Enigma2: - general Translation update to move in new translatable strings.
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-11-05 18:09+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-10-24 11:18+0100\n"
12 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
25
26 msgid ""
27 "\n"
28 "After pressing OK, please wait!"
29 msgstr ""
30 "\n"
31 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
32
33 msgid ""
34 "\n"
35 "Backup your Dreambox settings."
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Kopia ustawień Dreamboxa."
39
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Edit the upgrade source address."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Edytuj adres aktualizacji."
46
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Online update of your Dreambox software."
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
53
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Press OK on your remote control to continue."
57 msgstr ""
58 "\n"
59 "Wciśnij OK aby kontynuować."
60
61 msgid ""
62 "\n"
63 "Restore your Dreambox settings."
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
67
68 msgid ""
69 "\n"
70 "Restore your Dreambox with a new firmware."
71 msgstr ""
72 "\n"
73 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
74
75 msgid ""
76 "\n"
77 "Restore your backups by date."
78 msgstr ""
79 "\n"
80 "Przywróć kopie według daty."
81
82 msgid ""
83 "\n"
84 "Scan for local packages and install them."
85 msgstr ""
86 "\n"
87 "Szukaj lokalne paczki i instaluj je."
88
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Select your backup device.\n"
92 "Current device: "
93 msgstr ""
94 "\n"
95 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
96 "Aktualne urządzenie: "
97
98 msgid ""
99 "\n"
100 "System will restart after the restore!"
101 msgstr ""
102
103 msgid ""
104 "\n"
105 "View, install and remove available or installed packages."
106 msgstr ""
107 "\n"
108 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
109
110 msgid " "
111 msgstr " "
112
113 msgid " extensions."
114 msgstr "Rozszerzenia"
115
116 msgid " packages selected."
117 msgstr "Wybrane paczki"
118
119 msgid " updates available."
120 msgstr "Dostępne aktualizacje"
121
122 msgid " wireless networks found!"
123 msgstr ""
124
125 msgid "#000000"
126 msgstr "#000000"
127
128 msgid "#0064c7"
129 msgstr "#0064c7"
130
131 msgid "#25062748"
132 msgstr "#25062748"
133
134 msgid "#389416"
135 msgstr "#389416"
136
137 msgid "#80000000"
138 msgstr "#80000000"
139
140 msgid "#80ffffff"
141 msgstr "#80ffffff"
142
143 msgid "#bab329"
144 msgstr "#bab329"
145
146 msgid "#f23d21"
147 msgstr "#f23d21"
148
149 msgid "#ffffff"
150 msgstr "#ffffff"
151
152 msgid "#ffffffff"
153 msgstr "#ffffffff"
154
155 msgid "%H:%M"
156 msgstr "%H:%M"
157
158 #, python-format
159 msgid "%d jobs are running in the background!"
160 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
161
162 #, python-format
163 msgid "%d min"
164 msgstr "%d min"
165
166 #, python-format
167 msgid "%d services found!"
168 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
169
170 msgid "%d.%B %Y"
171 msgstr "%d.%B %Y"
172
173 #, python-format
174 msgid ""
175 "%s\n"
176 "(%s, %d MB free)"
177 msgstr ""
178 "%s\n"
179 "(%s, %d MB wolne)"
180
181 #, python-format
182 msgid "%s (%s)\n"
183 msgstr "%s (%s)\n"
184
185 msgid "(ZAP)"
186 msgstr "(Przełącz)"
187
188 msgid "(empty)"
189 msgstr "(puste)"
190
191 msgid "(show optional DVD audio menu)"
192 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
193
194 msgid "* Only available if more than one interface is active."
195 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
196
197 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
198 msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
199
200 msgid ".NFI Download failed:"
201 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
202
203 msgid ""
204 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
205 msgstr ""
206 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
207 "flashować tym image'm!"
208
209 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
210 msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
211
212 msgid "/var directory"
213 msgstr "Katalog /var"
214
215 msgid "0"
216 msgstr "0"
217
218 msgid "1"
219 msgstr "1"
220
221 msgid "1 wireless network found!"
222 msgstr ""
223
224 msgid "1.0"
225 msgstr "1.0"
226
227 msgid "1.1"
228 msgstr "1.1"
229
230 msgid "1.2"
231 msgstr "1.2"
232
233 msgid "12V output"
234 msgstr "Wyjście 12V"
235
236 msgid "13 V"
237 msgstr "13 V"
238
239 msgid "16:10"
240 msgstr "16:10"
241
242 msgid "16:10 Letterbox"
243 msgstr "16:10 Letterbox"
244
245 msgid "16:10 PanScan"
246 msgstr "16:10 PanScan"
247
248 msgid "16:9"
249 msgstr "16:9"
250
251 msgid "16:9 Letterbox"
252 msgstr "16:9 Letterbox"
253
254 msgid "16:9 always"
255 msgstr "16:9 zawsze"
256
257 msgid "18 V"
258 msgstr "18 V"
259
260 msgid "2"
261 msgstr "2"
262
263 msgid "3"
264 msgstr "3"
265
266 msgid "30 minutes"
267 msgstr "30 minut"
268
269 msgid "4"
270 msgstr "4"
271
272 msgid "4:3"
273 msgstr "4:3"
274
275 msgid "4:3 Letterbox"
276 msgstr "4:3 Letterbox"
277
278 msgid "4:3 PanScan"
279 msgstr "4:3 PanScan"
280
281 msgid "5"
282 msgstr "5"
283
284 msgid "5 minutes"
285 msgstr "5 minut"
286
287 msgid "50 Hz"
288 msgstr "50 Hz"
289
290 msgid "6"
291 msgstr "6"
292
293 msgid "60 minutes"
294 msgstr "60 minut"
295
296 msgid "7"
297 msgstr "7"
298
299 msgid "8"
300 msgstr "8"
301
302 msgid "9"
303 msgstr "9"
304
305 msgid "<unknown>"
306 msgstr "<nieznany>"
307
308 msgid "??"
309 msgstr "??"
310
311 msgid "A"
312 msgstr "A"
313
314 #, python-format
315 msgid ""
316 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
317 "Do you want to keep your version?"
318 msgstr ""
319 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
320 "Czy zachować aktualną wersję?"
321
322 msgid ""
323 "A finished record timer wants to set your\n"
324 "Dreambox to standby. Do that now?"
325 msgstr ""
326 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
327 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
328
329 msgid ""
330 "A finished record timer wants to shut down\n"
331 "your Dreambox. Shutdown now?"
332 msgstr ""
333 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
334 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
335
336 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
337 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
338
339 #, python-format
340 msgid ""
341 "A record has been started:\n"
342 "%s"
343 msgstr ""
344 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
345 "%s"
346
347 msgid ""
348 "A recording is currently running.\n"
349 "What do you want to do?"
350 msgstr ""
351 "Nagrywanie w toku...\n"
352 "Co chcesz zrobić?"
353
354 msgid ""
355 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
356 "configure the positioner."
357 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
358
359 msgid ""
360 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
361 "start the satfinder."
362 msgstr ""
363 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
364 "sygnału."
365
366 #, python-format
367 msgid "A required tool (%s) was not found."
368 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
369
370 msgid ""
371 "A sleep timer wants to set your\n"
372 "Dreambox to standby. Do that now?"
373 msgstr ""
374 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
375 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
376
377 msgid ""
378 "A sleep timer wants to shut down\n"
379 "your Dreambox. Shutdown now?"
380 msgstr ""
381 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
382 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
383
384 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
385 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
386
387 msgid ""
388 "A timer failed to record!\n"
389 "Disable TV and try again?\n"
390 msgstr ""
391 "Timer nie mógł nagrać!\n"
392 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
393
394 msgid "A/V Settings"
395 msgstr "Ustawienia A/V"
396
397 msgid "AA"
398 msgstr "AA"
399
400 msgid "AB"
401 msgstr "AB"
402
403 msgid "AC3 default"
404 msgstr "AC3 domyślnie"
405
406 msgid "AC3 downmix"
407 msgstr "AC3 downmix"
408
409 msgid "Abort"
410 msgstr "Przerwij"
411
412 msgid "About"
413 msgstr "O tunerze..."
414
415 msgid "About..."
416 msgstr "Informacje o tunerze..."
417
418 msgid "Accesspoint:"
419 msgstr "Punkt dostępowy:"
420
421 msgid "Action on long powerbutton press"
422 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
423
424 msgid "Action:"
425 msgstr "Akcja:"
426
427 msgid "Activate Picture in Picture"
428 msgstr "Aktywuj PiP"
429
430 msgid "Activate network settings"
431 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
432
433 msgid "Adapter settings"
434 msgstr "Ustawienia adaptera"
435
436 msgid "Add"
437 msgstr "Dodaj"
438
439 msgid "Add Bookmark"
440 msgstr "Dodaj zakładkę"
441
442 msgid "Add WLAN configuration?"
443 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
444
445 msgid "Add a mark"
446 msgstr "Dodaj znacznik"
447
448 msgid "Add a new title"
449 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
450
451 msgid "Add network configuration?"
452 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
453
454 msgid "Add timer"
455 msgstr "Dodaj timer"
456
457 msgid "Add title"
458 msgstr "Dodaj tytuł"
459
460 msgid "Add to bouquet"
461 msgstr "Dodaj do bukietu"
462
463 msgid "Add to favourites"
464 msgstr "Dodaj do ulubionych"
465
466 msgid ""
467 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
468 "enabled."
469 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
470
471 msgid "Adds network configuration if enabled."
472 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
473
474 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
475 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
476
477 msgid ""
478 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
479 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
480 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
481 "test screens."
482 msgstr ""
483 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
484 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
485 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
486 "zobaczyć inny testowy ekran."
487
488 msgid "Advanced"
489 msgstr "Zaawansowane"
490
491 msgid "Advanced Options"
492 msgstr "Zaawansowane Opcje"
493
494 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
495 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
496
497 msgid "Advanced Video Setup"
498 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
499
500 msgid "Advanced restore"
501 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
502
503 msgid "After event"
504 msgstr "Po wydarzeniu"
505
506 msgid ""
507 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
508 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
509 msgstr ""
510 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
511 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
512 "Dreamboxa."
513
514 msgid "Album"
515 msgstr "Album"
516
517 msgid "All"
518 msgstr "Wszystkie"
519
520 msgid "All Satellites"
521 msgstr "Wszystkie satelity"
522
523 msgid "Alpha"
524 msgstr "Przezroczystość"
525
526 msgid "Alternative radio mode"
527 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
528
529 msgid "Alternative services tuner priority"
530 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
531
532 msgid "Always ask before sending"
533 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
534
535 msgid "An empty filename is illegal."
536 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
537
538 msgid "An unknown error occured!"
539 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
540
541 msgid "Anonymize crashlog?"
542 msgstr "Anonimowy crashlog"
543
544 msgid "Arabic"
545 msgstr "Arabski"
546
547 msgid ""
548 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
549 "\n"
550 msgstr ""
551 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
552 "\n"
553
554 msgid ""
555 "Are you sure you want to delete\n"
556 "following backup:\n"
557 msgstr ""
558 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
559 "tą kopię zapasową:\n"
560
561 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
562 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
563
564 msgid ""
565 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
566 "\n"
567 msgstr ""
568 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
569 "\n"
570
571 msgid ""
572 "Are you sure you want to restore\n"
573 "following backup:\n"
574 msgstr ""
575 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
576 "daną kopię:\n"
577
578 msgid ""
579 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
580 "Enigma2 will restart after the restore"
581 msgstr ""
582 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
583 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
584
585 msgid "Artist"
586 msgstr "Artysta"
587
588 msgid "Ask before shutdown:"
589 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
590
591 msgid "Ask user"
592 msgstr "Zapytaj użytkownika"
593
594 msgid "Aspect Ratio"
595 msgstr "Format obrazu:"
596
597 msgid "Audio"
598 msgstr "Dźwięk"
599
600 msgid "Audio Options..."
601 msgstr "Opcje Dźwięku..."
602
603 msgid "Author: "
604 msgstr "Autor: "
605
606 msgid "Authoring mode"
607 msgstr "Tryb autoringu"
608
609 msgid "Auto"
610 msgstr "Auto"
611
612 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
613 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
614
615 msgid "Auto flesh"
616 msgstr "Auto flesh"
617
618 msgid "Auto scart switching"
619 msgstr "Auto przełączanie scart"
620
621 msgid "Automatic"
622 msgstr "Automatycznie"
623
624 msgid "Automatic Scan"
625 msgstr "Automatyczne skanowanie"
626
627 msgid "Available format variables"
628 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
629
630 msgid "B"
631 msgstr "B"
632
633 msgid "BA"
634 msgstr "BA"
635
636 msgid "BB"
637 msgstr "BB"
638
639 msgid "BER"
640 msgstr "BER"
641
642 msgid "BER:"
643 msgstr "BER:"
644
645 msgid "Back"
646 msgstr "Powrót"
647
648 msgid "Background"
649 msgstr "Tło"
650
651 msgid "Backup"
652 msgstr "Kopia zapasowa"
653
654 msgid "Backup Location"
655 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
656
657 msgid "Backup Mode"
658 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
659
660 msgid "Backup done."
661 msgstr "Kopia skończona."
662
663 msgid "Backup failed."
664 msgstr "Kopia nieudana."
665
666 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
667 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
668
669 msgid "Backup is running..."
670 msgstr "Tworzenie kopii..."
671
672 msgid "Backup system settings"
673 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
674
675 msgid "Band"
676 msgstr "Pasmo"
677
678 msgid "Bandwidth"
679 msgstr "Szerokie pasmo"
680
681 msgid "Begin time"
682 msgstr "Czas rozpoczęcia"
683
684 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
685 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
686
687 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
688 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
689
690 msgid "Behavior when a movie is started"
691 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
692
693 msgid "Behavior when a movie is stopped"
694 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
695
696 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
697 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
698
699 msgid "Bitrate:"
700 msgstr "Bitrate:"
701
702 msgid "Block noise reduction"
703 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
704
705 msgid "Blue boost"
706 msgstr "Niebieski"
707
708 msgid "Bookmarks"
709 msgstr "Zakładki"
710
711 msgid "Brightness"
712 msgstr "Jasność"
713
714 msgid "Burn DVD"
715 msgstr "Wypal DVD"
716
717 msgid "Burn existing image to DVD"
718 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
719
720 msgid "Burn to DVD..."
721 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
722
723 msgid "Bus: "
724 msgstr "Bus:"
725
726 msgid ""
727 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
728 "displayed."
729 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
730
731 msgid "C"
732 msgstr "C"
733
734 msgid "C-Band"
735 msgstr "Pasmo C"
736
737 msgid "CF Drive"
738 msgstr "Karta CF"
739
740 msgid "CI assignment"
741 msgstr "Zadania CI"
742
743 msgid "CVBS"
744 msgstr "CVBS"
745
746 msgid "Cable"
747 msgstr "Kablówka"
748
749 msgid "Cache Thumbnails"
750 msgstr "Przechowuj miniatury"
751
752 msgid "Call monitoring"
753 msgstr "Monitor rozmów"
754
755 msgid "Cancel"
756 msgstr "Anuluj"
757
758 msgid "Cannot parse feed directory"
759 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
760
761 msgid "Capacity: "
762 msgstr "Pojemność:"
763
764 msgid "Card"
765 msgstr "Karta"
766
767 msgid "Catalan"
768 msgstr "Hiszpański"
769
770 msgid "Change bouquets in quickzap"
771 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
772
773 msgid "Change dir."
774 msgstr "Zmień katalog"
775
776 msgid "Change pin code"
777 msgstr "Zmień kod pin"
778
779 msgid "Change service pin"
780 msgstr "Zmien pin serwisowy"
781
782 msgid "Change service pins"
783 msgstr "Zmień piny serwisowe"
784
785 msgid "Change setup pin"
786 msgstr "Zmień pin ustawień"
787
788 msgid "Change step size"
789 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
790
791 msgid "Channel"
792 msgstr "Wybierz kanał"
793
794 msgid "Channel Selection"
795 msgstr "Wybór kanału"
796
797 msgid "Channel not in services list"
798 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
799
800 msgid "Channel:"
801 msgstr "Kanał:"
802
803 msgid "Channellist menu"
804 msgstr "Menu listy kanałów"
805
806 msgid "Chap."
807 msgstr "Rozdz."
808
809 msgid "Chapter"
810 msgstr "Rozdział"
811
812 msgid "Chapter:"
813 msgstr "Rozdział:"
814
815 msgid "Check"
816 msgstr "Sprawdź"
817
818 msgid "Checking Filesystem..."
819 msgstr "Sprawdź System Plików..."
