fix text also in translations
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-05-19 15:07+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-04-06 16:20+0100\n"
12 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl> Corrections: SileliS "
13 "<silelis@tlen.pl> \n"
14 "Language-Team: none\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20 msgid " "
21 msgstr ""
22
23 msgid "#000000"
24 msgstr "#000000"
25
26 msgid "#0064c7"
27 msgstr "#0064c7"
28
29 msgid "#25062748"
30 msgstr "#25062748"
31
32 msgid "#389416"
33 msgstr "#389416"
34
35 msgid "#80000000"
36 msgstr "#80000000"
37
38 msgid "#80ffffff"
39 msgstr "#80ffffff"
40
41 msgid "#bab329"
42 msgstr "#bab329"
43
44 msgid "#f23d21"
45 msgstr "#f23d21"
46
47 msgid "#ffffff"
48 msgstr "#ffffff"
49
50 msgid "#ffffffff"
51 msgstr "#ffffffff"
52
53 msgid "%H:%M"
54 msgstr "%H:%M"
55
56 #, python-format
57 msgid "%d min"
58 msgstr "%d min"
59
60 msgid "%d.%B %Y"
61 msgstr "%d.%B %Y"
62
63 #, python-format
64 msgid ""
65 "%s\n"
66 "(%s, %d MB free)"
67 msgstr ""
68 "%s\n"
69 "(%s, %d MB wolne)"
70
71 #, python-format
72 msgid "%s (%s)\n"
73 msgstr "%s (%s)\n"
74
75 msgid "(ZAP)"
76 msgstr "(Przełącz)"
77
78 msgid "(empty)"
79 msgstr "(puste)"
80
81 msgid "(show optional DVD audio menu)"
82 msgstr ""
83
84 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
85 msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
86
87 msgid "/var directory"
88 msgstr "katalog /var"
89
90 msgid "0"
91 msgstr "0"
92
93 msgid "1"
94 msgstr "1"
95
96 msgid "1.0"
97 msgstr "1.0"
98
99 msgid "1.1"
100 msgstr "1.1"
101
102 msgid "1.2"
103 msgstr "1.2"
104
105 msgid "12V output"
106 msgstr "12V wyjście"
107
108 msgid "13 V"
109 msgstr "13 V"
110
111 msgid "16:10"
112 msgstr "16:10"
113
114 msgid "16:10 Letterbox"
115 msgstr "16:10 Letterbox"
116
117 msgid "16:10 PanScan"
118 msgstr "16:10 PanScan"
119
120 msgid "16:9"
121 msgstr "16:9"
122
123 msgid "16:9 Letterbox"
124 msgstr "16:9 Letterbox"
125
126 msgid "16:9 always"
127 msgstr "16:9 zawsze"
128
129 msgid "18 V"
130 msgstr "18 V"
131
132 msgid "2"
133 msgstr "2"
134
135 msgid "3"
136 msgstr "3"
137
138 msgid "30 minutes"
139 msgstr "30 minut"
140
141 msgid "4"
142 msgstr "4"
143
144 msgid "4:3"
145 msgstr "4:3"
146
147 msgid "4:3 Letterbox"
148 msgstr "4:3 Letterbox"
149
150 msgid "4:3 PanScan"
151 msgstr "4:3 PanScan"
152
153 msgid "5"
154 msgstr "5"
155
156 msgid "5 minutes"
157 msgstr "5 minut"
158
159 msgid "50 Hz"
160 msgstr "50 Hz"
161
162 msgid "6"
163 msgstr "6"
164
165 msgid "60 minutes"
166 msgstr "60 minut"
167
168 msgid "7"
169 msgstr "7"
170
171 msgid "8"
172 msgstr "8"
173
174 msgid "9"
175 msgstr "9"
176
177 msgid "<unknown>"
178 msgstr "<nieznany>"
179
180 msgid "??"
181 msgstr "??"
182
183 msgid "A"
184 msgstr "A"
185
186 #, python-format
187 msgid ""
188 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
189 "Do you want to keep your version?"
190 msgstr ""
191 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od instalacji.\n"
192 "Czy zachować aktualną wersję?"
193
194 msgid ""
195 "A finished record timer wants to set your\n"
196 "Dreambox to standby. Do that now?"
197 msgstr ""
198 "Zakończone nagrywanie chce ustawić twojego\n"
199 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
200
201 msgid ""
202 "A finished record timer wants to shut down\n"
203 "your Dreambox. Shutdown now?"
204 msgstr ""
205 "Zakończone nagrywanie chce wyłączyć\n"
206 "twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
207
208 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
209 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
210
211 #, python-format
212 msgid ""
213 "A record has been started:\n"
214 "%s"
215 msgstr ""
216 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
217 "%s"
218
219 msgid ""
220 "A recording is currently running.\n"
221 "What do you want to do?"
222 msgstr ""
223 "Nagrywanie w toku.\n"
224 "Co chcesz zrobić?"
225
226 msgid ""
227 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
228 "configure the positioner."
229 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
230
231 msgid ""
232 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
233 "start the satfinder."
234 msgstr ""
235 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
236 "sygnału."
237
238 msgid ""
239 "A sleep timer wants to set your\n"
240 "Dreambox to standby. Do that now?"
241 msgstr ""
242 "Wyłącznik czasowy chce ustawić twojego\n"
243 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
244
245 msgid ""
246 "A sleep timer wants to shut down\n"
247 "your Dreambox. Shutdown now?"
248 msgstr ""
249 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
250 "twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
251
252 msgid ""
253 "A timer failed to record!\n"
254 "Disable TV and try again?\n"
255 msgstr ""
256 "Timer nie mógł nagrać!\n"
257 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
258
259 msgid "A/V Settings"
260 msgstr "Ustawienia A/V"
261
262 msgid "AA"
263 msgstr "AA"
264
265 msgid "AB"
266 msgstr "AB"
267
268 msgid "AC3 default"
269 msgstr "AC3 domyślnie"
270
271 msgid "AC3 downmix"
272 msgstr "AC3 downmix"
273
274 msgid "AGC"
275 msgstr "AGC"
276
277 msgid "AGC:"
278 msgstr "AGC:"
279
280 msgid "About"
281 msgstr "O tunerze..."
282
283 msgid "About..."
284 msgstr "Informacje o tunerze..."
285
286 msgid "Action on long powerbutton press"
287 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
288
289 msgid "Activate Picture in Picture"
290 msgstr "Aktywuj PiP"
291
292 msgid "Activate network settings"
293 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
294
295 msgid "Add"
296 msgstr "Dodaj"
297
298 msgid "Add a mark"
299 msgstr "Dodaj zaznaczone"
300
301 msgid "Add a new title"
302 msgstr ""
303
304 msgid "Add timer"
305 msgstr "Dodaj timer"
306
307 msgid "Add title..."
308 msgstr ""
309
310 msgid "Add to bouquet"
311 msgstr "Dodaj do bukietu"
312
313 msgid "Add to favourites"
314 msgstr "Dodaj do ulubionych"
315
316 msgid ""
317 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
318 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
319 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
320 "test screens."
321 msgstr ""
322 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
323 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
324 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
325 "zobaczyć inny testowy ekran."
326
327 msgid "Advanced"
328 msgstr "Zaawansowane"
329
330 msgid "Advanced Video Setup"
331 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
332
333 msgid "After event"
334 msgstr "Po wydarzeniu"
335
336 msgid ""
337 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
338 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
339 msgstr ""
340 "Gdy kreator zostanie zakończony , możesz ochronić pojedyncze serwisy. "
341 "Nakierować ręcznie Dreamboxa jak to zrobić."
342
343 msgid "Album:"
344 msgstr "Album:"
345
346 msgid "All"
347 msgstr "Wszystkie"
348
349 msgid "All..."
350 msgstr "Wszystkie..."
351
352 msgid "Alpha"
353 msgstr "Przezroczystość"
354
355 msgid "Alternative radio mode"
356 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
357
358 msgid "Alternative services tuner priority"
359 msgstr "Alternatywny priorytet tunera usług"
360
361 msgid "An empty filename is illegal."
362 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nielegalna."
363
364 msgid "Arabic"
365 msgstr "Arabski"
366
367 msgid "Artist:"
368 msgstr "Artysta:"
369
370 msgid "Ask before shutdown:"
371 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
372
373 msgid "Ask user"
374 msgstr "Zapytaj użytkownika"
375
376 msgid "Aspect Ratio"
377 msgstr "Format obrazu:"
378
379 msgid "Audio"
380 msgstr "Dźwięk"
381
382 msgid "Audio Options..."
383 msgstr "Opcje Dźwięku..."
384
385 msgid "Auto"
386 msgstr "Auto"
387
388 msgid "Auto scart switching"
389 msgstr "Auto przełączanie scart"
390
391 msgid "Automatic"
392 msgstr "Automatycznie"
393
394 msgid "Automatic Scan"
395 msgstr "Automatyczne skanowanie"
396
397 msgid "B"
398 msgstr "B"
399
400 msgid "BA"
401 msgstr "BA"
402
403 msgid "BB"
404 msgstr "BB"
405
406 msgid "BER"
407 msgstr "BER"
408
409 msgid "BER:"
410 msgstr "BER:"
411
412 msgid "Backup"
413 msgstr "Kopia"
414
415 msgid "Backup Location"
416 msgstr "Lokalizacja kopii"
417
418 msgid "Backup Mode"
419 msgstr "Tryb kopii"
420
421 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
422 msgstr "Kopia ukończona. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
423
424 msgid "Band"
425 msgstr "Pasmo"
426
427 msgid "Bandwidth"
428 msgstr "Szerokie pasmo"
429
430 msgid "Begin time"
431 msgstr "Czas rozpoczęcia"
432
433 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
434 msgstr "Zachowanie 'przerwy' gdy zatrzymany"
435
436 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
437 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
438
439 msgid "Behavior when a movie is started"
440 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
441
442 msgid "Behavior when a movie is stopped"
443 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
444
445 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
446 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
447
448 msgid "Brightness"
449 msgstr "Jasność"
450
451 msgid "Burn"
452 msgstr ""
453
454 msgid "Burn DVD"
455 msgstr ""
456
457 msgid "Burn To DVD..."
458 msgstr ""
459
460 msgid "Bus: "
461 msgstr "Bus:"
462
463 msgid ""
464 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
465 "displayed."
466 msgstr "Poprzez wciśnięcie OK na pilocie, pasek info będzie wyświetlany."
467
468 msgid "C-Band"
469 msgstr "Pasmo C"
470
471 msgid "CF Drive"
472 msgstr "Karta CF"
473
474 msgid "CVBS"
475 msgstr "CVBS"
476
477 msgid "Cable"
478 msgstr "Kablówka"
479
480 msgid "Cache Thumbnails"
481 msgstr "Przechowuj strony"
482
483 msgid "Call monitoring"
484 msgstr "Monitor rozmów"
485
486 msgid "Cancel"
487 msgstr "Anuluj"
488
489 msgid "Capacity: "
490 msgstr "Pojemność:"
491
492 msgid "Card"
493 msgstr "Karta"
494
495 msgid "Catalan"
496 msgstr "Hiszpański"
497
498 msgid "Change bouquets in quickzap"
499 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
500
501 msgid "Change pin code"
502 msgstr "Zmień kod pin"
503
504 msgid "Change service pin"
505 msgstr "Zmien pin serwisowy"
506
507 msgid "Change service pins"
508 msgstr "Zmień piny serwisowe"
509
510 msgid "Change setup pin"
511 msgstr "Zmień pin instalatora"
512
513 msgid "Channel"
514 msgstr "Kanał"
515
516 msgid "Channel Selection"
517 msgstr "Wybór kanału"
518
519 msgid "Channel:"
520 msgstr "Kanał:"
521
522 msgid "Channellist menu"
523 msgstr "Menu listy kanałów"
524
525 msgid "Chap."
