locale update, thanks to zbigzbig20
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-10-09 13:06+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-10-24 11:18+0100\n"
12 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
25
26 msgid ""
27 "\n"
28 "After pressing OK, please wait!"
29 msgstr ""
30 "\n"
31 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
32
33 msgid ""
34 "\n"
35 "Backup your Dreambox settings."
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Kopia ustawień Dreamboxa."
39
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Edit the upgrade source address."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Edytuj adres aktualizacji."
46
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Online update of your Dreambox software."
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
53
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Press OK on your remote control to continue."
57 msgstr ""
58 "\n"
59 "Wciśnij OK aby kontynuować."
60
61 msgid ""
62 "\n"
63 "Restore your Dreambox settings."
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
67
68 msgid ""
69 "\n"
70 "Restore your Dreambox with a new firmware."
71 msgstr ""
72 "\n"
73 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
74
75 msgid ""
76 "\n"
77 "Restore your backups by date."
78 msgstr ""
79 "\n"
80 "Przywróć kopie według daty."
81
82 msgid ""
83 "\n"
84 "Scan for local packages and install them."
85 msgstr ""
86 "\n"
87 "Szukaj lokalne paczki i instaluj je."
88
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Select your backup device.\n"
92 "Current device: "
93 msgstr ""
94 "\n"
95 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
96 "Aktualne urządzenie: "
97
98 msgid ""
99 "\n"
100 "View, install and remove available or installed packages."
101 msgstr ""
102 "\n"
103 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
104
105 msgid " "
106 msgstr " "
107
108 msgid " extensions."
109 msgstr "Rozszerzenia"
110
111 msgid " packages selected."
112 msgstr "Wybrane paczki"
113
114 msgid " updates available."
115 msgstr "Dostępne aktualizacje"
116
117 msgid "#000000"
118 msgstr "#000000"
119
120 msgid "#0064c7"
121 msgstr "#0064c7"
122
123 msgid "#25062748"
124 msgstr "#25062748"
125
126 msgid "#389416"
127 msgstr "#389416"
128
129 msgid "#80000000"
130 msgstr "#80000000"
131
132 msgid "#80ffffff"
133 msgstr "#80ffffff"
134
135 msgid "#bab329"
136 msgstr "#bab329"
137
138 msgid "#f23d21"
139 msgstr "#f23d21"
140
141 msgid "#ffffff"
142 msgstr "#ffffff"
143
144 msgid "#ffffffff"
145 msgstr "#ffffffff"
146
147 msgid "%H:%M"
148 msgstr "%H:%M"
149
150 #, python-format
151 msgid "%d jobs are running in the background!"
152 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
153
154 #, python-format
155 msgid "%d min"
156 msgstr "%d min"
157
158 #, python-format
159 msgid "%d services found!"
160 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
161
162 msgid "%d.%B %Y"
163 msgstr "%d.%B %Y"
164
165 #, python-format
166 msgid ""
167 "%s\n"
168 "(%s, %d MB free)"
169 msgstr ""
170 "%s\n"
171 "(%s, %d MB wolne)"
172
173 #, python-format
174 msgid "%s (%s)\n"
175 msgstr "%s (%s)\n"
176
177 msgid "(ZAP)"
178 msgstr "(Przełącz)"
179
180 msgid "(empty)"
181 msgstr "(puste)"
182
183 msgid "(show optional DVD audio menu)"
184 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
185
186 msgid "* Only available if more than one interface is active."
187 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
188
189 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
190 msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
191
192 msgid ".NFI Download failed:"
193 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
194
195 msgid ""
196 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
197 msgstr ""
198 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
199 "flashować tym image'm!"
200
201 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
202 msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
203
204 msgid "/var directory"
205 msgstr "Katalog /var"
206
207 msgid "0"
208 msgstr "0"
209
210 msgid "1"
211 msgstr "1"
212
213 msgid "1.0"
214 msgstr "1.0"
215
216 msgid "1.1"
217 msgstr "1.1"
218
219 msgid "1.2"
220 msgstr "1.2"
221
222 msgid "12V output"
223 msgstr "Wyjście 12V"
224
225 msgid "13 V"
226 msgstr "13 V"
227
228 msgid "16:10"
229 msgstr "16:10"
230
231 msgid "16:10 Letterbox"
232 msgstr "16:10 Letterbox"
233
234 msgid "16:10 PanScan"
235 msgstr "16:10 PanScan"
236
237 msgid "16:9"
238 msgstr "16:9"
239
240 msgid "16:9 Letterbox"
241 msgstr "16:9 Letterbox"
242
243 msgid "16:9 always"
244 msgstr "16:9 zawsze"
245
246 msgid "18 V"
247 msgstr "18 V"
248
249 msgid "2"
250 msgstr "2"
251
252 msgid "3"
253 msgstr "3"
254
255 msgid "30 minutes"
256 msgstr "30 minut"
257
258 msgid "4"
259 msgstr "4"
260
261 msgid "4:3"
262 msgstr "4:3"
263
264 msgid "4:3 Letterbox"
265 msgstr "4:3 Letterbox"
266
267 msgid "4:3 PanScan"
268 msgstr "4:3 PanScan"
269
270 msgid "5"
271 msgstr "5"
272
273 msgid "5 minutes"
274 msgstr "5 minut"
275
276 msgid "50 Hz"
277 msgstr "50 Hz"
278
279 msgid "6"
280 msgstr "6"
281
282 msgid "60 minutes"
283 msgstr "60 minut"
284
285 msgid "7"
286 msgstr "7"
287
288 msgid "8"
289 msgstr "8"
290
291 msgid "9"
292 msgstr "9"
293
294 msgid "<unknown>"
295 msgstr "<nieznany>"
296
297 msgid "??"
298 msgstr "??"
299
300 msgid "A"
301 msgstr "A"
302
303 #, python-format
304 msgid ""
305 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
306 "Do you want to keep your version?"
307 msgstr ""
308 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
309 "Czy zachować aktualną wersję?"
310
311 msgid ""
312 "A finished record timer wants to set your\n"
313 "Dreambox to standby. Do that now?"
314 msgstr ""
315 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
316 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
317
318 msgid ""
319 "A finished record timer wants to shut down\n"
320 "your Dreambox. Shutdown now?"
321 msgstr ""
322 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
323 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
324
325 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
326 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
327
328 #, python-format
329 msgid ""
330 "A record has been started:\n"
331 "%s"
332 msgstr ""
333 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
334 "%s"
335
336 msgid ""
337 "A recording is currently running.\n"
338 "What do you want to do?"
339 msgstr ""
340 "Nagrywanie w toku...\n"
341 "Co chcesz zrobić?"
342
343 msgid ""
344 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
345 "configure the positioner."
346 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
347
348 msgid ""
349 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
350 "start the satfinder."
351 msgstr ""
352 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
353 "sygnału."
354
355 #, python-format
356 msgid "A required tool (%s) was not found."
357 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
358
359 msgid ""
360 "A sleep timer wants to set your\n"
361 "Dreambox to standby. Do that now?"
362 msgstr ""
363 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
364 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
365
366 msgid ""
367 "A sleep timer wants to shut down\n"
368 "your Dreambox. Shutdown now?"
369 msgstr ""
370 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
371 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
372
373 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
374 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
375
376 msgid ""
377 "A timer failed to record!\n"
378 "Disable TV and try again?\n"
379 msgstr ""
380 "Timer nie mógł nagrać!\n"
381 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
382
383 msgid "A/V Settings"
384 msgstr "Ustawienia A/V"
385
386 msgid "AA"
387 msgstr "AA"
388
389 msgid "AB"
390 msgstr "AB"
391
392 msgid "AC3 default"
393 msgstr "AC3 domyślnie"
394
395 msgid "AC3 downmix"
396 msgstr "AC3 downmix"
397
398 msgid "Abort"
399 msgstr "Przerwij"
400
401 msgid "About"
402 msgstr "O tunerze..."
403
404 msgid "About..."
405 msgstr "Informacje o tunerze..."
406
407 msgid "Action on long powerbutton press"
408 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
409
410 msgid "Action:"
411 msgstr "Akcja:"
412
413 msgid "Activate Picture in Picture"
414 msgstr "Aktywuj PiP"
415
416 msgid "Activate network settings"
417 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
418
419 msgid "Adapter settings"
420 msgstr "Ustawienia adaptera"
421
422 msgid "Add"
423 msgstr "Dodaj"
424
425 msgid "Add Bookmark"
426 msgstr "Dodaj zakładkę"
427
428 msgid "Add WLAN configuration?"
429 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
430
431 msgid "Add a mark"
432 msgstr "Dodaj znacznik"
433
434 msgid "Add a new title"
435 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
436
437 msgid "Add network configuration?"
438 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
439
440 msgid "Add timer"
441 msgstr "Dodaj timer"
442
443 msgid "Add title"
444 msgstr "Dodaj tytuł"
445
446 msgid "Add to bouquet"
447 msgstr "Dodaj do bukietu"
448
449 msgid "Add to favourites"
450 msgstr "Dodaj do ulubionych"
451
452 msgid ""
453 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
454 "enabled."
455 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
456
457 msgid "Adds network configuration if enabled."
458 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
459
460 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
461 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
462
463 msgid ""
464 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
465 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
466 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
467 "test screens."
468 msgstr ""
469 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
470 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
471 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
472 "zobaczyć inny testowy ekran."
473
474 msgid "Advanced"
475 msgstr "Zaawansowane"
476
477 msgid "Advanced Options"
478 msgstr "Zaawansowane Opcje"
479
480 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
481 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
482
483 msgid "Advanced Video Setup"
484 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
485
486 msgid "Advanced restore"
487 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
488
489 msgid "After event"
490 msgstr "Po wydarzeniu"
491
492 msgid ""
493 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
494 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
495 msgstr ""
496 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
497 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
498 "Dreamboxa."
499
500 msgid "Album"
501 msgstr "Album"
502
503 msgid "All"
504 msgstr "Wszystkie"
505
506 msgid "All Satellites"
507 msgstr "Wszystkie satelity"
508
509 msgid "Alpha"
510 msgstr "Przezroczystość"
511
512 msgid "Alternative radio mode"
513 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
514
515 msgid "Alternative services tuner priority"
516 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
517
518 msgid "Always ask before sending"
519 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
520
521 msgid "An empty filename is illegal."
522 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
523
524 msgid "An unknown error occured!"
525 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
526
527 msgid "Anonymize crashlog?"
528 msgstr "Anonimowy crashlog"
529
530 msgid "Arabic"
531 msgstr "Arabski"
532
533 msgid ""
534 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
535 "\n"
536 msgstr ""
537 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
538 "\n"
539
540 msgid ""
541 "Are you sure you want to delete\n"
542 "following backup:\n"
543 msgstr ""
544 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
545 "tą kopię zapasową:\n"
546
547 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
548 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
549
550 msgid ""
551 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
552 "\n"
553 msgstr ""
554 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
555 "\n"
556
557 msgid ""
558 "Are you sure you want to restore\n"
559 "following backup:\n"
560 msgstr ""
561 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
562 "daną kopię:\n"
563
564 msgid ""
565 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
566 "Enigma2 will restart after the restore"
567 msgstr ""
568 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
569 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
570
571 msgid "Artist"
572 msgstr "Artysta"
573
574 msgid "Ask before shutdown:"
575 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
576
577 msgid "Ask user"
578 msgstr "Zapytaj użytkownika"
579
580 msgid "Aspect Ratio"
581 msgstr "Format obrazu:"
582
583 msgid "Audio"
584 msgstr "Dźwięk"
585
586 msgid "Audio Options..."
587 msgstr "Opcje Dźwięku..."
588
589 msgid "Author: "
590 msgstr "Autor: "
591
592 msgid "Authoring mode"
593 msgstr "Tryb autoringu"
594
595 msgid "Auto"
596 msgstr "Auto"
597
598 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
599 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
600
601 msgid "Auto flesh"
602 msgstr "Auto flesh"
603
604 msgid "Auto scart switching"
605 msgstr "Auto przełączanie scart"
606
607 msgid "Automatic"
608 msgstr "Automatycznie"
609
610 msgid "Automatic Scan"
611 msgstr "Automatyczne skanowanie"
612
613 msgid "Available format variables"
614 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
615
616 msgid "B"
617 msgstr "B"
618
619 msgid "BA"
620 msgstr "BA"
621
622 msgid "BB"
623 msgstr "BB"
624
625 msgid "BER"
626 msgstr "BER"
627
628 msgid "BER:"
629 msgstr "BER:"
630
631 msgid "Back"
632 msgstr "Powrót"
633
634 msgid "Background"
635 msgstr "Tło"
636
637 msgid "Backup"
638 msgstr "Kopia zapasowa"
639
640 msgid "Backup Location"
641 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
642
643 msgid "Backup Mode"
644 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
645
646 msgid "Backup done."
647 msgstr "Kopia skończona."
648
649 msgid "Backup failed."
650 msgstr "Kopia nieudana."
651
652 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
653 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
654
655 msgid "Backup is running..."
656 msgstr "Tworzenie kopii..."
657
658 msgid "Backup system settings"
659 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
660
661 msgid "Band"
662 msgstr "Pasmo"
663
664 msgid "Bandwidth"
665 msgstr "Szerokie pasmo"
666
667 msgid "Begin time"
668 msgstr "Czas rozpoczęcia"
669
670 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
671 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
672
673 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
674 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
675
676 msgid "Behavior when a movie is started"
677 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
678
679 msgid "Behavior when a movie is stopped"
680 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
681
682 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
683 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
684
685 msgid "Block noise reduction"
686 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
687
688 msgid "Blue boost"
689 msgstr "Niebieski"
690
691 msgid "Bookmarks"
692 msgstr "Zakładki"
693
694 msgid "Brightness"
695 msgstr "Jasność"
696
697 msgid "Burn DVD"
698 msgstr "Wypal DVD"
699
700 msgid "Burn existing image to DVD"
701 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
702
703 msgid "Burn to DVD..."
704 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
705
706 msgid "Bus: "
707 msgstr "Bus:"
708
709 msgid ""
710 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
711 "displayed."
712 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
713
714 msgid "C"
715 msgstr "C"
716
717 msgid "C-Band"
718 msgstr "Pasmo C"
719
720 msgid "CF Drive"
721 msgstr "Karta CF"
722
723 msgid "CI assignment"
724 msgstr "Zadania CI"
725
726 msgid "CVBS"
727 msgstr "CVBS"
728
729 msgid "Cable"
730 msgstr "Kablówka"
731
732 msgid "Cache Thumbnails"
733 msgstr "Przechowuj miniatury"
734
735 msgid "Call monitoring"
736 msgstr "Monitor rozmów"
737
738 msgid "Cancel"
739 msgstr "Anuluj"
740
741 msgid "Cannot parse feed directory"
742 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
743
744 msgid "Capacity: "
745 msgstr "Pojemność:"
746
747 msgid "Card"
748 msgstr "Karta"
749
750 msgid "Catalan"
751 msgstr "Hiszpański"
752
753 msgid "Change bouquets in quickzap"
754 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
755
756 msgid "Change dir."
757 msgstr "Zmień katalog"
758
759 msgid "Change pin code"
760 msgstr "Zmień kod pin"
761
762 msgid "Change service pin"
763 msgstr "Zmien pin serwisowy"
764
765 msgid "Change service pins"
766 msgstr "Zmień piny serwisowe"
767
768 msgid "Change setup pin"
769 msgstr "Zmień pin ustawień"
770
771 msgid "Change step size"
772 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
773
774 msgid "Channel"
775 msgstr "Wybierz kanał"
776
777 msgid "Channel Selection"
778 msgstr "Wybór kanału"
779
780 msgid "Channel not in services list"
781 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
782
783 msgid "Channel:"
784 msgstr "Kanał:"
785
786 msgid "Channellist menu"
787 msgstr "Menu listy kanałów"
788
789 msgid "Chap."
790 msgstr "Rozdz."
791
792 msgid "Chapter"
793 msgstr "Rozdział"
794
795 msgid "Chapter:"
796 msgstr "Rozdział:"
797
798 msgid "Check"
799 msgstr "Sprawdź"
800
801 msgid "Checking Filesystem..."
802 msgstr "Sprawdź System Plików..."
