update sv, hy, lt, pl, fr language
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-10-05 22:57+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-10-01 12:43+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid " "
23 msgstr " "
24
25 msgid "#000000"
26 msgstr ""
27
28 msgid "#0064c7"
29 msgstr ""
30
31 msgid "#25062748"
32 msgstr ""
33
34 msgid "#389416"
35 msgstr ""
36
37 msgid "#80000000"
38 msgstr ""
39
40 msgid "#80ffffff"
41 msgstr ""
42
43 msgid "#bab329"
44 msgstr ""
45
46 msgid "#f23d21"
47 msgstr ""
48
49 msgid "#ffffff"
50 msgstr ""
51
52 msgid "#ffffffff"
53 msgstr ""
54
55 msgid "%H:%M"
56 msgstr "%H:%M"
57
58 #, python-format
59 msgid "%d min"
60 msgstr "%d min"
61
62 #, python-format
63 msgid "%d services found!"
64 msgstr "%d kanaler hittades!"
65
66 msgid "%d.%B %Y"
67 msgstr "%d.%B %Y"
68
69 #, python-format
70 msgid ""
71 "%s\n"
72 "(%s, %d MB free)"
73 msgstr ""
74 "%s\n"
75 "(%s, %d MB ledigt)"
76
77 #, python-format
78 msgid "%s (%s)\n"
79 msgstr "%s (%s)\n"
80
81 msgid "(ZAP)"
82 msgstr "(ZAP)"
83
84 msgid "(empty)"
85 msgstr "(tom)"
86
87 msgid "(show optional DVD audio menu)"
88 msgstr "(visa extra DVD ljudmeny)"
89
90 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
91 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
92
93 msgid "/var directory"
94 msgstr "/var bibliotek"
95
96 msgid "0"
97 msgstr ""
98
99 msgid "1"
100 msgstr ""
101
102 msgid "1.0"
103 msgstr "1.0"
104
105 msgid "1.1"
106 msgstr "1.1"
107
108 msgid "1.2"
109 msgstr "1.2"
110
111 msgid "12V output"
112 msgstr "12V utgång"
113
114 msgid "13 V"
115 msgstr "13 V"
116
117 msgid "16:10"
118 msgstr "16:10"
119
120 msgid "16:10 Letterbox"
121 msgstr "16:10 Letterbox"
122
123 msgid "16:10 PanScan"
124 msgstr "16:10 PanScan"
125
126 msgid "16:9"
127 msgstr "16:9"
128
129 msgid "16:9 Letterbox"
130 msgstr "16:9 Letterbox"
131
132 msgid "16:9 always"
133 msgstr "16:9 alltid"
134
135 msgid "18 V"
136 msgstr "18 V"
137
138 msgid "2"
139 msgstr ""
140
141 msgid "3"
142 msgstr ""
143
144 msgid "30 minutes"
145 msgstr "30 minuter"
146
147 msgid "4"
148 msgstr ""
149
150 msgid "4:3"
151 msgstr "4:#"
152
153 msgid "4:3 Letterbox"
154 msgstr "4:3 Letterbox"
155
156 msgid "4:3 PanScan"
157 msgstr "4:3 PanScan"
158
159 msgid "5"
160 msgstr ""
161
162 msgid "5 minutes"
163 msgstr "5 minuter"
164
165 msgid "50 Hz"
166 msgstr "50 Hz"
167
168 msgid "6"
169 msgstr ""
170
171 msgid "60 minutes"
172 msgstr "60 minuter"
173
174 msgid "7"
175 msgstr ""
176
177 msgid "8"
178 msgstr ""
179
180 msgid "9"
181 msgstr ""
182
183 msgid "<unknown>"
184 msgstr "<okänd>"
185
186 msgid "??"
187 msgstr "??"
188
189 msgid "A"
190 msgstr "A"
191
192 #, python-format
193 msgid ""
194 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
195 "Do you want to keep your version?"
196 msgstr ""
197 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
198 "Vill du behålla din version?"
199
200 msgid ""
201 "A finished record timer wants to set your\n"
202 "Dreambox to standby. Do that now?"
203 msgstr ""
204 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
205 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
206
207 msgid ""
208 "A finished record timer wants to shut down\n"
209 "your Dreambox. Shutdown now?"
210 msgstr ""
211 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
212 "din Dreambox. Stänga av nu?"
213
214 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
215 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
216
217 #, python-format
218 msgid ""
219 "A record has been started:\n"
220 "%s"
221 msgstr ""
222 "En inspelning har påbörjats:\n"
223 "%s"
224
225 msgid ""
226 "A recording is currently running.\n"
227 "What do you want to do?"
228 msgstr ""
229 "En inspelning pågår redan.\n"
230 "Vad vill du göra?"
231
232 msgid ""
233 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
234 "configure the positioner."
235 msgstr ""
236 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
237 "motorn."
238
239 msgid ""
240 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
241 "start the satfinder."
242 msgstr ""
243 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
244 "satfinder."
245
246 #, python-format
247 msgid "A required tool (%s) was not found."
248 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
249
250 msgid ""
251 "A sleep timer wants to set your\n"
252 "Dreambox to standby. Do that now?"
253 msgstr ""
254 "En sovtimer vill försätta din\n"
255 "Dreambox i standby. Utföra det?"
256
257 msgid ""
258 "A sleep timer wants to shut down\n"
259 "your Dreambox. Shutdown now?"
260 msgstr ""
261 "En sovtimer vill stänga av\n"
262 "din Dreambox. Stänga av nu?"
263
264 msgid ""
265 "A timer failed to record!\n"
266 "Disable TV and try again?\n"
267 msgstr ""
268 "En timerinspelning misslyckades!\n"
269 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
270
271 msgid "A/V Settings"
272 msgstr "A/V Inställningar"
273
274 msgid "AA"
275 msgstr "AA"
276
277 msgid "AB"
278 msgstr "AB"
279
280 msgid "AC3 default"
281 msgstr "AC3 standard"
282
283 msgid "AC3 downmix"
284 msgstr "AC3 nedmixning"
285
286 msgid "AGC"
287 msgstr "AGC"
288
289 msgid "AGC:"
290 msgstr "AGC:"
291
292 msgid "About"
293 msgstr "Om"
294
295 msgid "About..."
296 msgstr "Om..."
297
298 msgid "Action on long powerbutton press"
299 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
300
301 msgid "Action:"
302 msgstr ""
303
304 msgid "Activate Picture in Picture"
305 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
306
307 msgid "Activate network settings"
308 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
309
310 msgid "Adapter settings"
311 msgstr "Adapter inställning"
312
313 msgid "Add"
314 msgstr "Lägg till"
315
316 msgid "Add Bookmark"
317 msgstr ""
318
319 msgid "Add a mark"
320 msgstr "Lägg till markör"
321
322 msgid "Add a new title"
323 msgstr "Lägg till ny titel"
324
325 msgid "Add timer"
326 msgstr "Lägg till timer"
327
328 msgid "Add title"
329 msgstr ""
330
331 msgid "Add to bouquet"
332 msgstr "Lägg till i favoritlista"
333
334 msgid "Add to favourites"
335 msgstr "Lägg till i favoriter"
336
337 msgid ""
338 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
339 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
340 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
341 "test screens."
342 msgstr ""
343 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
344 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
345 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
346 "välja annan testbild."
347
348 msgid "Advanced"
349 msgstr "Avancerat"
350
351 msgid "Advanced Video Setup"
352 msgstr "Avancerad videoinställning"
353
354 msgid "After event"
355 msgstr "Efter program"
356
357 msgid ""
358 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
359 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
360 msgstr ""
361 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
362 "manual för Dreambox om hur du utför det."
363
364 msgid "Album:"
365 msgstr "Album:"
366
367 msgid "All"
368 msgstr "Alla"
369
370 msgid "All Satellites"
371 msgstr ""
372
373 msgid "All..."
374 msgstr "Alla..."
375
376 msgid "Alpha"
377 msgstr "Alpha"
378
379 msgid "Alternative radio mode"
380 msgstr "Alternativt radioläge"
381
382 msgid "Alternative services tuner priority"
383 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
384
385 msgid "An empty filename is illegal."
386 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
387
388 msgid "An unknown error occured!"
389 msgstr ""
390
391 msgid "Arabic"
392 msgstr "Arabiska"
393
394 msgid ""
395 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
396 "\n"
397 msgstr ""
398 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
399 "\n"
400
401 msgid "Artist:"
402 msgstr "Artist:"
403
404 msgid "Ask before shutdown:"
405 msgstr "Fråga före avstängning:"
406
407 msgid "Ask user"
408 msgstr "Fråga"
409
410 msgid "Aspect Ratio"
411 msgstr "Bildformat"
412
413 msgid "Audio"
414 msgstr "Ljud"
415
416 msgid "Audio Options..."
417 msgstr "Ljudval..."
418
419 msgid "Authoring mode"
420 msgstr ""
421
422 msgid "Auto"
423 msgstr "Auto"
424
425 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
426 msgstr ""
427
428 msgid "Auto scart switching"
429 msgstr "Auto scart byte"
430
431 msgid "Automatic"
432 msgstr "Automatisk"
433
434 msgid "Automatic SSID lookup"
435 msgstr ""
436
437 msgid "Automatic Scan"
438 msgstr "Automatisk sökning"
439
440 msgid "Available format variables"
441 msgstr ""
442
443 msgid "B"
444 msgstr "B"
445
446 msgid "BA"
447 msgstr "BA"
448
449 msgid "BB"
450 msgstr "BB"
451
452 msgid "BER"
453 msgstr "BER"
454
455 msgid "BER:"
456 msgstr "BER:"
457
458 msgid "Back"
459 msgstr "Tillbaka"
460
461 msgid "Backup"
462 msgstr "Backup"
463
464 msgid "Backup Location"
465 msgstr "Backupplacering"
466
467 msgid "Backup Mode"
468 msgstr "Backupläge"
469
470 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
471 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
472
473 msgid "Band"
474 msgstr "Band"
475
476 msgid "Bandwidth"
477 msgstr "Bandbredd"
478
479 msgid "Begin time"
480 msgstr "Starttid"
481
482 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
483 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
484
485 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
486 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
487
488 msgid "Behavior when a movie is started"
489 msgstr "Beteende när en film startas"
490
491 msgid "Behavior when a movie is stopped"
492 msgstr "Beteende när en film stoppas"
493
494 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
495 msgstr "Beteende när en film slutar"
496
497 msgid "Bookmarks"
498 msgstr ""
499
500 msgid "Brightness"
501 msgstr "Ljusstyrka"
502
503 msgid "Burn DVD"
504 msgstr "Skapa DVD"
505
506 msgid "Burn to DVD..."
507 msgstr ""
508
509 msgid "Bus: "
510 msgstr "Bus: "
511
512 msgid ""
513 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
514 "displayed."
515 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
516
517 msgid "C"
518 msgstr ""
519
520 msgid "C-Band"
521 msgstr "C-Band"
522
523 msgid "CF Drive"
524 msgstr "CF Disk"
525
526 msgid "CVBS"
527 msgstr "CVBS"
528
529 msgid "Cable"
530 msgstr "Kabel"
531
532 msgid "Cache Thumbnails"
533 msgstr "Buffra miniatyrer"
534
535 msgid "Call monitoring"
536 msgstr "Samtalsmonitorering"
537
538 msgid "Cancel"
539 msgstr "Avbryt"
540
541 msgid "Capacity: "
542 msgstr "Kapacitet: "
543
544 msgid "Card"
545 msgstr "Kort"
546
547 msgid "Catalan"
548 msgstr "Katalanska"
549
550 msgid "Change bouquets in quickzap"
551 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
552
553 msgid "Change pin code"
554 msgstr "Ändra PIN kod"
555
556 msgid "Change service pin"
557 msgstr "Ändra program PIN"
558
559 msgid "Change service pins"
560 msgstr "Ändra program PIN"
561
562 msgid "Change setup pin"
563 msgstr "Ändra installations PIN"
564
565 msgid "Channel"
566 msgstr "Kanal"
567
568 msgid "Channel Selection"
569 msgstr "Kanallista"
570
571 msgid "Channel:"
572 msgstr "Kanal:"
573
574 msgid "Channellist menu"
575 msgstr "Kanallista meny"
576
577 msgid "Chap."
578 msgstr "Kap."
579
580 msgid "Chapter"
581 msgstr "Kapitel"
582
583 msgid "Chapter:"
584 msgstr "Kapitel:"
585
586 msgid "Check"
587 msgstr "Kontrollera"
588
589 msgid "Checking Filesystem..."
590 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
591
592 msgid "Choose Tuner"
593 msgstr "Välj tuner"
594
595 msgid "Choose bouquet"
596 msgstr "Välj favoritlista"
597
598 msgid "Choose source"
599 msgstr "Välj källa"
600
601 msgid "Choose target folder"
602 msgstr "Välj målkatalog"
603
604 msgid "Choose your Skin"
605 msgstr "Välj utseende"
606
607 msgid "Cleanup"
608 msgstr "Rensa"
609
610 msgid "Clear before scan"
611 msgstr "Rensa före sökning"
612
613 msgid "Clear log"
614 msgstr "Rensa logg"
615
616 msgid "Close"
617 msgstr "Stäng"
618
619 msgid "Code rate high"
620 msgstr "Code rate hög"
621
622 msgid "Code rate low"
623 msgstr "Code rate låg"
624
625 msgid "Coderate HP"
626 msgstr "Coderate HP"
627
628 msgid "Coderate LP"
629 msgstr "Coderate LP"
630
631 msgid "Collection name"
632 msgstr ""
633
634 msgid "Collection settings"
635 msgstr ""
636
637 msgid "Color Format"
638 msgstr "Färgformat"
639
640 msgid "Command execution..."
