update sv,fr,lt,pl language
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-10-15 03:32+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-10-14 15:32+0100\n"
12 "Last-Translator:  <silelis@tlen.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid " "
20 msgstr " "
21
22 msgid "#000000"
23 msgstr "#000000"
24
25 msgid "#0064c7"
26 msgstr "#0064c7"
27
28 msgid "#25062748"
29 msgstr "#25062748"
30
31 msgid "#389416"
32 msgstr "#389416"
33
34 msgid "#80000000"
35 msgstr "#80000000"
36
37 msgid "#80ffffff"
38 msgstr "#80ffffff"
39
40 msgid "#bab329"
41 msgstr "#bab329"
42
43 msgid "#f23d21"
44 msgstr "#f23d21"
45
46 msgid "#ffffff"
47 msgstr "#ffffff"
48
49 msgid "#ffffffff"
50 msgstr "#ffffffff"
51
52 msgid "%H:%M"
53 msgstr "%H:%M"
54
55 #, python-format
56 msgid "%d min"
57 msgstr "%d min"
58
59 #, python-format
60 msgid "%d services found!"
61 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
62
63 msgid "%d.%B %Y"
64 msgstr "%d.%B %Y"
65
66 #, python-format
67 msgid ""
68 "%s\n"
69 "(%s, %d MB free)"
70 msgstr ""
71 "%s\n"
72 "(%s, %d MB wolne)"
73
74 #, python-format
75 msgid "%s (%s)\n"
76 msgstr "%s (%s)\n"
77
78 msgid "(ZAP)"
79 msgstr "(Przełącz)"
80
81 msgid "(empty)"
82 msgstr "(puste)"
83
84 msgid "(show optional DVD audio menu)"
85 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
86
87 msgid ".NFI Download failed:"
88 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
89
90 msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
91 msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
92
93 msgid ""
94 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
95 msgstr ""
96 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
97 "flashować tym image'm!"
98
99 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
100 msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
101
102 msgid "/var directory"
103 msgstr "katalog /var"
104
105 msgid "0"
106 msgstr "0"
107
108 msgid "1"
109 msgstr "1"
110
111 msgid "1.0"
112 msgstr "1.0"
113
114 msgid "1.1"
115 msgstr "1.1"
116
117 msgid "1.2"
118 msgstr "1.2"
119
120 msgid "12V output"
121 msgstr "12V wyjście"
122
123 msgid "13 V"
124 msgstr "13 V"
125
126 msgid "16:10"
127 msgstr "16:10"
128
129 msgid "16:10 Letterbox"
130 msgstr "16:10 Letterbox"
131
132 msgid "16:10 PanScan"
133 msgstr "16:10 PanScan"
134
135 msgid "16:9"
136 msgstr "16:9"
137
138 msgid "16:9 Letterbox"
139 msgstr "16:9 Letterbox"
140
141 msgid "16:9 always"
142 msgstr "16:9 zawsze"
143
144 msgid "18 V"
145 msgstr "18 V"
146
147 msgid "2"
148 msgstr "2"
149
150 msgid "3"
151 msgstr "3"
152
153 msgid "30 minutes"
154 msgstr "30 minut"
155
156 msgid "4"
157 msgstr "4"
158
159 msgid "4:3"
160 msgstr "4:3"
161
162 msgid "4:3 Letterbox"
163 msgstr "4:3 Letterbox"
164
165 msgid "4:3 PanScan"
166 msgstr "4:3 PanScan"
167
168 msgid "5"
169 msgstr "5"
170
171 msgid "5 minutes"
172 msgstr "5 minut"
173
174 msgid "50 Hz"
175 msgstr "50 Hz"
176
177 msgid "6"
178 msgstr "6"
179
180 msgid "60 minutes"
181 msgstr "60 minut"
182
183 msgid "7"
184 msgstr "7"
185
186 msgid "8"
187 msgstr "8"
188
189 msgid "9"
190 msgstr "9"
191
192 msgid "<unknown>"
193 msgstr "<nieznany>"
194
195 msgid "??"
196 msgstr "??"
197
198 msgid "A"
199 msgstr "A"
200
201 #, python-format
202 msgid ""
203 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
204 "Do you want to keep your version?"
205 msgstr ""
206 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
207 "Czy zachować aktualną wersję?"
208
209 msgid ""
210 "A finished record timer wants to set your\n"
211 "Dreambox to standby. Do that now?"
212 msgstr ""
213 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
214 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
215
216 msgid ""
217 "A finished record timer wants to shut down\n"
218 "your Dreambox. Shutdown now?"
219 msgstr ""
220 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
221 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
222
223 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
224 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
225
226 #, python-format
227 msgid ""
228 "A record has been started:\n"
229 "%s"
230 msgstr ""
231 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
232 "%s"
233
234 msgid ""
235 "A recording is currently running.\n"
236 "What do you want to do?"
237 msgstr ""
238 "Nagrywanie w toku.\n"
239 "Co chcesz zrobić?"
240
241 msgid ""
242 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
243 "configure the positioner."
244 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
245
246 msgid ""
247 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
248 "start the satfinder."
249 msgstr ""
250 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
251 "sygnału."
252
253 #, python-format
254 msgid "A required tool (%s) was not found."
255 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
256
257 msgid ""
258 "A sleep timer wants to set your\n"
259 "Dreambox to standby. Do that now?"
260 msgstr ""
261 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
262 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
263
264 msgid ""
265 "A sleep timer wants to shut down\n"
266 "your Dreambox. Shutdown now?"
267 msgstr ""
268 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
269 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
270
271 msgid ""
272 "A timer failed to record!\n"
273 "Disable TV and try again?\n"
274 msgstr ""
275 "Timer nie mógł nagrać!\n"
276 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
277
278 msgid "A/V Settings"
279 msgstr "Ustawienia A/V"
280
281 msgid "AA"
282 msgstr "AA"
283
284 msgid "AB"
285 msgstr "AB"
286
287 msgid "AC3 default"
288 msgstr "AC3 domyślnie"
289
290 msgid "AC3 downmix"
291 msgstr "AC3 downmix"
292
293 msgid "AGC"
294 msgstr "AGC"
295
296 msgid "AGC:"
297 msgstr "AGC:"
298
299 msgid "About"
300 msgstr "O tunerze..."
301
302 msgid "About..."
303 msgstr "Informacje o tunerze..."
304
305 msgid "Action on long powerbutton press"
306 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
307
308 msgid "Action:"
309 msgstr "Akcja:"
310
311 msgid "Activate Picture in Picture"
312 msgstr "Aktywuj PiP"
313
314 msgid "Activate network settings"
315 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
316
317 msgid "Adapter settings"
318 msgstr "Ustawienia adaptera"
319
320 msgid "Add"
321 msgstr "Dodaj"
322
323 msgid "Add Bookmark"
324 msgstr "Dodaj zakładkę"
325
326 msgid "Add a mark"
327 msgstr "Dodaj znacznik"
328
329 msgid "Add a new title"
330 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
331
332 msgid "Add timer"
333 msgstr "Dodaj timer"
334
335 msgid "Add title"
336 msgstr "Dodaj tytuł"
337
338 msgid "Add to bouquet"
339 msgstr "Dodaj do bukietu"
340
341 msgid "Add to favourites"
342 msgstr "Dodaj do ulubionych"
343
344 msgid ""
345 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
346 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
347 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
348 "test screens."
349 msgstr ""
350 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
351 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
352 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
353 "zobaczyć inny testowy ekran."
354
355 msgid "Advanced"
356 msgstr "Zaawansowane"
357
358 msgid "Advanced Video Setup"
359 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
360
361 msgid "After event"
362 msgstr "Po wydarzeniu"
363
364 msgid ""
365 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
366 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
367 msgstr ""
368 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
369 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
370 "Dreamboxa."
371
372 msgid "Album:"
373 msgstr "Album:"
374
375 msgid "All"
376 msgstr "Wszystkie"
377
378 msgid "All Satellites"
379 msgstr "Wwszystkie satelity"
380
381 msgid "All..."
382 msgstr "Wszystkie..."
383
384 msgid "Alpha"
385 msgstr "Przezroczystość"
386
387 msgid "Alternative radio mode"
388 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
389
390 msgid "Alternative services tuner priority"
391 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
392
393 msgid "An empty filename is illegal."
394 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
395
396 msgid "An unknown error occured!"
397 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
398
399 msgid "Arabic"
400 msgstr "Arabski"
401
402 msgid ""
403 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
404 "\n"
405 msgstr ""
406 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
407 "\n"
408
409 msgid "Artist:"
410 msgstr "Artysta:"
411
412 msgid "Ask before shutdown:"
413 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
414
415 msgid "Ask user"
416 msgstr "Zapytaj użytkownika"
417
418 msgid "Aspect Ratio"
419 msgstr "Format obrazu:"
420
421 msgid "Audio"
422 msgstr "Dźwięk"
423
424 msgid "Audio Options..."
425 msgstr "Opcje Dźwięku..."
426
427 msgid "Authoring mode"
428 msgstr "Tryb autoringu"
429
430 msgid "Auto"
431 msgstr "Auto"
432
433 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
434 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
435
436 msgid "Auto scart switching"
437 msgstr "Auto przełączanie scart"
438
439 msgid "Automatic"
440 msgstr "Automatycznie"
441
442 msgid "Automatic SSID lookup"
443 msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
444
445 msgid "Automatic Scan"
446 msgstr "Automatyczne skanowanie"
447
448 msgid "Available format variables"
449 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
450
451 msgid "B"
452 msgstr "B"
453
454 msgid "BA"
455 msgstr "BA"
456
457 msgid "BB"
458 msgstr "BB"
459
460 msgid "BER"
461 msgstr "BER"
462
463 msgid "BER:"
464 msgstr "BER:"
465
466 msgid "Back"
467 msgstr "Powrót"
468
469 msgid "Background"
470 msgstr "Tło"
471
472 msgid "Backup"
473 msgstr "Kopia zapasowa"
474
475 msgid "Backup Location"
476 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
477
478 msgid "Backup Mode"
479 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
480
481 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
482 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
483
484 msgid "Band"
485 msgstr "Pasmo"
486
487 msgid "Bandwidth"
488 msgstr "Szerokie pasmo"
489
490 msgid "Begin time"
491 msgstr "Czas rozpoczęcia"
492
493 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
494 msgstr "Zachowanie 'przerwę' gdy zatrzymany"
495
496 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
497 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
498
499 msgid "Behavior when a movie is started"
500 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
501
502 msgid "Behavior when a movie is stopped"
503 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
504
505 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
506 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
507
508 msgid "Bookmarks"
509 msgstr "Zakładki"
510
511 msgid "Brightness"
512 msgstr "Jasność"
513
514 msgid "Burn DVD"
515 msgstr "Wypal DVD"
516
517 msgid "Burn to DVD..."
518 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
519
520 msgid "Bus: "
521 msgstr "Bus:"
522
523 msgid ""
524 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
525 "displayed."
526 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
527
528 msgid "C"
529 msgstr "C"
530
531 msgid "C-Band"
532 msgstr "Pasmo C"
533
534 msgid "CF Drive"
535 msgstr "Karta CF"
536
537 msgid "CVBS"
538 msgstr "CVBS"
539
540 msgid "Cable"
541 msgstr "Kablówka"
542
543 msgid "Cache Thumbnails"
544 msgstr "Przechowuj miniatury."
545
546 msgid "Call monitoring"
547 msgstr "Monitor rozmów"
548
549 msgid "Cancel"
550 msgstr "Anuluj"
551
552 msgid "Cannot parse feed directory"
553 msgstr "Nie można odnaleść katalogu"
554
555 msgid "Capacity: "
556 msgstr "Pojemność:"
557
558 msgid "Card"
559 msgstr "Karta"
560
561 msgid "Catalan"
562 msgstr "Hiszpański"
563
564 msgid "Change bouquets in quickzap"
565 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
566
567 msgid "Change dir."
568 msgstr "Zmień katalog"
569
570 msgid "Change pin code"
571 msgstr "Zmień kod pin"
572
573 msgid "Change service pin"
574 msgstr "Zmien pin serwisowy"
575
576 msgid "Change service pins"
577 msgstr "Zmień piny serwisowe"
578
579 msgid "Change setup pin"
580 msgstr "Zmień pin ustawień"
581
582 msgid "Channel"
583 msgstr "Kanał"
584
585 msgid "Channel Selection"
586 msgstr "Wybór kanału"
587
588 msgid "Channel:"
589 msgstr "Kanał:"
590
591 msgid "Channellist menu"
592 msgstr "Menu listy kanałów"
593
594 msgid "Chap."
595 msgstr "Rozdz."
596
597 msgid "Chapter"
598 msgstr "Rozdział"
599
600 msgid "Chapter:"
601 msgstr "Rozdział:"
602
603 msgid "Check"
604 msgstr "Sprawdź"
605
606 msgid "Checking Filesystem..."
607 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
608
609 msgid "Choose Tuner"
610 msgstr "Wybierz tuner"
611
612 msgid "Choose bouquet"
613 msgstr "Wybierz bukiet"
614
615 msgid "Choose source"
616 msgstr "Wybierz źródło"
617
618 msgid "Choose target folder"
619 msgstr "Wybierz folder docelowy"
620
621 msgid "Choose your Skin"
622 msgstr "Wybierz Skin"
623
624 msgid "Cleanup"
625 msgstr "Czyść"
626
627 msgid "Clear before scan"
628 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
629
630 msgid "Clear log"
631 msgstr "Wyczyść log"
632
633 msgid "Close"
634 msgstr "Zamknij"
635
636 msgid "Code rate high"
637 msgstr "Poziom kodu wysoki"
638
639 msgid "Code rate low"
640 msgstr "Poziom kodu niski"
641
642 msgid "Coderate HP"
643 msgstr "Poziom kodu HP"
644
645 msgid "Coderate LP"
646 msgstr "Poziom kodu LP"
647
648 msgid "Collection name"
649 msgstr "Nazwa kolekcji"
650
651 msgid "Collection settings"
652 msgstr "Ustawienia kolekcji"
653
654 msgid "Color Format"
655 msgstr "Format kolorów"
656
657 msgid "Command execution..."
