470 msgstr "Nastavenie dátumu a času"
5471
5472 msgid "Timer"
5473 msgstr "Časovač"
5474
5475 msgid "Timer Edit"
5476 msgstr "Úprava časovača"
5477
5478 msgid "Timer Editor"
5479 msgstr "Editor časovača"
5480
5481 msgid "Timer Type"
5482 msgstr "Úloha časovača"
5483
5484 msgid "Timer entry"
5485 msgstr "Položka časovača"
5486
5487 msgid "Timer log"
5488 msgstr "Záznam časovača"
5489
5490 msgid ""
5491 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
5492 "Please recheck it!"
5493 msgstr ""
5494 "Zistené prekrývanie časovačov v súbore timers.xml!\n"
5495 "Skontrolujte to!"
5496
5497 msgid "Timer record location"
5498 msgstr "Umiestnenie nahrávky časovača"
5499
5500 msgid "Timer sanity error"
5501 msgstr "Nerozumné časovanie"
5502
5503 msgid "Timer selection"
5504 msgstr "Voľba časovača"
5505
5506 msgid "Timer status:"
5507 msgstr "Stav časovača:"
5508
5509 msgid "Timer type"
5510 msgstr "Typ časovača"
5511
5512 msgid "Timeshift"
5513 msgstr "Časový posun"
5514
5515 msgid "Timeshift location"
5516 msgstr "Umiestnenie časového posunu"
5517
5518 msgid "Timeshift not possible!"
5519 msgstr "Časový posun nie je možný!"
5520
5521 msgid "Timezone"
5522 msgstr "Časové pásmo"
5523
5524 msgid "Title"
5525 msgstr "Titul"
5526
5527 msgid "Title properties"
5528 msgstr "Vlastnosti titulu"
5529
5530 msgid "Titleset mode"
5531 msgstr "Režim sady titulov"
5532
5533 msgid ""
5534 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
5535 "1) Turn off your box with the rear power switch and make sure the bootable "
5536 "USB stick is plugged in.\n"
5537 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
5538 "for 10 seconds.\n"
5539 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
5540 msgstr ""
5541
5542 msgid ""
5543 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
5544 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
5545 "stick.\n"
5546 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
5547 "for 10 seconds.\n"
5548 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
5549 msgstr ""
5550 "Ak chcete aktualizovať firmvér Dreamboxu, riaďte sa týmto postupom:\n"
5551 "1) Vypnite prijímač vypínačom na zadnej strane a zasuňte bootovateľný kľúč "
5552 "USB.\n"
5553 "2) Znova zapnite sieť a podržte tlačidlo NADOL na prednom paneli stlačené 10 "
5554 "sekúnd.\n"
5555 "3) Vyčkajte na nabootovanie a riaďte sa pokynmi sprievodcu."
5556
5557 msgid "Today"
5558 msgstr "Dnes"
5559
5560 msgid "Tone Amplitude"
5561 msgstr "Amplitúda zvuku"
5562
5563 msgid "Tone mode"
5564 msgstr "Tónový režim"
5565
5566 msgid "Toneburst"
5567 msgstr "Tónový impulz"
5568
5569 msgid "Toneburst A/B"
5570 msgstr "Tónový impulz A/B"
5571
5572 msgid "Top favorites"
5573 msgstr "Najobľúbenejšie"
5574
5575 msgid "Top rated"
5576 msgstr "Najvyššie hodnotené"
5577
5578 msgid "Track"
5579 msgstr "Stopa"
5580
5581 msgid "Translation"
5582 msgstr "Preklad"
5583
5584 msgid "Translation:"
5585 msgstr "Preklad:"
5586
5587 msgid "Transmission Mode"
5588 msgstr "Režim prenosu"
5589
5590 msgid "Transmission mode"
5591 msgstr "Režim prenosu"
5592
5593 msgid "Transponder"
5594 msgstr "Transpondér"
5595
5596 msgid "Transponder Type"
5597 msgstr "Typ transpondéra"
5598
5599 msgid "Travel & Events"
5600 msgstr "Cestovanie a udalosti"
5601
5602 msgid "Tries left:"
5603 msgstr "Zostávajúce pokusy:"
5604
5605 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
5606 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
5607
5608 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
5609 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti... čakajte..."
5610
5611 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
5612 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť nový zoznam paketov. Čakajte..."
5613
5614 msgid "Trying to download the Youtube feed entries. Please wait..."
5615 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť feedy YouTube. Čakajte..."
5616
5617 msgid "Trying to download the Youtube search results. Please wait..."
5618 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť výsledky hľadania YouTube. Čakajte..."
5619
5620 msgid "Tue"
5621 msgstr "Ut"
5622
5623 msgid "Tuesday"
5624 msgstr "Utorok"
5625
5626 msgid "Tune"
5627 msgstr "Naladiť"
5628
5629 msgid "Tune failed!"
5630 msgstr "Ladenie zlyhalo!"
5631
5632 msgid "Tuner"
5633 msgstr "Tuner"
5634
5635 msgid "Tuner "
5636 msgstr "Tuner "
5637
5638 msgid "Tuner Slot"
5639 msgstr "Otvor pre tuner"
5640
5641 msgid "Tuner configuration"
5642 msgstr "Nastavenie tunera"
5643
5644 msgid "Tuner status"
5645 msgstr "Stav tunera"
5646
5647 msgid "Tuner type"
5648 msgstr "Typ tunera"
5649
5650 msgid "Turkish"
5651 msgstr "Turečtina"
5652
5653 msgid "Two"
5654 msgstr "Dva"
5655
5656 msgid "Type"
5657 msgstr "Typ"
5658
5659 msgid "Type of scan"
5660 msgstr "Druh vyhľadávania"
5661
5662 msgid "USALS"
5663 msgstr "USALS"
5664
5665 msgid "USB Stick"
5666 msgstr "Kľúč USB"
5667
5668 msgid "USB stick wizard"
5669 msgstr "Sprievodca pre kľúč USB"
5670
5671 msgid ""
5672 "USB stick wizard finished. Your dreambox will now restart with your new "
5673 "image!"
5674 msgstr ""
5675 "Sprievodca kľúčom USB skončil. Dreambox sa teraz reštartuje s novým image."
5676
5677 msgid "Ukrainian"
5678 msgstr "Ukrajinčina"
5679
5680 msgid ""
5681 "Unable to complete filesystem check.\n"
5682 "Error: "