820
821 msgid "Choose Tuner"
822 msgstr "Wybierz tuner"
823
824 msgid "Choose a wireless network"
825 msgstr ""
826
827 msgid "Choose backup files"
828 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
829
830 msgid "Choose backup location"
831 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
832
833 msgid "Choose bouquet"
834 msgstr "Wybierz bukiet"
835
836 msgid "Choose source"
837 msgstr "Wybierz źródło"
838
839 msgid "Choose target folder"
840 msgstr "Wybierz folder docelowy"
841
842 msgid "Choose upgrade source"
843 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
844
845 msgid "Choose your Skin"
846 msgstr "Wybierz Skina"
847
848 msgid "Circular left"
849 msgstr "Kołój w lewo"
850
851 msgid "Circular right"
852 msgstr "Kołój w prawo"
853
854 msgid "Cleanup"
855 msgstr "Czyść"
856
857 msgid "Cleanup Wizard"
858 msgstr "Kreator czyszczenia"
859
860 msgid "Cleanup Wizard settings"
861 msgstr "Kreator czyszczenia"
862
863 msgid "CleanupWizard"
864 msgstr "Kreator czyszczenia"
865
866 msgid "Clear before scan"
867 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
868
869 msgid "Clear log"
870 msgstr "Wyczyść log"
871
872 msgid "Close"
873 msgstr "Zamknij"
874
875 msgid "Close title selection"
876 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
877
878 msgid "Code rate high"
879 msgstr "Poziom kodu wysoki"
880
881 msgid "Code rate low"
882 msgstr "Poziom kodu niski"
883
884 msgid "Coderate HP"
885 msgstr "Poziom kodu HP"
886
887 msgid "Coderate LP"
888 msgstr "Poziom kodu LP"
889
890 msgid "Collection name"
891 msgstr "Nazwa kolekcji"
892
893 msgid "Collection settings"
894 msgstr "Ustawienia kolekcji"
895
896 msgid "Color Format"
897 msgstr "Format kolorów"
898
899 msgid "Command execution..."
900 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
901
902 msgid "Command order"
903 msgstr "Kolejność poleceń"
904
905 msgid "Committed DiSEqC command"
906 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
907
908 msgid "Common Interface"
909 msgstr "Moduł Dostępu"
910
911 msgid "Common Interface Assignment"
912 msgstr "Zadania Modułu CI"
913
914 msgid "CommonInterface"
915 msgstr "Moduł CI"
916
917 msgid "Communication"
918 msgstr "Komunikacja"
919
920 msgid "Compact Flash"
921 msgstr "Compact Flash"
922
923 msgid "Compact flash card"
924 msgstr "Karta Compact flash"
925
926 msgid "Complete"
927 msgstr "Zakończ"
928
929 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
930 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
931
932 msgid "Config"
933 msgstr "Config"
934
935 msgid "Configuration Mode"
936 msgstr "Tryb konfiguracji"
937
938 msgid "Configure interface"
939 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
940
941 msgid "Configure nameservers"
942 msgstr "Konfiguracja nameservera"
943
944 msgid "Configure your internal LAN"
945 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
946
947 msgid "Configure your network again"
948 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
949
950 msgid "Configure your wireless LAN again"
951 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
952
953 msgid "Configuring"
954 msgstr "Konfigurowanie"
955
956 msgid "Conflicting timer"
957 msgstr "Konflikt timera"
958
959 msgid "Connect"
960 msgstr "Połącz"
961
962 msgid "Connect to a Wireless Network"
963 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
964
965 msgid "Connected to"
966 msgstr "Podłączony do"
967
968 msgid "Connected to Fritz!Box!"
969 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
970
971 msgid "Connected!"
972 msgstr "Połączony!"
973
974 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
975 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
976
977 #, python-format
978 msgid ""
979 "Connection to Fritz!Box\n"
980 "failed! (%s)\n"
981 "retrying..."
982 msgstr ""
983 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
984 "nieudane! (%s)\n"
985 "ponawianie..."
986
987 msgid "Constellation"
988 msgstr "Konstelacja"
989
990 msgid "Content does not fit on DVD!"
991 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
992
993 msgid "Continue"
994 msgstr "Kontynuuj"
995
996 msgid "Continue in background"
997 msgstr "Kontynuuj w tle"
998
999 msgid "Continue playing"
1000 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
1001
1002 msgid "Contrast"
1003 msgstr "Kontrast"
1004
1005 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1006 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
1007
1008 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1009 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
1010
1011 #, python-format
1012 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1013 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
1014
1015 msgid "Crashlog settings"
1016 msgstr "Ustawienia crashlog"
1017
1018 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1019 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1020
1021 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1022 msgstr "Ustawienia crashlog"
1023
1024 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1025 msgstr "Ustawienia crashlog..."
1026
1027 msgid ""
1028 "Crashlogs found!\n"
1029 "Send them to Dream Multimedia ?"
1030 msgstr ""
1031
1032 msgid ""
1033 "Crashlogs found!\n"
1034 "Send them to Dream Multimedia?"
1035 msgstr ""
1036 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
1037 "Wysłać do DreamMultimedia?"
1038
1039 msgid "Create DVD-ISO"
1040 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
1041
1042 msgid "Create movie folder failed"
1043 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
1044
1045 #, python-format
1046 msgid "Creating directory %s failed."
1047 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
1048
1049 msgid "Creating partition failed"
1050 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
1051
1052 msgid "Croatian"
1053 msgstr "Chorwacki"
1054
1055 msgid "Current Transponder"
1056 msgstr "Aktualny Transponder"
1057
1058 msgid "Current settings:"
1059 msgstr "Aktualne ustawienia:"
1060
1061 msgid "Current value: "
1062 msgstr "Obecna wartość: "
1063
1064 msgid "Current version:"
1065 msgstr "Aktualna wersja:"
1066
1067 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1068 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
1069
1070 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1071 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
1072
1073 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1074 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
1075
1076 msgid "Customize"
1077 msgstr "Konfiguracja"
1078
1079 msgid "Cut"
1080 msgstr "Wytnij"
1081
1082 msgid "Cutlist editor..."
1083 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
1084
1085 msgid "Czech"
1086 msgstr "Czeski"
1087
1088 msgid "D"
1089 msgstr "D"
1090
1091 msgid "DHCP"
1092 msgstr "DHCP"
1093
1094 msgid "DVB-S"
1095 msgstr "DVB-S"
1096
1097 msgid "DVB-S2"
1098 msgstr "DVB-S2"
1099
1100 msgid "DVD File Browser"
1101 msgstr "Przeglądarka DVD"
1102
1103 msgid "DVD Player"
1104 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1105
1106 msgid "DVD Titlelist"
1107 msgstr "Tytuły DVD"
1108
1109 msgid "DVD media toolbox"
1110 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1111
1112 msgid "Danish"
1113 msgstr "Duński"
1114
1115 msgid "Date"
1116 msgstr "Data"
1117
1118 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1119 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
1120
1121 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1122 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
1123
1124 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1125 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
1126
1127 msgid "Deep Standby"
1128 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1129
1130 msgid "Default"
1131 msgstr "Domyślny"
1132
1133 msgid "Default Settings"
1134 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1135
1136 msgid "Default services lists"
1137 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1138
1139 msgid "Default settings"
1140 msgstr "Ustawienia standardowe"
1141
1142 msgid "Delay"
1143 msgstr "Opóźnienie"
1144
1145 msgid "Delete"
1146 msgstr "Usuń"
1147
1148 msgid "Delete crashlogs"
1149 msgstr "Usuń crashlogi"
1150
1151 msgid "Delete entry"
1152 msgstr "Skasuj wpis"
1153
1154 msgid "Delete failed!"
1155 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
1156
1157 #, python-format
1158 msgid ""
1159 "Delete no more configured satellite\n"
1160 "%s?"
1161 msgstr ""
1162 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1163 "%s?"
1164
1165 msgid "Description"
1166 msgstr "Opis"
1167
1168 msgid "Deselect"
1169 msgstr "Odznacz"
1170
1171 msgid "Destination directory"
1172 msgstr "Katalog docelowy"
1173
1174 msgid "Detected HDD:"
1175 msgstr "Wykryto Hdd:"
1176
1177 msgid "Detected NIMs:"
1178 msgstr "Wykryto NIMs:"
1179
1180 msgid "DiSEqC"
1181 msgstr "DiSEqC"
1182
1183 msgid "DiSEqC A/B"
1184 msgstr "DiSEqC A/B"
1185
1186 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1187 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1188
1189 msgid "DiSEqC mode"
1190 msgstr "Tryb DiSEqC"
1191
1192 msgid "DiSEqC repeats"
1193 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1194
1195 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1196 msgstr ""
1197
1198 msgid "Dialing:"
1199 msgstr "Wybieranie:"
1200
1201 msgid "Digital contour removal"
1202 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
1203
1204 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1205 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
1206
1207 #, python-format
1208 msgid "Directory %s nonexistent."
1209 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
1210
1211 msgid "Directory browser"
1212 msgstr ""
1213
1214 msgid "Disable"
1215 msgstr "Wyłącz"
1216
1217 msgid "Disable Picture in Picture"
1218 msgstr "Wyłącz PiP"
1219
1220 msgid "Disable Subtitles"
1221 msgstr "Wyłącz napisy"
1222
1223 msgid "Disable crashlog reporting"
1224 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
1225
1226 msgid "Disable timer"
1227 msgstr "Wyłącz timer"
1228
1229 msgid "Disabled"
1230 msgstr "Wyłączone"
1231
1232 msgid "Disconnect"
1233 msgstr "Rozłącz"
1234
1235 #, python-format
1236 msgid ""
1237 "Disconnected from\n"
1238 "Fritz!Box! (%s)\n"
1239 "retrying..."
1240 msgstr ""
1241 "Rozłączono z\n"
1242 "Fritz!Box! (%s)\n"
1243 "ponawianie..."
1244
1245 msgid "Dish"
1246 msgstr "Antena"
1247
1248 msgid "Display 16:9 content as"
1249 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1250
1251 msgid "Display 4:3 content as"
1252 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
1253
1254 msgid "Display >16:9 content as"
1255 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1256
1257 msgid "Display Setup"
1258 msgstr "Ustawienia OLED"
1259
1260 msgid "Display and Userinterface"
1261 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
1262
1263 #, python-format
1264 msgid ""
1265 "Do you really want to REMOVE\n"
1266 "the plugin \"%s\"?"
1267 msgstr ""
1268 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
1269 "plugina \"%s\"?"
1270
1271 msgid ""
1272 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1273 "This could take lots of time!"
1274 msgstr ""
1275 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
1276 "Czynność może zająć dużo czasu!"
1277
1278 #, python-format
1279 msgid "Do you really want to delete %s?"
1280 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
1281
1282 #, python-format
1283 msgid ""
1284 "Do you really want to download\n"
1285 "the plugin \"%s\"?"
1286 msgstr ""
1287 "Czy chcesz ściągnąć\n"
1288 "plugina \"%s\" ?"
1289
1290 msgid ""
1291 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1292 "All data on the disk will be lost!"
1293 msgstr ""
1294 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
1295 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
1296
1297 #, python-format
1298 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1299 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
1300
1301 #, python-format
1302 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1303 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
1304
1305 msgid ""
1306 "Do you want to backup now?\n"
1307 "After pressing OK, please wait!"
1308 msgstr ""
1309 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
1310 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1311
1312 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1313 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
1314
1315 msgid "Do you want to do a service scan?"
1316 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
1317
1318 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1319 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
1320
1321 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1322 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
1323
1324 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1325 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
1326
1327 msgid "Do you want to install the package:\n"
1328 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
1329
1330 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1331 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
1332
1333 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1334 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
1335
1336 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1337 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
1338
1339 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1340 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
1341
1342 msgid "Do you want to restore your settings?"
1343 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
1344
1345 msgid "Do you want to resume this playback?"
1346 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
1347
1348 msgid ""
1349 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1350 "if needed?"
1351 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
1352
1353 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1354 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
1355
1356 msgid ""
1357 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1358 "After pressing OK, please wait!"
1359 msgstr ""
1360 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
1361 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1362
1363 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1364 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
1365
1366 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1367 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
1368
1369 msgid "Don't ask, just send"
1370 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
1371
1372 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1373 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
1374
1375 #, python-format
1376 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1377 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
1378
1379 #, python-format
1380 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1381 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1382
1383 #, python-format
1384 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1385 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1386
1387 msgid "Download"
1388 msgstr "Ładuj"
1389
1390 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1391 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
1392
1393 msgid "Download Plugins"
1394 msgstr "Pobierz pluginy"
1395
1396 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1397 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
1398
1399 msgid "Downloadable new plugins"
1400 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
1401
1402 msgid "Downloadable plugins"
1403 msgstr "Pluginy do pobrania"
1404
1405 msgid "Downloading"
1406 msgstr "Pobieranie..."
1407
1408 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1409 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
1410
1411 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1412 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
1413
1414 msgid "Dreambox software because updates are available."
1415 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
1416
1417 msgid "Dutch"
1418 msgstr "Holenderski"
1419
1420 msgid "Dynamic contrast"
1421 msgstr "Dynamiczny kontrast"
1422
1423 msgid "E"
1424 msgstr "E"
1425
1426 msgid "EPG Selection"
1427 msgstr "Wybór EPG"
1428
1429 #, python-format
1430 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1431 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1432
1433 msgid "East"
1434 msgstr "Wschód"
1435
1436 msgid "Edit"
1437 msgstr "Edytuj"
1438
1439 msgid "Edit DNS"
1440 msgstr "Edytuj DNS"
1441
1442 msgid "Edit Title"
1443 msgstr "Edytuj Tytuł"
1444
1445 msgid "Edit chapters of current title"
1446 msgstr "Edycja rozdziału"
1447
1448 msgid "Edit services list"
1449 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1450
1451 msgid "Edit settings"
1452 msgstr "Edytuj ustawienia"
1453
1454 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1455 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1456
1457 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1458 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1459
1460 msgid "Edit title"
1461 msgstr "Edytuj tytuł"
1462
1463 msgid "Edit upgrade source url."
1464 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
1465
1466 msgid "Electronic Program Guide"
1467 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1468
1469 msgid "Enable"
1470 msgstr "Włącz"
1471
1472 msgid "Enable 5V for active antenna"
1473 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1474
1475 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1476 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
1477
1478 msgid "Enable multiple bouquets"
1479 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1480
1481 msgid "Enable parental control"
1482 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
1483
1484 msgid "Enable timer"
1485 msgstr "Włącz timer"
1486
1487 msgid "Enabled"
1488 msgstr "Włączone"
1489
1490 #, python-format
1491 msgid "Encrypted: %s"
1492 msgstr "Zakodowana: %s"
1493
1494 msgid "Encryption"
1495 msgstr "Szyfrowanie"
1496
1497 msgid "Encryption Key"
1498 msgstr "Klucz szyfrujący"
1499
1500 msgid "Encryption Keytype"
1501 msgstr "Typ klucza kodowania"
1502
1503 msgid "Encryption Type"
1504 msgstr "Typ szyfrowania"
1505
1506 msgid "Encryption:"
1507 msgstr "Kodowanie:"
1508
1509 msgid "End time"
1510 msgstr "Czas zakończenia"
1511
1512 msgid "EndTime"
1513 msgstr "Czas zakończenia"
1514
1515 msgid "English"
1516 msgstr "Angielski"
1517
1518 msgid ""
1519 "Enigma2 Skinselector\n"
1520 "\n"
1521 "If you experience any problems please contact\n"
1522 "stephan@reichholf.net\n"
1523 "\n"
1524 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1525 msgstr ""
1526
1527 msgid ""
1528 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1529 "\n"
1530 "If you experience any problems please contact\n"
1531 "stephan@reichholf.net\n"
1532 "\n"
1533 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1534 msgstr ""
1535 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1536 "\n"
1537 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1538 "stephan@reichholf.net\n"
1539 "\n"
1540 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1541
1542 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1543 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1544
1545 msgid "Enter Rewind at speed"
1546 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1547
1548 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1549 msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
1550
1551 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1552 msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
1553
1554 msgid "Enter main menu..."
1555 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1556
1557 msgid "Enter the service pin"
1558 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1559
1560 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1561 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
1562
1563 msgid "Error"
1564 msgstr "Błąd"
1565
1566 msgid "Error executing plugin"
1567 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
1568
1569 #, python-format
1570 msgid ""
1571 "Error: %s\n"
1572 "Retry?"
1573 msgstr ""
1574 "Błąd: %s\n"
1575 "Ponowić?"