526 msgstr ""
527
528 msgid "Chapter"
529 msgstr ""
530
531 msgid "Chapter:"
532 msgstr ""
533
534 msgid "Check"
535 msgstr "Sprawdź"
536
537 msgid "Checking Filesystem..."
538 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
539
540 msgid "Choose Tuner"
541 msgstr "Wybierz tuner"
542
543 msgid "Choose bouquet"
544 msgstr "Wybierz bukiet"
545
546 msgid "Choose source"
547 msgstr "Wybierz źródło"
548
549 msgid "Choose target folder"
550 msgstr "Wybierz folder docelowy"
551
552 msgid "Choose your Skin"
553 msgstr "Wybierz swój skin"
554
555 msgid "Cleanup"
556 msgstr "Czyść"
557
558 msgid "Clear before scan"
559 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
560
561 msgid "Clear log"
562 msgstr "Wyczyść log"
563
564 msgid "Code rate high"
565 msgstr "Poziom kodu wysoki"
566
567 msgid "Code rate low"
568 msgstr "Poziom kodu niski"
569
570 msgid "Coderate HP"
571 msgstr "Poziom kodu HP"
572
573 msgid "Coderate LP"
574 msgstr "Poziom kodu LP"
575
576 msgid "Color Format"
577 msgstr "Format kolorów"
578
579 msgid "Command execution..."
580 msgstr ""
581
582 msgid "Command order"
583 msgstr "Wydawanie poleceń"
584
585 msgid "Committed DiSEqC command"
586 msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
587
588 msgid "Common Interface"
589 msgstr "Moduł Dostępu"
590
591 msgid "Compact Flash"
592 msgstr "Compact Flash"
593
594 msgid "Compact flash card"
595 msgstr "Karta Compact flash"
596
597 msgid "Complete"
598 msgstr "Ukończono"
599
600 msgid "Configuration Mode"
601 msgstr "Tryb konfiguracji"
602
603 msgid "Configuring"
604 msgstr "Konfigurowanie"
605
606 msgid "Confirm"
607 msgstr "Zatwierdź"
608
609 msgid "Conflicting timer"
610 msgstr "Konflikt timera"
611
612 msgid "Connected to Fritz!Box!"
613 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
614
615 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
616 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
617
618 #, python-format
619 msgid ""
620 "Connection to Fritz!Box\n"
621 "failed! (%s)\n"
622 "retrying..."
623 msgstr ""
624 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
625 "nieudane! (%s)\n"
626 "ponawianie..."
627
628 msgid "Constellation"
629 msgstr "Konstelacja"
630
631 msgid "Continue playing"
632 msgstr ""
633
634 msgid "Contrast"
635 msgstr "Kontrast"
636
637 msgid "Create movie folder failed"
638 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nieudane"
639
640 msgid "Creating partition failed"
641 msgstr "Tworzenie partycji nieudane"
642
643 msgid "Croatian"
644 msgstr "Chorwacki"
645
646 msgid "Current Transponder"
647 msgstr "Aktualny Transponder"
648
649 msgid "Current settings:"
650 msgstr "Aktualne ustawienia:"
651
652 msgid "Current version:"
653 msgstr "Aktualna wersja:"
654
655 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
656 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
657
658 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
659 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
660
661 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
662 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
663
664 msgid "Customize"
665 msgstr "Przystosuj"
666
667 msgid "Cut"
668 msgstr "Wytnij"
669
670 msgid "Cutlist editor..."
671 msgstr "Edytor wyciętej listy..."
672
673 msgid "Czech"
674 msgstr "Czeski"
675
676 msgid "DVB-S"
677 msgstr "DVB-S"
678
679 msgid "DVB-S2"
680 msgstr "DVB-S2"
681
682 msgid "DVD ENTER key"
683 msgstr ""
684
685 msgid "DVD Player"
686 msgstr ""
687
688 msgid "DVD down key"
689 msgstr ""
690
691 msgid "DVD left key"
692 msgstr ""
693
694 msgid "DVD right key"
695 msgstr ""
696
697 msgid "DVD up key"
698 msgstr ""
699
700 msgid "Danish"
701 msgstr "Duński"
702
703 msgid "Date"
704 msgstr "Data"
705
706 msgid "Deep Standby"
707 msgstr "Głębokie Czuwanie"
708
709 msgid "Default settings"
710 msgstr ""
711
712 msgid "Delay"
713 msgstr "Opóźnienie"
714
715 msgid "Delete"
716 msgstr "Skasuj"
717
718 msgid "Delete entry"
719 msgstr "Skasuj wstęp"
720
721 msgid "Delete failed!"
722 msgstr "Kasowanie nieudane!"
723
724 msgid "Description"
725 msgstr "Opis"
726
727 msgid "Detected HDD:"
728 msgstr "Wykryto Hdd:"
729
730 msgid "Detected NIMs:"
731 msgstr "Wykryto NIMs:"
732
733 msgid "Device Setup..."
734 msgstr "Ustawienia urządzenia:"
735
736 msgid "DiSEqC"
737 msgstr "DiSEqC"
738
739 msgid "DiSEqC A/B"
740 msgstr "DiSEqC A/B"
741
742 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
743 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
744
745 msgid "DiSEqC Mode"
746 msgstr "Tryb DiSEqC"
747
748 msgid "DiSEqC mode"
749 msgstr "Tryb DiSEqC"
750
751 msgid "DiSEqC repeats"
752 msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
753
754 msgid "Disable"
755 msgstr "Wyłącz"
756
757 msgid "Disable Picture in Picture"
758 msgstr "Wyłącz PiP"
759
760 msgid "Disable Subtitles"
761 msgstr "Wyłącz napisy"
762
763 msgid "Disabled"
764 msgstr "Wyłączone"
765
766 #, python-format
767 msgid ""
768 "Disconnected from\n"
769 "Fritz!Box! (%s)\n"
770 "retrying..."
771 msgstr ""
772 "Rozłączono z\n"
773 "Fritz!Box! (%s)\n"
774 "ponawianie..."
775
776 msgid "Dish"
777 msgstr "Antena"
778
779 msgid "Display 16:9 content as"
780 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
781
782 msgid "Display 4:3 content as"
783 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
784
785 msgid "Display Setup"
786 msgstr "Ustawienia LCD"
787
788 msgid ""
789 "Do you really want to REMOVE\n"
790 "the plugin \""
791 msgstr ""
792 "Czy naprawdę chcesz usunąć\n"
793 "plugin \""
794
795 msgid ""
796 "Do you really want to check the filesystem?\n"
797 "This could take lots of time!"
798 msgstr ""
799 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
800 "To może długo potrwać!"
801
802 #, python-format
803 msgid "Do you really want to delete %s?"
804 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
805
806 msgid ""
807 "Do you really want to download\n"
808 "the plugin \""
809 msgstr ""
810 "Czy naprawdę chcesz pobrać\n"
811 "plugin \""
812
813 msgid "Do you really want to exit?"
814 msgstr "Czy chcesz wyjść?"
815
816 msgid ""
817 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
818 "All data on the disk will be lost!"
819 msgstr ""
820 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
821 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
822
823 msgid ""
824 "Do you want to backup now?\n"
825 "After pressing OK, please wait!"
826 msgstr ""
827 "Czy chcesz zrobić teraz kopię?\n"
828 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
829
830 msgid "Do you want to do a service scan?"
831 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
832
833 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
834 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
835
836 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
837 msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w twoim Dreamboxie?"
838
839 msgid "Do you want to restore your settings?"
840 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
841
842 msgid "Do you want to resume this playback?"
843 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
844
845 msgid ""
846 "Do you want to update your Dreambox?\n"
847 "After pressing OK, please wait!"
848 msgstr ""
849 "Czy chcesz zaktualizować swojego Dreamboxa?\n"
850 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
851
852 msgid "Do you want to view a tutorial?"
853 msgstr "Czy chcesz zobaczyć podręcznik?"
854
855 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
856 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
857
858 #, python-format
859 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
860 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
861
862 #, python-format
863 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
864 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
865
866 msgid "Download Plugins"
867 msgstr "Pobierz pluginy"
868
869 msgid "Downloadable new plugins"
870 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
871
872 msgid "Downloadable plugins"
873 msgstr "Pluginy do pobrania"
874
875 msgid "Downloading"
876 msgstr "Pobieranie..."
877
878 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
879 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
880
881 msgid "Dutch"
882 msgstr "Holenderski"
883
884 msgid "E"
885 msgstr "E"
886
887 msgid "EPG Selection"
888 msgstr "Wybór EPG"
889
890 #, python-format
891 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
892 msgstr "BŁĄD - skanowanie nieudane (%s)!"
893
894 msgid "East"
895 msgstr "Wschód"
896
897 msgid "Edit current title"
898 msgstr ""
899
900 msgid "Edit services list"
901 msgstr "Edytuj listę serwisów"
902
903 msgid "Edit title..."
904 msgstr ""
905
906 msgid "Electronic Program Guide"
907 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
908
909 msgid "Enable"
910 msgstr "Włącz"
911
912 msgid "Enable 5V for active antenna"
913 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
914
915 msgid "Enable multiple bouquets"
916 msgstr "Aktywuj tryb wielu bukietów"
917
918 msgid "Enable parental control"
919 msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
920
921 msgid "Enabled"
922 msgstr "Włączone"
923
924 msgid "End"
925 msgstr "Koniec"
926
927 msgid "End time"
928 msgstr "Czas zakończenia"
929
930 msgid "EndTime"
931 msgstr "Koniec czasu"
932
933 msgid "English"
934 msgstr "Angielski"
935
936 msgid ""
937 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
938 "\n"
939 "If you experience any problems please contact\n"
940 "stephan@reichholf.net\n"
941 "\n"
942 "© 2006 - Stephan Reichholf"
943 msgstr ""
944 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
945 "\n"
946 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
947 "stephan@reichholf.net\n"
948 "\n"
949 "© 2006 - Stephan Reichholf"
950
951 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
952 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
953 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
954 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
955 #.       "fast forward". 
956 msgid "Enter Fast Forward at speed"
957 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
958
959 msgid "Enter Rewind at speed"
960 msgstr "Przejdź do przewijania bardzo szybko"
961
962 msgid "Enter main menu..."
963 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
964
965 msgid "Enter the service pin"
966 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
967
968 msgid "Error"
969 msgstr "Błąd"
970
971 msgid "Eventview"
972 msgstr "Widok wydarzenia"
973
974 msgid "Everything is fine"
975 msgstr "Wszystko jest OK"
976
977 msgid "Execution Progress:"
978 msgstr "Wyknywanie procesu:"
979
980 msgid "Execution finished!!"