658 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
659
660 msgid "Command order"
661 msgstr "Wydawanie poleceń"
662
663 msgid "Committed DiSEqC command"
664 msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
665
666 msgid "Common Interface"
667 msgstr "Moduł Dostępu"
668
669 msgid "Compact Flash"
670 msgstr "Compact Flash"
671
672 msgid "Compact flash card"
673 msgstr "Karta Compact flash"
674
675 msgid "Complete"
676 msgstr "Zakończ"
677
678 msgid "Configuration Mode"
679 msgstr "Tryb konfiguracji"
680
681 msgid "Configuring"
682 msgstr "Konfigurowanie"
683
684 msgid "Conflicting timer"
685 msgstr "Konflikt timera"
686
687 msgid "Connected to"
688 msgstr "Podłączony do"
689
690 msgid "Connected to Fritz!Box!"
691 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
692
693 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
694 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
695
696 #, python-format
697 msgid ""
698 "Connection to Fritz!Box\n"
699 "failed! (%s)\n"
700 "retrying..."
701 msgstr ""
702 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
703 "nieudane! (%s)\n"
704 "ponawianie..."
705
706 msgid "Constellation"
707 msgstr "Konstelacja"
708
709 msgid "Content does not fit on DVD!"
710 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
711
712 msgid "Continue in background"
713 msgstr ""
714
715 msgid "Continue playing"
716 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
717
718 msgid "Contrast"
719 msgstr "Kontrast"
720
721 msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
722 msgstr "Kopiowanie USB flasher image'a na nosnik..."
723
724 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
725 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
726
727 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
728 msgstr "Nie moge odczytać nosnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
729
730 msgid "Create movie folder failed"
731 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
732
733 #, python-format
734 msgid "Creating directory %s failed."
735 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
736
737 msgid "Creating partition failed"
738 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
739
740 msgid "Croatian"
741 msgstr "Chorwacki"
742
743 msgid "Current Transponder"
744 msgstr "Aktualny Transponder"
745
746 msgid "Current settings:"
747 msgstr "Aktualne ustawienia:"
748
749 msgid "Current version:"
750 msgstr "Aktualna wersja:"
751
752 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
753 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
754
755 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
756 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
757
758 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
759 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
760
761 msgid "Customize"
762 msgstr "Przystosuj"
763
764 msgid "Cut"
765 msgstr "Wytnij"
766
767 msgid "Cutlist editor..."
768 msgstr "Edytor wyciętej listy..."
769
770 msgid "Czech"
771 msgstr "Czeski"
772
773 msgid "D"
774 msgstr "D"
775
776 msgid "DHCP"
777 msgstr "DHCP"
778
779 msgid "DVB-S"
780 msgstr "DVB-S"
781
782 msgid "DVB-S2"
783 msgstr "DVB-S2"
784
785 msgid "DVD Player"
786 msgstr "Odtważacz DVD"
787
788 msgid "DVD media toolbox"
789 msgstr "Narzedzia nosnika DVD"
790
791 msgid "Danish"
792 msgstr "Duński"
793
794 msgid "Date"
795 msgstr "Data"
796
797 msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
798 msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
799
800 msgid "Deep Standby"
801 msgstr "Głębokie Czuwanie"
802
803 msgid "Default services lists"
804 msgstr "Standardowa lista serwisów"
805
806 msgid "Default settings"
807 msgstr "Ustawienia standardowe"
808
809 msgid "Delay"
810 msgstr "Opóźnienie"
811
812 msgid "Delete"
813 msgstr "Skasuj"
814
815 msgid "Delete entry"
816 msgstr "Skasuj wpis"
817
818 msgid "Delete failed!"
819 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
820
821 #, python-format
822 msgid ""
823 "Delete no more configured satellite\n"
824 "%s?"
825 msgstr ""
826 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
827 "%s?"
828
829 msgid "Description"
830 msgstr "Opis"
831
832 msgid "Destination directory"
833 msgstr "Katalog docelowy"
834
835 msgid "Detected HDD:"
836 msgstr "Wykryto Hdd:"
837
838 msgid "Detected NIMs:"
839 msgstr "Wykryto NIMs:"
840
841 msgid "DiSEqC"
842 msgstr "DiSEqC"
843
844 msgid "DiSEqC A/B"
845 msgstr "DiSEqC A/B"
846
847 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
848 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
849
850 msgid "DiSEqC Mode"
851 msgstr "Tryb DiSEqC"
852
853 msgid "DiSEqC mode"
854 msgstr "Tryb DiSEqC"
855
856 msgid "DiSEqC repeats"
857 msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
858
859 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
860 msgstr "Bezpośrednie odtważanie podczepionych tytułów bez menu"
861
862 #, python-format
863 msgid "Directory %s nonexistent."
864 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
865
866 msgid "Disable"
867 msgstr "Wyłącz"
868
869 msgid "Disable Picture in Picture"
870 msgstr "Wyłącz PiP"
871
872 msgid "Disable Subtitles"
873 msgstr "Wyłącz napisy"
874
875 msgid "Disable timer"
876 msgstr "Wyłącz timer"
877
878 msgid "Disabled"
879 msgstr "Wyłączone"
880
881 #, python-format
882 msgid ""
883 "Disconnected from\n"
884 "Fritz!Box! (%s)\n"
885 "retrying..."
886 msgstr ""
887 "Rozłączono z\n"
888 "Fritz!Box! (%s)\n"
889 "ponawianie..."
890
891 msgid "Dish"
892 msgstr "Antena"
893
894 msgid "Display 16:9 content as"
895 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
896
897 msgid "Display 4:3 content as"
898 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
899
900 msgid "Display Setup"
901 msgstr "Ustawienia wyświtlania"
902
903 msgid ""
904 "Do you really want to REMOVE\n"
905 "the plugin \""
906 msgstr ""
907 "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
908 "plugin \""
909
910 msgid ""
911 "Do you really want to check the filesystem?\n"
912 "This could take lots of time!"
913 msgstr ""
914 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
915 "Czynność może zająć dużo czasu!"
916
917 #, python-format
918 msgid "Do you really want to delete %s?"
919 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
920
921 msgid ""
922 "Do you really want to download\n"
923 "the plugin \""
924 msgstr ""
925 "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
926 "plugin \""
927
928 msgid "Do you really want to exit?"
929 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
930
931 msgid ""
932 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
933 "All data on the disk will be lost!"
934 msgstr ""
935 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
936 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
937
938 #, python-format
939 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
940 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
941
942 #, python-format
943 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
944 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
945
946 msgid ""
947 "Do you want to backup now?\n"
948 "After pressing OK, please wait!"
949 msgstr ""
950 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
951 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
952
953 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
954 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
955
956 msgid "Do you want to do a service scan?"
957 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
958
959 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
960 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
961
962 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
963 msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
964
965 msgid "Do you want to install default sat lists?"
966 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
967
968 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
969 msgstr "Czy chcesz odtważać DVD znajdujące się w czytniku?"
970
971 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
972 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
973
974 msgid "Do you want to restore your settings?"
975 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
976
977 msgid "Do you want to resume this playback?"
978 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
979
980 msgid ""
981 "Do you want to update your Dreambox?\n"
982 "After pressing OK, please wait!"
983 msgstr ""
984 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
985 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
986
987 msgid "Do you want to view a tutorial?"
988 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
989
990 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
991 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
992
993 #, python-format
994 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
995 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
996
997 #, python-format
998 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
999 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1000
1001 msgid "Download"
1002 msgstr "Ładuj"
1003
1004 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1005 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
1006
1007 msgid "Download Plugins"
1008 msgstr "Pobierz pluginy"
1009
1010 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1011 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
1012
1013 msgid "Downloadable new plugins"
1014 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
1015
1016 msgid "Downloadable plugins"
1017 msgstr "Pluginy do pobrania"
1018
1019 msgid "Downloading"
1020 msgstr "Pobieranie..."
1021
1022 msgid "Downloading image description..."
1023 msgstr "Ładowanie opisu image'u..."
1024
1025 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1026 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
1027
1028 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1029 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
1030
1031 msgid "Dutch"
1032 msgstr "Holenderski"
1033
1034 msgid "E"
1035 msgstr "E"
1036
1037 msgid "EPG Selection"
1038 msgstr "Wybór EPG"
1039
1040 #, python-format
1041 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1042 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1043
1044 msgid "East"
1045 msgstr "Wschód"
1046
1047 msgid "Edit DNS"
1048 msgstr "Edytuj DNS"
1049
1050 msgid "Edit chapters of current title"
1051 msgstr "Edycja rozdziału"
1052
1053 msgid "Edit services list"
1054 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1055
1056 msgid "Edit settings"
1057 msgstr "Edytuj ustawienia"
1058
1059 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1060 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1061
1062 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1063 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1064
1065 msgid "Edit title"
1066 msgstr "Edytuj tytuł"
1067
1068 msgid "Electronic Program Guide"
1069 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1070
1071 msgid "Enable"
1072 msgstr "Włącz"
1073
1074 msgid "Enable 5V for active antenna"
1075 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1076
1077 msgid "Enable multiple bouquets"
1078 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1079
1080 msgid "Enable parental control"
1081 msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
1082
1083 msgid "Enable timer"
1084 msgstr "Włącz timer"
1085
1086 msgid "Enabled"
1087 msgstr "Włączone"
1088
1089 msgid "Encryption"
1090 msgstr "Szyfrowanie"
1091
1092 msgid "Encryption Key"
1093 msgstr "Klucz szyfrujący"
1094
1095 msgid "Encryption Type"
1096 msgstr "Typ szyfrowania"
1097
1098 msgid "End"
1099 msgstr "Koniec"
1100
1101 msgid "End time"
1102 msgstr "Czas zakończenia"
1103
1104 msgid "EndTime"
1105 msgstr "Koniec czasu"
1106
1107 msgid "English"
1108 msgstr "Angielski"
1109
1110 msgid ""
1111 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1112 "\n"
1113 "If you experience any problems please contact\n"
1114 "stephan@reichholf.net\n"
1115 "\n"
1116 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1117 msgstr ""
1118 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1119 "\n"
1120 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1121 "stephan@reichholf.net\n"
1122 "\n"
1123 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1124
1125 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1126 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1127 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1128 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1129 #.       "fast forward". 
1130 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1131 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1132
1133 msgid "Enter Rewind at speed"
1134 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1135
1136 msgid "Enter main menu..."
1137 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1138
1139 msgid "Enter the service pin"
1140 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1141
1142 msgid "Error"
1143 msgstr "Błąd"
1144
1145 msgid "Error executing plugin"
1146 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
1147
1148 #, python-format
1149 msgid ""
1150 "Error: %s\n"
1151 "Retry?"
1152 msgstr ""
1153 "Błąd: %s\n"
1154 "Ponowić?"
1155
1156 msgid "Eventview"
1157 msgstr "Widok zdarzenia"
1158
1159 msgid "Everything is fine"
1160 msgstr "Wszystko jest OK"
1161
1162 msgid "Execution Progress:"
1163 msgstr "Wyknywanie procesu:"
1164
1165 msgid "Execution finished!!"
1166 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
1167
1168 msgid "Exit"
1169 msgstr "Wyjście"
1170
1171 msgid "Exit editor"
1172 msgstr "Opuść edytor"
1173
1174 msgid "Exit the wizard"
1175 msgstr "Opuść kreator"
1176
1177 msgid "Exit wizard"
1178 msgstr "Opuść kreatora"
1179
1180 msgid "Expert"
1181 msgstr "Ekspert"
1182
1183 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1184 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
1185
1186 msgid "Extended Setup..."
1187 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1188
1189 msgid "Extensions"
1190 msgstr "Rozszerzenia"
1191
1192 msgid "FEC"
1193 msgstr "FEC"
1194
1195 msgid "Factory reset"
1196 msgstr "Twardy reset"
1197
1198 msgid "Failed"
1199 msgstr "Błąd"
1200
1201 msgid "Fast"
1202 msgstr "Szybko"
1203
1204 msgid "Fast DiSEqC"
1205 msgstr "Szybki DiSEqC"
1206
1207 msgid "Fast Forward speeds"
1208 msgstr "Szybkości przewijania"
1209
1210 msgid "Fast epoch"
1211 msgstr "Szybka epoka"
1212
1213 msgid "Favourites"
1214 msgstr "Ulubione"
1215
1216 msgid "Filesystem Check..."
1217 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1218
1219 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1220 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1221
1222 msgid "Finetune"
1223 msgstr "Strojenie"
1224
1225 msgid "Finished"
1226 msgstr "Skończone"
1227
1228 msgid "Finnish"
1229 msgstr "Fiński"
1230
1231 msgid ""
1232 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1233 msgstr ""
1234 "najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
1235 "flash'era."
1236
1237 #, fuzzy
1238 msgid "Fix USB stick"
1239 msgstr "Ustaw nośnik USB"
1240
1241 msgid "Flash"
1242 msgstr "Flash"
1243
1244 msgid "Flashing failed"
1245 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
1246
1247 msgid "Font size"
1248 msgstr "Rozmiar fontu"
1249
1250 msgid "Format"
1251 msgstr "Format"
1252
1253 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1254 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1255
1256 msgid "French"
1257 msgstr "Francuski"
1258
1259 msgid "Frequency"
1260 msgstr "Częstotliwość"
1261
1262 msgid "Frequency bands"
1263 msgstr "Pasma częstotliwości"
1264
1265 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1266 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1267
1268 msgid "Frequency steps"
1269 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1270
1271 msgid "Fri"
1272 msgstr "Pią"
1273
1274 msgid "Friday"
1275 msgstr "Piątek"
1276
1277 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1278 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1279
1280 #, python-format
1281 msgid "Frontprocessor version: %d"
1282 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1283
1284 msgid "Fsck failed"
1285 msgstr "Fsck zawiódł"
1286
1287 msgid "Function not yet implemented"
1288 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1289
1290 msgid ""
1291 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1292 "Do you want to Restart the GUI now?"