641 msgstr "Kommando exekvering..."
642
643 msgid "Command order"
644 msgstr "Kommandoordning"
645
646 msgid "Committed DiSEqC command"
647 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
648
649 msgid "Common Interface"
650 msgstr "Common Interface"
651
652 msgid "Compact Flash"
653 msgstr "Compact Flash"
654
655 msgid "Compact flash card"
656 msgstr "Compact Flash kort"
657
658 msgid "Complete"
659 msgstr "Komplett"
660
661 msgid "Configuration Mode"
662 msgstr "Konfigurationsläge"
663
664 msgid "Configuring"
665 msgstr "Konfigurering"
666
667 msgid "Conflicting timer"
668 msgstr "Timerkonflikt"
669
670 msgid "Connected to"
671 msgstr ""
672
673 msgid "Connected to Fritz!Box!"
674 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
675
676 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
677 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
678
679 #, python-format
680 msgid ""
681 "Connection to Fritz!Box\n"
682 "failed! (%s)\n"
683 "retrying..."
684 msgstr ""
685 "Anslutning till Fritz!Box\n"
686 "misslyckades! (%s)\n"
687 "försöker igen..."
688
689 msgid "Constellation"
690 msgstr "Konstellation"
691
692 msgid "Content does not fit on DVD!"
693 msgstr ""
694
695 msgid "Continue playing"
696 msgstr "Forsätt spela"
697
698 msgid "Contrast"
699 msgstr "Kontrast"
700
701 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
702 msgstr ""
703
704 msgid "Create movie folder failed"
705 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
706
707 #, python-format
708 msgid "Creating directory %s failed."
709 msgstr ""
710
711 msgid "Creating partition failed"
712 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
713
714 msgid "Croatian"
715 msgstr "Kroatiska"
716
717 msgid "Current Transponder"
718 msgstr "Nuvarande transponder"
719
720 msgid "Current settings:"
721 msgstr "Nuvarande inställningar:"
722
723 msgid "Current version:"
724 msgstr "Nuvarande version:"
725
726 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
727 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
728
729 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
730 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
731
732 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
733 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
734
735 msgid "Customize"
736 msgstr "Anpassningar"
737
738 msgid "Cut"
739 msgstr "Klipp"
740
741 msgid "Cutlist editor..."
742 msgstr "Klipplist editor..."
743
744 msgid "Czech"
745 msgstr "Tjeckiska"
746
747 msgid "D"
748 msgstr ""
749
750 msgid "DHCP"
751 msgstr "DHCP"
752
753 msgid "DVB-S"
754 msgstr "DVB-S"
755
756 msgid "DVB-S2"
757 msgstr "DVB-S2"
758
759 msgid "DVD ENTER key"
760 msgstr "DVD ENTER tangent"
761
762 msgid "DVD Player"
763 msgstr "DVD Spelare"
764
765 msgid "DVD down key"
766 msgstr "DVD ner tangent"
767
768 msgid "DVD left key"
769 msgstr "DVD vänster tangent"
770
771 msgid "DVD media toolbox"
772 msgstr ""
773
774 msgid "DVD right key"
775 msgstr "DVD höger tangent"
776
777 msgid "DVD up key"
778 msgstr "DVD upp tangent"
779
780 msgid "Danish"
781 msgstr "Danska"
782
783 msgid "Date"
784 msgstr "Datum"
785
786 msgid "Deep Standby"
787 msgstr "Stäng av"
788
789 msgid "Default services lists"
790 msgstr "Grundservicelista"
791
792 msgid "Default settings"
793 msgstr "Grundinstallningar"
794
795 msgid "Delay"
796 msgstr "Fördröjning"
797
798 msgid "Delete"
799 msgstr "Ta bort"
800
801 msgid "Delete entry"
802 msgstr "Ta bort post"
803
804 msgid "Delete failed!"
805 msgstr "Borttagning misslyckades!"
806
807 #, python-format
808 msgid ""
809 "Delete no more configured satellite\n"
810 "%s?"
811 msgstr ""
812 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
813 "%s?"
814
815 msgid "Description"
816 msgstr "Beskrivning"
817
818 msgid "Detected HDD:"
819 msgstr "Hittad hårddisk:"
820
821 msgid "Detected NIMs:"
822 msgstr "Hittade tuners:"
823
824 msgid "DiSEqC"
825 msgstr "DiSEqC"
826
827 msgid "DiSEqC A/B"
828 msgstr "DiSEqC A/B"
829
830 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
831 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
832
833 msgid "DiSEqC Mode"
834 msgstr "DiSEqC Läge"
835
836 msgid "DiSEqC mode"
837 msgstr "DiSEqC läge"
838
839 msgid "DiSEqC repeats"
840 msgstr "DiSEqC repetetioner"
841
842 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
843 msgstr ""
844
845 #, python-format
846 msgid "Directory %s nonexistent."
847 msgstr ""
848
849 msgid "Disable"
850 msgstr "Avaktivera"
851
852 msgid "Disable Picture in Picture"
853 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
854
855 msgid "Disable Subtitles"
856 msgstr "Avaktivera textning"
857
858 msgid "Disable timer"
859 msgstr ""
860
861 msgid "Disabled"
862 msgstr "Avaktivera"
863
864 #, python-format
865 msgid ""
866 "Disconnected from\n"
867 "Fritz!Box! (%s)\n"
868 "retrying..."
869 msgstr ""
870 "Kopplade ifrån\n"
871 "Fritz!Box! (%s)\n"
872 "återförsöker..."
873
874 msgid "Dish"
875 msgstr "Parabol"
876
877 msgid "Display 16:9 content as"
878 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
879
880 msgid "Display 4:3 content as"
881 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
882
883 msgid "Display Setup"
884 msgstr "Display installation"
885
886 msgid ""
887 "Do you really want to REMOVE\n"
888 "the plugin \""
889 msgstr ""
890 "Vill du verkligen TA BORT\n"
891 "pluginen \""
892
893 msgid ""
894 "Do you really want to check the filesystem?\n"
895 "This could take lots of time!"
896 msgstr ""
897 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
898 "Detta kan ta lång tid!"
899
900 #, python-format
901 msgid "Do you really want to delete %s?"
902 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
903
904 msgid ""
905 "Do you really want to download\n"
906 "the plugin \""
907 msgstr ""
908 "Vill du verkligen ladda ner\n"
909 "pluginen \""
910
911 msgid "Do you really want to exit?"
912 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
913
914 msgid ""
915 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
916 "All data on the disk will be lost!"
917 msgstr ""
918 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
919 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
920
921 #, python-format
922 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
923 msgstr ""
924
925 #, python-format
926 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
927 msgstr ""
928
929 msgid ""
930 "Do you want to backup now?\n"
931 "After pressing OK, please wait!"
932 msgstr ""
933 "Vill du ta en backup nu?\n"
934 "Tryck OK och vänligen vänta!"
935
936 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
937 msgstr ""
938
939 msgid "Do you want to do a service scan?"
940 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
941
942 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
943 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
944
945 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
946 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
947
948 msgid "Do you want to install default sat lists?"
949 msgstr ""
950
951 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
952 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
953
954 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
955 msgstr ""
956
957 msgid "Do you want to restore your settings?"
958 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
959
960 msgid "Do you want to resume this playback?"
961 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
962
963 msgid ""
964 "Do you want to update your Dreambox?\n"
965 "After pressing OK, please wait!"
966 msgstr ""
967 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
968 "Tryck OK och vänligen vänta!"
969
970 msgid "Do you want to view a tutorial?"
971 msgstr "Vill du se en guide?"
972
973 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
974 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
975
976 #, python-format
977 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
978 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
979
980 #, python-format
981 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
982 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
983
984 msgid "Download Plugins"
985 msgstr "Ladda ner Plugins"
986
987 msgid "Downloadable new plugins"
988 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
989
990 msgid "Downloadable plugins"
991 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
992
993 msgid "Downloading"
994 msgstr "Laddar ner"
995
996 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
997 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
998
999 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1000 msgstr ""
1001
1002 msgid "Dutch"
1003 msgstr "Holländska"
1004
1005 msgid "E"
1006 msgstr "Ö"
1007
1008 msgid "EPG Selection"
1009 msgstr "EPG val"
1010
1011 #, python-format
1012 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1013 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
1014
1015 msgid "East"
1016 msgstr "Öst"
1017
1018 msgid "Edit DNS"
1019 msgstr "Ändra DNS"
1020
1021 msgid "Edit chapters of current title"
1022 msgstr ""
1023
1024 msgid "Edit services list"
1025 msgstr "Ändra kanallista"
1026
1027 msgid "Edit settings"
1028 msgstr "Ändra inställningar"
1029
1030 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1031 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
1032
1033 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1034 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
1035
1036 msgid "Edit title"
1037 msgstr ""
1038
1039 msgid "Electronic Program Guide"
1040 msgstr "Elektronisk Program Guide"
1041
1042 msgid "Enable"
1043 msgstr "Aktivera"
1044
1045 msgid "Enable 5V for active antenna"
1046 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
1047
1048 msgid "Enable multiple bouquets"
1049 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
1050
1051 msgid "Enable parental control"
1052 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
1053
1054 msgid "Enable timer"
1055 msgstr ""
1056
1057 msgid "Enabled"
1058 msgstr "Aktiverad"
1059
1060 msgid "Encryption"
1061 msgstr "Kryptering"
1062
1063 msgid "Encryption Key"
1064 msgstr "Krypteringsnyckel"
1065
1066 msgid "Encryption Type"
1067 msgstr "Krypteringstyp"
1068
1069 msgid "End"
1070 msgstr "Slut"
1071
1072 msgid "End time"
1073 msgstr "Sluttid"
1074
1075 msgid "EndTime"
1076 msgstr "Sluttid"
1077
1078 msgid "English"
1079 msgstr "Engelska"
1080
1081 msgid ""
1082 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1083 "\n"
1084 "If you experience any problems please contact\n"
1085 "stephan@reichholf.net\n"
1086 "\n"
1087 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1088 msgstr ""
1089 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1090 "\n"
1091 "Vid problem kontakta\n"
1092 "stephan@reichholf.net\n"
1093 "\n"
1094 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1095
1096 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1097 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1098 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1099 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1100 #.       "fast forward". 
1101 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1102 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
1103
1104 msgid "Enter Rewind at speed"
1105 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
1106
1107 msgid "Enter main menu..."
1108 msgstr "Gå till huvudmeny..."
1109
1110 msgid "Enter the service pin"
1111 msgstr "Ange kanal PIN"
1112
1113 msgid "Error"
1114 msgstr "Fel"
1115
1116 #, python-format
1117 msgid ""
1118 "Error: %s\n"
1119 "Retry?"
1120 msgstr ""
1121 "Fel: %s\n"
1122 "Försöka igen?"
1123
1124 msgid "Eventview"
1125 msgstr "Programöversikt"
1126
1127 msgid "Everything is fine"
1128 msgstr "Allt är OK"
1129
1130 msgid "Execution Progress:"
1131 msgstr "Exekverings pågår:"
1132
1133 msgid "Execution finished!!"
1134 msgstr "Exekvering färdig!"
1135
1136 msgid "Exit"
1137 msgstr "Avsluta"
1138
1139 msgid "Exit editor"
1140 msgstr "Avsluta editor"
1141
1142 msgid "Exit the wizard"
1143 msgstr "Avsluta guiden"
1144
1145 msgid "Exit wizard"
1146 msgstr "Avsluta guide"
1147
1148 msgid "Expert"
1149 msgstr "Expert"
1150
1151 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1152 msgstr ""
1153
1154 msgid "Extended Setup..."
1155 msgstr "Utökad installation..."
1156
1157 msgid "Extensions"
1158 msgstr "Utökningar"
1159
1160 msgid "FEC"
1161 msgstr "FEC"
1162
1163 msgid "Factory reset"
1164 msgstr "Fabriksåterställning"
1165
1166 msgid "Failed"
1167 msgstr "Misslyckades"
1168
1169 msgid "Fast"
1170 msgstr "Snabb"
1171
1172 msgid "Fast DiSEqC"
1173 msgstr "Snabb DiSEqC"
1174
1175 msgid "Fast Forward speeds"
1176 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1177
1178 msgid "Fast epoch"
1179 msgstr "Snabb epoch"
1180
1181 msgid "Favourites"
1182 msgstr "Favoriter"
1183
1184 msgid "Filesystem Check..."
1185 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1186
1187 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1188 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1189
1190 msgid "Finetune"
1191 msgstr "Fininställn."
1192
1193 msgid "Finished"
1194 msgstr "Klart"
1195
1196 msgid "Finnish"
1197 msgstr "Finska"
1198
1199 msgid "Font size"
1200 msgstr ""
1201
1202 msgid "Format"
1203 msgstr ""
1204
1205 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1206 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1207
1208 msgid "French"
1209 msgstr "Franska"
1210
1211 msgid "Frequency"
1212 msgstr "Frekvens"
1213
1214 msgid "Frequency bands"
1215 msgstr "Frekvensband"
1216
1217 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1218 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1219
1220 msgid "Frequency steps"
1221 msgstr "Frekvenssteg"
1222
1223 msgid "Fri"
1224 msgstr "Fre"
1225
1226 msgid "Friday"
1227 msgstr "Fredag"
1228
1229 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1230 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1231
1232 #, python-format
1233 msgid "Frontprocessor version: %d"
1234 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1235
1236 msgid "Fsck failed"
1237 msgstr "Fsck misslyckades"
1238
1239 msgid "Function not yet implemented"
1240 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1241
1242 msgid ""
1243 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1244 "Do you want to Restart the GUI now?"