803
804 msgid "Choose Tuner"
805 msgstr "Wybierz tuner"
806
807 msgid "Choose backup files"
808 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
809
810 msgid "Choose backup location"
811 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
812
813 msgid "Choose bouquet"
814 msgstr "Wybierz bukiet"
815
816 msgid "Choose source"
817 msgstr "Wybierz źródło"
818
819 msgid "Choose target folder"
820 msgstr "Wybierz folder docelowy"
821
822 msgid "Choose upgrade source"
823 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
824
825 msgid "Choose your Skin"
826 msgstr "Wybierz Skina"
827
828 msgid "Circular left"
829 msgstr "Kołój w lewo"
830
831 msgid "Circular right"
832 msgstr "Kołój w prawo"
833
834 msgid "Cleanup"
835 msgstr "Czyść"
836
837 msgid "Cleanup Wizard"
838 msgstr "Kreator czyszczenia"
839
840 msgid "Cleanup Wizard settings"
841 msgstr "Kreator czyszczenia"
842
843 msgid "CleanupWizard"
844 msgstr "Kreator czyszczenia"
845
846 msgid "CleanupWizardConfiguration"
847 msgstr "Kreator czyszczenia"
848
849 msgid "CleanupWizard settings"
850 msgstr "Ustawienia kreatora czyszczenia"
851
852 msgid "Clear before scan"
853 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
854
855 msgid "Clear log"
856 msgstr "Wyczyść log"
857
858 msgid "Close"
859 msgstr "Zamknij"
860
861 msgid "Close title selection"
862 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
863
864 msgid "Code rate high"
865 msgstr "Poziom kodu wysoki"
866
867 msgid "Code rate low"
868 msgstr "Poziom kodu niski"
869
870 msgid "Coderate HP"
871 msgstr "Poziom kodu HP"
872
873 msgid "Coderate LP"
874 msgstr "Poziom kodu LP"
875
876 msgid "Collection name"
877 msgstr "Nazwa kolekcji"
878
879 msgid "Collection settings"
880 msgstr "Ustawienia kolekcji"
881
882 msgid "Color Format"
883 msgstr "Format kolorów"
884
885 msgid "Command execution..."
886 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
887
888 msgid "Command order"
889 msgstr "Kolejność poleceń"
890
891 msgid "Committed DiSEqC command"
892 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
893
894 msgid "Common Interface"
895 msgstr "Moduł Dostępu"
896
897 msgid "Common Interface Assignment"
898 msgstr "Zadania Modułu CI"
899
900 msgid "CommonInterface"
901 msgstr "Moduł CI"
902
903 msgid "Communication"
904 msgstr "Komunikacja"
905
906 msgid "Compact Flash"
907 msgstr "Compact Flash"
908
909 msgid "Compact flash card"
910 msgstr "Karta Compact flash"
911
912 msgid "Complete"
913 msgstr "Zakończ"
914
915 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
916 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
917
918 msgid "Config"
919 msgstr "Config"
920
921 msgid "Configuration Mode"
922 msgstr "Tryb konfiguracji"
923
924 msgid "Configuring"
925 msgstr "Konfigurowanie"
926
927 msgid "Conflicting timer"
928 msgstr "Konflikt timera"
929
930 msgid "Connect"
931 msgstr "Połącz"
932
933 msgid "Connected to"
934 msgstr "Podłączony do"
935
936 msgid "Connected to Fritz!Box!"
937 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
938
939 msgid "Connected!"
940 msgstr "Połączony!"
941
942 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
943 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
944
945 #, python-format
946 msgid ""
947 "Connection to Fritz!Box\n"
948 "failed! (%s)\n"
949 "retrying..."
950 msgstr ""
951 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
952 "nieudane! (%s)\n"
953 "ponawianie..."
954
955 msgid "Constellation"
956 msgstr "Konstelacja"
957
958 msgid "Content does not fit on DVD!"
959 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
960
961 msgid "Continue"
962 msgstr "Kontynuuj"
963
964 msgid "Continue in background"
965 msgstr "Kontynuuj w tle"
966
967 msgid "Continue playing"
968 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
969
970 msgid "Contrast"
971 msgstr "Kontrast"
972
973 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
974 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
975
976 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
977 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
978
979 #, python-format
980 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
981 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
982
983 msgid "Crashlog settings"
984 msgstr "Ustawienia crashlog"
985
986 msgid "CrashlogAutoSubmit"
987 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
988
989 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
990 msgstr "Ustawienia crashlog"
991
992 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
993 msgstr "Ustawienia crashlog..."
994
995 msgid ""
996 "Crashlogs found!\n"
997 "Send them to Dream Multimedia?"
998 msgstr ""
999 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
1000 "Wysłać do DreamMultimedia?"
1001
1002 msgid "Create DVD-ISO"
1003 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
1004
1005 msgid "Create movie folder failed"
1006 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
1007
1008 #, python-format
1009 msgid "Creating directory %s failed."
1010 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
1011
1012 msgid "Creating partition failed"
1013 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
1014
1015 msgid "Croatian"
1016 msgstr "Chorwacki"
1017
1018 msgid "Current Transponder"
1019 msgstr "Aktualny Transponder"
1020
1021 msgid "Current settings:"
1022 msgstr "Aktualne ustawienia:"
1023
1024 msgid "Current value: "
1025 msgstr "Obecna wartość: "
1026
1027 msgid "Current version:"
1028 msgstr "Aktualna wersja:"
1029
1030 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1031 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
1032
1033 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1034 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
1035
1036 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1037 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
1038
1039 msgid "Customize"
1040 msgstr "Konfiguracja"
1041
1042 msgid "Cut"
1043 msgstr "Wytnij"
1044
1045 msgid "Cutlist editor..."
1046 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
1047
1048 msgid "Czech"
1049 msgstr "Czeski"
1050
1051 msgid "D"
1052 msgstr "D"
1053
1054 msgid "DHCP"
1055 msgstr "DHCP"
1056
1057 msgid "DVB-S"
1058 msgstr "DVB-S"
1059
1060 msgid "DVB-S2"
1061 msgstr "DVB-S2"
1062
1063 msgid "DVD File Browser"
1064 msgstr "Przeglądarka DVD"
1065
1066 msgid "DVD Player"
1067 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1068
1069 msgid "DVD Titlelist"
1070 msgstr "Tytuły DVD"
1071
1072 msgid "DVD media toolbox"
1073 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1074
1075 msgid "Danish"
1076 msgstr "Duński"
1077
1078 msgid "Date"
1079 msgstr "Data"
1080
1081 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1082 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
1083
1084 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1085 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
1086
1087 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1088 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
1089
1090 msgid "Deep Standby"
1091 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1092
1093 msgid "Default"
1094 msgstr "Domyślny"
1095
1096 msgid "Default Settings"
1097 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1098
1099 msgid "Default services lists"
1100 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1101
1102 msgid "Default settings"
1103 msgstr "Ustawienia standardowe"
1104
1105 msgid "Delay"
1106 msgstr "Opóźnienie"
1107
1108 msgid "Delete"
1109 msgstr "Usuń"
1110
1111 msgid "Delete crashlogs"
1112 msgstr "Usuń crashlogi"
1113
1114 msgid "Delete entry"
1115 msgstr "Skasuj wpis"
1116
1117 msgid "Delete failed!"
1118 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
1119
1120 #, python-format
1121 msgid ""
1122 "Delete no more configured satellite\n"
1123 "%s?"
1124 msgstr ""
1125 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1126 "%s?"
1127
1128 msgid "Description"
1129 msgstr "Opis"
1130
1131 msgid "Deselect"
1132 msgstr "Odznacz"
1133
1134 msgid "Destination directory"
1135 msgstr "Katalog docelowy"
1136
1137 msgid "Detected HDD:"
1138 msgstr "Wykryto Hdd:"
1139
1140 msgid "Detected NIMs:"
1141 msgstr "Wykryto NIMs:"
1142
1143 msgid "DiSEqC"
1144 msgstr "DiSEqC"
1145
1146 msgid "DiSEqC A/B"
1147 msgstr "DiSEqC A/B"
1148
1149 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1150 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1151
1152 msgid "DiSEqC mode"
1153 msgstr "Tryb DiSEqC"
1154
1155 msgid "DiSEqC repeats"
1156 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1157
1158 msgid "Dialing:"
1159 msgstr "Wybieranie:"
1160
1161 msgid "Digital contour removal"
1162 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
1163
1164 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1165 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
1166
1167 #, python-format
1168 msgid "Directory %s nonexistent."
1169 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
1170
1171 msgid "Disable"
1172 msgstr "Wyłącz"
1173
1174 msgid "Disable Picture in Picture"
1175 msgstr "Wyłącz PiP"
1176
1177 msgid "Disable Subtitles"
1178 msgstr "Wyłącz napisy"
1179
1180 msgid "Disable crashlog reporting"
1181 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
1182
1183 msgid "Disable timer"
1184 msgstr "Wyłącz timer"
1185
1186 msgid "Disabled"
1187 msgstr "Wyłączone"
1188
1189 msgid "Disconnect"
1190 msgstr "Rozłącz"
1191
1192 #, python-format
1193 msgid ""
1194 "Disconnected from\n"
1195 "Fritz!Box! (%s)\n"
1196 "retrying..."
1197 msgstr ""
1198 "Rozłączono z\n"
1199 "Fritz!Box! (%s)\n"
1200 "ponawianie..."
1201
1202 msgid "Dish"
1203 msgstr "Antena"
1204
1205 msgid "Display 16:9 content as"
1206 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1207
1208 msgid "Display 4:3 content as"
1209 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
1210
1211 msgid "Display >16:9 content as"
1212 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1213
1214 msgid "Display Setup"
1215 msgstr "Ustawienia OLED"
1216
1217 msgid "Display and Userinterface"
1218 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
1219
1220 #, python-format
1221 msgid ""
1222 "Do you really want to REMOVE\n"
1223 "the plugin \"%s\"?"
1224 msgstr ""
1225 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
1226 "plugina \"%s\"?"
1227
1228 msgid ""
1229 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1230 "This could take lots of time!"
1231 msgstr ""
1232 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
1233 "Czynność może zająć dużo czasu!"
1234
1235 #, python-format
1236 msgid "Do you really want to delete %s?"
1237 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
1238
1239 #, python-format
1240 msgid ""
1241 "Do you really want to download\n"
1242 "the plugin \"%s\"?"
1243 msgstr ""
1244 "Czy chcesz ściągnąć\n"
1245 "plugina \"%s\" ?"
1246
1247 msgid ""
1248 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1249 "All data on the disk will be lost!"
1250 msgstr ""
1251 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
1252 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
1253
1254 #, python-format
1255 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1256 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
1257
1258 #, python-format
1259 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1260 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
1261
1262 msgid ""
1263 "Do you want to backup now?\n"
1264 "After pressing OK, please wait!"
1265 msgstr ""
1266 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
1267 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1268
1269 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1270 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
1271
1272 msgid "Do you want to do a service scan?"
1273 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
1274
1275 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1276 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
1277
1278 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1279 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
1280
1281 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1282 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
1283
1284 msgid "Do you want to install the package:\n"
1285 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
1286
1287 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1288 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
1289
1290 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1291 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
1292
1293 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1294 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
1295
1296 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1297 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
1298
1299 msgid "Do you want to restore your settings?"
1300 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
1301
1302 msgid "Do you want to resume this playback?"
1303 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
1304
1305 msgid ""
1306 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1307 "if needed?"
1308 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
1309
1310 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1311 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
1312
1313 msgid ""
1314 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1315 "After pressing OK, please wait!"
1316 msgstr ""
1317 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
1318 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1319
1320 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1321 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
1322
1323 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1324 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
1325
1326 msgid "Don't ask, just send"
1327 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
1328
1329 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1330 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
1331
1332 #, python-format
1333 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1334 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
1335
1336 #, python-format
1337 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1338 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1339
1340 #, python-format
1341 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1342 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1343
1344 msgid "Download"
1345 msgstr "Ładuj"
1346
1347 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1348 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
1349
1350 msgid "Download Plugins"
1351 msgstr "Pobierz pluginy"
1352
1353 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1354 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
1355
1356 msgid "Downloadable new plugins"
1357 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
1358
1359 msgid "Downloadable plugins"
1360 msgstr "Pluginy do pobrania"
1361
1362 msgid "Downloading"
1363 msgstr "Pobieranie..."
1364
1365 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1366 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
1367
1368 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1369 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
1370
1371 msgid "Dreambox software because updates are available."
1372 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
1373
1374 msgid "Dutch"
1375 msgstr "Holenderski"
1376
1377 msgid "Dynamic contrast"
1378 msgstr "Dynamiczny kontrast"
1379
1380 msgid "E"
1381 msgstr "E"
1382
1383 msgid "EPG Selection"
1384 msgstr "Wybór EPG"
1385
1386 #, python-format
1387 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1388 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1389
1390 msgid "East"
1391 msgstr "Wschód"
1392
1393 msgid "Edit"
1394 msgstr "Edytuj"
1395
1396 msgid "Edit DNS"
1397 msgstr "Edytuj DNS"
1398
1399 msgid "Edit Title"
1400 msgstr "Edytuj Tytuł"
1401
1402 msgid "Edit chapters of current title"
1403 msgstr "Edycja rozdziału"
1404
1405 msgid "Edit services list"
1406 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1407
1408 msgid "Edit settings"
1409 msgstr "Edytuj ustawienia"
1410
1411 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1412 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1413
1414 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1415 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1416
1417 msgid "Edit title"
1418 msgstr "Edytuj tytuł"
1419
1420 msgid "Edit upgrade source url."
1421 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
1422
1423 msgid "Electronic Program Guide"
1424 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1425
1426 msgid "Enable"
1427 msgstr "Włącz"
1428
1429 msgid "Enable 5V for active antenna"
1430 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1431
1432 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1433 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
1434
1435 msgid "Enable multiple bouquets"
1436 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1437
1438 msgid "Enable parental control"
1439 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
1440
1441 msgid "Enable timer"
1442 msgstr "Włącz timer"
1443
1444 msgid "Enabled"
1445 msgstr "Włączone"
1446
1447 msgid "Encryption"
1448 msgstr "Szyfrowanie"
1449
1450 msgid "Encryption Key"
1451 msgstr "Klucz szyfrujący"
1452
1453 msgid "Encryption Keytype"
1454 msgstr "Typ klucza kodowania"
1455
1456 msgid "Encryption Type"
1457 msgstr "Typ szyfrowania"
1458
1459 msgid "End time"
1460 msgstr "Czas zakończenia"
1461
1462 msgid "EndTime"
1463 msgstr "Czas zakończenia"
1464
1465 msgid "English"
1466 msgstr "Angielski"
1467
1468 msgid ""
1469 "Enigma2 Skinselector\n"
1470 "\n"
1471 "If you experience any problems please contact\n"
1472 "stephan@reichholf.net\n"
1473 "\n"
1474 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1475 msgstr ""
1476
1477 msgid ""
1478 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1479 "\n"
1480 "If you experience any problems please contact\n"
1481 "stephan@reichholf.net\n"
1482 "\n"
1483 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1484 msgstr ""
1485 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1486 "\n"
1487 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1488 "stephan@reichholf.net\n"
1489 "\n"
1490 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1491
1492 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1493 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1494
1495 msgid "Enter Rewind at speed"
1496 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1497
1498 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1499 msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
1500
1501 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1502 msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
1503
1504 msgid "Enter main menu..."
1505 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1506
1507 msgid "Enter the service pin"
1508 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1509
1510 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1511 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
1512
1513 msgid "Error"
1514 msgstr "Błąd"
1515
1516 msgid "Error executing plugin"
1517 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
1518
1519 #, python-format
1520 msgid ""
1521 "Error: %s\n"
1522 "Retry?"
1523 msgstr ""
1524 "Błąd: %s\n"
1525 "Ponowić?"
1526
1527 msgid "Estonian"
1528 msgstr "Estoński"
1529
1530 msgid "Eventview"
1531 msgstr "Widok wydarzenia"
1532
1533 msgid "Everything is fine"
1534 msgstr "Wszystko jest OK"
1535
1536 msgid "Execution Progress:"
1537 msgstr "Wykonywanie procesu:"
1538
1539 msgid "Execution finished!!"
1540 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
1541
1542 msgid "Exif"
1543 msgstr "Exif"
1544
1545 msgid "Exit"
1546 msgstr "Wyjście"
1547
1548 msgid "Exit editor"
1549 msgstr "Opuść edytor"
1550
1551 msgid "Exit the cleanup wizard"
1552 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
1553
1554 msgid "Exit the wizard"
1555 msgstr "Opuść kreator"
1556
1557 msgid "Exit wizard"
1558 msgstr "Opuść kreatora"
1559
1560 msgid "Expert"
1561 msgstr "Ekspert"
1562
1563 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1564 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
1565
1566 msgid "Extended Setup..."