981 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
982
983 msgid "Exit"
984 msgstr ""
985
986 msgid "Exit editor"
987 msgstr "Wyjdx z edytora"
988
989 msgid "Exit the wizard"
990 msgstr "Wyjdź z kreatora"
991
992 msgid "Exit wizard"
993 msgstr "Zamknij kreatora"
994
995 msgid "Expert"
996 msgstr "Ekspert"
997
998 msgid "Extended Setup..."
999 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1000
1001 msgid "Extensions"
1002 msgstr "Rozszerzenia"
1003
1004 msgid "FEC"
1005 msgstr "FEC"
1006
1007 msgid "Factory reset"
1008 msgstr "Ustawienia Fabryczne"
1009
1010 msgid "Failed"
1011 msgstr ""
1012
1013 msgid "Fast"
1014 msgstr "Szybko"
1015
1016 msgid "Fast DiSEqC"
1017 msgstr "Szybki DiSEqC"
1018
1019 msgid "Fast Forward speeds"
1020 msgstr "Szybkości przewijania"
1021
1022 msgid "Fast epoch"
1023 msgstr "Szybka epoka"
1024
1025 msgid "Favourites"
1026 msgstr "Ulubione"
1027
1028 msgid "Filesystem Check..."
1029 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1030
1031 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1032 msgstr "System plików zawiera błędy nie do naprawienia"
1033
1034 msgid "Finetune"
1035 msgstr "Strojenie"
1036
1037 msgid "Finished"
1038 msgstr ""
1039
1040 msgid "Finnish"
1041 msgstr "Fiński"
1042
1043 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1044 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1045
1046 msgid "French"
1047 msgstr "Francuski"
1048
1049 msgid "Frequency"
1050 msgstr "Częstotliwość"
1051
1052 msgid "Frequency bands"
1053 msgstr "Pasma częstotliwości"
1054
1055 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1056 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1057
1058 msgid "Frequency steps"
1059 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1060
1061 msgid "Fri"
1062 msgstr "Pią"
1063
1064 msgid "Friday"
1065 msgstr "Piątek"
1066
1067 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1068 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1069
1070 #, python-format
1071 msgid "Frontprocessor version: %d"
1072 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1073
1074 msgid "Fsck failed"
1075 msgstr "Fsck zawiódł"
1076
1077 msgid "Function not yet implemented"
1078 msgstr "Funkcja jeszcze nie wprowadzona"
1079
1080 msgid ""
1081 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1082 "Do you want to Restart the GUI now?"
1083 msgstr ""
1084 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1085 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1086
1087 msgid "Gateway"
1088 msgstr "Brama"
1089
1090 msgid "Genre:"
1091 msgstr "Gatunek:"
1092
1093 msgid "German"
1094 msgstr "Niemiecki"
1095
1096 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1097 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1098
1099 msgid "Goto 0"
1100 msgstr "Idź do 0"
1101
1102 msgid "Goto position"
1103 msgstr "Idź na pozycje"
1104
1105 msgid "Graphical Multi EPG"
1106 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1107
1108 msgid "Greek"
1109 msgstr "Grecki"
1110
1111 msgid "Guard Interval"
1112 msgstr "Odstęp strażnika"
1113
1114 msgid "Guard interval mode"
1115 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1116
1117 msgid "Harddisk"
1118 msgstr "Dysk twardy..."
1119
1120 msgid "Harddisk setup"
1121 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1122
1123 msgid "Harddisk standby after"
1124 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1125
1126 msgid "Hierarchy Information"
1127 msgstr "Informacja hierarchii"
1128
1129 msgid "Hierarchy mode"
1130 msgstr "Tryb hierarchii"
1131
1132 msgid "How many minutes do you want to record?"
1133 msgstr "Ile minut chcesz nagrać?"
1134
1135 msgid "Hungarian"
1136 msgstr "Węgierski"
1137
1138 msgid "IP Address"
1139 msgstr "Adres IP"
1140
1141 msgid "Icelandic"
1142 msgstr "Islandzki"
1143
1144 msgid "If you can see this page, please press OK."
1145 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1146
1147 msgid ""
1148 "If you see this, something is wrong with\n"
1149 "your scart connection. Press OK to return."
1150 msgstr ""
1151 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1152 "twoim połączeniem. Naciśnij OK aby wrócić."
1153
1154 msgid ""
1155 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1156 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1157 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1158 "possible.\n"
1159 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1160 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1161 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1162 "step.\n"
1163 "If you are happy with the result, press OK."
1164 msgstr ""
1165 "Jeśli twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1166 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1167 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1168 "wartości.\n"
1169 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1170 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1171 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1172 "kolejnym kroku.\n"
1173 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1174
1175 msgid "Image-Upgrade"
1176 msgstr "Image - Aktualizacja"
1177
1178 msgid "In Progress"
1179 msgstr ""
1180
1181 msgid ""
1182 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1183 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1184
1185 msgid "Increased voltage"
1186 msgstr "Zwiększone napięcie"
1187
1188 msgid "Index"
1189 msgstr "Indeks"
1190
1191 msgid "InfoBar"
1192 msgstr "Pasek info"
1193
1194 msgid "Infobar timeout"
1195 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1196
1197 msgid "Information"
1198 msgstr "Informacja"
1199
1200 msgid "Init"
1201 msgstr "Init"
1202
1203 msgid "Initialization..."
1204 msgstr "Inicjalizacja..."
1205
1206 msgid "Initialize"
1207 msgstr "Inicjuj"
1208
1209 msgid "Initializing Harddisk..."
1210 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1211
1212 msgid "Input"
1213 msgstr "Wejście"
1214
1215 msgid "Installing"
1216 msgstr "Instalowanie"
1217
1218 msgid "Installing Software..."
1219 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1220
1221 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1222 msgstr ""
1223
1224 msgid "Installing package content... Please wait..."
1225 msgstr ""
1226
1227 msgid "Instant Record..."
1228 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1229
1230 msgid "Integrated Ethernet"
1231 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1232
1233 msgid "Intermediate"
1234 msgstr "Pośredni"
1235
1236 msgid "Internal Flash"
1237 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1238
1239 msgid "Invalid Location"
1240 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1241
1242 msgid "Inversion"
1243 msgstr "Inversja"
1244
1245 msgid "Invert display"
1246 msgstr "Odwróć wyświetlacz"
1247
1248 msgid "Italian"
1249 msgstr "Włoski"
1250
1251 msgid "Job View"
1252 msgstr ""
1253
1254 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1255 msgstr ""
1256
1257 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1258 msgid "Just Scale"
1259 msgstr "Po prostu skaluj"
1260
1261 msgid "Keyboard Map"
1262 msgstr "Mapa klawiatury"
1263
1264 msgid "Keyboard Setup"
1265 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1266
1267 msgid "Keymap"
1268 msgstr "Mapa klawiszy"
1269
1270 msgid "LNB"
1271 msgstr "LNB"
1272
1273 msgid "LOF"
1274 msgstr "LOF"
1275
1276 msgid "LOF/H"
1277 msgstr "LOF/H"
1278
1279 msgid "LOF/L"
1280 msgstr "LOF/L"
1281
1282 msgid "Language selection"
1283 msgstr "Wybór języka"
1284
1285 msgid "Language..."
1286 msgstr "Język..."
1287
1288 msgid "Last speed"
1289 msgstr "Ostatnia prędkość"
1290
1291 msgid "Latitude"
1292 msgstr "Szerokość geogr."
1293
1294 msgid "Leave DVD Player?"
1295 msgstr ""
1296
1297 msgid "Left"
1298 msgstr "Lewo"
1299
1300 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1301 msgid "Letterbox"
1302 msgstr "Letterbox"
1303
1304 msgid "Limit east"
1305 msgstr "Limit wschodni"
1306
1307 msgid "Limit west"
1308 msgstr "Limit zachodni"
1309
1310 msgid "Limits off"
1311 msgstr "Wyłącz limity"
1312
1313 msgid "Limits on"
1314 msgstr "Włącz limity"
1315
1316 msgid "List of Storage Devices"
1317 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1318
1319 msgid "Lithuanian"
1320 msgstr "Litewski"
1321
1322 msgid "Location"
1323 msgstr "Lokalizacja"
1324
1325 msgid "Lock:"
1326 msgstr "Blokada:"
1327
1328 msgid "Long Keypress"
1329 msgstr "Długie naciskanie"
1330
1331 msgid "Longitude"
1332 msgstr "Długość geogr."
1333
1334 msgid "MMC Card"
1335 msgstr "Karta mmc"
1336
1337 msgid "MORE"
1338 msgstr "Więcej"
1339
1340 msgid "Main menu"
1341 msgstr "Menu Główne"
1342
1343 msgid "Mainmenu"
1344 msgstr "Menu Główne"
1345
1346 msgid "Make this mark an 'in' point"
1347 msgstr "Zrób to zaznaczenie jako wewnętrzny punkt"
1348
1349 msgid "Make this mark an 'out' point"
1350 msgstr "Zrób to zaznaczenie jako zewnętrzny punkt"
1351
1352 msgid "Make this mark just a mark"
1353 msgstr "Zrób to zaznaczenie po prostu zaznaczeniem"
1354
1355 msgid "Manual Scan"
1356 msgstr "Ręczne skanowanie"
1357
1358 msgid "Manual transponder"
1359 msgstr "Ręczny transponder"
1360
1361 msgid "Margin after record"
1362 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1363
1364 msgid "Margin before record (minutes)"
1365 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1366
1367 msgid "Media player"
1368 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1369
1370 msgid "MediaPlayer"
1371 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1372
1373 msgid "Menu"
1374 msgstr "Menu"
1375
1376 msgid "Message"
1377 msgstr "Wiadomość"
1378
1379 msgid "Mkfs failed"
1380 msgstr "Mkfs zawiódł"
1381
1382 msgid "Mode"
1383 msgstr "Tryb"
1384
1385 msgid "Model: "
1386 msgstr "Model: "
1387
1388 msgid "Modulation"
1389 msgstr "Modulacja"
1390
1391 msgid "Modulator"
1392 msgstr "Modulator"
1393
1394 msgid "Mon"
1395 msgstr "Pon"
1396
1397 msgid "Mon-Fri"
1398 msgstr "Pon-Pią"
1399
1400 msgid "Monday"
1401 msgstr "Poniedziałek"
1402
1403 msgid "Mount failed"
1404 msgstr "Montowanie nieudane"
1405
1406 msgid "Move Picture in Picture"
1407 msgstr "Przesuń PiP"
1408
1409 msgid "Move east"
1410 msgstr "Przesuń na wschód"
1411
1412 msgid "Move west"
1413 msgstr "Przesuń na zachód"
1414
1415 msgid "Movielist menu"
1416 msgstr "Menu listy filmów"
1417
1418 msgid "Multi EPG"
1419 msgstr "Multi EPG"
1420
1421 msgid "Multiple service support"
1422 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1423
1424 msgid "Multisat"
1425 msgstr "Multisat"
1426
1427 msgid "Mute"
1428 msgstr "Mute"
1429
1430 msgid "N/A"
1431 msgstr "N/A"
1432
1433 msgid "NEXT"
1434 msgstr "Następny"
1435
1436 msgid "NOW"
1437 msgstr "Teraz"
1438
1439 msgid "NTSC"
1440 msgstr "NTSC"
1441
1442 msgid "Name"
1443 msgstr "Nazwa"
1444
1445 msgid "Nameserver"
1446 msgstr "Nameserver"
1447
1448 #, python-format
1449 msgid "Nameserver %d"
1450 msgstr "Nameserver %d"
1451
1452 msgid "Nameserver Setup"
1453 msgstr "Ustawienia Nameserver"
1454
1455 msgid "Nameserver Setup..."