1293 msgstr ""
1294 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1295 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1296
1297 msgid "Gateway"
1298 msgstr "Brama"
1299
1300 msgid "Genre:"
1301 msgstr "Gatunek:"
1302
1303 msgid "German"
1304 msgstr "Niemiecki"
1305
1306 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1307 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1308
1309 msgid "Goto 0"
1310 msgstr "Idź do 0"
1311
1312 msgid "Goto position"
1313 msgstr "Idź na pozycje"
1314
1315 msgid "Graphical Multi EPG"
1316 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1317
1318 msgid "Greek"
1319 msgstr "Grecki"
1320
1321 msgid "Guard Interval"
1322 msgstr "Odstęp strażnika"
1323
1324 msgid "Guard interval mode"
1325 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1326
1327 msgid "Harddisk"
1328 msgstr "Dysk twardy"
1329
1330 msgid "Harddisk setup"
1331 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1332
1333 msgid "Harddisk standby after"
1334 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1335
1336 msgid "Hierarchy Information"
1337 msgstr "Informacja hierarchii"
1338
1339 msgid "Hierarchy mode"
1340 msgstr "Tryb hierarchii"
1341
1342 msgid "How many minutes do you want to record?"
1343 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1344
1345 msgid "Hungarian"
1346 msgstr "Węgierski"
1347
1348 msgid "IP Address"
1349 msgstr "Adres IP"
1350
1351 msgid "Icelandic"
1352 msgstr "Islandzki"
1353
1354 msgid "If you can see this page, please press OK."
1355 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1356
1357 msgid ""
1358 "If you see this, something is wrong with\n"
1359 "your scart connection. Press OK to return."
1360 msgstr ""
1361 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1362 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1363
1364 msgid ""
1365 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1366 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1367 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1368 "possible.\n"
1369 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1370 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1371 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1372 "step.\n"
1373 "If you are happy with the result, press OK."
1374 msgstr ""
1375 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1376 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1377 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1378 "wartości.\n"
1379 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1380 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1381 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1382 "kolejnym kroku.\n"
1383 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1384
1385 msgid "Image flash utility"
1386 msgstr "Narzędzia flash'a"
1387
1388 msgid "Image-Upgrade"
1389 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1390
1391 msgid "In Progress"
1392 msgstr "W toku"
1393
1394 msgid ""
1395 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1396 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1397
1398 msgid "Increased voltage"
1399 msgstr "Zwiększone napięcie"
1400
1401 msgid "Index"
1402 msgstr "Indeks"
1403
1404 msgid "InfoBar"
1405 msgstr "Pasek info"
1406
1407 msgid "Infobar timeout"
1408 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1409
1410 msgid "Information"
1411 msgstr "Informacja"
1412
1413 msgid "Init"
1414 msgstr "Init"
1415
1416 msgid "Initialization..."
1417 msgstr "Inicjalizacja..."
1418
1419 msgid "Initialize"
1420 msgstr "Inicjuj"
1421
1422 msgid "Initializing Harddisk..."
1423 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1424
1425 msgid "Input"
1426 msgstr "Wejście"
1427
1428 msgid "Installing"
1429 msgstr "Instalowanie"
1430
1431 msgid "Installing Software..."
1432 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1433
1434 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1435 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1436
1437 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1438 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1439
1440 msgid "Installing package content... Please wait..."
1441 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1442
1443 msgid "Instant Record..."
1444 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1445
1446 msgid "Integrated Ethernet"
1447 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1448
1449 msgid "Integrated Wireless"
1450 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1451
1452 msgid "Intermediate"
1453 msgstr "Pośredni"
1454
1455 msgid "Internal Flash"
1456 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1457
1458 msgid "Invalid Location"
1459 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1460
1461 #, python-format
1462 msgid "Invalid directory selected: %s"
1463 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1464
1465 msgid "Inversion"
1466 msgstr "Inversja"
1467
1468 msgid "Invert display"
1469 msgstr "Odwrócone wyświetlanie"
1470
1471 msgid "Italian"
1472 msgstr "Włoski"
1473
1474 msgid "Job View"
1475 msgstr "Podgląd zajęć"
1476
1477 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1478 msgid "Just Scale"
1479 msgstr "Po prostu skaluj"
1480
1481 msgid "Keyboard Map"
1482 msgstr "Mapa klawiatury"
1483
1484 msgid "Keyboard Setup"
1485 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1486
1487 msgid "Keymap"
1488 msgstr "Mapa klawiszy"
1489
1490 msgid "LAN Adapter"
1491 msgstr "Adapter LAN"
1492
1493 msgid "LNB"
1494 msgstr "LNB"
1495
1496 msgid "LOF"
1497 msgstr "LOF"
1498
1499 msgid "LOF/H"
1500 msgstr "LOF/H"
1501
1502 msgid "LOF/L"
1503 msgstr "LOF/L"
1504
1505 msgid "Language selection"
1506 msgstr "Wybór języka"
1507
1508 msgid "Language..."
1509 msgstr "Język..."
1510
1511 msgid "Last speed"
1512 msgstr "Ostatnia prędkość"
1513
1514 msgid "Latitude"
1515 msgstr "Szerokość geogr."
1516
1517 msgid "Leave DVD Player?"
1518 msgstr "Zamknąć odtważacz DVD?"
1519
1520 msgid "Left"
1521 msgstr "Lewo"
1522
1523 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1524 msgid "Letterbox"
1525 msgstr "Letterbox"
1526
1527 msgid "Limit east"
1528 msgstr "Limit wschodni"
1529
1530 msgid "Limit west"
1531 msgstr "Limit zachodni"
1532
1533 msgid "Limits off"
1534 msgstr "Limity wyłaczonyy"
1535
1536 msgid "Limits on"
1537 msgstr "Limity właczony"
1538
1539 msgid "Link:"
1540 msgstr "Łącze:"
1541
1542 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1543 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
1544
1545 msgid "List of Storage Devices"
1546 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1547
1548 msgid "Lithuanian"
1549 msgstr "Litewski"
1550
1551 msgid "Load"
1552 msgstr "Otwórz"
1553
1554 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1555 msgstr "Wyświetlaj długość filmy na liście"
1556
1557 msgid "Local Network"
1558 msgstr "Sieć lokalna"
1559
1560 msgid "Location"
1561 msgstr "Lokalizacja"
1562
1563 msgid "Lock:"
1564 msgstr "Blokada:"
1565
1566 msgid "Long Keypress"
1567 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
1568
1569 msgid "Longitude"
1570 msgstr "Długość geogr."
1571
1572 msgid "MMC Card"
1573 msgstr "Karta MMC"
1574
1575 msgid "MORE"
1576 msgstr "Więcej"
1577
1578 msgid "Main menu"
1579 msgstr "Menu Główne"
1580
1581 msgid "Mainmenu"
1582 msgstr "Menu Główne"
1583
1584 msgid "Make this mark an 'in' point"
1585 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
1586
1587 msgid "Make this mark an 'out' point"
1588 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
1589
1590 msgid "Make this mark just a mark"
1591 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
1592
1593 msgid "Manual Scan"
1594 msgstr "Ręczne skanowanie"
1595
1596 msgid "Manual transponder"
1597 msgstr "Ręczny transponder"
1598
1599 msgid "Margin after record"
1600 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1601
1602 msgid "Margin before record (minutes)"
1603 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1604
1605 msgid "Media player"
1606 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1607
1608 msgid "MediaPlayer"
1609 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1610
1611 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1612 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
1613
1614 msgid "Medium is not empty!"
1615 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
1616
1617 msgid "Menu"
1618 msgstr "Menu"
1619
1620 msgid "Message"
1621 msgstr "Wiadomość"
1622
1623 msgid "Mkfs failed"
1624 msgstr "Mkfs zawiódł"
1625
1626 msgid "Mode"
1627 msgstr "Tryb"
1628
1629 msgid "Model: "
1630 msgstr "Model: "
1631
1632 msgid "Modulation"
1633 msgstr "Modulacja"
1634
1635 msgid "Modulator"
1636 msgstr "Modulator"
1637
1638 msgid "Mon"
1639 msgstr "Pon"
1640
1641 msgid "Mon-Fri"
1642 msgstr "Pon-Pią"
1643
1644 msgid "Monday"
1645 msgstr "Poniedziałek"
1646
1647 msgid "Mount failed"
1648 msgstr "Montowanie nieudane"
1649
1650 msgid "Move Picture in Picture"
1651 msgstr "Przesuń PiP"
1652
1653 msgid "Move east"
1654 msgstr "Przesuń na wschód"
1655
1656 msgid "Move west"
1657 msgstr "Przesuń na zachód"
1658
1659 msgid "Movielist menu"
1660 msgstr "Menu listy filmów"
1661
1662 msgid "Multi EPG"
1663 msgstr "Multi EPG"
1664
1665 msgid "Multiple service support"
1666 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1667
1668 msgid "Multisat"
1669 msgstr "Multisat"
1670
1671 msgid "Mute"
1672 msgstr "Mute"
1673
1674 msgid "N/A"
1675 msgstr "N/A"
1676
1677 msgid "NEXT"
1678 msgstr "Następny"
1679
1680 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
1681 msgstr ""
1682 "Flaskowanie plikiem NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
1683
1684 msgid "NOW"
1685 msgstr "Teraz"
1686
1687 msgid "NTSC"
1688 msgstr "NTSC"
1689
1690 msgid "Name"
1691 msgstr "Nazwa"
1692
1693 msgid "Nameserver"
1694 msgstr "Nameserver"
1695
1696 #, python-format
1697 msgid "Nameserver %d"
1698 msgstr "Nameserver %d"
1699
1700 msgid "Nameserver Setup"
1701 msgstr "Ustawienia Nameserver"
1702
1703 msgid "Nameserver settings"
1704 msgstr "Ustawienia serwera nazw"
1705
1706 msgid "Netmask"
1707 msgstr "Maska sieci"
1708
1709 msgid "Network Configuration..."
1710 msgstr "Konfiguracja sieci..."
1711
1712 msgid "Network Mount"
1713 msgstr "Montowanie sieci"
1714
1715 msgid "Network SSID"
1716 msgstr "Sieciowe SSID"
1717
1718 msgid "Network Setup"
1719 msgstr "Ustawienia sieci"
1720
1721 msgid "Network scan"
1722 msgstr "Skanowanie sieci"
1723
1724 msgid "Network setup"
1725 msgstr "Ustawienia sieci"
1726
1727 msgid "Network test"
1728 msgstr "Test połaczenia sieciowego"
1729
1730 msgid "Network test..."
1731 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
1732
1733 msgid "Network..."
1734 msgstr "Sieć..."
1735
1736 msgid "Network:"
1737 msgstr "Sieć:"
1738
1739 msgid "NetworkWizard"
1740 msgstr "Kreator sieci"
1741
1742 msgid "New"
1743 msgstr "Nowy"
1744
1745 msgid "New pin"
1746 msgstr "Nowy pin"
1747
1748 msgid "New version:"
1749 msgstr "Nowa wersja:"
1750
1751 msgid "Next"
1752 msgstr "Następny"
1753
1754 msgid "No"
1755 msgstr "Nie"
1756
1757 msgid "No (supported) DVDROM found!"
1758 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
1759
1760 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1761 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1762
1763 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1764 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1765
1766 msgid "No backup needed"
1767 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
1768
1769 msgid ""
1770 "No data on transponder!\n"
1771 "(Timeout reading PAT)"
1772 msgstr ""
1773 "Brak danych na transponderze!\n"
1774 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1775
1776 msgid "No details for this image file"
1777 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
1778
1779 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1780 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1781
1782 msgid "No free tuner!"
1783 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1784
1785 msgid ""
1786 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1787 msgstr ""
1788 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1789 "spróbować ponownie."
1790
1791 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1792 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1793
1794 msgid "No positioner capable frontend found."
1795 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1796
1797 msgid "No satellite frontend found!!"
1798 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1799
1800 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1801 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
1802
1803 msgid ""
1804 "No tuner is enabled!\n"
1805 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1806 msgstr ""
1807 "Brak włączonego tunera!\n"
1808 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1809
1810 msgid "No useable USB stick found"
1811 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
1812
1813 msgid ""
1814 "No valid service PIN found!\n"
1815 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1816 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1817 msgstr ""
1818 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1819 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1820 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1821
1822 msgid ""
1823 "No valid setup PIN found!\n"
1824 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1825 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1826 msgstr ""
1827 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1828 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1829 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1830
1831 msgid ""
1832 "No working local networkadapter found.\n"
1833 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1834 "configured correctly."
1835 msgstr ""
1836 "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
1837 "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
1838 "skonfigurowana poprawnie."
1839
1840 msgid ""
1841 "No working wireless interface found.\n"
1842 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable you "
1843 "local network interface."
1844 msgstr ""
1845 "Nie znaleziono działąjącego interfejsu sieci bezprzewodowych.\n"
1846 "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
1847 "urządzenie jest włączone."
1848
1849 msgid ""
1850 "No working wireless networkadapter found.\n"
1851 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1852 "Network is configured correctly."
1853 msgstr ""
1854 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
1855 "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność konfiguracji "
1856 "sieci."
1857
1858 msgid "No, but restart from begin"
1859 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1860
1861 msgid "No, do nothing."
1862 msgstr "Nie, nie rób nic."