1567 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1568
1569 msgid "Extensions"
1570 msgstr "Rozszerzenia"
1571
1572 msgid "FEC"
1573 msgstr "FEC"
1574
1575 msgid "Factory reset"
1576 msgstr "Ustawienia fabryczne"
1577
1578 msgid "Failed"
1579 msgstr "Błąd"
1580
1581 msgid "Fast"
1582 msgstr "Szybko"
1583
1584 msgid "Fast DiSEqC"
1585 msgstr "Szybki DiSEqC"
1586
1587 msgid "Fast Forward speeds"
1588 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
1589
1590 msgid "Fast epoch"
1591 msgstr "Szybka epoka"
1592
1593 msgid "Favourites"
1594 msgstr "Ulubione"
1595
1596 msgid "Filesystem Check..."
1597 msgstr "Sprawdź system plików..."
1598
1599 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1600 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1601
1602 msgid "Finetune"
1603 msgstr "Strojenie"
1604
1605 msgid "Finished"
1606 msgstr "Skończone"
1607
1608 msgid "Finished configuring your network"
1609 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
1610
1611 msgid "Finished restarting your network"
1612 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
1613
1614 msgid "Finnish"
1615 msgstr "Fiński"
1616
1617 msgid ""
1618 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1619 msgstr ""
1620 "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
1621 "flash'era."
1622
1623 msgid "Flash"
1624 msgstr "Flash"
1625
1626 msgid "Flashing failed"
1627 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
1628
1629 msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
1630 msgstr "Nastepujące zadania będą wykonane po kontynuacji!"
1631
1632 msgid "Format"
1633 msgstr "Format"
1634
1635 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1636 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1637
1638 msgid "Frame size in full view"
1639 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
1640
1641 msgid "French"
1642 msgstr "Francuski"
1643
1644 msgid "Frequency"
1645 msgstr "Częstotliwość"
1646
1647 msgid "Frequency bands"
1648 msgstr "Pasma częstotliwości"
1649
1650 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1651 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1652
1653 msgid "Frequency steps"
1654 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1655
1656 msgid "Fri"
1657 msgstr "Pią"
1658
1659 msgid "Friday"
1660 msgstr "Piątek"
1661
1662 msgid "Frisian"
1663 msgstr "Fryzyjski"
1664
1665 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1666 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1667
1668 #, python-format
1669 msgid "Frontprocessor version: %d"
1670 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1671
1672 msgid "Fsck failed"
1673 msgstr "Fsck zawiódł"
1674
1675 msgid "Function not yet implemented"
1676 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1677
1678 msgid ""
1679 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1680 "Do you want to Restart the GUI now?"
1681 msgstr ""
1682 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1683 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1684
1685 msgid "Gateway"
1686 msgstr "Brama"
1687
1688 msgid "General AC3 Delay"
1689 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1690
1691 msgid "General AC3 delay"
1692 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1693
1694 msgid "General PCM Delay"
1695 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1696
1697 msgid "General PCM delay"
1698 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1699
1700 msgid "Genre"
1701 msgstr "Gatunek"
1702
1703 msgid "German"
1704 msgstr "Niemiecki"
1705
1706 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1707 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1708
1709 msgid "Goto 0"
1710 msgstr "Idź do 0"
1711
1712 msgid "Goto position"
1713 msgstr "Idź na pozycje"
1714
1715 msgid "Graphical Multi EPG"
1716 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1717
1718 msgid "Greek"
1719 msgstr "Grecki"
1720
1721 msgid "Green boost"
1722 msgstr "Zielony"
1723
1724 msgid "Guard Interval"
1725 msgstr "Ochrona odstępu"
1726
1727 msgid "Guard interval mode"
1728 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
1729
1730 msgid "Harddisk"
1731 msgstr "Dysk twardy..."
1732
1733 msgid "Harddisk setup"
1734 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1735
1736 msgid "Harddisk standby after"
1737 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1738
1739 msgid "Hidden network SSID"
1740 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
1741
1742 msgid "Hierarchy Information"
1743 msgstr "Informacja hierarchii"
1744
1745 msgid "Hierarchy mode"
1746 msgstr "Tryb hierarchii"
1747
1748 msgid "High bitrate support"
1749 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
1750
1751 msgid "Horizontal"
1752 msgstr "Pozioma [H]"
1753
1754 msgid "How many minutes do you want to record?"
1755 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1756
1757 msgid "How to handle found crashlogs?"
1758 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
1759
1760 msgid "Hue"
1761 msgstr "Barwa"
1762
1763 msgid "Hungarian"
1764 msgstr "Węgierski"
1765
1766 msgid "IP Address"
1767 msgstr "Adres IP"
1768
1769 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1770 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
1771
1772 msgid "ISO path"
1773 msgstr "Ścieżka ISO"
1774
1775 msgid "Icelandic"
1776 msgstr "Islandzki"
1777
1778 msgid "If you can see this page, please press OK."
1779 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1780
1781 msgid ""
1782 "If you see this, something is wrong with\n"
1783 "your scart connection. Press OK to return."
1784 msgstr ""
1785 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1786 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1787
1788 msgid ""
1789 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1790 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1791 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1792 "possible.\n"
1793 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1794 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1795 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1796 "step.\n"
1797 "If you are happy with the result, press OK."
1798 msgstr ""
1799 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1800 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1801 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1802 "wartości.\n"
1803 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1804 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1805 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1806 "kolejnym kroku.\n"
1807 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1808
1809 msgid "Image flash utility"
1810 msgstr "Narzędzia flash'a"
1811
1812 msgid "Image-Upgrade"
1813 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1814
1815 msgid "In Progress"
1816 msgstr "W toku"
1817
1818 msgid ""
1819 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1820 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1821
1822 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1823 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
1824
1825 msgid "Increased voltage"
1826 msgstr "Zwiększone napięcie"
1827
1828 msgid "Index"
1829 msgstr "Indeks"
1830
1831 msgid "Info"
1832 msgstr "Info"
1833
1834 msgid "InfoBar"
1835 msgstr "Pasek info"
1836
1837 msgid "Infobar timeout"
1838 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1839
1840 msgid "Information"
1841 msgstr "Informacje"
1842
1843 msgid "Init"
1844 msgstr "Init"
1845
1846 msgid "Initialization..."
1847 msgstr "Inicjalizacja..."
1848
1849 msgid "Initialize"
1850 msgstr "Inicjuj"
1851
1852 msgid "Initializing Harddisk..."
1853 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1854
1855 msgid "Input"
1856 msgstr "Info"
1857
1858 msgid "Install"
1859 msgstr "Instalacja"
1860
1861 msgid "Install a new image with a USB stick"
1862 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
1863
1864 msgid "Install a new image with your web browser"
1865 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
1866
1867 msgid "Install extensions."
1868 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
1869
1870 msgid "Install local extension"
1871 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
1872
1873 msgid "Install or remove finished."
1874 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
1875
1876 msgid "Install settings, skins, software..."
1877 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
1878
1879 msgid "Installation finished."
1880 msgstr "Instalacja zakończona."
1881
1882 msgid "Installing"
1883 msgstr "Instalowanie"
1884
1885 msgid "Installing Software..."
1886 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1887
1888 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1889 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1890
1891 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1892 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1893
1894 msgid "Installing package content... Please wait..."
1895 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1896
1897 msgid "Instant Record..."
1898 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1899
1900 msgid "Integrated Ethernet"
1901 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1902
1903 msgid "Integrated Wireless"
1904 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1905
1906 msgid "Intermediate"
1907 msgstr "Pośrednia"
1908
1909 msgid "Internal Flash"
1910 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1911
1912 msgid "Invalid Location"
1913 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1914
1915 #, python-format
1916 msgid "Invalid directory selected: %s"
1917 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1918
1919 msgid "Inversion"
1920 msgstr "Inversja"
1921
1922 msgid "Invert display"
1923 msgstr "Odwróć wyświetlanie"
1924
1925 msgid "Ipkg"
1926 msgstr "Ipkg"
1927
1928 msgid "Is this videomode ok?"
1929 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
1930
1931 msgid "Italian"
1932 msgstr "Włoski"
1933
1934 msgid "Job View"
1935 msgstr "Podgląd zajęć"
1936
1937 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1938 msgid "Just Scale"
1939 msgstr "Po prostu skaluj"
1940
1941 msgid "Keyboard"
1942 msgstr "Klawiatura..."
1943
1944 msgid "Keyboard Map"
1945 msgstr "Mapa klawiatury"
1946
1947 msgid "Keyboard Setup"
1948 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1949
1950 msgid "Keymap"
1951 msgstr "Mapa klawiszy"
1952
1953 msgid "LAN Adapter"
1954 msgstr "Adapter LAN"
1955
1956 msgid "LNB"
1957 msgstr "LNB"
1958
1959 msgid "LOF"
1960 msgstr "LOF"
1961
1962 msgid "LOF/H"
1963 msgstr "LOF/H"
1964
1965 msgid "LOF/L"
1966 msgstr "LOF/L"
1967
1968 msgid "Language selection"
1969 msgstr "Wybór języka"
1970
1971 msgid "Language..."
1972 msgstr "Język..."
1973
1974 msgid "Last config"
1975 msgstr "Ostatnie ust"
1976
1977 msgid "Last speed"
1978 msgstr "Ostatnia prędkość"
1979
1980 msgid "Latitude"
1981 msgstr "Szerokość geogr."
1982
1983 msgid "Latvian"
1984 msgstr "Łotewski"
1985
1986 msgid "Leave DVD Player?"
1987 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
1988
1989 msgid "Left"
1990 msgstr "Lewo"
1991
1992 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1993 msgid "Letterbox"
1994 msgstr "Letterbox"
1995
1996 msgid "Limit east"
1997 msgstr "Limit wschodni"
1998
1999 msgid "Limit west"
2000 msgstr "Limit zachodni"
2001
2002 msgid "Limited character set for recording filenames"
2003 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
2004
2005 msgid "Limits off"
2006 msgstr "Limity wyłaczonyy"
2007
2008 msgid "Limits on"
2009 msgstr "Limity właczony"
2010
2011 msgid "Link:"
2012 msgstr "Łącze:"
2013
2014 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2015 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
2016
2017 msgid "List of Storage Devices"
2018 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
2019
2020 msgid "Lithuanian"
2021 msgstr "Litewski"
2022
2023 msgid "Load"
2024 msgstr "Otwórz"
2025
2026 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2027 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
2028
2029 msgid "Local Network"
2030 msgstr "Sieć lokalna"
2031
2032 msgid "Location"
2033 msgstr "Lokalizacja"
2034
2035 msgid "Lock:"
2036 msgstr "Block:"
2037
2038 msgid "Log results to harddisk"
2039 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
2040
2041 msgid "Long Keypress"
2042 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
2043
2044 msgid "Longitude"
2045 msgstr "Długość geogr."
2046
2047 msgid "MMC Card"
2048 msgstr "Karta MMC"
2049
2050 msgid "MORE"
2051 msgstr "Więcej"
2052
2053 msgid "Main menu"
2054 msgstr "Menu Główne"
2055
2056 msgid "Mainmenu"
2057 msgstr "Menu Główne"
2058
2059 msgid "Make this mark an 'in' point"
2060 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
2061
2062 msgid "Make this mark an 'out' point"
2063 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
2064
2065 msgid "Make this mark just a mark"
2066 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
2067
2068 msgid "Manage your receiver's software"
2069 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
2070
2071 msgid "Manual Scan"
2072 msgstr "Ręczne skanowanie"
2073
2074 msgid "Manual transponder"
2075 msgstr "Własny transponder"
2076
2077 msgid "Manufacturer"
2078 msgstr "Producent"
2079
2080 msgid "Margin after record"
2081 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
2082
2083 msgid "Margin before record (minutes)"
2084 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
2085
2086 msgid "Media player"
2087 msgstr "Odtwarzacz"
2088
2089 msgid "MediaPlayer"
2090 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
2091
2092 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2093 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
2094
2095 msgid "Medium is not empty!"
2096 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
2097
2098 msgid "Menu"
2099 msgstr "Menu"
2100
2101 msgid "Message"
2102 msgstr "Wiadomość"
2103
2104 msgid "Message..."
2105 msgstr "Wiadomość..."
2106
2107 msgid "Mkfs failed"
2108 msgstr "Mkfs zawiódł"
2109
2110 msgid "Mode"
2111 msgstr "Tryb"
2112
2113 msgid "Model: "
2114 msgstr "Model: "
2115
2116 msgid "Modulation"
2117 msgstr "Modulacja"
2118
2119 msgid "Modulator"
2120 msgstr "Modulator"
2121
2122 msgid "Mon"
2123 msgstr "Pon"
2124
2125 msgid "Mon-Fri"
2126 msgstr "Pon-Pią"
2127
2128 msgid "Monday"
2129 msgstr "Poniedziałek"
2130
2131 msgid "Mosquito noise reduction"
2132 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
2133
2134 msgid "Mount failed"
2135 msgstr "Montowanie nieudane"
2136
2137 msgid "Move Picture in Picture"
2138 msgstr "Przesuń PiP"
2139
2140 msgid "Move east"
2141 msgstr "Przesuń na wschód"
2142
2143 msgid "Move west"
2144 msgstr "Przesuń na zachód"
2145
2146 msgid "Movielist menu"
2147 msgstr "Menu listy filmów"
2148
2149 msgid "Multi EPG"
2150 msgstr "Multi EPG"
2151
2152 msgid "Multimedia"
2153 msgstr "Multimedia"
2154
2155 msgid "Multiple service support"
2156 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
2157
2158 msgid "Multisat"
2159 msgstr "Multisat"
2160
2161 msgid "Mute"
2162 msgstr "Mute"
2163
2164 msgid "N/A"
2165 msgstr "N/A"
2166
2167 msgid "NEXT"
2168 msgstr "Następny"
2169
2170 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2171 msgstr ""
2172 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
2173
2174 msgid "NOW"
2175 msgstr "Teraz"
2176
2177 msgid "NTSC"
2178 msgstr "NTSC"
2179
2180 msgid "Name"
2181 msgstr "Nazwa"
2182
2183 msgid "Nameserver"
2184 msgstr "Nameserver"
2185
2186 #, python-format
2187 msgid "Nameserver %d"
2188 msgstr "Nameserver %d"
2189
2190 msgid "Nameserver Setup"
2191 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
2192
2193 msgid "Nameserver settings"
2194 msgstr "Ustawienia nameserver"
2195
2196 msgid "Netmask"
2197 msgstr "Maska sieci"
2198
2199 msgid "Network"
2200 msgstr "Sieć"
2201
2202 msgid "Network Configuration..."
2203 msgstr "Konfiguracja sieci..."
2204
2205 msgid "Network Mount"
2206 msgstr "Montowanie sieci"
2207
2208 msgid "Network SSID"
2209 msgstr "Sieciowe SSID"
2210
2211 msgid "Network Setup"
2212 msgstr "Ustawienia sieci"
2213
2214 msgid "Network scan"
2215 msgstr "Skanowanie sieci"
2216
2217 msgid "Network setup"
2218 msgstr "Ustawienia sieci"
2219
2220 msgid "Network test"
2221 msgstr "Test połączenia sieciowego"
2222
2223 msgid "Network test..."
2224 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
2225
2226 msgid "Network..."
2227 msgstr "Sieć..."
2228
2229 msgid "Network:"
2230 msgstr "Sieć:"
2231
2232 msgid "NetworkWizard"
2233 msgstr "Kreator sieci"
2234
2235 msgid "New"
2236 msgstr "Nowe"
2237
2238 msgid "New pin"
2239 msgstr "Nowy pin"
2240
2241 msgid "New version:"
2242 msgstr "Nowa wersja:"
2243
2244 msgid "Next"
2245 msgstr "Następny"
2246
2247 msgid "No"
2248 msgstr "Nie"
2249
2250 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2251 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
2252
2253 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2254 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
2255
2256 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2257 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
2258
2259 msgid "No Networks found"
2260 msgstr "Nie znaleziono sieci"
2261
2262 msgid "No backup needed"
2263 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
2264
2265 msgid ""
2266 "No data on transponder!\n"
2267 "(Timeout reading PAT)"
2268 msgstr ""
2269 "Brak danych na transponderze!\n"
2270 "(Koniec czasu czytania PAT)"
2271
2272 msgid "No description available."
2273 msgstr "Brak dostępnego opisu."
2274
2275 msgid "No details for this image file"
2276 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
2277
2278 msgid "No displayable files on this medium found!"
2279 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
2280
2281 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2282 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
2283
2284 msgid "No free tuner!"
2285 msgstr "Brak wolnego tunera!"