1245 msgstr ""
1246 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1247 "Vill du starta om GUI nu?"
1248
1249 msgid "Gateway"
1250 msgstr "Gateway"
1251
1252 msgid "Genre:"
1253 msgstr "Genre:"
1254
1255 msgid "German"
1256 msgstr "Tyska"
1257
1258 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1259 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1260
1261 msgid "Goto 0"
1262 msgstr "Gå till 0"
1263
1264 msgid "Goto position"
1265 msgstr "Gå till position"
1266
1267 msgid "Graphical Multi EPG"
1268 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1269
1270 msgid "Greek"
1271 msgstr "Grekiska"
1272
1273 msgid "Guard Interval"
1274 msgstr "Guard intervall"
1275
1276 msgid "Guard interval mode"
1277 msgstr "Guard intervalläge"
1278
1279 msgid "Harddisk"
1280 msgstr "Hårddisk"
1281
1282 msgid "Harddisk setup"
1283 msgstr "Hårddisk installation"
1284
1285 msgid "Harddisk standby after"
1286 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1287
1288 msgid "Hierarchy Information"
1289 msgstr "Hierarkisk information "
1290
1291 msgid "Hierarchy mode"
1292 msgstr "Hierarkiskt läge"
1293
1294 msgid "How many minutes do you want to record?"
1295 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1296
1297 msgid "Hungarian"
1298 msgstr "Ungerska"
1299
1300 msgid "IP Address"
1301 msgstr "IP adress"
1302
1303 msgid "Icelandic"
1304 msgstr "Isländska"
1305
1306 msgid "If you can see this page, please press OK."
1307 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1308
1309 msgid ""
1310 "If you see this, something is wrong with\n"
1311 "your scart connection. Press OK to return."
1312 msgstr ""
1313 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1314 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1315
1316 msgid ""
1317 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1318 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1319 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1320 "possible.\n"
1321 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1322 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1323 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1324 "step.\n"
1325 "If you are happy with the result, press OK."
1326 msgstr ""
1327 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1328 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1329 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1330 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1331 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1332 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1333 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1334 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1335
1336 msgid "Image-Upgrade"
1337 msgstr "Image uppgradering"
1338
1339 msgid "In Progress"
1340 msgstr "I utförande"
1341
1342 msgid ""
1343 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1344 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1345
1346 msgid "Increased voltage"
1347 msgstr "Ökad spänning"
1348
1349 msgid "Index"
1350 msgstr "Index"
1351
1352 msgid "InfoBar"
1353 msgstr "Infobalk"
1354
1355 msgid "Infobar timeout"
1356 msgstr "Infobalk timeout"
1357
1358 msgid "Information"
1359 msgstr "Information"
1360
1361 msgid "Init"
1362 msgstr "Initiera"
1363
1364 msgid "Initialization..."
1365 msgstr "Initiering..."
1366
1367 msgid "Initialize"
1368 msgstr "Initiera"
1369
1370 msgid "Initializing Harddisk..."
1371 msgstr "Initierar hårddisk..."
1372
1373 msgid "Input"
1374 msgstr "Ingång"
1375
1376 msgid "Installing"
1377 msgstr "Installera"
1378
1379 msgid "Installing Software..."
1380 msgstr "Installera mjukvara..."
1381
1382 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1383 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
1384
1385 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1386 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
1387
1388 msgid "Installing package content... Please wait..."
1389 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
1390
1391 msgid "Instant Record..."
1392 msgstr "Direktinspelning..."
1393
1394 msgid "Integrated Ethernet"
1395 msgstr "Integrerat nätverk"
1396
1397 msgid "Integrated Wireless"
1398 msgstr ""
1399
1400 msgid "Intermediate"
1401 msgstr "Normal"
1402
1403 msgid "Internal Flash"
1404 msgstr "Intern Flash"
1405
1406 msgid "Invalid Location"
1407 msgstr "Ogiltig lokation"
1408
1409 #, python-format
1410 msgid "Invalid directory selected: %s"
1411 msgstr ""
1412
1413 msgid "Inversion"
1414 msgstr "Inversion"
1415
1416 msgid "Invert display"
1417 msgstr "Invertera LCD"
1418
1419 msgid "Italian"
1420 msgstr "Italienska"
1421
1422 msgid "Job View"
1423 msgstr "Arbets Vy"
1424
1425 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1426 msgstr "Hoppa till video titel 1 (spela film från start)"
1427
1428 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1429 msgid "Just Scale"
1430 msgstr "Bara skala"
1431
1432 msgid "Keyboard Map"
1433 msgstr "Tangentbordslayout"
1434
1435 msgid "Keyboard Setup"
1436 msgstr "Tangentbords inställning"
1437
1438 msgid "Keymap"
1439 msgstr "Tangentlayout"
1440
1441 msgid "LAN Adapter"
1442 msgstr "LAN Adapter"
1443
1444 msgid "LNB"
1445 msgstr "LNB"
1446
1447 msgid "LOF"
1448 msgstr "LOF"
1449
1450 msgid "LOF/H"
1451 msgstr "LOF/H"
1452
1453 msgid "LOF/L"
1454 msgstr "LOF/L"
1455
1456 msgid "Language selection"
1457 msgstr "Välj språk"
1458
1459 msgid "Language..."
1460 msgstr "Språk..."
1461
1462 msgid "Last speed"
1463 msgstr "Föregående hastighet"
1464
1465 msgid "Latitude"
1466 msgstr "Latitud"
1467
1468 msgid "Leave DVD Player?"
1469 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
1470
1471 msgid "Left"
1472 msgstr "Vänster"
1473
1474 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1475 msgid "Letterbox"
1476 msgstr "Letterbox"
1477
1478 msgid "Limit east"
1479 msgstr "Östlig gräns"
1480
1481 msgid "Limit west"
1482 msgstr "Västlig gräns"
1483
1484 msgid "Limits off"
1485 msgstr "Gränser av"
1486
1487 msgid "Limits on"
1488 msgstr "Gränser på"
1489
1490 msgid "Link:"
1491 msgstr "Länk:"
1492
1493 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1494 msgstr ""
1495
1496 msgid "List of Storage Devices"
1497 msgstr "Lista på lagringsenheter"
1498
1499 msgid "Lithuanian"
1500 msgstr "Litauiska"
1501
1502 msgid "Load"
1503 msgstr ""
1504
1505 msgid "Local Network"
1506 msgstr "Lokalt Nätverk"
1507
1508 msgid "Location"
1509 msgstr "Lokation"
1510
1511 msgid "Lock:"
1512 msgstr "Lås:"
1513
1514 msgid "Long Keypress"
1515 msgstr "Lång knapptryckning"
1516
1517 msgid "Longitude"
1518 msgstr "Longitud"
1519
1520 msgid "MMC Card"
1521 msgstr "MMC kort"
1522
1523 msgid "MORE"
1524 msgstr "MER"
1525
1526 msgid "Main menu"
1527 msgstr "Huvudmeny"
1528
1529 msgid "Mainmenu"
1530 msgstr "Huvudmeny"
1531
1532 msgid "Make this mark an 'in' point"
1533 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1534
1535 msgid "Make this mark an 'out' point"
1536 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
1537
1538 msgid "Make this mark just a mark"
1539 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
1540
1541 msgid "Manual Scan"
1542 msgstr "Manuell sökning"
1543
1544 msgid "Manual transponder"
1545 msgstr "Manuell transponder"
1546
1547 msgid "Margin after record"
1548 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
1549
1550 msgid "Margin before record (minutes)"
1551 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1552
1553 msgid "Media player"
1554 msgstr "Mediaspelare"
1555
1556 msgid "MediaPlayer"
1557 msgstr "Mediaspelare"
1558
1559 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1560 msgstr ""
1561
1562 msgid "Medium is not empty!"
1563 msgstr ""
1564
1565 msgid "Menu"
1566 msgstr "Meny"
1567
1568 msgid "Message"
1569 msgstr "Meddelande"
1570
1571 msgid "Mkfs failed"
1572 msgstr "Mkfs misslyckades"
1573
1574 msgid "Mode"
1575 msgstr "Läge"
1576
1577 msgid "Model: "
1578 msgstr "Modell: "
1579
1580 msgid "Modulation"
1581 msgstr "Modulering"
1582
1583 msgid "Modulator"
1584 msgstr "Modulator"
1585
1586 msgid "Mon"
1587 msgstr "Mån"
1588
1589 msgid "Mon-Fri"
1590 msgstr "Mån-Fre"
1591
1592 msgid "Monday"
1593 msgstr "Måndag"
1594
1595 msgid "Mount failed"
1596 msgstr "Montering misslyckades"
1597
1598 msgid "Move Picture in Picture"
1599 msgstr "Flytta Bild i Bild"
1600
1601 msgid "Move east"
1602 msgstr "Flytta öst"
1603
1604 msgid "Move west"
1605 msgstr "Flytta väst"
1606
1607 msgid "Movielist menu"
1608 msgstr "Filmlista meny"
1609
1610 msgid "Multi EPG"
1611 msgstr "Multi EPG"
1612
1613 msgid "Multiple service support"
1614 msgstr "Multipla kanaler stöds"
1615
1616 msgid "Multisat"
1617 msgstr "Multisat"
1618
1619 msgid "Mute"
1620 msgstr "Ljud av"
1621
1622 msgid "N/A"
1623 msgstr "Inte tillgänglig"
1624
1625 msgid "NEXT"
1626 msgstr "NÄSTA"
1627
1628 msgid "NOW"
1629 msgstr "NU"
1630
1631 msgid "NTSC"
1632 msgstr "NTSC"
1633
1634 msgid "Name"
1635 msgstr "Namn"
1636
1637 msgid "Nameserver"
1638 msgstr "Namnserver"
1639
1640 #, python-format
1641 msgid "Nameserver %d"
1642 msgstr "Namnserver %d"
1643
1644 msgid "Nameserver Setup"
1645 msgstr "Namnserver installation"
1646
1647 msgid "Nameserver settings"
1648 msgstr "Namnserver inställningar"
1649
1650 msgid "Netmask"
1651 msgstr "Nätmask"
1652
1653 msgid "Network Configuration..."
1654 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
1655
1656 msgid "Network Mount"
1657 msgstr "Nätverksmonteringar"
1658
1659 msgid "Network SSID"
1660 msgstr "Nätverk SSID"
1661
1662 msgid "Network Setup"
1663 msgstr "Nätverksinställningar"
1664
1665 msgid "Network scan"
1666 msgstr "Sök nätverk"
1667
1668 msgid "Network setup"
1669 msgstr "Nätverksinställningar"
1670
1671 msgid "Network test"
1672 msgstr "Nätverk test"
1673
1674 msgid "Network test..."
1675 msgstr "Nätverk test..."
1676
1677 msgid "Network..."
1678 msgstr "Nätverk..."
1679
1680 msgid "Network:"
1681 msgstr "Nätverk:"
1682
1683 msgid "NetworkWizard"
1684 msgstr "Nätverksguide"
1685
1686 msgid "New"
1687 msgstr "Ny"
1688
1689 msgid "New pin"
1690 msgstr "Ny PIN"
1691
1692 msgid "New version:"
1693 msgstr "Ny version:"
1694
1695 msgid "Next"
1696 msgstr "Nästa"
1697
1698 msgid "No"
1699 msgstr "Nej"
1700
1701 msgid "No (supported) DVDROM found!"
1702 msgstr ""
1703
1704 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1705 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
1706
1707 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1708 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
1709
1710 msgid "No backup needed"
1711 msgstr "Ingen backup behövs"
1712
1713 msgid ""
1714 "No data on transponder!\n"
1715 "(Timeout reading PAT)"
1716 msgstr ""
1717 "Ingen data på transponder!\n"
1718 "(Timeout vid läsning av PAT)"
1719
1720 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1721 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
1722
1723 msgid "No free tuner!"
1724 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1725
1726 msgid ""
1727 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1728 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
1729
1730 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1731 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
1732
1733 msgid "No positioner capable frontend found."
1734 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
1735
1736 msgid "No satellite frontend found!!"
1737 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
1738
1739 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1740 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
1741
1742 msgid ""
1743 "No tuner is enabled!\n"
1744 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1745 msgstr ""
1746 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
1747 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1748
1749 msgid ""
1750 "No valid service PIN found!\n"
1751 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1752 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1753 msgstr ""
1754 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
1755 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
1756 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
1757
1758 msgid ""
1759 "No valid setup PIN found!\n"
1760 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1761 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1762 msgstr ""
1763 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
1764 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
1765 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
1766
1767 msgid ""
1768 "No working local networkadapter found.\n"
1769 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1770 "configured correctly."
1771 msgstr ""
1772 "Inget fungerades lokalt nätverkskort hittat.\n"
1773 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt Nätverk "
1774 "är korrekt konfigurerat."
1775
1776 msgid ""
1777 "No working wireless interface found.\n"
1778 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable you "
1779 "local network interface."
1780 msgstr ""
1781
1782 msgid ""
1783 "No working wireless networkadapter found.\n"
1784 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1785 "Network is configured correctly."