1456 msgstr "Ustawienia Nameserver..."
1457
1458 msgid "Netmask"
1459 msgstr "Maska sieci"
1460
1461 msgid "Network Mount"
1462 msgstr "Montowanie sieci"
1463
1464 msgid "Network Setup"
1465 msgstr "Ustawienia sieci"
1466
1467 msgid "Network scan"
1468 msgstr "Skanowanie sieci"
1469
1470 msgid "Network setup"
1471 msgstr "Ustawienia sieci"
1472
1473 msgid "Network..."
1474 msgstr "Sieć..."
1475
1476 msgid "New"
1477 msgstr "Nowy"
1478
1479 msgid "New DVD"
1480 msgstr ""
1481
1482 msgid "New pin"
1483 msgstr "Nowy pin"
1484
1485 msgid "New version:"
1486 msgstr "Nowa wersja:"
1487
1488 msgid "Next"
1489 msgstr "Następny"
1490
1491 msgid "No"
1492 msgstr "Nie"
1493
1494 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1495 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1496
1497 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1498 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1499
1500 msgid "No backup needed"
1501 msgstr "Kopia jest nie potrzebna"
1502
1503 msgid ""
1504 "No data on transponder!\n"
1505 "(Timeout reading PAT)"
1506 msgstr ""
1507 "Brak danych na transponderze!\n"
1508 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1509
1510 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1511 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1512
1513 msgid "No free tuner!"
1514 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1515
1516 msgid ""
1517 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1518 msgstr ""
1519 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1520 "spróbować ponownie."
1521
1522 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1523 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1524
1525 msgid "No positioner capable frontend found."
1526 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1527
1528 msgid "No satellite frontend found!!"
1529 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1530
1531 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1532 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby uzywac go z pozycjonerem diseqc!"
1533
1534 msgid ""
1535 "No tuner is enabled!\n"
1536 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1537 msgstr ""
1538 "Brak włączonego tunera!\n"
1539 "Ustaw swój tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1540
1541 msgid ""
1542 "No valid service PIN found!\n"
1543 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1544 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1545 msgstr ""
1546 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1547 "czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1548 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1549
1550 msgid ""
1551 "No valid setup PIN found!\n"
1552 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1553 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1554 msgstr ""
1555 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1556 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1557 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1558
1559 msgid "No, but restart from begin"
1560 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1561
1562 msgid "No, do nothing."
1563 msgstr "Nie, nie rób nic."
1564
1565 msgid "No, just start my dreambox"
1566 msgstr "Nie, tylko włącz mojego dreamboxa"
1567
1568 msgid "No, scan later manually"
1569 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1570
1571 msgid "None"
1572 msgstr "Żaden"
1573
1574 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1575 msgid "Nonlinear"
1576 msgstr "Nielinearny"
1577
1578 msgid "North"
1579 msgstr "Północ"
1580
1581 msgid "Norwegian"
1582 msgstr "Norweski"
1583
1584 msgid ""
1585 "Nothing to scan!\n"
1586 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1587 msgstr ""
1588 "Nic do skanowania!\n"
1589 "Ustaw swój tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1590
1591 msgid "Now Playing"
1592 msgstr "Teraz odtwarzane"
1593
1594 msgid ""
1595 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1596 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1597 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1598 msgstr ""
1599 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1600 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1601 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1602
1603 msgid "OK"
1604 msgstr "OK"
1605
1606 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1607 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1608
1609 msgid "OSD Settings"
1610 msgstr "Ustawienia OSD"
1611
1612 msgid "Off"
1613 msgstr "Wyłącz"
1614
1615 msgid "On"
1616 msgstr "Włącz"
1617
1618 msgid "One"
1619 msgstr "Jeden"
1620
1621 msgid "Online-Upgrade"
1622 msgstr "Online - Aktualizacja"
1623
1624 msgid "Orbital Position"
1625 msgstr "Pozycja orbitalna"
1626
1627 msgid "Other..."
1628 msgstr "Inne..."
1629
1630 msgid "PAL"
1631 msgstr "PAL"
1632
1633 msgid "PIDs"
1634 msgstr "Pidy"
1635
1636 msgid "Package list update"
1637 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
1638
1639 msgid "Packet management"
1640 msgstr "Zarządzanie pakietem"
1641
1642 msgid "Page"
1643 msgstr "Strona"
1644
1645 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1646 msgid "Pan&Scan"
1647 msgstr "Pan&Scan"
1648
1649 msgid "Parental control"
1650 msgstr "Kontrola rodzicielska"
1651
1652 msgid "Parental control services Editor"
1653 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
1654
1655 msgid "Parental control setup"
1656 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
1657
1658 msgid "Parental control type"
1659 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
1660
1661 msgid "Pause movie at end"
1662 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
1663
1664 msgid "PiPSetup"
1665 msgstr "Ustawienia PiP"
1666
1667 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1668 msgid "Pillarbox"
1669 msgstr "Pillarbox"
1670
1671 msgid "Pilot"
1672 msgstr ""
1673
1674 msgid "Pin code needed"
1675 msgstr "Potrzebny kod pin"
1676
1677 msgid "Play"
1678 msgstr "Play"
1679
1680 msgid "Play recorded movies..."
1681 msgstr "Odtwarzaj nagrane filmy..."
1682
1683 msgid "Please Reboot"
1684 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
1685
1686 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1687 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
1688
1689 msgid "Please change recording endtime"
1690 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
1691
1692 msgid "Please choose an extension..."
1693 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
1694
1695 msgid "Please choose he package..."
1696 msgstr ""
1697
1698 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1699 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
1700
1701 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1702 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
1703
1704 msgid "Please enter a name for the new marker"
1705 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zaznaczenia"
1706
1707 msgid "Please enter a new filename"
1708 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
1709
1710 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1711 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
1712
1713 msgid "Please enter the correct pin code"
1714 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
1715
1716 msgid "Please enter the old pin code"
1717 msgstr "Wpisz stary kod pin"
1718
1719 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1720 msgstr "Proszę podążaj za instrukcjami na TV"
1721
1722 msgid "Please press OK!"
1723 msgstr "Wciśnij OK!"
1724
1725 msgid "Please select a playlist to delete..."
1726 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
1727
1728 msgid "Please select a playlist..."
1729 msgstr "Wybierz playliste..."
1730
1731 msgid "Please select a subservice to record..."
1732 msgstr "Wybierz subserwis..."
1733
1734 msgid "Please select a subservice..."
1735 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
1736
1737 msgid "Please select keyword to filter..."
1738 msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
1739
1740 msgid "Please select the movie path..."
1741 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
1742
1743 msgid "Please set up tuner B"
1744 msgstr "Ustaw Tuner B"
1745
1746 msgid "Please set up tuner C"
1747 msgstr "Ustaw Tuner C"
1748
1749 msgid "Please set up tuner D"
1750 msgstr "Ustaw Tuner D"
1751
1752 msgid ""
1753 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1754 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1755 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1756 msgstr ""
1757 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
1758 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
1759 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
1760
1761 msgid "Please wait... Loading list..."
1762 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
1763
1764 msgid "Plugin browser"
1765 msgstr "Przeglądarka pluginów"
1766
1767 msgid "Plugins"
1768 msgstr "Pluginy"
1769
1770 msgid "Polarity"
1771 msgstr "Polaryzacja"
1772
1773 msgid "Polarization"
1774 msgstr "Polaryzacja"
1775
1776 msgid "Polish"
1777 msgstr "Polski"
1778
1779 msgid "Port A"
1780 msgstr "Port A"
1781
1782 msgid "Port B"
1783 msgstr "Port B"
1784
1785 msgid "Port C"
1786 msgstr "Port C"
1787
1788 msgid "Port D"
1789 msgstr "Port D"
1790
1791 msgid "Portuguese"
1792 msgstr "Portugalski"
1793
1794 msgid "Positioner"
1795 msgstr "Pozycjoner"
1796
1797 msgid "Positioner fine movement"
1798 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
1799
1800 msgid "Positioner movement"
1801 msgstr "Ruchy pozycjonera"
1802
1803 msgid "Positioner setup"
1804 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
1805
1806 msgid "Positioner storage"
1807 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
1808
1809 msgid "Power threshold in mA"
1810 msgstr "Próg mocy w  mA"
1811
1812 msgid "Predefined transponder"
1813 msgstr "Zdefiniowany transponder"
1814
1815 msgid "Preparing... Please wait"
1816 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
1817
1818 msgid "Press OK to activate the settings."
1819 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
1820
1821 msgid "Press OK to scan"
1822 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
1823
1824 msgid "Press OK to start the scan"
1825 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
1826
1827 msgid "Prev"
1828 msgstr "Poprzedni"
1829
1830 msgid "Protect services"
1831 msgstr "Ochrona serwisów"
1832
1833 msgid "Protect setup"
1834 msgstr "Ochrona ustawień"
1835
1836 msgid "Provider"
1837 msgstr "Provider"
1838
1839 msgid "Provider to scan"
1840 msgstr "Provider do skanowania"
1841
1842 msgid "Providers"
1843 msgstr "Providerzy"
1844
1845 msgid "Quickzap"
1846 msgstr "Szybkie przełączanie"
1847
1848 msgid "RC Menu"
1849 msgstr "Menu RC"
1850
1851 msgid "RF output"
1852 msgstr "Wyjście RF"
1853
1854 msgid "RGB"
1855 msgstr "RGB"
1856
1857 msgid "RSS Feed URI"
1858 msgstr "Adres serwisu RSS"
1859
1860 msgid "Radio"
1861 msgstr "Radio"
1862
1863 msgid "Ram Disk"
1864 msgstr "Dysk ramu"
1865
1866 msgid "Really close without saving settings?"
1867 msgstr "Naprawdę wyjść bez zapisywania ustawień?"
1868
1869 msgid "Really delete done timers?"
1870 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
1871
1872 msgid "Really delete this timer?"
1873 msgstr "Usunąć ten timer?"
1874
1875 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
1876 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
1877
1878 msgid "Reception Settings"
1879 msgstr "Ustawienia powitania"
1880
1881 msgid "Record"
1882 msgstr "Nagraj"
1883
1884 msgid "Recorded files..."
1885 msgstr "Nagrane pliki..."
1886
1887 msgid "Recording"
1888 msgstr "Nagrywanie"
1889
1890 msgid ""
1891 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
1892 "now?"
1893 msgstr ""
1894 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
1895 "ponownie teraz?"
1896
1897 msgid ""
1898 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
1899 "now?"
1900 msgstr ""
1901 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
1902 "ponownie teraz?"
1903
1904 msgid ""
1905 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
1906 "now?"
1907 msgstr ""
1908 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
1909 "ponownie teraz?"
1910
1911 msgid "Recordings always have priority"
1912 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
1913
1914 msgid "Reenter new pin"
1915 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
1916
1917 msgid "Refresh Rate"
1918 msgstr "Wartość odświeżania"
1919
1920 msgid "Refresh rate selection."