2286
2287 msgid ""
2288 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2289 msgstr ""
2290 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
2291 "spróbować ponownie."
2292
2293 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2294 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
2295
2296 msgid "No positioner capable frontend found."
2297 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
2298
2299 msgid "No satellite frontend found!!"
2300 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
2301
2302 msgid "No tags are set on these movies."
2303 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
2304
2305 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2306 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
2307
2308 msgid ""
2309 "No tuner is enabled!\n"
2310 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2311 msgstr ""
2312 "Brak włączonego tunera!\n"
2313 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
2314
2315 msgid "No useable USB stick found"
2316 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
2317
2318 msgid ""
2319 "No valid service PIN found!\n"
2320 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2321 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2322 msgstr ""
2323 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
2324 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
2325 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
2326
2327 msgid ""
2328 "No valid setup PIN found!\n"
2329 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2330 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2331 msgstr ""
2332 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
2333 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
2334 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
2335
2336 msgid ""
2337 "No working local network adapter found.\n"
2338 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2339 "configured correctly."
2340 msgstr ""
2341 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
2342 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
2343 "skonfigurowana."
2344
2345 msgid ""
2346 "No working wireless network adapter found.\n"
2347 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2348 "network is configured correctly."
2349 msgstr ""
2350 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
2351 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
2352 "dobrze skonfigurowana."
2353
2354 msgid ""
2355 "No working wireless network interface found.\n"
2356 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2357 "your local network interface."
2358 msgstr ""
2359 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
2360 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
2361 "lokalny interfejs sieciowy."
2362
2363 msgid "No, but restart from begin"
2364 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
2365
2366 msgid "No, do nothing."
2367 msgstr "Nie, nie rób nic."
2368
2369 msgid "No, just start my dreambox"
2370 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
2371
2372 msgid "No, not now"
2373 msgstr "Nie teraz"
2374
2375 msgid "No, scan later manually"
2376 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
2377
2378 msgid "No, send them never"
2379 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
2380
2381 msgid "None"
2382 msgstr "Brak"
2383
2384 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2385 msgid "Nonlinear"
2386 msgstr "Nielinearny"
2387
2388 msgid "North"
2389 msgstr "Północ"
2390
2391 msgid "Norwegian"
2392 msgstr "Norweski"
2393
2394 #, python-format
2395 msgid ""
2396 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2397 "required, %d MB available)"
2398 msgstr ""
2399 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
2400 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
2401
2402 msgid ""
2403 "Nothing to scan!\n"
2404 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2405 msgstr ""
2406 "Nic do skanowania!\n"
2407 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
2408
2409 msgid "Now Playing"
2410 msgstr "Odtwarzane"
2411
2412 msgid ""
2413 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2414 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2415 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2416 msgstr ""
2417 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
2418 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
2419 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
2420
2421 msgid "OK"
2422 msgstr "OK"
2423
2424 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2425 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
2426
2427 msgid "OK, remove another extensions"
2428 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
2429
2430 msgid "OK, remove some extensions"
2431 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
2432
2433 msgid "OSD Settings"
2434 msgstr "Ustawienia OSD"
2435
2436 msgid "OSD visibility"
2437 msgstr "Przezroczystość"
2438
2439 msgid "Off"
2440 msgstr "Wyłącz"
2441
2442 msgid "On"
2443 msgstr "Włącz"
2444
2445 msgid "One"
2446 msgstr "Jeden"
2447
2448 msgid "Online-Upgrade"
2449 msgstr "Online - Aktualizacja"
2450
2451 msgid "Only Free scan"
2452 msgstr "Skanuj tylko FTA"
2453
2454 msgid "Optionally enter your name if you want to."
2455 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
2456
2457 msgid "Orbital Position"
2458 msgstr "Pozycja orbitalna"
2459
2460 msgid "PAL"
2461 msgstr "PAL"
2462
2463 msgid "PIDs"
2464 msgstr "Pidy"
2465
2466 msgid "Package details for: "
2467 msgstr "Szczegóły paczki dla: "
2468
2469 msgid "Package list update"
2470 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
2471
2472 msgid "Package removal failed.\n"
2473 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
2474
2475 msgid "Package removed successfully.\n"
2476 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
2477
2478 msgid "Packet management"
2479 msgstr "Zarządzanie pakietem"
2480
2481 msgid "Packet manager"
2482 msgstr "Menadżer pakietów"
2483
2484 msgid "Page"
2485 msgstr "Strona"
2486
2487 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2488 msgid "Pan&Scan"
2489 msgstr "Pan&Scan"
2490
2491 msgid "Parent Directory"
2492 msgstr "Katalog nadrzędny"
2493
2494 msgid "Parental control"
2495 msgstr "Kontrola rodzicielska"
2496
2497 msgid "Parental control services Editor"
2498 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
2499
2500 msgid "Parental control setup"
2501 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
2502
2503 msgid "Parental control type"
2504 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
2505
2506 msgid "Password"
2507 msgstr "Hasło"
2508
2509 msgid "Pause movie at end"
2510 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
2511
2512 msgid "Phone number"
2513 msgstr "Numer telefonu"
2514
2515 msgid "PiPSetup"
2516 msgstr "Ustawienia PiP"
2517
2518 msgid "PicturePlayer"
2519 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
2520
2521 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2522 msgid "Pillarbox"
2523 msgstr "Pillarbox"
2524
2525 msgid "Pilot"
2526 msgstr "Pilot"
2527
2528 msgid "Pin code needed"
2529 msgstr "Potrzebny kod pin"
2530
2531 msgid "Play"
2532 msgstr "Odtwarzaj"
2533
2534 msgid "Play Audio-CD..."
2535 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
2536
2537 msgid "Play DVD"
2538 msgstr "Odtwórz DVD"
2539
2540 msgid "Play Music..."
2541 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
2542
2543 msgid "Play recorded movies..."
2544 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
2545
2546 msgid "Please Reboot"
2547 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
2548
2549 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2550 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
2551
2552 msgid "Please change recording endtime"
2553 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
2554
2555 msgid "Please check your network settings!"
2556 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
2557
2558 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2559 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
2560
2561 msgid "Please choose an extension..."
2562 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
2563
2564 msgid "Please choose he package..."
2565 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
2566
2567 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2568 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
2569
2570 msgid ""
2571 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2572 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2573 msgstr ""
2574 "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
2575 "USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
2576
2577 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2578 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
2579
2580 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2581 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
2582
2583 msgid "Please enter a name for the new marker"
2584 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
2585
2586 msgid "Please enter a new filename"
2587 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
2588
2589 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2590 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
2591
2592 msgid "Please enter name of the new directory"
2593 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
2594
2595 msgid "Please enter the correct pin code"
2596 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
2597
2598 msgid "Please enter the old pin code"
2599 msgstr "Wpisz stary kod pin"
2600
2601 msgid "Please enter your email address here:"
2602 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
2603
2604 msgid "Please enter your name here (optional):"
2605 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
2606
2607 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2608 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
2609
2610 msgid ""
2611 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2612 "therefore the default directory is being used instead."
2613 msgstr ""
2614 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
2615 "katalogu."
2616
2617 msgid "Please press OK to continue."
2618 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
2619
2620 msgid "Please press OK!"
2621 msgstr "Wciśnij OK!"
2622
2623 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2624 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
2625
2626 msgid "Please select a playlist to delete..."
2627 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
2628
2629 msgid "Please select a playlist..."
2630 msgstr "Wybierz playlistę..."
2631
2632 msgid "Please select a subservice to record..."
2633 msgstr "Wybierz subserwis..."
2634
2635 msgid "Please select a subservice..."
2636 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2637
2638 msgid "Please select an extension to remove."
2639 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
2640
2641 msgid "Please select an option below."
2642 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
2643
2644 msgid "Please select medium to use as backup location"
2645 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
2646
2647 msgid "Please select tag to filter..."
2648 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
2649
2650 msgid "Please select target directory or medium"
2651 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
2652
2653 msgid "Please select the movie path..."
2654 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2655
2656 msgid "Please set up tuner B"
2657 msgstr "Ustaw Tuner B"
2658
2659 msgid "Please set up tuner C"
2660 msgstr "Ustaw Tuner C"
2661
2662 msgid "Please set up tuner D"
2663 msgstr "Ustaw Tuner D"
2664
2665 msgid ""
2666 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2667 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2668 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2669 msgstr ""
2670 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2671 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2672 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2673
2674 msgid ""
2675 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2676 "the OK button."
2677 msgstr ""
2678 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
2679 "OK."
2680
2681 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2682 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
2683
2684 msgid "Please wait while removing selected package..."
2685 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
2686
2687 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2688 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
2689
2690 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
2691 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
2692
2693 msgid "Please wait while we configure your network..."
2694 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
2695
2696 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2697 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
2698
2699 msgid "Please wait..."
2700 msgstr "Proszę czekać..."
2701
2702 msgid "Please wait... Loading list..."
2703 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2704
2705 msgid "Plugin browser"
2706 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2707
2708 msgid "Plugin manager"
2709 msgstr "Menadżer Pluginów"
2710
2711 msgid "Plugin manager activity information"
2712 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
2713
2714 msgid "Plugin manager help"
2715 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
2716
2717 msgid "Plugins"
2718 msgstr "Pluginy"
2719
2720 msgid "Polarity"
2721 msgstr "Polaryzacja"
2722
2723 msgid "Polarization"
2724 msgstr "Polaryzacja"
2725
2726 msgid "Polish"
2727 msgstr "Polski"
2728
2729 msgid "Port A"
2730 msgstr "Port A"
2731
2732 msgid "Port B"
2733 msgstr "Port B"
2734
2735 msgid "Port C"
2736 msgstr "Port C"
2737
2738 msgid "Port D"
2739 msgstr "Port D"
2740
2741 msgid "Portuguese"
2742 msgstr "Portugalski"
2743
2744 msgid "Positioner"
2745 msgstr "Pozycjoner"
2746
2747 msgid "Positioner fine movement"
2748 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2749
2750 msgid "Positioner movement"
2751 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2752
2753 msgid "Positioner setup"
2754 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2755
2756 msgid "Positioner storage"
2757 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2758
2759 msgid "Power threshold in mA"
2760 msgstr "Próg mocy w  mA"
2761
2762 msgid "Predefined transponder"
2763 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2764
2765 msgid "Preparing... Please wait"
2766 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2767
2768 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2769 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2770
2771 msgid "Press OK to activate the selected skin."
2772 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
2773
2774 msgid "Press OK to activate the settings."
2775 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
2776
2777 msgid "Press OK to edit the settings."
2778 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2779
2780 #, python-format
2781 msgid "Press OK to get further details for %s"
2782 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
2783
2784 msgid "Press OK to scan"
2785 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2786
2787 msgid "Press OK to select a Provider."
2788 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
2789
2790 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
2791 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
2792
2793 msgid "Press OK to start the scan"
2794 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2795
2796 msgid "Press OK to toggle the selection."
2797 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
2798
2799 msgid "Press OK to view full changelog"
2800 msgstr "Wciśnij OK aby pokazać listę zmian"
2801
2802 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
2803 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
2804
2805 msgid "Prev"
2806 msgstr "Poprzedni"
2807
2808 msgid "Preview menu"
2809 msgstr "Podgląd menu"
2810
2811 msgid "Primary DNS"
2812 msgstr "Pierwszy DNS"
2813
2814 msgid "Priority"
2815 msgstr "Priorytet konwertera"
2816
2817 msgid "Process"
2818 msgstr "Procesy..."
2819
2820 msgid "Properties of current title"
2821 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
2822
2823 msgid "Protect services"
2824 msgstr "Ochrona serwisów"
2825
2826 msgid "Protect setup"
2827 msgstr "Ochrona ustawień"
2828
2829 msgid "Provider"
2830 msgstr "Provider"
2831
2832 msgid "Provider to scan"
2833 msgstr "Provider do skanowania"
2834
2835 msgid "Providers"
2836 msgstr "Providerzy"
2837
2838 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2839 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
2840
2841 msgid "Quick"
2842 msgstr "Szybko"
2843
2844 msgid "Quickzap"
2845 msgstr "Szybkie przełączanie"
2846
2847 msgid "RC Menu"
2848 msgstr "Menu RC"
2849
2850 msgid "RF output"
2851 msgstr "Wyjście RF"
2852
2853 msgid "RGB"
2854 msgstr "RGB"
2855
2856 msgid "RSS Feed URI"
2857 msgstr "Adres serwisu RSS"
2858
2859 msgid "Radio"
2860 msgstr "Radio"
2861
2862 msgid "Ram Disk"
2863 msgstr "Ram Dysk"
2864
2865 msgid "Random"
2866 msgstr "Losowo"
2867
2868 msgid "Really close without saving settings?"
2869 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2870
2871 msgid "Really delete done timers?"
2872 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2873
2874 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2875 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2876
2877 msgid "Really reboot now?"
2878 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2879
2880 msgid "Really restart now?"
2881 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2882
2883 msgid "Really shutdown now?"
2884 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
2885
2886 msgid "Reboot"
2887 msgstr "Restart"
2888
2889 msgid "Reception Settings"
2890 msgstr "Ustawienia powitania"
2891
2892 msgid "Record"
2893 msgstr "Nagraj"
2894
2895 #, python-format
2896 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2897 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
2898
2899 msgid "Recorded files..."
2900 msgstr "Nagrane pliki..."
2901
2902 msgid "Recording"
2903 msgstr "Nagrywanie"
2904
2905 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2906 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
2907
2908 msgid "Recordings"
2909 msgstr "Nagrania"
2910
2911 msgid "Recordings always have priority"
2912 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2913
2914 msgid "Reenter new pin"
2915 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2916
2917 msgid "Refresh Rate"
2918 msgstr "Wartość odświeżania"
2919
2920 msgid "Refresh rate selection."
2921 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2922
2923 msgid "Reload"
2924 msgstr "Przeładuj"
2925
2926 msgid "Remove"
2927 msgstr "Skasuj"
2928
2929 msgid "Remove Bookmark"
2930 msgstr "Usuń zakładkę"
2931
2932 msgid "Remove Plugins"
2933 msgstr "Usuń pluginy"
2934
2935 msgid "Remove a mark"
2936 msgstr "Usuń znacznik"
2937
2938 msgid "Remove currently selected title"
2939 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2940
2941 msgid "Remove failed."
2942 msgstr "Kasowanie nieudane"
2943
2944 msgid "Remove finished."
2945 msgstr "Usuwanie zakończone."
2946
2947 msgid "Remove plugins"
2948 msgstr "Usuń pluginy"
2949
2950 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2951 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
2952
2953 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2954 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
2955
2956 msgid "Remove timer"
2957 msgstr "Usuń timer"
2958
2959 msgid "Remove title"
2960 msgstr "Usuń tytuł"
2961
2962 msgid "Removed successfully."
2963 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
2964
2965 msgid "Removeing"
2966 msgstr "Kasowanie"
2967
2968 msgid "Removing"
2969 msgstr "Usuwanie"
2970
2971 #, python-format
2972 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2973 msgstr ""
2974 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2975
2976 msgid "Rename"
2977 msgstr "Zmień nazwę"
2978
2979 msgid "Rename crashlogs"
2980 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
2981
2982 msgid "Repeat"
2983 msgstr "Powtórz"
2984
2985 msgid "Repeat Type"
2986 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
2987
2988 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2989 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2990
2991 msgid "Repeats"
2992 msgstr "Powtarzaj"
2993
2994 msgid "Reset"
2995 msgstr "Resetuj"
2996
2997 msgid "Reset and renumerate title names"
2998 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
2999
3000 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3001 msgstr "Zresetować ustawienia do domyślnych?"
3002
3003 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3004 msgstr "Zresetować ustawienia do ostatniej dobrej konfiguracji?"
3005
3006 msgid "Resolution"
3007 msgstr "Rozdzielczość"
3008
3009 msgid "Restart"
3010 msgstr "Restart"
3011
3012 msgid "Restart GUI"
3013 msgstr "Restartuj GUI"
3014
3015 msgid "Restart GUI now?"
3016 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
3017
3018 msgid "Restart network"
3019 msgstr "Restart sieci"
3020
3021 msgid "Restart test"
3022 msgstr "Restart testu"
3023
3024 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3025 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
3026
3027 msgid "Restore"
3028 msgstr "Przywróć"
3029
3030 msgid "Restore backups"
3031 msgstr "Przywróć kopie"
3032
3033 msgid "Restore is running..."
3034 msgstr "Przywracanie..."