1786 msgstr ""
1787 "Inget fungerande trådlöst nätverkskort hittat.\n"
1788 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick och "
1789 "konfigurerat ditt Nätverk korrekt."
1790
1791 msgid "No, but restart from begin"
1792 msgstr "Nej, men starta om från början"
1793
1794 msgid "No, do nothing."
1795 msgstr "Nej, gör inget."
1796
1797 msgid "No, just start my dreambox"
1798 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
1799
1800 msgid "No, scan later manually"
1801 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
1802
1803 msgid "None"
1804 msgstr "Inga"
1805
1806 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1807 msgid "Nonlinear"
1808 msgstr "Ej linjär"
1809
1810 msgid "North"
1811 msgstr "Nord"
1812
1813 msgid "Norwegian"
1814 msgstr "Norska"
1815
1816 #, python-format
1817 msgid ""
1818 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1819 "required, %d MB available)"
1820 msgstr ""
1821 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
1822 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
1823
1824 msgid ""
1825 "Nothing to scan!\n"
1826 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1827 msgstr ""
1828 "Inget att scanna!\n"
1829 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1830
1831 msgid "Now Playing"
1832 msgstr "Spelas nu"
1833
1834 msgid ""
1835 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1836 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1837 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1838 msgstr ""
1839 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
1840 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
1841 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
1842
1843 msgid "OK"
1844 msgstr "OK"
1845
1846 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1847 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
1848
1849 msgid "OSD Settings"
1850 msgstr "OSD inställning"
1851
1852 msgid "OSD visibility"
1853 msgstr ""
1854
1855 msgid "Off"
1856 msgstr "Av"
1857
1858 msgid "On"
1859 msgstr "På"
1860
1861 msgid "One"
1862 msgstr "En"
1863
1864 msgid "Online-Upgrade"
1865 msgstr "Online uppgradering"
1866
1867 msgid "Only Free scan"
1868 msgstr ""
1869
1870 msgid "Orbital Position"
1871 msgstr "Orbital position"
1872
1873 msgid "Other..."
1874 msgstr "Annat..."
1875
1876 msgid "PAL"
1877 msgstr "PAL"
1878
1879 msgid "PIDs"
1880 msgstr "PIDs"
1881
1882 msgid "Package list update"
1883 msgstr "Paketlista uppdatering"
1884
1885 msgid "Packet management"
1886 msgstr "Pakethantering"
1887
1888 msgid "Page"
1889 msgstr "Sida"
1890
1891 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1892 msgid "Pan&Scan"
1893 msgstr "Pan&Scan"
1894
1895 msgid "Parent Directory"
1896 msgstr ""
1897
1898 msgid "Parental control"
1899 msgstr "Föräldrakontroll"
1900
1901 msgid "Parental control services Editor"
1902 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
1903
1904 msgid "Parental control setup"
1905 msgstr "Föräldrakontroll installation"
1906
1907 msgid "Parental control type"
1908 msgstr "Föräldrakontroll typ"
1909
1910 msgid "Pause movie at end"
1911 msgstr "Pausa filmen"
1912
1913 msgid "PiPSetup"
1914 msgstr "BiB konfiguration"
1915
1916 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1917 msgid "Pillarbox"
1918 msgstr "Svarta kanter"
1919
1920 msgid "Pilot"
1921 msgstr "Pilot"
1922
1923 msgid "Pin code needed"
1924 msgstr "PIN kod behövs"
1925
1926 msgid "Play"
1927 msgstr "Spela upp"
1928
1929 msgid "Play recorded movies..."
1930 msgstr "Spela inspelade filmer..."
1931
1932 msgid "Please Reboot"
1933 msgstr "Vänligen starta om"
1934
1935 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1936 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
1937
1938 msgid "Please change recording endtime"
1939 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
1940
1941 msgid "Please choose an extension..."
1942 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
1943
1944 msgid "Please choose he package..."
1945 msgstr "Vänligen välj paket"
1946
1947 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1948 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
1949
1950 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1951 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
1952
1953 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1954 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
1955
1956 msgid "Please enter a name for the new marker"
1957 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
1958
1959 msgid "Please enter a new filename"
1960 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
1961
1962 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1963 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
1964
1965 msgid "Please enter name of the new directory"
1966 msgstr ""
1967
1968 msgid "Please enter the correct pin code"
1969 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
1970
1971 msgid "Please enter the old pin code"
1972 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
1973
1974 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1975 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
1976
1977 msgid ""
1978 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
1979 "therefore the default directory is being used instead."
1980 msgstr ""
1981
1982 msgid "Please press OK to continue."
1983 msgstr ""
1984
1985 msgid "Please press OK!"
1986 msgstr "Vänligen tryck OK!"
1987
1988 msgid "Please select a playlist to delete..."
1989 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
1990
1991 msgid "Please select a playlist..."
1992 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
1993
1994 msgid "Please select a subservice to record..."
1995 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
1996
1997 msgid "Please select a subservice..."
1998 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
1999
2000 msgid "Please select keyword to filter..."
2001 msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
2002
2003 msgid "Please select the movie path..."
2004 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
2005
2006 msgid "Please set up tuner B"
2007 msgstr "Vänligen installera tuner B"
2008
2009 msgid "Please set up tuner C"
2010 msgstr "Vänligen installera tuner C"
2011
2012 msgid "Please set up tuner D"
2013 msgstr "Vänligen installera tuner D"
2014
2015 msgid ""
2016 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2017 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2018 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2019 msgstr ""
2020 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
2021 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
2022 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
2023 "flyttning."
2024
2025 msgid ""
2026 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2027 "the OK button."
2028 msgstr ""
2029
2030 msgid "Please wait... Loading list..."
2031 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
2032
2033 msgid "Plugin browser"
2034 msgstr "Plugin hanterare"
2035
2036 msgid "Plugins"
2037 msgstr "Plugins"
2038
2039 msgid "Polarity"
2040 msgstr "Polaritet"
2041
2042 msgid "Polarization"
2043 msgstr "Polarisation"
2044
2045 msgid "Polish"
2046 msgstr "Polska"
2047
2048 msgid "Port A"
2049 msgstr "Port A"
2050
2051 msgid "Port B"
2052 msgstr "Port B"
2053
2054 msgid "Port C"
2055 msgstr "Port C"
2056
2057 msgid "Port D"
2058 msgstr "Port D"
2059
2060 msgid "Portuguese"
2061 msgstr "Portugisiska"
2062
2063 msgid "Positioner"
2064 msgstr "Motor"
2065
2066 msgid "Positioner fine movement"
2067 msgstr "Motor finstegning"
2068
2069 msgid "Positioner movement"
2070 msgstr "Motor rörelse"
2071
2072 msgid "Positioner setup"
2073 msgstr "Motor installation"
2074
2075 msgid "Positioner storage"
2076 msgstr "Motor lagring"
2077
2078 msgid "Power threshold in mA"
2079 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
2080
2081 msgid "Predefined transponder"
2082 msgstr "Fördefinerad transponder"
2083
2084 msgid "Preparing... Please wait"
2085 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
2086
2087 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2088 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att forsätta."
2089
2090 msgid "Press OK to activate the settings."
2091 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
2092
2093 msgid "Press OK to edit the settings."
2094 msgstr ""
2095
2096 msgid "Press OK to scan"
2097 msgstr "Tryck OK för sökning"
2098
2099 msgid "Press OK to start the scan"
2100 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
2101
2102 msgid "Prev"
2103 msgstr "Föregående"
2104
2105 msgid "Preview menu"
2106 msgstr ""
2107
2108 msgid "Primary DNS"
2109 msgstr "Primär DNS"
2110
2111 msgid "Protect services"
2112 msgstr "Skydda kanaler"
2113
2114 msgid "Protect setup"
2115 msgstr "Skydda inställningar"
2116
2117 msgid "Provider"
2118 msgstr "Leverantör"
2119
2120 msgid "Provider to scan"
2121 msgstr "Leverantör att scanna"
2122
2123 msgid "Providers"
2124 msgstr "Leverantörer"
2125
2126 msgid "Quickzap"
2127 msgstr "Snabbzap"
2128
2129 msgid "RC Menu"
2130 msgstr "Fjärrkontroll meny"
2131
2132 msgid "RF output"
2133 msgstr "RF ut"
2134
2135 msgid "RGB"
2136 msgstr "RGB"
2137
2138 msgid "RSS Feed URI"
2139 msgstr "RSS Feed URI"
2140
2141 msgid "Radio"
2142 msgstr "Radio"
2143
2144 msgid "Ram Disk"
2145 msgstr "Ram Disk"
2146
2147 msgid "Really close without saving settings?"
2148 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
2149
2150 msgid "Really delete done timers?"
2151 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
2152
2153 msgid "Really delete this timer?"
2154 msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
2155
2156 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2157 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
2158
2159 msgid "Reception Settings"
2160 msgstr "Mottagning inställningar"
2161
2162 msgid "Record"
2163 msgstr "Spela in"
2164
2165 msgid "Recorded files..."
2166 msgstr "Inspelade filer..."
2167
2168 msgid "Recording"
2169 msgstr "Spelar in"
2170
2171 msgid ""
2172 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2173 "now?"
2174 msgstr ""
2175 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
2176
2177 msgid ""
2178 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2179 "now?"
2180 msgstr ""
2181 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
2182
2183 msgid ""
2184 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2185 "now?"
2186 msgstr ""
2187 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
2188
2189 msgid "Recordings always have priority"
2190 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
2191
2192 msgid "Reenter new pin"
2193 msgstr "Ange ny PIN igen"
2194
2195 msgid "Refresh Rate"
2196 msgstr "Uppdateringstakt"
2197
2198 msgid "Refresh rate selection."
2199 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
2200
2201 msgid "Remove Bookmark"
2202 msgstr ""
2203
2204 msgid "Remove Plugins"
2205 msgstr "Ta bort Plugins"
2206
2207 msgid "Remove a mark"
2208 msgstr "Ta bort en markör"
2209
2210 msgid "Remove currently selected title"
2211 msgstr "Ta bort vald titel"
2212
2213 msgid "Remove plugins"
2214 msgstr "Ta bort plugins"
2215
2216 msgid "Remove title"
2217 msgstr "Ta bort titel"
2218
2219 #, python-format
2220 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2221 msgstr ""
2222
2223 msgid "Rename"
2224 msgstr "Byt namn"
2225
2226 msgid "Repeat"
2227 msgstr "Repetera"
2228
2229 msgid "Repeat Type"
2230 msgstr "Repeat typ"
2231
2232 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2233 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
2234
2235 msgid "Repeats"
2236 msgstr "Upprepningar"
2237
2238 msgid "Reset"
2239 msgstr "Nollställ"
2240
2241 msgid "Resolution"
2242 msgstr "Upplösning"
2243
2244 msgid "Restart"
2245 msgstr "Omstart"
2246
2247 msgid "Restart GUI"
2248 msgstr "Omstart GUI"
2249
2250 msgid "Restart GUI now?"
2251 msgstr "Omstart av GUI nu?"
2252
2253 msgid "Restart network"
2254 msgstr "Omstart nätverk"
2255
2256 msgid "Restart test"
2257 msgstr "Omstart test"
2258
2259 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2260 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
2261
2262 msgid "Restore"
2263 msgstr "Återställ"
2264
2265 msgid ""
2266 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2267 "settings now."