1576
1577 msgid "Estonian"
1578 msgstr "Estoński"
1579
1580 msgid "Eventview"
1581 msgstr "Widok wydarzenia"
1582
1583 msgid "Everything is fine"
1584 msgstr "Wszystko jest OK"
1585
1586 msgid "Execution Progress:"
1587 msgstr "Wykonywanie procesu:"
1588
1589 msgid "Execution finished!!"
1590 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
1591
1592 msgid "Exif"
1593 msgstr "Exif"
1594
1595 msgid "Exit"
1596 msgstr "Wyjście"
1597
1598 msgid "Exit editor"
1599 msgstr "Opuść edytor"
1600
1601 msgid "Exit network wizard"
1602 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
1603
1604 msgid "Exit the cleanup wizard"
1605 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
1606
1607 msgid "Exit the wizard"
1608 msgstr "Opuść kreator"
1609
1610 msgid "Exit wizard"
1611 msgstr "Opuść kreatora"
1612
1613 msgid "Expert"
1614 msgstr "Ekspert"
1615
1616 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1617 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
1618
1619 msgid "Extended Setup..."
1620 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1621
1622 msgid "Extensions"
1623 msgstr "Rozszerzenia"
1624
1625 msgid "FEC"
1626 msgstr "FEC"
1627
1628 msgid "Factory reset"
1629 msgstr "Ustawienia fabryczne"
1630
1631 msgid "Failed"
1632 msgstr "Błąd"
1633
1634 msgid "Fast"
1635 msgstr "Szybko"
1636
1637 msgid "Fast DiSEqC"
1638 msgstr "Szybki DiSEqC"
1639
1640 msgid "Fast Forward speeds"
1641 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
1642
1643 msgid "Fast epoch"
1644 msgstr "Szybka epoka"
1645
1646 msgid "Favourites"
1647 msgstr "Ulubione"
1648
1649 msgid "Filesystem Check..."
1650 msgstr "Sprawdź system plików..."
1651
1652 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1653 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1654
1655 msgid "Finetune"
1656 msgstr "Strojenie"
1657
1658 msgid "Finished"
1659 msgstr "Skończone"
1660
1661 msgid "Finished configuring your network"
1662 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
1663
1664 msgid "Finished restarting your network"
1665 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
1666
1667 msgid "Finnish"
1668 msgstr "Fiński"
1669
1670 msgid ""
1671 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1672 msgstr ""
1673 "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
1674 "flash'era."
1675
1676 msgid "Flash"
1677 msgstr "Flash"
1678
1679 msgid "Flashing failed"
1680 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
1681
1682 msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
1683 msgstr "Nastepujące zadania będą wykonane po kontynuacji!"
1684
1685 msgid "Format"
1686 msgstr "Format"
1687
1688 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1689 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1690
1691 msgid "Frame size in full view"
1692 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
1693
1694 msgid "French"
1695 msgstr "Francuski"
1696
1697 msgid "Frequency"
1698 msgstr "Częstotliwość"
1699
1700 msgid "Frequency bands"
1701 msgstr "Pasma częstotliwości"
1702
1703 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1704 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1705
1706 msgid "Frequency steps"
1707 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1708
1709 msgid "Fri"
1710 msgstr "Pią"
1711
1712 msgid "Friday"
1713 msgstr "Piątek"
1714
1715 msgid "Frisian"
1716 msgstr "Fryzyjski"
1717
1718 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1719 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1720
1721 #, python-format
1722 msgid "Frontprocessor version: %d"
1723 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1724
1725 msgid "Fsck failed"
1726 msgstr "Fsck zawiódł"
1727
1728 msgid "Function not yet implemented"
1729 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1730
1731 msgid ""
1732 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1733 "Do you want to Restart the GUI now?"
1734 msgstr ""
1735 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1736 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1737
1738 msgid "Gateway"
1739 msgstr "Brama"
1740
1741 msgid "General AC3 Delay"
1742 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1743
1744 msgid "General AC3 delay"
1745 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1746
1747 msgid "General PCM Delay"
1748 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1749
1750 msgid "General PCM delay"
1751 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1752
1753 msgid "Genre"
1754 msgstr "Gatunek"
1755
1756 msgid "German"
1757 msgstr "Niemiecki"
1758
1759 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1760 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1761
1762 msgid "Goto 0"
1763 msgstr "Idź do 0"
1764
1765 msgid "Goto position"
1766 msgstr "Idź na pozycje"
1767
1768 msgid "Graphical Multi EPG"
1769 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1770
1771 msgid "Greek"
1772 msgstr "Grecki"
1773
1774 msgid "Green boost"
1775 msgstr "Zielony"
1776
1777 msgid "Guard Interval"
1778 msgstr "Ochrona odstępu"
1779
1780 msgid "Guard interval mode"
1781 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
1782
1783 msgid "Harddisk"
1784 msgstr "Dysk twardy..."
1785
1786 msgid "Harddisk setup"
1787 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1788
1789 msgid "Harddisk standby after"
1790 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1791
1792 msgid "Hidden network SSID"
1793 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
1794
1795 msgid "Hidden networkname"
1796 msgstr "Ukryta nazwa sieci"
1797
1798 msgid "Hierarchy Information"
1799 msgstr "Informacja hierarchii"
1800
1801 msgid "Hierarchy mode"
1802 msgstr "Tryb hierarchii"
1803
1804 msgid "High bitrate support"
1805 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
1806
1807 msgid "Horizontal"
1808 msgstr "Pozioma [H]"
1809
1810 msgid "How many minutes do you want to record?"
1811 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1812
1813 msgid "How to handle found crashlogs?"
1814 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
1815
1816 msgid "Hue"
1817 msgstr "Barwa"
1818
1819 msgid "Hungarian"
1820 msgstr "Węgierski"
1821
1822 msgid "IP Address"
1823 msgstr "Adres IP"
1824
1825 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1826 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
1827
1828 msgid "ISO path"
1829 msgstr "Ścieżka ISO"
1830
1831 msgid "Icelandic"
1832 msgstr "Islandzki"
1833
1834 msgid "If you can see this page, please press OK."
1835 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1836
1837 msgid ""
1838 "If you see this, something is wrong with\n"
1839 "your scart connection. Press OK to return."
1840 msgstr ""
1841 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1842 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1843
1844 msgid ""
1845 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1846 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1847 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1848 "possible.\n"
1849 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1850 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1851 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1852 "step.\n"
1853 "If you are happy with the result, press OK."
1854 msgstr ""
1855 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1856 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1857 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1858 "wartości.\n"
1859 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1860 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1861 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1862 "kolejnym kroku.\n"
1863 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1864
1865 msgid "Image flash utility"
1866 msgstr "Narzędzia flash'a"
1867
1868 msgid "Image-Upgrade"
1869 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1870
1871 msgid "In Progress"
1872 msgstr "W toku"
1873
1874 msgid ""
1875 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1876 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1877
1878 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1879 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
1880
1881 msgid "Increased voltage"
1882 msgstr "Zwiększone napięcie"
1883
1884 msgid "Index"
1885 msgstr "Indeks"
1886
1887 msgid "Info"
1888 msgstr "Info"
1889
1890 msgid "InfoBar"
1891 msgstr "Pasek info"
1892
1893 msgid "Infobar timeout"
1894 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1895
1896 msgid "Information"
1897 msgstr "Informacje"
1898
1899 msgid "Init"
1900 msgstr "Init"
1901
1902 msgid "Initialization..."
1903 msgstr "Inicjalizacja..."
1904
1905 msgid "Initialize"
1906 msgstr "Inicjuj"
1907
1908 msgid "Initializing Harddisk..."
1909 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1910
1911 msgid "Input"
1912 msgstr "Info"
1913
1914 msgid "Install"
1915 msgstr "Instalacja"
1916
1917 msgid "Install a new image with a USB stick"
1918 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
1919
1920 msgid "Install a new image with your web browser"
1921 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
1922
1923 msgid "Install extensions."
1924 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
1925
1926 msgid "Install local extension"
1927 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
1928
1929 msgid "Install or remove finished."
1930 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
1931
1932 msgid "Install settings, skins, software..."
1933 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
1934
1935 msgid "Installation finished."
1936 msgstr "Instalacja zakończona."
1937
1938 msgid "Installing"
1939 msgstr "Instalowanie"
1940
1941 msgid "Installing Software..."
1942 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1943
1944 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1945 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1946
1947 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1948 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1949
1950 msgid "Installing package content... Please wait..."
1951 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1952
1953 msgid "Instant Record..."
1954 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1955
1956 msgid "Integrated Ethernet"
1957 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1958
1959 msgid "Integrated Wireless"
1960 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1961
1962 #, python-format
1963 msgid "Interface: %s"
1964 msgstr "Interfejs: %s"
1965
1966 msgid "Intermediate"
1967 msgstr "Pośrednia"
1968
1969 msgid "Internal Flash"
1970 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1971
1972 msgid "Invalid Location"
1973 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1974
1975 #, python-format
1976 msgid "Invalid directory selected: %s"
1977 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1978
1979 msgid "Inversion"
1980 msgstr "Inversja"
1981
1982 msgid "Invert display"
1983 msgstr "Odwróć wyświetlanie"
1984
1985 msgid "Ipkg"
1986 msgstr "Ipkg"
1987
1988 msgid "Is this videomode ok?"
1989 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
1990
1991 msgid "Italian"
1992 msgstr "Włoski"
1993
1994 msgid "Job View"
1995 msgstr "Podgląd zajęć"
1996
1997 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1998 msgid "Just Scale"
1999 msgstr "Po prostu skaluj"
2000
2001 msgid "Keyboard"
2002 msgstr "Klawiatura..."
2003
2004 msgid "Keyboard Map"
2005 msgstr "Mapa klawiatury"
2006
2007 msgid "Keyboard Setup"
2008 msgstr "Ustawienia klawiatury"
2009
2010 msgid "Keymap"
2011 msgstr "Mapa klawiszy"
2012
2013 msgid "LAN Adapter"
2014 msgstr "Adapter LAN"
2015
2016 msgid "LNB"
2017 msgstr "LNB"
2018
2019 msgid "LOF"
2020 msgstr "LOF"
2021
2022 msgid "LOF/H"
2023 msgstr "LOF/H"
2024
2025 msgid "LOF/L"
2026 msgstr "LOF/L"
2027
2028 msgid "Language selection"
2029 msgstr "Wybór języka"
2030
2031 msgid "Language..."
2032 msgstr "Język..."
2033
2034 msgid "Last config"
2035 msgstr "Ostatnie ust"
2036
2037 msgid "Last speed"
2038 msgstr "Ostatnia prędkość"
2039
2040 msgid "Latitude"
2041 msgstr "Szerokość geogr."
2042
2043 msgid "Latvian"
2044 msgstr "Łotewski"
2045
2046 msgid "Leave DVD Player?"
2047 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
2048
2049 msgid "Left"
2050 msgstr "Lewo"
2051
2052 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2053 msgid "Letterbox"
2054 msgstr "Letterbox"
2055
2056 msgid "Limit east"
2057 msgstr "Limit wschodni"
2058
2059 msgid "Limit west"
2060 msgstr "Limit zachodni"
2061
2062 msgid "Limited character set for recording filenames"
2063 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
2064
2065 msgid "Limits off"
2066 msgstr "Limity wyłaczonyy"
2067
2068 msgid "Limits on"
2069 msgstr "Limity właczony"
2070
2071 msgid "Link Quality:"
2072 msgstr "Jakość sygnału:"
2073
2074 msgid "Link:"
2075 msgstr "Łącze:"
2076
2077 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2078 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
2079
2080 msgid "List of Storage Devices"
2081 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
2082
2083 msgid "Lithuanian"
2084 msgstr "Litewski"
2085
2086 msgid "Load"
2087 msgstr "Otwórz"
2088
2089 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2090 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
2091
2092 msgid "Local Network"
2093 msgstr "Sieć lokalna"
2094
2095 msgid "Location"
2096 msgstr "Lokalizacja"
2097
2098 msgid "Lock:"
2099 msgstr "Block:"
2100
2101 msgid "Log results to harddisk"
2102 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
2103
2104 msgid "Long Keypress"
2105 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
2106
2107 msgid "Longitude"
2108 msgstr "Długość geogr."
2109
2110 msgid "MMC Card"
2111 msgstr "Karta MMC"
2112
2113 msgid "MORE"
2114 msgstr "Więcej"
2115
2116 msgid "Main menu"
2117 msgstr "Menu Główne"
2118
2119 msgid "Mainmenu"
2120 msgstr "Menu Główne"
2121
2122 msgid "Make this mark an 'in' point"
2123 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
2124
2125 msgid "Make this mark an 'out' point"
2126 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
2127
2128 msgid "Make this mark just a mark"
2129 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
2130
2131 msgid "Manage your receiver's software"
2132 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
2133
2134 msgid "Manual Scan"
2135 msgstr "Ręczne skanowanie"
2136
2137 msgid "Manual transponder"
2138 msgstr "Własny transponder"
2139
2140 msgid "Manufacturer"
2141 msgstr "Producent"
2142
2143 msgid "Margin after record"
2144 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
2145
2146 msgid "Margin before record (minutes)"
2147 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
2148
2149 #, python-format
2150 msgid "Max. Bitrate: %s"
2151 msgstr "Max. Bitrate: %s"
2152
2153 msgid "Media player"
2154 msgstr "Odtwarzacz"
2155
2156 msgid "MediaPlayer"
2157 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
2158
2159 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2160 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
2161
2162 msgid "Medium is not empty!"
2163 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
2164
2165 msgid "Menu"
2166 msgstr "Menu"
2167
2168 msgid "Message"
2169 msgstr "Wiadomość"
2170
2171 msgid "Message..."
2172 msgstr "Wiadomość..."
2173
2174 msgid "Mkfs failed"
2175 msgstr "Mkfs zawiódł"
2176
2177 msgid "Mode"
2178 msgstr "Tryb"
2179
2180 msgid "Model: "
2181 msgstr "Model: "
2182
2183 msgid "Modulation"
2184 msgstr "Modulacja"
2185
2186 msgid "Modulator"
2187 msgstr "Modulator"
2188
2189 msgid "Mon"
2190 msgstr "Pon"
2191
2192 msgid "Mon-Fri"
2193 msgstr "Pon-Pią"
2194
2195 msgid "Monday"
2196 msgstr "Poniedziałek"
2197
2198 msgid "Mosquito noise reduction"
2199 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
2200
2201 msgid "Mount failed"
2202 msgstr "Montowanie nieudane"
2203
2204 msgid "Move Picture in Picture"
2205 msgstr "Przesuń PiP"
2206
2207 msgid "Move east"
2208 msgstr "Przesuń na wschód"
2209
2210 msgid "Move west"
2211 msgstr "Przesuń na zachód"
2212
2213 msgid "Movielist menu"
2214 msgstr "Menu listy filmów"
2215
2216 msgid "Multi EPG"
2217 msgstr "Multi EPG"
2218
2219 msgid "Multimedia"
2220 msgstr "Multimedia"
2221
2222 msgid "Multiple service support"
2223 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
2224
2225 msgid "Multisat"
2226 msgstr "Multisat"
2227
2228 msgid "Mute"
2229 msgstr "Mute"
2230
2231 msgid "N/A"
2232 msgstr "N/A"
2233
2234 msgid "NEXT"
2235 msgstr "Następny"
2236
2237 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2238 msgstr ""
2239 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
2240
2241 msgid "NOW"
2242 msgstr "Teraz"
2243
2244 msgid "NTSC"
2245 msgstr "NTSC"
2246
2247 msgid "Name"
2248 msgstr "Nazwa"
2249
2250 msgid "Nameserver"
2251 msgstr "Nameserver"
2252
2253 #, python-format
2254 msgid "Nameserver %d"
2255 msgstr "Nameserver %d"
2256
2257 msgid "Nameserver Setup"
2258 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
2259
2260 msgid "Nameserver settings"
2261 msgstr "Ustawienia nameserver"
2262
2263 msgid "Netmask"
2264 msgstr "Maska sieci"
2265
2266 msgid "Network"
2267 msgstr "Sieć"
2268
2269 msgid "Network Configuration..."
2270 msgstr "Konfiguracja sieci..."
2271
2272 msgid "Network Mount"
2273 msgstr "Montowanie sieci"
2274
2275 msgid "Network SSID"
2276 msgstr "Sieciowe SSID"
2277
2278 msgid "Network Setup"
2279 msgstr "Ustawienia sieci"
2280
2281 msgid "Network Wizard"
2282 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
2283
2284 msgid "Network scan"
2285 msgstr "Skanowanie sieci"
2286
2287 msgid "Network setup"
2288 msgstr "Ustawienia sieci"
2289
2290 msgid "Network test"
2291 msgstr "Test połączenia sieciowego"
2292
2293 msgid "Network test..."