3035
3036 msgid "Restore running"
3037 msgstr "Przywracanie uruchomione"
3038
3039 msgid "Restore system settings"
3040 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
3041
3042 msgid ""
3043 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
3044 "settings now."
3045 msgstr ""
3046 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
3047 "ustawienia teraz."
3048
3049 msgid "Resume from last position"
3050 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
3051
3052 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3053 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3054 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3055 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3056 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3057 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3058 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3059 msgid "Resuming playback"
3060 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
3061
3062 msgid "Return to file browser"
3063 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
3064
3065 msgid "Return to movie list"
3066 msgstr "Powrót do listy filmów"
3067
3068 msgid "Return to previous service"
3069 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
3070
3071 msgid "Rewind speeds"
3072 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
3073
3074 msgid "Right"
3075 msgstr "Prawo"
3076
3077 msgid "Rolloff"
3078 msgstr "Rolloff"
3079
3080 msgid "Rotor turning speed"
3081 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
3082
3083 msgid "Running"
3084 msgstr "Uruchomiony"
3085
3086 msgid "Russian"
3087 msgstr "Rosyjski"
3088
3089 msgid "S-Video"
3090 msgstr "S-Video"
3091
3092 msgid "SNR"
3093 msgstr "SNR"
3094
3095 msgid "SNR:"
3096 msgstr "SNR:"
3097
3098 msgid "Sat"
3099 msgstr "Sob"
3100
3101 msgid "Sat / Dish Setup"
3102 msgstr "Ustawienia anteny"
3103
3104 msgid "Satellite"
3105 msgstr "Satelita"
3106
3107 msgid "Satellite Equipment Setup"
3108 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
3109
3110 msgid "Satellites"
3111 msgstr "Satelity"
3112
3113 msgid "Satfinder"
3114 msgstr "Miernik sygnału"
3115
3116 msgid "Sats"
3117 msgstr "Satelity"
3118
3119 msgid "Satteliteequipment"
3120 msgstr "Wyposażenie satelity"
3121
3122 msgid "Saturation"
3123 msgstr "Nasycenie"
3124
3125 msgid "Saturday"
3126 msgstr "Sobota"
3127
3128 msgid "Save"
3129 msgstr "Zapisz"
3130
3131 msgid "Save Playlist"
3132 msgstr "Zachowaj Playlistę"
3133
3134 msgid "Scaler sharpness"
3135 msgstr "Poziom ostrości"
3136
3137 msgid "Scaling Mode"
3138 msgstr "Tryb skalowania"
3139
3140 msgid "Scan "
3141 msgstr "Skanuj"
3142
3143 msgid "Scan Files..."
3144 msgstr "Skanuj Pliki..."
3145
3146 msgid "Scan QAM128"
3147 msgstr "Skanuj QAM128"
3148
3149 msgid "Scan QAM16"
3150 msgstr "Skanuj QAM16"
3151
3152 msgid "Scan QAM256"
3153 msgstr "Skanuj QAM256"
3154
3155 msgid "Scan QAM32"
3156 msgstr "Skanuj QAM32"
3157
3158 msgid "Scan QAM64"
3159 msgstr "Skanuj QAM64"
3160
3161 msgid "Scan SR6875"
3162 msgstr "Skanuj SR6875"
3163
3164 msgid "Scan SR6900"
3165 msgstr "Skanuj SR6900"
3166
3167 msgid "Scan Wireless Networks"
3168 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
3169
3170 msgid "Scan additional SR"
3171 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
3172
3173 msgid "Scan band EU HYPER"
3174 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
3175
3176 msgid "Scan band EU MID"
3177 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
3178
3179 msgid "Scan band EU SUPER"
3180 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
3181
3182 msgid "Scan band EU UHF IV"
3183 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
3184
3185 msgid "Scan band EU UHF V"
3186 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
3187
3188 msgid "Scan band EU VHF I"
3189 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
3190
3191 msgid "Scan band EU VHF III"
3192 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
3193
3194 msgid "Scan band US HIGH"
3195 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
3196
3197 msgid "Scan band US HYPER"
3198 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
3199
3200 msgid "Scan band US LOW"
3201 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
3202
3203 msgid "Scan band US MID"
3204 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
3205
3206 msgid "Scan band US SUPER"
3207 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
3208
3209 msgid ""
3210 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3211 "WLAN USB Stick\n"
3212 msgstr ""
3213 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
3214 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
3215
3216 msgid ""
3217 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3218 "selected wireless device.\n"
3219 msgstr ""
3220
3221 msgid ""
3222 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3223 msgstr ""
3224 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
3225
3226 msgid "Search east"
3227 msgstr "Szukaj na wschód"
3228
3229 msgid "Search west"
3230 msgstr "Szukaj na zachód"
3231
3232 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3233 msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
3234
3235 msgid "Secondary DNS"
3236 msgstr "Drugi DNS"
3237
3238 msgid "Seek"
3239 msgstr "Wyszukiwanie"
3240
3241 msgid "Select"
3242 msgstr "Wybierz"
3243
3244 msgid "Select HDD"
3245 msgstr "Wybierz HDD"
3246
3247 msgid "Select Location"
3248 msgstr "Wybierz lokalizację"
3249
3250 msgid "Select Network Adapter"
3251 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
3252
3253 msgid "Select a movie"
3254 msgstr "Wybierz film"
3255
3256 msgid "Select audio mode"
3257 msgstr "Wybierz tryb audio"
3258
3259 msgid "Select audio track"
3260 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
3261
3262 msgid "Select channel to record from"
3263 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
3264
3265 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3266 msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
3267
3268 msgid "Select files/folders to backup"
3269 msgstr "Wybierz pliki /foldery do kopii"
3270
3271 msgid "Select image"
3272 msgstr "Wybierz image"
3273
3274 msgid "Select package"
3275 msgstr "Wybierz paczkę"
3276
3277 msgid "Select provider to add..."
3278 msgstr "Wybierz providera do dodania..."
3279
3280 msgid "Select refresh rate"
3281 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
3282
3283 msgid "Select service to add..."
3284 msgstr "Wybierz serwis do dodania..."
3285
3286 msgid "Select upgrade source to edit."
3287 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji do edycji"
3288
3289 msgid "Select video input"
3290 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
3291
3292 msgid "Select video input with up/down buttons"
3293 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
3294
3295 msgid "Select video mode"
3296 msgstr "Wybierz tryb wideo"
3297
3298 msgid "Selected source image"
3299 msgstr "Wybierz image źródłowy"
3300
3301 msgid "Send DiSEqC"
3302 msgstr "Wyślij DiSEqC"
3303
3304 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3305 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
3306
3307 msgid "Seperate titles with a main menu"
3308 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
3309
3310 msgid "Sequence repeat"
3311 msgstr "Powtórka sekwencji"
3312
3313 msgid "Serbian"
3314 msgstr "Serbski"
3315
3316 msgid "Service"
3317 msgstr "Informacje o serwisie..."
3318
3319 msgid "Service Scan"
3320 msgstr "Skanowanie serwisu"
3321
3322 msgid "Service Searching"
3323 msgstr "Szukanie serwisów"
3324
3325 msgid "Service has been added to the favourites."
3326 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
3327
3328 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3329 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
3330
3331 msgid ""
3332 "Service invalid!\n"
3333 "(Timeout reading PMT)"
3334 msgstr ""
3335 "Serwis niewłaściwy!\n"
3336 "(Koniec czasu czytania PMT)"
3337
3338 msgid ""
3339 "Service not found!\n"
3340 "(SID not found in PAT)"
3341 msgstr ""
3342 "Serwis nie znaleziony!\n"
3343 "(SID nie znaleziony w PAT)"
3344
3345 msgid "Service scan"
3346 msgstr "Skanowanie serwisów"
3347
3348 msgid ""
3349 "Service unavailable!\n"
3350 "Check tuner configuration!"
3351 msgstr ""
3352 "Serwis niedostępny!\n"
3353 "Sprawdź konfigurację tunera!"
3354
3355 msgid "Serviceinfo"
3356 msgstr "Info o serwisie"
3357
3358 msgid "Services"
3359 msgstr "Serwisy"
3360
3361 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3362 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
3363
3364 msgid "Set as default Interface"
3365 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
3366
3367 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
3368 msgstr "Ustaw minimalny próg pamięci flash aby ostrzec"
3369
3370 msgid "Set interface as default Interface"
3371 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
3372
3373 msgid "Set limits"
3374 msgstr "Ustaw limity"
3375
3376 msgid "Settings"
3377 msgstr "Ustawienia"
3378
3379 msgid "Setup"
3380 msgstr "Konfiguracja"
3381
3382 msgid "Setup Mode"
3383 msgstr "Tryb Konfiguracji"
3384
3385 msgid "Sharpness"
3386 msgstr "Ostrość"
3387
3388 msgid "Show Info"
3389 msgstr "Pokaż Info"
3390
3391 msgid "Show Message when Recording starts"
3392 msgstr "Pokaż info przed nagrywaniem"
3393
3394 msgid "Show WLAN Status"
3395 msgstr "Pokaż status WLAN"
3396
3397 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3398 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
3399
3400 msgid "Show infobar on channel change"
3401 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
3402
3403 msgid "Show infobar on event change"
3404 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
3405
3406 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3407 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
3408
3409 msgid "Show positioner movement"
3410 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
3411
3412 msgid "Show services beginning with"
3413 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
3414
3415 msgid "Show the radio player..."
3416 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
3417
3418 msgid "Show the tv player..."
3419 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
3420
3421 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3422 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
3423
3424 msgid "Shutdown Dreambox after"
3425 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
3426
3427 msgid "Similar"
3428 msgstr "Podobne"
3429
3430 msgid "Similar broadcasts:"
3431 msgstr "Podobne transmisje:"
3432
3433 msgid "Simple"
3434 msgstr "Prosta"
3435
3436 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3437 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
3438
3439 msgid "Single"
3440 msgstr "Jeden"
3441
3442 msgid "Single EPG"
3443 msgstr "Zwykłe EPG"
3444
3445 msgid "Single satellite"
3446 msgstr "Jeden satelita"
3447
3448 msgid "Single transponder"
3449 msgstr "Jeden transponder"
3450
3451 msgid "Singlestep (GOP)"
3452 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
3453
3454 msgid "Skin"
3455 msgstr "Skiny..."
3456
3457 msgid "Skin..."
3458 msgstr "Skiny..."
3459
3460 msgid "Skins"
3461 msgstr "Skiny"
3462
3463 msgid "Sleep Timer"
3464 msgstr "Wyłącznik Czasowy"
3465
3466 msgid "Sleep timer action:"
3467 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
3468
3469 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3470 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
3471
3472 #, python-format
3473 msgid "Slot %d"
3474 msgstr "Slot %d"
3475
3476 msgid "Slovakian"
3477 msgstr "Słowacki"
3478
3479 msgid "Slovenian"
3480 msgstr "Słoweński"
3481
3482 msgid "Slow"
3483 msgstr "Wolno"
3484
3485 msgid "Slow Motion speeds"
3486 msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
3487
3488 msgid "Software"
3489 msgstr "Oprogramowanie"
3490
3491 msgid "Software manager"
3492 msgstr "Menadżer oprogramowania"
3493
3494 msgid "Software restore"
3495 msgstr "Przywracanie oprogramowania"
3496
3497 msgid "Software update"
3498 msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
3499
3500 msgid "Some plugins are not available:\n"
3501 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
3502
3503 msgid "Somewhere else"
3504 msgstr "Gdzie indziej"
3505
3506 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3507 msgstr "MediaScanner nie jest zainstalowany!"
3508
3509 msgid "Sorry no backups found!"
3510 msgstr "Nie znaleziono kopii zapasowych !"
3511
3512 msgid ""
3513 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3514 "\n"
3515 "Please choose an other one."
3516 msgstr ""
3517 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
3518 "\n"
3519 "Wybierz inną."
3520
3521 msgid ""
3522 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3523 "Please choose an other one."
3524 msgstr ""
3525 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3526 "Wybierz inne miejsce."
3527
3528 msgid "Sorry, no Details available!"
3529 msgstr "Przepraszam, brak dostępnych szczegółów!"
3530
3531 msgid ""
3532 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3533 "\n"
3534 "Please choose another one."
3535 msgstr ""
3536 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3537 "\n"
3538 "Wybierz inne miejsce."
3539
3540 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3541 msgid "Sort A-Z"
3542 msgstr "Sortuj od A-Z"
3543
3544 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3545 msgid "Sort Time"
3546 msgstr "Sortuj po czasie"
3547
3548 msgid "Sound"
3549 msgstr "Dźwięk"
3550
3551 msgid "Soundcarrier"
3552 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
3553
3554 msgid "South"
3555 msgstr "Południe"
3556
3557 msgid "Spanish"
3558 msgstr "Hiszpański"
3559
3560 msgid "Split preview mode"
3561 msgstr "Oddzielny tryb podglądu"
3562
3563 msgid "Standby"
3564 msgstr "Czuwanie"
3565
3566 msgid "Standby / Restart"
3567 msgstr "Czuwanie / Restart"
3568
3569 msgid "Start from the beginning"
3570 msgstr "Rozpocznij od początku"
3571
3572 msgid "Start recording?"
3573 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
3574
3575 msgid "Start test"
3576 msgstr "Testuj"
3577
3578 msgid "StartTime"
3579 msgstr "Czas rozpoczęcia"
3580
3581 msgid "Starting on"
3582 msgstr "Rozpocznij od"
3583
3584 msgid "Step east"
3585 msgstr "Krok na wschód"
3586
3587 msgid "Step west"
3588 msgstr "Krok na zachód"
3589
3590 msgid "Stereo"
3591 msgstr "Stereo"
3592
3593 msgid "Stop"
3594 msgstr "Zatrzymaj"
3595
3596 msgid "Stop Timeshift?"
3597 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
3598
3599 msgid "Stop current event and disable coming events"
3600 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
3601
3602 msgid "Stop current event but not coming events"
3603 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
3604
3605 msgid "Stop playing this movie?"
3606 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
3607
3608 msgid "Stop test"
3609 msgstr "Zakończ test"
3610
3611 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3612 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
3613
3614 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3615 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
3616
3617 msgid "Store position"
3618 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
3619
3620 msgid "Stored position"
3621 msgstr "Pozycja zapamiętana"
3622
3623 msgid "Subservice list..."
3624 msgstr "Lista subserwisów..."
3625
3626 msgid "Subservices"
3627 msgstr "Subserwisy"
3628
3629 msgid "Subtitle selection"
3630 msgstr "Wybór napisów"
3631
3632 msgid "Subtitles"
3633 msgstr "Napisy"
3634
3635 msgid "Sun"
3636 msgstr "Nie"
3637
3638 msgid "Sunday"
3639 msgstr "Niedziela"
3640
3641 msgid "Swap Services"
3642 msgstr "Zamiana serwisów"
3643
3644 msgid "Swedish"
3645 msgstr "Szwedzki"
3646
3647 msgid "Switch to next subservice"
3648 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
3649
3650 msgid "Switch to previous subservice"
3651 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
3652
3653 msgid "Symbol Rate"
3654 msgstr "Symbol Rate"
3655
3656 msgid "Symbolrate"
3657 msgstr "Symbolrate"
3658
3659 msgid "System"
3660 msgstr "System"
3661
3662 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3663 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3664 msgstr ""
3665 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and additional translations made by SileliS® :)\n"
3666 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
3667
3668 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3669 msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
3670
3671 msgid "TV System"
3672 msgstr "System TV"
3673
3674 msgid "Table of content for collection"
3675 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
3676
3677 msgid "Tag 1"
3678 msgstr "Oznaczenie 1"
3679
3680 msgid "Tag 2"
3681 msgstr "Oznaczenie 2"
3682
3683 msgid "Tags"
3684 msgstr "Oznaczenia"
3685
3686 msgid "Terrestrial"
3687 msgstr "Naziemny"
3688
3689 msgid "Terrestrial provider"
3690 msgstr "Naziemny provider"
3691
3692 msgid "Test DiSEqC settings"
3693 msgstr "Test ustawień DiSEqC"
3694
3695 msgid "Test Type"
3696 msgstr "Typ Testu"
3697
3698 msgid "Test mode"
3699 msgstr "Tryb testowy"
3700
3701 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3702 msgstr "Test konfiguracji sieci Dreambox.\n"
3703
3704 msgid "Test-Messagebox?"
3705 msgstr "Informacja testowa?"
3706
3707 msgid ""
3708 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3709 "Please press OK to start using your Dreambox."
3710 msgstr ""
3711 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
3712 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
3713
3714 msgid ""
3715 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3716 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3717 "players) instead?"