1863
1864 msgid "No, just start my dreambox"
1865 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
1866
1867 msgid "No, scan later manually"
1868 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1869
1870 msgid "None"
1871 msgstr "Żaden"
1872
1873 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1874 msgid "Nonlinear"
1875 msgstr "Nielinearny"
1876
1877 msgid "North"
1878 msgstr "Północ"
1879
1880 msgid "Norwegian"
1881 msgstr "Norweski"
1882
1883 #, python-format
1884 msgid ""
1885 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1886 "required, %d MB available)"
1887 msgstr ""
1888 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
1889 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
1890
1891 msgid ""
1892 "Nothing to scan!\n"
1893 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1894 msgstr ""
1895 "Nic do skanowania!\n"
1896 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1897
1898 msgid "Now Playing"
1899 msgstr "Odtwarzane"
1900
1901 msgid ""
1902 "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
1903 "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
1904 "back in."
1905 msgstr ""
1906 "Proszę włożyć nosnik USB (minimalny rozmiar 64MB) który chcesz sformatować i "
1907 "używać jako .NFI image flasher. Po podłączeniu napędu nacisnij przycisk OK."
1908
1909 msgid ""
1910 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1911 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1912 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1913 msgstr ""
1914 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1915 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1916 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1917
1918 msgid "OK"
1919 msgstr "OK"
1920
1921 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1922 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1923
1924 msgid "OSD Settings"
1925 msgstr "Ustawienia OSD"
1926
1927 msgid "OSD visibility"
1928 msgstr "wizualizacja OSD"
1929
1930 msgid "Off"
1931 msgstr "Wyłącz"
1932
1933 msgid "On"
1934 msgstr "Włącz"
1935
1936 msgid "One"
1937 msgstr "Jeden"
1938
1939 msgid "Online-Upgrade"
1940 msgstr "Online - Aktualizacja"
1941
1942 msgid "Only Free scan"
1943 msgstr "Tylko wolne skanowanie"
1944
1945 msgid "Orbital Position"
1946 msgstr "Pozycja orbitalna"
1947
1948 msgid "Other..."
1949 msgstr "Inne..."
1950
1951 msgid "PAL"
1952 msgstr "PAL"
1953
1954 msgid "PIDs"
1955 msgstr "Pidy"
1956
1957 msgid "Package list update"
1958 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
1959
1960 msgid "Packet management"
1961 msgstr "Zarządzanie pakietem"
1962
1963 msgid "Page"
1964 msgstr "Strona"
1965
1966 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1967 msgid "Pan&Scan"
1968 msgstr "Pan&Scan"
1969
1970 msgid "Parent Directory"
1971 msgstr "Katakog nadrzedny"
1972
1973 msgid "Parental control"
1974 msgstr "Kontrola rodzicielska"
1975
1976 msgid "Parental control services Editor"
1977 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
1978
1979 msgid "Parental control setup"
1980 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
1981
1982 msgid "Parental control type"
1983 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
1984
1985 msgid "Partitioning USB stick..."
1986 msgstr "Tworzenie partycji na nośniku USB..."
1987
1988 msgid "Pause movie at end"
1989 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
1990
1991 msgid "PiPSetup"
1992 msgstr "Ustawienia PiP"
1993
1994 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1995 msgid "Pillarbox"
1996 msgstr "Pillarbox"
1997
1998 msgid "Pilot"
1999 msgstr "Pilot"
2000
2001 msgid "Pin code needed"
2002 msgstr "Potrzebny kod pin"
2003
2004 msgid "Play"
2005 msgstr "Odtwarzaj"
2006
2007 msgid "Play recorded movies..."
2008 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
2009
2010 msgid "Please Reboot"
2011 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
2012
2013 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2014 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
2015
2016 msgid "Please change recording endtime"
2017 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
2018
2019 msgid "Please check your network settings!"
2020 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
2021
2022 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2023 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
2024
2025 msgid "Please choose an extension..."
2026 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
2027
2028 msgid "Please choose he package..."
2029 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
2030
2031 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2032 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
2033
2034 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2035 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
2036
2037 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2038 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
2039
2040 msgid "Please enter a name for the new marker"
2041 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zanacznika"
2042
2043 msgid "Please enter a new filename"
2044 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
2045
2046 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2047 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
2048
2049 msgid "Please enter name of the new directory"
2050 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
2051
2052 msgid "Please enter the correct pin code"
2053 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
2054
2055 msgid "Please enter the old pin code"
2056 msgstr "Wpisz stary kod pin"
2057
2058 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2059 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
2060
2061 msgid ""
2062 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2063 "therefore the default directory is being used instead."
2064 msgstr ""
2065 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
2066 "katalogu."
2067
2068 msgid "Please press OK to continue."
2069 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
2070
2071 msgid "Please press OK!"
2072 msgstr "Wciśnij OK!"
2073
2074 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2075 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
2076
2077 msgid "Please select a playlist to delete..."
2078 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
2079
2080 msgid "Please select a playlist..."
2081 msgstr "Wybierz playliste..."
2082
2083 msgid "Please select a subservice to record..."
2084 msgstr "Wybierz subserwis..."
2085
2086 msgid "Please select a subservice..."
2087 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2088
2089 msgid "Please select keyword to filter..."
2090 msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
2091
2092 msgid "Please select target directory or medium"
2093 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
2094
2095 msgid "Please select the movie path..."
2096 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2097
2098 msgid "Please set up tuner B"
2099 msgstr "Ustaw Tuner B"
2100
2101 msgid "Please set up tuner C"
2102 msgstr "Ustaw Tuner C"
2103
2104 msgid "Please set up tuner D"
2105 msgstr "Ustaw Tuner D"
2106
2107 msgid ""
2108 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2109 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2110 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2111 msgstr ""
2112 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2113 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2114 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2115
2116 msgid ""
2117 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2118 "the OK button."
2119 msgstr ""
2120 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
2121 "OK."
2122
2123 msgid "Please wait for md5 signature verification..."
2124 msgstr "Suma kontrolna md5 jest sprawdzana. Proszę czekać..."
2125
2126 msgid "Please wait... Loading list..."
2127 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2128
2129 msgid "Plugin browser"
2130 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2131
2132 msgid "Plugins"
2133 msgstr "Pluginy"
2134
2135 msgid "Polarity"
2136 msgstr "Polaryzacja"
2137
2138 msgid "Polarization"
2139 msgstr "Polaryzacja"
2140
2141 msgid "Polish"
2142 msgstr "Polski"
2143
2144 msgid "Port A"
2145 msgstr "Port A"
2146
2147 msgid "Port B"
2148 msgstr "Port B"
2149
2150 msgid "Port C"
2151 msgstr "Port C"
2152
2153 msgid "Port D"
2154 msgstr "Port D"
2155
2156 msgid "Portuguese"
2157 msgstr "Portugalski"
2158
2159 msgid "Positioner"
2160 msgstr "Pozycjoner"
2161
2162 msgid "Positioner fine movement"
2163 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2164
2165 msgid "Positioner movement"
2166 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2167
2168 msgid "Positioner setup"
2169 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2170
2171 msgid "Positioner storage"
2172 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2173
2174 msgid "Power threshold in mA"
2175 msgstr "Próg mocy w  mA"
2176
2177 msgid "Predefined transponder"
2178 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2179
2180 msgid "Preparing... Please wait"
2181 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2182
2183 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2184 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2185
2186 msgid "Press OK to activate the settings."
2187 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
2188
2189 msgid "Press OK to edit the settings."
2190 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2191
2192 msgid "Press OK to scan"
2193 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2194
2195 msgid "Press OK to start the scan"
2196 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2197
2198 msgid "Prev"
2199 msgstr "Poprzedni"
2200
2201 msgid "Preview menu"
2202 msgstr "Podgląd menu"
2203
2204 msgid "Primary DNS"
2205 msgstr "Pierwszy DNS"
2206
2207 msgid "Protect services"
2208 msgstr "Ochrona serwisów"
2209
2210 msgid "Protect setup"
2211 msgstr "Ochrona ustawień"
2212
2213 msgid "Provider"
2214 msgstr "Provider"
2215
2216 msgid "Provider to scan"
2217 msgstr "Provider do skanowania"
2218
2219 msgid "Providers"
2220 msgstr "Providerzy"
2221
2222 msgid "Quickzap"
2223 msgstr "Szybkie przełączanie"
2224
2225 msgid "RC Menu"
2226 msgstr "Menu RC"
2227
2228 msgid "RF output"
2229 msgstr "Wyjście RF"
2230
2231 msgid "RGB"
2232 msgstr "RGB"
2233
2234 msgid "RSS Feed URI"
2235 msgstr "Adres serwisu RSS"
2236
2237 msgid "Radio"
2238 msgstr "Radio"
2239
2240 msgid "Ram Disk"
2241 msgstr "Ram Dysk"
2242
2243 msgid "Really close without saving settings?"
2244 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2245
2246 msgid "Really delete done timers?"
2247 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2248
2249 msgid "Really delete this timer?"
2250 msgstr "Usunąć ten timer?"
2251
2252 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2253 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2254
2255 msgid "Reboot"
2256 msgstr "Restart"
2257
2258 msgid "Reception Settings"
2259 msgstr "Ustawienia powitania"
2260
2261 msgid "Record"
2262 msgstr "Nagraj"
2263
2264 msgid "Recorded files..."
2265 msgstr "Nagrane pliki..."
2266
2267 msgid "Recording"
2268 msgstr "Nagrywanie"
2269
2270 msgid ""
2271 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2272 "now?"
2273 msgstr ""
2274 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
2275 "ponownie teraz?"
2276
2277 msgid ""
2278 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2279 "now?"
2280 msgstr ""
2281 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
2282 "ponownie teraz?"
2283
2284 msgid ""
2285 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2286 "now?"
2287 msgstr ""
2288 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
2289 "ponownie teraz?"
2290
2291 msgid "Recordings always have priority"
2292 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2293
2294 msgid "Reenter new pin"
2295 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2296
2297 msgid "Refresh Rate"
2298 msgstr "Wartość odświeżania"
2299
2300 msgid "Refresh rate selection."
2301 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2302
2303 msgid "Remounting stick partition..."
2304 msgstr "Podowne montowanie partycji USB..."
2305
2306 msgid "Remove Bookmark"
2307 msgstr "Usuń zakładkę"
2308
2309 msgid "Remove Plugins"
2310 msgstr "Usuń pluginy"
2311
2312 msgid "Remove a mark"
2313 msgstr "Usuń znacznik"
2314
2315 msgid "Remove currently selected title"
2316 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2317
2318 msgid "Remove plugins"
2319 msgstr "Usuń pluginy"
2320
2321 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2322 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
2323
2324 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2325 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
2326
2327 msgid "Remove title"
2328 msgstr "Usuń tytuł"
2329
2330 #, python-format
2331 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2332 msgstr ""
2333 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2334
2335 msgid "Rename"
2336 msgstr "Zmień nazwę"
2337
2338 msgid "Repeat"
2339 msgstr "Powtórz"
2340
2341 msgid "Repeat Type"
2342 msgstr "Typ powtórzeń"
2343
2344 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2345 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2346
2347 msgid "Repeats"
2348 msgstr "Powtarzaj"
2349
2350 msgid "Reset"
2351 msgstr "Resetuj"
2352
2353 msgid "Resolution"
2354 msgstr "Rozdzielczość"
2355
2356 msgid "Restart"
2357 msgstr "Restart"
2358
2359 msgid "Restart GUI"
2360 msgstr "Restartuj GUI"
2361
2362 msgid "Restart GUI now?"
2363 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2364
2365 msgid "Restart network"
2366 msgstr "Restart sieci"
2367
2368 msgid "Restart test"
2369 msgstr "Restart testu"
2370
2371 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2372 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2373
2374 msgid "Restore"
2375 msgstr "Przywróć"
2376
2377 msgid ""
2378 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2379 "settings now."
2380 msgstr ""
2381 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2382 "ustawienia teraz."