2294 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
2295
2296 msgid "Network..."
2297 msgstr "Sieć..."
2298
2299 msgid "Network:"
2300 msgstr "Sieć:"
2301
2302 msgid "NetworkWizard"
2303 msgstr "Kreator sieci"
2304
2305 msgid "New"
2306 msgstr "Nowe"
2307
2308 msgid "New pin"
2309 msgstr "Nowy pin"
2310
2311 msgid "New version:"
2312 msgstr "Nowa wersja:"
2313
2314 msgid "Next"
2315 msgstr "Następny"
2316
2317 msgid "No"
2318 msgstr "Nie"
2319
2320 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2321 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
2322
2323 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2324 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
2325
2326 msgid "No Connection"
2327 msgstr "Brak połączenia"
2328
2329 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2330 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
2331
2332 msgid "No Networks found"
2333 msgstr "Nie znaleziono sieci"
2334
2335 msgid "No backup needed"
2336 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
2337
2338 msgid ""
2339 "No data on transponder!\n"
2340 "(Timeout reading PAT)"
2341 msgstr ""
2342 "Brak danych na transponderze!\n"
2343 "(Koniec czasu czytania PAT)"
2344
2345 msgid "No description available."
2346 msgstr "Brak dostępnego opisu."
2347
2348 msgid "No details for this image file"
2349 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
2350
2351 msgid "No displayable files on this medium found!"
2352 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
2353
2354 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2355 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
2356
2357 msgid "No free tuner!"
2358 msgstr "Brak wolnego tunera!"
2359
2360 msgid "No networks found"
2361 msgstr "Nie znaleziono sieci"
2362
2363 msgid ""
2364 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2365 msgstr ""
2366 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
2367 "spróbować ponownie."
2368
2369 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2370 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
2371
2372 msgid "No positioner capable frontend found."
2373 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
2374
2375 msgid "No satellite frontend found!!"
2376 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
2377
2378 msgid "No tags are set on these movies."
2379 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
2380
2381 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2382 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
2383
2384 msgid ""
2385 "No tuner is enabled!\n"
2386 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2387 msgstr ""
2388 "Brak włączonego tunera!\n"
2389 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
2390
2391 msgid "No useable USB stick found"
2392 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
2393
2394 msgid ""
2395 "No valid service PIN found!\n"
2396 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2397 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2398 msgstr ""
2399 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
2400 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
2401 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
2402
2403 msgid ""
2404 "No valid setup PIN found!\n"
2405 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2406 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2407 msgstr ""
2408 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
2409 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
2410 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
2411
2412 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
2413 msgstr ""
2414
2415 msgid ""
2416 "No working local network adapter found.\n"
2417 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2418 "configured correctly."
2419 msgstr ""
2420 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
2421 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
2422 "skonfigurowana."
2423
2424 msgid ""
2425 "No working wireless network adapter found.\n"
2426 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2427 "network is configured correctly."
2428 msgstr ""
2429 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
2430 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
2431 "dobrze skonfigurowana."
2432
2433 msgid ""
2434 "No working wireless network interface found.\n"
2435 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2436 "your local network interface."
2437 msgstr ""
2438 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
2439 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
2440 "lokalny interfejs sieciowy."
2441
2442 msgid "No, but restart from begin"
2443 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
2444
2445 msgid "No, do nothing."
2446 msgstr "Nie, nie rób nic."
2447
2448 msgid "No, just start my dreambox"
2449 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
2450
2451 msgid "No, not now"
2452 msgstr "Nie teraz"
2453
2454 msgid "No, scan later manually"
2455 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
2456
2457 msgid "No, send them never"
2458 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
2459
2460 msgid "None"
2461 msgstr "Brak"
2462
2463 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2464 msgid "Nonlinear"
2465 msgstr "Nielinearny"
2466
2467 msgid "North"
2468 msgstr "Północ"
2469
2470 msgid "Norwegian"
2471 msgstr "Norweski"
2472
2473 #, python-format
2474 msgid ""
2475 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2476 "required, %d MB available)"
2477 msgstr ""
2478 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
2479 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
2480
2481 msgid ""
2482 "Nothing to scan!\n"
2483 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2484 msgstr ""
2485 "Nic do skanowania!\n"
2486 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
2487
2488 msgid "Now Playing"
2489 msgstr "Odtwarzane"
2490
2491 msgid ""
2492 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2493 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2494 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2495 msgstr ""
2496 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
2497 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
2498 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
2499
2500 msgid "OK"
2501 msgstr "OK"
2502
2503 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2504 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
2505
2506 msgid "OK, remove another extensions"
2507 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
2508
2509 msgid "OK, remove some extensions"
2510 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
2511
2512 msgid "OSD Settings"
2513 msgstr "Ustawienia OSD"
2514
2515 msgid "OSD visibility"
2516 msgstr "Przezroczystość"
2517
2518 msgid "Off"
2519 msgstr "Wyłącz"
2520
2521 msgid "On"
2522 msgstr "Włącz"
2523
2524 msgid "One"
2525 msgstr "Jeden"
2526
2527 msgid "Online-Upgrade"
2528 msgstr "Online - Aktualizacja"
2529
2530 msgid "Only Free scan"
2531 msgstr "Skanuj tylko FTA"
2532
2533 msgid "Optionally enter your name if you want to."
2534 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
2535
2536 msgid "Orbital Position"
2537 msgstr "Pozycja orbitalna"
2538
2539 msgid "PAL"
2540 msgstr "PAL"
2541
2542 msgid "PIDs"
2543 msgstr "Pidy"
2544
2545 msgid "Package details for: "
2546 msgstr "Szczegóły paczki dla: "
2547
2548 msgid "Package list update"
2549 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
2550
2551 msgid "Package removal failed.\n"
2552 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
2553
2554 msgid "Package removed successfully.\n"
2555 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
2556
2557 msgid "Packet management"
2558 msgstr "Zarządzanie pakietem"
2559
2560 msgid "Packet manager"
2561 msgstr "Menadżer pakietów"
2562
2563 msgid "Page"
2564 msgstr "Strona"
2565
2566 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2567 msgid "Pan&Scan"
2568 msgstr "Pan&Scan"
2569
2570 msgid "Parent Directory"
2571 msgstr "Katalog nadrzędny"
2572
2573 msgid "Parental control"
2574 msgstr "Kontrola rodzicielska"
2575
2576 msgid "Parental control services Editor"
2577 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
2578
2579 msgid "Parental control setup"
2580 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
2581
2582 msgid "Parental control type"
2583 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
2584
2585 msgid "Password"
2586 msgstr "Hasło"
2587
2588 msgid "Pause movie at end"
2589 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
2590
2591 msgid "Phone number"
2592 msgstr "Numer telefonu"
2593
2594 msgid "PiPSetup"
2595 msgstr "Ustawienia PiP"
2596
2597 msgid "PicturePlayer"
2598 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
2599
2600 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2601 msgid "Pillarbox"
2602 msgstr "Pillarbox"
2603
2604 msgid "Pilot"
2605 msgstr "Pilot"
2606
2607 msgid "Pin code needed"
2608 msgstr "Potrzebny kod pin"
2609
2610 msgid "Play"
2611 msgstr "Odtwarzaj"
2612
2613 msgid "Play Audio-CD..."
2614 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
2615
2616 msgid "Play DVD"
2617 msgstr "Odtwórz DVD"
2618
2619 msgid "Play Music..."
2620 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
2621
2622 msgid "Play recorded movies..."
2623 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
2624
2625 msgid "Please Reboot"
2626 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
2627
2628 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2629 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
2630
2631 msgid "Please change recording endtime"
2632 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
2633
2634 msgid "Please check your network settings!"
2635 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
2636
2637 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2638 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
2639
2640 msgid "Please choose an extension..."
2641 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
2642
2643 msgid "Please choose he package..."
2644 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
2645
2646 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2647 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
2648
2649 msgid ""
2650 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
2651 "values.\n"
2652 "When you are ready press OK to continue."
2653 msgstr ""
2654 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
2655 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
2656
2657 msgid ""
2658 "Please configure your internet connection by filling out the required "
2659 "values.\n"
2660 "When you are ready press OK to continue."
2661 msgstr ""
2662 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
2663 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
2664
2665 msgid ""
2666 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2667 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2668 msgstr ""
2669 "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
2670 "USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
2671
2672 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2673 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
2674
2675 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2676 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
2677
2678 msgid "Please enter a name for the new marker"
2679 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
2680
2681 msgid "Please enter a new filename"
2682 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
2683
2684 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2685 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
2686
2687 msgid "Please enter name of the new directory"
2688 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
2689
2690 msgid "Please enter the correct pin code"
2691 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
2692
2693 msgid "Please enter the old pin code"
2694 msgstr "Wpisz stary kod pin"
2695
2696 msgid "Please enter your email address here:"
2697 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
2698
2699 msgid "Please enter your name here (optional):"
2700 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
2701
2702 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2703 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
2704
2705 msgid ""
2706 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2707 "therefore the default directory is being used instead."
2708 msgstr ""
2709 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
2710 "katalogu."
2711
2712 msgid "Please press OK to continue."
2713 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
2714
2715 msgid "Please press OK!"
2716 msgstr "Wciśnij OK!"
2717
2718 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2719 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
2720
2721 msgid "Please select a playlist to delete..."
2722 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
2723
2724 msgid "Please select a playlist..."
2725 msgstr "Wybierz playlistę..."
2726
2727 msgid "Please select a subservice to record..."
2728 msgstr "Wybierz subserwis..."
2729
2730 msgid "Please select a subservice..."
2731 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2732
2733 msgid "Please select an extension to remove."
2734 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
2735
2736 msgid "Please select an option below."
2737 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
2738
2739 msgid "Please select medium to use as backup location"
2740 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
2741
2742 msgid "Please select tag to filter..."
2743 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
2744
2745 msgid "Please select target directory or medium"
2746 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
2747
2748 msgid "Please select the movie path..."
2749 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2750
2751 msgid ""
2752 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
2753 "connection.\n"
2754 "\n"
2755 "Please press OK to continue."
2756 msgstr ""
2757 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
2758 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
2759
2760 msgid ""
2761 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
2762 "\n"
2763 "Please press OK to continue."
2764 msgstr ""
2765 "Wybierz sieć WiFi za pomocą której bedziesz się łączył.\n"
2766 "\n"
2767 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
2768
2769 msgid "Please set up tuner B"
2770 msgstr "Ustaw Tuner B"
2771
2772 msgid "Please set up tuner C"
2773 msgstr "Ustaw Tuner C"
2774
2775 msgid "Please set up tuner D"
2776 msgstr "Ustaw Tuner D"
2777
2778 msgid ""
2779 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2780 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2781 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2782 msgstr ""
2783 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2784 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2785 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2786
2787 msgid ""
2788 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2789 "the OK button."
2790 msgstr ""
2791 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
2792 "OK."
2793
2794 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2795 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
2796
2797 msgid "Please wait while removing selected package..."
2798 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
2799
2800 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2801 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
2802
2803 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
2804 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
2805
2806 msgid "Please wait while we configure your network..."
2807 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
2808
2809 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
2810 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
2811
2812 msgid "Please wait while we test your network..."
2813 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
2814
2815 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2816 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
2817
2818 msgid "Please wait..."
2819 msgstr "Proszę czekać..."
2820
2821 msgid "Please wait... Loading list..."
2822 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2823
2824 msgid "Plugin browser"
2825 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2826
2827 msgid "Plugin manager"
2828 msgstr "Menadżer Pluginów"
2829
2830 msgid "Plugin manager activity information"
2831 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
2832
2833 msgid "Plugin manager help"
2834 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
2835
2836 msgid "Plugins"
2837 msgstr "Pluginy"
2838
2839 msgid "Polarity"
2840 msgstr "Polaryzacja"
2841
2842 msgid "Polarization"
2843 msgstr "Polaryzacja"
2844
2845 msgid "Polish"
2846 msgstr "Polski"
2847
2848 msgid "Port A"
2849 msgstr "Port A"
2850
2851 msgid "Port B"
2852 msgstr "Port B"
2853
2854 msgid "Port C"
2855 msgstr "Port C"
2856
2857 msgid "Port D"
2858 msgstr "Port D"
2859
2860 msgid "Portuguese"
2861 msgstr "Portugalski"
2862
2863 msgid "Positioner"
2864 msgstr "Pozycjoner"
2865
2866 msgid "Positioner fine movement"
2867 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2868
2869 msgid "Positioner movement"
2870 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2871
2872 msgid "Positioner setup"
2873 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2874
2875 msgid "Positioner storage"
2876 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2877
2878 msgid "Power threshold in mA"
2879 msgstr "Próg mocy w  mA"
2880
2881 msgid "Predefined transponder"
2882 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2883
2884 msgid "Preparing... Please wait"
2885 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2886
2887 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2888 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2889
2890 msgid "Press OK to activate the selected skin."
2891 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
2892
2893 msgid "Press OK to activate the settings."
2894 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
2895
2896 msgid "Press OK to edit the settings."
2897 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2898
2899 #, python-format
2900 msgid "Press OK to get further details for %s"
2901 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
2902
2903 msgid "Press OK to scan"
2904 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2905
2906 msgid "Press OK to select a Provider."
2907 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
2908
2909 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
2910 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
2911
2912 msgid "Press OK to start the scan"
2913 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2914
2915 msgid "Press OK to toggle the selection."
2916 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
2917
2918 msgid "Press OK to view full changelog"
2919 msgstr "Wciśnij OK aby pokazać listę zmian"
2920
2921 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
2922 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
2923
2924 msgid "Prev"
2925 msgstr "Poprzedni"
2926
2927 msgid "Preview menu"
2928 msgstr "Podgląd menu"
2929
2930 msgid "Primary DNS"
2931 msgstr "Pierwszy DNS"
2932
2933 msgid "Priority"
2934 msgstr "Priorytet konwertera"
2935
2936 msgid "Process"
2937 msgstr "Procesy..."
2938
2939 msgid "Properties of current title"
2940 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
2941
2942 msgid "Protect services"
2943 msgstr "Ochrona serwisów"
2944
2945 msgid "Protect setup"
2946 msgstr "Ochrona ustawień"
2947
2948 msgid "Provider"
2949 msgstr "Provider"
2950
2951 msgid "Provider to scan"
2952 msgstr "Provider do skanowania"
2953
2954 msgid "Providers"
2955 msgstr "Providerzy"
2956
2957 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2958 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
2959
2960 msgid "Quick"
2961 msgstr "Szybko"
2962
2963 msgid "Quickzap"
2964 msgstr "Szybkie przełączanie"
2965
2966 msgid "RC Menu"
2967 msgstr "Menu RC"
2968
2969 msgid "RF output"
2970 msgstr "Wyjście RF"
2971
2972 msgid "RGB"
2973 msgstr "RGB"
2974
2975 msgid "RSS Feed URI"
2976 msgstr "Adres serwisu RSS"
2977
2978 msgid "Radio"
2979 msgstr "Radio"
2980
2981 msgid "Ram Disk"
2982 msgstr "Ram Dysk"
2983
2984 msgid "Random"
2985 msgstr "Losowo"
2986
2987 msgid "Really close without saving settings?"
2988 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2989
2990 msgid "Really delete done timers?"
2991 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2992
2993 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2994 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2995
2996 msgid "Really reboot now?"
2997 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2998
2999 msgid "Really restart now?"
3000 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
3001
3002 msgid "Really shutdown now?"
3003 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
3004
3005 msgid "Reboot"
3006 msgstr "Restart"
3007
3008 msgid "Reception Settings"
3009 msgstr "Ustawienia powitania"
3010
3011 msgid "Record"
3012 msgstr "Nagraj"
3013
3014 #, python-format
3015 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3016 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
3017
3018 msgid "Recorded files..."
3019 msgstr "Nagrane pliki..."
3020
3021 msgid "Recording"
3022 msgstr "Nagrywanie"
3023
3024 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
3025 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
3026
3027 msgid "Recordings"
3028 msgstr "Nagrania"
3029
3030 msgid "Recordings always have priority"
3031 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
3032
3033 msgid "Reenter new pin"
3034 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
3035
3036 msgid "Refresh"
3037 msgstr "Odśwież"
3038
3039 msgid "Refresh Rate"
3040 msgstr "Wartość odświeżania"
3041
3042 msgid "Refresh rate selection."