1921 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
1922
1923 msgid "Remove Plugins"
1924 msgstr "Usuń pluginy"
1925
1926 msgid "Remove a mark"
1927 msgstr "Usuń zaznaczenie"
1928
1929 msgid "Remove currently selected title"
1930 msgstr ""
1931
1932 msgid "Remove plugins"
1933 msgstr "Usuń pluginy"
1934
1935 msgid "Remove title"
1936 msgstr ""
1937
1938 msgid "Rename"
1939 msgstr "Zmień nazwę"
1940
1941 msgid "Repeat"
1942 msgstr "Powtórz"
1943
1944 msgid "Repeat Type"
1945 msgstr "Typ powtórzeń"
1946
1947 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
1948 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
1949
1950 msgid "Repeats"
1951 msgstr "Powtarzaj"
1952
1953 msgid "Reset"
1954 msgstr "Resetuj"
1955
1956 msgid "Restart"
1957 msgstr "Restartuj"
1958
1959 msgid "Restart GUI"
1960 msgstr "Restartuj GUI"
1961
1962 msgid "Restart GUI now?"
1963 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
1964
1965 msgid "Restore"
1966 msgstr "Przywróć"
1967
1968 msgid ""
1969 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
1970 "settings now."
1971 msgstr ""
1972 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
1973 "ustawienia teraz."
1974
1975 msgid "Resume from last position"
1976 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
1977
1978 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
1979 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
1980 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
1981 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
1982 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
1983 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
1984 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
1985 msgid "Resuming playback"
1986 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
1987
1988 msgid "Return to file browser"
1989 msgstr ""
1990
1991 msgid "Return to movie list"
1992 msgstr "Powrót do listy filmów"
1993
1994 msgid "Return to previous service"
1995 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
1996
1997 msgid "Rewind speeds"
1998 msgstr "Przewiń prędkości"
1999
2000 msgid "Right"
2001 msgstr "Prawo"
2002
2003 msgid "Rolloff"
2004 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2005
2006 msgid "Rotor turning speed"
2007 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2008
2009 msgid "Running"
2010 msgstr "Uruchomiony"
2011
2012 msgid "Russian"
2013 msgstr "Rosyjski"
2014
2015 msgid "S-Video"
2016 msgstr "S-Video"
2017
2018 msgid "SNR"
2019 msgstr "SNR"
2020
2021 msgid "SNR:"
2022 msgstr "SNR:"
2023
2024 msgid "Sat"
2025 msgstr "Sat"
2026
2027 msgid "Sat / Dish Setup"
2028 msgstr "Ustawienia anteny"
2029
2030 msgid "Satellite"
2031 msgstr "Satelita"
2032
2033 msgid "Satellite Equipment Setup"
2034 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2035
2036 msgid "Satellites"
2037 msgstr "Satelity"
2038
2039 msgid "Satfinder"
2040 msgstr "Miernik sygnału"
2041
2042 msgid "Saturday"
2043 msgstr "Sobota"
2044
2045 msgid "Save Playlist"
2046 msgstr "Zachowaj Playliste"
2047
2048 msgid "Save current project to disk"
2049 msgstr ""
2050
2051 msgid "Save..."
2052 msgstr ""
2053
2054 msgid "Scaling Mode"
2055 msgstr "Tryb skalowania"
2056
2057 msgid "Scan "
2058 msgstr "Skanuj"
2059
2060 msgid "Scan QAM128"
2061 msgstr "Skanuj QAM128"
2062
2063 msgid "Scan QAM16"
2064 msgstr "Skanuj QAM16"
2065
2066 msgid "Scan QAM256"
2067 msgstr "Skanuj QAM256"
2068
2069 msgid "Scan QAM32"
2070 msgstr "Skanuj QAM32"
2071
2072 msgid "Scan QAM64"
2073 msgstr "Skanuj QAM64"
2074
2075 msgid "Scan SR6875"
2076 msgstr "Skanuj SR6875"
2077
2078 msgid "Scan SR6900"
2079 msgstr "Skanuj SR6900"
2080
2081 msgid "Scan additional SR"
2082 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2083
2084 msgid "Scan band EU HYPER"
2085 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2086
2087 msgid "Scan band EU MID"
2088 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2089
2090 msgid "Scan band EU SUPER"
2091 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2092
2093 msgid "Scan band EU UHF IV"
2094 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2095
2096 msgid "Scan band EU UHF V"
2097 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2098
2099 msgid "Scan band EU VHF I"
2100 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2101
2102 msgid "Scan band EU VHF III"
2103 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2104
2105 msgid "Scan band US HIGH"
2106 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2107
2108 msgid "Scan band US HYPER"
2109 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2110
2111 msgid "Scan band US LOW"
2112 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2113
2114 msgid "Scan band US MID"
2115 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2116
2117 msgid "Scan band US SUPER"
2118 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2119
2120 msgid "Search east"
2121 msgstr "Szukaj na wschód"
2122
2123 msgid "Search west"
2124 msgstr "Szukaj na zachód"
2125
2126 msgid "Seek"
2127 msgstr "Wyszukiwanie"
2128
2129 msgid "Select HDD"
2130 msgstr "Wybierz HDD"
2131
2132 msgid "Select Location"
2133 msgstr "Wybierz Lokalizację"
2134
2135 msgid "Select Network Adapter"
2136 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2137
2138 msgid "Select a movie"
2139 msgstr "Wybierz film"
2140
2141 msgid "Select audio mode"
2142 msgstr "Wybierz tryb audio"
2143
2144 msgid "Select audio track"
2145 msgstr "Wybierz ścieżke audio"
2146
2147 msgid "Select channel to record from"
2148 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2149
2150 msgid "Select refresh rate"
2151 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2152
2153 msgid "Select video input"
2154 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2155
2156 msgid "Select video mode"
2157 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2158
2159 msgid "Sequence repeat"
2160 msgstr "Potwórka sekwencji"
2161
2162 msgid "Service"
2163 msgstr "Informacja o serwisie"
2164
2165 msgid "Service Scan"
2166 msgstr "Skanowanie serwisu"
2167
2168 msgid "Service Searching"
2169 msgstr "Szukanie serwisów"
2170
2171 msgid "Service has been added to the favourites."
2172 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2173
2174 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2175 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2176
2177 msgid ""
2178 "Service invalid!\n"
2179 "(Timeout reading PMT)"
2180 msgstr ""
2181 "Serwis nieważny!\n"
2182 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2183
2184 msgid ""
2185 "Service not found!\n"
2186 "(SID not found in PAT)"
2187 msgstr ""
2188 "Serwis nie znaleziony!\n"
2189 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2190
2191 msgid "Service scan"
2192 msgstr "Skanowanie serwisów"
2193
2194 msgid ""
2195 "Service unavailable!\n"
2196 "Check tuner configuration!"
2197 msgstr ""
2198 "Serwis niedostępny!\n"
2199 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2200
2201 msgid "Serviceinfo"
2202 msgstr "Info serwisowe"
2203
2204 msgid "Services"
2205 msgstr "Serwisy"
2206
2207 msgid "Set limits"
2208 msgstr "Ustaw limity"
2209
2210 msgid "Settings"
2211 msgstr "Ustawienia"
2212
2213 msgid "Setup"
2214 msgstr "Konfiguracja"
2215
2216 msgid "Setup Mode"
2217 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2218
2219 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2220 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
2221
2222 #, python-format
2223 msgid "Show files from %s"
2224 msgstr "Pokaż pliki od %s"
2225
2226 msgid "Show infobar on channel change"
2227 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2228
2229 msgid "Show infobar on event change"
2230 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2231
2232 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2233 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2234
2235 msgid "Show positioner movement"
2236 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2237
2238 msgid "Show services beginning with"
2239 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2240
2241 msgid "Show the radio player..."
2242 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2243
2244 msgid "Show the tv player..."
2245 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2246
2247 msgid "Shutdown Dreambox after"
2248 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2249
2250 msgid "Similar"
2251 msgstr "Podobne"
2252
2253 msgid "Similar broadcasts:"
2254 msgstr "Podobne transmisje:"
2255
2256 msgid "Simple"
2257 msgstr "Proste"
2258
2259 msgid "Single"
2260 msgstr "Jeden"
2261
2262 msgid "Single EPG"
2263 msgstr "Zwykłe EPG"
2264
2265 msgid "Single satellite"
2266 msgstr "Jeden satelita"
2267
2268 msgid "Single transponder"
2269 msgstr "Jeden transponder"
2270
2271 msgid "Singlestep (GOP)"
2272 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2273
2274 msgid "Sleep Timer"
2275 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2276
2277 msgid "Sleep timer action:"
2278 msgstr "Akcja wyłącznika:"
2279
2280 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2281 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2282
2283 #, python-format
2284 msgid "Slot %d"
2285 msgstr "Slot %d"
2286
2287 msgid "Slow"
2288 msgstr "Wolno"
2289
2290 msgid "Slow Motion speeds"
2291 msgstr "Prędkości wolnego ruchu"
2292
2293 msgid "Some plugins are not available:\n"
2294 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2295
2296 msgid "Somewhere else"
2297 msgstr "Gdzie indziej"
2298
2299 msgid ""
2300 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2301 "\n"
2302 "Please choose an other one."
2303 msgstr ""
2304 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii nie istnieje\n"
2305 "\n"
2306 "Wybierz inną."
2307
2308 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2309 msgid "Sort A-Z"
2310 msgstr "Sortuj od A-Z"
2311
2312 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2313 msgid "Sort Time"
2314 msgstr "Czas sortowania"
2315
2316 msgid "Sound"
2317 msgstr "Dźwięk"
2318
2319 msgid "Soundcarrier"
2320 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2321
2322 msgid "South"
2323 msgstr "Południe"
2324
2325 msgid "Spanish"
2326 msgstr "Hiszpański"
2327
2328 msgid "Standby"
2329 msgstr "Czuwanie"
2330
2331 msgid "Standby / Restart"
2332 msgstr "Czuwanie / Restart"
2333
2334 msgid "Start"
2335 msgstr "Rozpocznij"
2336
2337 msgid "Start from the beginning"
2338 msgstr "Rozpocznij od początku"
2339
2340 msgid "Start recording?"
2341 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2342
2343 msgid "StartTime"
2344 msgstr "czas rozpoczęcia"
2345
2346 msgid "Starting on"
2347 msgstr "Rozpocznij na"
2348
2349 msgid "Step "
2350 msgstr "Krok"
2351
2352 msgid "Step east"
2353 msgstr "Krok na wschód"
2354
2355 msgid "Step west"
2356 msgstr "Krok na zachód"
2357
2358 msgid "Stereo"
2359 msgstr "Stereo"
2360
2361 msgid "Stop"
2362 msgstr "Zatrzymaj"
2363
2364 msgid "Stop Timeshift?"
2365 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2366
2367 msgid "Stop current event and disable coming events"
2368 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2369
2370 msgid "Stop current event but not coming events"
2371 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2372
2373 msgid "Stop playing this movie?"
2374 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2375
2376 msgid "Store position"
2377 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2378
2379 msgid "Stored position"
2380 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2381
2382 msgid "Subservice list..."
2383 msgstr "Lista subserwisów..."