2383
2384 msgid "Resume from last position"
2385 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2386
2387 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2388 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2389 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2390 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2391 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2392 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2393 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2394 msgid "Resuming playback"
2395 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2396
2397 msgid "Return to file browser"
2398 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2399
2400 msgid "Return to movie list"
2401 msgstr "Powrót do listy filmów"
2402
2403 msgid "Return to previous service"
2404 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2405
2406 msgid "Rewind speeds"
2407 msgstr "Przewiń prędkości"
2408
2409 msgid "Right"
2410 msgstr "Prawo"
2411
2412 msgid "Rolloff"
2413 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2414
2415 msgid "Rotor turning speed"
2416 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2417
2418 msgid "Running"
2419 msgstr "Uruchomiony"
2420
2421 msgid "Russian"
2422 msgstr "Rosyjski"
2423
2424 msgid "S-Video"
2425 msgstr "S-Video"
2426
2427 msgid "SNR"
2428 msgstr "SNR"
2429
2430 msgid "SNR:"
2431 msgstr "SNR:"
2432
2433 msgid "Sat"
2434 msgstr "Sat"
2435
2436 msgid "Sat / Dish Setup"
2437 msgstr "Ustawienia anteny"
2438
2439 msgid "Satellite"
2440 msgstr "Satelita"
2441
2442 msgid "Satellite Equipment Setup"
2443 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2444
2445 msgid "Satellites"
2446 msgstr "Satelity"
2447
2448 msgid "Satfinder"
2449 msgstr "Miernik sygnału"
2450
2451 msgid "Sats"
2452 msgstr "Satelity"
2453
2454 msgid "Saturday"
2455 msgstr "Sobota"
2456
2457 msgid "Save"
2458 msgstr "Zapisz"
2459
2460 msgid "Save Playlist"
2461 msgstr "Zachowaj Playliste"
2462
2463 msgid "Scaling Mode"
2464 msgstr "Tryb skalowania"
2465
2466 msgid "Scan "
2467 msgstr "Skanuj"
2468
2469 msgid "Scan QAM128"
2470 msgstr "Skanuj QAM128"
2471
2472 msgid "Scan QAM16"
2473 msgstr "Skanuj QAM16"
2474
2475 msgid "Scan QAM256"
2476 msgstr "Skanuj QAM256"
2477
2478 msgid "Scan QAM32"
2479 msgstr "Skanuj QAM32"
2480
2481 msgid "Scan QAM64"
2482 msgstr "Skanuj QAM64"
2483
2484 msgid "Scan SR6875"
2485 msgstr "Skanuj SR6875"
2486
2487 msgid "Scan SR6900"
2488 msgstr "Skanuj SR6900"
2489
2490 msgid "Scan Wireless Networks"
2491 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2492
2493 msgid "Scan additional SR"
2494 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2495
2496 msgid "Scan band EU HYPER"
2497 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2498
2499 msgid "Scan band EU MID"
2500 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2501
2502 msgid "Scan band EU SUPER"
2503 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2504
2505 msgid "Scan band EU UHF IV"
2506 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2507
2508 msgid "Scan band EU UHF V"
2509 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2510
2511 msgid "Scan band EU VHF I"
2512 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2513
2514 msgid "Scan band EU VHF III"
2515 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2516
2517 msgid "Scan band US HIGH"
2518 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2519
2520 msgid "Scan band US HYPER"
2521 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2522
2523 msgid "Scan band US LOW"
2524 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2525
2526 msgid "Scan band US MID"
2527 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2528
2529 msgid "Scan band US SUPER"
2530 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2531
2532 msgid ""
2533 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2534 "WLAN USB Stick\n"
2535 msgstr ""
2536 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
2537 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2538
2539 msgid ""
2540 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2541 msgstr ""
2542 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2543
2544 msgid "Search east"
2545 msgstr "Szukaj na wschód"
2546
2547 msgid "Search west"
2548 msgstr "Szukaj na zachód"
2549
2550 msgid "Secondary DNS"
2551 msgstr "Drugi DNS"
2552
2553 msgid "Seek"
2554 msgstr "Wyszukiwanie"
2555
2556 msgid "Select HDD"
2557 msgstr "Wybierz HDD"
2558
2559 msgid "Select Location"
2560 msgstr "Wybierz lokalizację"
2561
2562 msgid "Select Network Adapter"
2563 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2564
2565 msgid "Select a movie"
2566 msgstr "Wybierz film"
2567
2568 msgid "Select audio mode"
2569 msgstr "Wybierz tryb audio"
2570
2571 msgid "Select audio track"
2572 msgstr "Wybierz ścieżke audio"
2573
2574 msgid "Select channel to record from"
2575 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2576
2577 msgid "Select image"
2578 msgstr "Wybierz image"
2579
2580 msgid "Select refresh rate"
2581 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2582
2583 msgid "Select video input"
2584 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2585
2586 msgid "Select video mode"
2587 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2588
2589 msgid "Selected source image"
2590 msgstr "Wybierz image źródłowy"
2591
2592 msgid "Seperate titles with a main menu"
2593 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
2594
2595 msgid "Sequence repeat"
2596 msgstr "Potwórka sekwencji"
2597
2598 msgid "Service"
2599 msgstr "Serwis"
2600
2601 msgid "Service Scan"
2602 msgstr "Skanowanie serwisu"
2603
2604 msgid "Service Searching"
2605 msgstr "Szukanie serwisów"
2606
2607 msgid "Service has been added to the favourites."
2608 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2609
2610 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2611 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2612
2613 msgid ""
2614 "Service invalid!\n"
2615 "(Timeout reading PMT)"
2616 msgstr ""
2617 "Serwis niewłaściwy!\n"
2618 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2619
2620 msgid ""
2621 "Service not found!\n"
2622 "(SID not found in PAT)"
2623 msgstr ""
2624 "Serwis nie znaleziony!\n"
2625 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2626
2627 msgid "Service scan"
2628 msgstr "Skanowanie serwisów"
2629
2630 msgid ""
2631 "Service unavailable!\n"
2632 "Check tuner configuration!"
2633 msgstr ""
2634 "Serwis niedostępny!\n"
2635 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2636
2637 msgid "Serviceinfo"
2638 msgstr "Info o serwisie"
2639
2640 msgid "Services"
2641 msgstr "Serwisy"
2642
2643 msgid "Set as default Interface"
2644 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
2645
2646 msgid "Set limits"
2647 msgstr "Ustaw limity"
2648
2649 msgid "Settings"
2650 msgstr "Ustawienia"
2651
2652 msgid "Setup"
2653 msgstr "Konfiguracja"
2654
2655 msgid "Setup Mode"
2656 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2657
2658 msgid "Show Info"
2659 msgstr "Pokaż Info"
2660
2661 msgid "Show WLAN Status"
2662 msgstr "Pokaż status WLAN"
2663
2664 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2665 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
2666
2667 msgid "Show infobar on channel change"
2668 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2669
2670 msgid "Show infobar on event change"
2671 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2672
2673 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2674 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2675
2676 msgid "Show positioner movement"
2677 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2678
2679 msgid "Show services beginning with"
2680 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2681
2682 msgid "Show the radio player..."
2683 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2684
2685 msgid "Show the tv player..."
2686 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2687
2688 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2689 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
2690
2691 msgid "Shutdown Dreambox after"
2692 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2693
2694 msgid "Similar"
2695 msgstr "Podobne"
2696
2697 msgid "Similar broadcasts:"
2698 msgstr "Podobne transmisje:"
2699
2700 msgid "Simple"
2701 msgstr "Proste"
2702
2703 msgid "Single"
2704 msgstr "Jeden"
2705
2706 msgid "Single EPG"
2707 msgstr "Pojedyńczy EPG"
2708
2709 msgid "Single satellite"
2710 msgstr "Jeden satelita"
2711
2712 msgid "Single transponder"
2713 msgstr "Jeden transponder"
2714
2715 msgid "Singlestep (GOP)"
2716 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2717
2718 msgid "Skin..."
2719 msgstr "Skóry..."
2720
2721 msgid "Sleep Timer"
2722 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2723
2724 msgid "Sleep timer action:"
2725 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
2726
2727 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2728 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2729
2730 #, python-format
2731 msgid "Slot %d"
2732 msgstr "Slot %d"
2733
2734 msgid "Slow"
2735 msgstr "Wolno"
2736
2737 msgid "Slow Motion speeds"
2738 msgstr "Odtważanie w zwolnionym tempie"
2739
2740 msgid "Some plugins are not available:\n"
2741 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2742
2743 msgid "Somewhere else"
2744 msgstr "Gdzie indziej"
2745
2746 msgid ""
2747 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2748 "\n"
2749 "Please choose an other one."
2750 msgstr ""
2751 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
2752 "\n"
2753 "Wybierz inną."
2754
2755 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2756 msgid "Sort A-Z"
2757 msgstr "Sortuj od A-Z"
2758
2759 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2760 msgid "Sort Time"
2761 msgstr "Sortuj po czasie"
2762
2763 msgid "Sound"
2764 msgstr "Dźwięk"
2765
2766 msgid "Soundcarrier"
2767 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2768
2769 msgid "South"
2770 msgstr "Południe"
2771
2772 msgid "Spanish"
2773 msgstr "Hiszpański"
2774
2775 msgid "Standby"
2776 msgstr "Czuwanie"
2777
2778 msgid "Standby / Restart"
2779 msgstr "Czuwanie / Restart"
2780
2781 msgid "Start"
2782 msgstr "Rozpocznij"
2783
2784 msgid "Start from the beginning"
2785 msgstr "Rozpocznij od początku"
2786
2787 msgid "Start recording?"
2788 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2789
2790 msgid "Start test"
2791 msgstr "Zacznij test"
2792
2793 msgid "StartTime"
2794 msgstr "Czas rozpoczęcia"
2795
2796 msgid "Starting on"
2797 msgstr "Rozpocznij na"
2798
2799 msgid "Step east"
2800 msgstr "Krok na wschód"
2801
2802 msgid "Step west"
2803 msgstr "Krok na zachód"
2804
2805 msgid "Stereo"
2806 msgstr "Stereo"
2807
2808 msgid "Stop"
2809 msgstr "Zatrzymaj"
2810
2811 msgid "Stop Timeshift?"
2812 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2813
2814 msgid "Stop current event and disable coming events"
2815 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2816
2817 msgid "Stop current event but not coming events"
2818 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2819
2820 msgid "Stop playing this movie?"
2821 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2822
2823 msgid "Stop test"
2824 msgstr "Zakończ test"
2825
2826 msgid "Store position"
2827 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2828
2829 msgid "Stored position"
2830 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2831
2832 msgid "Subservice list..."
2833 msgstr "Lista subserwisów..."
2834
2835 msgid "Subservices"
2836 msgstr "Subserwisy"
2837
2838 msgid "Subtitle selection"
2839 msgstr "Wybór napisów"
2840
2841 msgid "Subtitles"
2842 msgstr "Napisy"
2843
2844 msgid "Sun"
2845 msgstr "Nie"
2846
2847 msgid "Sunday"
2848 msgstr "Niedziela"
2849
2850 msgid "Swap Services"
2851 msgstr "Zamiana serwisów"
2852
2853 msgid "Swedish"
2854 msgstr "Szwedzki"
2855
2856 msgid "Switch to next subservice"
2857 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2858
2859 msgid "Switch to previous subservice"
2860 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2861
2862 msgid "Symbol Rate"
2863 msgstr "Symbol Rate"
2864
2865 msgid "Symbolrate"
2866 msgstr "Symbolrate"
2867
2868 msgid "System"
2869 msgstr "System"
2870
2871 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2872 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2873 msgstr ""
2874 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
2875 "additional translations made by SileliS® :)\n"
2876 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2877
2878 msgid "TV System"
2879 msgstr "System TV"
2880
2881 msgid "Table of content for collection"
2882 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
2883
2884 msgid "Terrestrial"
2885 msgstr "Naziemny"
2886
2887 msgid "Terrestrial provider"
2888 msgstr "Naziemny provider"
2889
2890 msgid "Test mode"
2891 msgstr "Tryb testowy"
2892
2893 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2894 msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
2895
2896 msgid "Test-Messagebox?"
2897 msgstr "Informacja testowa?"
2898
2899 msgid ""
2900 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2901 "Please press OK to start using your Dreambox."
2902 msgstr ""
2903 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
2904 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
2905
2906 msgid ""
2907 "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
2908 "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
2909 "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from the "
2910 "stick!"
2911 msgstr ""
2912 "Naped USB .NFI flash'era jest gotowy do użycia. Proszę załadować omage .NFI "
2913 "z serwera"
2914
2915 msgid ""
2916 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
2917 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
2918 "players) instead?"
2919 msgstr ""
2920 "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
2921 "chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
2922 "stacjonarnych czytnikach DVD."
2923
2924 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2925 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
2926
2927 #, python-format
2928 msgid ""
2929 "The following device was found:\n"
2930 "\n"
2931 "%s\n"
2932 "\n"
2933 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
2934 msgstr ""
2935 "Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
2936 "\n"
2937 "%s\n"
2938 "\n"
2939 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
2940
2941 msgid ""
2942 "The input port should be configured now.\n"
2943 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2944 "want to do that now?"
2945 msgstr ""
2946 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
2947 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
2948 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
2949
2950 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2951 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
2952
2953 msgid ""
2954 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2955 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2956 msgstr ""
2957 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
2958 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
2959
2960 msgid ""
2961 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
2962 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
2963 "risk!"
2964 msgstr ""
2965 "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
2966 "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
2967
2968 msgid ""
2969 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
2970 "corrupted!"
2971 msgstr ""
2972 "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
2973 "lub zepsuty!"
2974
2975 msgid "The package doesn't contain anything."
2976 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
2977
2978 #, python-format
2979 msgid "The path %s already exists."
2980 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
2981
2982 msgid "The pin code has been changed successfully."
2983 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
2984
2985 msgid "The pin code you entered is wrong."
2986 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
2987
2988 msgid "The pin codes you entered are different."
2989 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
2990
2991 msgid "The sleep timer has been activated."
2992 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
2993
2994 msgid "The sleep timer has been disabled."
2995 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
2996
2997 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2998 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
2999
3000 msgid ""
3001 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3002 "Please install it."
3003 msgstr ""
3004 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
3005 "Proszę go zainstalować."
3006
3007 msgid ""
3008 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3009 msgstr ""
3010 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
3011 "teraz?"
3012
3013 msgid "The wizard is finished now."
3014 msgstr "Kreator zakończony."
3015
3016 msgid "There are no default services lists in your image."
3017 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
3018
3019 msgid "There are no default settings in your image."
3020 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
3021
3022 msgid ""
3023 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3024 "Do you really want to continue?"
3025 msgstr ""
3026 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
3027 "Czy kontynuować?"
3028
3029 #, python-format
3030 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3031 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
3032
3033 msgid ""
3034 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3035 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3036 msgstr ""
3037 "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
3038 "poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
3039 "flash?"
3040
3041 msgid ""
3042 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3043 "flash memory?"
3044 msgstr ""
3045 "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
3046 "pamięć flash?"
3047
3048 msgid ""
3049 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3050 "content on the disc."
3051 msgstr ""
3052 "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
3053 "nosniku."
3054
3055 #, python-format
3056 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3057 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
3058
3059 msgid "This is step number 2."
3060 msgstr "To jest krok numer 2."
3061
3062 msgid "This is unsupported at the moment."