3043 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
3044
3045 msgid "Reload"
3046 msgstr "Przeładuj"
3047
3048 msgid "Remove"
3049 msgstr "Skasuj"
3050
3051 msgid "Remove Bookmark"
3052 msgstr "Usuń zakładkę"
3053
3054 msgid "Remove Plugins"
3055 msgstr "Usuń pluginy"
3056
3057 msgid "Remove a mark"
3058 msgstr "Usuń znacznik"
3059
3060 msgid "Remove currently selected title"
3061 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
3062
3063 msgid "Remove failed."
3064 msgstr "Kasowanie nieudane"
3065
3066 msgid "Remove finished."
3067 msgstr "Usuwanie zakończone."
3068
3069 msgid "Remove plugins"
3070 msgstr "Usuń pluginy"
3071
3072 msgid "Remove the broken .NFI file?"
3073 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
3074
3075 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
3076 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
3077
3078 msgid "Remove timer"
3079 msgstr "Usuń timer"
3080
3081 msgid "Remove title"
3082 msgstr "Usuń tytuł"
3083
3084 msgid "Removed successfully."
3085 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
3086
3087 msgid "Removing"
3088 msgstr "Usuwanie"
3089
3090 #, python-format
3091 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3092 msgstr ""
3093 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
3094
3095 msgid "Rename"
3096 msgstr "Zmień nazwę"
3097
3098 msgid "Rename crashlogs"
3099 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
3100
3101 msgid "Repeat"
3102 msgstr "Powtórz"
3103
3104 msgid "Repeat Type"
3105 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
3106
3107 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3108 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
3109
3110 msgid "Repeats"
3111 msgstr "Powtarzaj"
3112
3113 msgid "Reset"
3114 msgstr "Resetuj"
3115
3116 msgid "Reset and renumerate title names"
3117 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
3118
3119 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3120 msgstr "Zresetować ustawienia do domyślnych?"
3121
3122 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3123 msgstr "Zresetować ustawienia do ostatniej dobrej konfiguracji?"
3124
3125 msgid "Resolution"
3126 msgstr "Rozdzielczość"
3127
3128 msgid "Restart"
3129 msgstr "Restart"
3130
3131 msgid "Restart GUI"
3132 msgstr "Restartuj GUI"
3133
3134 msgid "Restart GUI now?"
3135 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
3136
3137 msgid "Restart network"
3138 msgstr "Restart sieci"
3139
3140 msgid "Restart test"
3141 msgstr "Restart testu"
3142
3143 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3144 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
3145
3146 msgid "Restore"
3147 msgstr "Przywróć"
3148
3149 msgid "Restore backups"
3150 msgstr "Przywróć kopie"
3151
3152 msgid "Restore is running..."
3153 msgstr "Przywracanie..."
3154
3155 msgid "Restore running"
3156 msgstr "Przywracanie uruchomione"
3157
3158 msgid "Restore system settings"
3159 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
3160
3161 msgid ""
3162 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
3163 "settings now."
3164 msgstr ""
3165 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
3166 "ustawienia teraz."
3167
3168 msgid "Resume from last position"
3169 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
3170
3171 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3172 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3173 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3174 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3175 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3176 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3177 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3178 msgid "Resuming playback"
3179 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
3180
3181 msgid "Return to file browser"
3182 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
3183
3184 msgid "Return to movie list"
3185 msgstr "Powrót do listy filmów"
3186
3187 msgid "Return to previous service"
3188 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
3189
3190 msgid "Rewind speeds"
3191 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
3192
3193 msgid "Right"
3194 msgstr "Prawo"
3195
3196 msgid "Rolloff"
3197 msgstr "Rolloff"
3198
3199 msgid "Rotor turning speed"
3200 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
3201
3202 msgid "Running"
3203 msgstr "Uruchomiony"
3204
3205 msgid "Russian"
3206 msgstr "Rosyjski"
3207
3208 msgid "S-Video"
3209 msgstr "S-Video"
3210
3211 msgid "SNR"
3212 msgstr "SNR"
3213
3214 msgid "SNR:"
3215 msgstr "SNR:"
3216
3217 msgid "SSID:"
3218 msgstr "SSID:"
3219
3220 msgid "Sat"
3221 msgstr "Sob"
3222
3223 msgid "Sat / Dish Setup"
3224 msgstr "Ustawienia anteny"
3225
3226 msgid "Satellite"
3227 msgstr "Satelita"
3228
3229 msgid "Satellite Equipment Setup"
3230 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
3231
3232 msgid "Satellites"
3233 msgstr "Satelity"
3234
3235 msgid "Satfinder"
3236 msgstr "Miernik sygnału"
3237
3238 msgid "Sats"
3239 msgstr "Satelity"
3240
3241 msgid "Satteliteequipment"
3242 msgstr "Wyposażenie satelity"
3243
3244 msgid "Saturation"
3245 msgstr "Nasycenie"
3246
3247 msgid "Saturday"
3248 msgstr "Sobota"
3249
3250 msgid "Save"
3251 msgstr "Zapisz"
3252
3253 msgid "Save Playlist"
3254 msgstr "Zachowaj Playlistę"
3255
3256 msgid "Scaler sharpness"
3257 msgstr "Poziom ostrości"
3258
3259 msgid "Scaling Mode"
3260 msgstr "Tryb skalowania"
3261
3262 msgid "Scan "
3263 msgstr "Skanuj"
3264
3265 msgid "Scan Files..."
3266 msgstr "Skanuj Pliki..."
3267
3268 msgid "Scan QAM128"
3269 msgstr "Skanuj QAM128"
3270
3271 msgid "Scan QAM16"
3272 msgstr "Skanuj QAM16"
3273
3274 msgid "Scan QAM256"
3275 msgstr "Skanuj QAM256"
3276
3277 msgid "Scan QAM32"
3278 msgstr "Skanuj QAM32"
3279
3280 msgid "Scan QAM64"
3281 msgstr "Skanuj QAM64"
3282
3283 msgid "Scan SR6875"
3284 msgstr "Skanuj SR6875"
3285
3286 msgid "Scan SR6900"
3287 msgstr "Skanuj SR6900"
3288
3289 msgid "Scan Wireless Networks"
3290 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
3291
3292 msgid "Scan additional SR"
3293 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
3294
3295 msgid "Scan band EU HYPER"
3296 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
3297
3298 msgid "Scan band EU MID"
3299 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
3300
3301 msgid "Scan band EU SUPER"
3302 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
3303
3304 msgid "Scan band EU UHF IV"
3305 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
3306
3307 msgid "Scan band EU UHF V"
3308 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
3309
3310 msgid "Scan band EU VHF I"
3311 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
3312
3313 msgid "Scan band EU VHF III"
3314 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
3315
3316 msgid "Scan band US HIGH"
3317 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
3318
3319 msgid "Scan band US HYPER"
3320 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
3321
3322 msgid "Scan band US LOW"
3323 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
3324
3325 msgid "Scan band US MID"
3326 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
3327
3328 msgid "Scan band US SUPER"
3329 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
3330
3331 msgid ""
3332 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3333 "WLAN USB Stick\n"
3334 msgstr ""
3335 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
3336 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
3337
3338 msgid ""
3339 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3340 "selected wireless device.\n"
3341 msgstr ""
3342
3343 msgid ""
3344 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3345 msgstr ""
3346 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
3347
3348 msgid "Search east"
3349 msgstr "Szukaj na wschód"
3350
3351 msgid "Search west"
3352 msgstr "Szukaj na zachód"
3353
3354 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3355 msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
3356
3357 msgid "Secondary DNS"
3358 msgstr "Drugi DNS"
3359
3360 msgid "Seek"
3361 msgstr "Wyszukiwanie"
3362
3363 msgid "Select"
3364 msgstr "Wybierz"
3365
3366 msgid "Select HDD"
3367 msgstr "Wybierz HDD"
3368
3369 msgid "Select Location"
3370 msgstr "Wybierz lokalizację"
3371
3372 msgid "Select Network Adapter"
3373 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
3374
3375 msgid "Select a movie"
3376 msgstr "Wybierz film"
3377
3378 msgid "Select audio mode"
3379 msgstr "Wybierz tryb audio"
3380
3381 msgid "Select audio track"
3382 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
3383
3384 msgid "Select channel to record from"
3385 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
3386
3387 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3388 msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
3389
3390 msgid "Select files/folders to backup"
3391 msgstr "Wybierz pliki /foldery do kopii"
3392
3393 msgid "Select image"
3394 msgstr "Wybierz image"
3395
3396 msgid "Select interface"
3397 msgstr "Wybierz interfejs"
3398
3399 msgid "Select package"
3400 msgstr "Wybierz paczkę"
3401
3402 msgid "Select provider to add..."
3403 msgstr "Wybierz providera do dodania..."
3404
3405 msgid "Select refresh rate"
3406 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
3407
3408 msgid "Select service to add..."
3409 msgstr "Wybierz serwis do dodania..."
3410
3411 msgid "Select upgrade source to edit."
3412 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji do edycji"
3413
3414 msgid "Select video input"
3415 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
3416
3417 msgid "Select video input with up/down buttons"
3418 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
3419
3420 msgid "Select video mode"
3421 msgstr "Wybierz tryb wideo"
3422
3423 msgid "Select wireless network"
3424 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową WiFi"
3425
3426 msgid "Selected source image"
3427 msgstr "Wybierz image źródłowy"
3428
3429 msgid "Send DiSEqC"
3430 msgstr "Wyślij DiSEqC"
3431
3432 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3433 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
3434
3435 msgid "Seperate titles with a main menu"
3436 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
3437
3438 msgid "Sequence repeat"
3439 msgstr "Powtórka sekwencji"
3440
3441 msgid "Serbian"
3442 msgstr "Serbski"
3443
3444 msgid "Service"
3445 msgstr "Informacje o serwisie..."
3446
3447 msgid "Service Scan"
3448 msgstr "Skanowanie serwisu"
3449
3450 msgid "Service Searching"
3451 msgstr "Szukanie serwisów"
3452
3453 msgid "Service has been added to the favourites."
3454 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
3455
3456 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3457 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
3458
3459 msgid ""
3460 "Service invalid!\n"
3461 "(Timeout reading PMT)"
3462 msgstr ""
3463 "Serwis niewłaściwy!\n"
3464 "(Koniec czasu czytania PMT)"
3465
3466 msgid ""
3467 "Service not found!\n"
3468 "(SID not found in PAT)"
3469 msgstr ""
3470 "Serwis nie znaleziony!\n"
3471 "(SID nie znaleziony w PAT)"
3472
3473 msgid "Service scan"
3474 msgstr "Skanowanie serwisów"
3475
3476 msgid ""
3477 "Service unavailable!\n"
3478 "Check tuner configuration!"
3479 msgstr ""
3480 "Serwis niedostępny!\n"
3481 "Sprawdź konfigurację tunera!"
3482
3483 msgid "Serviceinfo"
3484 msgstr "Info o serwisie"
3485
3486 msgid "Services"
3487 msgstr "Serwisy"
3488
3489 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3490 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
3491
3492 msgid "Set as default Interface"
3493 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
3494
3495 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
3496 msgstr "Ustaw minimalny próg pamięci flash aby ostrzec"
3497
3498 msgid "Set interface as default Interface"
3499 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
3500
3501 msgid "Set limits"
3502 msgstr "Ustaw limity"
3503
3504 msgid "Settings"
3505 msgstr "Ustawienia"
3506
3507 msgid "Setup"
3508 msgstr "Konfiguracja"
3509
3510 msgid "Setup Mode"
3511 msgstr "Tryb Konfiguracji"
3512
3513 msgid "Sharpness"
3514 msgstr "Ostrość"
3515
3516 msgid "Show Info"
3517 msgstr "Pokaż Info"
3518
3519 msgid "Show Message when Recording starts"
3520 msgstr "Pokaż info przed nagrywaniem"
3521
3522 msgid "Show WLAN Status"
3523 msgstr "Pokaż status WLAN"
3524
3525 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3526 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
3527
3528 msgid "Show infobar on channel change"
3529 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
3530
3531 msgid "Show infobar on event change"
3532 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
3533
3534 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3535 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
3536
3537 msgid "Show positioner movement"
3538 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
3539
3540 msgid "Show services beginning with"
3541 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
3542
3543 msgid "Show the radio player..."
3544 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
3545
3546 msgid "Show the tv player..."
3547 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
3548
3549 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3550 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
3551
3552 msgid "Shutdown Dreambox after"
3553 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
3554
3555 msgid "Signal Strength:"
3556 msgstr "Siła sygnału:"
3557
3558 msgid "Signal: "
3559 msgstr "Sygnał:"
3560
3561 msgid "Similar"
3562 msgstr "Podobne"
3563
3564 msgid "Similar broadcasts:"
3565 msgstr "Podobne transmisje:"
3566
3567 msgid "Simple"
3568 msgstr "Prosta"
3569
3570 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3571 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
3572
3573 msgid "Single"
3574 msgstr "Jeden"
3575
3576 msgid "Single EPG"
3577 msgstr "Zwykłe EPG"
3578
3579 msgid "Single satellite"
3580 msgstr "Jeden satelita"
3581
3582 msgid "Single transponder"
3583 msgstr "Jeden transponder"
3584
3585 msgid "Singlestep (GOP)"
3586 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
3587
3588 msgid "Skin"
3589 msgstr "Skiny..."
3590
3591 msgid "Skin..."
3592 msgstr "Skiny..."
3593
3594 msgid "Skins"
3595 msgstr "Skiny"
3596
3597 msgid "Sleep Timer"
3598 msgstr "Wyłącznik Czasowy"
3599
3600 msgid "Sleep timer action:"
3601 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
3602
3603 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3604 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
3605
3606 #, python-format
3607 msgid "Slot %d"
3608 msgstr "Slot %d"
3609
3610 msgid "Slovakian"
3611 msgstr "Słowacki"
3612
3613 msgid "Slovenian"
3614 msgstr "Słoweński"
3615
3616 msgid "Slow"
3617 msgstr "Wolno"
3618
3619 msgid "Slow Motion speeds"
3620 msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
3621
3622 msgid "Software"
3623 msgstr "Oprogramowanie"
3624
3625 msgid "Software manager"
3626 msgstr "Menadżer oprogramowania"
3627
3628 msgid "Software restore"
3629 msgstr "Przywracanie oprogramowania"
3630
3631 msgid "Software update"
3632 msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
3633
3634 msgid "Some plugins are not available:\n"
3635 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
3636
3637 msgid "Somewhere else"
3638 msgstr "Gdzie indziej"
3639
3640 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3641 msgstr "MediaScanner nie jest zainstalowany!"
3642
3643 msgid "Sorry no backups found!"
3644 msgstr "Nie znaleziono kopii zapasowych !"
3645
3646 msgid ""
3647 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3648 "\n"
3649 "Please choose an other one."
3650 msgstr ""
3651 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
3652 "\n"
3653 "Wybierz inną."
3654
3655 msgid ""
3656 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3657 "Please choose an other one."
3658 msgstr ""
3659 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3660 "Wybierz inne miejsce."
3661
3662 msgid "Sorry, no Details available!"
3663 msgstr "Przepraszam, brak dostępnych szczegółów!"
3664
3665 msgid ""
3666 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3667 "\n"
3668 "Please choose another one."
3669 msgstr ""
3670 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3671 "\n"
3672 "Wybierz inne miejsce."
3673
3674 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3675 msgid "Sort A-Z"
3676 msgstr "Sortuj od A-Z"
3677
3678 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3679 msgid "Sort Time"
3680 msgstr "Sortuj po czasie"
3681
3682 msgid "Sound"
3683 msgstr "Dźwięk"
3684
3685 msgid "Soundcarrier"
3686 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
3687
3688 msgid "South"
3689 msgstr "Południe"
3690
3691 msgid "Spanish"
3692 msgstr "Hiszpański"
3693
3694 msgid "Split preview mode"
3695 msgstr "Oddzielny tryb podglądu"
3696
3697 msgid "Standby"
3698 msgstr "Czuwanie"
3699
3700 msgid "Standby / Restart"
3701 msgstr "Czuwanie / Restart"
3702
3703 msgid "Start from the beginning"
3704 msgstr "Rozpocznij od początku"
3705
3706 msgid "Start recording?"
3707 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
3708
3709 msgid "Start test"
3710 msgstr "Testuj"
3711
3712 msgid "StartTime"
3713 msgstr "Czas rozpoczęcia"
3714
3715 msgid "Starting on"
3716 msgstr "Rozpocznij od"
3717
3718 msgid "Step east"
3719 msgstr "Krok na wschód"
3720
3721 msgid "Step west"
3722 msgstr "Krok na zachód"
3723
3724 msgid "Stereo"
3725 msgstr "Stereo"
3726
3727 msgid "Stop"
3728 msgstr "Zatrzymaj"
3729
3730 msgid "Stop Timeshift?"