3718 msgstr ""
3719 "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
3720 "chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
3721 "stacjonarnych czytnikach DVD."
3722
3723 msgid ""
3724 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3725 "the feed server and save it on the stick?"
3726 msgstr ""
3727 "Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z "
3728 "servera i zachować je na USB?"
3729
3730 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3731 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
3732
3733 #, python-format
3734 msgid ""
3735 "The following device was found:\n"
3736 "\n"
3737 "%s\n"
3738 "\n"
3739 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3740 msgstr ""
3741 "Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
3742 "\n"
3743 "%s\n"
3744 "\n"
3745 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
3746
3747 msgid "The following files were found..."
3748 msgstr "Dane pliki zostały znalezione..."
3749
3750 msgid ""
3751 "The input port should be configured now.\n"
3752 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3753 "want to do that now?"
3754 msgstr ""
3755 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
3756 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
3757 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
3758
3759 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3760 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
3761
3762 msgid ""
3763 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3764 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3765 msgstr ""
3766 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
3767 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3768
3769 msgid ""
3770 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3771 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3772 "risk!"
3773 msgstr ""
3774 "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
3775 "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
3776
3777 msgid ""
3778 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3779 "corrupted!"
3780 msgstr ""
3781 "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
3782 "lub zepsuty!"
3783
3784 msgid "The package doesn't contain anything."
3785 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
3786
3787 msgid "The package:"
3788 msgstr "Paczka:"
3789
3790 #, python-format
3791 msgid "The path %s already exists."
3792 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
3793
3794 msgid "The pin code has been changed successfully."
3795 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
3796
3797 msgid "The pin code you entered is wrong."
3798 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
3799
3800 msgid "The pin codes you entered are different."
3801 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
3802
3803 #, python-format
3804 msgid "The results have been written to %s."
3805 msgstr "Wyniki będą zapisane w %s."
3806
3807 msgid "The sleep timer has been activated."
3808 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
3809
3810 msgid "The sleep timer has been disabled."
3811 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
3812
3813 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3814 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
3815
3816 msgid ""
3817 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3818 "Please install it."
3819 msgstr ""
3820 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
3821 "Proszę go zainstalować."
3822
3823 msgid ""
3824 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3825 msgstr ""
3826 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
3827 "teraz?"
3828
3829 msgid "The wizard is finished now."
3830 msgstr "Kreator zakończony."
3831
3832 msgid "There are at least "
3833 msgstr "Nareszcie są"
3834
3835 msgid "There are no default services lists in your image."
3836 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
3837
3838 msgid "There are no default settings in your image."
3839 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
3840
3841 msgid "There are now "
3842 msgstr "Są teraz "
3843
3844 msgid "There is nothing to be done."
3845 msgstr "Nie ma nic do wykonania"
3846
3847 msgid ""
3848 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3849 "Do you really want to continue?"
3850 msgstr ""
3851 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
3852 "Czy kontynuować?"
3853
3854 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3855 msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania listy pakietów. Spróbuj ponownie."
3856
3857 msgid "There was an error. The package:"
3858 msgstr "Wystąpił błąd. Paczka:"
3859
3860 #, python-format
3861 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3862 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
3863
3864 msgid ""
3865 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3866 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3867 msgstr ""
3868 "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
3869 "poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
3870 "flash?"
3871
3872 msgid ""
3873 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3874 "flash memory?"
3875 msgstr ""
3876 "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
3877 "pamięć flash?"
3878
3879 msgid ""
3880 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3881 "content on the disc."
3882 msgstr ""
3883 "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
3884 "nosniku."
3885
3886 #, python-format
3887 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
3888 msgstr "Ten Dreambox nie może zdekodować %s streamu!"
3889
3890 #, python-format
3891 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3892 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
3893
3894 msgid "This is step number 2."
3895 msgstr "To jest krok numer 2."
3896
3897 msgid "This is unsupported at the moment."
3898 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
3899
3900 msgid "This plugin is installed."
3901 msgstr "Plugin zainstalowany"
3902
3903 msgid "This plugin is not installed."
3904 msgstr "Plugin nie zainstalowany"
3905
3906 msgid "This plugin will be installed."
3907 msgstr "Plugin będzie zainstalowany"
3908
3909 msgid "This plugin will be removed."
3910 msgstr "Plugin będzie usunięty"
3911
3912 msgid ""
3913 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3914 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3915 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3916 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3917 "the \"Nameserver\" Configuration"
3918 msgstr ""
3919 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
3920 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
3921 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
3922 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
3923 "\"Nameserver\" konfigurację"
3924
3925 msgid ""
3926 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3927 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3928 "- verify that a network cable is attached\n"
3929 "- verify that the cable is not broken"
3930 msgstr ""
3931 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
3932 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
3933 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
3934 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
3935
3936 msgid ""
3937 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3938 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3939 "- no valid IP Address was found\n"
3940 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3941 msgstr ""
3942 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
3943 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
3944 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
3945 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
3946
3947 msgid ""
3948 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3949 "configuration with DHCP.\n"
3950 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3951 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3952 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3953 "dialog.\n"
3954 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3955 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3956 msgstr ""
3957 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
3958 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
3959 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
3960 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
3961 "adaptera sieciowego.\n"
3962 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
3963 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
3964
3965 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3966 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
3967
3968 msgid "Three"
3969 msgstr "Trzy"
3970
3971 msgid "Threshold"
3972 msgstr "Próg"
3973
3974 msgid "Thu"
3975 msgstr "Czw"
3976
3977 msgid "Thumbnails"
3978 msgstr "Miniatury"
3979
3980 msgid "Thursday"
3981 msgstr "Czwartek"
3982
3983 msgid "Time"
3984 msgstr "Czas"
3985
3986 msgid "Time/Date Input"
3987 msgstr "Czas / Data"
3988
3989 msgid "Timer"
3990 msgstr "Timer"
3991
3992 msgid "Timer Edit"
3993 msgstr "Edycja timera"
3994
3995 msgid "Timer Editor"
3996 msgstr "Edytor timera"
3997
3998 msgid "Timer Type"
3999 msgstr "Typ timera"
4000
4001 msgid "Timer entry"
4002 msgstr "Programowanie timera"
4003
4004 msgid "Timer log"
4005 msgstr "Log timera"
4006
4007 msgid ""
4008 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
4009 "Please recheck it!"
4010 msgstr ""
4011 "W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
4012 "Proszę to sprawdzić!"
4013
4014 msgid "Timer sanity error"
4015 msgstr "Błąd timera"
4016
4017 msgid "Timer selection"
4018 msgstr "Wybór timera"
4019
4020 msgid "Timer status:"
4021 msgstr "Status timera:"
4022
4023 msgid "Timeshift"
4024 msgstr "Timeshift"
4025
4026 msgid "Timeshift not possible!"
4027 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
4028
4029 msgid "Timeshift path..."
4030 msgstr "Ścieżka timeshift..."
4031
4032 msgid "Timezone"
4033 msgstr "Strefa czasu"
4034
4035 msgid "Title"
4036 msgstr "Tytuł utworu"
4037
4038 msgid "Title properties"
4039 msgstr "Właściwości tytułu"
4040
4041 msgid "Titleset mode"
4042 msgstr "Tryb ustawienia tytułu"
4043
4044 msgid ""
4045 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
4046 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
4047 "stick.\n"
4048 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
4049 "for 10 seconds.\n"
4050 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
4051 msgstr ""
4052 "Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
4053 "1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
4054 "2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez 10 "
4055 "sekund.\n"
4056 "3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
4057
4058 msgid "Today"
4059 msgstr "Dzisiaj"
4060
4061 msgid "Tone mode"
4062 msgstr "Tryb tonowy"
4063
4064 msgid "Toneburst"
4065 msgstr "Toneburst"
4066
4067 msgid "Toneburst A/B"
4068 msgstr "Toneburst A/B"
4069
4070 msgid "Track"
4071 msgstr "Ścieżka"
4072
4073 msgid "Translation"
4074 msgstr "Tłumaczenie"
4075
4076 msgid "Translation:"
4077 msgstr "Tłumaczenie:"
4078
4079 msgid "Transmission Mode"
4080 msgstr "Tryb transmisji"
4081
4082 msgid "Transmission mode"
4083 msgstr "Tryb transmisji"
4084
4085 msgid "Transponder"
4086 msgstr "Transponder"
4087
4088 msgid "Transponder Type"
4089 msgstr "Typ transpondera"
4090
4091 msgid "Tries left:"
4092 msgstr "Próby skończone:"
4093
4094 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
4095 msgstr ""
4096 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
4097
4098 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
4099 msgstr ""
4100 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
4101
4102 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
4103 msgstr "Próbuje pobrać nową listę pakietów. Proszę czekać..."
4104
4105 msgid "Tue"
4106 msgstr "Wto"
4107
4108 msgid "Tuesday"
4109 msgstr "Wtorek"
4110
4111 msgid "Tune"
4112 msgstr "Ustaw"
4113
4114 msgid "Tune failed!"
4115 msgstr "Strojenie nieudane!"
4116
4117 msgid "Tuner"
4118 msgstr "Tuner"
4119
4120 msgid "Tuner "
4121 msgstr "Tuner "
4122
4123 msgid "Tuner Slot"
4124 msgstr "Slot tunera"
4125
4126 msgid "Tuner configuration"
4127 msgstr "Konfiguracja tunera"
4128
4129 msgid "Tuner status"
4130 msgstr "Status tunera"
4131
4132 msgid "Turkish"
4133 msgstr "Turecki"
4134
4135 msgid "Two"
4136 msgstr "Dwa"
4137
4138 msgid "Type"
4139 msgstr "Typ"
4140
4141 msgid "Type of scan"
4142 msgstr "Typ skanowania"
4143
4144 msgid "USALS"
4145 msgstr "USALS"
4146
4147 msgid "USB"
4148 msgstr "USB"
4149
4150 msgid "USB Stick"
4151 msgstr "USB Stick"
4152
4153 msgid "USB stick wizard"
4154 msgstr "Kreator pamięci USB"
4155
4156 msgid "Ukrainian"
4157 msgstr "Ukraiński"
4158
4159 msgid ""
4160 "Unable to complete filesystem check.\n"
4161 "Error: "
4162 msgstr ""
4163 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
4164 "Błąd: "
4165
4166 msgid ""
4167 "Unable to initialize harddisk.\n"
4168 "Error: "
4169 msgstr ""
4170 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
4171 "Błąd: "
4172
4173 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
4174 msgstr "Komenda DiSEqC Uncommited"
4175
4176 msgid ""
4177 "Undo\n"
4178 "Install"
4179 msgstr ""
4180 "Cofnij\n"
4181 "Instaluj"
4182
4183 msgid ""
4184 "Undo\n"
4185 "Remove"
4186 msgstr ""
4187 "Cofnij\n"
4188 "Usuń"
4189
4190 msgid "Unicable"
4191 msgstr "Unicable"
4192
4193 msgid "Unicable LNB"
4194 msgstr "Unicable LNB"
4195
4196 msgid "Unicable Martix"
4197 msgstr "Unicable Martix"
4198
4199 msgid "Universal LNB"
4200 msgstr "Uniwersalny LNB"
4201
4202 msgid "Unmount failed"
4203 msgstr "Błąd odmontowania"
4204
4205 msgid "Update"
4206 msgstr "Uaktualnienie"
4207
4208 msgid "Updates your receiver's software"
4209 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
4210
4211 msgid "Updating finished. Here is the result:"
4212 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
4213
4214 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
4215 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
4216
4217 msgid "Upgrade finished."
4218 msgstr "Aktualizacja zakończona."
4219
4220 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
4221 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
4222
4223 msgid "Upgradeing"
4224 msgstr "Aktualizowanie"
4225
4226 msgid "Upgrading"
4227 msgstr "Aktualizowanie"
4228
4229 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4230 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
4231
4232 msgid "Use"
4233 msgstr "Użyj"
4234
4235 msgid "Use DHCP"
4236 msgstr "Użyj DHCP"
4237
4238 msgid "Use Interface"
4239 msgstr "Użyj intrefejsu"
4240
4241 msgid "Use Power Measurement"
4242 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
4243
4244 msgid "Use a gateway"
4245 msgstr "Użyj bramy"
4246
4247 #. #-#-#-#-#  enigma2.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
4248 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
4249 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
4250 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
4251 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
4252 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
4253 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
4254 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
4255 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
4256 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
4257 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
4258 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
4259 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills".
4260 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4261 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
4262
4263 msgid "Use power measurement"
4264 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
4265
4266 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4267 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
4268
4269 msgid ""
4270 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4271 "\n"
4272 "Please set up tuner A"
4273 msgstr ""
4274 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
4275 "\n"
4276 "Wybierz Tuner A"
4277
4278 msgid ""
4279 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
4280 "press OK."
4281 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
4282
4283 msgid "Use this video enhancement settings?"
4284 msgstr "Użyć tych ustawień?"
4285
4286 msgid "Use time of currently running service"
4287 msgstr "Użyj czasu oglądanego kanału"
4288
4289 msgid "Use usals for this sat"
4290 msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
4291
4292 msgid "Use wizard to set up basic features"
4293 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
4294
4295 msgid "Used service scan type"
4296 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
4297
4298 msgid "User defined"
4299 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
4300
4301 msgid "Username"
4302 msgstr "Nazwa użytkownika"
4303
4304 msgid "VCR scart"
4305 msgstr "VCR Scart"
4306
4307 msgid "VMGM (intro trailer)"
4308 msgstr "VMGM (intro trailer)"
4309
4310 msgid "Vertical"
4311 msgstr "Pionowa [V]"
4312
4313 msgid "Video Fine-Tuning"
4314 msgstr "Korekcja obrazu..."
4315
4316 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4317 msgstr "Kreator czystości obrazu "
4318
4319 msgid "Video Output"
4320 msgstr "Wyjście Wideo"
4321
4322 msgid "Video Setup"
4323 msgstr "Ustawienia Wideo"
4324
4325 msgid "Video Wizard"
4326 msgstr "Kreator Wideo"
4327
4328 msgid "Video enhancement preview"
4329 msgstr "Podgląd ustawień"
4330
4331 msgid "Video enhancement settings"
4332 msgstr "Konfiguracja obrazu..."
4333
4334 msgid "Video enhancement setup"
4335 msgstr "Konfiguracja Obrazu"
4336
4337 msgid ""
4338 "Video input selection\n"
4339 "\n"
4340 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4341 "input port).\n"
4342 "\n"
4343 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4344 msgstr ""
4345 "Wybór wejścia wideo\n"
4346 "\n"
4347 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
4348 "port wejścia).\n"
4349 "\n"
4350 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
4351
4352 msgid "Video mode selection."
4353 msgstr "Wybór trybu wideo"
4354
4355 msgid "Videoenhancement Setup"
4356 msgstr "Konfiguracja"
4357
4358 msgid "View Movies..."
4359 msgstr "Wyświetl Filmy..."
4360
4361 msgid "View Photos..."
4362 msgstr "Wyświetl Zdjęcia..."
4363
4364 msgid "View Rass interactive..."
4365 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
4366
4367 msgid "View Video CD..."
4368 msgstr "Wyświetl Video CD..."
4369
4370 msgid "View details"
4371 msgstr "Pokaż szczegóły"
4372
4373 msgid "View list of available "
4374 msgstr "Pokaż listę dostępnych"
4375
4376 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4377 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Modułu CI"
4378
4379 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4380 msgstr ""
4381 "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyświetlania i Interfejsu użytkownika"
4382
4383 msgid "View list of available EPG extensions."
4384 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń EPG"
4385
4386 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4387 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyposażenia satelity"
4388
4389 msgid "View list of available communication extensions."
4390 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Komunikacji"
4391
4392 msgid "View list of available default settings"
4393 msgstr "Pokaż listę dostępnych ustawień domyślnych"
4394
4395 msgid "View list of available multimedia extensions."
4396 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń multimedialnych"
4397
4398 msgid "View list of available networking extensions"
4399 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń sieci"
4400
4401 msgid "View list of available recording extensions"
4402 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń nagrywania"
4403
4404 msgid "View list of available skins"
4405 msgstr "Pokaż listę dostępnych skinów"
4406
4407 msgid "View list of available software extensions"
4408 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń oprogramowania"
4409
4410 msgid "View list of available system extensions"
4411 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń systemu"
4412
4413 msgid "View teletext..."
4414 msgstr "Pokaż teletext..."