3063 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
3064
3065 msgid ""
3066 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3067 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3068 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3069 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3070 "the \"Nameserver\" Configuration"
3071 msgstr ""
3072 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
3073 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
3074 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
3075 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
3076 "\"Nameserver\" konfigurację"
3077
3078 msgid ""
3079 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3080 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3081 "- verify that a network cable is attached\n"
3082 "- verify that the cable is not broken"
3083 msgstr ""
3084 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
3085 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
3086 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
3087 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
3088
3089 msgid ""
3090 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3091 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3092 "- no valid IP Address was found\n"
3093 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3094 msgstr ""
3095 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
3096 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
3097 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
3098 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
3099
3100 msgid ""
3101 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3102 "configuration with DHCP.\n"
3103 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3104 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3105 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3106 "dialog.\n"
3107 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3108 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3109 msgstr ""
3110 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
3111 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
3112 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
3113 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
3114 "adaptera sieciowego.\n"
3115 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
3116 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
3117
3118 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3119 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
3120
3121 msgid "Three"
3122 msgstr "Trzy"
3123
3124 msgid "Threshold"
3125 msgstr "Próg"
3126
3127 msgid "Thu"
3128 msgstr "Czw"
3129
3130 msgid "Thursday"
3131 msgstr "Czwartek"
3132
3133 msgid "Time"
3134 msgstr "Czas"
3135
3136 msgid "Time/Date Input"
3137 msgstr "Czas / Data"
3138
3139 msgid "Timer"
3140 msgstr "Timer"
3141
3142 msgid "Timer Edit"
3143 msgstr "Edycja timera"
3144
3145 msgid "Timer Editor"
3146 msgstr "Edytor timera"
3147
3148 msgid "Timer Type"
3149 msgstr "Typ timera"
3150
3151 msgid "Timer entry"
3152 msgstr "Wstęp timera"
3153
3154 msgid "Timer log"
3155 msgstr "Log timera"
3156
3157 msgid "Timer sanity error"
3158 msgstr "Błąd timera"
3159
3160 msgid "Timer selection"
3161 msgstr "Wybór timera"
3162
3163 msgid "Timer status:"
3164 msgstr "Status timera:"
3165
3166 msgid "Timeshift"
3167 msgstr "Timeshift"
3168
3169 msgid "Timeshift not possible!"
3170 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
3171
3172 msgid "Timezone"
3173 msgstr "Strefa czasu"
3174
3175 msgid "Title"
3176 msgstr "Tytuł"
3177
3178 msgid "Title:"
3179 msgstr "Tytuł:"
3180
3181 msgid ""
3182 "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick now "
3183 "and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the stick out."
3184 msgstr ""
3185 "Aby się upewnić, że tego oczekiwałeś, usuń docelowy napęd USB i podłącz go "
3186 "ponownie po zgłoszeniu takiej konieczności."
3187
3188 msgid "Today"
3189 msgstr "Dzisiaj"
3190
3191 msgid "Tone mode"
3192 msgstr "Tryb tonowy"
3193
3194 msgid "Toneburst"
3195 msgstr "Toneburst"
3196
3197 msgid "Toneburst A/B"
3198 msgstr "Toneburst A/B"
3199
3200 msgid "Track"
3201 msgstr "Ścieżka"
3202
3203 msgid "Translation"
3204 msgstr "Tłumaczenie"
3205
3206 msgid "Translation:"
3207 msgstr "Tłumaczenie:"
3208
3209 msgid "Transmission Mode"
3210 msgstr "Tryb transmisji"
3211
3212 msgid "Transmission mode"
3213 msgstr "Tryb transmisji"
3214
3215 msgid "Transponder"
3216 msgstr "Transponder"
3217
3218 msgid "Transponder Type"
3219 msgstr "Typ transpondera"
3220
3221 msgid "Tries left:"
3222 msgstr "Próby skończone:"
3223
3224 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3225 msgstr ""
3226 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3227
3228 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3229 msgstr ""
3230 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3231
3232 msgid "Tue"
3233 msgstr "Wto"
3234
3235 msgid "Tuesday"
3236 msgstr "Wtorek"
3237
3238 msgid "Tune"
3239 msgstr "Ustaw"
3240
3241 msgid "Tune failed!"
3242 msgstr "Strojenie nieudane!"
3243
3244 msgid "Tuner"
3245 msgstr "Tuner"
3246
3247 msgid "Tuner "
3248 msgstr "Tuner "
3249
3250 msgid "Tuner Slot"
3251 msgstr "Slot tunera"
3252
3253 msgid "Tuner configuration"
3254 msgstr "Konfiguracja tunera"
3255
3256 msgid "Tuner status"
3257 msgstr "Status tunera"
3258
3259 msgid "Turkish"
3260 msgstr "Turecki"
3261
3262 msgid "Two"
3263 msgstr "Dwa"
3264
3265 msgid "Type of scan"
3266 msgstr "Tym skanowania"
3267
3268 msgid "USALS"
3269 msgstr "USALS"
3270
3271 msgid "USB"
3272 msgstr "USB"
3273
3274 msgid "USB Stick"
3275 msgstr "USB Stick"
3276
3277 msgid ""
3278 "Unable to complete filesystem check.\n"
3279 "Error: "
3280 msgstr ""
3281 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3282 "Błąd: "
3283
3284 msgid ""
3285 "Unable to initialize harddisk.\n"
3286 "Error: "
3287 msgstr ""
3288 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3289 "Błąd: "
3290
3291 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3292 msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
3293
3294 msgid "Universal LNB"
3295 msgstr "Uniwersalny LNB"
3296
3297 msgid "Unmount failed"
3298 msgstr "Błąd odmontowania"
3299
3300 msgid "Update"
3301 msgstr "uaktualnienie"
3302
3303 msgid "Updates your receiver's software"
3304 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
3305
3306 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3307 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3308
3309 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3310 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3311
3312 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3313 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3314
3315 msgid "Upgrading"
3316 msgstr "Aktualizowanie"
3317
3318 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3319 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3320
3321 msgid "Use DHCP"
3322 msgstr "Użyj DHCP"
3323
3324 msgid "Use Interface"
3325 msgstr "Użyj intrefejsu"
3326
3327 msgid "Use Power Measurement"
3328 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
3329
3330 msgid "Use a gateway"
3331 msgstr "Użyj bramy"
3332
3333 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3334 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3335 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3336 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3337 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3338 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3339 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3340 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3341 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3342 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3343 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3344 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3345 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3346 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3347
3348 msgid "Use power measurement"
3349 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3350
3351 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3352 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3353
3354 msgid ""
3355 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3356 "\n"
3357 "Please set up tuner A"
3358 msgstr ""
3359 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3360 "\n"
3361 "Wybierz Tuner A"
3362
3363 msgid ""
3364 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3365 "press OK."
3366 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3367
3368 msgid "Use usals for this sat"
3369 msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
3370
3371 msgid "Use wizard to set up basic features"
3372 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3373
3374 msgid "Used service scan type"
3375 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3376
3377 msgid "User defined"
3378 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
3379
3380 msgid "VCR scart"
3381 msgstr "Przełącz VCR"
3382
3383 msgid "VMGM (intro trailer)"
3384 msgstr "VMGM (intro trailer)"
3385
3386 msgid "Video Fine-Tuning"
3387 msgstr "Ustawienia czysości obrazu"
3388
3389 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3390 msgstr "Kreator czystości obrazu "
3391
3392 msgid "Video Output"
3393 msgstr "Wyjście Wideo"
3394
3395 msgid "Video Setup"
3396 msgstr "Ustawienia Wideo"
3397
3398 msgid "Video Wizard"
3399 msgstr "Kreator Wideo"
3400
3401 msgid ""
3402 "Video input selection\n"
3403 "\n"
3404 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3405 "input port).\n"
3406 "\n"
3407 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3408 msgstr ""
3409 "Wybór wejścia wideo\n"
3410 "\n"
3411 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3412 "port wejścia).\n"
3413 "\n"
3414 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3415
3416 msgid "Video mode selection."
3417 msgstr "Wybór trybu wideo"
3418
3419 msgid "View Rass interactive..."
3420 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3421
3422 msgid "View teletext..."
3423 msgstr "Pokaż teletext..."
3424
3425 msgid "Voltage mode"
3426 msgstr "Tryb napięcia"
3427
3428 msgid "Volume"
3429 msgstr "Głośność"
3430
3431 msgid "W"
3432 msgstr "W"
3433
3434 msgid "WEP"
3435 msgstr "WEP"
3436
3437 msgid "WPA"
3438 msgstr "WPA"
3439
3440 msgid "WPA2"
3441 msgstr "WPA2"
3442
3443 msgid "WSS on 4:3"
3444 msgstr "WSS na 4:3"
3445
3446 msgid "Waiting"
3447 msgstr "Oczekiwanie"
3448
3449 msgid "Waiting for USB stick to settle..."
3450 msgstr "Oczekuję na osadzenie nośnika USB..."
3451
3452 msgid ""
3453 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3454 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3455 "Please press OK to begin."
3456 msgstr ""
3457 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
3458 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
3459 "na 60hz.\n"
3460 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
3461
3462 msgid "Wed"
3463 msgstr "Śro"
3464
3465 msgid "Wednesday"
3466 msgstr "Środa"
3467
3468 msgid "Weekday"
3469 msgstr "Dzień tygodnia"
3470
3471 msgid ""
3472 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
3473 "\n"
3474 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
3475 "cut'.\n"
3476 "\n"
3477 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
3478 msgstr ""
3479 "Witamy w edytorze prycięć.\n"
3480 "\n"
3481 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
3482 "wybierz 'początek cięcia'.\n"
3483 "\n"
3484 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
3485 "'koniec cięcia'. To wszystko."
3486
3487 msgid ""
3488 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3489 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3490 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3491 msgstr ""
3492 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
3493 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
3494 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
3495 "oprogramowanie."
3496
3497 msgid ""
3498 "Welcome.\n"
3499 "\n"
3500 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3501 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3502 msgstr ""
3503 "Witaj.\n"
3504 "\n"
3505 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
3506 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
3507
3508 msgid "Welcome..."
3509 msgstr "Witam..."
3510
3511 msgid "West"
3512 msgstr "Zachód"
3513
3514 msgid "What do you want to scan?"
3515 msgstr "Co chcesz skanować?"
3516
3517 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3518 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
3519
3520 msgid "Wireless"
3521 msgstr "Bezprzewodowy"
3522
3523 msgid "Wireless Network"
3524 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
3525
3526 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3527 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
3528
3529 msgid "Write failed!"
3530 msgstr "Błąd zapisu!"
3531
3532 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
3533 msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
3534
3535 msgid "Writing image file to NAND Flash"
3536 msgstr "Zapisywanie pliku image'a do NAND Flash"
3537
3538 msgid "YPbPr"
3539 msgstr "YPbPr"
3540
3541 msgid "Year:"
3542 msgstr "Rok:"
3543
3544 msgid "Yes"
3545 msgstr "Tak"
3546
3547 msgid "Yes, backup my settings!"
3548 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
3549
3550 msgid "Yes, do a manual scan now"
3551 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
3552
3553 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3554 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
3555
3556 msgid "Yes, do another manual scan now"
3557 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
3558
3559 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3560 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
3561
3562 msgid "Yes, restore the settings now"
3563 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
3564
3565 msgid "Yes, returning to movie list"
3566 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
3567
3568 msgid "Yes, view the tutorial"
3569 msgstr "tak, pokaż podręcznik"
3570
3571 msgid ""
3572 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3573 "want to be installed."
3574 msgstr ""
3575 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
3576 "ustawienia które chcesz zainstalować."
3577
3578 msgid "You can choose, what you want to install..."
3579 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
3580
3581 msgid "You cannot delete this!"
3582 msgstr "Tego nie można usunąć!"
3583
3584 msgid "You chose not to install any default services lists."
3585 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
3586
3587 msgid ""
3588 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3589 "default settings later in the settings menu."
3590 msgstr ""
3591 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
3592 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
3593
3594 msgid ""
3595 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3596 msgstr ""
3597 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
3598 "przycisk OK."
3599
3600 msgid ""
3601 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3602 "harddisk is not an option for you."
3603 msgstr ""
3604 "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
3605 "nie jest możliwe."
3606
3607 msgid ""
3608 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3609 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3610 "to the harddisk!\n"
3611 "Please press OK to start the backup now."
3612 msgstr ""
3613 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
3614 "czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3615 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3616
3617 msgid ""
3618 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3619 "Please press OK to start the backup now."
3620 msgstr ""
3621 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3622 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3623
3624 msgid ""
3625 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3626 "backup now."
3627 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3628
3629 msgid ""
3630 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
3631 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
3632 msgstr ""
3633 "Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI "
3634 "Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
3635 "danych."
3636
3637 #, python-format
3638 msgid "You have to wait %s!"
3639 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
3640
3641 msgid ""
3642 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3643 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3644 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3645 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3646 "your settings."
3647 msgstr ""
3648 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
3649 "odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
3650 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
3651 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
3652
3653 msgid ""
3654 "You need to define some keywords first!\n"
3655 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3656 "Do you want to define keywords now?"
3657 msgstr ""
3658 "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
3659 "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
3660 "Czy chcesz zdefiniować je teraz?"
3661
3662 msgid ""
3663 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3664 "\n"
3665 "Do you want to set the pin now?"
3666 msgstr ""
3667 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
3668 "\n"
3669 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
3670
3671 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3672 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3673
3674 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3675 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz. Wspaniale!"
3676
3677 msgid ""
3678 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3679 "process."
3680 msgstr ""
3681 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
3682 "procesu aktualizacji."
3683
3684 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3685 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
3686
3687 msgid ""
3688 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3689 "try again."
3690 msgstr ""
3691 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3692 "ponownie."
3693
3694 msgid ""
3695 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3696 "Press OK to start upgrade."