2384
2385 msgid "Subservices"
2386 msgstr "Subserwisy"
2387
2388 msgid "Subtitle selection"
2389 msgstr "Wybór napisów"
2390
2391 msgid "Subtitles"
2392 msgstr "Napisy"
2393
2394 msgid "Sun"
2395 msgstr "Nie"
2396
2397 msgid "Sunday"
2398 msgstr "Niedziela"
2399
2400 msgid "Swap Services"
2401 msgstr "Zamiana serwisów"
2402
2403 msgid "Swedish"
2404 msgstr "Szwedzki"
2405
2406 msgid "Switch to next subservice"
2407 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2408
2409 msgid "Switch to previous subservice"
2410 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2411
2412 msgid "Symbol Rate"
2413 msgstr "Symbol Rate"
2414
2415 msgid "Symbolrate"
2416 msgstr "Symbolrate"
2417
2418 msgid "System"
2419 msgstr "System"
2420
2421 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2422 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2423 msgstr ""
2424 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)Corrections made by "
2425 "SileliS :)\n"
2426 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2427
2428 msgid "TV System"
2429 msgstr "System TV"
2430
2431 msgid "Terrestrial"
2432 msgstr "Naziemny"
2433
2434 msgid "Terrestrial provider"
2435 msgstr "Naziemny provider"
2436
2437 msgid "Test mode"
2438 msgstr "Tryb testowy"
2439
2440 msgid "Test-Messagebox?"
2441 msgstr "Testowa Informacja?"
2442
2443 msgid ""
2444 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2445 "Please press OK to start using you Dreambox."
2446 msgstr ""
2447 "dziękuję za uzycie kreatora. Twój tuner jest juz gotowy do użycia.\n"
2448 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
2449
2450 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2451 msgstr "Kopia nieudana. Wybierz inna lokalizacje kopii."
2452
2453 msgid ""
2454 "The input port should be configured now.\n"
2455 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2456 "want to do that now?"
2457 msgstr ""
2458 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
2459 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
2460 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
2461
2462 msgid ""
2463 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2464 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2465 msgstr ""
2466
2467 msgid "The package doesn't contain anything."
2468 msgstr ""
2469
2470 msgid "The pin code has been changed successfully."
2471 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
2472
2473 msgid "The pin code you entered is wrong."
2474 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
2475
2476 msgid "The pin codes you entered are different."
2477 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
2478
2479 msgid "The sleep timer has been activated."
2480 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
2481
2482 msgid "The sleep timer has been disabled."
2483 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
2484
2485 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2486 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
2487
2488 msgid ""
2489 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2490 msgstr ""
2491 "Kreator może utworzyć kopie twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie teraz?"
2492
2493 msgid "The wizard is finished now."
2494 msgstr "Kreator zakończony."
2495
2496 msgid "There are no default settings in your image."
2497 msgstr ""
2498
2499 msgid ""
2500 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2501 "Do you really want to continue?"
2502 msgstr ""
2503 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
2504 "Czy kontynuować?"
2505
2506 msgid "This is step number 2."
2507 msgstr "To jest krok numer 2."
2508
2509 msgid "This is unsupported at the moment."
2510 msgstr "To jest nie obsługiwane w tym momencie."
2511
2512 msgid "Three"
2513 msgstr "Trzy"
2514
2515 msgid "Threshold"
2516 msgstr "Przedsionek"
2517
2518 msgid "Thu"
2519 msgstr "Czw"
2520
2521 msgid "Thursday"
2522 msgstr "Czwartek"
2523
2524 msgid "Time"
2525 msgstr "Czas"
2526
2527 msgid "Time/Date Input"
2528 msgstr "Czas / Data"
2529
2530 msgid "Timer"
2531 msgstr "Timer"
2532
2533 msgid "Timer Edit"
2534 msgstr "Edycja timera"
2535
2536 msgid "Timer Editor"
2537 msgstr "Edytor timera"
2538
2539 msgid "Timer Type"
2540 msgstr "Typ timera"
2541
2542 msgid "Timer entry"
2543 msgstr "Wstęp timera"
2544
2545 msgid "Timer log"
2546 msgstr "Log timera"
2547
2548 msgid "Timer sanity error"
2549 msgstr "Błąd timera"
2550
2551 msgid "Timer selection"
2552 msgstr "Wybór timera"
2553
2554 msgid "Timer status:"
2555 msgstr "Status timera:"
2556
2557 msgid "Timeshift"
2558 msgstr "Timeshift"
2559
2560 msgid "Timeshift not possible!"
2561 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
2562
2563 msgid "Timezone"
2564 msgstr "Strefa czasu"
2565
2566 msgid "Title"
2567 msgstr ""
2568
2569 msgid "Title:"
2570 msgstr "Tytuł:"
2571
2572 msgid "Today"
2573 msgstr "Dzisiaj"
2574
2575 msgid "Tone mode"
2576 msgstr "Tryb tonowy"
2577
2578 msgid "Toneburst"
2579 msgstr "Toneburst"
2580
2581 msgid "Toneburst A/B"
2582 msgstr "Toneburst A/B"
2583
2584 msgid "Translation"
2585 msgstr "Tłumaczenie"
2586
2587 msgid "Translation:"
2588 msgstr "Tłumaczenie:"
2589
2590 msgid "Transmission Mode"
2591 msgstr "Tryb transmisji"
2592
2593 msgid "Transmission mode"
2594 msgstr "tryb transmisji"
2595
2596 msgid "Transponder"
2597 msgstr "Transponder"
2598
2599 msgid "Transponder Type"
2600 msgstr "Typ transpondera"
2601
2602 msgid "Tries left:"
2603 msgstr "Próby skończone:"
2604
2605 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2606 msgstr ""
2607 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
2608
2609 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2610 msgstr ""
2611 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
2612
2613 msgid "Tue"
2614 msgstr "Wto"
2615
2616 msgid "Tuesday"
2617 msgstr "Wtorek"
2618
2619 msgid "Tune"
2620 msgstr "Ustaw"
2621
2622 msgid "Tune failed!"
2623 msgstr "Strojenie nieudane!"
2624
2625 msgid "Tuner"
2626 msgstr "Tuner"
2627
2628 msgid "Tuner "
2629 msgstr "Tuner "
2630
2631 msgid "Tuner Slot"
2632 msgstr "Slot tunera"
2633
2634 msgid "Tuner configuration"
2635 msgstr "Konfiguracja tunera"
2636
2637 msgid "Tuner status"
2638 msgstr "Status tunera"
2639
2640 msgid "Turkish"
2641 msgstr "Turecki"
2642
2643 msgid "Two"
2644 msgstr "Dwa"
2645
2646 msgid "Type of scan"
2647 msgstr "Tym skanowania"
2648
2649 msgid "USALS"
2650 msgstr "USALS"
2651
2652 msgid "USB"
2653 msgstr "USB"
2654
2655 msgid "USB Stick"
2656 msgstr "USB Stick"
2657
2658 msgid ""
2659 "Unable to complete filesystem check.\n"
2660 "Error: "
2661 msgstr ""
2662 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
2663 "Błąd: "
2664
2665 msgid ""
2666 "Unable to initialize harddisk.\n"
2667 "Error: "
2668 msgstr ""
2669 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
2670 "Błąd: "
2671
2672 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
2673 msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
2674
2675 msgid "Universal LNB"
2676 msgstr "Uniwersalny LNB"
2677
2678 msgid "Unmount failed"
2679 msgstr "Błąd odmontowania"
2680
2681 msgid "Updates your receiver's software"
2682 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie twojego tunera"
2683
2684 msgid "Updating finished. Here is the result:"
2685 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
2686
2687 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
2688 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
2689
2690 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
2691 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
2692
2693 msgid "Upgrading"
2694 msgstr "Aktualizowanie"
2695
2696 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
2697 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
2698
2699 msgid "Use DHCP"
2700 msgstr "Użyj DHCP"
2701
2702 msgid "Use Power Measurement"
2703 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
2704
2705 msgid "Use a gateway"
2706 msgstr "Użyj bramy"
2707
2708 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
2709 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
2710 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
2711 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
2712 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
2713 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
2714 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
2715 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
2716 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
2717 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
2718 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
2719 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
2720 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
2721 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
2722
2723 msgid "Use power measurement"
2724 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
2725
2726 msgid ""
2727 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
2728 "\n"
2729 "Please set up tuner A"
2730 msgstr ""
2731 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
2732 "\n"
2733 "Wybierz Tuner A"
2734
2735 msgid ""
2736 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
2737 "press OK."
2738 msgstr "Uzyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
2739
2740 msgid "Use usals for this sat"
2741 msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
2742
2743 msgid "Use wizard to set up basic features"
2744 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
2745
2746 msgid "Used service scan type"
2747 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
2748
2749 msgid "User defined"
2750 msgstr "Zdefiniowany przez uzytkownika"
2751
2752 msgid "VCR scart"
2753 msgstr "Przełącz VCR"
2754
2755 msgid "Video Fine-Tuning"
2756 msgstr "Ustawienia Czystego Obrazu"
2757
2758 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
2759 msgstr "Kreator Czystego Obrazu "
2760
2761 msgid "Video Output"
2762 msgstr "Wyjście Wideo"
2763
2764 msgid "Video Setup"
2765 msgstr "Ustawienia Wideo"
2766
2767 msgid "Video Wizard"
2768 msgstr "Kreator Wideo"
2769
2770 msgid ""
2771 "Video input selection\n"
2772 "\n"
2773 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
2774 "input port).\n"
2775 "\n"
2776 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
2777 msgstr ""
2778 "Wybór wejścia wideo\n"
2779 "\n"
2780 "Prosze wciśnij OK jeśli widzisz ta stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
2781 "port wejścia).\n"
2782 "\n"
2783 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
2784
2785 msgid "Video mode selection."
2786 msgstr "Wybór trybu wideo"
2787
2788 msgid "View Rass interactive..."
2789 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
2790
2791 msgid "View teletext..."
2792 msgstr "Pokaż teletext..."
2793
2794 msgid "Voltage mode"
2795 msgstr "Tryb napięcia"
2796
2797 msgid "Volume"
2798 msgstr "Głośność"
2799
2800 msgid "W"
2801 msgstr "W"
2802
2803 msgid "WSS on 4:3"
2804 msgstr "WSS na 4:3"
2805
2806 msgid "Waiting"
2807 msgstr ""
2808
2809 msgid ""
2810 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
2811 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
2812 "Please press OK to begin."
2813 msgstr ""
2814 "Teraz sprawdzimy czy twój TV może wyświetlić obraz w 50hz. Jesli twój obraz "
2815 "stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony na 60hz.\n"
2816 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
2817
2818 msgid "Wed"
2819 msgstr "Śro"
2820
2821 msgid "Wednesday"
2822 msgstr "Środa"
2823
2824 msgid "Weekday"
2825 msgstr "Dzień tygodnia"
2826
2827 msgid ""
2828 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
2829 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
2830 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
2831 msgstr ""
2832 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie twoim "
2833 "asystentem aktualizując oprogramowanie w twoim Dreamboxie przez dostarczenie "
2834 "kopii twoich aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować twoje "
2835 "oprogramowanie."