2268 msgstr ""
2269 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
2270 "inställningar"
2271
2272 msgid "Resume from last position"
2273 msgstr "Återuppspela från senaste position"
2274
2275 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2276 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2277 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2278 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2279 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2280 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2281 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2282 msgid "Resuming playback"
2283 msgstr "Återuppta uppspelning"
2284
2285 msgid "Return to file browser"
2286 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
2287
2288 msgid "Return to movie list"
2289 msgstr "Återvänd till filmlista"
2290
2291 msgid "Return to previous service"
2292 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
2293
2294 msgid "Rewind speeds"
2295 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
2296
2297 msgid "Right"
2298 msgstr "Höger"
2299
2300 msgid "Rolloff"
2301 msgstr "Rolloff"
2302
2303 msgid "Rotor turning speed"
2304 msgstr "Rotor rotationsfart"
2305
2306 msgid "Running"
2307 msgstr "Körandes"
2308
2309 msgid "Russian"
2310 msgstr "Ryska"
2311
2312 msgid "S-Video"
2313 msgstr "S-Video"
2314
2315 msgid "SNR"
2316 msgstr "SNR"
2317
2318 msgid "SNR:"
2319 msgstr "SNR:"
2320
2321 msgid "Sat"
2322 msgstr "Lör"
2323
2324 msgid "Sat / Dish Setup"
2325 msgstr "Sat / Parabol installation"
2326
2327 msgid "Satellite"
2328 msgstr "Satellit"
2329
2330 msgid "Satellite Equipment Setup"
2331 msgstr "Satellit utrustning installation"
2332
2333 msgid "Satellites"
2334 msgstr "Satelliter"
2335
2336 msgid "Satfinder"
2337 msgstr "Satfinder"
2338
2339 msgid "Sats"
2340 msgstr ""
2341
2342 msgid "Saturday"
2343 msgstr "Lördag"
2344
2345 msgid "Save"
2346 msgstr ""
2347
2348 msgid "Save Playlist"
2349 msgstr "Spara spellista"
2350
2351 msgid "Scaling Mode"
2352 msgstr "Scalingläge"
2353
2354 msgid "Scan "
2355 msgstr "Söka"
2356
2357 msgid "Scan QAM128"
2358 msgstr "Söka QAM128"
2359
2360 msgid "Scan QAM16"
2361 msgstr "Söka QAM16"
2362
2363 msgid "Scan QAM256"
2364 msgstr "Söka QAM256"
2365
2366 msgid "Scan QAM32"
2367 msgstr "Söka QAM32"
2368
2369 msgid "Scan QAM64"
2370 msgstr "Söka QAM64"
2371
2372 msgid "Scan SR6875"
2373 msgstr "Söka SR6875"
2374
2375 msgid "Scan SR6900"
2376 msgstr "Söka SR6900"
2377
2378 msgid "Scan Wireless Networks"
2379 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
2380
2381 msgid "Scan additional SR"
2382 msgstr "Sök ytterligare SR"
2383
2384 msgid "Scan band EU HYPER"
2385 msgstr "Sök EU HYPER band"
2386
2387 msgid "Scan band EU MID"
2388 msgstr "Sök EU MID band"
2389
2390 msgid "Scan band EU SUPER"
2391 msgstr "Sök EU SUPER band"
2392
2393 msgid "Scan band EU UHF IV"
2394 msgstr "Sök EU UHF IV band"
2395
2396 msgid "Scan band EU UHF V"
2397 msgstr "Sök EU UHF V band"
2398
2399 msgid "Scan band EU VHF I"
2400 msgstr "Sök EU VHF I band"
2401
2402 msgid "Scan band EU VHF III"
2403 msgstr "Sök EU VHF III band"
2404
2405 msgid "Scan band US HIGH"
2406 msgstr "Sök US HIGH band"
2407
2408 msgid "Scan band US HYPER"
2409 msgstr "Sök US HYPER band"
2410
2411 msgid "Scan band US LOW"
2412 msgstr "Sök US LOW band"
2413
2414 msgid "Scan band US MID"
2415 msgstr "Sök US MID band"
2416
2417 msgid "Scan band US SUPER"
2418 msgstr "Sök US SUPER band"
2419
2420 msgid ""
2421 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2422 "WLAN USB Stick\n"
2423 msgstr ""
2424 "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB "
2425 "Stick\n"
2426
2427 msgid ""
2428 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2429 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
2430
2431 msgid "Search east"
2432 msgstr "Sök öst"
2433
2434 msgid "Search west"
2435 msgstr "Sök väst"
2436
2437 msgid "Secondary DNS"
2438 msgstr "Sekondär DNS"
2439
2440 msgid "Seek"
2441 msgstr "Sök"
2442
2443 msgid "Select HDD"
2444 msgstr "Välj hårddisk"
2445
2446 msgid "Select Location"
2447 msgstr "Välj lokation"
2448
2449 msgid "Select Network Adapter"
2450 msgstr "Välj nätverksadapter"
2451
2452 msgid "Select a movie"
2453 msgstr "Välj en film"
2454
2455 msgid "Select audio mode"
2456 msgstr "Välj ljudläge"
2457
2458 msgid "Select audio track"
2459 msgstr "Välj ljudspår"
2460
2461 msgid "Select channel to record from"
2462 msgstr "Välj kanal att spela in från"
2463
2464 msgid "Select refresh rate"
2465 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
2466
2467 msgid "Select video input"
2468 msgstr "Välj video insignal"
2469
2470 msgid "Select video mode"
2471 msgstr "Välj videoläge"
2472
2473 msgid "Seperate titles with a main menu"
2474 msgstr ""
2475
2476 msgid "Sequence repeat"
2477 msgstr "Repetera sekvens"
2478
2479 msgid "Service"
2480 msgstr "Kanal"
2481
2482 msgid "Service Scan"
2483 msgstr "Kanalsökning"
2484
2485 msgid "Service Searching"
2486 msgstr "Kanalsökning"
2487
2488 msgid "Service has been added to the favourites."
2489 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
2490
2491 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2492 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
2493
2494 msgid ""
2495 "Service invalid!\n"
2496 "(Timeout reading PMT)"
2497 msgstr ""
2498 "Service ogiltig!\n"
2499 "(Timeout vid läsning av PMT)"
2500
2501 msgid ""
2502 "Service not found!\n"
2503 "(SID not found in PAT)"
2504 msgstr ""
2505 "Service inte funnen!\n"
2506 "(SID inte funnen i PAT)"
2507
2508 msgid "Service scan"
2509 msgstr "Kanalsökning"
2510
2511 msgid ""
2512 "Service unavailable!\n"
2513 "Check tuner configuration!"
2514 msgstr ""
2515 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
2516 "Kontrollera tunerinställningar"
2517
2518 msgid "Serviceinfo"
2519 msgstr "Kanalinfo"
2520
2521 msgid "Services"
2522 msgstr "Kanaler"
2523
2524 msgid "Set as default Interface"
2525 msgstr ""
2526
2527 msgid "Set limits"
2528 msgstr "Ange gräns"
2529
2530 msgid "Settings"
2531 msgstr "Inställningar"
2532
2533 msgid "Setup"
2534 msgstr "Installation"
2535
2536 msgid "Setup Mode"
2537 msgstr "Installationsläge"
2538
2539 msgid "Show Info"
2540 msgstr "Visa Info"
2541
2542 msgid "Show WLAN Status"
2543 msgstr "Visa WLAN Status"
2544
2545 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2546 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
2547
2548 msgid "Show infobar on channel change"
2549 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
2550
2551 msgid "Show infobar on event change"
2552 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
2553
2554 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2555 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
2556
2557 msgid "Show positioner movement"
2558 msgstr "Visa motorflyttningar"
2559
2560 msgid "Show services beginning with"
2561 msgstr "Visa kanal som börjar med"
2562
2563 msgid "Show the radio player..."
2564 msgstr "Visa radiospelaren..."
2565
2566 msgid "Show the tv player..."
2567 msgstr "Visa tv spelare..."
2568
2569 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2570 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
2571
2572 msgid "Shutdown Dreambox after"
2573 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
2574
2575 msgid "Similar"
2576 msgstr "Liknande"
2577
2578 msgid "Similar broadcasts:"
2579 msgstr "Liknande sändningar:"
2580
2581 msgid "Simple"
2582 msgstr "Enkel"
2583
2584 msgid "Single"
2585 msgstr "Singel"
2586
2587 msgid "Single EPG"
2588 msgstr "Singel EPG"
2589
2590 msgid "Single satellite"
2591 msgstr "Singel satellit"
2592
2593 msgid "Single transponder"
2594 msgstr "Singel transponder"
2595
2596 msgid "Singlestep (GOP)"
2597 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
2598
2599 msgid "Skin..."
2600 msgstr ""
2601
2602 msgid "Sleep Timer"
2603 msgstr "Sov Timer"
2604
2605 msgid "Sleep timer action:"
2606 msgstr "Sovtimer händelse:"
2607
2608 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2609 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
2610
2611 #, python-format
2612 msgid "Slot %d"
2613 msgstr "Slot %d"
2614
2615 msgid "Slow"
2616 msgstr "Sakta"
2617
2618 msgid "Slow Motion speeds"
2619 msgstr "Hastigheter för slow motion"
2620
2621 msgid "Some plugins are not available:\n"
2622 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
2623
2624 msgid "Somewhere else"
2625 msgstr "Någon annanstans"
2626
2627 msgid ""
2628 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2629 "\n"
2630 "Please choose an other one."
2631 msgstr ""
2632 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
2633 "\n"
2634 "Vänligen ange annan."
2635
2636 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2637 msgid "Sort A-Z"
2638 msgstr "Sortera A-Z"
2639
2640 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2641 msgid "Sort Time"
2642 msgstr "Sortera tid"
2643
2644 msgid "Sound"
2645 msgstr "Ljud"
2646
2647 msgid "Soundcarrier"
2648 msgstr "Ljudbärare"
2649
2650 msgid "South"
2651 msgstr "Syd"
2652
2653 msgid "Spanish"
2654 msgstr "Spanska"
2655
2656 msgid "Standby"
2657 msgstr "Viloläge"
2658
2659 msgid "Standby / Restart"
2660 msgstr "Viloläge / Omstart"
2661
2662 msgid "Start"
2663 msgstr "Start"
2664
2665 msgid "Start from the beginning"
2666 msgstr "Spela upp från början"
2667
2668 msgid "Start recording?"
2669 msgstr "Starta inspelning?"
2670
2671 msgid "Start test"
2672 msgstr "Starta test"
2673
2674 msgid "StartTime"
2675 msgstr "Starttid"
2676
2677 msgid "Starting on"
2678 msgstr "Startar på"
2679
2680 msgid "Step east"
2681 msgstr "Stega öst"
2682
2683 msgid "Step west"
2684 msgstr "Stega väst"
2685
2686 msgid "Stereo"
2687 msgstr "Stereo"
2688
2689 msgid "Stop"
2690 msgstr "Avsluta"
2691
2692 msgid "Stop Timeshift?"
2693 msgstr "Avsluta timeshift?"
2694
2695 msgid "Stop current event and disable coming events"
2696 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
2697
2698 msgid "Stop current event but not coming events"
2699 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
2700
2701 msgid "Stop playing this movie?"
2702 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
2703
2704 msgid "Stop test"
2705 msgstr "Stoppa test"
2706
2707 msgid "Store position"
2708 msgstr "Lagra position"
2709
2710 msgid "Stored position"
2711 msgstr "Lagrad position"
2712
2713 msgid "Subservice list..."
2714 msgstr "Underkanalslista..."
2715
2716 msgid "Subservices"
2717 msgstr "Underkanaler"
2718
2719 msgid "Subtitle selection"
2720 msgstr "Textningsval"
2721
2722 msgid "Subtitles"
2723 msgstr "Textning"
2724
2725 msgid "Sun"
2726 msgstr "Sön"
2727
2728 msgid "Sunday"
2729 msgstr "Söndag"
2730
2731 msgid "Swap Services"
2732 msgstr "Byt kanal"
2733
2734 msgid "Swedish"
2735 msgstr "Svenska"
2736
2737 msgid "Switch to next subservice"
2738 msgstr "Byt till nästa underkanal"
2739
2740 msgid "Switch to previous subservice"
2741 msgstr "Byt till föregående underkanal"
2742
2743 msgid "Symbol Rate"
2744 msgstr "Symbolrate"
2745
2746 msgid "Symbolrate"
2747 msgstr "Symbolrate"
2748
2749 msgid "System"
2750 msgstr "System"
2751
2752 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2753 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2754 msgstr ""
2755 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
2756 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
2757 "weegull@hotmail.com"
2758
2759 msgid "TV System"
2760 msgstr "TV System"
2761
2762 msgid "Table of content for collection"
2763 msgstr ""
2764
2765 msgid "Terrestrial"
2766 msgstr "Marksänd"
2767
2768 msgid "Terrestrial provider"
2769 msgstr "Marksänd leverantör"
2770
2771 msgid "Test mode"
2772 msgstr "Testläge"
2773
2774 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2775 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
2776
2777 msgid "Test-Messagebox?"
2778 msgstr "Test-Meddelandebox?"
2779
2780 msgid ""
2781 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2782 "Please press OK to start using you Dreambox."
2783 msgstr ""
2784 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
2785 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2786
2787 msgid ""
2788 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
2789 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
2790 "players) instead?"
2791 msgstr ""
2792
2793 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2794 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
2795
2796 msgid ""
2797 "The input port should be configured now.\n"
2798 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2799 "want to do that now?"
2800 msgstr ""
2801 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
2802 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
2803
2804 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2805 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
2806
2807 msgid ""
2808 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2809 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2810 msgstr ""
2811 "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
2812 "konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
2813
2814 msgid "The package doesn't contain anything."
2815 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
2816
2817 #, python-format
2818 msgid "The path %s already exists."
2819 msgstr ""
2820
2821 msgid "The pin code has been changed successfully."
2822 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
2823
2824 msgid "The pin code you entered is wrong."
2825 msgstr "PIN koden du angav var fel."
2826
2827 msgid "The pin codes you entered are different."
2828 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
2829
2830 msgid "The sleep timer has been activated."
2831 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
2832
2833 msgid "The sleep timer has been disabled."
2834 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
2835
2836 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2837 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
2838
2839 msgid ""
2840 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
2841 "Please install it."
2842 msgstr ""
2843 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
2844 "Vänligen installera den."
2845
2846 msgid ""
2847 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2848 msgstr ""
2849 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
2850
2851 msgid "The wizard is finished now."
2852 msgstr "Guiden är nu färdig."
2853
2854 msgid "There are no default services lists in your image."
2855 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
2856
2857 msgid "There are no default settings in your image."
2858 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
2859
2860 msgid ""
2861 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2862 "Do you really want to continue?"
2863 msgstr ""
2864 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
2865 "partition.\n"
2866 "Vill du verkligen forsätta?"
2867
2868 msgid ""
2869 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
2870 "content on the disc."
2871 msgstr ""
2872
2873 #, python-format
2874 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
2875 msgstr ""
2876
2877 msgid "This is step number 2."
2878 msgstr "Det här är steg 2."
2879
2880 msgid "This is unsupported at the moment."