3731 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
3732
3733 msgid "Stop current event and disable coming events"
3734 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
3735
3736 msgid "Stop current event but not coming events"
3737 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
3738
3739 msgid "Stop playing this movie?"
3740 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
3741
3742 msgid "Stop test"
3743 msgstr "Zakończ test"
3744
3745 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3746 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
3747
3748 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3749 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
3750
3751 msgid "Store position"
3752 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
3753
3754 msgid "Stored position"
3755 msgstr "Pozycja zapamiętana"
3756
3757 msgid "Subservice list..."
3758 msgstr "Lista subserwisów..."
3759
3760 msgid "Subservices"
3761 msgstr "Subserwisy"
3762
3763 msgid "Subtitle selection"
3764 msgstr "Wybór napisów"
3765
3766 msgid "Subtitles"
3767 msgstr "Napisy"
3768
3769 msgid "Sun"
3770 msgstr "Nie"
3771
3772 msgid "Sunday"
3773 msgstr "Niedziela"
3774
3775 msgid "Swap Services"
3776 msgstr "Zamiana serwisów"
3777
3778 msgid "Swedish"
3779 msgstr "Szwedzki"
3780
3781 msgid "Switch to next subservice"
3782 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
3783
3784 msgid "Switch to previous subservice"
3785 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
3786
3787 msgid "Symbol Rate"
3788 msgstr "Symbol Rate"
3789
3790 msgid "Symbolrate"
3791 msgstr "Symbolrate"
3792
3793 msgid "System"
3794 msgstr "System"
3795
3796 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3797 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3798 msgstr ""
3799 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
3800 "additional translations made by SileliS® :)\n"
3801 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
3802
3803 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3804 msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
3805
3806 msgid "TV System"
3807 msgstr "System TV"
3808
3809 msgid "Table of content for collection"
3810 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
3811
3812 msgid "Tag 1"
3813 msgstr "Oznaczenie 1"
3814
3815 msgid "Tag 2"
3816 msgstr "Oznaczenie 2"
3817
3818 msgid "Tags"
3819 msgstr "Oznaczenia"
3820
3821 msgid "Terrestrial"
3822 msgstr "Naziemny"
3823
3824 msgid "Terrestrial provider"
3825 msgstr "Naziemny provider"
3826
3827 msgid "Test DiSEqC settings"
3828 msgstr "Test ustawień DiSEqC"
3829
3830 msgid "Test Type"
3831 msgstr "Typ Testu"
3832
3833 msgid "Test mode"
3834 msgstr "Tryb testowy"
3835
3836 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3837 msgstr "Test konfiguracji sieci Dreambox.\n"
3838
3839 msgid "Test-Messagebox?"
3840 msgstr "Informacja testowa?"
3841
3842 msgid ""
3843 "Thank you for using the wizard.\n"
3844 "Please press OK to continue."
3845 msgstr ""
3846 "Dziekuję za skorzystanie z menadżera.\n"
3847 "Naciśnij OK aby kontynuować"
3848
3849 msgid ""
3850 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3851 "Please press OK to start using your Dreambox."
3852 msgstr ""
3853 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
3854 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
3855
3856 msgid ""
3857 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3858 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3859 "players) instead?"
3860 msgstr ""
3861 "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
3862 "chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
3863 "stacjonarnych czytnikach DVD."
3864
3865 msgid ""
3866 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3867 "the feed server and save it on the stick?"
3868 msgstr ""
3869 "Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z "
3870 "servera i zachować je na USB?"
3871
3872 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3873 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
3874
3875 #, python-format
3876 msgid ""
3877 "The following device was found:\n"
3878 "\n"
3879 "%s\n"
3880 "\n"
3881 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3882 msgstr ""
3883 "Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
3884 "\n"
3885 "%s\n"
3886 "\n"
3887 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
3888
3889 msgid "The following files were found..."
3890 msgstr "Dane pliki zostały znalezione..."
3891
3892 msgid ""
3893 "The input port should be configured now.\n"
3894 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3895 "want to do that now?"
3896 msgstr ""
3897 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
3898 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
3899 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
3900
3901 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3902 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
3903
3904 msgid ""
3905 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3906 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3907 msgstr ""
3908 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
3909 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3910
3911 msgid ""
3912 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3913 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3914 "risk!"
3915 msgstr ""
3916 "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
3917 "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
3918
3919 msgid ""
3920 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3921 "corrupted!"
3922 msgstr ""
3923 "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
3924 "lub zepsuty!"
3925
3926 msgid "The package doesn't contain anything."
3927 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
3928
3929 msgid "The package:"
3930 msgstr "Paczka:"
3931
3932 #, python-format
3933 msgid "The path %s already exists."
3934 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
3935
3936 msgid "The pin code has been changed successfully."
3937 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
3938
3939 msgid "The pin code you entered is wrong."
3940 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
3941
3942 msgid "The pin codes you entered are different."
3943 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
3944
3945 #, python-format
3946 msgid "The results have been written to %s."
3947 msgstr "Wyniki będą zapisane w %s."
3948
3949 msgid "The sleep timer has been activated."
3950 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
3951
3952 msgid "The sleep timer has been disabled."
3953 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
3954
3955 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3956 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
3957
3958 msgid ""
3959 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3960 "Please install it and choose what you want to do next."
3961 msgstr ""
3962 "Wtyczka sieci bezprzewodowej nie zainstalowana \n"
3963 "Musisz ją zainstalować aby przejść dalej."
3964
3965 msgid ""
3966 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3967 "Please install it."
3968 msgstr ""
3969 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
3970 "Proszę go zainstalować."
3971
3972 msgid ""
3973 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3974 msgstr ""
3975 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
3976 "teraz?"
3977
3978 msgid "The wizard is finished now."
3979 msgstr "Kreator zakończony."
3980
3981 msgid "There are at least "
3982 msgstr "Nareszcie są"
3983
3984 msgid "There are no default services lists in your image."
3985 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
3986
3987 msgid "There are no default settings in your image."
3988 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
3989
3990 msgid "There are now "
3991 msgstr "Są teraz "
3992
3993 msgid "There is nothing to be done."
3994 msgstr "Nie ma nic do wykonania"
3995
3996 msgid ""
3997 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3998 "Do you really want to continue?"
3999 msgstr ""
4000 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
4001 "Czy kontynuować?"
4002
4003 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
4004 msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania listy pakietów. Spróbuj ponownie."
4005
4006 msgid "There was an error. The package:"
4007 msgstr "Wystąpił błąd. Paczka:"
4008
4009 #, python-format
4010 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
4011 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
4012
4013 msgid ""
4014 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
4015 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
4016 msgstr ""
4017 "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
4018 "poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
4019 "flash?"
4020
4021 msgid ""
4022 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
4023 "flash memory?"
4024 msgstr ""
4025 "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
4026 "pamięć flash?"
4027
4028 msgid ""
4029 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
4030 "content on the disc."
4031 msgstr ""
4032 "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
4033 "nosniku."
4034
4035 #, python-format
4036 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
4037 msgstr "Ten Dreambox nie może zdekodować %s streamu!"
4038
4039 #, python-format
4040 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
4041 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
4042
4043 msgid "This is step number 2."
4044 msgstr "To jest krok numer 2."
4045
4046 msgid "This is unsupported at the moment."
4047 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
4048
4049 msgid "This plugin is installed."
4050 msgstr "Plugin zainstalowany"
4051
4052 msgid "This plugin is not installed."
4053 msgstr "Plugin nie zainstalowany"
4054
4055 msgid "This plugin will be installed."
4056 msgstr "Plugin będzie zainstalowany"
4057
4058 msgid "This plugin will be removed."
4059 msgstr "Plugin będzie usunięty"
4060
4061 msgid ""
4062 "This test checks for configured Nameservers.\n"
4063 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4064 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
4065 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
4066 "the \"Nameserver\" Configuration"
4067 msgstr ""
4068 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
4069 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
4070 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
4071 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
4072 "\"Nameserver\" konfigurację"
4073
4074 msgid ""
4075 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
4076 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
4077 "- verify that a network cable is attached\n"
4078 "- verify that the cable is not broken"
4079 msgstr ""
4080 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
4081 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
4082 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
4083 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
4084
4085 msgid ""
4086 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
4087 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4088 "- no valid IP Address was found\n"
4089 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
4090 msgstr ""
4091 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
4092 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
4093 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
4094 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
4095
4096 msgid ""
4097 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
4098 "configuration with DHCP.\n"
4099 "If you get a \"disabled\" message:\n"
4100 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
4101 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
4102 "dialog.\n"
4103 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
4104 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
4105 msgstr ""
4106 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
4107 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
4108 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
4109 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
4110 "adaptera sieciowego.\n"
4111 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
4112 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
4113
4114 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
4115 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
4116
4117 msgid "Three"
4118 msgstr "Trzy"
4119
4120 msgid "Threshold"
4121 msgstr "Próg"
4122
4123 msgid "Thu"
4124 msgstr "Czw"
4125
4126 msgid "Thumbnails"
4127 msgstr "Miniatury"
4128
4129 msgid "Thursday"
4130 msgstr "Czwartek"
4131
4132 msgid "Time"
4133 msgstr "Czas"
4134
4135 msgid "Time/Date Input"
4136 msgstr "Czas / Data"
4137
4138 msgid "Timer"
4139 msgstr "Timer"
4140
4141 msgid "Timer Edit"
4142 msgstr "Edycja timera"
4143
4144 msgid "Timer Editor"
4145 msgstr "Edytor timera"
4146
4147 msgid "Timer Type"
4148 msgstr "Typ timera"
4149
4150 msgid "Timer entry"
4151 msgstr "Programowanie timera"
4152
4153 msgid "Timer log"
4154 msgstr "Log timera"
4155
4156 msgid ""
4157 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
4158 "Please recheck it!"
4159 msgstr ""
4160 "W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
4161 "Proszę to sprawdzić!"
4162
4163 msgid "Timer sanity error"
4164 msgstr "Błąd timera"
4165
4166 msgid "Timer selection"
4167 msgstr "Wybór timera"
4168
4169 msgid "Timer status:"
4170 msgstr "Status timera:"
4171
4172 msgid "Timeshift"
4173 msgstr "Timeshift"
4174
4175 msgid "Timeshift not possible!"
4176 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
4177
4178 msgid "Timeshift path..."
4179 msgstr "Ścieżka timeshift..."
4180
4181 msgid "Timezone"
4182 msgstr "Strefa czasu"
4183
4184 msgid "Title"
4185 msgstr "Tytuł utworu"
4186
4187 msgid "Title properties"
4188 msgstr "Właściwości tytułu"
4189
4190 msgid "Titleset mode"
4191 msgstr "Tryb ustawienia tytułu"
4192
4193 msgid ""
4194 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
4195 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
4196 "stick.\n"
4197 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
4198 "for 10 seconds.\n"
4199 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
4200 msgstr ""
4201 "Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
4202 "1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
4203 "2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez 10 "
4204 "sekund.\n"
4205 "3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
4206
4207 msgid "Today"
4208 msgstr "Dzisiaj"
4209
4210 msgid "Tone mode"
4211 msgstr "Tryb tonowy"
4212
4213 msgid "Toneburst"
4214 msgstr "Toneburst"
4215
4216 msgid "Toneburst A/B"
4217 msgstr "Toneburst A/B"
4218
4219 msgid "Track"
4220 msgstr "Ścieżka"
4221
4222 msgid "Translation"
4223 msgstr "Tłumaczenie"
4224
4225 msgid "Translation:"
4226 msgstr "Tłumaczenie:"
4227
4228 msgid "Transmission Mode"
4229 msgstr "Tryb transmisji"
4230
4231 msgid "Transmission mode"
4232 msgstr "Tryb transmisji"
4233
4234 msgid "Transponder"
4235 msgstr "Transponder"
4236
4237 msgid "Transponder Type"
4238 msgstr "Typ transpondera"
4239
4240 msgid "Tries left:"
4241 msgstr "Próby skończone:"
4242
4243 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
4244 msgstr ""
4245 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
4246
4247 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
4248 msgstr ""
4249 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
4250
4251 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
4252 msgstr "Próbuje pobrać nową listę pakietów. Proszę czekać..."
4253
4254 msgid "Tue"
4255 msgstr "Wto"
4256
4257 msgid "Tuesday"
4258 msgstr "Wtorek"
4259
4260 msgid "Tune"
4261 msgstr "Ustaw"
4262
4263 msgid "Tune failed!"
4264 msgstr "Strojenie nieudane!"
4265
4266 msgid "Tuner"
4267 msgstr "Tuner"
4268
4269 msgid "Tuner "
4270 msgstr "Tuner "
4271
4272 msgid "Tuner Slot"
4273 msgstr "Slot tunera"
4274
4275 msgid "Tuner configuration"
4276 msgstr "Konfiguracja tunera"
4277
4278 msgid "Tuner status"
4279 msgstr "Status tunera"
4280
4281 msgid "Turkish"
4282 msgstr "Turecki"
4283
4284 msgid "Two"
4285 msgstr "Dwa"
4286
4287 msgid "Type"
4288 msgstr "Typ"
4289
4290 msgid "Type of scan"
4291 msgstr "Typ skanowania"
4292
4293 msgid "USALS"
4294 msgstr "USALS"
4295
4296 msgid "USB"
4297 msgstr "USB"
4298
4299 msgid "USB Stick"
4300 msgstr "USB Stick"
4301
4302 msgid "USB stick wizard"
4303 msgstr "Kreator pamięci USB"
4304
4305 msgid "Ukrainian"
4306 msgstr "Ukraiński"
4307
4308 msgid ""
4309 "Unable to complete filesystem check.\n"
4310 "Error: "
4311 msgstr ""
4312 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
4313 "Błąd: "
4314
4315 msgid ""
4316 "Unable to initialize harddisk.\n"
4317 "Error: "
4318 msgstr ""
4319 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
4320 "Błąd: "
4321
4322 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
4323 msgstr "Komenda DiSEqC Uncommited"
4324
4325 msgid ""
4326 "Undo\n"
4327 "Install"
4328 msgstr ""
4329 "Cofnij\n"
4330 "Instaluj"
4331
4332 msgid ""
4333 "Undo\n"
4334 "Remove"
4335 msgstr ""
4336 "Cofnij\n"
4337 "Usuń"
4338
4339 msgid "Unicable LNB"
4340 msgstr "Unicable LNB"
4341
4342 msgid "Unicable Martix"
4343 msgstr "Unicable Martix"
4344
4345 msgid "Universal LNB"
4346 msgstr "Uniwersalny LNB"
4347
4348 msgid "Unmount failed"
4349 msgstr "Błąd odmontowania"
4350
4351 msgid "Unsupported"
4352 msgstr "Nieobsługiwany"
4353
4354 msgid "Update"
4355 msgstr "Uaktualnienie"
4356
4357 msgid "Updates your receiver's software"
4358 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
4359
4360 msgid "Updating finished. Here is the result:"
4361 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
4362
4363 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
4364 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
4365
4366 msgid "Upgrade finished."
4367 msgstr "Aktualizacja zakończona."
4368
4369 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
4370 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
4371
4372 msgid "Upgrading"
4373 msgstr "Aktualizowanie"
4374
4375 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4376 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
4377
4378 msgid "Use"
4379 msgstr "Użyj"
4380
4381 msgid "Use DHCP"
4382 msgstr "Użyj DHCP"
4383
4384 msgid "Use Interface"
4385 msgstr "Użyj intrefejsu"
4386
4387 msgid "Use Power Measurement"
4388 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
4389
4390 msgid "Use a gateway"
4391 msgstr "Użyj bramy"
4392
4393 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4394 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
4395
4396 msgid "Use power measurement"
4397 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
4398
4399 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4400 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
4401
4402 msgid ""
4403 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4404 "\n"
4405 "Please set up tuner A"
4406 msgstr ""
4407 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
4408 "\n"
4409 "Wybierz Tuner A"
4410
4411 msgid ""
4412 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
4413 "press OK."
4414 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
4415
4416 msgid "Use this video enhancement settings?"
4417 msgstr "Użyć tych ustawień?"
4418
4419 msgid "Use time of currently running service"
4420 msgstr "Użyj czasu oglądanego kanału"
4421
4422 msgid "Use usals for this sat"
4423 msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
4424
4425 msgid "Use wizard to set up basic features"
4426 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
4427
4428 msgid "Used service scan type"
4429 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
4430
4431 msgid "User defined"
4432 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
4433
4434 msgid "Username"
4435 msgstr "Nazwa użytkownika"
4436
4437 msgid "VCR scart"
4438 msgstr "VCR Scart"
4439
4440 msgid "VMGM (intro trailer)"
4441 msgstr "VMGM (intro trailer)"
4442
4443 msgid "Vertical"
4444 msgstr "Pionowa [V]"
4445
4446 msgid "Video Fine-Tuning"
4447 msgstr "Korekcja obrazu..."