2836
2837 msgid ""
2838 "Welcome.\n"
2839 "\n"
2840 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
2841 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
2842 msgstr ""
2843 "Witaj.\n"
2844 "\n"
2845 "Ten kreator przeprowadzi ciebie przez podstawowe ustawienia twojego "
2846 "Dreamboxa.\n"
2847 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
2848
2849 msgid "Welcome..."
2850 msgstr ""
2851
2852 msgid "West"
2853 msgstr "Zachód"
2854
2855 msgid "What do you want to scan?"
2856 msgstr "Co chcesz skanować?"
2857
2858 msgid "Where do you want to backup your settings?"
2859 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie twoich ustawień?"
2860
2861 msgid "Wireless"
2862 msgstr "Bezprzewodowy"
2863
2864 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
2865 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
2866
2867 msgid "YPbPr"
2868 msgstr "YPbPr"
2869
2870 msgid "Year:"
2871 msgstr "Rok:"
2872
2873 msgid "Yes"
2874 msgstr "Tak"
2875
2876 msgid "Yes, backup my settings!"
2877 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
2878
2879 msgid "Yes, do a manual scan now"
2880 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
2881
2882 msgid "Yes, do an automatic scan now"
2883 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
2884
2885 msgid "Yes, do another manual scan now"
2886 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
2887
2888 msgid "Yes, perform a shutdown now."
2889 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
2890
2891 msgid "Yes, restore the settings now"
2892 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
2893
2894 msgid "Yes, returning to movie list"
2895 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
2896
2897 msgid "Yes, view the tutorial"
2898 msgstr "tak, pokaż podręcznik"
2899
2900 msgid ""
2901 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
2902 "want to be installed."
2903 msgstr ""
2904
2905 msgid "You can choose, what you want to install.."
2906 msgstr ""
2907
2908 msgid "You cannot delete this!"
2909 msgstr "Nie można usunąc tego!"
2910
2911 msgid ""
2912 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
2913 "default settings later in the settings menu."
2914 msgstr ""
2915
2916 msgid ""
2917 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
2918 msgstr ""
2919
2920 msgid ""
2921 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
2922 "harddisk is not an option for you."
2923 msgstr ""
2924 "Wydaje się że nie masz HDD w Dreamboxie. Więc tworzenie kopii na HDD nie "
2925 "jest opcją dla ciebie."
2926
2927 msgid ""
2928 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
2929 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
2930 "to the harddisk!\n"
2931 "Please press OK to start the backup now."
2932 msgstr ""
2933 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
2934 "czy jest  w użyciu teraz. Wiec lepiej zrób kopie na HDD!\n"
2935 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
2936
2937 msgid ""
2938 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
2939 "Please press OK to start the backup now."
2940 msgstr ""
2941 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
2942 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
2943
2944 msgid ""
2945 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
2946 "backup now."
2947 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząc tworzenie kopii teraz."
2948
2949 msgid "You have to wait for"
2950 msgstr "Musisz poczekać na"
2951
2952 msgid ""
2953 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
2954 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
2955 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
2956 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
2957 "your settings."
2958 msgstr ""
2959 "Potrzebujesz PC połączony do twojego Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej "
2960 "informacji odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
2961 "Teraz twój Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji "
2962 "aktualizacji ze strony, twoje nowe oprogramowanie zapyta ciebie o "
2963 "przywrócenie twoich ustawień."
2964
2965 msgid ""
2966 "You need to define some keywords first!\n"
2967 "Press the menu-key to define keywords.\n"
2968 "Do you want to define keywords now?"
2969 msgstr ""
2970 "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
2971 "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
2972 "Czy chcesz zdefiniować teraz?"
2973
2974 msgid ""
2975 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
2976 "\n"
2977 "Do you want to set the pin now?"
2978 msgstr ""
2979 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed twoimi dziećmi.\n"
2980 "\n"
2981 "czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
2982
2983 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
2984 msgstr "Twój TV działa z 50 Hz. Wspaniale!"
2985
2986 msgid ""
2987 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
2988 "process."
2989 msgstr ""
2990 "Twoja kopia zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie procesu aktualizacji."
2991
2992 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
2993 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
2994
2995 msgid ""
2996 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
2997 "try again."
2998 msgstr ""
2999 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3000 "ponownie."
3001
3002 msgid ""
3003 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3004 "Press OK to start upgrade."
3005 msgstr ""
3006 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3007 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3008
3009 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3010 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3011
3012 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3013 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3014
3015 msgid "[alternative edit]"
3016 msgstr "[edycja wybranych]"
3017
3018 msgid "[bouquet edit]"
3019 msgstr "[edycja bukietu]"
3020
3021 msgid "[favourite edit]"
3022 msgstr "[edycja ulubionych]"
3023
3024 msgid "[move mode]"
3025 msgstr "[tryb przesuwania]"
3026
3027 msgid "abort alternatives edit"
3028 msgstr "Przerwij edycje wybranych"
3029
3030 msgid "abort bouquet edit"
3031 msgstr "Przerwij edycje bukietów"
3032
3033 msgid "abort favourites edit"
3034 msgstr "Przerwij edycje ulubionych"
3035
3036 msgid "about to start"
3037 msgstr "Jak rozpocząć"
3038
3039 msgid "add alternatives"
3040 msgstr "Dodaj wybrane"
3041
3042 msgid "add bouquet"
3043 msgstr "Dodaj bukiet"
3044
3045 msgid "add directory to playlist"
3046 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
3047
3048 msgid "add file to playlist"
3049 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
3050
3051 msgid "add files to playlist"
3052 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3053
3054 msgid "add marker"
3055 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
3056
3057 msgid "add recording (enter recording duration)"
3058 msgstr "Dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
3059
3060 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3061 msgstr "Dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
3062
3063 msgid "add recording (indefinitely)"
3064 msgstr "Dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
3065
3066 msgid "add recording (stop after current event)"
3067 msgstr "Dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3068
3069 msgid "add service to bouquet"
3070 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
3071
3072 msgid "add service to favourites"
3073 msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
3074
3075 msgid "add to parental protection"
3076 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3077
3078 msgid "advanced"
3079 msgstr "Zaawansowane"
3080
3081 msgid "alphabetic sort"
3082 msgstr "sortuj alfabetycznie"
3083
3084 msgid ""
3085 "are you sure you want to restore\n"
3086 "following backup:\n"
3087 msgstr ""
3088 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3089 "następującą kopie:\n"
3090
3091 msgid "back"
3092 msgstr "Wróć"
3093
3094 msgid "better"
3095 msgstr "Lepszy"
3096
3097 msgid "blacklist"
3098 msgstr "Czarna lista"
3099
3100 msgid "by Exif"
3101 msgstr "Przez Exif"
3102
3103 msgid "change recording (duration)"
3104 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
3105
3106 msgid "change recording (endtime)"
3107 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
3108
3109 msgid "circular left"
3110 msgstr "Kołój w lewo"
3111
3112 msgid "circular right"
3113 msgstr "Kołój w prawo"
3114
3115 msgid "clear playlist"
3116 msgstr "Wyczyść playliste"
3117
3118 msgid "complex"
3119 msgstr "Złożony"
3120
3121 msgid "config menu"
3122 msgstr "Menu konfiguracji"
3123
3124 msgid "continue"
3125 msgstr "Kontynuuj"
3126
3127 msgid "copy to bouquets"
3128 msgstr "Kopiuj do bukietów"
3129
3130 msgid "daily"
3131 msgstr "Codziennie"
3132
3133 msgid "delete"
3134 msgstr "Usuń"
3135
3136 msgid "delete cut"
3137 msgstr "Usuń wycięte"
3138
3139 msgid "delete playlist entry"
3140 msgstr "usuń wpis playlisty"
3141
3142 msgid "delete saved playlist"
3143 msgstr "usuń zachowaną playlistę"
3144
3145 msgid "delete..."
3146 msgstr "Usuń..."
3147
3148 msgid "disable"
3149 msgstr "Wyłącz"
3150
3151 msgid "disable move mode"
3152 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
3153
3154 msgid "disabled"
3155 msgstr "Wyłączone"
3156
3157 msgid "do not change"
3158 msgstr "Nie zmieniaj"
3159
3160 msgid "do nothing"
3161 msgstr "Nic nie rób"
3162
3163 msgid "don't record"
3164 msgstr "Nie nagrywaj"
3165
3166 msgid "done!"
3167 msgstr "Zrobione!"
3168
3169 msgid "edit alternatives"
3170 msgstr "Edytuj wybrane"
3171
3172 msgid "empty"
3173 msgstr "Puste"
3174
3175 msgid "enable"
3176 msgstr "Włączone"
3177
3178 msgid "enable bouquet edit"
3179 msgstr "Włącz edycje bukietu"
3180
3181 msgid "enable favourite edit"
3182 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
3183
3184 msgid "enable move mode"
3185 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
3186
3187 msgid "enabled"
3188 msgstr "Włączone"
3189
3190 msgid "end alternatives edit"
3191 msgstr "Koniec edycji wybranych"
3192
3193 msgid "end bouquet edit"
3194 msgstr "Koniec edycji bukietów"
3195
3196 msgid "end cut here"
3197 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
3198
3199 msgid "end favourites edit"
3200 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
3201
3202 msgid "equal to Socket A"
3203 msgstr "Równaj do Gniazda A"
3204
3205 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3206 msgstr ""
3207
3208 msgid "exit mediaplayer"
3209 msgstr "wyjdź z mediaplayera"
3210
3211 msgid "exit movielist"
3212 msgstr "wyjdź z listy filmów"
3213
3214 msgid "fine-tune your display"
3215 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
3216
3217 msgid "forward to the next chapter"
3218 msgstr ""
3219
3220 msgid "free diskspace"
3221 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
3222
3223 msgid "full /etc directory"
3224 msgstr "Pełen folder /etc"
3225
3226 msgid "go to deep standby"
3227 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
3228
3229 msgid "go to standby"
3230 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
3231
3232 msgid "hear radio..."
3233 msgstr "Słuchaj radia..."
3234
3235 msgid "help..."
3236 msgstr "Pomoc..."
3237
3238 msgid "hide extended description"
3239 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
3240
3241 msgid "hide player"
3242 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
3243
3244 msgid "horizontal"
3245 msgstr "Pozioma (H)"
3246
3247 msgid "hour"
3248 msgstr "Godzina"
3249
3250 msgid "hours"
3251 msgstr "Godziny"
3252
3253 msgid "immediate shutdown"
3254 msgstr "wyłącz natychmiast"
3255
3256 #, python-format
3257 msgid ""
3258 "incoming call!\n"
3259 "%s calls on %s!"
3260 msgstr ""
3261 "Przychodząca rozmowa!\n"
3262 "%s rozmowy włączone %s!"
3263
3264 msgid "init module"
3265 msgstr "Moduł init"
3266
3267 msgid "insert mark here"
3268 msgstr "Wstaw zaznaczenie tu"
3269
3270 msgid "jump back to the previous title"
3271 msgstr ""
3272
3273 msgid "jump forward to the next title"
3274 msgstr ""
3275
3276 msgid "jump to listbegin"
3277 msgstr "skocz do początku listy"
3278
3279 msgid "jump to listend"
3280 msgstr "skocz do końca listy"
3281
3282 msgid "jump to next marked position"
3283 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
3284
3285 msgid "jump to previous marked position"
3286 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
3287
3288 msgid "leave movie player..."