2881 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
2882
2883 msgid ""
2884 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2885 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2886 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2887 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2888 "the \"Nameserver\" Configuration"
2889 msgstr ""
2890 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
2891 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
2892 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
2893 "- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina "
2894 "inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
2895
2896 msgid ""
2897 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2898 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2899 "- verify that a network cable is attached\n"
2900 "- verify that the cable is not broken"
2901 msgstr ""
2902 "Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN "
2903 "adapter.\n"
2904 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
2905 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
2906 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
2907
2908 msgid ""
2909 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2910 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2911 "- no valid IP Address was found\n"
2912 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2913 msgstr ""
2914 "Detta test kontrollerar om du har en giltig IP adress på din LAN adapter.\n"
2915 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
2916 "- ingen giltig IP hittades\n"
2917 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
2918
2919 msgid ""
2920 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2921 "configuration with DHCP.\n"
2922 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2923 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2924 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2925 "dialog.\n"
2926 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2927 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2928 msgstr ""
2929 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
2930 "adress tilldelning med DHCP.\n"
2931 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
2932 "- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
2933 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
2934 "dialogen.\n"
2935 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
2936 "- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
2937 "nätverk."
2938
2939 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2940 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
2941
2942 msgid "Three"
2943 msgstr "Tre"
2944
2945 msgid "Threshold"
2946 msgstr "Gränsvärde"
2947
2948 msgid "Thu"
2949 msgstr "Tors"
2950
2951 msgid "Thursday"
2952 msgstr "Torsdag"
2953
2954 msgid "Time"
2955 msgstr "Tid"
2956
2957 msgid "Time/Date Input"
2958 msgstr "Tid/Datum inmatning"
2959
2960 msgid "Timer"
2961 msgstr "Timer"
2962
2963 msgid "Timer Edit"
2964 msgstr "Ändra Timer"
2965
2966 msgid "Timer Editor"
2967 msgstr "Timer Editor"
2968
2969 msgid "Timer Type"
2970 msgstr "Timertyp"
2971
2972 msgid "Timer entry"
2973 msgstr "Timer inmatning"
2974
2975 msgid "Timer log"
2976 msgstr "Timer log"
2977
2978 msgid "Timer sanity error"
2979 msgstr "Timer fel"
2980
2981 msgid "Timer selection"
2982 msgstr "Timer val"
2983
2984 msgid "Timer status:"
2985 msgstr "Timer status:"
2986
2987 msgid "Timeshift"
2988 msgstr "Timeshift"
2989
2990 msgid "Timeshift not possible!"
2991 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
2992
2993 msgid "Timezone"
2994 msgstr "Tidszon"
2995
2996 msgid "Title"
2997 msgstr "Titel"
2998
2999 msgid "Title:"
3000 msgstr "Title:"
3001
3002 msgid "Today"
3003 msgstr "Idag"
3004
3005 msgid "Tone mode"
3006 msgstr "Tonläge"
3007
3008 msgid "Toneburst"
3009 msgstr "Toneburst"
3010
3011 msgid "Toneburst A/B"
3012 msgstr "Toneburst A/B"
3013
3014 msgid "Track"
3015 msgstr ""
3016
3017 msgid "Translation"
3018 msgstr "Översättning"
3019
3020 msgid "Translation:"
3021 msgstr "Översättning:"
3022
3023 msgid "Transmission Mode"
3024 msgstr "Sändningsläge"
3025
3026 msgid "Transmission mode"
3027 msgstr "Sändningstyp"
3028
3029 msgid "Transponder"
3030 msgstr "Transponder"
3031
3032 msgid "Transponder Type"
3033 msgstr "Transponder Typ"
3034
3035 msgid "Tries left:"
3036 msgstr "Försök kvar:"
3037
3038 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3039 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
3040
3041 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3042 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
3043
3044 msgid "Tue"
3045 msgstr "Tis"
3046
3047 msgid "Tuesday"
3048 msgstr "Tisdag"
3049
3050 msgid "Tune"
3051 msgstr "Tune"
3052
3053 msgid "Tune failed!"
3054 msgstr "Tuning misslyckades!"
3055
3056 msgid "Tuner"
3057 msgstr "Tuner"
3058
3059 msgid "Tuner "
3060 msgstr "Tuner"
3061
3062 msgid "Tuner Slot"
3063 msgstr "Tuner Slot"
3064
3065 msgid "Tuner configuration"
3066 msgstr "Tuner konfiguration"
3067
3068 msgid "Tuner status"
3069 msgstr "Tuner status"
3070
3071 msgid "Turkish"
3072 msgstr "Turkiska"
3073
3074 msgid "Two"
3075 msgstr "Två"
3076
3077 msgid "Type of scan"
3078 msgstr "Typ av sökning"
3079
3080 msgid "USALS"
3081 msgstr "USALS"
3082
3083 msgid "USB"
3084 msgstr "USB"
3085
3086 msgid "USB Stick"
3087 msgstr "USB Minne"
3088
3089 msgid ""
3090 "Unable to complete filesystem check.\n"
3091 "Error: "
3092 msgstr ""
3093 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
3094 "Fel:"
3095
3096 msgid ""
3097 "Unable to initialize harddisk.\n"
3098 "Error: "
3099 msgstr ""
3100 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
3101 "Fel:"
3102
3103 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3104 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
3105
3106 msgid "Universal LNB"
3107 msgstr "Universal LNB"
3108
3109 msgid "Unmount failed"
3110 msgstr "Avmontering misslyckades"
3111
3112 msgid "Update"
3113 msgstr ""
3114
3115 msgid "Updates your receiver's software"
3116 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
3117
3118 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3119 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
3120
3121 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3122 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
3123
3124 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3125 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
3126
3127 msgid "Upgrading"
3128 msgstr "Uppgradering"
3129
3130 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3131 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
3132
3133 msgid "Use DHCP"
3134 msgstr "Använd DHCP"
3135
3136 msgid "Use Interface"
3137 msgstr ""
3138
3139 msgid "Use Power Measurement"
3140 msgstr "Använd Strömmätning"
3141
3142 msgid "Use a gateway"
3143 msgstr "Använd en gateway"
3144
3145 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3146 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3147 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3148 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3149 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3150 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3151 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3152 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3153 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3154 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3155 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3156 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3157 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3158 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
3159
3160 msgid "Use power measurement"
3161 msgstr "Använd strömmätning"
3162
3163 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3164 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
3165
3166 msgid ""
3167 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3168 "\n"
3169 "Please set up tuner A"
3170 msgstr ""
3171 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
3172 "\n"
3173 "Inställning Tuner A"
3174
3175 msgid ""
3176 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3177 "press OK."
3178 msgstr ""
3179 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
3180
3181 msgid "Use usals for this sat"
3182 msgstr "Använd USALS för denna sat"
3183
3184 msgid "Use wizard to set up basic features"
3185 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
3186
3187 msgid "Used service scan type"
3188 msgstr "Använd kanal söktyp"
3189
3190 msgid "User defined"
3191 msgstr "Användardefinierat"
3192
3193 msgid "VCR scart"
3194 msgstr "VCR Scart"
3195
3196 msgid "VMGM (intro trailer)"
3197 msgstr ""
3198
3199 msgid "Video Fine-Tuning"
3200 msgstr "Video fininställning"
3201
3202 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3203 msgstr "Video fininställnings guide"
3204
3205 msgid "Video Output"
3206 msgstr "Video Utsignal"
3207
3208 msgid "Video Setup"
3209 msgstr "Video Inställning"
3210
3211 msgid "Video Wizard"
3212 msgstr "Video Guide"
3213
3214 msgid ""
3215 "Video input selection\n"
3216 "\n"
3217 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3218 "input port).\n"
3219 "\n"
3220 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3221 msgstr ""
3222 "Video ingångsval\n"
3223 "\n"
3224 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
3225 "ingångsport).\n"
3226 "\n"
3227 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
3228
3229 msgid "Video mode selection."
3230 msgstr "Videoläges val."
3231
3232 msgid "View Rass interactive..."
3233 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
3234
3235 msgid "View teletext..."
3236 msgstr "Visa teletext..."
3237
3238 msgid "Voltage mode"
3239 msgstr "Spännings läge"
3240
3241 msgid "Volume"
3242 msgstr "Volym"
3243
3244 msgid "W"
3245 msgstr "V"
3246
3247 msgid "WEP"
3248 msgstr "WEP"
3249
3250 msgid "WPA"
3251 msgstr "WPA"
3252
3253 msgid "WPA2"
3254 msgstr "WPA2"
3255
3256 msgid "WSS on 4:3"
3257 msgstr "WSS på 4:3"
3258
3259 msgid "Waiting"
3260 msgstr "Väntar"
3261
3262 msgid ""
3263 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3264 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3265 "Please press OK to begin."
3266 msgstr ""
3267 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
3268 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
3269 "Vänlig tryck OK för att starta."
3270
3271 msgid "Wed"
3272 msgstr "Ons"
3273
3274 msgid "Wednesday"
3275 msgstr "Onsdag"
3276
3277 msgid "Weekday"
3278 msgstr "Veckodag"
3279
3280 msgid ""
3281 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
3282 "\n"
3283 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
3284 "cut'.\n"
3285 "\n"
3286 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
3287 msgstr ""
3288
3289 msgid ""
3290 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3291 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3292 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3293 msgstr ""
3294 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
3295 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
3296 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
3297 "mjukvaran."
3298
3299 msgid ""
3300 "Welcome.\n"
3301 "\n"
3302 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3303 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3304 msgstr ""
3305 "Välkommen.\n"
3306 "\n"
3307 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
3308 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
3309
3310 msgid "Welcome..."
3311 msgstr "Välkommen..."
3312
3313 msgid "West"
3314 msgstr "Väst"
3315
3316 msgid "What do you want to scan?"
3317 msgstr "Vad vill du söka efter?"
3318
3319 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3320 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
3321
3322 msgid "Wireless"
3323 msgstr "Trådlöst"
3324
3325 msgid "Wireless Network"
3326 msgstr "Trådlöst Nätverk"
3327
3328 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3329 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
3330
3331 msgid "Write failed!"
3332 msgstr ""
3333
3334 msgid "YPbPr"
3335 msgstr "YPbPr"
3336
3337 msgid "Year:"
3338 msgstr "År:"
3339
3340 msgid "Yes"
3341 msgstr "Ja"
3342
3343 msgid "Yes, backup my settings!"
3344 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
3345
3346 msgid "Yes, do a manual scan now"
3347 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
3348
3349 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3350 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
3351
3352 msgid "Yes, do another manual scan now"
3353 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
3354
3355 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3356 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
3357
3358 msgid "Yes, restore the settings now"
3359 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
3360
3361 msgid "Yes, returning to movie list"
3362 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
3363
3364 msgid "Yes, view the tutorial"
3365 msgstr "Ja, visa guiden"
3366
3367 msgid ""
3368 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3369 "want to be installed."
3370 msgstr ""
3371 "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
3372 "instaällningar du vill installera."
3373
3374 msgid "You can choose, what you want to install..."
3375 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
3376
3377 msgid "You cannot delete this!"
3378 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
3379
3380 msgid "You chose not to install any default services lists."
3381 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
3382
3383 msgid ""
3384 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3385 "default settings later in the settings menu."
3386 msgstr ""
3387 "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
3388 "installera grundinställningarna via installations menyerna."
3389
3390 msgid ""
3391 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3392 msgstr ""
3393 "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
3394 "installations guiden."
3395
3396 msgid ""
3397 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3398 "harddisk is not an option for you."
3399 msgstr ""
3400 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
3401 "hårddisk är därför inte möjligt."
3402
3403 msgid ""
3404 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3405 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3406 "to the harddisk!\n"
3407 "Please press OK to start the backup now."
3408 msgstr ""
3409 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
3410 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
3411 "backup till hårddisk!\n"
3412 "Tryck OK för att starta backupen."
3413
3414 msgid ""
3415 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3416 "Please press OK to start the backup now."
3417 msgstr ""
3418 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
3419 "HDD!\n"
3420 "Tryck OK för att starta backup."
3421
3422 msgid ""
3423 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3424 "backup now."
3425 msgstr ""
3426 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
3427 "backupen."
3428
3429 #, python-format
3430 msgid "You have to wait %s!"
3431 msgstr "Du måste vänta %s!"
3432
3433 msgid ""
3434 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3435 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3436 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3437 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3438 "your settings."
3439 msgstr ""
3440 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
3441 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
3442 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
3443 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
3444 "vill återställa dina inställningar."
3445
3446 msgid ""
3447 "You need to define some keywords first!\n"
3448 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3449 "Do you want to define keywords now?"
3450 msgstr ""
3451 "Du måste ange några nyckelord först!\n"
3452 "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
3453 "Vill du ange nyckelord nu?"
3454
3455 msgid ""
3456 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3457 "\n"
3458 "Do you want to set the pin now?"
3459 msgstr ""
3460 "Du måste ange en PIN kod och gömma det från dina barn.\n"
3461 "\n"
3462 "Vill du ange PIN kod nu?"
3463
3464 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3465 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
3466
3467 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3468 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
3469
3470 msgid ""
3471 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3472 "process."
3473 msgstr ""
3474 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
3475 "uppgraderingsprocessen."
3476
3477 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3478 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
3479
3480 msgid ""
3481 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3482 "try again."
3483 msgstr ""
3484 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
3485 "försök igen."
3486
3487 msgid ""
3488 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3489 "Press OK to start upgrade."
3490 msgstr ""
3491 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
3492 "Tryck OK för att starta."