3697 msgstr ""
3698 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3699 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3700
3701 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3702 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3703
3704 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3705 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3706
3707 msgid "[alternative edit]"
3708 msgstr "[edycja wybranych]"
3709
3710 msgid "[bouquet edit]"
3711 msgstr "[edycja bukietu]"
3712
3713 msgid "[favourite edit]"
3714 msgstr "[edycja ulubionych]"
3715
3716 msgid "[move mode]"
3717 msgstr "[tryb przesuwania]"
3718
3719 msgid "abort alternatives edit"
3720 msgstr "przerwij edycje wybranych"
3721
3722 msgid "abort bouquet edit"
3723 msgstr "przerwij edycje bukietów"
3724
3725 msgid "abort favourites edit"
3726 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
3727
3728 msgid "about to start"
3729 msgstr "jak rozpocząć"
3730
3731 msgid "add alternatives"
3732 msgstr "dodaj wybrane"
3733
3734 msgid "add bookmark"
3735 msgstr "dodaj zakładkę"
3736
3737 msgid "add bouquet"
3738 msgstr "dodaj bukiet"
3739
3740 msgid "add directory to playlist"
3741 msgstr "dodaj katalog do playlisty "
3742
3743 msgid "add file to playlist"
3744 msgstr "dodaj plik do playlisty"
3745
3746 msgid "add files to playlist"
3747 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3748
3749 msgid "add marker"
3750 msgstr "dodaj zaznaczenie"
3751
3752 msgid "add recording (enter recording duration)"
3753 msgstr "dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
3754
3755 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3756 msgstr "dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
3757
3758 msgid "add recording (indefinitely)"
3759 msgstr "dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
3760
3761 msgid "add recording (stop after current event)"
3762 msgstr "dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3763
3764 msgid "add service to bouquet"
3765 msgstr "dodaj serwis do bukietu"
3766
3767 msgid "add service to favourites"
3768 msgstr "dodaj serwis do ulubionych"
3769
3770 msgid "add to parental protection"
3771 msgstr "dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3772
3773 msgid "advanced"
3774 msgstr "zaawansowane"
3775
3776 msgid "alphabetic sort"
3777 msgstr "sortuj alfabetycznie"
3778
3779 msgid ""
3780 "are you sure you want to restore\n"
3781 "following backup:\n"
3782 msgstr ""
3783 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3784 "następującą kopie:\n"
3785
3786 msgid "audio tracks"
3787 msgstr "ścieżki audio"
3788
3789 msgid "back"
3790 msgstr "wróć"
3791
3792 msgid "background image"
3793 msgstr "obraz tła"
3794
3795 msgid "better"
3796 msgstr "lepszy"
3797
3798 msgid "blacklist"
3799 msgstr "Czarna lista"
3800
3801 msgid "by Exif"
3802 msgstr "przez Exif"
3803
3804 msgid "change recording (duration)"
3805 msgstr "zmień czas trwania nagrania"
3806
3807 msgid "change recording (endtime)"
3808 msgstr "zmień koniec czasu nagrania"
3809
3810 msgid "chapters"
3811 msgstr "rozdziały"
3812
3813 msgid "choose destination directory"
3814 msgstr "wybierz folder docelowy"
3815
3816 msgid "circular left"
3817 msgstr "Kołój w lewo"
3818
3819 msgid "circular right"
3820 msgstr "Kołój w prawo"
3821
3822 msgid "clear playlist"
3823 msgstr "Wyczyść playliste"
3824
3825 msgid "color"
3826 msgstr "kolor"
3827
3828 msgid "complex"
3829 msgstr "złożony"
3830
3831 msgid "config menu"
3832 msgstr "Menu konfiguracji"
3833
3834 msgid "confirmed"
3835 msgstr "potwierdzone"
3836
3837 msgid "connected"
3838 msgstr "połączony"
3839
3840 msgid "continue"
3841 msgstr "kontynuuj"
3842
3843 msgid "copy to bouquets"
3844 msgstr "Kopiuj do bukietów"
3845
3846 msgid "create directory"
3847 msgstr "Utwórz katalog"
3848
3849 msgid "daily"
3850 msgstr "Codziennie"
3851
3852 msgid "day"
3853 msgstr "dzień"
3854
3855 msgid "delete"
3856 msgstr "usuń"
3857
3858 msgid "delete cut"
3859 msgstr "Usuń wycięte"
3860
3861 msgid "delete playlist entry"
3862 msgstr "Usuń wpis playlisty"
3863
3864 msgid "delete saved playlist"
3865 msgstr "usuń zachowaną playlistę"
3866
3867 msgid "delete..."
3868 msgstr "Usuń..."
3869
3870 msgid "disable"
3871 msgstr "Wyłącz"
3872
3873 msgid "disable move mode"
3874 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
3875
3876 msgid "disabled"
3877 msgstr "Wyłączone"
3878
3879 msgid "disconnected"
3880 msgstr "rozłączone"
3881
3882 msgid "do not change"
3883 msgstr "Nie zmieniaj"
3884
3885 msgid "do nothing"
3886 msgstr "Nic nie rób"
3887
3888 msgid "don't record"
3889 msgstr "Nie nagrywaj"
3890
3891 msgid "done!"
3892 msgstr "Zrobione!"
3893
3894 msgid "edit alternatives"
3895 msgstr "Edytuj wybrane"
3896
3897 msgid "empty"
3898 msgstr "Puste"
3899
3900 msgid "enable"
3901 msgstr "Włączone"
3902
3903 msgid "enable bouquet edit"
3904 msgstr "Włącz edycje bukietu"
3905
3906 msgid "enable favourite edit"
3907 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
3908
3909 msgid "enable move mode"
3910 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
3911
3912 msgid "enabled"
3913 msgstr "Włączone"
3914
3915 msgid "end alternatives edit"
3916 msgstr "Koniec edycji wybranych"
3917
3918 msgid "end bouquet edit"
3919 msgstr "Koniec edycji bukietów"
3920
3921 msgid "end cut here"
3922 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
3923
3924 msgid "end favourites edit"
3925 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
3926
3927 msgid "equal to"
3928 msgstr "równy"
3929
3930 msgid "exceeds dual layer medium!"
3931 msgstr "przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
3932
3933 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3934 msgstr "Wyjdź z odtważacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
3935
3936 msgid "exit mediaplayer"
3937 msgstr "Wyjdź z mediaplayera"
3938
3939 msgid "exit movielist"
3940 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
3941
3942 msgid "failed"
3943 msgstr "zawiódł"
3944
3945 msgid "filename"
3946 msgstr "nazwa pliku"
3947
3948 msgid "fine-tune your display"
3949 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
3950
3951 msgid "font face"
3952 msgstr "font face"
3953
3954 msgid "forward to the next chapter"
3955 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
3956
3957 msgid "free"
3958 msgstr "wolne"
3959
3960 msgid "free diskspace"
3961 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
3962
3963 msgid "full /etc directory"
3964 msgstr "Pełen folder /etc"
3965
3966 msgid "go to deep standby"
3967 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
3968
3969 msgid "go to standby"
3970 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
3971
3972 msgid "headline"
3973 msgstr "nagłówek"
3974
3975 msgid "hear radio..."
3976 msgstr "Słuchaj radia..."
3977
3978 msgid "help..."
3979 msgstr "Pomoc..."
3980
3981 msgid "hide extended description"
3982 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
3983
3984 msgid "hide player"
3985 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
3986
3987 msgid "highlighted button"
3988 msgstr "podświetlone przyciski"
3989
3990 msgid "horizontal"
3991 msgstr "Pozioma (H)"
3992
3993 msgid "hour"
3994 msgstr "Godzina"
3995
3996 msgid "hours"
3997 msgstr "Godziny"
3998
3999 msgid "immediate shutdown"
4000 msgstr "wyłącz natychmiast"
4001
4002 #, python-format
4003 msgid ""
4004 "incoming call!\n"
4005 "%s calls on %s!"
4006 msgstr ""
4007 "Przychodząca rozmowa!\n"
4008 "%s rozmowy włączone %s!"
4009
4010 msgid "init module"
4011 msgstr "Moduł init"
4012
4013 msgid "insert mark here"
4014 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
4015
4016 msgid "jump back to the previous title"
4017 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
4018
4019 msgid "jump forward to the next title"
4020 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
4021
4022 msgid "jump to listbegin"
4023 msgstr "skocz do początku listy"
4024
4025 msgid "jump to listend"
4026 msgstr "skocz do końca listy"
4027
4028 msgid "jump to next marked position"
4029 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
4030
4031 msgid "jump to previous marked position"
4032 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
4033
4034 msgid "leave movie player..."
4035 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
4036
4037 msgid "left"
4038 msgstr "Lewo"
4039
4040 msgid "length"
4041 msgstr "długość"
4042
4043 msgid "list style compact"
4044 msgstr "kompaktowy styl listy"
4045
4046 msgid "list style compact with description"
4047 msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
4048
4049 msgid "list style default"
4050 msgstr "domyślny styl listy"
4051
4052 msgid "list style single line"
4053 msgstr "styl listy pojedyncza linia"
4054
4055 msgid "load playlist"
4056 msgstr "załaduj playliste"
4057
4058 msgid "locked"
4059 msgstr "zablokowany"
4060
4061 msgid "loopthrough to"
4062 msgstr "Za pomocą pętki do"
4063
4064 msgid "manual"
4065 msgstr "Ręcznie"
4066
4067 msgid "menu"
4068 msgstr "menu"
4069
4070 msgid "menulist"
4071 msgstr "lista menu"
4072
4073 msgid "mins"
4074 msgstr "min's"
4075
4076 msgid "minute"
4077 msgstr "Minuta"
4078
4079 msgid "minutes"
4080 msgstr "Minutach"
4081
4082 msgid "month"
4083 msgstr "miesiąc"
4084
4085 msgid "move PiP to main picture"
4086 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
4087
4088 msgid "movie list"
4089 msgstr "lista filmów"
4090
4091 msgid "multinorm"
4092 msgstr "Multinorm"
4093
4094 msgid "never"
4095 msgstr "Nigdy"
4096
4097 msgid "next channel"
4098 msgstr "Następny kanał"
4099
4100 msgid "next channel in history"
4101 msgstr "Następny kanał w historii"
4102
4103 msgid "no"
4104 msgstr "Nie"
4105
4106 msgid "no HDD found"
4107 msgstr "Nie znaleziono HDD"
4108
4109 msgid "no Picture found"
4110 msgstr "Nie znaleziono obrazka"
4111
4112 msgid "no module found"
4113 msgstr "Nie znaleziono modułu"
4114
4115 msgid "no standby"
4116 msgstr "Bez stanu czuwania"
4117
4118 msgid "no timeout"
4119 msgstr "Bez końca"
4120
4121 msgid "none"
4122 msgstr "Żaden"
4123
4124 msgid "not locked"
4125 msgstr "Nie zablokowany"
4126
4127 msgid "nothing connected"
4128 msgstr "nic nie połączono"
4129
4130 msgid "of a DUAL layer medium used."
4131 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
4132
4133 msgid "of a SINGLE layer medium used."
4134 msgstr "nosnika single layer zużyto."
4135
4136 msgid "off"
4137 msgstr "Wyłączony"
4138
4139 msgid "on"
4140 msgstr "Włączony"
4141
4142 msgid "on READ ONLY medium."
4143 msgstr "nosnik tylko do odczytu."
4144
4145 msgid "once"
4146 msgstr "Raz"
4147
4148 msgid "only /etc/enigma2 directory"
4149 msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
4150
4151 msgid "open servicelist"
4152 msgstr "Otwórz listę serwisów"
4153
4154 msgid "open servicelist(down)"
4155 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
4156
4157 msgid "open servicelist(up)"
4158 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
4159
4160 msgid "pass"
4161 msgstr "Hasło"
4162
4163 msgid "pause"
4164 msgstr "Pauza"
4165
4166 msgid "play entry"
4167 msgstr "wstęp odtwarzania"
4168
4169 msgid "play from next mark or playlist entry"
4170 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4171
4172 msgid "play from previous mark or playlist entry"
4173 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4174
4175 msgid "please press OK when ready"
4176 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
4177
4178 msgid "please wait, loading picture..."
4179 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
4180
4181 msgid "previous channel"
4182 msgstr "Poprzedni kanał"
4183
4184 msgid "previous channel in history"
4185 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
4186
4187 msgid "rebooting..."
4188 msgstr "restatrowanie..."
4189
4190 msgid "record"
4191 msgstr "Nagraj"
4192
4193 msgid "recording..."
4194 msgstr "Nagrywanie..."
4195
4196 msgid "remove after this position"
4197 msgstr "Usuń po tej pozycji"
4198
4199 msgid "remove all alternatives"
4200 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
4201
4202 msgid "remove all new found flags"
4203 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
4204
4205 msgid "remove before this position"
4206 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
4207
4208 msgid "remove bookmark"
4209 msgstr "Usuń zakładkę"
4210
4211 msgid "remove directory"
4212 msgstr "usuń katalog"
4213
4214 msgid "remove entry"
4215 msgstr "Usuń wstęp"
4216
4217 msgid "remove from parental protection"
4218 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
4219
4220 msgid "remove new found flag"
4221 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
4222
4223 msgid "remove selected satellite"
4224 msgstr "usuń wybranego satelitę"
4225
4226 msgid "remove this mark"
4227 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
4228
4229 msgid "repeat playlist"
4230 msgstr "Powtarzaj playlistę."
4231
4232 msgid "repeated"
4233 msgstr "Powtórzone"
4234
4235 msgid "rewind to the previous chapter"
4236 msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
4237
4238 msgid "right"
4239 msgstr "Prawo"
4240
4241 msgid "save playlist"
4242 msgstr "zapisz playliste"
4243
4244 msgid "scan done!"
4245 msgstr "Skanowanie zakończone!"
4246
4247 #, python-format
4248 msgid "scan in progress - %d%% done!"
4249 msgstr "skanowanie w toku - %d%% skończone!"