3289 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
3290
3291 msgid "left"
3292 msgstr "Lewo"
3293
3294 msgid "list style compact"
3295 msgstr "kompaktowy styl listy"
3296
3297 msgid "list style compact with description"
3298 msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
3299
3300 msgid "list style default"
3301 msgstr "domyślny styl listy"
3302
3303 msgid "list style single line"
3304 msgstr "styl listy pojedyncza linia"
3305
3306 msgid "load playlist"
3307 msgstr "załaduj playliste"
3308
3309 msgid "locked"
3310 msgstr "Zablokowany"
3311
3312 msgid "loopthrough to socket A"
3313 msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
3314
3315 msgid "manual"
3316 msgstr "Ręcznie"
3317
3318 msgid "menu"
3319 msgstr "menu"
3320
3321 msgid "mins"
3322 msgstr "min's"
3323
3324 msgid "minute"
3325 msgstr "Minuta"
3326
3327 msgid "minutes"
3328 msgstr "Minutach"
3329
3330 msgid "minutes and"
3331 msgstr "Koniec minut"
3332
3333 msgid "move PiP to main picture"
3334 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
3335
3336 msgid "movie list"
3337 msgstr "lista filmów"
3338
3339 msgid "multinorm"
3340 msgstr "Multinorm"
3341
3342 msgid "never"
3343 msgstr "Nigdy"
3344
3345 msgid "next channel"
3346 msgstr "Następny kanał"
3347
3348 msgid "next channel in history"
3349 msgstr "Następny kanał w historii"
3350
3351 msgid "no"
3352 msgstr "Nie"
3353
3354 msgid "no HDD found"
3355 msgstr "Nie znaleziono HDD"
3356
3357 msgid "no Picture found"
3358 msgstr "Nie znaleziono obrazka"
3359
3360 msgid "no module found"
3361 msgstr "Nie znaleziono modułu"
3362
3363 msgid "no standby"
3364 msgstr "Bez stanu czuwania"
3365
3366 msgid "no timeout"
3367 msgstr "Bez końca"
3368
3369 msgid "none"
3370 msgstr "Żaden"
3371
3372 msgid "not locked"
3373 msgstr "Nie zablokowany"
3374
3375 msgid "nothing connected"
3376 msgstr "nic nie połączono"
3377
3378 msgid "off"
3379 msgstr "Wyłączony"
3380
3381 msgid "on"
3382 msgstr "Włączony"
3383
3384 msgid "once"
3385 msgstr "Raz"
3386
3387 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3388 msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
3389
3390 msgid "open servicelist"
3391 msgstr "Otwórz listę serwisów"
3392
3393 msgid "open servicelist(down)"
3394 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
3395
3396 msgid "open servicelist(up)"
3397 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
3398
3399 msgid "pass"
3400 msgstr "Hasło"
3401
3402 msgid "pause"
3403 msgstr "Pauza"
3404
3405 msgid "play entry"
3406 msgstr "wstęp odtwarzania"
3407
3408 msgid "play from next mark or playlist entry"
3409 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3410
3411 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3412 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3413
3414 msgid "please press OK when ready"
3415 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
3416
3417 msgid "please wait, loading picture..."
3418 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
3419
3420 msgid "previous channel"
3421 msgstr "Poprzedni kanał"
3422
3423 msgid "previous channel in history"
3424 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
3425
3426 msgid "record"
3427 msgstr "Nagraj"
3428
3429 msgid "recording..."
3430 msgstr "Nagrywanie..."
3431
3432 msgid "remove after this position"
3433 msgstr "Usuń po tej pozycji"
3434
3435 msgid "remove all alternatives"
3436 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
3437
3438 msgid "remove all new found flags"
3439 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
3440
3441 msgid "remove before this position"
3442 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
3443
3444 msgid "remove entry"
3445 msgstr "Usuń wstęp"
3446
3447 msgid "remove from parental protection"
3448 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
3449
3450 msgid "remove new found flag"
3451 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
3452
3453 msgid "remove this mark"
3454 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
3455
3456 msgid "repeated"
3457 msgstr "Powtórzone"
3458
3459 msgid "rewind to the previous chapter"
3460 msgstr ""
3461
3462 msgid "right"
3463 msgstr "Prawo"
3464
3465 msgid "save playlist"
3466 msgstr "zapisz playliste"
3467
3468 #, python-format
3469 msgid "scan done! %d services found!"
3470 msgstr "skanowanie skończone! %d znalezionych serwisów!"
3471
3472 msgid "scan done! No service found!"
3473 msgstr "skanowanie skończone! Nie znaleziono serwisów!"
3474
3475 msgid "scan done! One service found!"
3476 msgstr "skanowanie skończone! Jeden serwis znaleziony!"
3477
3478 #, python-format
3479 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3480 msgstr "skanowanie w toku - %d %% skończone! %d znalezionych serwisów!"
3481
3482 msgid "scan state"
3483 msgstr "Status skanowania"
3484
3485 msgid "second"
3486 msgstr "Drugi"
3487
3488 msgid "second cable of motorized LNB"
3489 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
3490
3491 msgid "seconds"
3492 msgstr "Sekundy"
3493
3494 msgid "seconds."
3495 msgstr "Sekundy."
3496
3497 msgid "select movie"
3498 msgstr "wybierz film"
3499
3500 msgid "select the movie path"
3501 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
3502
3503 msgid "service pin"
3504 msgstr "Pin serwisu"
3505
3506 msgid "setup pin"
3507 msgstr "Pin ustawień"
3508
3509 msgid "show DVD main menu"
3510 msgstr ""
3511
3512 msgid "show EPG..."
3513 msgstr "Pokaż EPG..."
3514
3515 msgid "show all"
3516 msgstr "pokaż wszystkie"
3517
3518 msgid "show alternatives"
3519 msgstr "Pokaż wybrane"
3520
3521 msgid "show event details"
3522 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
3523
3524 msgid "show extended description"
3525 msgstr "pokaż rozszerzony opis"
3526
3527 msgid "show first tag"
3528 msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
3529
3530 msgid "show second tag"
3531 msgstr "pokaż drugą etykietę"
3532
3533 msgid "show shutdown menu"
3534 msgstr "pokaż menu wyłączania"
3535
3536 msgid "show single service EPG..."
3537 msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
3538
3539 msgid "show tag menu"
3540 msgstr "pokaż etykietę menu"
3541
3542 msgid "show transponder info"
3543 msgstr "Pokaż info transpondera"
3544
3545 msgid "shuffle playlist"
3546 msgstr "tasuj playliste"
3547
3548 msgid "shutdown"
3549 msgstr "Wyłącz"
3550
3551 msgid "simple"
3552 msgstr "Prosty"
3553
3554 msgid "skip backward"
3555 msgstr "Skocz wstecz"
3556
3557 msgid "skip backward (enter time)"
3558 msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
3559
3560 msgid "skip forward"
3561 msgstr "Skocz w przód"
3562
3563 msgid "skip forward (enter time)"
3564 msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
3565
3566 msgid "sort by date"
3567 msgstr "sortuj poprzez datę"
3568
3569 msgid "standard"
3570 msgstr "standardowy"
3571
3572 msgid "standby"
3573 msgstr "Czuwanie"
3574
3575 msgid "start cut here"
3576 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
3577
3578 msgid "start timeshift"
3579 msgstr "Rozpocznij timeshift"
3580
3581 msgid "stereo"
3582 msgstr "Stereo"
3583
3584 msgid "stop PiP"
3585 msgstr "zatrzymaj PiP"
3586
3587 msgid "stop entry"
3588 msgstr "zatrzymaj wstęp"
3589
3590 msgid "stop recording"
3591 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
3592
3593 msgid "stop timeshift"
3594 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
3595
3596 msgid "swap PiP and main picture"
3597 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
3598
3599 msgid "switch to filelist"
3600 msgstr "Przeącz na listę plików"
3601
3602 msgid "switch to playlist"
3603 msgstr "Przełącz na playliste"
3604
3605 msgid "switch to the next audio track"
3606 msgstr ""
3607
3608 msgid "switch to the next subtitle language"
3609 msgstr ""
3610
3611 msgid "text"
3612 msgstr "Tekst"
3613
3614 msgid "this recording"
3615 msgstr "To nagranie"
3616
3617 msgid "this service is protected by a parental control pin"
3618 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
3619
3620 msgid "toggle a cut mark at the current position"
3621 msgstr "przetkaj ucięty znak w aktualnej pozycji"
3622
3623 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
3624 msgstr ""
3625
3626 msgid "unknown service"
3627 msgstr "Nieznany serwis"
3628
3629 msgid "until restart"
3630 msgstr "Aż do startu"
3631
3632 msgid "user defined"
3633 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
3634
3635 msgid "vertical"
3636 msgstr "Pionowa (V)"
3637
3638 msgid "view extensions..."
3639 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
3640
3641 msgid "view recordings..."
3642 msgstr "Wyświetl nagrania..."
3643
3644 msgid "wait for ci..."
3645 msgstr "Czekan na ci..."
3646
3647 msgid "wait for mmi..."
3648 msgstr "czekaj na mmi..."
3649
3650 msgid "waiting"
3651 msgstr "Oczekiwanie"
3652
3653 msgid "weekly"
3654 msgstr "Tygodniowy"
3655
3656 msgid "whitelist"
3657 msgstr "Biała lista"
3658
3659 msgid "yes"
3660 msgstr "Tak"
3661
3662 msgid "yes (keep feeds)"
3663 msgstr "Tak (trzymaj je)"
3664
3665 msgid ""
3666 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
3667 "assistance before rebooting your dreambox."
3668 msgstr ""
3669 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
3670 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
3671
3672 msgid "zap"
3673 msgstr "Przełącz"
3674
3675 msgid "zapped"
3676 msgstr "Przełączony"
3677
3678 #~ msgid ""
3679 #~ "\n"
3680 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
3681 #~ msgstr ""
3682 #~ "\n"
3683 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
3684
3685 #~ msgid "Choose Location"
3686 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
3687
3688 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
3689 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
3690
3691 #~ msgid "Games / Plugins"
3692 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
3693
3694 #~ msgid "Movie Menu"
3695 #~ msgstr "Menu filmu"
3696
3697 #~ msgid "Startwizard"
3698 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
3699
3700 #~ msgid ""
3701 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
3702 #~ "Please refer to the user manual.\n"
3703 #~ "Error: "
3704 #~ msgstr ""
3705 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
3706 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
3707 #~ "Błąd: "
3708
3709 #~ msgid "VCR Switch"
3710 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
3711
3712 #~ msgid ""
3713 #~ "scan done!\n"
3714 #~ "%d services found!"
3715 #~ msgstr ""
3716 #~ "Skanowanie skończone!\n"
3717 #~ "%d znalezionych serwisów!"
3718
3719 #~ msgid ""
3720 #~ "scan done!\n"
3721 #~ "No service found!"
3722 #~ msgstr ""
3723 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
3724 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
3725
3726 #~ msgid ""
3727 #~ "scan done!\n"
3728 #~ "One service found!"
3729 #~ msgstr ""
3730 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
3731 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
3732
3733 #~ msgid ""
3734 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
3735 #~ "%d services found!"
3736 #~ msgstr ""
3737 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
3738 #~ "%d znalezionych serwisów!"