3493
3494 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3495 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
3496
3497 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3498 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
3499
3500 msgid "[alternative edit]"
3501 msgstr "[ändra alternativ]"
3502
3503 msgid "[bouquet edit]"
3504 msgstr "[favoritlists editor]"
3505
3506 msgid "[favourite edit]"
3507 msgstr "[favorit editor]"
3508
3509 msgid "[move mode]"
3510 msgstr "[flyttläge]"
3511
3512 msgid "abort alternatives edit"
3513 msgstr "avbryt ändra alternativ"
3514
3515 msgid "abort bouquet edit"
3516 msgstr "avbryt editera favoritlista"
3517
3518 msgid "abort favourites edit"
3519 msgstr "avbryt editera favoriter"
3520
3521 msgid "about to start"
3522 msgstr "håller på att starta"
3523
3524 msgid "add alternatives"
3525 msgstr "lägg till alternativ"
3526
3527 msgid "add bookmark"
3528 msgstr ""
3529
3530 msgid "add bouquet"
3531 msgstr "lägg till favoritlista"
3532
3533 msgid "add directory to playlist"
3534 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
3535
3536 msgid "add file to playlist"
3537 msgstr "lägg till fil i spellista"
3538
3539 msgid "add files to playlist"
3540 msgstr "lägg till fil i spellista"
3541
3542 msgid "add marker"
3543 msgstr "lägg till markör"
3544
3545 msgid "add recording (enter recording duration)"
3546 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
3547
3548 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3549 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
3550
3551 msgid "add recording (indefinitely)"
3552 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
3553
3554 msgid "add recording (stop after current event)"
3555 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
3556
3557 msgid "add service to bouquet"
3558 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
3559
3560 msgid "add service to favourites"
3561 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
3562
3563 msgid "add to parental protection"
3564 msgstr "lägg till föräldraskydd"
3565
3566 msgid "advanced"
3567 msgstr "avancerad"
3568
3569 msgid "alphabetic sort"
3570 msgstr "sortera alfabetiskt"
3571
3572 msgid ""
3573 "are you sure you want to restore\n"
3574 "following backup:\n"
3575 msgstr ""
3576 "vill du verkligen återställa\n"
3577 "med följande backup:\n"
3578
3579 msgid "audio tracks"
3580 msgstr ""
3581
3582 msgid "back"
3583 msgstr "tillbaka"
3584
3585 msgid "background image"
3586 msgstr ""
3587
3588 msgid "better"
3589 msgstr "bättre"
3590
3591 msgid "blacklist"
3592 msgstr "svartlista"
3593
3594 msgid "by Exif"
3595 msgstr "av Exif"
3596
3597 msgid "change recording (duration)"
3598 msgstr "ändra inspelning (längd)"
3599
3600 msgid "change recording (endtime)"
3601 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
3602
3603 msgid "chapters"
3604 msgstr ""
3605
3606 msgid "circular left"
3607 msgstr "cirkulär vänster"
3608
3609 msgid "circular right"
3610 msgstr "circulär höger"
3611
3612 msgid "clear playlist"
3613 msgstr "rensa spellista"
3614
3615 msgid "color"
3616 msgstr ""
3617
3618 msgid "complex"
3619 msgstr "komplex"
3620
3621 msgid "config menu"
3622 msgstr "konfigurationsmeny"
3623
3624 msgid "confirmed"
3625 msgstr "bekräftad"
3626
3627 msgid "connected"
3628 msgstr "ansluten"
3629
3630 msgid "continue"
3631 msgstr "fortsätt"
3632
3633 msgid "copy to bouquets"
3634 msgstr "kopiera till favoritlista"
3635
3636 msgid "create directory"
3637 msgstr ""
3638
3639 msgid "daily"
3640 msgstr "daglig"
3641
3642 msgid "day"
3643 msgstr ""
3644
3645 msgid "delete"
3646 msgstr "ta bort"
3647
3648 msgid "delete cut"
3649 msgstr "ta bort klipp"
3650
3651 msgid "delete playlist entry"
3652 msgstr "ta bort post i spellista"
3653
3654 msgid "delete saved playlist"
3655 msgstr "ta bort sparad spellista"
3656
3657 msgid "delete..."
3658 msgstr "ta bort..."
3659
3660 msgid "disable"
3661 msgstr "avaktivera"
3662
3663 msgid "disable move mode"
3664 msgstr "avaktivera flyttläge"
3665
3666 msgid "disabled"
3667 msgstr "avaktiverad"
3668
3669 msgid "disconnected"
3670 msgstr "bortkopplad"
3671
3672 msgid "do not change"
3673 msgstr "ändra inte"
3674
3675 msgid "do nothing"
3676 msgstr "gör inget"
3677
3678 msgid "don't record"
3679 msgstr "spela inte in"
3680
3681 msgid "done!"
3682 msgstr "klar!"
3683
3684 msgid "edit alternatives"
3685 msgstr "ändra alternativ"
3686
3687 msgid "empty"
3688 msgstr "tom"
3689
3690 msgid "enable"
3691 msgstr "aktivera"
3692
3693 msgid "enable bouquet edit"
3694 msgstr "aktivera favoritlists editor"
3695
3696 msgid "enable favourite edit"
3697 msgstr "aktivera favoriter editor"
3698
3699 msgid "enable move mode"
3700 msgstr "aktivera flyttläge"
3701
3702 msgid "enabled"
3703 msgstr "aktiverad"
3704
3705 msgid "end alternatives edit"
3706 msgstr "avsluta ändra alternativ"
3707
3708 msgid "end bouquet edit"
3709 msgstr "avsluta favoritlists editor"
3710
3711 msgid "end cut here"
3712 msgstr "slutklipp här"
3713
3714 msgid "end favourites edit"
3715 msgstr "avsluta favoriter editor"
3716
3717 msgid "equal to"
3718 msgstr ""
3719
3720 msgid "exceeds dual layer medium!"
3721 msgstr ""
3722
3723 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3724 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
3725
3726 msgid "exit mediaplayer"
3727 msgstr "avsluta mediaspelare"
3728
3729 msgid "exit movielist"
3730 msgstr "avsluta filmlista"
3731
3732 msgid "failed"
3733 msgstr ""
3734
3735 msgid "filename"
3736 msgstr ""
3737
3738 msgid "fine-tune your display"
3739 msgstr "fininställ din skärm"
3740
3741 msgid "font face"
3742 msgstr ""
3743
3744 msgid "forward to the next chapter"
3745 msgstr "framåt till nästa kapitel"
3746
3747 msgid "free"
3748 msgstr ""
3749
3750 msgid "free diskspace"
3751 msgstr "ledigt diskutrymme"
3752
3753 msgid "full /etc directory"
3754 msgstr "fullt /etc bibliotek"
3755
3756 msgid "go to deep standby"
3757 msgstr "stäng av mottagaren"
3758
3759 msgid "go to standby"
3760 msgstr "inta standby"
3761
3762 msgid "headline"
3763 msgstr ""
3764
3765 msgid "hear radio..."
3766 msgstr "lyssna på radio..."
3767
3768 msgid "help..."
3769 msgstr "hjälp..."
3770
3771 msgid "hide extended description"
3772 msgstr "göm utökad beskrivning"
3773
3774 msgid "hide player"
3775 msgstr "göm spelare"
3776
3777 msgid "highlighted button"
3778 msgstr ""
3779
3780 msgid "horizontal"
3781 msgstr "horisontal"
3782
3783 msgid "hour"
3784 msgstr "timme"
3785
3786 msgid "hours"
3787 msgstr "timmar"
3788
3789 msgid "immediate shutdown"
3790 msgstr "omedelbar avstängning"
3791
3792 #, python-format
3793 msgid ""
3794 "incoming call!\n"
3795 "%s calls on %s!"
3796 msgstr ""
3797 "inkommande samtal!\n"
3798 "%s ringer från %s!"
3799
3800 msgid "init module"
3801 msgstr "initiera modul"
3802
3803 msgid "insert mark here"
3804 msgstr "infoga markör här"
3805
3806 msgid "jump back to the previous title"
3807 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
3808
3809 msgid "jump forward to the next title"
3810 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
3811
3812 msgid "jump to listbegin"
3813 msgstr "hoppa till liststart"
3814
3815 msgid "jump to listend"
3816 msgstr "hoppa till listslut"
3817
3818 msgid "jump to next marked position"
3819 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
3820
3821 msgid "jump to previous marked position"
3822 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
3823
3824 msgid "leave movie player..."
3825 msgstr "lämna videospelare..."
3826
3827 msgid "left"
3828 msgstr "vänster"
3829
3830 msgid "length"
3831 msgstr ""
3832
3833 msgid "list style compact"
3834 msgstr "liststil kompakt"
3835
3836 msgid "list style compact with description"
3837 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
3838
3839 msgid "list style default"
3840 msgstr "liststil grundläge"
3841
3842 msgid "list style single line"
3843 msgstr "liststil enkel linje"
3844
3845 msgid "load playlist"
3846 msgstr "ladda spellista"
3847
3848 msgid "locked"
3849 msgstr "låst"
3850
3851 msgid "loopthrough to"
3852 msgstr ""
3853
3854 msgid "manual"
3855 msgstr "manuell"
3856
3857 msgid "menu"
3858 msgstr "meny"
3859
3860 msgid "menulist"
3861 msgstr ""
3862
3863 msgid "mins"
3864 msgstr "min"
3865
3866 msgid "minute"
3867 msgstr "minut"
3868
3869 msgid "minutes"
3870 msgstr "minuter"
3871
3872 msgid "month"
3873 msgstr "månad"
3874
3875 msgid "move PiP to main picture"
3876 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
3877
3878 msgid "movie list"
3879 msgstr "filmlista"
3880
3881 msgid "multinorm"
3882 msgstr "multinorm"
3883
3884 msgid "never"
3885 msgstr "aldrig"
3886
3887 msgid "next channel"
3888 msgstr "nästa kanal"
3889
3890 msgid "next channel in history"
3891 msgstr "nästa kanal i historiken"
3892
3893 msgid "no"
3894 msgstr "nej"
3895
3896 msgid "no HDD found"
3897 msgstr "ingen hårddisk hittad"
3898
3899 msgid "no Picture found"
3900 msgstr "ingen bild hittad"
3901
3902 msgid "no module found"
3903 msgstr "ingen modul hittad"
3904
3905 msgid "no standby"
3906 msgstr "inget viloläge"
3907
3908 msgid "no timeout"
3909 msgstr "ingen timeout"
3910
3911 msgid "none"
3912 msgstr "ingen"
3913
3914 msgid "not locked"
3915 msgstr "inte låst"
3916
3917 msgid "nothing connected"
3918 msgstr "inget anslutet"
3919
3920 msgid "of a DUAL layer medium used."
3921 msgstr ""
3922
3923 msgid "of a SINGLE layer medium used."
3924 msgstr ""
3925
3926 msgid "off"
3927 msgstr "av"
3928
3929 msgid "on"
3930 msgstr "på"
3931
3932 msgid "on READ ONLY medium."
3933 msgstr ""
3934
3935 msgid "once"
3936 msgstr "en gång"
3937
3938 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3939 msgstr "endast /etc/enigma2 bibliotek"
3940
3941 msgid "open servicelist"
3942 msgstr "öppna kanallista"
3943
3944 msgid "open servicelist(down)"
3945 msgstr "öppna kanallista(ner)"
3946
3947 msgid "open servicelist(up)"
3948 msgstr "öppna kanallista(upp)"
3949
3950 msgid "pass"
3951 msgstr "klart"
3952
3953 msgid "pause"
3954 msgstr "paus"
3955
3956 msgid "play entry"
3957 msgstr "spela angivet"
3958
3959 msgid "play from next mark or playlist entry"
3960 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
3961
3962 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3963 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
3964
3965 msgid "please press OK when ready"
3966 msgstr "tryck OK när du är klar"
3967
3968 msgid "please wait, loading picture..."
3969 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
3970
3971 msgid "previous channel"
3972 msgstr "föregående kanal"
3973
3974 msgid "previous channel in history"
3975 msgstr "föregående kanal i historiken"
3976
3977 msgid "record"
3978 msgstr "spela in"
3979
3980 msgid "recording..."
3981 msgstr "spelar in..."
3982
3983 msgid "remove after this position"
3984 msgstr "ta bort efter denna position"
3985
3986 msgid "remove all alternatives"
3987 msgstr "ta bort alla alternativ"
3988
3989 msgid "remove all new found flags"
3990 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
3991
3992 msgid "remove before this position"
3993 msgstr "ta bort före denna position"
3994
3995 msgid "remove bookmark"
3996 msgstr ""
3997
3998 msgid "remove directory"
3999 msgstr ""
4000
4001 msgid "remove entry"
4002 msgstr "ta bort post"
4003
4004 msgid "remove from parental protection"
4005 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
4006
4007 msgid "remove new found flag"
4008 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
4009
4010 msgid "remove selected satellite"
4011 msgstr "ta bort vald satellite"
4012
4013 msgid "remove this mark"
4014 msgstr "ta bort denna markör"
4015
4016 msgid "repeat playlist"
4017 msgstr ""
4018
4019 msgid "repeated"
4020 msgstr "repeterande"
4021
4022 msgid "rewind to the previous chapter"
4023 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
4024
4025 msgid "right"
4026 msgstr "höger"
4027
4028 msgid "save playlist"
4029 msgstr "spara spellista"
4030
4031 msgid "scan done!"
4032 msgstr "sökning klar!"
4033
4034 #, python-format
4035 msgid "scan in progress - %d%% done!"
4036 msgstr "sökning pågår - %d%% klart!"