4448
4449 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4450 msgstr "Kreator czystości obrazu "
4451
4452 msgid "Video Output"
4453 msgstr "Wyjście Wideo"
4454
4455 msgid "Video Setup"
4456 msgstr "Ustawienia Wideo"
4457
4458 msgid "Video Wizard"
4459 msgstr "Kreator Wideo"
4460
4461 msgid "Video enhancement preview"
4462 msgstr "Podgląd ustawień"
4463
4464 msgid "Video enhancement settings"
4465 msgstr "Konfiguracja obrazu..."
4466
4467 msgid "Video enhancement setup"
4468 msgstr "Konfiguracja Obrazu"
4469
4470 msgid ""
4471 "Video input selection\n"
4472 "\n"
4473 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4474 "input port).\n"
4475 "\n"
4476 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4477 msgstr ""
4478 "Wybór wejścia wideo\n"
4479 "\n"
4480 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
4481 "port wejścia).\n"
4482 "\n"
4483 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
4484
4485 msgid "Video mode selection."
4486 msgstr "Wybór trybu wideo"
4487
4488 msgid "Videoenhancement Setup"
4489 msgstr "Konfiguracja"
4490
4491 msgid "View Movies..."
4492 msgstr "Wyświetl Filmy..."
4493
4494 msgid "View Photos..."
4495 msgstr "Wyświetl Zdjęcia..."
4496
4497 msgid "View Rass interactive..."
4498 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
4499
4500 msgid "View Video CD..."
4501 msgstr "Wyświetl Video CD..."
4502
4503 msgid "View details"
4504 msgstr "Pokaż szczegóły"
4505
4506 msgid "View list of available "
4507 msgstr "Pokaż listę dostępnych"
4508
4509 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4510 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Modułu CI"
4511
4512 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4513 msgstr ""
4514 "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyświetlania i Interfejsu użytkownika"
4515
4516 msgid "View list of available EPG extensions."
4517 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń EPG"
4518
4519 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4520 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyposażenia satelity"
4521
4522 msgid "View list of available communication extensions."
4523 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Komunikacji"
4524
4525 msgid "View list of available default settings"
4526 msgstr "Pokaż listę dostępnych ustawień domyślnych"
4527
4528 msgid "View list of available multimedia extensions."
4529 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń multimedialnych"
4530
4531 msgid "View list of available networking extensions"
4532 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń sieci"
4533
4534 msgid "View list of available recording extensions"
4535 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń nagrywania"
4536
4537 msgid "View list of available skins"
4538 msgstr "Pokaż listę dostępnych skinów"
4539
4540 msgid "View list of available software extensions"
4541 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń oprogramowania"
4542
4543 msgid "View list of available system extensions"
4544 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń systemu"
4545
4546 msgid "View teletext..."
4547 msgstr "Pokaż teletext..."
4548
4549 msgid "Virtual KeyBoard"
4550 msgstr "Wirtualna klawiatura"
4551
4552 msgid "Voltage mode"
4553 msgstr "Tryb napięcia"
4554
4555 msgid "Volume"
4556 msgstr "Głośność"
4557
4558 msgid "W"
4559 msgstr "W"
4560
4561 msgid "WEP"
4562 msgstr "WEP"
4563
4564 msgid "WPA"
4565 msgstr "WPA"
4566
4567 msgid "WPA or WPA2"
4568 msgstr "WPA lub WPA2"
4569
4570 msgid "WPA2"
4571 msgstr "WPA2"
4572
4573 msgid "WSS on 4:3"
4574 msgstr "WSS na 4:3"
4575
4576 msgid "Waiting"
4577 msgstr "Oczekiwanie"
4578
4579 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
4580 msgstr "Ostrzegaj jeśli wolne miejsce spadnie poniżej (kB):"
4581
4582 msgid ""
4583 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4584 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4585 "Please press OK to begin."
4586 msgstr ""
4587 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
4588 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
4589 "na 60hz.\n"
4590 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
4591
4592 msgid "Wed"
4593 msgstr "Śro"
4594
4595 msgid "Wednesday"
4596 msgstr "Środa"
4597
4598 msgid "Weekday"
4599 msgstr "Dzień tygodnia"
4600
4601 msgid ""
4602 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4603 "\n"
4604 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4605 "cut'.\n"
4606 "\n"
4607 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4608 msgstr ""
4609 "Witamy w edytorze przycięć.\n"
4610 "\n"
4611 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
4612 "wybierz 'początek cięcia'.\n"
4613 "\n"
4614 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
4615 "'koniec cięcia'. To wszystko."
4616
4617 msgid ""
4618 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4619 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4620 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4621 msgstr ""
4622 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
4623 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
4624 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
4625 "oprogramowanie."
4626
4627 msgid ""
4628 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
4629 "\n"
4630 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
4631 "To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be "
4632 "cleaned up.\n"
4633 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
4634 msgstr ""
4635
4636 msgid ""
4637 "Welcome.\n"
4638 "\n"
4639 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
4640 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4641 "\n"
4642 "Press OK to start configuring your network"
4643 msgstr ""
4644 "Witam. \n"
4645 "\n"
4646 "Jeśli chcesz się połączyć z internetem ,to ten menadżer przeprowdzi cię "
4647 "przez uproszczoną konfigurację Dreamboxa . \n"
4648 "Nacisnij OK aby rozpocząć konfigurację sieci."
4649
4650 msgid ""
4651 "Welcome.\n"
4652 "\n"
4653 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4654 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4655 msgstr ""
4656 "Witaj.\n"
4657 "\n"
4658 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
4659 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
4660
4661 msgid "Welcome..."
4662 msgstr "Witam..."
4663
4664 msgid "West"
4665 msgstr "Zachód"
4666
4667 msgid "What do you want to scan?"
4668 msgstr "Co chcesz skanować?"
4669
4670 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
4671 msgstr "Co zrobić z danymi crashlogami?"
4672
4673 msgid ""
4674 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4675 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4676 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4677 "automatically!\n"
4678 "\n"
4679 "Really do a factory reset?"
4680 msgstr ""
4681 "Gdy wybierzesz ustawienia fabryczne, stracisz całą konfigurację\n"
4682 "(włączając bukiety, kanały, satelity...)\n"
4683 "Po wykonaniu ustawień fabrycznych twój tuner zrestartuje się sam!\n"
4684 "\n"
4685 "Czy chcesz wykonać ustawienia fabryczne?"
4686
4687 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4688 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
4689
4690 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4691 msgstr "Gdzie zachować tymczasowe nagrania timeshift?"
4692
4693 msgid "Wireless"
4694 msgstr "Bezprzewodowy"
4695
4696 msgid "Wireless LAN"
4697 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
4698
4699 msgid "Wireless Network"
4700 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
4701
4702 msgid "Wireless Network State"
4703 msgstr "Status sieci bezprzewodowej"
4704
4705 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4706 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
4707
4708 msgid "Write failed!"
4709 msgstr "Błąd zapisu!"
4710
4711 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4712 msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
4713
4714 msgid "YPbPr"
4715 msgstr "YPbPr"
4716
4717 msgid "Year"
4718 msgstr "Rok"
4719
4720 msgid "Yes"
4721 msgstr "Tak"
4722
4723 msgid "Yes, and delete this movie"
4724 msgstr "Tak, usuń ten film"
4725
4726 msgid "Yes, and don't ask again"
4727 msgstr "Tak ale nie pytaj ponownie"
4728
4729 msgid "Yes, backup my settings!"
4730 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
4731
4732 msgid "Yes, do a manual scan now"
4733 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
4734
4735 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4736 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
4737
4738 msgid "Yes, do another manual scan now"
4739 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
4740
4741 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4742 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
4743
4744 msgid "Yes, restore the settings now"
4745 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
4746
4747 msgid "Yes, returning to movie list"
4748 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
4749
4750 msgid "Yes, view the tutorial"
4751 msgstr "Tak, pokaż podręcznik"
4752
4753 msgid "You can cancel the installation."
4754 msgstr "Możesz odwołać instalację"
4755
4756 msgid "You can cancel the removal."
4757 msgstr "Możesz odwołać kasowanie"
4758
4759 msgid ""
4760 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4761 "want to be installed."
4762 msgstr ""
4763 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
4764 "ustawienia które chcesz zainstalować."
4765
4766 msgid "You can choose, what you want to install..."
4767 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
4768
4769 msgid "You can install this plugin."
4770 msgstr "Możesz zainstalować ten plugin"
4771
4772 msgid "You can remove this plugin."
4773 msgstr "Możesz skasować ten plugin"
4774
4775 msgid "You cannot delete this!"
4776 msgstr "Tego nie można usunąć!"
4777
4778 msgid "You chose not to install any default services lists."
4779 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
4780
4781 msgid ""
4782 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4783 "default settings later in the settings menu."
4784 msgstr ""
4785 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
4786 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
4787
4788 msgid ""
4789 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4790 msgstr ""
4791 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
4792 "przycisk OK."
4793
4794 msgid ""
4795 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4796 "harddisk is not an option for you."
4797 msgstr ""
4798 "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
4799 "nie jest możliwe."
4800
4801 msgid ""
4802 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4803 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4804 "to the harddisk!\n"
4805 "Please press OK to start the backup now."
4806 msgstr ""
4807 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
4808 "czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
4809 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4810
4811 msgid ""
4812 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4813 "Please press OK to start the backup now."
4814 msgstr ""
4815 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
4816 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4817
4818 msgid ""
4819 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4820 "backup now."
4821 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4822
4823 msgid ""
4824 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4825 "now."
4826 msgstr ""
4827 "Wybrałeś kopię zapasową swoich ustawień. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
4828
4829 msgid ""
4830 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4831 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4832 msgstr ""
4833 "Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI "
4834 "Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
4835 "danych."
4836
4837 msgid ""
4838 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4839 "restore. Please press OK to start the restore now."
4840 msgstr ""
4841 "Wybrałeś przywrócenie swoich ustawień. Enigma2 zostanie zrestartowana po "
4842 "przywróceniu. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
4843
4844 #, python-format
4845 msgid "You have to wait %s!"
4846 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
4847
4848 msgid ""
4849 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4850 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4851 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4852 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4853 "your settings."
4854 msgstr ""
4855 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
4856 "odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
4857 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
4858 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
4859
4860 msgid ""
4861 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4862 "\n"
4863 "Do you want to set the pin now?"
4864 msgstr ""
4865 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
4866 "\n"
4867 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
4868
4869 msgid ""
4870 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4871 "\n"
4872 "Your internet connection is working now.\n"
4873 "\n"
4874 "Please press OK to continue."
4875 msgstr ""
4876 "Twój Dreambox jest gotowy do użycia. \n"
4877 "\n"
4878 "Twoje połączenie z internetem jest już aktywne.\n"
4879 "\n"
4880 "Nacisnij OK aby kontynuować"
4881
4882 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4883 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
4884
4885 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4886 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz  Wspaniale!"
4887
4888 msgid ""
4889 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
4890 "process."
4891 msgstr ""
4892 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
4893 "procesu aktualizacji."
4894
4895 msgid ""
4896 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
4897 "blank dual layer DVD!"
4898 msgstr ""
4899 "Twoja kolekcja przewyższa rozmiar zwykłego nośnika dvd, będziesz potrzebował "
4900 "czystego nośnika DVD dwuwarstwowego!"
4901
4902 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4903 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
4904
4905 msgid ""
4906 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
4907 "try again."
4908 msgstr ""
4909 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
4910 "ponownie."
4911
4912 msgid "Your email address:"
4913 msgstr "Twój adres email:"
4914
4915 msgid ""
4916 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4917 "Press OK to start upgrade."
4918 msgstr ""
4919 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
4920 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
4921
4922 msgid ""
4923 "Your internet connection is not working!\n"
4924 "Please choose what you want to do next."
4925 msgstr ""
4926 "Połączenie z internetem jest nieaktywne \n"
4927 "Wybierz co dalej chcesz zrobić."
4928
4929 msgid "Your name (optional):"
4930 msgstr "Twoja nazwa (opcjonalnie):"
4931
4932 msgid "Your network configuration has been activated."
4933 msgstr "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana."
4934
4935 msgid ""
4936 "Your network configuration has been activated.\n"
4937 "A second configured interface has been found.\n"
4938 "\n"
4939 "Do you want to disable the second network interface?"
4940 msgstr ""
4941 "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana.\n"
4942 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
4943 "\n"
4944 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
4945
4946 msgid ""
4947 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
4948 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
4949 "\n"
4950 "Please choose what you want to do next."
4951 msgstr ""
4952 "Połączenie bezprzewodowe z internetem nie może zostać utworzone \n"
4953 "Sprawdź czy USB WLAN jest włożony \n"
4954 "\n"
4955 "Wybierz co dalej chcesz zrobić."
4956
4957 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4958 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
4959
4960 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4961 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
4962
4963 msgid "[alternative edit]"
4964 msgstr "[edycja wybranych]"
4965
4966 msgid "[bouquet edit]"
4967 msgstr "[edycja bukietu]"
4968
4969 msgid "[favourite edit]"
4970 msgstr "[edycja ulubionych]"
4971
4972 msgid "[move mode]"
4973 msgstr "[tryb przesuwania]"
4974
4975 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4976 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów dla Modułów CI"
4977
4978 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4979 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów/caids dla Modułów CI"
4980
4981 msgid "abort alternatives edit"
4982 msgstr "przerwij edycje wybranych"
4983
4984 msgid "abort bouquet edit"
4985 msgstr "przerwij edycje bukietów"
4986
4987 msgid "abort favourites edit"
4988 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
4989
4990 msgid "about to start"
4991 msgstr "Jak rozpocząć"
4992
4993 msgid "activate current configuration"
4994 msgstr "Aktywuj aktualną konfigurację"
4995
4996 msgid "add Provider"
4997 msgstr "Dodaj Providera"
4998
4999 msgid "add Service"
5000 msgstr "Dodaj Serwis"
5001
5002 msgid "add a nameserver entry"
5003 msgstr "Dodaj wpis nameservera"
5004
5005 msgid "add alternatives"
5006 msgstr "Dodaj wybrane kanały"
5007
5008 msgid "add bookmark"
5009 msgstr "Dodaj zakładkę"
5010
5011 msgid "add bouquet"
5012 msgstr "Dodaj bukiet"
5013
5014 msgid "add directory to playlist"
5015 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
5016
5017 msgid "add file to playlist"
5018 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
5019
5020 msgid "add files to playlist"
5021 msgstr "Dodaj pliki do playlisty"
5022
5023 msgid "add marker"
5024 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
5025
5026 msgid "add recording (enter recording duration)"
5027 msgstr "Nagrywaj (wpisz trwanie nagrania)"
5028
5029 msgid "add recording (enter recording endtime)"
5030 msgstr "Nagrywaj (wpisz koniec czasu nagrania)"
5031
5032 msgid "add recording (indefinitely)"
5033 msgstr "Nagrywaj (na czas nieokreślony)"
5034
5035 msgid "add recording (stop after current event)"
5036 msgstr "Nagrywaj (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
5037
5038 msgid "add service to bouquet"
5039 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
5040
5041 msgid "add service to favourites"
5042 msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
5043
5044 msgid "add to parental protection"
5045 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
5046
5047 msgid "advanced"
5048 msgstr "Zaawansowana"
5049
5050 msgid "alphabetic sort"
5051 msgstr "Sortuj alfabetycznie"
5052
5053 msgid ""
5054 "are you sure you want to restore\n"
5055 "following backup:\n"
5056 msgstr ""
5057 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
5058 "następującą kopie:\n"
5059
5060 msgid "assigned CAIds"
5061 msgstr "Wyznaczone CAIds"
5062
5063 msgid "assigned CAIds:"
5064 msgstr "Wyznaczone CAIds:"
5065
5066 msgid "assigned Services/Provider"
5067 msgstr "Wyznaczone Serwisy/Providerzy"
5068
5069 msgid "assigned Services/Provider:"
5070 msgstr "Wyznaczone serwisy/prowiderzy:"
5071
5072 #, python-format
5073 msgid "audio track (%s) format"
5074 msgstr "Format ścieżki audio (%s)"
5075
5076 #, python-format
5077 msgid "audio track (%s) language"
5078 msgstr "Język ścieżki audio (%s)"
5079
5080 msgid "audio tracks"
5081 msgstr "Ścieżki audio"
5082
5083 msgid "auto"
5084 msgstr "Auto"
5085
5086 msgid "available"
5087 msgstr "Dostępne"
5088
5089 msgid "back"
5090 msgstr "Wróć"
5091
5092 msgid "background image"
5093 msgstr "Obrazek tła"
5094
5095 msgid "backgroundcolor"
5096 msgstr "Kolor tła"
5097
5098 msgid "better"
5099 msgstr "Lepszy"
5100
5101 msgid "black"
5102 msgstr "Czarny"
5103
5104 msgid "blacklist"
5105 msgstr "Czarna lista"
5106
5107 msgid "blue"
5108 msgstr "Niebieski"
5109
5110 #, python-format
5111 msgid "burn audio track (%s)"
5112 msgstr "Nagraj ścieżkę audio (%s)"
5113
5114 msgid "change recording (duration)"
5115 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
5116
5117 msgid "change recording (endtime)"
5118 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
5119
5120 msgid "chapters"
5121 msgstr "Rozdziały"
5122
5123 msgid "choose destination directory"
5124 msgstr "Wybierz folder docelowy"
5125
5126 msgid "circular left"
5127 msgstr "Kołój w lewo"
5128
5129 msgid "circular right"
5130 msgstr "Kołój w prawo"
5131
5132 msgid "clear playlist"
5133 msgstr "Wyczyść playlistę"
5134
5135 msgid "complex"
5136 msgstr "złożony"
5137
5138 msgid "config menu"
5139 msgstr "Menu konfiguracji"
5140
5141 msgid "confirmed"
5142 msgstr "Potwierdzony"
5143
5144 msgid "connected"
5145 msgstr "połączony"
5146
5147 msgid "continue"
5148 msgstr "Kontynuuj"
5149
5150 msgid "copy to bouquets"
5151 msgstr "Kopiuj do bukietów"
5152
5153 msgid "could not be removed"
5154 msgstr "Nie może być usunięty"
5155
5156 msgid "create directory"
5157 msgstr "Utwórz katalog"
5158
5159 msgid "daily"
5160 msgstr "Codziennie"
5161
5162 msgid "day"
5163 msgstr "Dzień"
5164
5165 msgid "delete"
5166 msgstr "Usuń"
5167
5168 msgid "delete cut"
5169 msgstr "Usuń wycięte"
5170
5171 msgid "delete file"
5172 msgstr "Usuń plik"
5173
5174 msgid "delete playlist entry"
5175 msgstr "Usuń wpis playlisty"
5176
5177 msgid "delete saved playlist"
5178 msgstr "Usuń zachowaną playlistę"
5179
5180 msgid "delete..."