4250
4251 msgid "scan state"
4252 msgstr "Status skanowania"
4253
4254 msgid "second"
4255 msgstr "Drugi"
4256
4257 msgid "second cable of motorized LNB"
4258 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
4259
4260 msgid "seconds"
4261 msgstr "Sekundy"
4262
4263 msgid "select"
4264 msgstr "wybierz"
4265
4266 msgid "select .NFI flash file"
4267 msgstr "wybierz plik .NFI flash"
4268
4269 msgid "select image from server"
4270 msgstr "wybierz plik z serwera"
4271
4272 msgid "select movie"
4273 msgstr "wybierz film"
4274
4275 msgid "select the movie path"
4276 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
4277
4278 msgid "service pin"
4279 msgstr "Pin serwisu"
4280
4281 msgid "setup pin"
4282 msgstr "Pin ustawień"
4283
4284 msgid "show DVD main menu"
4285 msgstr "pokaż główne menu DVD"
4286
4287 msgid "show EPG..."
4288 msgstr "Pokaż EPG..."
4289
4290 msgid "show all"
4291 msgstr "pokaż wszystkie"
4292
4293 msgid "show alternatives"
4294 msgstr "Pokaż wybrane"
4295
4296 msgid "show event details"
4297 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
4298
4299 msgid "show extended description"
4300 msgstr "pokaż rozszerzony opis"
4301
4302 msgid "show first tag"
4303 msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
4304
4305 msgid "show second tag"
4306 msgstr "pokaż drugą etykietę"
4307
4308 msgid "show shutdown menu"
4309 msgstr "pokaż menu wyłączania"
4310
4311 msgid "show single service EPG..."
4312 msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
4313
4314 msgid "show tag menu"
4315 msgstr "pokaż etykietę menu"
4316
4317 msgid "show transponder info"
4318 msgstr "Pokaż info transpondera"
4319
4320 msgid "shuffle playlist"
4321 msgstr "tasuj playliste"
4322
4323 msgid "shutdown"
4324 msgstr "Wyłącz"
4325
4326 msgid "simple"
4327 msgstr "Prosty"
4328
4329 msgid "skip backward"
4330 msgstr "Skocz wstecz"
4331
4332 msgid "skip backward (enter time)"
4333 msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
4334
4335 msgid "skip forward"
4336 msgstr "Skocz w przód"
4337
4338 msgid "skip forward (enter time)"
4339 msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
4340
4341 msgid "sort by date"
4342 msgstr "sortuj poprzez datę"
4343
4344 msgid "spaces (top, between rows, left)"
4345 msgstr "przestrzeń (góra, pomiedzy rzedami, lewo)"
4346
4347 msgid "standard"
4348 msgstr "standardowy"
4349
4350 msgid "standby"
4351 msgstr "Czuwanie"
4352
4353 msgid "start cut here"
4354 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
4355
4356 msgid "start timeshift"
4357 msgstr "Rozpocznij timeshift"
4358
4359 msgid "stereo"
4360 msgstr "Stereo"
4361
4362 msgid "stop PiP"
4363 msgstr "zatrzymaj PiP"
4364
4365 msgid "stop entry"
4366 msgstr "zatrzymaj wstęp"
4367
4368 msgid "stop recording"
4369 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
4370
4371 msgid "stop timeshift"
4372 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
4373
4374 msgid "swap PiP and main picture"
4375 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
4376
4377 msgid "switch to bookmarks"
4378 msgstr "Przełącz na zakładkę"
4379
4380 msgid "switch to filelist"
4381 msgstr "Przeącz na listę plików"
4382
4383 msgid "switch to playlist"
4384 msgstr "Przełącz na playliste"
4385
4386 msgid "switch to the next audio track"
4387 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
4388
4389 msgid "switch to the next subtitle language"
4390 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
4391
4392 msgid "text"
4393 msgstr "Tekst"
4394
4395 msgid "this recording"
4396 msgstr "To nagranie"
4397
4398 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4399 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
4400
4401 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4402 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
4403
4404 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4405 msgstr "czas odtważania, rozdział, audio, informacja o napisach"
4406
4407 msgid "unconfirmed"
4408 msgstr "niepotwierdzone"
4409
4410 msgid "unknown service"
4411 msgstr "Nieznany serwis"
4412
4413 msgid "until restart"
4414 msgstr "Aż do startu"
4415
4416 msgid "user defined"
4417 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
4418
4419 msgid "vertical"
4420 msgstr "Pionowa (V)"
4421
4422 msgid "view extensions..."
4423 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
4424
4425 msgid "view recordings..."
4426 msgstr "Wyświetl nagrania..."
4427
4428 msgid "wait for ci..."
4429 msgstr "Czekam na CI..."
4430
4431 msgid "wait for mmi..."
4432 msgstr "czekam na MMI..."
4433
4434 msgid "waiting"
4435 msgstr "Oczekiwanie"
4436
4437 msgid "weekly"
4438 msgstr "Tygodniowy"
4439
4440 msgid "whitelist"
4441 msgstr "Biała lista"
4442
4443 msgid "year"
4444 msgstr "rok"
4445
4446 msgid "yes"
4447 msgstr "Tak"
4448
4449 msgid "yes (keep feeds)"
4450 msgstr "Tak (trzymaj je)"
4451
4452 msgid ""
4453 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4454 "assistance before rebooting your dreambox."
4455 msgstr ""
4456 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
4457 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
4458
4459 msgid "zap"
4460 msgstr "Przełącz"
4461
4462 msgid "zapped"
4463 msgstr "Przełączony"
4464
4465 #~ msgid ""
4466 #~ "\n"
4467 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4468 #~ msgstr ""
4469 #~ "\n"
4470 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
4471
4472 #, fuzzy
4473 #~ msgid "\"?"
4474 #~ msgstr "\"?"
4475
4476 #~ msgid "Abort"
4477 #~ msgstr "Przerwij"
4478
4479 #~ msgid "Add title..."
4480 #~ msgstr "Dodaję tytuł..."
4481
4482 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
4483 #~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
4484
4485 #~ msgid ""
4486 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
4487 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
4488 #~ "\n"
4489 #~ msgstr ""
4490 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
4491 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
4492 #~ "\n"
4493
4494 #~ msgid ""
4495 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
4496 #~ "\n"
4497 #~ msgstr ""
4498 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
4499 #~ "\n"
4500
4501 #~ msgid "Burn"
4502 #~ msgstr "Wypal"
4503
4504 #~ msgid "Burn To DVD..."
4505 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
4506
4507 #~ msgid "Choose Location"
4508 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
4509
4510 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4511 #~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
4512
4513 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4514 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
4515
4516 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4517 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
4518
4519 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4520 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
4521
4522 #~ msgid "Confirm"
4523 #~ msgstr "Zatwierdź"
4524
4525 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4526 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
4527
4528 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4529 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
4530
4531 #~ msgid "DVD ENTER key"
4532 #~ msgstr "DVD przycisk ENTER"
4533
4534 #~ msgid "DVD down key"
4535 #~ msgstr "DVD przycisk dół"
4536
4537 #~ msgid "DVD left key"
4538 #~ msgstr "DVD przycisk lewo"
4539
4540 #~ msgid "DVD right key"
4541 #~ msgstr "DVD przycisk prawo"
4542
4543 #~ msgid "DVD up key"
4544 #~ msgstr "DVD przycisk góra"
4545
4546 #~ msgid "Device Setup..."
4547 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
4548
4549 #~ msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
4550 #~ msgstr "Czy chcesz zapisac projekt na nośnik DVD"
4551
4552 #~ msgid "Do you want to preview this project before burning?"
4553 #~ msgstr "Czy chcesz obejrzec projekt przed nagraniem?"
4554
4555 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4556 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
4557
4558 #~ msgid "Dreambox DVD record"
4559 #~ msgstr "Nagrywarka DVD Dreambox"
4560
4561 #~ msgid "Edit current title"
4562 #~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
4563
4564 #~ msgid "Edit title..."
4565 #~ msgstr "Edytuję tytuł..."
4566
4567 #~ msgid "Enable LAN"
4568 #~ msgstr "Włącza LAN"
4569
4570 #~ msgid "Enable WLAN"
4571 #~ msgstr "Włącz WLAN"
4572
4573 #~ msgid ""
4574 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
4575 #~ "\n"
4576 #~ msgstr ""
4577 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
4578 #~ "\n"
4579
4580 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4581 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
4582
4583 #~ msgid "Games / Plugins"
4584 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
4585
4586 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
4587 #~ msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
4588
4589 #~ msgid "Load saved project from disk"
4590 #~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
4591
4592 #~ msgid "Movie Menu"
4593 #~ msgstr "Menu filmu"
4594
4595 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4596 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
4597
4598 #~ msgid "New DVD"
4599 #~ msgstr "Nowe DVD"
4600
4601 #~ msgid ""
4602 #~ "No working wireless interface found.\n"
4603 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
4604 #~ "enable you local network interface."
4605 #~ msgstr ""
4606 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
4607 #~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
4608 #~ "interfejs sieci lokalnej."
4609
4610 #~ msgid "No, let me choose default lists"
4611 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
4612
4613 #~ msgid ""
4614 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4615 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4616 #~ "built in wireless network support"
4617 #~ msgstr ""
4618 #~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
4619 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
4620 #~ "pilocie."
4621
4622 #~ msgid ""
4623 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
4624 #~ "needed values.\n"
4625 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4626 #~ msgstr ""
4627 #~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
4628 #~ "odpowiednich wartości.\n"
4629 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4630
4631 #~ msgid ""
4632 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
4633 #~ "needed values.\n"
4634 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4635 #~ msgstr ""
4636 #~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
4637 #~ "danych.\n"
4638 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
4639
4640 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
4641 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
4642
4643 #~ msgid ""
4644 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
4645 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
4646 #~ "supported.\n"
4647 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
4648 #~ "\n"
4649 #~ msgstr ""
4650 #~ "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
4651 #~ " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne "
4652 #~ "z Dreamboxem.\n"
4653 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
4654 #~ "\n"
4655
4656 #~ msgid "Restart your wireless interface"
4657 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
4658
4659 #~ msgid "Save current project to disk"
4660 #~ msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
4661
4662 #~ msgid "Save..."
4663 #~ msgstr "Zapisywanie..."
4664
4665 #~ msgid "Set collection name"
4666 #~ msgstr "Ustaw nazwe kolekcji"
4667
4668 #~ msgid "Set menu background"
4669 #~ msgstr "Ustaw tło menu"
4670
4671 #~ msgid "Show files from %s"
4672 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
4673
4674 #~ msgid "Startwizard"
4675 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
4676
4677 #~ msgid "Step "
4678 #~ msgstr "Krok"
4679
4680 #~ msgid "Table of content to be burned to DVD:"
4681 #~ msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
4682
4683 #~ msgid ""
4684 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4685 #~ "\n"
4686 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
4687 #~ "\n"
4688 #~ "Please press OK to continue."
4689 #~ msgstr ""
4690 #~ "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4691 #~ "\n"
4692 #~ "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
4693 #~ "\n"
4694 #~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
4695
4696 #~ msgid ""
4697 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4698 #~ "\n"
4699 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
4700 #~ "\n"
4701 #~ "Please press OK to continue."
4702 #~ msgstr ""
4703 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4704 #~ "\n"
4705 #~ "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
4706 #~ "\n"
4707 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4708
4709 #~ msgid ""
4710 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4711 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
4712 #~ msgstr ""
4713 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4714 #~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
4715
4716 #~ msgid ""
4717 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
4718 #~ "Please refer to the user manual.\n"
4719 #~ "Error: "
4720 #~ msgstr ""
4721 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
4722 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
4723 #~ "Błąd: "
4724
4725 #~ msgid "VCR Switch"
4726 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
4727
4728 #~ msgid ""
4729 #~ "Welcome.\n"
4730 #~ "\n"
4731 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
4732 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4733 #~ "\n"
4734 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4735 #~ msgstr ""
4736 #~ "Witam.\n"
4737 #~ "\n"
4738 #~ "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji "
4739 #~ "Deamboxa pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
4740 #~ "\n"
4741 #~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
4742
4743 #~ msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
4744 #~ msgstr "Kiedy skończysz, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
4745
4746 #~ msgid ""
4747 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
4748 #~ "Please choose what you want to do next."
4749 #~ msgstr ""
4750 #~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
4751 #~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
4752
4753 #~ msgid ""
4754 #~ "Your network is restarting.\n"
4755 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
4756 #~ msgstr ""
4757 #~ "Sieć została zrestartowana.\n"
4758 #~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
4759
4760 #~ msgid ""
4761 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
4762 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4763 #~ msgstr ""
4764 #~ "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4765 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4766
4767 #~ msgid ""
4768 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
4769 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4770 #~ msgstr ""
4771 #~ "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4772 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4773
4774 #~ msgid ""
4775 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
4776 #~ "Please choose what you want to do next."
4777 #~ msgstr ""
4778 #~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
4779 #~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
4780
4781 #~ msgid "cancel"
4782 #~ msgstr "skauj"
4783
4784 #~ msgid "equal to Socket A"
4785 #~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
4786
4787 #~ msgid "loopthrough to socket A"
4788 #~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
4789
4790 #~ msgid ""
4791 #~ "scan done!\n"
4792 #~ "%d services found!"
4793 #~ msgstr ""
4794 #~ "Skanowanie skończone!\n"
4795 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4796
4797 #~ msgid ""
4798 #~ "scan done!\n"
4799 #~ "No service found!"
4800 #~ msgstr ""
4801 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4802 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
4803
4804 #~ msgid ""
4805 #~ "scan done!\n"
4806 #~ "One service found!"
4807 #~ msgstr ""
4808 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4809 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
4810
4811 #~ msgid ""
4812 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
4813 #~ "%d services found!"
4814 #~ msgstr ""
4815 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
4816 #~ "%d znalezionych serwisów!"