4037
4038 msgid "scan state"
4039 msgstr "sökningsstatus"
4040
4041 msgid "second"
4042 msgstr "sekund"
4043
4044 msgid "second cable of motorized LNB"
4045 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
4046
4047 msgid "seconds"
4048 msgstr "sekunder"
4049
4050 msgid "select"
4051 msgstr "välj"
4052
4053 msgid "select movie"
4054 msgstr "välj film"
4055
4056 msgid "select the movie path"
4057 msgstr "välj film sökväg"
4058
4059 msgid "service pin"
4060 msgstr "kanal PIN"
4061
4062 msgid "setup pin"
4063 msgstr "installation PIN"
4064
4065 msgid "show DVD main menu"
4066 msgstr "visa DVD huvudmeny"
4067
4068 msgid "show EPG..."
4069 msgstr "visa EPG..."
4070
4071 msgid "show all"
4072 msgstr "visa alla"
4073
4074 msgid "show alternatives"
4075 msgstr "visa alternativ"
4076
4077 msgid "show event details"
4078 msgstr "visa programdetaljer"
4079
4080 msgid "show extended description"
4081 msgstr "visa utökad beskrivning"
4082
4083 msgid "show first tag"
4084 msgstr "visa första märkning"
4085
4086 msgid "show second tag"
4087 msgstr "visa andra märkning"
4088
4089 msgid "show shutdown menu"
4090 msgstr "visa avstängningsmeny"
4091
4092 msgid "show single service EPG..."
4093 msgstr "visa singel kanal EPG..."
4094
4095 msgid "show tag menu"
4096 msgstr "visa märkningsmeny"
4097
4098 msgid "show transponder info"
4099 msgstr "visa transponder info"
4100
4101 msgid "shuffle playlist"
4102 msgstr "blanda spellista"
4103
4104 msgid "shutdown"
4105 msgstr "stäng av"
4106
4107 msgid "simple"
4108 msgstr "enkelt"
4109
4110 msgid "skip backward"
4111 msgstr "hoppa bakåt"
4112
4113 msgid "skip backward (enter time)"
4114 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
4115
4116 msgid "skip forward"
4117 msgstr "hoppa framåt"
4118
4119 msgid "skip forward (enter time)"
4120 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
4121
4122 msgid "sort by date"
4123 msgstr "sortera efter datum"
4124
4125 msgid "spaces (top, between rows, left)"
4126 msgstr ""
4127
4128 msgid "standard"
4129 msgstr "standard"
4130
4131 msgid "standby"
4132 msgstr "viloläge"
4133
4134 msgid "start cut here"
4135 msgstr "startklipp här"
4136
4137 msgid "start timeshift"
4138 msgstr "starta timeshift"
4139
4140 msgid "stereo"
4141 msgstr "stereo"
4142
4143 msgid "stop PiP"
4144 msgstr "avsluta BiB"
4145
4146 msgid "stop entry"
4147 msgstr "slutpost"
4148
4149 msgid "stop recording"
4150 msgstr "stoppa inspelning"
4151
4152 msgid "stop timeshift"
4153 msgstr "stoppa timeshift"
4154
4155 msgid "swap PiP and main picture"
4156 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
4157
4158 msgid "switch to bookmarks"
4159 msgstr ""
4160
4161 msgid "switch to filelist"
4162 msgstr "byt till fillista"
4163
4164 msgid "switch to playlist"
4165 msgstr "byt till spellista"
4166
4167 msgid "switch to the next audio track"
4168 msgstr "byt till nästa ljudspår"
4169
4170 msgid "switch to the next subtitle language"
4171 msgstr "byt till nästa textningsspråk"
4172
4173 msgid "text"
4174 msgstr "text"
4175
4176 msgid "this recording"
4177 msgstr "denna inspelning"
4178
4179 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4180 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
4181
4182 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4183 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
4184
4185 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4186 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
4187
4188 msgid "unconfirmed"
4189 msgstr "obekräftad"
4190
4191 msgid "unknown service"
4192 msgstr "okänd kanal"
4193
4194 msgid "until restart"
4195 msgstr "innan omstart"
4196
4197 msgid "user defined"
4198 msgstr "användardefinierad"
4199
4200 msgid "vertical"
4201 msgstr "vertikal"
4202
4203 msgid "view extensions..."
4204 msgstr "visa utökningar..."
4205
4206 msgid "view recordings..."
4207 msgstr "visa inspelningar..."
4208
4209 msgid "wait for ci..."
4210 msgstr "vänta på ci..."
4211
4212 msgid "wait for mmi..."
4213 msgstr "vänta på mmi..."
4214
4215 msgid "waiting"
4216 msgstr "väntar"
4217
4218 msgid "weekly"
4219 msgstr "veckolig"
4220
4221 msgid "whitelist"
4222 msgstr "vitlista"
4223
4224 msgid "year"
4225 msgstr ""
4226
4227 msgid "yes"
4228 msgstr "ja"
4229
4230 msgid "yes (keep feeds)"
4231 msgstr "ja (behåll feeds)"
4232
4233 msgid ""
4234 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4235 "assistance before rebooting your dreambox."
4236 msgstr ""
4237 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
4238 "hjälp innan du startar om din dreambox."
4239
4240 msgid "zap"
4241 msgstr "zap"
4242
4243 msgid "zapped"
4244 msgstr "zapped"
4245
4246 #~ msgid ""
4247 #~ "\n"
4248 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4249 #~ msgstr ""
4250 #~ "\n"
4251 #~ "Enigma2 kommer startas om efter återställningen"
4252
4253 #~ msgid "\"?"
4254 #~ msgstr "\"?"
4255
4256 #~ msgid "Add title..."
4257 #~ msgstr "Lägg till titel..."
4258
4259 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
4260 #~ msgstr "Ett fel har uppstått. (%s)"
4261
4262 #~ msgid ""
4263 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
4264 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
4265 #~ "\n"
4266 #~ msgstr ""
4267 #~ "Är du säker på att du vill aktivera WLAN stöd?\n"
4268 #~ "Anslut din WLAN USB Stick till din Dreambox och tryck OK.\n"
4269 #~ "\n"
4270
4271 #~ msgid ""
4272 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
4273 #~ "\n"
4274 #~ msgstr ""
4275 #~ "Är du säker på att du vill aktivera lokalt nätverk?\n"
4276 #~ "\n"
4277
4278 #~ msgid "Burn"
4279 #~ msgstr "Skapa"
4280
4281 #~ msgid "Burn To DVD..."
4282 #~ msgstr "Skapa DVD..."
4283
4284 #~ msgid "Choose Location"
4285 #~ msgstr "Välj lokation"
4286
4287 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4288 #~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
4289
4290 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4291 #~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN igen"
4292
4293 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4294 #~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN"
4295
4296 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4297 #~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
4298
4299 #~ msgid "Confirm"
4300 #~ msgstr "Bekräfta"
4301
4302 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4303 #~ msgstr "Anslut till Internet med USB WLAN Stick"
4304
4305 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4306 #~ msgstr "Anslut Internet till dit lokala LAN"
4307
4308 #~ msgid "Device Setup..."
4309 #~ msgstr "Nätverksinstallation..."
4310
4311 #~ msgid "Edit current title"
4312 #~ msgstr "Ändra vald titel"
4313
4314 #~ msgid "Edit title..."
4315 #~ msgstr "Ändra titel..."
4316
4317 #~ msgid "Enable LAN"
4318 #~ msgstr "Aktivera LAN"
4319
4320 #~ msgid "Enable WLAN"
4321 #~ msgstr "Aktivera WLAN"
4322
4323 #~ msgid ""
4324 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
4325 #~ "\n"
4326 #~ msgstr ""
4327 #~ "Aktivera lokalt nätverk i din Dreambox.\n"
4328 #~ "\n"
4329
4330 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4331 #~ msgstr "Avsluta guide och konfigurera manuellt senare"
4332
4333 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4334 #~ msgstr "Namnserver installation..."
4335
4336 #~ msgid "New DVD"
4337 #~ msgstr "Ny DVD"
4338
4339 #~ msgid ""
4340 #~ "No working wireless interface found.\n"
4341 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
4342 #~ "enable you local network interface."
4343 #~ msgstr ""
4344 #~ "Inget fungerade trådlöst nätverkskort hittat.\n"
4345 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick "
4346 #~ "eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4347
4348 #~ msgid "No, let me choose default lists"
4349 #~ msgstr "Nej, låt mig välja grundlista"
4350
4351 #~ msgid ""
4352 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4353 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4354 #~ "built in wireless network support"
4355 #~ msgstr ""
4356 #~ "Vänligen anslut ditt Zydas ZD1211B chipset kompatibelt WLAN USB Stick "
4357 #~ "till din Dreambox och tryck OK på din fjärrkontroll för att aktivera det "
4358 #~ "inbyggda trådlösa nätverksstödet."
4359
4360 #~ msgid ""
4361 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
4362 #~ "needed values.\n"
4363 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4364 #~ msgstr ""
4365 #~ "Vänligen konfigurera ditt lokala LANs Internet anslutning med att fylla i "
4366 #~ "de behövda värdena.\n"
4367 #~ "När du är klar vänligen tryck på OK för att forsätta."
4368
4369 #~ msgid ""
4370 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
4371 #~ "needed values.\n"
4372 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4373 #~ msgstr ""
4374 #~ "Vänligen konfigurera ditt trådlösa LANs Internet med att fylla i de "
4375 #~ "behövda värdena.\n"
4376 #~ "När du är klar vänligen tryck OK för att forsätta."
4377
4378 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
4379 #~ msgstr "Vänligen välj nedan vilket trådlöst nätverk du vill ansluta till."
4380
4381 #~ msgid ""
4382 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
4383 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
4384 #~ "supported.\n"
4385 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
4386 #~ "\n"
4387 #~ msgstr ""
4388 #~ "Att trycka på OK aktiverar det inbyggda stödet för trådlöst LAN på din "
4389 #~ "Dreambox.\n"
4390 #~ "WLAN USB Stick med Zydas ZD1211B och RAlink RT73 chipset stödjs för "
4391 #~ "detta.\n"
4392 #~ "Anslut ditt WLAN USB Stick till din Dreambox före du trycker på OK.\n"
4393 #~ "\n"
4394
4395 #~ msgid "Restart your wireless interface"
4396 #~ msgstr "Omstart av din trådlösa adapter"
4397
4398 #~ msgid "Save current project to disk"
4399 #~ msgstr "Spara nuvarande project till disk"
4400
4401 #~ msgid "Save..."
4402 #~ msgstr "Spara..."
4403
4404 #~ msgid "Show files from %s"
4405 #~ msgstr "Visa filer från %s"
4406
4407 #~ msgid "Step "
4408 #~ msgstr "Steg "
4409
4410 #~ msgid ""
4411 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4412 #~ "\n"
4413 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
4414 #~ "\n"
4415 #~ "Please press OK to continue."
4416 #~ msgstr ""
4417 #~ "Tack för att du använde guiden. Din dreambox är nu klar för att "
4418 #~ "användas.\n"
4419 #~ "\n"
4420 #~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar nu.\n"
4421 #~ "\n"
4422 #~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
4423
4424 #~ msgid ""
4425 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4426 #~ "\n"
4427 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
4428 #~ "\n"
4429 #~ "Please press OK to continue."
4430 #~ msgstr ""
4431 #~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
4432 #~ "användas.\n"
4433 #~ "\n"
4434 #~ "Ditt trådlösa Internet anslutning fungerar nu.\n"
4435 #~ "\n"
4436 #~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
4437
4438 #~ msgid ""
4439 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4440 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
4441 #~ msgstr ""
4442 #~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
4443 #~ "användas.\n"
4444 #~ "Vänligen tryck OK för att börja använda din Dreambox."
4445
4446 #~ msgid ""
4447 #~ "Welcome.\n"
4448 #~ "\n"
4449 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
4450 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4451 #~ "\n"
4452 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4453 #~ msgstr ""
4454 #~ "Välkommen.\n"
4455 #~ "\n"
4456 #~ "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, denna guide kommer hjälpa "
4457 #~ "dig med grundinställningarna av nätverket i din Dreambox.\n"
4458 #~ "\n"
4459 #~ "Tryck OK på din fjärrkontroll för att gå till nästa steg."
4460
4461 #~ msgid ""
4462 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
4463 #~ "Please choose what you want to do next."
4464 #~ msgstr ""
4465 #~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar inte!\n"
4466 #~ "Vänligen välj vad du vill göra."
4467
4468 #~ msgid ""
4469 #~ "Your network is restarting.\n"
4470 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
4471 #~ msgstr ""
4472 #~ "Ditt nätverk startas om.\n"
4473 #~ "Du kommer automatiskt bli förd till nästa steg."
4474
4475 #~ msgid ""
4476 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
4477 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4478 #~ msgstr ""
4479 #~ "Din tråd LAN Adapter kunde inte startas.\n"
4480 #~ "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
4481
4482 #~ msgid ""
4483 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
4484 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4485 #~ msgstr ""
4486 #~ "Din trådlösa LAN Adapter kunde inte startas.\n"
4487 #~ "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
4488
4489 #~ msgid ""
4490 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
4491 #~ "Please choose what you want to do next."
4492 #~ msgstr ""
4493 #~ "Din trådlösa Internet anslutning fungerar inte!\n"
4494 #~ "Vänligen välj vad du vill göra."
4495
4496 #~ msgid "equal to Socket A"
4497 #~ msgstr "likadant som Ingång A"
4498
4499 #~ msgid "loopthrough to socket A"
4500 #~ msgstr "loopthrough till ingång A"