5181 msgstr "Usuń..."
5182
5183 msgid "disable"
5184 msgstr "Wyłącz"
5185
5186 msgid "disable move mode"
5187 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
5188
5189 msgid "disabled"
5190 msgstr "Wyłączone"
5191
5192 msgid "disconnected"
5193 msgstr "Rozłączona"
5194
5195 msgid "do not change"
5196 msgstr "Nie zmieniaj"
5197
5198 msgid "do nothing"
5199 msgstr "Nic nie rób"
5200
5201 msgid "don't record"
5202 msgstr "Nie nagrywaj"
5203
5204 msgid "done!"
5205 msgstr "Zrobione!"
5206
5207 msgid "edit alternatives"
5208 msgstr "Edytuj wybrane kanały"
5209
5210 msgid "empty"
5211 msgstr "Puste"
5212
5213 msgid "enable"
5214 msgstr "Włącz"
5215
5216 msgid "enable bouquet edit"
5217 msgstr "Włącz edycje bukietu"
5218
5219 msgid "enable favourite edit"
5220 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
5221
5222 msgid "enable move mode"
5223 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
5224
5225 msgid "enabled"
5226 msgstr "Włączone"
5227
5228 msgid "end alternatives edit"
5229 msgstr "Koniec edycji wybranych"
5230
5231 msgid "end bouquet edit"
5232 msgstr "Koniec edycji bukietów"
5233
5234 msgid "end cut here"
5235 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
5236
5237 msgid "end favourites edit"
5238 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
5239
5240 msgid "enigma2 and network"
5241 msgstr "Enigma2 i sieć"
5242
5243 msgid "enter hidden network SSID"
5244 msgstr "Wprowadż ukrytą sieć SSID"
5245
5246 msgid "equal to"
5247 msgstr "Równy"
5248
5249 msgid "exceeds dual layer medium!"
5250 msgstr "Przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
5251
5252 msgid "exit DVD player or return to file browser"
5253 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
5254
5255 msgid "exit mediaplayer"
5256 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza"
5257
5258 msgid "exit movielist"
5259 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
5260
5261 msgid "exit nameserver configuration"
5262 msgstr "Wyjdź z konfiguracji nameservera"
5263
5264 msgid "exit network adapter configuration"
5265 msgstr "Wyjdź z konfiguracji adaptera sieciowego"
5266
5267 msgid "exit network adapter setup menu"
5268 msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
5269
5270 msgid "exit network interface list"
5271 msgstr "Wyjdź z listy interfejsu sieciowego"
5272
5273 msgid "exit networkadapter setup menu"
5274 msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
5275
5276 msgid "failed"
5277 msgstr "Zawiódł"
5278
5279 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5280 msgstr "Formaty plików (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5281
5282 msgid "filename"
5283 msgstr "Nazwa pliku"
5284
5285 msgid "fine-tune your display"
5286 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
5287
5288 msgid "forward to the next chapter"
5289 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
5290
5291 msgid "free"
5292 msgstr "Wolne"
5293
5294 msgid "free diskspace"
5295 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
5296
5297 msgid "go to deep standby"
5298 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
5299
5300 msgid "go to standby"
5301 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
5302
5303 msgid "grab this frame as bitmap"
5304 msgstr "Zrób screena"
5305
5306 msgid "green"
5307 msgstr "Zielony"
5308
5309 msgid "hear radio..."
5310 msgstr "Słuchaj radia..."
5311
5312 msgid "help..."
5313 msgstr "Pomoc..."
5314
5315 msgid "hidden network"
5316 msgstr "ukryta sieć"
5317
5318 msgid "hidden..."
5319 msgstr "Ukryty..."
5320
5321 msgid "hide extended description"
5322 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
5323
5324 msgid "hide player"
5325 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
5326
5327 msgid "horizontal"
5328 msgstr "Pozioma (H)"
5329
5330 msgid "hour"
5331 msgstr "Godzina"
5332
5333 msgid "hours"
5334 msgstr "Godziny"
5335
5336 msgid "immediate shutdown"
5337 msgstr "Wyłącz natychmiast"
5338
5339 #, python-format
5340 msgid ""
5341 "incoming call!\n"
5342 "%s calls on %s!"
5343 msgstr ""
5344 "Przychodząca rozmowa!\n"
5345 "%s rozmowy włączone %s!"
5346
5347 msgid "init module"
5348 msgstr "Moduł init"
5349
5350 msgid "init modules"
5351 msgstr "Inicjuj moduły"
5352
5353 msgid "insert mark here"
5354 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
5355
5356 msgid "jump back to the previous title"
5357 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
5358
5359 msgid "jump forward to the next title"
5360 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
5361
5362 msgid "jump to listbegin"
5363 msgstr "skocz do początku listy"
5364
5365 msgid "jump to listend"
5366 msgstr "skocz do końca listy"
5367
5368 msgid "jump to next marked position"
5369 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
5370
5371 msgid "jump to previous marked position"
5372 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
5373
5374 msgid "leave movie player..."
5375 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
5376
5377 msgid "left"
5378 msgstr "Lewo"
5379
5380 msgid "length"
5381 msgstr "długość"
5382
5383 msgid "list style compact"
5384 msgstr "Kompaktowy styl listy"
5385
5386 msgid "list style compact with description"
5387 msgstr "Kompaktowy styl listy z opisem"
5388
5389 msgid "list style default"
5390 msgstr "Domyślny styl listy"
5391
5392 msgid "list style single line"
5393 msgstr "Styl listy pojedyńcza linia"
5394
5395 msgid "load playlist"
5396 msgstr "Załaduj playlistę"
5397
5398 msgid "locked"
5399 msgstr "zablokowany"
5400
5401 msgid "loopthrough to"
5402 msgstr "Za pomocą pętli do"
5403
5404 msgid "manual"
5405 msgstr "Ręcznie"
5406
5407 msgid "menu"
5408 msgstr "Menu"
5409
5410 msgid "menulist"
5411 msgstr "Lista menu"
5412
5413 msgid "mins"
5414 msgstr "min's"
5415
5416 msgid "minute"
5417 msgstr "Minuta"
5418
5419 msgid "minutes"
5420 msgstr "Minutach"
5421
5422 msgid "month"
5423 msgstr "Miesiąc"
5424
5425 msgid "move PiP to main picture"
5426 msgstr "Przesuń PiP do głównego obrazu"
5427
5428 msgid "move down to last entry"
5429 msgstr "Przesuń na dół do ostatniego wpisu"
5430
5431 msgid "move down to next entry"
5432 msgstr "przesuń na dól do następnego wpisu"
5433
5434 msgid "move up to first entry"
5435 msgstr "przesuń w górę do pierwszego wpisu"
5436
5437 msgid "move up to previous entry"
5438 msgstr "przesuń w górę do poprzedniego wpisu"
5439
5440 msgid "movie list"
5441 msgstr "lista filmów"
5442
5443 msgid "multinorm"
5444 msgstr "Multinorm"
5445
5446 msgid "never"
5447 msgstr "Nigdy"
5448
5449 msgid "next channel"
5450 msgstr "Następny kanał"
5451
5452 msgid "next channel in history"
5453 msgstr "Następny kanał w historii"
5454
5455 msgid "no"
5456 msgstr "Nie"
5457
5458 msgid "no CAId selected"
5459 msgstr "Brak wybranego CAId"
5460
5461 msgid "no CI slots found"
5462 msgstr "Nie znaleziono slotu CI"
5463
5464 msgid "no HDD found"
5465 msgstr "Nie znaleziono HDD"
5466
5467 msgid "no Services/Providers selected"
5468 msgstr "Brak wybranych serwisów/providerów"
5469
5470 msgid "no module found"
5471 msgstr "Nie znaleziono modułu"
5472
5473 msgid "no standby"
5474 msgstr "Bez stanu czuwania"
5475
5476 msgid "no timeout"
5477 msgstr "Bez końca"
5478
5479 msgid "none"
5480 msgstr "Brak"
5481
5482 msgid "not locked"
5483 msgstr "Nie zablokowany"
5484
5485 msgid "not used"
5486 msgstr "nie użyty"
5487
5488 msgid "nothing connected"
5489 msgstr "nic nie połączono"
5490
5491 msgid "of a DUAL layer medium used."
5492 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
5493
5494 msgid "of a SINGLE layer medium used."
5495 msgstr "nosnika single layer zużyto."
5496
5497 msgid "off"
5498 msgstr "Wyłączony"
5499
5500 msgid "on"
5501 msgstr "Włączony"
5502
5503 msgid "on READ ONLY medium."
5504 msgstr "nosnik tylko do odczytu."
5505
5506 msgid "once"
5507 msgstr "Raz"
5508
5509 msgid "open nameserver configuration"
5510 msgstr "Otwórz konfigurację nameserwera"
5511
5512 msgid "open servicelist"
5513 msgstr "Otwórz listę serwisów"
5514
5515 msgid "open servicelist(down)"
5516 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
5517
5518 msgid "open servicelist(up)"
5519 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
5520
5521 msgid "open virtual keyboard input help"
5522 msgstr "otwórz pomoc wirtualnej klawiatury"
5523
5524 msgid "pass"
5525 msgstr "Hasło"
5526
5527 msgid "pause"
5528 msgstr "Pauza"
5529
5530 msgid "play entry"
5531 msgstr "wstęp odtwarzania"
5532
5533 msgid "play from next mark or playlist entry"
5534 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
5535
5536 msgid "play from previous mark or playlist entry"
5537 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
5538
5539 msgid "please press OK when ready"
5540 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
5541
5542 msgid "please wait, loading picture..."
5543 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
5544
5545 msgid "previous channel"
5546 msgstr "Poprzedni kanał"
5547
5548 msgid "previous channel in history"
5549 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
5550
5551 msgid "record"
5552 msgstr "Nagraj"
5553
5554 msgid "recording..."
5555 msgstr "Nagrywanie..."
5556
5557 msgid "red"
5558 msgstr "czerwony"
5559
5560 msgid "remove a nameserver entry"
5561 msgstr "usuń wpis nameserwera"
5562
5563 msgid "remove after this position"
5564 msgstr "Usuń po tej pozycji"
5565
5566 msgid "remove all alternatives"
5567 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
5568
5569 msgid "remove all new found flags"
5570 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
5571
5572 msgid "remove before this position"
5573 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
5574
5575 msgid "remove bookmark"
5576 msgstr "Usuń zakładkę"
5577
5578 msgid "remove directory"
5579 msgstr "Usuń katalog"
5580
5581 msgid "remove entry"
5582 msgstr "Usuń"
5583
5584 msgid "remove from parental protection"
5585 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
5586
5587 msgid "remove new found flag"
5588 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
5589
5590 msgid "remove selected satellite"
5591 msgstr "Usuń wybranego satelitę"
5592
5593 msgid "remove this mark"
5594 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
5595
5596 msgid "repeat playlist"
5597 msgstr "Powtarzaj playlistę"
5598
5599 msgid "repeated"
5600 msgstr "Powtarzaj"
5601
5602 msgid "rewind to the previous chapter"
5603 msgstr "Przewiń do poprzedniego rozdziału"
5604
5605 msgid "right"
5606 msgstr "Prawo"
5607
5608 msgid "save last directory on exit"
5609 msgstr "Zapisz ostatni katalog przy wyjściu"
5610
5611 msgid "save playlist"
5612 msgstr "Zapisz playlistę"
5613
5614 msgid "save playlist on exit"
5615 msgstr "Zapisz playlistę przy wyjściu"
5616
5617 msgid "scan done!"
5618 msgstr "Skanowanie zakończone!"
5619
5620 #, python-format
5621 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5622 msgstr "Skanowanie w toku - %d%% skończone!"
5623
5624 msgid "scan state"
5625 msgstr "Status skanowania"
5626
5627 msgid "second"
5628 msgstr "Drugi"
5629
5630 msgid "second cable of motorized LNB"
5631 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
5632
5633 msgid "seconds"
5634 msgstr "Sekundy"
5635
5636 msgid "select"
5637 msgstr "Wybierz"
5638
5639 msgid "select .NFI flash file"
5640 msgstr "Wybierz plik .NFI flash"
5641
5642 msgid "select CAId"
5643 msgstr "Wybierz CAId"
5644
5645 msgid "select CAId's"
5646 msgstr "Wybierz CAId's"
5647
5648 msgid "select image from server"
5649 msgstr "Wybierz plik z serwera"
5650
5651 msgid "select interface"
5652 msgstr "Wybierz interfejs"
5653
5654 msgid "select menu entry"
5655 msgstr "Wybierz wpis menu"
5656
5657 msgid "select movie"
5658 msgstr "Wybierz film"
5659
5660 msgid "select the movie path"
5661 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu"
5662
5663 msgid "service pin"
5664 msgstr "Pin serwisu"
5665
5666 msgid "setup pin"
5667 msgstr "Pin ustawień"
5668
5669 msgid "show DVD main menu"
5670 msgstr "pokaż główne menu DVD"
5671
5672 msgid "show EPG..."
5673 msgstr "Pokaż EPG..."
5674
5675 msgid "show Infoline"
5676 msgstr "Pokaż pasek Info"
5677
5678 msgid "show all"
5679 msgstr "pokaż wszystkie"
5680
5681 msgid "show alternatives"
5682 msgstr "Pokaż wybrane kanały"
5683
5684 msgid "show event details"
5685 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
5686
5687 msgid "show extended description"
5688 msgstr "Pokaż rozszerzony opis"
5689
5690 msgid "show first selected tag"
5691 msgstr "pokaż pierwsze wybrane oznaczenie "
5692
5693 msgid "show second selected tag"
5694 msgstr "pokaż drugie wybrane oznaczenie"
5695
5696 msgid "show shutdown menu"
5697 msgstr "Pokaż menu wyłączania"
5698
5699 msgid "show single service EPG..."
5700 msgstr "Pokaż pojedyńczy serwis EPG..."
5701
5702 msgid "show tag menu"
5703 msgstr "pokaż etykietę menu"
5704
5705 msgid "show transponder info"
5706 msgstr "Pokaż info transpondera"