4415
4416 msgid "Virtual KeyBoard"
4417 msgstr "Wirtualna klawiatura"
4418
4419 msgid "Voltage mode"
4420 msgstr "Tryb napięcia"
4421
4422 msgid "Volume"
4423 msgstr "Głośność"
4424
4425 msgid "W"
4426 msgstr "W"
4427
4428 msgid "WEP"
4429 msgstr "WEP"
4430
4431 msgid "WPA"
4432 msgstr "WPA"
4433
4434 msgid "WPA or WPA2"
4435 msgstr "WPA lub WPA2"
4436
4437 msgid "WPA2"
4438 msgstr "WPA2"
4439
4440 msgid "WSS on 4:3"
4441 msgstr "WSS na 4:3"
4442
4443 msgid "Waiting"
4444 msgstr "Oczekiwanie"
4445
4446 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
4447 msgstr "Ostrzegaj jeśli wolne miejsce spadnie poniżej (kB):"
4448
4449 msgid ""
4450 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4451 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4452 "Please press OK to begin."
4453 msgstr ""
4454 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
4455 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
4456 "na 60hz.\n"
4457 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
4458
4459 msgid "Wed"
4460 msgstr "Śro"
4461
4462 msgid "Wednesday"
4463 msgstr "Środa"
4464
4465 msgid "Weekday"
4466 msgstr "Dzień tygodnia"
4467
4468 msgid ""
4469 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4470 "\n"
4471 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4472 "cut'.\n"
4473 "\n"
4474 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4475 msgstr ""
4476 "Witamy w edytorze przycięć.\n"
4477 "\n"
4478 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
4479 "wybierz 'początek cięcia'.\n"
4480 "\n"
4481 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
4482 "'koniec cięcia'. To wszystko."
4483
4484 msgid ""
4485 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4486 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4487 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4488 msgstr ""
4489 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
4490 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
4491 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
4492 "oprogramowanie."
4493
4494 msgid ""
4495 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
4496 "\n"
4497 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
4498 "To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be "
4499 "cleaned up.\n"
4500 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
4501 msgstr ""
4502 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
4503 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
4504 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
4505 "MIME-Version: 1.0\n"
4506 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
4507 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
4508
4509 msgid ""
4510 "Welcome.\n"
4511 "\n"
4512 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4513 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4514 msgstr ""
4515 "Witaj.\n"
4516 "\n"
4517 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
4518 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
4519
4520 msgid "Welcome..."
4521 msgstr "Witam..."
4522
4523 msgid "West"
4524 msgstr "Zachód"
4525
4526 msgid "What do you want to scan?"
4527 msgstr "Co chcesz skanować?"
4528
4529 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
4530 msgstr "Co zrobić z danymi crashlogami?"
4531
4532 msgid ""
4533 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4534 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4535 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4536 "automatically!\n"
4537 "\n"
4538 "Really do a factory reset?"
4539 msgstr ""
4540 "Gdy wybierzesz ustawienia fabryczne, stracisz całą konfigurację\n"
4541 "(włączając bukiety, kanały, satelity...)\n"
4542 "Po wykonaniu ustawień fabrycznych twój tuner zrestartuje się sam!\n"
4543 "\n"
4544 "Czy chcesz wykonać ustawienia fabryczne?"
4545
4546 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4547 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
4548
4549 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4550 msgstr "Gdzie zachować tymczasowe nagrania timeshift?"
4551
4552 msgid "Wireless"
4553 msgstr "Bezprzewodowy"
4554
4555 msgid "Wireless Network"
4556 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
4557
4558 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4559 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
4560
4561 msgid "Write failed!"
4562 msgstr "Błąd zapisu!"
4563
4564 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4565 msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
4566
4567 msgid "YPbPr"
4568 msgstr "YPbPr"
4569
4570 msgid "Year"
4571 msgstr "Rok"
4572
4573 msgid "Yes"
4574 msgstr "Tak"
4575
4576 msgid "Yes, and delete this movie"
4577 msgstr "Tak, usuń ten film"
4578
4579 msgid "Yes, and don't ask again"
4580 msgstr "Tak ale nie pytaj ponownie"
4581
4582 msgid "Yes, backup my settings!"
4583 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
4584
4585 msgid "Yes, do a manual scan now"
4586 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
4587
4588 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4589 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
4590
4591 msgid "Yes, do another manual scan now"
4592 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
4593
4594 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4595 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
4596
4597 msgid "Yes, restore the settings now"
4598 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
4599
4600 msgid "Yes, returning to movie list"
4601 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
4602
4603 msgid "Yes, view the tutorial"
4604 msgstr "Tak, pokaż podręcznik"
4605
4606 msgid "You can cancel the installation."
4607 msgstr "Możesz odwołać instalację"
4608
4609 msgid "You can cancel the removal."
4610 msgstr "Możesz odwołać kasowanie"
4611
4612 msgid ""
4613 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4614 "want to be installed."
4615 msgstr ""
4616 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
4617 "ustawienia które chcesz zainstalować."
4618
4619 msgid "You can choose, what you want to install..."
4620 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
4621
4622 msgid "You can install this plugin."
4623 msgstr "Możesz zainstalować ten plugin"
4624
4625 msgid "You can remove this plugin."
4626 msgstr "Możesz skasować ten plugin"
4627
4628 msgid "You cannot delete this!"
4629 msgstr "Tego nie można usunąć!"
4630
4631 msgid "You chose not to install any default services lists."
4632 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
4633
4634 msgid ""
4635 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4636 "default settings later in the settings menu."
4637 msgstr ""
4638 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
4639 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
4640
4641 msgid ""
4642 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4643 msgstr ""
4644 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
4645 "przycisk OK."
4646
4647 msgid ""
4648 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4649 "harddisk is not an option for you."
4650 msgstr ""
4651 "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
4652 "nie jest możliwe."
4653
4654 msgid ""
4655 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4656 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4657 "to the harddisk!\n"
4658 "Please press OK to start the backup now."
4659 msgstr ""
4660 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
4661 "czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
4662 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4663
4664 msgid ""
4665 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4666 "Please press OK to start the backup now."
4667 msgstr ""
4668 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
4669 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4670
4671 msgid ""
4672 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4673 "backup now."
4674 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4675
4676 msgid ""
4677 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4678 "now."
4679 msgstr ""
4680 "Wybrałeś kopię zapasową swoich ustawień. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
4681
4682 msgid ""
4683 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4684 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4685 msgstr ""
4686 "Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI "
4687 "Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
4688 "danych."
4689
4690 msgid ""
4691 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4692 "restore. Please press OK to start the restore now."
4693 msgstr ""
4694 "Wybrałeś przywrócenie swoich ustawień. Enigma2 zostanie zrestartowana po "
4695 "przywróceniu. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
4696
4697 #, python-format
4698 msgid "You have to wait %s!"
4699 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
4700
4701 msgid ""
4702 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4703 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4704 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4705 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4706 "your settings."
4707 msgstr ""
4708 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
4709 "odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
4710 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
4711 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
4712
4713 msgid ""
4714 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4715 "\n"
4716 "Do you want to set the pin now?"
4717 msgstr ""
4718 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
4719 "\n"
4720 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
4721
4722 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4723 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
4724
4725 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4726 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz  Wspaniale!"
4727
4728 msgid ""
4729 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
4730 "process."
4731 msgstr ""
4732 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
4733 "procesu aktualizacji."
4734
4735 msgid ""
4736 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
4737 "blank dual layer DVD!"
4738 msgstr ""
4739 "Twoja kolekcja przewyższa rozmiar zwykłego nośnika dvd, będziesz potrzebował "
4740 "czystego nośnika DVD dwuwarstwowego!"
4741
4742 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4743 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
4744
4745 msgid ""
4746 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
4747 "try again."
4748 msgstr ""
4749 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
4750 "ponownie."
4751
4752 msgid "Your email address:"
4753 msgstr "Twój adres email:"
4754
4755 msgid ""
4756 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4757 "Press OK to start upgrade."
4758 msgstr ""
4759 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
4760 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
4761
4762 msgid "Your name (optional):"
4763 msgstr "Twoja nazwa (opcjonalnie):"
4764
4765 msgid "Your network configuration has been activated."
4766 msgstr "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana."
4767
4768 msgid ""
4769 "Your network configuration has been activated.\n"
4770 "A second configured interface has been found.\n"
4771 "\n"
4772 "Do you want to disable the second network interface?"
4773 msgstr ""
4774 "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana.\n"
4775 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
4776 "\n"
4777 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
4778
4779 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4780 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
4781
4782 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4783 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
4784
4785 msgid "[alternative edit]"
4786 msgstr "[edycja wybranych]"
4787
4788 msgid "[bouquet edit]"
4789 msgstr "[edycja bukietu]"
4790
4791 msgid "[favourite edit]"
4792 msgstr "[edycja ulubionych]"
4793
4794 msgid "[move mode]"
4795 msgstr "[tryb przesuwania]"
4796
4797 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4798 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów dla Modułów CI"
4799
4800 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4801 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów/caids dla Modułów CI"
4802
4803 msgid "abort alternatives edit"
4804 msgstr "przerwij edycje wybranych"
4805
4806 msgid "abort bouquet edit"
4807 msgstr "przerwij edycje bukietów"
4808
4809 msgid "abort favourites edit"
4810 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
4811
4812 msgid "about to start"
4813 msgstr "Jak rozpocząć"
4814
4815 msgid "activate current configuration"
4816 msgstr "Aktywuj aktualną konfigurację"
4817
4818 msgid "add Provider"
4819 msgstr "Dodaj Providera"
4820
4821 msgid "add Service"
4822 msgstr "Dodaj Serwis"
4823
4824 msgid "add a nameserver entry"
4825 msgstr "Dodaj wpis nameservera"
4826
4827 msgid "add alternatives"
4828 msgstr "Dodaj wybrane kanały"
4829
4830 msgid "add bookmark"
4831 msgstr "Dodaj zakładkę"
4832
4833 msgid "add bouquet"
4834 msgstr "Dodaj bukiet"
4835
4836 msgid "add directory to playlist"
4837 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
4838
4839 msgid "add file to playlist"
4840 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
4841
4842 msgid "add files to playlist"
4843 msgstr "Dodaj pliki do playlisty"
4844
4845 msgid "add marker"
4846 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
4847
4848 msgid "add recording (enter recording duration)"
4849 msgstr "Nagrywaj (wpisz trwanie nagrania)"
4850
4851 msgid "add recording (enter recording endtime)"
4852 msgstr "Nagrywaj (wpisz koniec czasu nagrania)"
4853
4854 msgid "add recording (indefinitely)"
4855 msgstr "Nagrywaj (na czas nieokreślony)"
4856
4857 msgid "add recording (stop after current event)"
4858 msgstr "Nagrywaj (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
4859
4860 msgid "add service to bouquet"
4861 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
4862
4863 msgid "add service to favourites"
4864 msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
4865
4866 msgid "add to parental protection"
4867 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
4868
4869 msgid "advanced"
4870 msgstr "Zaawansowana"
4871
4872 msgid "alphabetic sort"
4873 msgstr "Sortuj alfabetycznie"
4874
4875 msgid ""
4876 "are you sure you want to restore\n"
4877 "following backup:\n"
4878 msgstr ""
4879 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
4880 "następującą kopie:\n"
4881
4882 msgid "assigned CAIds"
4883 msgstr "Wyznaczone CAIds"
4884
4885 msgid "assigned CAIds:"
4886 msgstr "Wyznaczone CAIds:"
4887
4888 msgid "assigned Services/Provider"
4889 msgstr "Wyznaczone Serwisy/Providerzy"
4890
4891 msgid "assigned Services/Provider:"
4892 msgstr "Wyznaczone serwisy/prowiderzy:"
4893
4894 #, python-format
4895 msgid "audio track (%s) format"
4896 msgstr "Format ścieżki audio (%s)"
4897
4898 #, python-format
4899 msgid "audio track (%s) language"
4900 msgstr "Język ścieżki audio (%s)"
4901
4902 msgid "audio tracks"
4903 msgstr "Ścieżki audio"
4904
4905 msgid "auto"
4906 msgstr "Auto"
4907
4908 msgid "available"
4909 msgstr "Dostępne"
4910
4911 msgid "back"
4912 msgstr "Wróć"
4913
4914 msgid "background image"
4915 msgstr "Obrazek tła"
4916
4917 msgid "backgroundcolor"
4918 msgstr "Kolor tła"
4919
4920 msgid "better"
4921 msgstr "Lepszy"
4922
4923 msgid "black"
4924 msgstr "Czarny"
4925
4926 msgid "blacklist"
4927 msgstr "Czarna lista"
4928
4929 msgid "blue"
4930 msgstr "Niebieski"
4931
4932 #, python-format
4933 msgid "burn audio track (%s)"
4934 msgstr "Nagraj ścieżkę audio (%s)"
4935
4936 msgid "change recording (duration)"
4937 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
4938
4939 msgid "change recording (endtime)"
4940 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
4941
4942 msgid "chapters"
4943 msgstr "Rozdziały"
4944
4945 msgid "choose destination directory"
4946 msgstr "Wybierz folder docelowy"
4947
4948 msgid "circular left"
4949 msgstr "Kołój w lewo"
4950
4951 msgid "circular right"
4952 msgstr "Kołój w prawo"
4953
4954 msgid "clear playlist"
4955 msgstr "Wyczyść playlistę"
4956
4957 msgid "complex"
4958 msgstr "złożony"
4959
4960 msgid "config menu"
4961 msgstr "Menu konfiguracji"
4962
4963 msgid "confirmed"
4964 msgstr "Potwierdzony"
4965
4966 msgid "connected"
4967 msgstr "połączony"
4968
4969 msgid "continue"
4970 msgstr "Kontynuuj"
4971
4972 msgid "copy to bouquets"
4973 msgstr "Kopiuj do bukietów"
4974
4975 msgid "could not be removed"
4976 msgstr "Nie może być usunięty"
4977
4978 msgid "create directory"
4979 msgstr "Utwórz katalog"
4980
4981 msgid "daily"
4982 msgstr "Codziennie"
4983
4984 msgid "day"
4985 msgstr "Dzień"
4986
4987 msgid "delete"
4988 msgstr "Usuń"
4989
4990 msgid "delete cut"
4991 msgstr "Usuń wycięte"
4992
4993 msgid "delete file"
4994 msgstr "Usuń plik"
4995
4996 msgid "delete playlist entry"
4997 msgstr "Usuń wpis playlisty"
4998
4999 msgid "delete saved playlist"
5000 msgstr "Usuń zachowaną playlistę"
5001
5002 msgid "delete..."
5003 msgstr "Usuń..."
5004
5005 msgid "disable"
5006 msgstr "Wyłącz"
5007
5008 msgid "disable move mode"
5009 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
5010
5011 msgid "disabled"
5012 msgstr "Wyłączone"
5013
5014 msgid "disconnected"
5015 msgstr "Rozłączona"
5016
5017 msgid "do not change"
5018 msgstr "Nie zmieniaj"
5019
5020 msgid "do nothing"
5021 msgstr "Nic nie rób"
5022
5023 msgid "don't record"
5024 msgstr "Nie nagrywaj"
5025
5026 msgid "done!"
5027 msgstr "Zrobione!"
5028
5029 msgid "edit alternatives"
5030 msgstr "Edytuj wybrane kanały"
5031
5032 msgid "empty"
5033 msgstr "Puste"
5034
5035 msgid "enable"
5036 msgstr "Włącz"
5037
5038 msgid "enable bouquet edit"
5039 msgstr "Włącz edycje bukietu"
5040
5041 msgid "enable favourite edit"
5042 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
5043
5044 msgid "enable move mode"
5045 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
5046
5047 msgid "enabled"
5048 msgstr "Włączone"
5049
5050 msgid "end alternatives edit"
5051 msgstr "Koniec edycji wybranych"
5052
5053 msgid "end bouquet edit"
5054 msgstr "Koniec edycji bukietów"
5055
5056 msgid "end cut here"
5057 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
5058
5059 msgid "end favourites edit"
5060 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
5061
5062 msgid "enigma2 and network"
5063 msgstr "Enigma2 i sieć"
5064
5065 msgid "equal to"
5066 msgstr "Równy"
5067
5068 msgid "exceeds dual layer medium!"
5069 msgstr "Przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
5070
5071 msgid "exit DVD player or return to file browser"
5072 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
5073
5074 msgid "exit mediaplayer"
5075 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza"
5076
5077 msgid "exit movielist"
5078 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
5079
5080 msgid "exit nameserver configuration"
5081 msgstr "Wyjdź z konfiguracji nameservera"
5082
5083 msgid "exit network adapter configuration"
5084 msgstr "Wyjdź z konfiguracji adaptera sieciowego"
5085
5086 msgid "exit network adapter setup menu"
5087 msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
5088
5089 msgid "exit network interface list"
5090 msgstr "Wyjdź z listy interfejsu sieciowego"
5091
5092 msgid "exit networkadapter setup menu"
5093 msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
5094
5095 msgid "failed"
5096 msgstr "Zawiódł"
5097
5098 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5099 msgstr "Formaty plików (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5100
5101 msgid "filename"
5102 msgstr "Nazwa pliku"
5103
5104 msgid "fine-tune your display"
5105 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
5106
5107 msgid "forward to the next chapter"
5108 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
5109
5110 msgid "free"
5111 msgstr "Wolne"
5112
5113 msgid "free diskspace"
5114 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
5115
5116 msgid "go to deep standby"
5117 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
5118
5119 msgid "go to standby"
5120 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
5121
5122 msgid "grab this frame as bitmap"
5123 msgstr "Zrób screena"
5124
5125 msgid "green"
5126 msgstr "Zielony"
5127
5128 msgid "hear radio..."
5129 msgstr "Słuchaj radia..."
5130
5131 msgid "help..."
5132 msgstr "Pomoc..."
5133
5134 msgid "hidden network"
5135 msgstr "ukryta sieć"
5136
5137 msgid "hide extended description"
5138 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
5139
5140 msgid "hide player"
5141 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
5142
5143 msgid "horizontal"
5144 msgstr "Pozioma (H)"
5145
5146 msgid "hour"
5147 msgstr "Godzina"
5148
5149 msgid "hours"
5150 msgstr "Godziny"
5151
5152 msgid "immediate shutdown"
5153 msgstr "Wyłącz natychmiast"
5154
5155 #, python-format
5156 msgid ""
5157 "incoming call!\n"
5158 "%s calls on %s!"
5159 msgstr ""
5160 "Przychodząca rozmowa!\n"
5161 "%s rozmowy włączone %s!"
5162
5163 msgid "init module"
5164 msgstr "Moduł init"
5165
5166 msgid "init modules"
5167 msgstr "Inicjuj moduły"
5168
5169 msgid "insert mark here"
5170 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
5171
5172 msgid "jump back to the previous title"
5173 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
5174
5175 msgid "jump forward to the next title"
5176 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
5177
5178 msgid "jump to listbegin"
5179 msgstr "skocz do początku listy"
5180
5181 msgid "jump to listend"
5182 msgstr "skocz do końca listy"
5183
5184 msgid "jump to next marked position"
5185 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
5186
5187 msgid "jump to previous marked position"
5188 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
5189
5190 msgid "leave movie player..."
5191 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
5192
5193 msgid "left"
5194 msgstr "Lewo"
5195
5196 msgid "length"
5197 msgstr "długość"
5198
5199 msgid "list style compact"
5200 msgstr "Kompaktowy styl listy"
5201
5202 msgid "list style compact with description"
5203 msgstr "Kompaktowy styl listy z opisem"
5204
5205 msgid "list style default"
5206 msgstr "Domyślny styl listy"
5207
5208 msgid "list style single line"
5209 msgstr "Styl listy pojedyńcza linia"
5210
5211 msgid "load playlist"
5212 msgstr "Załaduj playlistę"
5213
5214 msgid "locked"
5215 msgstr "zablokowany"
5216
5217 msgid "loopthrough to"
5218 msgstr "Za pomocą pętli do"
5219
5220 msgid "manual"
5221 msgstr "Ręcznie"
5222
5223 msgid "menu"
5224 msgstr "Menu"
5225
5226 msgid "menulist"
5227 msgstr "Lista menu"
5228
5229 msgid "mins"
5230 msgstr "min's"
5231
5232 msgid "minute"
5233 msgstr "Minuta"
5234
5235 msgid "minutes"
5236 msgstr "Minutach"
5237
5238 msgid "month"
5239 msgstr "Miesiąc"
5240
5241 msgid "move PiP to main picture"
5242 msgstr "Przesuń PiP do głównego obrazu"
5243
5244 msgid "move down to last entry"
5245 msgstr "Przesuń na dół do ostatniego wpisu"
5246
5247 msgid "move down to next entry"
5248 msgstr "przesuń na dól do następnego wpisu"
5249
5250 msgid "move up to first entry"
5251 msgstr "przesuń w górę do pierwszego wpisu"
5252
5253 msgid "move up to previous entry"
5254 msgstr "przesuń w górę do poprzedniego wpisu"
5255
5256 msgid "movie list"
5257 msgstr "lista filmów"
5258
5259 msgid "multinorm"
5260 msgstr "Multinorm"
5261
5262 msgid "never"
5263 msgstr "Nigdy"
5264
5265 msgid "next channel"
5266 msgstr "Następny kanał"
5267
5268 msgid "next channel in history"
5269 msgstr "Następny kanał w historii"
5270
5271 msgid "no"
5272 msgstr "Nie"
5273
5274 msgid "no CAId selected"
5275 msgstr "Brak wybranego CAId"
5276
5277 msgid "no CI slots found"
5278 msgstr "Nie znaleziono slotu CI"
5279
5280 msgid "no HDD found"
5281 msgstr "Nie znaleziono HDD"
5282
5283 msgid "no Services/Providers selected"
5284 msgstr "Brak wybranych serwisów/providerów"
5285
5286 msgid "no module found"
5287 msgstr "Nie znaleziono modułu"
5288
5289 msgid "no standby"
5290 msgstr "Bez stanu czuwania"
5291
5292 msgid "no timeout"
5293 msgstr "Bez końca"
5294
5295 msgid "none"
5296 msgstr "Brak"
5297
5298 msgid "not locked"
5299 msgstr "Nie zablokowany"
5300
5301 msgid "not used"
5302 msgstr "nie użyty"
5303
5304 msgid "nothing connected"
5305 msgstr "nic nie połączono"
5306
5307 msgid "of a DUAL layer medium used."
5308 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
5309
5310 msgid "of a SINGLE layer medium used."
5311 msgstr "nosnika single layer zużyto."
5312
5313 msgid "off"
5314 msgstr "Wyłączony"
5315
5316 msgid "on"
5317 msgstr "Włączony"
5318
5319 msgid "on READ ONLY medium."
5320 msgstr "nosnik tylko do odczytu."
5321
5322 msgid "once"
5323 msgstr "Raz"
5324
5325 msgid "open nameserver configuration"
5326 msgstr "Otwórz konfigurację nameserwera"
5327
5328 msgid "open servicelist"
5329 msgstr "Otwórz listę serwisów"
5330
5331 msgid "open servicelist(down)"
5332 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
5333
5334 msgid "open servicelist(up)"
5335 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
5336
5337 msgid "open virtual keyboard input help"
5338 msgstr "otwórz pomoc wirtualnej klawiatury"
5339
5340 msgid "pass"
5341 msgstr "Hasło"
5342
5343 msgid "pause"
5344 msgstr "Pauza"
5345
5346 msgid "play entry"
5347 msgstr "wstęp odtwarzania"
5348
5349 msgid "play from next mark or playlist entry"
5350 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
5351
5352 msgid "play from previous mark or playlist entry"
5353 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
5354
5355 msgid "please press OK when ready"
5356 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
5357
5358 msgid "please wait, loading picture..."
5359 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
5360
5361 msgid "previous channel"
5362 msgstr "Poprzedni kanał"
5363
5364 msgid "previous channel in history"
5365 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
5366
5367 msgid "record"
5368 msgstr "Nagraj"
5369
5370 msgid "recording..."
5371 msgstr "Nagrywanie..."
5372
5373 msgid "red"
5374 msgstr "czerwony"
5375
5376 msgid "remove a nameserver entry"
5377 msgstr "usuń wpis nameserwera"
5378
5379 msgid "remove after this position"
5380 msgstr "Usuń po tej pozycji"
5381
5382 msgid "remove all alternatives"
5383 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
5384
5385 msgid "remove all new found flags"
5386 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
5387
5388 msgid "remove before this position"
5389 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
5390
5391 msgid "remove bookmark"
5392 msgstr "Usuń zakładkę"
5393
5394 msgid "remove directory"
5395 msgstr "Usuń katalog"
5396
5397 msgid "remove entry"
5398 msgstr "Usuń"
5399
5400 msgid "remove from parental protection"
5401 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
5402
5403 msgid "remove new found flag"
5404 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
5405
5406 msgid "remove selected satellite"
5407 msgstr "Usuń wybranego satelitę"
5408
5409 msgid "remove this mark"
5410 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
5411
5412 msgid "repeat playlist"
5413 msgstr "Powtarzaj playlistę"
5414
5415 msgid "repeated"
5416 msgstr "Powtarzaj"
5417
5418 msgid "rewind to the previous chapter"
5419 msgstr "Przewiń do poprzedniego rozdziału"
5420
5421 msgid "right"
5422 msgstr "Prawo"
5423
5424 msgid "save last directory on exit"
5425 msgstr "Zapisz ostatni katalog przy wyjściu"
5426
5427 msgid "save playlist"
5428 msgstr "Zapisz playlistę"
5429
5430 msgid "save playlist on exit"
5431 msgstr "Zapisz playlistę przy wyjściu"
5432
5433 msgid "scan done!"
5434 msgstr "Skanowanie zakończone!"
5435
5436 #, python-format
5437 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5438 msgstr "Skanowanie w toku - %d%% skończone!"
5439
5440 msgid "scan state"
5441 msgstr "Status skanowania"
5442
5443 msgid "second"
5444 msgstr "Drugi"
5445
5446 msgid "second cable of motorized LNB"
5447 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
5448
5449 msgid "seconds"
5450 msgstr "Sekundy"
5451
5452 msgid "select"
5453 msgstr "Wybierz"
5454
5455 msgid "select .NFI flash file"
5456 msgstr "Wybierz plik .NFI flash"
5457
5458 msgid "select CAId"
5459 msgstr "Wybierz CAId"
5460
5461 msgid "select CAId's"
5462 msgstr "Wybierz CAId's"
5463
5464 msgid "select image from server"
5465 msgstr "Wybierz plik z serwera"
5466
5467 msgid "select interface"
5468 msgstr "Wybierz interfejs"
5469
5470 msgid "select menu entry"
5471 msgstr "Wybierz wpis menu"
5472
5473 msgid "select movie"
5474 msgstr "Wybierz film"
5475
5476 msgid "select the movie path"
5477 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu"
5478
5479 msgid "service pin"
5480 msgstr "Pin serwisu"
5481
5482 msgid "setup pin"
5483 msgstr "Pin ustawień"
5484
5485 msgid "show DVD main menu"
5486 msgstr "pokaż główne menu DVD"
5487
5488 msgid "show EPG..."
5489 msgstr "Pokaż EPG..."
5490
5491 msgid "show Infoline"
5492 msgstr "Pokaż pasek Info"
5493
5494 msgid "show all"
5495 msgstr "pokaż wszystkie"
5496
5497 msgid "show alternatives"
5498 msgstr "Pokaż wybrane kanały"
5499
5500 msgid "show event details"
5501 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
5502
5503 msgid "show extended description"
5504 msgstr "Pokaż rozszerzony opis"
5505
5506 msgid "show first selected tag"
5507 msgstr "pokaż pierwsze wybrane oznaczenie "
5508
5509 msgid "show second selected tag"
5510 msgstr "pokaż drugie wybrane oznaczenie"
5511
5512 msgid "show shutdown menu"
5513 msgstr "Pokaż menu wyłączania"
5514
5515 msgid "show single service EPG..."
5516 msgstr "Pokaż pojedyńczy serwis EPG..."
5517
5518 msgid "show tag menu"
5519 msgstr "pokaż etykietę menu"
5520
5521 msgid "show transponder info"
5522 msgstr "Pokaż info transpondera"
5523
5524 msgid "shuffle playlist"
5525 msgstr "Tasuj playlistę"
5526
5527 msgid "shutdown"
5528 msgstr "Wyłącz"
5529
5530 msgid "simple"
5531 msgstr "Prosty"
5532
5533 msgid "skip backward"
5534 msgstr "Skocz wstecz"
5535
5536 msgid "skip backward (enter time)"
5537 msgstr "Skocz do tyłu (wpisz czas)"
5538
5539 msgid "skip forward"
5540 msgstr "Skocz w przód"
5541
5542 msgid "skip forward (enter time)"
5543 msgstr "Skocz naprzód (wpisz czas)"
5544
5545 msgid "slide picture in loop"
5546 msgstr "Zapętlony pokaz slajdów"
5547
5548 msgid "sort by date"
5549 msgstr "sortuj poprzez datę"
5550
5551 msgid "standard"
5552 msgstr "Standardowe"
5553
5554 msgid "standby"
5555 msgstr "Czuwanie"
5556
5557 msgid "start cut here"
5558 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
5559
5560 msgid "start directory"
5561 msgstr "Katalog początkowy"
5562
5563 msgid "start timeshift"
5564 msgstr "Rozpocznij timeshift"
5565
5566 msgid "stereo"
5567 msgstr "Stereo"
5568
5569 msgid "stop PiP"
5570 msgstr "Zatrzymaj PiP"
5571
5572 msgid "stop entry"
5573 msgstr "zatrzymaj wstęp"
5574
5575 msgid "stop recording"
5576 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
5577
5578 msgid "stop timeshift"
5579 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
5580
5581 msgid "swap PiP and main picture"
5582 msgstr "Zmień PiP i  główny obraz"
5583
5584 msgid "switch to bookmarks"
5585 msgstr "Przełącz na zakładkę"
5586
5587 msgid "switch to filelist"
5588 msgstr "Przełącz na listę plików"
5589
5590 msgid "switch to playlist"
5591 msgstr "Przełącz na playlistę"
5592
5593 msgid "switch to the next angle"
5594 msgstr "przełącz do następnego rogu"
5595
5596 msgid "switch to the next audio track"
5597 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
5598
5599 msgid "switch to the next subtitle language"
5600 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
5601
5602 msgid "template file"
5603 msgstr "Plik szablonu"
5604
5605 msgid "textcolor"
5606 msgstr "Kolor tekstu"
5607
5608 msgid "this recording"
5609 msgstr "To nagranie"
5610
5611 msgid "this service is protected by a parental control pin"
5612 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
5613
5614 msgid "toggle a cut mark at the current position"
5615 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
5616
5617 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
5618 msgstr "czas odtwarzania, rozdział, audio, informacja o napisach"
5619
5620 msgid "unconfirmed"
5621 msgstr "Niepotwierdzony"
5622
5623 msgid "unknown"
5624 msgstr "nieznane"
5625
5626 msgid "unknown service"
5627 msgstr "Nieznany serwis"
5628
5629 msgid "until restart"
5630 msgstr "Aż do startu"
5631
5632 msgid "user defined"
5633 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
5634
5635 msgid "vertical"
5636 msgstr "Pionowa (V)"
5637
5638 msgid "view extensions..."
5639 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
5640
5641 msgid "view recordings..."
5642 msgstr "Wyświetl nagrania..."
5643
5644 msgid "wait for ci..."
5645 msgstr "Czekam na CI..."
5646
5647 msgid "wait for mmi..."
5648 msgstr "czekam na MMI..."
5649
5650 msgid "waiting"
5651 msgstr "Oczekiwanie"
5652
5653 msgid "was removed successfully"
5654 msgstr "Usunięto pomyślnie"
5655
5656 msgid "weekly"
5657 msgstr "Tygodniowo"
5658
5659 msgid "whitelist"
5660 msgstr "Biała lista"
5661
5662 msgid "working"
5663 msgstr "pracuje"
5664
5665 msgid "yellow"
5666 msgstr "żółty"
5667
5668 msgid "yes"
5669 msgstr "Tak"
5670
5671 msgid "yes (keep feeds)"
5672 msgstr "Tak (trzymaj je)"
5673
5674 msgid ""
5675 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
5676 "assistance before rebooting your dreambox."
5677 msgstr ""
5678 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
5679 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
5680
5681 msgid "zap"
5682 msgstr "Przełącz"
5683
5684 msgid "zapped"
5685 msgstr "Przełączony"
5686
5687 #~ msgid ""
5688 #~ "\n"
5689 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
5690 #~ msgstr ""
5691 #~ "\n"
5692 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
5693
5694 #~ msgid " Day(s) "
5695 #~ msgstr " Dzień(i) "
5696
5697 #, fuzzy
5698 #~ msgid "\"?"
5699 #~ msgstr "\"?"
5700
5701 #~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
5702 #~ msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
5703
5704 #~ msgid "AGC"
5705 #~ msgstr "AGC"
5706